MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA"

Transkriptio

1 +4,3 +4,6 +4,2 +3,8 +5,1 +7,0 +8,0 +3,0 +7,0 +7,0 +2,8 +7,0 +6,0 +4,5 +5,0 +7,0 +4,0 +2,5 +9,0 +5,3 +7,0 +9,0 +8,0 +5,0 +4,7 +8,0 +7,0 +7,0 +7,0 +7,0 LÄNSISATAMANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU Selkämerenpuisto Park Possible Daycare Location Outdoor space for children daycare Välimerenkatu Street Gravel pitch 60 x 40 M Pathway along the facade 4 m Play area for children 2000m² Brilliant sculptures with water film Possible daycare location Pathway along the facade 4 m with areas for ladder truck Avenue of poplars Populus nigra Italica Residents Park Social Affairs Centre Mirror of water Possible Daycare Location Service Block for the aged grass as artificial pattern artistic shapes from pattern Waving cloth of lawn withchildren tobogganing Pedestrian bridge Länsisatamankatu Street underpass The Beach Stairway 3 steps Café crystal cube Main route for pedestrians/cyclists width 3.5 m Possible Daycare Location Sports Park Warehouse The Bunker L4 Terminal MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

2 Sisällysluettelo 3 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Organisers, nature and purpose of competition Palkintolautakunta Jury 4 Kilpailun tausta Background and status of present plans Kilpailualue Competition area Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet Planning objectives and instructions 6 Kilpailun kulku Progress of the competition Kilpailuehdotukset Competition entries 8 Yleisarvio kilpailuehdotuksista General evaluation of the entries Kilpailutöiden yleistaso ja arviointi Entries overall quality and assessment Teemat Themes Ehdotusten maisemallis-esteettinen arviointi Landscape aesthetic evaluation of the entries Toiminnallis-tekniset ansiot ja puutteet Functional merits and deficiencies 11 Kilpailun ratkaisu Competition results Suositus jatkotoimenpiteiksi Recommendation for further action 12 Ehdotuskohtainen arvostelu Entry-specific evaluations 23 Arvostelupöytäkirjan allekirjoitus Signatories of the Jury Minutes 22 Länsisatamanpuisto Jewel 28 Aaltopituudella 34 LIM 40 Lysitaurus 46 River of nature 52 Virta ja poukamat 58 Archi-Pelago 64 Tiivistelmä 65 English summary Julkaisussa esitellyt piirustukset eivät ole mittakaavassa. Drawings of the competition entries are not in scale. issn isbn X (nid.) tai (sid.) isbn ISBN (PDF) julkaisija/publisher Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK 2006 / Finnish Association of Landscape Architects, toimittajat/editors Kati Susi-Wolff, kilpailusihteeri / Competition secretary MARK Maria Jaakkola-Kivinen, Helsingin kaupunki / City of Helsinki Helena Piha, MARK Gabriele Kiefer, MARK Jussi Luomanen, Helsingin kaupunki / City of Helsinki teksti/text Maria Jaakkola-Kivinen, Helena Piha, Gabriele Kiefer, Jussi Luomanen ulkoasu / graphic design Jouni Heinänen Sampo Sikiö Arkkitehtuurihuone Kupla taitto/layout Jouni Peltola valokuvat/photos Maria Jaakkola-Kivinen, Max Hartman, Kirsi Rantama; Helsingin kaupunki / City of Helsinki Helsingin kaupunginmuseo / Helsinki City Museum Jussi Tiainen, Helsingin kaupunki / City of Helsinki Kati Susi-Wolff / MARK pohjakartta on julkaistu Helsingin kaupungin kiinteistöviraston mittausosaston luvalla 022/2005 the basemap is published according to the permission of the City Surveyor 022/2005 Helsingin kaupunki / City of Helsinki ilmakuvat / aerial photographs City Survey Division kirjapaino / Printed by Savion Kirjapaino Oy, Kerava 2006 paperi/paper 100g silk / 250g silk painos/edition 550 julkaisun myynti / sales Viherympäristöliitto ry Grönmiljöförbund Viljatie 4 B, Helsinki puh. (09) fax (09) Akateeminen kirjakauppa Keskuskatu 1 PL 128, Helsinki puh. (09) web 2

3 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto järjestivät yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n kanssa yleisen maisema-arkkitehtuurikilpailun Länsisatamanpuiston suunnittelusta. Kilpailu oli luonteeltaan suunnittelukilpailu. Kilpailun tarkoituksena oli löytää suunnittelualueelle osayleiskaavan henkeen sopiva ja kilpailuohjelman suunnittelutavoitteet täyttävä, toteutuskelpoiseksi kehitettävä yleissuunnitelma. Alueen pohjoisosa kuuluu Jätkäsaaren ns. aloituskorttelien asemakaava-alueeseen. Kilpailun ratkaisua on tarkoitus hyödyntää tämän asemakaavan laadinnassa. Helsinki City Planning Department and the Public Works Department in cooperation with the Finnish Association of Landscape Architects MARK, organised a general landscape architecture competition for the planning of Länsisatamanpuisto park. The competition was by nature a design competition. The purpose of the competition was to find a feasible outline plan that is compatible with the spirit of the local plan and meets the planning objectives of the competition brief. The northern part of Länsisatamanpuisto Park is part of the detailed plan area of the so-called initial blocs in Jätkäsaari. The intent is to utilise the winning competition entry to prepare this areas detailed town plan. Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus Organisers, nature and purpose of competition Helsingin kaupungin nimeäminä: Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja Matti Kaijansinkko Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto Matti Eronen Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto Maria Jaakkola-Kivinen Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto Terhi Tikkanen-Lindström Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto Pentti Peurasuo Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto Berndt Arell Kaupungin taidemuseo Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n nimeäminä: Gabriele Kiefer Helena Piha maisema-arkkitehti maisema-arkkitehti Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat: Appointed by the City of Helsinki Pekka Sauri Deputy Mayor for Public Works and Environmental Affairs Matti Kaijansinkko City Planning Department, Town Planning Division Matti Eronen City Planning Department, Town Planning Division Maria Jaakkola-Kivinen City Planning Department, Town Planning Division Terhi Tikkanen-Lindström Public Works Department, Street and Park Division Pentti Peurasuo Public Works Department, Street and Park Division Berndt Arell Helsinki City Art Museum Appointed by the Finnish Association of Landscape Architects: Gabriele Kiefer Helena Piha Landscape Architect Landscape Architect The following persons served as the experts of the jury: Palkintolautakunta Jury Kaisa Lahti Jukka Tarkkala Timo Laitinen Sirkka Könkkölä Raili Niemelä Antti Salaterä Maija Lehtinen-Ranta Kaupunkisuunnitteluvirasto Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous- ja suunnittelukeskus Sosiaalivirasto Helsingin Satama Liikuntavirasto Rakennusvirasto Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja sihteerinä maisema-arkkitehti Jussi Luomanen Rakennusvirastosta. Kaisa Lahti Jukka Tarkkala Timo Laitinen Sirkka Könkkölä Raili Niemelä Antti Salaterä Maija Lehtinen-Ranta Helsinki City Planning Department Helsinki City Planning Department City of Helsinki Economic Planning Centre City of Helsinki Social Services Department Port of Helsinki City of Helsinki Sports Department City of Helsinki Public Works Department, Street and Park Division Kaupunginmuseo The chairman of the jury was Deputy Mayor Pekka Sauri and secretary landscape architect Jussi Luomanen from the Public Works Department. 3

4 Kilpailun tausta Background and status of present plans Kilpailualue Competition area Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet Planning objectives and instructions Vuosaaren sataman valmistuttua vuonna 2008 nykyisille tavarasatamien käytössä oleville alueille Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Keski-Pasilaan rakennetaan asuntoja ja toimitiloja. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti puoltaa Jätkäsaaren osayleiskaavan hyväksymistä. Osayleiskaava on valtuustokäsittelyssä keväällä Osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin kaupunkisuunnitteluvirastossa kaava-alueen puistojen alustavat yleissuunnitelmat ja suunnittelun periaatteet. Ne toimivat lähtökohtina kilpailuohjelmalle ja suunnittelun tavoitteet laadittiin niiden pohjalta. Länsisatamanpuiston maisema-arkkitehtuurikilpailu on ensimmäinen Jätkäsaaren kaavoitusprosessiin kuuluva suunnittelukilpailu. Jätkäsaaren osayleiskaava-alue käsittää 20. kaupunginosan (Länsisatama), joka rajoittuu luoteessa Ruoholahden alueeseen ja koillisessa Mechelininkatuun sekä Hietalahdenrantaan. Muilta suunnilta alue rajautuu mereen. Länsisatamanpuisto muodostaa osayleiskaava-alueen keskeisen aiheen. Se yhdistää länsi- ja itäpuolen korttelit toisiinsa ja liittää Ruoholahden kaupunkirakenteen merenrantaan. Puistoa reunustavat itä- ja länsipuolella tiiviit 7/6,5 kerroksisiksi kaavaillut asuinkorttelit. Edustalla on keinosaari, johon on tarkoitus rakentaa kirkko. Puiston halkaisee pohjoisessa Välimerenkatu ja keskellä Länsisatamankatu, joiden yli on tarkoitus rakentaa kevyen liikenteen sillat. Kilpailualueen koko on noin 10,5 ha. Koska alue on nykyisellään asfalttia, tulee puisto kokonaisuudessaan olemaan uutta, rakennettavaa maisemaa. Säilytettäviä elementtejä ovat ainoastaan laiturirakenteet kilpailualueen eteläpäässä. Kilpailualue on osayleiskaavassa suurimmalta osalta puistoaluetta. Puisto on pituudeltaan noin metriä ja leveydeltään 88 metriä. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa omaleimainen, merellinen ja moderni puisto. Puiston tulee tarjota esteettisiä elämyksiä ja hahmottua yhtenäisenä siten, että sen läpi avautuu pitkiä näkymiä. Varsinkin puiston eteläosassa, meren läheisyydessä näkymillä on suuri merkitys. Puistoa toivottiin tarkasteltavan ympäristö- tai maataiteen näkökulmasta, kuitenkin siten, että puisto kokonaisuutena on puistotaidetta, ei pelkästään tausta yksittäisille taideteoksille. Puistoon sijoitettavien toimintojen, kuten leikkialueiden tuli olla luonteva osa puiston visuaalista ilmettä ja maisemallista kokonaisuutta. Puiston toimintaan mahdollisesti liittyvät sisätilat tulevat sijoittumaan sitä rajaavien rakennusten yhteyteen. Puiston tulee tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja nopea, esteetön pääreitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille kohti rantaa ja muita puistoja. Periaattee- Once Vuosaari harbour has been completed in 2008, dwellings and office premises will be built in Jätkäsaari, Kalasatama (Eastern Harbour) and Keski-Pasila (Central Pasila) in the areas currently occupied by the cargo operations. Meeting on 25 of November 2004, the City Planning Committee decided to recommend approval of the proposed local plan for Jätkäsaari. The plan will be determined by the City Council during the spring 2006 In conjunction with the work on the local plan, Helsinki City Planning Department prepared outline plans and planning principles forming the groundwork for parks in the area. These will serve as a starting point for further planning, and design objectives were drawn up on their basis. The Länsisatamanpuisto Park landscape architecture competition is the first competition in the Jätkäsaari planning process. The area covered by the local plan for Jätkäsaari consists of the 20th city district (Länsisatama/West Harbour) which borders to the Ruoholahti district to the northwest and Mechelininkatu street and the Hietalahdenranta waterfront to the northeast. In all other directions the planning area borders to the sea. Länsisatamanpuisto park will form the main motif in the area covered by the local plan. The park will link the blocks on the western and eastern sides and connect Ruoholahti s urban structure with the waterfront. It is planned that compact 7/6.5-storey residential blocks will border the park in the eastern and western sides. In the south, the sea forms a border. Offshore there are plans for a man-made island on which a church will be built. The park is dissected by Välimerenkatu street in the north and Länsisatamankatu street in the centre. There are plans to build bridges for pedestrians and cyclists over these streets. The competition area was about 10.5 hectares. Because most of the area is currently asphalt, a new landscape will have to be created for the entire park. The only elements to be retained are the quay structures at the southern end of the competition area. Most of the competition area is park area in the local plan. Länsisatamanpuisto park will be around 1,100 metres long and 88 metres wide. The aim is to create a distinctive modern park with a maritime character. The park is intended to provide aesthetic experiences and be identified as a unified entity with long vistas opening up through it. Particular attention should be given to views in the southern part of the park near the sea. It was hoped that the park would be seen from an environmental or land art perspective as an artistic park design entity in itself instead of being merely a setting for individual works of art. The functional sections of the park, such as the playgrounds, should be a natural part of the park s visual image and landscape concept. Any indoor premises associated with park activities must be placed on the lower floors of buildings bordering the park. The park must provide the setting for a diverse range of activities as well as a fast accessible main route for cyclists and pedestrians going to the beach 4

5 Kati Susi-Wolff Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto / Helsinki City Planning Department Suunnittelualueen rajaus / Outline of the competition area 5

6 Kirsi Rantama Kilpailun kulku Progress of the competition na on monikäyttöisyys ja joustavuus eri käyttötarpeisiin eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Lisäksi suunnittelussa tuli kiinnittää huomiota asukaspuiston suunnitteluun, pintavesien ohjaukseen, rakennusten ja puiston liittymiseen toisiinsa, alueen merellisyyteen, valaistukseen ja esteettömyyteen. Kilpailuaika alkoi ja päättyi Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusihteeri hyväksyivät kilpailuohjelman virallisesti Kilpailuohjelma liitteineen oli saatavissa Suomen arkkitehtiliitosta (SAFA) sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilta, jonne oli linkki Rakennusviraston sivuilta. Kilpailusta tiedotettiin lehdistössä ja kilpailukutsu oli nähtävissä internet-sivujen lisäksi Arkkitehtiuutisissa nro 9/ 2005, Helsingin sanomissa sekä kansainvälisten maisema-arkkitehtiliittojen (EFLA ja IFLA) tiedotuskanavilla. Kilpailu oli luonteeltaan yleinen suunnittelukilpailu. Se oli avoin kaikille Suomen, Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille kulloinkin voimassa olevien sopimusten ja lakien mukaisesti. Osallistujilta edellytettiin oikeutta harjoittaa maisema-arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Kilpailukielinä olivat suomi ja englanti. Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:n valitsemina ammattituomareina palkintolautakunnassa olivat maisema-arkkitehti Helena Piha Suomesta ja maisemaarkkitehti Gabriele Kiefer Saksasta. Kilpailijoilla oli kilpailun aikana mahdollisuus pyytää lisätietoja. Kysymykset tuli esittää kirjallisesti mennessä. Määräpäivään mennessä kysymyksiä saapui 36, joista suurin osa oli englanninkielisiä. Kaikki kysymykset vastauksineen suomeksi ja englanniksi julkaistiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla , ja asiasta tiedotettiin Arkkitehtiuutisten numerossa 11/2005. and other parks. The principle was to make the park multi-functional and flexible for different purposes and at different times of the day and in different seasons. Special planning issues included taking into account the resident s park, treatment of the park s surface waters, integration of the bordering buildings with the park and the planning of park entrances, maritime character, lighting as well as the requirement for accessibility. The competition period began 20 June 2005 and ended 30 September The competition s promoter, Competition Jury and the Competition Secretary of the Finnish Association of Landscape Architects officially approved the competition programme on 13 May The competition programme and its appendixes could be obtained from the Finnish Association of Architects (SAFA) as well as the Helsinki City Planning Department s Internet website, where there was a link from the Public Works Department s website. The competition was announced in the press, and the competition invitation could be viewed online, in issue No. 9/2005 of the Arkkiteh tiuutiset ( Architect News ) and in Helsingin Sanomat as well as in the communications channels of international associations of landscape architects (EFLA and IFLA). The nature of the competition was a general design competition. It was open to all citizens of Finland and the European Union, as well as to citizens of countries falling within the jurisdiction of EU procurement legislation, subject to each country s currently valid agreements and laws. Participants had to be licensed to practice landscape architecture in their own countries. The languages of the competition were Finnish and English. The Finnish Association of Landscape Architects chose two professional judges for the Competition Jury, Landscape Architect Helena Piha from Finland and Landscape Architect Gabriele Kiefer from Germany. During the competition period, competitors were given the opportunity to request additional information. Queries had to be submitted in writing by 5 August By that deadline 36 questions, most of them in English, were received. All questions and answers were published in Finnish and English on the Helsinki City Planning Department s Internet website on 19 August 2005, and the matter was announced in issue No. 11/2005 of the Arkkitehtiuutiset. 6

7 Kilpailun jättöpäivään mennessä saapui 42 ehdotusta. Tämän lisäksi jättöpäivään mennessä jätettiin kaksi nimikuorta ilman kilpailumateriaalia (numerot 1 ja 2). Kilpailutyöt (suluissa luovutettujen planssien lukumäärä): 1 Gallon (0) 2 Green (0) 3 Twisti (4) 4 Meanderi (3) 5 River of nature (3) 6 Open end (3) 7 Rivervalley (4) 8 Shangri-La (4) 9 Suuri vihreä (4) 10 Navigo (4) 11 Nigel-05 (4) 12 Humanitae (4) 13 Canal Verde (4) 14 Skutta (3) 15 Dragon park (4) (4) 17 John Doe III (3) 18 Almrausch (3) 19 Länsisatamanpuisto Jewel (4) 20 JPL (4) 21 Memory of Tiger (4) 22 Vindlingar (4) 23 LIM (4) 24 Metamoryphosis (4) 25 Happy Parkin (4) 26 Parchipelago (3) 27 Changeable Park (4) 28 Aaltopituudella (4) 29 Virta ja poukamat (4) (3) 31 PENNGSD (4) 32 Kiven kertomaa (4) 33 Umbrella (4) 34 Solution (4) 35. Railo (4) 36 Vaporetto Canal Grandella (4) 37 Biitsi (3) 38 Archi-Pelago (4) 39 CCKTV 2005 (4) 40 Rakkautta ennen iltaruskoa (3) 41 Kukkaverho (4) 42 Tilia (4) 43 Caserecci (4) 44 Lysitaurus (4) Palkintolautakunta päätti kaikkien 42 ehdotuksen, joiden planssit oli toimitettu kilpailuun, olevan mukana arvostelussa. Palkintolautakunta kokoontui 6 kertaa. Varsinaista arvostelua varten palkintolautakunta valitsi keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluivat Maria Jaakkola-Kivinen (puheenjohtaja), Gabriele Kiefer, Helena Piha ja Jussi Luomanen (sihteeri). Työvaliokunnan tehtävänä oli perehtyä kilpailutöihin syvällisemmin sekä esitellä ne palkintolautakunnalle. Työvaliokunta laati myös päätösehdotukset kilpailutöiden luokkajaosta ja arvosteluperiaatteista. Forty-two entries were received by the competition deadline. Additionally two name envelopes without competition materials were received before the deadline. Competition works (number of panels in parentheses): 1 Gallon (0) 2 Green (0) 3 Twisti (4) 4 Meanderi (3) 5 River of nature (3) 6 Open end (3) 7 Rivervalley (4) 8 Shangri-La (4) 9 Suuri vihreä (4) 10 Navigo (4) 11 Nigel-05 (4) 12 Humanitae (4) 13 Canal Verde (4) 14 Skutta (3) 15 Dragon park (4) (4) 17 John Doe III (3) 18 Almrausch (3) 19 Länsisatamanpuisto Jewel (4) 20 JPL (4) 21 Memory of Tiger (4) 22 Vindlingar (4) 23 LIM (4) 24 Metamoryphosis (4) 25 Happy Parkin (4) 26 Parchipelago (3) 27 Changeable Park (4) 28 Aaltopituudella (4) 29 Virta ja poukamat (4) (3) 31 PENNGSD (4) 32 Kiven kertomaa (4) 33 Umbrella (4) 34 Solution (4) 35. Railo (4) 36 Vaporetto Canal Grandella (4) 37 Biitsi (3) 38 Archi-Pelago (4) 39 CCKTV 2005 (4) 40 Rakkautta ennen iltaruskoa (3) 41 Kukkaverho (4) 42 Tilia (4) 43 Caserecci (4) 44 Lysitaurus (4) The Competition Jury decided that all 42 entries whose panels had been submitted would be judged. The Competition Jury convened 6 times. To carry out the actual evaluations, the Competition Jury selected from among its members a working committee consisting of Maria Jaakkola-Kivinen (Chairperson), Gabriele Kiefer, Helena Piha and Jussi Luomanen (Secretary). The task of the working committee was to gain a deeper familiarity with competition entries and report their findings to the Competition Jury. The working committee also prepared decision-making proposals for the entries classification and assessment principles. Kilpailuehdotukset Competition entries Max Hartman 7

8 Yleisarvio kilpailuehdotuksista General evaluation of the entries Kilpailutöiden yleistaso ja arviointi Entries overall quality and assessment Teemat Themes Työvaliokunta kokoontui 3 kertaa ja piti yhden puhelinkokouksen. Tämä arvostelupöytäkirja on allekirjoitettu Kilpailun tulos julkistetaan , jonka jälkeen palkitut, lunastetut ja kunniamaininnan saaneet kilpailutyöt ovat esillä asti kaupunkisuunnitteluvirastossa, osoite Kansakoulukatu 3, Helsinki. Muut kilpailutyöt ovat esillä samanaikaisesti Aleksis Kiven katu 17 A 5:ssa (2. kerros). Uuden vuosituhannen puiston suunnitteleminen Jätkäsaaren uuden kaupunginosan omaleimaisuustekijäksi osoittautui varsin haasteelliseksi. Keskeiseksi tehtäväksi osoittautui päättää, millainen tulisi uuden kaupunkimaisen asuin- ja työpaikka-alueen keskeisen puiston olla suhteessa alueen muihin puistoihin, kaupungin kokonaisuuteen sekä maisema-arkkitehtuurin kansainväliseen ja kansalliseen kenttään. Hyvän puiston suunnitteleminen näistä lähtökohdista on vaativa ja moniulotteinen tehtävä. Haasteelliseksi sen tekivät myös erinäiset tarkkaan määritellyt lähtökohdat. Tiettyjä puiston suunnitteluun vaikuttavia yksityiskohtia, kuten sen tarkka rajaus, puistoon liittyvien katujen korkeustasot, pysäköintilaitosten paikat sekä puiston ja sen halkaisevien katujen välinen suhde oli annettu lähtötietoina. Tehtävän onnistunut suorittaminen edellytti myös näiden lähtökohtien sisäistämistä ja tulkitsevaa, luovaa ymmärtämistä. Tämän lisäksi kilpailijoiden tuli luoda alueelle tunnistettavuutta puiston avulla ja aikaansaada elämyksellinen ja visuaalisesti ehyt kokonaisuus. Tärkeää oli myös näkymien luominen sekä puiston perushahmona olevan S-muodon onnistunut hallinta. Myös puiston toimintojen suhteen ohjelma oli varsin vaativa. Kilpailutöissä oli paljon hyviä ideoita, ja parhaat työt olivat monelta osin varsin tasavertaisia. Aluetta oli lähestytty uusilla, mielenkiintoisilla tavoilla jotka olivat keskenään varsin erilaisia niin yleistunnelmaltaan kuin maisemallisilta tai toiminnallisilta perusratkaisuiltaankin. Monet ehdotukset olivat kuitenkin suhteellisen luonnosmaisia kilpailun luonne huomioon ottaen. Mikään ehdotuksista ei sellaisenaan täysin aukottomasti onnistunut yhdistämään kaikkia toivottuja toimintoja hallittuun maisema-arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Lopullisessa arvostelussa päätettiin näin ollen painottaa virheettömien yksityiskohtien sijasta vakuuttavan, yhtenäisen kokonaisilmeen luomista sekä taiteellista korkeatasoisuutta. Toiminnallisen täydellisyyden sijasta painotettiin kehityskelpoisuutta. Palkittaviksi valittiin ehdotuksia, jotka olivat innovatiivisia ja tulevaisuuteen tähtääviä ja vastasivat esitettyihin haasteisiin mahdollisimman ansiokkaalla tavalla. Suomalaista maisemaa oli haluttu tulkita uudella tavalla ja tuoda sen parhaita elementtejä esiin puistotaiteen keinoin. Paikan hengen etsinnässä moni oli kääntynyt suomalaisen luonnon puoleen. Inspiraatiota oli löydetty saaristomaisemasta, samoin kuin kohde alueen satamaestetiikasta. Parhaissa töissä tämä oli onnistuttu hyvin yhdistämään vaatimuksiin uudenaikaisesta puistosta. The working committee convened 3 times and held one telephone conference. The Minutes of the Competition Jury was signed 13 January The results of the competition will be announced 30 January 2006, after which awarded and purchased entries, as well as those receiving honourable mentions, will be displayed until 15 February 2006 at the Helsinki City Planning Department, address Kansakoulukatu 3, Helsinki. Other competition works will be on view at the same time at Aleksis Kiven katu 17 A 5, Helsinki (2nd floor). Designing a 21st century park as an identity factor for the Jätkäsaari area proved to be quite challenging. It proved pivotal to decide what a central park in a new urban district should be like in relation to the other parks of the area and the city as a whole, as well as the international and national landscape architectural fields. With these points of departure, designing a good park is a complex and demanding design task. It was also challenging due to the many precisely defined prerequisites set for the park design. Certain details affecting the design, such as the park s precise boundaries, adjoining streets height elevations, locations of parking facilities and the relationship to the streets traversing the area were given as basic information. The successful execution of the task required an interpretative, creative understanding of these starting points as well as others. Additionally, the area s identity would be enhanced by the creation of a new experientially rich but harmonious park entity. Creating views and mastering the S-shape of the park was considered important and the functional program was also quite demanding. Numerous excellent ideas were presented in the competition entries. The best entries were in many respects fairly consistent in terms of their comparative quality. Various new and interesting approaches, differing from each other in terms of general atmosphere, landscape treatments, or basic functional solutions, were introduced. Many entries were still too schematic, considering the nature of the competition. No entry succeeded entirely in integrating all the desired functions into a controlled landscape architectural entity. For that reason the final evaluation favoured convincing artistic quality over the elaboration of detail. Development potential took priority over functional perfection. The entries that most successfully met the programmatic challenges, looked towards the future and exhibited a high degree of innovation were awarded. More often than not, the entries authors chose to interpret the Finnish landscape in a new way, expressing its best features through landscape architectural means. The genius loci (spirit of the place) had been sought by turning to Finnish nature for inspiration and thematic motifs. The archipelago landscape, as well as the harbour aesthetics of the place had inspired many entrants. In the best works these aspects were suc- 8

9 Koska puiston rakentamisessa tullaan luomaan uutta maisemaa, palkintolautakunta piti luontevimpana perustaa suunnitelma suomalaisen luonnonmaiseman abstraktioille ennemmin kuin suoranaiseen luonnon imitointiin. Puisto on myös asukkaiden olohuone, ja vaatimukset sen monikäyttöisyydestä ja elämyksellisestä laadusta ovat varsin korkeat. Puiston formalistiseen S-muotoon toivottiin uudenlaisia kannanottoja. Parhaissa ehdotuksissa puiston muoto onkin otettu lähtökohdaksi ja onnistuneesti joko sopeutettu muotokieli siihen tai rikottu sitä selkeällä kontrastilla. Paikan tarjoamia mahdollisuuksia kuten meren läheisyyttä, olevien rantarakenteiden käsittelyä ja puiston yhteyttä uimarantaan olisi voitu yleisesti ottaen hyödyntää paremminkin. Myös sataman karua estetiikkaa ja tunnelmaa massiivisine mittakaavoineen ja yksinkertaisen teknisine yleisilmeineen olisi voitu käyttää enemmänkin inspiraation lähteenä. Nyt näitä teemoja on tutkittu lähinnä yksityiskohdissa, joista monet ovat kylläkin varsin kehittämiskelpoisia. Paikka ja tilanne tarjoavat mahdollisuuksia saada aikaan pitkiä näkymiä ja avoimuutta pienten taskupuistojen sijaan. Tätä lähtökohtaa oli hyödynnetty kiitettävästi. Selkeä tilallinen idea antaa puistolle lisäarvoa ja tunnistettavuutta. Avoimuuden ja toisaalta tuulensuojan tarjoamisen välillä on soviteltavaa jatkosuunnittelussa. Kilpailuohjelmassa esitetty vaatimus yhtenäisyydestä oli osassa töitä tulkittu ehkä tarpeettoman kirjaimellisesti ja käsitelty koko puisto kategorisesti samalla tavoin yhden teeman puitteissa. Yhtenäisyydellä haettiin kuitenkin koherenssia eikä monotonisuutta. Parhaissa töissä yhtenäisyys ja monimuotoisuus ovat tasapainossa siten, että jokin elementti tuo sommitelmaan harmoniaa ja yhtenäisyyttä, ja samalla puiston eri osille annetaan luonnetta esimerkiksi siten, että puiston teema kehittyy ja muuttuu pohjoisesta kohti merenrantaa kuljettaessa. Useimmiten yhtenäinen idea tai kokonaiskonsepti on tuottanut onnistuneemman lopputuloksen kuin fragmentaarinen, monista pienistä yksityiskohdista koostuva jokaiselle jotakin -lähestymistapa. Parhaat ehdotukset tarjoavat toiminnallista joustavuutta, ja niissä näkyy suunnittelijan taito pelkistää olennaiseen. Yläluokkaan valituissa ehdotuksissa on havaittavissa tavoite saavuttaa uutta identiteettiä esittämällä selkeä taiteellinen teema tai maisematilallinen hahmo, jonka pohjalta voidaan luoda onnistunut puistokokonaisuus. Maisematilallisista perusratkaisuista suosituin oli puiston keskilinjan tuntumaan jätetty avoin tila, jolloin päätoiminnot ovat reunoilla. Myös muita ratkaisuja kuitenkin esiintyi. Myös kasvillisuuden intensiteetissä ja luonteessa puiston eri osissa oli eroja. Maisematilallista vaihtelua ja erilaisia näkymiä syntyy osittain jo puiston muodon kautta. Kasvillisuutta oli käytetty osin menestyksekkäästikin identiteetin luomisessa. Topografia osoittautui vaikeimmaksi, erityisesti kokonaisidean tukeminen maastonmuotoilulla siten, että se antaa ehdotukseen jotakin uutta ja mielenkiintoista tuoden samalla toiminnallisen kerroksen puistosuunnitelmaan. Jois- cessfully combined with the requirements of a modern park. Because this is a future urban park that will be created from scratch, the jury considered it more appropriate to base the designs on various abstractions of the Finnish natural landscape rather than on direct imitations of nature. The park is also an outdoor living room for local residents, and the demands of multifunctionality and experiential quality are quite high. It was hoped that new ways to approach the formalistic S-shape of the park would be found. In the strongest entries, this shape has been successfully taken into account, either through harmonisation or contrast. In general, the possibilities provided by the setting (the proximity to the sea, the treatment of existing quays and the connection from the park to the swimming beach) could have been better exploited to achieve their full potential. The rugged aesthetics and atmosphere of the harbour, with its massive scale, simple forms and technical visual imagery could have been more fully exploited as inspirational ideas. At this point they have been studied mainly in details that however exhibit considerable development potential. The setting provides potential for achieving extended vistas and expansiveness instead of small pocket parks. This starting point had been exploited commendably. A clear spatial idea gives the park extra value and makes it identifiable. The possibilities to simultaneously achieve openness and shelter from prevailing winds must be explored in the design s further development. Certain competitors, perhaps interpreting the competition brief s requirement for unity too literally, categorically treated the entire park according to a single theme. The quest for unity however sought coherence, not monotony. In the most successful entries harmony and diversity are balanced; an element in the park creates unity, while different parts of the park are given character. This can be accomplished, for example, by developing and transforming a theme as one proceeds from the north towards the seashore. More often than not, it would appear that a unified idea or a holistic concept has produced a more successful result than one based on fragmentation. The best entries have the most functional flexibility, and the designer s skill and ability to break it down to the essentials are visible in them. In the entries selected for the upper class one can detect an attempt to the achieve a new identity by introducing a clear artistic theme or a unified landscape spatial configuration around which a successful park entity can be created. An open space created along the park s middle section, with functions situated on its edges, was the most popular landscape configuration. Also other schemes were presented, however. There were also differences in the intensity and nature of the vegetation in the various sections of the park. The landscape spatial variation and changing views are created partly as a result of the shape of the park. In many entries vegetation had been used successfully to create identity. Topography proved to be the most difficult challenge, particularly with respect to the need to support the overall concept by shaping the ground to create interest and a Ehdotusten maisemallisesteettinen arviointi Landscape aesthetic evaluation of the entries 9

10 Toiminnallis-tekniset ansiot ja puutteet Functional merits and deficiencies Regarding functionality, the main challenges concerned the disposition of the required functions as well as the smoothness of the main route and its relation to the spatial scheme and topography. In certain entries the main route traverses the park through the centre or undulates from one side to another, while in others there are two main routes along the park s edges next to the buildings. Other entries propose pathways intersecting at multiple locations. The fastest route through the park is perhaps represented in the entry Railo. The location of the main routes affects the placement of functions, and it appears that a single undulating main pedestrian and cycle route, passing closer to the buildings when necessary, would leave the most space for other functions. A pedestrian and cycle path constantly running alongside the buildings would not be desirable due to inadequate visibility for cyclists and insufficient privacy for residents. The location and quantity of secondary pathways and transverse connections requires further study. As parts of the total scheme, the pedestrian connections to the Länsisatamankatu street and Välimerenkatu street overpasses, as well as a natural and easy connection to the streets from the park, have also proved a demanding challenge. More than one entry proposed a direct connection to Välimerenkatu street without an overpass. It was hoped that ideas for storm water management would be presented. The most successful schemes proposed the collection of rainwater in wetland feasakin muutoin lupaavissakin töissä topografian suhde ympäristöön on jäänyt puutteellisesti ymmärretyksi tai esitetyksi. Toiminnallisesta näkökulmasta pääkysymyksiksi nousivat toimintojen sijoitus sekä sujuvan pääreitin suunnittelu, erityisesti sen suhde tilaan ja korkeustasoihin. Joissakin ehdotuksissa yksi pääreitti puiston läpi on sijoitettu sen keskelle tai kiemurtelemaan sen laidoilta toiselle, toisissa taas on kaksi pääreittiä puiston laidoilla sitä ympäröivien rakennusten tuntumassa. Jopa useampaa toisiinsa kietoutuva reittiä esitettiin. Nopein ja sujuvin reitti puiston läpi on kenties ehdotuksessa Railo. Reitin sijoitus vaikuttaa toimintojen sijoitukseen, ja onnistuneimmalta vaikuttaa ratkaisu, jossa yksi selkeä pääreitti johtaa sujuvasti puiston läpi ja voi tarpeen mukaan sijaita joustavasti. Tällöin jää tilaa myös muille toiminnoille. Rakennuksiin koko matkalta välittömästi rajautuva reitti ei ole toivottava puutteellisten näkemien takia eikä asuntojen yksityisyyden säilymisen kannalta. Sivureittien sijoitusta ja määrää, erityisesti puiston poikittaisia yhteyksiä, tulee jatkosuunnittelussa edelleen tutkia. Kevyen liikenteen luonteva liittyminen Länsisatamankadun ja Välimerenkadun ylikulkusiltoihin, samoin kuin helppo ja luonteva yhteys puistosta kaduille osana kokonaissommitelmaa osoittautuivat myös vaativiksi haasteiksi. Useammassa kuin yhdessä ehdotuksessa on yhdistetty puisto suoraan Välimerenkatuun ilman ylikulkusiltaa. Alueen pintavesien keräämisestä oli toivottu ideoita. Onnistuneimmissa ratkaisuissa sadevettä oli ehdotettu kerättäväksi kosteikkoihin tai pieniin puroihin. Eh- functional layer. Even in some otherwise promising entries the relationship between the park s topography and its surroundings has not been properly understood or presented. 10

11 dotukset, jotka perustuvat laajoihin vesipintoihin, erityisesti suoraan merenpinnan tasosta, eivät ole kovin realistisia vesiteknisistä, taloudellisista ja topografisista syistä. Suurten vesiaiheiden ylläpito vaatii lisävesijärjestelmää, joka ei alueella ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi alueen sijainti meren rannassa antaa sille aivan erityisen luonteen, jota tulee hyödyntää sellaisenaan jo säilyväksi tarkoitettujen rantarakenteidenkin takia. Suuri vesiaihe ainoana teemana veisi paitsi tilaa puiston toiminnoilta, myös tarpeettomasti voimaa alueen merellisyydeltä. Arvostelussa ehdotukset jaettiin kolmeen luokkaan: 10 ehdotusta sijoittui yläluokkaan, 17 keskiluokkaan ja 15 alaluokkaan. Palkintolautakunta päätti jakaa palkinnot kilpailuohjelman mukaisella tavalla seuraavasti: I palkinto euroa ehdotukselle nro 19 Länsisatamanpuisto Jewel II palkinto euroa ehdotukselle nro 28 Aaltopituudella III palkinto euroa ehdotukselle nro 23 LIM lunastus euroa ehdotukselle nro 44 Lysitaurus lunastus euroa ehdotukselle nro 5 River of nature Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininnat seuraaville ehdotuksille: nro 29 Virta ja poukamat ja nro 38 Archi-Pelago. Palkintolautakunta päätti yksimielisesti suositella, että Länsisatamanpuiston suunnittelua jatketaan voittaneen ehdotuksen pohjalta, kuitenkin ottaen huomioon muidenkin palkittujen ehdotusten parhaat ratkaisut. Näiden ideoita voidaan soveltaa asemakaavoituksen yhteydessä laadittavassa yleissuunnitelmassa sekä toteutukseen tähtäävässä jatkosuunnittelussa tekijänoikeuslain puitteissa. Tämä koskee erityisesti puistoon vaadittavien toimintojen järjestämistä. Lisäksi palkintolautakunta halusi kiinnittää jatkosuunnittelua varten huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: Länsisatamankadun ylitys tulee ratkaista kannen sijasta siltana. Pintavesien keräämistä ja johtamista tulee kehittää edelleen toiminnallis-teknisenä ja visuaalisena osana puiston sommitelmaa. Poikittaisreittien toimivuutta tulee kehittää yhdessä muiden toiminnallisten vaatimusten kanssa Pulkkamäen järjestämistä tulee edelleen tutkia. Rantavyöhykkeen ja uimarannan suunnittelu vaatii syvällistä perehtymistä mm. tekniseen toimivuuteen. tures or small creeks. Entries based on extensive water surfaces, particularly those directly linked to the sea, were considered unrealistic for hydrological, topographical and economic reasons; maintaining wide expanses of water requires a surplus water system that is inappropriate at this location. The area s waterfront location also imparts a unique character that should be respected, if only because of the existing waterfront structures that will be retained. Besides taking space from necessary park functions, an excessive reliance on a single water theme also dilutes the area s marine character unnecessarily. In the evaluation the entries were divided into three classes: 10 entries in the upper class, 17 in the middle class and 15 in the lower class. The Competition Jury decided to distribute the prizes according to the competition programme as follows: 1st Prize, EUR 30,000 to entry no. 19 Länsisatamanpuisto Jewel 2nd Prize, EUR 20,000 to entry no. 28 Aaltopituudella 3rd Prize, EUR 15,000 to entry no. 23 LIM Purchase, EUR 7,200 to entry no. 44 Lysitaurus Purchase, EUR 7,200 to entry no. 5 River of nature Additionally the jury awarded Honourable Mentions to the following entries: no. 29 Virta ja poukamat and no. 38 Archi-Pelago. The Competition Jury unanimously decided to recommend that the design of Länsisatamanpuisto park be continued on the basis of the winning entry, however taking into account the best features of other awarded entries. These ideas can be applied in the general planning carried out in connection with town planning as well as in further planning aiming at implementation within the framework of copyright legislation. This applies particularly to the overall integration of the functions required for the park. Additionally the Competition Jury wished to call attention to the following details with respect to the further development of the design: The overpass spanning Länsisatamankatu street should be solved as a bridge instead of a deck. The collection and channelling of surface waters should be further developed as a functional and visual part of the park s composition. The functional quality of the transverse connections must be developed together with other functional requirements The tobogganing hill must be studied further The design of the waterfront and swimming beach demands a deeper familiarity with the technical aspects. Kilpailun ratkaisu Competition results Suositus jatkotoimenpiteiksi Recommendation for further action 11

12 EHDOTUS- KOHTAISET ARVOSTELUT Palkitut työt ja kunniamanininnat ENTRY- SPECIFIC EVALUATIONS Prized entries and honorary mentions Neobeat ja Kaupunkisuunnitteluvirasto 12

13 Kuvaus Tässä taiteellisesti vahvassa ehdotuksessa on runsaasti erilaisia tunnelmia ja toimintoja. Suomalaisen luonnon ylväät kuvat yhtyvät arjen jalokiviin. Puiston läpi kulkee kaksi polveilevaa polkua, joilla on oma tunnelmansa. Ehdotuksen eri istutusteemat luovat jatkuvan ja alati muuttuvan kokemussarjan. Puiston päätyjen integroiminen nykytilaan ilmentää korkeaa ammattitaitoa kaupunkimaisen yhtenäisyyden luomisessa. Kilpailuehdotuksen teema on typologisesti yhtenäinen mutta pitkälle ja mielikuvituksekkaasti jäsennelty. Arviointi Maastotaide- ja veistoselementit täyttävät kilpailun es teettiset vaatimukset. Muotojen moninaisuus ja yksinkertaisuus ovat keskenään hyvin tasapainossa. Varsin kauniisti suunnitellut aiheet täydentävät toisiaan ja luovat merkityksellistä kokonaisuutta. Eri muotojen jakauma painottaa puiston kaartuvaa S-muotoa. Ehdotetut toiminnot ovat sovitettavissa johdonmukaiseen kokonaiskonseptiin. Tärkein kevyen liikenteen väylä on sujuva ja selkeä, vaikkakin etelässä se on liikenneturvallisuuden kannalta liian lähellä rakennuksia ja tulee sijoittaa kauemmas yksityisalueesta. Joissakin kohdissa reitti saattaa lisäksi olla ristiriidassa ehdotettujen maastonmuotojen kanssa. Puistossa on liian vähän poikittaisyhteyksiä, eikä yhteys Länsisatamankadusta etelään toimisi ehdotuksen mukaisena. Lisäksi Länsisatamankadun ylitystä pidetään liian massiivisena, mutta sitä voidaan kehittää tyydyttävämpään suuntaan. Silta yli Välimerenkadun on veistoksellinen ja kiintoisa. Pienet puutteet, kuten vesiaiheiden ja maastonmuotoilun hieman epäselvä esitystapa, voidaan korjata konseptin ansioita menettämättä. Toteutuskelpoisuus Tämän ehdotuksen toteuttaminen sellaisenaan edellyttäisi melko runsaasti ylläpitoa, koska siihen sisältyy leikattuja puita ja pensaita. Ehdotus voitaisiin toteuttaa vaiheittain. Perustelu Tämä ehdotus onnistuu tekemään uudesta puistosta tunnistettavan. Maisema-arkkitehtonisesti se on erittäin herkkä ja kaunis, ja lisäksi se on onnistunut suomalaisen maiseman abstrakti tulkinta, jossa erilaiset maisemalliset teemat yhdistyvät johdonmukaiseksi mutta vaihtelevaksi kokonaisuudeksi. Puiston halki kuljettaessa tai sen sivuilta tultaessa olisi helppoa tunnistaa sijaintinsa ja suunnata kulkunsa. Myös ehdotettu valaistusratkaisu ansaitsee erityismaininnan. Description This entry offers a great variety of atmospheres and functions with a high artistic claim. Stately images of the Finnish nature are combined with gems of daily life. Two swinging pathways cross the park, accompanied by different atmospheres. The proposed various planting themes create a continuous, ever-changing succession of experiences. The design of the ends of the park, linking to the existing, show high professional competence regarding urban coherence. Typologically, the entry represents a unified, but highly and imaginatively articulated theme. Evaluation The land art and sculptural elements meet the aesthetic demands of the competition. There is a good balance between diversity and simplicity of form. Quite beautifully designed motives supplement each other to make a meaningful whole. The distribution of various shapes emphasises the curved s-shape of the park. There is potential for successful accommodation of proposed functions within an overall coherent design concept. The main bicycle and pedestrian route is smooth and clear, although in the south, it is located too close to the buildings from a traffic safety point of view and would need to be more clearly drawn away from the private zone. At some points, the route may also contradict with the proposed topographical features. The connections across the park are too few, and the one south of Länsisatamankatu street would not function as proposed. The Länsisatamankatu street crossing is also considered too massive, but can be developed into a more satisfactory result. The bridge across Välimerenkatu street is sculptural and interesting. The minor fl aws, such as the somewhat unclear representation of the water features and the land forms, can be fixed without losing the merits of the concept. Feasibility The realisation of this entry as proposed would require a relatively high degree of maintenance, as it includes cropped trees and bushes. The proposal could be implemented in stages. Justification This entry succeeds in giving identity to the new park. It is landscape architecturally very sensitive and beautiful, and also successfully interprets the Finnish landscape through abstraction. It combines different landscape themes into a coherent, but varying whole. Travelling through the park or entering it from the sides, it would be easy to recognize one s location in the park and orientate oneself. The proposed solution for lighting also deserves special merit. Länsisatamanpuisto Jewel I palkinto 1st Prize 13

14 Aaltopituudella II palkinto 2nd Prize Kuvaus Tämä ehdotus perustuu sujuvaan muotokieleen ja kokonaisratkaisuun, jossa saarimaisia puuryhmiä yhdistellään nouseviin ja laskeviin topografisiin muotoihin. Tämä topografinen teema kattaa koko puiston yhdenmukaisena kuviona. Tuloksena olisi paljon erilaisia pikku lepo-, leikki- ja urheilupaikkoja, joista jokainen olisi yhteydessä laajaan keinotekoiseen maisemaan. Ehdotuksen teema on typologisesti vahva ja yhdenmukainen, ja siinä on paikallista vaihtelua. Arviointi Vahvan topografian ansiosta ehdotuksessa on luonnetta, mutta puiston kategorinen kuvioinnin kaltainen käsittely on hiukan yksitoikkoista. Mittakaavaan saisi enemmän vaihtelua esimerkiksi lisäämällä pohjoisosaan puuistutuksia tai kehittämällä ja varioimalla topografista teemaa enemmän. Topografinen teema luo aivan erityisen ilmapiirin, joka tuo mieleen historiasta tutut maisemapuistot mutta joka tulkitsee tätä puistotyyppiä oman aikamme hengessä. Ehdotuksen amorfiset muodot heijastavat puistotilan S-muotoa toistamatta sitä. Ehdotus mahdollistaa erilaiset tilalliset kokemukset. Kumpareiden laella seisten saa kokonaisnäkymän puistosta, ja alanteissa taas tuntee olevansa turvassa. Perusajatus mahdollistaa tunnistettavan puiston rakentamisen alusta alkaen, ja puiden kasvu vuosien mittaan lisää vielä yhden maisemakerroksen. Alanteet suojaisivat merituulelta, ja erikokoiset painanteet mahdollistaisivat erilaiset toiminnot. Vaikka ehdotuksen pääväylät puistotilan kummallakin sivulla ovatkin hyvä ehdotus, näkemät jäävät riittämättömiksi ja reitit saattavat tuntua lähitalojen asukkaista uhkaavilta. Topografisten painanteiden vesimäärä ei olisi realistinen pelkän sadeveden varassa ilman lisävettä. Rannan amorfista muotoa ja topografiaa olisi vaikea saada aikaan ja pitää yllä ehdotetussa muodossa. Toteutuskelpoisuus Ehdotettua olevien laiturirakenteiden uudelleenrakentamista pidetään liian radikaalina toimenpiteenä. Maastonmuotojen ehdotettu nurmetus saattaisi tuottaa ylläpito-ongelmia, koska alueelle voi olla vaikeaa päästä ylläpitoon tarkoitetuilla ajoneuvoilla ja koska ongelmat nurmikon kunnossa voisivat turmella tarkoituksena olleen vehreän yleisilmeen. Ehdotus voitaisiin toteuttaa vaiheittain. Perustelu Kaiken kaikkiaan kunnianhimoinen ja hyvin harkittu ehdotus, jossa kolmiulotteisuus painottuu vahvasti. Sen suurin heikkous lienee ehdotettujen maisemallisten teemojen toistoisuus. Puistossa saattaisi olla vaikea ymmärtää, missä puiston osassa oikeastaan on. Ehdotuksen jatkokehittely tämän välttämiseksi olisi kuitenkin mahdollista turmelematta sen kantavaa ajatusta. Description This entry is based on a fluid but formal design language, and the concept of combining isle-like groups of trees with rising and sinking topographical shapes. This topographical theme covers the whole park as a consistent pattern. The scheme creates a lot of different small places useable for resting, playing and sports, all connected within a large artificial landscape. Typologically, the entry represents a strong, unified theme, with local variation. Evaluation The strong topography gives character to the entry, but the categorical pattern-like treatment of the park is somewhat monotonous. For example with increased tree planting in the north sector or through the reconsideration of the topographical theme one could create more scale variation. The topographical theme creates a special atmosphere, reminding of the landscape parks in history, but interpreting this type of park in a contemporary manner. The proposed amorphous forms reflect the S-shape of the park space, without repeating it. The entry allows for different spatial experiences. If standing on the top of the mounds, it is possible to have an overview of the park as a whole. Standing in the slots, the feeling is safe. The basic idea allows for the creation of an identifiable park from the beginning of its construction, with the growing trees, over the years, creating another landscape layer. The slots would protect from the wind coming from the sea, and the different sizes of the depressions would allow for a variety of functions. The proposed main routes on each side of the park space, although a solid suggestion, make for inadequate viewing sectors and might feel threatening to the adjacent residents. The amount of water in the topographical depressions would not be realistic on catchment water alone without extra water supply. The amorphous form and topography of the beach would be difficult to achieve and maintain as proposed. Feasibility The proposed reconstruction of the existing quay structures is considered too drastic a measure. The proposed grassing of the topographical features might be a maintenance problem, due to possible difficulties for access by lawn maintenance vehicles and the possibility of the lawn drying out in the dry high summer, which would ruin the intended green image. The proposal could be implemented in stages. Justification This is, overall, an ambitious and well considered entry, with a strong focus on three-dimensionality. The main fl aw would be the repetitive nature of the proposed landscape themes. Being in the park, it might be difficult to understand, in which section of the park one actually is. It would, however, be quite possible to elaborate the entry to avoid this, without ruining the carrying idea. 14

15 Kuvaus Tämä ehdotus pyrkii yhdistämään kaksi toisilleen vastakkaista ominaisuutta eli kaupungin tiiviyden ja meren laajuuden. Sen pääteemana on jatkuva mäntybulevardi, johon yhdistyy avoimia, laajoja nurmipintoja ja bulevardin vastakohtana hajanaisia koivuryhmiä. Ehdotuksen avoimia alueita voi käyttää useisiin eri tarkoituksiin, ja toiminta-alueita voisi myös sijoittaa bulevardin puiden katveeseen. Typologisesti ehdotuksessa on erittäin voimakas geometrinen ja klassinen yhtenäisteema. Arviointi Ehdotuksessa on erittäin vahva, yksinkertainen ja maisema-arkkitehtonisesti johdonmukainen konsepti. Se tulkitsee suunnitteluideaa erittäin voimakkaan ja päättäväisen kaupunkimaisen puistosuunnittelun avulla. Suunnitelman muotojen pelkistäminen muutamaan harvaan peruselementtiin puihin, pensasaitoihin ja nurmikkoon loisi ajatonta puistokuvaa, mutta topografia tuntuu hieman yksitoikkoiselta. Hienovaraisen maastonmuotoilun lisääminen saattaisi olla ehdotukselle eduksi. Tilojen käytön aste on erittäin hyvin eritelty: rakennusten etupuolen puutarhat säilyttävät asukkaiden oman rauhan ja mahdollistavat päiväkotien pihojen on nistuneen sijoittelun kokonaisuuteen. Mäntybulevardi toimii yleisen tilan merkkinä ja korostaa vahvasti puiston s-muotoa. Myös katuyhteydet ja korkeustasot on tutkittu tarkoin. Länsisatamankadun sillalta katutasolle ei kuitenkaan tunnu olevan luontevaa kevyen liikenteen yhteyttä, vaikka yhteys itse puistosta onkin hyvin liitetty. Puiston sisääntulopaikat ovat ehdotuksessa tyhjiä aukioita, joissa mikään erityinen yksityiskohta ei osoita niiden olevan sisääntulopaikkoja, kutsu ihmisiä puistoon tai tarjoa miellyttäviä oleskelu- tai lepopaikkoja. Lisäksi puiston läpikulkuyhteyksien kaavamainen asettelu ei välttämättä seuraa jalankulkijoiden haluamia linjoja ja voi saada heidät oikaisemaan nurmikoiden poikki, ellei tätä estetä esimerkiksi topografisilla ratkaisuilla. Asukaspuiston kohdalla pelkkä topografia ei sinänsä riitä. Ehdotettu pulkkamäki ei ole turvallinen, koska se viettää kohti puiston pääreittejä. Lisäksi lähellä sijaitsevien asuntojen kannalta näkymä melko kookkaan mäen suuntaan ei liene houkutteleva. Ehdotuksen rantaratkaisu on varsin karu, vaikka rannalle vievät askelmat ovatkin viehättävä elementti. Puiston keskelle ehdotettu vesiaihe ei yksin ratkaisisi sadeveden keruukysymystä. Vaikka tätä vesiaihetta onkin loogista käyttää talvisin luistinratana, luistinradan alle ei tarvita vesiaihetta, koska yleensä luistinrata jäädytetään keinotekoisesti soralle. Yksityiskohtien laadukkuus olisi tämän ehdotuksen idean pohjalta rakennettavan puiston ilmapiirin kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä. Toteutuskelpoisuus Yhdistetty mänty- ja koivubulevardi suunnitelman kantavana teemana ja selkärankana on hieman epäilyttävä. Ei ole kovin todennäköistä, että tavoiteltu ilme voidaan saada tässä tilanteessa aikaan kustannukset ja aikatau- Description This entry aims to connect the two opposing characteristics of city density and the expanse of the sea, with a continuous pine-boulevard as a main theme. This is combined with open, generous lawns featuring loose groups of birches as a contrast to the boulevard. The proposed open areas can serve a variety of uses, and activity areas could also be placed under the continuous canopy of boulevard trees. Typologically, the entry represents a very strongly geometric, classical and unified theme. Evaluation The entry has a very strong, simple, and landscape architecturally coherent concept. It interprets the intention of the desired planning idea with a very strong and decidedly urban park design. The formal reduction of the design into just few basic elements trees, hedges, lawn would create a timeless park image, but the topography seems somewhat monotonous. The scheme would benefit by increased, gentle levelling. The degree of utilisation of the spaces is very well differentiated: The front gardens along the buildings retain the privacy of the residents and give potential to arrange the daycare center yards successfully within the total concept. The pine boulevard signals the public realm and strongly accentuates the s-shape of the park. The connections to streets and ground levels are also well studied. However, no natural pedestrian and bicycle connection is shown from the Länsisatamankatu bridge to the street level, although the connection from the park itself is well integrated. The entrances to the park are resolved as void squares, with no further detail to announce entry, invite people to the park, or offer pleasant places to meet or rest. Also, the formal alignment of the connections across the park does not necessarily follow pedestrian desire lines, and may cause shortcuts across the lawns, if not discouraged by, for instance, topographical solutions. For the residents park, mere topography is not alone a sufficient element. The proposed tobogganing hill is unsafe, since the slide would be towards major park paths. Also, from the adjacent apartments, a view towards a fairly substantial hill might not be attractive. The proposed solution for the waterfront is quite severe, although the steps to the beach are an attractive element. The proposed water feature at the centre of the park would not alone resolve the question of rainwater collection. While its winter use as a skating rink is logical, a skating rink does not require an introduction of a water feature underneath, since it is usually frozen artificially on gravel. The quality of detail would be crucial to the atmosphere of a park built according to this entry s idea. Feasibility The combined pine and birch boulevard as a carrying theme and a spine of the whole concept raises some suspicion. It is not very likely to succeed in achieving the proposed image in the given situation regarding cost and timeframe for a variety of reasons: One should either plant a forest and thin it out or relocate LIM III palkinto 3rd Prize 15

16 lu huomioon ottaen. Syyt ovat moninaiset. Vaihtoehtoina olisi joko metsikköistutus jota harvennetaan tai täysikokoisten mäntyjen siirtäminen. Paikalle istutettavien männyntaimien kasvaminen täyteen kokoonsa vie melkoisesti aikaa. Näin monien kookkaiden yksilöiden tuottaminen tuskin olisi mahdollista, ja suurikokoisina istutettujen havupuiden menestyminen on epävarmaa. Lisäksi visuaalisesti vaikuttava moninkertainen samankokoisten puiden muodostama bulevardi on vaikea saada aikaan hanketta vaiheittain toteutettaessa, mikä tämän puiston kohdalla on käytännössä välttämätöntä. Tässä mielessä pääideassa saattaa olla puutteita. On joko hyväksyttävä, että puiston yleisilme eroaa ehdotuksesta ainakin varhaisvaiheissaan, tai vaihdettava mänty toiseen puulajiin. Perusajatusta ei ehkä kyetä kehittämään sen pääideaa menettämättä. Perustelu Tämän ehdotuksen voima on sen joustavassa kyvyssä yhdistää eri toimintoja kokonaiskonseptin osiksi. Ratkaisematta jää, voidaanko aiottu maisemavaikutelma toteuttaa realistisesti, ja jos voidaan, miten. Ehdotettu ratkaisu tuottaisi varmasti käytössä hyväksi havaitun komean esplanadivaikutelman, mutta tarvitseeko Helsinki toista Esplanadia? Oman aikamme asuinalueelle sopisi jotakin erilaista. Tulevat asukkaat odottaisivat varmasti innovatiivisesti suunniteltua ja alusta alkaen houkuttelevaa keskuspuistoa. fully grown trees from a forest setting. Native pines will require considerate time to reach mature size. Planting large specimens in such amounts would be quite impossible, and conifers planted at a large size would not necessarily thrive. Further, a visually imposing multiple boulevard of trees of uniform size is difficult to achieve with phased implementation, which for this park is a practical necessity. In this sense, the concept might be flawed. Either it must be accepted that the park image will be different from the proposed, at least in its early stages, or that different species of trees must be introduced. The scheme might not be capable of developing without losing its main idea. Justification The power of this proposal lies in its flexibility to accommodate different functions within a holistic concept. The question remains, if and how the intended landscape effect can be realistically achieved. The proposed solution would certainly deliver a well tried out, handsome esplanade effect, but does Helsinki need another Esplanade? For a contemporary residential area, something different is needed. Future residents certainly would expect an innovatively designed central park, which feels attractive from the very beginning. 16

17 Kuvaus Tämän ehdotuksen lähestymistapa on hyvin runollinen ja taiteellinen. Ehdotus on graafisesti kiintoisa, mutta jää sisällöllisesti varsin viitteelliseksi. Ehdotuksen saarekkeet (sisältä valaistut kivenkaltaiset elementit) ovat kiehtovia, mutta jäävät käsitteellisiksi. Puiston pohjoisosaan ehdotettu tiheä, metsämäinen puusto on maisematilallinen vastakohta eteläosan harvemmille istutuksille. Tämän ansiosta kävijä saa tuntuman puiston tilasuuntauksista, kun taas puusto ja saarekkeet tuovat maisemaan jatkuvuuden tuntua. Puiston eteläosan avoin tila tarjoaa aurinkoa ja pohjoisen mäntyhalli varjoa, joten puiston voisi ymmärtää jakautuvan kesä- ja talvipuistoon. Typologisesti ehdotus edustaa yhtenäistä lähestymistapaa, jossa valittu teema kuitenkin muuttuu intensiivisemmäksi etelästä pohjoiseen ja jossa saarekeidea kulminoituu kevyen liikenteen sillan ratkaisuehdotuksessa. Arviointi Tilasommittelu on varsin selkeä. Suunnitelma lupaa miellyttävää tunnelmaa eri vuodenaikoina, erityisesti talvella ja pimeässä. Puistoa kuitenkin käytetään eniten päiväsaikaan, joten ratkaisua olisi kehitettävä tämä huomioon ottaen. Lisäksi tarvittava yleisvalaistus saattaa häiritä saarekkeiden antamaa vaikutelmaa. Vastakohtiinsa eli viileisiin altaisiin yhdistyvät saarekemuodot ovat ainutlaatuinen ja ansiokas idea, joka muodostaisi varmasti aivan uudentyyppisen aiheen suomalaisessa maisema-arkkitehtuurissa. Topografiaa ei ole esitelty selkeästi, vaikka onkin ymmärrettävissä, että se koostuu kahdesta suuresta harjanteesta. Etenkin yhteys rajaaviin rakennuksiin jää epäselväksi. Ehdotetun Bill Ball Plaza -aukion katsotaan olevan väärässä paikassa rannan vieressä: se estäisi näköalat ja on käytännössä vaikea, koska se edellyttäisi turva-aitaa. Toteutuskelpoisuus Ehdotuksen mäntyistutuksiin liittyy sama huolenaihe kuin LIMissä, eli aika jonka männyt tarvitsevat kasvaakseen. Koska männyt on tässä ehdotuksessa kuitenkin tarkoitus ryhmitellä vapaasti, puistoon olisi mahdollista istuttaa erikokoisia puita haluttua vaikutelmaa tärvelemättä. Vapaa istutuskuvio mahdollistaisi myös muiden mäntylajien käytön. Saarekkeet ovat hauskoja elementtejä, mutta niitä saattaa olla vaikea toteuttaa toimivasti. Suunnitelma on varsin luonnosmainen ja perustuu ainoastaan muutamaan pääelementtiin tätä voidaan pitää sekä vahvuutena että heikkoutena. Projekti on toteutettavissa. Veistosmuotojen lukumäärää olisi ehkä vähennettävä. Perustelu Ehdotus on jännittävä suomalaisen rannikkomaiseman abstraktio. Ehdotetut ideat suuntaavat selvästi tulevaisuuteen ja perustuvat silti Suomen olennaiseen luonnonhistoriaan. Description This entry has a very poetic and artistic approach. Although graphically interesting, the design content remains quite abstract. The proposed skerries (internally lit stone-like elements) are enchanting, but remain conceptual. The proposed dense, forest-like tree cover in the north contrasts with a more sparse planting in the south, which gives the park visitor a sense of spatial orientation in the park, while the tree type and the skerries offer a sense of continuity in the landscape. The open space in the southern part of the park offers sun, the pine hall in the north offers shadow, so the park could be understood to be divided into a summertime and wintertime park. Typologically, the entry represents a unified approach, with the chosen theme intensifying from south to north, and with the skerry idea culminating in the proposed solution for the central overpass. Evaluation The spatial configuration is quite clear and promises a pleasant atmosphere during different seasons, particularly in the winter and in the dark. However, the most intensive use happens during daytime, so the solution should be developed to take this into account. Also, the required general lighting might obstruct the effect of the skerries. Skerry shapes, combined with their negatives, the cool pools, is a very unique idea, which deserves credit and would certainly make for a new type of park idea in Finnish landscape architecture. Topography has not been shown clearly, although it is understood that it consists of two large ridges rising from the ground level. Especially the connection to the adjacent buildings remains unclear. The proposed Bill Ball Plaza is considered to be in a wrong place by the beach: It would obstruct views and is practically difficult, since it would require a fence for safety. Feasibility The proposed planting of pines faces the same concern as for LIM, regarding the time for the pines to mature into a sufficient size. With this entry, however, since the pines are proposed to be grouped, it would be possible to plant trees of different sizes without destroying the intended effect The free planting pattern would also allow for the use of other pine species. The skerries are fun elements, but might be difficult to implement so as to work. The design is quite sketchy, and based on only a few major elements this can be seen as both a strength and a weakness. The project is implementable. The amount of the sculptural forms should perhaps be reduced. Justification The entry is an exciting abstraction of the Finnish coastal landscape. The proposed ideas are clearly directed to the future while still deriving from the essential natural history of Finland. Lysitaurus lunastus purchase 17

18 River of nature lunastus purchase Kuvaus Suunnitelma perustuu pyrkimykseen yhdistää erilaisia toisiinsa liittyviä suomalaisia maisemia laajaan, tunnelmaltaan tiiviiseen ja vaihtelevaan luonnonkaltaiseen puistoon. Lisäksi vesi muodostaa toisen teeman kaikkialla puistossa kanavan, lampien, järvien, turvesoiden ja kosteikkojen muodossa. Ehdotuksen kelluvat muodot tukevat puiston S-muotoa kilpailematta sen kanssa. Ehdotuksessa esitellään kehittyvä tilarakenne, jossa on sujuva käytävä liikkumiseen ja omintakeinen vastakohta-asetelma luonnollisen ja rakennetun välillä. Kasvillisuuden tilarakenne on hieman epäselvä samoin kuin topografinen ratkaisukin, sillä ehdotuksen korkeustasoja ei ole merkitty selkeästi. Lisäksi esitetään kaksoiskaaareva kevyen liikenteen promenadi, joka tukee puiston muotokieltä. Tämä on selvästi keinotekoinen elementti, joka korostaa lähiympäristön luonnollisuutta. Typologisesti ehdotus edustaa suomalaisen rannikkomaiseman tulkintaa, jossa teemat niveltyvät toisiinsa, kun maisemakuva vähitellen muuttuu pohjoisen ylänkötyyppisestä etelän meren- ja järvenrantatyyppiseksi. Arviointi Ehdotetut toiminnot niveltyvät ehdotuksessa onnistuneesti johdonmukaiseen kokonaiskonseptiin. Ehdotettu maisemoitu kevyen liikenteen silta Länsisatamankadulla ei etenkään sen huipulle ehdotetun kummun vuoksi ole realistinen. Puiston poikittaisväylät puuttuvat, ja niitä saattaa olla vaikea sisällyttää ehdotettuun kokonaisideaan. Toteutuskelpoisuus Veden käyttäminen puistossa ehdotetussa laajuudessa on kyseenalaista. Syynä ovat puiston toimintaan liittyvät vaatimukset sekä tekniset ongelmat, kuten kustannukset, veden määrä ja laadun ylläpito mutta myös se, että puisto sijaitsee meren rannalla (jossa vettä on jo valmiiksi). Ratkaisu toiminee ainoastaan, jos se kehitetään sarjaksi pienempiä, enemmän kosteikon kaltaisia aiheita, jotka rakennetaan erillisinä altaina ilman yhteyttä mereen. Laiturit on sijoitettava puiston toiselle puolelle, jos paikalliset ilmasto-olosuhteet huomioidaan kunnolla. Tämän ehdotuksen jatkokehittely edellyttäisi ehdotettujen vesi- ja kosteikkoalueiden laajuuden harkitsemista uudelleen. Perustelu Ehdotuksen herkällä ja rohkealla tulkinnalla suomalaisesta rannikkomaisemasta on ansionsa. Ehdotettua ratkaisua, etenkin ehdotettua vesielementtiä ja sitä reunustavia hiekkaisia rantoja, jotka eivät helpolla pysyne aiotussa muodossaan, saattaisi kuitenkin olla vaikea toteuttaa käytännössä. Description The concept is based on an attempt to create a combination of various Finnish landscapes interconnected to a generous nature-like park with a dense and varying atmosphere. Furthermore, water constitutes another theme throughout the park in the form of a canal, ponds, lakes, peat bogs and wetlands. The proposed floating forms support the s-shape of the park, without competing with it. The entry presents an evolving spatial structure, with a smooth movement corridor and an original contrast between the natural and the constructed. The spatial structure of the vegetation is somewhat unclear, as is also the topographical solution, since the proposed ground levels are not clearly marked. The entry further suggests a long double sinusoidal promenade for cyclists and pedestrians across the park, to support the selected flowing and floating form. This is a clearly artificial element, which increases the value of its neighbouring natural surroundings Typologically, the entry represents an interpretation of the Finnish coastal landscape, with intertwining themes, the landscape image gradually changing, north to south, from a highland type into that of the seashore (or lakeshore). Evaluation The entry represents a successful accommodation of proposed functions within an overall consistent design concept. The proposed landscaped overpass at Länsisatamankatu street is not realistic, especially due to the proposed mound on top of it. The cross-park routes are missing and might be difficult to include within the proposed concept. Feasibility Introducing water in the park to the proposed extent is questionable, due to technical problems such as costs and maintaining the quantity and quality of the water, the location of the park by the sea, where water is already present, and functional requirements for the park. The concept could only work, if developed into a series of smaller, more wetland-like features, and constructed as separate basins, instead of ones with a sea connection. The quays should be situated on the opposite side of the park, if local climatical conditions are properly considered. Further elaboration of this entry would require the reconsideration of the extent of the proposed water and wetland areas. Justification The entry has merits regarding the sensitive and bold interpretation of the Finnish coastal landscape. In practice, though, the proposed solution might be difficult to realise, particularly the proposed water element and its adjacent sandy shores, which would not easily keep their intended shape. 18

19 Kuvaus Tämä ehdotus on laadittu symboliseksi suomalaiseksi saaristoksi, jonka ruohomatto esittää aaltoilevaa merta ja pienet kaupunkimaiset metsät meren saaria. Saaret on nimetty Helsingin ympärillä olevien oikeiden saarten sekä puulajien mukaan. Toimintoja on sijoitettu sekä saarten sisään että niiden väliin, enimmäkseen puiston laidoille. Aiemmat rantaviivat on piirretty maahan kiviraitoina. Typologisesti ehdotus edustaa yhdenmukaista tematiikkaa asukaspuistoa myöten. Satamakonttien historia on abstrahoitu merenrantaan sijoitettuihin värikkäisiin puulaitureihin, mikä myös luo oleskelupaikkoja. Arviointi Vaikka maisema-arkkitehtoninen kokonaisratkaisu perustuukin suomalaisen saariston luonteeseen, se tuo mieleen myös perinteisen englantilaisen puutarhan aaltoilevine polkuverkostoineen ja visuaalisina kiintopisteinä toimivine puineen. Tässä mielessä ehdotus liittyy myös Euroopan historialliseen maisemaperinteeseen. Teemat sekä erilaiset paikalliset ja kansainväliset maisemakulttuurit on nivottu yhteen sinänsä harkitusti ja innovatiivisesti. Valaistuskonsepti on hyvin harkittu: saaria korostaa ja yhdistää johdonmukainen valaistusteema. Ehdotuksen tähdenmuotoiset veistokset loisivat puistoon jatkuvuuden ja salaperäisyyden vaikutelmaa. Rannan muoto sekä sen puusaarten mittakaava ja sijainti voitaisiin sommitella paremminkin, jotta ne yhdistyisivät paremmin muuhun puistoon. Perspektiivit eivät anna kovin lupaavaa kuvaa tulevan puiston imagosta. Ehdotuksen suunnitteluidea voidaan kuitenkin kyseenalaistaa: miksi tuoda pala luontoa paikkaan, joka on ollut teollisuuskäytössä sadan vuoden ajan ja jossa yhtenä harvoista Helsingin paikoista on mahdollista luoda jotakin täysin uutta, kaupunkimaista ja rakennettua? Ehkäpä paluu kuvitteelliseen luontoon on liian nostalginen ja sisäänpäin kääntynyt teema 21. vuosisadan nykyaikaista kaupunkipuistoa varten. Kaarevat väylät ovat sulavia ja varsin toimivia. Toimintojen integrointi ei tuota suurempia vaikeuksia, mutta visuaalinen yleisilme ei niiltä kohdin jää kovin metsämäiseksi. Toteutuskelpoisuus Ehdotus olisi mahdollista toteuttaa ja ylläpitää. Lisäksi ehdotuksen kustannukset tuntuvat kohtuullisilta. Kuvitteellisten saarten on tarkoitus koostua osin kivenlohkareista, mutta tarvittavanlaatuisen kivimateriaalin saanti voi olla ongelma. Tämän puiston yksityiskohdat ja ylläpito olisivat kovaan käyttöön tulevassa paikassa haaste. Perustelu Kaiken kaikkiaan tämä on herkkä ja potentiaalisesti kau nis kaupunkimainen tulkinta suomalaisesta rannikkomaisemasta ja toisiinsa vaikuttavista rinnakkaisista mai semakulttuureista. Se on ammattimaisesti esitelty, ja siinä on vain pieniä puutteita. Description This entry is conceived as a symbolic Finnish archipelago, with a grassed floor representing the wavy sea, and small urban forests representing the islands in the sea. The single tree species islands have been named according to actual islands around Helsinki and with the species selection of each island reflecting its name. The activities are located both inside and in-between the islands, mostly towards the edges of the park. Previous shorelines have been drawn to the ground with strips of stones. Typologically, the entry represents a unified thematology, also including the residents park. The history of the harbour containers is abstracted into colourful timber platforms, located at the seafront, also creating places to spend time in. Evaluation The landscape architectural concept, although based on the character of the Finnish archipelago, also brings to mind the traditional English garden, with an undulating network of paths and stately trees as visual foci. In this sense, it is also connected to the historic European landscape tradition. The weaving of the themes and different local and international landscape cultures is well thought out and innovative in its own right. The lighting concept has been well considered highlighting and interconnecting the islands with a consistent lighting theme. The proposed star-shaped sculptures would offer a sense of continuity and mystery to the park. The shape of the beach and the scale and location of its tree islands could be better composed, for better integration with the rest of the park. The perspectives do not give a very good impression of the future image of the park. The design idea of the entry can, however, be questioned: Why introduce a strip of nature into a place which has been in industrial use for a hundred years, and where, as one of few places in Helsinki, there is an opportunity to create something completely new, urban and constructed. Perhaps a revisit of imagined nature is a too nostalgic and introverted theme for a 21st century contemporary urban park. The curvilinear routes are smooth and quite functional. The functions can be integrated with no major difficulty, but the overall visual image will not remain very forest-like at those spots. Feasibility The proposal would be possible to implement and maintain. The cost of the proposal would also seem to be reasonable. The imagined islands are proposed to be visible through clumps of rock, but it might be problematic to source stone material of the required quality. The detailing and maintenance of this park would be a challenge in a place where the density of use is high. Justification Overall, this is a sensitive and potentially beautiful urban interpretation of the Finnish coastal landscape and the interplay of coexisting landscape cultures. Professionally presented, with minor flaws. Archi-Pelago kunniamaininta honourary mention 19

20 Virta ja poukamat kunniamaininta honourary mention Kuvaus Ehdotuksen perusajatuksena on luoda muotoiltu nurmimatto, jonka läpi puiston pääväylä kulkee yhdistäen kulmikkaasti muotoillut toimintatilat toisiinsa. Väylän mutkiin on sijoitettu puuryhmiä. Asukaspuisto on integroitu kokonaisuuteen samantapaisen tilallisen muotoilun avulla. Typologisesti ehdotus on selkeän johdonmukainen toistuvine mutta vaihtelevanmuotoisine polkuineen ja alueineen. Puiden tasapainoinen sijoittelu vahvistaa tätä ratkaisua. Arviointi Topografia tukee kokonaisajatusta taidokkaasti. Puistonäkymät avautuvat toiminta-alueilta, joten tarkoituksena on luoda pikemminkin oleskelu- ja katselupaikka kuin läpikulkupaikka. Yksityiskohdat puiston eri toimintojen ratkaisuja ja vuodenaikojen vaikutusta myöten on varsin hyvin harkittu. Ehdotuksen valaistus jäsentyy puiston järjestelyn mukaisesti. Entisen telakka-alueen ehdotettu käsittely (rantabulevardi ja ranta) on yhdenmukainen, muttei kuitenkaan riittävän selvästi osoitettu. Ehdotuksella on selviä maisema-arkkitehtonisia ja taiteellisia ansioita kuten ehdotettu maastonmuotoilu, puiden sijoittelu sekä tilojen ja muotojen selväsi kaupunkimainen ja varsin innovatiivinen järjestely. Polkujen ja tilojen kulmikas muotoilu tarjoaa harkitun kontrastin puistotilan kaareutuvalle muodolle ja sitä ympäröiville rakennuksille, jotka muodostavat selviä kaupunkimaisia reunuksia. Pääväylän sijoittelu keskelle puistoa tuottaa runsaasti käyttökelpoista tilaa. Tämä voi kuitenkin johtaa vaikeuksiin pyrittäessä yhdistämään puisto sitä rajaaviin rakennuksiin. Poikittaisväyliä on vähän, eivätkä ne ole kovin luontevia. Toimintojen sijoittelu puiston keskelle rikkoo puiston maisemallisen tilan. Toteutuskelpoisuus Ehdotus on selvästi toteutettavissa, ja sen ylläpito olisi suhteellisen helppoa. Olemassa olevien laiturirakenteiden ehdotettu uudelleenrakentaminen ei kuitenkaan vastaa kilpailuohjelman vaatimuksia. Perustelu Tämä ehdotus tarjoaisi ainutlaatuisen puistoympäristön, vaikka puistossa aukeavia näkymiä olisikin suotavaa painottaa enemmän. Lähestymistapa on selvästi ammattimainen. Description The entry is based on the concept of creating an undulating, grassed floor, with the main path flowing through the park, and connecting angularly shaped activity spaces. Trees are grouped at the turns of the path. The residents park is integrated to the whole through similar shaping of space. Typologically, the entry represents a clearly unified concept, with repeated, although varied shapes of paths and areas, and a balanced placing of trees to strengthen the concept. Evaluation The topography supports the holistic idea in a skilful way.the views into the park are from the active areas, so the approach is more to create a place to be in, and to look at, than a place to walk through. The details are quite well thought out, including the solutions for different functions within the park and the effect of seasons. There is a lighting scheme that logically follows the articulation and organisation of the park. The proposed treatment of the former docks (the waterfront boulevard and the beach) is unified, however not specified clearly enough. There is obvious landscape architectural and artistic merit in the proposal, including the proposed landforms, the placement of trees, and the clearly urban and quite innovative arrangement of spaces and forms. The angular approach to shaping paths and spaces provides a well thought out contrast to the curved form of the park space and its surrounding buildings that form definite urban edges. The main route is placed in the middle, that results to much usable space. It may, however, create difficulty in connecting to the adjacent buildings. Transversal routes are few and not very smooth. Functions are placed in the middle of the park, which results to a breakage of its landscape space. Feasibility The proposal is clearly feasible and would be relatively easy to maintain. However, the proposed reconstruction of the existing quay structures is not consistent with the requirements of the competition brief. Justification This entry would provide for a unique park environment, although it would be desirable to give more emphasis to the views through the park. The approach is obviously professional. 20

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kruunusillat - Crown Bridges

Kruunusillat - Crown Bridges Kruunusillat - Crown Bridges Bridge Design Competition Ville Alajoki Background 3 3 bridges connects From Kruununhaka to Sompasaari From Sompasaari to Korkeasaari From Korkeasaari to Kruunuvuorenranta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma

Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Juha-Matti Pohjolainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning

TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning TAIDEMUSEO JA PYYNIKINTORIN ALUE maisemasuunnittelun lähtökohdat ART MUSEUM AND PYYNIKINTORI AREA guidelines for landscape planning Leikkipaikat, playgrounds lähileikkipaikka, neighbourhood playground

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland

The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland The Finnish healthcare service grid and access in rural Finland Kimmo Parhiala, M.Soc.Sc Development Manager, National Institute for Health and Welfare TW: @parhialakimmo 20.6.2017 The Finnish healthcare

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viikin Synergiatalo Suomen ympäristökeskuksen ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu..2 8..2 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN kuvaliite, kilpailuehdotukset Viikki Synergy Building The Finnish Environment Institute

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change Mukula 12 Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change 12 Design Kaija Aalto Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä opiskelijaprojektissa,

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions

ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions ThermoWood -ulkoverhous Luovia ratkaisuja ThermoWood Cladding Innovative solutions Ulla Viitasalo, vienti- ja markkinointipäällikkö, Lunawood E-mail: ulla.viitasalo@lunawood.fi Case: The Outlet at Bridgewater

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tampere-Pirkkala airport Survey on noise

Tampere-Pirkkala airport Survey on noise Tampere-Pirkkala airport Survey on noise Satu Routama Presentation in N-ALM/Copenhagen May 206, Mikko Viinikainen Tampere-Pirkkala airport In 204 400 000 pax (4th biggest in Finland) 5 000 ops (3rd biggest

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu

Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu Trafikant i staden Kampen om gaturummet - Vem vinner? Kamppailu katutilasta Kuka voittaa? Otsikko tähän Development of the city centre Case Oulu City of Oulu, Technical Centre Päivämäärä Jaakko Ylinampa,

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot