Masennus ja samanaikaissairastavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masennus ja samanaikaissairastavuus"

Transkriptio

1 Masennus ja samanaikaissairastavuus nuorilla 1 Antti lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Kansankatu 9, Rovaniemi Perheneuvolat: Rovaniemi Kuusamo Kemijärvi Sodankylä Ranua Posio

2 Vakavan masennusjakson diagnostiset kriteerit (DSM-IV) 2 5 oiretta / 2 viikkoa ( 1 oireista 1.-2.) 1. Masentunut mieliala (surullinen/tyhjä olo, itkuinen ulkonäkö). Lapsilla ja nuorilla: ärtyisyys. 2. Vähentynyt mielenkiinto/mielihyvä. 3. Painon ja/tai ruokahalun muutos. 4. Unettomuus tai liiallinen nukkuminen. 5. Kiihtyneisyys (rauhattomuus) tai hitaus. 6. Väsymys tai voimattomuus. 7. Arvottomuuden tunteet tai kohtuuttomat/aiheettomat syyllisyyden tunteet (jopa harhaluuloisuuden asteisina). 8. Ajattelukyvyn heikkous, keskittymiskyvyttömyys tai päättämättömyys. 9. Kuolemanajatukset, itsemurhasuunnitelmat tai -yritykset.

3 Dystymian diagnostiset kriteerit (DSM-IV) Masentunut mieliala (suuren osan päivää, useimpina päivinä) Lapsilla ja nuorilla: mieliala voi olla ärtynyt. Kesto vähintään 2 vuotta. Lapsilla ja nuorilla: vähintään 1 vuosi. Kerrallaan vähintään 2 seuraavista: 1. Huono ruokahalu tai liiallinen syöminen. 2. Unettomuus tai liikaunisuus. 3. Uupumus/väsymys. 4. Huono itsetunto. 5. Keskittymisvaikeudet tai vaikeudet tehdä päätöksiä. 6. Toivottomuuden tunteet. 3

4 Nuorten tyypillisiä masennusoireita 4 Ärtyisyys, vihaisuus, kiukkuisuus, suuttumisherkkyys Ikävystyneisyys Mielialan voimakkaat vaihtelut Ihmissuhdeongelmat ristiriidat perheenjäsenten ja ystävien kanssa eristäytyminen perheestä ja ikätovereista Huolet omasta terveydestä Fyysiset oireet (vatsakivut, päänsärky, lihasjännitys) Jatkuva levottomuus, yliaktiivisuus Päihteiden käyttö, itsemurhayritykset Irralliset seksisuhteet (varsinkin tytöillä) Epäsosiaalisuus (varsinkin pojilla) pikkurikollisuus, tuhoaminen/hävittäminen

5 Murrosikä? Ohimenevän surun ja masennuksen tunteet ovat tavallisia nuoruusiässä. Nuoruusiän kehitykseen liittyvä ajoittainen alakuloisuus on eri asia kuin masennustila/depressio. Masennustilassa nuoren kehitys on lukkiutunut ja toimintakyky on selvästi heikentynyt. 5

6 Depression epidemiologiaa lapsilla ja nuorilla Vakava masennustila: Vallitsevuus lapsilla 2% (pojat:tytöt = 1:1). Vallitsevuus nuorilla 4-8% (pojat:tytöt = 1:2). Murrosiän myötä masennusriski siis lisääntyy (2-4x) varsinkin tytöillä. Kumulatiivinen ilmaantuvuus 18 vuoden ikään mennessä n. 20%. Lisäksi 5-10%:lla lapsista ja nuorista dg-kriteerit täyttämätön määrä vakavan masennustilan oireita liittyneenä merkittäviin psykososiaalisiin vaikeuksiin. Dystymia (esiintyvyydestä vain vähän tutkimustietoa): Vallitsevuus lapsilla 0,6-1,7% lapsilla ja 1,6-8,0% nuorilla. 6 AACAP Official Action: Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Depressive Disorders J. AM. ACAD. CHILD ADOLESC. PSYCHIATRY, 46:11, NOVEMBER 2007

7 Samanaikaissairastavuus depressiivisillä nuorilla 7 Vakava masennustila ja dystymia esiintyvät tavallisesti yhtä aikaa muiden (psyykkisten ja somaattisten) häiriöiden kanssa %:lla masentuneista nuorista samanaikaisesti muita psyykkisiä häiriöitä. 2 tai useampi komorbidi diagnoosi jopa 50%:lla. Tavallisimmat: 1. Ahdistuneisuushäiriöt 2. Käytöshäiriöt 3. ADHD 4. Päihdehäiriöt AACAP Official Action: Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Depressive Disorders J. AM. ACAD. CHILD ADOLESC. PSYCHIATRY, 46:11, NOVEMBER 2007

8 Komorbiditeetin merkitys 8 Merkittävä asia palvelujärjestelmän, ammattilaisten, nuorten ja heidän perheidensä kannalta. Masennusjaksojen lukumäärä, masennuksen aiheuttama kärsimys ja toimintakyvyn huononeminen suurempaa. Komorbiditeetilla selvä vaikutus myös mt-palveluiden käyttöön: Komorbiditeetit lisäävät hoitoon hakeutumista/ohjaamista. Eniten palveluiden käyttöä nuorilla, joilla on depression lisäksi päihdehäiriö. Sukupuoli vaikuttaa: Pojilla pelkkä depressio (siis ilman muita samanaikaisia häiriöitä) tuo harvoin hoidon piiriin. Tytöillä depression ja käytöshäiriön yhdistelmä vähentää hoidon piiriin tulemista. Essau CA & Chang WC: Epidemiology, comorbidity, and course of adolescent depression. Kirjassa: Essau CA (toim.) Treatments for Adolescent Depression. Theory and Practice. OUP UK, 2009.

9 Nuorten mielestä alkoholin saaminen on jo liiankin helppoa. Uusi Rovaniemi Masentuneisuus liittyy usein alkoholin käyttöön. Rohde et al., 1996: 50-60%:lla ensin masennus ja vasta myöhemmin alkoholi (niistä nuorista, joilla vakava masennus-tila tai dystymia yhdistyneenä alkoholin käyttöön). Rohde, P., Lewinsohn, P.M., & Seeley, J.R. (1996). Psychiatric comorbidity with problematic alcohol use in high school adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35,

10 Depressio ja ahdistuneisuushäiriöt 10 Ennemmin sääntö kuin poikkeus. Masentuneista nuorista %:lla ahdistuneisuushäiriö (21-50 %:lla käytöshäiriö ja n. 25 %:lla päihteiden käyttöä) Suurimmalla osalla ahdistuneisuushäiriö ennen depressiota. Nuorista, joilla nämä molemmat: 72 %:lla ensin ahdistuneisuushäiriö 12 %:lla ensin depressio 16 %:lla molempien alku saman vuoden aikana Sosiaalisten tilanteiden pelko ja määräkohteiset pelot usein ennen masennusta. Ahdistuneisuushäiriö useammin masentuneilla tytöillä (ja käytöshäiriö pojilla). Essau CA & Chang WC: Epidemiology, comorbidity, and course of adolescent depression. Kirjassa: Essau CA (toim.) Treatments for Adolescent Depression. Theory and Practice. OUP UK, 2009.

11 Depressio ja ADHD Diagnosoimattoman ja hoitamattoman ADHD-lapsen tragedia: Lapsi kuulee läpi kasvuvuosiensa yhä uudelleen, että hän on laiska, ilkeä, tyhmä, tottelematon, välinpitämätön, eikä yritä tarpeeksi ja tietää sisimmässään, että se ei ole totta 11 Tämä, jos mikä, on aika masentavaa

12 ADHD-diagnoosin ja - lääkityksen saamisen vaikeus Miksi ADHDlääkkeiden käyttö eroaa niin paljon Suomessa ja muissa Pohjoismaissa? 12 DDD = Defined Daily Dose

13 Nuorten masennuksen muita taustatekijöitä Perinnöllisyys Vanhemman masennus => 40% masennusriski ennen 20 vuoden ikää. Ruumiilliset sairaudet Liian varhaiset erokokemukset ja menetykset Laiminlyönnit, väkivalta, hyväksikäyttö, vanhemman menetys Ikätovereiden merkitys korostuu nuoruusiässä: ikätovereiden taholta tapahtuva syrjintä, kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jättö erityisen haavoittavaa 13

14 LGB-nuorten kokema stressi ja mt-oireet 14 Lesbo-, homo- ja bi-nuoret: Enemmän psyykkisiä oireita ja suisidaalisuutta kuin muilla nuorilla. > 1/3:lla itsemurhayritys. Enemmän oireita, jos vanhemmat eivät tienneet nuoren seksuaalisesta orientaatiosta tai jos molemmat vanhemmat reagoivat negatiivisesti asiaan. Seksuaalisen orientaationsa takia > 3/4 kokenut verbaalista kiusaamista. 15% fyysisen väkivallan kohteeksi. > 1/3 menettänyt ystäviä. Kiusatuilla ja ystäviä menettäneillä enemmän psyykkisiä oireita. Anthony R. D augelli: Mental Health Problems among Lesbian, Gay, and Bisexual Youths Ages 14 to 21. Clin Child Psychol Psychiatry July 2002 vol. 7 no

15 Rasismi ja mt-oireet Koettu rotuun perustuva syrjintä ja masentuneisuus/ahdistuneisuus liittyvät selvästi toisiinsa. Brondolo E et al.: Dimensions of perceived racism and self-reported health: examination of racial/ethnic differences and potential mediators. Ann Behav Med Aug;42(1): Koettu rasismi lisää merkittävästi sosiaalista ja emotionaalista pahoinvointia (masennusta, ahdistusta, itsemurhariskiä). Priest NC: Racism as a determinant of social and emotional wellbeing for Aboriginal Australian youth. Med J Aust May 16;194(10):

16 Älkää erotko lapsistanne! 16 Vanhempien menetys lapsuudessa lisää masennuksen ja alkoholiriippuvuuden riskiä nuorena ja vielä aikuisiässäkin. Amerikkalaistutkimus: vanhemman kuolema (ennen 16 v. ikää) lisäsi depression riskiä erittäin jyrkästi, mutta riski palasi tavanomaiselle tasolle 12 vuodessa. vanhempien avioero lisäsi depression riskiä myös merkittävästi, mutta riskitaso palasi tavanomaiseksi vasta 30 vuoden kuluttua. vanhempien avioero lisäsi alkoholiriippuvuuden riskiä, eikä riski palautunut normaaliksi koko seuranta-aikana. Depressioriski samanlainen sukupuolesta riippumatta. Vanhempien avioeron vaikutus alkoholiriippuvuuteen voimakkaampi naisilla. Kendler KS, Sheth K, Gardner CO, Prescott CA. Childhood parental loss and risk for first-onset of major depression and alcohol dependence: the time-decay of risk and sex differences. Psychol Med. 2002; 32:

17 Näkökulma vanhempien eroihin FT Seija Sihvola, FT, Lapsi 2000 ry:n pääsihteeri 17 Pätkittäisyys kaikkialla: työ, suhteet, lastenhoito. Avio- ja avoerojen raju lisääntyminen on vakava kansanterveydellinen haitta. Erot kuin itsestään selvä asia. Yleisesti vähätellään eron kielteistä vaikutusta lapsen elämään. Aikuisnäkökulma vallalla. Jokainen lapsi/nuori toivoo itselleen ehjän perheen, jossa oma isä ja äiti. Jokainen voi tehdä erojen ehkäisytyötä ja samalla edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. On uskallettava puolustaa parisuhteen pysyvyyttä. Ihmisiä on rohkaistava selvittelemään välejään ja kannustettava löytämään positiivisia ratkaisuja elämäänsä. Pitää olla kanttia sanoa, että älkää erotko, pysykää yhdessä. Seija Sihvola. Erojen ehkäisy vahvaksi tavoitteeksi. Suomen Lääkärilehti 2002; 57: 1279.

18 Nuoren depressio: moniulotteinen biopsykososiaalinen kokonaisuus 18 Ei joko-tai vaan sekä-että! Nuoren masennusoireilu: Psyykkinen sairaus? Normaali reaktio masentavalle ympäristölle? Jokainen meistä on vastuussa turvallisen, toisia kunnioittavan, suvaitsevaisen, ystävällisen ja myönteisen ilmapiirin luomisesta.

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Masennukseen liittyvät ilmiöt nuoruudessa Muutos lapsuuteen verrattuna Masennusoireet

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen NUOREN DEPRESSIO Potilasopas Linnea Haarasilta Mauri Marttunen Sisältö sivu Johdanto 4 Mitä masennuksella tarkoitetaan? 5 Mistä masennuksen voi tunnistaa? 6 Mistä masennus johtuu? 9 Masennusta voidaan

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö

Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö Varhainen puuttuminen nuorten masennukseen ja ahdistuneisuuteen Tampere 30.9.2009 Klaus Ranta ylilää ääkäri TAYS nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö Nuoruusiän n masennus Vakavan masennuksen esiintyvyys kasvaa

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

Tosi mies ei masennu?

Tosi mies ei masennu? TIETEESSÄ TARJA MELARTIN dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.melartin@fimnet.fi LAURI KUOSMANEN TtT, projektipäällikkö Sateenvarjo-projekti, Vantaan

Lisätiedot

Tunnistatko masennuksen

Tunnistatko masennuksen Tunnistatko masennuksen Työkaluja masennuksen tunnistamiseen ja ohjaukseen Sirpa Sundgren psykiatrinen sh, perheterapeutti, TtM Mielenterveys ja mielen sairaus Mielenterveys: elämäntaidollinen ja kokemuksellinen

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan.

Lisätiedot

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Duodecim 1996;112(18):1647 Tytti Solantaus, William Beardslee Katsaus Sisällys Ehkäisyn eettinen problematiikka ja tutkimusprosessi Riskiryhmän

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot