Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyn mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyn mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyn mahdollisuudet Professori Mikael Knip Lasten ja nuorten klinikka, Helsingin yliopisto Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, HYKS

2 ALLE 15-VUOTIAITTEN SUOMALAISTEN LASTEN TYYPIN 1 DIABETEKSEN ILMAANTUVUUS Ilmaantuvuus/100,

3 TYÖHYPOTEESI TYYPIN 1 DIABETEKSESTA tyypin 1 diabetes on oman puolustusjärjestelmän epätarkoituksenmukaisen toiminnan seurausta, joka johtaa haiman saarekkeiden insuliinia tuottavien solujen lähes täydelliseen tuhoon ja pysyvään insuliininpuutokseen jolle altistavat sekä ns. kudosantigeeneja koodavat HLAgeenit että joukko HLA-alueen ulkopuolisia geenejä jonka laukaisijana toimi yksi tai useampi ulkoinen tekijä jota vie eteenpäin yksi tai useampi ulkoinen tekijä jonka tautiprosessin etenemiseen vaikuttaa joukko muita ympäristötekijöitä jossa tautialttiuteen vaikuttavat geenit ja ulkoiset tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa tautiprosessin eri vaiheissa

4 TYYPIN 1 DIABETEKSEN KEHITTYMINEN Insuliininerityskyky, % Modifioivat tekijät 100 Kliininen diabetes II. Laukaisija IV. III. I. 2 kk - >20 vuotta Ikä Eteenpäin vievä antigeeni Beetasoluautoimmuniteetti Perinnöllinen alttius

5 TYYPIN 1 DIABETEKSEN EHKÄISY Avoimet kysymykset: - Milloin ryhtyä toimenpiteisiin? - Mikä on oikea kohderyhmä? - Mitä hoitovaihtoehtoja on olemassa?

6

7 Insulininerityskyky, % PRIMÄÄRIEHKÄISY TYYPIN 1 DIABETEKSEN EHKÄISY II. Laukaisija SEKUNDAARIEHKÄISY Modifioivat tekijät Kliininen diabetes TERTIÄÄRI- EHKÄISY 0 IV. III. I. Eteenpäin vievä antigeeni Beetasoluautoimmuniteetti Perinnöllinen alttius Ikä

8 TYYPIN 1 DIABETEKSEN EHKÄISYYN TÄHTÄÄ- VIEN KLIINISTEN TUTKIMUSTEN EHDOT I Tutkittavalla hoitotoimenpiteellä tulee olla tieteelliset perusteet Autoimmuunidiabeteksen kokeelliset tutkimukset puhuvat sen puolesta että käytettävä hoitokeino on tehokas

9 TYYPIN 1 DIABETEKSEN EHKÄISYYN TÄHTÄÄ- VIEN KLIINISTEN TUTKIMUSTEN EHDOT II Käytettävissä olevat toksikologiset tiedot viittaavat siihen, että hoitotoimenpide on turvallinen Kliininen tutkimus tulee suunnitella ja toteuttaa niin että se tuottaa tieteellisesti luotettavaa tietoa riippumatta siitä, onko hoidolla toivottua tehoa vai ei

10 DIABETEKSEEN LIITTYVIEN AUTOVASTA-AINEIDEN KUMULATIIVINEN ILMAANTUVUUS KAHDEN ENSIM- MÄISEN IKÄVUODEN AIKANA Autovasta-aineiden prevalenssi (%) Ikä (kk) DIPP ICA IAA GADA IA-2A Kimpimäki ym. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:

11 PRIMÄÄRIEHKÄISYN VAIHTOEHDOT enterovirusinfektioiden estäminen - antidiabetogeeninen enterovirusrokote? - pikkulapsen kotihoito tai perhepäivähoito? varhaislapsuuden ruokinta - vieroitus erikoiskorvikkeelle, jos rintamaito ei riitä täysimetykseen puolen vuoden ikään saakka? - iso annos D-vitamiinia?

12 PRIMÄÄRIEHKÄISY MENOSSA OLEVAT TUTKIMUKSET TRIGR (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) - vieroitus pitkälle hydrolysoidulle korvikkeelle lapsilla, joilla on tyypin 1 diabetesta sairastava perheenjäsen ja HLAgeenien määräämä tautialttius NIP esitutkimus, jossa korvikkeeseen on lisätty omega-3- rasvahappoa (dokosahekseenihappo, DHA). Rekrytointi päättynyt FINDIA esitutkimus, missä selvitetään voidaanko vähentää beetasoluautoimmuniteetin ilmaantumista vieroittamalla HLA-tautialttiuden omaavat lapset insuliinivapaalle korvikkeelle (tulokset valmistumassa)

13 TRIGR-ESITUTKIMUKSEN KYSYMYS ONKO MAHDOLLISTA VÄHENTÄÄ DIABETEKSEEN LIIT- TYVIEN AUTOVASTA-AINEIDEN ILMAANTUMISTA POIS- TAMALLA LEHMÄNMAITOPROTEIINIT RISKILASTEN RUOKAVALIOSTA 6-8 ENSIMMÄISEN ELINKAUUDEN AJAN? TRIGR esitutkimus

14 VÄHINTÄÄN YHDEN AUTOVASTA-AINEEN ILMAANTUMINEN Knip ym. New Engl J Med 2010; 363:

15 VÄHINTÄÄN KAHDEN AUTOVASTA-AINEEN ILMAANTUMINEN Knip ym. New Engl J Med 2010; 363:

16 VIEROITUS PITKÄLLE HYDROLYSODULLE KORVIKKEELLE: AUTOVASTA-AINEIDEN HASARDISUHTEET Knip ym. New Engl J Med 2010; 363:

17 TYYPIN 1 DIABETES Yhteensä 16 tapaus - 9/116 (7.8%) verrokkiryhmässä - 7/114 (6.1%) hydrolysaattiryhmässä Protokollan mukaan: 4/111 (3.6%) Poisjääneet: 3/22 (13.6%) TRIGR esitutkimus

18 JOHTOPÄÄ ÄÄTÖKSET Vieroitus pitkälle hydrolysoidulle korvikkeelle vähentää diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden ilmaantumisen noin 50 prosentilla 10 ikävuoteen mennessä Varhainen ravintointerventio näyttää ehkäisevän diabetekseen johtavan tautiprosessin käynnistymistä noin puolella tapauksista Tulokset viittaavat siihen että tyypin 1 diabeteksen ehkäisy on mahdollisuuksien rajoissa TRIGR esitutkimus

19 PÄÄTELMÄ VIEROITUSTA PITKÄLLE HYDROLYSOIDULLE KOR- VIKKEELLE VOIDAAN SUOSITELLA IMEVÄISIKÄISELLE LAPSELLE PERHEESSÄ, JOSSA ON TYYPIN 1 DIABE- TESTA SAIRASTAVA PERHEENJÄSEN JA VIEROITUS TAPAHTUU ENNEN PUOLEN VUODEN IKÄÄ TRIGR esitutkimus

20 VARSINAISEN TRIGR -TUTKIMUKSEN KYSYMYS ONKO MAHDOLLISTA VÄHENTÄÄ (i) DIABETEKSEEN-LIITTYVIEN AUTOVASTA-AINEIDEN JA/TAI KLIINISEN DIABETEKSEEN ILMAANTUMISTA 6 IKÄVUOTEEN MENNESSÄ (ii) KLIINISEN DIABETEKSEN ILMAANTUMISTA 10 IKÄ- TEEN MENNESSÄ VIEROITTAMALLA RISKILAPSET PITKÄLLE HYDROLY- SOIDULLE KORVIKKEELLE 6-8 ENSIMMÄISEN ELIN- KUKAUDEN AIKANA

21 TRIGR TUTKIMUKSEN NYKYVAIHE 77 TUTKIMUSKESKUSTA 15 MAASSA REKRYTOINTI ALKOI TOUUKOKUUSSA 2002 JA PÄÄTTYI HELMIKUUSSA LASTA SATUNNAISTETTIIN, VANHIN LAPSI TÄYTTÄÄ 9 VUOTTA TOUKOKUSSA JA NUORIN 4 VUOTTA HELMIKUUSSA TÄNÄ VUONNA

22 TRIGR TUTKIMUKSEN ETENEMINEN Åkerblom ym. Diabetologia 2011; 54: painossa

23 SEKUNDAARIEHKÄISY I PÄÄTTYNEET TUTKIMUKSET TUTKIMUS HOITOMENETELMÄ LOPPUTULOS DPT-1, parenteraalinen haara insuliini - DPT-1, oraalinen haara insuliini - (+/-) ENDIT nikotiiniamidi - DIPP hoitotutkimus insuliini nenäsuihkeena - MENOSSA OLEVAT TUTKIMUKSET TUTKIMUS HOITOMENTELMÄ NYKYTILANNE TRIALNET insuliini suun kautta Rekrytointi jatkuu Australialainen esitutkimus insuliini nenäsuihkeena Rekrytointi jatkuu

24 DIPP-TUTKIMUKSEN HOITOTUTKIMUS INTRANASALISELLA INSULIINILLA Yhteensä 49 sairastunutta Yhteensä 47 sairastunutta Näntö-Salonen ym. Lancet 2008; 372:

25 DIABETESVAPAA ELOON- JÄÄMINEN DIPP-TUTKIMUK- SEN INDEKSITAPAUSTEN JOUKOSSA (A)9 JA SISARUS- TEN JOUKOSSA (B) Näntö-Salonen ym. Lancet 2008; 372:

26 SEKUNDAARIPREVENTIO II SUUNNITTEILA OLEVAT TUTKIMUKSET TUTKIMUS HOITOMENETELMÄ VAIHE Monoklonaalinen anti-cd3 anti-cd3 suunnitteilla Kiihdyttäjähypoteesin metformiini suunnitteilla testaus GAD-rokote Diamyd-GAD suunnitteilla

27 PÄÄTTYNEET TUTKIMUKSET TUTKIMUS Syklosporiini Anti-CD3 monoklonaalinen vasta-aine GAD-rokote DiaPep277 TERTIÄÄRIEHKÄISY I LOPPUTULOS Oman insuliinituotannon parempi säilyminen hoidon aikana Oman insuliinituotannon parempi säilyminen 36 kuukauden ajan Oman insuliinituotannon parempi säilyminen 30 kuukauden ajan Oman insuliinituotannon parempi säilyminen 12 kuukauden ajan aikuisilla, ei tehoa lapsipotilailla Anti-CD20 monoklo- Oman insuliinituotannon parempi säilyminen 12 kuukauden naalinen vasta-aine ajan (Rituximab)

28 TERTIÄÄRIEHKÄISY II MENOSSA OLEVAT TUTKIMUKSET TUTKIMUS PÄÄTEMUUTTUJA VAIHE CTLA-4 Ig Oman insuliinituotannon säilyminen Rekrytointi päättynyt (Abatacept) IL1-reseptorianta- Oman insuliinituotannon säilyminen Rekrytointi jatkuu gonisti (Kineret ) Antitymosyyttiglobuliini (ATG) Oman insuliinituotannon jatkuminen

29 Milloin ryhtyä ehkäisyyn? Primääriehkäisy: Imeväisiässä Sekundaariehkäisy: Niin nopeasti kuin mahdollista ensimmäisten beetasoluautoimmuniteetin markkereiden ilmaannuttua Tertiääriehkäisy: Niin pian kuin mahdollista kliinisen diabeteksen diagnoosin jälkeen

30 Mikä on oikea kohderyhmä? Primääriehkäisy: Imeväisikäiset lapset, joilla on HLAgeenien välittämä tautialttius Sekundaariehkäisy: Yksilöt, joilla on vähintään kaksi diabetekseen liittyvää autovasta-ainetta kahdessa perättäisessä näytteessä Tertiääriehkäisy: Ensisijaisesti murrosiän ohittaneet potilaat, joilla on vasta todettu tyypin 1 diabetes

31 Mitä hoitovaihtoehtoja on olemassa? Primääriehkäisy: Turvalliset hoidot, jotka vaikuttavat edullisesti oman puolustusjärjestelmän säätelyyn Sekundaariehkäisy: Eri hoitokeinojen yhdistelmät, joissa kullakin keinolla on oma vaikutusmekanisminsa Tertiääriehkäisy: Eri hoitokeinojen yhdistelmät, joissa kullakin keinolla on oma vaikutusmekanisminsa

32 Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyn mahdollisuudet? Primääriehkäisy: TOIVOA ON Sekundaariehkäisy: ONKO TOIVOA? Tertiääriehkäisy: LIIAN MYÖHÄÄN?

33 KATSOMMEKO OIKEAAN SUUNTAAN?

34 LAPSUUSIÄN DIABETEKSEN KANSALLINEN VERKOSTO AUTOIMMUNITEETTI GENETIIKKA - Olli Simell - Jorma Ilonen - Outi Vaarala - Robert Hermann - Hans K. Åkerblom - Riitta Veijola - Sanna Hoppu - Marika Kukko - Petri Kulmala - Matti Ronkainen - Heli Siljander - Tuula Simell - Taina Härkönen ULKOISET TEKIJÄT EPIDEMIOLOGIA - Antti Reunanen - Anita Kondrashova - Heikki Hyöty - DiMe - Maria Lönnrot - TRIGR (MIP) - Karita Sadeharju - DIPP - Hanna Viskari - Suvi Virtanen TUTKIMUSRYHMÄT

35 TUTKIMUKSEN RAHOITTAJAT - National Institute of Child Health and Human Development( NICHD) and National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), NIH - Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) - EU Biomed 2 (BMH4-CT ) - EU 7th Framework (DIABIMMUNE ) - Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) - Terveyden tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia - EVO-tutkimusmääräraha HYKS, TAYS, TYKS ja OYS - Novo Nordisk Fonden - Sigrid Jusélius säätiö - Finska Läkaresällskapet

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET?

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Geenit selittävät eroja Nuoret tutkivat myös öisin Hyväntekeväisyys palkitsee SYÖPÄTUTKIMUS NYT 2013 MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Henkilökohtainen lääketiede löytää vastauksia syövän vaikeimpiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN

KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN KEHOTYYTYVÄISYYS 13-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ JA POJILLA - YHTEYS RAVITSEMUSOHJAUKSEEN, PAINOON JA MURROSIÄN KEHITYKSEEN Sanni Rantala Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden

Lisätiedot

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista 1 / 2014 Lehti ms-taudin parissa eläville Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle PETtutkimuksella tarkempaa kuvaa aivoista Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut Neurologi Jori Ruuskanen: Naishormoneilla

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä...3 Uni...4 Terve uni...4 Univaje ja valvominen...4 Mitkä ovat uniapnean oireet?...6 Öisin esiintyvät oireet...6 Päivisin esiintyvät oireet...6

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ

TERVEYS 2000 -TUTKIMUS TUOTTI MYÖS YLLÄTYKSIÄ TOUKO KESÄKUU 5 6/2002 MAJ JUNI Pääkirjoitus: Terveys 2000 -tutkimus tuotti myös yllätyksiä Sivu 1 Suomalaisen terveysseurannan uusi peruskivi Sivu 2 Toimintakyky parantunut Sivu 2 Verenkiertoelinten sairaudet

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Pullonpyörittäjien opas

Pullonpyörittäjien opas Pullonpyörittäjien opas Toim. Riikka Riihonen Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Pullonpyörittäjien opas Esipuhe Hyvä vauvan läheinen Tämä

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot