JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS"

Transkriptio

1 JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ INTERNETIN TAI SELLAISEN JOHN DEEREN INTRANETIN KAUTTA, JOKA EI OLE JULKISESSA KÄYTÖSSÄ JA JONKA KÄSITTELYYN TARVITAAN JDN-TUNNUKSET. JDN EI OLE AVOIN JULKISELLE KÄYTÖLLE JA SITÄ SAAVAT KÄSITELLÄ VAIN SELLAISET KOLMANNET OSAPUOLET, JOTKA HYVÄKSYVÄT TOIMIVANSA TÄMÄN JOHN DEERE NETWORK -KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ( SOPIMUS ) MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA SOPIMUS HUOLELLISESTI. JOS KÄYTTÄJÄ ( KÄYTTÄJÄ ) NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY MYÖS, ETTÄ SÄHKÖISESTI ANNETTU MYÖNTYMYS ON LAILLISESTI YHTÄ PÄTEVÄ KUIN JOS KÄYTTÄJÄ OLISI ALLEKIRJOITTANUT TÄMÄN ASIAKIRJAN ITSE. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, HÄNEN EI PIDÄ KÄSITELLÄ JDN- VERKKOA JA HÄNEN TULEE NAPSUTTAA EN HYVÄKSY -PAINIKETTA. 1. JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. Deere & Company ja/tai sen Sidokset ( John Deere ) järjestävät Käyttäjälle käyttöoikeuden JDN-verkkoon tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja John Deere voi muokata Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle. Jos Käyttäjä jatkaa JDN-verkon käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kyseiset muutokset. 2. KÄYTTÖKOODIT. Kun Käyttäjä on hyväksynyt tämän Sopimuksen, hänelle on myönnetty kirjautumistunnukset, joihin saattavat sisältyä esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana tai muu sisäänkirjautumisen varmistusmenetelmä ( JDNkirjautumistunnus ). Käyttäjän tulee käsitellä JDN-kirjautumistunnusta John Deeren omistusoikeudellisena tietona, eikä Käyttäjän pidä luovuttaa JDN-kirjautumistunnusta millekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä hyväksyy noudattavansa kaikkia John Deeren käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka liittyvät JDN-verkon käsittelyyn ja käyttöön ja jotka on määritetty tässä tai joita John Deere saattaa ajoittain julkaista. Siinä tapauksessa, että JDNkirjautumistunnusta ei enää tarvita, koska Käyttäjä on lopettanut työnsä tai palveluiden tarjoamisen tai jostakin muusta syystä, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa JDN-kirjautumistunnuksensa käyttäminen. Käyttäjä on vastuussa kaikista sellaisista vahingoista sekä kaikista sellaisista toimista ja vahingonkorvauksista, joita John Deerelle osoitetaan tai joita John Deereen kohdistuu ja jotka aiheutuvat Käyttäjän JDN-kirjautumistunnuksen käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa JDN-kirjautumistunnusta on käyttänyt kolmas osapuoli tai joissa Käyttäjä ei ole lopettanut JDNkirjautumistunnuksensa käyttöään tässä kohdassa esitetyn vaatimuksen mukaisesti. 3. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAUS. JDN-verkossa saatavilla olevat tiedot, mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkit, julkinen ilmiasu, palvelumerkit, logot, tiedot, tekstit, kuvat, grafiikat ja muu sisältö, ovat John Deeren omistamia tai John Deerellä on niiden käyttöoikeus, ja niitä saattavat suojata Yhdysvaltain ja kansainväliset tavaramerkki-, kauppasalaisuus- ja tekijänoikeuslait, samoin kuin moraaliset oikeudet. Käyttäjä myöntyy käsittelemään kaikkia JDN-verkon välityksellä käyttämiään tietoja John Deeren omistusoikeudellisina tietoina. Käyttäjä hyväksyy täten, että hän säilyttää John Deeren omistusoikeudelliset tiedot luottamuksellisina, suojaa John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luottamuksellisuutta ja arvoa kaikilla tavoilla, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, ei luovuta John Deeren omistusoikeudellisia tietoja henkilöille, joiden ei tarvitse tietää kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja sen mukaan, mihin tarkoitukseen kyseiset omistusoikeudelliset tiedot on välitetty, ja ellei tässä Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja ei pidä käyttää, suoraan tai epäsuoraan, mihinkään voittoa tavoittelemattomaan, kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai muuhun tarkoitukseen tai millään tavalla, joka on John Deerelle vahingollinen.

2 Ellei tässä Sopimuksessa erikseen toisin todeta, Käyttäjä ei saa ladata, muokata, kopioida, julkaista, esitellä, välittää, muuntaa, myydä, vuokrata, liisata, lisensoida, alilisensoida, myöntää oikeuksia, siirtää, välittää, myöntää kolmannelle osapuolelle tai muuten väärinkäyttää John Deeren omistusoikeudellisia tietoja ilman John Deeren ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa. Käyttäjä saa tulostaa yhden (1) kopion yksittäisistä näytöistä sellaisia Käyttäjän sisäisiä liiketoiminnan tarpeita varten, jotka suoraan liittyvät Käyttäjän ja John Deeren väliseen suhteeseen, olettaen, että kopioiduissa näytöissä olevat tekijänoikeusmerkinnät, huomautukset, merkinnät, logot tai muut selitykset säilyvät kopioissa ja että niitä ei poisteta tulostetuista tai tallennetuista kuvista. Mitään immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, mukaan lukien muun muassa patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tekijänoikeudet, ei siirretä Käyttäjälle. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa John Deerelle, jos John Deeren omistusoikeudellisia tietoja käytetään tai paljastetaan luvatta. Käyttäjä lupautuu korvaamaan John Deerelle sellaisen John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luvattoman käytön tai paljastuksen, joka aiheutuu Käyttäjän toimista. 4. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN PALAUTUS TAI TUHOAMINEN.. Ellei John Deere toisin pyydä, Käyttäjä palauttaa tai tuhoaa välittömästi työnantajansa tai John Deeren ohjeiden mukaan kaikki John Deereltä saadut omistusoikeudelliset tiedot, mukaan lukien kaikki kopiot, kun Käyttäjä lopettaa JDN-tietojen käyttämisen tai kun John Deere lähettää asiasta kirjallisen pyynnön. John Deeren pyynnöstä Käyttäjä toimittaa John Deerelle todistuksen, jossa vannotaan John Deeren omistusoikeudellisten tietojen tulleen tuhotuiksi. 5. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. Siinä määrin kuin JDN-verkko tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja vaihtaa tietoja ja ajatuksia ( Käyttäjän sisältöä ) keskustelutiloissa, ilmoitustauluilla tai muuten, Käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa oman Käyttäjän sisältönsä alkuperästä, tarkkuudesta, kokonaisuudesta, omistajuudesta, julkaisemisesta ja levittämisestä, olevansa yksin vastuussa kaikkeen Käyttäjän sisältöön liittyvien kaikkien oikeuksien, lisenssien, käyttölupien, julkaisujen, hyväksymisten, lupien, tekijäluetteloiden ja osallistumistietojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä maksavansa kaikki niihin liittyvät maksut tai kustannukset. Jos Käyttäjä lähettää Käyttäjän sisältöä tai muuten välittää Käyttäjän sisältöä nähtäväksi JDN-verkossa tai JDN-verkon kautta, Käyttäjä myöntää John Deerelle ja muille JDN-verkon käyttäjille maksuttoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, jatkuvan oikeuden kyseisen Käyttäjän sisällön käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, soveltamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, jakamiseen, esittämiseen ja näyttämiseen, kokonaisuudessaan tai osittain. John Deere ei vahvista eikä ole velvollinen valvomaan tai suodattamaan JDN-verkossa olevaa Käyttäjän sisältöä; John Deere pidättää kuitenkin oikeuden, mutta ei velvollisuutta, siihen, että John Deere voi oman päätösvaltansa mukaan valvoa, kieltää, muokata tai poistaa mitä tahansa Käyttäjän sisältöä sekä ryhtyä kohtuullisiin toimiin, jotka John Deere katsoo välttämättömiksi tai sopiviksi suhteessa mihin tahansa Käyttäjän sisältöön, joka John Deeren oman päätäntävallan mukaan ei vastaa tätä Sopimusta, on laiton tai on muulla tavoin epätoivottu, epäsopiva tai epätarkka. John Deere ei ole vastuussa mistään tällaisen Käyttäjän sisällön kieltämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen liittyvästä laiminlyönnistä, suorituksesta tai viipeestä. 6. HYVÄKSYTTÄVÄN KÄYTÖN MENETTELYOHJE. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjää sitovat kaikki asiaan liittyvät lait ja että Käyttäjän tai Käyttäjän toimien ei pidä sallia minkään kolmannen osapuolen suorittaa sellaisia toimia, jotka kiertävät tai ohittavat suojaukseen käytetyt salaustekniikat, käyttää toiselle Käyttäjälle määritettyjä JDNkirjautumistunnuksia, jakaa omia JDN-kirjautumistunnuksia minkään kolmannen osapuolen kanssa tai tuoda järjestelmään mahdollisia laittomia, solvaavia tai epäeettisiä toimintoja (kuten pornografiaa, epäsiveellisyyttä, alastomuutta, yksityisyyden rikkomuksia, hakkerointia, luvattoman käytön mahdollistamista tai tietokonevirusten, aikapommien, Troijan-hevosten, matojen, vaarallisten koodien ja vastaavien tuomista järjestelmään) eikä lähettää tai välittää tässä osassa kuvatunlaisia tietoja tai mitään muita häiritseviä, haitallisia, epätarkkoja, harhaanjohtavia, loukkaavia tai laittomia materiaaleja tai tietoja. Käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä mitään automatisoituja toimintoja John Deeren omistusoikeudellisten tietojen keräämiseen JDN-verkossa tai JDN-verkosta millään ohjelmalla, jota

3 yleisesti kutsutaan botiksi, ei riko tai yritä rikkoa ohjelmiston, verkon, palvelimien, tietojen, tietokoneiden tai muun JDN-verkkoon liittyvän laitteiston tai minkään JDN-verkon osaa isännöivän kolmannen osapuolen suojausta, ei käytä tai jaa JDN-verkon ohjelmistoa tai muita työkaluja tai laitteita, jotka on kehitetty häiritsemään tietosuojaa tai tietoturvaa, eikä luo kehyksiä millekään verkkosivustoille, jotka liittyvät John Deeren omistusoikeudellisiin tietoihin tai joissa käytetään John Deeren omistusoikeudellisia tietoja. 7. SISÄPIIRITIEDOT. Jotkin Käyttäjän JDN-verkossa käsittelemistä tiedoista saattavat olla luottamuksellisia, ja tietyt sijoittajat saattavat pitää niitä tärkeinä. Tällaisten tietojen osalta Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä: (a) ei kerro tiedoista kenellekään sellaiselle, jolla ei oikeutta tietoihin; ja (b) ei tee kauppaa Deere & Companyn osakkeilla, ei ilmaise mielipiteitä kyseisistä osakkeista eikä tee kauppaa minkään muun sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereilla, jolle tiedot saattaisivat olla merkityksellisiä, ennen kuin päivämäärä on ollut julkinen vähintään kaksi (2) täyttä arkipäivää. 8. JDN-VERKON KÄYTÖN VALVONTA. Käyttäjän JDN-verkon käyttöä valvotaan ajoittain, ja JDN-verkon käyttöön sisältyvät muun muassa siirrot Internetistä ja Internetiin JDN-verkon kautta; JDN-verkkoon liittyvä sähköpostinkäyttö; kaikki sellainen sähköpostien sisältö, joka on välitetty, käsitelty, tallennettu tai muuten tuotu käytettäväksi JDN-verkon kautta; sekä JDN-verkon ja Internet-työkalujen ja -apuohjelmien käyttö. Käyttäjälle ei ilmoiteta valvonnasta etukäteen. 9. KÄYTTÖOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN. John Deere tai Käyttäjä voivat milloin tahansa lakkauttaa Käyttäjän JDNverkon käyttöoikeuden mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Jos Käyttäjän JDN-verkon käyttöoikeus lakkautetaan, Käyttäjä lopettaa välittömästi kaiken JDN-verkon käytön muuten kuin John Deeren erikseen hyväksymillä tavoilla. Jos John Deere ei poista JDN-kirjautumistunnuksia käytöstä, tätä ei katsota edellä mainituksi hyväksynnäksi. 10. ILMOITUKSET. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset, vaatimukset ja muut viestit Käyttäjältä John Deerelle tulee toimittaa John Deerelle osoitteeseen Deere & Company, Law Department, Attention: Information Technology Attorney, One John Deere Place, Moline, IL 61265, Yhdysvallat. (a) kun ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti John Deerelle yllä mainitussa osoitteessa, tai (b) ilmoitus jätetään luotettavalle pikalähetille, niin että pikatoimitus on ennalta maksettu ja ilmoituksen osoitteeksi on määritetty tässä osassa olevat tiedot, ja mainittu pikalähetti vahvistaa toimituksen. John Deere voi käyttää mitä tahansa keinoja, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, toimittaakseen Käyttäjälle ilmoituksia, vaatimuksia ja muita tähän Sopimukseen liittyviä viestejä. 11. MUIDEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN. JDN TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE MUKAUTUKSENA ILMAN KUSTANNUKSIA SELLAISENAAN JA SELLAISENA KUIN ON KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKINE VIKOINEEN, EIKÄ SIIHEN LIITY MITÄÄN MUITA VAKUUKSIA TAI TAKUITA. JOHN DEERE ERIKSEEN KIISTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, EHDOT JA ESITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT KOHTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANKOHTAISUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ JDN-VERKKO ON SUOJATTU, KESKEYTYMÄTÖN, VIIVYTTÄMÄTÖN, JATKUVA TAI VIRHEETÖN, JA KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN OIKEUDESTAAN VEDOTA NÄIHIN TAKUISIIN. JOHN DEERE EI TAKAA JOHN DEEREN OMISTUSOIKEUKSELLISTEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN JDN-VERKON TOIMINNAN TAI KÄYTÖN KAUTTA LUODUN DATAN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI MUUTA. MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN JDN-VERKOLTA SAAMAT OHJEET TAI TIEDOT, SUULLISESSA TAI KIRJALLISESSA MUODOSSA ANNETUT, EIVÄT LUO KÄYTTÄJÄLLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HANKKII JDN-VERKON KAUTTA HANKITTAVAT TIEDOT OMAN HARKINTANSA MUKAAN, ETTÄ TIETOIHIN

4 LIITTYVÄT RISKIT OVAT KÄYTTÄJÄN VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ YKSIN ON VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄLLAISTEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ. 12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS. JOHN DEERELLÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUTA TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI JDN-VERKKOON NÄHDEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA EIKÄ RANGAISTUKSENOMAISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SOPIMUKSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN LIITTYVÄT VAHINGOT, TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, KÄYTETTÄVYYDEN MENETYKSESTÄ, MAHDOLLISUUKSIEN KUSTANNUKSISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VASTAAVISTA MENETYKSISTÄ, VAIKKA JOHN DEERELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 13. HYVITYS. Käyttäjä myöntyy vapauttamaan John Deeren, sen toimijat ja toimittajat sekä näiden johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät kaikista valituksista, vaatimuksista, tappioista, vastuusta sekä kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka John Deere aiheuttaa tämän Sopimuksen pakottamista varten, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat tai liittyvät millään tavalla Käyttäjän JDN-verkon käyttöön, Käyttäjän suorittamiin tämän Sopimuksen rikkomuksiin tai mihinkään Käyttäjän JDN-verkkoon lähettämiin Käyttäjän sisältöön. 14. SIIRTOKELPOISUUS. Tätä Sopimusta tai mitään tässä Sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia, mukaan lukien JDNkirjautumistunnukset, ei voi siirtää kokonaisuudessaan tai osittain, vapaaehtoisesti tai lain voimin, millekään kolmannelle osapuolelle ilman John Deeren ennalta myöntämää kirjallista lupaa, jonka myöntäminen on täysin John Deeren päätäntävallassa. Tämä Sopimus on sitova sallittujen valtuutettujen osalta ja hyödyttää sallittuja valtuutettuja. 15. TÄYTÄNTÖÖNPANO. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen aiheuttaa John Deerelle korjaamatonta vahinkoa ja että rahalliset korvaukset ovat riittämättömiä; näin ollen Käyttäjä hyväksyy, että muiden lakisääteisten tai oikeudenmukaisten korvauksien lisäksi John Deere voi anoa väliaikaista tai pysyvää sakkotuomiota pätevässä oikeusistuimessa Käyttäjälle ilmoittaen tai ilmoittamatta. 16. SOPIMUKSEN OSIEN POISTAMINEN. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan virheellinen, laiton tai sellainen, ettei sitä voida panna voimaan, Sopimuksen muut osat ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan niin kauan kuin tähän Sopimukseen ehdottomasti liittyvät ehdot vastaavat osapuolien alkuperäistä aikomusta ja pysyvät voimassa, lainmukaisina ja noudatettavina. 17. MITÄÄN OIKEUKSIA EI LUOVUTETA. Jos tämän Sopimuksen määräys jätetään pakottamatta, oikeus käyttämättä tai laiminlyönti huomauttamatta, tätä ei katsota oikeuksien luovuttamiseksi. Tiettyyn ehtoon liittyvän oikeuden luovuttaminen vaikuttaa vain siinä tilanteessa ja siihen tarkoitukseen, johon oikeus on luovutettu. 18. KUMULATIIVISET KORVAUKSET. Ellei toisin ole mainittu, kaikki tässä Sopimuksessa ilmoitetut korvaukset ovat

5 kumulatiivisia ja suoritetaan pääomana tai muuten muiden sellaisten korvauksien lisäksi, jotka ovat kumman tahansa osapuolen saatavilla lain mukaan, ei tällaisten korvausten sijasta. 19. SOVELLETTAVA LAKI. Illinoisin osavaltion lait (lukuun ottamatta lakiristiriitoihin ja lainvalintakysymyksiin liittyviä periaatteita) pätevät kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tapauksiin, mukaan lukien muun muassa Sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan, rakenteeseen, täytäntöönpanoon ja toimeenpanoon liittyvät tapaukset. 20. MÄÄRITELMÄT 20.1 John Deeren omistusoikeudelliset tiedot eli Omistusoikeudelliset tiedot tarkoittavat sellaisia John Deeren luottamuksellisia tietoja ja kauppasalaisuuksia, niin kirjoitetussa, suullisessa, sähköisessä kuin muussakin muodossa, jotka on välitetty Käyttäjän haltuun, siirretty Käyttäjälle, jotka ovat Käyttäjän tutkimia tai Käyttäjän hankkimia (Käyttäjälle paljastettuja ). Seuraavat tiedot, jotka on dokumentaatiossa osoitettu todeksi, eivät kuitenkaan ole Omistusoikeudellisia tietoja ja Käyttäjää ei rajoiteta niiden käytön tai paljastamisen suhteen: (a) tiedot, jotka ovat jo olleet Käyttäjän hallussa tai tiedossa ennen kuin Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen ja joihin ei liity muita luottamuksellisuusvelvoitteita Käyttäjän ja John Deeren muiden sopimusten pohjalta; (b) tiedot, jotka tulevat julkiseen tietoon sen jälkeen kun Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen, tai jotka paljastamisen jälkeen tulevat julkiseen tietoon ilman Käyttäjän syytä; (c) tiedot, jotka Käyttäjä on saanut muulta kuin tämän Sopimuksen osapuolelta ilman luottamuksellisuusvelvoitteita; (d) tiedot, jotka Käyttäjä on itse kehittänyt ilman minkään Omistusoikeuksellisten tietojen käyttöä; tai (e) tiedot, jotka John Deere on erikseen hyväksynyt julkaistaviksi John Deeren luottamukselliset tiedot eli Luottamukselliset tiedot tarkoittavat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa), mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät sekä henkilökohtaiset tiedot, jotka liittyvät yksilöön tai henkilöön, kuten työntekijöihin tai asiakkaisiin (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka eivät ole Kauppasalaisuuksia ja jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta tämän Sopimuksen aikana tai sitä ennen, minkä lisäksi ne tarkoittavat kaikkia tietoja, mukaan lukien tässä Sopimuksessa esitetyt järjestelyt, joita käytetään, jotka opitaan tai joihin osallistutaan tämän Sopimuksen aikana ja jotka eivät ole julkisesti saatavilla tai jotka antaisivat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kilpailuetua John Deereä kohtaan John Deeren kauppasalaisuudet eli Kauppasalaisuudet ovat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa) mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta ja jotka tuottavat taloudellista arvoa, todellista tai potentiaalista, kun ne eivät ole yleisesti muiden sellaisten henkilöiden tiedossa, jotka voisivat saada taloudellista arvoa kyseisten tietojen paljastamisesta tai käyttämisestä, ja joiden salassapidon ylläpitämiseksi tehdään tilanteeseen nähden kohtuullisia toimia Sidokset tarkoittavat nykyisiä tai tulevia yhtiöitä, kumppanuuksia tai muita yksiköitä, jotka ovat Deere & Company tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän suorassa tai epäsuorassa hallinnassa, tai toisia yksiköitä, jotka ovat Deere & Companyn tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän kanssa samassa hallinnassa. Edellä mainittuun liittyen kohde on toisen hallinnassa, kun omistajuus, tuotot,

6 äänestysosuus tai vastaava etuus (mukaan lukien oikeus tai mahdollisuus hankkia kyseinen etuus) vastaa vähintään 20 % asiaankuuluvan yrityksen silloisista kokonaisetuuksista. 21. KOKO SOPIMUS. Tämä Sopimus, mukaan lukien Sopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset sekä JDN-verkkoon liittyvät John Deeren käytännöt ja menettelytavat, jotka John Deere on lähettänyt JDN-verkkoon tai muuten toimittanut kolmansien osapuolien tietoon, muodostaa kokonaisuudessaan koko Käyttäjän ja John Deeren välisen Sopimuksen siitä, miten Käyttäjä käyttää JDN-verkkoa, ja tämä Sopimus syrjäyttää kaikki sellaiset aiemmat suulliset tai kirjalliset ehdotukset, sellaiset aiemmat Sopimukset ja muun sellaisen aiemman viestinnän Käyttäjän ja John Deeren välillä, jonka aiheena on JDN-verkko, paitsi että aiemmat luottamuksellisuuteen tai omistusoikeudellisiin tietoihin liittyvät sopimukset pysyvät voimassa. Ellei toisin ole tässä Sopimuksessa todettu, jos jonkin muun Käyttäjän ja John Deeren välisen JDN-verkkoon liittyvän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa, noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja. Kun Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, hän: (i)vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen; ja (ii)takaa, että hänellä on valtuudet sitoa tämä sopimus. Jos Käyttäjä ei suostu sopimuksen ehtoihin, hänen tulee valita EN HYVÄKSY -vaihtoehto, jolloin Käyttäjä ei voi käsitellä JDN-palvelua. Jos Käyttäjä valitsee alla HYVÄKSYN-vaihtoehdon, Käyttäjä hyväksyy toimivansa sopimuksen ehtojen mukaisesti.

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

BLACKBERRYN JID EHDOT

BLACKBERRYN JID EHDOT BLACKBERRYN JID EHDOT BLACKBERRY-ID-TILIN SAAMINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖ EDELLYTTÄVÄT (1) REKISTERÖITYMISTÄ BLACKBERRY-ID-TILIN (jäljempänä sinun BlackBerry ID ) AVAAMI- SEKSI JA (2) BLACKBERRYN JID-SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN (JÄLJEMPÄNÄ "LISENSSINSAAJA") JA BUSINESS OBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio 1.0.5 1 Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta...1 1.1 Selitykset...1 1.2 Tulkinta...5 2. Kutsu ja hakemus...6 2.1 Kutsu...6 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo...7

Lisätiedot

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba

Lisätiedot