Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen?"

Transkriptio

1 Kiltistä koululaisesta vankilan asiakkaaksi Mitä olisi tehtävissä nuorten pitämiseksi kaidalla tiellä matkalla aikuisuuteen? Jukka Kärkkäinen LT, psykiatrian erikoislääkäri johtava ylilääkäri V-S opettajien ammattiyhdistyspiiri Caribia, Turku

2 Esittely Vankeinhoitolaitoksen johtava ylilääkäri Länsi-Suomen lääninlääkäri Terveydenhuollon johtajan, terveyskeskuksen ylilääkärin ja psykiatrian ylilääkärin tehtävissä yleislääkärinä toimintaa ja psykiatriaan erikoistuminen. Yksityispsykiatri LL 1978, OTK 1986, Psyk.el. 1991, LT jukka kärkkäinen 2

3 Terveydenhuoltoyksikkö ( alkaen) Organisoitu valtakunnallisena yksikkönä osana vankeinhoitolaitosta. Pääosa palveluista pth-tasoisia, PVSn palvelut, Vansin psykiatria sekä PVSn ja Vansin pkl-palvelut erikoissairaanhoitotasoisia. Somaattinen erikoissairaanhoito ostetaan pääosin ulkopuolelta (sairaanhoitopiireistä). Työntekijöitä 196: - Poliklinikka 84 - Hammashuolto 9 - PVS 62 -VS 35 - Lääkekeskus 2 - Toiminnan ohjausyksikkö 4. Budjetti ,5 m. Pääjohtaja Vankeinhoitolaitos Johtava ylilääkäri Toiminnan ohjausyksikkö Th-tarkastaja Hallintopäällikkö Toimistosihteeri Johtoryhmä Poliklinikat (26) Aluevankilat Sairaalat (2) + poliklinikat (3) Pohjois-Suomen alueterveydenhuoltoyksikkö Kaakkois-Suomen alueterveydenhuoltoyksikkö Itä-Suomen alueterveydenhuoltoyksikkö Länsi-Suomen alueterveydenhuoltoyksikkö Etelä-Suomen alueterveydenhuoltoyksikkö Ostopalvelut Lääkekeskus Pohjois-Suomen aluevankila Kaakkois-Suomen aluevankila Itä-Suomen aluevankila Länsi-Suomen aluevankila Etelä-Suomen aluevankila Hammashuolto Strateginen ohjaus Tulosohjaus Budjettineuvottelut Puitesopimukset Sisäinen tarkastus Ulkoinen valvonta Psykiatrinen vankisairaala (PVS) Turku ja Vantaa 54 ss Vankisairaala (VanS) 50 ss Ostopalvelut Poliklinikat (2) Poliklinikka jukka kärkkäinen 3

4 Luennon sisältö Minkälaisia ihmisiä vankilassa on? Miten lasten ja nuorten psyykkinen sairastavuus tai käyttäytyminen ennustaa myöhempää rikollisuutta? Perhetaustan merkitys? Miten voidaan ehkäistä nuoren kehittyminen rikolliseksi? Mitä koulu voi tehdä? Mielenterveysongelmien seulonta jukka kärkkäinen 4

5 Vankien tunnuslukuja (1) Vankeja noin 3500 yhtä aikaa. Ulkomaalaisia noin 9 %. Naisia noin 7 %. Elinkautisvankeja noin 4 %. Nuoria alle 21-vuotiaita noin 2,5 %. Vankien keski-ikä 36-vuotta. Peruskoulu puuttuu 27 % (M), 35 % (N); yli 2 vuoden ammattikoulutus 19 % (M) ja 15 % (N) jukka kärkkäinen 5

6 Vankien tunnuslukuja (2) Keskimääräinen vankeusaika on noin 8 kk. Vuosittain vankilassa on noin 7000 eri henkilöä suorittamassa rangaistusta. Suomen vankiluku on Euroopan pienimpiä vastaten pohjoismaista tasoa. Yhdysvalloissa ja Venäjällä suhteellisesti 10-kertainen määrä vankeja jukka kärkkäinen 6

7 Vankeuden uusiutuminen Vankilaan palaa ensimmäisen kerran jälkeen 2. kerralle noin kolmannes ja 3. kerralle % (10-vuotisseuranta). Vankeus ehkäisee jo nyt kohtuullisesti uusintarikollisuutta. Vankeuslain tavoite kuntouttaa tukea vankia yhteiskunnassa selviytyväksi rikoksettomaan elämään jukka kärkkäinen 7

8 Vankien sairastavuus (1) Vankien terveydenhuoltotutkimus 2005 Vangit somaattisesti ja psyykkisesti erittäin sairaita %:lla päihdehäiriö. 50 % muu psykiatrinen häiriö. 2-diagnoosi joka toisella. Hoidon tarvetta on erittäin paljon jukka kärkkäinen 8

9 Vankien sairastavuus (2) Yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat persoonallisuushäiriöt (asosiaalinen ja epävakaa), masennus, ahdistuneisuus häiriöt, ADHD, oppimis- ja lukuvaikeudet. Fyysinen sairastavuus on myös suurta, esim. C-hepatiitti, hiv-infektio,vamman jälkitilat, keuhkosairaudet jukka kärkkäinen 9

10 Vankien sairastavuus (3) Riski sairastua moniin yleissairauksiin on huomattavasti korkeampi kuin väestössä yleensä, koska kyky hoitaa terveyttä huono. Hammas- ja suusairaudet yleisiä. Joka kolmannen vangin työkyky on alentunut. ¾ vangeista käyttää säännöllistä lääkitystä jukka kärkkäinen 10

11 Nuorten rikollisuus Lainrikkomukset yleisiä: %:lla omaisuus- ja % väkivaltarikoksia. 3-6 %, enemmistö poikia vakiintuu jatkuvasti rikoksia tekeviksi. Kehitys luvulle: lievät rikokset (varkaudet, tihutyöt) vähentyneet, väkivallanteot lisääntyneet (samoilla nuorilla enemmän tekoja) jukka kärkkäinen 11

12 Nuorten rikollisuuden syytausta (1) Psykososiaaliset ongelmat: huono koulusopeutuminen ja menestys, hauraat ikätoverisuhteet, huonot suhteet vanhempiin, epäsosiaalinen toveripiiri ja päihteiden käyttö. Vanhemmuuden puutteet: epäsosiaalisuus, kaltoinkohtelu, turvattomuus jukka kärkkäinen 12

13 Nuorten rikollisuuden syytausta (2) Nuorten oma hauraus: neuropsykiatriset ongelmat, esim. ADHD, luki-vaikeudet, oppimisvaikeudet. Rikollisuus voi myös altistaa psyykkisille oireille esim. masennusta jukka kärkkäinen 13

14 Lasten ja nuorten psyykkisen oireilun tai sairauden yhteys myöhempään rikollisuuteen (1) Rikoskäyttäytymiseen liittyy runsaasti psykiatrisia oireita. Usein kognitiivisten kykyjen heikkoutta, kuten luku- ja kirjoitushäiriöitä. Käytöshäiriöiden esiintyvyys 2 5 %, voivat alkaa jo lapsuudessa, jolloin ennuste on paljon huonompi jukka kärkkäinen 14

15 Lasten ja nuorten psyykkisen oireilun tai sairauden yhteys myöhempään rikollisuuteen (2) ADHD Masennus, traumaperäinen stressihäiriö. Päihdehäiriö. Nuorille rikoksentekijöille tärkeä tehdä psykiatrinen arvio, koska häiriöt yleisiä jukka kärkkäinen 15

16 Käytöshäiriön oireita, ICD-10 (1) Saa kiukkukohtauksia. Riitelee usein aikuisten kanssa. Uhmaa aikuisten sääntöjä. Ärsyttää tahallaan toisia. Syyttää toisia omista virheistä. Suuttuu herkästi. On usein vihamielinen jukka kärkkäinen 16

17 Käytöshäiriön oireita (2) On usein ilkeä tai kostonhaluinen Valehtelee usein. Tappelee usein Käyttää asetta, joka voi aiheuttaa toiselle vakavaa fyysistä vahinkoa Osoittaa fyysistä julmuutta toisia kohtaan Oleskelee yömyöhään ulkona jukka kärkkäinen 17

18 Käytöshäiriön oireita (3) Kohdistaa eläimiin julmuutta. Tuhoaa muiden omaisuutta. Sytyttää tulipaloja. Varastaa. Karkaa kotoa. Pakottaa sukupuoliyhteyteen. Tekee rikoksen uhria vahingoittaen. Kiusaa ja pelottelee muita. Tekee murtoja jukka kärkkäinen 18

19 ADHD Attention deficit hyperactivity disorder Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Kuvattu 1. kerran vuonna Aikaisemmin MBD, DAMP, ADHD v.1980 Yksi yleisimpiä lasten pitkäaikaissairauksia, 3 5 %:lla lapsista. ADHD:n eri muotoja: Hyperkineettinen tarkkaavuushäiriö ja käytöshäiriö, myös ei-hyperkineettinen muoto (ADD) jukka kärkkäinen 19

20 ADHD (2) Alkaa ennen kouluikää haittaa toimintakykyä koulussa ja kotona. Oireet: heikentynyt tarkkaavaisuuden säätelykyky ja toiminnanohjaus, levottomuus ja impulssien hallinnan vaikeus. Pojilla 3-6 kertaa yleisempi kuin tytöillä. Tytöillä painottuu enemmän tarkkaavuuden ongelmiin ja vähemmän hyperaktiivisuuteen jukka kärkkäinen 20

21 ADHD (3) Noin puolella häiriö jatkuu aikuisuuteen. Lapsuusiän ADHD on yhteydessä moniin aikuisiän psykososiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen. Varhainen tunnistaminen ja hoito ehkäisee myöhempiä ongelmia. Hoidolla (lääkitys ja terapia) huomattava kansantaloudellinen merkitys jukka kärkkäinen 21

22 Perhetaustan merkitys (1) Hyvä vanhemmuus. Perheellä ja läheisillä tärkeä merkitys lapsen mielenterveyden rakentumiseen ja mielentasapainoon. Mielenterveyden häiriöiden siirtyminen yli sukupolvien on valtavirta psykiatrisen sairastavuuden (ja rikollisuuden) taustalla. Yksinhuoltaja vs. ydinperheet isättömyys 8-kertaistaa poikien väkivaltariskin jukka kärkkäinen 22

23 Perhetaustan merkitys (2) Vanhemmuus hukassa - vanhemmat siirtävät sen esimerkiksi opettajille ja päiväkodin työntekijöille. Riittävän hyvä vanhemmuus. Kasvuympäristö voi olla lasta vahvistava tai haavoittava. Ratkaisevaa on, kumpi on hallitsevaa. Rakkaus ja välittäminen jukka kärkkäinen 23

24 Mitä koulu voi tehdä? (1) Estää syrjäytymistä. Varhainen puuttuminen. Opintojen keskeyttämisen estäminen. Tuen tarpeen kartoitus. Tukitoimet: opinto-ohjaus, kuratiiviset keinot, psykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopetus integroitu opetukseen, erityisohjaajat, rästipajat jukka kärkkäinen 24

25 Mitä koulu voi tehdä? (2) Tunnistaa häiriintyminen. Informoida vanhempia. Ohjata tutkimukseen ja hoitoon terveyskeskus ja lasten- ja nuorisopsykiatria. Kouluterveydenhuolto erityisen tärkeä vrt. resurssivaje jukka kärkkäinen 25

26 Häiriöpoikien seulonta (1) On mahdollista tunnistaa jo varhain pikkupojat, jotka ovat vaarassa harhautua rikollisuuden polulle. Standardoituja kyselylomakkeita. Vanhemmat liian subjektiivisia näkemään muutoksia. Opettajan havaitessa muutoksia yhteys vanhempiin ohjaus tutkimukseen esim. terveyskeskukseen jukka kärkkäinen 26

27 Häiriöpoikien seulonta (2) Andre Souranderin tutkimusryhmä (2007) pienten poikien mielenterveyshäiriöillä selvä yhteys myöhempään rikollisuuteen. 8-v poikaa tyttöä (1989), pojista 4 %:lla tunne-elämän- ja käytöshäiriöitä: väkivaltaisuus, antisosiaalisuus, rajojen rikkominen, uhmakkuus, masennus ja ahdistuneisuus. Varusmiesikäisenä seuraava tutkimus sama 4 % teki 25 % koko ikäluokan rikoksista jukka kärkkäinen 27

28 Häiriöpoikien seulonta (3) Lapsuusiän häiriöt ennakoivat paitsi rikollisuutta myös päihde-, persoonallisuus häiriöitä, masennusta ja psykooseja. Huomio hoidon kohdentamiseen tälle nuorisojoukolle! Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuolto avainasemassa. Tunnistamisen lisäksi oltava hoitomahdollisuudet jukka kärkkäinen 28

29 Kiitos mielenkiinnostanne! Jukka Kärkkäinen puh jukka kärkkäinen 29

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella 17-19.9.2011 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat R I K O S S E U R A A M U S LAITOS TERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ C R I M I N A L S A N C T I O N S A G E N C Y H E A LTH C A R E S E R V I C E S Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010

Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOS PROTTSPÅFÖLJDMYDIGHETEN CRIMINAL SANCTIONS AGENCY TERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ PRISON HEALTH CARE SERVICES Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010 Jorma Aarnio Alueylilääkäri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

VANKITERVEYDENHUOLLOSTA

VANKITERVEYDENHUOLLOSTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:12 Matti Suistomaa Selvitys VANKITERVEYDENHUOLLOSTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät LT Matti

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti 31.12.2002

Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti 31.12.2002 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen Työryhmän raportti 31.12.2002 RIKOSSEURAAMUSVIRASTOLLE Rikosseuraamusvirasto asetti

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Masennukseen liittyvät ilmiöt nuoruudessa Muutos lapsuuteen verrattuna Masennusoireet

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen Alkuperäistutkimus Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen keskeisiä löydöksiä Päivi Salonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Sakari Suominen, Jouni Alin ja Pirjo-Riitta Liuksila Viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 1 2009 Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot