JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS"

Transkriptio

1 JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ INTERNETIN TAI SELLAISEN JOHN DEEREN INTRANETIN KAUTTA, JOKA EI OLE JULKISESSA KÄYTÖSSÄ JA JONKA KÄSITTELYYN TARVITAAN JDN-TUNNUKSET. JDN EI OLE AVOIN JULKISELLE KÄYTÖLLE JA SITÄ SAAVAT KÄSITELLÄ VAIN SELLAISET KOLMANNET OSAPUOLET, JOTKA HYVÄKSYVÄT TOIMIVANSA TÄMÄN JOHN DEERE NETWORK -KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ( SOPIMUS ) MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA SOPIMUS HUOLELLISESTI. JOS KÄYTTÄJÄ ( KÄYTTÄJÄ ) NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ NAPSAUTTAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, HÄN HYVÄKSYY MYÖS, ETTÄ SÄHKÖISESTI ANNETTU MYÖNTYMYS ON LAILLISESTI YHTÄ PÄTEVÄ KUIN JOS KÄYTTÄJÄ OLISI ALLEKIRJOITTANUT TÄMÄN ASIAKIRJAN ITSE. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, HÄNEN EI PIDÄ KÄSITELLÄ JDN- VERKKOA JA HÄNEN TULEE NAPSUTTAA EN HYVÄKSY -PAINIKETTA. 1. JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. Deere & Company ja/tai sen Sidokset ( John Deere ) järjestävät Käyttäjälle käyttöoikeuden JDN-verkkoon tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja John Deere voi muokata Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle. Jos Käyttäjä jatkaa JDN-verkon käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kyseiset muutokset. 2. KÄYTTÖKOODIT. Kun Käyttäjä on hyväksynyt tämän Sopimuksen, hänelle on myönnetty kirjautumistunnukset, joihin saattavat sisältyä esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana tai muu sisäänkirjautumisen varmistusmenetelmä ( JDNkirjautumistunnus ). Käyttäjän tulee käsitellä JDN-kirjautumistunnusta John Deeren omistusoikeudellisena tietona, eikä Käyttäjän pidä luovuttaa JDN-kirjautumistunnusta millekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä hyväksyy noudattavansa kaikkia John Deeren käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka liittyvät JDN-verkon käsittelyyn ja käyttöön ja jotka on määritetty tässä tai joita John Deere saattaa ajoittain julkaista. Siinä tapauksessa, että JDNkirjautumistunnusta ei enää tarvita, koska Käyttäjä on lopettanut työnsä tai palveluiden tarjoamisen tai jostakin muusta syystä, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa JDN-kirjautumistunnuksensa käyttäminen. Käyttäjä on vastuussa kaikista sellaisista vahingoista sekä kaikista sellaisista toimista ja vahingonkorvauksista, joita John Deerelle osoitetaan tai joita John Deereen kohdistuu ja jotka aiheutuvat Käyttäjän JDN-kirjautumistunnuksen käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa JDN-kirjautumistunnusta on käyttänyt kolmas osapuoli tai joissa Käyttäjä ei ole lopettanut JDNkirjautumistunnuksensa käyttöään tässä kohdassa esitetyn vaatimuksen mukaisesti. 3. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAUS. JDN-verkossa saatavilla olevat tiedot, mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkit, julkinen ilmiasu, palvelumerkit, logot, tiedot, tekstit, kuvat, grafiikat ja muu sisältö, ovat John Deeren omistamia tai John Deerellä on niiden käyttöoikeus, ja niitä saattavat suojata Yhdysvaltain ja kansainväliset tavaramerkki-, kauppasalaisuus- ja tekijänoikeuslait, samoin kuin moraaliset oikeudet. Käyttäjä myöntyy käsittelemään kaikkia JDN-verkon välityksellä käyttämiään tietoja John Deeren omistusoikeudellisina tietoina. Käyttäjä hyväksyy täten, että hän säilyttää John Deeren omistusoikeudelliset tiedot luottamuksellisina, suojaa John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luottamuksellisuutta ja arvoa kaikilla tavoilla, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, ei luovuta John Deeren omistusoikeudellisia tietoja henkilöille, joiden ei tarvitse tietää kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja sen mukaan, mihin tarkoitukseen kyseiset omistusoikeudelliset tiedot on välitetty, ja ellei tässä Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, kyseisiä omistusoikeudellisia tietoja ei pidä käyttää, suoraan tai epäsuoraan, mihinkään voittoa tavoittelemattomaan, kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai muuhun tarkoitukseen tai millään tavalla, joka on John Deerelle vahingollinen.

2 Ellei tässä Sopimuksessa erikseen toisin todeta, Käyttäjä ei saa ladata, muokata, kopioida, julkaista, esitellä, välittää, muuntaa, myydä, vuokrata, liisata, lisensoida, alilisensoida, myöntää oikeuksia, siirtää, välittää, myöntää kolmannelle osapuolelle tai muuten väärinkäyttää John Deeren omistusoikeudellisia tietoja ilman John Deeren ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa. Käyttäjä saa tulostaa yhden (1) kopion yksittäisistä näytöistä sellaisia Käyttäjän sisäisiä liiketoiminnan tarpeita varten, jotka suoraan liittyvät Käyttäjän ja John Deeren väliseen suhteeseen, olettaen, että kopioiduissa näytöissä olevat tekijänoikeusmerkinnät, huomautukset, merkinnät, logot tai muut selitykset säilyvät kopioissa ja että niitä ei poisteta tulostetuista tai tallennetuista kuvista. Mitään immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, mukaan lukien muun muassa patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tekijänoikeudet, ei siirretä Käyttäjälle. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa John Deerelle, jos John Deeren omistusoikeudellisia tietoja käytetään tai paljastetaan luvatta. Käyttäjä lupautuu korvaamaan John Deerelle sellaisen John Deeren omistusoikeudellisten tietojen luvattoman käytön tai paljastuksen, joka aiheutuu Käyttäjän toimista. 4. OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN PALAUTUS TAI TUHOAMINEN.. Ellei John Deere toisin pyydä, Käyttäjä palauttaa tai tuhoaa välittömästi työnantajansa tai John Deeren ohjeiden mukaan kaikki John Deereltä saadut omistusoikeudelliset tiedot, mukaan lukien kaikki kopiot, kun Käyttäjä lopettaa JDN-tietojen käyttämisen tai kun John Deere lähettää asiasta kirjallisen pyynnön. John Deeren pyynnöstä Käyttäjä toimittaa John Deerelle todistuksen, jossa vannotaan John Deeren omistusoikeudellisten tietojen tulleen tuhotuiksi. 5. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. Siinä määrin kuin JDN-verkko tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja vaihtaa tietoja ja ajatuksia ( Käyttäjän sisältöä ) keskustelutiloissa, ilmoitustauluilla tai muuten, Käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa oman Käyttäjän sisältönsä alkuperästä, tarkkuudesta, kokonaisuudesta, omistajuudesta, julkaisemisesta ja levittämisestä, olevansa yksin vastuussa kaikkeen Käyttäjän sisältöön liittyvien kaikkien oikeuksien, lisenssien, käyttölupien, julkaisujen, hyväksymisten, lupien, tekijäluetteloiden ja osallistumistietojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä maksavansa kaikki niihin liittyvät maksut tai kustannukset. Jos Käyttäjä lähettää Käyttäjän sisältöä tai muuten välittää Käyttäjän sisältöä nähtäväksi JDN-verkossa tai JDN-verkon kautta, Käyttäjä myöntää John Deerelle ja muille JDN-verkon käyttäjille maksuttoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, jatkuvan oikeuden kyseisen Käyttäjän sisällön käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, soveltamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, jakamiseen, esittämiseen ja näyttämiseen, kokonaisuudessaan tai osittain. John Deere ei vahvista eikä ole velvollinen valvomaan tai suodattamaan JDN-verkossa olevaa Käyttäjän sisältöä; John Deere pidättää kuitenkin oikeuden, mutta ei velvollisuutta, siihen, että John Deere voi oman päätösvaltansa mukaan valvoa, kieltää, muokata tai poistaa mitä tahansa Käyttäjän sisältöä sekä ryhtyä kohtuullisiin toimiin, jotka John Deere katsoo välttämättömiksi tai sopiviksi suhteessa mihin tahansa Käyttäjän sisältöön, joka John Deeren oman päätäntävallan mukaan ei vastaa tätä Sopimusta, on laiton tai on muulla tavoin epätoivottu, epäsopiva tai epätarkka. John Deere ei ole vastuussa mistään tällaisen Käyttäjän sisällön kieltämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen liittyvästä laiminlyönnistä, suorituksesta tai viipeestä. 6. HYVÄKSYTTÄVÄN KÄYTÖN MENETTELYOHJE. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjää sitovat kaikki asiaan liittyvät lait ja että Käyttäjän tai Käyttäjän toimien ei pidä sallia minkään kolmannen osapuolen suorittaa sellaisia toimia, jotka kiertävät tai ohittavat suojaukseen käytetyt salaustekniikat, käyttää toiselle Käyttäjälle määritettyjä JDNkirjautumistunnuksia, jakaa omia JDN-kirjautumistunnuksia minkään kolmannen osapuolen kanssa tai tuoda järjestelmään mahdollisia laittomia, solvaavia tai epäeettisiä toimintoja (kuten pornografiaa, epäsiveellisyyttä, alastomuutta, yksityisyyden rikkomuksia, hakkerointia, luvattoman käytön mahdollistamista tai tietokonevirusten, aikapommien, Troijan-hevosten, matojen, vaarallisten koodien ja vastaavien tuomista järjestelmään) eikä lähettää tai välittää tässä osassa kuvatunlaisia tietoja tai mitään muita häiritseviä, haitallisia, epätarkkoja, harhaanjohtavia, loukkaavia tai laittomia materiaaleja tai tietoja. Käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä mitään automatisoituja toimintoja John Deeren omistusoikeudellisten tietojen keräämiseen JDN-verkossa tai JDN-verkosta millään ohjelmalla, jota

3 yleisesti kutsutaan botiksi, ei riko tai yritä rikkoa ohjelmiston, verkon, palvelimien, tietojen, tietokoneiden tai muun JDN-verkkoon liittyvän laitteiston tai minkään JDN-verkon osaa isännöivän kolmannen osapuolen suojausta, ei käytä tai jaa JDN-verkon ohjelmistoa tai muita työkaluja tai laitteita, jotka on kehitetty häiritsemään tietosuojaa tai tietoturvaa, eikä luo kehyksiä millekään verkkosivustoille, jotka liittyvät John Deeren omistusoikeudellisiin tietoihin tai joissa käytetään John Deeren omistusoikeudellisia tietoja. 7. SISÄPIIRITIEDOT. Jotkin Käyttäjän JDN-verkossa käsittelemistä tiedoista saattavat olla luottamuksellisia, ja tietyt sijoittajat saattavat pitää niitä tärkeinä. Tällaisten tietojen osalta Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä: (a) ei kerro tiedoista kenellekään sellaiselle, jolla ei oikeutta tietoihin; ja (b) ei tee kauppaa Deere & Companyn osakkeilla, ei ilmaise mielipiteitä kyseisistä osakkeista eikä tee kauppaa minkään muun sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereilla, jolle tiedot saattaisivat olla merkityksellisiä, ennen kuin päivämäärä on ollut julkinen vähintään kaksi (2) täyttä arkipäivää. 8. JDN-VERKON KÄYTÖN VALVONTA. Käyttäjän JDN-verkon käyttöä valvotaan ajoittain, ja JDN-verkon käyttöön sisältyvät muun muassa siirrot Internetistä ja Internetiin JDN-verkon kautta; JDN-verkkoon liittyvä sähköpostinkäyttö; kaikki sellainen sähköpostien sisältö, joka on välitetty, käsitelty, tallennettu tai muuten tuotu käytettäväksi JDN-verkon kautta; sekä JDN-verkon ja Internet-työkalujen ja -apuohjelmien käyttö. Käyttäjälle ei ilmoiteta valvonnasta etukäteen. 9. KÄYTTÖOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN. John Deere tai Käyttäjä voivat milloin tahansa lakkauttaa Käyttäjän JDNverkon käyttöoikeuden mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Jos Käyttäjän JDN-verkon käyttöoikeus lakkautetaan, Käyttäjä lopettaa välittömästi kaiken JDN-verkon käytön muuten kuin John Deeren erikseen hyväksymillä tavoilla. Jos John Deere ei poista JDN-kirjautumistunnuksia käytöstä, tätä ei katsota edellä mainituksi hyväksynnäksi. 10. ILMOITUKSET. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset, vaatimukset ja muut viestit Käyttäjältä John Deerelle tulee toimittaa John Deerelle osoitteeseen Deere & Company, Law Department, Attention: Information Technology Attorney, One John Deere Place, Moline, IL 61265, Yhdysvallat. (a) kun ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti John Deerelle yllä mainitussa osoitteessa, tai (b) ilmoitus jätetään luotettavalle pikalähetille, niin että pikatoimitus on ennalta maksettu ja ilmoituksen osoitteeksi on määritetty tässä osassa olevat tiedot, ja mainittu pikalähetti vahvistaa toimituksen. John Deere voi käyttää mitä tahansa keinoja, jotka ovat mahdollisia kohtuullisin kustannuksin, toimittaakseen Käyttäjälle ilmoituksia, vaatimuksia ja muita tähän Sopimukseen liittyviä viestejä. 11. MUIDEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN. JDN TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE MUKAUTUKSENA ILMAN KUSTANNUKSIA SELLAISENAAN JA SELLAISENA KUIN ON KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKINE VIKOINEEN, EIKÄ SIIHEN LIITY MITÄÄN MUITA VAKUUKSIA TAI TAKUITA. JOHN DEERE ERIKSEEN KIISTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, EHDOT JA ESITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT KOHTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANKOHTAISUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ JDN-VERKKO ON SUOJATTU, KESKEYTYMÄTÖN, VIIVYTTÄMÄTÖN, JATKUVA TAI VIRHEETÖN, JA KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN OIKEUDESTAAN VEDOTA NÄIHIN TAKUISIIN. JOHN DEERE EI TAKAA JOHN DEEREN OMISTUSOIKEUKSELLISTEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN JDN-VERKON TOIMINNAN TAI KÄYTÖN KAUTTA LUODUN DATAN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI MUUTA. MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN JDN-VERKOLTA SAAMAT OHJEET TAI TIEDOT, SUULLISESSA TAI KIRJALLISESSA MUODOSSA ANNETUT, EIVÄT LUO KÄYTTÄJÄLLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HANKKII JDN-VERKON KAUTTA HANKITTAVAT TIEDOT OMAN HARKINTANSA MUKAAN, ETTÄ TIETOIHIN

4 LIITTYVÄT RISKIT OVAT KÄYTTÄJÄN VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ YKSIN ON VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄLLAISTEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ. 12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS. JOHN DEERELLÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUTA TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI JDN-VERKKOON NÄHDEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA EIKÄ RANGAISTUKSENOMAISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SOPIMUKSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN LIITTYVÄT VAHINGOT, TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, KÄYTETTÄVYYDEN MENETYKSESTÄ, MAHDOLLISUUKSIEN KUSTANNUKSISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VASTAAVISTA MENETYKSISTÄ, VAIKKA JOHN DEERELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 13. HYVITYS. Käyttäjä myöntyy vapauttamaan John Deeren, sen toimijat ja toimittajat sekä näiden johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät kaikista valituksista, vaatimuksista, tappioista, vastuusta sekä kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka John Deere aiheuttaa tämän Sopimuksen pakottamista varten, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka aiheutuvat tai liittyvät millään tavalla Käyttäjän JDN-verkon käyttöön, Käyttäjän suorittamiin tämän Sopimuksen rikkomuksiin tai mihinkään Käyttäjän JDN-verkkoon lähettämiin Käyttäjän sisältöön. 14. SIIRTOKELPOISUUS. Tätä Sopimusta tai mitään tässä Sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia, mukaan lukien JDNkirjautumistunnukset, ei voi siirtää kokonaisuudessaan tai osittain, vapaaehtoisesti tai lain voimin, millekään kolmannelle osapuolelle ilman John Deeren ennalta myöntämää kirjallista lupaa, jonka myöntäminen on täysin John Deeren päätäntävallassa. Tämä Sopimus on sitova sallittujen valtuutettujen osalta ja hyödyttää sallittuja valtuutettuja. 15. TÄYTÄNTÖÖNPANO. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen aiheuttaa John Deerelle korjaamatonta vahinkoa ja että rahalliset korvaukset ovat riittämättömiä; näin ollen Käyttäjä hyväksyy, että muiden lakisääteisten tai oikeudenmukaisten korvauksien lisäksi John Deere voi anoa väliaikaista tai pysyvää sakkotuomiota pätevässä oikeusistuimessa Käyttäjälle ilmoittaen tai ilmoittamatta. 16. SOPIMUKSEN OSIEN POISTAMINEN. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan virheellinen, laiton tai sellainen, ettei sitä voida panna voimaan, Sopimuksen muut osat ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan niin kauan kuin tähän Sopimukseen ehdottomasti liittyvät ehdot vastaavat osapuolien alkuperäistä aikomusta ja pysyvät voimassa, lainmukaisina ja noudatettavina. 17. MITÄÄN OIKEUKSIA EI LUOVUTETA. Jos tämän Sopimuksen määräys jätetään pakottamatta, oikeus käyttämättä tai laiminlyönti huomauttamatta, tätä ei katsota oikeuksien luovuttamiseksi. Tiettyyn ehtoon liittyvän oikeuden luovuttaminen vaikuttaa vain siinä tilanteessa ja siihen tarkoitukseen, johon oikeus on luovutettu. 18. KUMULATIIVISET KORVAUKSET. Ellei toisin ole mainittu, kaikki tässä Sopimuksessa ilmoitetut korvaukset ovat

5 kumulatiivisia ja suoritetaan pääomana tai muuten muiden sellaisten korvauksien lisäksi, jotka ovat kumman tahansa osapuolen saatavilla lain mukaan, ei tällaisten korvausten sijasta. 19. SOVELLETTAVA LAKI. Illinoisin osavaltion lait (lukuun ottamatta lakiristiriitoihin ja lainvalintakysymyksiin liittyviä periaatteita) pätevät kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tapauksiin, mukaan lukien muun muassa Sopimuksen sitovuuteen, tulkintaan, rakenteeseen, täytäntöönpanoon ja toimeenpanoon liittyvät tapaukset. 20. MÄÄRITELMÄT 20.1 John Deeren omistusoikeudelliset tiedot eli Omistusoikeudelliset tiedot tarkoittavat sellaisia John Deeren luottamuksellisia tietoja ja kauppasalaisuuksia, niin kirjoitetussa, suullisessa, sähköisessä kuin muussakin muodossa, jotka on välitetty Käyttäjän haltuun, siirretty Käyttäjälle, jotka ovat Käyttäjän tutkimia tai Käyttäjän hankkimia (Käyttäjälle paljastettuja ). Seuraavat tiedot, jotka on dokumentaatiossa osoitettu todeksi, eivät kuitenkaan ole Omistusoikeudellisia tietoja ja Käyttäjää ei rajoiteta niiden käytön tai paljastamisen suhteen: (a) tiedot, jotka ovat jo olleet Käyttäjän hallussa tai tiedossa ennen kuin Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen ja joihin ei liity muita luottamuksellisuusvelvoitteita Käyttäjän ja John Deeren muiden sopimusten pohjalta; (b) tiedot, jotka tulevat julkiseen tietoon sen jälkeen kun Käyttäjä on myöntynyt tähän Sopimukseen, tai jotka paljastamisen jälkeen tulevat julkiseen tietoon ilman Käyttäjän syytä; (c) tiedot, jotka Käyttäjä on saanut muulta kuin tämän Sopimuksen osapuolelta ilman luottamuksellisuusvelvoitteita; (d) tiedot, jotka Käyttäjä on itse kehittänyt ilman minkään Omistusoikeuksellisten tietojen käyttöä; tai (e) tiedot, jotka John Deere on erikseen hyväksynyt julkaistaviksi John Deeren luottamukselliset tiedot eli Luottamukselliset tiedot tarkoittavat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa), mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät sekä henkilökohtaiset tiedot, jotka liittyvät yksilöön tai henkilöön, kuten työntekijöihin tai asiakkaisiin (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka eivät ole Kauppasalaisuuksia ja jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta tämän Sopimuksen aikana tai sitä ennen, minkä lisäksi ne tarkoittavat kaikkia tietoja, mukaan lukien tässä Sopimuksessa esitetyt järjestelyt, joita käytetään, jotka opitaan tai joihin osallistutaan tämän Sopimuksen aikana ja jotka eivät ole julkisesti saatavilla tai jotka antaisivat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kilpailuetua John Deereä kohtaan John Deeren kauppasalaisuudet eli Kauppasalaisuudet ovat teknisiä ja muita kuin teknisiä tietoja (olivatpa tiedot aineellisessa tai aineettomassa muodossa) mukaan lukien data, ideat, käsitteet, kaavat, metodit, tekniikat, prosessit, taloudelliset liiketoimintasuunnitelmat ja liiketoimintamenetelmät (mukaan lukien edellä mainittujen johdokset), jotka John Deere on paljastanut Käyttäjälle tai jotka Käyttäjälle on paljastettu John Deeren puolesta ja jotka tuottavat taloudellista arvoa, todellista tai potentiaalista, kun ne eivät ole yleisesti muiden sellaisten henkilöiden tiedossa, jotka voisivat saada taloudellista arvoa kyseisten tietojen paljastamisesta tai käyttämisestä, ja joiden salassapidon ylläpitämiseksi tehdään tilanteeseen nähden kohtuullisia toimia Sidokset tarkoittavat nykyisiä tai tulevia yhtiöitä, kumppanuuksia tai muita yksiköitä, jotka ovat Deere & Company tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän suorassa tai epäsuorassa hallinnassa, tai toisia yksiköitä, jotka ovat Deere & Companyn tai toisen Deere & Companyyn sidossuhteessa olevan tekijän kanssa samassa hallinnassa. Edellä mainittuun liittyen kohde on toisen hallinnassa, kun omistajuus, tuotot,

6 äänestysosuus tai vastaava etuus (mukaan lukien oikeus tai mahdollisuus hankkia kyseinen etuus) vastaa vähintään 20 % asiaankuuluvan yrityksen silloisista kokonaisetuuksista. 21. KOKO SOPIMUS. Tämä Sopimus, mukaan lukien Sopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset sekä JDN-verkkoon liittyvät John Deeren käytännöt ja menettelytavat, jotka John Deere on lähettänyt JDN-verkkoon tai muuten toimittanut kolmansien osapuolien tietoon, muodostaa kokonaisuudessaan koko Käyttäjän ja John Deeren välisen Sopimuksen siitä, miten Käyttäjä käyttää JDN-verkkoa, ja tämä Sopimus syrjäyttää kaikki sellaiset aiemmat suulliset tai kirjalliset ehdotukset, sellaiset aiemmat Sopimukset ja muun sellaisen aiemman viestinnän Käyttäjän ja John Deeren välillä, jonka aiheena on JDN-verkko, paitsi että aiemmat luottamuksellisuuteen tai omistusoikeudellisiin tietoihin liittyvät sopimukset pysyvät voimassa. Ellei toisin ole tässä Sopimuksessa todettu, jos jonkin muun Käyttäjän ja John Deeren välisen JDN-verkkoon liittyvän sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa, noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja. Kun Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, hän: (i)vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen; ja (ii)takaa, että hänellä on valtuudet sitoa tämä sopimus. Jos Käyttäjä ei suostu sopimuksen ehtoihin, hänen tulee valita EN HYVÄKSY -vaihtoehto, jolloin Käyttäjä ei voi käsitellä JDN-palvelua. Jos Käyttäjä valitsee alla HYVÄKSYN-vaihtoehdon, Käyttäjä hyväksyy toimivansa sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Flowmedikilla on oikeus muuttaa ja muokata Palveluja mm. lisäämällä niihin uusia toiminnallisuuksia tai palveluosioita.

Flowmedikilla on oikeus muuttaa ja muokata Palveluja mm. lisäämällä niihin uusia toiminnallisuuksia tai palveluosioita. PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 8.2.2017 1 SOPIMUS Nämä käyttöehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen :n ( Flowmedik ) ja palvelun käyttäjän ( Käyttäjä ) välille koskien tietoteknisiä ratkaisuja ja palveluja,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Nutrilett Willpower Groupin jäsenehdot. Voimassa 1. toukokuuta 2016 alkaen.

Nutrilett Willpower Groupin jäsenehdot. Voimassa 1. toukokuuta 2016 alkaen. Nutrilett Willpower Groupin jäsenehdot. Voimassa 1. toukokuuta 2016 alkaen. Orkla Health AS, yritystunnus 919 661 356 (Orkla Health), tarjoaa pääsyn Nutrilett Willpower Groupiin seuraavin ehdoin, jotka

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA 1. Sopijapuolet Opinnäytetyön tekijät Nimi Oksanen Vesa Possakka Mika LIITE 2-1 Osoite Puhelin osoite Koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota.

1.1 Tieto tarkoittaa henkilön tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota. Document Cloud (mukaan lukien Adobe Sign) lisäkäyttöehdot Päivitetty viimeksi 16.6.2016. Korvaa aiemman version kokonaan. Näissä Document Cloud -lisäehdoissa ( Lisäehdot ) käytetyt isolla alkukirjaimella

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS 1. JOHDANTO LUPA LADATA, ASENTAA JA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA EDELLYTTÄÄ, ETTÄ SINÄ, OHJELMISTON KÄYTTÄJÄ ( KÄYTTÄJÄ ), HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot