Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke 1.5.2007-31.12.2009"

Transkriptio

1 Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke Loppuraportti

2 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL KAINUU Puh Faksi ISSN Kajaani 2010

3 Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke Loppuraportti 2010 Laatija: Projektipäällikkö Marjatta Kurki Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 D:30

4

5 Lukijalle Perhehoito on taloudellinen ja merkittävä vaihtoehto niin asiakkaille kuin terveyden ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmällekin. Perhehoito tarjoaa laadukasta, yksilöllistä, kuntouttavaa ja inhimillistä hoitoa ja turvaa lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Suomessa on perhehoidossa lastensuojelulain nojalla lapsia ja nuoria noin Lastensuojelun perhehoito on monipuolistunut. Perinteisen jatkuvan perhehoidon rinnalle on noussut tuki-, kriisi- ja lyhytaikainen perhehoito, sukulaissijaisperheet ja maahanmuuttajataustaisten lasten perhehoito. Kehitysvammaisia ja vammaisia lapsia sijoitetaan perhehoitoon kehitysvammahuollon palveluna ja lisääntyvästi myös lastensuojelutarpeen vuoksi. Kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia on Suomessa perhehoidossa noin 1100 ja lisäksi vammaisia henkilöitä 200. Kehitysvammaisten perhehoitajat kokevat, että perhehoitajana toimiminen on työtä ja tekevät usein sitä päätoimisesti. Vanhusten perhehoidossa on Suomessa n.100 vanhusta. Perhekodin kotiympäristö, pieni perhekodin yhteisö ja välitön vuorovaikutus perhehoitajiin mahdollistavat vanhuksille yksilöllisen ja kuntouttavan hoidon. Osa- (päivähoito) tai ympärivuorokautinen ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito on tulevaisuudessa hoitomuoto, mikä mahdollistaa esim. omaishoitajien vapaiden toteuttamisen ja tukee vanhusten kotona asumista. Psykiatrisessa perhehoidossa on Suomessa yhteensä n. 300 henkilöä. Jatkuva psykiatrinen perhehoito on vähenemässä. Toisaalta lyhytaikaiseen kuntouttavaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoon sijoitetaan yhä enemmän nuoria. Ko. itsenäiseen elämään siirtymistä helpottavan toimintamallin tulokset ovat olleet hyviä. Kehitysvammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia sijoittui Kainuussa perhehoitoon mm. kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisen yhteydessä luvulla. Mielenterveyskuntoutujia sijoitettiin Kainuussa perhehoitoon myös laitoshoidon purkamisen vuoksi luvulla. Lasten ja nuorten perhehoidon käyttö vähentyi Kainuussa luvulla ja vastaavasti ammatillisten perhekotien määrä alkoi lisääntyä. Ikäihmisten perhehoito alkoi Kainuussa Suomussalmella vuonna 2002 ja Hyrynsalmella vuonna Perhehoidossa tarvittiin Kainuussa toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon kehittämistä ja lisäämistä sekä eri asiakasryhmien perhehoidon käytäntöjen yhdenmukaistamista. Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää ja ottaa käyttöön Kainuun lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille hyvä perhehoitomalli, joka tukee perhehoitajia ja tekee perhehoitoa houkuttelevaksi palvelumuodoksi asiakkaille ja luo yhden vaihtoehdon asiakkaille ja palvelujärjestelmälle. Kainuun asukasluku on n henkilöä. Koska väestöpohja on pieni, perhehoidon kehittämisessä keskeistä on alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön tiivistäminen.

6

7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Hankkeen lähtötilanne ja tausta Hankkeen kokoonpano Yleistiedot hankkeesta Henkilöstö ja hallinto Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus Perhehoitajien työhyvinvointikysely Perhehoidon kehittämistavoitteet Perhehoidon kehittämisen IVA-arviointi: vaihtoehtoiset vaikutukset Perhehoidon toimintaa kehitetään Perhehoidon organisoiminen Sosiaali- ja terveystoimen esimiehille tehty kysely Keskeiset esitykset perhehoidon kehittämiseksi Kainuussa Kehitysvammaisten perhehoidon RAI-arviointi Projektin tavoitteet, toteutus, tulokset, arvio ja jatkokehittämisehdotuksia Pohdintaa...44

8 Liitteet: Liite 1 Perhehoidon esitteet ja lomakkeet (luetellaan) Liite 2 Perhehoitajien koulutussuunnitelma v Liite 3 Perhehoitajien rekrytointisuunnitelma v ja v Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Perhehoitajien työhyvinvointikyselyn tulokset ja kyselylomake Yhteenvetoraportti sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen johtajille ja päälliköille osoitetusta kyselystä: Mielipiteitä ja linjauksia Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeelle Perhehoidon prosessi Perhehoitajan rekrytointiprosessi Perhehoidon laatuvaatimukset, arvot, toimintaperiaatteet ja laatukriteerit Vanhuspalveluiden kotihoidon RAI-arviointilomakkeen toimivuus kehitysvammaisten perhehoidossa, mittaus ja lomakepohja Liite 10 Perhehoitoasiakkaiden määrä Kainuussa Erilliset julkaisut: Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon esitteet ja lomakkeet Lehtileikekirja Perhehoidon nykytila-analyysi

9 1. Johdanto Perhehoito on sosiaalihuoltolain 17 :n mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalitoimi. Perhehoitoa koskevat yleiset säännökset sisältyvät sosiaalihuoltolakiin (710/1982, SHL a ). Nämä säännökset koskevat sekä yksityisenä sosiaalipalveluna tuotettua perhehoitoa että kuntien tai kuntayhtymän toimintona tuotettua toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Sosiaalihuoltolain 25 :ään voimaantulleen muutoksen mukaan perhehoito on selkeästi yksi sosiaalipalvelumuoto. Laki kohdisti perhehoidon lasten lisäksi kaikkiin niihin henkilöihin, joiden elämään perhehoidon tavoitteiden mukaisella toiminnalla voidaan vaikuttaa (lastensuojelu, kehitysvammahuolto, vanhusten huolto, mielenterveys palvelut). Samanaikaisesti säädettiin perhehoitajalaki, joka koski toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystä (Perhehoitajalaki 25 ). Perhehoitoa voidaan toteuttaa joko toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksella. Toimeksiantosopimuksella toimivia henkilöitä kutsutaan perhehoitajiksi ja kotia perhekodiksi. Lasten ja nuorten perhehoitajista käytetään nimitystä sijaisvanhempi ja koti on sijaiskoti. Ostopalvelusopimuksella toteutettavaa perhehoitoa kutsutaan ammatilliseksi perhekodiksi ja vanhempia ammatillisen perhekodin vanhemmiksi. Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke käsittää toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon. Toimeksiantosopimussuhteisen perhekodin ja perhehoitajan hyväksyy sijoittaja eli kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri. Sijoittajakunnat ja lääninhallitus valvovat perhehoidon toimintaa. Perhehoito on toimintaa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. Se voi olla tilapäistä: tuki-, kriisi-, lyhytaikais- tai jatkuvaa perhehoitoa ja se sopii kaikenikäisille. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, ikäihminen, kehitysvammainen, vammainen ja mielenterveyskuntoutuja. Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön sekä perheen arkeen liittyviä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita, jokapäiväisiä tavanomaisia askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoidettavalla on muihin perhekodin jäseniin nähden tasavertainen asema. 1

10 2. Hankkeen lähtötilanne ja tausta Hankkeen käynnistyessä Kainuussa oli yht.139 henkilöä perhehoidossa ja 90 perhehoitajaa. Suurin osa (50 %) perhehoidon asiakkaista oli lasten tai nuorten perhehoidossa. Lapsia ja nuoria oli sijoittunut 39 % jatkuvaan perhehoitoon ja 64 % ammatillisiin perhekoteihin tai laitoshoitoon. Tukiperhehoidossa oli lapsia yhteensä 20 ja hoito tapahtui lähes kaikilla ammatillisissa perhekodeissa tai laitoshoidossa. Kehitysvammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia sijoittui Kainuussa perhehoitoon mm. kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisen yhteydessä 1980-luvulla. Heitä oli sijoittunut hankkeen alussa perhehoitoon yht. 42 henkilöä. Vammaisten perhehoito alkoi kokeiluna Suomussalmella v. 2007, asiakkaita oli hankkeen alkaessa yhteensä kaksi henkilöä. Ikäihmisten jatkuva perhehoito käynnistyi v Suomussalmella ja tilapäinen perhehoito Hyrynsalmella v Hankkeen käynnistyessä perhehoidossa oli yht. 8 asiakasta ja toiminta oli rajoittunut vain Ylä-Kainuun alueelle. Mielenterveyskuntoutujia sijoitettiin Kainuussa laitoshoidon purkamisen vuoksi luvulla perhehoitoon ja uusia perhehoitoasiakkaita ei sen jälkeen oltu otettu. Hankkeen alettua asiakkaita oli enää Kainuussa yht. 4 henkilöä. Kainuussa perhehoidosta ei tiedotettu riittävästi, tarvittavien uusien perhehoitajien rekrytointi ja valmennus ei ollut ennakkoon suunniteltua ja järjestelmällistä. Lasten ja nuorten perhehoidossa oli käytössä PRIDE-valmennus. Maakunta oli kouluttanut aiemmassa hankkeessa (Lastensuosuojelun sijaishuolto, tukiperhe- ja kriisipalvelu Kainuussa - hanke v ) yhden PRIDE-valmentajaparin ja he olivat valmentaneet kuusi uutta perhehoitajaa. Muiden asiakasryhmien perhehoidosta puuttui perhehoitajien valmennusohjelma. Perhehoidolta puuttui perhehoidon yhteistä toimintaa ohjaavat arvot, laatutavoitteet, laatukriteerit ja laadun arviointijärjestelmä. Perhehoitajien ohjaus, valvonta ja tuki olivat sattumanvaraisia: Perhehoitajien koulutuksen tarvetta ei ollut kartoitettu, eikä laadittu erillistä koulutussuunnitelmaa. Maakunnan järjestämää työnohjausmahdollisuutta oli ollut harvoin, eikä se ole ollut kaikkien perhehoitajien tiedossa. Perhehoitajien säännöllisiä yhteisiä tapaamisia oli järjestetty kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitajille. Perhehoitajien hoitopalkkiot ja maksukorvauskäytännöt poikkesivat eri asiakasryhmien perhehoidossa ja niiden euromäärät eivät vastanneet valtakunnan tasoa. Perhehoitajille maksettava kulukorvauksen määrä ei kattanut kulukorvaukseen liittyviä menoja. Eri asiakasryhmien perhehoitajien vapaapäivät eivät olleet määrältään samansuuruisia. Perhehoidossa olevilla asiakkaille ei ollut päivitetty asiakassuunnitelmia tai ne olivat puutteelliset. 2

11 Lasten ja nuorten perhehoito toteutui pääosin jatkuvana perhehoitona. Tukiperhehoitajille ei maakunnassa maksettu hoitopalkkiota ja sijoitukset olivat pääosin ostopalveluna Pelastakaa Lapset ry:n kautta, ammatillisiin perhekoteihin tai laitoshoitoon. Kriisiperhetoiminta oli vähäistä. Lyhytaikaista perhehoitoa, kun lapsi esimerkiksi avohuollon tukitoimenpiteenä on sijoitettu perheeseen vanhempien kuntoutumisen ajaksi tai kun lapsi odottaa adoptiota, ei ollut. Ammatillista sijaisperhetoimintaa; sijaisperhe ottaa vastaan erityishoitoa vaativia lapsia, ei myöskään ollut. Ikäihmisten, kehitysvammaisten ja vammaisten omaishoitajien hoidettavien tilapäishoidon tarve oli suuri. Osa omaishoitajista ja hoidettavista koki tarjolla olevat terveysasemien hoivayksiköiden ja maakunnan hoitokotien lyhytaikaishoitopaikat liian isoiksi laitosmaisiksi yksiköiksi. Kainuusta puuttui tilapäisiä perhehoitopaikkoja vastaamaan tähän haasteeseen. Mielenterveyskuntoutujien jatkuvaan perhehoitoon ei ollut sijoitettu uusia asiakkaita, eikä perhehoitomuodoissa ollut tilapäistä kuntouttavaa perhehoitoa. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on tehty kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohje v. 2007, joka oli osoittautunut riittämättömäksi Kainuun uudessa organisaatiossa. Kainuun maakunta -kuntayhtymältä puuttui yhteinen perhehoidon toimintaohje; ohje siitä, miten kuntayhtymä toteuttaa lasten, nuorten, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoa. Nykytila-analyysissä tuli esille, että 30 % kehitysvammaisten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten perhehoitajista oli jäämässä eläkkeelle lähimmän viiden vuoden aikana, ja sen seurauksena uusien perhehoitajien rekrytoinnin tarpeellisuus vahvistui. Runsaasti tukea ja apua tarvitsevat asiakkaat olivat ohjautuneet laitoshoitoon tai laitoshoidon omaiseen ammatillisiin perhekoteihin. Toimintatapa on ollut kallista ja laatu on vaihtelevaa. Projektipäällikkö Marjatta Kurki ja lasten ja nuorten perhehoidon sosiaalityöntekijä Helena Juutinen Eduskuntatalon seminaarissa; Perhehoito Suomessa ja sen kehittäminen, maalikuussa

12 Perhehoidon asiakkaat ja kodit Lapset Kehitysvammaiset Vammaiset Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Asiakkaita Koteja Perhehoitajien ja -hoidettavien keski-ikä Kainuussa v Perhehoito perhehoitajat perhehoidettavat Lapset ja nuoret 47 v 10 v Kehitysvammaiset 56,5 v 34 v Vammaiset 50,6 v 41 v Mielenterveyskuntoutujat 55 v 58 v Ikäihmiset 56 v 76,6 v 4

13 3. Hankkeen kokoonpano 3.1 Yleistiedot hankkeesta Virallinen nimi: Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke Toteutusaika: Hallinnoija: Rahoittaja: Rahoitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Oulun lääninhallitus Kokonaisrahoitus yht e, josta valtionavustus e Henkilöstö: Hankevetäjä Marjatta Kurki, sairaanhoitaja Hilkka Pääkkönen ( ja ), osa-aikainen projektisihteeri Tarja Karjalainen (20 %). Esimies: Kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen Ohjausryhmä: Marita Pikkarainen, kehittämispäällikkö, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Marja-Liisa Komulainen, erityissuunnittelija, Kainuun maakunta kuntayhtymä, ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry Helena Ylävaara, perhepalvelujohtaja, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Mauno Saari, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut johtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Seija Tyrmi, Soten yhteiset palvelut, johdon tuki, asumispalveluiden ostopalvelusuunnittelija, Kainuun maaunta -kuntayhtymä Anneli Valtanen, perhehoitaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Varajäsen, Sissi Sarste-Tolvanen, perhehoitaja, PRIDE -kouluttaja, Kainuun perhehoitajat ry:n puheenjohtaja Kaisu Hankkila, ikäihmisten perhehoitaja, Kainuun maakunta - kuntayhtymä Sirkka Lehtonen, kehitysvammaisten perhehoitaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 5

14 Matti Nissinen, Kainuun Kehitysvammaisten tukipiiri ry. puheenjohtaja, Varajäsen, Ritva Nevalainen; Kainuun Kehitysvammaisten tukipiiri ry Maija Pelkonen, rahoittajan edustaja, sosiaalitarkastaja, Oulun lääninhallitus Marjatta Kurki, projektipäällikkö, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tarja Karjalainen, toimistosihteeri, Kainuun maakunta kuntayhtymä, ohjausryhmän sihteeri 3.2 Henkilöstö ja hallinto Projekti alkoi Hankesuunnitelman mukaan hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö (Marjatta Kurki), joka vastasi hankkeen koordinoinnista ja hallinnollisista tehtävistä sekä osa-aikainen toimistosihteeri (Tarja Karjalainen) vuosille 2008 ja Hankkeeseen palkattiin kehitysvammaisten perhehoidon RAI-arviointia varten projektityöntekijä Hilkka Pääkkönen ajalle ja Hanke sijoittui hallinnollisesti sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palveluiden vastuualueelle ja sosiaali- ja terveysjohdontuen yksikköön. Hankkeesta vastasi kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen ja yhteyshenkilönä toimi sosiaalialan erityissuunnittelija Marja-Liisa Komulainen. Kehittämistyöhön osallistuivat myös perhepalvelujen, vanhuspalvelujen ja mielenterveys- ja riippuvaisuuksien hoidon johto ja työntekijöitä. Lisäksi projekti teki tiivistä yhteistyötä lastensuojelun sijaishuoltoyksikön kanssa ja vammaispalvelujen kehittämishankkeen: vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen ( ) sekä Perhehoitoliiton perhehoitajien rekrytointihankkeen kanssa. Osallistuminen toteutui yhteisten koulutusten ja kokousten kautta. Hankkeessa oli yhteistyökumppanina Kainuun perhehoitajat ry sekä Kainuun Kehitysvammaisten tukipiiri ry. Ohjausryhmä Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä 14 kertaa, ensimmäinen kokous oli Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Komulainen ja sihteerinä toimi toimistosihteeri Tarja Karjalainen. Projektityöryhmä Hankkeen tueksi perustettiin projektityöryhmä. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ja hankkeen aikana yhteensä 14 kertaa. Projektityöryhmään kuuluivat Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoidon vastuuhenkilöt. Projektityöryhmässä oli mukana tarvittaessa asiantuntijoita mm. Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutuspäällikkö, laatusihteeri ja Kainuun Perhehoitajat ry:n edustus. Projektityöryhmä käsitteli kehittämiseen liittyviä asioita kuten perhehoidon esitteitä, perhehoidon muodot, perhehoitajien hoitopalkkioita ja maksukorvauksia, perhehoitajan tu- 6

15 ki, perhehoidon rekrytointisuunnitelma, perhehoidon toimintaohje, lomakkeet, palveluprosessit, laatuvaatimukset, -kriteerit, arvot ja toimintaperiaatteet. Projektityöryhmään kuuluivat: Lasten ja nuorten perhehoidon vastuuhenkilö; sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Helena Juutinen Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon vastuuhenkilö; vs. kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä Ritva Kaikkonen, Ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilö seutu II; asumispalvelupäällikkö (seutu II) Kirsi Moisanen, Mielenterveyskuntoutujien perhehoidon vastuuhenkilö; aikuisten mielenterveys palvelut ja riippuvaisuuksien hoidon sosiaaliohjaaja Piia Huttunen. Projektipäällikkö Marjatta Kurki 7

16 4. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää ja ottaa käyttöön laadukas perhehoitomalli Kainuun lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaispalveluasiakkaille, pitkäaikaissairaille ja mielenterveyskuntoutujille 4.1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena olivat: 1. Maakunnassa on yhteiset perhehoidon laatutavoitteet ja -kriteerit sekä arviointisuunnitelma 2. Maakunnalla on yhtenäinen toimintaohje, jolla yhtenäistetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytäntöjä toteuttaa lapsille, nuorille, ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille perhehoitoa 3. Palvelurakennetta kehitetään siten, että se tukee perhehoitajia ja tekee perhehoitoa houkuttelevaksi palvelumuodoksi asiakkaille: Toiminta on yksilöllistä ja asiakaskeskeistä Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen asiakas-/ hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja tukisuunnitelma, jota arvioidaan tarvittaessa ja säännöllisesti Omaisten ja läheisten kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Perhehoitajan vapaiden järjestämistapa tukee työssä jaksamista Perhehoitajien hoitopalkkio perustu yhdenmukaisin arviointikriteereihin ja kustannuskorvaukset ovat oikeudenmukaisia Koulutus on jatkuvaa ja suunnitelmallista Perhehoitajille toteutetaan järjestelmällistä virkistys- ja vertaisryhmätoimintaa Suunnataan sosiaalialan resurssia ohjaus- ja neuvontatyöhön Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa 4. Perhehoidon järjestämiseen kehitetään hyvä koordinaatiojärjestelmä 5. Vahvistetaan perhehoidon osuutta palvelutarjonnassa tiedottamalla perhehoidosta ja nostamalla perhehoidon imagoa ja tunnettavuutta 6. Kehitetään rakenteet perhehoitajien rekrytointiin ja suunnitellaan uusien perhehoitajien valmennus 8

17 5. Hankkeen toteutus 5.1 Perhehoitajien työhyvinvointikysely Hankkeen toteuttaminen alkoi nykytilakartoituksen tekemisellä, osana sitä tehtiin perhehoitajien työhyvinvointikysely (12/2007 2/ 2008). Kyselyn tavoitteena oli kehittää perhehoitajan työssä jaksamista ja koulutusta. Kysely lähetettiin 68 perhehoitajalle, vastausprosentti oli 65 %, tulokset olivat hyvin suuntaa antavia. Kyselyn keskeiset tulokset: Tausta ja koulutus Kyselyn vastanneilla perhehoitajilla oli sosiaali- ja terveysalankoulutusta 41 %:lla ja alan työkokemusta ennen perhehoitajaksi ryhtymistä 78 % perhehoitajista. Aiempi työkokemus oli suurimmalla osalla ko. perhehoitajista kodinhoitajana, perhepäivähoitajana tai omaishoitajana. Perhehoitajan työ ja vapaa-aika Useimmat lasten ja nuorten perhehoitajat kokivat perhehoitajuuden niin, että eivät tiedostaneet olevansa ammatillisia perhehoitajia, vaan normaalia vanhempia. Muiden asiakasryhmien perhehoitajat kokivat perhehoidon työksi ja siihen on oltava aito kiinnostus. Perhehoitajan työ koettiin joskus raskaaksi, mutta erittäin antoisaksi. Vammaispalvelun ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitajien mielestä vapaapäiviä tulisi saada enemmän kuin 40 pv/vuosi, koska työssä ei ole viikonloppuvapaita (kyseessä oli paikallinen sovellutus). Ikäihmisten perhehoitajat esittävät, että heillä (12 vapaapäivää vuodessa) tulisi tasavertaisuuden nimessä olla saman verran vapaapäiviä, kuin muiden asiakasryhmien perhehoitajilla. Lasten perhehoidossa maksettiin kaikille perhehoitajille vapaapäivistä rahallinen korvaus. Suurin osa lasten perhehoitajista oli sitä mieltä, että toimitaan kuin normaali perhe ja lomakorvaus rahana oli hyvä ratkaisu. Perhehoitajien palkkiot Kyselyyn vastanneista perhehoitajista n. 60 % oli sitä miltä, että hoitopalkkio ei vastaa työn vaativuustasoa eikä sitovuutta ja 32 % sitä mieltä, että kulukorvaus ei kata siihen kuuluvia menoja, koska indeksikorotus ei vastaa yleistä hintatason nousua kuten ruoka-, vaate-, harrastuskulut ja asumiseen liittyvät menot: sähkö, lämmitys, vesi ym. Ikäihmisten perhehoitajat olivat tyytymättömiä hoitopalkkioon, kulukorvaukseen ja vapaapäiviin, koska ne erosivat muiden asiakasryhmien perhehoitajien palkkioista, maksukorvauksista ja vapaapäivistä. 9

18 Perhehoitajan työssä jaksaminen ja tuki Perhehoitajana jaksamiseen vaikuttavia asioita olivat kyselyn tulosten mukaan mahdollisuus tarvittaessa työnohjaukseen, osallistua vertaisryhmätoimintaan, säännöllinen koulutus ja hoidettavalle hoitopaikka koulutuksen ajaksi. Kyselyyn vastanneet perhehoitajat toivoivat myös tapaamisia yhdessä perhehoitajien kanssa sekä koko perheelle järjestettäviä virkistäviä tapahtumia esim. liikunnallisia tapahtumia, kylpyläretkiä ja leirejä. Perhehoitajana jaksamiseen vaikuttaa myös mahdollisuus saada keskustella esim. oman sosiaalityöntekijän tai perheneuvolan työntekijän kanssa ja että saa tarvittaessa kotimiesapua kotiin kun perhehoitaja sairastuu tai lähtee asioille. Tarpeellinen apu ja ohjaus perhehoidettavan hoitoon liittyvissä asioissa oli kyselyyn vastanneiden perhehoitajien mielestä se, että saa riittävästi perehdytystä ja tietoa perhehoidettavasta ennen sijoitusta. Perhehoitaja tarvitsee apua ja ohjausta mm. lapsen tunne-elämään liittyvissä ongelmissa, perhehoidettavan kuntoutukseen liittyvissä asioissa, eri sairauksista ja omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Jos perhehoidettavalla olisi tukihenkilö, virkistäisi se koko perhettä. Perhehoitajat, kehitysvammaisten perhehoidon vastuuhenkilö sekä hankkeen projektipäällikkö nimipäiväkahvilla maaliskuussa 2008 Perhehoitajien halukkuus ottaa lisää uusia perhehoidettavia 25 kyselyyn vastanneista perhehoitajista ilmoitti haluavansa ottaa lisää perhehoidettavia. Heistä 15 voisi ottaa heti perheeseen asumaan uusia perhehoidettavia, osa 3-5 v kuluttua. Perhehoitajien kyselyn tulokset on analysoitu keskustellen perhehoitajien, perhehoidon vastuuhenkilöiden, ao. päällikkötason, hankkeen projektityö- ja ohjausryhmän kanssa. 10

19 Kyselyn vastauksissa esiin nousseet asiat on huomioitu Kainuun maakunta - kuntayhtymän perhehoidon kehittämistavoitteissa Liite 4: perhehoitajien työhyvinvointikysely 5.2 Perhehoidon kehittämistavoitteet nykytila-analyysin pohjalta Hankkeessa tehtiin nykytila-analyysi. Siinä tehtiin kartoitus eri asiakasryhmien perhehoidon asiakkaista, perhehoitajista, perhehoitajien hoitopalkkioista ja maksukorvauksista sekä niiden maksukäytännöistä poikkeustilanteissa, perhehoitajien vapaapäivistä, asiakassuunnitelmista, koulutuksesta ja valmennuksesta, tuesta, perhehoidon asiakasmaksuista ja palvelun tuottamisen kustannusvertailu. Perhehoidon nykytila-analyysissa kartoitettiin eri asiakasryhmien perhehoidon erilaisuudet ja yhteneväisyydet sekä ko. selvityksen pohjalta perhehoidon yhteiset kehittämistavoitteet. Ne käytiin läpi tulosalueen johtajien ja vastuualueen päälliköiden kanssa. Perhehoidon yhteiset kehittämistavoitteet Perhehoidon yhteisiksi kehittämistavoitteiksi nousi: 1. RAI -arvioinnin soveltuvuuden selvittäminen perhehoitoasiakkaan palvelutarpeen arviointiin, palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja hoitoisuuden kriteerinä hoitopalkkiota päätettäessä. 2. Perhehoitajien hoitopalkkioiden ja korvausten tarkistaminen niin, että ne ovat riittävät ja oikeudenmukaiset. Samalla tarkistetaan maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta sekä käynnistämiskorvauksen maksamisen ohjeistus yhdenmukaiseksi kaikkien asiakasryhmien perhehoidossa. Perhehoitajien vapaapäiväoikeuksien tarkistaminen samanlaisiksi; tavoitteena 40 kalenteripäivää/vuosi. 3. Riittävien sosiaalialan henkilöstöresurssien turvaaminen perhehoitoon: Lisäresurssilla haluttiin turvata perhehoitajien, perhehoidettavien ja heidän omaisten ohjaus, tuki ja valvonta hoidon ajalla, uusien perhehoitajien rekrytointi ja valmennus sekä taata tukiperheiden tukemisen riittävyys sekä resurssit toiminnan ylläpitämiseen ja valvontaan. Lisäresurssitarvetta arvioitiin yhdessä esimiesten kanssa seuraavasti: - Sijaishuoltoyksikköön lisätään yksi sosiaalityöntekijää ja 6 sosiaaliohjaajaa - Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoitoon lisätään yksi sosiaaliohjaaja 11

20 4. Perhehoitajan sijaisjärjestelyjen turvaaminen Tavoitteeksi nousi, että perhehoitajalla on mahdollisuus saada sairasloman, koulutuksen, työnohjauksen sekä vertaisryhmätoiminnan aikana tarvittaessa kotiin sijainen (kiertävä perhehoitaja). Tilapäinen perhehoitaja voi toimia myös kiertävänä perhehoitajana. 5. Maakunnan työnohjausmahdollisuudesta ja sen järjestämisestä tiedottaminen tarvittaessa perhehoitajalle. Tavoitteeksi haluttiin, että työnohjaus on perhehoitajan työaikaa ja sijoittaja järjestää perhehoidossa olevalle hoidon työnohjauksen ajaksi. 6. Vertaisryhmä ja virkistystoiminnan järjestäminen perhehoitajille, huostaan otetuille lapsille, biologisille lapsille ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten biologisille vanhemmille yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ennakkoon tehdyn toimintasuunnitelma mukaan. Toimenpiteinä tavoitteeseen pääsemiseksi nähtiin mm. - Perhehoidon työntekijöitä kouluttaminen vertaisryhmäohjaajiksi - Vertaisryhmän ohjaajana olevalle sijaisvanhemmalle tai perhehoitajalle maksetaan ohjauksesta korvausta sekä korvaus matkoista. - Mielenterveyskuntoutujien perhehoidossa toimii vertaistukena tapauskohtainen työryhmä - Oppilaitosten, seurakunnan, kyläyhdistysten ja maakunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa järjestetään virkistys- ja palvelupäiviä koko perheille. - Järjestöjen kanssa järjestetään yhteistyönä perhehoidossa oleville ikäihmisille tukihenkilötoimintaa: apua ulkoiluttamiseen, asiointeihin ja mahdollistaa osallistumisen kodin ulkopuolisiin kulttuuri- ja harrastustilaisuuksiin. 7. Täydennyskoulutussuunnitelman tekeminen perhehoitajille Koulutusta seurataan henkilökohtaisella koulutuskortilla. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan myös perhehoidon työntekijöiden koulutus 8. Uusien perhehoitajien rekrytointi ja valmennus/koulutus säännöllisesti Tämän arvioitiin toteutuvan siten, että - Perhehoitajien rekrytointia varten tehdään ennakkoon suunnitelma. - Perhehoitajille suunnitellaan valmennusohjelmat. - Lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten perhehoitoon koulutetaan omat PRIDE-valmentajat. - Lasten ja nuorten perhehoitoon järjestetään sosiaalityöntekijöille koulutus sukulaissijaisperhehoidon valmennukseen. 9. Perhekodeissa tulee huomioida turvallisuuteen liittyvät asiat: kartoitetaan vaarat, miten niitä ennaltaehkäistään ja järjestetään turvallisuuteen liittyvää koulutusta yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa. 10. Perhehoidon ohjaus- ja valvontakäynneistä laaditaan yhteinen toimintaohje 11. Perhehoitajilla tulisi olla samat henkilöstöedut kuin maakunnan viran- ja toimen haltijoilla. 12. Perhehoidon organisaatio toimii niin, että perhehoidossa toimii eri vastuualueita tukeva koordinaatiomalli tai perhehoidolla on oma tulosyksikkö. 13. Perhehoidolla on perhehoidon toimintaa tukeva ja ohjaava atk-ohjelma. 12

21 14. Yhteistyön kehittäminen perhehoidon, kolmannen sektorin ja alan oppilaitosten kanssa. Suunnitellaan tukihenkilötoimintaa, palvelu- ja virkistyspäiviä, leirejä ja retkiä Uusintakyselyn toteuttaminen perhehoitajille v Lisäksi nähtiin tärkeäksi, että perhehoidossa oleville asiakkaille tehdään tyytyväisyyskysely. 16. Tiedottaminen perhehoitajille mahdollisuudesta saada omaan maksuosuuteen kotitalousvähennys, mikäli he palkkaavat apua kotitaloustöihin tai ostavat apua kotiin. 17. Järjestöjen ja perhehoitajien informoiminen toistensa toiminnasta sekä mahdollisuudesta tehdä perhehoidossa yhteistyötä. 18. Tarvittavien uusien perhehoitajien tarve hankkeen aikana Kainuussa Suluissa tarvittavien perhehoitajien määrä /v. Lasten ja nuorten perhehoitajia yht. 35/vuosi ja 2 kiertävää perhehoitajaa Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoitajia yht. 18 / vuosi ja 2 kiertävää perhehoitajaa Aikuisten mielenterveyspalvelut perhehoitajia yht. Selvitys kesken, valmistuu lokakuussa 2009 Ikäihmisten perhehoitajia yht. 15 ja 2 kiertävää perhehoitajaa Tarvittavia uusia perhehoitajia Jatkuvia perhehoitajia 10 (10/v) 8 (8/v) Tilapäisiä perhehoitajia 15 (10 15 /v) 10 (6/v) 3 12 (3/v) Kiertäviä perhehoitajia Yhteensä yht. ph= perhehoitaja Tarvittavien perhehoitajien määrä perustuu Kainuun perhehoidon nykytila-analyysissä esiin nousseeseen arvioon ja sitä arvioidaan vuosittain. 5.3 Perhehoidon kehittämisen IVA -arviointi: vaihtoehtoiset vaikutukset Hankkeessa tehtiin väliarviointia perhehoidon kehittämisestä ja organisoinnista Hankkeen projektiryhmässä ja ohjausryhmässä arvioitiin IVA-menetelmällä (prosessi, jossa arvioidaan ennalta tietyn hankkeen vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin) perhehoidon toimintaa. Vertailtavina olivat vaihtoehdot: perhehoidon toiminta jatkuu nykyisellään/perhehoidon toimintaa kehitetään: 13

22 5.3.1 Perhehoidon toimintaa kehitetään Vaikutus asiakkaisiin Vaikutus henkilöstöön Vaikutus talouteen Vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen Toiminta jatkuu nykyisellään Toiminta on vähenemässä Perhehoitajista on puute. Eri asiakasryhmät toteuttavat eri tavalla käytännössä perhehoitoa Perhehoidolla ei ole laatujärjestelmää. Ei saada uusia perhehoitajia. Sosiaalialan henkilöstöllä ei ole riittäviä mahdollisuuksia tukea perhehoitoa. Perhehoitajilta puuttuu suunnitelmallinen koulutus, tuki, ohjaus ja valvonta. Perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset eivät ole oikeudenmukaisia Perhehoitajien puute aiheuttaa palvelun järjestämistä kalliimmalla tavalla: ostopalvelu lisääntyy Lapsia ja nuoria otetaan huostaan ja sijoittuu laitoshoitoon. Isomman palveluyksikön kuin perhehoito mahdollisuudet tarjota lapsille tai nuorelle yksilöllistä hoitoa ja turvaa ovat rajallisemmat. Laitoshoito ei ole yksilöllistä, eikä kuntouttavaa hoitoa. Se kaventaa elämänlaatua ja aiheuttaa masennusta Toimintaa kehitetään Perhehoitoa lisätään ja kehitetään. Perhehoito on valintamahdollisuus sijaisvanhemmuudelle, kotihoidolle tai asumispalvelulle. Perhehoito on kuntouttava, yksilöllisen, kodinomaisen hoidon mahdollistaja ja antaa turvaa. Asiakasryhmien perhehoidolle tulee yhtenäiset tavat ja käytännöt toimia. Perhehoidolla on laatujärjestelmä. Uusille perhehoitajille valmennus ja koulutus on jatkuvaa. Sosiaalialan puuttuvaa resurssia lisätään. Perhehoitajille laaditaan täydennyskoulutussuunnitelma Perhehoitajien ohjaus ja tuki on jatkuvaa ja perhehoidon valvonta on turvattu Perhehoitajien palkkiot ja maksukorvaukset ovat oikeudenmukaisia Perhehoito on kustannustehokasta ja laadukasta toimintaa. Perhehoitoa lisäämällä, hankkeessa arvioitulisätarve huomioiden, saadaan lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten perhehoidossa kustannussäästöä. Lasten ja nuorten lyhytaikaisella perhehoidolla tuki- ja kriisiperhehoidolla, pystytään ennaltaehkäisemään, että lapsen terveydentila ei huonone. Riittävällä perhehoidolla taataan lapsille ja nuorille omaa kotia ja perhettä vastaava elämäntilanne hänen ja hänen läheistensä kriisitilanteessa ja laadukas ehjä elämä. Perhehoitajien valmennus ehkäisee virhesijoituksen ja lapsen tai nuoren ajautumisen sijaisperheestä toiseen tai laitokseen. Riittävä sosiaaliresurssien lisääminen takaa perhehoitajalle ja hoidettavalle ja hänen läheiselle ohjauksen tuen, valvonnan ja selviämisen perheen kriisitilanteesta. Perhehoito edistää kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Perhehoito tukee kotona asumista. 14

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Hyvää perhehoitoa perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Laukaa, Peurunka 17.9.2013 Paula Korkalainen Kyselyyn 2013 vastasi yht. 25 perhehoitajaa * Vammaisia tai muita erityisen tuen tarpeessa

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO. Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO. Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Hämeenlinna 9.5.2014 KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Pia Vähäkangas, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pia Vähäkangas, TtT 1 Resident Assessment Instrument (RAI) RAI

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

Maakuntaliitto. Etelä-Savon maakunta. Yhdessä uutta

Maakuntaliitto. Etelä-Savon maakunta.  Yhdessä uutta Etelä-Savon maakunta Maakuntaliitto www.es2019.fi Yhdessä uutta 28.9.2017 I&O kärkihankkeen muutosagenttina Etelä-Savon maakunnassa ja - edistämässä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omais- ja perhehoidon

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Laadukas perhehoito Kainuussa -hanke Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.11.2009 294 Sisällys 1. Perhehoito... 1 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö... 1 1.2

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: keskeiset tulokset

Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: keskeiset tulokset Screener Oulu palvelutarpeen arvioinnissa ja muut käyttöalueet: 1 keskeiset tulokset, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pietarsaaren alueen sote, THL, GeroFuture 2 Oulu Screener taustaa

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Perhepalvelut Vammaispalvelut Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Käsittelijä täyttää

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015

KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015 1(5) KUNTAINFO Helsinki 26.10.2015 9/2015 UUSI PERHEHOITOLAKI Uusi perhehoitolaki (263/2015) tuli voimaan 1.4.2015. Lailla korvattiin aiempi perhehoitajalaki ja siihen yhdistettiin myös aiemmat perhehoitoa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke

Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke Tunne perhehoito - vanhusten perhehoidon pilotointi- ja juurruttamishanke Kainuun pilotti 8/2011-7/2012 1 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki 31.10.2017 Miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen

MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen MITÄ ON IKÄIHMISTEN PERHEHOITO? Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona Pitkäkestoista

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa 1 20.03.2017 Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Lisäämme mahdollisimman

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä. Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani

Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä. Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani 1 (5) Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä Aika 7.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Osallistujat: Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani Horttana

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

RAI HC - peruskoulutus Lapin maakunnan alueella. Katriina Niemelä, TtM, Pia Vähäkangas, TtT Erityisasiantuntijat, GeroFuture Oy 8.11.

RAI HC - peruskoulutus Lapin maakunnan alueella. Katriina Niemelä, TtM, Pia Vähäkangas, TtT Erityisasiantuntijat, GeroFuture Oy 8.11. RAI HC - peruskoulutus Lapin maakunnan alueella Katriina Niemelä, TtM, Pia Vähäkangas, TtT Erityisasiantuntijat, GeroFuture Oy RAI HC koulutuksen tavoitteet ja sisältö Tavoite: Osallistujat oppivat arvioimaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot