VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA-ARKKITEHTUURI-KILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA-ARKKITEHTUURI-KILPAILU 4.10.2004 2.2.2005"

Transkriptio

1 VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA-ARKKITEHTUURI-KILPAILU Toisella Rannalla

2 VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA- ARKKITEHTUURI-KIL- PAILU Toisella Rannalla metroasema

3 VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA- ARKKITEHTUURI-KILPAILU Sijainti lähesty- Tärkeimmät missuunnat Autolla jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä

4 VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA- ARKKITEHTUURI- KILPAILU urheilupuisto Kilpailualue Vuosaaren kartano

5 VUOSAAREN HAUTAUSMAA MAISEMA- ARKKITEHTUURI- KILPAILU korkeussuhteet

6 Hautausmaalla on kaksi tasa-arvoista pääsisäänkäyntiä. Eteläinen sisäänkäynti palvelee Vuosaaren asukkaita, jotka saapuvat jalan ja pyörällä sekä joukkoliikennevälineillä saapuvia. Pohjoinen portti palvelee kauempaa henkilöautolla saapuvia. Eteläiseltä portilta saapuvalle hautausmaa näkyy jo kaukaa ennen hautausmaan porttia ja avautuu vähitellen portille tultaessa. Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

7 Pääkäytävä laskeutuu laakson pohjalla olevalle lammelle. Käytävä näyttää johtavan lampeen, mutta kiertää sen ja jatkuu toisella rannalla. Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

8 Vihreät niityt Uurnahautakorttelit sijoittuvat vesiallasta ympäröiville rinteille. Maasto tasoitetaan ja maisema avataan hautausmaan perustamisvaiheessa melko avoimiksi niityiksi. Ajan saatossa voidaan suhtautua kuitenkin myönteisesti siihen, että haudoille istutetaan jossain määrin myös puita ja alue saa muuttua vähitellen metsäisemmäksi. Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

9 Pohjoiselta portilta saapuvalle maisema avautuu vasta kun on noustu autosta ja jalkauduttu. Käytävä näyttää myös tästä suunnasta johtavan lampeen, mutta kiertää sen ja jatkuu toisella puolella. Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

10 Alue on kuin luotu hautausmaakäyttöön. Ehdotus lähteekin alueen maiseman piirteiden hienovaraisesta esiintuomisesta. Ehdotuksen kannalta oleellinen ja ainoa merkittävämpi maiseman muokkaustoimi on vesialtaan rakentaminen laakson pohjalle. Allas esitetään kaivettavaksi pohjavesialtaana alueen savimaahan. Tarvittaessa urheilualueen suuntaan rakennetaan reunavalli patorakenteena. Altaaseen ohjataan pintavedet maaston luontaisia painanteita noudattavia pintavesiuomia pitkin. Pintavesiuomat rakennetaan niin, että ne kestävät rankkasateiden aiheuttaman eroosion. Lammen rannoille annetaan kehittyä luontainen rantavyöhykkeen kasvillisuus. Alueen salaojavedet ohjataan myös lampeen. Harjun läheisyydestä johtuen alueen salaojat tuottanevat vettä siinä määrin, että lammen veden vaihtuvuus on turvattu. Lammesta vedet ohjataan ylijuoksuputkella urheilualueen kuivatusjärjestelmiin. Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

11 ETELÄPORTTI Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla PASTORAALIMAISEMA kallioiden välinen keto / sirottelualue sakraalitila uudisrakennus varastot yleisö-wc:t asunto kuusi tai pihta kaksoisrivi jalankulkuportti 10 ap huolto 30 ap tammi istutettava rantalehto laituripinta lehtikuusta metsäsaareke hiljentymispaikka puurivi metsälehmus/ kynäjalava nurmikivi puurivi metsälehmus/ kynäjalava kuusi tai pihta kaksoisrivi pintavesiuomat nurmi musta polkupyörät jalankulkuportti nurmi viljamakasiini korjataan kevyesti kesäkäyttöön uusi kiviaita uurnahautaalueen osa, jolla suositaan mäntyjen istuttamista haudoille metsäsaareke tarjoaa varjoa ja rauhallisen levähdyspaikan ulotetaan kiviaidan rinnalle vanha kiviaita säilytetään koskemattomana vain puuttuvat kohdat täydennetään

12 jalankulkuportti 10 ap huolto 30 ap tammi istutettava rantalehto laituripinta lehtikuusta metsäsaareke hiljentymispaikka puurivi metsälehmus/ kynäjalava nurmikivi urivi tsälehmus/ näjalava kuusi tai pihta kaksoisrivi pintavesiuomat nurmi musta lkupyörät jalankulkuportti nurmi viljamakasiini korjataan kevyesti kesäkäyttöön usi kiviaita uurnahautaalueen osa, jolla suositaan mäntyjen istuttamista haudoille metsäsaareke tarjoaa varjoa ja rauhallisen levähdyspaikan ulotetaan kiviaidan rinnalle vanha kiviaita säilytetään koskemattomana vain puuttuvat kohdat täydennetään AA MAISEMA-ARKKITEHTUURI-KILPAILU YLEISSUUNNITELMA1:500 TOIS Pääkäytävän lisäksi rakennetaan rinteen yläosia pitkin kiertelevä sivukäytävä. Kummankin köintialuetta voitaisiin käyttää vuorokäytössä Olisi toivottavaa, että kartanopuiston pysä- käytävän pinnoitteena kivituhka / sorapinnoite myös hautausmaan tarpeisiin ruuhkatilanteissa, hautausmaiden perinteen mukaisesti. Suunnitelmassa on hautausmaan rauhoittamiseksi yhteyttä on tietoisesti heikennetty asemakaa- kuten jouluna. Urheilupuiston ja kartanon välistä osoitettu ohjelmaa vähemmän sivuportteja, vain vaan verrattuna, millä rauhoitetaan hautaus- yksi kartanopuistoon ja yksi urheilupuistoon.

13 istutettava rantalehto laituripinta lehtikuusta puurivi metsälehmus/ kynäjalava LÄPORTTI pintav polkupyörät nurmi uusi kiviaita uurnahautaalueen osa, jolla suositaan mäntyjen istuttamista haudoille metsäsaareke tarjoaa varjoa ja rauhallisen levähdyspaikan ulotetaan kiviaidan rinnall vanha kiviaita säilytetään koskemattomana vain puuttuvat kohdat täydennetään Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

14 Paimenet kedolla jalankulkuportti istutettava rantalehto sakraalitila tammi PASTORAALIMAISEMA kallioiden välinen keto / sirottelualue uudisrakennus varastot yleisö-wc:t asunto huolto kuusi tai pihta kaksoisrivi 10 ap 30 ap Rakennusten pohjoispuolella oleva kallioiden välinen keto on kehitettävissä pienin hoitotoimenpitein täydelliseksi pastoraalimaisemaksi. Maiseman peruskunnostus voisi tapahtua luontevasti lampaiden laidunnuksella. Voisivatko paimenet lampaineen kedolla olla jopa vuosihuoltonakin? Joka tapauksessa kalliot ja niiden välinen keto sopivat mitä mainioimmin tuhkan sirottelualueeksi. Alueelle ei ole osoitettu polkuverkostoa. Mikäli maasto kuluu liiaksi, ohjataan kulkua mahdollisimman vähäeleisesti askelkiviä asettelemalla. Tuhkan sirottelualueita voidaan osoittaa myös kahden metsäsaarekkeen äärelle. Tuhkan sirottelumahdollisuutta lampiin kannattaa myös selvittää. metsäsaareke hiljentymispaikka puurivi metsälehmus/ kynäjalava nurmikivi kuusi tai pihta kaksoisrivi pintavesiuomat nurmi jalankulkuportti musta Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla

15 eteläportti pituusleikkaus pääkäytävää pitkin 1:500 Puukujanne kynäjalava/ metsälehmus Vanhaa kauniisti sammaloitunutta kiviaitaa ei korjata, ainoastaan puuttuvat osat rakennetaan vanhan aidan korkeuteen n lueelle pääkäytävä hautakortteleissa vain pollarivalaisimia sivukäytävä Pääkäytävän ja sivukäytävän valaistus puistovalaisimilla 5-6 m pylväässä pohjoisportti Jumalan huone leikkaus a-a 1:200 Kivinavetan kiviosa on valmis sakraalirakennus. Navetasta säilytetään vain sen kiviosa. Välipohja puretaan. Vanhaa kauniisti rantalehto Katoksi sammaloitunutta -isoriippapaju rakennetaan kasvihuonetyyppinen lasikatto. kiviaitaa ei korjata, ainoastaan puuttuvat Tilaa voidaan käyttää osat uurnan rakennetaan luovutustilana ja myös vanhan laituri aidan lehtikuusta korkeuteen tilaisuuksien järjestämiseen vuodenajan asettamissa tarvittaessa moreenipato puitteissa. Rakennusta ei esitetä lämmitettäväksi, jolloin vuodenaikojen vaihtelut luovat sille hyvin erilaisia sa vain sivukäytävä Pääkäytävän ja ia sivukäytävän valaistus puistovalaisimilla 5-6 m pylväässä luonteita. Rakennukseen voidaan sijoittaa sopivalla leikkaus b-b 1:200 hiljentymishuone tammi tavalla muistokirjoituksia viereiselle sirottelualueelle haudatuista vainajista. Tässä voitaisiin käyttää kenties uutta tietotekniikkaa hyväksi. Mahdollisesti tätä varten voitaisiin sisälle rakentaa pieni erillinen läm- Jatkuu toisella rannalla Puusto kehitetään olemassaolevasta Hautausmaalla on kaksi tasa-arvoista pääsisäänkäyntiä. Eteläinen sisäänkäynti palvelee Vuosaaren asukkaita, jotka saa- puustosta ja taimistostosta puvat jalan ja pyörällä sekä joukkoliikennevälineillä saapuvia. hoitamalla. Pohjoinen portti palvelee kauempaa henkilöautolla saapuvia. Lisäistutuksia tarpeen Eteläiseltä portilta saapuvalle hautausmaa näkyy jo kaukaa mukaan (tammi, ennen hautausmaan porttia ja avautuu vähitellen portille tultaessa. Pääkäytävä laskeutuu laakson pohjalla olevalle lammel- kynäjalava, metsälehmus) le. Käytävä näyttää johtavan lampeen, mutta kiertää sen ja jatkuu toisella rannalla. Pohjoiselta portilta min saapuvalle tila. maisema avautuu vasta kun on noustu autosta ja jalkauduttu. Käytävä näyttää myös tästä suunnasta johtavan lampeen, mutta kiertää sen ja jatkuu toisella puolella. Jumalan huone Vuosaaren hautausmaa Toisella rannalla Pääkäytävän lisäksi rakennetaan rinteen yläosia pitkin kiertelevä sivukäytävä. Kummankin käytävän pinnoitteena kivituhka / sorapinnoite hautausmaiden perinteen mukaisesti. Suunnitelmassa on hautausmaan rauhoittamiseksi osoitettu ohjelmaa vähemmän sivuportteja, vain yksi kartanopuistoon ja yksi urheilupuistoon. Olisi toivottavaa, että kartanopuiston pysäköin- salaojat puretaan lampeen tialuetta voitaisiin käyttää vuorokäytössä myös hautausmaan tarpeisiin ruuhkatilanteissa, Timo kuten Takala jouluna. Urheilupuiston ja kartanon välistä yhteyttä on tietoisesti heikennetty asemakaavaan verrattuna, millä rauhoitetaan hautausmaata ja vältetään Paimenet kedolla Rakennusten pohjoispuolella oleva ka kehitettävissä pienin hoitotoimenpitein maisemaksi. Maiseman peruskunnos vasti lampaiden laidunnuksella. Voisiv neen kedolla olla jopa vuosihuoltonak kalliot ja niiden välinen keto sopivat m sirottelualueeksi. Alueelle ei ole osoite käli maasto kuluu liiaksi, ohjataan kulk häeleisesti askelkiviä asettelemalla. T voidaan osoittaa myös kahden metsä kan sirottelumahdollisuutta lampiin ka Kivinavetan kiviosa on valmis sakraal säilytetään vain sen kiviosa. Välipohja kennetaan kasvihuonetyyppinen lasik tää uurnan luovutustilana ja myös tila vuodenajan asettamissa puitteissa. R mitettäväksi, jolloin vuodenaikojen va erilaisia luonteita. Rakennukseen void tavalla muistokirjoituksia viereiselle si ta vainajista. Tässä voitaisiin käyttää kaa hyväksi. Mahdollisesti tätä varten taa pieni erillinen lämmin tila.

16 eteläportti pituusleikkaus pääkäytävää pitkin 1:500 Puukujanne kynäjalava/ metsälehmus Vanhaa kauniisti sammaloitunutta kiviaitaa ei korjata, ainoastaan puuttuvat osat rakennetaan vanhan aidan korkeuteen kevyen liikenteen väylä urheilualueelle pääkäytävä hautakortteleissa vain pollarivalaisimia sivukäytävä Pääkäytävän ja sivukäytävän valaistus puistovalaisimilla 5-6 m pylväässä poikkileikkaus a-a 1:200 rantalehto -isoriippapaju Puusto kehitetään olemassaolevasta puustosta ja taimistostosta hoitamalla. Lisäistutuksia tarpeen mukaan (tammi, kynäjalava, metsälehmus) laituri lehtikuusta tarvittaessa moreenipato salaojat puretaan lampeen poikkileikkaus b-b 1:200 hiljentymishuone tammi uudisrakennus, varasto- ja wc-tilat sekä asunto puukuja (kynäjalava/ metsälehmus) pintavesiuoma väri: musta poikkileikkaus c-c 1:200 salaoja kartanon pihaa reunustava kiviaita säilytetään matalana tukimuurin luonteisena oleva metsä hoidetaan kuusivaltaiseksi Pysäköintialueella nurmikiveys graniittinoppakivin kaksirivinen täysikasvuiseksi kasvatettava suojaistutus kuusi tai pihta vettä läpäisemätön maa-aines yläallas / kosteikko tukimuuri poikkileikkaus d-d 1:200 salaoja alempaan lampeen

17 muistomerkki saa peittää enintään 30x30cm alueen, korkeus kivelle max 60cm, puiselle muistomerkille 80cm nurmi nurmi 1m 1m 1m yksityiskohta 1:200 Viimeiset leposijat Tämän päivän moniarvoiseen yhteiskuntaan ei sovi sotilashautausmaan tyyppinen tiukkailmeinen ote hautakortteleissa. Vainajien moniarvoisten elämäntyylien tulee päästä näkyviin myös haudan hoitotapojen kirjona. Haudan pinnan käsittelylle ja hautamuistomerkille ei aseteta muita kuin korkeus- ja tilavuusrajat. Alueen maisema on siksi vahva, että haudat uurnahautakorttelit voivat muodostaa hyvinkin kirjavan ja moniarvoisen kosteen kuvastaen nykyisen yhteiskunnan moniarvoisuutta. Kun yhteiskunnassakaan ei pyritä eri väestöryhmiä sijoittamaan omille alueilleen, ei hautausmaallekaan luoda erityylisiä TOISELLA osastoja, vaan kaikki RANNALLA tyylit saavat sijoittua sekaisin.

18

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME 20.1.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus I FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus II SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit 17.9.2012, 22.10.2012, 12.11.2012 1. OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA PUOLANGAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 14.06.2010

RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA PUOLANGAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 14.06.2010 RAKENNUSTAPAOHJE TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 14.06.2010 PUOLANGAN KUNTA Yleiset ohjeet Alueelle muodostetaan tiivis Paljakan ydinkeskusta, mikä sisältää pääasiassa majoitus-

Lisätiedot

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Rakentamistapaohje liittyy asemakaavoihin AK 353ja AK 490 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu 29.10.2013 1 Aluksi Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS

NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS RAPORTTI 10.5.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y

N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y A-36.1152 MAKA1 EEVA-LIISA VILJAKAINEN, KAISA LAINE, VEERA LAINE, EINO HANKELA, KRISTA MESKANEN, JENNI STÅHL, ANTTI HÄRKÖNEN ALUEEN RA JAT Alue Alueemme sijoittuu suurimmaksi

Lisätiedot

HAVUKOSKI. Rakennuskannan inventointi ja korjaustapaohjeet

HAVUKOSKI. Rakennuskannan inventointi ja korjaustapaohjeet HAVUKOSKI Rakennuskannan inventointi ja korjaustapaohjeet Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28 01300 Vantaa Lisätietoa: Anitta Pentinmikko, aluearkkitehti puh. (09)

Lisätiedot

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52)

Kiljontien laidun (kohde 51) Vanhan kirkon vieripellot (kohde 52) koin heinänsiementä. Ajan mittaan kaistoille leviää rantatörmiltä luonnonkasvillisuutta. Rantapuustoa harvennetaan vaihtelevasti. Koska rantaraivauksia on suunniteltu myös Siikajoen vastarannalle, avautuu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA - Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osasto - 30.11.2011 - Valvoja: yliopistonlehtori Anu Soikkeli - Tiina Komulainen k-04 - OULUN YLIOPISTO Teknillinen

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo KANTIN KYLÄ, Karvia Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo Esipuhe Kantin kylä ei näytä kasvojaan ohikulkijalle. Sen luonne paljastuu vasta kyläteillä ja retkeilypoluilla, kun

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C 00170 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot