JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS"

Transkriptio

1 JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ INTERNETIN TAI SELLAISEN JOHN DEEREN INTRANETIN KAUTTA, JOKA EI OLE JULKISESSA KÄYTÖSSÄ JA JONKA KÄSITTELYYN TARVITAAN JDN-TUNNUKSET. JDN EI OLE AVOIN JULKISELLE KÄYTÖLLE JA SITÄ SAAVAT KÄSITELLÄ VAIN SELLAISET KOLMANNET OSAPUOLET, JOTKA HYVÄKSYVÄT TOIMIVANSA TÄMÄN JOHN DEERE NETWORK -KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ( SOPIMUS ) MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA SOPIMUS HUOLELLISESTI. JOS KÄYTTÄJÄ ( KÄYTTÄJÄ ) NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY MYÖS, ETTÄ SÄHKÖISESTI ANNETTU MYÖNTYMYS ON LAILLISESTI YHTÄ PÄTEVÄ KUIN JOS KÄYTTÄJÄ OLISI ALLEKIRJOITTANUT TÄMÄN ASIAKIRJAN ITSE. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, HÄNEN EI PIDÄ KÄSITELLÄ JDN- VERKKOA JA HÄNEN TULEE NAPSUTTAA EN HYVÄKSY -PAINIKETTA. 1. JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. Deere & Company ja/tai sen Sidokset ( John Deere ) järjestävät Käyttäjälle käyttöoikeuden JDN-verkkoon tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja John Deere voi muokata Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle. Jos Käyttäjä jatkaa JDN-verkon käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kyseiset muutokset. 2. KÄYTTÖKOODIT. Kun Käyttäjä on hyväksynyt tämän Sopimuksen, hänelle on myönnetty kirjautumistunnukset, joihin saattavat sisältyä esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana tai muu sisäänkirjautumisen varmistusmenetelmä ( JDNkirjautumistunnus ). Käyttäjän tulee käsitellä JDN-kirjautumistunnusta John Deeren omistusoikeudellisena tietona, eikä Käyttäjän pidä luovuttaa JDN-kirjautumistunnusta millekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä hyväksyy noudattavansa kaikkia John Deeren käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka liittyvät JDN-verkon käsittelyyn ja käyttöön ja jotka on määritetty tässä tai joita John Deere saattaa ajoittain julkaista. Siinä tapauksessa, että JDNkirjautumistunnusta ei enää tarvita, koska Käyttäjä on lopettanut työnsä tai palveluiden tarjoamisen tai jostakin muusta syystä, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa JDN-kirjautumistunnuksensa käyttäminen. Käyttäjä on vastuussa kaikista sellaisista vahingoista sekä kaikista sellaisista toimista ja vahingonkorvauksista, joita John Deerelle osoitetaan tai joita John Deereen kohdistuu ja jotka aiheutuvat Käyttäjän JDN-kirjautumistunnuksen käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa JDN-kirjautumistunnusta on käyttänyt kolmas osapuoli tai joissa Käyttäjä ei ole lopettanut JDNkirjautumistunnuksensa käyttöään tässä kohdassa esitetyn vaatimuksen mukaisesti. 3. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAUS. JDN-verkossa saatavilla olevat tiedot, mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkit, julkinen ilmiasu, palvelumerkit, logot, tiedot, tekstit, kuvat, grafiikat ja muu sisältö, ovat John Deeren omistamia tai John Deerellä on niiden käyttöoikeus, ja niitä saattavat suojata Yhdysvaltain ja kansainväliset tavaramerkki-, kauppasalaisuus- ja tekijänoikeuslait, samoin kuin moraaliset oikeudet. Käyttäjä myöntyy käsittelemään kaikkia JDN-verkon välityksellä käyttämiään tietoja John Deeren omistusoikeudellisina tietoina. Käyttäjä hyväksyy täten, että hän säilyttää John Deeren omistusoikeudelliset tiedot luottamuksellisina, suojaa John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luottamuksellisuutta ja arvoa kaikilla tavoilla, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, ei luovuta John Deeren omistusoikeudellisia tietoja henkilöille, joiden ei tarvitse tietää kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja sen mukaan, mihin tarkoitukseen kyseiset omistusoikeudelliset tiedot on välitetty, ja ellei tässä Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja ei pidä käyttää, suoraan tai epäsuoraan, mihinkään voittoa tavoittelemattomaan, kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai muuhun tarkoitukseen tai millään tavalla, joka on John Deerelle vahingollinen.

2 Ellei tässä Sopimuksessa erikseen toisin todeta, Käyttäjä ei saa ladata, muokata, kopioida, julkaista, esitellä, välittää, muuntaa, myydä, vuokrata, liisata, lisensoida, alilisensoida, myöntää oikeuksia, siirtää, välittää, myöntää kolmannelle osapuolelle tai muuten väärinkäyttää John Deeren omistusoikeudellisia tietoja ilman John Deeren ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa. Käyttäjä saa tulostaa yhden (1) kopion yksittäisistä näytöistä sellaisia Käyttäjän sisäisiä liiketoiminnan tarpeita varten, jotka suoraan liittyvät Käyttäjän ja John Deeren väliseen suhteeseen, olettaen, että kopioiduissa näytöissä olevat tekijänoikeusmerkinnät, huomautukset, merkinnät, logot tai muut selitykset säilyvät kopioissa ja että niitä ei poisteta tulostetuista tai tallennetuista kuvista. Mitään immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, mukaan lukien muun muassa patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tekijänoikeudet, ei siirretä Käyttäjälle. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa John Deerelle, jos John Deeren omistusoikeudellisia tietoja käytetään tai paljastetaan luvatta. Käyttäjä lupautuu korvaamaan John Deerelle sellaisen John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luvattoman käytön tai paljastuksen, joka aiheutuu Käyttäjän toimista. 4. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN PALAUTUS TAI TUHOAMINEN.. Ellei John Deere toisin pyydä, Käyttäjä palauttaa tai tuhoaa välittömästi työnantajansa tai John Deeren ohjeiden mukaan kaikki John Deereltä saadut omistusoikeudelliset tiedot, mukaan lukien kaikki kopiot, kun Käyttäjä lopettaa JDN-tietojen käyttämisen tai kun John Deere lähettää asiasta kirjallisen pyynnön. John Deeren pyynnöstä Käyttäjä toimittaa John Deerelle todistuksen, jossa vannotaan John Deeren omistusoikeudellisten tietojen tulleen tuhotuiksi. 5. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. Siinä määrin kuin JDN-verkko tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja vaihtaa tietoja ja ajatuksia ( Käyttäjän sisältöä ) keskustelutiloissa, ilmoitustauluilla tai muuten, Käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa oman Käyttäjän sisältönsä alkuperästä, tarkkuudesta, kokonaisuudesta, omistajuudesta, julkaisemisesta ja levittämisestä, olevansa yksin vastuussa kaikkeen Käyttäjän sisältöön liittyvien kaikkien oikeuksien, lisenssien, käyttölupien, julkaisujen, hyväksymisten, lupien, tekijäluetteloiden ja osallistumistietojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä maksavansa kaikki niihin liittyvät maksut tai kustannukset. Jos Käyttäjä lähettää Käyttäjän sisältöä tai muuten välittää Käyttäjän sisältöä nähtäväksi JDN-verkossa tai JDN-verkon kautta, Käyttäjä myöntää John Deerelle ja muille JDN-verkon käyttäjille maksuttoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, jatkuvan oikeuden kyseisen Käyttäjän sisällön käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, soveltamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, jakamiseen, esittämiseen ja näyttämiseen, kokonaisuudessaan tai osittain. John Deere ei vahvista eikä ole velvollinen valvomaan tai suodattamaan JDN-verkossa olevaa Käyttäjän sisältöä; John Deere pidättää kuitenkin oikeuden, mutta ei velvollisuutta, siihen, että John Deere voi oman päätösvaltansa mukaan valvoa, kieltää, muokata tai poistaa mitä tahansa Käyttäjän sisältöä sekä ryhtyä kohtuullisiin toimiin, jotka John Deere katsoo välttämättömiksi tai sopiviksi suhteessa mihin tahansa Käyttäjän sisältöön, joka John Deeren oman päätäntävallan mukaan ei vastaa tätä Sopimusta, on laiton tai on muulla tavoin epätoivottu, epäsopiva tai epätarkka. John Deere ei ole vastuussa mistään tällaisen Käyttäjän sisällön kieltämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen liittyvästä laiminlyönnistä, suorituksesta tai viipeestä. 6. HYVÄKSYTTÄVÄN KÄYTÖN MENETTELYOHJE. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjää sitovat kaikki asiaan liittyvät lait ja että Käyttäjän tai Käyttäjän toimien ei pidä sallia minkään kolmannen osapuolen suorittaa sellaisia toimia, jotka kiertävät tai ohittavat suojaukseen käytetyt salaustekniikat, käyttää toiselle Käyttäjälle määritettyjä JDNkirjautumistunnuksia, jakaa omia JDN-kirjautumistunnuksia minkään kolmannen osapuolen kanssa tai tuoda järjestelmään mahdollisia laittomia, solvaavia tai epäeettisiä toimintoja (kuten pornografiaa, epäsiveellisyyttä, alastomuutta, yksityisyyden rikkomuksia, hakkerointia, luvattoman käytön mahdollistamista tai tietokonevirusten, aikapommien, Troijan-hevosten, matojen, vaarallisten koodien ja vastaavien tuomista järjestelmään) eikä lähettää tai välittää tässä osassa kuvatunlaisia tietoja tai mitään muita häiritseviä, haitallisia, epätarkkoja, harhaanjohtavia, loukkaavia tai laittomia materiaaleja tai tietoja. Käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä mitään automatisoituja toimintoja John Deeren omistusoikeudellisten tietojen keräämiseen JDN-verkossa tai JDN-verkosta millään ohjelmalla, jota

3 yleisesti kutsutaan botiksi, ei riko tai yritä rikkoa ohjelmiston, verkon, palvelimien, tietojen, tietokoneiden tai muun JDN-verkkoon liittyvän laitteiston tai minkään JDN-verkon osaa isännöivän kolmannen osapuolen suojausta, ei käytä tai jaa JDN-verkon ohjelmistoa tai muita työkaluja tai laitteita, jotka on kehitetty häiritsemään tietosuojaa tai tietoturvaa, eikä luo kehyksiä millekään verkkosivustoille, jotka liittyvät John Deeren omistusoikeudellisiin tietoihin tai joissa käytetään John Deeren omistusoikeudellisia tietoja. 7. SISÄPIIRITIEDOT. Jotkin Käyttäjän JDN-verkossa käsittelemistä tiedoista saattavat olla luottamuksellisia, ja tietyt sijoittajat saattavat pitää niitä tärkeinä. Tällaisten tietojen osalta Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä: (a) ei kerro tiedoista kenellekään sellaiselle, jolla ei oikeutta tietoihin; ja (b) ei tee kauppaa Deere & Companyn osakkeilla, ei ilmaise mielipiteitä kyseisistä osakkeista eikä tee kauppaa minkään muun sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereilla, jolle tiedot saattaisivat olla merkityksellisiä, ennen kuin päivämäärä on ollut julkinen vähintään kaksi (2) täyttä arkipäivää. 8. JDN-VERKON KÄYTÖN VALVONTA. Käyttäjän JDN-verkon käyttöä valvotaan ajoittain, ja JDN-verkon käyttöön sisältyvät muun muassa siirrot Internetistä ja Internetiin JDN-verkon kautta; JDN-verkkoon liittyvä sähköpostinkäyttö; kaikki sellainen sähköpostien sisältö, joka on välitetty, käsitelty, tallennettu tai muuten tuotu käytettäväksi JDN-verkon kautta; sekä JDN-verkon ja Internet-työkalujen ja -apuohjelmien käyttö. Käyttäjälle ei ilmoiteta valvonnasta etukäteen. 9. KÄYTTÖOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN. John Deere tai Käyttäjä voivat milloin tahansa lakkauttaa Käyttäjän JDNverkon käyttöoikeuden mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Jos Käyttäjän JDN-verkon käyttöoikeus lakkautetaan, Käyttäjä lopettaa välittömästi kaiken JDN-verkon käytön muuten kuin John Deeren erikseen hyväksymillä tavoilla. Jos John Deere ei poista JDN-kirjautumistunnuksia käytöstä, tätä ei katsota edellä mainituksi hyväksynnäksi. 10. ILMOITUKSET. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset, vaatimukset ja muut viestit Käyttäjältä John Deerelle tulee toimittaa John Deerelle osoitteeseen Deere & Company, Law Department, Attention: Information Technology Attorney, One John Deere Place, Moline, IL 61265, Yhdysvallat. (a) kun ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti John Deerelle yllä mainitussa osoitteessa, tai (b) ilmoitus jätetään luotettavalle pikalähetille, niin että pikatoimitus on ennalta maksettu ja ilmoituksen osoitteeksi on määritetty tässä osassa olevat tiedot, ja mainittu pikalähetti vahvistaa toimituksen. John Deere voi käyttää mitä tahansa keinoja, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, toimittaakseen Käyttäjälle ilmoituksia, vaatimuksia ja muita tähän Sopimukseen liittyviä viestejä. 11. MUIDEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN. JDN TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE MUKAUTUKSENA ILMAN KUSTANNUKSIA SELLAISENAAN JA SELLAISENA KUIN ON KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKINE VIKOINEEN, EIKÄ SIIHEN LIITY MITÄÄN MUITA VAKUUKSIA TAI TAKUITA. JOHN DEERE ERIKSEEN KIISTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, EHDOT JA ESITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT KOHTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANKOHTAISUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ JDN-VERKKO ON SUOJATTU, KESKEYTYMÄTÖN, VIIVYTTÄMÄTÖN, JATKUVA TAI VIRHEETÖN, JA KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN OIKEUDESTAAN VEDOTA NÄIHIN TAKUISIIN. JOHN DEERE EI TAKAA JOHN DEEREN OMISTUSOIKEUKSELLISTEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN JDN-VERKON TOIMINNAN TAI KÄYTÖN KAUTTA LUODUN DATAN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI MUUTA. MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN JDN-VERKOLTA SAAMAT OHJEET TAI TIEDOT, SUULLISESSA TAI KIRJALLISESSA MUODOSSA ANNETUT, EIVÄT LUO KÄYTTÄJÄLLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HANKKII JDN-VERKON KAUTTA HANKITTAVAT TIEDOT OMAN HARKINTANSA MUKAAN, ETTÄ TIETOIHIN

4 LIITTYVÄT RISKIT OVAT KÄYTTÄJÄN VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ YKSIN ON VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄLLAISTEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ. 12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS. JOHN DEERELLÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUTA TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI JDN-VERKKOON NÄHDEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA EIKÄ RANGAISTUKSENOMAISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SOPIMUKSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN LIITTYVÄT VAHINGOT, TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, KÄYTETTÄVYYDEN MENETYKSESTÄ, MAHDOLLISUUKSIEN KUSTANNUKSISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VASTAAVISTA MENETYKSISTÄ, VAIKKA JOHN DEERELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 13. HYVITYS. Käyttäjä myöntyy vapauttamaan John Deeren, sen toimijat ja toimittajat sekä näiden johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät kaikista valituksista, vaatimuksista, tappioista, vastuusta sekä kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka John Deere aiheuttaa tämän Sopimuksen pakottamista varten, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat tai liittyvät millään tavalla Käyttäjän JDN-verkon käyttöön, Käyttäjän suorittamiin tämän Sopimuksen rikkomuksiin tai mihinkään Käyttäjän JDN-verkkoon lähettämiin Käyttäjän sisältöön. 14. SIIRTOKELPOISUUS. Tätä Sopimusta tai mitään tässä Sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia, mukaan lukien JDNkirjautumistunnukset, ei voi siirtää kokonaisuudessaan tai osittain, vapaaehtoisesti tai lain voimin, millekään kolmannelle osapuolelle ilman John Deeren ennalta myöntämää kirjallista lupaa, jonka myöntäminen on täysin John Deeren päätäntävallassa. Tämä Sopimus on sitova sallittujen valtuutettujen osalta ja hyödyttää sallittuja valtuutettuja. 15. TÄYTÄNTÖÖNPANO. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen aiheuttaa John Deerelle korjaamatonta vahinkoa ja että rahalliset korvaukset ovat riittämättömiä; näin ollen Käyttäjä hyväksyy, että muiden lakisääteisten tai oikeudenmukaisten korvauksien lisäksi John Deere voi anoa väliaikaista tai pysyvää sakkotuomiota pätevässä oikeusistuimessa Käyttäjälle ilmoittaen tai ilmoittamatta. 16. SOPIMUKSEN OSIEN POISTAMINEN. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan virheellinen, laiton tai sellainen, ettei sitä voida panna voimaan, Sopimuksen muut osat ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan niin kauan kuin tähän Sopimukseen ehdottomasti liittyvät ehdot vastaavat osapuolien alkuperäistä aikomusta ja pysyvät voimassa, lainmukaisina ja noudatettavina. 17. MITÄÄN OIKEUKSIA EI LUOVUTETA. Jos tämän Sopimuksen määräys jätetään pakottamatta, oikeus käyttämättä tai laiminlyönti huomauttamatta, tätä ei katsota oikeuksien luovuttamiseksi. Tiettyyn ehtoon liittyvän oikeuden luovuttaminen vaikuttaa vain siinä tilanteessa ja siihen tarkoitukseen, johon oikeus on luovutettu. 18. KUMULATIIVISET KORVAUKSET. Ellei toisin ole mainittu, kaikki tässä Sopimuksessa ilmoitetut korvaukset ovat

5 kumulatiivisia ja suoritetaan pääomana tai muuten muiden sellaisten korvauksien lisäksi, jotka ovat kumman tahansa osapuolen saatavilla lain mukaan, ei tällaisten korvausten sijasta. 19. SOVELLETTAVA LAKI. Illinoisin osavaltion lait (lukuun ottamatta lakiristiriitoihin ja lainvalintakysymyksiin liittyviä periaatteita) pätevät kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tapauksiin, mukaan lukien muun muassa Sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan, rakenteeseen, täytäntöönpanoon ja toimeenpanoon liittyvät tapaukset. 20. MÄÄRITELMÄT 20.1 John Deeren omistusoikeudelliset tiedot eli Omistusoikeudelliset tiedot tarkoittavat sellaisia John Deeren luottamuksellisia tietoja ja kauppasalaisuuksia, niin kirjoitetussa, suullisessa, sähköisessä kuin muussakin muodossa, jotka on välitetty Käyttäjän haltuun, siirretty Käyttäjälle, jotka ovat Käyttäjän tutkimia tai Käyttäjän hankkimia (Käyttäjälle paljastettuja ). Seuraavat tiedot, jotka on dokumentaatiossa osoitettu todeksi, eivät kuitenkaan ole Omistusoikeudellisia tietoja ja Käyttäjää ei rajoiteta niiden käytön tai paljastamisen suhteen: (a) tiedot, jotka ovat jo olleet Käyttäjän hallussa tai tiedossa ennen kuin Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen ja joihin ei liity muita luottamuksellisuusvelvoitteita Käyttäjän ja John Deeren muiden sopimusten pohjalta; (b) tiedot, jotka tulevat julkiseen tietoon sen jälkeen kun Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen, tai jotka paljastamisen jälkeen tulevat julkiseen tietoon ilman Käyttäjän syytä; (c) tiedot, jotka Käyttäjä on saanut muulta kuin tämän Sopimuksen osapuolelta ilman luottamuksellisuusvelvoitteita; (d) tiedot, jotka Käyttäjä on itse kehittänyt ilman minkään Omistusoikeuksellisten tietojen käyttöä; tai (e) tiedot, jotka John Deere on erikseen hyväksynyt julkaistaviksi John Deeren luottamukselliset tiedot eli Luottamukselliset tiedot tarkoittavat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa), mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät sekä henkilökohtaiset tiedot, jotka liittyvät yksilöön tai henkilöön, kuten työntekijöihin tai asiakkaisiin (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka eivät ole Kauppasalaisuuksia ja jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta tämän Sopimuksen aikana tai sitä ennen, minkä lisäksi ne tarkoittavat kaikkia tietoja, mukaan lukien tässä Sopimuksessa esitetyt järjestelyt, joita käytetään, jotka opitaan tai joihin osallistutaan tämän Sopimuksen aikana ja jotka eivät ole julkisesti saatavilla tai jotka antaisivat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kilpailuetua John Deereä kohtaan John Deeren kauppasalaisuudet eli Kauppasalaisuudet ovat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa) mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta ja jotka tuottavat taloudellista arvoa, todellista tai potentiaalista, kun ne eivät ole yleisesti muiden sellaisten henkilöiden tiedossa, jotka voisivat saada taloudellista arvoa kyseisten tietojen paljastamisesta tai käyttämisestä, ja joiden salassapidon ylläpitämiseksi tehdään tilanteeseen nähden kohtuullisia toimia Sidokset tarkoittavat nykyisiä tai tulevia yhtiöitä, kumppanuuksia tai muita yksiköitä, jotka ovat Deere & Company tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän suorassa tai epäsuorassa hallinnassa, tai toisia yksiköitä, jotka ovat Deere & Companyn tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän kanssa samassa hallinnassa. Edellä mainittuun liittyen kohde on toisen hallinnassa, kun omistajuus, tuotot,

6 äänestysosuus tai vastaava etuus (mukaan lukien oikeus tai mahdollisuus hankkia kyseinen etuus) vastaa vähintään 20 % asiaankuuluvan yrityksen silloisista kokonaisetuuksista. 21. KOKO SOPIMUS. Tämä Sopimus, mukaan lukien Sopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset sekä JDN-verkkoon liittyvät John Deeren käytännöt ja menettelytavat, jotka John Deere on lähettänyt JDN-verkkoon tai muuten toimittanut kolmansien osapuolien tietoon, muodostaa kokonaisuudessaan koko Käyttäjän ja John Deeren välisen Sopimuksen siitä, miten Käyttäjä käyttää JDN-verkkoa, ja tämä Sopimus syrjäyttää kaikki sellaiset aiemmat suulliset tai kirjalliset ehdotukset, sellaiset aiemmat Sopimukset ja muun sellaisen aiemman viestinnän Käyttäjän ja John Deeren välillä, jonka aiheena on JDN-verkko, paitsi että aiemmat luottamuksellisuuteen tai omistusoikeudellisiin tietoihin liittyvät sopimukset pysyvät voimassa. Ellei toisin ole tässä Sopimuksessa todettu, jos jonkin muun Käyttäjän ja John Deeren välisen JDN-verkkoon liittyvän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa, noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja. Kun Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, hän: (i)vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen; ja (ii)takaa, että hänellä on valtuudet sitoa tämä sopimus. Jos Käyttäjä ei suostu sopimuksen ehtoihin, hänen tulee valita EN HYVÄKSY -vaihtoehto, jolloin Käyttäjä ei voi käsitellä JDN-palvelua. Jos Käyttäjä valitsee alla HYVÄKSYN-vaihtoehdon, Käyttäjä hyväksyy toimivansa sopimuksen ehtojen mukaisesti.

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011

DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 DIGITAALISIA PLAY4FREE-PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS Viimeisin päivitys: 14.10.2011 1. Sopimuksen laajuus. Tämä Sopimus määrittää käyttäjän Play4Free Funds - pisteiden, -rahojen ja -kolikoiden tai muun EA:n

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2012

Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin valokuvakilpailu 2012 Europolin vuoden 2012 kilpailu parhaista lainvalvonta-aiheisista valokuvista on avattu! Kuvien tulee kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä. UPM METSÄMAAILMAN KÄYTTÖEHDOT YLEISET KÄYTTÖEHDOT Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme. Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua,

Lisätiedot

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT 1 Soveltamisala Nämä käyttöehdot koskevat TomTom-verkkosivustojen käyttöä. Ne sisältävät oikeuksia ja rajoïtuksia koskientomtom-verkkosivustoja. Jatkamalla tämän TomTom-verkkosivuston

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaan

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Sisältö Chat.........4

Sisältö Chat.........4 Chat 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu , säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO Rev. 046/PC Varoitus Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetään nimettyjä tuotteita ainoastaan tunnistamistarkoituksiin. Ne voivat olla vastaavien yritysten

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT ( LISENSSI ) ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN OTTOA. OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ELECTRONIC ARTS OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ELECTRONIC ARTS OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ELECTRONIC ARTS OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Tämän käyttöoikeussopimuksen ( Sopimus ) osapuolia ovat käyttäjä ja Electronic Arts Inc. sekä sen toimipisteet ja tytäryhtiöt ( EA ). Sopimus määrittää käyttäjän

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot