Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat"

Transkriptio

1 Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Terveyspalvelut: Tärkeintä on yhteistyö ja oikea työnjako Etäkuntoutus parantaa toimintakykyä Vanhuspalvelut: Suunta on kotia kohti Muutosmuotoilu antaa elämyksiä arkeen

2 Oulunkaaren kehittämistoiminta > kehitysjohtaja Anu Vuorinen > ylilääkäri H. Tapio Hanhela > tietohallintopäällikkö Matti Matero Kaikki mukana kehittämässä! Videoyhteyksiä, sähköisiä palveluja, hoitopolkujen moniammatillista kehittämistä, kuntouttavaa työotetta, Twitteriä, vanhempainkoulua, hyvää vastaanottoa, mobiilikotihoitoa; tässä joitakin esimerkkejä kehittämistyöstä, jota Oulunkaarella on tehty. Kehittämistyössä tarvitaan meitä jokaista: kuntalaisia ja asiakkaita, henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa, luottamushenkilöitä, kuntien muita toimialoja ja yhteistyöverkostoja. Vain näin saadaan aikaan vaikuttavaa toimintaa, joka vie eteenpäin kuntalaisten hyvinvointia. Vuonna 2014 käyttöönotetun palautejärjestelmän välityksellä on saatu asiakkailta ja kuntalaisilta positiivisia kommentteja Oulunkaaren palveluista ja myös toimivia kehittämisehdotuksia. Tärkeää on myös saada henkilöstön kehittämisideat näkyviksi. Esimerkiksi kehityskeskustelut ja uusi innostuskysely ovat tähän hyviä kanavia. Kannustammekin jokaista työntekijää pohtimaan, miten muun muassa asiakaslähtöisyyttä, sähköistä asiointia ja työhyvinvointia voidaan entisestään yhdessä parantaa. Ideoita kannattaa tuoda rohkeasti esiin vaikkapa yksikköpalavereissa tai suoraan kehittämistiimille. Kuntayhtymä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen Mielekäs-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä sote-alan vetovoimaisuutta. Ohjelmaan on valittu työpaikkoja, jotka ovat onnistuneet hyvin työn vetovoimaisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisessä. Oulunkaarella kehittämistyötä on vauhdittamassa kehittämistiimi, jonka tavoite on varmistaa, että kehittämistoiminta tukee kuntayhtymän ja kuntien strategisia painopisteitä sekä muun muassa vahvistaa palvelualojen ja eri verkostojen yhteistyötä. Yhtenä toimijana kehittämistyössä ovat myös Oulunkaaren Innovaattorit, eli noin kahdenkymmenen hengen joukko tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittajia, joista kukin laatii puolentoista vuoden aikana kolme omaan työhönsä liittyvää kehittämistehtävää. Oulunkaaren kuulumisia voi nykyisin seurata myös Twitteristä. Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat löytyvät palvelusta oulunkaari. Kiitokset koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille yhteisestä kehittämistyöstä! Kehittämisen painopisteet Alueellinen vaikuttavuus Laaja-alainen hyvinvointi Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuus ja asiakaslähtöisyys Tiedolla johtaminen Sähköiset palvelut ja etäasiointi

3

4 Perhepalvelujen kehittäminen Omatyöntekijä kulkee rinnalla > perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalihuoltolaki uudistuu tämän kevään aikana. Lakiuudistus tukee jo meidän aiemmin aloittamaamme suuntausta ennaltaehkäiseviin palveluihin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja varhaiseen tukeen keskittymisessä. Lakiuudistukset painottavat asiakaslähtöisiä ja niin sanottuja matalankynnyksenpalveluja. Tarkoitus on, että asiakkaan on mahdollisimman helppo pyytää apua ja tukea sekä hakeutua itse suoraan palveluihin. Esimerkiksi perheneuvolaan ei tarvitse erikseen lähetettä. Lakiuudistusten myötä asiakkailla on mahdollisuus saada myös omatyöntekijä, joka nimitetään palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä. Hän pysyy asiakkaan rinnalla koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan ja on esimerkiksi tarvittaessa yhteydessä eri työntekijöihin ja omaisiin. Lisäksi esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu on tullut tietyt kriteerit täyttävien perheiden subjektiiviseksi oikeudeksi vuoden alusta lähtien. Erityisryhmien asumispalveluissa kehitämme kotiin annettavia palveluja, esimerkiksi tukiasumista. Kehitysvammaisten palvelurakennetta uudistamme niin, että kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja asumispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta voimme yhdessä paremmin tukea asiakkaan henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa. Sähköisten palvelujen kehittäminen on tärkeää sekä asiakasnäkökulmasta että työntekijöiden resurssoinnin kannalta. Toimeentulotuen myöntäminen siirtyy mahdollisesti Kelalle, mikä vaikuttaa oleellisesti aikuissosiaalityön toimintatapoihin. Huomioimme tulevaa muutosta jo nyt toimintaa kehittäessämme.

5 Kun lapsiperheen arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa > Tukeva 3 > Neuvolatyön palveluesimies Anne Leppälä-Hast Ihmeelliset vuodet -vanhempainkoulu on erityisen hyvän vastaanoton saanut ennaltaehkäisevän tuen muoto. Koulu on tarkoitettu haastavan arjen kanssa kamppaileville lapsiperheille. Koulu koostuu kymmenestä ryhmätapaamisesta, joiden ajaksi lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa. Kokoontumisten aikana käydään läpi muun muassa leikkiminen lapsen kanssa, tehokkaat keinot kiittää ja kannustaa, palkitseminen, tehokas rajojen asettaminen sekä luonnollisten seuraamusten ymmärtäminen. Koulu sisältää runsaasti käytännön harjoituksia ja käytännöllisiä toimintatapoja, joita harjoitellaan kotona. Varhaiserityisopettaja Pia Heikkilä on yksi Iin vanhempainkoulun ohjaajista. Koulun tavoite on vahvistaa vanhempien itseluottamusta ja vanhemmuuden taitoja sekä hoitaa ja ennaltaehkäistä lasten käyttäytymisongelmia ja tottelemattomuutta. Tarkoituksena on myös muuttaa vanhempien ja lasten käyttäytyminen sekä heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa myönteisemmäksi. Iissä vanhempainkouluun osallistuneen perheen mielestä vanhempainkouluun pitäisi olla oikeus kaikilla vanhemmilla. - Vanhempainkoulun kirjallinen anti on niin laaja, että siinä on pureksittavaa pitkäksi aikaa. Hyötyä saa sitä enemmän, mitä enemmän jaksaa kiinnittää huomiota omiin virheellisiin toimintamalleihin ja panostaa niiden korjaamiseen, perhe kertoo kiitollisena. Perhe lähti mukaan, koska koki, että toisen vanhemman aiemmin sairastama depressio oli jättänyt jälkensä perheen sisäiseen dynamiikkaan. Se oli etäännyttänyt vanhemman suhdetta lapsiin, ja kasvatusasioissa, kuten Kodin haasteet ovat helpottaneet. Arki ei ole jatkuvaa taistelua, vaikka vauhtia riittää edelleen.

6 rajojen asettamisessa ja arjen hallinnassa, oli edelleen epävarmuutta. Toisessa perheessä oli kaksi vilkasta päiväkoti-ikäistä lasta, joista toisella todettiin ADHD vanhempainkoulun aikaan. Mikään arjen tilanne ei tuntunut enää onnistuvan, ja vanhemmat olivat melko uupuneita arkeen. Neuvolan terveydenhoitaja otti vanhempainkoulun puheeksi neuvolakäynnillä, kun perheen äiti koki olevansa hermoromahduksen partaalla, kun lapset juoksentelivat ympäri neuvolaa ja testeistä ei meinannut tulla mitään. - Vanhempainkoulu oli meille kuin jokaviikkoinen terapiahetki, jossa saimme olla hetken lapsilta rauhassa ja pohtia arkeamme. Lastenhoito oli järjestetty kunnan puolesta. Parasta oli muilta vanhemmilta saatu vertaistuki, perhe kertoo. Erityisen toimivia uusia toimintatapoja olivat muun muassa positiivisen käytöksen vahvistaminen ja palkitsemismenetelmänä käytettävä taulu, johon saa tarroja hyvin sujuneista tilanteista. Myös teoriatieto jäähyjen käyttämisen periaatteista oli perheelle hyödyksi. Vanhempainkoulun vahvuuksia ovat myönteisyys ja kokemuksellinen oppiminen sekä ryhmän jäseniltä saadut ideat ja vertaistuki. Tutkimusten mukaan ryhmän käyneet vanhemmat ovat pystyneet merkittävästi vähentämään lastensa käyttäytymisongelmia ja lisäämään myönteistä käyttäytymistä. Vanhempainkoulu on järjestetty Iissä, Utajärvellä ja Vaalassa jo muutaman kerran. Tavoite, että toiminta saadaan käynnistettyä tänä vuonna myös Simossa ja Pudasjärvellä. Iissä vanhemmat osaavat jo itse kysellä ryhmiä, joten tänä vuonna on tilausta kahdelle ryhmälle. Ainakin Iihin, Simoon ja Utajärvelle koulutetaan tänä vuonna lisää ohjaajia. Myös muiden alojen, kuten päivähoidon ja neuvolan henkilöstöä, koulutetaan menetelmän tuntijoiksi. Koulutuksen jälkeen he osaavat hyödyntää ohjelman menetelmiä työssään ja ohjata tarvittaessa vanhempia kasvatuspulmissa. Riitta Muhonen Monialainen yhteistyö edistää nuoren hyvinvointia > Virta II > projektipäällikkö Sanna Juutinen Uusi sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia parantamalla yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimijoiden sekä muiden toimijoiden välillä. Virta II -hanke tuo toimijoita yhteen työpajamuotoiseen työskentelyyn kehittämään sosiaalihuollon nuorten asiakkaiden palveluja. Mukana ovat muun muassa sosiaalihuollon ja työllistämisen toimijoita, nuorten kanssa työskenteleviä järjestöjä ja Kela. Tavoite on sopia yhteisistä toimintatavoista ja prosesseista asiakkaan auttamiseksi. Hanke lisää muun muassa eri organisaatioissa toimivien työntekijöiden tietoisuutta, mitä palveluja ja tukitoimia eri paikoissa pystytään tarjoamaan. Prosessien avulla kuvataan toimintatapoja, esimerkiksi millä edellytyksillä, miten ja kuka voi ohjata asiakkaan työkyvyn arviointiin. Työskentely tapahtuu vaiheittain kahdessa työpajassa. Ennen ensimmäistä työpajaa toimijoille järjestetään sähköinen kysely, jolla kartoitetaan yhteistyön tekemisen nykytilaa ja haasteita. Ensimmäisessä työpajassa kyselyn tulosten käsittelyn jälkeen työstetään toimintamallit tietynlaisten asiakastilanteiden hoitamiseksi. Työpajojen välillä Oulunkaari työstää toimintamallien perusteella prosessikuvaukset, joihin työpajaosallistujat perehtyvät ennen seuraavaa pajaa. Toisessa työpajassa prosessikuvaukset hiotaan ja tarkennetaan sekä sovitaan konkreettisesti, miten yhteinen työskentely jatkossa hoidetaan.

7 Maahanmuuttajapalveluihin moniammatillinen sote-työryhmä Valokuva Suomenmaan lehtijutusta Työryhmä on perustettu maahanmuuttaja-asioiden linjausta ja yhteistyötä varten. Mukana on työntekijöitä sosiaalitoimistosta, neuvolasta, vastaanotosta, perheryhmäkodista, kotipalvelusta, ja lastensuojelusta. Lisäksi on kutsuttu tarpeen mukaan edustajia koulusta, päivähoidosta ja ELY-keskuksesta keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja yhteistyökysymyksistä. Mukana työryhmässä on myös ollut kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori. Päihdetiimi Suomenmaa Tiimi toimii moniammatillisuuden periaatteella ja tehtävänä tiimissä on asiakasasioiden lisäksi yhteisten linjojen sopiminen päihdetyössä, korvaushoidossa ja päihdeohjauksessa. Elämänlaatua mielenterveyskuntoutujille > Mielen aske > erityisryhmien asumispalveluvastaava Satu Turkka Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen rakennetta on muutettu kevyemmäksi. Laitosmaisesta asumisesta on siirrytty kohti mallia, jossa kuntoutujat asuvat omissa kodeissaan tarvitsemiensa tukipalvelujen piirissä. Tukipalveluja ovat muun muassa asumispalvelujen työntekijöiden säännölliset vierailut, jotka tukevat asiakkaiden arjenhallintaa. Mielenterveyskuntoutujille on pystytty järjestämään yhteistyössä jäsenkuntien kanssa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Asiakkaat ovat olleet aktiivisesti mukana työpajoissa kehittämässä asumista yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Oulunkaaren luomaa toimintamallia on tarkoitus soveltaa myös valtakunnallisesti. Asumisneuvontaa päihdekuntoutujille Asumisneuvontaa on annettu päihdeohjaajan asiakkaille esimerkiksi kodin kunnossapitoon, siivoukseen, hygieniaan ja asioiden hoitamiseen liittyen. Neuvontaa on tehty yhteistyössä muun muassa mielenterveystyön, asuntotoimiston ja sosiaalitoimiston kanssa asiakkaan kokonaistilanteen parantamiseksi. Tärkeätä on ollut myös asiakkaan itsensä motivointi asumis- ja elämäntilanteensa kohentamiseksi. Pudasjärven perhepalvelut

8 Työkaluja muistisairaiden kehitysvammaisten arkeen > Mukeva > erityisryhmien asumispalveluvastaava Satu Turkka Kuntayhtymän kehitysvammahuollon henkilöstöä on koulutettu laaja-alaisesti kohtaamaan ikääntyvät muistisairaat kehitysvammaiset. Työntekijät osaavat nyt entistä paremmin tunnistaa muistisairauden oireita sekä keskittyä tukemaan asiakkaan hyvinvointia muistisairaudesta huolimatta. Erityisosaamisen vahvistaminen tukee sekä asiakkaiden että henkilöstön hyvinvointia. Oulunkaarelta koulutuksiin on osallistunut 51 työntekijää. Oulunkaarelta hankkeeseen valittiin 16 tutkimusasiakasta, joita lääkäri on tavannut kolmen kuukauden välein. Lähes kaikilla tutkituista todettiin muistisairaus ja aloitettiin lääkitys. Muistilääkityksen johdosta asiakkaiden toimintakyky on parantunut. Jokakesäiset tanssitapahtumat ovat yksi kesän kohokohdista. Kehitysvammaisten tilapäishoito on nyt aina tutussa paikassa Kehitysvammaisten tilapäishoidon yksikkö Aseman asuntola otettiin käyttöön syksyllä. Paikka on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille ja lapsille, jotka tarvitsevat tilapäisesti hoitopaikkaa esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi. Aiemmin tilapäishoidon paikkoja on ollut saatavilla hyvin niukasti ja palveluja on jouduttu hankkimaan muualta ostopalveluina. Uusi yksikkö on parantanut huomattavasti tilannetta, kun asiakkailla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa palvelua läheltä ja aina samasta tutusta paikasta. Iin perhepalvelut

9 Jälkihuoltonuorille oma sosiaaliohjaaja Kuntayhtymä on saanut hyviä kokemuksia palkkaamalla oman jälkihuollossa olevien nuorten parissa työskentelevän sosiaaliohjaajan. Jälkihuolto on lastensuojelun työmuoto, joka tukee nuorta hänen kasvussaan aikuisuuteen ja vastuullisuuteen. Sosiaaliohjaaja tapaa nuoria tarpeen mukaan 1 3 kertaa viikossa ohjaten konkreettisesti esimerkiksi asioinnissa, lomakkeiden täytössä, taloudellisten asioiden hoitamisessa ja arjen hallinnassa. Sosiaaliohjaaja on myös järjestänyt ryhmätoimintoja. Nuorten ohjausta on saatu tehostettua, ja yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa on tiiviimpää verrattuna siihen, että aiemmin palvelut hankittiin ostopalveluina. Omana toimintana palvelu on myös huomattavasti edullisempaa. Lapset puheeksi -menetelmä: ennaltaehkäisevä vanhemmuutta tukeva keskustelu > projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast Mitä tehdä, jos on huolissaan, miten oma tai puolison sairaus vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsen arkeen? Miten työntekijä voi ottaa uuden asiakasperheen kanssa lapsen asiat puheeksi? Oulunkaaren jäsenkunnat ovat sopineet Lapset puheeksi -työmallin käyttöönotosta kaikissa kuntien ja Oulunkaaren palveluissa, joissa lapsiperheet asioivat. Menetelmän koulutukset alkoivat viime vuonna. Lapset puheeksi -keskustelumallilla voidaan toteuttaa esimerkiksi koulujen vanhempien vartteja sekä päiväkotien vanhempien tapaamisia. Menetelmää hyödyntävät lisäksi muun muassa neuvoloiden työntekijät. Keskustelut tarjoavat vanhemmalle mahdollisuuden keskustella työntekijän kanssa lapsen ja perheen tilanteesta voimavaroja etsien. Vanhempi on avainasemassa lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Lapset puheeksi on neuvonnallinen työmenetelmä, joka tukee vanhemmuutta ja lasten kehitystä tilanteessa, kun vanhempi on sairastunut esimerkiksi masennukseen tai kun vanhemmuutta kuormittavat muut vaikeudet. Kun vanhempi sairastuu, muuttuu usein koko perheen arki. On tärkeää, että perheessä voidaan puhua tapahtumista ja etsiä yhdessä ratkaisuja hankaliin tilanteisiin. Keskustelussa kartoitetaan vanhemman tai vanhempien kanssa lapsen tilanne kotona ja kodin ulkopuolella päivähoidossa tai koulussa, vapaa-aikana ystävien ja harrastusten parissa sekä keskustellaan perheen tilanteesta yleisesti. Vanhemman kanssa keskustellaan sekä hyvin toimivista asioista ja vahvuuksista, mutta myös asioista, jotka huolestuttavat. Vanhempi oppii näkemään lapsensa voimavarat ja vahvuudet ja pystyy tukemaan niitä. Mikäli jokin asia huolestuttaa tai jos tilanteessa ilmenee haavoittuvuuksia, pohditaan yhteisesti, kuinka lapsen tilannetta voi tukea tai muuttaa siten, etteivät huolet pääse lisääntymään. Mahdollisesta jatkotuen tarpeesta ja tuen vaihtoehdoista keskustellaan aina vanhemman kanssa. Esimerkki lapsen elämänpiirin räätälöinnistä Masentuneella yksinhuoltajaäidillä ei ole voimia eikä rahaa viedä lasta harrastuksiin. Lapsi on urheilullisesti lahjakas, ja liikunnan harrastaminen olisi hänen elämässään tärkeä suojaava tekijä. Työntekijä miettii perheen kanssa, kuka heitä voisi auttaa. He kutsuvat paikalle edustajat paikallisesta urheiluseurasta, kunnasta ja seurakunnasta. Vierailta kysytään, mitä he voivat tehdä perheen auttamiseksi. Yksi heistä järjestää kuljetuksen viikkotreeneihin ja toinen lupaa tulla vastaan lisenssimaksussa. Kuukauden päästä käydään läpi, mitä vaikutusta toimilla on ollut.

10 Perhetyön kehittäminen ja koordinointi Utajärvellä ja Vaalassa on nyt oma perheneuvolapsykologi Utajärven ja Vaalan perhepalveluissa perheneuvolapsykologin palvelut järjestetään nyt Oulunkaaren omana toimintana. Aiemmin perheneuvolan palvelut on ostettu Koulutusavain oy:ltä. Muutoksien myötä perheneuvolan psykologin palvelut ovat jatkossa Utajärvi-Vaala-alueella paremmin asiakkaiden saavutettavissa. Omana toimintana järjestettäessä psykologin työ myös kytkeytyy paremmin perhepalvelujen muihin palveluihin. Perheneuvolapsykologi auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolapsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun vanhemmat ovat huolissaan lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, sosiaalisesta kehityksestä, oppimisesta tai tunne-elämän asioista. Perheneuvolapsykologi tekee yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Utajärven ja Vaalan perhepalvelut Lisää päihdetietoutta nuorille Kuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa nuorten päihdetietouden lisäämiseksi. Oulunkaaren perhepalvelut Kun perhetyötä koordinoi yksi työntekijä, perhetyö kohdistuu paremmin sitä tarvitseviin perheisiin. Perheet ja yhteistyötahot kuten neuvola ja koulut ottavat yhteyttä sosiaaliohjaajaan, joka kartoittaa perheen tilanteen ja tekee perheen kanssa yhdessä suunnitelman perheen auttamiseksi. Jatkossa pakolaisperheiden perhetyö ja muu perhetyö toimivat yhteisen koordinoinnin kautta yhteistyössä pakolaistyön sosiaaliohjaajan kanssa, jolloin resursseja voidaan yhdistää ja kohdentaa tehokkaammin. Pudasjärven perhepalvelut Koti on koti, vaikka palvelut muuttuvat Uusi erityisryhmien tukiasuminen tarjoaa tavallista asumista normaaleissa vuokra-asunnoissa. Asukkaat saavat apua arjen tilanteisiin yksilöllisesti oman tilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Osa tarvitsee apua arjen askareissa, osa erilaisten lomakkeiden täytössä, osa lääkehuollossa ja osa vain jonkun, jonka kanssa keskustella. Asiakkaan kunnon muuttuessa hänen ei tarvitse muuttaa, vaan henkilökunta lisää tai vähentää apua. Asumispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan kanssa. Iin perhepalvelut Lasten oikeuksia lisäävät teot ovat mukana Sata investointia -hankkeessa Oulunkaaren kuntayhtymä ja Utajärven kunta on valittu mukaan Sata investointia -hankkeeseen, jossa selvitetään lasten oikeuksien näkymistä kuntien budjetoinnissa. Oulunkaari ja Utajärvi ovat systemaattisesti kehittäneet lasten ja perheiden palveluja ja ottaneet käyttöön muun muassa Vanhempainkoulun sekä Lapset puheeksi -toimintamallin. Oulunkaaren lapsiperheiden palveluihin on lisätty työntekijöitä kuten perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajia. Kuntayhtymä kehittää sähköisiä palvelujaan koko ajan. Oulunkaaren Omahoito -palvelun kautta voi nyt hoitaa terveyspalvelujen lisäksi monia perhepalvelujen asioita. Kuntayhtymä hyödyntää myös verkkotapaamispalvelua, jonka avulla vanhemmat voivat osallistua Utajärven lastenvalvojan tapaamisiin etänä. Pilottikunnissa myös synnytysvalmennukseen voi osallistua videoyhteyden avulla. Sata investointia -hanke edistää kuntien taloussuunnittelua lasten tasavertaisten oikeuksien näkökulmasta. Hanke luo ohjeen, jonka pohjalta kunnat voivat seurata lasten ja lapsiperheiden palvelujen resurssiensa käyttöä. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyö edistää kuntien suunnitelmallista lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa. Uusilla työvälineillä ja toimintatavoilla kunnat voivat torjua lasten eriarvoistumista sekä edistää perheiden hyvinvointia. Hankkeen toteuttavat Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen yliopiston sosiaalija terveysjohtamisen laitos sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö. Oulunkaaren ja Utajärven lisäksi hankkeen tutkimuskuntia ovat Imatra ja Hämeenlinna. Oulunkaaren perhepalvelut ja Utajärven kunta

11 Terveyspalvelujen kehittäminen Tärkeintä on yhteistyö ja oikea työnjako > terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen Kuntayhtymän lääkäreiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna kaikki terveysasemat pitävät lääkäripalaverit samaan aikaan, ja myös sisältö on samanlainen. Säännöllinen yhteydenpito on tärkeää sekä terveysasemien sisällä että niiden välillä. Lääkäreiden lisäksi esimerkiksi diabetes-, reuma- ja muistihoitajat eri kunnista kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät yhdessä asioita läpi. Asiantuntijahoitajien verkostojen luominen jatkuu myös tänä vuonna. Sairaanhoitajien rooli korostuu vastaanottotoiminnassa erityisesti, kun tehostamme pitkäaikaissairauksien kuten sydänsairauksien, diabeteksen ja astman hoitoa. Asiantuntijahoitajat ovat tiiviisti mukana luomassa hoitopolkuja keskeisimmille sairausryhmille. Hoito- ja palvelusuunnitelmien kehittäminen on tärkeää, jotta asiakas saa oikea-aikaisen avun juuri oikealta ammattilaiselta. Esimerkiksi fysioterapeuttien akuutteja vastaanottoaikoja lisätään, sillä usein tuki- ja liikuntaelinvaivoissa asiakas saa paremman ja nopeamman avun, kun hän ohjautuu lääkärin sijaan suoraan fysioterapeutille. Hyvä Potku -hanke jatkuu sekä vastaanotoilla että hammashuolloissa, ja tällä hetkellä suunnittelemme muun muassa sairaanhoitajien iltavastaanoton kokeilemista Pudasjärvellä. Hoito-osasto kehittää kotona tapahtuvaa saattohoitoa, ja mielenterveyspalveluissa painopiste on päihdehoidossa ja päivätoiminnassa. Kuntoutuspalvelut sai hyviä kokemuksia etäjumpista ja kehittää toimintaa edelleen. Sähköisissä palveluissa tärkeintä on kuitenkin saada Omahoito-palvelulle lisää käyttäjiä. On kaikkien työntekijöiden tehtävä markkinoida palvelua sekä rohkaista ja opastaa asiakkaita sen hyödyntämiseen.

12 Asiakkaat tyytyväisiä vastaanoton ilmoittautumishuoneeseen Vaalan vastaanoton asiakkaat ovat tyytyväisiä uuteen ilmoittautumishuoneeseen, joka lisää asiakkaiden yksityisyyttä. Ultraäänikuvien lausunnot nopeasti Ultraäänikuvien lausunnot tallennetaan nyt puheentunnistuksen avulla. Psyykkaritoiminta aloitti Kouluissa on aloitettu niin sanottu psyykkaritoiminta, jossa psykiatriset sairaanhoitajat ovat mukana koulujen oppilashuoltotyöryhmissä. Simon mielenterveyspalvelut Miehille oma mielenterveystyön toimintaryhmä Mielenterveystyön päivätoiminnassa on lisätty ryhmiä, uutta on esimerkiksi miesten oma porukka. Simon mielenterveyspalvelut Vaalan vastaanotto Yhteistyöllä lisää resurssia varhaiseen tukeen Uusi tekniikka helpottaa arkea Vastaanotoilla on käytössä uusi järjestelmä uniapnea-apuvälineiden lainausten hallintaan. Laboratorioissa ovat uudet nykyaikaiset näytteenottotuolit. Utajärven ja Vaalan vastaanotot Mielenterveystyön avopalvelut kuten päivätoiminta, asumisen tuki ja jälkihuoltonuorten ohjaajapalvelut ovat lisänneet yhteistyötä. Terveysaseman mielenterveystyöllä on nyt enemmän resursseja varhaiseen tukeen. Iin mielenterveyspalvelut Nuortenryhmä ehkäisi syrjäytymistä Yläkouluikäisten nuorten toiminnallinen ryhmä yhteistyössä nuorisotoiminnan kanssa ennaltaehkäisi syrjäytymistä. Utajärven mielenterveyspalvelut Perehdytysopas uusille työntekijöille Sairaanhoidon opiskelijat tekivät opinnäytetyönä laadukkaan perehdytysoppaan osaksi laajempaa potilasturvallisuussuunnitelmaa. Perehdytysopas on tarkoitettu uusille työntekijöille, pitkään poissaolleille työntekijöille, opiskelijoille sekä kaikille muille sidosryhmille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään työnsä sisältöä. Vaalan hoito-osasto Päivätoiminnan sisällöt syynissä Mielenterveystyön päivätoiminnan sisältöjä ja ryhmien kokoonpanoja muokataan vastaamaan paremmin asiakkaiden henkilökohtaisia tarpeita. Utajärven mielenterveyspalvelut Palavereita lääkäreiden kanssa Yhteistyötä vastaanoton kanssa on lisätty. Psykiatriset sairaanhoitajat ja psykologit pitävät säännöllisiä palavereita lääkäreiden kanssa. Vaalan mielenterveyspalvelut

13 Vaalalainen Alli Lyttinen, 84, avasi videoyhteyden etäjumppaan pari kertaa viikossa. Kuva: Klaffi Tuotannot Oy. Etäkuntoutus parantaa toimintakykyä > ITTS eli Implementing Transnational Telemedicine Solutions > tietohallintopäällikkö Matti Matero Oulunkaari soveltaa Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa käytössä olevia etäteknologioita, joilla parannetaan kotona asumisen turvallisuutta erilaisissa hätätilanteissa. Pudasjärvellä vanhusten asumispalveluyksikkö Yläkartanossa on otettu käyttöön paikannukseen perustuva hoitajakutsujärjestelmä. Esimerkiksi, jos muistisairas asukas poistuu öiseen aikaan, lähettää hänen rannekkensa tiedon hoitajalle. Ratkaisu vähentää henkilökunnan turhia tarkistuskäyntejä asiakkaiden luona ja parantaa asiakkaiden turvallisuutta huomioiden heidän terveydentilansa. Toinen Oulunkaarelle tuotu toimintamalli oli Skotlannissa käytössä oleva videopuhelimen välityksellä tapahtuva etäkuntoutus. Pilottiryhmä Utajärven ja Vaalan ikäihmisiä kokoontui kaksikymmentä kertaa ohjattuun jumppatuoki- oon. Fysioterapeutin vetämän ryhmän fyysinen toimintakyky testattiin ennen ja jälkeen kuntoutusjakson. Testien mukaan kaikkien osallistujien toimintakyky parani. Saman videopuhelinkaluston kautta ikäihmiset saattoivat osallistua muihinkin sosiaalisiin tilanteisiin, esimerkiksi seurakunnan järjestämiin etähartauksiin. Pilottiryhmän jälkeen etäjumppaa on vetänyt Vaalan kunnan liikunnanohjaaja. Hankkeessa testattuja videovälitteisiä palveluja otetaan käyttöön kaikissa jäsenkunnissa. Vastaavasti Pohjois-Irlanti alkoi soveltaa Oulunkaarella käytössä olevaa diabeteslääkärin etäkonsultaation toimintamallia, jossa asiakas saa diabeteslääkärin asiantuntijapalvelut käyttöönsä omalle terveysasemalleen videon välityksellä. Hankkeen kuusi osallistujamaata toteutti yhteensä kymmenen pilottiprojektia, joiden teemoja olivat videoneuvotteluun perustuva konsultaatio, mobiilit itsehoitomenetelmät ja kotona tapahtuva terveydenhoito. Projektin tavoite oli ottaa käyttöön etälääketieteen ratkaisuja harvaan asutuilla alueilla ja samalla vähentää kuljetuskustannuksia, pienentää hiilijalanjälkeä ja valmistautua ikärakenteen tuomiin haasteisiin. Tarkoitus oli tuottaa julkisen sektorin, tutkimusyhteisöjen ja yrityselämän yhteistyönä innovatiivisia terveydenhuollon ratkaisuja sekä levittää parhaita käytäntöjä muihin maihin. Oulunkaaren Omahoito-palvelu toimi projektissa esimerkkinä terveydenhuollon sähköisten asiointipalveluiden tuottamisesta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,3 miljoonaa euroa, josta Oulunkaaren osaprojektin toteutuneet kustannukset olivat euroa. Toteutusaika: Rahoittaja: Northern Periphery Programme.

14 Puhelintyöskentely on yksi haastavimmista työtehtävistäni. Joskus on todella vaikeaa tehdä hoidontarpeenarviota puhelimessa, ja silloin pyydänkin asiakkaan tulemaan paikan päälle, Pudasjärven vastaanoton sairaanhoitaja Leena Lehtoaho toteaa. Vastaanotto toimii sujuvasti Vastaanotolla oli viime vuoden alussa vielä jonokirjat kiireettömille vastaanotoille ja jonossa noin sata potilasta. Ajanvarauskirja lääkäreille on muutettu siten, että päivystysvastaanottojen määrää on vähennetty, kiireellisiä ja kiireettömiä käyntejä lisätty ja kirjoja on pyritty pitämään auki kuukausi eteenpäin. Lääkärin vastaanottojonoa ei ole ollut kevään 2014 jälkeen, ja potilaat ovat tyytyväisempiä kun saavat tietää ajan heti yhteyttä ottaessaan. Hoitajien vastaanottotoimintaa on tehostettu ja hoitajien kontrollivastaanottoja sydänpotilaille on aloitettu uudestaan. Potilaspuhelujen ruuhka-aikana on useampi hoitaja linjoilla, mikä on parantanut puhelinpalvelua. Simon vastaanotto Sydänhoitajan vastaanotto aloitti Syksyllä vastaanoton sairaanhoitaja kävi perehtymässä Oysin sydänpolilla sydänhoitajan vastaanottotoimintaan ja sai perehdytystä sydäntapahtumapotilaiden hoitoon. Heti sen jälkeen otimme käytäntöön uuden toimintamallin, sydänhoitajan vastanoton. Joka keskiviikko on sydänhoitajalla vastaanottopäivä. Potilaat ohjautuvat vastaanotolle joko lääkärin kautta, hoidontarpeenarvioinnin kautta tai suoraan Oysista sydäntapahtuman jälkeen. Jo nyt olemme saaneet toiminnasta kiitosta, potilaat ovat tyytyväisiä. Kipsauksen ammattilaisia oppisopimuksella Loppu vuodesta kaksi sairaanhoitajaa lähti oppisopimuskoulutukseen suorittamaan kipsauksen ammattitutkintoa. Tämä vahvistaa meidän osaamista kovasti, sillä meillä on oma röntgen ja murtumapotilaita käy paljon kipsien vaihdossa ja kontrolleissa meillä, koska Oysiin on pitkä matka. Koulutus on edennyt erinomaisesti. Pudasjärven vastaanotto

15 Ii sai oman liikuntaohjaajan - Hyvinvointikertomuksen indikaattorit vakuuttivat rahoittajan > TerPS II > erityisryhmien asumispalveluvastaava Satu Turkka Iin kunta sai Aluehallintovirastolta euron tuen oman liikuntaneuvojan palkkaamiseen. Iin Hyte-työryhmän sihteeri Riitta Räinä uskoo, että hakemukseen liitetyt hyvinvointikertomuksen indikaattorit vakuuttivat rahoittajan. Iiläiset jäävät eläkkeelle jo keskimäärin 56-vuotiaina. Lisäksi muun muassa mielenterveysongelmien, sydän- ja verisuonitautien ja liikuntaelinsairauksien punaista näyttävät indikaattorit tukivat ajatusta kunnan omasta liikuntaneuvojasta. Tavoite on saada erityisesti sohvalla viihtyvät työikäiset kuntalaiset liikkumaan ja voimaan paremmin. Fyysisen terveyden kohentumisella odotetaan olevan vaikutuksia myös muuhun aktiivisuuteen, ja taustalla onkin lisäksi toive kunnan korkean työttömyysprosentin laskemisesta. Tarkoitus on, että mukaan lähtemiseen ei ole kynnystä vaan liikuntahetket sopivat kaikille, vaikka lähtötaso olisi nolla. Neuvojan voi tilata myös kotiinsa tai itse järjestettyyn tapahtumaan. - Esimerkiksi sukulaisporukalla voi ensin valmistaa yhdessä salaatin, keskustella terveellisestä ruuasta ja lopuksi jumpata ohjaajan opastuksella, tapahtuma- ja hankesuunnittelijana Iin liikunta- ja kulttuuripalveluita järjestävässä Ii Instituutissa työskentelevä Räinä kertoo. Liikuntaneuvojan palvelut ovat kuntalaisille ilmaisia. AVI:n Aikuisten terveyttä edistävä liikunta -hankkeen rahoituksen loputtua toiminta jatkuu pysyvästi kunnan omalla rahoituksella. Lisäksi liikuntastrategia linjaa palveluiden kehittämistä tulevina vuosina. Poikkihallinnolliset hyvinvointityöryhmät toimivat Iin lisäksi aktiivisesti kaikissa muissakin Oulunkaaren kunnissa. TerPS II -hankkeen aikana hyvinvointikertomus on valmistunut jo neljässä kunnassa ja yhdessä työ on aktiivisesti käynnissä. Hyvinvointikertomuksien kuntakohtaiset tavoitteet, joilla on vaikutusta Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaan, on nostettu osaksi Oulunkaaren ja kuntien välisiä järjestämissopimuksia. Riitta Muhonen Liikuntaneuvoja vetää muun muassa keppijumppia, yhteiskävelyjä ja erilaisia koko perheen liikuntatapahtumia.

16 Vanhuspalvelujen kehittäminen Suunta on kotia kohti > vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus Vanhuspalvelujen keskeinen tavoite Oulunkaarella ja valtakunnallisesti on ikäihmisten kotona asumisen turvaaminen. Tähän tarvitaan uusia toimintamalleja ja työkaluja. Oulunkaarella on otettu käyttöön uutena palvelumuotona ikäihmisten perhehoito, josta on tullut hyvää palautetta sekä asiakkailta että kuntalaisilta. Haluamme tarjota monipuolisia palveluja ikäihmisten kotiin yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi kuntouttavaa päivätoimintaa on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Arjen turvan lisäämisessä avainsanoja ovat muun muassa sähköiset palvelut sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kuten muillakin palvelualoilla, myös vanhuspalveluissa etäasioinnin ja sähköisten palvelujen kehittäminen on tärkeää. Muun muassa Omahoito, mobiilikotihoito ja tablet-tietokoneiden hyödyntäminen tarjoavat uusia työkaluja asiakkaiden hyvinvointiin ja työntekijöiden kiireen kesytykseen.

17 .. Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille > SenioriKaste ja Ikäihminen toimijana > Hanna Siltakoski Senioripiste Ikäihmiset saavat ohjausta ja neuvoja arjen pulmiin Oulunkaaren alueella monilla eri tavoilla. Ikääntyneiden huoli kuullaan puhelimitse, kasvotusten tai sähköisesti Omahoidon kautta. Usein ikääntymiseen liittyvät asiat huolettavat sekä ikäihmisiä itseään että heidän omaisiaan. Apua ja ohjausta tilanteisiin antavat Oulunkaaren koulutetut työntekijät. Ikääntynyt ei aina tarvitse kotihoidon palvelua, vaan joskus apu esimerkiksi yksinäisyyteen löytyy paikallisesta kerhosta tai päivätoiminnasta. Ikäihmisten tai omaisten kysymyksiin ja tarpeisiin pyritään löytämään paras mahdollinen vaihtoehto kunnan, järjestöjen, yksityisten yrittäjien tai Oulunkaaren toiminnasta. Oulunkaaren tarjoamat ohjaus- ja neuvontapalvelut ikäihmisille ovat ilmaisia. Ikääntyneillä on paikkakuntakohtaisesti yksi paikka, henkilö ja puhelinnumero, joiden kautta he saavat tarvitsemansa avun keskitetysti. Myös omaiset voivat ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa. Oulunkaari on julkaissut kaikilla palvelualueilla ikäihmisten palveluoppaat, joita on saatavilla kirjastoista, kunnantaloilta, kotihoidosta sekä sähköisesti kuntayhtymän nettisivuilta. Palveluoppaat sisältävät runsaasti tietoa eri toimijoista oman kunnan alueella. Oulunkaari tarjoaa 75 vuotta täyttäville ikäihmisille hyvinvointitarkastukset, joihin kutsutaan henkilökohtaisilla kirjeillä. Myös 80 vuotta täyttäville tarjotaan hyvinvointia tukeva kotikäynti, jolloin ikäihminen voi halutessaan kutsua ammattilaisen keskustelemaan hyvinvoinnistaan omaan kotiinsa. Hyvinvointitarkastukset ja kotikäynnit tukevat ikäihmisen kotona asumista. Kuntakohtaiset SenioriPisteet Omahoito Kuntakohtaiset ohjausja neuvontanumerot Kuntakohtaiset palveluoppaat Hyvinvointitarkastukset 75-vuotiaille kutsuttuna Hyvinvointia tukevat kotikäynnit 80-vuotiaille kutsuttuna

18 Työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpitämisen malli muotoutuu > Voimaa vanhuspalveluihin > projektipäällikkö Sanna Juutinen Voimaa-porukka on testannut viime syyskuusta alkaen erilaisia työhyvinvointia ylläpitäviä ja kehittäviä menetelmiä. Porukkaan kuuluu kaksikymmentä kotihoidon työntekijää, joista 15 on Pudasjärveltä ja viisi Vaalasta. Osallistujille on määritelty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilökohtaiset hyvinvointipolut, joita he seuraavat. Polku voi olla esimerkiksi ravitsemukseen tai liikuntaan keskittyvä. Jokainen porukan jäsen on saanut käyttöönsä älypuhelimen, jolla hän muun muassa merkitsee liikuntasuorituksensa HeiaHeiaan, eli puhelimen sovellukseen, jolla voi mitata ja jakaa päivittäistä liikkumistaan. Älypuhelimella on myös kätevä vaihtaa kuulumisia Facebookiin luodussa Voimaa-porukan omassa ryhmässä. Porukan jäsenet ovat tavanneet toisiaan koko ryhmän yhteisissä ja paikkakunnittaisissa tapaamisissa, osallistuneet työnantajan tarjoamille liikuntatunneille ja käyttäneet aktiivisuusrannekkeita ja sykemittareita hyvinvoinnin seurantaan. Hyvinvointipolkujen mukaisesti osa porukasta on saanut ravitsemusterapeutin neuvontaa tai tiimikoulutusta. Omaehtoinen työhyvinvoinnin ylläpitäminen on erityisen tärkeää, ja siihen liittyen Voimaa-porukka muun muassa kokeilee osittain työajalla tapahtuvaa liikuntaa kuukauden ajan. Useiden tiimin jäsenten hyvinvointi on jo parantunut. Monet ovat innostuneet esimerkiksi henkilökohtaisesta valmennuksesta ja saaneet sitä kautta parannettua lihaskuntoaan. Loppukeväällä arvioimme, miten toiminta on vaikuttanut ryhmäläisten hyvinvointiin. Silloin myös määrittelemme Oulunkaaren uuden työhyvinvointimallin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Voimaa-porukka sai naurujoogasta hyvän startin pilotin aloittamiseen.

19 Iin hoivaosastolla uusi asiakas tutustuu työntekijöihin ja talon tapoihin tupaantuliaisissaan. Hyvät käytännöt jakoon > Hyve-johtamisen kartta > projektipäällikkö Sanna Juutinen Oulunkaaren intranetissä on hyvien käytäntöjen pankki, johon on kerätty konkreettisia asioita vanhuspalveluyksiköiden toimintojen kehittämiseen. Jokainen työntekijä ja esimies voi jakaa oman työyksikkönsä hyvät käytännöt muille ja myös löytää uusia käytäntöjä ja oivalluksia muiden yksiköiden käytännöistä sovellettavaksi omaan työhönsä. Myös perhe- ja terveyspalvelut voivat hyödyntää monia käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen keräämistä ja hyödyntämistä jatketaan ja pankki laajenee koskemaan kaikkia Oulunkaaren palvelualoja. Jatkossa palvelualojen johtoryhmät tuovat omat uudet hyvät käytäntönsä pankkiin puolivuosittain. Lisäksi henkilöstölehdessä alkaa ilmestyä hyvien käytäntöjen palsta, jossa työntekijät haastavat toisiaan jakamaan hyväksi kokemiaan työvälineitä ja toimintatapoja. Hyvät käytännöt on jaettu kolmeen eri koriin: asiakasprosessit ja arjen sujuvuus, henkilöstö työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjänä ja kuntouttava asiakastyö. Mobiilikotihoidon myötä hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaalle Kotihoidon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kevään aikana kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Mobiilikotihoidon myötä työntekijällä on enemmän aikaa asiakkaan luona. Työntekijä voi esimerkiksi tehdä kirjaukset kännykän tai tabletin välityksellä asiakkaan kotona. Kokemusten mukaan työntekijät, jotka käyttävät mobiilikotihoitoa, tuntevat olonsa vähemmän kiireisiksi. Oulunkaaren vanhuspalvelut Asiakkaan tupaantuliaiset asumis- ja hoivayksikössä Kun asiakas muuttaa asumis- tai hoivayksikköön, asiakas, omaiset, omahoitaja ja palveluesimies kokoontuvat yhteen käymään läpi käytännön asioita, tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan asiakkaan tottumuksista. Lisäksi palveluesimies kertoo Oulunkaaren kuntayhtymästä. Myöhemmin yhteydenpito on helpompaa, kun osapuolet tuntevat toisensa ja asioista on keskusteltu. Suunnitelmalliset henkilöstöpalaverit Kaksituntinen henkilöstöpalaveri on kerran kolmessa viikossa. Palaveriin osallistuvat myös sijaiset. Vapaapäivänä osallistuva saa ottaa kuluneen ajan takaisin työajastaan. Jokainen voi merkitä palaverivihkoon asioita, joita haluaa käsiteltävän. Palavereissa käsitellään omaan toimintaan liittyviä asioita, sovitaan yhteisistä käytännöistä ja kerrotaan Oulunkaaren yleisistä asioista. Tarpeen mukaan mukana on asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuollon tai teknisen toimen edustajia, henkilöstöpäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu. Ikäihmisten päivätoiminta on entistä kuntouttavampaa Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöä on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa entistä kuntouttavammaksi. Samalla on otettu käyttöön uusi työkalu, jolla seurataan asiakkaiden toimintakyvyn kehitystä. Oulunkaaren vanhuspalvelut

20 Huolenpitoa kodissa ikäihmisten perhehoito > SenioriKaste > projektipäällikkö Hanna Siltakoski Perhehoito antaa ikääntyneelle mahdollisuuden asua kodissa, perheenjäsenenä, vaikka kunto tai muisti alkaa heikentyä. Perhehoito on kotihoitoa turvallisempi ja hoivahoitoa pehmeämpi vaihtoehto esimerkiksi muistisairaalle vanhukselle. Koulutetut perhehoitajat antavat ikääntyneelle kodissa asumisen mahdollisuuden pysyvästi, muutaman päivän vierailun tai vaikka päivän ajaksi. Oulunkaaren ensimmäiset ikäihmisten perhehoitajat ovat aloittaneet toiminnan Iissä, Utajärvellä ja Pudasjärvellä. Perhehoidossa on pitkäaikaisia asiakkaita sekä lyhyemmillä vierailuilla olevia ikääntyneitä. Oulunkaarella valmennettiin viime syksyn aikana kaikkiaan 13 perhehoitajaa. Perhehoitajat ovat hyvin innostuneita uudesta ja rohkeasta mahdollisuudesta avata oman kodin ovet tuntemattomalle ikääntyneelle ja ottaa hänet perheen jäseneksi. Oulunkaarella pidetään perhehoitoa hyvänä vaihtoehtona huolehtia ikääntyneistä, jotka eivät enää pärjää omassa kodissaan. Tulevien vuosien aikana onkin tavoitteena valmentaa lisää perhehoitajia sekä vakiinnuttaa perhehoito osaksi vanhuspalveluita. Oulunkaaren perhehoito sai positiivista valtakunnallista julkisuutta, kun MTV3:n uutiset vieraili Yli-Olhavassa perhehoitajan luona.

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä

Kiintiöpakolaisten vastaanotto. Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä Kiintiöpakolaisten vastaanotto Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä sisällys Teksti: Maiju Ruhanen Ulkoasu: Satu Salmivalli Kuvat: Aleksi Malinen, 2013 sisällys Lukijalle 4 1. Hyvin suunniteltu on

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot