Millainen metsä on kaunis?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millainen metsä on kaunis?"

Transkriptio

1 Tutkijoiden metsäpalaveri V Karsikoista kuitupuihin. metsän rakenteen monet merkitykset Koli Millainen metsä on kaunis? Akatemiaprof. Yrjö Sepänmaa (Suomen Akatemia / Joensuun yliopisto) PROLOGI Esteetikkona minun on puhuminen siitä, mistä ei aina haluta tai rohjeta puhua kauneudesta. Kirjailija Heikki Turusen esimerkki on kuvaava. Turunen kertoo artikkelissaan Olin havupuiden veli paitsi itsestään ja omasta metsäsuhteestaan myös isästään. Isä ei käyttänyt koskaan sellaisia sanoja kuin kaunis sellainen kieli ei yksinkertaisesti hänen maailmaansa sopinut. Tämä ei silti tarkoittanut sitä, ettei isällä olisi ollut ilmeisiä metsään liittyviä elämyksiä. Metsässä viihtyivät isä ja poika. Raskaan työn miljöö se kyllä oli isälle, mutta ei yksin sitä. Toistan, television Teletapeista omaksumaani rakenneratkaisua seuraten, Turusen keskeisen sanoman häntä itseään lainaten: En muista kenenkään koskaan puhuneen metsän kauneudesta; lapsena pettuleipää syönyt isäni ei sanonut koskaan: Voi miten kaunis tuo metsä on. Ehei, ei sellaiset sanat ja lauseet kuuluneet siellä kenenkään kansanihmisen puheenparteen. Mutta kyllä isänikin ja kaikki hänen kaltaisensa miehet viihtyivät metsässä ja laulelivat yksinkertaisia laulujaan ankaran ahertamisen välillä savotoiden tervastulilla tai kesäisillä halkosavotoilla. Oli siis jotenkin itsestään selvää että metsä oli sekä salaperäinen, viihdyttävä, kaunis että ihmistä hyödyttävä, elämän tuki ja turva sekä henkisessä että aineellisessa merkityksessä. (Turunen s. 75.) Kotiseudullani maan länsipuolella olen kokenut saman. Ei puhuttu paino sanalla puhuttu minunkaan lapsuudessani maalla metsän kauneudesta eikä juuri muustakaan kauneudesta, tuskin nytkään. Isäni metsäkokemukset liittyivät metsästykseen, koiran kanssa metsissä samoiluun. Toinen oli metsätyöt. Itse katsottiin, mikä puu kaataa, itse myös työ tehtiin ja itse työn jälki arvioitiin; arvio vain ei ollut sanallinen, vaan kirveeseen ja sahaan tartuttiin uudelleen, jotta jälki saatiin mieleisekseen. Työ tekijäänsä kiittää. Muistettava on tietenkin, että puuta ei otettu metsästä ottamisen vuoksi tai taidetta taiteen vuoksi -tyyppisen kaunistamisen nimissä vaan johonkin todelliseen tai kuviteltuun tarpeeseen. Puulla oli ja on käyttö- ja myyntiarvo. Metsässä alettiin nähdä milloin auton, milloin traktorin tai jopa leikkuupuimurin kokoisia aukkoja. Minun työni esteetikkona on kauneudesta puhuminen ja kirjoittaminen; kaukana ovat ne ajat, jolloin olen mennyt metsään sahan tai kirveen kanssa vaikka sekin aika on ollut moottorisahaa en ole käyttänyt koskaan. Minun tehtäväni on siis yrittää saada kirjoittamalla ote puhumattomasta. Esteettinen elämä (Yrjö Hirnin sanoin) tai esteettinen maailma (Eino Krohnin sanoin) on intiimiä aluetta, joka on haluttu jättää pikemmin taiteessa ja taiteella pohdittavaksi. Maamme ensimmäinen

2 luonnonsuojelunvalvoja Reino Kalliolakin ( ), luonnon tutkija ja kuvaaja, sanoi yhdeksi tekstinrakennusperiaatteekseen, että hän antoi huippukohdissa sijan kirjailijoille sijoittamalla niihin kohtiin tarkoin valitun sitaatin. Kirjojensa valokuvat hän kyllä otti enimmäkseen itse, mutta taiteen arvostusta kuvataiteen, ei taidevalokuvan merkitsee jälleen se, että hän vaihdatti Sakari Saarikivellä teoksensa Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa kolmannessa, 1981 ilmestyneessä painoksessa omat kuvansa tunnettujen maalausten kuviin. Estetiikka ja sen rinnalla perinteisesti taidetieteet ovat onnistumisepäilyksistä huolimatta yrityksiä hahmottaa tutkimuksen kielellä esteettinen kulttuuri: sen kohteiden kuvaus, tulkinta ja arvotus. Yksinoikeus se ei tietenkään ole, joskin estetiikalle se on velvoite ja alan akateemisen olemassaolon ehto. METSÄN JA MAISEMAN RAKENNE Metsän rakenteen monet merkitykset viidensien metsäpäivien otsikon selittävä osa korostaa estetiikan peruskysymyksiin kytkettynä muodon ja sisällön suhdetta. Muoto tarkoittaa tässä kahtiajaossa sitä miten aines on järjestynyt eli millaisen hahmon se on saanut. Aines on puita, aluskasvillisuutta, kallioita, kiviä ja kantoja, metsän eläimiä, satunnaisia kulkijoita ja metsätöitä tekeviä tämä kaikki jossakin maastossa, jolla on pinnanmuotonsa. Rakenteella ymmärrän näin tässä sitä, millainen maisema-arkkitehtoninen muoto ja hahmo metsällä luonnostaan tai ihmisen muovaamana on. Juhani Pallasmaa puhuukin metsän arkkitehtuurista (Pallasmaa 1987). Yleiskuvan tasolla on kysymys metsän suhteesta muuhun maisemaan vesistöihin, soihin, peltoihin ja asutukseen. Nämä ovat suomalaisen maiseman perustyyppejä, jotka suota lukuun ottamatta esiintyivät symbolisina värikenttinä itsenäisyyden 80. juhlavuoden tunnuksessa (metsä tietenkin vihreänä). Kysymys on myös esimerkiksi metsän taivasta vasten piirtyvästä profiilista tai pinnanmuotojen aaltoilevasta vaihtelusta maiseman metsäturkissa. Parhaiten nämä näemme ulkoa katsoen: maisemamuotojen keskinäiset suhteet ja suuret kuviot nykyään lennosta, profiilin vesiltä, aavalta suolta tai viljelysaukealta, korkeuserot näköalapaikalta. Toiseksi, metsään sisään mennen, on kysymys puuston ja muun kasvuston keskinäisestä ryhmittymisestä, aukoista ja tiheiköistä, raja- ja ojalinjoista, auto- ja muista ajoteistä, poluista. Rakenteeseen kuuluu myös puuston koko ja lajisto. Sitten on vielä mikrotaso, joka vaatii lähellä olemista: mättäät, varvut, kivet, kannot, puunjuuret, muurahaispesät. Visuaalinen hahmo on ilmeisin, mutta ei yksinomainen. Viime aikoina on noussut esiin äänimaiseman analyysi ja suunnittelu, Suomessa erityisesti Helmi Järviluoman tutkimusten ansiosta. Musiikilla ja kaikilla äänillä on oma sisäinen hahmonsa, ja äänistä syntyy äänimaailma, äänimaisema. Äänet ovat näin osaltaan luomassa sitä suurta hahmoa, joka muodostuu eri aistialueiden hahmojen yhdistyminä. Aistit eivät toimi autonomisesti vaan toisiinsa vaikuttaen: äänet korostavat muiden aistialueiden piirteitä, jopa luovat niitä ajateltakoon vaikka elokuvamusiikin tapaa ennakoida tapahtumia ja painottaa niitä. Onko lintujen huudoilla tai eläinten ulvonnalla tai ukkosen jyrinällä samantapainen luonne? Entä tasaisemmilla taustaäänillä: sateen ropinalla, tuulen huminalla, lintujen

3 laululla ja vaikeasti täsmennettävällä kevään kohinalla? Metsä on tässä mielessä kokonaisteos, joskus kokonaistaideteos. Muotoestetiikka oli se, mitä metsäestetiikan klassinen edustaja Heinrich von Salisch analysoi ja minkä tiedostamiseen hän halusi ohjata ja minkä tietoiseen kehittämiseen hän kirjallaan Forstästhetik (1885) antoi ohjeita. Perinnettä käytännön tasolla jatkavat ohjekirjaset, joissa neuvotaan, kuinka toteuttaa hakkuu maastoa myötäillen ja geometrisia hakkuualoja välttäen, puuryhmiä säästäen; niissä voidaan myös neuvoa metsäteiden rakentamista ja taimikon istutusta. Nykyiset ohjeet korostavat näin omalla tavallaan luonnonmukaisuutta. Kun painotetaan maiseman visuaalisuutta, metsääkin katsotaan valokuvan lailla; itse asiassa suuri osa esteettisten metsäarvostusten tutkimuksesta pohjautuu koehenkilöille näytettyihin valokuviin tai digitaalisesti tuotettuihin kuvamanipulaatioihin. Valokuva toistaa niin ajattelemme metsän rakenteen. Se on tosi esitys samassa mielessä ja samantapaisin rajoituksin kuin kartta maastosta. (Wittgenstein sanoo: Emme voi katsoa karttaa ja huudahtaa: Miten kaunis maisema! ) Ei kartta eikä ehkä kuvakaan kerro riittävästi itse kuvatun kohteen kauneuden todentamiseksi. Valokuvan yksi rajoite on, että rajatessaan maiseman se luo sisäisen suhdejärjestelmän, antaa maisemalle sellaiset kehykset, joita kuvatussa todellisuudessa ei ole ei ainakaan yhtä ehdottomina. Maisemassa on kyllä esimerkiksi puiden luomia reunuksia ja esteitä, mutta tarkastelupaikkaa vaihtamalla ne voidaan sivuuttaa. Valokuva samoin kuin maisemamaalaus toisaalta dokumentoi, toisaalta kuvallisessa kulttuurissamme ohjaa katsomaan todellisuutta siitä jäsennyksiä ja hahmoja hakien; maisema on hahmo- ja suhdejärjestelmä. Eikä valokuva vain ohjaa katsomaan tällä tavoin, vaan se ohjaa myös toteuttamaan hyväksi havaittuja jäsennyksiä metsäluonnossa ja ympäristössä laajemminkin. Kasvillisuus on silloin materiaa, sitä substanssia, jolle annetaan tavoiteltu hahmo tai joka harvennuksin ohjatussa kasvuprosessissaan toteuttaa asetettua tavoitetta. Esteettisesti merkitsevää materiaalia on myös aineeton tyhjä tila, kuten rajalinja. Äänimaisemien tutkijat ovat nauhoittaneet ääniä eri kohteista; Järviluoman tutkimuksessa oli mukana esimerkkialueita eri puolilta Eurooppaa. Voidaan hakea sitä, mikä on äänellinen identiteetti: mistä tunnistaa alue. Moottoriteiden varsille rakennetaan meluvalleja estämään epätoivottavaa liikenteen melua. Metsän äänimaiseman suunnittelu olisi vaikkapa suotuisten olosuhteiden luomista halutuille eläimille, tietynlaatuisen puuston säilyttämistä ja suosimista, ääntä eristävien seinämien avaamista ja rakentamista. Metsätöiden ja puunajon äänimaailmakin työn äänet on nykyisenä koneaikana totaalisesti toinen, korvasuojuksia työn tekijöiltä vaativa ja pitkälle ympäristöön ulottuva. Ratkaisevinta on tietenkin liikenneväylien sijoittuminen, lentoreitit, raskaan teollisuuden paikka. Liikenteen äänet pystyvät tehokkaasti tuhoamaan erämaisen tunnun; samaan vaikutelman urbanisoimiseen kykenevät visuaalisessa mielessä asutuskeskusten, liikenneväylien ja linkkimastojen yölliset valot ja muu valosaaste. METSÄNHOITAJA PUUTARHURI Onko rakenteellinen kauneus myös ekologista kauneutta? Millaisen ekosysteemin metsä muodostaa ja kuinka kauneus ilmenee sen tarkoituksenmukaisessa toiminnassa? Puhutaan ekologisesta estetiikasta, ja tällä tarkoitetaan juuri sitä eleganssia, joka ilmenee ekosysteemien toiminnassa, niiden itseohjautuvuudessa ja mukautuvuudessa tiettyyn rajaan saakka. Tämä on käsitteellistä kauneutta

4 samassa mielessä kuin matematiikan tai shakkipelin kauneus; se on järjen, ei aistimusten asia. Näkeminen on tässä ymmärtämistä ja tajuamista ja näkemisellähän on yleisessä kielenkäytössä myös tämä ei-visuaalinen ja ei-aistimellinen merkitys. ( Näetkös?, Tajuatkos?, kysytään.) Tajuamisen ohella prosessi on aistimisen asia; voimme välillä olla poissa ja jatkaa edellisestä kävellä tuttuun metsään vaikka välissä olisi ollut viikkoja, kuukausia ja vuosia. Metsäkin on jatkokertomus. Nykyisin nettikamerat seuraavat kohteitaan esimerkiksi Ilomantsissa Mekrijärvellä rantapuista ja järvinäkymästä tunnin välein otetuin kuvin mutta meidän ei tarvitse eikä ole mieltäkään jähmettyä kuvakavalkadin tai itse maisemankaan ääreen. Muutoksen jonkinasteinen ennustettavuus ja tietoisuus sen suunnasta luovat tunnun asioiden hallitsemisesta. Luonto metsäkään ei käyttäydy ennakoimattomasti. Tieteellinen käsitys lähtee tästä. Metsä on siis kuten äänimaailma osoittaa tai visuaalisuuden näkeminen elokuvana kertoo myös prosessi tai oikeammin prosesseja: tulipaloja ja hakkuita, kasvu- ja lepokautta. Veikko Huovinen, kirjailija ja metsänhoitaja, kuvaa teoksessaan Puukansan tarina (1984) metsän kierron palosta paloon: horsman lyhyen valtakauden, paloaukean taimettumisen, lehtipuiden vähittäisen vaihtumisen havupuihin, puuston vanhenemisen ja synkistymisen ja uuden palon. Tässä on luonnollinen vaikkakin väkivaltaiseen käänteeseen päätyvä kehityskaari; käänne ja katastrofi voi tapahtua tietysti milloin tahansa ja muustakin syystä kuin palosta: tuhohyönteisistä tai kuivuudesta tai hakkuusta. Ennenaikainen kuolema on aina jonkinasteinen tragedia, mutta surua sisältyy vanhuuteenkin ja sen mukanaan tuomaan pysähtyneisyyteen ja raihnaisuuteen. Siksi aarniometsä ei ole ainakaan minulle yksin positiivisia tuntemuksia tuova asia. Metsänhoitajan työtä voisi verrata puutarhurin työhön; hoitometsä voidaan ymmärtää myös niin, että se on metsä, josta pidetään huolta; talousmetsä viittaa talonpitoon. Metsä voidaan myös jättää silleen. Vähimmin tekemistä ei oikeastaan ollenkaan on suojelualueilla. Voidaan katsoa, että ihmisen ei nimenomaan kuulu puuttua tapahtumiin. Ratkaisevaa on silloin alueiden valinta, rajaus ja häiriöttömyyden takaaminen sellainen tarkoittaa varjelevana suojelusenkelinä toimimista. Kohde on eräänlainen ready made, joka elää omissa oloissaan ja omilla ehdoillaan. Ihminen kohtaa siinä kulttuurinsa vastakohdan, villeyden, villin luonnon, jonka vaikutus on pikemmin ylevä ja juhlallinen kuin kaunis. Viimeiset aarniometsät ovat mittaamattoman arvokkaita luonnonmuistomerkkejä, joita ei missään oloissa pitäisi vaihtaa tavaraksi. Paavo Rintalan runolliset tekstit säestävät Matti Saanion valokuvia teoksessa Musta talvi, valkea kesä (1966). Näissä Rintala kääntää nurin raamatullisen tyhjin käsin hautaan lähtemisen idean: jokainen vie mennessään jotakin, kuka nuottakodan, kuka navetan, kuka järven hiljaisuuden. Nämä on vaihdettu mikä alumiiniveneeseen ja perämoottoriin, mikä tyyppitaloon. Rintala päättää listansa lähtijän viemisistä: Hän vie mukanaan hän vie mukanaan hyvin paljon: laajan alueen vielä leimaamattomana kohissutta metsää. Kaikki kahlitsemattomat pohjolan jokien kosket vei jo tämän vainajan isoisä mukanaan, kun hän lähti. (Saanio / Rintala 1966.) Puutarhataiteen ja hyötypuutarhan luonne ja tavoitteet ovat erilaiset, muokattua ja ihmisen mittoihin jalostettua luontoa. Kaupunkimetsät ja puistot ovat virkistystä, eivät puuntuottoa varten; sama koskee esimerkiksi näköalapaikkoja ja rantametsiä. Tavoitteet niissä ovat maisemataiteelliset: kehittää ja korostaa sitä, mikä paikassa on arvokasta. Tämä on salischilaisen metsäestetiikan ominta aluetta, vapaan ympäristötaiteen paikka. Tuotantometsät ovat vielä eri asia, listassani kolmas; ne rinnastuvat peltoviljelykseen. Tämä ei tarkoita sitä, että esteettiset tavoitteet ja arvot puuttuisivat tai olisivat epäolennaisia. Palaan hetkeksi Turuseen,

5 50-lukulaiseen idylliin, jossa varovainen hoito ei suinkaan ehdoton suojelu ymmärrettiin hyväksi teoksi. Tällaista oli silloin Turusen sanoin symbioottinen metsän kanssa eläminen: Minun kiitollisuuteni ja ihailuni metsää kohtaan purkautui runoina, mutta eihän kukaan tavallinen kunnon pienviljelijä runoja kirjoita. Maakansan kiitollisuus metsän antamasta turvasta purkautui metsänhoitotyönä aina kun oli aikaa. Kesäisin ja syksyisin, kun maatilalla ei ollut meille nuoremmalle väelle muuta tekemistä, me raivasimme vesurilla leppien ja pajujen vesoja varjostamasta petäjien ja näreiden ja muiden arvokkaampien puiden taimia. Se oli ikään kuin pikkupalkkio ja hyvitys metsälle sen antamasta hyödystä. (Turunen 2003, s. 76.) Nykyiset, paljon kovemmin ottein käsitellyt talousmetsät ovat maisemallisesti tärkeitä yksinkertaisesti jo sen takia, että tuotannossa on metsäpinta-alasta ylivoimainen enemmistö; tehokkuusaste tietenkin vaihtelee suuresti. Tuotannon periaatteet ovat tärkeitä siksikin, että se mikä on tuotantoaluetta ja työn maisemaa yhdelle, on virkistys- ja vapaa-ajan aluetta toiselle myös tuottajalle. Marjastus, sienestys, metsästys ja retkeily tapahtuvat pääosin tuotantometsissä, ja siksi näiden jokamiehen oikeuksien piiriin kuuluvien toimintojen ehdot täytyy ottaa huomioon kohtuullisessa määrin. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantomaiseman tulisi olla kauttaaltaan esteettisestikin hyväksyttävää, laatustandardit täyttävää. Haasteellisuus tulee siitä, että on pystyttävä sovittamaan yhteen taloudellinen tehokkuus (ainakin kannattavuus), esteettisyys, eettisyys, turvallisuus, terveellisyys ja muut arvot. Tällöin joudutaan vertaamaan ja punnitsemaan yhteismitattomia arvoja ja tavoitteita (ks. Beardsley 1970). Tässä mielessä talousmetsä on suojelu- ja maisemametsiin nähden vaatimuksiltaan monitahoisin. Optimisuhteen löytäminen tuottaa korkeamman asteen käsitteellis-älyllisen esteettisen arvon, joka on jälleen rakenteissa ja suhteissa harmoniana, kontrasteina, dynamiikkana, nyt arvoalueiden kesken. (Ks. Sepänmaa 1991.) METSÄN KAUNEUDEN KRITEERIT Mitä ovat sitten esteettiset tavoitteet ja kriteerit? Kriteerin tunnusmerkki on, että sitä käytetään, sanoo Helen Knight artikkelissaan The Use of Good in Aesthetic Judgments ( Hyvä-sanan käyttö esteettisissä arvoarvostelmissa ; Knight 1954). Ehtojen asettaminen ja käyttö ei vielä vastaa siihen, onko kriteereillä jokin hierarkia, tärkeysjärjestys; sen kuitenkin myös Knight olettaa. Metsään liittyvien arvostusten tutkimuksen yleisin menetelmä ovat käyttäjälähtöiset makututkimukset, joilla pyritään selvittämään, mistä enemmistö pitää ja millä perustein. Tuloksia puolestaan voidaan pyrkiä siirtämään suunnitteluun. Asia näyttää selkeältä ja ymmärrettävältä niin kauan kuin emme vertaa sitä siihen, miten estetiikassa eniten käsitelty taidemaailma toimii. Makututkimuksia tehdään sielläkin, ja viihde toimii pitkälti yleisen maun ehdoin, mutta vakavassa kritiikissä yhtä lailla kuin vakavasti otettavassa luovassa taiteellisessa toiminnassa pidetään itsestään selvänä asiantuntemusta, perehtyneisyyttä. Kriitikot ja tutkijat ovat kehittäneet pitkälle jalostetut kuvauksen, tulkinnan ja arvottamisen menetelmät ja tähän kielen. Onko ympäristössä vakavaan kritiikkiin pohjautuvaa suunnittelua ja sen rinnalla sosiologisiin makututkimuksiin pohjautuvaa ympäristöviihteen tuottamista? Ympäristökritiikistä ja -kriitikoista on alettu vähitellen puhua, mutta ainahan heitä on ollut: luonnonkuvaajia niin sanaa kuin kuvaakin käyttäviä ja luonnonharrastajia. On matkakirjailijoita, luonnonvalokuvaajia ja tutkimusmatkailijoita, on luonnonharrastajia lintujen tarkkailijoista perhosten keräilijöihin ja metsästäjiin. Heillä on oman erityisalueensa asiantuntemus, opittu tai havainnoimalla

6 hankittu. Osa heistä julkaisee kirjoituksiaan ja kuviaan, ja silloin he luovat kulttuurisia malleja, mutta myös välittävät elämänpiirissään sisäistämiään käsityksiä. Voi perustellusti ajatella, että he edustavat käytännön esteettistä asiantuntemusta ja että heidän käsityksillään olisi tietopohjan tuoman laajemman ymmärryksen ansiosta enemmän painoarvoa kuin maallikkomielipiteillä. Estetiikan nimissä he eivät kuitenkaan normaalisti toimi, vaikka heillä saattaa olla hyvin pitkälle jäsentynyt esteettinen makujärjestelmänsä. Akateeminen esteetikko voi metakriittisessä mielessä analysoida näiden puhujien ja kirjoittajien makua ja arvioida heidän johdonmukaisuuttaan makunsa seuraamisessa. Haasteellinen kysymys tutkimukselle on, voidaanko tästä outsider-tilanteesta päästä insider-tilanteeseen, siihen, että esteetikko esittäisi tutkimukseen perustuvia suosituksia. Täydellisyyteen pyrittäessä täytyy kuitenkin muistaa, että ratkaisuja joiden tueksi tutkimusta kipeästi tarvittaisiin tehdään kaiken aikaa. Silloin kai olisi parempi tarjota edes jotakin kuin ei mitään? METSÄMAISEMAIHANTEET Eri ryhmien käsitykset eivät ole niin kaukana toisistaan kuin ensi katsomalta näyttää. Luonnontilaisiin kohteisiin on yleinen perusarvostus juuri niiden luonnontilaisuuden takia, mutta samalla luonnonmetsät koetaan yleisesti synkiksi, pelottaviksi, vaikeakulkuisiksi, ryteikköisiksi. Yleinen ihanne näyttää olevan kulttuurimetsä, joka on inhimilliseksi jalostettua luontoa: siinä on avaruutta, eri-ikäistä ja -lajista puustoa, siinä on suhteellisen helppo kulkea, siellä voi poimia sieniä ja marjoja ja vaikka eläimistöä on ehkä vähemmän, sitä pääsee paremmin näkemään. Kulttuurimetsässä yhdistyvät suojelu ja muotoilu. Vieraimmaksi koetaan puupelto: geometrisiin muodostelmiin istutetut samanikäiset puut. Samoin koetaan vieraaksi korjuun jäljet: hakkuuaukeat, ojituksen halkomat tai kynnetyt alueet. Huomattavasti helpompi on hyväksyä luonnon itsensä tuottama dramatiikka: paloaukea tai jopa myrskyn avaama linja tai aukko. Metsäteollisuuden suuri haaste on kehittää ja tukea tuotantomenetelmiä, jotka koetaan esteettisessä mielessä hyväksyttäviksi. Osittain on kysymys tiedon jakamisesta: hakkuuaukea on toisenlainen jo seuraavana vuonna, satunnainen tarkkailuhetki tavoittaa yhden tilanteen monivaiheisesta prosessista; kannikot ja hakkuutähteet maatuvat ja ovat metsäpohjan luonnollista lannoitetta. Hakkuuaukiot voidaan pyrkiä sopeuttamaan maaston muotoihin ja niille voidaan jättää puusaarekkeita ja maisemapuita. Symbolisella tasolla on kysymys työn maisemasta ja siten myös keskeisistä humanistisista arvoista: ihmistä ei silloin nähdä luonnon vastakohtana vaan luontoa rakentavana, jonka työ kulttuuri on jotakin sellaista, jota luonto sinänsä ei ikinä tuottaisi. Silkka hävitys ei vandaaleja lukuun ottamatta ole tavoite; tavoite on normaalisti taloudellinen tuotto, puusta saatava tulo, joka merkitsee hyvinvointia toisaalla, toisissa asioissa, mutta vain, jos mukana on malttia ja viisautta. Se sitten, kuinka arvokkaita nuo toiset asiat ovat, määrää, onko vaihtokaupassa järkeä. Syvemmässä arvioinnissa tullaan perustaviin yhteiskuntakriittisiin, elämäntapaa koskeviin kysymyksiin. Taloushakkuita ei pitäisi ulottaa lainkaan vartavastisiin maisemametsiin tai maisemallisesti herkille alueille. Taidemetsät kaipaavat puhtaasti esteettisestä harkinnasta lähtevää käsittelyä. Näitä ovat ainakin aikaisemmin mainitsemani näköalapaikat lähiympäristöineen, rantametsät ja kaupunkimetsät. Luetteloon pitäisi lisätä tienvarret. Nyt näyttää siltä, että juuri tiealueet hakataan kovimmalla kädellä

7 varmaan myös ajojen helppouden ja kuljetuskustannusten edullisuuden tähden. Tehohoidon tuominen jokapäiväisten kulkureittien äärelle on provokaatio; se on julmaa rehellisyyttä, shokkivaikutelmien synnyttämistä, negatiivisten esteettisten elämysten, rumuuselämysten, tuottamista. Siitä luetaan sitten turhankin vahvoja symbolisia merkityksiä: ahneutta, piittaamattomuutta. Esteettisen hyvinvoinnin kääntöpuoli on esteettinen pahoinvointi. Joskus hakkuut kyllä avaavat kulkijalle mahtavia kaukomaisemia; niissä näkyy myös metsän prosessiaalisuus: uusiutuminen, taimikon nousu ja kasvavan nuoren metsän viehätys. Tilan ymmärtäminen luo pohjaa jos ei välttämättä hyväksymiselle niin ainakin sietämiselle. Vielä pitemmälle mennään Journal of Forestry -lehden etiikka-numeron (July 2000) artikkelissa What Are We Hiding Behind the Visual Buffer Strip? Forest Aesthetics Reconsidered ( Mitä kätkemme visuaalisen puskurin taakse? Metsän estetiikka uudelleen ajateltuna ). Kirjoittajanelikon johtopäätös metsänhoidon jäljet tuomitsevan yleisen maun suhteen on seuraava: Metsänhoidon täytyy olla aggressiivista sikäli että se ottaa johtavan roolin yleisön maun muokkaamisessa. (Hull et al. 2000, s. 38.) Sen näkemys on, että hakkuissa täytyy ilmetä tilanteen hallinta, vastuunotto ja päämäärä, jolloin toimet ymmärrettyinä muuttuvat hyväksyttävämmiksi. Otan rinnakkaisesimerkin esteettisen kirurgian alalta: kauneusleikkausta on vastenmielistä seurata pakottauduin katsomaan performanssitaiteilija Orlanin esitelmöidessä taustalla pyörineen videon Ateneumin taidemuseossa vuosia sitten. Myös leikkauksen jäljet ensi alkuun ovat pelkästään luotaantyöntävät, mutta operaation mieli ja merkitys paljastuu vasta myöhemmin. Orlanin tavoite oli poikkeuksellisesti taiteellinen ilmaisu oman ruumiinsa avulla, ei itsensä kaunistaminen, sillä operaatio johti juuri päinvastaiseen suuntaan. Ymmärtämisen merkityksestä otan vielä toisen rinnakkaisesimerkin, nyt karjanhoidon ja paremminkin terveyden alalta. Tämä tuli vastaani Maatilan Pellervosta (Maaliskuu, 2005) näin kirjavaa lähdemateriaalia esteetikko joutuu käyttämään! Lehden pääkirjoittaja antaa otsikon mukaan kuluttajaoppia kuluttajalle : Maataloudesta vieraantuneet kuluttajat arvioivat esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin hyvin ihmismäisin kriteerein: jos minua palelee kymmenen asteen pakkasessa, nautakin hytisee. Ihminen ei liene kaiken mitta metsässäkään. Toisenlainen sokeus maisemalle on siinä, että metsää ollaan tuomassa tai sen annetaan tulla sinne, mistä se kylläkin aikanaan on häädetty pois, mutta mikä jo on vakiintunut muuhun käyttöön. Näkee talojen ympäristöjä, joissa metsä on istutettu pihapiiriin asti ja suljettu näköala niin asukkailta kuin kulkijoiltakin. Näkee metsätaipaleille vaihtelua tuovia peltoaukeita metsitetyn. Maiseman vaihtelevuus ja rikkaus edellyttäisi tällaisten peltojen säilyttämistä avoimena vaikka ei välttämättä tuotannossa; tälle idealle rakentuu maisemapeltoajatus. Avoimena pidetty maisema voi olla tuote sinänsä, kuten Pellon estetiikka -konferenssissa elokuussa 2003 Lepaalla Hattulassa korostettiin. Samalla tavalla tarvitsemme maisemametsiä metsiä, joiden olemassaolon päätehtävä on maisemallinen. Tämä ei tarkoita sitä, että esteettiset laatuvaatimukset poistuisivat talousmetsiltä sen paremmin kuin viljelyssä olevilta pelloiltakaan. Kaikkeahan ollaan valmiit tekemään, jos siitä tarpeeksi maksetaan, ja maisema on monenkin kannalta maksamisen arvoinen. Mutta muutenkin: puuntuottajan ja metsäteollisuuden kannattaisi huolehtia myös julkikuvastaan; tätä myös mainitsemassani Journal of Forestry -lehden artikkelissa painotetaan. Piittaamattomuus muista kuin taloudellisista arvoista ja muiden arvoista kääntyy itseä vastaan. Tämä ei koske vain yksityistä toimijaa vaan metsäteollisuutta yleisemminkin. Iskulauseitten sanoin Metsä on Suomen tuki ja Suomi elää metsästä.

8 Tämänkin elämisen jäljet näkyvät. Elämisen jälkien ei kuitenkaan tarvitse olla rappion merkkejä, vaan ne voivat olla osoitus taitavasta ja vastuullisesta talonpidosta. Tämä on tarvittaessa osattava ja rohjettava sanoa: Hyvältä näyttävä maisema ei välttämättä ole hyvä, ja maisema joka on hyvä ei välttämättä näytä hyvältä. Huomautuksen teki, kylläkin pelloista, ekologisen suunnittelun ensisijaisuutta painottava maisema-arkkitehti ja tutkija Joan Iverson Nassauer Lepaalla aikaisempaa artikkeliaan lainaten (Nassauer 2003 / 1992). Sama pätee metsänhoitoon. Silti voisi ajatella, että ihannetapauksessa kauneuden pinta- ja syvätaso säilyttäisivät toistensa suhteen tuntuman, edes näköetäisyyden. LÄHTEET: Beardsley, Monroe C.: Aesthetic Welfare. The Journal of Aesthetic Education 4:4, October 1970; s Hull, R. Bruce; Robertson, David P.; Buhyoff, Gregory J.; Kendra, Angelina: What Are We Hiding Behind the Visual Buffer Strip? Forest Aesthetics Reconsidered. Journal of Forestry 98:7; s Huovinen, Veikko: Puukansan tarina. Otava, Helsinki Kalliola, Reino: Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa Reino Kalliolan ja maalaustaiteilijaimme kuvaamana. WSOY, Porvoo Helsinki Juva. (Kolmas, kuvitukseltaan uudistettu painos v ilmestyneestä teoksesta Suomen luonto vuodenaikojen vaihtelussa.) Knight, Helen: The Use of Good in Aesthetic Judgments. Aesthetics and Language. Edited by William Elton. Basil Blackwell, Oxford; s Kovalainen, Ritva Seppo, Sanni: Puiden kansa. Kustannus Pohjoinen ja Periferia Publications, Oulu Metsään mieleni. Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio. Maahenki Oy., Helsinki Miller, Mara: The Garden as an Art. State University of New York Press, New York Nassauer, Joan Iverson: The appearance of ecological systems as a matter of policy. Landscape Ecology 6:4 (1992), s Nassauer, Joan Iverson: Muuttuvat maatalousmaisemat maailmantaloudessa. Esitelmä Pellon estetiikka -konferenssissa Lepaalla. Julkaisematon käsikirjoitus, ilmestyy teoksessa Pellossa perihopeat. Maahenki Oy., Helsinki. Pakarinen, Teemu: Kuluttajaoppia kuluttajalle. Maatilan Pellervo, maaliskuu 2005, s. 5. (Pääkirjoitus.) Pallasmaa, Juhani: Metsän arkkitehtuuri. Ks. Silva Fennica.

9 Saanio, Matti: Musta talvi, valkea kesä. Teksti: Paavo Rintala. Otava, Helsinki (2. painos: Pohjoinen, Oulu 1980.) Salisch, Heinrich von: Forstästhetik. J. Springer, Berlin1885 (2., laajennettu painos 1902, kolmas 1911.) Sepänmaa, Yrjö: Kauneuden käsite & Ympäristö kokonaistaideteoksena. Tiedotteita Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus. Espoo Silva Fennica 21:4, Teemanumero Metsä suomalaisten elämässä. Monitieteellinen seminaari Toim. Aarne Reunala ja Pekka Virtanen. Turunen, Heikki: Kun olin havupuiden veli. Ks. Metsään mieleni, s

YRJÖ SEPÄNMAA. Tavallisen ihmisen estetiikka kauneuden ja taiteen kiasma

YRJÖ SEPÄNMAA. Tavallisen ihmisen estetiikka kauneuden ja taiteen kiasma YRJÖ SEPÄNMAA Tavallisen ihmisen estetiikka kauneuden ja taiteen kiasma Kiasma, k i a s m i, kreik. khiasma, lat. chiasma, ristikkäisasento, ristiinkulkeminen (kreik. khii-kirjaimen muotoisesti). Uusi

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA. Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa.

OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA. Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa. OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa Maikki Haapala Taideteollinen Korkeakoulu / Taidekasvatuksen osasto / Opinnäyte

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta

Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomusten tutkimus on tullut tutuksi parin viime vuosikymmen kuluessa yhtä hyvin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä, psykologiassa, oikeustieteissä kuin terveyden

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa

Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa Satu Siitonen Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Mediakasvatus Kevät 2013 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Koiran ja

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa.

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Anna Nikkilä Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Kuvataidekasvatus 2015 Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ

Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Riikka Kronström-Johansson PITKÄAIKAISPOTILAAN ESTEETTINEN YMPÄRISTÖ Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden- ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus Kevät 2008 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tiloja vuokrattavana Kerimäellä

Tiloja vuokrattavana Kerimäellä Tiloja vuokrattavana Kerimäellä Via-Akatemia, Kaukalinna (rakennettu1853), Viitamäentie 189 Via ry, Wanha Apteekintalo (rakennettu 1911), Ristisolantie 1 AAMIAISMAJOITUS oopperajuhlien aikaan 2011 Wanhalla

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli. Kyselymenetelmien eroavuudet

Pääkirjoitus. Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli. Kyselymenetelmien eroavuudet U R A N T I A A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L JOURNAL Pääkirjoitus Suzanne Kelly, päätoimittaja Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli Seppo Kanerva, Suomi Kyselymenetelmien eroavuudet

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esteettinen osaaminen

Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Aistimaan pitää oppia Ville-Matti Vilkka Patsaan silmät katsoivat, olin siitä varma. Olin huomaamattani pysähtynyt Mannerheiminratsastajapatsaan eteen. Jatkoin

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3/2003

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3/2003 1 MUUTTUVA MATKAILU TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 3/2003 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lasse Lovén YMPÄRISTÖMERKKI JA LAADUN VARMISTUS LUONTOMATKAILUSSA...6 Seija Tuulentie LAPIN HULLUJEN LUONTOELÄMYKSET...14

Lisätiedot

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima polemia Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima kaks

Lisätiedot

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti Juho Niemelä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos Liina Puustinen Janne Seppänen Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta Luottavatko lehtien lukijat uutiskuviin? Mihin piirtyvät hyväksyttävän kuvankäsittelyn

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot