EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / AIKA maanantai kello Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari Katila, I varapuheenjohtaja (pj 158) Pirkko Ketola Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja (ei 158) Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma (ei läsnä 158) Pertti Susi Kari Virtanen Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja (poistui klo 15.40, 156) Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja (ei läsnä 161) Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja (ei läsnä 161) Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja (ei läsnä 161) Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Rupponen, talousjohtaja Läsnä klo ( :t ): Kimmo Haapanen, tekninen johtaja Jouko Koivunen, hallinto- ja talouspäällikkö Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja Heikki Rautiainen, sosiaalijohtaja Timo Tolppanen, terveysjohtaja Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtajat pöytäkirjanpitäjä

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Sivu 5 Harri Lehtonen Hanna Hurme Kari Katila ( 158) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Susi ja Kari Virtanen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Pertti Susi Kari Virtanen PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Susi ja Kari Virtanen. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina / 156 LIITE 1 EURA 2020 STRATEGIA 4 / 157 LIITE 2 VUODEN 2011 TALOUSARVIO 5 / 158 EURAN URHEILUTALON PERUSPARANNUSHANKE 6 / 159 LIITE 3 MAASEUTUHALLINNON RAUMAN SEUDUN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN 7 / 160 LIITE 4 VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO/EURANSEUDUN TAKSIPALVELUT OY 8 / 161 PIENTALOTONTTIEN VUOKRAAMINEN (AP-2) KIINTEISTÖ OY KAUTTUANPUISTOLLE 9 / 162 KOULUKURAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN 10 / 163 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN 11 / 164 KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITTI 12 / 165 LIITE 5 TALOUSKATSAUS / 166 ILMOITUSASIAT 14 / 167 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Sivu 6

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Kunnanhallitus Sivu 7 Kunnanhallitus / 017 / 2010 EURA 2020 STRATEGIA Eura 2010 strategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa Laajan valmistelutyön tuloksena valmisteltiin Eura 2010 visio ja sitä täydentävät perustavoitteet sekä esitettiin yleistä kehittämispolitiikkaa, taloutta, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa sekä kunnallisia palveluita koskevat kehittämisstrategiat. Strategiatyön tausta-aineistona käsiteltiin myös 2010 luvun toimintaympäristön muutoksia ja mm. aluekehitystä, seutu- ja kuntayhteistyötä. Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimuksen 2. luvussa todetaan mm., että "Euran kunnan visio ja strategia uudistetaan vastaamaan Euran tarpeita ja olosuhteita valtuuston johdolla valtuustokauden alussa. Strategiatyössä tukeudutaan kuntaliitoksen valmistelutyöryhmien raportteihin." Johtoryhmän yhteiseen vuoden 2010 kehityskeskustelumuistioon onkin kirjattu, että vuoden 2010 aikana valmistellaan uusi Euran kunnan strategia. Pohja-aineistona voidaan käyttää Euran ja Kiukaisten kuntaliitoksen ja muun suunnittelutyön yhteydessä kertynyttä aineistoa. Parhaillaan valmistellaan myös vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeita, missä yhteydessä on taloudellisten kehysten lisäksi määrä sopia keskeisistä tavoitteista suunnitelmakaudelle Valmistelussa on myös uusi hallintosääntö. Eura 2020 strategian runko/luonnos on tarkoituksenmukaista käsitellä osittain samassa yhteydessä talousarvion laadintaohjeiden ja vv toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Kunnanjohtaja on johtoryhmän kesken sovitun työnjaon mukaisesti valmistellut jäsentelyn uudelle kuntastrategialle. Luonnos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Khall Kunnanhallitus merkitsee Eura 2020 strategialuonnoksen tiedoksi ja käy jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun.

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 8 Kunnanhallitus päättää myös hallituksen ja johtoryhmän yhteisen kuntastrategiaa ja suunnitelmakauden keskeisiä tavoitteita käsittelevän kokouksen ajankohdasta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus ja keskusteltiin luonnoksesta esittelyn jälkeen. Päätettiin, että hallituksen ja johtoryhmän yhteinen kuntastrategia ja suunnitelmakauden keskeisiä tavoitteita koskeva seminaari järjestetään maanantaina Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt strategialuonnosta, missä yhteydessä luonnokseen tehtiin täydennyksiä ja tarkistuksia. Strategialuonnokseen tukeutuen on valmisteltu myös vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisiä ja vastuualuekohtaisia tavoitteita. Strategialuonnos toimitetaan valtuuston työstettäväksi ennen asiakirjan lopullista hyväksymistä. LIITE 1 Kunnanhallitus käsittelee yhteistyössä johtoryhmä kanssa Eura 2020 strategialuonnoksen antaa tarvittavat yleisohjeet strategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. Strategialuonnoksen osoittamat suuntaviivat ja painopisteet otetaan huomioon vuosien taloussuunnitelmaa valmisteltaessa.

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Kunnanhallitus Sivu 9 Kunnanhallitus / 041 / 2010 VUODEN 2011 TALOUSARVIO Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu on alkamassa. Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat erittäin haastavat vallitsevan taloustilanteen johdosta. Kunnanvaltuusto teki päätöksen vakauttamisohjelmasta, jonka tavoitteena on eri toimenpitein varmistaa hallintokuntien pysyminen vuoden 2010 talousarvion määrärahojen puitteissa ja rajata menokasvu seuraavien viiden vuoden ajaksi noin 2 %:n tasolle. Menneen kehityksen valossa tehtävä on vaativa ja edellyttää onnistumista vakausohjelmassa valmisteltaviksi esitettyjen ja jo päätettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa. Valmisteilla olevalla henkilöstösuunnitelmalla tulee myös olemaan erittäin tärkeä merkitys seuraavien kuuden vuoden käyttömenojen määräytymisessä. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisenä työnä valmistellaan talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tulo - ja menokehykset sekä tärkeimmät tavoitteet. Hallintokuntien oma valmistelu käynnistyy sen jälkeen. Johtoryhmän talousarviovalmistelu käynnistyy pidettävällä kokouksella, jossa valmistellaan kunnanhallituksen kanssa pidettävää yhteistä talousarvion suunnittelukokousta. Tavoitteena on, että kesäkuun aikana hallituksen ja johtoryhmän valmistelun tuloksena saadaan aikaan lautakuntakohtaiset kehykset vuodelle 2011 ja ohjeellisena vuosille Investointisuunnitelma valmistellaan vuosiksi ja ohjeellisena suunnitteluaikataulujen laatimista varten myös jo vuoteen 2015 saakka. Valtuusto hyväksyy talousarvion valmistelukehyksen ja tärkeimmät tavoitteet sen jälkeen, kun kunnanhallituksen ja johtoryhmän valmistelu on päättynyt. Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa JHT:n alustavan valmistelun perusteella tehty yhteenveto vuosien menoista ja tuloista. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh Khall

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Kunnanhallitus Sivu 10 käy periaatekeskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmista ja antaa ohjeet jatkotyöskentelyä varten. Käydyn yleiskeskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Talousarvion valmistelua jatkettiin johtoryhmän pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin valmisteilla olevan kuntastrategian pohjalta asetettavista tulosalueiden tavoitteista ja vakauttamisohjelmassa hyväksyttyjen säästöjen vaikutuksista kuluvan vuoden ja vuoden 2011 talousarvioon. Vuoden 2011 talousarvion tähän mennessä valmistunut materiaali on liitteenä. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarin tavoitteena on valmistella vuoden 2011 talousarvion päätavoitteet ja tulosalueiden määrärahakehykset sekä investoinnit. Valmistelussa otetaan huomioon myös vv taloussuunnitelma. LIITE 2 Kunnanhallitus jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua. Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2011 talousarvion yksityiskohtainen valmistelu käynnistetään nyt käydyn keskustelun pohjalta.

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Kunnanhallitus Sivu 11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus / 352 / 2009 EURAN URHEILUTALON PERUSPARANNUSHANKE Euran uima- ja urheiluhalli Oy on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjelmän. "Euran urheilutalo on valmistunut vuonna vuotta vanha rakennus on palvellut euralaista liikuntaelämää erinomaisesti. Urheilutalorakennus on kuitenkin tullut elinkaarensa päähän. Useiden asiantuntijoiden arvioiden mukaan urheilutalorakennus tarvitsee pikaisesti lähes täydellisen peruskorjauksen. Urheilutalon sisältämät tilat ovat lisäksi monin paikoin ahtaat, sokkeloiset ja epäkäytännölliset. Erityisesti uimahallitilat ovat selkeästi riittämättömät. Euran urheilutaloa hallinnoiva Euran uima- ja urheiluhalli Oy on teettänyt urheilutalosta kiinteistön kuntoarvion vuonna 2008, jonka pohjalta käynnistettiin hankesuunnittelu urheilutalon peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi. Hankesuunnittelun yhteydessä tehtiin asiakas- ja käyttäjäkyselyt, kokoonnuttiin käyttäjäryhmien edustajien kanssa kahteen kertaan, ja halliyhtiön hallitus tutustui kuuteen eri uimahallikokonaisuuteen. Hanketta on myös esitelty suunnitteluvaiheessa Euran kunnanhallitukselle, Euran kunnan ylimmälle virkamiesjohdolle ja yleisessä tilaisuudessa, johon oli kutsuttu mm. Köyliön ja Säkylän kunnan edustajia. Kaikkien em. tekijöiden ja tilaisuuksien muokkaamana on Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n hallitus päätynyt esittämään liitteenä olevan hanke- ja liiketoimintasuunnitelman "riisuttu vaihtoehto II" mukaista kokonaisuutta (suunnitelman sivut 8-21). Euran kunnalle Euran urheilutalon perusparannushankkeen rahoittamiseksi Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n on otettava euron investointilaina. Halliyhtiö ehdottaa, että Euran kunta takaa lainan. Tarkka lainatarve selviää hankkeen varsinaisen suunnittelun ja urakkatarjousten jälkeen. Lisäksi halliyhtiö ehdottaa, että Euran kunta sitoutuu avustamaan halliyhtiötä vuosittain hankesuunnitelmassa esitetyllä tasolla ( euroa, laina-aika 30 v.) laina-ajan päättymiseen saakka.

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Hanke kuuluu Länsi-Suomen lääninhallituksen valtionavustuslistaukseen vuodelle Sivu 12 Euran uima- ja urheiluhalli Oy esittää, että hankkeen toteutus aloitetaan vuonna 2010." Euran uima- ja urheiluhallin peruskorjaushanke on mainittu Euran ja Kiukaisten kuntaliitossopimuksessa sekä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhdistymissopimuksen strategisissa investoinneissa. Yhdistymissopimuksen mukaan investoinneista valmistellaan ennen lopullista investointipäätöstä tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Ne käsitellään erikseen kuntayhteistyön ohjausryhmässä. Euran uima- ja urheiluhalli Oy kuuluu Euran kunnan kuntakonserniin ja Euran kunta omistaa 61,33 % halliyhtiön osakkeista. Näin ollen Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n investoinneista ja muista merkittävistä taloudellisista ratkaisuista kunnanhallituksen tulee antaa halliyhtiölle konserniohjeet. Euran urheilutalon perusparannuksen hanke- ja liiketoimintasuunnitelmien tiivistelmä on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh. (02) Khall Kunnanhallitus oikeuttaa Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n tekemään urheilutalon perusparannushanketta koskevan valtionosuushakemuksen Länsi-Suomen lääninhallitukselle/ opetusministeriölle mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee myönteisen periaatepäätöksen Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n perusparannushankkeen investointilainan takaamisesta ja vuosiavustuksen korottamisesta perusparannushankkeen rahoituksen edellyttämällä tavalla. Euran kunta edellyttää, että ennen ko. investointihankkeeseen ryhtymistä Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n taloudellinen asema täyttää osakeyhtiölain määräykset. Liikuntatoimenjohtaja Vesa Nuija suoritti hankkeen esittelyn. Pirkko Ketola esitti Simo Lähteenmäen kannattamana, että asia jätetään pöydälle tarkempaa tutustumista varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 13 Khall LIITE 2 Kunnanhallitus oikeuttaa Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n tekemään urheilutalon perusparannushanketta koskevan valtionosuushakemuksen Länsi-Suomen lääninhallitukselle/opetusministeriölle mennessä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee myönteisen periaatepäätöksen Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n perusparannushankkeen investointilainan takaamisesta ja vuosiavustuksen korottamisesta perusparannushankkeen rahoituksen edellyttämällä tavalla. Euran kunta edellyttää, että ennen ko. investointihankkeeseen ryhtymistä Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n taloudellinen asema täyttää osakeyhtiölain määräykset. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalle saapui Lehtosen varajäsen Tero Setälä. Valt Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Katila. Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Leena Saariluoman tilalle kokoukseen tuli varajäsen Maria Konttinen. Valtuuston päätöksen mukaisesti Euran kunta edellyttää, että ennen Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n perusparannushankkeeseen ryhtymistä yhtiön taloudellisen aseman tulee täyttää osakeyhtiölain määräykset. Tarvittavien hallinnollisten ja taloudellisten ratkaisujen selvittämiseksi on Euran kunnan ja halliyhtiön välisissä neuvotteluissa katsottu tarkoituksenmukaiseksi käyttää selvitystyössä ulkopuolista asiantuntijaa. Tässä tarkoituksessa Oy Audiator Ab:n kehittämispalveluilta on pyydetty tarjous tarvittavan selvitystyön

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 14 tekemisestä. Selvitystyössä keskeisellä sijalla on kartoittaa taloudellisesti tehokkain toiminnan organisointitapa sekä yhtiön toiminnan rahoituksen järjestäminen. Tarjous/työsuunnitelma on esityslistan liitteenä. Khall Kyseessä olevaa hallinto- ja talousselvitystä varten kunnanjohtaja nimeää erillisen viranhaltijoista ja Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n edustajista koostuvan työryhmän. Kunnanhallitus oikeuttaa Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n tilaamaan Audiator kehittämispalveluilta päivätyn tarjouksen mukaisen Euran uima- ja urheiluhallin talousselvityksen. Euran kunta vastaa selvitystyöstä aiheutuvista kustannuksista. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Katila ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän asian osalta Tarja Anttila. Esityslistan liitteenä on Oy Audiator Ab:n laatima Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n talousselvitys sekä ote halliyhtiön kokouksen pöytäkirjasta. Talousselvityksestä ja halliyhtiön esityksestä on vielä erikseen pyydetty Euran kunnan tilintarkastajan lausunto sen varmistamiseksi, että halliyhtiön taseasema täyttää talousselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen valtuuston asettamat vaatimukset. Asiakirjat esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Euran urheilutalon peruskorjaus ja laajennushankkeen toteuttamiseksi tarvitaan siis investointilainan takauksen lisäksi jatkovalmistelussa tarkentuva pääomasijoitus sekä euroa suunnittelutyön aikaista hankelainaa. Lopullisen takauspäätöksen tekeminen edellyttää yksityiskohtaisia tietoja taattavasta lainasta. Vuotuinen avustustarve on noin euroa (avustus/palvelujen osto). Khall Esityslistan liitteenä on Oy Audiator Ab:n laatima talousselvitys ja

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 halliyhtiön päätös LIITE 3 Sivu 15 Kunnanhallitus merkitsee Eura uima- ja urheiluhalli Oy:n talousselvityksen ja halliyhtiön Euran kunnan tekemän ehdotuksen tiedoksi. Valtuustolle tehtävä yksityiskohtainen päätösehdotus investointilainan takaamisesta, tarvittavasta pääomasijoituksesta ja suunnittelutyön aikaisesta hankelainasta sekä vuotuisesta avustuksesta käsitellään kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin valtuusto voi käsitellä urheilutalon peruskorjauksen ja laajennushankkeen käynnistämisen ja rahoittamisen kokouksessaan Hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Simo Lähteenmäki. Pöytäkirjan tarkastajaksi Lähteenmäen tilalle valittiin tämän pykälän osalta Pertti Susi. Tilintarkastajan lausunto talousselvityksestä ja Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n taseasemasta esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää halliyhtiön investointilainan takaamista, pääomasijoituksen tekemistä, suunnittelutyön aikaista hankelainan myöntämistä ja vuotuista avustusta koskevan päätösesityksen tekemistä valtuustolle. Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tekee päätöksen takauksen myöntämisestä Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n investointilainalle. Perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio on hankesuunnitelman mukaan euroa (sis. alv 22 %). Yksilöity takausesitys esitetään valtuuston hyväksyttäväksi myöhemmin. Lisäksi valtuusto päättää myöntää Euran uima- ja urheiluhalli Oy:lle euron suunnittelutyöaikaisen hankelainan sekä euron suuruisen vuotuisen toiminta-avustuksen. Valtuuston tietoon saatetaan Audiator Oy:n tekemä talousselvitys

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 16 ( ) sekä tilintarkastaja Hannu Laurilan antama lausunto ( ). Hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Katila.

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Kunnanhallitus Sivu / 053 / 2010 MAASEUTUHALLINNON RAUMAN SEUDUN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan Lain keskeisenä tavoitteena on kehittää maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa kunnissa, mukauttaa hallintoa toimintaympäristön muutoksiin ja toteuttaa EU-lainsäädännön vaatimukset. Laki edellyttää, että kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joiden sisällä tehtävien hoidon järjestämisvastuu siirtyy lakisääteisesti yhdelle alueen kunnista tai kuntayhtymälle. Yhteistoiminta-alueita on suunniteltu tulevan Suomeen n. 80 kpl, ja toiminnallisen kokonaisuuden alueella on oltava vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä henkilöä tai yhteisöä. Kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään ja toiminnan on alettava viimeistään Yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on keskusteltu Rauman seudun kunnallisjohtajien ja luottamushenkilöiden kesken. Eurajoen, Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Harjavallan ja Rauman kaupungin edustajien kesken käytiin asian osalta neuvottelu , jonka tuloksena Euran kunta on ehdottanut Eurajoen, Köyliön ja Säkylän kunnille ja Harjavallan ja Rauman kaupungeille, että em. kunnat muodostavat Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen ja hyväksyvät liitteenä olevan sopimusluonnoksen toiminnan järjestämiseksi alkaen. Sopimusluonnoksen mukaan yhteistoiminta-alueeseen voidaan ottaa jatkossa lisää kuntia Euran kunnanhallituksen päätöksellä muita sopimuskuntia kuultuaan. Valmistelu ja lisätiedot: maaseutuasiamies Pasi Tuominen puh ja apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Esityslistan liitteenä on esitys sopimukseksi maaseutuviranomaispalvelujen järjestämisestä. LIITE 3 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu 18 hyväksyy sopimuksen kuntien maaseutuviranomaispalvelujen järjestämisestä esityslistan liitteen mukaisena Euran kunnan osalta. Perustettavasta yhteistoiminta-alueesta käytetään nimitystä "Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue".

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Kunnanhallitus Sivu / 431 / 2010 VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO/EURANSEUDUN TAKSIPALVELUT OY Euran seudun taksipalvelut Oy/Harri Hohkala on lähestynyt Euran kuntaa seuraavalla kirjeellä: "Euran seudun taksipalvelut Oy (perustettava yhtiö) pyytää, että Euran kunta siirtäisi osoitteessa Satakunnankatu 6, Euran kunnan kirkonkylän kylässä Pekanpelto 4:122 kiinteistöllä sijaitsevan määräalan (n. 650,0 m²) vuokraoikeuden Euran seudun taksipalvelut Oy:lle. Ellei vuokraoikeutta voida siirtää yhtiö pyytää, että Euran kunta tekisi uuden sopimuksen kyseisen yhtiön kanssa. Vuokralaisena nykyisin oleva Euran Taksikeskus Oy on yhtiökokouksen yksimielisellä päätöksellä päätetty purkaa. Selvitysmiehenä VT Markku Simula. Euran seudun taksipalvelut Oy on perustettu ja sen tarkoitus on tuottaa taksipalvelua ja taksinvälitystoimintaa Euran seudulla. Rekisteröinti on vielä kesken." Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Esityslistan liitteenä on voimassaoleva vuokrasopimus. LIITE 4 Kunnanhallitus päättää, että Euran Taksikeskus Oy:n vuokrasopimus/-oikeus Euran kunnan Pekanpelto nimiseen tilaan RN:o 4:122 noin 650 m²:n osalta voidaan siirtää Euran taksipalvelut Oy:lle alkaen. Samassa yhteydessä siirrettiin Euran taksipalvelut Oy:lle myös tehty antennin sijoituslupa vesitornin katolle.

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Kunnanhallitus Sivu 20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus / 471 / 2009 PIENTALOTONTTIEN VUOKRAAMINEN (AP-2) KIINTEISTÖ OY KAUTTUANPUISTOLLE Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto on hakemassa rahoituspäätöstä ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) Satakunnankadun varteen suunniteltujen kunnallisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Tarkoituksena on toteuttaa vaiheittain neljä pienkerrostaloa Satakunnankadun korttelissa no 551. Ensivaiheessa rakennettaisiin korttelin tontit 1 ja 3, joihin tulee yhteensä 14 vuokra-asuntoa. Myöhemmin rakennettaisiin tontit 2 ja 4, joihin tulee yhteensä 16 vuokra-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 2h+kt+s 43 m²:stä, 4h+kt+s 75 m²:öön, painottuen siten, että hankkeen valmistuttua kaksioita on 22 kpl ja neljän huoneen asuntoja 8 kpl. Hankkeen rakennuttamispalveluista vastaa Satakunnan YH-rakennuttajat ja hallinnoinnista Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto. Alueen tontit on hinnoiteltu siten, että korttelin no 551 AP-2 tontin hinta on 40 /k-m². Korttelin tonttien rakennusoikeus on 420 k-m² (tontit 1 ja 3) ja 520 k-m² (tontit 2 ja 4). Näin ollen tonttien hinnat ovat ja Vuokrattaessa asuntotontteja peritään vuokrana 5 %/vuosi tontin hinnasta (kh / 44). Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Korttelin no 551 tonttien pinta-alat ovat seuraavat: - tontti 1) 1820 m², 2) 1310 m², 3) 1310 m², 4) 1330 m². Hallintosäännön 48 :n 5 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee kiinteän omaisuuden vuokralle antamisen. Koska nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on kyse puhtaasti kunnallisesta vuokra-asuntotuotannosta, jota tuetaan julkisin varoin, voisi tontin vuokra olla edullisempi. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Esityslistan liitteenä on kaavaote korttelista no 551. Kunnanhallitus päättää vuokrata Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolle Satakunnankadun korttelin no 551 tontit 1 ja 3, kiinteistötunnus Yhdystie II seuraavin ehdoin:

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 21 - tonteille rakennetaan vuokra-asuntoja suunnitellulla tavalla - tonttien vuokra-aika on 50 vuotta - tontin no 1 vuokra korttelissa no 551 on 420 /vuosi ja tontin no /vuosi - tonttien edellä mainittuja vuosivuokria on alennettu 50 %:lla. Edelleen kunnanhallitus päättää varata korttelin no 551 tontit no 2 ja 4 Kiinteistö Oy Kauttuanpuistolle hankkeen toisen vaiheen toteuttamista varten samoilla ehdoilla. Kiinteistö oy Kauttuanpuisto on toteuttamassa hankkeen kokonaisuudessaan yhdessä vaiheessa. Näin ollen kunnanhallituksen tulisi hyväksyä koko aluetta koskeva vuokrasopimus. Esityslistan liitteenä on Euran kunnan ja Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston allekirjoittama vuokrasopimus. Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston ja Euran kunnan välisen allekirjoitetun vuokrasopimuksen koskien Satakunnankadun korttelin nro 551 tontteja numerot 1-4. Tontit muodostuvat Yhdystie II -nimisestä määräalasta, kiinteistötunnus Perusvuokra alueesta on euroa ja vuokrasopimus on muilta osin kunnanhallituksen periaatteiden mukainen. Antti Jantunen, Anja Kahala ja Kai Vainio ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ARA:n ilmoituksen mukaan Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston ja Euran kunnan välistä allekirjoitettua maanvuokrasopimusta tulee täydentää seuraavasti: "Maanvuokrasopimusta ei voida irtisanoa korkotukilaina-aikana." Kunnanhallitus päättää

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 22 hyväksyä Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston ja Euran kunnan väliseen ja allekirjoitettuun maanvuokrasopimukseen seuraavan sisältöisen muutoksen ja täydennyksen kohtaan 3.1. "Maanvuokrasopimusta ei voida irtisanoa korkotukilaina-aikana". Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston varapuheenjohtajat Anja Kahala ja Kai Vainio sekä apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Kunnanhallitus Sivu / 021 / 2010 KOULUKURAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta on esittänyt koulukuraattorin viran perustamista ja valtuusto on talousarvio 2010 käsittelyn yhteydessä edellyttänyt koulukuraattorin viran perustamista vuoden 2010 aikana. Koulukuraattorin virka sisältyy myös kunnanhallituksen ja käsittelemään henkilöstösuunnitelmaluonnokseen. Kunnanhalitus on pyytänyt henkilöstösuunnitelmasta lausunnot yhteistyötoimikunnalta sekä hallintokunnilta. Lopullisesti henkilöstösuunnitelma käsitellään, kun lausunnot on saatu. Koulukuraattorin ja -psykologin työskentelyn puitteet on määritelty lastensuojelulaissa ja -asetuksessa (LSL 7, LSAS 2 ). Koulukurattorityön tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen sekä sosiaalisten ongelmatilanteiden ehkäisy. Koulukuraattori työskentelee oppilaan, vanhempien ja muiden oppilaan sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori toimii yhteistyössä muiden ammatti- ja hallintokuntien kanssa toimien koulujen sosiaalityöntekijänä ja huolehtien ennenkaikkea oppilaan sosiaalisesta hyvinvoinnista. Eri hallinnonalojen moniammatillinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Tehtävässä vaaditaan monipuolista ja laaja-alaista sosiaalityön sisällön osaamista sekä sosiaalityön menetelmien hallintaa. Esityksenä on, että Euran kuntaan perustetaan koulukuraattorin virka lukien. Viran kelpoisuusehdoiksi esitetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Hallintosäännön 34 :n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. Henkilöstösuunnitelman lopullinen käsittely siirtynee syksyyn, mutta koulukuraattorin virka esitetään perustettavaksi lukien. Määrärahat vuoden 2010 talousarviossa osoitetaan kunnanhallituksen vastuualueelle varatusta euron määrärahasta. Määrärahaa palkkaukseen tarvitaan 5 kuukaudelta noin euroa. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Euran kuntaan perustetaan koulukuraattorin virka lukien.viran kelpoisuusvaatimus on sosiaalihuollon ammatillisen

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Sivu 24 henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Viran palkkauksessa noudatetaan Kunnallista yleista virka- ja työehtosopimusta.

22 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Kunnanhallitus Sivu / 021 / 2010 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN Tekninen lautakunta on käsitellyt tekniset päävastuualueen henkilöstöjärjestelyjä v Eura-Kiukainen kuntaliitoksen yhteydessä tehtiin teknisellä päävastuualueella tehtäväjärjestelyjä, jolloin esimiestyöhön käytettävä työpanos pieneni käytännössä 2,5 henkilötyövuotta. Teknisen lautakunnan esityksenä on, että yhdyskuntateknisiin palveluihin perustetaan yhdyskuntatekniikan päällikön virka. Yhdyskuntatekniikan päällikkö toimisi yhdyskuntatekniset palvelut vastuualueen esimiehenä. Tällä hetkellä tekninen johtaja toimii yhdyskuntateknisten palvelujen esimiehenä. Teknisen päävastuualueen muut vastuualueet ovat tilapalvelut, josta vastaa rakennuspäällikkö ja vesihuoltolaitos, josta vastaa käyttöpäällikkö. Laadittavassa yhdyskuntatekniikan päällikön tehtävien kuvauksessa viran tehtäviin tullaan liittämään myös oman vastuualueen ja muita mahdollisia teknisen päävastuualueen työnjohdollisia ja muita soveltuvia tehtäviä. Yhdyskuntatekniikan päällikön viran perustaminen sisältyy myös kunnanhallituksen ja käsittelemään henkilöstösuunnitelmaluonnokseen. Kunnanhallitus on pyytänyt henkilöstösuunnitelmasta lausunnot yhteistyötoimikunnalta sekä hallintokunnilta. Lopullisesti henkilöstösuunnitelma käsitellään, kun lausunnot on saatu. Hallintosäännön 34 :n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. Henkilöstösuunnitelman lopullinen käsittely siirtynee syksyyn, mutta teknisen päävastuualueen tehtäväjärjestelyjen toteuttamiseksi, esitetään yhdyskuntatekniikan päällikön virka perustettavaksi lukien. Määrärahat vuoden 2010 talousarviossa osoitetaan kunnanhallituksen vastuualueelle varatusta euron määrärahasta. Määrärahaa palkkaukseen tarvitaan 5 kuukaudelta noin euroa. Yhdyskuntatekniikan päällikkön kelpoisuusehdoiksi esitetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta kunnallisteknisten hankkeiden rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot