SUOMI DANSK ELECTRONICS ELECTRONICS. *Samsung Electronics Internet-sted

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI DANSK ELECTRONICS ELECTRONICS. *Samsung Electronics Internet-sted"

Transkriptio

1 TÄMÄN VIDEOKAMERAN ON VALMISTANUT DENNE CAMCORDER ER PRODUCERET AF ELECTRONICS ELECTRONICS *Samsung Electronics Internet Home Page United Kingdom France Australia Germany Sweden Poland Italia Spain *Samsung Electronics Internet-sted United Kingdom France Australia Germany Sweden Poland Italia Spain

2 Digitaalivideokamera VP-M102/M105/M110 Digitalt videokamera VP-M102/M105/M110 AF CCD LCD Automaattinen tarkennus Varauskytketty piiri Nestekidenäyttö AF CCD LCD Autofokus Ladningskoblet lagerkreds LCD-display Käyttäjän ohjekirja Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa myöhempää tarvetta varten. ELECTRONICS Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Tämä tuote täyttää direktiivien 89/6 CEE, 7/2 CEE, 9/68 CEE vaatimukset. Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i direktiverne 89/6/EØF, 7/2/EØF og 9/68/EØF. AD J

3 Sisältö Indhold Varoitukset ja turvallisuusohjeet 8 VIDEOKAMERAN käyttöä koskevat turvallisuusohjeet...8 TEKIJÄNOIKEUKSIIN liittyvät huomautukset...9 Kosteuden tiivistymiseen liittyvät huomautukset...9 VIDEOKAMERAAN liittyviä huomautuksia...9 Akkuyksikköön liittyvät huomautukset Tavaramerkkiä koskevat huomautukset...10 Linssiin liittyviä huomautuksia...11 Nestekidenäyttöä koskevat huomautukset...11 Huoltoon liittyvät varotoimenpiteet...11 Osien vaihtoon liittyvät varotoimenpiteet...11 Videokameraan tutustuminen 12 Ominaisuudet...12 Videokameran mukana tulleet lisävarusteet...1 Osien nimet 14 Taka- ja vasen näkymä...14 Laite oikealta ja alhaalta...15 Nestekidenäyttö...16 Kuvaruutunäyttö (OSD) (Tallennustila/Toistotila)...16 Kuvaruutunäyttö (OSD) (Kuvaustila/Katselutila)...17 Kuvaruutunäyttö (OSD) (MP-toistotila/Tallennustila/Toistotila)...18 Akkuyksikön käyttö 19 Akkuyksikön asentaminen / irrottaminen...19 Akkuyksikön huolto...20 Akkuyksikön lataaminen...2 Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger 8 Forholdsregler om CAM-pleje...8 Bemærkninger vedrørende OPHAVSRET...9 Bemærkninger vedrørende kondensdannelse...9 Bemærkninger vedrørende dit CAM...9 Bemærkninger vedrørende batteriet...10 Bemærkninger vedrørende varemærke...10 Bemærkninger vedrørende objektivet...11 Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen...11 Forholdsregler vedrørende service...11 Forholdsregler vedrørende reservedele...11 Lær dit CAM at kende 12 Funktioner...12 Ekstraudstyr, der følger med dit CAM...1 Navne på alle dele 14 Set bagfra og fra venstre...14 Set fra højre og nedefra...15 LCD-skærm...16 OSD(Skærmbilleder i videooptagelsestilstand/videoafspilningstilstand)...16 OSD(Skærmbilleder i fotooptagelsestilstand/fotovisningstilstand)...17 OSD(Skærmbilleder i MP-afspilningstilstand/stemmeoptagelse/ afspilningstilstand)...18 Sådan bruges batteriet 19 Isætning og udtagning af batteriet...19 Vedligeholdelse af batteriet...20 Opladning af batteriet...2 2

4 Sisältö Indhold Alkutoimenpiteet 24 LED-merkkivalon väri...24 Laitteiston palautus -toiminnon käyttö...24 Toimet ennen videokameran käyttöä...25 Toimintopainikkeen käyttö...26 Näyttöpainikkeen käyttö...27 Nestekidenäytön säätäminen...28 Kansioiden ja tiedostojen järjestäminen...29 Tallennusaika ja -kapasiteetti...0 Muistityypin valinta...2 Memory Stick -muistikortin käyttö... Tilan ja valikon valinta...4 Videotila 5 Tallennus...6 Tallennus...6 Zoomaus...7 Toisto...8 Toisto nestekidenäytöllä...8 Tiedostojen valinta...40 Videotiedostojen poisto...40 Videotiedostojen lukitseminen...41 Videotiedostojen kopiointi...42 PB-asetuksen asettaminen...4 Eri toimintojen asetus...44 Videotiedoston koon määritys...44 Videotiedoston laadun määritys...45 Tarkennus...46 Elektronisen kuvanvakaimen (EIS) asetus...47 Valkotasapainon asetus...48 Ohjelmoidun automaattisen valotuksen (AE) asetus...49 Start 24 Farven på LED-lysdioden...24 Brug af hardware nulstillingsfunktionen...24 Inden du tager dit CAM i brug...25 Brug af funktionsknappen...26 Brug af visningsknappen...27 Justering af LCD-skærmen...28 Struktur af mapper og filer...29 Optagetid og -kapacitet...0 Valg af hukommelsestype...2 Brug af Memory Stick... Valg af tilstand og menu...4 Videotilstand 5 Optagelse...6 Optagelse...6 Zoome ind og ud...7 Afspilning...8 Afspilning på LCD-skærmen...8 Valg af filfunktioner...40 Sletning af videofiler...40 Spærring af videofiler...41 Kopiering af videofiler...42 Indstilling af PB-funktionen...4 Indstilling af forskellige funktioner...44 Indstilling af størrelse af videofil...44 Indstilling af kvalitet af videofil...45 Indstilling af fokus...46 Indstilling af EIS (Elektronisk billedstabilisering)...47 Indstilling af hvidbalancen...48 Indstilling af Program AE (Programmeret automatisk eksponering)...49

5 ENGLISH SUOMI Sisältö Indhold Taustavalon kompensointitilan (BLC) asetus...50 Tehosteiden asetus...51 Digitaalisen zoomin asetus...52 Photo Kuvaustila Mode 5 Taltiointi...54 Valokuvien taltiointi...54 Zoomaus...55 Katselu...56 Kuvatiedostojen katselu nestekidenäytöltä...56 Tiedostojen valinta...57 Kuvatiedostojen poistaminen...57 Kuvatiedostojen lukitseminen...58 DPOF-digitaalisen tulostusjärjestyksen asetus...59 Kuvatiedostojen kopiointi...60 Eri toimintojen asetus...61 Kuvatiedoston koon määritys...61 Valon määritys...62 Tarkennus...6 EIS-kuvanvakaimen asetus(elektroninen kuvanvakain)...64 Valkotasapainon asetus...65 Ohjelmoidun automaattisen valotuksen (AE) asetus...66 Taustavalon kompensointitilan (BLC) asetus...67 MP-tila Mode 69 Musiikin tallennus videokameraan...70 Musiikin kopiointi videkameraan...70 Toisto...71 Musiikkitiedostojen toisto...71 Toistotavan valinta...72 Indstilling af BLC (Modlyskompensation)...50 Indstilling af effekten...51 Indstilling af digitalt zoom...52 Photo Fototilstand Mode 5 Optagelse...54 Optagelse af billeder...54 Zoome ind og ud...55 Gennemsyn...56 Gennemsyn af billedfiler på LCD-skærmen...56 Valg af filfunktioner...57 Sletning af billedfiler...57 Spærring af billedfiler...58 Indstilling af DPOF-funktionen (Digital Print Order Format)...59 Kopiering af billedfiler...60 Indstilling af forskellige funktioner...61 Indstilling af størrelse på billedfil...61 Indstilling af blitz...62 Indstilling af fokus...6 Indstilling af EIS (Elektronisk billedstabilisering)...64 Indstilling af hvidbalancen...65 Indstilling af Program AE (Programmeret automatisk eksponering)...66 Indstilling af BLC (Modlyskompensation)...67 MP-tilstand Mode 69 Lagring af musik på CAM...70 Kopiering af musikfiler til CAM...70 Afspilning...71 Afspilning af musikfiler...71 Valg af afspilningsfunktioner

6 Sisältö Indhold Uudelleen toiston asetus...72 Tiedostojen valinta...7 Musiikkitiedostojen poisto...7 Musiikkitiedostojen lukitus...74 Musiikkitiedostojen kopiointi...75 Äänitallennus-tila 76 Tallennus...76 Äänen tallennus...76 Toisto...77 Äänitiedostojen toisto...77 Tiedostojen valinta...78 Äänitiedostojen poisto...78 Äänitiedostojen lukitus...79 Äänitiedostojen kopiointi...80 Tiedostoselaimen käyttö 81 Tiedostojen tai kansioiden poisto...81 Tiedostojen poisto...82 Tiedostojen tai kansioiden kopiointi...8 Tiedostotietojen katselu...84 Videokameran määritykset 85 Nestekidenäytön säätäminen...86 Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen...86 Nestekidenäytön värin säätö...87 Päivämäärän/ajan määritys...88 Kellonajan asetus...88 Päivämäärän asetus...89 Päivämäärän muodon määritys...90 Kellonajan muodon määritys...91 Indstilling af afspilningsgentagelse...72 Valg af filfunktioner...7 Sletning af musikfiler...7 Spærring af musikfiler...74 Kopiering af musikfiler...75 Stemmeoptagelsestilstand 76 Optagelse...76 Stemmeoptagelse...76 Afspilning...77 Afspilning af stemmefiler...77 Valg af filfunktioner...78 Sletning af stemmefiler...78 Spærring af stemmefiler...79 Kopiering af stemmefiler...80 Brug af filsøgning 81 Sletning af filer eller mapper...81 Spærring af filer...82 Kopiering af filer eller mapper...8 Visning af filoplysninger...84 Indstilling af CAM 85 Justering af LCD-skærmen...86 Justering af LCD-lysstyrken...86 Justering af LCD-farver...87 Indstilling af dato/klokkeslæt...88 Indstilling af klokkeslæt...88 Indstilling af dato...89 Indstilling af datoformat...90 Indstilling af klokkeslætformat

7 Sisältö Järjestelmän asetus...92 Automaattisen sammutuksen asetus...92 Demo-toiminnon asetus...9 Aloitustilan asetus...94 Tiedostonumero-toiminnon asetus...95 Äänimerkin asetus...96 Versiotietojen katselu...97 Muistin asetus...98 Tallennustyypin valinta...98 Muistin alustus...99 Vapaan muistitilan tarkastelu USB-tilan käyttö Tiedostojen tallennus ulkoiseen muistiin USB-liitännän nopeus järjestelmästä riippuen Järjestelmäympäristö Pc-videokameran käyttö...10 Videokameran liittäminen tulostimeen Sekalaisia tietoja 105 Videokameran liittäminen toisiin laitteisiin Videokameran liittäminen televisioon Videokameran liittäminen videonauhuriin tai DVD-soittimeen Videotiedostojen kopiointi videokasetille Videokameran kytkeminen pc:hen käyttämällä USB-kaapelia Ohjelmien asentaminen Image Mixer -kuvasekoittimen asentaminen Pc-videokameran asentaminen Windows98SE -ohjaimen asentaminen (vain Windows98SE -ohjaimelle)...11 Valokuvien tulostus Tulostus PictBridge-toiminnolla Kuvien tulostus DPOF-tiedostojen kanssa Indhold Indstilling af systemet...92 Indstilling af automatisk sluk...92 Indstilling af demo-funktion...9 Indstilling af starttilstand...94 Indstilling af filnr.-funktion...95 Indstilling af biplyd...96 Visning af information om version...97 Indstilling af hukommelsen...98 Valg af lagringstype...98 Formatering af hukommelsen...99 Visning af hukommelsesplads Brug af USB-tilstand Lagring af filer på ekstern hukommelse USB-hastighed afhængig af systemet Systemmiljø Brug af pc-kamera...10 Tilslutning af CAM til en printer Diverse oplysninger 105 Tilslutning af CAM til andre enheder Tilslutning af CAM til et tv Tilslutning af CAM til en video- eller dvd-optager Kopiering af videofiler til et videobånd Tilslutning af CAM til en pc ved hjælp af USB-kabel Installation af programmer Installation af Image Mixer Installation til brug af pc-cam Installation af Windows98SE driver (Kun til Windows98SE) Udskrivning af foto Udskrivning med PictBridge-funktionen Udskrivning af foto med DPOF-filer

8 Sisältö Indhold Huolto 117 Videokameran puhdistus ja huolto Toimenpiteet videokameran käytön jälkeen Rungon puhdistus Sisäänrakennetun ladattavan akun käyttö Videokameran käyttö ulkomailla Vianetsintä 120 Vianmäärityksen näyttö Valikon käyttö 122 Tekniset tiedot 124 Hakemisto 126 Vedligeholdelse 117 Rengøring og vedligeholdelse af dit CAM Efter brug af CAM Rengøring af kamerahuset Brug af indbygget, genopladeligt batteri Brug af CAM i udlandet Fejlfinding 120 Selvdiagnosticeringsmeddelelser Brug af Menuen 122 Specifikationer 124 Indeks 126 7

9 Varoitukset ja turvallisuusohjeet VIDEOKAMERAN käyttöä koskevat turvallisuusohjeet Ota huomioon seuraavat käyttöön liittyvät varotoimet: Säilytä laite turvallisessa paikassa. Laitteen linssi saattaa vahingoittua iskusta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä aseta laitetta kosteaan paikkaan. Kosteus ja vesi voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteessa. Älä koske laitetta tai virtakaapelia märillä käsillä sähköiskun välttämiseksi. Älä käytä salamaa muiden ihmisten silmien lähellä. Salamasta lähtee voimakas valo, joka voi vahingoittaa silmiä auringonvalon tavoin. Erityisesti on varottava kuvatessa pikkulapsia, jolloin salaman on oltava vähintään metrin ( jalan) päässä kohteesta. Ota yhteyttä lähimpään kauppiaaseen tai valtuutettuun Samsung-huoltoon jos laite ei toimi kunnolla. Laitteen purkaminen itse saattaa aiheuttaa palautumatonta vahinkoa, jota on hyvin vaikea korjata. Puhdista laite kuivalla, pehmeällä rievulla. Käytä tahrojen poistamiseen pehmeää riepua, jossa on laimeaa pesuainetta. Älä käytä minkäänlaisia liuottimia, erityisesti bentseenejä, sillä ne voivat vahingoittaa päällystettä vakavasti. Suojaa laite sateelta ja suolavedeltä. Puhdista laite käytön jälkeen. Suolavesi voi aiheuttaa laitteen osien ruostumista. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Forholdsregler om CAM-pleje Bemærk følgende forholdsregler vedrørende anvendelse: Opbevar enheden på et sikkert sted. Enheden er forsynet med et objektiv, der kan blive beskadiget ved rystelser. Hold det uden for børns rækkevidde. Enheden må ikke anbringes på et vådt sted. Fugt og vand kan medføre funktionssvigt på enheden. For at forhindre elektrisk stød må du ikke berøre enheden eller netledningen med våde hænder. Brug ikke blitzen tæt på andres øjne. Blitzen udsender et stærkt lys, der kan forårsage synsskader på samme måde som direkte sollys i øjnene. Der skal især udvises forsigtighed ved fotografering af spædbørn, hvor blitzen skal være mindst 1 meter fra motivet. Hvis enheden ikke fungerer, som den skal, skal du kontakte nærmeste forhandler eller autoriserede Samsungserviceafdeling. Hvis du selv skiller enheden ad, kan det forårsage uoprettelig skade, som vil være vanskelig at reparere. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug en blød klud, der er fugtet med et mildt vaskemiddel, til at fjerne pletter. Brug aldrig nogen form for opløsningsmiddel, især benziner, da de kan beskadige overfladen alvorligt. Hold enheden væk fra regn og saltvand. Rengør enheden efter brug. Saltvand kan få delene til at ruste. 8

10 Varoitukset ja turvallisuusohjeet TEKIJÄNOIKEUKSIIN liittyvät huomautukset. Televisio-ohjelmat, videoelokuvat, DVD-ohjelmat, -elokuvat ja muut ohjelmamateriaalit saattavat olla tekijänoikeussuojattuja. Tekijänoikeussuojattujen materiaalien luvaton kopiointi saattaa rikkoa tekijänoikeuden omistajien oikeuksia ja tekijänoikeuslakeja. Kaikki tässä ohjekirjassa tai muussa Samsung-laitteen mukana tulleessa aineistossa mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta. Kosteuden tiivistymiseen liittyvät huomautukset. 1. Äkillinen ilman lämpötilan nousu voi aiheuttaa kosteuden muodostumisen videokameran sisälle. Esimerkiksi: Poistuminen lämpimästä tilasta tai siirtyminen lämpimään tilaan kylmänä päivänä saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisällä. Estä kosteuden tiivistyminen asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen kuin se altistetaan äkilliselle lämpötilan muutoksella. VIDEOKAMERAAN liittyviä huomautuksia 1. Älä altista videokameraa korkeille lämpötiloille (yli 60 C). Esimerkiksi pysäköityyn autoon kesällä tai suoraan auringonvaloon. 2. Älä anna videokameran kastua. Suojaa videokamera sateelta, suolavedeltä ja muulta kosteudelta. Videokamera vaurioituu, jos se upotetaan veteen tai altistetaan suurelle kosteusmäärälle. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende OPHAVSRET Tv-programmer, filmvideobånd, dvd-titler, film og andet programmateriale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale kan krænke ophavsretindehavernes rettigheder og er i strid med ophavsretlige love. Alle varemærker og registrerede varemærker omtalt i denne vejledning eller anden dokumentation, der leveres sammen med dit Samsung-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive indehavere. Bemærkninger vedrørende kondensdannelse 1. En pludselig stigning i lufttemperaturen kan forårsage kondensdannelse inden i dit CAM. For eksempel: Hvis du kommer ind i eller forlader et opvarmet sted på en kold dag, kan det forårsage kondensdannelse inden i produktet For at forhindre kondensdannelse skal du anbringe produktet i en bæretaske eller plastikpose, før du udsætter det for en pludselig temperaturændring. Bemærkninger vedrørende dit CAM 1. Udsæt ikke dit CAM for høje temperaturer (over 60 C). F.eks. i en parkeret bil om sommeren eller i direkte sollys 2. CAM et må ikke blive vådt. Hold CAM et væk fra regn, saltvand eller anden form for fugt. Cam et beskadiges, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj fugtighed. 9

11 10 SUOMI Varoitukset ja turvallisuusohjeet Akkuyksikköön liittyvät huomautukset. Suosittelemme, että käytät alkuperäistä akkuyksikköä, joka on saatavissa SAMSUNG-huollosta. Varmista, että akkuyksikkö on täysin latautunut ennen nauhoituksen aloitusta. Säästä akun virtaa kytkemällä videokamera pois päältä silloin, kun sitä ei käytetä. Jos laite on STBY-tilassa, eikä laitetta käytetä 5 minuuttiin, laite sammuu automaattisesti, jottei akku tyhjenisi turhaan. Varmista, että akkuyksikkö on kiinnitetty tukevasti paikoilleen. Laitteen mukana tullut uusi akkuyksikkö ei ole ladattu. Akkuyksikkö on ladattava täysin ennen kuin sitä voi käyttää. Älä pudota akkuyksikköä. Akkuyksikkö voi vaurioitua, jos se pudotetaan. Litium-polymeri-akun täysi purkautuminen vahingoittaa sisäisiä kennoja. Akkuyksikkö on altis vuodoille sen ollessa täysin purkautunut. Vältä akkuyksikön vauriota poistamalla akkuyksikkö kun se on purkautunut. Puhdista liitin liasta ja hiukkasista ennen akkuyksikön asentamista. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, kun akku on kulunut loppuun. Akut tulee hävittää kemiallisena jätteenä. Varo, ettet pudota akkuyksikköä kun poistat sen videokamerasta. Tavaramerkkiä koskevat huomautukset DivX-logot ja DivX-lisensoidut logot ovat DivX, Network Inc - yhtiön tavaramerkkejä, ja niitä voidaan käyttää lisenssisopimuksen jälkeen. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende batteriet Det anbefales at bruge et originalt batteri, der kan fås ved SAMSUNG-servicecenteret. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, inden du begynder at optage. For at spare batteristrøm skal CAM et være slukket, når du ikke anvender det. Hvis det efterlades i STBY-tilstand uden at det betjenes i mere end 5 minutter, slukker det automatisk, så batteriet ikke aflades unødvendigt. Kontrollér, at batteriet er korrekt og forsvarligt anbragt. Det nye batteri, der følger med produktet, er ikke opladet. Det skal oplades helt, inden det anvendes. Tab ikke batteriet. Hvis du taber batteriet, kan det blive beskadiget. Hvis et lithium-polymer batteri aflades helt, beskadiges de indvendige celler. Batteriet kan være tilbøjeligt til at lække, hvis det aflades helt. For at undgå at beskadige batteriet, skal du sørge for at fjerne det, når der ikke er mere spænding tilbage. Rengør batteripolerne for at fjerne fremmelegemer, inden batteriet sættes i. Bemærkninger vedrørende varemærke Når batteriets levetid er overskredet, skal du kontakte nærmeste forhandler. Batterier skal bortskaffes som kemisk affald. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det fra CAM et. Logoerne DivX, DivX Licensed er varemærker tilhørende DivX, Network, Inc og kan anvendes efter licensaftale.

12 Varoitukset ja turvallisuusohjeet Linssiin liittyviä huomautuksia Älä kuvaa kameran objektiivin ollessa suunnattuna suoraan aurinkoon. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa varauskytkettyä piiriä (CCD-kuvailmaisin). Nestekidenäyttöä koskevat huomautukset 1. Nestekidenäyttö on valmistettu käyttämällä tarkkuusteknologiaa. Nestekidenäytössä saattaa kuitenkin esiintyä pieniä pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä pisteet ovat normaaleja, eivätkä ne vaikuta tallennettuun kuvaan millään tavoin. 2. Kuva saattaa olla vaikea nähdä kun käytät nestekidenäyttöä suorassa auringonvalossa tai ulkona.. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa nestekidenäyttöä. Huoltoon liittyvät varotoimenpiteet Älä yritä huoltaa videokameraa itse. Kansien avaus tai poisto voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Käänny kaikissa huoltoasioissa ammattitaitoisen huoltohenkilön puoleen. Osien vaihtoon liittyvät varotoimenpiteet Kun varaosia tarvitaan, varmista, että huoltohenkilö on käyttänyt valmistajan määrittämiä varaosia, joilla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla. Luvattomat varaosien vaihdot voivat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun vaaraan. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende objektivet Optag ikke med kameraets objektiv rettet direkte mod solen. Direkte sollys kan beskadige CCD'en (den ladningskoblede lagerkreds, billedføleren). Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen 1. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af præcisionsteknologi. Der kan dog fremkomme små bitte prikker (røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er normale og påvirker ikke det optagne billede på nogen måde. 2. Når du bruger LCD-skærmen i direkte sollys eller udendørs, kan det være svært at se billedet klart.. Direkte sollys kan beskadige LCD-skærmen. Forholdsregler vedrørende service Forsøg ikke selv at udføre service på dette CAM. Åbning eller aftagning af paneler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Forholdsregler vedrørende reservedele Når det er nødvendigt at udskifte dele, skal det sikres, at serviceteknikeren har anvendt reservedele, der er specificeret af fabrikanten og har samme karakteristika som de originale dele. Uautoriserede erstatninger kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre risici. 11

13 12 SUOMI Videokameraan tutustuminen Ominaisuudet Yhdistetty CAM/DSC-toiminta (video-/still kamera) Laitteessa yhdistyy digitaalisia kuvanottotapoja laite muuntuu helposti digitaalisesta videokamerasta digitaaliseksi stillkameraksi, jolla on miellyttävää ja helppoa tallentaa kuvaa. Korkean resoluution kuva (digitaalinen still-kamera) Käyttämällä 800 megapikselin CCD:tä, maksimiresoluutio on 800x x digitaalinen zoomaus Kuva voidaan suurentaa 100-kertaiseksi alkuperäiseen kokoonsa nähden. Värillinen TFT LCD Korkean resoluution (210K) TFT LCD antaa puhtaan, kirkkaan kuvan sekä mahdollisuuden katsoa nauhoitusta välittömästi. Elektroninen kuvanvakain (EIS) Videokameralla pystytään vähentämään tärisevistä liikkeistä aiheutuvia kuvan epätarkkuuksia. Erilaisia digitaalisia tehosteita Digitaalisten erikoistehosteiden (DSE) avulla käyttäjä voi antaa nauhoitteelle erityisulkomuodon lisäämällä lukuisia erikoistehosteita. USB-liitäntä tiedonsiirtoa varten Pc:hen voidaan siirtää still-kuvia ja videokuvia tai muita tiedostoja USB-liitännän kautta. Pc-videokamera kaikkeen viihteeseen Digitaalivideokameraa voidaan käyttää PC-kamerana videochatissä, videokonferensseissa ja muissa PC-kameran sovellusohjelmissa. Äänitallennus / toisto Ääntä voidaan äänittää ja tallentaa sisäiseen, Memory Stick- ja Memory Stick Pro (lisävaruste) -muistiin ja sitä voidaan myös toistaa. Lisäetuna MP Videokameralla voidaan toistaa MP-tiedostoja, jotka on tallennettu sisäiseen, Memory Stick- ja Memory Stick Pro (lisävaruste) muistiin. Videokameralla voit kuunnella mielikappaleitasi MP-tiedostoina. Lær dit CAM at kende Funktioner Integreret digital CAM/DSC-betjening En integreret digital billedenhed, der nemt skifter mellem et digitalt CAM og et digitalt kamera, som er behageligt og nemt at optage med. Højopløsnings billedkvalitet (digitalkamera) Anvender 800K CCD pixel, med en tilgængelig maksimal opløsning på 800x x Digital zoom Gør det muligt at forstørre et billede op til 100 gange dets oprindelige størrelse. Farve-TFT LCD En højopløsnings (210K) farve TFT LCD-skærm giver klare, tydelige billeder samt mulighed for at se de optagne filer med det samme. Elektronisk billedstabilisator (EIS) Med dit CAM kan du reducere ustabile billeder ved at undgå naturlige rystelser. Forskellige digitale effekter Digitale specialeffekter (DSE) gør det muligt for dig at give filmen et specielt udseende ved at tilføje forskellige specialeffekter. USB-brugerflade til overførsel af data Du kan overføre stillbilleder og videofiler eller andre filer til en pc ved brug af USB-brugerfladen. PC-videokamera til alsidig underholdning Du kan bruge dette CAM som pc-kamera til video-chatting, videokonference og andre pc-kameraprogrammer. Stemmeoptagelse / Afspilning med stor hukommelse Du kan optage din stemme og gemme den på den interne hukommelse, Memory Stick og Memory Stick Pro (Ekstraudstyr) samt afspille stemmeoptagelsen. Plus fordel, MP Med dit CAM kan du afspille MP-filer lagret på en intern hukommelse, en Memory Stick og en Memory Stick Pro (Ekstraudstyr). Nyd dine yndlingssange med MP-filer med dit CAM.

14 Videokameraan tutustuminen Lær dit CAM at kende Videokameran mukana tulleet lisävarusteet Varmista, että seuraavat peruslisävarusteet tulevat videokameran mukana. 1. Litium-polymeri-akku 1. Lithium Polymer 2. Verkkolaite Battery pack. Audio/videokaapeli 4. USB-kaapeli 5. Teline 4. USB Cable 6. Teline 7. Käsilenkki 8. Kantolaukku 9. Ohjekirja/Pikaopas 7. Hand Strap 2. AC Power Adapter Ekstraudstyr, der følger med dit CAM Kontrollér, at følgende basisudstyr fulgte med dit digitale CAM.. Video/Audio Cable 5. Cradle 6. Earphones 8. Carrying Case 9. Instruction Book/ Quick Guide 1. Lithium-polymer batteri 2. Netadapter (vekselstrøm). Video/audio-kabel 4. USB-kabel 5. Holder 6. Høretelefoner 7. Håndstrop 8. Taske 10. Ohjelmisto CD 11. Objektiivisuojus 12. Niskalenkki 1. SCART-sovitin (lisävaruste) 14. Pidempikestoinen akkuyksikkö (lisävaruste) 10. Software CD 11. Lens Cover 12. Neck Strap 1. Scart Adapter(Option) 14. Extended life Battery Pack(Option) 9. Brugervejledning/ Lynvejledning 10. Software-cd 11. Objektivdæksel 12. Halsstrop 1. SCART-stik (Ekstraudstyr) 14. Langtidsbatteri (Ekstraudstyr) 1

15 Osien nimet Taka- ja vasen näkymä Navne på alle dele Set bagfra og fra venstre 1. Built-in MIC 2. LCD Monitor ( /Multi-Play ) / Left / Multi-Play Mode button Mode button switch [ ]switch (Zoom (Zoom out (W) out/ / RPS Rewind switch) ( ) switch) OK button(play, (Play/Pause) Pause) 9. [ ]switch (Zoom in/ FPS switch) Record/Stop button Record/Power/Charging / indicator indicator OFF Power switch / / Mode Selector Menu button 4. LCD(DISPLAY). DISPLAY button Memory Stick Slot MP LOCK Hold switch Built-in Speaker 14 1 Sisäänrakennettu MIKROFONI 2 Nestekidenäyttö DISPLAY-painike 4 MP Hold -katkaisin 5 Sisäänrakennettu kaiutin 6 Takaisin-/Monitoisto - painike 7 [ ]-katkaisin (Loitonnus/ RPS-katkaisin) 8 OK-painike (Toisto, Keskeytys) 9 [ ]-katkaisin (Lähennys/ FPS-katkaisin) 10 Tallennus/Pysäytys - painike 11 Tallennuksen/Virran/ Latauksen merkkivalo 12 Virtakytkin / Mode Selector <Tilanvalitsin> 1 Menu-painike 14 Memory Stick - korttipaikka 1 Indbygget mikrofon 2 LCD-skærm Display-knap 4 MP hold-knap 5 Indbygget højttaler 6 Tilbage/ Multiafspilningstilst and-knap 7 [ ]-knap (Zoom ud/ RPS-knap) 8 OK-knap (Afspilning, Pause) 9 [ ]-knap (Zoom ind/ FPS-knap) 10 Optagelse/Stop-knap 11 Optagelse / Tænd/sluk/ Opladningsindikator 12 Tænd/sluk-knap / /Mode Selector <Funktionsvælger> 1 Menu-knap 14 Åbning til Memory Stick

16 Osien nimet Laite oikealta ja alhaalta Navn på alle dele Set fra højre og nedefra Hængende objektivdæksel på CAM et 1. Lens 2. Light 6. Volume +, - / MF button. Earphones and AV Output Jack 7. Tripod Receptacle 4. Battery insertion part 8. Cradle Receptacle 5. Battery eject button 9. Strap Hook 1 Objektiivi 2 Salama Korvakuulokkeet ja AV-lähtö 4 Akun kiinnitysosa 5 Akun poistopainike 6 Äänenvoimakkuus +, - / MF-painike 7 Kolmijalan istukka 8 Telineen pistoke 9 Hihnan kiinnike 1 Objektiv 2 Blitz Høretelefoner og AVudgangsstik 4 Batteri isætningsdel 5 Batteri udskydningsknap 6 Volumen +, - / MF-knap 7 Til montering af stativ 8 Til montering i holder 9 Krog til strop 15

17 16 SUOMI Osien nimet: Nestekidenäyttö Kuvaruutunäyttö (OSD) (Tallennustila/Toistotila) Videon tallennustila 1. Tilan osoitin 2. EIS-ilmaisin. Program AE -ilmaisin 4. White Balance -ilmaisin 5. BLC-ilmaisin 6. Tarkennuksen ilmaisin 7. Laskuri (Kulunut aika / Jäljellä oleva aika) 8. Tallennus/Valmiustila -ilmaisin 9. Tallennus/Valmiustila -teksti 10. Tehosteiden ilmaisin 11. Lähennys-/Loitonnus -ilmaisin 12. Akun varauksen ilmaisin 1. Muistin tyypin ilmaisin 14. Kuvan laadun/koon ilmaisin 15. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin Videon toistotila 1. Tilan osoitin 2. Näytön tilan ilmaisin. Lukituksen ilmaisin 4. Akun varauksen ilmaisin 5. Muistin tyypin ilmaisin 6. Kuvalaskuri (nykyinen kuva) Videon toistotila 7. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin 8. Laskuri (Kulunut aika / Tallennettu aika) 9. Toiminnon ilmaisin (Toisto/Keskeytys/RPS/FPS) 10. Äänenvoimakkuuden ilmaisin Huomaa Asetetut toiminnot eivät peruunnu, kun videokamera kytketään uudelleen päälle BLC Video Record Mode Video Record 00:16 / 24:2 15 Navn på alle dele: LCD-skærm OSD (Skærmbilleder i videooptagelsestilstand/ videoafspilningstilstand) 14 SF / STBY Sepia Video Play Mode Video Play :16 / 10: Video Play Video Play Mode Videooptagelsestilstand 1. Tilstandsindikator 2. EIS-indikator. Program AE-indikator 4. White Balance-indikator 5. BLC-indikator 6. Fokus-indikator 7. Tæller (Brugt tid /Resterende tid) 8. Optagelse/Standby-indikator 9. Optagelse/Standby-tekst 10. Effekt-indikator 11. Zoom ind/zoom ud-indikator 12. Batteri-indikator 1. Hukommelsestype-indikator 14. Billedkvalitet/-størrelse-indikator 15. Advarsels- og meddelelsesindikator Videoafspilningstilstand 1. Tilstandsindikator 2. Aktuel visningsindikator. Spærringsindikator 4. Batteri-indikator 5. Hukommelsestype-indikator 6. Billedtæller (Aktuelt billede) Videoafspilningstilstand 7. Advarsels- og meddelelsesindikator 8. Tæller (Brugt tid /Optaget tid) 9. Driftsindikator (Afspilning/pause/RPS/FPS) 10. Volumenindikator Bemærk De indstillede funktioner annulleres ikke, hvis du tænder for CAM et igen.

18 Osien nimet: Nestekidenäyttö Kuvaruutunäyttö (OSD) (Kuvaustila/Katselutila) Kuvaustila 1. Tilan osoitin 2. EIS-ilmaisin. Program AE -ilmaisin 4. White Balance -ilmaisin 5. BLC-ilmaisin 6. Tarkennuksen ilmaisin 7. Lähennys-/Loitonnus -ilmaisin 8. Akun varauksen ilmaisin 9. Muistin tyypin ilmaisin 10. Kuvakoon ilmaisin 11. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin 12. Salaman ilmaisin BLC Photo Capture Mode 12 Photo Capture Photo View Mode Navn på alle dele: LCD-skærm 9 Sepia 8 7 OSD (Skærmbilleder i fotooptagelsestilstand/fotovisningstilstand) Fotooptagelsestilstand 1. Tilstandsindikator 2. EIS-indikator. Program AE-indikator 4. White balance-indikator 5. BLC-indikator 6. Fokus-indikator 7. Zoom ind/zoom ud-indikator 8. Batteri-indikator 9. Hukommelsestype-indikator 10. Billedstørrelse-indikator 11. Advarsels- og meddelelsesindikator 12. Blitz-indikator Katselutila 1. Tilan osoitin 2. Näytön tilan ilmaisin. Tulosteiden määrä 2 Fotovisningstilstand 1. Tilstandsindikator 2. Aktuel visningsindikator. Antal udskrifter Katselutila 4. Tulostuksen ilmaisin 5. Lukituksen ilmaisin 6. Kuvalaskuri (nykyinen kuva) Huomaa Photo View Mode 6 Photo View Fotovisningstilstand 4. Udskrivningsindikator 5. Spærringsindikator 6. Billedtæller (Aktuelt billede) Bemærk Asetetut toiminnot eivät peruunnu, kun videokamera kytketään uudelleen päälle. De indstillede funktioner annulleres ikke, hvis du tænder for CAM et igen. 2 Copies

19 Osien nimet: Nestekidenäyttö Navn på alle dele: LCD-skærm Kuvaruutunäyttö (OSD) (MP-toistotila/Tallennustila/Toistotila) MP-toistotila 1. Tilan osoitin 2. Tiedostonumero/Tiedostonimi/Tiedostomuoto. Tiedostokoko 4. Näytteenottonopeus/Bittinopeus 5. Tilapalkki 6. Kulunut aika/aika täynnä 7. Toiminnon ilmaisin 8. Äänenvoimakkuuden ilmaisin 9. Akun varauksen ilmaisin 10. Muistin tyypin ilmaisin 11. Toista kaikkia/yksi -ilmaisin MP Play Mode MP Play 2. I belive I can fly.mp.6 Mbytes Stereo 44.1KHz 128Kbps 00:4 / 0:46 7 Voice Record Mode OSD (Skærmbilleder i MP- afspilningstilstand/stemmeoptagelse/afspilningstilstand) 8 MP-afspilningstilstand 1. Tilstandsindikator 2. Filnummer/Filnavn/Filformat. Filstørrelse 4. Sampling rate/bit rate 5. Statuslinje 6. Brugt tid/fuld tid 7. Driftsindikator 8. Volumenindikator 9. Batteri-indikator 10. Hukommelsestype-indikator 11. Gentag alle/en-indikator Äänitallennus-tila 1. Tilan osoitin 2. Tiedostonumero. Näytteenottotaajuus/Bittinopeus 4. Kulunut aika/aika täynnä 5. Toiminnon ilmaisin 6. Tallennus/Valmiustila -teksti Voice Record /01/01 12:51:04 AM Stereo 8KHz 128Kbps 00:00:12 / 00:05:12 REC Stemmeoptagelsestilstand 1. Tilstandsindikator 2. Filnummer/Dato og klokkeslæt. Sampling rate/bit rate 4. Brugt tid/fuld tid 5. Driftsindikator 6. Optagelse/Standby-tekst Äänentoistotila 7. Tilapalkki 8. Lukituksen ilmaisin 9. Äänenvoimakkuuden ilmaisin Voice Play 5 6 Voice Play Mode Stemme afspilningstilstand 7. Statuslinje 8. Spærringsindikator 9. Volumenindikator 18 Huomaa Asetetut toiminnot eivät peruunnu, kun videokamera kytketään uudelleen päälle /01/01 12:51:04 AM 5.0Mbytes Stereo 8KHz 128Kbps 00:00:12 / 00:05: Bemærk De indstillede funktioner annulleres ikke, hvis du tænder for CAM et igen.

20 Akkuyksikön käyttö Sådan bruges batteriet Akkuyksikön asentaminen / irrottaminen On suositeltavaa, että videokameraan ostetaan useampi kuin yksi akkuyksikkö, jotta kameraa voi käyttää tauotta. Isætning og udtagning af batteriet Det anbefales at du køber et eller flere ekstra batterier, så du hele tiden kan bruge dit CAM. Akkuyksikön asettaminen Liu uta akkuyksikkö uraa pitkin, kunnes kuuluu naksahdus. Isætning af batteriet Sæt batteriet i hakket, indtil det klikker på plads. Akkuyksikön poistaminen Vedä [Poista akku] -painiketta, jotta akkuyksikkö tulee ulos. Udtagning af batteriet Skub på batteri eject-knappen for at tage batteriet af. Huomaa Bemærk Puhdista liitin liasta ja hiukkasista ennen akkuyksikön asentamista. Rengør batteripolerne for at fjerne fremmedlegemer, inden batteriet sættes i. 19

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitaalivideokamera. Digitalt videokamera AF CCD LCD AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitaalivideokamera. Digitalt videokamera AF CCD LCD AF CCD LCD Digitaalivideokamera VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitalt videokamera VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF CCD LCD Automaattinen tarkennus Varauskytketty piiri Nestekidenäyttö AF CCD LCD Autofokus

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FI - Käyttöohje Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD OMINAISUUDET Ylös/Toisto -painike Laukaisin/Valinta -painike Virta/Tila -painike Latauksen tilan osoitinvalo Kaiutin Alas/Wi-Fi -painike Mikrofoni

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön 2.7" LCD -näyttö Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa

4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön 2.7 LCD -näyttö Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa Yleiskatsaus StreetVision SV1 on digitaalinen HD -videokamera, joka toimii niin tavallisena videokamerana kuin erinomaisena autokamerana. Kameralla voidaan kuvata korkealaatuista FullHD -videokuvaa (1920x1080p)

Lisätiedot

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta.

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta. Pikakäyttöohje Onnittelut uuden DENVER MPG-4022NRC soittimen hankinnastas. VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat äänenvoimakkuutta. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

ACT-5020TW-pika-aloitusopas

ACT-5020TW-pika-aloitusopas Kamerakaavio: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Palauta Micro SD LCD Ylös Alas Tila ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi. 570030 Easi-Speak

Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi. 570030 Easi-Speak Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi Ohje Tevellan tuotteelle 570030 Easi-Speak Varoitus: Sisältää pieniä osia. Ei sovellu alle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG VP-D454 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787329

Käyttöoppaasi. SAMSUNG VP-D454 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787329 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot