Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista 2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista 2/2010"

Transkriptio

1 Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista 2/2010 Maija Rautamäki: Aallon YVA-kurssin opiskelijoilla monipuolinen tausta YVA-laki toimii, mutta parannettavaakin on Yva ry:n opintomatka Hollantiin Hollannin YVA ja SOVA Ison tuulipuiston suunnittelu ja YVA Hollannissa IAIA:n konferenssi Genevessä YVA-päivän 2010 esitykset

2 Pääkirjoitus Hollannin oppeja ja mielenkiintoisia eroja YVA:n toimivuusarvioinneissa Yva ry:n jäsenilta Rambollissa Kuten tästä lehden numerosta voitte lukea, arvoisat lukijat, oli Yva ry:n Hollannin matka tärkeä virstapylväs ry:n toiminnassa tänä vuonna. Moni YVAalan ammattilainen sai nähdä, että asioita voidaan tehdä myös toisella tavalla kuin Suomessa. Vaikkakin kokonaisuutena YVAt ja SOVAt tehdään koko EUn alueella samankaltaisesti johtuen suurelta osin EU-direktiivien ohjausvaikutuksesta, löytyi Hollannin ja Suomen välillä mielenkiintoisia eroavuuksia. Olisiko näistä otettavissa oppia nyt Suomessa käytävään YVA-lainsäädännön uudistamisprosessiin, johon liittyy läheisesti pari vastikään valmistunutta YVA-lainsäädännön toimivuusarviointia? Hollannin matkan aikana kiinnitin huomiota erityisesti kolmeen eroavuuteen Suomen ja Hollannin YVA-järjestelmässä. Hollannissa oli juuri viime kesänä muutettu YVA-lainsäädäntöä ja siirretty painopistettä YVAsta SOVAan. Näin voidaan jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa ottaa ympäristövaikutukset huomioon, jolloin itse hankkeiden toteutuksen yhteydessä niitä ei tarvitse tutkia enää niin laajasti - ainakaan pienemmissä hankkeissa. Toinen selkeä ero maiden välillä on Hollannin YVA-komissio. YVA-komissio on riippumaton asiantuntijaelin, joka neuvoo YVA-asioissa ja antaa lausuntoja YVA-hankkeiden toteutuksen riittävyydestä. Kolmas kiinnostava ero on se, että Hollannissa on säädetty mahdollisuus täydentää puutteita YVA-selostuksessa. Suomessa YVAn tultua hyväksyttyä se on hyväksytty sellaisenaan ja havaitut parannuskohteet jäävät useimmiten pelkiksi havainnoiksi eikä parannusten tekemistä enää valvo kukaan. Ympäristöministeriön Suomen ympäristökeskukselta tilaaman YVA-lain toimivuusarviointiin, jota esitellään tässä Impaktin numerossa, on listattu havaittuja puutteita ja kehittämiskohteita. Tosin yleisesti YVA-lain todettiin toimivan hyvin ja saavuttaneen tavoitteensa. Yksi havainto oli, että yhteysviranomaiset eivät toimi yhtenäisesti eri puolilla Suomea. Eroja oli ainakin YVA-menettelyjen soveltamisessa yksittäistapauksissa sekä vaikutusselvitysten vaatimustasoissa. YVAn tekijöiltä kuulee usein mainintoja yllättävistäkin ja jopa välillä mielivaltaisiksi koetuista yhteysviranomaisten vaatimuksista. Olisiko tässä paikka, jossa kannattaisin ottaa mallia Hollannista ja perustaa Suomeen elin, joka olisi riippumaton ja joka yhtenäistäisi käytäntöjä eri puolilla Suomea - vastaavaa mitä YVA-komissio tekee Hollannissa. Toinen YVA-lain toimivuusarvioinnissa todettu puute oli jo yllä mainittu piirre Suomen YVAssa, että YVA-selostusta ei velvoiteta täydentämään sen tultua hyväksytyksi. Hollannissa tämä vaatimus on - miksi ei Suomessa. Kahdenkeskisissä keskusteluissa YVA-ammattilaiset ja -viranomaiset ottavat tämän puutteen usein esille - selvästikin se koetaan puutteena. Vaikka YVA-lain toimivuusarvioinnissa ei todeta puutteita vaikutusarvioinnin painotuksessa YVAn ja SOVAn välillä, niin Hollannin ottama suunta siirtää painopistettä YVAsta SOVAan tuntuu järkevältä. Tällä ajatuksella voisi olla käyttöä myös Suomessa. Suuressa mittakaavassa haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan torjua ja tuottaa positiivisia ympäristövaikutuksia tehokkaimmin juuri laaja-alaisia suunnitelmia tehtäessä. Mielenkiintoinen ero tämän toimivuusarvioinnin ja toisen vastikään tehtyyn arvioinnin 1) välillä samasta aiheesta on se, että YVA-lain puutteena ei mainita sitä että metsähankkeet eivät vaadi YVAa, mutta tämä jälkimmäinen arviointi ottaa asian esille hyvinkin voimallisesti. Muuten johtopäätökset näissä kahdessa selvityksessä ovat hyvin samankaltaisia. Selitys eroavaisuuteen metsähankkeiden osalta olisi mielenkiintoista kuulla Erkki Ikäheimo 1) Ismo Pölönen, Pekka Hokkanen, Kimmo Jalava. The effectiveness of the Finnish EIA system - What works, what doesn t, and what could be improved? Environmental Impact Assessment Review Elsevier Inc. Jäseniltaan ja pikkujouluun osallistui yli 25 Yva ry:n jäsentä. Yhdistyksen jäseniltaa ja pikkujoulua vietettiin Rambollin tiloissa Espoossa Illan isäntänä toimi Erkki Ikäheimo. Paikalla oli yli 25 henkeä. Pipareiden ja glögin ohessa Ramboll Finlandin toimialajohtaja Mikko Leppänen kertoi lyhyesti yrityksestä, minkä jälkeen kuulimme Jari Mannilan esityksen valtatie 3:n YVA:sta. Siinä maakuntakaavan aluevarausta varten ryhdyttiin laatimaan tien alustavaa yleissuunnitelmaa ja YVAa. Hankkeesta vastaavan ja konsultin käsitys siitä, mikä on järkevä ja riittävä suunnittelun ja ympäristöselvitysten taso, poikkesi merkittävästi siitä, mitä yhteysviranomainen vaati. Esitys kirvoitti vilkkaan keskustelun alustavan yleissuunnittelun riittävästä tarkkuudesta, YVAn selvitysten riittävästä tasosta, yhteysviranomaisten vaatimuksista ja linjasta eri puolilla Suomea sekä siitä olivatko yhteysviranomaisen vaatimukset YVAlainsäädännön mukaisia. Erkki Ikäheimo piti lisäksi mielenkiintoisen esityksen Rambollin kansainvälisistä ympäristöprojekteista. Ennen ruokailua osallistujat pääsivät vielä pikaisesti ideoimaan valtakunnallisen YVA-päivän aiheita. Ruokailun jälkeen emäntänä toiminut Elina Latva järjesti hauskan YVA-aiheisen tietokilpailun. Jäsenilta oli antoisa ja keskustelu vilkasta. Illan lopuksi osa kävi saunomassakin. Jatkopaikaksi valikoitui Iso Omenan Sports Academy, jonne jaksoi lähetä vielä reilut kymmenen juhlijaa. Timo Huhtinen 2 Impakti 2/2010

3 Tuulienergiaa harakoille Viimeaikaisessa energiapoliittisessa keskustelussa on esitetty uusiutuvien energianlähteiden käytön voimallista edistämistä, jotta saavutettaisiin mm. EU:n joulukuussa 2008 hyväksymän ilmasto- ja energiapaketin tavoite. Eräänä tavoitteenahan on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Etenkin tuuli ja aurinko ovat puhtaita uusiutuvia energianlähteitä, joiden hyväksikäyttöä tulisi edistää. Suomen luonnonolosuhteet eivät valitettavasti ole tuulienergialle niin suotuisat kuin valtamerien rannikkovaltioiden, mutta siitä huolimatta Suomessakin useat energiayhtiöt tutkivat tuulienergian hyödyntämistä ja etenkin tuulivoimalaitosten sijoittumismahdollisuuksia niin rannikolle kuin Lapin tuntureille. Tästä kertovat useat vireillä olevat tai päättyneet tuulivoimapuistojen YVA-hankkeet. Lisäksi maakuntakaavoitukseen on tullut paineita osoittaa uusia alueita tuulivoimapuistoja varten. Vaikka kansalaiset vastaavatkin gallupeissa haluavansa lisää mukavalta kuullostavaa tuulivoimaa, niin käytäntö on toinen silloin, kun tuulivoimaloita esitetään kodin tai kesämökin lähettyville. Vaikka voimalaitokset sijaitsisivat merellä etäällä rannikosta, jolloin melun ja varjostuksen ei enää arvioida vaikuttavan lähimpään asutukseen, niin voimalaitosten esteettiset vaikutukset koetaan haitallisiksi. Luontoon kohdistuvien vaikutusten lisäksi sosiaalisten vaikutusten arviointi on noussut keskeiseksi arviointikohteeksi tuulivoimalaitosten vaikutusten arvioinnissa. Tuulivoimapuistojen lopulliset toteuttamismahdollisuudet selviävät hankkeiden lupakäsittelyn jälkeen. Mielenkiintoista nähdä, millaisin ehdoin maahamme rakennetaan ensimmäisiä laajoja tuulivoimapuistoja vai kaatuvatko hankkeet valituksiin. Tuntuu siltä, että lupaprosessin kannalta helpompi olisi edelleenkin rakentaa kivihiili- tai turvevoimaloita kuin lisätä uusiutuvien energianlähteiden kuten tuulienergian käyttöä. Yva ry teki syyskuussa opintomatkan Hollantiin, jossa tutustuimme mm. tuulienergiahankkeisiin ja niiden vaikutusten arviointiin. Hollannissa kuten Tanskan ja Pohjois-Saksan yli lentäessämme oli helppo havaita, kuinka paljon näissä valtioissa on satsattu tuulienergian hyödyntämiseen. Tuulivoimaloita ei ollut pelkästään merellä vaan runsaasti myös kuivalla maalla avoimilla peltoalueilla. Mikä tiheästi rakennetussa Keski-Euroopassa näyttää olevan mahdollista, tuntuu harvaan rakennetussa Suomessa olevan mahdotonta. Annammeko tuulienergian karata harakoille? Hyvää alkavaa talvea! Gilbert Koskela Yva ry:n puheenjohtaja 2/ Julkaisija Yva ry Päätoimittaja Erkki Ikäheimo Toimituksen osoite Erkki Ikäheimo Kalakontintie 1 B Espoo Toimitusneuvosto Yva ry:n hallitus, ks. takakansi Taitto ja ulkoasu Timo Huhtinen Painosmäärä 250 Painopaikka Kopio-Niini Oy Seuraava lehti Keväällä 2011 ISSN Sisältö 4 Maija Rautamäki: Aallon YVA-kurssin opiskelijoilla monipuolinen tausta 6 YVA-laki toimii, mutta parannettavaakin on 8 Vuoden YVA-palkinto 9 Yva ry:n opintomatka Hollantiin Hollannin YVA ja SOVA 14 Hollantilainen moottirihanke 16 Ison tuulipuiston suunnittelu ja YVA Hollannissa 18 IAIA:n konferenssi Genevessä 21 YVA-päivän 2010 esitykset 26 YVA-alan julkaisuja Kansi: Rakenteilla olevan hollantilaisen moottoritien pienoismalli. Kuva: Minna Torkkeli Impakti 2/2010 3

4 Maija Rautamäki: Aalto-yliopiston YVA-kurssi houkuttelee laajapohjaisen opiskelija-aineiston Maija Rautamäki on Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun maisemaarkkitehtuurin professori. Hän vastaa yliopiston YVA-kurssista, joka nykyisin pidetään englanniksi ja johon osallistuu opiskelijoita eri puolilta yliopistoa - myös ulkomaalaisia opiskelijoita ulkomaalaisista yliopistoista. Koti Perniön Meri-Teijossa Maijan nykyinen koti on Perniön Teijossa, jossa hän asuu aviomiehensä Hannu Paunilan kanssa. Tämä on suunnitellut Meri Teijon lomakylän ja sitä ympäröivän retkeilyalueen. Maija tekee usein etätöitä kotoaan käsin. Lapsia heillä on kolme, joista vanhin opiskeli arkkitehdiksi, ja toiseksi vanhimmasta on tulossa tietoliikenneinsinööri Otaniemestä. Nuorin on kiinnostunut sosiaaliantropologiasta. Uinti parasta alle 4-asteisessa vedessä Maisema-arkkitehdin monipuolinen koulutus on hyvä pohja YVA-menettelyn kokonaisuuden ja sen osa-alueiden hahmottamiseen, sanoo maisema-arkkitehtuurin professori Maija Rautamäki. Maija on kotoisin Lauttasaaresta - siis varsinaisesti hän on, kuten hän itse asian kuvaili, stadinkundi. Tosin jo ennen kouluikäänsä hän muutti Espooseen Tontunmäkeen. Hän on kaksilapsisesta perheestä. Kansakoulunsa hän aloitti 50-luvulla Olarin koulussa, joka on nykyisin Niittykummun koulu. Yhteiskoulun hän kävi Etelä-Espoon yhteiskoulussa. Kiinnostus maisemaasioihin alkoi Espoon kartoista Maija on ollut pienestä pitäen kiinnostunut maaston muodoista ja kartoista. Hänen isänsä ripusti Espoon kartat seinälle, josta hän uskoo kiinnostuksen saaneen alkunsa. Espoon Henttaan peltoaukeat ovat olleet myös maisemakiinnostuksen alkulähteitä. Kun Kehä II halkaisi Henttaan peltojen maiseman, tämä oli Maijalle kova pala, sillä alue edusti Maijalle koti-suomen maisemia parhaimmillaan. Harrastuksikseen Maija mainitsee hiihdon, pyöräilyn ja ulkouinnin. Tosin samassa yhteydessä hänen mielestään pitäisi harrastuksiksi mainita myös syöminen ja nukkuminen sekä muut päivittäiset toimet, sillä nuo harrastuksiksi mainitut asiat ovat ennemminkin hänen tärkeitä peruselintoimintoja. Eräs tapa toteuttaa näitä talviaikaan on hiihtää Otaniemestä Laajalahden venesatamassa auki pidettävälle avannolle ja pulahtaa sinne aamu-uinnille. Parhaat aamu-uinnit alkavat vasta kun veden lämpötila laskee alle neljän asteen. Tämä on varmaan yksi Maijan energisyyden lähteistä. 4 Impakti 2/2010

5 Maisemaarkkitehteja ei ole työttöminä Alunperin Maijaa olisi kiinnostanut muut opinnot kuin arkkitehtuuri kuten opinnot kaivosinsinööriksi, metallurgiksi, geologiksi tai metsänhoitajaksi. Näihin olisi kuitenkin vaadittu pitkän matematiikan opinnot ja hän oli lukenut lyhyen matematiikan. Hän pyrki opiskelemaan Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosastolle ja yllätyksekseen pääsi sisälle. Talojen piirtäminen oli alkuunsa kova pala, koska hän ei ollut koskaan ollut kiinnostunut siitä. Oma linja löytyi heti ensimmäisillä maisemasuunnittelun luennoilla. Yleensä arkkitehtiopiskelijat ovat taiteellisesti suuntautuneita, mutta laaja-alainen maisemaarkkitehtuuri pohjaa enemmän ekologiaan. Onneksi opiskelijoiden joukossa on myös näistä asioista kiinnostuneita. Maisema-arkkitehdit ovat hyvin työllistettyjä eikä työttömiä ole - toisin kuin arkkitehdeillä, joita on laman aikana ollut paljon työttömänä. Hänestä maisema-arkkitehtejä voisi kouluttaa paljon nykyistä enemmän. Maisemasuunnittelua tukivat laaja-alaiset lisäopinnot Opinnoissaan Maija keskittyi maisemasuunnittelun, josta hän myös teki diplomityönsä. Hän valmistui arkkitehdiksi vuonna Perusopinnoissa hän ennätti laajentaa osaamisaluettaan yliopistolla muun muassa kasvimaantieteessä, metsäopinnoilla ja geomorfologialla. Geomorfologian innoittamana hän etsii aina ennen kunkin maisemasuunnittelutehtävän alkamista maaperäkartat suunnittelualueesta ja aloittaa suunnittelun tältä perustalta. Lisensiaattityönään, joka valmistui 1982, hän teki maastoon ja eri maakuntiin sovelletun viheraluemallin, jossa materiaalina oli 174 maaseututaajamaa. Opetustyönsä Arkkitehtuurin laitoksella hän oli jo aloittanut lisensiaattityönsä aikana. M a i s e m a s u u n n i t t e l u n professoriksi hänet nimitettiin vuonna Erityisaloikseen hän mainitsee erityisesti ekologisen maisemasuunnittelun, -hoidon ja -suojelun. Maisema-arkkitehtuurin asemasta on jouduttu taistelemaan Alunperin - alkaen maisemasuunnittelun opinnot sijaitsivat Viikissä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, mutta 1969 ne siirrettiin Teknilliseen korkeakouluun - vuotta ennen kuin Maija aloitti opintonsa. Vielä 70-luvulla maisema-arkkitehtuuriin saattoi erikoistua. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä maisema-arkkitehtuuri oli jäädä apuaineen asemaan. Maisema-arkkitehtien ammattiyhdistyksen nostettua asiasta metelin perustettiin maisemaarkkitehtuurin koulutusohjelma, joka sai ensimmäisen professuurinsa Toisen professuurin koulutusohjelma sai 1996, mitä professuuria Maija nyt hoitaa. YVA-kurssi ollut opiskelijoiden kestosuosikki Ympäristövaikutusten arviointi on osa maisema-arkkitehdin koulutusta. Maija itse ei ollut eritysen perehtynyt YVAan, mutta joutui tutustumaan siihen kun sai YVA-kurssin vedettäväkseen heti ensimmäisenä lukukautenaan. Perehtyminen tapahtui itse opiskelemalla ja kurssille kutsuttujen vierailevien luennoitsijoiden avulla, mutta erityisesti kurssilaisten kriittisesti esittelemien YVA-raporttien kautta. 90-luvulla YVAn niin kutsuttu studiokurssi kesti yhden lukuvuoden. Nykyisin YVAkurssi on puolen vuoden mittainen. Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön vaikutusarviointiharjoituksia. Nämä kurssit ovat olleet aina opiskelijoiden kestosuosikkeja. Vierailevia luennoitsijoita on viimevuosina ollut mm. VTT:ltä, Sito Oy:stä, Ramboll Finland Oy:stä, ympäristöministeriöstä ja Helsingin kaupungilta. YVA-kurssi sisältää teoriaa ja harjoitustöitä YVA-kurssin tavoite on perehdyttää opiskelijat ympäristövaikutusanalyysin eri muotoihin ja - menetelmiin, YVA-lainsäädäntöön ja sen soveltamismahdollisuuksiin laaja-alaisessa maisemasuunnittelussa. YVAkurssin laajuus on 6-8 opintoviikkoa. Kurssin aluksi opiskelija etsii YVA-ohjelman ja -raportin, jotka hän sitten esittelee muille opiskelijoille. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, mistä näkökulmasta maisemaa on YVA:ssa käsitelty. Kurssi sisältää myös teorialuentoja, jossa käsitellään lähinnä YVA-menettelyjä sekä oikeudellisia ja hallinnollisia käytäntöjä. Luentojen rinnalla tehdään käytännöllisiä harjoitustöitä sekä kaava-, hanke- ja strategisesta YVAsta. Maisema-arkkitehdin monipuolinen koulutus antaa hyvän pohjan YVA-prosessin kokonaisuuden sekä eri osa-alueiden sisällön hahmottamiseen ja ohjelmointiin. Aalto-yliopisto laajentanut opiskelijavalikoimaa Maija on kokenut Yva ry:n YVA-päivien olevan erittäin hyvä apu opetuksessa. Opiskelijoita kehotetaan liittymään Yva ry:hyn. Myös yhdistyksen opintoretket ovat olleet hyödyllisiä. YVA-kurssi on kokenut Aalto yliopiston perustamisen yhteydessä uuden kehitysharppauksen, ja se on nykyisin osa englanninkielistä Creative sustainability-maisteriohjelmaa. Siihen osallistuu Aalto-yliopiston opiskelijoita yliopiston eri osista Kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Kurssille osallistuu myös ulkomaisia opiskelijoita. Aalto yliopiston avulla kurssille saadaan laajapohjaisempi oppilasvalikoima, mikä vastaa paremmin todellisten YVAhankkeiden työryhmiä. Tosin Aalto yliopiston perustaminen aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä - muutakin kuin kurssien uudelleen järjestelyjä. Maisemavaikutukset arvioidaan nyt vain tietyissä kohteissa YVAssa Maija näkee useita kehittämiskohteita. Hänen mielestään on ongelma, että hankkeesta vastaava teettää YVAn - kenen leipää syöt sen lauluja laulat. Tosin enemmistö YVAselostuksista on tehty hyvin Maijan kokemuksen mukaan. Toinen kehittämiskohde liittyy maisemavaikutuksiin. YVAssa maisema otetaan huomioon vain tietyissä kohteissa, joita ovat Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitut muinaisjäännöskokonaisuudet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Muualla maisemaa ei tarvitse ottaa huomioon, joten valtaosa maisemista jää arvioinnin ulkopuolelle. Tämä on vastoin Eurooppalaista maisemayleissopimusta, jonka Suomikin on ratifioinut. Sen mukaan kaikki, myös arkipäiväiset ja huonokuntoiset maisemat, tulisi ottaa huomioon niin YVAssa kuin suunnittelussakin. Erkki Ikäheimo Ramboll Finland Oy Impakti 2/2010 5

6 YVA-laki toimii, mutta parannettavaakin on YVA-lain toimivuusarvioinnin mukaan lain tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuudessaan hyvin, mutta kehittämiskohteitakin löydettiin runsaasti. Nyt valmistunut YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi on ensimmäinen kokonaisarviointi 1994 voimaan tulleen YVA-lain toimivuudesta. Kokonaisuudessaan YVA-lain tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. YVA-laki toteuttaa onnistuneesti yhteisölainsäädäntöä ja Suomessa tehdyt valinnat näyttävät toimivuusarvioinnin perusteella onnistuneilta. YVA-menettelyn paikka ja rooli löytynyt YVA-menettely on löytänyt paikkansa osana suurten ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden valmistelua ja ohjausta. YVA-menettely on lisännyt ja parantanut ympäristöä koskevaa tietoa suunnittelussa ja päätöksenteossa ja samalla kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten mahdollisuudet osallistua hankkeiden suunnitteluun ovat parantuneet. Eri osapuolet ovat oppineet YVA-menettelyn roolin yhtenä ohjauskeinona. Myös nykyinen lainsäädädäntö on opittu eikä siihen kohdistu suuria muutostarpeita. Toimivuus riippuu hanketyypistä Hankkeet, joihin YVA-menettelyä sovelletaan, ovat hyvin erilaisia ja YVA-menettelyä toteutetaan hyvin erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa. YVA-menettelyn toimivuudessa on tästä johtuen suurta vaihtelua eri hanketyyppien välillä. Yleiskuva YVA-lain kehittämiseksi saatu Toimivuusarvioinnissa tarkasteltiin YVA-lainsäädännön ja YVA-menettelyn keskeisiä piirteitä ja toimivuutta sekä YVAlain tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tavoitteena oli kuvata toimivuuden nykytilaa sekä tuottaa tietoa ympäristövaikutusten arvioinnin ja YVA-lainsää- Parhaimmillaan YVA-menettely näyttäisi olevan silloin kun sitä käytetään riittävän varhaisessa vaiheessa hankkeen suunnittelutyökaluna ja hankkeella on sijoituspaikkavaihtoehtoja. Esimerkiksi voimajohtohankkeiden suunnittelua ei ole määritelty lainsäädännössä ja kantaverkkoyhtiö Fingrid onkin ottanut voimajohtohankkeissaan YVA-menettelyn keskeiseksi työkalukseen hankkeen vaihtoehtojen muodostamisessa ja vertailussa sekä vuorovaikutuksen järjestämisessä. YVA-menettelyä sovelletaan lukumääräisesti harvoihin, mutta toisaalta ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiin hankkeisiin. YVA-asetuksen hankeluettelo kattaa kaikki suurimmat hankkeet ja joistain hanketyypeeistä kaikki toiminnot. Eri osapuolten mukaan YVA-menettelyä ei saa kangistaa liiallisella sääntelyllä ja ohjeistuksella. Joustavuus ja tapauskohtainen harkinta ovat tärkeitä. YVA-menettelyssä ja sektorilainsäädännössä yhteensovitettavaa Laajan ympäristövaikutusmääritelmän vuoksi YVA-menettelyssä tuotetaan myös sellaista tietoa, jota sektorilainsää- dännön mukaisessa päätöksenteossa ei kaikilta osin voida ottaa huomioon. Hankkeita koskevat valitukset voivat joissakin tapauksissa perustua YVA-menettelyssä esiin nousseisiin asioihin. Näitä ei kuitenkaan voida ottaa muutoksenhaussa huomioon. Ongelman ydin ei tällöin ole YVA-lain toimivuudessa tai YVA-menettelyn laadussa, eikä se siksi ole ratkaistavissa YVAlakia muuttamalla. Kyse on ennemminkin arviointimenettelyn roolin ymmärtämisestä ja sen yhteensovittamisesta sektorilainsäädäntöön. Osa toimivuusarvioinnissa todetuista kehittämiskohteista on sellaisia, joihin voi liittyä lainsäädännön tarkistamista, esimerkiksi YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamista on syytä selkiyttää. Olemassa olevien hankkeiden muutosten ja laajennusten ympäristövaikutusten arviointi voitaisiin tehdä myös ympäristölupamenettelyn yhteydessä ympäristötavoitteiden siitä juuri kärsimättä. Sektorilakeja voitaisiin yhdenmukaistaa siten, että ne ottaisivat paremmin huomioon YVA-menettelyssä tuotetun laaja-alaisen tietopohjan. Ohjeistusta, koulutusta ja soveltamisharkintaa lisättävä Huomattava osa kehittämiskohteista ei vaadi lainsäädäntömuutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaaehtoisten toimialakohtaisten ohjeiden tekeminen ja internetin nykyistä parempi hyödyntäminen kansalaisten osallistumisen parantamiseksi. Arviointiraportit ovat toisinaaan vaikeselkoisia ja selvityksiä olisi syytä tehdä merkittävimmistä vaikutuksista. Viranomaistoiminnan yhtenäisyyden turvaamiseksi yhteysviranomaisten koulutuksen ja ohjeistuksen on oltava jatkuvaa ja ajantasaista. Eri hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa on puutteita. Seurannassa ja seurantatiedon hyödyntämisessä on myös kehittämistä. Toimivuusarvioinnin mukaan on myös perusteltua lisätä YVA-menettelyn soveltamisharkintaa yksittäistapauksissa. Tässä asiassa yhteysviranomaiset voisivat olla nykyistä aloitteellisempia. 6 Impakti 2/2010

7 YVA-menettelylle on keskeistä laaja osallistuminen, vaihtoehtotarkastelu ja lavea ympäristövaikutusten määritelmä. Hankkeen edetessä suunnittelusta lupaan on tyypillistä, että sektorilakien mukainen tarkastelu on rajatumpaa. Osa YVAn tietopohjasta rajautuu päätöksenteon ulkopuolelle. Tällöin lupapäätöstä koskeva muutoksenhaku koskee vain osaa YVAssa tuotetusta tiedosta. Muodolliseen päätöksentekoon kanavoituva tieto ja vaikutus ovat kuitenkin vain osa YVAn vaikutusta. Lupapäätöksen lisäksi tehdään hanketta koskevia poliittisia päätöksiä sekä muuta suunnittelua ja seurantaa. Näille YVA tuottaa tietoa. YVA-menettelyn asemoituminen suunnittelun ja päätöksenteon kokonaisuuteen kuvaa vaikutusmekanismien moninaisuutta. Vaikutukset kohdistuvat laajalle ja ovat usein luonteeltaan välillisiä. dännön mahdolliseksi kehittämiseksi. Monipuolisen ja laajan aineiston sekä erilaisten näkökulmien avulla luotiin kokonaisvaltainen arvio YVA-lainsäädännön ja -menettelyn vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Espoon sopimuksen mukaiset tehtävät, aluehallintouudistuksen vaikutukset ja hankeluettelon tarkka läpikäynti rajattiin pois arvioinnista. Toimivuusarvioinnin tilastollista tarkastelua varten koottiin tietokanta kaikista Suomessa toteutetuista YVA-menettelyistä ja verrattiin sitä toimialoittain ympäristölupatietokantaan. Toimivuusarviointia varten haastateltiin noin 40 alan toimijaa, haastateltavina oli hankkeista vastaavia, konsultteja, yhteysviranomaisia, päätöksentekijöitä, kaavoittajia ja järjestöjen edustajia. Toimivuusarvioinnin tueksi tilattiin myös erillisselvitys YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain välisestä suhteesta sekä erillinen oikeudellinen selvitys. Tausta-aineistona hyödynnettiin aiempaa suomalaista YVA-tutkimusta ja alan kirjallisuutta. Ympäristöministeriö tekee johtopäätökset Ympäristöministeriö tilasi toimivuusarvioinnin Suomen ympäristökeskukselta, arvioinnista vastasivat johtava asiantuntija Jorma Jantunen SYKEstä ja tutkimuspäällikkö Pekka Hokkanen Keski-Suomen ELYkeskuksesta. Myös työ- ja elinkeinoministeriö osallistui hankkeen rahoitukseen. Toimivuusarviointi on julkaistu Suomen Ympäristö -sarjassa (kirjallisuusviite alla) ja se lähtee laajalle lausuntokierrokselle, minkä jälkeen ympä- ristöministeriö tekee omat johtopäätöksensä YVA-lainsäädännön kehittämisestä. Jorma Jantunen, SYKE Pekka Hokkanen, Keski-Suomen ELY-keskus Jorma Jantunen ja Pekka Hokkanen. YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi, Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuus ja kehittämistarpeet. Suomen ympäristö 10/2010, Ympäristöministeriö, Helsinki Impakti 2/2010 7

8 Vuoden 2010 Hyvä-YVA-palkinto Suurhiekan merituulipuistohankkeen YVAlle Yva ry:n puheenjohtaja Gilbert Koskelan mukaan hanke antaa hyvän lähtökohdan sille, miten tuulienergian hyödyntämisen ympäristövaikutukset tulisi Suomessa arvioida. Hailuodosta 20 kilometriä pohjoiseen sijaitsevalle matalikolle suunniteltu 400 MW:n merituulipuisto on tällä hetkellä vesilupavaiheessa. YVA hyvä monella osa-alueella Valinnan perusteluissa mainitaan, että Suurhiekan ympäristövaikutusten arviointi on kokonaisuudessaan erinomaisesti laadittu. Erityisen ansiokasta Suurhiekan yva:ssa on se, että yhteisvaikutukset muiden Oulun seudun hankkeiden kanssa on otettu hyvin huomioon. Vaihtoehtoja on vertailtu kattavasti, ja myös hylätyt vaihtoehdot hylkäysperusteineen on esitetty. Vaikutustarkastelu kattaa hankkeen koko elinkaaren toiminnan lopettamiseen asti. Palkitsemisperusteena on myös se, että haittojen vähentämiseen on kiinnitetty paljon huomiota ja että Natura-arviointi on liitetty arviointiin hyvin mukaan. Arviointiselostuksessa on panostettu osallistumisen ja vuorovaikutuksen raportointiin: sidosryhmiltä saadut mielipiteet on todettu, ja on myös kerrottu, miten mielipiteet on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa. Lisäksi Suurhiekan YVA:ssa huomionarvoista on se, että hankkeen seurannan järjestäminen on esitetty hyvin jo suunnitteluvaiheessa. Iloa ja onnistumisen tunnetta tekijöilleen Yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä oli sujunut ilahduttavan hyvin yhteysviranomaisena toimineen Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen Tuukka Pahtamaan mukaan. Yhteysviranomainen on kokenut voivansa vaikuttaa hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa ja saanut kokea virkatyössään iloa ja onnistumisen tunnetta. Wpd Finland Oy:n puolesta Yva ry palkitsi wpd Finland Oy:n Suurhiekan merituulipuistohankkeen esimerkillisen hyvin laaditusta ympäristövaikutusten arvioinnista. YVA-konsulttina hankkeessa toimi Pöyry Energy Oy. YVA-palkinnon kunniakirjan otti vastaan Esa Holttinen wpd Finland Oy:stä. Kuvassa oikelta Tuukka Pahtamaa ELY-keskuksesta, Esa Holttinen ja Heli Rissanen wpd Finland Oy:stä, Tomas Bonn Pöyry Energy Oy:stä sekä Sauli Vatanen Kala- ja vesitutkimus Oy:stä. palkinnon ottivat vastaan toimitusjohtaja Esa Holttinen ja johtaja Heli Rissanen YVA-päivillä Pasilassa Pioneerihanke tuleville hankkeille Holttinen ja Rissanen toteavat Suurhiekan avomerituulipuiston olevan hankkeena ainutlaatuinen, sillä Perämeren alueella sijaitsevista suuren mittakaavan tuulipuistoista ei ole käytännössä ennakkotapauksia. Suurhiekan toimiminen pioneerihankkeena kannusti hankevastaavaa arvioimaan ympäristövaikutukset perusteellisesti, jotta haitalliset vaikutukset saataisiin minimoitua ja myös hyödyt tulisivat esiin. Pioneeriluonteensa takia Suurhiekka on koettu merkittäväksi myöhempien hankkeiden onnistumisen kannalta, kiteyttävät Rissanen ja Holttinen. Onnistunut vuoropuhelu paransi hanketta Vaikuttaa siltä, että Suurhiekan ympäristövaikutusten arviointi on täyttänyt tarkoituksensa aitona suunnittelun apuvälineenä ja vuoropuhelun mahdollistajana. Sidosryhmien näkemysten huomioonottaminen on todennäköisesti auttanut vähentämään väärinkäsityksiä ja edistänyt parhaan mahdollisen suunnitteluratkaisun muodostumista: esimerkiksi ammattikalastajien osallistumisen ansiosta kalastoon ja kalastukseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia saatiin vähennettyä. Vaikutusten seuranta aloitettu aikaisin Suurhiekan toteuttamisen vaikutusten seurantaan on ha- luttu kiinnittää erityistä huomiota, sillä seuranta antaa arvokasta tietoa hankkeen vaikutuksista ja toimii esimerkkinä myöhemmille hankkeille. Kalastukseen kohdistuvien vaikutusten seuranta on jo aloitettu, ja myös vesiluontoon kohdistuvien vaikutusten seuranta on alkamassa, kun lupahakemus on hyväksytty ja mm. tarvittavat seurantavelvoitteet on tarkemmin määritelty. Rissanen ja Holttinen mainitsevat, että wpd Finland Oy:n emoyhtiöllä on pitkät perinteet ympäristövaikutusten arvioinnissa, vaikka Suomessa yhtiö on toiminut vasta vuodesta Yva ry:n tunnustus on tyytyväisenä noteerattu wpd-konsernissa. Sonja-Maria Ignatius, tekniikan yo 8 Impakti 2/2010

9 Yva ry:n opintoretki Hollantiin Opintoretki rakentui kattavan ja mielenkiintoisen ohjelman ympärille. Torstaina vierailimme Hollannin ympäristöministeriössä ja tutustuimme moottoritiehankkeeseen. Perjantaina tutustuimme isoon tuulivoimahankkeen, johon liittyen kuulimme esitykset niin Hollannin YVA-komission, luonnonvaraministeriön, konsultin kuin hankkeesta vastaavan edustajilta. Raitiovaunulinjat kulkivat Amsterdamin keskustassa kävelykadulla. Keskustan ulkopuolella joukkoliikennelinjoilla katujen keskiosa oli varattu raitiovaunuja ja busseja varten. Opintoretki alkoi kello 5.30 torstai-aamuna Helsinki-Vantaan lentokentältä. Aikaisesta ajankohdasta huolimatta hyväntuuliset 22 retkeläistä suuntasivat aamukoneella ahkerasti suunnitellulle retkelle Hollantiin. Matkan ensijännitys koettiin matkatavarahihnalla Amsterdamissa. Kello kului, juna Haagiin lähti ja osa porukasta oli edelleen ilman matkatavaroita. Onneksi reilun puolen tunnin odotuksen jälkeen saatiin ilmoitus kadonneen matkatavarakärryn löytymisestä. Mattimyöhäisetkin onnistuivat liittymään etujoukkoihin ympäristöministeriössä loppujen lopuksi melko sopivaan aikaan. Hollannin ympäristöministeriössä VROM:ssa kuulimme esitykset Hollannin YVA-menettelystä sekä viime aikoina YVA- ja SOVA-lainsäädäntöön tehdyistä uudistuksista. Esitysten päätteeksi ministeriö tarjosi meille lounaan työpaikkaruokalassa, jossa pöydässä odotti meille eksoottinen hollantilainen lounas: leipiä, leikkeleitä, juustoja, leivitettyjä uppopaistettuja kroketteja sekä maitoa ja piimää. Kanaville sillat moottoritien yli Iltapäivällä tutustuimme ison rakenteilla olevan moottoritiehankkeen vierailukeskukseen ja työmaahan. Hankkeen suunnittelussa suomalaisen silmään osuivat sillat, joita pitkin kanavat ylittävät tien eikä suinkaan tie kanavaa. Täytyyhän purjeveneiden päästä liikkumaan. Muita hankkeen tekniseen toteutukseen liittyviä erikoisuuksia olivat moottoritien ja suurnopeusradan samanaikainen suunnittelu ja toteutus sekä maanpinnan alapuolelle rakennettava avoin tunneli, jota pitkin moottoritie kulkee asuintalojen lähellä haittojen vähentämiseksi. Torstai-illan päätteeksi matkustimme bussilla Amsterdamiin, jossa majoituimme keskustaan hotelli Edeniin. Perjantai-aamuna matkustimme junalla Utrechtiin Hollannin YVA-komission vieraiksi. Kuulimme esityksen komission asiantuntijaroolista YVA- Impakti 2/2010 9

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 2012 Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta Timo Koivurova,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Erikoisnumero: Yva ry:n historia

Erikoisnumero: Yva ry:n historia 1 2014 YVA RY Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista Erikoisnumero: Yva ry:n historia 2 Pääkirjoitus impakti 1 2014 Yva-ajan lyhyt historia Erkki Ik äheimo Tämä Impakti-lehden numero on Historia-Impakti,

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa: YVA-konsultti: 12.1.2015 1510015514 ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Siikajoen

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X161236.D001 Kesäkuu 2013 UPM-KYMMENE OYJ Kokkosuon tuulivoimahanke Kokkosuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma Kokkosuon tuulivoimahanke COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot