PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 220 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginjohtajan katsaus Metsätilojen tilusjärjestely-ja yhteismetsähanke Asemakaavan osittainen muutos / Kurenalan pohjoisen osan asemakaava 419 (Pietarila) 225 Livojokivarren rantaosayleiskaavan voimaantulo Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen Kansalaisopiston kurssimaksujen maksuperusteet Puskuriraha-anomus / Iinattijärven Nuorisoseura ry Talouden toteutuminen Pudasjärven kaupungin esitykset kokeilutoiminnan edistämiseksi ja 430 ilmoittautuminen kokeilualueeksi rakentamisen ja kaavoituksen joustavoittamisessa 231 Valiokuntien ajankohtaiskatsaus Lautakuntien/viranhaltijain päätösten ottaminen kaupunginhallituksen 437 käsiteltäväksi 233 Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Tiedoksi saatettavat asiat Yhdyskuntatekniikan päällikön viran vaali 440 Kh:n puheenjohtaja Vesa Riekki Hallintojohtaja Seija Turpeinen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-20:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Otava OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Riekki Vesa 16:00-20:25 Puheenjohtaja Parkkisenniemi Hilkka 16:00-20:25 1. varapj. Tykkyläinen Kari 16:00-20:25 2. varapj. Honkanen-Rönkkö 16:00-20:25 Jäsen Sari Ikonen Eija 16:00-20:25 Jäsen Kuukasjärvi Tuula 16:00-20:25 Jäsen Lantto Marja 16:00-20:25 Jäsen Ronkainen Onerva 16:00-20:25 Jäsen Talala Reijo 16:00-20:25 Jäsen Tihinen Paavo 16:00-20:15 Jäsen Turpeinen Alpo 16:00-20:25 Jäsen Vähäkuopus Timo 16:00-20:25 Valtuuston pj. Hämäläinen Henrik 16:00-19:07 Valt. 1. varapj. Törrö Marja-Leena 16:00-20:25 Valt. 2. varapj. Veivo Sointu 16:00-20:25 Valt. 3. varapj. Timonen Tomi 16:00-20:25 Kaupunginjohtaja Turpeinen Seija 16:00-20:25 Hallintojohtaja MUU Mattinen Markku 16:04-16:50 Maankäyttöinsinööri ALLEKIRJOITUKSET Vesa Riekki Hilkka Parkkisenniemi Seija Turpeinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä , KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Sari Honkanen-Rönkkö Eija Ikonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskustoimistossa klo Seija Turpeinen, hallintojohtaja

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Honkanen-Rönkkö ja Eija Ikonen.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan katsaus KH Kuultiin kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Metsätilojen tilusjärjestely-ja yhteismetsähanke KH Suomen metsäkeskus ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jonka tehtävänä on tiedottaa metsänomistajille metsien tilusrakenteen ja omistusrakenteen kehittämismahdollisuuksista. Hanke alue Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja hankeaika on Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusjärjestelyin metsätilojen kokoa ja muotoa sekä maakunnan metsätalouden kannattavuutta ja edistää yhteismetsien perustamista ja tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. Hankkeessa selvitetään uusien yhteismetsien perustamismahdollisuuksia, kuten kuntien ja seurakuntien metsänomistus ja heidän kiinnostuksensa käyttää metsämaatansa osana alueelle mahdollisesti perustettavaa yhteismetsä. Hankkeessa selvitetään myös maakunnan yhteismetsien kiinnostus ottaa mukaan uusia tiloja. Lisäksi pyritään kehittämään yhteismetsän perustamis-, hallinto- ja liittymispalvelua ja luodaan yhteismetsäosuuden määrittämiselle selkeää malli. Pudasjärven kaupungilla on metsää yhteensä 3607 ha ja Pudasjärven seurakunnalla 2173 ha. Pudasjärven metsähoitoyhdistyksellä metsää omistuksessa yhteensä 271 ha Toimiva metsä -hanke selvittää yksityisten maanomistajien kiinnostuksen hankkeeseen. Mikäli yhteisöt lähtevät mukaan, selvitys aloitetaan kirjekyselyllä v maaliskuussa. Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta. Luonnos maanomistajille suunnattavasta kirjeestä jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus toteaa yhteismetsähankkeen tärkeän merkityksen yksityismetsätalouden kehittämisen ja metsänhoidon ammatillisen tason nostamisen näkökulmasta. Yhteismetsähankkeen tavoitteena on jarruttaa metsätilojen pirstoutumista ja kohottaa metsänomistajien tietoisuutta ammatillisen osaamisen merkityksestä metsäomaisuuden hoidossa. Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen osallistua perustettavaan yhteismetsään niin, että joitain yksittäisiä kaupungin metsätiloja voidaan erillisellä päätöksellä

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus siirtää yhteismetsäosuuksiksi. Tämä periaatteellinen Pudasjärven kaupunginhallituksen kannanotto voidaan sisällyttää kaupungin kannanottona maanomistajille lähetettävässä kirjeessä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. -- Merkitään, että maanmittausinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa. KH Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen järjestämään yhteismetsäselvitykseen vastasi Pudasjärvellä 84 metsänomistajaa, joilla on omistuksessa 102 tilaa yhteisalaltaan 5227 hehtaaria. Seuraava vaihe hankkeessa on metsätaloussuunnitelmien laatiminen osakkaiden osuuksien suuruuden määrittämiseksi. Pudasjärven metsänhoitoyhdistyksestä saadun arvion mukaan suunnitelmien laatiminen maksaa noin 15 euroa hehtaarilta. Hankkeen kiinnostavuuden lisäämiseksi kaupunki voisi tukea metsätaloussuunnitelmien laatimista jollakin osuudella, joka sijoitus laskettaisiin kaupungin osuudeksi lopullista yhteismetsää perustettaessa. Lopullinen suunniteltava pinta-ala selviää vasta suunnittelun kuluessa, koska osalla tiloista on jo ajanmukaiset metsänhoitosuunnitelmat ja kiinnostus yhteismetsää kohtaan tarkentuu hankkeen edetessä. Seuraavana vaiheena kaupungilla on sopivien tilojen / palstojen kartoittamien omasta metsäomaisuudestaan ehdolle yhteismetsään. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää 1) tukea hankkeeseen mukaan lähtevien yksityismetsän omistajien metsätaloussuunnitelmien laatimista 25 %:lla, kuitenkin enintään 4 hehtaarilta. Sijoitus vaaditaan otettavaksi huomioon kaupungin eduksi yhteismetsäosuuksien määrää määritettäessä; 2) kaupunki ryhtyy kartoittamaan sopivia tilojaan / palstojaan liitettäväksi yhteismetsään;

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) yhteismetsään liittymisestä päätetään erikseen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa. KH Yhteismetsäosuuksien määrittämiseksi tarvittavan metsävaratiedon arviointityöstä järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voitti Otso Metsäpalvelut. Tarjoshinta metsämaan osalta on 13,90 / ha, kitumaan 6,90 /ha, joutomaista ei tule veloitusta. Mikäli tilalla on voimassa oleva metsäsuunnitelma, joka on valmistunut alle 3 vuotta sitten on hehtaarihinta 6,90 /ha. Hintoihin lisätään alv 24%. Kiinnostuneille maanomistajille lähetettiin tiedotuskirje, jossa pyydettiin palauttamaan tilauslomake, mikäli haluaa osallistua perustettavaan yhteismetsään. Tilaus tuli toimittaa 23 päivä huhtikuuta 2014 mennessä. Yksityisiltä maanomistajilta tuli määräaikaan mennessä tilauksia 34 tilan osalta. Muutamia tilauksia on ilmeisesti vielä tulossa yhteydenottojen perusteella. Tilausten yhteisala on n ha Kaupungin tilaus yhteismetsän metsävaratiedon osalta puuttuu. Alustavasti on keskusteltu alle 100 hehtaarin metsätilojen ottamisesta mukaan arviointiin. Lopullisesta yhteismetsään sijoitettavasta maaomaisuudesta päätettäisiin myöhemmin. Kaupungilla on em. määrittelyn perusteella 23 kappaletta yhteismetsäarviointiin soveltuvaa tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 590 hehtaaria. Kaupungin tilaomaisuudesta on tarkastelun ulkopuolelle jätetty tilat Kurenalan läheisyydessä ns. raakamaana pidettävät, lentokentän, Jyrkkäkosken ja kirkonseudun ympäristössä olevat tilat ja Syötteen matkailualueen läheisyydessä olevat tilat. Kaupungin tilojen metsäsuunnitelma on valmistunut vuoden 2010 lopussa ja on arviointia ajatellen yli 3 vuotta vanha. Luettelo ja kartat arvioitaviksi ehdotettavista tiloista jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää tilata metsävaratiedon arviointityön sekä antaa valtuutuksen metsävaratiedon käyttöön liitteessä mainituista tiloista. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa. KH Metsävaratiedon arvioinnissa oli mukana 49 yksityistä metsänomistajaa ja Pudasjärven kaupunki. Tiloja on kaikkiaan 60 kappaletta, joista 33 kpl on yksityisomistuksessa ja 27 kpl Pudasjärven kaupungilla. Tilojen yhteisala on 2024 ha. Tilojen kokonaisarvo yhteensä on , tuottoarvolla laskien. Kokonaisarvosta yksityiset metsänomistajat omistavat 67 % ja kaupunki 33 %. Metsävaratiedon arvioinnin mukaan mahdollisen yhteismetsän kokonaispinta-ala on 2024,73 ha, josta metsämaata on 1233,00 ha, kitumaata 342,50 ha ja joutomaata 449,23 ha. Yksityisillä maanomistajilla on omistuksessa alasta 1435,17 ha ( 71 %) ja kaupungilla 589,56 ha ( 29 %). Kokonaispuuston määrä on m3, josta tukkipuuta on m3 (12 %), kuitupuuta m3 (79 %) ja taimikoiden puusto ja hukkapuu 8180 m3 (9 %). Kehitysluokkien pinta-alajakauma on painottunut nuoriin kasvatusmetsiin. Metsämaasta on kangasmaata 70 % ja metsämaan suota 30 %. Hakkuumahdollisuudet vuosille ovat m3 ja siitä johdettu arvio kantorahatuloista on Arvio metsänhoitotöiden kustannuksista vuosille on , joka on 22 % hakkuutuloista. Hakkuista johtuvien kulujen osuus on 8 % ja muiden metsänhoitokulujen 14 %. Suurimpia kulueriä ovat taimikon hoidot, kunnostusojitukset ja terveyslannoitukset. Puuston ja kehitysluokkarakenteen perusteella mahdollisen yhteismetsän hakkuut painottuvat ensimmäisellä 10-vuotiskaudella nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien harvennuksiin, myös uudistamishakkuille on tarvetta. Metsäsuunnitelman mukaiset ensiharvennukset ja muut hoitotyöt painottuvat hoitorästien vuoksi ensimmäiselle 10-vuotiskaudelle, mutta tasainen tulovirta osakkaille on silti mahdollinen heti toiminnan alkupuolelta lähtien. Tehostetun metsähoidon myötä esim. tukkipuumäärä kolminkertaistuu vuoteen 2044 mennessä. Yksityisten omistajien osuuden suuruus, yli 50 % kokonaisarvosta, varmistaa sen, että tällaisella omistusrakenteella mahdollinen yhteismetsä on oikeutettu Kemera-tukeen, jolla voidaan pienentää hoitokuluja.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Mahdollisen yhteismetsän toiminnan järjestämiseksi on laadittu luonnos osakaskunnan säännöiksi. Merkittävimpänä kaupunkia koskevana asiana säännöissä on äänioikeuttava rajoittava leikkuri, joka luonnoksessa on ehdotettu kymmenesosaksi kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä äänimäärästä. Toinen merkittävä asia on kuntalaisten pienriistan vapaan metsästysoikeuden poistuminen yhteismetsään siirtyviltä kaupungin mailta. Yhteenveto arvioinnissa mukana olevien kaupungin kiinteistöjen arvoista, kaupungin tilojen tuottoennuste vuosille sekä luonnos yhteismetsän osakaskunnan ohjesäännöksi jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pudasjärven kaupunki päättää osallistua perustettavaan yhteismetsään liittämällä siihen arvioinnissa mukana olleet tilat. Liittymisen ehtona on, että yksityisomistuksessa olevien liittyvien tilojen osuus on yli 60 %. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pudasjärven kaupunki päättää osallistua perustettavaan yhteismetsään liittämällä siihen arvioinnissa mukana olleet tilat. Liittymisen ehtona on, että yksityisomistuksessa olevien liittyvien tilojen osuus on yli 60 %. Kaupunki edellyttää, että sääntöluonnoksessa olevaa äänioikeutta rajoittavaa leikkuria muutetaan viidesosaksi kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä äänimäärästä. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavan osittainen muutos / Kurenalan pohjoisen osan asemakaava (Pietarila) KH Koulukampuksen kaavoituksen loppuvaiheessa erotettiin saadun palautteen ja kouluhankkeen kiireellisyyden takia kaavahanke käsiteltäväksi kahdessa osassa: Jussinaho ja Poropudas yhtenä kokonaisuutena sekä Pietarila toisena. Päätöksessä todettiin, että Pietarilan kaavan muutosaluetta voidaan tarvittaessa laajentaa Poroputaan kaavan kortteliin saakka. Asiasta kiinnostuneiden maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimus. Asemakaavan muutosalue käsitti aluksi ns. Pietarilan alueen korttelit 1 ja 3. Pohjoiskulmalla vaikutusalue laajenee. Korttelit ovat kunnan maalla ja osin tulvassa. Rakennuskelpoisen alan supistuessa alueen käyttötarkoitus muutetaan rivitalosta pientalotonteiksi. Koulukeskuksen rajalla puistokaista pyritään liittämään osaksi asuintonttia maanomistuksen mukaan, koulukaavasta valittaneiden toivomuksesta. Valiontien ja Pietarilantien katualueiden leveyttä myös tutkitaan, katualueiden leveys tarkistetaan josko se on riittävä mm. kokoojatien ja kevytliikenneväylän rakentamiseen. Tulvamääräyksen takia voi olla tarvetta muuttaa myös rannan välikortteleiden kaavaa. Kaavamuutos kohdistuu pääosin kaupungin omistamille maille. Yksityisten maanomistajien kanssa on tehty kaavoitussopimuksia. Koska suunnittelualue laajenee merkittävästi, kaava pitää kuuluttaa uudelleen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kommentteja varten. Jotta kaavaa ei tarvitsisi laittaa nähtäville erikseen luonnoksena, voidaan valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan asukastilaisuutena. Tiedossa olevat laajennusalueiden muutokset ovat pääosin teknisluonteisia ja niin vähäisiä, että laajempi kuuleminen ei ole tarpeelliselta. AirIX Ympäristö Oy / arkkitehti Riitta Yrjänheikin valmistelema osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallitus päättää: 1) Kuuluttaa laajentuneen kaavoituksen vireille tulosta; 2) asettaa tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville; 3) järjestää kaavoituksen valmisteluvaiheen kuulemisen suunnittelukokouksen yhteydessä Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että asiaa esitteli kokouksessa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen. Asian esittelyn ajan paikalla olivat vs. tekninen johtaja Eero Talala, kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen ja va. opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa. KH Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Valmisteluvaiheen kuulemistilaisuus pidettiin Kuulemistilaisuudessa maanomistajat esittivät korttelien muuttamista siten, että tontit laajennetaan keskelle kaavoitetulle puistoalueelle. Korttelin 1 pohjoisosan maanomistaja esitti maittensa ottamista mukaan kaavamuutoksen piiriin. Tilan alueella olevia tontteja vähennetään ja saareen lisätään uusi tontti. Kaupungin omistama kortteli 18 on poistettu tulvauhan takia sekä yksityisten omistamat tontit 5 ja 6 korttelista 12, vt. 20:n liikennemelun takia. Alueen tiestön perusparantaminen on suunnittelutyön alla. Pietarilantien on kokoojakatu, johon tulee kevytliikenteen väylä. Nykyinen katualue on liian kapea korttelien ja 28 kohdalla, joten kaavamuutos joudutaan laajentamaan koskemaan myös näitä kortteleita. Peltotie välillä Kallentie Pietarilantie on tarkoitus muuttaa kevytliikennetieksi. Sweco Ympäristö Oy / Arkkitehti Riitta Yrjänheikki on laatinut päivätyn uuden asemakaavaluonnoksen sekä päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavaluonnos koskee kortteleita 1, 1, 3, 12-14, ja 28 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, liikenne- ja katualueita. Koska suunnittelualue laajenee merkittävästi, kaava pitää kuuluttaa uudelleen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kommentteja varten. Yksityisten maanomistajien kanssa, joiden katsotaan hyötyvän kaavamuutoksesta, on neuvoteltu maankäyttösopimuksista. Kaavaluonnos, -selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallitus päättää: 1) Kuuluttaa laajentuneen kaavoituksen vireille tulosta;

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) asettaa tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville; 3) asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Livojokivarren rantaosayleiskaavan voimaantulo KH Valtuusto on hyväksynyt Livojokivarren rantayleiskaavan Päätös asiakirjoineen on ollut nähtävänä alkaen. Valitusaika kaavoitusasioissa on 30 päivää tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavapäätöksestä on jätetty yksi valitus, joka koskee kiinteistölle osoitetun uuden rakennuspaikan käyttötarkoitusmerkintää. Kiinteistö muodostuu yhdestä palstasta, jolle on valituksen alaisessa yleiskaavassa ositettu yksi uusi rakennuspaikka Kaupunginhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus määrää Livojokivarren rantayleiskaavan tulemaan voimaan, lukuun ottamatta kiinteistön uutta rakennuspaikkaa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Tomi Timonen, Vesa Riekki, Tuula Kuukasjärvi, Reijo Talala ja Alpo Turpeinen ilmoittivat esteellisyytensä hallintolain 28 :n intressijääviyden perusteella ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hilkka Parkkisenniemi toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen 726/03.05/2015 KH Ruokapalvelupäällikkönä toimineen Marja Pitkäsen ir ti sa nou duttua ruokapalvelupäällikön virasta kaupunginhallitus ko kouk sessaan päätti julistaa viran haettavaksi vakinaista täyt tä mis tä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am mat ti kor kea kou lutut kin to tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka vastaava ai kaisem pi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vahvaa alan työ ko ke mus ta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaitoja, kehit tä mis ky kyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. Ruo ka pal ve lupääl lik kö vastaa koko kaupungin ruokapalvelusta ja sen ke hit tämi ses tä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmistusta. Ruo ka pal ve lupääl lik kö osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan käytännön ruu an val mis tus työ hön. Uuteen koulukeskukseen sijoittuvan keskus keit tiön toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä on kes kei nen rooli. Palkkaus on KVTES:n mukainen, alkupalkka euroa + mahdol li set lisät. Virka oli haettavana välisenä aikana. Kuulutus jul kais tiin kaupungin ilmoitustaulun lisäksi Kuntarekryssä, Te-toimis ton sivuilla, Kalevassa, Iijokiseudussa ja kaupungin net ti si vuilla. Virkaan haki kuusi henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Virkaan hakijoista kutsuttiin haastatteluun kolme: Liisa Lehto, Han ne le Kortetjärvi ja Teemu Talala. Teemu Talala perui ha kemuk sen sa virkaan eikä näin ollen osallistunut haastatteluun. Haas tat te lut pidettiin , jossa mukana olivat valtuuston va ra pu heen joh ta jat Henrik Hämäläinen, Sointu Veivo ja Marja-Lee na Törrö, kaupunginhallituksen jäsenistä Marja Lantto, Oner va Ronkainen ja Reijo Talala sekä teknisen toimen vi ran halti jois ta vs. tekninen johtaja Eero Talala ja osastosihteeri Terttu Määt tä. Haastatteluryhmän yhteisenä kantana tehtyjen haastattelujen jälkeen oli, että ruokapalvelupäällikön viran hakuaikaa jatketaan vie lä saakka siten, että ensimmäisellä hakukierroksella jätetyt ha ke muk set otetaan valintaa tehtäessä huomioon. Viran toinen hakukierros päättyy klo 16:00. Kuulutus julkais tiin kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekryssä, Te-toimiston sivuilla, Kalevassa, Lapin Kan sas sa, Helsingin Sanomissa ja nettisivuilla. Kaupunginhallitukselle toimitetaan hakuajan päättymisen jälkeen yhteenveto vir kaa hakeneista. Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä,

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää ruokapalvelupäällikön viran valinnan jat ko toi men pi teis tä. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Kaupunginhallitus päättää kutsua ruokapalvelupäällikön viran haastatteluun: Hökkä Heli, Ilmoniemi Jari, Timonen Heidi ja Ervasti Aira. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Vähäkuopus ilmoitti esteellisyytensä Hallintolain 28 :n 1 kohdan osallisuusjäävi perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. KH Ruokapalvelupäällikön haastattelut pidettiin Haastatteluun kutsutuista Jari Ilmoniemi perui hakemuksensa eikä näin ollen osallistunut haastatteluun. Haastattelutilaisuudessa mukana olivat valtuuston varapuheenjohtajat Henrik Hämäläinen, Marja-Leena Törrö ja Sointu Veivo, kaupunginhallituksen jäsenistä Onerva Ronkainen ja Reijo Talala sekä teknisen toimen viranhaltijoista vs. tekninen johtaja Eero Talala ja osastosihteeri Terttu Määttä. Haastatteluryhmä yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että Pudasjärven kaupungin ruokapalvelupäällikön virkaan valitaan restonomi Heidi Timonen ja varalle restonomi Heli Hökkä. Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginhallitus päättää: 1) valita ruokapalvelupäällikön virkaan restonomi Heidi Timosen; 2) valita varalle restonomi Heli Hökän; 3) virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan; sekä 4) virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Vähäkuopus ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28 :n 1 kohdan osallisuusjäävi perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kansalaisopiston kurssimaksujen maksuperusteet KH Kansalaisopiston perimät maksut määräytyvät kurssikohtaisesti siten, että perusteisiin vaikuttavat kurssin opetustunnit sekä muut opetuksen järjestämiskustannukset. Kausimaksulla voidaan osallistua useampaan kurssiin lukuvuodessa. Erikoisopetuksesta on peritty jonkin verran korkeampia maksuja. Lisäksi peritään erilaisia palvelumaksuja tenteistä, tarvikkeista, kurssitutkinnoista ja töiden poltoista. Kansalaisopiston maksujen perusteita on tarkistettu viimeksi sivistyslautakunnassa Uudet maksujen perusteet (liitteenä) on päivitetty keväällä 2015 kustannustason nousua vastaaviksi. Normaalin kurssitoiminnan maksuja esitetään korotettavaksi siten, että korotus vaihtelee 2-5 % kohderyhmästä riippuen. Erityiskurssien maksut nousevat eniten mm. kurssimaksuun sisältyvistä materiaalikuluista johtuen. Maksut ovat korotuksen jälkeen edelleen kohtuulliset ja huokeat verrattuna useiden muiden opistojen maksuihin. Kaupunginhallitus hyväksyy kansalaisopiston uudet, käyttöön otettavat maksuperusteet oheisen liitteen 1/ mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Puskuriraha-anomus / Iinattijärven Nuorisoseura ry 784/02.45/2015 KH Iinattijärven nuorisoseura anoo jättämällään hakemuksella Pudasjärven kaupungilta valtuuston ( ) päätöksen mukaista puskurilainaa euroa Hampushallin peruskorjaukseen. Iinattijärven nuorisoseura on hakenut Oulun Seudun Leaderilta hankerahaa Hampushallin peruskorjaukseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ,00 (sis.alv:n), josta rahoittajan osuus ,00, talkootyön osuus ,00 ja Iinattijärven nuorisoseuran oma rahoitusosuus 8.320,00. Osa Hampushallin katosta romahti talvella 2015 katolle kertyneen suuren lumikuorman vuoksi. Iinattijärven nuorisoseura on pitämässään yleisessä kokouksessa päättänyt purkaa romahtaneen halliosan kokonaan pois ja rakentaa olemassa olevalle perustukselle uuden puurunkoisen ja harjakatolla olevan hallinosan, joka liittyy saumattomasti ehjäksi jääneeseen kaarihallin osaan. Tällä rakennustavalla voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon talkootyötä, joka mahdollistaa korjaustyön tekemisen pienemmällä nuorisoseuran omarahoitusosuudella. Tulevaisuudessa jäljelle jäänyt hallinosa voidaan tarvittaessa myös purkaa pois ja jatkaa rakennusta puurunkoisena ja harjakatolla. Tanssitoiminnan lisäksi Hampushallista on tarkoitus tehdä kyläläisten yhteinen kokoontumis- ja monitoimitila, sillä kyläyhdistys joutui korkeiden ylläpitokustannusten vuoksi myymään entisen kyläyhdistyksen käytössä olleen koulurakennuksen. Hankkeen rakennuslupahakemus on vireillä. Iinattijärven nuorisoseuralla on tällä hetkellä omaa rahaa kassassa vähän yli euroa. Puskurirahaa haetaan yhteensä euroa, siten että 1. erä euroa maksettaisiin heti, kun Oulun Seudun Leaderin myönteinen rahoituspäätös hankkeelle on saatu ja 2. erä euroa maksettaisiin vuoden 2016 huhtikuussa. Vuoden 2015 aikana toteutetaan romahtaneen hallinosan purkutyöt ja sääsuojaus. Varsinainen rakennustyö tehdään vuoden 2016 aikana ja viimeistelytyöt sekä vanhan osan kunnostustyöt vuoden 2017 aikana. Lainan ehtoihin liittyen hankkeen vetäjällä on kokemusta projektien hallinnoinnista ja hakemuksen mukana on kopio yritysrekisteristä, jonka mukaan Y-tunnus ja merkintä rekisteriin on tehty ja kotipaikka on Pudasjärvi. Hakemuksen liitteenä on Oulun Seudun Leaderille jätettävä hankehakemus. Hakemukseen sisältyy myös vuoden 2014 tilinpäätöstiedot, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Oulun seudun leaderin hankevalmistelussa hankehakemukseen on suhtauduttu myönteisesti. Hanke tukee valtuuston määrittämiä, kaupungin myöntämän

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus puskurirahan tavoitteita kylien omaehtoisen, ennakoivan ja ennaltaehkäisevän kehittämistoiminnan osalta. Mukana toiminnassa on sekä paikallisia että vapaa-ajan asukkaita. Hankkeelle myönnettävä puskuriraha tulee maksaa takaisin Pudasjärven kaupungille yhdessä tai useammassa erässä saatuaan maksatuseriä ja laina tulee viimeistään maksaa kaupungille takaisin velkakirjassa tarkemmin sovittavaan aikaan mennessä. Puskurirahan myöntämiseen liittyvä tarkempi velkakirja laaditaan erikseen ja ehdotus velkakirjasta on esityslistan liitteenä. Asiaa on valmistellut palvelusuunnittelija Ritva Kinnula puh ja hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh Kaupunginhallitus päättää valtuuston päätöksen periaatteiden mukaisesti: 1) myöntää Iinattijärven nuorisoseuralle Hampushallin peruskorjaamiseen puskurirahaa (lainaa 0 korolla) yhteensä euroa maksettavaksi 2. erässä (1. erä heti ja 2.erä huhtikuun lopussa 2016) ehdolla, että Oulun Seudun Leader myöntää hankkeelle hakemuksen mukaisesti valtionavustusta. Laina on maksettava takaisin viimeistään ) nimeää hankkeen ohjausryhmään kaupungin edustajan 3) hyväksyy esitetyn velkakirjan allekirjoitettavaksi ja täytäntöön pantavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja nimesi hankkeen ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekin. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Lantto ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28 :n 5. kohdan yhteisöjäävi perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Alpo Turpeinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Talouden toteutuminen /02.05/2015 KH Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla. Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-kesäkuun toteumasta raportti tulee antaa mennessä. Talousarvion toteumasta on laadittu euromääräinen raportti ajalta Raportti sisältää mm. toiminta-aluekohtaiset raportit. Toimintakate (50,9 %) ylittää tasaisen kertymän 0,9 %. Toimintamenot ovat ylittyneet 0,5 % ( euroa) ja toimintatuotot (48,3 %) ovat alittuneet 1,7 % ( euroa). Sitovien toiminta-alueitten toimintakatteiden käyttöprosentit ovat; (tasainen kertymä, keskiarvo 50 %) - hallintotoiminta 37,6 % - kehittämistoiminta 73,0 % - sivistys- ja hyvinvointitoiminta 50,3 % - tekninen ja ympäristötoiminta -424,3 % - kunnan yhteistyötoiminta 49,8 % Investointien toteuma toisella vuosineljänneksellä on euroa ja käyttöprosentti 19,0 %. Hallintotoiminnan investointien käyttö on 65,7 %, sivistys- ja hyvinvointitoiminnan 6,0 % ja tekninen ja ympäristötoiminnan 11,1 %. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 2.0 milj. euroa, pitkäaikaisten lainojen vähennys -1.3 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot