SUOMI DANSK ELECTRONICS ELECTRONICS. *Samsung Electronics Internet-sted

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI DANSK ELECTRONICS ELECTRONICS. *Samsung Electronics Internet-sted"

Transkriptio

1 TÄMÄN VIDEOKAMERAN ON VALMISTANUT DENNE CAMCORDER ER PRODUCERET AF ELECTRONICS ELECTRONICS *Samsung Electronics Internet Home Page United Kingdom France Australia Germany Sweden Poland Italia Spain *Samsung Electronics Internet-sted United Kingdom France Australia Germany Sweden Poland Italia Spain

2 Digitaalivideokamera VP-M102/M105/M110 Digitalt videokamera VP-M102/M105/M110 AF CCD LCD Automaattinen tarkennus Varauskytketty piiri Nestekidenäyttö AF CCD LCD Autofokus Ladningskoblet lagerkreds LCD-display Käyttäjän ohjekirja Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa myöhempää tarvetta varten. ELECTRONICS Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Tämä tuote täyttää direktiivien 89/6 CEE, 7/2 CEE, 9/68 CEE vaatimukset. Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i direktiverne 89/6/EØF, 7/2/EØF og 9/68/EØF. AD J

3 Sisältö Indhold Varoitukset ja turvallisuusohjeet 8 VIDEOKAMERAN käyttöä koskevat turvallisuusohjeet...8 TEKIJÄNOIKEUKSIIN liittyvät huomautukset...9 Kosteuden tiivistymiseen liittyvät huomautukset...9 VIDEOKAMERAAN liittyviä huomautuksia...9 Akkuyksikköön liittyvät huomautukset Tavaramerkkiä koskevat huomautukset...10 Linssiin liittyviä huomautuksia...11 Nestekidenäyttöä koskevat huomautukset...11 Huoltoon liittyvät varotoimenpiteet...11 Osien vaihtoon liittyvät varotoimenpiteet...11 Videokameraan tutustuminen 12 Ominaisuudet...12 Videokameran mukana tulleet lisävarusteet...1 Osien nimet 14 Taka- ja vasen näkymä...14 Laite oikealta ja alhaalta...15 Nestekidenäyttö...16 Kuvaruutunäyttö (OSD) (Tallennustila/Toistotila)...16 Kuvaruutunäyttö (OSD) (Kuvaustila/Katselutila)...17 Kuvaruutunäyttö (OSD) (MP-toistotila/Tallennustila/Toistotila)...18 Akkuyksikön käyttö 19 Akkuyksikön asentaminen / irrottaminen...19 Akkuyksikön huolto...20 Akkuyksikön lataaminen...2 Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger 8 Forholdsregler om CAM-pleje...8 Bemærkninger vedrørende OPHAVSRET...9 Bemærkninger vedrørende kondensdannelse...9 Bemærkninger vedrørende dit CAM...9 Bemærkninger vedrørende batteriet...10 Bemærkninger vedrørende varemærke...10 Bemærkninger vedrørende objektivet...11 Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen...11 Forholdsregler vedrørende service...11 Forholdsregler vedrørende reservedele...11 Lær dit CAM at kende 12 Funktioner...12 Ekstraudstyr, der følger med dit CAM...1 Navne på alle dele 14 Set bagfra og fra venstre...14 Set fra højre og nedefra...15 LCD-skærm...16 OSD(Skærmbilleder i videooptagelsestilstand/videoafspilningstilstand)...16 OSD(Skærmbilleder i fotooptagelsestilstand/fotovisningstilstand)...17 OSD(Skærmbilleder i MP-afspilningstilstand/stemmeoptagelse/ afspilningstilstand)...18 Sådan bruges batteriet 19 Isætning og udtagning af batteriet...19 Vedligeholdelse af batteriet...20 Opladning af batteriet...2 2

4 Sisältö Indhold Alkutoimenpiteet 24 LED-merkkivalon väri...24 Laitteiston palautus -toiminnon käyttö...24 Toimet ennen videokameran käyttöä...25 Toimintopainikkeen käyttö...26 Näyttöpainikkeen käyttö...27 Nestekidenäytön säätäminen...28 Kansioiden ja tiedostojen järjestäminen...29 Tallennusaika ja -kapasiteetti...0 Muistityypin valinta...2 Memory Stick -muistikortin käyttö... Tilan ja valikon valinta...4 Videotila 5 Tallennus...6 Tallennus...6 Zoomaus...7 Toisto...8 Toisto nestekidenäytöllä...8 Tiedostojen valinta...40 Videotiedostojen poisto...40 Videotiedostojen lukitseminen...41 Videotiedostojen kopiointi...42 PB-asetuksen asettaminen...4 Eri toimintojen asetus...44 Videotiedoston koon määritys...44 Videotiedoston laadun määritys...45 Tarkennus...46 Elektronisen kuvanvakaimen (EIS) asetus...47 Valkotasapainon asetus...48 Ohjelmoidun automaattisen valotuksen (AE) asetus...49 Start 24 Farven på LED-lysdioden...24 Brug af hardware nulstillingsfunktionen...24 Inden du tager dit CAM i brug...25 Brug af funktionsknappen...26 Brug af visningsknappen...27 Justering af LCD-skærmen...28 Struktur af mapper og filer...29 Optagetid og -kapacitet...0 Valg af hukommelsestype...2 Brug af Memory Stick... Valg af tilstand og menu...4 Videotilstand 5 Optagelse...6 Optagelse...6 Zoome ind og ud...7 Afspilning...8 Afspilning på LCD-skærmen...8 Valg af filfunktioner...40 Sletning af videofiler...40 Spærring af videofiler...41 Kopiering af videofiler...42 Indstilling af PB-funktionen...4 Indstilling af forskellige funktioner...44 Indstilling af størrelse af videofil...44 Indstilling af kvalitet af videofil...45 Indstilling af fokus...46 Indstilling af EIS (Elektronisk billedstabilisering)...47 Indstilling af hvidbalancen...48 Indstilling af Program AE (Programmeret automatisk eksponering)...49

5 ENGLISH SUOMI Sisältö Indhold Taustavalon kompensointitilan (BLC) asetus...50 Tehosteiden asetus...51 Digitaalisen zoomin asetus...52 Photo Kuvaustila Mode 5 Taltiointi...54 Valokuvien taltiointi...54 Zoomaus...55 Katselu...56 Kuvatiedostojen katselu nestekidenäytöltä...56 Tiedostojen valinta...57 Kuvatiedostojen poistaminen...57 Kuvatiedostojen lukitseminen...58 DPOF-digitaalisen tulostusjärjestyksen asetus...59 Kuvatiedostojen kopiointi...60 Eri toimintojen asetus...61 Kuvatiedoston koon määritys...61 Valon määritys...62 Tarkennus...6 EIS-kuvanvakaimen asetus(elektroninen kuvanvakain)...64 Valkotasapainon asetus...65 Ohjelmoidun automaattisen valotuksen (AE) asetus...66 Taustavalon kompensointitilan (BLC) asetus...67 MP-tila Mode 69 Musiikin tallennus videokameraan...70 Musiikin kopiointi videkameraan...70 Toisto...71 Musiikkitiedostojen toisto...71 Toistotavan valinta...72 Indstilling af BLC (Modlyskompensation)...50 Indstilling af effekten...51 Indstilling af digitalt zoom...52 Photo Fototilstand Mode 5 Optagelse...54 Optagelse af billeder...54 Zoome ind og ud...55 Gennemsyn...56 Gennemsyn af billedfiler på LCD-skærmen...56 Valg af filfunktioner...57 Sletning af billedfiler...57 Spærring af billedfiler...58 Indstilling af DPOF-funktionen (Digital Print Order Format)...59 Kopiering af billedfiler...60 Indstilling af forskellige funktioner...61 Indstilling af størrelse på billedfil...61 Indstilling af blitz...62 Indstilling af fokus...6 Indstilling af EIS (Elektronisk billedstabilisering)...64 Indstilling af hvidbalancen...65 Indstilling af Program AE (Programmeret automatisk eksponering)...66 Indstilling af BLC (Modlyskompensation)...67 MP-tilstand Mode 69 Lagring af musik på CAM...70 Kopiering af musikfiler til CAM...70 Afspilning...71 Afspilning af musikfiler...71 Valg af afspilningsfunktioner

6 Sisältö Indhold Uudelleen toiston asetus...72 Tiedostojen valinta...7 Musiikkitiedostojen poisto...7 Musiikkitiedostojen lukitus...74 Musiikkitiedostojen kopiointi...75 Äänitallennus-tila 76 Tallennus...76 Äänen tallennus...76 Toisto...77 Äänitiedostojen toisto...77 Tiedostojen valinta...78 Äänitiedostojen poisto...78 Äänitiedostojen lukitus...79 Äänitiedostojen kopiointi...80 Tiedostoselaimen käyttö 81 Tiedostojen tai kansioiden poisto...81 Tiedostojen poisto...82 Tiedostojen tai kansioiden kopiointi...8 Tiedostotietojen katselu...84 Videokameran määritykset 85 Nestekidenäytön säätäminen...86 Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen...86 Nestekidenäytön värin säätö...87 Päivämäärän/ajan määritys...88 Kellonajan asetus...88 Päivämäärän asetus...89 Päivämäärän muodon määritys...90 Kellonajan muodon määritys...91 Indstilling af afspilningsgentagelse...72 Valg af filfunktioner...7 Sletning af musikfiler...7 Spærring af musikfiler...74 Kopiering af musikfiler...75 Stemmeoptagelsestilstand 76 Optagelse...76 Stemmeoptagelse...76 Afspilning...77 Afspilning af stemmefiler...77 Valg af filfunktioner...78 Sletning af stemmefiler...78 Spærring af stemmefiler...79 Kopiering af stemmefiler...80 Brug af filsøgning 81 Sletning af filer eller mapper...81 Spærring af filer...82 Kopiering af filer eller mapper...8 Visning af filoplysninger...84 Indstilling af CAM 85 Justering af LCD-skærmen...86 Justering af LCD-lysstyrken...86 Justering af LCD-farver...87 Indstilling af dato/klokkeslæt...88 Indstilling af klokkeslæt...88 Indstilling af dato...89 Indstilling af datoformat...90 Indstilling af klokkeslætformat

7 Sisältö Järjestelmän asetus...92 Automaattisen sammutuksen asetus...92 Demo-toiminnon asetus...9 Aloitustilan asetus...94 Tiedostonumero-toiminnon asetus...95 Äänimerkin asetus...96 Versiotietojen katselu...97 Muistin asetus...98 Tallennustyypin valinta...98 Muistin alustus...99 Vapaan muistitilan tarkastelu USB-tilan käyttö Tiedostojen tallennus ulkoiseen muistiin USB-liitännän nopeus järjestelmästä riippuen Järjestelmäympäristö Pc-videokameran käyttö...10 Videokameran liittäminen tulostimeen Sekalaisia tietoja 105 Videokameran liittäminen toisiin laitteisiin Videokameran liittäminen televisioon Videokameran liittäminen videonauhuriin tai DVD-soittimeen Videotiedostojen kopiointi videokasetille Videokameran kytkeminen pc:hen käyttämällä USB-kaapelia Ohjelmien asentaminen Image Mixer -kuvasekoittimen asentaminen Pc-videokameran asentaminen Windows98SE -ohjaimen asentaminen (vain Windows98SE -ohjaimelle)...11 Valokuvien tulostus Tulostus PictBridge-toiminnolla Kuvien tulostus DPOF-tiedostojen kanssa Indhold Indstilling af systemet...92 Indstilling af automatisk sluk...92 Indstilling af demo-funktion...9 Indstilling af starttilstand...94 Indstilling af filnr.-funktion...95 Indstilling af biplyd...96 Visning af information om version...97 Indstilling af hukommelsen...98 Valg af lagringstype...98 Formatering af hukommelsen...99 Visning af hukommelsesplads Brug af USB-tilstand Lagring af filer på ekstern hukommelse USB-hastighed afhængig af systemet Systemmiljø Brug af pc-kamera...10 Tilslutning af CAM til en printer Diverse oplysninger 105 Tilslutning af CAM til andre enheder Tilslutning af CAM til et tv Tilslutning af CAM til en video- eller dvd-optager Kopiering af videofiler til et videobånd Tilslutning af CAM til en pc ved hjælp af USB-kabel Installation af programmer Installation af Image Mixer Installation til brug af pc-cam Installation af Windows98SE driver (Kun til Windows98SE) Udskrivning af foto Udskrivning med PictBridge-funktionen Udskrivning af foto med DPOF-filer

8 Sisältö Indhold Huolto 117 Videokameran puhdistus ja huolto Toimenpiteet videokameran käytön jälkeen Rungon puhdistus Sisäänrakennetun ladattavan akun käyttö Videokameran käyttö ulkomailla Vianetsintä 120 Vianmäärityksen näyttö Valikon käyttö 122 Tekniset tiedot 124 Hakemisto 126 Vedligeholdelse 117 Rengøring og vedligeholdelse af dit CAM Efter brug af CAM Rengøring af kamerahuset Brug af indbygget, genopladeligt batteri Brug af CAM i udlandet Fejlfinding 120 Selvdiagnosticeringsmeddelelser Brug af Menuen 122 Specifikationer 124 Indeks 126 7

9 Varoitukset ja turvallisuusohjeet VIDEOKAMERAN käyttöä koskevat turvallisuusohjeet Ota huomioon seuraavat käyttöön liittyvät varotoimet: Säilytä laite turvallisessa paikassa. Laitteen linssi saattaa vahingoittua iskusta. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä aseta laitetta kosteaan paikkaan. Kosteus ja vesi voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteessa. Älä koske laitetta tai virtakaapelia märillä käsillä sähköiskun välttämiseksi. Älä käytä salamaa muiden ihmisten silmien lähellä. Salamasta lähtee voimakas valo, joka voi vahingoittaa silmiä auringonvalon tavoin. Erityisesti on varottava kuvatessa pikkulapsia, jolloin salaman on oltava vähintään metrin ( jalan) päässä kohteesta. Ota yhteyttä lähimpään kauppiaaseen tai valtuutettuun Samsung-huoltoon jos laite ei toimi kunnolla. Laitteen purkaminen itse saattaa aiheuttaa palautumatonta vahinkoa, jota on hyvin vaikea korjata. Puhdista laite kuivalla, pehmeällä rievulla. Käytä tahrojen poistamiseen pehmeää riepua, jossa on laimeaa pesuainetta. Älä käytä minkäänlaisia liuottimia, erityisesti bentseenejä, sillä ne voivat vahingoittaa päällystettä vakavasti. Suojaa laite sateelta ja suolavedeltä. Puhdista laite käytön jälkeen. Suolavesi voi aiheuttaa laitteen osien ruostumista. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Forholdsregler om CAM-pleje Bemærk følgende forholdsregler vedrørende anvendelse: Opbevar enheden på et sikkert sted. Enheden er forsynet med et objektiv, der kan blive beskadiget ved rystelser. Hold det uden for børns rækkevidde. Enheden må ikke anbringes på et vådt sted. Fugt og vand kan medføre funktionssvigt på enheden. For at forhindre elektrisk stød må du ikke berøre enheden eller netledningen med våde hænder. Brug ikke blitzen tæt på andres øjne. Blitzen udsender et stærkt lys, der kan forårsage synsskader på samme måde som direkte sollys i øjnene. Der skal især udvises forsigtighed ved fotografering af spædbørn, hvor blitzen skal være mindst 1 meter fra motivet. Hvis enheden ikke fungerer, som den skal, skal du kontakte nærmeste forhandler eller autoriserede Samsungserviceafdeling. Hvis du selv skiller enheden ad, kan det forårsage uoprettelig skade, som vil være vanskelig at reparere. Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug en blød klud, der er fugtet med et mildt vaskemiddel, til at fjerne pletter. Brug aldrig nogen form for opløsningsmiddel, især benziner, da de kan beskadige overfladen alvorligt. Hold enheden væk fra regn og saltvand. Rengør enheden efter brug. Saltvand kan få delene til at ruste. 8

10 Varoitukset ja turvallisuusohjeet TEKIJÄNOIKEUKSIIN liittyvät huomautukset. Televisio-ohjelmat, videoelokuvat, DVD-ohjelmat, -elokuvat ja muut ohjelmamateriaalit saattavat olla tekijänoikeussuojattuja. Tekijänoikeussuojattujen materiaalien luvaton kopiointi saattaa rikkoa tekijänoikeuden omistajien oikeuksia ja tekijänoikeuslakeja. Kaikki tässä ohjekirjassa tai muussa Samsung-laitteen mukana tulleessa aineistossa mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta. Kosteuden tiivistymiseen liittyvät huomautukset. 1. Äkillinen ilman lämpötilan nousu voi aiheuttaa kosteuden muodostumisen videokameran sisälle. Esimerkiksi: Poistuminen lämpimästä tilasta tai siirtyminen lämpimään tilaan kylmänä päivänä saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisällä. Estä kosteuden tiivistyminen asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen kuin se altistetaan äkilliselle lämpötilan muutoksella. VIDEOKAMERAAN liittyviä huomautuksia 1. Älä altista videokameraa korkeille lämpötiloille (yli 60 C). Esimerkiksi pysäköityyn autoon kesällä tai suoraan auringonvaloon. 2. Älä anna videokameran kastua. Suojaa videokamera sateelta, suolavedeltä ja muulta kosteudelta. Videokamera vaurioituu, jos se upotetaan veteen tai altistetaan suurelle kosteusmäärälle. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende OPHAVSRET Tv-programmer, filmvideobånd, dvd-titler, film og andet programmateriale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale kan krænke ophavsretindehavernes rettigheder og er i strid med ophavsretlige love. Alle varemærker og registrerede varemærker omtalt i denne vejledning eller anden dokumentation, der leveres sammen med dit Samsung-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive indehavere. Bemærkninger vedrørende kondensdannelse 1. En pludselig stigning i lufttemperaturen kan forårsage kondensdannelse inden i dit CAM. For eksempel: Hvis du kommer ind i eller forlader et opvarmet sted på en kold dag, kan det forårsage kondensdannelse inden i produktet For at forhindre kondensdannelse skal du anbringe produktet i en bæretaske eller plastikpose, før du udsætter det for en pludselig temperaturændring. Bemærkninger vedrørende dit CAM 1. Udsæt ikke dit CAM for høje temperaturer (over 60 C). F.eks. i en parkeret bil om sommeren eller i direkte sollys 2. CAM et må ikke blive vådt. Hold CAM et væk fra regn, saltvand eller anden form for fugt. Cam et beskadiges, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj fugtighed. 9

11 10 SUOMI Varoitukset ja turvallisuusohjeet Akkuyksikköön liittyvät huomautukset. Suosittelemme, että käytät alkuperäistä akkuyksikköä, joka on saatavissa SAMSUNG-huollosta. Varmista, että akkuyksikkö on täysin latautunut ennen nauhoituksen aloitusta. Säästä akun virtaa kytkemällä videokamera pois päältä silloin, kun sitä ei käytetä. Jos laite on STBY-tilassa, eikä laitetta käytetä 5 minuuttiin, laite sammuu automaattisesti, jottei akku tyhjenisi turhaan. Varmista, että akkuyksikkö on kiinnitetty tukevasti paikoilleen. Laitteen mukana tullut uusi akkuyksikkö ei ole ladattu. Akkuyksikkö on ladattava täysin ennen kuin sitä voi käyttää. Älä pudota akkuyksikköä. Akkuyksikkö voi vaurioitua, jos se pudotetaan. Litium-polymeri-akun täysi purkautuminen vahingoittaa sisäisiä kennoja. Akkuyksikkö on altis vuodoille sen ollessa täysin purkautunut. Vältä akkuyksikön vauriota poistamalla akkuyksikkö kun se on purkautunut. Puhdista liitin liasta ja hiukkasista ennen akkuyksikön asentamista. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, kun akku on kulunut loppuun. Akut tulee hävittää kemiallisena jätteenä. Varo, ettet pudota akkuyksikköä kun poistat sen videokamerasta. Tavaramerkkiä koskevat huomautukset DivX-logot ja DivX-lisensoidut logot ovat DivX, Network Inc - yhtiön tavaramerkkejä, ja niitä voidaan käyttää lisenssisopimuksen jälkeen. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende batteriet Det anbefales at bruge et originalt batteri, der kan fås ved SAMSUNG-servicecenteret. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, inden du begynder at optage. For at spare batteristrøm skal CAM et være slukket, når du ikke anvender det. Hvis det efterlades i STBY-tilstand uden at det betjenes i mere end 5 minutter, slukker det automatisk, så batteriet ikke aflades unødvendigt. Kontrollér, at batteriet er korrekt og forsvarligt anbragt. Det nye batteri, der følger med produktet, er ikke opladet. Det skal oplades helt, inden det anvendes. Tab ikke batteriet. Hvis du taber batteriet, kan det blive beskadiget. Hvis et lithium-polymer batteri aflades helt, beskadiges de indvendige celler. Batteriet kan være tilbøjeligt til at lække, hvis det aflades helt. For at undgå at beskadige batteriet, skal du sørge for at fjerne det, når der ikke er mere spænding tilbage. Rengør batteripolerne for at fjerne fremmelegemer, inden batteriet sættes i. Bemærkninger vedrørende varemærke Når batteriets levetid er overskredet, skal du kontakte nærmeste forhandler. Batterier skal bortskaffes som kemisk affald. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det fra CAM et. Logoerne DivX, DivX Licensed er varemærker tilhørende DivX, Network, Inc og kan anvendes efter licensaftale.

12 Varoitukset ja turvallisuusohjeet Linssiin liittyviä huomautuksia Älä kuvaa kameran objektiivin ollessa suunnattuna suoraan aurinkoon. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa varauskytkettyä piiriä (CCD-kuvailmaisin). Nestekidenäyttöä koskevat huomautukset 1. Nestekidenäyttö on valmistettu käyttämällä tarkkuusteknologiaa. Nestekidenäytössä saattaa kuitenkin esiintyä pieniä pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä pisteet ovat normaaleja, eivätkä ne vaikuta tallennettuun kuvaan millään tavoin. 2. Kuva saattaa olla vaikea nähdä kun käytät nestekidenäyttöä suorassa auringonvalossa tai ulkona.. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa nestekidenäyttöä. Huoltoon liittyvät varotoimenpiteet Älä yritä huoltaa videokameraa itse. Kansien avaus tai poisto voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Käänny kaikissa huoltoasioissa ammattitaitoisen huoltohenkilön puoleen. Osien vaihtoon liittyvät varotoimenpiteet Kun varaosia tarvitaan, varmista, että huoltohenkilö on käyttänyt valmistajan määrittämiä varaosia, joilla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä osalla. Luvattomat varaosien vaihdot voivat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun vaaraan. Bemærkninger og sikkerhedsanvisninger Bemærkninger vedrørende objektivet Optag ikke med kameraets objektiv rettet direkte mod solen. Direkte sollys kan beskadige CCD'en (den ladningskoblede lagerkreds, billedføleren). Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen 1. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af præcisionsteknologi. Der kan dog fremkomme små bitte prikker (røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er normale og påvirker ikke det optagne billede på nogen måde. 2. Når du bruger LCD-skærmen i direkte sollys eller udendørs, kan det være svært at se billedet klart.. Direkte sollys kan beskadige LCD-skærmen. Forholdsregler vedrørende service Forsøg ikke selv at udføre service på dette CAM. Åbning eller aftagning af paneler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Forholdsregler vedrørende reservedele Når det er nødvendigt at udskifte dele, skal det sikres, at serviceteknikeren har anvendt reservedele, der er specificeret af fabrikanten og har samme karakteristika som de originale dele. Uautoriserede erstatninger kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre risici. 11

13 12 SUOMI Videokameraan tutustuminen Ominaisuudet Yhdistetty CAM/DSC-toiminta (video-/still kamera) Laitteessa yhdistyy digitaalisia kuvanottotapoja laite muuntuu helposti digitaalisesta videokamerasta digitaaliseksi stillkameraksi, jolla on miellyttävää ja helppoa tallentaa kuvaa. Korkean resoluution kuva (digitaalinen still-kamera) Käyttämällä 800 megapikselin CCD:tä, maksimiresoluutio on 800x x digitaalinen zoomaus Kuva voidaan suurentaa 100-kertaiseksi alkuperäiseen kokoonsa nähden. Värillinen TFT LCD Korkean resoluution (210K) TFT LCD antaa puhtaan, kirkkaan kuvan sekä mahdollisuuden katsoa nauhoitusta välittömästi. Elektroninen kuvanvakain (EIS) Videokameralla pystytään vähentämään tärisevistä liikkeistä aiheutuvia kuvan epätarkkuuksia. Erilaisia digitaalisia tehosteita Digitaalisten erikoistehosteiden (DSE) avulla käyttäjä voi antaa nauhoitteelle erityisulkomuodon lisäämällä lukuisia erikoistehosteita. USB-liitäntä tiedonsiirtoa varten Pc:hen voidaan siirtää still-kuvia ja videokuvia tai muita tiedostoja USB-liitännän kautta. Pc-videokamera kaikkeen viihteeseen Digitaalivideokameraa voidaan käyttää PC-kamerana videochatissä, videokonferensseissa ja muissa PC-kameran sovellusohjelmissa. Äänitallennus / toisto Ääntä voidaan äänittää ja tallentaa sisäiseen, Memory Stick- ja Memory Stick Pro (lisävaruste) -muistiin ja sitä voidaan myös toistaa. Lisäetuna MP Videokameralla voidaan toistaa MP-tiedostoja, jotka on tallennettu sisäiseen, Memory Stick- ja Memory Stick Pro (lisävaruste) muistiin. Videokameralla voit kuunnella mielikappaleitasi MP-tiedostoina. Lær dit CAM at kende Funktioner Integreret digital CAM/DSC-betjening En integreret digital billedenhed, der nemt skifter mellem et digitalt CAM og et digitalt kamera, som er behageligt og nemt at optage med. Højopløsnings billedkvalitet (digitalkamera) Anvender 800K CCD pixel, med en tilgængelig maksimal opløsning på 800x x Digital zoom Gør det muligt at forstørre et billede op til 100 gange dets oprindelige størrelse. Farve-TFT LCD En højopløsnings (210K) farve TFT LCD-skærm giver klare, tydelige billeder samt mulighed for at se de optagne filer med det samme. Elektronisk billedstabilisator (EIS) Med dit CAM kan du reducere ustabile billeder ved at undgå naturlige rystelser. Forskellige digitale effekter Digitale specialeffekter (DSE) gør det muligt for dig at give filmen et specielt udseende ved at tilføje forskellige specialeffekter. USB-brugerflade til overførsel af data Du kan overføre stillbilleder og videofiler eller andre filer til en pc ved brug af USB-brugerfladen. PC-videokamera til alsidig underholdning Du kan bruge dette CAM som pc-kamera til video-chatting, videokonference og andre pc-kameraprogrammer. Stemmeoptagelse / Afspilning med stor hukommelse Du kan optage din stemme og gemme den på den interne hukommelse, Memory Stick og Memory Stick Pro (Ekstraudstyr) samt afspille stemmeoptagelsen. Plus fordel, MP Med dit CAM kan du afspille MP-filer lagret på en intern hukommelse, en Memory Stick og en Memory Stick Pro (Ekstraudstyr). Nyd dine yndlingssange med MP-filer med dit CAM.

14 Videokameraan tutustuminen Lær dit CAM at kende Videokameran mukana tulleet lisävarusteet Varmista, että seuraavat peruslisävarusteet tulevat videokameran mukana. 1. Litium-polymeri-akku 1. Lithium Polymer 2. Verkkolaite Battery pack. Audio/videokaapeli 4. USB-kaapeli 5. Teline 4. USB Cable 6. Teline 7. Käsilenkki 8. Kantolaukku 9. Ohjekirja/Pikaopas 7. Hand Strap 2. AC Power Adapter Ekstraudstyr, der følger med dit CAM Kontrollér, at følgende basisudstyr fulgte med dit digitale CAM.. Video/Audio Cable 5. Cradle 6. Earphones 8. Carrying Case 9. Instruction Book/ Quick Guide 1. Lithium-polymer batteri 2. Netadapter (vekselstrøm). Video/audio-kabel 4. USB-kabel 5. Holder 6. Høretelefoner 7. Håndstrop 8. Taske 10. Ohjelmisto CD 11. Objektiivisuojus 12. Niskalenkki 1. SCART-sovitin (lisävaruste) 14. Pidempikestoinen akkuyksikkö (lisävaruste) 10. Software CD 11. Lens Cover 12. Neck Strap 1. Scart Adapter(Option) 14. Extended life Battery Pack(Option) 9. Brugervejledning/ Lynvejledning 10. Software-cd 11. Objektivdæksel 12. Halsstrop 1. SCART-stik (Ekstraudstyr) 14. Langtidsbatteri (Ekstraudstyr) 1

15 Osien nimet Taka- ja vasen näkymä Navne på alle dele Set bagfra og fra venstre 1. Built-in MIC 2. LCD Monitor ( /Multi-Play ) / Left / Multi-Play Mode button Mode button switch [ ]switch (Zoom (Zoom out (W) out/ / RPS Rewind switch) ( ) switch) OK button(play, (Play/Pause) Pause) 9. [ ]switch (Zoom in/ FPS switch) Record/Stop button Record/Power/Charging / indicator indicator OFF Power switch / / Mode Selector Menu button 4. LCD(DISPLAY). DISPLAY button Memory Stick Slot MP LOCK Hold switch Built-in Speaker 14 1 Sisäänrakennettu MIKROFONI 2 Nestekidenäyttö DISPLAY-painike 4 MP Hold -katkaisin 5 Sisäänrakennettu kaiutin 6 Takaisin-/Monitoisto - painike 7 [ ]-katkaisin (Loitonnus/ RPS-katkaisin) 8 OK-painike (Toisto, Keskeytys) 9 [ ]-katkaisin (Lähennys/ FPS-katkaisin) 10 Tallennus/Pysäytys - painike 11 Tallennuksen/Virran/ Latauksen merkkivalo 12 Virtakytkin / Mode Selector <Tilanvalitsin> 1 Menu-painike 14 Memory Stick - korttipaikka 1 Indbygget mikrofon 2 LCD-skærm Display-knap 4 MP hold-knap 5 Indbygget højttaler 6 Tilbage/ Multiafspilningstilst and-knap 7 [ ]-knap (Zoom ud/ RPS-knap) 8 OK-knap (Afspilning, Pause) 9 [ ]-knap (Zoom ind/ FPS-knap) 10 Optagelse/Stop-knap 11 Optagelse / Tænd/sluk/ Opladningsindikator 12 Tænd/sluk-knap / /Mode Selector <Funktionsvælger> 1 Menu-knap 14 Åbning til Memory Stick

16 Osien nimet Laite oikealta ja alhaalta Navn på alle dele Set fra højre og nedefra Hængende objektivdæksel på CAM et 1. Lens 2. Light 6. Volume +, - / MF button. Earphones and AV Output Jack 7. Tripod Receptacle 4. Battery insertion part 8. Cradle Receptacle 5. Battery eject button 9. Strap Hook 1 Objektiivi 2 Salama Korvakuulokkeet ja AV-lähtö 4 Akun kiinnitysosa 5 Akun poistopainike 6 Äänenvoimakkuus +, - / MF-painike 7 Kolmijalan istukka 8 Telineen pistoke 9 Hihnan kiinnike 1 Objektiv 2 Blitz Høretelefoner og AVudgangsstik 4 Batteri isætningsdel 5 Batteri udskydningsknap 6 Volumen +, - / MF-knap 7 Til montering af stativ 8 Til montering i holder 9 Krog til strop 15

17 16 SUOMI Osien nimet: Nestekidenäyttö Kuvaruutunäyttö (OSD) (Tallennustila/Toistotila) Videon tallennustila 1. Tilan osoitin 2. EIS-ilmaisin. Program AE -ilmaisin 4. White Balance -ilmaisin 5. BLC-ilmaisin 6. Tarkennuksen ilmaisin 7. Laskuri (Kulunut aika / Jäljellä oleva aika) 8. Tallennus/Valmiustila -ilmaisin 9. Tallennus/Valmiustila -teksti 10. Tehosteiden ilmaisin 11. Lähennys-/Loitonnus -ilmaisin 12. Akun varauksen ilmaisin 1. Muistin tyypin ilmaisin 14. Kuvan laadun/koon ilmaisin 15. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin Videon toistotila 1. Tilan osoitin 2. Näytön tilan ilmaisin. Lukituksen ilmaisin 4. Akun varauksen ilmaisin 5. Muistin tyypin ilmaisin 6. Kuvalaskuri (nykyinen kuva) Videon toistotila 7. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin 8. Laskuri (Kulunut aika / Tallennettu aika) 9. Toiminnon ilmaisin (Toisto/Keskeytys/RPS/FPS) 10. Äänenvoimakkuuden ilmaisin Huomaa Asetetut toiminnot eivät peruunnu, kun videokamera kytketään uudelleen päälle BLC Video Record Mode Video Record 00:16 / 24:2 15 Navn på alle dele: LCD-skærm OSD (Skærmbilleder i videooptagelsestilstand/ videoafspilningstilstand) 14 SF / STBY Sepia Video Play Mode Video Play :16 / 10: Video Play Video Play Mode Videooptagelsestilstand 1. Tilstandsindikator 2. EIS-indikator. Program AE-indikator 4. White Balance-indikator 5. BLC-indikator 6. Fokus-indikator 7. Tæller (Brugt tid /Resterende tid) 8. Optagelse/Standby-indikator 9. Optagelse/Standby-tekst 10. Effekt-indikator 11. Zoom ind/zoom ud-indikator 12. Batteri-indikator 1. Hukommelsestype-indikator 14. Billedkvalitet/-størrelse-indikator 15. Advarsels- og meddelelsesindikator Videoafspilningstilstand 1. Tilstandsindikator 2. Aktuel visningsindikator. Spærringsindikator 4. Batteri-indikator 5. Hukommelsestype-indikator 6. Billedtæller (Aktuelt billede) Videoafspilningstilstand 7. Advarsels- og meddelelsesindikator 8. Tæller (Brugt tid /Optaget tid) 9. Driftsindikator (Afspilning/pause/RPS/FPS) 10. Volumenindikator Bemærk De indstillede funktioner annulleres ikke, hvis du tænder for CAM et igen.

18 Osien nimet: Nestekidenäyttö Kuvaruutunäyttö (OSD) (Kuvaustila/Katselutila) Kuvaustila 1. Tilan osoitin 2. EIS-ilmaisin. Program AE -ilmaisin 4. White Balance -ilmaisin 5. BLC-ilmaisin 6. Tarkennuksen ilmaisin 7. Lähennys-/Loitonnus -ilmaisin 8. Akun varauksen ilmaisin 9. Muistin tyypin ilmaisin 10. Kuvakoon ilmaisin 11. Varoitus- ja huomautus -ilmaisin 12. Salaman ilmaisin BLC Photo Capture Mode 12 Photo Capture Photo View Mode Navn på alle dele: LCD-skærm 9 Sepia 8 7 OSD (Skærmbilleder i fotooptagelsestilstand/fotovisningstilstand) Fotooptagelsestilstand 1. Tilstandsindikator 2. EIS-indikator. Program AE-indikator 4. White balance-indikator 5. BLC-indikator 6. Fokus-indikator 7. Zoom ind/zoom ud-indikator 8. Batteri-indikator 9. Hukommelsestype-indikator 10. Billedstørrelse-indikator 11. Advarsels- og meddelelsesindikator 12. Blitz-indikator Katselutila 1. Tilan osoitin 2. Näytön tilan ilmaisin. Tulosteiden määrä 2 Fotovisningstilstand 1. Tilstandsindikator 2. Aktuel visningsindikator. Antal udskrifter Katselutila 4. Tulostuksen ilmaisin 5. Lukituksen ilmaisin 6. Kuvalaskuri (nykyinen kuva) Huomaa Photo View Mode 6 Photo View Fotovisningstilstand 4. Udskrivningsindikator 5. Spærringsindikator 6. Billedtæller (Aktuelt billede) Bemærk Asetetut toiminnot eivät peruunnu, kun videokamera kytketään uudelleen päälle. De indstillede funktioner annulleres ikke, hvis du tænder for CAM et igen. 2 Copies

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-32(1) Integrated Stereo Amplifier Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI TA-FA1200ES Sony Corporation 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 17 Pesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE Brugsanvisning OPVASKEMASKINE DA Dansk, 1 FI Suomi, 15 Oversigt Forholdsregler, råd og assistance, 2-3 Generelt om sikkerheden Bortskaffelse Spar på energien og værn om miljøet Servicetjeneste Installation,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot