KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kuusinen Katja, pj. - Kaartinen Katariina - Mehto Antti, vpj. x Rossi Esa - Jämsen Reijo x Pakarinen Teemu - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Oittinen Heikki x Väisänen Simo - Suokivi Raija x Huikari Riitta - Vainio Merja x Minkkinen Päivi - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Laaksonen Vappu x Valtuuston II vpj. Pynnönen Pekka x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Hyppönen Jouko, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 1-20 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Antti Mehto Jouko Hyppönen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Mirja Minkkisen ja Heikki Oittisen. Tarkastusaika Konnevedellä Mirja Minkkinen Heikki Oittinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Jouko Hyppönen

2 Kunnanhallitus LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMISEN TOTEAMINEN, KATARIINA KAARTINEN Kh. 1 Katariina Kaartinen valittiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valtuutetuksi valtuuston toimikaudeksi Valtuusto valitsi pitämässään kokouksessa Katariina Kaartisen kunnanhallituksen varajäseneksi, sivistyslautakunnan jäseneksi ja sivistyslautakunnan vapaa-aikajaoston varajäseneksi. Katariina Kaartisen kotikunta on vaihtunut, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen Konneveden kunnan luottamustoimiin. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Katariina Kaartisen esittelyosassa mainitut luottamustoimet päättyneiksi.

3 Kunnanhallitus ANTTI MEHDON KUTSUMINEN VARSINAISEKSI VALTUUTETUKSI Kh. 2 Katariina Kaartinen on muuttanut Konnevedeltä toiseen kuntaan, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Konneveden valtuustoon. Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu on Antti Mehto. Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän kutsuu keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Antti Mehdon Katariina Kaartisen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi.

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAALI Kh. 3 Katariina Kaartinen on muuttanut Konnevedeltä toiseen kuntaan, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Katariina Kaartisen tilalle uuden varajäsenen kunnanhallitukseen toimikauden loppuun saakka.

5 Kunnanhallitus SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI Kh. 4 Katariina Kaartinen on muuttanut Konnevedeltä toiseen kuntaan, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Katariina Kaartisen tilalle uuden jäsenen sivistyslautakuntaan toimikauden loppuun saakka.

6 Kunnanhallitus SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAPAA-AIKAJAOSTON VARAJÄSENEN VAALI Kh. 5 Katariina Kaartinen on muuttanut Konnevedeltä toiseen kuntaan, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen sivistyslautakunnan vapaa-aikajaostoon. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Katariina Kaartisen tilalle uuden varajäsenen sivistyslautakunnan vapaaaikajaostoon toimikauden loppuun saakka.

7 Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Kh. 6 Kunta on pyytänyt tarjouksen euron talousarviolainasta seuraavilta rahoituslaitoksilta: Kuntarahoitus Oyj, Keva, Sampo Pankki, Nordea Pankki Suomi ja Konneveden Osuuspankki. Tarjouspyynnön mukainen laina-aika on 20 vuotta. Korkoperusteena on joko kolmen tai kuuden kuukauden euribor-korko ja koronmaksukausi on kuusi kuukautta. Lainalla on tarkoitus rahoittaa kiinteistöjen ja osakkeiden ostaminen My Fastigheter Kb:ltä. Rahoituslaitokset tekivät seuraavat tarjoukset: * Kuntarahoitus Oyj: kolmen tai kuuden kuukauden euribor-korko + 0,750 % * Keva: kolmen tai kuuden kuukauden euribor-korko + 1,050 % * Sampo Pankki: kolmen tai kuuden kuukauden euribor-korko + 0,95 * Nordea Pankki Suomi Oyj: kolmen tai kuuden kuukauden euriborkorko + 1,21 % Konneveden Osuuspankki ei tehnyt tarjousta. Nordea Pankki Suomi tarjosi myös kahta muuta vaihtoehtoa: lainan sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksen vaihtuvakorkoinen yhdistelmä sekä lainan ja koronvaihtosopimuksen kiinteäkorkoinen yhdistelmä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän tarjouksen siten, että korkoperusteena on kolmen kuukauden euribor-korko.

8 Kunnanhallitus MAIJA SUNDVALLIN PALKKA Kh. 7 Kunnanhallitus valitsi päätöksellään Maija Sundvallin hoitamaan sivistystoimenjohtajan tehtävät ajalla Tehtävän laskennallinen työaika on kaksi päivää viikossa. Kunnanhallitus päättää, että Maija Sundvallin palkka sivistystoimenjohtajan tehtävien osalta määräytyy euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan.

9 Kunnanhallitus KÄRKKÄÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENNUS Kh Esityslistan liitteet 1-7 Vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittää vesihuoltolaitokselle rajatun tehtävän ja itsenäisen aseman myös silloin kun se on osa kunnan organisaatiota. Samoin laissa selkeytetään vesihuoltoa koskevat kunnan, kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä valvontaviranomaisten vastuut ja tehtävät. Lain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Lain soveltamisalaan katsotaan pääsääntöisesti kuuluviksi vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 /d tai palvelevat yli 50 henkilöä. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksellä on keskeinen merkitys vesihuoltolain soveltamisen kannalta. Vesihuoltolaki määrittää vesihuoltolaitoksen velvoitteet toiminta-alueellaan sekä kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuuden. Päätöksen yhteydessä on yksilöitävä, mitkä alueet on saatettava vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Verkostoilla tarkoitetaan tällöin talousveden jakeluverkostoa ja viemäriverkostoa. Jäteveden ja huleveden sekä perustusten kuivatusveden poisjohtamiseen tarkoitetut verkostot ovat myös vesihuoltolain tarkoittamia verkostoja. Laki antaa vesihuoltolaitokselle oikeuden itse tehdä esityksen toimintaalueekseen. Mikäli laitos ei ole tehnyt esitystä, tulee kunnan ennen toiminta-aluepäätöstään kuulla laitosta. Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä kunnan on pyydettävä lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, ja ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä. Kärkkäälän vesiosuuskunta ja Pakarila-Koipiniemi vesihuoltoosuuskunta ovat tehneet esitykset toiminta-alueikseen. Kunta on pyytänyt esityksistä lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitykset ovat olleet julkisesti nähtävinä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitosten esitykset ja niistä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Kärkkäälän vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunnan esittämää toimintaaluerajausta esitetään tarkennettavaksi pienemmäksi siten, että mm. vesialueet jätetään sen ulkopuolelle. Esitetylle alueelle osuuskunta ei pystyne täyttämään velvoitettaan talousveden toimittamiseksi. Valt Esityslistan liitteet 1-4 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kärkkäälän vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kh Esityslistan liitteet Kärkkäälän vesiosuuskunta on tehnyt esityksen toiminta-alueensa laajentamisesta. Kunta on pyytänyt esityksestä lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitys on ollut julkisesti nähtävänä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitoksen esitys ja niistä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen Kärkkäälän vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajennuksen

11 Kunnanhallitus Kärkkäälän vesiosuuskunta on toimittanut kuntaan seuraavan sisältöisen kirjeen: Kärkkäälän vesiosuuskunta vetää pois Konneveden kunnalle osoitetun päivätyn hakemuksen toiminta-alueen vahvistamisesta uudelleen valmistelua varten. Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Muutettu ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä Kärkkäälän vesiosuuskunnan kirjeen tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Kh. 8 Esityslistan liitteet 1-4 Kärkkäälän vesiosuuskunta on tehnyt esityksen toiminta-alueensa laajentamisesta. Vesiosuuskunta ehdottaa toiminta-alueekseen kolme metriä runkoputkilinjasta kummallekin puolelle. Rajauksen perustana on jo rakennetun tai suunnitellun runkoputkiverkoston linjaus. Runkoputki tarkoittaa halkaisijaltaan vähintään 63 millimetrin vesijohto- tai viemäriputkea. Kunta on pyytänyt esityksestä lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitys on ollut julkisesti nähtävänä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitoksen esitys ja siitä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kärkkäälän vesiosuuskunnan esityksen toiminta-alueensa laajentamisesta.

12 Kunnanhallitus PAKARILA-KOIPINIEMI VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MUUTOS Kh Esityslistan liitteet 4-9 Vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittää vesihuoltolaitokselle rajatun tehtävän ja itsenäisen aseman myös silloin kun se on osa kunnan organisaatiota. Samoin laissa selkeytetään vesihuoltoa koskevat kunnan, kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä valvontaviranomaisten vastuut ja tehtävät. Lain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Lain soveltamisalaan katsotaan pääsääntöisesti kuuluviksi vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 /d tai palvelevat yli 50 henkilöä. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksellä on keskeinen merkitys vesihuoltolain soveltamisen kannalta. Vesihuoltolaki määrittää vesihuoltolaitoksen velvoitteet toiminta-alueellaan sekä kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuuden. Päätöksen yhteydessä on yksilöitävä, mitkä alueet on saatettava vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Verkostoilla tarkoitetaan tällöin talousveden jakeluverkostoa ja viemäriverkostoa. Jäteveden ja huleveden sekä perustusten kuivatusveden poisjohtamiseen tarkoitetut verkostot ovat myös vesihuoltolain tarkoittamia verkostoja. Laki antaa vesihuoltolaitokselle oikeuden itse tehdä esityksen toimintaalueekseen. Mikäli laitos ei ole tehnyt esitystä, tulee kunnan ennen toiminta-aluepäätöstään kuulla laitosta. Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä kunnan on pyydettävä lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, ja ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä. Konneveden kunnan vesi- ja viemärilaitos ja Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunta ovat tehneet esitykset toiminta-alueikseen. Kunta on pyytänyt esityksistä lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitykset ovat olleet julkisesti nähtävinä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitosten esitykset ja niistä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

13 Kunnanhallitus Va. kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset Konneveden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnan toiminta-alueet. Lisäksi kunnan vesilaitoksen toiminta-alueeksi määrätään 50 m runkolinjan molemmin puolin johto-osilla Soukkioniemi- Lapunmäki, Lapunmäki - Näremäki (vesisäiliö), Silmutlahti hautausmaa ja Siikakoski kirkonkylä. Lisäksi kunnan viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määrätään 50 m runkolinjan molemmin puolin johto-osilla Soukkioniemi- kirkonkylä, Lapunmäki - Näremäki (vesisäiliö), Silmutlahti hautausmaa ja Siikakoski kirkonkylä. Valt Esityslistan liitteet 6-11 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset Konneveden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnan toimintaalueet. Lisäksi kunnan vesilaitoksen toiminta-alueeksi määrätään 50 m runkolinjan molemmin puolin johto-osilla Soukkioniemi- Lapunmäki, Lapunmäki - Näremäki (vesisäiliö), Silmutlahti hautausmaa ja Siikakoski kirkonkylä. Lisäksi kunnan viemärilaitoksen toiminta-alueeksi määrätään 50 m runkolinjan molemmin puolin johto-osilla Soukkioniemi- kirkonkylä, Lapunmäki - Näremäki (vesisäiliö), Silmutlahti hautausmaa ja Siikakoski kirkonkylä. Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus Kh. 9 Esityslistan liitteet 5-8 Pakarila-Koipiniemi Vesihuolto-osuuskunta ehdottaa jätevesiviemäriverkostonsa toiminta-alueeksi 200 metriä runkolinjasta. Kunta on pyytänyt esityksestä lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitys on ollut julkisesti nähtävänä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitoksen esitys ja siitä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pakarila-Koipiniemi Vesihuolto-osuuskunnan esityksen toiminta-alueensa muuttamisesta.

15 Kunnanhallitus HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Kh Esityslistan liitteet 1-5 Vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittää vesihuoltolaitokselle rajatun tehtävän ja itsenäisen aseman myös silloin kun se on osa kunnan organisaatiota. Samoin laissa selkeytetään vesihuoltoa koskevat kunnan, kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä valvontaviranomaisten vastuut ja tehtävät. Lain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Lain soveltamisalaan katsotaan pääsääntöisesti kuuluviksi vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 /d tai palvelevat yli 50 henkilöä. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksellä on keskeinen merkitys vesihuoltolain soveltamisen kannalta. Vesihuoltolaki määrittää vesihuoltolaitoksen velvoitteet toiminta-alueellaan sekä kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuuden. Päätöksen yhteydessä on yksilöitävä, mitkä alueet on saatettava vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Verkostoilla tarkoitetaan tällöin talousveden jakeluverkostoa ja viemäriverkostoa. Jäteveden ja huleveden sekä perustusten kuivatusveden poisjohtamiseen tarkoitetut verkostot ovat myös vesihuoltolain tarkoittamia verkostoja. Laki antaa vesihuoltolaitokselle oikeuden itse tehdä esityksen toimintaalueekseen. Mikäli laitos ei ole tehnyt esitystä, tulee kunnan ennen toiminta-aluepäätöstään kuulla laitosta. Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä kunnan on pyydettävä lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, ja ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä. Konneveden kunnan alueella toimivat vesihuoltolaitokset ovat tehneet esitykset toiminta-alueikseen. Kunta on pyytänyt esityksistä lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Sirkkamäen Vesihuolto-osuuskunta on lausuntojen pohjalta tarkentanut esitystään. Esitykset ovat olleet julkisesti nähtävinä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitosten esitykset ja niistä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset Konneveden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen sekä Hytölä-Pukaran, Sirkkamäen ja Tankolammin vesihuolto-osuuskuntien sekä Tankolammin viemärilaitoksen toiminta-alueet. Lisäksi kunnan vesija viemärilaitoksen toiminta-aluetta on Soukkioniemen vedenottamon ja kirkonkylän välinen runkovesijohtolinja 50 metrin leveydeltä runkolinjan molemmin puolin. Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentaminen Kirkonmäen alueella otetaan huomioon alueen mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä. Viitalantien varren ja kantatie 69:n varren mahdollinen liittäminen vesihuollon piiriin otetaan huomioon kuntakohtaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla muutoksella: Hytölä-Pukaran vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueesta poistetaan Isolahden kohdalla oleva kantatie 69:n eteläpuolinen alue Tarja Kytölä ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt Esityslistan liitteet 9-13 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Konneveden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen sekä Hytölä-Pukaran, Sirkkamäen ja Tankolammin vesihuolto-osuuskuntien sekä Tankolammin viemärilaitoksen toiminta-alueet. Lisäksi kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluetta on Soukkioniemen vedenottamon ja kirkonkylän välinen runkovesijohtolinja 50 metrin leveydeltä runkolinjan molemmin puolin. Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentaminen Kirkonmäen alueella otetaan huomioon alueen mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä.

17 Kunnanhallitus Viitalantien varren ja kantatie 69:n varren mahdollinen liittäminen vesihuollon piiriin otetaan huomioon kuntakohtaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kh. 10 Esityslistan liitteet 9-12 Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan ehdottama toiminta-alue on piirretty liitteenä olevaan karttaan. Runkolinjan osalta toiminta-alue on viisi metriä runkolinjasta kummallekin puolelle. Kunta on pyytänyt esityksestä lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveystarkastajalta ja ympäristölautakunnan lupajaostolta. Esitys on ollut julkisesti nähtävänä Konneveden kunnantalossa. Vesihuoltolaitoksen esitys ja siitä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus KUNNAN JOHTORYHMÄN MÄÄRÄÄMINEN Kh Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää johtavista viranhaltijoista kunnanjohtajan avuksi kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan johdolla käsittelemään valmisteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä asioita. Kunnanhallitus määrää, että kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastaava lääkäri. Kh Uuden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus määrää johtavista viranhaltijoista kunnanjohtajan avuksi kunnan johtoryhmän. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja, jonka ammattijärjestöt valitsevat vuodeksi kerrallaan. Ammattijärjestöjen luottamusmiehet päättivät esittää, että kunnanhallitus määrää henkilöstön edustajaksi vuodelle 2011 Riitta Karhusen. Kunnanhallitus määrää, että kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja Riitta Karhunen. Kh. 11 Ammattijärjestöjen luottamusmiehet päättivät esittää, että kunnanhallitus määrää henkilöstön edustajaksi vuodelle 2012 Riitta Karhusen. Kunnanhallitus määrää, että kunnan johtoryhmään kuuluvat vuonna 2012 kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja Riitta Karhunen.

19 Kunnanhallitus

20 Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KÄRKKÄÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Kh. 12 Kärkkäälän vesiosuuskunta rakentaa vesihuoltoverkostoa Konneveden kunnan Hänniskylän alueelle. Vesiosuuskunta on saanut suunnitteluun ja rakentamiseen avustusta Keski-Suomen ely-keskukselta. Hankkeen kustannusarvio on noin euroa. Kärkkäälän vesiosuuskunta on päättänyt ottaa hankkeen rahoittamiseksi euron lainan Nordeasta. Laina-aika on 16 vuotta. Vesiosuuskunta hakee lainalle Konneveden kunnan takausta. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle Mirja Minkkinen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän osalta kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa.

21 Kunnanhallitus SAATAVIEN POISTAMINEN Kh. 13 Kunnan eri saatavatileille on kertynyt saatavia, joita kunta ei perinnästä huolimatta ole saanut. Kunnanhallituksen tulisi poistaa saatavat kirjanpidosta. Poistettavia saatavia on yhteensä ,30 euroa. Poistamisesta huolimatta perimistä on mahdollista jatkaa, mikäli se velallisen osalta on mahdollista. Saatavaluettelo on nähtävänä kokouksessa. Saatavien poistot kirjataan menoiksi niille hallintokunnille, joille tulotkin on aikanaan kirjattu. Kunnanhallitus päättää hyväksyä saatavien poistamisen. Poistetut saatavat kirjataan vuoden 2011 luottotappioiksi. Kunta kuitenkin jatkaa perintää edelleen niiltä osin kuin se on mahdollista.

22 Kunnanhallitus PUKARANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kh Esityslistan liitteet 1-4 Pukaranjärven ranta-asemakaavaehdotukseen kuuluvat Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä sijaitsevat Perämehtä-tilan (RN:o 18:41) ja Mälkilä-tilan (RN:o 18:42) ranta-alueet. Ranta-asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalossa ajalla Kunta on pyytänyt ehdotuksesta lausunnot Keski- Suomen liitolta, Keski-Suomen ympäristökeskukselta ja Sumiaisten kunnalta. Pukaranjärven ranta-asemakaavaehdotus ja siitä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Pukaranjärven ranta-asemakaavaehdotuksen seuraavilla lisäyksillä: Kaavaselostukseen lisätään kantatilatarkasteluajankohta, joka on vuosi Mälkilä-tilan päärakennuksen alueen AM-merkintään lisätään s- merkintä (AM/s). /s-merkintään liitetään kaavamääräys rakentamisen sopeuttamisesta pihapiirikokonaisuuteen. Valt Esityslistan liitteet 1-4 Pukaranjärven ranta-asemakaavaehdotus ja siitä annetut lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Pukaranjärven ranta-asemakaavaehdotuksen seuraavilla lisäyksillä: Kaavaselostukseen lisätään kantatilatarkasteluajankohta, joka on vuosi Mälkilä-tilan päärakennuksen alueen AM-merkintään lisätään s- merkintä (AM/s). /s-merkintään liitetään kaavamääräys rakentamisen sopeuttamisesta pihapiirikokonaisuuteen. Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kh. 14 Ranta-asemakaava-alueen maanomistajat pyytävät valtuustoa kumoamaan Pukaranjärven ranta-asemakaavan. Kunnanhallitus päättää, että maanomistajat voivat käynnistää Pukaranjärven ranta-asemakaavan kumoamisprosessin. Maanomistajat hoitavat kumoamiseen liittyvän kaavoitusprosessin kustannuksineen.

24 Kunnanhallitus LÄÄKÄREILTÄ HOITOHENKILÖSTÖLLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN KORVAAMINEN Kh. 15 Esityslistan liite 13 Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa on voimassa paikallinen sopimus lääkäreiltä hoitohenkilöstölle siirtyvien tehtävien korvauksista. Sosiaali- ja terveystoimen mukaan myös Konneveden kunnassa tulisi noudattaa samaa käytäntöä kuin seututerveyskeskuksessa. Käytännössä se koskisi tällä hetkellä vain yhtä Konneveden kunnan palveluksessa olevaa työntekijää, joka on antanut suostumuksensa uuden käytännön käyttöönottoon. Työntekijän pääluottamusmiehellä ei ole asian suhteen huomautettavaa. Paikallinen sopimus lääkäreiltä hoitohenkilöstölle siirtyvien tehtävien korvauksista Keski-Suomen seututerveyskeskusliikelaitoksessa ja sopimuksen liite ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää, että Konneveden kunnassa noudatetaan lukien lääkäreiltä hoitohenkilöstölle siirtyvien tehtävien korvaamisessa esityslistan liitteenä olevan paikallisen sopimuksen mukaisia periaatteita ja palkkioita.

25 Kunnanhallitus SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TOIMINNAN ESITTELY KONNEVEDEN OSALTA Tark.ltk Sosiaalijohtaja Kaisa Leinonen esitteli seututerveyskeskuksen talousarviolukuja ja pieneltä osin myös toimintaa Konneveden osalta. Keskustelussa tuli esille, että kunta ei saa seututerveyskeskukselta riittävän tarkkoja tietoja oman talousarvion laadintaa varten. Esim. kustannusten osalta ei ole selvityksiä mihin ne perustuvat. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnalla on oikeus saada tieto laskutus perusteista ja suoritemääristä sekä niistä kustannuksista millä suoritteen hinta määräytyy. Puheenjohtajan ehdotus: Merkitään sosiaalijohtajan selvitys tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvitystä asiasta mennessä. : Ehdotus hyväksyttiin. Kh. 16 Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan selvityksen: Keski-Suomen seututerveyskeskus antoi kunnalle viime vuoden loppupuolella suun terveydenhuollon, avoterveydenhuollon ja laitoshoidon loppusummat. Näiden lukujen pohjalta kunta laati vuoden 2012 talousarvion. Tämän vuoden alussa seututerveyskeskus toimitti kuntaan toimintasuunnitelman ja talousarvion, josta selviävät suoritteet, kuntalaskutushinnat ja laskutus.

26 Kunnanhallitus VISA ELECTRON KORTIN HANKINTA JA RAJOITETUN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNAN TILIIN Kh. 17 Kunta on hankkinut Vattipajan käyttöön henkilöauton. Auton tankkausta varten tulisi hankkia kortti. Konneveden Osuuspankista voi tilata tätä tarkoitusta varten Visa Electron kortin. Kortin tilaaminen vaatii, että kunta myöntää kortin tulevalle käyttäjälle käyttöoikeuden kunnan tiliin. Ympäristötoimella on jo käytössään Visa Electron kortti, jota Kari Kuukkanen käyttää kunnan traktorin tankkaamiseen. Kunnanhallitus päättää, että kunta tilaa Päivi Haloselle Visa Electron kortin Vattipajan käyttöön hankitun auton tankkaamista varten. Samalla kunnanhallitus päättää myöntää Päivi Haloselle ja Kari Kuukkaselle rajoitetun käyttöoikeuden kunnan tiliin He saavat käyttää tilillä olevia varoja vain Visa Electron kortilla, ja korttia saa käyttää ainoastaan kunnan auton ja traktorin tankkaamiseen. Käyttöoikeuteen ei sisälly nosto-oikeutta, ja ostoraja on 200,00 euroa päivässä.

27 Kunnanhallitus SIRKKAMÄEN KOULUN MYYMINEN Kh. 18 Esityslistan liite 14 Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjaksi, jolla Konneveden kunnan on tarkoitus myydä Marita Pynnöselle määräala Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä tilasta (5:70) sekä määräalalla oleva Sirkkamäen koulurakennus, talousrakennus ja maakellari. Määräalan pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen kauppakirjan Konneveden kunnan puolesta Pekka Pynnönen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

28 Kunnanhallitus MAAHANMUUTTOYHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Kh. 19 Uuden kotoutumislain mukaan joko kunta tai te-toimisto laatii Suomeen pysyvästi muuttavalle ulkomaalaiselle alkukartoituksen. Kunnan laatimasta alkukartoituksesta kunta voi hakea korvausta alueensa elykeskukselta. Keski-Suomen ely-keskus pyytää keskisuomalaisia kuntia nimeämään maahanmuuttoyhteyshenkilön esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen alalta. Uuden kotoutumislain käyttöönotosta ja maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista ely-keskus järjestää vuonna 2012 koulutuksia kuntien yhteyshenkilöille ja muille työntekijöille. Ely-keskus jakaa yhteyshenkilöiden kautta tietoa maahanmuutosta ja kerää kotoutumisen kuntakohtaisia seurantatietoja. Kunnanhallitus päättää nimetä maahanmuuttoyhteyshenkilöksi sosiaalijohtaja Kaisa Leinosen.

29 Kunnanhallitus ENSIHOITOPALVELUN RAHOITUSTA JA PALVELUTASOA KOSKEVA KYSELY Kh. 20 Esityslistan liite 15 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi elokuussa 2011 ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Sairaanhoitopiiri sai palautetta palvelutasopäätöksestä, joten se päätti järjestää kunnille kuulemistilaisuuden Kuulemistilaisuudessa sovittiin, että sairaanhoitopiiri kuulee vielä kuntia kirjallisesti. Sairaanhoitopiiri kysyy kunnilta seuraavia asioita: Kysymys 1: Paljonko olette valmiita maksamaan ensihoitopalvelusa? a) /asukas b) /asukas c) /asukas Kysymys 2: Minkä mallin toivotte sairaanhoitopiirin ottavan käyttöön? d) Kapitaatiomalli, jossa siirtokuljetukset laskutetaan terveydenhuollon kuntayhtymiltä. e) Puolet ja puolet malli Kysymys 3: ambulanssien määrä, taso ja valmiusaika f) Emme toivo muutosta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tekemään ambulanssien sijoitteluun. g) Toivomme muutosta ambulanssien määrään, tasoon tai valmiusaikaan alueellamme. Mitä? Sairaanhoitopiirin kysely on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille seuraavat vastaukset: Kysymys 1: a Kysymys 2: d Kysymys 3: g Mikäli sairaanhoitopiirin hoitotasopäätös jää voimaan, tulee ambulanssin asemapaikka kotivara-aikana olla Konnevesi.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 Konneveden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6. Kunnanhallitus 10.9.2012 121 1. VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA 26.6.2012 Kh. 83 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot