nro sivu Kunnanhallitus 5/ (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/ (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Jorma Huttunen Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Pauli Vaittinen Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tiina Mustonen 66 Asko Mustonen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Veli Haaranen Harri Kaituri PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2

3 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 61 Ehdotus Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 62 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Veli Haarasen ja Harri Kaiturin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Khall. 63 Talousarvioon sisältyy nuorten kesätöitä varten euron määräraha. Talousarvion 2010 perusteluissa on todettu, että työnantajilta nuorten kesätöistä perittäviä korvauksia tarkistetaan. Nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä on suunniteltu noudatettavaksi seuraavia menettelytapoja: Ikäryhmät sekä määrittelyt: - v syntyneet polvijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2010 ja jotka eivät ole saaneet muuta työtä. - em. ikäryhmään kuuluvat työttömyysturvan ulkopuolella olevat polvijärveläiset, - em. ikäryhmään kuuluvat polvijärveläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet muualta työtä vähintään 2 viikoksi, - kesätyötä voivat hakea myös nuoret, joilla oppivelvollisuus tulee suoritettua toukokuun loppuun 2010 mennessä, mutta täyttävät 16- vuotta vasta sen jälkeen v Työaika: - 6 h/vrk 5 arkipäivänä viikossa. Työsuhteen kesto: - työsuhde 10 työpäivää. Työn suorittamisen ajankohta on touko - elokuu.

5 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / Palkkaus: - 26,70 euroa/työpäivä. Työkohteita: - kunta järjestää työkohteita yrityksiin ja yhteisöihin sekä yksityishenkilöille, - kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa. Työvoimasta perittävä korvaus: - yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä laskutetaan 29,00 euroa/6 h työpäivästä/henkilö. Hakeminen: - työpaikat julistetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella. - hakuaika mennessä. - määrärahalla työllistetään n. 80 nuorta. Valituksi voi tulla vain yhteen kesätyöpaikkaan. - kesätyöpaikkaa ei osoiteta lähisukulaisen luo omaan yritykseen/kotiin. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä noudatettavaksi edellä olevat periaatteet ja antaa asian viranhaltijoiden hoidettavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / EURON PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN Khall. 64 Vuoden 2010 talousarvioon sisältyy suurten rakentamishankkeiden vuoksi uutta lainaa euroa. Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää lainojen ottamisesta kunnalle talousarvion asettamissa rajoissa. Vuoden 2010 talousarvion perustelujen sivulla 102 on mainittu: Tämän talousarvion hyväksymisellä valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeudet ottaa vuonna 2010 pitkäaikaista lainaa rakentamishankkeiden rahoittamiseen enintään euroa. Lainanotto toteutetaan kilpailutuksen perusteella. Kunta on tässä vaiheessa pyytänyt tarjoukset euron lainasta 10 vuoden laina-ajalla ja tasalyhenteisenä seuraavilla korkovaihtoehdoilla: 12 kuukauden euribor-korko, pitkä viitekorko (5 vuotta) sekä kiinteä korko 10 vuotta. Korkoindikaatiot tuli antaa korkotasolla klo Lainan lyhennys ja koron maksu tapahtuvat kaksi kertaa vuodessa. Tarjousta on pyydetty siten, että se on voimassa saakka. Tarjous on pyydetty seuraavilta luottolaitoksilta: Kuntarahoitus Oyj Kuntien eläkevakuutus Polvijärven Osuuspankki/Pohjola Pankki Oy Nordea Pankki Suomi Oy Sampo Pankki Oyj Liitteenä on yhdistelmä saaduista tarjouksista.

7 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Kuntarahoitus Oyj:ltä otetaan lainaa 10 vuoden laina-ajalla seuraavasti: 1,5 miljoonaa euroa 12 kuukauden euribor-korkoon sidottuna (marginaali 0,56 %) ja 1,5 miljoonaa euroa kiinteällä korolla. Lainojen korot vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Lainat otetaan tasalyhenteisinä. Lyhennykset ja korot maksetaan puolivuosittain. Lainan nostoajankohdasta sopiminen annetaan viranhaltijoiden tehtäväksi kunnan kassatilanteen mukaisesti. Päätös Merkittiin, että Esko Tanskanen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi, syy: yhteisöjääviys ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 1.

8 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / SUOSITUS KUNNANVIRASTON KESÄLOMIEN KESKITTÄMISESTÄ Khall. 65 Viime vuosina kunnanhallitus on antanut suosituksen kunnanviraston kesälomien keskittämisestä. Kunnanviraston kesälomien keskittämisellä ei saavuteta palkkamenoissa säästöä, koska kunnanviraston henkilökunnalla ei ole ollut vuosiloman sijaisia, vaan sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin. Toimenpiteellä päästään kuitenkin siihen, että kunnanviraston henkilökunta on aiempaa enemmän yhtä aikaa töissä lomakauden aikana. Kunnanviraston toimintaa ei voida kokonaan keskeyttää edes kolmen viikon ajaksi, koska joka tapauksessa laskut ja palkat on maksettava, postit otettava vastaan ja hoidettava päivittäiset kiireelliset tapaukset. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2010 kunnanvirastoa ei pidetä kiinni kesälomien takia, vaan osastopäälliköt harkitsevat lomien ajankohdat. Kunnanhallitus kuitenkin suosittelee, että kunnanviraston kesälomia keskitetään ajalle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall. 66 Laki alueiden kehittämisestä on hyväksytty 11. joulukuuta Laki edellyttää maakuntaliittojen sopivan lain tarkoittamien strategisten ja vaikutuksiltaan yli maakunnallisten asioiden hoitamisesta yhteistoimintaalueilla. Näiden tehtävien osalta maakuntaliitto voi kuulua vain yhteen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistyöalueiden päätöksentekomenettelyyn on kaksi vaihtoehtoa; joko yhtäpitävin päätöksin tai perustaen yhteinen toimielin, jossa päätökset voidaan tehdä myös enemmistöpäätöksillä. Menettelytapa on kirjattava maakuntaliiton perussopimukseen. Minimissään maakuntaliittojen on sovittava päätöksentekovaihtoehdoista sekä yhteistoiminta-alueista. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliittojen linjaus on sen mukainen, että mainitut maakuntaliitot muodostavat keskenään yhteistoiminta-alueen ja päätökset on linjattu tehtävän yhtäpitävillä maakuntahallitusten tai tarvittaessa maakuntavaltuustojen päätöksillä. Asioiden valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta sovitaan erikseen yhteistoimintasopimuksessa, jonka hyväksyvät maakuntahallitukset. Maakuntaliiton toimistolla on valmisteltu luonnos uudeksi perussopimukseksi. Edellä olevan muutostarpeen lisäksi perussopimukseen on tehty pieniä lähinnä teknisiä muutoksia. Maakuntahallitus on käsitellyt luonnosta uudeksi perussopimukseksi kokouksessaan 22. helmikuuta 2010 ja päättänyt lähettää sen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan Kuntalain 78 :n mukaan perussopimuksen muuttaminen tapahtuu jäsenkuntien valtuustojen päätöksellä.

10 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt, että jäsenkunnat käsittelevät perussopimuksen 30. huhtikuuta 2010 mennessä. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää hyväksyä perussopimuksen tarkistamisen liitteen mukaisesti niin, että :stä 2 poistetaan Eno ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Merkittiin, että Asko Mustonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi, syy: yhteisöjääviys ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 2.

11 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LUPA PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Sos. ja terv. ltk 19 Perhepäivähoitaja Marita Rikalan on irtisanoutunut toimestaan lukien. Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta myöntää perhepäivähoitaja Marita Rikalalle eron perhepäivähoitajan toimesta lukien. Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta luvan perhepäivähoitajan toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 67 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Huovila Katri Maarit Lähiosoite Rantatie 6 Postitoimipaikka SOTKUMA Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 47:28 Tilan nimi Koivurinne Rakennuspaikan osoite Rukkojärventie SOTKUMA Kaava-alue Rukkojärven ranta-alue Pinta-ala 5070,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 160, Talousrakennukset 100, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Hakijan ennakkoperintötontille halutaan rakentaa. Tontille esitetty rakennuksen sijaintipaikka soveltuu parhaiten omakotitalon sijoituspaikaksi. Lisätiedot Tieyhteys Rukkojärventien kautta. Rakennus liitetään osuuskunnan vesijohtoverkostoon. Jätevedet saostuskaivojen kautta maapuhdistamoon. Jätteet kunnalliseen keräilypisteeseen. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on kolme eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Solassa Rukkojärven ranta-alueella. Alueella on maatilan talouskeskus, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Tila josta

13 rakennuspaikka on lohkaistu, ulottuu Rukkojärven rantaan. Rakennuspaikalle on tieyhteys Rukkojärven yksityistietä pitkin Solan maantielle.

14 Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Solan alue on maastoltaan vaihtelevaa, välillä kalliolouhikkoa, savista pehmikköä, suota ja osin paremmin rakennusmaaksi soveltuvaa. Hakemuksessa esitetetyn tontin rakennuksien sijaintipaikat ovat hyvin rajalliset. Rukkojärven yksityistie sijaitsee rakennuspaikan ja rannan välissä, lisäksi rakennuksien lyhin etäisyys rantaviivaan on noin 125 metriä, joten on tulkinnanvaraista lasketaanko rakennuspaikan sijoittuvan ranta-alueella. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Ahonen Jouni Rainer Lähiosoite Jalavatie 1 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 219:13 Tilan nimi Lounaala Rakennuspaikan osoite Hanintie 34 b POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijärven rantavyöhyke Pinta-ala 3380,00 m 2 Rakennustoimenpide Loma-asunnon käyttötarkoitusmuutos omakotitaloksi Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 98, Selostus poikkeamisesta Kaavoittamattomalla rantavyöhykkeellä loma-asunnon muuttaminen omakotitaloksi. Hakemuksen perustelut Tarkoitus muuttaa asumaan järven rannalle lisääntyneen kalastusharrastuksen takia. Aiemminkin oleskeltu vapaa-ajan asunnolla lähes ympärivuotisesti. Käyttötarkoituksen muutos ei oleellisesti vaikuta ympäristöön. Lisätiedot Vesi otetaan vesiosuuskunnan verkostosta. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön josta jätevedenpuhdistamolle, muut jätevedet saostuskaivojen kautta maapuhdistukseen. Jätteet jätteidenkeruupisteeseen. Tieyhteys Haninniementielle. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on kolme eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta.

16 Rakennuspaikka sijaitsee Solan Haninniemessä Viinijärven rantavyöhykkeellä. Alueella on loma-asuntoja, loma-asunnoksi muuttunut maatilan pihapiiri ja vähän kauempana omakotitaloja ja maatilamatkailutila. Haninniemen alueen rakentamis-tiheys on väljä niemen itärannalla ja tiheämpi länsirannalla. Alueelle ei ole tullut uusia rakennuspaikkoja kymmeneen vuoteen. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennuspaikalta Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat noin 18 km:n etäisyydellä ja Sotkuman kyläkeskuksen palvelut noin 10 km:n etäisyydellä. Tieyhteys Haninniemen yksityistien kautta Solan maantielle. Lomarakennuksen rakentamisen yhteydessä v on tehty asianmukaiset vesi-, viemäröinti- ja jätehuoltojärjestelmät. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Perustelut: Rakennuspaikka soveltuu omakotitalon rakennuspaikaksi kokonsa, maastonsa ja sijaintinsa puolesta. Rakennuspaikka on asumiseen käytetyllä tavanomaisella haja-asutusalueella. Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdot:

17 Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Käyttötarkoituksen muutoslupahakemukseen on liitettävä selvitys rakennuksen energiatehokkuudesta. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö-ja rakennuslaki , rakentamismääräyskokoelma C3 rakennuksen lämmöneristys ja 03 rakennusten energiatehokkuus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

18 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus-aika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, KUOPIO

19

20 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Kiinteistö Oy Polvijärven Liikekeskus Lähiosoite Polvijärventie Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 5:27 Tilan nimi Kiveliö ja Kohmo Rakennuspaikan osoite Polvijärventie POLVIJÄRVI Kaava-alue Kirkonkylän asemakaava-alue Pinta-ala 5095,00 m 2 Rakennustoimenpide Liike- ja toimistotilojen muuttaminen asuintiloiksi Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Muut myymälärakennukset 66, Selostus poikkeamisesta Käyttötarkoituksen muuttaminen vastoin asemakaavaa. Asemakaavan K-2 liike- ja toimistorakennuksen korttelin rakennusoikeudesta enintään 20 prosenttia saadaan käyttää asuintiloiksi. Hakemuksen perustelut Rakennuspaikan rakennusoikeus on 2033 m 2 josta asuintilojen osuus voi olla enintään 20 prosenttia eli 407 m 2. Asuinhuoneistoksi on käytetty 407 m 2 ja liikehuoneisto 8a muuttaminen lisää asuintilaa 66 m 2, eli asuintilaa tulee yhteensä 473 m 2. Muutoksen jälkeen asuintilojen osuus on 23,3 prosenttia sallitusta rakennusoikeudesta. Muutoksen ylitys 20 prosentin kaavamääräyksestä on 3,3 prosenttia, joten se on vähäinen. Lisätiedot Lausunnot ja naapurien kuuleminen Kiinteistö on liitetty yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Naapureita on yksi jolla ei ole huomauttamista hankkeeseen. Toisia naapureita ovat Y-korttelin alueella olevat kunnan eri toimipisteet.

21 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella (ent. rakennuskaava) ja on kirkonkylän ydinkeskustassa Polvijärventien ja Y-kortteli 11 välissä. Rakennuspaikan muodostaa kaksi eri tilaa Kohmo RN:o 5:26 ja Kiveliä RN:o 5:27. Rakennuspaikalla olevaan rakennukseen on rakennusoikeus käytetty lähes kokonaan. Rakennus on pääosin rakennuttu yksikerroksisena ja kaksikerroksinen osuus on alle 30 prosenttia rakennuksesta. Tämä aiheuttaa piha-alueen pienennystä niin, että pysäköinti-, liikenne- ja muu piha-alue jää vähäiseksi. Lisäksi rakennus on ns. U-muotoinen joka aiheuttaa hankalasti käytettävää piha-aluetta rakennuksen ja tontin rajojen väliin. Hakemuksen mukaisten huoneistojen sisäänkäynnit ovat liiketalon sisäpihalle joka on kokonaisuudessaan pysäköintialuetta, tämä estää asukkailta sisäpihan oleskelukäytön. Hakemuksessa esitetyn huoneiston 8a kerrosala on 66 m 2 ja kahden toimistohuoneiston 3a ja 4a yhteinen kerrosala on 86 m 2. Huoneistot 3a ja 4a ovat esitettyjen piirustusten mukaan käytettävissä asuinhuoneistoina ilman rakenteellisia muutoksia. Jos huoneistot 3a ja 4a lasketaan rakennuksessa käytettäväksi asuintilaksi, tulee rakennuksen asuintilojen käytetyksi rakennusoikeudeksi 557 m 2, joka on 27,3 prosenttia rakennusoikeudesta, sallitun ollessa 20 prosenttia. Kirkonkylän asemakaava on laadittu v ja vahvistettu Sen jälkeen on tehty pieniä muutoksia. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on lähivuosina tulossa, maankäyttö- ja rakennuslain 60 pykälän mukaan v loppuun mennessä. Kirkonkylän asemakaavassa on liiketiloille osoitettu rakennusoikeutta kirkonkylän keskustaan ja asuntorakentamiseen hieman sivummalle. Kaava-alueella on huomattavasti vapaita asuinrakennuspaikkoja. Rakennustarkastaja toteaa hakemuksesta: - kauppa- ja muut palvelut ovat lähietäisyydellä - rakentamisen sopeutuminen ympärillä olevan asutuksen laatuun on ristiriitainen

22 - rakennuspaikan tekninenhuolto on järjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos; - aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytän muulle järjestämiselle - muutoin saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

23 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätösehdotus Kunnanhallitus hylkää poikkeamisluvan. Perustelut: Polvijärven kirkonkylässä on asuntoja käyttämättömänä joten asuntojen Iisärakentamiselle ei ole kiireellistä tarvetta. Kiinteistön piha-alue ei sovellu maaseutumaisen kirkonkylän piha-alueeksi eikä siten täytä viihtyisän asumisen vaatimuksia. Liiketilojen enempi muuttaminen asunnoiksi aiheuttaa eheän asuinalueen ja liiketilojen epätarkoituksenmukaisen sekoittumisen. Poikkeamismenettelyllä ei saavuteta riittävän laajaa osallisten kuulemista ja siten oikeudenmukaista harkintaa asian ratkaisulle. Kaavan ajanmukaisuuden arviointi on tulossa joten on tarkoituksenmukaista ratkaista käyttötarkoituksen muutos kaavoitusmenettelyssä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus-aika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

24 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

25 Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, KUOPIO

26 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / Rakennuslautakunta / Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / RAKENNUSTARKASTAJA OLLI KARTTUSEN OSA-AIKAELÄKE/ VIRANSIJAISEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Khall. 300 Rakennustarkastaja Olli Karttunen on ilmoittanut Polvijärven kunnalle, että hän on hakeutumassa osa-aikaeläkkeelle kevään 2010 aikana. Olli Karttusella on oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle, mutta osaaikaeläkkeelle jääminen ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan asiasta on sovittava työnantajan kanssa ja erityisesti on silloin sovittava eläkeratkaisun aiheuttamista töiden järjestämiseen liittyvistä asioista. Ehdotus Päätös Rakennusltk. 10 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Olli Karttusen hakeutumisen osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan alkaen sillä ehdolla, että rakennustarkastajan osa-aikaiseen tehtävään saadaan viran kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Sijaisuus julistetaan haettavaksi ja lopullinen ratkaisu Olli Karttusen osa-aikaeläkeasiassa tehdään sen jälkeen kun sijaisuus on täytetty. Olli Karttusen ja sijaisen yhteiseksi työajaksi mitoitetaan yhden henkilön kokoaikaista työaikaa vastaava aika. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennustarkastajan viransijaisuudesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaulun lisäksi kunnan nettisivuilla, Karjalainen ja Outokummun Seutu lehdessä sekä työhallinnon nettisivuilla mol.fi (liite nro 2). Rakennuslautakunnalle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen on pitänyt toimittaa mennessä.

27 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / Hakuaikana on tullut kaksitoista hakemusta ja hakuajan jälkeen yksi hakemus, joista yhteenveto esityslistan liitteenä (liite nro 3). Hakemusasiakirjat ovat mukana kokouksessa ja lautakunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa niihin ennen kokousta rakennusvalvonnassa. Ehdotus Päätös 1. Lautakunta valitsee keskuudestaan haastattelijat, jotka osallistuvat haastatteluun valittujen haastatteluun. Haastatteluun osallistuu myös rakennustarkastaja, rakennuspäällikkö ja kunnanjohtaja. 2. Lautakunta valitsee hakijoiden joukosta haastatteluun kutsuttavat. 1. Lautakunta valitsi edustajiksi haastatteluun puheenjohtaja Kaisa Parviaisen ja varapuheenjohtaja Aimo Myyryn. Rakennusltk Lautakunta valitsi haastatteluun kutsuttavaksi Heimo Heinosen Vuolijoelta, Janne Kainulaisen Espoosta, Jarmo Kallisen Juuasta, Ossi Lehikoisen Joensuusta ja Ari Tanskasen Savon-linnasta. Haastattelun perusteella haastattelijat esittivät yksimielisesti, että rakennustarkastajan osa-aikaiseksi viransijaiseksi valitaan Janne Kainulainen Espoosta ja varasijalle Jarmo Kallinen Juuasta. Ehdotus 1. Lautakunta valitsee rakennustarkastajan osa-aikaiseen (n. 50 %) viransijaisuuteen vakinaisen rakennustarkastajan osa-aikaeläkkeen ajaksi Janne Kainulaisen Espoosta ja varasijalle Jarmo Kallisen Juuasta.

28 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Rakennuslautakunta / Kunnanhallitus / Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viransijaisuudessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 1. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta määrittelemään rakennustarkastajan osa-aikaisen viransijaisen Janne Kainulaisen palkkauksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 71 Kunnanhallitus on 21. joulukuuta 2009 todennut, että lopullinen ratkaisu rakennustarkastaja Olli Karttusen osa-aikaeläkeasiassa tehdään sen jälkeen kun sijaisuus on täytetty. Rakennustarkastajan työtehtävien hoitoa suunniteltaessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että rakennustarkastaja Olli Karttunen pitää ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä hänellä pitämättä olevat lomat; vuosilomat, säästövapaat ja kertyvät lomat syyskuun 2010 loppuun mennessä ja että näin ollen rakennustarkastaja Olli Karttunen siirtyy osa-aikaeläkkeelle Rakennustarkastajan virka kuuluu teknisten sopimuksen piiriin; Polvijärvellä palkkaryhmään II ja viran tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1673,05 euroa. Polvijärvellä rakennustarkastajan tehtäväkohtainen palkkaus on ollut 2577,82 euroa ja ammattiala-lisä 9 % eli 232,00 euroa ja rakennustarkastajan sijaiselle on harkinnanvaraista lisää lisäksi maksettu 13,59 euroa; (rakennus-tarkastajalle henkilökohtaista lisää on maksettu 67,86 euroa.)

29 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy, että rakennustarkastaja Olli Karttunen siirtyy osa-aikaeläkkeelle Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen jälkeen rakennustarkastaja Olli Karttusen palkkaus määräytyy työajan vähentämisen suhteessa. Kunnanhallitus päättää vahvistaa rakennustarkastajan osa-aikaisen viransijaisen Janne Kainulaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2577,82 euroa, ammattialalisä 9 % eli 232,00 euroa ja harkinnanvarainen lisä 13,59 euroa. Palkkaus suoritetaan tehtävän osaaikaisen työajan suhteessa. Lisäksi kunnanhallitus antaa rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraiselle luvan rakennustarkastajan osa-aikaisen sijaisen ottamiseen ajalla rakennustarkastaja Olli Karttusen lomapäivien ajaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kokouspäivämäärä Nro Sivu Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus / KANSALAISOPISTOSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Sivistysltk. 18 Joensuun kaupungin koulutuslautakunta on pyytänyt Joensuun seudun kansalaisopiston sopimuskunnilta mennessä kannanottoa kansalaisopistoa koskevan sopimuksen tarkistami-sesta. Sopimustarkistuksella on tarkoitus varmistaa opiston pitkäjänteinen kehittäminen ja saada samalla vältettyä turhia kustannuksia. Koulutuslautakunnan esitys kokonaisuudessaan näkyy liitteestä. Joensuun seudun kansalaisopiston tulevaisuus on ollut pohditta-vana myös seudun sivistyspalvelutyöryhmässä. Opiston toimin-nassa epävarmuutta on aiheuttanut tilattujen opetustuntien suuri vuosittainen heilahtelu ja tuntimäärän oleellinen pieneneminen erityisesti Liperissä ja Outokummussa. Toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti onnistuisi, jos kunnat sitoutuisivat tilaamaan sopivan minimimäärän tunteja useamman vuoden tähtäimellä. Sopimustarkistuksen mukaan jokainen kunta sitoutuisi tarjoamaan kuntalaisilleen opetusta vuosittain vähintään yhden tunnin 40 prosentille kuntalaisistaan, mikä vastaisi käytännössä melko hyvin valtakunnallista 60 prosentin tavoitetta. Polvijärven tulisi sen mukaan tilata vähintään 1900 opetustuntia vuodessa. Tällä hetkellä tilataan 2400 tuntia vuodessa, joten Polvijärvi näiltä osin täyttäisi hyvin uuden sopimusehdon. Sitoutuminen ehdotettuun kolmivuotiseen tuntitarkasteluun lienee mahdollista, kun tarkastelujakson toisen vuoden loppuun mennessä tilattavaa tuntimäärää voidaan tarkistaa.

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot