Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Martti Repo, Seija Ristimaa, Viljo Saukko, Ritva Vatjus, Esko Vinkki, Heino Vuorenmaa, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj. OLLEET Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Seija Ristimaan ja Viljo Saukon. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Isosalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA Maanantai ALLEKIRJOITUKSET Jouko Luukkonen, 200 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Ristimaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Viljo Saukko Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 197 Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Lausuntopyyntö palvelutasopäätösluonnoksesta Kuntatodistusohjelman limiitin nosto Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kaupungin sisäisen valvonnan ohje Haapaveden kaupungin taloussäännön lakkauttaminen Matkapuhelinoperaattorin valinta Vakanssien täyttöluvat Tammirinne -tilan myyminen Lauri Mäkelälle ja Terhi Salokorvelle Valtuutettu Esko Joentakasen aloite Kirjelmät 383 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupunginhallituksen kokoukset on viime aikoina pidetty maanantaisin. Yleensä kokouksen pöytäkirja on tarkistettu seuraavana torstaina. Lehdistötilaisuus kokouksesta on kuitenkin pidetty jo kokousta seuraavana tiistaina. Pöytäkirja on virallisesti nähtävänä ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Selostetun järjestelyn puitteissa lehdistötilaisuuden pitäneellä virkamiehellä ei ole ollut kertoa tarkastetun pöytäkirjan tekstiä lehdistötilaisuudessa. Myös henkilöstö on usein kuullut kaupunginhallituksen päättämistä asioista lehdistöltä. Lehdistötilaisuuden lykkääminenkään ei ole mielekäs vaihtoehto. Pöytäkirjan tarkastamisen aikaistamisella voitaisiin mainituilta ongelmilta välttyä. Aikaistamiselle ei ole lainsäädännöllistä tai kaupungin sisäiseen ohjeistukseen perustuvaa estettä. Hallintolain 61 :ssä todetaan, että päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Haapaveden kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kokouksen pöytäkirjaan merkitään asian käsittelytietoina eriävä mielipide. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kyseisen kokouksen jälkeen, paitsi sellaisissa tapauksissa, jos päätökseen jätetään eriävä mielipide tai jos muusta syystä pöytäkirjaa liitteineen ei saada laadittua kokouksen aikana tai heti kokouksen jälkeen. Hyväksytttiin.

4 Kaupunginhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOKSESTA (Valm. hallintojohtaja) Pelastuslaissa 468/2003 määrätään pelastustoimen palvelutasosta ja siitä päättämisestä. Keskeisimmät asiaa koskevat pelastuslain pykälät ovat Pykälän 13 mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Nykyinen vielä voimassa oleva palvelu tasopäätös on vahvistettu pelastuslaitoksen johtokunnassa vuosiksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen seuraava palvelutasopäätös on laadittava ja vahvistettava kuluvan vuoden aikana vuosiksi Pelastuslaitoksen hallinnossa ja kehitysprosessissa on valmisteltu uutta palvelutasopäätös tä. Kuntia on kuultu asiassa ja järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa. Kuntien tulee antaa lausunto uudesta palvelutasopäätöksestä (versio 0.7 oheislukemistona) mennessä. Tavoitteena on, että pelastuslaitoksen johtokunta voisi marraskuun 2010 aika tehdä päätöksen uudesta palvelutasopäätöksestä. Liitteenä nro 87/2009 on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lausuntopyyntö. Oheismateriaalina on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kokouksen esityslistan ko. pykälä liitteineen ja oheismateriaaleineen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa Haapaveden kaupungin lausumana seuraavaa: Haapaveden kaupungin ja muiden alueen kuntien taloudellinen tilanne tulee olemaan erittäin vaikea palvelutasopäätöksen ajan. Kaupunginhallitus edellyttää, että myös pelastuslaitos sopeuttaa määrätietoisesti toimintojaan kuntien taloustilanteen edellyttämällä tavalla. Toimintojen ja kuntien maksuosuuksien kasvun tulee olla mahdollisimman pieni, ainakin vuonna 2010 ja %. Kaupunginhallitus toteaa tyytyväisenä, että palvelutasopäätösluonnoksessa on esitetty rakenteellisia, kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Ne tulee toteuttaa täysimääräisesti ja mieluiten etupainotteisesti. Toimenpiteiden tulee johtaa myös laitoksen kokonaishenkilöstömäärän laskuun. Palvelutasopäätösluonnoksessa esitetään Ylivieskan paloaseman valmiuden kohottamista, mikä käytännössä tarkoittaisi vakinaisen palokunnan perustamista eli huomattavaa henkilöstön (17) ja kustannusten (n eur/v) lisäystä. Kaupunginhallitus edellyttää, että näissä oloissa pelastuslaitos pidättäytyy kustannuksia lisäävistä ratkaisuista.

5 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin.

6 Kaupunginhallitus KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITIN NOSTO (Valm. talousjohtaja) Haapaveden kaupungilla on ad on lainoja ,97 euroa. Lainasalkun hoidon kannalta on tilanteita joissa ns. lyhyt raha tulee halvemmaksi kuin pitkäaikainen laina. Tällä hetkellä kaupungilla on käytössään kuntatodistusohjelma yhden miljoonan euron limiitillä. Kassanhallinnan välineenä niin sanottu kuntatodistusohjelma on kätevä ja nopea käyttää ja sen oikea käyttäminen laskee rahoituskustannuksia. Haapaveden kaupungilla on kuntatodistusohjelma käytössä: Kuntarahoitus Oy:ltä Sampo Pankki Oyj:ltä Nordea Suomi Oyj:ltä OKO yrityspankilta Kilpailun ylläpitämiseksi on järkevää nostaa näiden kaikkien tarjoajien limiittiä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nostaa kuntatodistusohjelman limiitin euroon (kymmeneen miljoonaan euroon) seuraavissa rahoituslaitoksissa: Kuntarahoitus Oy:ltä Sampo Pankki Oyj:ltä Nordea Suomi Oyj:ltä OKO yrityspankilta Hyväksyttiin. Merk. Antti Rantakangas poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

7 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET (Valm. talousjohtaja) Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä kaupunginjohtaja Jouko Luukkosella, talousjohtaja Antti-Jussi Vahtealalla, perusturvajohtaja Eija Komulaisella, johtava sosiaalityöntekijä Airi Juntusella ja toimistosihteeri Pirkko Laitilalla. Hallintojohtaja Patrik Lindholmilta ja toimistosihteeri Helena Juntolta on poistettu kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää käyttöoikeudet vs. hallintojohtaja Maria Isosalolle ja tietopalvelusihteeri Leena Pirttikankaalle. Hyväksyttiin. Merk. Vs. hallintojohtaja Maria Isosalo poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.

8 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN OHJE (Valm. talousjohtaja) Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen. Ohje on vanhentunut ja se tulee päivittää. Esityslistan liitteenä nro 88/2009 on ehdotus kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen päivittämiseksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen nro 88/2009 kaupungin sisäisen valvonnan ohjeeksi. Martti Repo ehdotti Viljo Saukon kannattamana, että ehdotus jätetään pöydälle ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Martti Revon esitys hyväksyttiin.

9 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNNÖN LAKKAUTTAMINEN (Valm. talousjohtaja) Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen päivityksen yhteydessä huomattiin, että kaupungilla on vielä voimassa oleva taloussääntö, joka on päällekkäinen kaupungin hallintosäännön kanssa. Ilmeisesti taloussääntö on ollut tarkoitus lakkauttaa hallintosäännön muutoksessa 68/1998. (Käsittely esityslistan oheislukemistona). Tällöin taloussääntö on kuitenkin jäänyt pois lakkautettavien sääntöjen luettelosta. Taloussääntö on esityslistan liitteenä nro 89/2009. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että se lakkauttaa Haapaveden kunnan (nykyisin kaupungin) taloussäännön. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus MATKAPUHELINOPERAATTORIN VALINTA (Valm. talousjohtaja) Haapaveden kaupungilla on nykyisin käytössä Dna Finlandin toimittamat matkapuhelinliittymät (n. 550 kpl) ja mobiilivaihdepalvelut välityspöytineen. Samassa yhteydessä on kilpailutettu myös Haapaveden seurakunnan matkapuhelinliikennettä. Voimassa olevat sopimukset päättyvät aikaisintaan vuoden 2009 lopussa ja viimeistään tämän päätöksen saadessa lainvoiman. Kaupunki on kilpailuttanut edellä mainitut palvelut avoimella menettelyllä ja ilmoitus kilpailutuksesta on julkaistu sähköisessä hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) (liite nro 90/2009). Määräaikaan, kello 15.00, mennessä tarjoukset jättivät DNA Oy sekä Telia Sonera Finland Oy ja Elisa Oy. Jätetyt tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Niitä on tarkennettu muutamalla kysymyksellä kaikille tarjoajille ja erikseen vielä yhdeltä tarjoajalta. Tarkentavat vastaukset ovat tarjousten mukaisia. Tarjoustenvertailuperusteena on käytetty liitteenä nro 91/2009 olevassa vertailutaulukossa mainittujen palvelujen kokonaishintaa. Tarjouspyynnössä on määritetty, että mahdollinen sopimus tehdään kahden vuoden sopimusajalle. Lisäksi varataan oikeus jatkaa sopimusta yhden vuoden jatkosopimuksella (optio). Tarjouspyynnön mukaiset palvelut otetaan joustavasti käyttöön aikaisintaan vuoden 2010 alusta. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Suoritetun tarjousvertailun perusteella Haapaveden kaupungin matkapuhelinliikenteen ja palveluiden osalta laaditaan sopimus Telia Sonera Finland Oy:n kanssa. Tämä hankintapäätös tulee voimaan kun sopimus kyseisistä palveluista allekirjoitetaan. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen. Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. hallintojohtaja) Seuraaville vakansseille anotaan täyttölupaa: 1. Peruskoulujen yhteinen erityisopettaja, viran nro 601 sijaisuus ajalle Viran vakinainen hoitaja on anonut ja saanut opintovapaata em. ajalle. 2. Haapaveden kaupungin koululaitoksen luokanopettajan virka alkaen, virka vapautuu opettajan eläkkeelle jäännin johdosta. Em. opettajien tehtäviin on koululautakunnan talousarvioon hyväksytty määrärahat ja koululautakunta on vahvistanut ko. koulujen tuntikehyksen lukuvuodelle Kaupunginjohtajan ehdotus: Kohta 1: esitetään myönnettäväksi. Kohta 2: esitetään myönnettäväksi määräaikaisena lukuvuoden loppuun saakka. Hyväksyttiin.

12 Kaupunginhallitus TAMMIRINNE -TILAN MYYMINEN LAURI MÄKELÄLLE JA TERHI SALOKORVELLE (Valm. maankäyttöinsinööri) M. Laitila Oy on tehnyt varaussopimuksen korttelin 610 tontista 2 osoitteessa Kumparetie 3. Tontti on 1095 m 2 :n suuruinen AOtontti ja se on jo aiemmin erotettu itsenäiseksi rekisteritilaksi Tammirinne, tunnus Markku Laitila on tehnyt urakkasopimuksen asuintalon rakentamisesta Lauri Mäkelälle ja Terhi Salokorvelle ja nämä rakennuttajat ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin pikaisesti kaupungilta, koska rakentamisen aloittamiseksi on haettava rakennuslupa ja sitä varten on oltava hakijalla hallinta rakennuspaikkaan. Rakentamisaikataulu on kiireinen, perustustöitä aloittamaan pitäisi päästä mahdollisimman pian ja siksi asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuuston (24 ) päättämien tonttimyyntihintojen mukaisesti, sekä huomioon ottaen kaupunginvaltuuston päätös tilaksi muodostamiskuluista, on laadittu luonnos kauppakirjaksi, joka on esityslistan liitteenä nro 92/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä Tammirinne -nimisen tilan, tunnus , Lauri Mäkelälle ja Terhi Salokorvelle 6.157,50 euron kauppahintaan ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Hyväksyttiin.

13 Kaupunginhallitus VALTUUTETTU ESKO JOENTAKASEN ALOITE (Valm. hallintojohtaja) Kaupunginvaltuutettu Esko Joentakanen on jättänyt aloitteen erityisopettajan valinnan tutkimiseksi. (Kvalt , liite nro 34). Aloitteessaan Joentakanen myös vaatii varoituksen antamista kaupunginjohtajalle em. valinnan johdosta. Kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen on tehnyt viranhaltijapäätöksen 94/2009 yläasteen erityisopettajan vaalista. Päätöksen mukaan pätevien hakijoiden puuttuessa yläasteen erityisopettajan virka täytetään väliaikaisesti saakka ja julistetaan sitä ennen uudelleen haettavaksi. Tehtävää valitaan hoitamaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Anna- Liisa Kalliokoski saakka. Viranhaltijapäätös on tehty yläasteen rehtori Juha Laukkasen esityksen perusteella. Esityksessä todetaan, että kukaan haastatelluista ei ollut pätevä tehtävään. Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (8 ja 8a :t). Haastatteluryhmän yksimielinen kanta oli, että tehtävää hoitamaan valitulla Anna-Liisa Kalliokoskella on parhaat mahdollisuudet hoitaa yläasteen erityisopettajan tehtävää, kun opetuksen pääpaino on matematiikassa. Toinen erityisopettaja hoitaa tällöin kielten erityisopetusta. Haastatteluryhmän perustelut: Viimeisen kymmenen vuoden aikana Anna-Liisa Kalliokoskella on työkokemusta yläasteen erityisopetuksesta ainakin 5,5 lukuvuotta. Lisäksi hänellä on vuoden työkokemus Koivurinteen koulun erityisopetuksesta (EMU-opetusta). Viimeiset kaksi lukuvuotta hän on toiminut Haapaveden ammattiopiston päätoimisena tuntiopettajana. Tässä tehtävässä pääpaino opetuksessa on ollut äidinkielessä, erityisopetuksessa ja matematiikassa. Haastatteluryhmään kuuluivat vt. kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala, erityisopettaja/opinto-ohjaaja Marika Hannula ja rehtori Juha Laukkanen. Liitteenä nro 93/2009 on yhdistelmä hakijoista. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtava lakimies Lauri Niittylä on puhelimitse vahvistanut, että kaikkien hakijoiden ollessa tehtävään epäpäteviä, valitaan hakijoista soveltuvin. Sillä seikalla, että hakijalla on joku muu pätevyys tai tutkinto, ei sinänsä ole merkitystä. Oheismateriaalina on lisäksi kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 94/2009. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginjohtajan kyseisestä viranhaltijapäätöksestä ei ole huomautettavaa.

14 Kaupunginhallitus Viljo Saukko esitti Martti Revon kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta tässä asiassa. Puheenjohtaja ehdotti, että asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotusta kannattavat vastaavat JAA ja Viljo Saukon ehdotusta kannattavat vastaavat EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin. Suoritetussa huutoäänestyksessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Ritva Vatjus, Esko Vinkki, Heino Vuorenmaa ja Erkki Rytky) ja Viljo Saukon ehdotus sai 3 ääntä (Martti Repo, Seija Ristimaa ja Viljo Saukko). Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Merk. Kaupunginjohtaja Jouko Luukkonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

15 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. hallintojohtaja) 1. Suomen Kuntaliitto/ Opetusministeriö/ Oikeusministeriö/ Lapsiasiainvaltuutetun toimisto/ Suomen Lasten Parlamentti yhdistys: Toivotamme kuntanne lapsiedustajat tervetulleeksi Suomen Lasten Parlamenttiin sekä osallistumaan Lapsen oikeuksien juhlavuoden kansalliseen päätapahtumaan. Saapunut As Oy Lauttaranta: Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Saapunut Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä: Siikalatvan kunnan lukiokoulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä lausuntopyyntö. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja. Saapunut Oulun lääninhallitus, liikenneosasto: Lausuntopyyntö. Saapunut Kuntien Eläkevakuutus: Kuntien Eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Saapunut Kuntaliitto: Palvelulaitosten työnantajayhdistys kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö. Saapunut Talous- ja velkaneuvoja: Selvitys talous- ja velkaneuvonnan toiminnan toteutumasta ajalla Saapunut Oulun lääninhallitus, hallinto-osasto: Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Esityslista kokoukseen. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: Muistutus maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ja liitteenä pöytäkirja kokouksesta. Saapunut Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto: Koetoimintailmoitus; Koeluontoinen kivihiilen ja ruskohiilen polttaminen Haapaveden voimalaitoksessa. Saapunut Tiehallinto: Tiedustelu maanomistajalle. Saapunut

16 Kaupunginhallitus Työ- ja elinkeinoministeriö: Valtioneuvoston päätös Nivala- Haapajärven seutukunnan ja Siikalatvan seutukunnan muodostaman alueen sekä Salon seutukunnan nimeämisestä äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuosiksi sekä Kotka-Haminan seutukunnan määräajan jatkamisesta vuoden 2011 loppuun. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Vuoden 2010 suoritehinnat. Saapunut Keskipiste-LEADER ry.: Leader-toiminnan kuntaosuudet Saapunut Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Valtionkorvausilmoitus varainhoitovuodelta Saapunut Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain. Saapunut Sisäasiainministeriö: Kuntien osoitejärjestelmät, ongelmien korjaaminen. Saapunut Kansalaisopistojen liitto ry.: Ylläpitäjäkirje kansalaisopistojen ylläpitäjille ja opistoille. Saapunut Oulun lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja luottamushenkilöiden hallintopäivät Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuosikertomus Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouskutsu 4/2009. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen kokouspöytäkirja 2/2009. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouskutsu 5/2009. Saapunut Ympäristöministeriö: Kyläkaavoitus, yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa. Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi.

17 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 198, 201, 207 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 197, 199, 200, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 197, 199, 200, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3, Helsinki / PL 118, Helsinki päivää sähköposti: faksi: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa (v. 2009). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot