T Y Ö V Ä E N T A L O 100 VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T Y Ö V Ä E N T A L O 100 VUOTTA 1912-2012"

Transkriptio

1 Ummeljoen Sos.dem. Työväenyhdistys ry. T Y Ö V Ä E N T A L O 100 VUOTTA Pertti Leppänen

2 Yleistä Anjalankosken Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry:n 100 v historian kirjasessa vuodelta 2006 mainitaan, että järjestön toimialueella on ollut vuodesta 1899 lukien yhdeksän työväentaloa, joista vain Ummeljoen työväentalo on tällä hetkellä toiminnassa. Ummeljoen Sos.dem. Työväenyhdistyksen perustamisen vaiheista on kerrottu yhdistyksen 100-vuotishistoriikissa tarkemmin. Yhdistyksen eri toimikunnat selvittivät toimitilojen tarpeellisuutta ja eri vaihtoehtoja. Jo varsin nopeasti tuli esille oman toimitilan aikaansaaminen. Talvella vuonna 1907 oli ryhdytty todellisiin toimiin rakennuksenpaikan selvittämiseksi, rahoituksen järjestämiseksi ja rakennustoimikunnan asettamiseksi. Veteraanijäseneksi tulleen Nestori Tyllisen muistitiedon mukaan (nauhoitus vuodelta 1960) seuraavat henkilöt olivat perustamassa yhdistystä: Matti Laakso, Kalle Taimi, Robert Weck, Eemil Katajala, Juho Nivell ja Albert Löfberg, Nestori Tyllinen ja muurari Ulenius, jotka kaikki olivat myös talon perustamisen puuhamiehiä. Keväällä laskettiin perustus ja silloin olivat myös ensimmäiset talkoot oman talon aikaansaamiseksi. Talo valmistui monien eri vaiheiden jälkeen vuonna Yhdistyksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä useilta tahoilta kyseltiin onko yhdistys taloa varten vai talo yhdistystä varten. Kysymystä ei voi näin asettaa, koska yhdistyksen perustamisen yhteydessä jo keskusteltiin oman toimitalon aikaansaamisesta. Yhdistyksellä on ollut perustamisesta lähtien aatteellista, sivistyksellistä ja muuta harrastustoimintaa, joka ei olisi ollut mahdollista ilman rakennusta. 2

3 Työväentalon historian kokoamisessa lähdeaineistona on käytetty yhdistyksen 100-vuotishistoriikkiä sekä kokouksista kertynyttä aineistoa. Talon historiikkiin on poimittu erilaisia mainintoja aiheiden käsittelystä kuvaamaan historian eri vaiheita toiminnoista sekä talosta. Talon tekniset tiedot Ummeljoen Työväenyhdistyksen talo sijaitsee Ummeljoen rakennuskaavan korttelissa 5088, Yv, II tontilla Rientola 17:25 pintaalaltaan noin 2000 m 2 osoitteessa Työväentalontie Ummeljoki. Tilalla sijaitsee puolitoistakerroksinen kerrosalaltaan 320 m 2 suuruinen työväentalo, jonka laajennusosa vuodelta 1982 on noin 110 m 2 Työväentalon yhteydessä olevalle vuokratontille on vuonna 1952 valmistunut tanssilava. Kotisivusto Tapahtumia vuosien varrelta Työväenyhdistyksen historiassa on ollut vaiherikkaita vuosia ja monia ahkeria osallistujia yhteisiin rientoihin ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistyksen asiakirjoista lähinnä pöytäkirjoista muodostuneen aineiston perustella asioista on kuitenkin päätetty yksituumaisesti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Pöytäkirjoihin useinkaan ei ole kirjoitettu asiasta kovin yksityiskohtaisesti, vaan on keskusteltu asiasta ja myöhemmin ilmenee, että asia on saatettu toteutukseen keskustelun mukaisesti. 3

4 Yhdistyksen asioita käsiteltiin ns. normaalin järjestyksen mukaisesti johtokunnassa, yleisessä kokouksessa sekä sääntömääräisissä kokouksissa. Poimintoja vuosien varrelta; lähinnä pöytäkirjamerkintöjä: Johtokunta : Järjestyksenpitoa kovennettava Johtokunta : Arpajaiset rakennusvelan lyhentämiseksi Johtokunta : Salin muuri puretaan ja laitetaan uusi Johtokunta : Otettiin esille sähkövalojen järjestely Johtokunta : Otettiin keskusteltavaksi yhdistyksen vuokrasopimuksella omistaman tonttimaan omaksi ostamiskysymys. Kokous harkittuaan asiaa päätti ostaa noin 2000 neliömetriä Sakari Juurelan omistamasta tilasta. Kauppaehdoista ja allekirjoittajista päätettiin samalla. Ostettava tontti lohkottiin tilaksi Rientola 17:25. Vuoden 1920 loppupuolella alkoi jäsenistön keskuudessa ilmetä suuntariitoja kuulumisesta eri puoluesuuntaukseen. Vuonna 1929 yhdistyksen johtokunnan mennessä vuosikokoukseen havaitsivat he kokoussalin olevan täynnä yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä. Pian saatiin kuulla huhuja, että laittomasti valittu johtokunta aikoi myydä toimitalon. Tarmokkaalla toiminnalla, uusia kokouksia pitämällä hankkeet saatiin estetyksi ja yhdistystoiminta sääntömääräiseen toimintaan. Kansalaissodan jälkimainingeissa toimitalo oli takavarikoitu valtiolle ja saksalaiset ja suojeluskuntalaiset majailivat talolla. Ikkunat ja ovien lukot oli särjetty, ravintolan ja näyttämön kalusto oli tuhottu, arvokas kirjasto ja arkisto hävitetty. Samanaikaisesti alkoi kylällä kierrellä huhuja, että pankki olisi sanonut toimitalon lainan irti sillä perusteella, että toinen takaajista oli kuollut. Tämä osoittautuikin todeksi. Pankki laittoi uloshakupaperit maaherralle 4

5 esittäen suojeluskunnan olevan talon oikeutettu perijä, sen suoritettua pankille jäljellä olevan markkaa. Samanaikaisesti yhdistyksen edustajat; toimeliaat naiset alkoivat rahaasioiden järjestelyt. Tarvittava summa oli saatu velan eräpäivään mennessä kokoon ja velkakirja saatiin lunastetuksi ja toimitalo säilytetyksi yhdistyksen omistuksessa. Toimintakertomuksessa vuodelta 1931 mainitaan yhdistyksen uudesta perustamisesta. Kun edellisellä vuosikymmenellä moninaisten vaiheiden seurauksena, yhdistys oli toisten toimesta laittomasti lakkautettu. Oikeiden asiakirjojen perusteella uudelleen perustaminen kävi vaivattomasti. Johtokunnan kokouksessa päätettiin järjestää valistusiltamat. Tämä osoittaa yhdistyksen monipuolisen toiminnan vakiintuneen edellisen vuosikymmenen vaikeuksien jälkeen. Sääntömääräisissä kokouksissa poikkeuksetta valittiin huvitoimikunta, jonka tehtävänä oli toiminnan järjestäminen sekä varojen kerääminen toiminnan kustannusten kattamiseksi. Toinen vakituinen päätös oli naistoimikunnan nimeäminen lähinnä ravintolatoimintaa varten. Johtokunta käsitteli taloasiaa ja päätettiin laitattaa talon keittiöön hella Johtokunta : Päätettiin toimeenpanna arpajaiset 1933 aikana näyttämön välineiden hankkimiseksi Johtokunta : Hyväksyttiin Ummeljoen Sos.dem. Työväenyhdistyksen Orkesterin säännöt Vuosikokouksessa : Keskusteltiin talomme korjauttamisesta etupäässä vesikaton uusimisesta 5

6 Sota-aikana työväentalo oli puolustuslaitoksen käytössä. Johtokunta : Hyväksyttiin toimitalomme vastaanotetuksi. Luovutus tapahtui marraskuun 24 päivänä. Päätettiin sotilasmajoituksesta saatavilla rahoilla lyhentää Anjalan Säästöpankissa olevaa yhdistyksemme velkaa 3.000,00 markalla. Päätettiin palkata ammattimies korjaamaan akkunoiden lasit sekä tekemään kaikki muut tarpeelliset korjaukset. Siivous ym. töihin otetaan 2 naista. Johtokunta : Päätettiin laittaa talolle johtavan tien varrelle kaksi ulkolamppua. Johtokunta : Keskusteltiin tanssipaviljongin rakennusasiasta. Päätettiin kääntyä rakennusmestari Oiva Virtasen puoleen. Johtokunta : Hyväksyi tanssilavan paikasta vuokrasopimuksen Lassilan perikunnan kanssa viiden vuoden ajaksi, jonka jälkeen vuokraaja saa sen haltuunsa. Tanssilavan tontti on edelleen vuokralla. Johtokunta : Päätettiin aloittaa lavan rakennustyöt talkootyönä. 6

7 Reinonpäivätanssit oli syyskesäinen tapahtuma vuosien ajan. Tanssit saivat alkunsa, kun Reino Hurme, Reino Lassila ja Reino Anttalainen hakivat lupaa pitää tanssit ja kun vuokraa ei peritty. Johtokunta : Vihkiäistilaisuuksissa pitää järjestysmiehillä olla järjestysmiesnauha käsivarressa järjestyksenpitoa varten. Johtokunta : haetaan rakennustyöryhmiä saattamaan lavan rakennustyöt valmiiksi. Johtokunta : Korjataan ravintolan keittiö. Elokuussa 1952 vuokrattiin lavaa. Samalla kertaa nyt vietetään lavan 60-vuotisjuhlaa. Johtokunta : Toimitalon katto päätettiin uusia. Yleinen kokous : Keskusteltiin toimitalon laajennuskysymyksestä. Yleinen kokous : Keskusteltiin toimitalon laajennus- ja korjauskysymyksistä ja päätettiin esittää johtokunnalle tämän ryhtymistä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Yleinen kokous : Valittiin uusi toimikunta toimitalon rakennustoimikunnaksi. Johtokunta : Nimismiehen tarkastus merkittiin tiedoksi ja talon todettiin olevan käyttökunnossa. Johtokunta : Talon kunnostustöitä päätettiin aloittaa talkootöinä. Johtokunta : Talon sisätilojen korjausmaalaustöitä pidettiin välttämättöminä tulevana keväänä. Johtokunta : Työväentalon lattian kunnostustalkoot päätettiin pitää kello 9.00 alkaen. Johtokunta : Todettiin juhlasalin näyttämön yläosan painuneen ja päätettiin kääntyä kunnan rakennusmestarin puoleen. 7

8 Johtokunta : Toimitalon kunnostustalkoot pidetään seuraavana sunnuntaina. Johtokunnan kokouksia pidettiin liike- ja asuintalon kerhohuoneessa. Kuukausikokous : Työväentalon peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmista nähtiin yksityiskohtaiset ja tarkat piirustukset sekä kustannusarvio. Kokouksen osanottajat olivat suunnitelmille myötämielisiä. Suunnitelmat ja kustannusarviot on laatinut Jouko Mänttäri. Yleinen kokous : Päätös rakennusluvan hakemisesta. Päätettiin, että laajennukselle haetaan rakennuslupa heti, kun saadaan tarvittavat paperit kuntoon. Johtokunta : Yhdistys on saanut markkaa avustusta Opetusministeriöltä työväentalon korjauksiin. Opetusministeriön avustus on tullut mahdolliseksi, kun valtionosuussäännöksiä on valtion toimesta muutettu siten, että työväentalojen korjauksiin ja kunnostuksiin voidaan hakea ja saada valtion rahaa. Tämä on toteutunut lähinnä kansanedustaja Olli Helmisen uutteran muutostyön seurauksena, asiaa koskevien määräysten tarkistamisessa. Samalla kertaa nyt vietetään peruskorjauksen 30 v juhlaa. Johtokunta : Merkittiin, että Opetusministeriö on myöntänyt avustusta markkaa. Yleinen kokous : Päätettiin ottaa markkaa lainaa. Johtokunta : Päätettiin tehdä anomus Opetusministeriölle markkaa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Johtokunta : Hyväksyttiin juhlasalin värit. Johtokunta : Haettiin kaupungilta mk ylläpitokustannuksiin. 8

9 Johtokunta : Päätettiin yksimielisesti vuokrata Seurakunnalle käyttöoikeus anomuksen mukaisesti ajalle Johtokunta : Ulkomaalaus aloitetaan syyskuussa ja jatketaan keväällä. Johtokunta : R ja H Lassila ilmoittivat, etteivät voi myydä tanssilavan maapohjaa, mutta tekevät paperin, että jos he joutuvat myymään; on maapohja yhdistyksen. Johtokunta : Kaupungilta on saatu avustusta markkaa talon kunnostukseen. Viimeisen vuosikymmenen aikana yhdistyksen kuukausikokouksissa on vakioasiana ollut taloasiat, jossa on käsitelty talon hoitoon ja ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvät ns. tarkoituksenmukaiset hankinnat ja uudistamiset sekä talkoilla toteutettavat työt. 9

10 Työväentalolla säilytyksessä olevaa Vuosien varrella työväentalolle on kertynyt oman toiminnan kalustoa ja välineistöä runsain mitoin. Työväenyhdistys on saanut URS`IN mitalin ansioituneesta järjestötyöstä. Rafael Paasio-mitalin myöntämistä koskevasta kunniakirjasta on jäljennös seuraavien henkilöiden osalta: Emil Viherkoski Aino Forsström Reino Lassila Oiva Peltola Heikki Eerola Eero Hovi Ville Salonen Tuula Eerola Lisäksi on valokuvasuurennukset veteraanipoliitikoista Emil Rinne ja Nestori Tyllinen. Presidenteistä Mauno Koivistosta, Martti Ahtisaaresta ja Tarja Halosesta on myös valokuvasuurennokset. Lisäksi työväentalon suojissa on Ummeljoen Korpi-Veikkojen, Myllykosken Toverien ja Liikkalan Vauhdin urheilu ym. palkintomateriaalia. Lisäksi on säilytyksessä Sippolan ja Inkeroisten Työväenyhdistysten luovuttamaa kokous yms. materiaalia. 10

11 Harvinaisuuksia Tavanomaisesta toiminnasta kertyneen aineiston lisäksi työväentalolla on eräitä harvinaisuuksia, jotka ovat toiminnan erityisessä suojeluksessa. Työväentalolla on säilytyksessä Ummeljoen Sos.dem. Työväenyhdistys ry:n ensimmäinen lippu. Toisena harvinaisuutena ovat näyttämön kulissit. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaan kuuluvana on toteutettu kulissimaalauksen restaurointi. Hanna Räsänen on vastannut seminaarityöstä alkaen 2008 ja varsinaiset restaurointityöt on nyt saatu päätökseen. Seminaarityöstä on laadittu 31 sivua käsittävä raportti runsaine valokuvaliitteineen. Seminaarityön johdannon mukaan Seminaarityön aiheena on Ummeljoen työväentalon näyttämökulissien restaurointi. Koivikko aiheinen sivukulissi on osa forssalaisen O. Jousisen 1922 maalaamaa järvi- ja metsäaiheista lavastekokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu yksi suuri kaksipuolinen taustakulissi, kuusi pienempää sivukulissia ja kaksi kattoon ripustettua kangaskappaa. Kulissit on maalattu liimamaalilla pellavakankaalle. Työväentalojen Liitto Työväenyhdistys on liittynyt Työväentalojenliiton jäseneksi työväentalojen kaikenpuolisen edunvalvonnan turvaamiseksi. 11

12 Kustannusten kattaminen Työväentalon ja yhdistyksen toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamisessa vuosien saatossa on ollut moninaisia vaiheita. Muutamia poimintoja talousnumeroina: Vuosi Taseen loppusumma Kiint.korj. voitto/tappio ,13 250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , opetusministeriön avustusta , opetusministeriön avustusta ,00 Vuosina järjestettiin kesäaikana tansseja lähes joka viikonvaihde, josta toiminnasta yhdistyksen tulot muodostuivat lähes pääsääntöisesti. Työväentalon suojelutilanne Työväentalo ja tanssilava on inventoitu ja luokiteltu arvokkaaksi osaksi alueen rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä (tutkija Timo Lievonen Kymenlaakson rakennuskulttuuri vuodelta 1992) 12

13 Kokonaisuus on Kymenlaakson kulttuuriympäristön toimenpideohjelman Anjalankosken kohde 31 ja kuuluu toimenpideryhmään B. Suojelutontoimenpiteet: Rakennushistoriansa ja ympäristön kannalta merkittävä rakennus, jonka säilyttäminen tulee turvata kaavaratkaisuin. Seutukaavassa keinona voidaan käyttää aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä alueen kulttuuriympäristön säilyttämiseksi. Rakennusjärjestyksessä rakennukseen tulee kohdistaa säilyttämisen turvaamia määräyksiä Rakennuksen varjelemiseen tähtäävistä toimenpiteistä neuvotellaan omistajan kanssa yhteisesti sopien. Erityisesti kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävillä alueilla rakennuksia ei saa purkaa, että ympäristön ainutlaatuisuus säilyisi. Korjaus ja hoito: Rakennusten korjaukset ja lisärakentaminen tulee suunnitella niin, että ne tukevat alueen kulttuurihistorian ja maiseman säilymistä. Rakennuksen arvokkaiden osien korjauksissa tulee turvata rakennuksen arvon säilyminen. Anjalankosken yleiskaavan yhteydessä laaditussa Anjalankosken kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet vuodelta 2001, työväentalo ja tanssilava on myös todettu arvokkaaksi osaksi kulttuuri ja rakennusperintöä ja paikallisesti arvokkaaksi. Nykyisessä asemakaavassa, joka on vahvistettu 1981, työväentalolla ei ole suojelumerkintää. (kortteli 5088, Yv, II) Kun kaavaa tarkistetaan kyseiseltä kohdalta, suojelumerkintä selvitetään. 13

14 Tulevaisuuden näkymiä Talon tulevaisuuden näkymät ovat luonnollisesti vahvasti kahdensuuntaiset. Toisaalta on näköpiirissä työväentaloon kohdistuva myönteisen ilmapiirin lisääntyminen. Tällä hetkellä on vuoden 2012 kesäviikonvaihteet varattu erilaisia tilaisuuksia varten. Toisaalta on näköpiirissä kiinteistön korjaukseen ja huoltoon liittyvien kustannusten kohoaminen, joten kustannusten kattamiseen tarvitaan entistä enemmän varoja. Julkisyhteisöjen mahdollisuudet myöntää avustuksia korjauskustannuksiin ovat rajalliset. Lopuksi Kiitos kaikille talkoolaisille vuosien saatossa, sekä toiminnassa ahkerasti mukana oleville yhdistyksen jäsenille. Erityinen kiitos kuuluu antaa ansiokkaille talkoolaisille Emännälle Tuula Eerolalle ja Isännälle Heikki Eerolalle sekä Maija-Liisa ja Oiva Peltolalle. Lähteet: Yhdistyksen historia vuodelta 2005 Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat Yhdistyksen kuukausikokousten pöytäkirjat Yhdistyksen johtokunnan pöytäkirjat Yhdistyksen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 14

15 Liite 1 Työväentalon talonmiehiä: Reino Hurme Veikko Siitarinen Pauli Pylkkänen Veikko Siitarinen Aarne Venäläinen Onni Mäntykivi Aarne Taskinen Seppo Jussila Yrjö Ilosaari Veikko Korjus Juha Väkevä Vesa Löytty Marja-Riitta Eerola (nyk. Mahlio) Jari Pyötsiä Jorma Lemponen Jussi Ripattila 15

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Wähä-Raumalla toimineet. Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry. 100 vuotta

Wähä-Raumalla toimineet. Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry. 100 vuotta 1904 2004 Wähä-Raumalla toimineet Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry 100 vuotta 1 Esipuhe Historian kirjoituksen yhteydessä olen katsellut oman yhdistyksemme tapahtumia ja hyvin vähän yhdistyksessä olemme

Lisätiedot

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO 2013 1 Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO Rakennushistoriaselvitys 2 KESKI-SUOMEN MUSEO 3 Sisällysluettelo KESKI-SUOMEN MUSEO

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI Keravan osasto Nurmijärven osasto Riihimäen osasto Uusimaa Paalijärven Veljesmaja UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT Etelä-Lohjan Reservialiupseerit

Lisätiedot

RAUMAN VANHA RUKOUSHUONE (nyk. Kulttuuritalo Poselli)

RAUMAN VANHA RUKOUSHUONE (nyk. Kulttuuritalo Poselli) RAUMAN VANHA RUKOUSHUONE (nyk. Kulttuuritalo Poselli) Sisällysluettelo: Rauman kaupunki osti vanhan rukoushuoneen...1 Kunnostustyö rakennuksen ehdoilla...1 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen

Lisätiedot

Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen.

Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen. Page 1 of 44 Koonnut ja toimittanut Urpo Perkiömäki Lähdetiedot Kuopion Kolmisopen ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta antoi allekirjoitta-neelle tehtäväksi yhdistyksen 30-vuotishistoriikin kirjoittamisen.

Lisätiedot

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PALOKUNNAN JOHDON TERVEHDYS On kulunut 15 vuotta siitä, kun edellisen kerran juhlistimme syntymäpäiviämme. Aikaa on kulunut, ja toiminta

Lisätiedot

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki 50 v 1954-2004 1 2 Tervehdys Eränkävijät Käsissäsi on Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki. Suuri kiitos sen tietojen keruusta ja kokoamisesta

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry 1951-2005

TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry 1951-2005 12092000 TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry 1951-2005 PERUSTAMISVAIHEET Urheilukalastusseuran perustamista Turkuun oli varmasti moni kalamies pohtinut jo ennen seuramme perustamista. Urheilukalastusharrastuksen

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009 Kirjoittaja Pentti Haapiseva Taitto Jyrki Laakso Historiikin julkaisemista on tukenut Fortum Oyj Historiaa vuodesta 1979 vuoteen 2009 Yhdistyksen perustaminen Seitsemänkymmenluvun loppuvuosina liikuntavammaiset

Lisätiedot

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011.

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA 1900 2011 Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. Tiedot perustuvat vanhoihin asiakirjoihin ja lehtileikkeisiin. Vanhin

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM

Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM Suomessa vaihdettiin entinen rahayksikkö markka euroksi vuoden 2002 alussa. Uusi käteinen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2.

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. 1950-LUKU 11 AJATUS OMASTA TALOSTA 11 HUVITOIMINTA 12 KRONIKKA SYDNEYN SUOMALAISEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi 1 / 2004 1 2 2. kansi www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry Kajaaninlinnantie 1 C 20 00900 Helsinki 7. vuosikerta Päätoimittaja: Vesa Lilja vesa.lilja@welho.com Ilmoitusmyynti

Lisätiedot

Puiston penkiltä se alkoi

Puiston penkiltä se alkoi Kahdeksan Sibeliuksen puistossa toisiaan tavanneen miehen idean pohjalta perustettiin Kotkaan 50 vuotta sitten paikkakunnan ensimmäinen eläkeläisten yhdistys, Kotkan Oloneuvokset r.y. Istumassa vasemmalta

Lisätiedot

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1

KORJAUSNEUVONTA. Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista. 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 KORJAUSNEUVONTA Kaksikymmentä vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 20 vuotta veteraanien asumisolojen parantamista 1 SISÄLLYS Contents 20 VUOTTA VETERAANIEN ASUMISOLOJEN PARANTAMISTA 3 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Lisätiedot