3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1"

Transkriptio

1 Helmikuu 3/2000 SOSIAALITURVA Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/ /2/06, 12:25 PM

2 SOSIAALITURVA 3/ vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2000 Julkaisija Huoltaja-säätiö Hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho Pentti Lappalainen varapj. Riitta Pihlaja Petri Virtanen Isännistön pj. Jaakko Tuomi, varapj. Elli Aaltonen Huoltaja-säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistus- ja tiedotustoimintaa. Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki puh fax sähköposti: internet: päätoimittaja Merja Moilanen puh toimitussihteeri Erja Saarinen puh toimitussihteeri Lea Suoninen puh Ilmoitukset Tilaukset ja osoitteenmuutokset talouspäällikkö Satu Martin puh , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Ilmoitushinnat: 7,80 mk palstamm:ltä. Hintoihin lisätään alv. 22 %. Tekstisivuille sijoitettavat mainosilmoitukset eri taksan mukaan. Tilaushinta /1 vsk 230 mk 1/2 vsk 140 mk Irtonumerot Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 20 mk/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % Painotalo Auranen Oy Forssa - ISO ISSN Kuntoutuksella tukea vanhusten kotona asumiselle Riitta Pihlaja 4 Ikäihmisten kuntosalilla saadaan jalka nousemaan Merja Moilanen 6 Iäkkäiden kuntoutus sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutoksessa Eeva Päivärinta 9 Ikääntyvä Suomi kaipaa uusia ratkaisuja Leif Sonkin 12 Ennustaja(e)ukkoja vai tulevaisuuden tekijöitä? Kati Peltola 13 Seniori-infosta tietoa yhdestä pisteestä Lea Suoninen 14 Berliinissä ikäihmiset saavat palveluohjausta Hannele Häkkinen Millaisia ratkaisuja ikääntyvä Suomi kaipaa? Vastauksia voi hakea muun muassa Leif Sonkinin kirjoituksesta s Elatussopimus kannattaa tehdä varalta pöytälaatikkoon Lea Suoninen 17 Hoitovakuutuksesta apua vanhuspalvelujen rahoitukseen? Erja Saarinen 17 Uutta lainsäädäntöä 18 Ikääntyminen on haaste kehitysvammahuollolle Päivi Grundström 21 Ikääntyville maahanmuuttajille tukea pian maahanmuuton jälkeen Anitta Raitanen 2 3/2/06, 12:25 PM

3 14. helmikuuta Itsetunnon tukeminen osaksi vanhusten hoitoa Tuula Merjola-Partanen Kaija Tikkanen 26 Kirjallisuutta Eletyn elämän merkitys kuoleman edessä Pirkko Liskola 28 Ennakkopäätöksiä 29 Vanhusten asuminen pohditutti EU-maiden asuntoministereitä Pirjo Vesanen 30 Kuulumisia Kannen kuva: Merja Moilanen. Kuvassa oleva Aarne Savolahti on mukana veteraanien avokuntoutusryhmässä. Lempäälän Ehtookodon seniorisalilla kokoontuvan ryhmän kuntoutuksen keskeinen osa ovat lihasvoimaharjoitukset. Seuraava Sosiaaliturva 4/2000 postitetaan lukijoille 1. maaliskuuta. Lehteen tulevien työpaikka- ja koulutusilmoitusten pitää olla toimituksessa viimeistään 23. helmikuuta. Kuntoutuksella tukea vanhusten kotona asumiselle Vanhusten asuminen kotona mahdollisimman pitkään on keskeinen vanhustenhuollon tavoite. Se edellyttää kotiin annetun palvelun ja hoidon monipuolistamista ja nykyistä tehokkaampaa eri palveluorganisaatioiden yhteistoimintaa. Äskettäin ilmestyneessä Seniori projektin loppuraportissa todetaan, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia ideoita ja uudella tavalla toimivia palvelumarkkinoita. Tarvitaan nykyistä paremmin suunniteltuja asuntoja ja asuinympäristöjä, uusia teknologisia ja muita ratkaisuja, kattavampia yksityisiä ja järjestöjen palveluja kodeissa ja niiden läheisyydessä sekä uusia rahoitusmalleja. Kotona asumisen ja selviytymisen toinen edellytys on vanhusten oma kunto ja liikkumiskyky. Kun vanhuksen terveys on heikentynyt ja liikkuminen on rajallista, hänen suoriutumisensa riippuu asunnon ja elinympäristön rakenteista sekä käytettävissä olevista apuvälineistä. Hyvä asuinympäristö lisää vanhuksen turvallisuuden tunnetta, mikä tukee kotona asumista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Pyrittäessä laajamittaisesti ja pitkäjänteisesti edistämään vanhusten kotona selviytymistä keskeistä on kuntoutus. Vanhusten kuntoutukseen on kiinnitetty huomiota jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Silloin pidettiin tärkeänä saada kuntoutushenkilökuntaa myös sosiaalipuolen laitoksiin luvun laman aiheuttamat säästötoimet ovat kuitenkin johtaneet siihen, että hoitohenkilöstön voimavarat on jouduttu kohdentamaan perushoitoon ja kuntoutus on jäänyt syrjemmälle. Laitoksissa asuvien vanhusten heikon terveydentilan vuoksi kuntoutus laitoksissa jää enimmäkseen kuntoa ylläpitäväksi, harvemmin sillä pystytään parantamaan toimintakykyä. Aktiivisen kuntoutuksen vaihe on jo ohitettu, kun vanhus sijoittuu sairaalavaiheen jälkeen vanhainkotiin. Koulutettu kuntoutushenkilöstö sijoittuu vanhuspalveluissamme ensisijaisesti laitoksiin. Avohuollossa asuvien vanhusten kuntoutuspalvelut ovat hyvin vähäisiä. Kohtuullisesti ne toteutunevat ainoastaan sotaveteraaneilla, jos heilläkään. Jotta kuntoutuksella voitaisiin ratkaisevasti edistää vanhusten suoriutumista omissa kodeissaan, tarvitaan huomattavaa asennemuutosta. Kuntouttavan työn on oltava etsivää, suoriutumisvaikeuksia ennakoivaa ja vaikeuksiin ratkaisuja etsivää toimintaa. Nykyisin käsitys kuntoutuksesta on liian sairauskeskeinen ja ehkäisevä näkökulma on tuskin lainkaan esillä. Ehkäisevässä työssä vanheneva väestö on tavoitettava jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Eräs keino on kutsua tietty ikäryhmä vanhusneuvolaan. Usein tällaiseen käyntiin kuuluu terveydenhoitajan haastattelu, lääkärintarkastus ja joskus myös johtavan kodinhoitajan haastattelu. Kuntoutuksen näkökulmasta olisi välttämätöntä, että myös fysiotai toimintaterapeutti tapaa vanhuksen ja tarvittaessa tutustuu hänen asuinympäristöönsä. Haastatteluissa pitää kiinnittää huomiota fyysisen kunnon lisäksi psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Vanhuksilla ne ovat enemmän sidoksissa toisiinsa kun työikäisillä. Asenteiden saamiseksi myönteisiksi kuntoutukselle pitää sosiaali- että terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa kiinnittää huomiota liikuntaan myös iäkkäiden ihmisten kunnon ylläpitäjänä ja lihasvoimaa kasvattavan kuntoutuksen merkitykseen liikuntakyvyn säilyttämisessä. Sairauden jälkeen aktiivikuntoutus olisi voitava aloittaa heti, koska iäkkäillä ihmisillä toimintakyky heikkenee nopeasti. Iäkkäimpien ikäryhmän kasvaessa ehkäisevällä kuntoutuksella voitaisiin saada aikaan todellisia säästöjä puhumattakaan vanhusten elämänlaadun parantamisesta. Riitta Pihlaja Kirjoittaja toimii palvelukeskuksen johtajana Kotkassa ja on Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen. 3 3/2/06, 12:25 PM

4 Ikäihmisten kuntosalilla saadaan jalka nousemaan Lempäälän Ehtookodon seniorisalilla ikäihmiset harjoittavat päivittäisissä askareissa tarvittavien lihasten voimaa ja nopeutta. Harjoituksissa keskitytään erityisesti lisäämään niiden lihasten voimaa ja nopeutta, joita tarvitaan omatoimisessa selviytymisessä. Lihasvoimaa tarvitaan esimerkiksi tuolista noustaessa, raskaan oven avaamisessa, bussiin kiivettäessä tai liikennevaloista ehtimisessä, veteraanien avokuntoutusryhmää ohjaava fysioterapeutti Kati Rantanen kertoo. Harjoittelussa on tärkeää, että lihaksia käytetään maksimaalisesti ja voimaa lisätään vähitellen. Voimaa voidaan lisätä käyttämällä painoja ja vastusta. Kati Rantasen mukaan useimmat sydänpotilaatkin pystyvät tekemään viisi jalkaliikettä maksimivoimalla. Saadakseen saman vaikutuksen ilman painoja tai vastusta he joutuisivat tekemään liikkeen 30 kertaa, mikä olisi paljon rasittavampaa sydämelle. Ehtookodon kuntosalilla kuntoutus aloitetaan alkutestauksilla, joissa arvioidaan kuntoutujan lihaskuntoa ja tasapainoa. Kuntoutuksen vaikutuksia katsotaan väli- ja lopputestauksissa. Asiakkailla on harjoituskortit, joihin testien tulokset kirjataan. Testausten kehittämiseen on osallistunut fysioterapian opiskelijoita Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. KUVAT: MERJA MOILANEN Kuntoutuksella elämänlaatua Ikääntyvien kuntosali on osa Ehtookodon tämän vuoden alusta aloittamaa Ikääntyvien avioparien elämänlaatu -projektia. Kuntoutuksella otetaan käyttöön ihmisen omat voimavarat ja kunnioitetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan, Ehtookodon projektipäällikkö Tuija Kanto-Hannula painottaa. Kun aviopari muuttaa kunnan keskustaan, naisille riittää tekemistä käsi- ja taloustöissä. Omakotitalossa tai maalaistalossa kaikenlaisia ulkotöitä tehneelle miehelle sen sijaan kerrostalokaksiossa ei ole mielekästä tekemistä. Tällainen tilanne ahdistaa ja voi johtaa avioparin kriisiin ja molempien kunto laskee. Projektissa kehitetään toimintoja ja kuntoutusta ikääntyneille aviopareille ja erityisesti miehille, Ehtookodon projektipäällikkö Tuija Kanto- Hannula selventää projektin tarkoitusta. Kuntosalitoiminta on itsenäinen osa projektia ja siihen voivat osallistua muutkin kuin avioparit tai miehet. Kuntosalitoiminnalla selvitetään, miten ikäihmiset voivat parantaa elämänlaatuaan ja omatoimista selviytymistään pitämällä yllä ja parantamalla fyysistä toimintakykyään. Kuntosalin laitteisiin Ehtookoto on saanut avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä ja Lions Club Lempäälän Kanavalta ja klubin leideiltä. Kunta on antanut avustusta toimintaan. Tuija Kanto-Hannula tekee projektin perusteella laatukäsikirjan ikääntyvien voimaharjoittelusta ja kuntoutuksesta. Hän on perehtynyt vanhusten kuntoutukseen aiemmin Vanhustyön keskusliiton Ennaltaehkäisevän vanhustyön projektissa ja sen johtoryhmässä sekä Seniori projektissa ennaltaehkäisevän vanhustyön Lempäälän työryhmän vetäjänä. Sali on monipuolisessa käytössä Kuntosali aloitti toimintansa viime lokakuun lopussa ja nyt sali on jo monipuolisessa käytössä. Salia käyttävät Ehtookodon asukkaat ja henkilökunta, veteraaniryhmät, mielenterveyskuntoutujat ja ulkopuoliset ryhmät. Ehtookodon omille asukkaille on avoryhmiä ja ohjattuja ryhmiä. Ensimmäisiin ohjattuihin ryhmiin otettiin huonokuntoisimmat. He ovat kuntoutuksessa 10 viikkoa. Tarkoitus on, ettei harjoittelu pääty 10 viikon jälkeen, vaan liikunta tulisi elämäntavaksi. Kuntoutujat saavat ohjeet kotiharjoittelua varten. Huonokuntoisten ryhmiin tu- 4 SOSIAALITURVA 3/ /2/06, 12:25 PM

5 levilla on lääkärin lähete ja fysioterapeutti yhdessä kuntohoitajan kanssa ohjaa kuntoutusta. Fysioterapeutin ohjaus on Kelan korvauksen edellytys. Ehtookoto ostaa ohjauksen yksityisiltä fysioterapeuteilta. Parempikuntoisten avoimia ryhmiä vetää oma kuntohoitaja tai fysioterapeutti. Veteraanien avokuntoutuksen maksaa valtio ja sen järjestää yksityisenä yrittäjänä toimiva fysioterapeutti, joka vuokraa kuntosalin ryhmälleen. Ilman lääkärin lähetettä tulevat ulkopuoliset maksavat kuntosalin käyttönsä itse. Hinnat ovat kohtuulliset, koska tässä vaiheessa halutaan kartoittaa, millaista käyttöä kuntosalille on ja pidetään tärkeänä, ettei raha ole käytön este. Kuntoutus osaksi hoitoa Tuija Kanto-Hannulan mielestä kuntoutuksen olisi oltava osa vanhusten perushoitoa laitoksissa. Työyhteisöissä ei kuitenkaan aina tiedetä kenen pitäisi vastata asukkaiden kuntoutuksesta. Kun kuntoutus ei kuulu kenenkään toimenkuvaan, kukaan ei siitä huolehdi. Kuntouttavan työotteen omaksuminen vanhustyöhön vaatii toimivan työyhteisön. Ehtookoto Lempäälässä sijaitsevan Ehtookodon omistaa Ehtookodon tukisäätiö. Säätiöllä on kunnan kekustassa palvelutalo ja 56 vuokra-asuntoa ja Sääksjärvellä yhdessä kunnan kanssa viisi vuokrarivitaloa. Ehtookoto ry. järjestää koti-, tuki- ja virkistyspalveluita omille asukkailleen ja muille kunnan eläkeläisille. Ehtookoto on vuokrannut seurakunnalta entisen kappalaisen asunnon mielenterveyskuntoutujien tukiasunnoksi. Lisäksi Ehtookoto järjestää mielenterveyden tukipalveluja. Ehtookoto on syntynyt Rahaautomaattiavustuksin turvin ja Lempäälän kunta on tukenut toimintaa takaamalla ja myöntämällä lainoja. Kunnalla ja Ehtookodolla on ostopalvelusopimus lempääläisille vanhuksille ja vammaisille järjestettävistä koti- ja tukipalveluista. Toinen syy kuntoutuksen laiminlyöntiin on kiire. Olen kysynyt työntekijöiltä, jätetäänkö säärihaavat hoitamatta, jos on kiire. Ei jätetä, eikä myöskään kuntoutusta pitäisi jättää. Ihmisen itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että hän pääsee liikkeelle, pääsee itse wc:hen, pystyy itse syömään. Jos ihmisen omat voimavarat jätetään käyttämättä kiireeseen vedoten, se on ihmisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista, Kanto- Hannula painottaa. Paradoksaalista on, että mitä enemmän vanhusta kuntoutetaan, sitä enemmän jää aikaa hänen kuntouttamiseensa, kun hän ei ole täysin autettava. Kuntoutus ei tule kuitenkaan ihmisen ulkopuolelta. Ihminen on saatava motivoitua kuntoutumaan. Ei riitä, että fysioterapeutti tai kuntohoitaja nostaa vanhuksen kättä, vaan vanhuksen on yritettävä itse nostaa sitä. Kanto-Hannula on huolissaan siitä, että lähihoitajien koulutuksessa on erittäin vähän liikuntaa. Jos vanhustenhuollon työntekijät eivät itse koe liikuntaa tärkeäksi kunnon ylläpitämisessä, he eivät pysty välittämään myönteistä suhtautumista kuntoutukseen vanhuksillekaan. Ehtookodossa toivotaan, että myös henkilöstö käyttäisi kuntosalia. On tärkeää, että henkilökunnalla on itsellään kokemusta kuntosaliharjoittelusta, silloin he voivat paremmin kannustaa asukkaita kuntoutumaan. Ei ole ihme, että laitosten henkilöstö ei tiedä, kenelle kuntoutus kuuluu, kun sosiaali- ja terveystoimen välillä ja sisällä samoin kuin eri laitosten välillä on epäselvää kenelle kuntoutus kuuluu missäkin tapauksessa, Kanto-Hannula sanoo. Kuntoutuksen pitäisi kulkea katkeamatta hoitoketjun lenkiltä toiselle. Leikkauksen tai sairauden jälkeen vanhuksen kuntoutus olisi aloitettava heti terveyskeskuksessa ja vanhuksen siirtyessä palveluasuntoon tai kotiin hänellä olisi oltava lääkärin lähete ja ohjeet hoitohenkilöstölle, miten kuntoutusta jatketaan. Kuntoutus osaksi kotihoitoa Tuija Kanto-Hannulan mielestä ehkäisevän kuntoutuksen olisi Fysioterapeutti Kati Rantanen näyttää miten reisilihaksia vahvistetaan. Niitä tarvitaan, jotta jalka saadaan nousemaan. Vieressä fysioterapeutti Elina Peltomaa. Huonokuntoisten ryhmissä pitää olla kaksi ohjaajaa, koska osa kuntoutettavista on pyörätuolissa ja heidät pitää nostaa kuntolaitteisiin. Ehtookodon kuntosalin laitteet ovat selkeät ja turvalliset. Ne on suunniteltu ikäihmisten kuntoutukseen. Eri lihasryhmien harjoitukseen tarkoitetut yksitoista laitetta maksoivat markkaa. Laitteilla voi harjoitella henkilön ryhmä kerrallaan. Lihasten voiman ja nopeuden harjoittamisen lisäksi lihasten venyttely kuuluu kuntosaliharjoitteluun. SOSIAALITURVA 3/ /2/06, 12:26 PM

6 kuuluttava vanhuksen kotihoidon palvelusuunnitelmaan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun rinnalla jo siinä vaiheessa, kun vanhus on vielä kotona. Pelkkä kävely ja arkiaskareiden teko eivät riitä kunnon parantamiseen. Ne voivat ehkäistä vanhuksen kunnon huononemista, mutta eivät lisää lihaskuntoa eivätkä saa jalkaa nousemaan entistä korkeammalle, jos lihaskunto on päässyt rapistumaan, Tuija Kanto-Hannula sanoo. Kotona asuvien vanhusten motivoiminen kuntoutumaan on paljolti lääkäreiden sekä kotisairaanhoidon ja -palvelun varassa, mutta myös omaisten tehtävä. Vanhusten kuntoutuksen tärkeyttä pitäisikin markkinoida omaisille. Tuija Kanto-Hannula on huomannut, että lääkärit ovat avainasemassa vanhusten kuntoutuksessa. Lääkäreistä riippuu, ehkäistäänkö vanhusten kunnon huononemista vai hoidetaanko vasta sairauksia. Lääkärin sana on vanhukselle laki. Jos lääkäri määrää lihasvoimaharjoittelua kuntosalilla, vanhukset noudattavat määräystä, vaikka eivät olisi aiemmin kuntosalia nähneetkään. Kanto-Hannula painottaa, että kuntouttavaan työhön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus. Usein nämä voi yhdistää. Fyysinen kuntoutus ryhmässä voi samalla olla sosiaalista ja psyykkistä kuntoutusta. Esimerkiksi Ehtookodon ulkopuolelta kuntosaliin tulevalla huonokuntoisten ryhmällä on ennen kuntosaliharjoittelua tunnin verran seurustelua ja kahvinjuontia. Lisäksi he voivat tavata sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön kuntoutuksen opiskelijan. Fyysinen harjoittelu sujuu paremmin, kun ryhmä on tuttu ja vanhuksesta on kiva tulla ryhmään. Jo yhteinen kuljetus kuntosaliharjoitukseen on sosiaalinen tapahtuma. Usein vanhusten päivätoiminnassa on vain sosiaalista ja psyykkista kuntoutusta ja lihaskuntoa parantava fyysinen kuntoutus unohtuu. Fyysiseksi kuntoutukseksi ei riitä, että vanhus istuu piirissä hernepussi pään päällä. Kuntoutusta kaikille Tuija Kanto-Hannulan mielestä kunnissa olisi jo nykyisillä resursseilla mahdollisuudet vanhusten kuntoutukseen, jos asian tärkeys oivallettaisiin. Parhaiten vanhusten kuntoutusta voi perustella rahalla. Ehkäisevä kuntoutus ei maksa paljon, mutta sen laiminlyöminen maksaa. Suomessa on paljon palvelutaloja, joissa on kuntosalitoimintaan sopivat tilat uima-altaineen. Lähes joka kunnassa on saatavissa kunnallisen tai yksityisen fysioterapeutin palveluja. Tarvitaan joku, joka organisoisi vanhusten fyysisen kuntoutuksen. Kun vanhusten kuntoutukselle syntyy kysyntää, yhä useammat fysioterapeutit erikoistuisivat vanhusten kuntoutukseen ja kuntoutuksen tulokset paranisivat entisestään. Rahoitusta vanhusten kuntoutukseen löytyy eri lähteistä, Kelasta, veteraanien kuntoutusvaroista ja vanhuksilta itseltään. Vanhukset ovat kuntalaisia siinä kuin muutkin ja myös kunnan liikuntatoimen asiakkaita. Liikuntatoimi voisi kantaa osavastuun vanhusten ehkäisevästä kuntoutuksesta. Liikuntalaissa todetaan, että jokaiselle pitää tarjota riittävät liikuntapalvelut. Lempäälässä ikääntyneiden liikuntatarpeet on huomioitu aika hyvin. Meillä on kunnassa erityisliikuntatyöryhmä, joka miettii erityisryhmien, myös vanhusten, liikuntaa, Kanto- Hannula kiittelee. Ikääntyneet voivat tietysti käydä samoilla kunnallisilla ja yksityisillä kuntosaleilla kuin työikäisetkin. Ikääntyneiden harjoittelussa on kuitenkin omat tarpeensa. Ainakaan vielä ei yksityisillä markkinoilla ole tarjontaa vanhusten kuntoutukseen erikoistuneista kuntosaleista. Kanto-Hannula epäilee, että pienissä kunnissa ei riittäisi asiakaskuntaa yksityisen salin ylläpitoon. Kalleinta vanhusten harjoittelussa on ohjaus, jonka pitää ehdottomasti olla asiantuntevaa. Merja Moilanen Iäkkäiden kuntoutus Hoidon porrastuksessa iäkkäiden ihmisten kuntoutus on usein siirtynyt erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin ja vanhainkoteihin, mutta niiden henkilöstön määrä, rakenne, koulutus ja välineet eivät ole kehittyneet työn vaativuutta vastaaviksi. Stakesin Palvelut ja laatu yksikön, 22 kunnan ja lääninhallitusten yhteistyönä toteutettiin vuosina Palvelurakenteen muutoksen hallinta (PRMH) -projekti. Projektissa tutkittiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutosprosessin esteitä ja edellytyksiä sekä kehitettiin muutokseen liittyviä arviointimenetelmiä. Projektissa tuotettiin myös uutta, kuntakohtaista palvelurakennemuutosta edistävää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa sekä kuntien että tutkimuksen käyttöön. PRMH-aineistot koottiin kyselylomakkeilla kaikista kuntien vanhuspalveluita tuottavista sekä laitoshoidon että avohoidon yksiköistä. Lomakkeissa kysyttiin myös perustiedot kuntoutushenkilöstöstä ja henkilöstörakenteen kehityksestä. Projektin aikana tutkijat vierailivat yksiköissä ja työryhmissä sekä havainnoivat käytössä olevat tilat ja haastattelivat yksikköjen kuntoutus- ja hoitohenkilökuntaa. Kussakin kunnassa haastateltiin kotipalvelun ja -sairaanhoidon alueellinen työryhmä teemahaastatteluna. Yhtenä teemana oli kuntoutuskäsitteet ja -palvelut kotihoidossa. Tutustumisvierailuilla perehdyttiin kuntoutushenkilöstön työhön myös yhteistyön näkökulmasta. Heitä pyydettiin määrittelemään mitä he kuntoutuk- sella ja kuntouttavalla hoidolla työssään ymmärtävät. Miten he toteuttavat asettamiaan tavoitteita jokapäiväisessä työssään sekä miten he kokevat yhteistyön eri ammattiryhmien välillä. Terveyskeskuksissa kiire haittaa kuntoutusta Koulutetun kuntoutushenkilöstön käsitys kuntoutuksesta terveyskeskussairaaloissa on varsin sairauslähtöinen. Kuva piirtyy pitkälle fysioterapeutin perinteisestä työn sisällöstä. Kuntoutuskäsitteeseen liittyy vahvasti fyysisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen. Potilaan omatoimisuus on ensisijaisesti itsenäistä fyysistä suoriutumista ja apuvälineiden oikeata käyttöä. Yhteistyö hoitohenkilöstön kanssa koetaan riittämättömäksi. Hoitohenkilöstön kiireen ja asenteiden todettiin olevan kuntouttavan työotteen esteenä. Yhteiset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ja kuntoutusraportit sekä moniammatilliset kotiuttamisneuvottelut koettiin yhteistyötä edistäviksi. Terveyskeskussairaaloiden henkilöstön kuntouttavan työkäytännön kuvauksissa korostuu potilaiden tukeminen suoriutumaan itsenäisesti sekä kävelytys- ja ulkoilumahdollisuuksien järjestäminen. Kiire ja perinteinen työote johtaa kuitenkin potilaiden passaamiseen ja sosi 6 SOSIAALITURVA 3/ /2/06, 12:26 PM

7 Eeva Päivärinta tus sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutoksessa puolesta tekemiseen. Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken koettiin riittämättömäksi. Yhdessä tekeminen ei ollut arkipäivää. Koulutettu kuntoutushenkilöstö sijoittuu vanhuspalvelujärjestelmässämme edelleenkin ensisijaisesti laitoksiin. Fysio- ja toimintaterapeutit työskentelevät enimmäkseen terveyskeskuksissa. Palvelurakennemuutos on myös muuttanut kuntoutuksen painopistettä. Aiemmin iäkkäiden ns. akuuttikuntoutus toteutettiin erikoissairaanhoidossa. Nyt se on siirtynyt yhä useammin terveyskeskussairaaloihin ja jopa vanhainkoteihin tai palvelutaloihin. Näissä työn vaativuus on kasvanut nopeasti, mutta resursseja tai koulutusta ei ole pystytty lisäämään vaatimusten edellyttämällä tavalla. Vanhainkodeissa perushoito vie ajan Vanhainkodeissa kuntouttava työote kuvattiin asenteeksi: Meillä ei ketään jätetä sänkyyn. Henkilöstö korosti päivärytmin ja omien vaatteiden merkitystä. Kaikki puetaan ja tuodaan päiväsaliin ja yhteiselle lounaalle, kuvasi yleistä käsitystä vanhainkotien kuntouttavasta työotteesta. Ulkoilun merkitys osana hyvää hoitoa ja asukkaiden elämänlaatua korostui. Henkilöstö huolehti asukkaiden asiallisista, lämpimistä ulkoiluvaatteista tai huolestui niiden puutteesta. Asukkaiden hyvien jalkineiden merkitys herätti vilkasta keskustelua vanhainkodeissa. Vanhainkodeissa fysioterapeutteja on vähän. Kuntohoitajat työskentelevät usein varsin Fysio- ja toimintaterapeutit työskentelevät enimmäkseen terveyskeskuksissa. itsenäisesti vanhainkotien kuntoutustehtävissä. He kertovat yleensä saavansa apua terveyskeskuksista tarvitessaan ammatillista konsultaatiota ja tukea. Tällä vuosikymmenellä kuntoutushenkilöstöä ei ole juuri lisätty. Joitakin vakansseja on jätetty täyttämättä tai lopetettu ja joitakin otettu hoitohenkilökunnan käyttöön. Osalla vanhainkodeissa hoitajan tehtävissä toimivista on kaksoiskoulutus. Kodinhoitajan tai perushoitajan koulutuksen ohella heillä on myös kuntohoitajan pätevyys. Koulutuksellisista valmiuksista huolimatta heidän työnsä painottui kunkin yhteisön käytäntöjen mukaisesti lähinnä perinteisellä työotteella toteutettavaan perushoitoon. Kuntohoitajan koulutustaan he eivät kokeneet voivansa SYMBOLIKUVAT: HILKKA PIETILÄINEN hyödyntää päivittäisessä työssään. Kuntoutukselle ei jää aikaa tai perushoito vie kaiken ajan ja energian, he kuvasivat työtään. Kuntouttava työn kokonaisote ei tässä puheessa kuulunut. Ei yksi ihminen toisenlaisella koulutuksella voi koko osaston toimintatapaa muuttaa, kuvasi hyvin heidän asennettaan yhteisöllisen työotteen kehittäjinä kuntouttavaan suuntaan. Työhön otettaessa heille kaikille oli korostettu kuntohoitajan koulutuksen arvoa ja merkitystä yhteisön toiminnallisia tavoitteita päivittäisessä työssä toteutettaessa. Henkilöstöjärjestelyt ja työskentelyperinteet laitoksissa Henkilöstöjärjestelyt vaikuttavat kuntoutuspalvelujen kohdentumiseen ja saatavuuteen. Kuntoutushenkilöstöllä ei ole perinteisestikään ollut vuosiloma- tai sairauslomasijaisia. Lomarahojen muuttaminen vapaa-ajaksi on lisännyt entisestään sijaisetonta aikaa. Henkilöstöhallinnolliset ratkaisut tehdään varsin tulosyksikkökohtaisesti. Kuntoutujien palvelupolkuja seurattaessa havaittiin, että palvelujen saumaton ketjuuntuminen saattoi merkitä sitä, että kuntoutuja ei kohdannut ammattikoulutettua henkilöstöä esimerkiksi kesäaikaan moneen kuukauteen ja siten hänen etsikkoaikansa kuntoutuksen näkökulmasta saattoi kulua hukkaan ja kuntoutuminen hidastua. Henkilöstöjärjestelyjen koordinoimattomuus saattaa pidentää potilaiden kuntoutumisen vaatimaa aikaa ja lisätä korvaavien palvelujen tarvetta tai laitoshoidon pituutta. Palvelurakenteen muutoksen hallinta -projektissa tekemiemme havaintojen mukaan kuntoutus muodostaa edelleenkin sekä sairaaloissa että vanhainkodeissa varsin erillisen toimintakokonaisuuden. Kuntoutustyöntekijät toimivat erillisissä yksi- SOSIAALITURVA 3/ /2/06, 12:26 PM

8 Tavoitteiden tasolla kuntoutukseen oltiin sitoutuneita, mutta käytännön työtä tavoitteet eivät ohjanneet. köissä ja heidän yhteistoimintansa hoitavan henkilöstön kanssa on niukkaa. Yhteiset hoitosuunnitelmat eivät yhdistä työskentelyn tavoitteita vaan toimivat enemmänkin kirjaamisen ja päivittäisen työn kontrollin välineenä: annetut hoito-ohjeet tai laadittu hoitosuunnitelma on täytetty. Kuntoutustyön periaatteet eivät ohjaa päivittäistä hoiva- ja hoitotyötä. Kuntoutus on etenkin vanhainkodeissa varsin perinteistä kävelytystä ja istumavoimistelua ryhmissä tai yksilökuntoutusta ja hierontaa. Uudet ajatukset ja toimintamallit eivät ole vielä kovinkaan laajassa käytössä. Terveyskeskussairaaloissa ns. akuuttikuntoutuksen nopea lisääntyminen on syrjäyttänyt pitkäaikaisessa hoidossa olevat sairaalan osastolla asuvat potilaat ja heidän tarpeensa. Heidän kuntoutuksensa on hoitohenkilöstön, erilaisen tilapäistyövoiman, omaisten ja läheisten varassa. Kesäaikana työssä olevat erilaiset kävelyttäjät ja kuntouttajat, usein opiskelijat ja koululaiset, koettiin merkittäväksi voimavaraksi etenkin pitkäaikaispotilaiden ulkoilutuksessa ja liikkumisessa. Kuntoutus vanhusten avopalveluissa 8 SOSIAALITURVA 3/2000 Päiväkeskukset ja erilaiset kerhot ja harrastuspiirit ovat osa ehkäisevän vanhustyön kokonaisuutta. Ne luovat edellytyksiä vanhan ihmisen toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Kotona asuville vanhoille ihmisille ne muodostavat kuntoutuksen aktiivisen ytimen ja niissä voidaan toteuttaa myös yksilöllisiä kuntoutusohjelmia. Vain kotipalvelun tuen turvin kodeissa asuvilla vanhuksilla ei erillisiä kuntoutuspalveluja juuri ole. Ns. välimuotoisissa asumispalveluissa eli palvelutaloissa ja -asunnoissa, erilaisissa ryhmäja pienkodeissa henkilöstö määrittelee kuntoutuksen useimmiten asukkaiden oikeudeksi ja mahdollisuudeksi osallistua yhteisön sosiaaliseen elämään ja arki-askareisiin. Heillä on mahdollisuus osallistua kodin- tai ympäristönhoitoon liittyviin tehtäviin kuten pöytien kattamiseen ja pyyhkimiseen, kahvikuppien pesuun tai ruuanvalmistuksen aputehtäviin. Usein todetaan, että erillistä kuntoutustoimintaa tai koulutettua kuntoutushenkilöstöä ei yksiköissä tarvita. Asukkaiden itsenäiseen ulkoiluun palveluasumisessa on yleensä hyvät mahdollisuudet, mutta apua tarvitseva asukas ulkoilee useimmiten omaistensa tai vapaaehtoisen avun turvin tai odottaa satunnaista ulkoilutilaisuutta. Henkilöstö korostaa usein erilaisten parvekkeiden merkitystä asukkaiden ulkoilumahdollisuutena. Suuremmissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa on usein hyvät kuntoilutilat. Apua tarvitsevat asukkaat eivät yleensä pysty käyttämään tiloja. Erillistä henkilökuntaa heidän avustamiseensa on vain harvoissa yhteisöissä. Apua päivittäin tarvitsevat asukkaat eivät myöskään usein miellä itseään kuntosalin tai uima-altaan käyttäjiksi. Kotisairaanhoidon asiakkaat saavat kuntoutuspalvelunsa yleensä lähetteellä terveyskeskusten avokuntoutuspalveluista tai kotisairaanhoidolle osoitetuista resursseista. Kuntoutussuunnitelmat ovat usein osa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tai erillinen osa vanhuksen potilasasiakirjoja. Kotipalvelun asiakkaalle kuntoutus järjestyy useimmiten yhteistyössä kotisairaanhoidon henkilöstön kanssa. Ehkäisevään työhön tässä vanhuspalvelujen kehitysvaiheessa ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Kuntoutus siirtyy, asiantuntemus ei Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidonporrastuksessa iäkkään väestön palvelut ovat keskittymässä perusterveydenhuoltoon: tutkimukset, kuntoutus ja akuuttihoito ovat lisääntyneet terveyskeskussairaaloiden toiminnassa. Erityisesti suurten leikkausten jälkeen (esim. lonkkaleikkaukset) potilaat siirtyvät nopeasti erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin jatkokuntoutukseen ja edelleen kotiutettaviksi. Myös terveyskeskussairaaloiden ja vanhainkotien työnjako on muuttunut. Erityisesti pitkäaikaishoidon ja pitkäaikaisen hoidon piirissä olevien vanhusten kuntoutuksessa niiden työnjako ja porrastus on hämärtymässä. Monien hoito- ja kuntoutustehtävien siirtyminen aikaisempaa alemmalle portaalle aiheuttaa haasteita ja myös ongelmia käytännön työssä. Vaativampien kuntoutus- ja hoitotoimien siirtyessä yksiköstä toiseen henkilöstön määrä ja koulutusrakenne tai hoitoympäristöt ja -välineet eivät ole kehittyneet työn vaativuutta vastaaviksi. Kuntoutusresurssien määrä on vähentynyt, jos tarkastelunäkökulmaksi otetaan erilaisiin kuntoutustehtäviin aikaisemmin osoitetut resurssit. Erikoissairaanhoidon kuntoutusresurssit iäkkäiden akuuttikuntoutukseen ovat paremmat kuin perusterveydenhuollossa, vanhainkodeissa tai palvelutaloissa, joihin tehtävät ovat siirtymässä ja jo siirtyneet. Ns. välimuotoisessa asumisessa kuntoutuksen heikko asema ja ehkäisevän kuntoutuksen näkymättömyys herättävät kysymyksiä ja haasteita. Kuntoutus ja kuntouttava työote on kuitenkin arvostettu tavoite myös pitkäaikaistyötä tekevien vuodeosastojen perustehtävässä. Tulostavoitteissa kuntoutetut potilaat saattavat olla ainoa tunnusluku, jolla mitataan osaston perustehtävän onnistumista. Kuntoutuksen ensisijaistaminen on saattanut syrjäyttää hyvän perushoidon ja saattohoidon ikään kuin näkymättömäksi ja tulostavoitteita mitattaessa arvottomaksi osastolla tapahtuvaksi oheistehtäväksi. Kuntoutuksen ylivertaisuuden korostaminen ahdistaa perushoitotyöhön ja saattohoitoon keskittyvien yksiköitten henkilökuntaa. Ns. välimuotoisissa asumispalveluissa työskentelevä henkilöstö ilmaisi huolestumisensa asukkaiden haluttomuudesta Vain kotipalvelun tuen turvin kodeissa asuvilla vanhuksilla ei juuri ole erillisiä kuntoutuspalveluja. osallistua talon ulkopuoliseen elämään ja käyttää kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja, vaikka mahdollisuuksia liikkumiseen ja osallistumiseen järjestettäisiinkin. Toisaalta elämän supistumista ja päivittäisen elämän keskittämistä ns. välimuotoisten asumispalvelujen sisään perusteltiin myös sillä, että asukkaat ovat haluttomia lähtemään yhteisön ulkopuolelle. Jopa arkiseen päivittäiseen ulkoiluun osallistuminen tuntui joistakin asukkaista vastenmieliseltä ja tarpeettomalta. Kirjallisissa toiminta- ja tavoiteohjelmissa sekä haastatteluissa todettiin, että elämän kaikissa vaiheissa on oltava mahdollisuus harrastaa voimistelua ja liikuntaa. Osallistuminen liikuntaryhmiin on sosiaalista elämää, joka toteuttaa kokonaiskuntoutuksen periaatetta vanhojen ihmisten arjessa, todettiin myös. Tavoitteiden tasolla kuntoutukseen oltiin sitoutuneita. Käytännön työtä ne eivät kuitenkaan ohjanneet ja yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi jäi hämäräksi. Kirjoittaja on Stakesin erikoissuunnittelija. 8 3/2/06, 12:26 PM

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

NO 3 syys-lokakuu 2013

NO 3 syys-lokakuu 2013 Hoivapalvelut NO 3 syys-lokakuu 2013 Päivi Voutilainen: Kolmen veen muistisääntö s. 7 Nina Niemi: Pala taivasta ja pala maata s. 16 Aino Närkki: Sääntelyn purkamisesta ja kuntien tehtävien karsimisesta

Lisätiedot

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Marja-Liisa Nyholm Heikki Suominen PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sosiaaliturva1901 4/3/06 6:41 AM Sivu 1 19/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Miten käy Lapin syrjäkylille?

Sosiaaliturva1901 4/3/06 6:41 AM Sivu 1 19/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Miten käy Lapin syrjäkylille? Sosiaaliturva1901 4/3/06 6:41 AM Sivu 1 Marraskuu 19/01 SOSIAALITURVA Miten käy Lapin syrjäkylille? Sosiaaliturva1901 4/3/06 6:41 AM Sivu 2 SOSIAALITURVA 19/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Ikääntyneiden masennusta

Ikääntyneiden masennusta 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2006 Vanhus ei halua apua, vaikka sitä tarvitsee. Mitä pitäisi tehdä? Asiantuntijat vastaavat. Joskus myös ihmisarvosta on maksettava Uusi malleja päihteidenkäyttäjien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot