ERITYISNUORISOJÄRJESTÖ. Elämään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISNUORISOJÄRJESTÖ. Elämään"

Transkriptio

1 ERITYISNUORISOJÄRJESTÖ Elämään KEVÄT 2012 UUTISLEHTI

2 Toiminnanjohtajan sydämeltä MIKÄ ON YHDISTYKSEMME KUVA SHUTTERSTOCK Tämä kysymys esitettiin äskettäin eräässä työnohjauskokoontumisessa. Tärkeä kysymys, johon täytyy aina silloin tällöin palata arvioitaessa yhdistyksen toimintaa. Vastaus antaa meille rohkeuden mennä eteenpäin tai tarvittaessa tehdä karsintoja ja suunnan muutoksia. Takaisin Elämään ry syntyi, koska nuorten hätä oli koskettanut joidenkin ihmisten sydäntä. He tiesivät, että nuoret eivät selviäisi ilman apua ja tiesivät, että tuota apua he itse olivat joskus saaneet ja sen vuoksi heillä oli avaimet nuorten auttamiseksi. Sydämelle nousi ajatus Takaisin Elämään ry:stä, jonka kautta voisi tehokkaammin auttaa apua tarvitsevia nuoria takaisin elämään : ohjata päihdeongelmaisia hoitoon, ottaa heidät hoidon jälkeen vastaan, järjestää asunto ja tukea heitä kaikin tavoin. Yksi henkilöistä ajoi alas oman yrityksensä, jotta voisi keskittyä kokoaikaisesti nuorten tukemiseen ja perusti Takaisin Elämään ry:n. Nyt, yli kymmenen vuoden jälkeen yhdistyksen toiminnan ydin on sama. Näky on sama. Työtä ovat tekemässä ihmiset, joiden sydämiä nuorten hätä on koskettanut. Osa heistä on itse kokenut samanlaisen nuoruuden, kuin työmme kohderyhmä ja pystyy sen vuoksi ymmärtämään heitä usein muita paremmin. Työn perustana on todellinen kohtaaminen, jota voi toteuttaa ainoastaan ihminen, joka näkee toisen arvokkaana ja ainutlaatuisena huolimatta ulkomuodosta tai tämän käytöksestä tai rikoksista. Mikä siis on yhdistyksemme olemassaolon oikeutus? Se ei ole yhdistys itsessään tai joku työmuoto tai työntekijöiden työpaikat vaan se on nuoret, jotka eri syistä tarvitsevat tukea, ovat syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa. Se on myös Jumalan Isän sydän, joka haluaa koskettaa ja tuoda tulevaisuuden ja toivon jokaiselle tarvitsevalle nuorelle, vakuuttaa jokaisen sydämelle, että elämä on arvokasta, muutos on mahdollista ja SINÄ olet tärkeä! Kiitollisena Jumalalle ja kaikille työmme tukijoille ja esirukoilijoille toivotan jokaiselle lukijalle siunattua kesän odotusta! 2

3 Elämä on arvokasta KUVA TAKAISIN ELÄMÄÄN -ARKISTO Viimeinen vuosi on ollut Takaisin Elämään ry:ssä muutosten aikaa. Yhdistyksen työn kohderyhmä ei ole kuitenkaan muuttunut. Toiminnassa keskitytään edelleen erityisesti niiden nuorten ja nuorten aikuisten tukemiseen, jotka ovat eritavoin syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa, unohtamatta lapsia, nuoria perheitä ja yksinhuoltajia tai muita heikoimmassa asemassa olevia. Muutokset yhdistyksessä ovat olleet lähinnä henkilömuutoksia, jotka tietysti omalla tavallaan vaikuttavat myös työn toteuttamiseen. Vuoden 2010 alussa yhdistyksen perustaja, toiminnanjohtaja Mika Niikko jäi ensin vuodeksi vapaalle ja vuoden 2011 keväällä lopetti tehtävässään kokonaan tultuaan valituksi kansanedustajaksi. Tänä aikana osa-aikaisena toiminnanjohtajana työskenteli Tapio Helistén, joka aikaisemmin oli toiminut pitkään myös yhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana. Lokakuun lopussa Tapio jäi pois tehtävästään keskittyen varsinaiseen työhönsä pastorina Keravan Cityseurakunnassa. Tämä muutos oli tiedossa jo pidempään, joten vastuuta ja tehtäviä jaettiin yhdistyksen työntekijätiimille niin, että toiminta voisi jat- kua mahdollisimman häiriintymättä johtajamuutoksista huolimatta. Tapion lähdettyä työtä jatketaan innostuneen työntekijätiimin voimin ja toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa nyt projektipäällikkönä toiminut Pirjo Ahvenainen. Pirjo on ollut yhdistyksessä mukana jo vuodesta 2002 ja tuntee hyvin yhdistyksen työn ja tehtävät. Tämänhetkisen, kuusihenkisen työntekijätiimin innostus ja työmotivaatio nousee yhteisestä näystä tavoittaa ja tukea apua tarvitsevia nuoria kohti todellista vapautta päihteistä ja muista ongelmista terveeseen oman elämän hallintaan. Vaikka työtiimin kokoonpano onkin riippuvainen projektien ja perustyön rahoituksista, ei rahoituksen epävarmuus näy työilmapiirissä. Tiimin yhteiset kehittämispäivät ja viikoittaiset palaverit ovat vahvistaneet keskinäistä yhteyttä ja työn näyn jakamista. Hyvä työilmapiiri on myös antanut rohkeuden luovaan työn kehittämiseen ja tulevaisuuden visiointiin. Työntekijätiimissä katsotaan jo odotuksella tulevaa vuotta ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia kehittää työtä ja vahvistaa keinoja mahdollisimman monen nuoren saavuttamiseksi ja tukemiseksi. > Kokonaisvaltaisen erityisnuorisotyön lähtökohtana ovat kristilliset arvot. > Korjaava erityisnuorisotyö sisältää tukiohjelmia ja tukihenkilötyötä mm. vankilan, päihdekuntoutus- tai muun hoitojakson jälkeen arkeen palaamisen helpottamiseksi. > Etsivään ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön kuuluu katupartiointia, palveluohjausta, nuorisokahvilatoimintaa sekä elintarvikeapu. > Yhdistys tekee lisäksi maahanmuuttajatyötä ja humanitääristä avustustyötä. TAKAISIN ELÄMÄÄN 3

4 KUVAT TAKAISIN ELÄMÄÄN -ARKISTO Takaisin Elämään ry:n pääasiallista asiakaskuntaa ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Nuori tulee usein joko vankilasta tai jostakin laitoshoidosta ja hänelle räätälöidään oma tukiohjelma. Tavoitteena on ohjata ja tukea nuoria kohti päihteetöntä, rikoksetonta ja itsenäistä elämää. Yhdistys tekee yhteistyötä kaupunkien, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen sekä vanhempien/kasvattajien kanssa. TONI Toni Willo on Takaisin Elämään ry:n päihdetyöntekijä, jonka vastuualue on yhdistyksen asiakastyössä. Hän tapaa asiakkaita lähes päivittäin, valvoo asumista ja on yhteydessä eri verkostoihin. Tonin apuna toimii vapaa-ajanohjaaja, jolle hän myös delegoi tehtäviä ja asiakastapaamisia tarvittaessa. Tukiohjelma toimii ikään kuin siltana laitoskuntoutuksen ja itsenäisen elämän välillä. kertoo asiakkaasta. Toisinaan nuori itse tai hänen vanhempansa soittaa. Aloituspalaverissa asiakkaan ja viranomaisten kanssa kartoitetaan asiakkaan avun tarve ja laaditaan hoitosuunnitelma. Kattavimmassa tukiohjelmassa asiakasta tavataan jopa kuusi kertaa viikossa. Tällainen tiivis tukihenkilötapaamiseen painottuva työskentely on tärkeää monelle nuorelle, jotka opettelevat itsenäistä elämää laitoskuntoutuksen tai vankilan jälkeen. Tukiohjelma toimii ikään kuin siltana laitoskuntoutuksen ja itsenäisen elämän välillä. Osa päihdetaustaisista nuorista on aivan hukassa, miten normaaliarkea eletään ja sen vuoksi onkin tärkeää, että rinnalla on joku, joka opastaa ja kannustaa. Säännölliset tapaamiset työntekijän kanssa luovat turvaverkon asiakkaalle. Ne auttavat rutiinien luomisessa ja kun sovituista tapaamisista pidetään kiinni, riski lähteä hölmöilemäänkin pienenee. ASIAKASTYÖ Asiakas tulee yhdistyksen tuen piiriin yleensä siten, että viranomainen, esimerkiksi vankilan tai päihdehoitopaikan työntekijä soittaa ja Klo 10 Toni ajaa Koivukylään Takaisin Elämään ry:n toimistolle kymmeneksi. Viikko alkaa aina viikkopalaverilla, jossa käydään läpi yhdistyksen 4

5 Muutos on mahdollista rutiinien ylläpitämisessä. Liikunta myös kohentaa asiakkaan fyysistä kuntoa. Monelle kuntosalista tule pysyvä harrastus, joka jatkuu tukiohjelman loputtua. Tonin työpäivät ovat iltapäiväpainotteisia, mutta maanantain viikkopalaverin vuoksi toimistolla on oltava jo aamulla. Treenin jälkeen Toni ehtii käydä kotona ennen iltatapaamisia. yleisiä asioita ja tulevan viikon tapahtumia. Viikkopalaverissa käydään tiimin kanssa myös jokaisen asiakkaan tilanne erikseen läpi. Palaveri aloitetaan aina rukouksella. Klo 12 Palaverin ja lounaan jälkeen on toimistohommien vuoro. Toni lukee sähköpostit, soittelee tarvittavia puheluita, tekee raportteja, tilittää kuitteja, hoitaa juoksevia asioita sekä keskustelee kaikenlaista maan ja taivaan väliltä työkavereidensa kanssa. Klo 14 Toni menee asiakkaan kanssa salille. Kuntosali on hyväksi havaittu tukitoiminto. Se on useimmille asiakkaille mieleinen harrastus, jonka avulla on helppo luoda hyvä viikkorytmi ja opettaa Se on iso juttu, kun joku pystyy nousee tuolta ja se on makee, ku saa olla siinä mukana. Klo Toni hyppää junaan ja lähtee kotikäynnille toisen asiakkaan luokse. Illan ohjelmaan kuuluu monesti yhdessä ruoan tekeminen tai muuta toimintaa. Kotikäynnin tarkoituksena on tarkastaa asunnon kunto ja opastaa kodinhoidollisissa asioissa sekä keskustella kaikenlaisista asioista tekemisen lomassa. Osa tukitapaamisista on toimistolla tai kaupungilla. Tapaamiset ovat välillä pelkästään keskustelutapaamisia. Tonin tehtävänä on opastaa asiakasta virastoasioiden hoitamisessa sekä auttaa laatimaan suunnitelma sakkojen ja muiden velkojen hoitamiseen. Toisinaan hoitosuunnitelmaan kuuluu huumeseulojen ottaminen ja ohjaaminen vertaistukiryhmiin, esim. NA- ja AA-ryhmiin. Jotkut asiakkaista löytävät sopivan ryhmän esim. seurakunnan Kasvuryhmästä. Nämä ovat niin sanottuja ulkopuolisia tukiryhmiä, joihin asiakas on hyvä saada sitoutumaan. Niistä tulee osa asiakkaan turvaverkostoa tukiohjelman loputtuakin. Klo 21 Toni lähtee takaisin kotiinsa. Tällainen oli tällä kertaa Takaisin Elämään ry:n Tonin maanantai. Toni kertoo nauttivansa työstään. Rankimpana hän pitää, kun toisinaan joutuu kokemaan uhkailua ja valehtelua sekä sitä, kun asiakkaat retkahtelevat. Vastaavasti hän kokee palkitsevimpana ne kerrat, kun asiakas pääsee elämässä eteenpäin. Se antaa voimaa ja uskoa oman työn tärkeyteen. Toni sanookin: Se on iso juttu, kun joku pystyy nousee tuolta ja se on makee, ku saa olla siinä mukana. TAKAISIN ELÄMÄÄN 5

6 YDIN PERHEESSÄ -PROJEKTI 6 Jeesuksen kehotus huolehtia leskistä ja orvoista ei ole vanhentunut Takaisin Elämään ry toteutti RAY:n avustuksella kolmivuotisen (4/2009-3/2012) Ydin Perheessä -projektin. Tarve projektille nousi yhdistyksen perustyön kautta. Työntekijät huomioivat asiakastyössä, että yhä useampi yhdistyksen kautta tavoitettu nuori oli perheellinen, mutta kykenemätön huolehtimaan lapsistaan, puolisostaan ja kodistaan. Projektin tavoitteena oli saavuttaa nämä apua tarvitsevat perheet ja tukea heitä vanhemmuudessa. Yksi projektin tavoitteista oli kehittää tukiperhetoimintamalli, jonka avulla tuettaisiin koko perhettä. Suomessa on monia vanhempia, joilla ei ole tukiverkostoa opastamaan arjen haasteissa. Projektin aikana kehitettiin vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa ruohonjuuritason tukiperhetoimintaa, jonka avulla tukea kohdistettaisiin koko perheeseen, eikä vain lapsiin. Lapsen etu on, että vanhempi voi hyvin ja saa apua ongelmiinsa. Projekti toteutettiin yhteistyössä kahden paikallisseurakunnan kanssa. Seurakunnan kautta tavoitettiin sekä tukea tarvitsevia perheitä että tukiperheiksi haluavia. Paikallisseurakunta oli toimiva paikka toteuttaa tällainen projekti. Projektin aikana vahvistui näkemys, että tällaiselle ruohonjuuritason ystäväperhetoiminnalle on tarvetta. Yhä useampi perhe on yksinhuoltajaperhe ja isovanhemmat ja sukulaiset voivat asua toisella paikkakunnalla, eivätkä pysty olemaan nuoren perheen arjessa kovinkaan tiiviisti mukana. Huostaanotot ja vanhemmuuden ongelmat ovat Suomessa lisääntyneet. Olemassa olevat rakenteet ja toiminnot eivät ole pystyneet tilannetta korjaamaan. On tärkeä nähdä ja kehittää myös uusia toimintatapoja ja väyliä vanhojen rinnalle, joiden avulla tähän haasteeseen voitaisiin vastata. Seurakunta ja uskovat ovat ennenkin historian saatossa olleet vastaus moniin yhteiskunnan epäkohtiin, niin miksipä ei myös tässä asiassa. Jeesuksen kehotus huolehtia leskistä ja orvoista ei ole vanhentunut, vaan on edelleen voimassa! Projektin aikana tuli esille, että useat perheet olivat miettineet tukiperheeksi ryhtymistä, mutta syystä tai toisesta eivät kuitenkaan olleet lähteneet viralliseksi sosiaalihuollon tukiperheeksi. Osalla sen hetkinen elämäntilanne ei antanut tilaa sitoutua ottamaan lasta säännöllisesti ja toisia taas mietitytti oma osaaminen tukiperheenä toimimisessa. Myös se, minkälainen tuettava perhe olisi, arvelutti. Projektin aikana näihin haasteisiin vastattiin siten, että tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille annettiin aikaa ja tilaa pohtia asiaa. Osa osallistui erilaisiin tapahtumiin, leireille ja

7 KUVAT TAKAISIN ELÄMÄÄN -ARKISTO KUVA SHUTTERSTOCK Jokainen on tärkeä retkille ja sitä kautta pääsivät tutustumaan tukea tarvitseviin perheisiin. Projekti pyrki tuomaan myös esille, että avun antamista voi olla monenlaista. Toinen voi olla apuna lasten harrastuksiin viemisessä tai rahoittamisessa, toinen voi tulla auttamaan vaikkapa ikkunan pesussa. Joku taas voi ottaa lapset hoitoon, että äiti pääsee kuntosalille. Toinen taas pyytää koko perheen lauantai-iltaa viettämään. Tavoitteena on, että silmät ja sydän avautuisivat näkemään se lähimmäinen siinä kirkon tai vaikkapa metron penkissä. VOISINKO MINÄ OLLA AVUKSI? Jos sinä tai seurakuntasi kiinnostuitte kuulemaan tästä toiminnasta enemmän, niin ota rohkeasti yhteyttä Takaisin Elämään ry:n toimistoon. Ydin Perheessä -projekti on loppumassa, mutta yhdistyksen toimistolta on mahdollista tilata tukiperhetoimintamalliopas, jonka avulla tätä toimintaa on mahdollista viedä omaan seurakuntaan ja saada tarvittavaa tukea tukiperheiden rekrytointiin ja kouluttamiseen. Jos haluat lisätietoa Ydin Perheessä -projektin kolmevuotisesta taipaleesta, niin voit myös tilata projektin loppuraportin. NYT KELPAA! Vuosia palvellut keltainen keittiö sai lopulta väistyä kun vuokranantaja lupautui tekemään Takaisin Elämään ry:n toimisto- ja nuorisotilana toimivaan Paalupaikkaan uuden keittiön. Ränsistyneestä keittiöstä ei jäänyt edes valokuvaa muistoksi. Puusepänliike Risto Piironen tmi teki lahjoituksena keittiön piirustukset. Haluamme lähettää hänelle suuret kiitokset. Samalla kertaa Paalupaikan olohuone tai toisin sanoen biljardihuone sai myös uuden ilmeen. Nuorten ja työntekijöiden iloksi Katupaimen Jani Liukkonen maalasi hienon graffitin koristamaan nuorisotilan seinää. Jännityksellä odotimme, minkälainen maalaus seinään ilmestyisikään, koska taiteilija ei ollut graffitimaaleihin viimeiseen kymmeneen vuoteen edes koskenut. Lopputulos oli huikea! Katupaimen oli samalla kertaa myös vieraana Paalupaikan nuorisokahvilassa ja pääsi itse esittelemään taideteostaan nuorille. Muutamat nuoret ilmaisivat osaavansa tehdä paremman graffitin, mutta loppujen lopuksi olivat oikein tyytyväisiä maalaukseen. TV7 oli mukana kuvaamassa Katupaimenen maalausurakkaa ja vierailua nuorisokahvilassa. Ohjelma on katsottavissa TV7:n ohjelmaarkistosta (www.tv7.fi > Ohjelma-arkisto > Katupaimen > Luojan luoma luovuus sinussa). 3ILJA -ATSI s 3ILJA -ATSI s TAKAISIN ELÄMÄÄN 7

8 Palautus: TAKAISIN ELÄMÄÄN RY PL 70, Vantaa Y-tunnus: Rek.nro: HUOM! Muista ilmoittaa meille uusi osoitteesi! 20 Jani Liukkonen vie lukijan mukanaan päätä huimaavalle matkalle itsensä etsimisen kautta jengeihin, huumekoukkuun sekä gurun etsintöihin ja lopulta oman paikan löytämiseen Taivaan Isän poikana. Tilaukset: (ma-to klo 10-13) TAKAISIN EL ÄMÄ ÄN RY SYRJÄYTYNEIDEN NUORTEN HYVÄKSI Puhelun hinta 5,01 + pvm JULKAISIJA Takaisin Elämään ry TOIMINNANJOHTAJA Pirjo Ahvenainen Puh TAITTO JA ULKOASU Design Jani Pellikka Tmi PAINOPAIKKA Skyprint Oy, Leväsjoki ILMOITUSMYYNTI Pirjo Ahvenainen Puh (ilmoitushinnat alkaen 60 euroa) TOIMIPISTE Kontaktipiste Paalupaikka Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä) Puh. (09) INTERNET SÄHKÖPOSTI (henkilökohtainen) POSTIOSOITE PL 70, Vantaa Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Sampo FI TILISIIRTO GIRERING Saaja Mottagare Maksaja Betalare Takaisin Elämään ry PL 70, Vantaa, puh. (09) Y-tunnus Kannatusjäsenmaksu 2012 (20 ) Kiireisin tarve Huom! Käytä aina viitenumeroa! Rahankeräyslupa: Poliisihallitus , lupanro: 2020/2011/652, voimassa Suomi, ei Ahvenanmaa Kiitos kannatuksesta! Allekirjoitus Underskrift Viitenro Ref.nr Tililtä Från konto nr Eräpäivä Förf.dag Euro

Lappilehti. Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS KUVA: SATU KETTUNEN

Lappilehti. Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS KUVA: SATU KETTUNEN Lappilehti SUOMEN VAPAAKIRKON LAPIN LÄHETYS 2 2014 KUVA: SATU KETTUNEN Henry Richter: Jumala tietää, että olen tässä. Se riittää minulle. 1 Syyskeikalla Kittilässä, jolloin Herrasväessä musisoivat Habi

Lisätiedot

ESY NEWS. vuotta. 3 ihmisillä ON valtava jano ja

ESY NEWS. vuotta. 3 ihmisillä ON valtava jano ja Pastorin palsta: Veikko Lipponen 2 5 Lähetystyö: Intia-tiimi ESY NEWS 2 2014 ELÄMÄÄ ESYSSÄ 30 vuotta 3 nuortentiimi POHJOISKALOTIN RUKOUSKONFERENSSISSA: ihmisillä ON valtava jano ja odotus Jumalan puoleen

Lisätiedot

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013 Matinkylän Kaivolla pidetään seurakuntamme jumalanpalvelus joka toinen sunnuntai. Monet eri kristilliset tahot toimivat viikon mittaan näissä samoissa

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund Järvenpää extra - rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Paul Raja-aho: Seurakunta kasvaa ja voi hyvin

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

asunnottomuus Elämäntapana Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan

asunnottomuus Elämäntapana Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan MUUTOKSEN JA EHEYTYMISEN ERIKOISLEHTI uusitoivo 1/11 Irtonumerohinta 7 euroa Elämäntapana asunnottomuus Päihdetyöntekijät nostavat profiiliaan Epäpätevät sosiaalineuvokset Kanikonttorin tarina päättyi

Lisätiedot

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014 4/2014 Kuulumisia Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 TÄRKEÄT IHMISET SAMAN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ - sivu 11 ORVOKSI EBOLAN TAKIA - sivu 19 4-2014 18 KYMMENEN

Lisätiedot

Mitä on uskovan vapaus?

Mitä on uskovan vapaus? TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2 KUVA: VILLE NUORAHO / VOLUME TUOTANTO 2012 z Eväät elämään kampanja auttaa nälästä kärsiviä s. 3 Kun et pääse seurakuntaan, se tulee sinun luoksesi s. 5 Fidan

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 2 / 2011. Perhe syntyy hyvistä hetkistä

SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 2 / 2011. Perhe syntyy hyvistä hetkistä SOS-LAPSIKYLÄN Kuulumisia 2 / 2011 Perhe syntyy hyvistä hetkistä Pääkirjoitus ANNA LAPSELLE PERHE! SAIN HIENON TILAISUUDEN olla mukana avaamassa ja siunaamassa uutta lapsikyläkotia. Kodin nimeksi tuli

Lisätiedot

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen UUDISTUVA LASTENSUOJELU 1/2015 Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUSI LEHTI Sinulle ammattilainen Vaikuttavuus ylös, kustannukset alas - sivu 6 SOTE - sählingistä voimaa

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

LASTENMISSIO 2014 2015. Lapsia tavoittamassa KUVAT: TIM SHIREY LASTEN PARHAAKSI 1

LASTENMISSIO 2014 2015. Lapsia tavoittamassa KUVAT: TIM SHIREY LASTEN PARHAAKSI 1 LASTENMISSIO 2014 2015 Lapsia tavoittamassa KUVAT: TIM SHIREY LASTEN PARHAAKSI 1 Tehdään se yhdessä tehdään se nyt! Mitä lapset tarvitsevat kipeimmin? Jumalan sana ja Jeesuksen tunteminen tarjoavat vahvan

Lisätiedot

Jolla on korvat, se kuulkoon...

Jolla on korvat, se kuulkoon... RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI/ Joulukuu 2007 Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 10. vuosikerta Jolla on korvat, se kuulkoon... Radio Dein ja Kristityt

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja!

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Tuomasmessu 3/2013 tuomasmessu.fi Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Jukka Relander Kristinuskossa ei ole kyse turvasta Tuomasmessulehti 3/2013 Pääkirjoitus Pirjo Kantala 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

KRIS. & toiminnanjohtaja. tarvitaan. toimintansa. toimintakeskusvastaava KRIS-Tampere Meitä. Ray:n avustukset jaettu. Kohtaamisen jalo taito

KRIS. & toiminnanjohtaja. tarvitaan. toimintansa. toimintakeskusvastaava KRIS-Tampere Meitä. Ray:n avustukset jaettu. Kohtaamisen jalo taito KRIS Ray:n avustukset jaettu REHELLISYYS PÄIHTEETTÖMYYS YHTEISVASTUULLISUUS TOVERUUS KRIS- lehti uudistuu nro1 & toiminnanjohtaja toimintakeskusvastaava KRIS-Tampere Meitä tarvitaan 2015 Srk:n perheneuvojat

Lisätiedot

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 1-2013 Itä-Euroopan romanilähetystyölle koordinaattori Voiko Raamattu olla elämäni ilon lähde? 20 12 Meidän täytyy muuttaa vääriä ihanteita 8 Ennakkoluulot ja asenteet

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 1 2011 Doula kulkee synnyttäjän vierellä 4 Anteeksiantoa voi käyttää väärinkin 8 Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista 14 Lyhytelokuva päihdeäidin

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot