TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Jukka Järvensivu piti hartauden. 21 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Todettiin.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 42 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä eli yhteensä 54/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Einola ja Siv Sandberg. 25 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE JA VARAPUHEENJOHTAJALLE KIRKKOVALTUUSTOON Kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneinä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Hän saa ottaa kokouksessa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana vuosina on ollut kirkkoneuvoston jäsen Pentti Korhonen. Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen, että yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt nimetä kirkkovaltuustoon vuosiksi kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n tarkoittamaksi edustajaksi, joka on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen, asianajaja VT Merja Ainasojan. Esityksen mukaan. 26 MIRKKA TORPAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄN LAKKAAMINEN KM Mirkka Torppa on valittu lapsityön johtajan virkaan lukien. Seurakunnan viranhaltija ei voi toimia yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä, joten Mirkka Torppa on pyytänyt, että kirkkovaltuusto toteaisi hänen luottamustoimensa lakanneeksi. (KL 8:4,2, KJ 7:2,3) Kirkkovaltuusto päättää todeta, että Mirkka Torpan luottamustehtävä yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä päättyy lukien. Esityksen mukaan. 27 LILLEMOR WENNERSTRÖMIN YM. VALTUUSTOALOITE Valtuutetut Lillemor Wennerström, Ann-Sofie Hurme, Kim Fröman, Folke Åminne ja Eivor Huldén tekivät kirkkovaltuustossa aloitteen Lastenkirkko.fi verkkosivuston ruotsinkielisen version laatimisesta.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Lastenkirkko.fi on suurten seurakuntayhtymien ja Kirkon tiedotuskeskuksen yhteisesti kustantama palvelu, jossa me olemme vain osatoimija. Palvelua koordinoidaan Vantaan seurakuntayhtymästä. Käytännössä siellä on yksi tiedottaja hoitaa palvelua oman työnsä ohella. Aloite annettiin tiedotustoimiston valmisteltavaksi, ja tiedotuspäällikkö Paula Heino selvitti mahdollisuutta toteuttaa aloitteessa esitetty ruotsinkielinen sivusto. Aloitteen tekoaikaan eivät Lastenkirkko.fi valtakunnallisen palvelun resurssit eivät sitä mahdollistaneet, ja tilanne on edelleen valitettavasti sama. Aloitteen toive on kuitenkin viety eteenpäin Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Aila Alarodulle. Kirkkovaltuusto päättää, että Lillemor Wennerströmin ym. aloite merkitään loppuun käsitellyksi. Aloitteessa esitetty toive on viety eteenpäin Lastenkirkko.fi verkkosivustoa ylläpitävälle Vantaan seurakuntayhtymälle. Esityksen mukaan. 28 JAANA KOSKENNIEMEN JA PENTTI HUOVISEN VALTUUSTOALOITE Jaana Koskenniemi ja Pentti Huovinen tekivät kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen: Kirkollisessa kalenterissa joka sunnuntaille on annettu psalmi-, vanhan testamentin-, kirje- ja evankeliumitekstit. Me allekirjoittaneet esitämme, että jokaisen sunnuntain raamatunjakeet ja kohdat (esim. PS. 28:1-2, 6-9; Joos. 24:21-27; Hepr. 12:25-29; Luuk 6:27-31) voitaisiin ilmoittaa kirkollisten ilmoitusten yhteydessä jossain sopivassa ilmoituksen kohdassa, esimerkiksi vasemmassa yläreunassa, jossa useimmiten on tyhjää tilaa. Itse tekstejä ei ilmoitetukseen luonnollisestikaan mahdu. Näin joka sunnuntaille tärkeät raamatunjakeet olisivat kaikkien lukijoiden saatavilla etukäteen, tulivatpa he kirkkoon tai eivät.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Aloite annettiin tiedotustoimiston valmisteltavaksi. Tiedotustoimisto on ryhtynyt noudattamaan aloitteessa esitettyä käytäntöä vuodesta 2008 alkaen. Sunnuntain teksti on varsinaisten seurakuntakohtaisten ilmoitusten lopussa. Asiaa yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltäessä vastauksena kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovisen kommenttiin hallintojohtaja Hannu Kallio katsoi, että esittelyssä pitäisi puhua sunnuntain teemasta sunnuntain tekstin asemasta. Jäsen Merja Ainasoja esitti, että kirkollisten ilmoitusten yhteydessä esitetään päivän teema, sunnuntain Raamatun tekstikohdat sekä nettiviittaus näihin tekstikohtiin. Jäsen Seija Hemling kannatti esitystä. Hallintojohtaja muutti esittelyään Ainasojan esityksen mukaiseksi. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkollisten ilmoitusten yhteydessä esitetään päivän teema, sunnuntain Raamatun tekstikohdat sekä vielä nettiviittaus näihin tekstikohtiin. Kirkkovaltuusto päättää, että Jaana Koskenniemen ja Pentti Huovisen aloite merkitään loppuun käsitellyksi, koska aloitteessa esitetty käytäntö on toteutettu ja muilta osin päätetty toteuttaa. Käsittely Valtuutettu Aila Laitinen piti vastausaikaa aloitteeseen pitkänä, minkä hallintojohtaja Kallio myönsi. Aloitteiden valmistelun nopeuteen tullaan kiinnittämään huomiota sekä erityisesti siihen, että toimenpiteistä annetaan vastaus viiveettä. Esityksen mukaan 29 RAILI PAJULAN VALTUUSTOALOITE Raili Pajula teki kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen: TEOSTOMAKSUJEN MAKSAMINEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT TILAISUUKSISTA Seurakuntien jäsenmäärät pienenevät. Kirkon ja kansalaisen kohtaamisesta

6 Yhteinen kirkkovaltuusto puhutaan paljon. Joulun aikaan kansalaiset hakeutuvat kirkon yhteyteen. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet keräävät Turussakin kirkon täyteen. Silloin kukaan ei kysy minkä seurakunnan jäsen olet tai oletko ollenkaan kirkon jäsen. Teosto perii näistä tilaisuuksista oman osansa. Koska tilaisuudet ovat yleistä seurakukuntatyötä kirkon hyväksi, niin Teoston perimistä kustannuksista pitäisi seurakuntayhtymän huolehtia. Esitän, että Turun Kaarinan seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen kauneimpien joululaulujen Teostokorvaukset. Seurakuntayhtymä on vuodesta 2009 lähtien maksanut 8 prosenttia vuosittaisesta teostomaksusta. Muu osuus maksusta on jyvitetty jäsenmäärän suhteessa seurakuntien maksettavaksi. Yhtymän osuuteen sisältyvät mm. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet, joten aloitteessa esitetty on toteutunut. Kirkkovaltuusto päättää, että Raili Pajulan aloite Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien teostomaksujen maksamisesta seurakuntayhtymän määrärahoista merkitään käsitellyksi. Aloitteessa esitetty käytäntö on toteutunut vuodesta 2009 lähtien. Esityksen mukaan. 30 N ULKOISTEN TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSIKSI Kirkon yleiskirjeen 35/2010 mukaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä

7 Yhteinen kirkkovaltuusto seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita, esimerkiksi EUprojektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset. Sopimuspohjaisten ITyhteistyöalueiden isäntäseurakunnissa tarkastuksen kohteena myös tietohallinto ja tietoturvallisuus. Kirkkojärjestyksen mukaan tilintarkastajien on tarkastettava mm. se, onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti, joten ulkoisen tilintarkastuksen toimittajaksi ei tule valita samaa yhteisöä, joka tekee sisäistä tarkastusta. Sen vuoksi järjestettiin erikseen, joskin samanaikaisesti, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen kilpailutus. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kilpailutti vuosien ulkoisen tilintarkastuksen ja vuoden 2007 ulkoisen tilintarkastuksen suoritti kirkkovaltuustossa kilpailutuksen perusteella valittu tilintarkastusyhteisö. Markkinaoikeus kumosi kirkkovaltuuston tekemän päätöksen vuoden 2007 kilpailutukseen osallistuneen ja valitsematta jääneen tilintarkastusyhteisön vaatimuksesta. Seurakuntayhtymä valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei antamassaan päätöksessä muuttanut Markkinaoikeuden päätöstä. Sen vuoksi kirkkoneuvosto päätti , että kirkkovaltuuston valitsemia varatilintarkastajia Pentti Leppänen KHT, KTM Teija Seppänen ja Maija- Riitta Härmälä-Haverinen, HTM pyydetään suorittamaan vuoden 2008 tilintarkastus, minkä kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan valtuustokauden kahden viimeisen vuoden tilintarkastajiksi Pentti Leppäsen, KHT, KTM Teija Seppäsen ja Maija-Riitta Härmälä-Haverisen, HTM sekä kolme varatilintarkastajaa. Vuosien ulkoisen tilintarkastuksen hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja käytännön toteuttamisesta tehtiin asiantuntijasopimus julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistuneen PTCServices Oy:n kanssa. Kilpailutuksen puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta Turun Diakoniasäätiössä, joka siten yhdistellään seurakuntayhtymän konsernitaseeseen. Sen vuoksi seurakuntayhtymän kilpailutus suoritettiin

8 Yhteinen kirkkovaltuusto puitejärjestelynä, jolloin saatiin joustavuutta Diakonisäätiön mahdollisiin tilintarkastushankintoihin samalta toimittajalta. Kirkkoneuvoston kokouksessaan hyväksymä tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus liitteineen julkaistiin ilmoituskanavassa. Hankintailmoitus liitteineen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ulkoisen tilintarkastuksen puitejärjestelyn kilpailutuksesta on seuraava: Liite Hankinnasta julkaistiin lisäksi korjausilmoitus ilmoituskanavassa Korjausilmoituksella muutettiin referenssiä koskevaa vaatimusta seuraavasti: vastaavan kokoisen seurakunnan henkilömäärää laskettiin 450:stä 300:an. Muutoksesta johtuen tarjousten jättöaikaa pidennettiin 10 päivällä siten, että tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjouksen jättivät seuraavat tilintarkastusyhteisöt: Audiator-yhtiöt, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja PwC Julkistarkastus Oy. Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun määräaikaan mennessä ja kaikki annetut tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja on seuraava: Liite Hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet oli kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 8. Hintavertailu 60% Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet. Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla: halvin hinta/vertailtava hinta x 60 pistettä. Hintavertailun lopputulos on seuraava: Hintavertailutaulukko ( /h) Tarjoaja Kokonaisvertailuhinta Pisteet 1. Audiator pistettä 2. KPMG pistettä 3. PwC ,7 pistettä

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Laatuvertailu 40 % jakautuen seuraaviin alakohtiin Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekijän painoarvot ja pisteytykset. vastuunalaisen tilintarkastajan referenssit, 20 % Vastuunalaisen ulkoisen tarkastajan osaaminen arvioitiin hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Vertailussa arvostettiin nimetyn vastuunalaisen tilintarkastajan kokemusta ulkoisen tilintarkastuksen toimeksiannoista samankokoisten (yli 300 henkilöä palveluksessa) seurakuntatalouksien tarkastamisesta = sisällöltään nyt hankinnan kohdetta vastaava ulkoisen tilintarkastuksen referenssi. Vähimmäisvaatimuksena oli yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi ulkoisesta tarkastuksesta. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon vähimmäisvaatimukset ylittävä osaaminen. Vertailussa huomioitiin enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä sai 4 pistettä ja maksimissaan kohdasta sai 20 pistettä. Tarjoajat saivat referensseistä pisteitä seuraavasti: Tarjoaja Pisteet 1. KPMG 20 pistettä 2. Audiator 0 pistettä 3. PwC 0 pistettä vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilön referenssit, 20 % Vastuunalaisen ulkoisen tarkastajan varahenkilön osaaminen arvioitiin hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Vertailussa arvostettiin nimetyn vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilön kokemusta ulkoisen tilintarkastuksen toimeksiannoista samankokoisten (yli 300 henkilöä palveluksessa) seurakuntatalouksien tarkastamisesta = sisällöltään nyt hankinnan kohdetta vastaava ulkoisen tilintarkastuksen referenssi. Vähimmäisvaatimuksena oli yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi ulkoisesta tarkastuksesta. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon vähimmäisvaatimukset ylittävä osaaminen.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Vertailussa huomioitiin enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä sai 4 pistettä ja maksimissaan kohdasta sai 20 pistettä. Tarjoajat saivat referensseistä pisteitä seuraavasti: Tarjoaja Pisteet 1. PwC 4 pistettä 2. Audiator 0 pistettä 3. KPMG 0 pistettä Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet 1. KPMG Audiator PwC 54,7 4 58,7 Hankintakilpailun voitti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa. Käsittely Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka esitteli kilpailutuksen taustaa ja toteuttamistapaa. Kilpailutuksen toteuttajaksi palkattiin ulkoinen konsultti, jotta edellisen kilpailutuskerran virheiltä vältyttäisiin. Referenssivaatimuksia muutettiin HILMA-portaalissa esitetyn lisäkysymyksen johdosta. Valtuutettu Janne Aso tiedusteli talous- ja suunnittelujohtajalta, mikä on hankinnan kokonaisarvo. Irma Hokka vastasi, ettei tarkkaa summaa tiedetä. Hallintojohtaja Kallio täydensi, että kokonaisvertailuhinta kuvaa eri ammattitaito-osaamisen yhteenlaskettua tuntiveloitusta euroissa. Näin tarkastajien paikalla olosta riippuen yhden tarkastuspäivän hinta on yleensä enemmän kuin euroa. Edellisellä kerralla kilpailutettaessa tarkastuksen laajuudeksi arvioitiin noin 15 päivää. Koko nelivuotiskauden kustannus ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta yhteensä tulee nousemaan useaan kymmeneen tuhanteen euroon. Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymän ulkoisten

11 Yhteinen kirkkovaltuusto tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa. 31 N SISÄISTEN TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSIKSI Kirkon yleiskirjeen 35/2010 mukaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita, esimerkiksi EUprojektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on arkkihiippakunnassa 42 seurakuntatalouden sopimuspohjaisen IT-alueen isäntäseurakunta. Sopimuspohjaisten ITyhteistyöalueiden isäntäseurakunnissa tarkastuksen kohteena myös tietohallinto ja tietoturvallisuus. Kirkkojärjestyksen mukaan tilintarkastajien on tarkastettava mm. se, onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti, joten sisäisen tarkastuksen tekijäksi ei valita samaa yhteisöä, joka tekee ulkoista tarkastusta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen on vuodesta 1978 lähtien suorittanut taloustarkastajan ominaisuudessa Ilkka Yli-Räisänen, KHT, joka on ilmoittanut irtisanoutuvansa Näin ollen vuosiksi tulee tehdä myös sisäisten tilintarkastuspalvelujen hankinta. Sen vuoksi järjestettiin erikseen, joskin samanaikaisesti, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen kilpailutus. Vuosien sisäisen tarkastuksen hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja käytännön toteuttamisesta tehtiin asiantuntijasopimus julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistuneen PTCServices Oy:n kanssa. Kirkkoneuvoston kokouksessaan hyväksymä tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus liitteineen julkaistiin ilmoituskanavassa. Hankintailmoitus liitteineen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen kilpailutuksesta oli seuraava: Liite 1 31.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Hankinnasta julkaistiin lisäksi korjausilmoitus ilmoituskanavassa Korjausilmoituksella muutettiin referenssiä koskevaa vaatimusta seuraavasti: vastaavan kokoisen seurakunnan henkilömäärää laskettiin 450:stä 300:an. referensseiksi hyväksyttiin seurakuntatalouden lisäksi yritystalousreferenssi Muutoksesta johtuen tarjousten jättöaikaa pidennettiin 10 päivällä siten, että tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Tarjouksen jättivät seuraavat tilintarkastusyhteisöt: BDO Oy ja Tuokko Tilintarkastus Oy. Molemmat tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun määräaikaan mennessä ja annetut tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja on seuraava: Liite Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet oli kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 10. Hintavertailu 60% Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet. Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla: halvin hinta/vertailtava hinta x 60 pistettä. Hintavertailun lopputulos on seuraava: Hintavertailutaulukko ( /h) Tarjoaja Kokonaisvertailuhinta Pisteet 1. Tuokko pistettä 2. BDO ,4 pistettä Laatuvertailu 40 % jakautuen seuraaviin alakohtiin Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailtavan laatutekijän painoarvot ja pisteytykset. vastuunalaisen sisäisen tarkastajan referenssit, 20 % Vastuunalaisen sisäisen tarkastajan osaaminen arvioitiin hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella.

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Vertailussa arvostettiin nimetyn vastuunalaisen sisäisen tarkastajan kokemusta erityisesti sisäisen tilintarkastuksen toimeksiannoista, jotka ovat sisältäneet IT (järjestelmäkontrollien) tarkastusta sekä tarkastuskokemusta samankokoisten (yli 300 henkilöä palveluksessa) seurakunta- tai yritystalouksien tarkastamisesta = sisällöltään nyt hankinnan kohdetta vastaava referenssi. Kustakin tarjoajan ilmoittamasta referenssistä sai pisteitä vain mikäli referenssin osalta täyttyi sekä IT-järjestelmäkontrollien tarkastaminen että vaatimus yli 300 henkilön seurakunta- tai yritystalouden tarkastamisesta. Vähimmäisvaatimuksena oli yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi sisäisestä tarkastuksesta. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon vähimmäisvaatimukset ylittävä osaaminen. Vertailussa huomioitiin enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä sai 4 pistettä ja maksimissaan kohdasta sai 20 pistettä. Tarjoajat saivat referensseistä pisteitä seuraavasti: Tarjoaja Pisteet 1. BDO 4 pistettä 2. Tuokko 4 pistettä vastuunalaisen sisäisen tarkastajan varahenkilön referenssit, 20% Vastuunalaisen sisäisen tarkastajan varahenkilön osaaminen arvioitiin hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Vertailussa arvostettiin nimetyn vastuunalaisen sisäisen tarkastajan varahenkilön kokemusta erityisesti sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista, jotka ovat sisältäneet IT (järjestelmäkontrollien) tarkastusta sekä tarkastuskokemusta samankokoisten (yli 300 henkilöä palveluksessa) seurakunta- ja yritystalouksien tarkastamisesta = sisällöltään nyt hankinnan kohdetta vastaava referenssi. Kustakin tarjoajan ilmoittamasta referenssistä sai pisteitä vain mikäli referenssin osalta täyttyi sekä IT-järjestelmäkontrollien tarkastaminen että vaatimus yli 300 henkilön seurakunta- tai yritystalouden tarkastamisesta. Vähimmäisvaatimuksena oli yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi sisäisestä tarkastuksesta. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon vähimmäisvaatimukset ylittävä osaaminen.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Vertailussa huomioitiin enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä sai 4 pistettä ja maksimissaan kohdasta sai 20 pistettä. Tarjoajat saivat referensseistä pisteitä seuraavasti: Tarjoaja Pisteet 1. Tuokko 0 pistettä 2. BDO 0 pistettä Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet 1. Tuokko pistettä 2. BDO 48,4 4 52,4 pistettä Hankintakilpailun voitti Tuokko Tilintarkastus Oy. Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän sisäisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään Tuokko Tilintarkastus Oy:n kanssa. Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymän sisäisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään Tuokko Tilintarkastus Oy:n kanssa. 32 VARSINAIS-SUOMEN KARJALAISSEUROJEN PIIRIN AVUSTUSANOMUS Karjalan Liitto ry ja Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piiri organisoivat Turussa järjestettävät Karjalaiset Kesäjuhlat. Kesäjuhlat on vuosittainen suurjuhla, joka on järjestetty eri paikkakunnilla vuodesta 1949 alkaen. Osallistujia tapahtumaan odotetaan Tapahtuma toteutetaan pääosin Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piirin jäsenseurojen avulla talkoilla ja se on mittava taloudellinen ponnistus piirille, jonka normaali vuotuinen talousarvio on noin euroa.

15 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto on merkinnyt saaduksi Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piiri ry:n päivätyn euron avustusanomuksen Karjalaisten kesäjuhlien 2011 toteuttamiseen ja päättänyt, että asia käsitellään vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarkoituksena oli, että myönteisessä tapauksessa avustuksesta olisi tehty talousarvioon erillispäätös tai summa voitu sijoittaa kirkkovaltuuston käyttövaraukseen. Valitettavasti kyseinen avustusanomus on talousarvion 2011 laadintavaiheessa jäänyt käsittelemättä. Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piiri ry on uudistanut avustusanomuksensa ja liittänyt mukaan tapahtuman ohjelman nykyversion. Kesäjuhlien teema on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden hengessä Kulttuurien kohtaamisia. Teemalla pyritään tuomaan esiin karjalaisten ja varsinaissuomalaisten kulttuurien kohtaamista sotien jälkeen, perinteisen karjalaisen ja modernin urbaanin nykypolven kulttuurin kohtaamista sekä suomalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamisia karjalaisten kokemuksia hyödyntäen. Kesäjuhlien talousarvio ja ennakkotieto ohjelmasta on seuraava: Liite Päivien sisältö painottuu luonnollisesti karjalaiseen kulttuuriin ja sisältää sekä asiapainotteista että toiminnallista ohjelmaa. Hengellistä osiota ovat lauantaina ortodoksinen vigilia ja luterilainen iltakirkko sekä sunnuntaina ortodoksinen liturgia ja luterilainen messu sekä päiväjuhlan päätteeksi paluumatkalle lähtevien ekumeeninen siunaaminen. Avustusta vastaan seurakuntayhtymälle tarjotaan 1/1 sivun ilmoitus juhlien käsiohjelmassa ja näkyvyys tapahtuman www-sivulla. Vt. talous- ja suunnittelujohtaja esittää, että avustuspyyntöön vastataan euron avustuksella. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää myöntää vuoden 2011 käyttövarauksestaan Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piiri ry:lle euron avustuksen Karjalaisten Kesäjuhlien 2011 toteuttamiseen. Avustuksen saajan tulee jälkikäteen toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Käsittely Valtuutettu Janne Aso ja kirkkoherra Martti Hirvonen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Hallintojohtaja Hannu Kallio selosti asian taustaa. Seurakuntayhtymän avustuksia on annettu kristillisten järjestöjen lisäksi yksittäistapauksissa myös sellaisille järjestöille, joiden toiminnassa edistetään kirkon tarkoitusperien mukaisia asioita. Esittelystä näkyy, miten kristillinen sanoma on mukana Karjalaisten Kesäjuhlilla. Kyse on kerta-avustuksesta. Valtuutettu Helmi-Riitta Toivari kannatti lämpimästi avustuksen myöntämistä, mutta tiedusteli alkuperäisen anomuksen kohtaloa, johon vt talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka vastasi sen muutostilanteessa valitettavasti kadonneen. Kirkkovaltuusto päätti myöntää vuoden 2011 käyttövarauksestaan Varsinais- Suomen Karjalaisseurojen piiri ry:lle euron avustuksen Karjalaisten Kesäjuhlien 2011 toteuttamiseen. Avustuksen saajan tulee jälkikäteen toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. 33 LAINAN OTTAMINEN HANNUNIITUN ASUINTALOJEN TOISEN VAIHEEN TALOJEN A JA B PERUSKORJAUSTA VARTEN Hannunniitun asuintalojen 1. vaiheen talojen C ja D peruskorjaus on valmistunut ja nyt käynnistyy 2. vaihe eli talojen A ja B peruskorjaus. Taloihin C ja D varauduttiin ottamaan lainaa 3,6 milj., mutta lainaa nostettiin vain 3,0 milj., jonka arveltiin riittävän. Peruskorjauksen aikana tuli ilmi monia yllätyksiä purettavissa rakenteissa ja siten kustannusarvio, joka oli n. 4,05 milj. ylittyi n eurolla, jolloin kokonaiskulut olivat n. 4,7 milj.. Tämän ylityksen kattamiseksi tulee ottaa lisää lainaa n euroa taloihin C ja D. A- ja B-talojen peruskorjauksen kustannusarvio on 4,4 milj., josta säästetyllä asuintalovarauksella pystytään kattamaan 0,2 milj.. Lainaa tarvitaan siten 4,2 milj.. Koska C- ja D-taloihin tarvitaan lisälainaa ja A- ja B-talojen lainatarve on 4,2 milj., on kokonaislainan tarve 4,85 milj.. Lainatarjouspyynnöissä varaudutaan yhteensä 5,0 milj. euron lainaan. Kiinteistötoimisto pyysi lainatarjoukset seurakuntayhtymän käyttämiltä

17 Yhteinen kirkkovaltuusto pankeilta, Nordea Pankilta, Sampo Pankilta ja Turun Seudun Osuuspankilta. Tarjouspyyntö kuuluu seuraavasti: LAINATARJOUSPYYNTÖ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa mm. Hannunniitun asuintalot, joihin kuuluu neljä taloa ja niitä yhdistävät yleiset osat. Talot ovat valmistuneet Ne ovat alun perin toimineet vanhusten asuntoina, mutta niiden luonne on viime vuosina muuttunut siten, että osa asukkaista on opiskelijoita ja muita nuorehkoja henkilöitä. Asuntoja on kaikkiaan 216 kappaletta ja ne ovat pääosin pieniä yksiöitä. Asuintalot ovat keskuskirjanpidon omaisuutta ja ne on rahoitettu aravalainoilla, joiden aravarajoitukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti. Huoneistot remontoidaan kauttaaltaan, talotekniikka uusitaan ja julkisivut lämpöeristetään uudelleen ja pinnoitetaan tiililaattaelementeillä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, talo D, yhdysosa E ja talo C, valmistuu ja sitä varten on otettu lainaa euroa. Toinen vaihe, talojen B ja A peruskorjaus alkaa ja valmistuu Urakoitsijat on valittu kilpailutuksen jälkeen. Peruskorjaus maksaa euroa. Ensimmäisen vaiheen mittavat lisätyöt aiheuttivat euron rahoitusvajeen ja se rahoitetaan nyt otettavan lainan kanssa, joten lainoitustarve on yhteensä euroa. Pyydämme tarjoustanne 5 miljoonan euron lainasta. Laina-ajaksi on ajateltu 20 vuotta. Lainan lyhennykset tulisivat olemaan kesäkuussa ja joulukuussa, jolloin vältytään jaksotuskirjauksilta, ensimmäinen lyhennys joulukuussa vuonna Laina sidotaan 12 kk:n euriboriin tai mahdollisesti pankin omaan indeksiin. Laina tulee nostettavaksi urakoitsijoiden maksupostien mukaisesti sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on tehnyt lainanottopäätöksen. Lainaa koskevat tarjoukset tullaan käsittelemään seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa, joten tarjousta koskevista tiedoista tulee julkisia. Pyydämme hinnoittelemaan tarjouksen maaliskuun 1. päivän tasossa, jotta tarjousvertailu olisi mahdollisimman yksiselitteinen ja tasapuolinen. Lainan vakuudeksi voimme tarvittaessa antaa kiinteistökiinnityksen, mutta viime

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.03.2012 klo 16.00 18.35 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot