LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi"

Transkriptio

1 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK PwC Corporate Finance Oy SCC Viatek Oy

2

3 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/2003 Tiehallinto Helsinki 2003

4 ISSN TIEH v Helsinki 2003 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen: Lahdentien SRRK -väliarviointi. Helsinki Tiehallinto, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/ s. + liitt. 5 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: hankinta, tienpito, elinkaari TIIVISTELMÄ Valtatie 4 parantamishanke välillä Järvenpää Lahti on ensimmäinen Suomessa toteutettu tiehanke, jossa suunnittelu, rakentaminen, rahoitus sekä ylläpito ja hoito on yhdistetty samaan pitkäaikaiseen sopimukseen. Kyseessä on pitkäaikainen palvelun ostosopimus perinteisen tieinvestoinnin sijasta. Yhtiön saamat palvelumaksut ovat ylittäneet laaditut ennusteet, johtuen liikenne-ennusteiden ylittymisestä. Lisäksi tie saatiin otettua liikenteelle suunniteltua aikaisemmin ja palvelumaksuvirta alkoi tästä syystä ennakoitua aiemmin. Suunnittelu- ja rakennuskustannukset eivät ylittäneet arvioita. Hoitourakka on hankittu pitkäaikaisella sopimuksella nykyiseltä Tieliikelaitokselta. Kustannustason nousulta Tieyhtiö on suojautunut indeksikorotuksien avulla. Tieyhtiölle ei ole määrätty sakkoja ylläpitokautena, joten kassavirta on tältä osin ollut vähintään suunnitelmien mukainen. Rakentamisen laatu on ollut onnistunutta eikä ole aiheutunut merkittäviä kustannusylityksiä tai korjauskustannuksia. Vuosikuluksi tuloslaskelmaan kirjatut ja aktivoidut ylläpitomenot ovat kohtuullisella tasolla. Rahoituskuluja hallitaan suojausinstrumenttien avulla. Vieraan pääoman kustannukset valmistumisen jälkeen ovat olleet kohtuullisella tasolla. Pääomalainan korvaukseksi on rajattu 15 % vuotuista korkoa. Yhtiö on tehnyt ensimmäisen voitollisen tilinpäätöksen vuonna Yhtiöllä on arviolta 9 10 miljoonaa euroa verotuksessa vahvistettuja tappiota, mitkä vähentävät verorasitusta mahdollisina voitollisina vuosina tulevaisuudessa. Rakentamisen aikana vuosina toteutuneet liikennemäärät ovat olleet ajon/vrk ennustettua alhaisemmat. Välillä Järvenpää Mäntsälä ennustetut liikennemäärät ovat ylittyneet tien valmistumisen jälkeen vuonna 1999 ja välillä Järvenpää Lahti ennusteet ovat ylittyneet vuonna Vuoden 2000 liikennemäärien tasolla aikakustannussäästöt ovat 8,4 9,3 milj. /v. Koko hankkeen aientamisesta aiheutuu vuoden 1996 laskelman arvoilla 2,5-10,9 milj. :n vuotuiset säästöt onnettomuuskustannuksissa. Päästökustannussäästöiksi on arvioitu 20 vuoden laskenta-ajalle -0,9 milj. ja diskontattuna perusvuoteen -0,6 milj.. Kokonaisuudessaan päästökustannusten merkitys on vähäinen. Hankkeen laskelmissa käytetyt liikennemäärät (ennusteet) ja arviot onnettomuusasteista ovat parin ensimmäisen käyttövuoden aikana toteutuneet kohtuullisen hyvin. Kokonaisuudessaan hankkeen aikaistuminen vuodella on aiheuttanut 8,4 9,3 milj. :n vuotuiset ajokustannussäästöt ja 2,5 10,9 milj. :n onnettomuuskustannussäästöt eli yhteensä n. 10,9 20,2 milj. :n vuotuiset liikenteelliset säästöt.

6 Niin rakentamisen kuin hoidon ja ylläpidon osalta tähänastiset kokemukset ovat asiantuntija-arvioiden mukaan hyvät. Tilaaja sai sitä laatua kuin halusi, urakoitsijan laatujärjestelmä oli toimiva, joitain innovatiivisia ratkaisuja otettiin käyttöön ja hoidon ja ylläpidon laatu on vähintään yhtä hyvää kuin muilla moottoriteillä. Lisäksi hoidon ja ylläpidon raportointi on tehty paremmin kuin keskimääräisesti muilla moottoriteillä Suomessa. Lahdentien sopimus on toiminut hyvin: arvioidut toteutuskustannukset alitettiin tien rakenteen hoidon ja ylläpidon laatu on täyttänyt vaatimukset yhteiskunnan saamat hyödyt kattavat aikaisemmasta valmistumisesta maksetun lisähinnan toiminta on projektiyhtiölle kannattava Tästä huolimatta nähdään joukko asioita, joita seuraavissa SRRK-sopimuksissa kannattaisi kehittää: Tieyhtiölle ei ole annettu riittävästi kannustimia tien turvallisuuden ja liikennöinnin omatoimiseen kehittämiseen tai parantamiseen innovointikannustin puuttuu rakentamisen jälkeen Maksumekanismi on tunnoton liikennemäärien muutokselle Maksumekanismi pelkästään sidottu liikennemääriin Toiminnallisia palvelun laatumääritteitä rajallisesti käytössä Tarjouspyynnössä ei vaadittu erittelemään palvelumaksun muodostumista. "Open book Sopimuskausi lyhyt ylläpidon laadun mittaamiseen rakenteiden osalta Jälleenrahoitushyötyjä ei ole sovittu jaettaviksi, mikä on kansainvälinen käytäntö Tässä selvityksessä Tilaajalla tarkoitetaan Tiehallintoa ja Tieyhtiöllä Nelostie Oy:tä.

7 ESIPUHE Lahdentien hankkeesta on ollut julkisuudessa paljon keskustelua. Tiedot hankkeen onnistumisesta ovat olleet ristiriitaisia. Tämän selvityksen tavoitteena on tuoda asiantuntijaryhmän objektiivinen mielipide hankkeen sopimuksesta, taloudesta, laadusta ja liikennevaikutuksista. Kyseessä on väliarviointi sillä sopimuskautta on vielä jäljellä vielä yhdeksän vuotta. Lopullinen arvio voidaan tehdä vasta myöhemmin. Kuitenkin suurimmat riskit ajoittuvat rakentamisvaiheeseen ja muutamaan vuoteen sen jälkeen. Käytettävissä ollut aineisto on ollut rajallista johtuen mm. liikesalaisuuksista. Selvitys pohjautuukin tämän vuoksi asiantuntijahaastatteluihin ja laatijoiden arvioihin. Työn tilaajana on toiminut Pekka Jokela Tiehallinnosta. Selvityksen osat I ja II on laatinut PwC Corporate Finance Oy:stä Vesa Salmela, Anu Saltevo ja Riku Tolvanen ja osat III ja IV SCC Viatek Oy:stä Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen. Helsinki Tiehallinto

8

9 LAHDENTIEN SRRK 7 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 5 I I SRRK SOPIMUKSEN OIKEUDELLINEN TARKASTELU 9 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 9 2 PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE 11 3 TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ 11 4 SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA 13 5 TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT Yleistä Tieyhtiön riski sovitun aikataulun noudattamisesta rakennustyössä Teknisistä riskeistä Kysyntäriski eli liikennemäärät Palvelun laatu 15 6 TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu Julkinen hankintamenettely Tieyhtiön sopimuksen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta Tieyhtiön pääomarakenteesta Indeksisidonnaisuus ja kustannusmuutosten korvaaminen Valtion toimenpiteet, lainsäädännölliset muutokset SRRK sopimuksen lisätyöt Vanhan tien rakenteelliset piilovirheet Tien rakenteen tai ylläpidon virheet sopimuskauden päätyttyä 20 7 MUITA SEIKKOJA Tien turvallisuus, kehittäminen ja tulevaisuuden vaatimukset Maksumekanismin yksipuolisuus Läpinäkyvyys puutteellista Innovoinnit 22 II TALOUS 23 LAHDENTIEN JÄLKIANALYYSI TALOUDELLINEN OSA Tarjoushinnat ja vertailulaskelma Kustannusrakenne Rahoituskustannukset 25

10 8 LAHDENTIEN SRRK 4. Projektiyhtiö 'Tieyhtiö 4-tie' omistus Pääomarakenne ja pääomakustannukset 26 III LIIKENNE 28 1 Tausta 28 2 Yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma Tarkastelutapa, vaihtoehdot Liikenne-ennuste Kustannustekijät Hankkeen kannattavuus 34 IV LAATU 35 LAHDENTIEN TEKNISEN LAADUN JÄLKIARVIOINTI RAKENTAMISEN, HOIDON JA YLLÄPIDON OSALTA Taustaa Rakentamisen laatu Hoidon ja ylläpidon laatu Vaikutukset Lahdentien elinkaareen 37 LIITTEET 38

11 LAHDENTIEN SRRK TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 9 I I SRRK SOPIMUKSEN OIKEUDELLINEN TARKASTELU Yhteenveto Tässä raportissa on tarkasteltu Lahdentien SRRK sopimusta vertaamalla sitä ensisijaisesti Englannissa toteutettuihin vastaaviin sopimusjärjestelyihin ja pitäen silmällä mahdollisesti tulevaisuudessa elinkaarimallista laadittavia uusia SRRK sopimuksia. Raportissa kiinnitetään huomiota niihin seikkoihin, joita jatkossa voitaisiin kehittää. Raportti ei ole tarkoitettu oikeustieteelliseksi analyysiksi em. sopimuksesta, vaan enemmänkin heijastamaan sopimukseen liittyviä juridisia käytännön näkökohtia. SRRK -sopimusta voidaan pitää kokonaisuutena onnistuneena. Jatkossa kehittämiskohteina ovat monipuolisempi ja kannustavampi maksumekanismi, jälleenrahoitushyötyjen jakaminen, riskien siirron tarkempi analysointi ja hinnoittelu. Maksumekanismia kehitettäessä on todennäköisesti mietittävä myös elinkeinoverolain tulon ja menon jaksottamista koskevien säännösten laajentamista. Palvelujakson aikana tulee kiinnittää huomiota tehokkaan kilpailun aikaansaamiseen ja sen heijastumiseen tuotetuista palveluista maksettavaan hintaan. Jatkossa sopimus voisi myös enemmän heijastaa ajatusta kumppanuushankkeesta, jossa myös esim. innovatiivisuudella, jälleenrahoituksella tai tuotekehityksellä saadut hyödyt voidaan jakaa molemmille osapuolille unohtamatta palveluntuottajan taloudellista motivointia. 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toiminut työryhmä suositteli valmistuneessa raportissaan yksityisrahoituksen soveltamista tien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Soveltamiskohteeksi esitettiin valtatie 4:n osuutta Järvenpää Lahti. Moottoritie Helsingistä Lahteen eli valtatie 4 välillä Järvenpää - Lahti on Suomessa ja Pohjoismaissa ensimmäinen ns. jälkirahoitusmallilla toteutettu tiehanke. Olemassa oleva yksikaistainen moottoriliikennetie, yhteensä 69 km, muutettiin moottoritieksi rakentamalla toinen rinnakkainen ajorata. Hanke toteutettiin mallilla, joka sisälsi moottoritien toisen ajoradan suunnittelun, rakentamisen, rahoittamisen ja koko moottoritien kunnossapidon yhteensä 15 vuoden ajan. Palveluntuottaja vastasi myös tarvittavien rakennussuunnitelmien laatimisesta. Valtio vastasi tiealueiden lunastamisesta ja alueiden hallinnan ja käyttöoikeuden luovuttamisesta tieyhtiölle. Palveluntuottajalla eli Tieyhtiöllä on tienpitäjän toiminnallinen vastuu koko sopimuskauden. Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen aloitettiin 1996 ja tarjoukset pyydettiin viideltä ennakkoon ilmoittautuneelta yritysryhmältä. Tarjouspyyntöilmoitus julkaistiin huhtikuussa Tarjousten tekoon varattiin aikaa 3 kk, jonka

12 10 LAHDENTIEN SRRK TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT jälkeen käytiin vielä yksityiskohtaiset neuvottelut ennen lopullista yrittäjän valintaa. Hankkeen toteuttamisesta ja sopimuksen tekemisestä valitun yrittäjän kanssa päätettiin lopullisesti vuoden 1997 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtion lisätalousarviossa 1996 myönnettiin 5 mmk:n (0,84 milj. :n) määräraha hankintamenettelyä varten. Hankkeen toteuttamiseen myönnettiin ensimmäisen kerran määrärahoja vuosina 1997 ja Yhteensä hankkeen toteuttamiseen on myönnetty määrärahoja valtion talousarviosta vuoteen 2001 mennessä 34,8 milj. euroa. Tielaitos tilaajana ja projektiyhtiö Tieyhtiö Nelostie Oy palveluntuottajana allekirjoittivat SRRK sopimuksen Sopimuskausi päättyy Rakennustyöt tien muuttamiseksi moottoritieksi käynnistyivät toukokuussa Rakennustyön suorittamisesta vastasi työyhteenliittymä Tekra - Skanska, jonka kanssa Tieyhtiö allekirjoitti KVR -sopimuksen. Tieyhtiö Nelostie Oy toimi tien rakennuttajana. Tieyhtiö on solminut tien hoitoa ja kunnossapitoa koskevat sopimukset Skanska Tekra Oy:n kanssa, joka puolestaan on tilannut hoitoa ja kunnossapitoa koskevat palvelut alihankintana Tieliikelaitokselta. Tieyhtiölle maksettiin olemassa olevan tien kunnossapidosta jo uuden ajoradan rakentamisvaiheessa. Tieyhtiön osakkeenomistajina olivat tuolloin Laing Investments Ltd (41 %), Skanska BOT Ab (23 %), Skanska Oy (18 %) ja PCA Corporate Finance Oy (18 %). Tieyhtiön osakepääoma on 8.409,40 euroa jakaantuen 360 A- osakkeeseen ja 140 B osakkeeseen. B-osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon eivätkä oikeutta yhtiön nettovaroihin osakepääomaa alennettaessa tai yhtiön purkautuessa. Oman pääoman ehtoisina rahoittajina toimivat Skanska Oy, Skanska BOT Ab, Laing Investments Ltd, Hyder Investment, Teollisuusvakuutus, Eläke- Varma ja Espoon Sähkö Oyj. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus järjestettiin silloisesta Postipankista (nykyinen Sampo Pankki Oyj) ja Pohjoismaisesta Investointipankista (NIB). Rakentamisen kustannusarvio ilman arvonlisäveroa oli 92,5 99,2 milj. ja kunnossapitokustannusten moottoritievaiheessa 1,7 milj. /vuosi. Valtio maksaa talousarviosta 0,6 mrd. euron sopimuksen kokonaishinnan (investointi ja ylläpito sopimuskauden) Nelostie Oy:lle vuosittain 15 vuoden aikana. Tieyhtiölle maksetaan vuosittain palvelumaksua, joka sisältää korvauksen investoinnista ja tuotetuista palveluista. Palvelumaksun suuruuteen vaikuttaa ensisijaisesti tieosuuden liikennemäärä. Palvelumaksun suuruuteen vaikuttava liikennesuorite on porrastettu neljään vyöhykkeeseen, joissa on kussakin oma liikennesuoritteen yksikköhinta. Palvelumaksulle on myös määritelty katto. Vuosittaiset palvelumaksut ovat noin 15,1 20,2 milj. /vuosi. Arvioidut palvelumaksut ovat yhteensä noin 217 milj. (1300 mmk). Sopimuskauden päättyessä 2012 tieyhtiö luovuttaa tien laitteineen valtiolle ilman eri korvausta.

13 LAHDENTIEN SRRK PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE 11 Valtatie 4 valittiin kohteeksi, koska hanke oli yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Sen hyötykustannussuhde oli 2,7. Hankkeen toteutumisen myötä saavutettaviksi liikenteen aika- ja onnettomuuskustannussäästöiksi arvioitiin 20,2 30,3 milj. ::a vuodessa. 2 PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE Aikaisemmin noudatetulla hankintamallilla toteutettuna tiehankkeiden rahoitus perustui valtion vuotuiseen budjettirahoitukseen. Liikenneväylien pitoon saadaan talousarviossa rahoitusta erikseen perusväylänpitoon ja kehittämishankkeisiin. Valtioneuvoston antamiin vuosittaisiin rahoituskehyksiin on sovitettava sekä liikenneverkon kehittäminen (uusinvestoinnit) että perusväylänpito (kunnossapito). Isojen budjettirahoitteisten tiehankkeiden rahoitus hoidetaan talousarviosta erillisrahoituksena. Kokonaisrahoitusmallissa valtio myöntää hankkeen toteuttamiselle rahoituksen kerralla valtion budjetista ja tilaaja valtuutetaan tekemään rakennusurakkasopimuksen koko hankkeesta. Kokonaisrahoitusmallia on kokeiltu Suomessa ensimmäisen kerran Porvoo Koskenkylä moottoritiehankkeessa. Valtuutuspäätöksen perusteella hankkeesta sai syntyä valtiolle menoja enintään 270 mmk (45,4 milj. ). Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen hinta oli 207 mmk (34,8 milj. ). Tavallisella budjettirahoitteisella mallilla hankkeen kustannukseksi oli arvioitu 256 mmk (43,1 milj. ). Perusteita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin soveltamiseksi oli mm: Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kytkettiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, mikä edellytti palveluntuottajalta hankkeen koko elinkaaren näkemistä ja huomioon ottamista; Suunnittelun ja rakentamisen integroiminen toisiinsa ja niihin sitoutuvan ajan väheneminen Suunnittelussa ja rakentamisessa voitiin valita ja toteuttaa viimeisin tekniikka ja optimoida taloudellinen hyöty Muutosten toteuttaminen oli joustavaa Hankkeen rakennusaika lyheni, mistä aiheutui kustannussäästöjä Rakentaminen voitiin ajoittaa taloudelliseen matalasuhdanteeseen Hankkeen toteuttaminen aikaistui noin 5 vuotta verrattuna perinteiseen budjettirahoitteiseen toteuttamistapaan Palvelumaksun suuruus sidottiin käyttöön ja palvelun laatuun Tieyhtiölle annettiin hankkeen taloudellinen vastuu sekä suunnittelu-, ylläpito- ja kunnossapitovastuu 3 TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ Tiehankkeiden suunnittelu on osa yhteiskunnan infrastruktuurirakenteen suunnittelua. Yhteiskunnalliset tarpeet määrittelevät tiehankkeiden syntyä ja toteuttamista.

14 12 LAHDENTIEN SRRK TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ Vastuu yleisten teiden palvelu- ja laatutasosta, liikennöitävyydestä ja tieverkon kunnosta on lainsäädännön perusteella eduskunnan ja valtioneuvoston ohjauksessa olevalla virastomuodossa toimivalla tilaajaorganisaatiolla eli Tiehallinnolla. Tehtävänsä suorittamiseksi Tiehallinto on oikeutettu hankkimaan yleisten teiden hoidossa, ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittavia tuotteita ja palveluja sekä liikenteen palvelutehtäviä alalla toimivilta tuottajilta. Tien rakentamisja kunnossapitotehtävät on eriytetty lainsäädännöllisellä muutoksella hallinnollisista tehtävistä. Tiehallinnolle kuuluvia viranomaistehtäviä ovat yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien hyväksyminen ja tiepäätösten antaminen. Moottori- ja moottoriliikenneteiden rakentamista ja merkittävää parantamista koskevista yleissuunnitelmista päättää LVM. Tiehallinnon lakisääteisenä viranomaistehtävänä on toimia lupien, lausuntojen ja päätösten antajana tieverkon laajuutta ja tiealueita koskevassa hallinnollisessa käsittelyssä, liikenteen painojen ja nopeuden rajoittamisessa ja tieverkon, tiealueen ja tienvarsien erikoiskäyttöä koskevissa asioissa. Vastuunjaon kannalta on merkittävää se, että Tiehallinto / Suomen valtio lainsäädännön perusteella vastaa yleisten teiden tienpidosta ja tieliikenneolojen kehittämisestä sekä niihin liittyvästä palvelutoiminnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka valtio tilaajana sopii riskinjaosta ja siten vastuun kantamisesta yksityisen sektorin kanssa, on lopullinen vastuu lainsäädännön mukaisesti valtiolla tilaajana suhteessa kolmanteen osapuoleen. Tästä viimekätisestä, lainsäädäntöön perustuvasta viranomaisvastuusta ei voida poiketa osapuolten välisin yksityisoikeudellisin sopimuksin suhteessa kolmanteen tahoon. Valtion vastuuseen suhteessa kolmansiin osapuoliin vaikuttaa myös se, että valtiota edustavat hallintoviranomaiset myöntävät liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavat luvat. Vaikka valtiolla on tilaajana viimekätinen vastuu tilaamistaan tien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä palveluista, voi valtio sopia palveluntuottajan kanssa riskien ja vastuun siirtämisestä keskinäisessä suhteessaan. SRRK sopimuksessa Tieyhtiö sitoutuu toimittamaan Tilaajalle valtatie 4:llä välillä Järvenpää Lahti tienpidon kokonaispalvelun, johon kuuluu mm.: Tien suunnittelu ja rakentaminen moottoritieksi Olemassa olevien ajokaistojen yllä- ja kunnossapito rakennustyön aikana ja vastuu liikenteen sujuvuudesta rakennusaikana Moottoritien yllä- ja kunnossapito Liikenteen sujuvuus moottoritienä Toiminnan edellyttämä rahoitus Sopimuksen mukaan Tieyhtiölle kuuluu koko sopimuskauden tienpitäjän toiminnallinen vastuu.

15 LAHDENTIEN SRRK SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA 13 4 SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA Raporttia laadittaessa käytettävissä on ollut SRRK sopimus, sopimuskohtaiset määräykset SKM, sopimusneuvottelupöytäkirjat/ yhteenvetomuistio, Tieyhtiö Nelostie Oy:n tilinpäätöstiedot vuosilta , yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote. Muistiota laadittaessa ei ole ollut käytettävissä mm. SRRK sopimuksen salassa pidettäviä liitteitä eikä laina-, rahoitus-, osakas-, sijoitus- tai vakuusasiakirjoja. Raporttia laadittaessa on kuultu Tieyhtiön edustajaa sekä sopimuksen laatimiseen osallistuneita henkilöitä Tiehallinnosta. Tässä muistiossa on pyritty analysoimaan SRRK sopimusta pitäen lähtökohtana mahdolliset tulevaisuudessa toteutettavat tai suunniteltavat uudet SRRK tyyppiset toteutusmallit. Ensisijaisena tavoitteena on siten ollut arvioida kuinka sopimus on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja onko siinä mahdollisesti havaittavissa seikkoja, joita tulevaisuudessa tulee kehittää. 5 TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT 5.1 Yleistä SRRK sopimuksen keskeinen tavoite on optimoida riskien jako niin, että riskit kantaa se, jolla on siihen parhaat edellytykset. Lahdentien sopimuksessa tavoite on toteutunut varsin hyvin. Tieyhtiölle on siirretty mm. seuraavia riskejä: - suunnittelu- ja rakentamisriskit, esim. rakennus- ja kunnossapitokustannusten ylitys, viivästykset - rahoitukseen liittyvät riskit, esim. korkoriski - tekniset riskit - epäsuotuisten ja poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamista viivästyksistä, keskeytyksistä sekä muista haitoista Vieraan pääoman ehtoisten rahoittajien intressit järjestelyssä on turvattu varsin hyvin huomioon ottaen sen, että investoinnin takaisinmaksamisesta vastaa viime kädessä valtio. Rahoittajien saatavien takaisinmaksaminen on turvattu mm. panttaamalla tieyhtiön ottamat vakuutuskorvaukset rahoittajien saatavien vakuudeksi, sulkutilijärjestelyllä, rahoittajien sijaantulo-oikeudella, oikeudella siirtää sopimus tilaajan suostumuksella uudelle yhtiölle, rajoittamalla valtion kuittausoikeutta sekä velvoittamalla tilaaja sopimuksen purkutilanteessa maksamaan jo suoritetut palvelut, kuten esim. rakentaminen kokonaisuudessaan, tuottajalle/tuottajan konkurssipesälle. Rahoittajien riskin minimoiminen saattaa olla sinänsä perusteltua, koska rahoitukseen liittyvien riskien kasvaminen nostaa rahoituskustannuksia ja vähentää rahoittajien halukkuutta osallistua hankkeeseen. Tämän tyyppiset vakuusjärjestelyt ovat tavanomaisia projektirahoituksessa.

16 14 LAHDENTIEN SRRK TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT 5.2 Tieyhtiön riski sovitun aikataulun noudattamisesta rakennustyössä SRRK sopimuksessa sovittiin, että Tilaajan moottoritien palvelutason mukainen maksuvelvollisuus alkoi, kun kukin välitavoite (tiejakso I ja II) valmistui. Lisäksi sopimuksessa sovittiin erityisestä palvelumaksusta D ja E, mikäli tiejaksot avattaisiin moottoritieliikenteelle ennakoitua aikaisemmin. Tieosuudet avattiin liikenteelle noin 11 kuukautta ennen sopimuksen mukaista takarajaa, mistä johtuen investointiosan suunniteltua nopeammasta valmistumisesta maksettiin SRRK sopimuksen ehtojen mukaisesti palvelumaksuja noin 8,4 m euroa. Tilaajan laatimien arvioiden mukaan Lahdentietä ei olisi voitu rahoittaa yhtäjaksoisesti optimoidulla rakennusajalla talousarviosta, minkä vuoksi esitettyjen arvioiden mukaan rakentamisaika olisi venynyt noin 5 vuodella. Valtion tien valmistumisen aikaistumisesta maksamaa 8,4 m euron palvelumaksua on arvosteltu hankkeen ylimääräisenä kustannuksena. Tilaajan kannalta on kuitenkin ollut perusteltua kannustaa Tieyhtiötä rakentamaan moottoritie nopeasti, koska siten on nopeammin saavutettu ne yhteiskuntataloudelliset edut, joita tällä hankkeella on ylipäätään tavoiteltu. Maksamalla aikaistumisen myötä 8,4 m euroa palvelumaksuina, on saavutettu yhteiskuntataloudellisia hyötyjä noin 92,5 m euroa (lähde valtiontalouden tarkastusviraston raportti Nro 3/00). Jo pelkästään hankkeen toteutumisen myötä saavutettaviksi liikenteen aika- ja onnettomuuskustannussäästöiksi on arvioitu m euroa vuodessa. Kansainvälisissä SRRK sopimuksissa on varsin tavanomaista, että palveluntuottajaa kannustetaan investoinnin mahdollisimman nopeaan toteuttamiseen. Tilaaja voi sopia, että aikaistumisesta ei hyvitetä palveluntuottajaa, mutta palvelumaksut alkavat, kun investointi on valmis. Mikäli palveluiden halutaan alkavan vain tiettynä sovittuna päivänä, voidaan sopia, että Tilaajan palvelumaksuvelvollisuus alkaa tiettynä päivänä mutta ei aikaisemmin, vaikka hanke olisikin valmis. 5.3 Teknisistä riskeistä Tieyhtiö on ottanut olemassa olevan tieosan kunnossapitovastuun, jolloin tieyhtiölle on siirtynyt olemassa olevien ajokaistojen niiden suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen mahdollisesti liittyviä riskejä, koska se itse ei ole suunnitellut eikä toteuttanut olemassa olleita ajokaistoja. Sopimuksessa Tilaaja on ottanut vastatakseen vanhan tien osalta sellaisista maaperätiedoista, joita Tieyhtiö ei ole voinut tarkastaa tarjousaikana sekä nykyisen ajoradan rakenteen vaurioitumisesta, joka johtuu vanhan tien piilovirheistä. Palvelun tuottaja vastaa koko tieosuuden muista tien rakenteeseen liittyvistä teknisistä seikoista kuten esim. kulumisesta, urautumisesta, painautumista sekä luonnonolosuhteiden aiheuttamista vioista, kuten routa- tai vesivaurioista. Tähän mennessä Tieyhtiö on joutunut korjaamaan rakennettua tietä mm. Lahden kaupungin alueella vuonna 2000 olleen tulvan vuoksi. Tulvasta tieyhtiölle on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia noin euroa.

17 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Kysyntäriski eli liikennemäärät Tien valmistumisen jälkeiset liikennemäärät vaikuttavat sekä tien rakenteen kestävyyteen ja kunnossapitotarpeeseen että varjotullien kautta tieyhtiön saamiin tuloihin. Sopimuksessa tieyhtiö on sitoutunut tarjoamaan Tilaajalle sovitun tasoisen tienpitopalvelun, mikä tarkoittaa paitsi uuden liikenneväylän suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, niin myös olemassa olevan ajoradan kunnossapitoa ja tien jäännösarvoa sopimuskauden päättyessä. Tieyhtiön kannalta liikenne-ennusteet ovat olleet ensiarvoisen tärkeät ja ne ovat sisältäneet myös suurimman riskin tieyhtiön kannalta. Tieyhtiö on pienentänyt omaa liikenne-ennusteisiin liittyvää riskiään painottamalla hinnoittelussa hintavyöhykkeiden alapäässä olevia liikennesuoritteita, jotka toteutuvat hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta tuottavat voittoa vain vähän tai eivät ollenkaan. Sijoittajille ja omistajille voittoa kerryttävät lähinnä korkeat liikennesuoritteet, joiden toteutuminen ei ole yhtä varmaa. Liikenteen kasvu on erittäin tasaista Suomessa. Historiatietojen perusteella vaikuttaa siltä, että liikenteen kasvua on muuttanut ainoastaan 1970 luvun öljykriisi. Liikennemäärän kasvuun vaikuttavat vain rajallisesti yhteiskunnallinen kehitys ja julkisen sektorin harjoittama liikennepolitiikka. Tieyhtiö pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan liikennemääriin, minkä vuoksi saattaa olla perusteltua miettiä kysyntäriskin ohella vaihtoehtoisia hinnoitteluperiaatteita. Kysymykseen voisivat tulla halutun palvelun määrään ja laatuun perustuvat tekijät, mikä olisi myös omiaan kannustamaan palveluntuottajaa parantamaan palveluiden laatua ja siten tuottamaan tilaajalle enemmän vastinetta sijoitetuille varoille. 5.5 Palvelun laatu Tieyhtiö on vastannut koko sopimuskauden ajan tieosuuden liikennöinnin sujuvuudesta, myös rakennusaikana ja kantanut siihen liittyvät riskit. Liikenteen estymisestä Tilaajalla on oikeus vähentää Tieyhtiölle maksettavaa palvelumaksua. Rakennusaikana aiheutuneista liikenteen sujuvuuden häiriöistä on tehty palvelumaksuvähennyksiä noin 0,2 M euroa. Yllä- ja kunnossapitoaikana palvelun laatua on seurattu Tieyhtiön laatujärjestelmän mukaisesti. Palvelun laadun sopimuksenvastaisuudesta on tehty vuoteen 2000 mennessä vähennyksiä noin 0,16 m euroa. 6 TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Lahdentien osalta tilaajan kannalta on ollut olennaista, että tilaaja on saanut haluamansa tien ja että tien ylläpito- ja kunnostuspalvelut jatkuvat häiriöttä, koska toiminta on luonteeltaan julkista toimintaa, jossa tilaaja viranomaisena on vastuussa. Tilaaja on turvannut nämä intressinsä SRRK -sopimuksessa väliaikaisella haltuunotto-oikeudellaan sekä oikeudellaan siirtää sopimus uu-

18 16 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ delle palveluntuottajalle purkutilanteissa. Seuraavassa SRRK- sopimuksessa valtiolle jääneet olennaisimmat riskit. 6.1 Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu kuuluu luontevasti valtion/tilaajan kantamiin riskeihin, koska menettelyyn liittyy olennaisesti lainsäädännön viranomaisille asettamia tehtäviä ja lupamenettelyjä. Valtion päätösvaltaa tiehankkeiden toteuttamisesta ei lainsäädäntöä muuttamatta voida siirtää yksityiselle sektorille. 6.2 Julkinen hankintamenettely Viranomaisten ja muiden hankintayksiköiden on hankintatoimessaan noudatettava Euroopan yhteisön hankintasäännöksiä, lakia sekä asetuksia julkisista hankinnoista. Hankintamenettely, siitä aiheutuvat kustannukset ja menettelyn lainmukaisuus kuuluvat lainsäädännön perusteella viranomaisten eli tilaajan vastuulle. Lahdentiessä noudatettua hankintamenettelyä on arvioitu varsin kattavasti valtion talouden tarkastusviraston raportissa 3/00. Hankintamenettelyyn osallistuminen aiheuttaa kustannuksia yksityiselle sektorille, mikä vähentää halukkuutta osallistua kilpailuttamiseen. Lahdentien hankintamenettelyssä muille kuin voittaneelle tarjoajalle hyvitettiin hankintamenettelystä aiheutuneita kustannuksia noin euroa/ kilpailija. 6.3 Tieyhtiön sopimuksen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta Sopimuksen mukaan palveluntuottajan vahingonkorvausvastuu ja vastuu sopimuksen ehtojen täyttämisestä on laaja. Sopimuksen mukaan palveluntuottaja vastaa tien investoinnista ja kunnossapidosta ympäröiville kiinteistöille, tienkäyttäjille ja muille kolmansille osapuolille sopimusaikana aiheutuneesta vahingosta ja haitasta. Samoin tieyhtiö vastaa tilaajalle kaikista niistä välittömistä vahingoista, jotka tilaajalle aiheutuvat siitä, että kokonaispalvelu jää joltakin osin sopimuksen vastaisesti täyttämättä samoin kuin muista vahingoista, jotka tilaajaa kohtaavat tuottajan vastuun piirin kuuluvien seikkojen aiheuttamana. Koska Tieyhtiöllä ei ole realisoitavaa omaisuutta lukuun ottamatta sopimukseen perustuvaa tien hallinnointi- ja käyttöoikeutta, on Tuottajalle asetettu velvollisuus turvata liiketoimintansa jatkuvuus vakuutuksin. Sopimuksen mukaisesti Tuottaja on velvollinen ottamaan ja pitämään voimassa mm. seuraavat vakuutukset. Rakennustyö- ja asennusvakuutus. Vakuutus on voimassa sopimuksen alusta kunkin vaiheen palvelutasotarkastukseen asti.

19 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ 17 Vastuuvakuutus, 8 m euroa. Yksittäisen vahingon enimmäismäärä on 3,5 m euroa. Vakuutus on voimassa vuosittain sopimuskauden päättymiseen asti. Konsulttivastuuvakuutus, 1,6 m euroa, on voimassa 2 vuotta tiejakso II:n palvelutasotarkastuksesta. Vakuutus, joka kattaa sopimukseen sisältyvän tieosuuden, sillat ja kaikki muut rakenteet. Vakuutusmäärä on investointiosuuden kokonaisarvo lisättynä olemassa olevan tien siltojen ja liittymien uushankintahinnalla 25 m euroa. Vakuutus on voimassa sopimuskauden. Keskeytysvakuutus, joka kattaa keskeytymisestä tai myöhästymisestä aiheutuvan vuosituoton menetyksen. Vakuutus on voimassa koko sopimuskauden. Vakuutukset on siis otettu turvaamaan Tieyhtiön tienpitäjänä kantaman vastuun ja siten myös Tilaajan kannalta turvaamaan Tieyhtiön sopimuksenmukaiset suoritukset. Tieyhtiön tilinpäätöstietojen perusteella Tieyhtiön sopimuksen mukaiset saatavat valtiolta, vakuutuskorvaukset ja sulkutilillä kulloinkin olevat varat on pantattu Tieyhtiön lainojen vakuudeksi. Rahoittajien asema on siten varsin turvattu, koska valtio on sopimuksen mukaan sitoutunut maksamaan toteutetun investoinnin myös sopimuksen purkutilanteessa. Tieyhtiö ei luonnollisesti ole voinut antaa vakuutta pääomalainan pääoman taikka koron tai muun hyvityksen maksamisen vakuudeksi. Vahinkotapahtuman sattuessa korvausvaatimukset voivat kohdistua sekä Tieyhtiöön että valtioon. Valtion joutuessa maksamaan Tieyhtiön vastuulle kuuluvan korvauksen, voi valtio periä sopimuksen mukaisesti korvaussumman takaisin Tieyhtiöltä. Mikäli Tieyhtiön lainat olisivat erääntyneet, voisivat rahoittajat periä panttauksen perusteella vakuutusyhtiön maksamista vakuutuskorvauksista ensisijaisesti saatavansa, minkä jälkeen Tieyhtiö ja valtio jäävät vastaamaan vahingonkorvausten maksamisesta. Vahinkotapahtuman sattuessa em. seikoista voidaan kuitenkin neuvotella ja sopia varsin laajasti. Riskin arvioinnissa on myös olennaista riskin toteutumisen todennäköisyyden arviointi. Mittavat tiestöön ja tienpitoon kohdistuvat vahingot eivät ole yleisiä. Sopimuksen päättymisen osalta on todettu, että tieyhtiö on velvollinen asettamaan turvaavan vakuuden, mikäli tilaajaan voi kohdistua sopimuksen päättyessä vaatimuksia, jotka kuuluvat tieyhtiön vastuulle. Tieyhtiön rahoitukseen ja vakuuksiin liittyviä riskejä ja siten Tieyhtiön kykyä vastata sitoumuksistaan ei ole voitu valtion kannalta kattavasti tarkastella, koska sijoitus-, rahoitus- ja lainasopimukset ovat luottamuksellisia ja niitä ei ole ollut käytettävissä. Tarkastelu ei ole myöskään koskenut vakuutus- tai vakuussopimuksia Tieyhtiön pääomarakenteesta Tieyhtiön varat ja sen pääomarakenne liittyvät olennaisesti sen kykyyn vastata sitoumuksistaan ml. edellä selostetut mahdolliset vahingonkorvausvastuut.

20 18 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Tieyhtiön olennaisin varallisuuspitoinen oikeus on SRRK sopimuksessa määritelty Lahdentien hallinta ja käyttöoikeus sekä sopimuksessa määritelty oikeus saada valtiolta palvelumaksuja. Tieyhtiön pääomarakenne on saatujen julkisten tietojen perusteella seuraava: Saatava Velkojat Vakuudet 1. Vieraan pääoman ehtoiset lainat NIB Tieyhtiön sopimukseen Seniorilainat Sampo Pankki perustuvat saatavat, sulkutili Käyttöpääoma (lyhytaikaiset lainat) ja vakuutuskorvauk- muut Tieyhtiön vastuut ja velvoitteet, kuten esim. korvausvastuut ja muut tavanomaiset velat, set pantattu seniorlainojen velkojien vakuudeksi kuten ostovelat, lyhytaikaiset velat rahoitusset laitoksilta 2. JUNIORILAINAT (MEZZANINE) 2. Pääomalainat Määrä ,38 (per ) Korko enintään 15 % vuotuinen korko Erääntyneet korot per euroa 4. Osakkeenomistajien jako-osuudet vain A-osakkeet 360 kpl, osakepääomasta B-osakkeilla ei taloudellisia oikeuksia 140 kpl, osakepääomasta Teva Eläke-Varma Espoon Sähkö Teva Eläke-Varma Espoon Sähkö Laing Investment Ltd Laing Investment Ltd (41 %) Skanska BOT AB (23 %) Skanska Oy (18 %) PCA Corporate Finance Oy (18 %) Mezzanine rahoituksen ehtoja, määrää tai vakuuksia ei ollut saatavissa Tieyhtiö ei voi antaa vakuutta ottamilleen pääomalainoille Ei vakuutta Osinko-oikeus Ei vakuutta, ei oikeutta osinkoon eikä jakoosuuteen Jos Tieyhtiön varat eivät jossakin tilanteessa riittäisi kaikkien erääntyneiden saatavien maksamiseen, noudattaisi maksunsaantijärjestys yhtiön ulosotossa, konkurssissa ja selvitystilassa edellä mainitun taulukon järjestystä. Mikäli valtiolla olisi sopimuksen perusteella saatavia tieyhtiöltä, olisi valtio maksunsaantijärjestyksessä muiden vakuudettomien velkojien joukossa. Panttioikeuden haltijalla on oikeus periä saatavansa pantatusta omaisuudesta ennen muita velkojia. 6.4 Indeksisidonnaisuus ja kustannusmuutosten korvaaminen SRRK palvelun kunnossapito-osuudesta maksettava korvaus on sidottu maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksiin. Indeksitarkastusta varten palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan vuosittaiset kunnossapidon kustannukset.

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita,

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1/5 SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1. OSAPUOLET 1.1. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä: Kaupunki ) 1.2. SRV

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 119 Sopimus raitioliikenteen vastuuvakuutuksesta HEL 2012-008940 T 02 08 02 00 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen päätti, että liikennelaitoksen raitioliikenteen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

PPP-mallien sopimusjuridiikan erityispiirteet. Yrityspalvelukeskus Leija, Vantaa 9.11.2004. Asianajaja, osakas Juha Wessman

PPP-mallien sopimusjuridiikan erityispiirteet. Yrityspalvelukeskus Leija, Vantaa 9.11.2004. Asianajaja, osakas Juha Wessman PPP-mallien sopimusjuridiikan erityispiirteet Yrityspalvelukeskus Leija, Vantaa 9.11.2004 Asianajaja, osakas Juha Wessman ESITYKSEN RAKENNE: 1 YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA PPP-MALLISTA 2 PPP-MALLIN YLEINEN KUVAUS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elinkaarimallihankkeet. Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja

Elinkaarimallihankkeet. Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja Elinkaarimallihankkeet Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja Elinkaarihanke Julkinen hankinta, jossa toteuttaja kantaa väylästä tai rakennuksesta normaalia laajemman vastuun Väylähankkeet, sairaalat, voimalaitokset,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarisopimusten ominaispiirteitä Tyypillisiä piirteitä sopimuksen pitkä kesto, epävarmuus ja osapuolten keskinäiset

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS VALTIOKONTTORI Rahoitus Erityisrahoitusjärjestelyt PÄÄTÖS 13.10.14 LOIMAAN,KAUPUNKI DG, a - r, o..(13 i i ' 1 Ol / V Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot c/o Hulmin Huolto Oy Hannele Vainio Kauppalankatu

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot