NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN"

Transkriptio

1 NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN Hyvinvoiva nuori näkökulmia nuorten mielenterveyteen Nuorisopsykiatri Outi Laine

2 .

3 NORMAALI HÄIRIÖ SAIRAUS? rajan veto tärkeää: normaali terve reaktio kehityspoikkeama sopeutumishäiriö sairauden oire medikalisaation riskit 20 % lapsista ja nuorista oireilee jossakin kehitysvaiheessa, 10 % hyötyy perustason tukitoimista, 5% tarvitsee psykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimusta ja mahdollisesti hoitoa

4 TUTKIMUSTIETOA Lasten mielenterveyshäiriöiden lisääntymisestä ei ole epidemiologista näyttöä (8 vuotiaiden mielenterveys, Sourander et al , häiriöt eivät lisääntyneet, hoitoisuus 4 x) Nuorten terveyskyselyjen ( Kouluterveyskysely ) mukaan pahoinvointi lisääntyi hieman 1990 luvun puolivälissä ennallaan tai vähentynyt 2000 > tottumuksissa erityisen myönteistä kehitystä

5 NUOREN DIAGNOSTINEN ARVIO bio psyko sosiaalinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa lääketieteellinen oire dg kehityksellinen, psykodynaaminen dg sosiaalisten tekijöiden huomioiminen oirekuva epäselvempi kuin aikuisuudessa ja arvio väistämättä epätarkempaa

6 MIELENTERVEYSHÄIRIÖT NUORUUSIÄSSÄ mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys kaksinkertaistuu lapsuusikään verrattuna arviota vaikeuttavat nuoren nopea kehitys ja suuret yksilölliset erot sairastuminen vakaviin mielenterveyshäiriöihin lisääntyy v. mielenterveyden häiriöt ovat tytöillä yleisempiä kuin pojilla

7 MONIHÄIRIÖISYYS nuorilla on yleistä, että on useampia samanaikaisia mielenterveydenhäiriöitä tutkimuksissa ainakin puolella on kaksi tai useampi häiriö yksi häiriö altistaa toiselle, yhteiset riskitekijät tulevat hoitoon helpommin, mutta hoito on vaikeampaa ja toipumisen ennuste huonompi

8 OIREIDEN PYSYVYYS vähän tutkimustietoa aikuisten häiriöiden todetaan alkaneen usein nuoruuiässä (esim. 50% aikuisten depressioista) kehitykselliset riskit: adhd/levoton temperamentti käytöshäiriöepäsosiaalinen persoonallisuus arkuus,vetäytyneisyys sosiaaliset pelot/ahdistuneisuushäiriö estynyt persoonallisuus

9 MIELENTERVEYSHÄIRIÖIDEN ESIINTYVYYS NUORUUSIÄSSÄ vakava masennus 5 10 % ahdistuneisuushäiriöt 6 10% käytöshäiriö 5 10% päihteiden ongelmakäyttö 5 10 % psykoosit 1 % laihuushäiriö < 1% ahmimishäiriö 2 5 %

10 MITÄ MASENNUKSELLA TARKOITETAAN? 1 Normaali, ohimenevä tunnetila 2. Masentunut mieliala 3. Masennusoireyhtymä eli depressio mielialan lasku voimakasta ja pitkäkestoista samanaikaisesti muita mielialahäiriön oireita toimintakyky alentunut ei kuulu tavanomaiseen kehitykseen

11 DEPRESSION DIAGNOSTISET OIREET YDINOIREET: 1. Mielialan lasku eroaa tavallisesta surun tunteesta kestää useita päiviä tai viikkoja 2. Mielenkiinnon menetys tärkeät asiat menettävät merkityksensä mielihyvän kokemisen menetys

12 DEPRESSION DIAGNOSTISET OIREET 7. Ruumiinliikkeiden hidastuminen tai levottomuus ilmeettömyys 8. Arvottomuuden ja syyllisyydentunteet itsetunnon lasku 9. Kuolemantoiveet, itsetuhoinen käyttäytyminen toivottomuudentunteet, umpikujan tunne itsemurhasuunnitelmat tai yritykset

13 DEPRESSION DIAGNOSTISET OIREET MUITA OIREITA: 3. Keskittymisvaikeudet haittaavat usein koulutyötä muisti 4. Unen häiriintyminen aamuyön heräily, katkonainen uni, liiallinen nukkuminen, uni ei virkistä 5. Väsymys ja voimattomuus, aloitekyvyn lasku 6. Ruokahalun ja painon muutokset

14 RISKITEKIJÄT MASENNUKSELLE Stressi haavoittuvuus malli Haavoittuvuus: perimä, varhaiset kiintymyssuhteet ja kasvuolosuhteet Stressi: laiminlyönnit, menetykset, muut negatiiviset elämäntapahtumat, sairaudet, oppimisvaikeudet, perheen psykososiaaliset vaikeudet

15 AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖT subjektiivinen kokemus, normaali ohimenevä tila kaikilla ihmisillä, merkki sisäisestä tai ulkoisesta uhasta ero häiriöön on määrässä, toistuvuudessa ja toiminnallisessa haitassa epämääräinen, epämiellyttävä tunnetila johon liittyy usein ruumiillisia oireita jännityksen ja pelon tunteet

16 AHDISTUKSEN KEHITYS vauvaikä: vierastaminen, eroahdistus leikki ikä: pelot esim. eläinpelot, pimeänpelko kouluikä: suorituspelot, koulufobia, pakkooireet nuoruusikä: sosiaalinen ahdistuneisuus, yli 12 vuotiaat paniikkioireet varsinaiset ahdistuneisuushäiriöt lisääntyvät voimakkaasti

17 NUOREN AHDISTUNEISUUS puberteettimuutokset: huomio kehoon lisää ahdistusta ajattelun kehittyminen, uhkien ennnakoiminen tietoisuus toisten ihmisten ajatteluprosesseista lisääntyy, ikätoverien merkitys kasvaa, vertailu nuorten pelot liittyvät fyysiseen ja psyykkiseen erillisyyteen ja sosiaaliseen arvioinnin kohteena olemiseen irrottautuminen vanhemmista ahdistavien tunnekokemusten säätelijänä, tietoisuus yksinolosta omien ajatusten ja tunnekokemusten kanssa

18 AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖT Paniikkihäiriö Pelko oireiset häiriöt: sosiaalisten tilanteiden pelko, julkisten paikkojen pelko, määräkohtainen pelko Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö Pakko oireinen häiriö Eroahdistushäiriö Traumaperäiset häiriöt

19 AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖ NUORILLA tytöillä yleisempää usein samanaikaisesti useampia ahdistuneisuushäiriöitä masentunut voi olla myös ahdistunut ja päinvastoin traumaattiset kokemukset ikätoverien syrjäyttämäksi tulemisesta voivat toimia merkittävänä ahdistukselle altistavana tekijänä vanhempien merkitys: varhaiset stressi ja traumakokemukset altistavat, toisaalta tarvitaan vanhempien tuki itsestä lähtevälle ympäristön tutkimiselle ja kontrollikyvyn testaamiselle

20 AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖN VARHAINEN TOTEAMINEN lisääntyneet koulupoissaolot epämääräiset, toistuvat ja monimuotoiset somaattiset oireet vaikeus viedä loppuun tehtävät kohtuuajassa: varmistelut ja ylisuorittaminen, rituaalit ja tarkastuspakot ahdistusta pyritään kontrolloimaan välttämiskäyttäytymisellä esim. bussimatkat, esitelmät, ruokasalissa käyminen oireistoa ylläpitää turvakäyttäytyminen esim. katsekontaktin välttäminen, nuori pelkää huomiota ja uskoo tulevansa naurunalaiseksi

21 KOLME NÄKÖKULMAA AHDISTUS HÄIRIÖIHIN Fyysinen: nuoren (ja vanhempien) tiedot pelkojen, tunteiden ja kehollisten reaktioiden yhteyksistä puutteelliset tiedonanto Psyykkinen: pelkojen ja ahdistuneisuuden selvittäminen seikkaperäisesti poikkeavuuden pelko vähenee ( mielisairaus, kuolema, seksi, aggressiot) Toiminnallinen: nopea välttämiskäyttäytymiseen puuttuminen tärkeää, jatkuessaan se vahvistaa kokemusta ainoasta tavasta välttää uhkaavaa ahdistusta, asetelmaa pyrittävä muuttamaan asteittain esim. helpotetuilla vaatimuksilla

22 PERHEEN MERKITYS AHDISTUS HÄIRIÖISSÄ Vanhempien ahdistushäiriöt Nuoren erillisyys voi muodostua uhkaavaksi (eroahdistushäiriö, paniikkikohtaukset) tai nuoren voimakkaan ahdistuneisuuden käsittely voi olla vaikeutunutta myös vanhemmille Vanhemmat tarvitsevat ohjausta sinä, että kykenevät tukemaan nuorta ahdistaviin tilanteisiin hakeutumisessa ja myös vaikeuksista puhumisessa

23 SYÖMISHÄIRIÖT Laihuushäiriö,ahmimishäiriö Epätyypilliset oirekuvat Liitännäisoireet: pakko oireet, vaativa persoonallisuus, ahdistuneisuus (sosiaalisten tilanteiden pelko), masennus, päihteiden käyttö Tunnistaminen laihuushäiriössä ei välttämättä ongelma, hoitoon ohjaaminen usein vaikeaa Ahmimishäiriö usein salattu ja vaikea tunnistaa

24 LAIHUUSHÄIRIÖN TUNNISTAMINEN ajatusten pyöriminen ruuan ja painon ympärillä, keskittyminen muihin asioihin vaikeaa eristäytyminen, huijaaminen pakonomaiset käytöspiirteet lisääntyvä, rituaalit vaikeus päättää asioista tunnekokemukset latistuvat kiukuttelu, manipuloiva käytös masennus, itseinho, itsetuhoinen käytös

25 NUOREN KÄYTÖSHÄIRIÖ Kolme ryhmää: 1: epäsosiaaliset teot ovat lieviä, yksittäisiä normien rikkomisia, tyypillistä varhaisnuoruudessa, oire myös nuorelle itselle vieras, usein ohimenevä 2: jatkuva sosiaalisten normien rikkominen, toistuvat riidat aikuisten kanssa (koulupinnaus, karkureissut, päihteet) 3: toistuvat rikokset, väkivalta, epäsosiaalinen käytöshäiriö Nuoruudessa alkanut käytöshäiriö ei niin usein vaikea tai pysyvä vrt lapsuusiässä alkaneeseen

26 NUOREN KÄYTÖSHÄIRIÖ Liittyy usein muita häiriöitä ja ennen kaikkea psykososiaalisia ongelmia Tarkkaavaisuushäiriö, oppimisvaikeudet, masennus ja ahdistusoireet Nuoren havainnot vääristyneet: kokee ulkomaailman vihamieliseksi, hyökkäys on paras puolustus, rajoittuneet sosiaaliset taidot tämän tiedostaminen voi auttaa kun tulee provosoiduksi moraali opitaan vuorovaikutuksessa, nuoren haastaminen kannattaa ottaa omiin nimiin, ei yleisiin moraaliperiaatteisiin

27 NUOREN NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT Osassa psykiatrisia häiriöitä biologisten tekijöiden osuutta pidetään merkittävänä mm. tarkkavaisuushäiriöt, autistiset häiriöt, Aspergerin oireyhtymä Häiriöt todettavissa jo varhaisessa kehityksessä, vuorovaikutus on ollut vaikeaa ja pettymyksiä tuottavaa ja vaikuttaa lapsen/nuoren tapaan olla sosiaalisissa suhteissa ja tehdä havaintoja

28 TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖ/ADHD NUORI Monitekijäisyys ADHD vs motivaation puute, keskittymättömyys, ADHD vs ahdistunut keskittymättömyys Toiminta laukeaa enne kuin nuori kykenee ajattelemaan toimintaa/seurauksia Altistaa käytöshäiriöille, nuorella vähemmän ympäristön hyväksymiä keinoja kuin ikätovereilla yksilön vastuu käytöksestään vs sairaus vastuussa yksilön käyttäytymisessä Nuori tarvitsee palautetta joka tunnistaa hänen erityisvaikeutensa

29 ASPERGERIN OIREYHTYMÄ JA NUORI 3 pääpiirrettä: sosiaalinen vuorovaikutus puutteellista, kontaktien luonnissa vakavia puutteita kommunikoiva vuorovaikutus poikkeavaa (ilmeet, puhe), toiminnan kaavamaisuudet, yksipuolisuus, rajoittuneisuus Nuorelta puuttuu mielen teoria (ei kykene ajattelemaan että toisilla on oma ajattelu ja mieli), ei kykene rinnakkaiseen ajatteluun vaikka looginen päättely voi sujua (esim. huumori), abstrakti ajattelu on vaikeaa, ennakointi ja prosessointi eivät onnistu

30 NUORTEN VAKAVAT MIELENTERVYSHÄIRÖT Vakava (psykoottinen) masennus Identiteettihäiriö (persoonallisuushäiriö) Kaksisuuntainen mielialahäiriö Psykoosin esiaste? Psykoosi Skitsofrenia

31 IDENTITEETTIHÄIRIÖ/NUORUUSIÄN VAIKEUTUNUT KEHITYS Vakavan persoonallisuushäiriön kehittymisen riski (epävakaa persoonallisuus, antisosiaalinen persoonallisuus, eristäytyvä persoonallisuus, riippuvainen persoonallisuus ) Monioireisuus: voimakkaat, vaihtelevat tunnetilat, impulssikontrollin ongelmat esim. itsetuhoinen käytös, käytösoireet, päihteiden käyttö, syömisoireet, ihmissuhdevaikeudet, lyhyet psykoottiset vaiheet Usein korostunut narsismi: huomiohakuisuus, omaehtoisuus, kaikkivoipaisuus Toimintakyvyn lasku: alisuoriutuminen esim. jumiutuminen opinnoissa Usein traumataustaa

32 NUORTEN PSYKOOSIT Kyvyttömyys erottaa toisistaan mielen sisäistä todellisuutta ja ulkoisia realiteetteja, tähän liittyy voimakas ahdistuneisuus ja toimintakyvyn romahtaminen Lyhytkestoiset psykoottiset tilat voivat liittyä traumatisoitumiseen ja persoonallisuuden kehityksen ongelmiin Huumekokeilut, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö Nuorilla tyypillisiä oireita ovat voimakas tuskaisuus, ahdistuneisuus ja desorientaatio ajan ja paikan suhteen sekä näköharhat

33 PSYKOOSIN ESIOIREET / PRODROMAALIOIREET Keskittymiskyvyn huononeminen Energian puute Depressiivinen mieliala Unihäiriöt Ahdistuneisuus Sosiaalinen syrjäänvetäytyminen Epäluuloisuus Roolisuoritusten huononeminen Ärtyisyys

34 ITSETUHOISUUS NUORUUSIÄSSÄ 20 30% nuorista on ajatellut itsemurhaa ja 3 4% on yrittänyt itsemurhaa 18 vuoden ikään mennessä Alle 15 vuotiaiden itsemurhat ovat äärimmäisen harvinaisia, tämän jälkeen ylleistyvät Tytöillä itsemurha ajatukset ja yritykset ovat yleisempiä, itsemurhista 80% ovat poikien kuolemia Merkittävällä osalla suuria vaikeuksia perhetaustassa, lähisuvun itsemurhat ovat spesifi itsetuhoisuuden riskitekijä

35 ITSETUHOISUUS NUORUUSIÄSSÄ Laukaiseva tekijä usein ristiriita ihmissuhteessa: epäonnistumisen, nöyryytetyksi tulemisen tai hylätyksi tulemisen tunne nuorella piirteenä toivottomuus, impulsiivisuus ja huono kyky selviytyä stressistä tai ristiriidoista 90% nuorista on kärsinyt mielenterveydenhäiriöstä: masennus, käytöshäiriö, päihteíden käyttö

36 ITSETUHOISEN NUOREN ARVIOINTII Itsemurha ajatukset, johon ei liity tarkempaa suunnitelmaa ovat ilmaus vaikeasta elämäntilanteesta ja umpikujan tunteesta, ei varsinaisesta halusta kuolla Itsemurhasuunnitelmat liittyneenä vakavaan toivottomuuteen ja masennukseen voivat johtaa itsemurhayritykseen Valtaosa nuorista on puhunut aikeistaan ja yrittänyt itsemurhaa aikaisemmin Tärkeää kuunnella nuorta, aito kiinnostus ja avoin ja suora vaikeuksista puhuminen Itsetuhoisuuteen liittyvien motiivien selkiyttäminen ja jäsentäminen Yhteistyö lähiympäristön kanssa

37 VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA Ei pikakonsteja, esim. oireseulat vain apuvälineitä Nuoren tunteminen Kiinnostus nuorta kohtaan, kyky kuunnella nuorta ja kohdata nuori säilyen aikuisena Koulu nuoren kehitysyhteisönä (Matti Rimpelä) Vanhempien huomioiminen Vaikeampaa kuin tunnistaminen on puheeksi ottaminen?

38

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Masennukseen liittyvät ilmiöt nuoruudessa Muutos lapsuuteen verrattuna Masennusoireet

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella 17-19.9.2011 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS

NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS Henna Ijäs Ammatillinen erityisopettaja, Luovi Anna-Kaisa Sipilä Ohjaava opettaja, psykoterapeutti Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskus Mitä on mielenterveys?

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen NUOREN DEPRESSIO Potilasopas Linnea Haarasilta Mauri Marttunen Sisältö sivu Johdanto 4 Mitä masennuksella tarkoitetaan? 5 Mistä masennuksen voi tunnistaa? 6 Mistä masennus johtuu? 9 Masennusta voidaan

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö

Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää ääkäri TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö Nuoruusiän n masennus Vakavan masennuksen esiintyvyys kasvaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot