Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma Kuvaus toiminnallisesta suunnitteluprosessista Pia Rotko Anu Suonpää Raportti a96/2013

2 Laatija: Pia Rotko ja Anu Suonpää Tarkastaja: Anu Suonpää Hyväksyjä: Jaana Pönni LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY, RAPORTTI a96/2013

3 Sisältö 1 Johdanto Haimoon arvot Sijainti Kylän historiaa Vihtijoki Maatalous Vihtijoen alueella Luonto Vesiensuojelutoimenpiteet Virtavesikunnostukset Maatalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Vesistökuormitus ja kuormituksen vähentäminen Kuormitus Kuormituksen vähentäminen Asutus ja palvelut Asemakaava Haimoon kylän juomaveden hankinta ja pohjavesialueet Haja-asutuksen jätevesien puhdistaminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tavoitteet Haimoossa Jätehuolto ja kierrätys Ekopisteet Kylän muut palvelut ja elinkeinoelämä Haimoon koulu Kylätoimintaa Kylän kehittäminen Lasten kyläsuunnitelmatyöpajat Aikuisten kyläsuunnitelmatyöpajat Yhteenveto Kirjallisuuslähteet... 26

4 Liitteet Liite 1. Kehittämisehdotukset Liite 2. Lasten kyläsuunnitelmatyöpajan tulokset Liite 3. Mahdollisia rahoituskanavia kylän kehittämiseen Jakelu Haimoon kyläyhdistys SYKE / Pia Rotko ja Turo Hjerppe

5 Kiitokset: Haluamme kiittää kyläsuunnitelman tekoon osallistuneita sekä Webropol-kyselyyn vastanneita Haimoolaisia ja erityisesti Maria Aittoniemeä, joka oli suureksi avuksi työpajoja järjestettäessä. Lisäksi haluamme kiittää Haimoon koulun 5. ja 6. luokan oppilaita, rehtori Ville Kiurua ja opettaja Katri Päkkilää innostuneesta suhtautumisesta kyläsuunnitelman tekoon. Kiitämme myös asiantuntija-avusta Esko Vuorista Silvestris Oy:sta, Minttu Peuraniemeä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä sekä Turo Hjerppeä Suomen ympäristökeskuksesta. 1 Johdanto Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma tehtiin kyläläisten, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoiman Hiidenveden kunnostus -hankkeen yhteistyönä osana SYKEn vetämää EU-rahoitteista GisBloom-vesiensuojeluhanketta. Hiidenvesi on yksi hankkeen pilottikohteista. Haimoo valittiin vesienhoidollisen kyläsuunnitelman pilottikyläksi, koska Haimoossa ei ollut vielä kyläsuunnitelmaa, kylä sijaitsee vesistön lähellä, (sen läpi virtaa Hiidenveteen laskeva Vihtijoki), haimoolaiset olivat asiasta innostuneita ja kylässä toimii aktiivinen kyläyhdistys. Kyläsuunnitelman tarkoituksena oli koota olemassa oleva tieto kylästä ja tehdä pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma kylälle. Tavoitteena oli myös luoda aktiivista toimintaa kylällä ja kasvattaa me-henkeä eli lisätä sosiaalista pääomaa. Vesiensuojelun asiantuntijoille vesiensuojelupainotteisen kyläsuunnitelman laatiminen yhdessä kyläläisten kanssa antaa mahdollisuuden tehdä vesiensuojelutyötä ruohonjuuritasolla sekä innostaa paikallisia asukkaita omien lähivesien suojeluun. Vesiensuojelu liittyy kyläsuunnitteluun, koska alueen viihtyisyys voi kytkeytyä vesistön tilaan. Rehevöityminen haittaa virkistyskäyttöä ja vesistön tila vaikuttaa alueen imagoon. Vesienhoidollinen kyläsuunnitelma soveltuu alueille, missä merkittävä osa asukkaista asuu vesistön vaikutuspiirissä. Tavoitteena on, että kun vesistö otetaan huomioon osana kylän kehittämisen muuta suunnittelua, vesiensuojelutoimenpiteet tulevat myös hyväksytyksi ja niitä toteutetaan kylää kehitettäessä. 2 Haimoon arvot Kyläsuunnitelmatyöpajoissa muodostettiin kylälle seuraavat arvot yhdessä kyläläisten kanssa: Kaunis luonto Puhdas joki Hiljaisuus Saasteettomuus Maaseutumaisuus Yhteisöllisyys Oma kylä kuntoon -asenne (toimeen tarttuminen) Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013 5

6 3 Sijainti Haimoon kylä sijaitsee Vihdin koilliskulmalla. Kylässä on tällä hetkellä n. 750 asukasta. Kylän väkiluku on viimeiset n. 10 vuotta ollut nopeassa kasvussa. Haimoo oli vuonna 2006 Vihdin nopeimmin kasvava kylä. Se on yksi Vihdin suurimmista hevoskylistä eli alueella on paljon hevosharrastajia. Kuva 1. Hevostalli. Piirros Haimoon koulun 5 lk. oppilas Netta Haapala Kylän historiaa Pohjautuu Tarja Ojanteen Haimoon Martoille lokakuussa 2010 keräämään kylän historiikkiin. Haimoon kyläseutu paljastui veden alta noin vuotta sitten. Sitä ennen ainoastaan muutama korkea paikka Moksissa oli Vihdin alueella veden pinnan yläpuolella. Jääkausi on muokannut Haimoon seutua synnyttäen mm. Salpausselän esiharjanteet, jotka jakavat kylän pitkittäin Tupakkiaron ja Moksin jäädessä harjun pohjoispuolelle. Myös Vihtijoki tulee vastaan tai viereen kaikilla kylän teillä ja Leppäluhdan peltoaukea on entistä muinaisjärven pohjaa. Ihmisen luomia yhteyksiä ovat tiet, jotka ennen kulkivat talon pihojen halki, porraspäästä toiseen ja maaston muotoja noudattaen lehmipolkuina. Joen ylittävät padot ja sillat helpottavat 6 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

7 liikkumista luvulla tullut Kehätie jätti kylätiet sivuteiksi luvulta alkaen on Hangon rata halkonut Vihtiä (Selin asema, Haimoon seisake). Nykyään ei radalla ole henkilöliikennettä. Haimoo-nimen suosituin selitys on Heim Å (kotijoki). Haimoo-käsite vaihtelee riippuen siitä, puhutaanko rekisterikylästä, koulupiiristä vai äänestyspiiristä. Vanha iskulause Vihti, kartanoiden pitäjä ei koske Haimoota. Haimoo/Haimo on virallisesti vain Haimoon koskitilan nimi, muuten Haimoo oli vain kartanoiden takamaita, ulkomaita, Vanhalan, Kirvelän, Pappilan tai Korppilan ulkomaita. Haimoon lähikyliä ovat Moksi (Olkkala), Selki (Siippoo), Herrakunta, Tupakkiaro (Vihtijärvi), Nurmijärven puolella Korpi ja Nummenpää. Kylänosien ulkoinen ilme vaihtelee. Etu-Haimoo on Myllynseutua ja Taka-Haimoo Leppäluhdan peltoaukea, Vihtijoen yhdistäessä molempia luvun alkupuolella suomensi moni haimoolainen ruotsalaisperäisen sukunimensä. Esimerkiksi Berggrenin veljessarjasta tuli näin 1935 Aittosaari, Heimo, Heino, Jalava, Laihoaho ja Päivälä; Wikmaneista Kajosaari; Sevonista Sevula ja Serkko. Asutus Vähäistä pysyvää asutusta alueella on ollut ainakin 1600-luvulta, sitä ennen itäinen Vihti oli lähinnä isojen talojen metsästys- ja kalastusmaita luvulta alkaen asutus lisääntyi yritystoiminnan johdosta eniten myllyn seudulla, muualla Haimoossa oli yksittäisiä taloja, isojen talojen torppia. Torpat olivat päätilojen omaisuutta ja torppareiden tuli tehdä taloihin taksvärkkiä. Torpilla tai taloilla oli usein ruotsinkielinen nimi. Haimoon tärkein rakennus oli sahan kirjurin eli puukhollarin talo kosken itäpuolella. Vanhalan rekisterikylää olivat Mäkilän, Niemelän, Heikkilän ja Rintelän torpat, Irjalan perintötalon Aholan torppa, Kirvelän torpat: Lepluhti (myöhemmin koulun tontti), Löfkulla, Nykulla, Pahnaskoski ja Seppälä. Kirvelän sivutila Haukojan mylly ja Korpilan sivutila Forsbacka. Leppäluhdan aukealla sijaitseva Rintelä oli alun perin Vanhalan Tähkälän torppa. Tilalla sijaitsi saha, jonka konkurssissa (1932) talo joutui valtiolle ja Asutushallitus muodosti siitä 15 asutustilaa, käytännössä koko Taka-Haimoon asutuksen. Tupakkiaro oli Vihtijärven Hiiskulan sivutila, josta muodostettiin yhdeksän tilaa Karjalasta tulleelle siirtoväelle vuonna Kunta osti Kirtelän tilan 1970-luvulla ja siitä on erotettu ja myyty vuosien varrella vajaa kymmenkunta tonttia, muuten asutus on levinnyt teiden varsia pitkin talo talolta. Tonttivarantoa on edelleen jäljellä. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013 7

8 Kuva 2. Meidän piha. Piirros Haimoon koulun 6 lk. oppilas Niklas Kyllönen Elinkeinot Maanviljely ja karjanhoito olivat 1960-luvulle asti yleisin elinkeino. Aktiivisia maatiloja on v alle 10 kpl, hevostiloja sen sijaan on enemmän luvun alkupuoli oli osuustoiminnallista aikaa: Tienhoito oli jaettu isäntien kesken ja maito kuljetettiin vuoropäivinä meijeriin. Viljaa kuivattiin yhteiskuivurissa (Rutikuiva). Karjataloutta helpotti Karjantarkkailu- ja Sonniosuuskunta sekä Kuiviketurpeennosto-osuuskunta. Kylässä oli tietysti myös Osuuskassa ja puhelinosuuskunta. Vesivoimaa hyödynnettiin Haimoon ja Rintelän sahoilla, Haimoon ja Haukojan myllyillä ja Haimoon Myllyn Sähkössä. Talot, astiat ja kulkuvälineet tehtiin itse. Kylällä toimi Väinölän puusepänverstas ja vaneritehdas Oy Haimo Ab. Tiiliä lyötiin joen rannassa hyödyntämällä lähiharjun hietaa ja joen vettä. Haimoossa toimi vuosina Kallelan sementtikattotiilivalimo ja myöhemmin Nielsenin kauppapuutarha. Kylällä toimi myös ojankaivaja, seppä, suutari, teurastaja, lumppuri, räätäli jne. Haimoossa on ollut historian aikana useita kauppoja: Auran pakettikauppa 1930-luvulla, Kivirannan kauppa, Vihdin Seudun Osuusliike (VISO) sekä Urheilukentän vieressä, sillan pielessä: Koivistolainen, Rahikka, Heikkilä, Myllymäen kauppa. Viimeiset kaupat olivat 1980-luvulla Lepistön Erkin kioskikauppa ja Sirevi Oy. Nykyään kylällä ei ole kauppaa, kesäisin urheilukentällä on kioski. 8 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

9 Haimoon koulu perustettiin 1904 Koululle löytyi tontti Leppäluhdan torpan paikalta. Koulu aloitti nelivuotisena ja oppilaat olivat kymmenenvuotiaita aloittaessaan koulun. Oppilailta edellytettiin kiertokoulussa tai kotona saatu alkeisopetus. Ensimmäisenä lukuvuonna oli 32 oppilasta. Alakoulu rakennettiin v Oltuaan useamman kerran jo lopetushuhun alla, koulu toimii yhä ja viereiselle tontille on suunnitelmapäätös uudesta koulusta, joka palvelisi laajempaakin aluetta. Oppilasmäärä on vähän alle sata. Posti Omaa postia ei Haimoossa ole koskaan ollut. Päivälehdet ja kirjeet tulivat yhteislaatikkoon koululle, josta lapset kantoivat ne kotiin. Taka-Haimoossa oli postin noutopaikka seisakkeen kopilla. Kotiinkanto alkoi 60-luvulla. Yhdistykset ym. kansalaistoiminta 1. Haimoon VPK, per. 10-luv.? 2. VPK:n voimistelijat, joht. Otto Salomaa 20-luv. 3. Haimoon Työväenyhdistys, per. 1906, lakkautettu 4. Pienviljelijäin yhdistys (myöh. Haimoon maaseutuseura) per.1922, lakkautettu Maatalouskerho, myöhemmin 4H 6. Haimoon Urheilijat (TUL:in alainen) lakkautettu 7. Haimoon Kisa (SVUL) per. 1958, Yrjö Lehtiranta, urheilukenttä 8. Kaakkois-Vihdin Metsästysseura, toimii aktiivisesti, mutta ukkoutumassa 9. Haimoon Martat, per Haimoon Diakoniakerho (seurakunnan) ei toimi enää 11. Haimoon naisten kerho, toimi 80-luvulla 12. Haimoon Miesten keskustelukerho ( Lottokerho ) 13. Kylätoiminta sai alkunsa 70-luvulla, ktk rekisteröity 2000 luvun puolella. Kokoontumispaikkoja 1. Koulu, ainoa yleinen tila kylällä 2. Tilat ja talot 3. Työväentalo rak. -22, purettu 60-luv.lopulla 4. Tammenkallio, nuorten kokoontumispaikka (piirileikit sodan aikaan) 5. Myöhempinä aikoina Urheilukentän koppi, maauimala (1975), leikkikenttä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013 9

10 5 Vihtijoki Haimoon kylä sijaitsee Vihtijoen varrella (Kuva 3). Vihtijoki saa vetensä Vihtijärvestä ja se laskee Averia-järven kautta Hiidenveteen. Vihtijoen valuma-alueen pinta-ala on 269 km 2 jokisuulta mitattuna. Valuma-alueesta on peltoa 20 %, metsää 73 %, vesistöjä 6 % ja avosuota tai rakennettua aluetta 1 % (Taulukko 1). Peltojen eroosioherkkyys on suuri erityisesti Vihtijoen alaosissa (Penttilä & Kulmala 1999). Hajakuormitus pelloilta Vihtijokeen on erittäin voimakasta. Hajakuormituksen vaikutusten vähentämiseksi Hiidenveden Vihtijoen valuma-alueelle valmistui vuonna 2008 Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima ja MMM:n rahoittama kosteikkojen yleissuunnitelma (Pimenoff & Vuorinen 2008). Suunnitelman tavoitteena on innostaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Suunnitelman kohteita toteutetaan Hiidenveden kunnostus -hankkeessa. Hajakuormituksen lisäksi vähäistä pistekuormitusta Vihtijoen alaosalle aiheuttaa Valtion maatalousteknologian tutkimuskeskuksen jätevedenpuhdistamo Olkkalassa. Kuva 3. Haimoon kylä Vihtijoen varrella. 10 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

11 Taulukko 1. Vihti/Olkkalanjoen ominaisuuksia ja valuma-alueen maankäyttö. Vihtijoki-Olkkalanjoki pituus 31 km virtaama 2,7 m³s ¹ valuma-alue (23.09) 269 km² valuma-alueen maankäyttö viljelty pelto metsä rakennettu alue vesialue 22 % 66 % 7 % 5 % Vihtijoelle on ominaista valuma- ja virtaamaolosuhteista johtuva ravinnepitoisuuksien voimakas vaihtelu. Vihtijoen virtaama on keskimäärin 2,7 m³ s -1 (Eloranta ja Kwandrans 2005). Vihtijoen yläosassa vedenlaatu on erinomainen. Jokea alaspäin mentäessä hyvälaatuinen vesi muuttuu tyydyttäväksi ja Haimoossa välttäväksi. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat joen yläosassa keskimäärin 13 μg/l ja alaosassa 65 μg/l (Pimenoff & Vuorinen 2008). Vihtijoen valuma-alueelta tulee Hiidenveteen kiintoainesta tonnia, typpeä 169 tonnia ja fosforia 9,5 tonnia vuodessa (Hagman 2012). Kiintoaineesta yli puolet on peräisin maataloudesta ja loput muulta maa-alueelta. Kokonaisfosforikuormituksesta valtaosa, 77 % on peräisin peltoviljelystä, 12 % haja-asutuksesta, 10 % muulta valuma-alueelta ja metsätaloudesta, sekä 1 % laskeumasta, turvetuotannosta ja pistekuormituksesta. Kokonaistyppikuormituksesta yli puolet 53 % on peräisin peltoviljelystä, 39 % muulta maa-alueelta ja metsätaloudesta, 5 % laskeumasta ja pistekuormituksesta sekä 3 % haja-asutuksesta. Vihtijoen valuma-alueen kiintoaineen, typen ja fosforikuormituksen jakautuminen on esitetty kuvassa 4. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/

12 Vihtijoen valuma-alueen (23.09) kiintoaineskuormitus 0 % 0 % peltoviljely + pellolle levitetty lanta 48 % 52 % muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja muut tuntemattomat kuormituslähteet haja-asutus turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma vesiin Vihtijoen valuma-alueen (23.09) kokonaisfosforin kuormitus 1 % peltoviljely + pellolle levitetty lanta 10 % 12 % muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja muut tuntemattomat kuormituslähteet haja-asutus 77 % turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma vesiin Vihtijoen valuma-alueen (23.09) kokonaistypen kuormitus 3 % 5 % peltoviljely + pellolle levitetty lanta muun maa-alueen taustakuormitus, metsätalous ja muut tuntemattomat kuormituslähteet 39 % 53 % haja-asutus turvetuotanto + pistekuormitus + laskeuma vesiin Kuva 4. Vihtijoen valuma-alueen kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen kuormituksen jakautuminen (Hagman 2012). 12 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

13 5.1 Maatalous Vihtijoen alueella Vihtijoen valuma-alueella peltoa on noin viidesosa koko pinta-alasta. Pellot sijoittuvat metsäharjanteiden välisiin savisiin laaksoihin. Maatiloja on lähes 150, joista eläintiloja on reilu 40 (Pimenoff & Vuorinen 2008). Pelloilla viljellään pääosin viljaa ja heinää, paikoin myös vähän kaalia sekä luomuperunaa. Luomuviljelyä on erityisesti ns. luomulaaksossa, Saukoinkosken yläpuolella. Hevosia on lähes kaikkialla, ratsuhevosia on siellä täällä ja useat ravitallit elävöittävät maisemaa. Nautakarja keskittyy Moksin seudulle, jossa se laiduntaa nurmilla. Nautatiloja on kymmenkunta, sikatiloja on noin viisi ja lampaita on hyvin vähän. Haimoon ja Moksin maisema edustaa 1800-luvun torppa-asutusta (Pimenoff & Vuorinen 2008). 5.2 Luonto Vihtijoen valuma-alueen luonto on metsien, järvien, virtavesien ja peltojen muodostama mosaiikki. Metsät ovat pääosin talouskäytössä ja siksi hakkuut sekä taimikot ovat maisemassa yleisiä. Kulttuuri- ja maatalousmaiseman kasvillisuus on melko tavanomainen. Peltojen pientareilla valtalajeina ovat typpeä suosivat, korkeakasvuiset lajit kuten nokkonen ja pujo. Monipuolisempaa lajistoa löytyy luonnontilaisista virtavesistä ja luhdista. Erityisen arvokasta, perinteisestä maankäytöstä riippuvaista lajistoa löytyy hyvin vähän. Havaittuja arvokkaampia lajeja ovat mm. ahomansikka, mäkikuisma, siankärsämö ja kissankäpälä (Pimenoff & Vuorinen 2008). Vihtijoen valuma-alueen järvien linnustoon kuuluvat sekä karujen järvien laji kuikka että rehevämpien vesien vesilinnut, kuten silkkiuikku, tavi, haapana ja tukkasotka. Averia ja Maasojan alueet tulvivat keväisin. Tulviville pelloille kerääntyy satoja vesilintuja, mm. taveja ja sinisorsia, vähemmän jouhisorsia ja heinätaveja. Kurkia ja hanhia tavataan vuosittain pieniä määriä. Pesimälinnustossa huomionarvoisia ovat erityisesti yölaulajat, jotka viihtyvät peltomaiseman pensaikoissa ja järvien rannoilla. Jokavuotisia vieraita ovat ainakin satakieli, pensassirkkalintu ja pelloilla öisin ääntä pitävä ruisrääkkä. Averian ympäristössä voi tavata yöaikaan huutavaa luhtahuittia ja järvellä ruokailevaa nokikanaa, järven eteläpäässä on ollut pieni naurulokkien yhdyskunta. Luhdissa viihtyvät pensassirkkalintu, luhta- ja viitakerttunen. (Koivula ym. 2002). Hiidenveteen laskevassa Vihtijoessa pohjaeläimistö on varsin runsas ja monimuotoinen. Jokien koskipaikoilla pohjaeläimistössä tavataan myös maakunnalle harvinaisia ja uhanalaisia pohjaeläinlajeja. Esiintymisellään pohjaeläimet ilmentävät joen pohjan tilan olevan pääasiassa hyvä ja kehittyneen jopa hieman parempaan suuntaan (toim. Helttunen 2012). Vihtijoen uoma on varsin luonnontilainen. Vihtijoessa on useita koskia ja joki on kalastoltaan arvokas. Joen keskijuoksu on nykyään taimenkannaltaan vahvinta aluetta (Pimenoff ja Vuorinen 2008). Lisäksi joessa on ollut vahva rapukanta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/

14 6 Vesiensuojelutoimenpiteet 6.1 Virtavesikunnostukset Haimoon myllypatoon on rakennettu kosken kohdalle kalatie Virtavesien hoitoyhdistys ry:n toimesta. Kalatien rakentamiseen on saatu luvat maanomistajilta, ympäristöviranomaisilta, Vihdin kunnalta ja kalastusalueelta. Kalatie ei varsinaisesti lisää tai vähennä joessa kulkevan veden määrää vaan pikemminkin muodostaa uuden sivupuron, jonka ansiosta vesieliöiden luontainen kulku on mahdollista. Haimoon kalatien rakentaminen on osa Vihtijoen sekä koko Karjaanjoen vesistön kunnostamista. Aikaisemmin Virtavesien hoitoyhdistys on rakentanut kalatien Haimoosta alavirtaan Olkkalan Kourlan myllylle sekä Hiidenveden ja Lohjanjärven väliselle Väänteenjoelle. Näin kalojen vaellus on mahdollista aina Lohjanjärveltä Haimooseen saakka. Kalojen lisäksi kalateistä hyötyvät mm. rapukannat (www.virtavesi.com). 6.2 Maatalouden vesiensuojelu Maatalous on vesistöjen merkittävä kuormituslähde. Maatalouden kuormitus on peräisin pelloilta ja kotieläintuotannosta. Kuormituksen suuruuteen vaikuttavat peltojen määrä valumaalueella, etäisyys vesistöihin, peltojen kaltevuus, maalaji, maan rakenne, pellon käyttö, viljelytekniikka, lannoitus ja sen levitystapa ja pellon vesitalous. Kotieläintiloilta päästöjä tulee suoraan karjasuojista ja lantaloista (www.ymparisto.fi). Maatalouden kuormitusta voidaan vähentää vaikuttamalla edellä mainittuihin asioihin. Kosteikkojen avulla voidaan pidättää kiintoainesta ja sen mukana pelloilta huuhtoutuvia ravinteita. Vihtijoessa sopivia paikkoja kosteikoille löytyy sivu-uomien varsilta sekä varsinkin alajuoksun luhta- ja tulva-alueilta. Hiidenveden kunnostus -hanke toteuttaa kosteikkojen yleissuunnitelman mukaisia kohteita. Hanke panostaa lähivuosina Hiidenveden lähivaluma-alueelle rakennettaviin kosteikkoihin. Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa Haimoon alueelle suunniteltuja kohteita on Tupakkiaron ja Mätäojan varrella, Haimoon Myllyn kohdalla Vihtijoen varressa sekä Selin alueella. Yhteensä Haimoon alueella potentiaalisia kosteikkokohteita yleissuunnitelman mukaan on 13 kappaletta (Pimenoff & Vuorinen 2008). Kosteikkojen lisäksi Hiidenveden valuma-alueella toteutetaan tilakohtaista neuvontaa. Tilakohtaista neuvontaa kehitetään yhteistyössä Järki-hankkeen kanssa, joka on BSAG:n ja Luonnonja Riistanhoitosäätiön yhteishanke. Tilakohtaisella neuvonnalla voidaan vähentää pelloilta lähtevän kuormituksen määrää. Samalla ravinteiden käyttö tilalla tehostuu, tuoden kustannussäästöjä tilalle. Neuvonta tehdään yhteystyössä tilan omistajan kanssa ja se tavoittaa arviolta 30 tilaa vuodessa. Neuvonnan toimenpiteitä ovat mm. suojavyöhykkeet, viljelytekniset keinot, maan rakenteen parantaminen, pelto-ojien luiskien loiventaminen, kosteikot, altaat, ravinnetaseet ja luonnonmukainen peruskuivatus. 14 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

15 6.3 Metsätalouden vesiensuojelu Suomen metsälaki on uudistumassa. Lakiesityksessä metsänkäsittelymenetelmien säännöstelyä halutaan vähentää. Ideana on että metsänomistajat saisivat aiempaa vapaammin valita eri metsänkäsittelymuotojen välillä. Avohakkuisiin perustuvan metsänhoidon rinnalle nostetaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoito. Jatkuva kasvipeite lisää metsien monimuotoisuutta ja vähentää eroosiota ja siten kuormitusta vesistöön. Toteutuessaan lakiesitys vaatii metsänomistajilta entistä enemmän tietoa eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen hyödyistä, muista vaikutuksista ja riskeistä (MMM tiedote ). Metsätalouden pääasialliset vesistöjä kuormittavat toimenpiteet ovat metsäojitukset, metsälannoitus sekä avohakkuu. Näiden toimenpiteiden seurauksena vesistöihin kulkeutuu enemmän kiintoainetta, humusta, typpeä, fosforia ja rautaa kuin luonnontilaisilta alueilta. Metsätalouden kuormitusta voidaan vähentää mm. ajoittamalla tarvittavat kaivutyöt kuivaan aikaan, jättämällä suojavyöhykkeitä, vähentämällä lannoitusta ja perustamalla laskeutusaltaita sekä pintavalutuskenttiä (www.ymparisto.fi). Metsätalouden kuormitus on kuitenkin tutkitusti vähäistä verrattuna maatalouteen. Vihtijoen valuma-alueella metsätalouden fosforikuormituksen on arvioitu olevan noin 1,5 % kokonaiskuormituksesta (Hjerppe 2012). 6.4 Vesistökuormitus ja kuormituksen vähentäminen Haimoon kylässä syntyvää vesistöjä rehevöittävää fosforikuormitusta arvioitiin maankäyttöön ja ominaiskuormituslukuihin perustuvan vesistökuormitusmalli VEPS:n avulla (Tattari & Linjama 2004). VEPS:n avulla Vihtijoen valuma-alueelle lasketuista kuormitusluvuista Haimoon kylä ositettiin maankäytön perusteella. Kuormituksen vähentämiseen soveltuvia toimenpiteitä ja niiden kustannuksia arvioitiin KUTOVA-työkalulla (Marttunen ym. 2012). Tarkastelut perustuvat mallilaskelmiin ja ovat suuntaa-antavia. Malleja on suunniteltu käytettävän valuma-aluetarkasteluihin, mutta tässä niitä hyödynnettiin Haimoon kylän alueella syntyvän kuormituksen ja sen vähentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden tarkasteluun Kuormitus Haimoon kylä sijaitsee pääasiassa Vihtijoen valuma-alueella (kuva 5). Kylä kattaa Vihtijoen valuma-alueesta kymmenesosan. Haimoon kylän pinta-alasta 35 % on maatalousalueita, 11 % rakennettuja alueita ja loput 54 % metsää. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/

16 Kuva 5. Haimoon kylä sijaitsee Hiidenveteen laskevan Vihtijoen valuma-alueella. Haimoon kylän alueella syntyvä fosforikuormitus on vuosittain keskimäärin noin kilogrammaa. Kuormituksesta suurin osa, noin 86 % syntyy maataloudesta. Luonnonhuuhtouman osuus kuormituksesta on noin 8 % ja viemäröimättömän haja-asutuksen osuus noin 5 % (kuva 6). 1 % 8 % 5 % Maatalous Metsätalous Luonnonhuuhtouma Haja-asutus 86 % Kuva 6. Fosforikuormituksen lähteet Haimoon kylän alueella. 16 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

17 6.4.2 Kuormituksen vähentäminen Vesistökuormituksen vähentämiseksi Haimoon kylän alueella voitaisiin tehdä toimenpiteitä maatalouden, metsätalouden ja viemäröimättömän haja-asutuksen kuormituksen vähentämiseksi. Koska maatalouden osuus kylän alueella syntyvästä kuormituksesta on erittäin suuri, erityisesti maatalouden toimenpiteitä vesistökuormituksen vähentämiseksi tarvitaan. Toisaalta myös viemäröimättömän haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn panostaminen on tärkeää, koska sillä on vaikutuksia vesistön ravinnekuormituksen lisäksi muun muassa vesistön hygieniaan. Lisäksi hajajätevesiasetuksen mukaan kaikkien viemäriverkon ulkopuolisten kiinteistöjen tulisi käsitellä talousjätevetensä, jotta omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä, ja jotta uimarannat ja muut lähivedet pysyvät hyvälaatuisina. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset mennessä. Osa kiinteistöistä voi saada ikävapautuksen. Kustannustehokkaimpia toimenpiteitä fosforikuormituksen vähentämiseksi Haimoon kylän alueella ovat metsätalouden toimenpiteet sekä kaltevien peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja suojavyöhykkeet. Myös maatalouden vesiensuojelukosteikot ovat suhteellisen kustannustehokkaita toimia Haimoon alueella. Toimenpiteistä kalleimpien joukkoon kuuluvat viemäröimättömän haja-asutuksen jätevesien käsittely. Peltojen ravinnetaseen hallinnalla, kaltevien peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämisellä ja suojavyöhykkeillä, haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä ja kosteikoilla voidaan saavuttaa suurimmat fosforikuormitusvähennykset Haimoon kylän alueella. Vaikka metsätalouden toimenpiteet ovatkin kustannustehokkaita, niillä ei käytännössä ole alueen kuormitukseen merkitystä, koska metsätalouden osuus kokonaiskuormituksesta on prosentin luokkaa. Taulukossa 2 on esitetty sellaiset vesiensuojelutoimet, joita Haimoon kylän alueella on käytännössä mahdollista ja järkevää toteuttaa. Lisäksi taulukossa on kuvattu näiden toimenpiteiden potentiaalinen maksimimäärä alueella ja toimenpiteiden kustannustehokkuus. Kustannustehokkuus saattaa vaihdella paljonkin, koska esimerkiksi peltojen suojavyöhykkeet ovat sitä kustannustehokkaampia, mitä kaltevampi pelto on kyseessä. Kuvassa 7. on esitetty vesiensuojelun kustannukset suhteessa saavutettavaan kuormitusvähennykseen kun taulukon 2. toimenpiteitä toteutetaan kustannustehokkuusjärjestyksessä. Taulukko 2. Haimoon kylän alueella toteutettavissa olevat vesiensuojelutoimenpiteet ja niiden maksimimäärät. Toimenpide Maksimimäärä Kustannustehokkuus ( / P kg) Peltojen suojavyöhykkeet 38 ha /P kg Maatalouden vesiensuojelukosteikot 13 kpl /P kg Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 444 ha /P kg Peltojen säätösalaojitus 67 ha 300 /P kg Peltojen ravinnetaseen hallinta 890 ha 500 /P kg Haja-asutuksen jätevesien käsittely 316 kiinteistöä /P kg Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/

18 Kustannukset ( /v) % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Kuormitusvähennys Kuva 7. Haimoon kylän vesiensuojelun kustannukset suhteessa saavutettavaan kuormitusvähennystasoon, kun toimenpiteitä toteutetaan kustannustehokkuus järjestyksessä. 7 Asutus ja palvelut 7.1 Asemakaava Haimoon alue kuuluu Vihdin yleiskaavaan, joka on oikeusvaikutukseton kaava vuodelta Pienialaisia ranta-asemakaavoja löytyy Vihtijoen varresta Haimoossa ja Averian läheltä. Alueen haja-asutus on lisääntynyt huomattavasti etenkin Haimoon alueella. Vesiensuojelun kannalta merkittävää on hevostilojen määrän voimakas kasvu. Kunnalla ei lisääntyneestä asutuksesta huolimatta ole suunnitelmia lisätä kaavoitusta lähivuosina. Kosteikon tekemiseen ja kaivumaiden läjittämiseen myös omalla maalla saatetaan kaavaalueilla vaatia maisematyölupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 ). Maisematyöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jolta voi myös tiedustella luvan tarvetta. 18 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

19 7.2 Haimoon kylän juomaveden hankinta ja pohjavesialueet Haimoon kylässä vedenhankinta on omien kaivojen varassa. Haimoon kylän kaakkoisosassa sijaitsee osa Selin pohjavesialueesta ( ), joka on luokiteltu tärkeisiin pohjavesialueisiin. Kaksi kylän pohjoisosassa sijaitsevaa pienempää pohjavesialuetta Tupakkiaro ( ) ja Haimoo ( ) on luokiteltu veden ottoon soveltuviksi alueiksi (www.ymparisto.fi-> Vihdin pohjavesialueet 2011). 7.3 Haja-asutuksen jätevesien puhdistaminen Haimoossa ei ole kunnallista jätevesien puhdistusjärjestelmää. Jokaisen velvollisuutena on olla selvillä omasta jätevesijärjestelmästään ja sen ympäristövaikutuksista. Järjestelmän tulee täyttää lain, jätevesiasetuksen ja Vihdin kunnan ympäristömääräykset, jos puhdistusteho ei ole riittävä järjestelmää tulee tehostaa. Tehostaminen on luvanvaraista, toimenpidelupahakemusta varten tulee teettää jätevesisuunnitelma. Toimenpideluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Järjestelmälle tulee laatia myös huolto- ja käyttöohjeet, joiden avulla varmistetaan että puhdistusvaatimus täytyy normaalioloissa. Puhdistustavoite on, biologisen hapenkulutuksen osalta 80 %, kokonaisfosforin 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Puhdistamisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen jos syntyvät jätevesimäärät ovat hyvin pieniä, vakituisesti asutun kiinteistön haltija on mennessä täyttänyt 68 vuotta tai hakemalla vapautusta sosiaalisin/taloudellisin perustein. Jälkimmäinen myönnetään 5 vuodeksi kerrallaan. Kaikilla kiinteistöillä tulee kuitenkin olla selvitys omasta jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Vihdin kunnassa on lisäksi tiukemmat ympäristövaatimukset, jotka koskevat pohjavesialueita ja 100 metrin päässä vesistöstä sijaitsevia kiinteistöjä. Siirtymäaikaa lain, jätevesiasetuksen ja ympäristömääräykset täyttäviin järjestelmiin on asti (Peuraniemi 2013). Haimoon alueella hajavesikartoitusta ja -neuvontaa on tehty Selin pohjavesialueen kiinteistöillä (29 kpl) LINKKI-hankkeen toimesta. Kartoituksen perusteella akuutissa uudistamistarpeessa oli 24 % kiinteistöistä, järjestelmän pientä uudistamista ja seurantaa vaativia järjestelmiä oli 48 %, järjestelmistä kunnossa oli 17 % ja 11 % kiinteistöistä oli vähäinen jätevesimäärän tuotto. Selin tilannetta ei voida yleistää koko Haimooseen. Haimoon koko alueelle on suunniteltu kartoitus- ja neuvontakäynnit vuodelle 2013 (Peuraniemi 2013). 7.4 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tavoitteet Haimoossa Haimoon kyläkeskus on tiheästi asuttu ja melko etäällä Vihdin Veden verkostosta. Vesihuollon rakentaminen Haimoon alueelle siten, että se voitaisiin liittää Vihdin Veden nykyiseen verkkoon, tulisi arvioiden mukaan maksamaan noin 10 miljoonaa euroa. Suunnitelmaa siirtoviemäristä ja yhdysvesijohdosta ei ole tehty, eikä em. linjan suunnittelu saati rakentaminen ole lähimmän viiden vuoden aikana ajankohtainen. Haimoon vesihuoltoon suositellaan vesiosuuskuntaa. Osuuskunta voisi hyödyntää Tupakkiaron vesilähteitä sekä Haimoon koulun puhdistamoa joka toki tarvitsee saneerausta (Lankinen 2010). Vesilaitoksella ei ole lähivuosina suunnitelmia tuoda runkoverkkoja haimoolaisten ulottuville. Oman vesiosuuskunnan perustaminen voi olla yksi vaihtoehto mutta myös kiinteistökohtaisilla puhdistamoilla voidaan suurimmassa osassa Haimoota selvitä jatkossakin. Etenkin ennen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/

20 vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt joutuvat todennäköisesti tekemään parannuksia jätevesien käsittelyprosesseihinsa. Vuoden 2004 jälkeen rakennetut kiinteistöt on pääosin jo luvitettu niin, että ne täyttävät todennäköisesti uuden jätevesiasetuksen mukaiset määräykset (www. haimoonet.fi). 7.5 Jätehuolto ja kierrätys Rosk n roll hoitaa jätehuollon Vihdin kunnassa. Kylän urheilukentän parkkipaikalla on lisäksi mökkiläisten jätteidenkeruupiste. (www.rosknroll.fi) Haimoo on haja-asutusaluetta, joten biojätehuolto toimii jokaisen omalla vastuulla ja järjestämänä. Lähimmät ongelmajätteen keräyspaikat ovat Vihdin jäteasemalla ja ABC:lla Nummelassa sekä Sipoon Neste huoltoasemalla. 7.6 Ekopisteet Lähin ekopiste sijaitsee urheilukentän parkkipaikalla, osoitteessa Haimoontie 361. Ekopisteessä on kierrätysmahdollisuus paperille, lasille, metallille, kartongille ja vaatteille (www.rosknroll.fi). 7.7 Kylän muut palvelut ja elinkeinoelämä Lähin kirjasto ja kaupat sijaitsevat kirkonkylällä. Otalammelle on tulossa uusi kauppa, joka tulee sijaitsemaan hieman lähempänä kuin nykyinen kauppa. Terveyspalvelut löytyvät Nummelasta, noin 20 km päästä, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty Lohjalla. Spr pitää terveyspistettä kaksi kertaa kuukaudessa, siellä voi esim. mittauttaa verenpaineen (suull. kom. Maria Aittoniemi) Haimoon koulu Haimoon koulu täytti 100 vuotta vuonna Koulu sijaitsee keskellä kylää kauniilla kallioharjanteella. Kyläkoulun tiloissa toimii tällä hetkellä sekä alakoulu (luokat 1 6) ja päiväkoti sekä esikoulu. Yhteensä koulussa on n. 140 alle 13-vuotiasta. Haimoon kouluun tulee oppilaita Selkistä, Haimoosta, Moksista ja Vihtijärveltä. Tällä hetkellä koululla on käytössä kolme erillistä rakennusta, joista kaksi on upeita punamaalilla maalattuja n. 100-vuotaita hirsirakennuksia. Kolmas rakennus on väliaikainen parakki. Uusi koulurakennus ja päiväkoti on tarkoitus rakentaa lähivuosina (www.haimoonet.fi). Haimoon koulu tarvitsisi kipeästi mm. liikuntasalin, jota voisivat hyödyntää kaiken ikäiset kyläläiset kerhotoiminnassaan. Nykyisissä koulutiloissa ei ole liikuntasalia. 20 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, raportti a96/2013

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA OULUSSA Hyvä Elämä Oululaisille! Utajärveltä terveisinä asumista ja hyvää elämää sisältävä kesäinen lehti. Yrittäjä! Meiltä löytyy

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot