Keskushermostostimulanttien käyttö Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskushermostostimulanttien käyttö Suomessa"

Transkriptio

1 TOIMITTANEET: TIMO KLAUKKA, ARJA HELIN-SALMIVAARA, RISTO HUUPPONEN, JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ Keskushermostostimulanttien käyttö Suomessa K Lasten ja aikuisten ADHD:n hoidon perusta ovat psykososiaaliset interventiot. Vaikeissa ongelmissa käytetään tarvittaessa lisäksi keskushermostostimulantteja. K Stimulanteista metyylifenidaatin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla, erityisesti 7 14-vuotiaiden lasten hoidossa. Alueelliset erot stimulanttien käytössä ovat huomattavat. K On tärkeätä yhtenäistää hoitokäytäntöjä, luoda alueellisia hoitoketjuja ja kehittää sekä psykososiaalisia hoito- ja tukimuotoja ADHD:n hoidossa että koulutusta neuropsykiatristen häiriöiden hoidosta ja kuntoutuksesta. K Lääkkeiden käytössä tulee hyötyjen lisäksi ottaa huomioon niiden riskit ja haitat. Keskushermostostimulanteilla tarkoitetaan usein lääkeryhmää, johon kuuluvat metyylifenidaatti (MPH), dekstroamfetamiini (DEX) ja raseeminen amfetamiini (AMF). Tässä kirjoituksessa dekstroamfetamiinista ja raseemisesta amfetamiinista käytetään yhteislyhennettä AMF. Lääkeryhmän aineet vaikuttavat muita sympatomimeettejä enemmän dopamiinivälittäjäaineisiin. Suurten annosten väärinkäyttö aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta. Kansainvälisen ATC-luokituksen mukaan keskushermostoa stimuloiviin lääkeaineisiin (ryhmä N06B) kuuluvat myös atomoksetiini ja modafiniili. Tässä kirjoituksessa käytämme keskushermostoon vaikuttavista sympatomimeeteistä (ryhmästä N06BA) nimeä stimulantit. Suomessa oli 1960-luvulla käytössä useita amfetamiinia, fenmetraliinia ja metyylifenidaattia sisältäneitä lääkevalmisteita. Niiden väärinkäyttö suonensisäisinä ruiskeina lisääntyi ja lääkintöhallitus poisti vuonna 1968 keskushermostostimulantit myynnistä. Vuoteen 2003 asti, jolloin pitkävaikutteinen metyylifenidaatti tuli markkinoillemme, stimulanttihoito vaati Lääkelaitoksen (aiemmin lääkintöhallituksen) erityisluvan. Lisäksi muiden kuin atomoksetiinin määräämiseen vaaditaan erityisresepti. Keskushermostostimulantteja käytetään pääosin tarkkaavuushäiriöiden, hypersomnian ja uniapnean hoidossa. Keskittymisvaikeuksien stimulanttihoito on tunnettu vuodesta 1937 (1), jolloin aiheesta ilmestyi ensimmäinen tieteellinen julkaisu. Ensimmäiset stimulanttihoidot Suomessa toteutettiin 1960-luvulla Hyksin Lastenklinikalla vaikeiden minimal brain damage (MBD) -tapausten hoidossa (Donner M, henkilökohtainen tiedonanto, 2006). Nyt stimulanteista on noin eri puolilla maailmaa julkaistua tutkimusta, 250 katsausta ja yli 160 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, ensimmäiset niistä 1960-luvulta. Myös systemaattisia katsauksia ja meta-analyysejä on useita. Stimulanttien teho on osoitettu ADHD:n ydinoireiden, eli tarkkaavuusongelman, hyperaktiivisuuden ja impulsiivisuuden, lyhytaikaisessa hoidossa (2,3). Eurooppalaisen suosituksen mukaan vaikean ADHD:n ensilinjan hoito yli 6-vuotiaille on stimulanttilääkitys (4,5). Lasten ADHD:sta on Suomessa hiljattain julkaistu katsaus (6) ja kirjoitus keskushermostostimulanttien vaikutusmekanismeista ja sivuvaikutuksista (7). 5184

2 Tarkastelemme tässä artikkelissa stimulanttilääkityksen yleisyyttä maassamme vuonna 2005 erityisesti vuotiaiden lasten hoidossa, stimulanttien käytön kehitystä vuosina , käytön alueellisia ja erikoisalakohtaisia eroja sekä käyttöä eräissä muissa maissa. Taulukot 1, 2, ja 3 antavat perustietoa stimulanttien luokituksesta, vaikutuksista, haittavaikutuksista, varotoimista ADHDpotilailla sekä ajankohtaisesta keskustelusta. Aineistot Tässä selvityksessä on käytetty Lääkelaitoksen lääkemyyntirekisterin tietoja stimulanttien käytöstä vuosilta , Kansaneläkelaitoksen korvaustilastoja vuosilta sekä Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tietoja sairaanhoitopiirien ja koko maan väestöstä. Muiden Pohjoismaiden lääkeviranomaisilta on saatu kulutustietoja, jotka ovat keskenään vertailukelpoisia ja käyttävät koko väestöön suhteutettavaa mittayksikköä (DDD / asukasta / vrk). DDD / asukasta / vrk ilmaisee vuorokauden aikana tiettyä lääkettä yhden vrkannoksen ottaneiden henkilöiden määrän promilleina väestöstä. Lisäksi on käytetty tuloksia Englannin NICE:n (National Institute for Clinical Excellence) selvityksistä sekä Yhdysvalloissa tehdyistä prevalenssitutkimuksista. Sairaala-apteekeista toimitetut stimulantit eivät ole mukana tämän kirjoituksen tilastoissa ja prevalenssiluvuissa. Joissakin yksiköissä on vakiintunut käytäntö, että myös polikliininen hoito aloitetaan sairaalan apteekista toimitetulla lääkkeellä. Stimulanttihoidon potilasmäärät ja kehitys vuosina Lääkelaitoksen (11) ja Kansaneläkelaitoksen (12) tilastojen mukaan vuoden 2005 aikana metyylifenidaatti- tai amfetamiinihoitoa on saanut Suomessa henkilöä. Tämän lisäksi 175 henkilöä sai atomoksetiini- ja 185 modafiniilihoitoa. Yhteensä N06BA-ryhmän aineiden hoitoja on vuonna 2005 Suomessa annettu henkilölle. Vuodesta 1968 vuoteen 1998 asti Taulukko 1. Kansainvälinen luokitus, tilastointi ja sympatomimeetit. ATC-luokitus (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) = kansainvälinen lääkeaineiden luokitus, jossa koodin lähtökohtana on lääkkeen kohde-elin DDD (Defined Daily Dose) / as / vrk = kansainvälisessä tilastoinnissa käytetty laskennallinen kulutusarvo, joka perustuu määriteltyyn aikuisannostukseen / vrk Stimulantit eli keskushermostoon vaikuttavat sympatomimeetit = ATC-ryhmä N06BA, johon kuuluvat mm. seuraavat lääkeaineet (lääkeaine, lyhenne, tuotenimet): metyylifenidaatti MPH Ritalin, Concerta, Equasym dekstroamfetamiini DEX Dexedrin amfetamiini AMF Racemisk Amfetamin atomoksetiini ATX Strattera modafiniili MOD Modiodal, Provigil Stimulanttien prevalenssi = käyttäjien määrä suhteessa ikäryhmään tai alueen tai koko maan väestömäärään. Tässä kirjoituksessa ilmaistu prosenteissa. Taulukko 2. Keskushermostostimulanttien dokumentoidut edulliset vaikutukset ADHD:n hoidossa (6,10,11). Stimulantit lisäävät tarkkaavuutta impulssien hallintaa suunnittelukykyä kognitiivista kykyä, oppimiskykyä koulusuorituksia lyhytmuistia motoriikkaa välillisesti itsetuntoa Stimulantit vähentävät motorista aktiviteettia johdattelualttiutta aggressiivisuutta häiritsevää käyttäytymistä reaktioaikaa välillisesti itsekritiikkiä stimulanttihoidon käyttö oli Suomessa hyvin vähäistä. Sen jälkeen se lisääntyi, ja vuonna 1999 potilaiden kokonaismäärä oli jo 274. Tämän jälkeen kuudessa vuodessa ( ) tapahtui lähes 16-kertainen nousu (274:stä 4 343:een), mikä johtuu nimenomaan MPH:n käytön lisääntymisestä (kuvio 1). Muiden stimulanttien kohdalla ei ole tapahtunut suurta muutosta. MPH:n käytön lisääntyminen lasten ja nuorten hoidossa vuoden 2003 jälkeen näkyy selvästi kuviosta 2. Vuonna 2005 jo 63 % psykostimulanteilla hoidetuista potilasta oli alle 18-vuotiaita. Suurin osa alle 18-vuotiaista oli kouluikäisiä, alle 7-vuotiaita oli 80 ja alle 5-vuotiaita koko maassa 4 potilasta. Puolet stimulanttihoitoa saaneista on 7 14-vuotiaita. Vuoden 2005 aikana tämän ikäistä lasta sai MPH-hoitoa. Heistä 61 % oli 9 12-vuotiaita. MPH on kansainvälisesti käytetyin stimulantti. Vuonna 2003 markkinoille tullut pitkävaikutteinen valmiste on ohittanut käyttöluvuissa lyhytvaikutteisen version, jota käytetään nykyisin etenkin lääkityksen säätelyvaiheessa ja osittain rinnan pitkävaikutteisen kanssa. Pienillä koululaisilla lyhytvaikutteinen valmiste voi riittää koulupäivän ajaksi. DEX:ia on määrätty 7 14-vuotiaille lähes yksinomaan Varsinais-Suomessa (32/40). ATX:ia on vuonna 2005 määrätty 69:lle 7 14-vuotiaalle. Dekstroamfetamiinia ja atomoksetiinia on määrätty lapsille ainoastaan tarkkaavuushäiriö- tai ADHD-diagnoosien perusteella. Raseemista amfetamiinia sai vuonna 2005 neljä aikuista potilasta. Sukupuolijakautuma Stimulanttilääkityksen käyttö on pojilla tyttöjä yleisempää, ja ero on huomattavasti suurempi kuin ADHD:n 5185

3 Taulukko 3. Keskushermostostimulanttien kielteisiä vaikutuksia ja niihin liitettyjä varoituksia väärinkäytöstä tai riskeistä (6,10,11). Tavallisia ruokahalun väheneminen painon lasku tai painokäyrän tasaantuminen nukahtamisvaikeudet vatsakivut päänsärky Vähemmän tavallisia pituuskasvun mahdollinen lievä hidastuminen tahattomat lihasnykäykset tai tics'ien paheneminen dysforia tai lisääntynyt herkkyys väsyneisyys pyörrytys Harvinaisia agitaatio aggressiivisuus masennus verenpaineen kohoaminen sydämentykytys psykoosin kaltaiset oireet stereotypiat kouristuskynnyksen aleneminen urtikaria, ihottuma itsemurha-alttius (ATX:n käyttäjillä) Suositeltavat varotoimet: Lääkkeen annostelu ja antaminen on aikuisen käsissä, ei lapsen vastuulla. Lääkkeitä ei suositeta määrättäväksi niille, joilla on väärinkäytön tai väärän annostelun riski. Varmistuttava, ettei lääke joudu vääriin käsiin tai laittomaan katukauppaan. Sydänperäisten haittavaikutusten lisääntynyttä riskiä ja jopa äkkikuolemia epäillään liittyvän stimulanttihoitoihin lapsilla, joilla on sydämen rakennevika, kardiomyopatia tai rytmihäiriöitä. Myös psyykkisten haittavaikutusten riski on tutkimuksellisen huomion kohteena. esiintyvyyden vastaava ero. Vuosina MPH:lla ja DEX:llä hoidettujen poikien ja tyttöjen suhde on vaihdellut 12:n ja 8:n välillä, ja ero on kaventunut hieman. Sukupuolijakaumaa on kuvattu myös esim. Yhdysvalloissa toistakymmentä vuotta sitten; vuosien 1991 ja 1995 välillä suhde muuttui 9,8:sta 4,6:een (13). Alueelliset erot 7 14-vuotiaiden ikäryhmässä stimulanttihoitoa sai 2 7 lasta tuhannesta. Suurimmat prevalenssit olivat Varsinais-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueilla (0,6 % tai yli). Luvut olivat pienimmät (0,30 % tai alle) Ahvenanmaan, Länsi-Pohjan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Kuten taulukko 4 osoittaa, on miljoonapiirien välillä ja niiden sisällä selviä alueellisia eroja. Myös sairaanhoitopiirien sisällä käytännöt saattavat vaihdella huomattavasti. Kuvio 1. Stimulanttiryhmän lääkkeiden käyttäjämäärät Suomessa vuosina (Pitkävaikutteisen metyylifenidaatin luku vuodelle 2003 on laskennallinen arvio). Kuvio 2. Stimulanttihoitoa (MPH/DEX) vuosina saaneet 0 17-vuotiaat ja yli 17-vuotiaat. 5186

4 Erikoislääkärikohtaiset erot Stimulanttihoitoja määräävät Suomessa erikoislääkärit. Jos lääkärillä ei ole merkintää erikoisalasta, on käsityksemme mukaan kyseessä erikoistuva lääkäri, jota ohjaa erikoislääkäri. Stimulantteja 7 14-vuotiaille määränneet lääkärit ovat pääosin lastenneurologeja ja lastenpsykiatreja (kuvio 3). Lastenlääkärien osuus näkyy Etelä- Karjalan, Länsi-Pohjan, Itä-Savon ja Keski-Pohjanmaan piireissä. Lastenneurologien rooli on aiemmin ollut korostunut stimulanttihoidoissa. Tilanne on nyt muuttunut ja lastenpsykiatrien aktiivisuus näkyy eri osissa maata. Erityisesti Varsinais-Suomessa stimulanttihoito on pitkälti lastenpsykiatrien vastuulla. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että lastenpsykiatria on panostanut neuropsykiatriaan ja mm. käynnistänyt neuropsykiatrian työryhmän vuonna Myös Vaasan, Lapin, Etelä-Pohjanmaan ja Itä-Savon alueilla lastenpsykiatreilla on suurempi osuus hoidoista kuin lastenneurologeilla, kun taas Hus-alueella lastenneurologien osuus oli 71 % lastenpsykiatrien vastatessa 17 %:sta ja lastenlääkäreiden 2 %:sta 7 14-vuotiaiden lääkehoidosta. Syitä erikoisalojen hyvin erilaisiin käytäntöihin sairaanhoitopiireissä ei näiden tietojen pohjalta voida analysoida. Niihin vaikuttanevat mm. erilaiset hoidolliset traditiot, asenteet, tietotaidot ja erikoislääkäreiden alueellinen jakauma sekä yhteistyökäytännöt eri alojen välillä. Joillakin alueilla stimulanttihoito näyttää olevan vain muutaman lääkärin käsissä, vaikka koko maassa vuonna 2005 jo yli tuhat lääkäriä hoiti potilaita stimulanteilla. Kansainvälinen vertailu Kuvio 3. Lasten ja nuorten psykostimulanttihoidon prevalenssilukuja löytyy yksittäisistä tutkimuksista, joiden tutkimusasetelmat ovat hyvin erilaisia. Yhdysvalloissa lasten ja nuorten stimulanttihoidon prevalenssi on 2000-luvulla ollut 4 7 % (14,15,16, 17,18). Nopeinta kasvu oli 1990-luvulla (19). Esimerkkejä 2000-luvun eurooppalaisista tutkimuksista ovat Hollannin koko maan tutkimus (0 19 v), jossa näkyy käytön lisääntyminen viisinkertaiseksi vuodesta 1995 vuoteen 1999 (0,15 vs. 0,74 %) (20), sekä Saksassa tehty tutkimus MPH:n prevalenssista (5 15 v), jonka mukaan käyttö yleistyi vuoden aikana ( ) 0,6 %:sta 1,4 %:iin (21). Taulukko 5 antaa kuvan pohjoismai vuotiaiden lasten metyylifenidaatti (MPH) -hoidosta vastaavien lääkärien erikoisalat vuonna Taulukko vuotiaiden lasten metyylifenidaattihoidot miljoonapiireittäin ja sairaanhoitopiireittäin vuonna Miljoonapiirien Sairaan vuotiaita MPH-hoitoa 7-14-vuotiaiden erityisvastuualueet hoitopiiri saaneet MPH-hoidon prevalenssi, % Hyks Hus ,41 Etelä-Karjala ,62 Kymenlaakso ,41 Tyks Varsinais-Suomi ,73 Satakunta ,61 Tays Pirkanmaa ,36 Etelä-Pohjanmaa ,24 Kanta-Häme ,33 Päijät-Häme ,55 Vaasa ,55 Kys Pohjois-Savo ,46 Etelä-Savo ,65 Itä-Savo ,48 Keski-Suomi ,51 Pohjois-Karjala ,54 Oys Pohjois-Pohjanmaa ,34 Kainuu ,30 Keski-Pohjanmaa ,30 Lappi ,32 Länsi-Pohja ,23 Ahvenanmaa ,19 Koko maa ,

5 sesta kehityksestä (DDD/1 000 asukasta/vrk). Rekisterit ovat tiedon keruun suhteen jonkin verran erilaisia, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden yleislinjojen vertailuun. Erot ovat suuria. Käyttöluvut ovat Suomeen verrattuna Tanskassa kaksinkertaiset, Ruotsissa kolminkertaiset, Norjassa kahdeksan- ja Islannissa jopa yli 20-kertaiset. Syitä ei ole tutkittu. Suomessa käytön lisääntyminen on aivan viime vuosina ollut suhteellisesti muita Pohjoismaita nopeampaa. Kaikissa Pohjoismaissa viranomaiset seuraavat stimulanttien käyttötilannetta systemaattisesti. Yhteenveto ja pohdinta Selvityksemme tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa stimulanttien käytöstä maassamme ja verrata eri maista kertyneitä tietoja. Taustatiedot ja tulokset eivät kerro eri hoitomenetelmien alueellisista ja paikallisista variaatioista, eivätkä siitä, miten stimulanttihoidot sijoittuvat hoitokäytäntöjen kirjoon. Niiden perusteella ei ole mahdollista ottaa kantaa siihen, onko lääkehoidon osuus ADHD:n kokonaishoidossa maassamme riittävä, liian alhainen tai liiallinen. Emme myöskään tiedä, onko jollakin alueella käynyt niin, että stimulanttihoito olisi lasten ADHD:ssa ensimmäinen tai ainut hoitokeino. Näin ei mielestämme saisi käydä. Tarvitsemme lisää tutkimustietoa Suomen hoitokäytäntöjen kehityksestä. Lääkelaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen tietojen perusteella stimulanttihoidon prevalenssi Suomessa (MPH+AMF) vuonna 2005 oli vuotiaiden ryhmässä 0,45 %, vuotiailla 0,30 % ja koko väestössä 0,08 % vuotiaat muodostivat suurimman käyttäjäryhmän; heidän Taulukko 5. Keskushermostostimulanttien (ATC-ryhmä: NO6BA) kulutus Pohjoismaissa vuosina , kaikki ikäryhmät, DDD / asukasta / vrk (23,24,25,26,27,28). Suomi Ruotsi Tanska Norja Islanti ,11 0,71 0,4 1,84 5, ,25 0,96 0,6 2,64 7, ,45 1,28 0,8 3,67 9,70 osuutensa oli 33 % koko määrästä. Suomessa lasten ADHD:n lääkehoito on lisääntynyt hyvin nopeasti ja muissa Pohjoismaissa vielä huomattavan paljon nopeammin. Koko maassa 7 14-vuotiaiden ikäryhmässä keskimäärin hiukan alle 1 lapsi 200:sta sai lääkehoitoa vuonna Muualla kuin Suomessa tehtyjen epidemiologisten tutkimusten perusteella ADHD:n prevalenssi tässä ikäryhmässä on yleensä 3 5 %. Näiden tutkimuksien perusteella arvioituna keskimäärin yksi kymmenestä ADHD-lapsesta saa Suomessa lääkehoitoa osana mahdollista muuta psykososiaalista kuntoutusta. Tyttöjen osuus 7 14-vuotiaista lääkkeillä hoidetuista ADHDlapsista on Suomessa 11 %. Ero voi johtua tyttöjen ja poikien hoidon eroista, mutta myös siitä, että tyttöjen ADHD-oireisto on vaikeampi tunnistaa. Lääkehoidon yleistyminen edellyttää, että erityisesti alaikäisten lääkehoidon kehitystä seurataan. Stimulanttien haittavaikutukset ja riskit on tärkeä huomioida riittävästi kliinisessä käytännössä. Olisi eduksi, jos Lääkelaitoksen ja Kelan stimulantteja koskevat tilastotiedot kerättäisiin samojen periaatteiden mukaisesti, mm. niin, että myyntiluvallisten ja erityisluvallisten aineiden vertailu olisi helposti tehtävissä. Yhtenäistä tilastotietoa tarkkaavuushäiriöiden diagnoosien määrästä on vaikea löytää. Suomeen voitaisiin luoda kansallinen laaturekisteri, joka aktiivisesti seuraisi ja tukisi lasten ja nuorten vaikeahoitoisen ADHD:n hoitokäytännön kehitystä. Ruotsissa tällainen rekisteri on olemassa: Nationellt kvalitetsregister för behandling av barn och ungdomar med svår AD/HD, (28). Huomattavat alueelliset erot viittaavat siihen, että hoitokäytännöt ja erikoislääkärikoulutuksen sisältö ovat erilaisia eri puolilla maata. ADHD:n kokonaishoidon kannalta olisi tärkeätä, että sekä lastenpsykiatreilla että lastenneurologeilla olisi riittävästi kokemusta ja tietoa häiriöstä sekä sen monipuolisista psykososiaalisista hoitomenetelmistä ja lääkehoidosta. Tulevaisuuden haasteina korostamme hyvien monipuolisten hoitokäytäntöjen ja -ketjujen edelleen kehittämistä sekä yhtenäisen koulutusjärjestelmän luomista neuropsykiatrian alalle. Tärkeätä olisi selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä lääkehoidon käyttöön onko lääkehoito yhteydessä lapsen oireiluun ja toimintakyvyn tasoon vai enemmän sattumanvaraisesti siihen, mistä perhe on lapselleen apua lähtenyt hakemaan? Selvitys vanhempien ja lasten tyytyväisyydestä saatuun hoitoon antaisi tärkeää lisäarvoa hoitojärjestelmien kehittämiselle jatkossa. Koska Suomessa hoitokäytännöt vaihtelevat paljon, ja koska eurooppalainen ADHD:n hoitosuositus suosittelee stimulantteja ensisijaisesti vaikean ADHD:n hoitoon, olisi tärkeää määritellä vaikean ADHD:n käsite. ADHD:ta käsittelevä Käypä hoito -suositus on tekeillä. Se on tämän selvityksen valossa erityisen tarpeellinen ja tervetullut laadun kehittämisen apuväline. Kirjallisuutta 1 Bradley C. The behaviour of children receiving Benzedrine. Am J Psychiatry 1937;94: Dalsgaard S, Thomsen PH. Evidence-based treatment of ADHD/DAMP in children and adolescents with central stimulants. Ugeskr Laeger 2001;163: National Institute for Clinical Excellence. Methylphenidate, atomoxetine and dexamphetamine for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents, Verkossa: 4 National Institute for Clinical Excellence. Methylphenidate (Ritalin, Equasym) For Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) In Childhood. London Taylor E, Döpfner M, Sergeant J ym. European clinical guidelines for hyperkinetic disorder first upgrade. Eur Child Adolesc Psych 2004;13:S1. 6 Voutilainen A, Sourander A, Lundström B. Lasten tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö neuropsykiatrisena ongelmana. Duod 2004;120: Airaksinen E, Airaksinen M, Nuorten aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriön lääkehoidon perusteet. Duod 2003;119: Banaschewski T, Coghill D, Santosh P ym. Long-acting medication for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European treatment guideline. Eur Child Adolesc Psychiatry Julkaistu verkossa , 10 Kadesjö B (toim.). ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsen 2002, s

6 11 Paakkari P, Koivunen A. Tilastotietoja vuosilta Helsinki: Lääkelaitos, 2006, 12 Tyrkkö K. Tilastotietoja metyylifenidaatin käyttöluvuista , erityisesti 7 14-vuotiailla Helsinki: Kansaneläkelaitos, Zito JM. Pharmacoepidemiology of methylphenidate and other medications for the treatment of ADHD. United States: Mental Health, Rowland AS, Umbach DM, Stallone L, Bohlig EM, Sandler DP. Prevalence of medication treatment for attention deficit hyperactivity disorder among elementary school children in Johnston County, North Carolina, Am J Public Health 2002;92: Olfson M, Marcus SC, Weissman MM, Jensen PS. National trends in the use of psychotropic medications by children. Journal Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41: Martin A, VanHoof T, Stubbe D, Sherwin T, Scahill L. Multiple psychotropic pharmacotherapy in children and adolescents: A study of Connecticut Medicaid managed care. Psychiatr Serv 2003;54: Guevara J, Lozan, P,Wickizer T, Mell L, Gephart H. Psychotropic medication use in a population of children who have attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics 2002;109: Zito JM, Safer DJ, dosreis S ym. Psychotropic practice patterns for youth: A 10-year perspective. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157: Ellison AT, Pottick KJ, Zito J ym. Identification and treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A lifespan perspective. Kirjassa: U.S. Department of Health and Human Services. United States: Mental Health, 2002, ss Schirm E, Tobi H, Zito JM, de Jong-van den Berg LTW. Psychotropic Medication in Children: A Study From The Netherlands. Pediatrics 2001;108: Schmidt-Troschke SO, Ostermann, T, Melcher D, Schuster R, Erben CM, Matthiessen PF. The use of methylphenidate in children: Analysis of prescription usage based in routine data of the statutory health insurance bodies concerning drug prescriptions. Gesundheitswesen 2004;66: Lääkelaitos, Läkemedelsinformationen, Danmark, Lægemiddelstyrelsen, Norge, Folkehelseinstituttet, Islannin sosiaali- ja terveysministeriö, Nationellt kvalitetsregister för behandlingen av Barn och Ungdomar med Svår AD/HD (BUSA). Björn Lundström LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Hus, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Arja Voutilainen LKT, apulaisylilääkäri, lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys Hus, Lasten ja nuorten sairaala Andre Sourander dosentti, apulaisylilääkäri Turun yliopisto ja Tyks, lastenpsykiatria Visiting professor, Department of child and adolescent psychiatry Columbia University, New York, USA Toistuuko stimulanttilääkkeiden historia? Kaikkien stimulanttilääkkeiden määräämiseen vaaditaan Suomessa huumausaineresepti. Tämä hankaloittaa tietyssä määrin niiden käyttöä ADHD:n hoidossa. On syytä palauttaa mieleen, miksi ja miten tähän on jouduttu. Keskushermostoa stimuloivaa amfetamiinia, dekstroamfetamiinia, fenmetraliinia ja metyylifenidaattia käytettiin Suomessa runsaasti vielä luvulla mm. masennus- ja laihdutuslääkkeinä sekä väsymyksen, keskittymiskyvyn puutteen ja narkolepsian hoitoon. Väärinkäyttöä alkoi esiintyä ensin Ruotsissa ja sittemmin Suomessa: stimulantteja ruiskutettiin suoneen tai niitä nuuskattiin. Näin käytettynä aineet aiheuttivat euforian lisäksi riippuvuutta ja hengenvaarallisia toksisia reaktioita, erityisesti kun sietokyky aineeseen kohosi ja huumevaikutuksen aikaansaamiseksi annoksia oli lisättävä. Lokakuussa 1968 lääkintöhallitus poisti lääkevalmisteet myynnistä, ja niiden toimittaminen apteekista edellytti sen jälkeen lääkintöhallituksen potilaskohtaisen luvan, jonka lääkäri joutui perustelemaan. Stimulanttien maailmanlaajuinen väärinkäyttöepidemia johti siihen, että ne otettiin Yhdistyneiden kansakuntien huumausainevalvontaan vuoden 1972 psykotrooppisten aineiden yleissopimuksessa, jossa ne luokiteltiin kansanterveydelle huomattavan vaarallisiksi ja hoidon kannalta vähän tai kohtalaisen merkityksellisiksi aineiksi. Valmistukseen, kauppaan ja jakeluun on sen jälkeen kohdistettu erityisiä kansainvälisiä valvontatoimia, ja niiden käyttö lääkinnässä edellyttää huumausainereseptin. Näillä toimenpiteillä stimulanttilääkevalmisteiden väärinkäyttö tyrehtyi. Mitä historia opettaa nyt, kun stimulantit ovat tulleet takaisin, nyt ADHD:n hoitoon? Amfetamiiniriippuvuuden syntyminen edellyttää annosten huomattavaa suurentamista, ja väärinkäyttö perustuu yleensä suuria lääkepitoisuuksia nopeasti verenkiertoon ja aivoihin tuottaviin käyttötapoihin. Tällaisia ovat tabletin liuottaminen ruiskeeksi ja tablettijauheen nuuskaus tai poltto. Suun kautta nautittuna ja erityisesti hitaasti lääkeainetta vapauttavia depotvalmisteita käytettäessä riippuvuutta ja väärinkäyttöä tuskin ilmenee. Muun muassa Yhdysvalloissa lääkkeitä on kuitenkin ajautunut laittomaan myyntiin: tabletteja on jauhettu käytettäväksi ruiskuhuumeena. Stimulanttien lääkinnällinen käyttö lisääntyy Suomessa nopeasti. Lääkkeitä käsitellään kodeissa, niitä on käytössä tai käyttämättömänä yhä useammassa paikassa ja säilytystavat vaihtelevat. Tämä lisää riskiä, että lääkevalmisteita joutuu myös asiattomaan käyttöön. Metyylifenidaatin tuoteseloste korostaa, että lääkettä määrää vain tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoitoon perehtynyt lastentautien, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastenneurologian erikoislääkäri. On hyvä syy yhtyä Eila ja Mauno Airaksisen toteamukseen: Erityistä huolta on pidettävä siitä, etteivät stimulanttilääkkeet joudu asiattomiin käsiin (1). Näin varmistetaan, ettei stimulanttien historia pääse toistamaan itseään. Kirjallisuutta 1 Airaksinen E, Airaksinen M. Nuorten aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriön lääkehoidon perusteet. Duodecim 2003;119: Juhana E. Idänpään-Heikkilä professori, pääsihteeri CIOMS, c/o WHO 5189

ADHD:n Käypä hoito suositus Osa I: Lapset ja ADHD ADHD:n lääkehoito lapsilla

ADHD:n Käypä hoito suositus Osa I: Lapset ja ADHD ADHD:n lääkehoito lapsilla ADHD:n Käypä hoito suositus Osa I: Lapset ja ADHD ADHD:n lääkehoito lapsilla Arja Voutilainen LKT lastenneurologi 12.10.2017 Lasten neuropsykiatrian yksikkö, HYKS Sidonnaisuudet (3v) HYKS Lastenneurologia

Lisätiedot

Yes. Psychosocial intervention Parent Training. Significant impairment exists

Yes. Psychosocial intervention Parent Training. Significant impairment exists Stimulantti vai atomoksetiini? Lastenpsykiatriyhdistyksen kevätkoulutuspäivät 20.-21.4.2009 21.4.2009 Leena Pihlakoski TYKS/lastenpsykiatria, neuropsykiatrian tr European Guidelines 2004: Psychosocial

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Stimulantti vai atomoksetiini?

Stimulantti vai atomoksetiini? Stimulantti vai atomoksetiini? Lastenpsykiatriyhdistyksen kevätkoulutuspäivät 20.-21.4.2009 Leena Pihlakoski TYKS/lastenpsykiatria, neuropsykiatrian tr European Guidelines 2004: Psychosocial Treatment

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD PUHUKAA ADHD:STÄ Tässä luvussa tarjotaan sekä vanhemmille että opettajille oivallisia tapoja puhua ADHDhäiriöstä, sen oireista ja vaikutuksista. Lukuun kuuluu kappaleita ADHD:n oireista ja niiden muuttumisesta

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria

PROFESSORILUENTO. Professori André Sourander. Lääketieteellinen tiedekunta. Lastenpsykiatria PROFESSORILUENTO Professori André Sourander Lastenpsykiatria Lääketieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori André Sourander pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen

Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Liite III Muutoksia valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huom! Nämä muutokset sisällytetään voimassa oleviin valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen, jotka ovat koordinaatioryhmämenettelyssä

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalla lääkärille Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa Tarkistuslista 2 tarkistuslista Attentin 5mg tabletti

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Tilastot tutkijan näkökulmasta

Tilastot tutkijan näkökulmasta 40 vuotta Tilastot tutkijan näkökulmasta Timo Klaukka Terveystutkimuksen päällikkö, Kela 19.11.2004 40 vuotta Tilastot ovat vaativa tietoaarteisto Tilastot ovat hyvä apuväline ja niistä voi jopa kiinnostua

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Päivi Laitinen Ylikemisti Tiedon keruu Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Eesti, Liettua, Islanti,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Still kuvasi v. 1902 Lancetissa lasten käyttäytymisoireiston,

Still kuvasi v. 1902 Lancetissa lasten käyttäytymisoireiston, Katsaus ARJA VOUTILAINEN, ANDRÉ SOURANDER JA BJÖRN LUNDSTRÖM Lasten tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö neuropsykiatrisena ongelmana Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö (ADHD) on yksi yleisimpiä lasten

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 2004 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 3 / 2 6 Timo Tuori, Britta Sohlman, Marko Ekqvist, Tytti Solantaus Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito Suomessa 1995 24 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Dnro 86/03/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Tarja Myllärinen, Johtaja, sosiaali- ja terveys

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 1 Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Lääkelaitos, Kela ja Stakes Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 2 Lääkehoito ja raskaus -hankkeen

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuustiedot 2015 Ennakkotiedot Somaattinen erikoissairaanhoito Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Finlandia-talo 10. 11.11.2016 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL

Lisätiedot

Ylivilkkaus on käyttäytymismuoto, jonka

Ylivilkkaus on käyttäytymismuoto, jonka Katsaus Eeva Aronen Lasten ylivilkkausoireet ovat yleisiä. Vaikeimmat muodot diagnosoidaan tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden (DSM-IV) tai hyperkineettisten häiriöiden (ICD-10) nimikkeellä. Ylivilkkauden

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

TIETOA ADHD:STÄ JA CONCERTASTA

TIETOA ADHD:STÄ JA CONCERTASTA TIETOA ADHD:STÄ JA CONCERTASTA ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö Mitä ADHD on? ADHD-lyhenne on peräisin termistä Attention Deficit Hyperactivity Disorder, joka tarkoittaa suomeksiaktiivisuuden

Lisätiedot

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja?

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Fimean moniammatillisen verkoston työpaja 6.2.2014 Leena K Saastamoinen, FaT, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kenelle? Iäkkäille? Lääkekaton ylittäjille?

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot