Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisy ja hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisy ja hoito"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisy ja hoito Päivi Santalahti, Ylilääkäri Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö

2 ICD 10 Käytöshäiriöille on ominaista toistuva tai alituinen asosiaalinen, aggressiivinen tai uhmakas käytös. Tällaisen käytöksen tulee olla pitkäaikaista (kuusi kuukautta tai enemmän) ja selvästi poiketa iänmukaisista sosiaalisista odotuksista. Käytöksen tulee olla poikkeavampaa kuin tavanomainen lapsekas vallattomuus tai nuoruusiän kapinallisuus. Huomio lapsen ikä ja kehitystaso

3 ICD 10 F91.0 Perheen sisäinen käytöshäiriö F91.1 Epäsosiaalinen käytöshäiriö sosiaalisiin suhteisiin jäsentymätön käytöshäiriö F91.2 Sosiaalinen käytöshäiriö sosiaalisiin suhteisiin jäsentynyt käytöshäiriö F91.3 Uhmakkuushäiriö F92.0 Masennusoireinen käytöshäiriö

4 Riskitekijät Lapsi Kielenkehityksen häiriöt, impulssikontrolli, temperamentti/ympäristö geneettinen alttius Perhe Epäsuotuisat kasvatuskäytännöt, vanhempien mt- ja päihdeongelmat, väkivalta, köyhyys Ympäristö Epäsuotuisa sosioekonominen tilanne Huom! riskitekijöiden määrä ja suojaavien ja riskitekijöiden suhde

5 Yleisyys Suomalaisessa 8-vuotiaiden lasten aineistossa 4.7% (Almqvist ym. 1999) Ei näyttöä lisääntymisestä (Sourander ym. 2008) Komorbiditeetti yleistä (46% pojista ja 36% tytöistä, NICE 2013) Yleisin syy ohjautua psykososiaalisten palveluiden piiriin (NICE 2013), mutta kuka ottaa hoitovastuun?

6 Ennuste (Furlong ym. 2012) Erityisesti varhain alkanut kh on riski myöhemmille ongelmille antisosiaalisuus ja rikollisuus psykiatriset häiriöt päihdehäiriöt kuolleisuus nuorena aikuisena huono menestyminen koulutuksessa ongelmat perhesuhteissa ylisukupolvinen siirtyminen

7 Lasten käytöshäiriöiden näyttöön perustuvat hoidot Negatiiviset vuorovaikutustilanteet lapsen ja aikuisen välillä ylläpitävät lapsen käytöshäiriöongelmia (Patterson ym.) Strukturoidut, pääasiassa sosiaalisen oppimisen teorioihin perustuvat vanhempainohjelmat vähentävät lasten käytöshäiriöoireita Tutkittu myös riskiryhmään kuuluvassa väestössä kohdennettuna ehkäisynä (Hutchings ym. 2007, Scott ym 2010)

8 Cochrane review, (Furlong ym. 2012) Behavioural and congnitive-behavioural group-based parenting programes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years 13 RCT:tä ja vuodesta 1984 vuoteen osallistujaa Käytetyt vanhemmuusohjanta-ohjelmat tutkimuksissa 9 Ihmeelliset vuodet ohjelma 1 Triple P 1 Barkely s Parent Training Programme 1 Kombinoitu Ihmeelliset vuodet, Barkelyn ohjelma ja Bloomqvist ym. ohjelma 1 Kombinoitu Ihmeelliset vuodet, Oregon Model of Parent Management Training

9 Käytösongelmien väheneminen Vanhempien arvio (SMD -0.53, CI ) Ulkopuolinen arvio (SMD -0.44, CI ) Vanhemman mielenterveys parani Vanhempien arvio (SMD -0.36, CI ) Positiiviset vanhemmuus taidot paranivat Vanhempien arvio (SMD -0.53, CI ) Ulkopuolinen arvio (SMD -0.47, CI )

10 Negatiiviset ja ankarat (harsh) kasvatuskäytännön vähenivät Vanhempien arvio (SMD -0.77, CI ) Ulkopuolinen arvio (SMD -0.42, CI ) Kustannus lasta kohden 2500 USD

11 Periaatteita Kaiken perusta on vanhemman/huoltajan ja lapsen myönteisen suhteen vahvistaminen, leikki on tärkeää! Väkivallattomuus ja lasta kunnioittava Lapsi oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutuksessa Mallioppiminen Huomiosääntö: lapsi pyrkii saamaan huomiota muilta, etenkin vanhemmiltaan, oli huomio sitten myönteistä tai kielteistä. Positiivisen käytöksen vahvistaminen ja negatiivisen sammuttaminen

12 Työskentelymenetelmät, Ihmeelliset vuodet Ei luennointia Aivoriihet, (ryhmäläiset tuottavat oikeat vastaukset) Esimerkkivideot Harjoitukset ja roolileikit Kotiläksyt (sekä lukuläksyt että tehtävät) Tuetaan vanhempien välisiä suhteita ja kykyä käyttää olevia resursseja esim. kirjastot, liikunnan ihmemaa jne. Vanhemmat arvioivat jokaisen tapaamisen erikseen ja ohjelman jälkeen tekevät laajemman arvion ohjelman eri osa-alueista. Ohjelma myös lapsille ja kouluihin luokanhallintaohjelma

13 Ihmeelliset vuodet Suomessa, esimerkki implementoinnin haasteista ja mahdollisuuksista Koulutettu n. 250 ryhmänohjaajaa Työntekijöiden ja vanhempien kokemukset myönteisiä, voimautumisen kokemus Ei suomalaisia kouluttajia OTU Uudenmaanyhdistys ry, H:ki perheneuvola, Folkhälsan järjestäneet (eniten) koulutusta SMS lastenryhmävetäjiä, Ihmeelliset vuodet ry kouluohjelmaa Drop out alhainen (mutu)

14 Muissa ohjelmissa samoja periaatteita Vanhempana vahvemmaksi, Lajunen Perhekoulu POP (erityisesti lapsille, joilla on ADHD) Turun yliopistossa meneillään RCT nettipohjaisesta ohjelmasta, Voimaperhe

15 Nuorten käytöshäiriöiden EB-hoidot Multidimensional familytherapy (MDFT) Vastuutyöntekijä jalkautuu nuoren ja perheen arkeen ja auttaa heitä toimimaan viranomaisverkostossa kootaan kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, miten ongelmat ovat alkaneet, mitkä asiat, henkilöt ja tilanteet pitävät niitä yllä ja mitkä tekijät estävät muutosta tapahtumasta Työ alkaa kun kaikki perheenjäsenet ovat asettaneet itselleen ja perheen yhteistoiminnalle vähintään yhden konkreettisen asian ja tavoitteen, jonka muutoksen kokee helpottavan tilannetta Asiakkaat tekevät muutoksen itse ja harjoittelevat sitä työntekijän tukiessa prosessia. useita tutkimuksia kontrolliryhmän kanssa

16 Hyväkään menetelmä ei toimi ilman kunnollista implementaatiota Kuka pitkällä tähtäimellä vastaa käännöksistä, laadunvarmistamisesta, mentorointijärjestelmästä jne? Näyttöön perustuvien menetelmien oikeudenmukainen saatavuus desentarlisoidussa järjestelmässä?

17 KIITOS!

18 Lähteet Almqvist Fredrik, Puura Kaija, Kumpulainen Kirsti, Tuompo-Johansson Erja, Henttonen Irmeli, Huikko Eeva, Linna Sirkka-Liisa, Ikäheimo Kaija, Aronen Eeva, Katainen S, Piha Jorma, Moilanen Irma, Räsäsnen Eila, Tamminen Tuula. Psychiatric disorders in 8-9-year-old children based on a diagnostic interview with the parents. European Child and Adolescent Psychiatry 1999;8, Suppl 4, Hutchings J, Gardner F, Bywater T, Daley D, Whitaker C, Jones K, Eames C, Edwards RT. Parenting intervention in Sure Start services for children at risk of developing conduct disorder: pragmatic randomised controlled trial. British Medical Journal (2007):31:334 NICE; National Institute for Health and Care Excellence. Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition, intervention and management Furlong ym. Behavioural and congnitive-behavioural group-based parenting programes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years, Cochrane review 2012 McGrath ym. Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada) Public Health 2013 Scott S, Sylva K, Doolan M, Price J, Jacobs B, Crook C, Landau S. Randomised controlled trial of parent groups for child antisocial behaviour targeting multiple risk factors: the SPOKES project. J Child Psychol Psychiatry Jan;51(1):48-57 Sourander Andre, Niemelä Solja, Santalahti Päivi, Helenius Hand, Piha Jorma. Changes in psychiatric problems and service use among 8-year-old children. A 16-year population-based time-trend study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2008;47: Carolyn Webster-Stratton, Profami oy Ihmeelliset vuodet, Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille. Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Marja Holmila Marjatta Bardy Petra Kouvonen Johdanto Termillä sosiaalinen perimä tarkoitetaan ongelmien siirtymistä vanhemmilta lapsille.

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Duodecim 1996;112(18):1647 Tytti Solantaus, William Beardslee Katsaus Sisällys Ehkäisyn eettinen problematiikka ja tutkimusprosessi Riskiryhmän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa?

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? 1 Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? Pori 18.3.2015 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri Tutkimusprofessori emerita Suomen Mielenterveysseura THL Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) Tutkimus-kehittämis-implementaatio-ohjelma

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen Alkuperäistutkimus Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen keskeisiä löydöksiä Päivi Salonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Sakari Suominen, Jouni Alin ja Pirjo-Riitta Liuksila Viime vuosikymmenen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen TIETEESSÄ MARJUKKA PAJULO LT, tutkija, pikkulapsipsykiatri Turun yliopisto, lastenpsykiatria Folkhälsan Research Center marjukka.pajulo@utu.fi Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen erityispiirteet,

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot