Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla."

Transkriptio

1 Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Nyt esitetyllä neuvotteluajalla heidän käsityksensä mukaan ei voiteta mitään. He esittivät liittotoimikunnan päätettäväksi ja SPL :lle ilmoitettavaksi, että TULn liittotoimikunta ei katso aiheelliseksi nykyisen sopimuksen irtisanomista sen monista heikkouksista huolimatta. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti sen lisäksi, että neuvottelijain väliaikasopimus hyväksytään, ja että liittotoimikunta antaa julkisuuteen seuraavan tiedonannon: Julkisuuteen saatettujen harhaanjohtavien tietojen johdosta TULn liittotoimikunta toteaa, ettei se ole katsonut olevan aihetta nykyisin voimassaolevan yhteistoimintasopimuksen irtisanomiseen. Tämä liittotoimikunnan tiedoksianto hyväksyttiin yksimielisesti. Sen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan liittotoimikunta hyv~syi neuvottelijain allekirjoittaman väliaikasopimuksen, joka on seuraava: Neuvotteluissa TULn ja SPLn välillä palloilun yhteistoiminnan jatkamisesta SPLn edustajat ovat ilmoittaneet, että yhteistoimintaa ei voida jatkaa sopimusta muuttamatta, koska FIFA:n säännöt eivät sitä salli. Kun SVULn ja TULn keskeiset valtakunnanliittoa koskevat neuvottelut eivät kuitenkaan ole vielä johtaneet tulokseen ja kun yhteistoiminnan kehittäminen on Suomen palloilun elinehto, TULn ja SPLn edustajat ovat sopineet yhteistoiminnan jatkamisesta nykyisen sopimuksen pohjalla helmikuun loppuun 1953, jolloin asia lopullisesti ratkaistaan. Helsingissä, lokakuun 29 päivänä Vastaan äänestivät ltk:n jäsenet Lennart Kivi ja Paavo Aitio Liiton taloudellinen asema. Liittotoimikunta hyväksyi supistetun talousarvion kuluvalie vuodelle sekä merkitsi tiedoksi kolmannen neljänneksen tiliaseman ja Espoon tilaa koskevan tiliselvityksen Ensi vuoden kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi määrärahan, missä puitteissa jaostot voivat laatia kurssimenojensa suunnitelnan Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

2 --- -~ Kokous 11/ Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi Sattasen Sampo ei toimi. sen. Liittotoimikunta hyväksyi JVVn esityk ~ -~- - ~-----.

3 Kokous 12/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan HTY:n talon ravintolassa joulukuun 4 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 11/52 ja vahvistetaan tehdyt paätökset Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Työvaliokunta esittää, että OK:n valtuuskuntaan toimikaudeksi valittaisiin seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Unto Siivonen, A.K. eskinen, Väinö Soininen, ~. A. ',/uokko, Lennart ivi, Esko Peltomäki, Helvi Raati kainen, Eino antanen ja Paavo Aitio. Johtokuntaan valiokunta esittää niinikään valittavaksi seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Koska valtuuslcunnan tilintarkastaj ina ei ole TUL:n edustaj aa, valiokunta esittaä, etta tähän tehtävään valittaisiin pääs ih teeri.j.j. ',iuokko. 2) Oy. Vei~kaustoimisto Ab. - Työvaliokunta ilmoittaa, että liiton edustajaksi Veikkaustoimiston johtokuntaan on vuodeksi 1953 valittu toimitusjohtaja Olavi Suvanto. Koska kysymys liittotoimikunnan viime kokouksessa tältä osalta jäi avoimeksi, valiokunta esittää toimenpiteen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 3),Naistoimikunnan esitys. - Naistoimikunta oli esittänyt, että olympialaisten aikana liittojen yhteisesti järjestämän voimistelunäytöksen tuottama, liitolle tuleva voitto-osuus, markkaa, varattaisiin naistoimikunnan käyttöön erikoisena rahastona, josta voitaisiin myöntää avustuksia naisjoukkueiden ulkomaanmatkoja varten, esiintymispukujen hankintaan, nuortenohjaajien opintoavustuksiin ja välineiden hankintaan. Työvaliokunta on kuitenkin sitä mieltä, ettei erikoista rahastoa ole syytä perustaa, mutta mainittuihin tarkd,~t~ksiin voidaan myöntää varoja eri esitysten perusteema ;. "'4) Urheilukukan myynti. - Kansanurheilutoimikunta esittä~,.että varastossa oleva urheiluku~kaerä myytäisiin piireille ensi kesän piirijuhlien rahoittamista varten 2 markan hintaan kappaleelta. Työvaliokunta on hyväksynyt,toimikunnan esityksen ~ ~

4 Kokous 12/ ) Laina-anomuksia. - Työvaliokunta esittää, että Nastolan Nopsalle myönnettäisiin vuoden ajaksi markan suuruinen laina ehdolla, että entinen samansuuruinen laina korkoineen suoritetaan määräaikana. - Friitalan Yritys oli anonut liitolta markan suuruista lainaa, jonka seura osuutenaan olisi sijoittanut paikkakunnalle perustettavaan elokuvayhtiöön. Työvaliokunta ei ole hyväksynyt anomusta. 6) Naissihteerin toimi. - Avoinna olevaa naissihteerin tointa ovat kutsuttuina hakeneet Ulla Tiilikainen Helsingistä markan kuukausipalkalla ja Anna-Liisa Anttila Imatralta, jonka palkkavaatimus on markkaa. Työvaliokunta esittää, että tehtävään va~ittaisiin Ulla Tiilikainen Helsingistä. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Svenska Korporationsidrottsförbundet järjestää Tukholmassa pohjoismaiden työpaikkaurheilujärjestöjen yhteistyön merkeissä konferenssin, johon se on pyytänyt liittoa lähettämään kaksi edustajaa. Kutsuja vastaa ylläpitokustannuksista, mutta ei matkakustannuksista. Valiokunta on liiton edustajiksi valinnut Arvi E. Heiskasen ja A.K. Leskisen. - Oslossa pidettävään pohjoismaiseen yleisurheilukongressiin on liiton edustajaksi valittu Leo Huttunen. 8) Liiton ansiomerkit. - Sen johdosta, että ansiomerkkitoimikunnan jäsen Arvi E. Heiskanen matkustaa liiton asioissa Tu holmaan, työvaliokunta esittää, että ansiomerkkitoimikunnan kokoukseen hänen tilalleen valittaisiin jaostopäällikkö Eino Rantanen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Valiokunta on jaoston esityksestä päättänyt, että liitto osallistuu Helsingissä helmikuun päivinä 1953 järjestettäviin luistelun MM~kilpailuihin. Voiton tai tappion vastuu jakautuu siten, että liitot vastaavat 30 % tasan ja 70% sen mukaan kuin kilpailuissa on liiton jäseniä edustettuna. Järjestelyelimiasä ovat liiton edustajina seuraavat henkilöt: taloustoimikunnassa Eino Rantanen ja T. Vaahtera, majoitus- ja vastaanottotoimikunnassa A. E. Heiskanen ja A.K. Leskinen, mainostoimikunnassa E. Jäntti ja S. Jokinen sekä kilpailutoimikunnassa H. Helenius ja L. Huttunen. Luisteluvaliokunta on päättänyt ottaa kilpailujen toiminnanjohtajaksi TULn esittämän Sulo Lahtisen. - Työvaliokunta on hyväksynyt toimenpiteen. 2) Nuorten painimaaottelu Norja-Suomi. - Valiokunta on hyväksynyt painijaoston esityksen, jonka mukaan Norjaan lähetettävän Suomen painijoukkueen johtajiksi on valittu seuraavat henkilöt: johtajaksi Armas Salo Reposaaren Kunnosta ja tuomariksi Erkki Lammi Helsi.ngin Kotkista. - Työvaliokunta on vahvistanut päätöksen. 1

5 ~ Kokous 12/ ) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokunta on alustavasti päättänyt seuraavista maaotteluista: Ruotsi - Suomi 3-miehisin joukkuein Tukholmassa Suomi - Ranska Helsingissä Suomi B - Norja Suomessa Suomi - Ruotsi - Norja nuorten maaottelu Göteborgissa uotsi - Suomi - Tanska naisten maaottelu Suomessa UKV puoltaa yllämainittujen ottelujen järjestämistä. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Nyrkkeilykomitea on suunnitellut seuraavanlaista kansainvälistä kilpailuohjelmaa: aaottelut: Ruotsi - Suomi Göteborgissa Italia - Suomi Italiassa Ranska - Suomi anskassa (Ottelut suoritetaan samalla matkalla) Saksa - Suomi, aikaa ei ole vahvistettu Suomi - Tanska lokakuussa Helsingissä Lisäksi on tarkoitus saada aikaan ottelu Suomi - Tshekkoslovakia helmikuussa Helsingissä E -kilpailut toukokuussa Varsovassa Edellä mainittujen lisäksi vierailee itävaltalainen rautatieläisjoukkue huhtikuussa Suomessa. ~ iinikään myös jugoslavialainen rautatieläisjoukkue vierailee maassamme, mutta ajankohdasta ei ole tietoa. UKV on kehoittanut Nyrkkeilykomiteassa olevia liiton edustajia toimimaan siten, että näin laajaa kilpailuohjelmaa olisi supistettava, koska se taloudellisestikin on vaikea toteuttaa. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKV esittää, että liitto järjestäisi koululaisten joululoman aikana ( ) Pajulahden urheiluopistossa koululaisurheilijoille leirin, jolle hakemusten perusteella valittaisiin seurojen ehdotuksesta erikoisesti oppikoululaisnuorison keskuudesta 10 tyttöä ja 20 poikaa. Osanottajien tulisi olla vähintäin 15-vuotiaita. Ylläpito ustannukset, jotka liitto suorittaa, tekevät yhteensä mk :-, joka määräraha merkitään etukäteen UKV :n v käyttövarojen tilille Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - J VV esittää myönnettäväksi seuraavat opiskeluavustukset: Vieno Aaltonen (Sirola-opisto) 5.000:-, Työväen Akatemian oppilaille Re ino Lehtoselle, Väinö Lehtiselle ja Antero Tuukkaselle kullekin markkaa, Aarre Karille, Antti Suhoselle ja Jouko Ruotsille kullekin markkaa, Voionmaan ~ _... _4~

6 ~ Kokous 12/52-4. opiston oppilaille Pentti Rintalalle ja David undgrenille kummallekin markkaa sekä Pajulahden urheiluopiston liikuntaneuvojain kurssilaisille stipendeinä jaettavaksi opiston johtokunnan harkinnan mukaan markkaa eli yhteensä markkaa. Koska talousarviossa on tarkoitukseen markkaa, valiokunta esittää myönnettäväksi markan suuruisen lisämaärärahan. 2) Aloitetöiminnan määräraha. - Valiokunta esittää, että ensi vuotta varten varattaisiin aloitetoimintaa varten markan suuruinen määräraha, joka tältä vuodelta jää käyttämättä CSI :n kongressi ja juhlat. 1) CSIT:n kansainvälinen kongressi pidetään Gand'issa Belgiassa toukokuun 9-14 päivinä Kongressin yhteyteen järjestetään samalla CSIT:n 40-vuotisjuhla. 2) Samassa yhteydessä järjestetään kansainvälinen urheilukasvatuskysymyksiä koskeva konferenssi, jonka CSIT oli suunnitellut järjestettäväksi vielä kuluvan vuoden aikana. TUL:n esityksestä konferenssin pitoaika siirrettiin. 3) CSIT on antanut anskan FSGT :lle oikeuden järjestää kansainvälisen työläisurheilun 40-vuotisjuhlan. FSGT ilmoittaa, että nämä juhlat järjestetään Pariisissa helluntaipyhinä. Työvaliokunta esittää, että TUL lähettäisi eaustavan osanoton juhlille sekä edustajat emo kokouksiin Yhteistoimintasopimukset. 1) Lentopallojaosto esittää, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin Suomen ori- ja entopalloliiton kanssa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi lentopalloilussa. 2) Suome n roottoriliitto on pv:llä sanonut irti yhteistoimintasopimuksen ja ilmoittaa olevansa valmis neuvottelemaan uuden sopimuksen aikaansaamisesta. Päätetään toimenpiteistä &. - Uusia seuroja. JVV esittää seuraavat uudet seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: g~~~~!!_e~~e~':' Voimistelu- ja urheiluseura Kosken Kirijät r.y., per Koskella Hl. ~~~~~= ~2~~!!_E~~E~':' Jyväskylän Pallokerho r.y., per Jyväskylässä. ~2gj~!!~~~!!_E~~E~':' Jalasjärven Kiri r. y., per Jalasjärvellä _. --~

7 Kokous 12/52-5. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen Moottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urneiluseura Lapuan lyhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. ~~~~~~_E~~~~~ Rautjärven voimistelu- ja urheiluseura Rehti r.y., per Rautjärvellä. ~~~E~~~~~_E~~E~l Aitolahden Riento r.y., per Aitolahdella. Kalkun Urheilijat r.y., per Tampereella. Y ~~~~ ~~= ~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r.f., per Kemiössä. Samalla esitetään vahvistettavaksi Urheiluseura ~3 r.y:n sääntömuutos. Seura on hyväksynyt liiton mallisäännöt. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat ~uheenjohtajat Väinö Leskinen (8) ja Unto Siivonen (11) sekä liittotoimikunnan jäsenet Helvi Raatikainen (9), Paavo Virtanen (9), Veikko Kokkola (8), Lauri Nurmi (10), Väinö Soininen (9), Eino Haapanen (12), Vieno Aaltonen (10), Lennart Kivi (9), Greta ajala-rinne (4) ja Paavo Aitio (12) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Toivo Järvinen, Toivo Määttä, Veikko Oittinen, Pecka Martin, Joonas Kykkänen, Seppo Jokinen, Veikko Peuhkuri ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja uahvistettiin tehdyt päätökset. n e

8 Kokous 12/ Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Liittotoimikunta hyväksyi edustajat OK:n valtuuskuntaan yksimielisesti. Johtokuntaan esitti ltk:n jäsen Paavo Aitio valittavaksi Lennart Kiven, jota ehdotusta Vieno Aaltonen kannatti. Äänimäärin 6-2 liittotoimikunta hyväksyi johtokuntaan edustajat työvaliokunnan esityksen perusteella. Tilintarkastajaksi ehdotetaan E. Wuokko. 2) Oy. Veikkaustoimisto Ab. - Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan toimenpiteen. 3) Naistoimikunnan esitys. - Työvaliokunnan päätös hyväksyttiin. 4) Urheilukukan myynti. - Toimikunnan esitys hyväksyttiin. 5) Laina-anomuksia. - Työvaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. 6) Naissihteerin toimi. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin ja naissihteeriksi valittiin Ulla Tiilikainen markan kuukausipalkalla.. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Työvaliokunnan edustajien valinnasta tekemä päätös hyväksyttiin. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomiota työpaikkaurheilun kehitykseen maassamme ja oli sitä mieltä, että TULn olisi jatkuvasti kiinnitettävä asiaan erikoista huomiota. Liittotoimikunta hyväksyikin ajatuksen ja asetti mahdollisuuksia tutkimaan toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Lennart Kivi ja jäseniksi ltk:n jäsen A. K. Leskinen ja jaostosihteeri Veikko Peuhkuri. 8) Liiton ansiomerkit. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Liittotoimikunta hyväksyi toimenpiteet. 2) Nuorten painimaaottelu orja- Suomi. - 1 Hyväksyttiin. 3) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Merkittiin tiedoksi. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Merkittiin tiedoksi. Liittotoimikunta yhtyi UKVn kehoitukse~n siitä, että ohjelmaa olisi pyrittävä supistamaan. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKVn esitys hyväksyttiin Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - Liittotoimikunta hyväksyi apurahojen jaon esityksessä mainitulla tavalla. Päätös tehtiin 7 äänellä 3 vastaan. Vähemmistö oli sitä mieltä, että Sirola- opiston oppilaiden osuutta olisi ollut lisättävä ja siinä mielessä rouva Aaltosen avustus korotettava markkaan, vaikka kokouksessa osoitettiin. että Sirola- opistosta oli ollut ainoastaan kaksi hakijaa ja että avustusten suuruutta määrit~ltäessä oli otettu huomioon asianomaisten huoltovelvolllsuus.

9 Kokous 12/ ) Aloitetoiminnan määräraha. - Tarkoitukseen myönnettiin anottu määräraha CSIT:n kongressi ja juhlat. Liittotoimikunta päätti periaatteessa hyväksyä esitetyn suunnitelman Yhteistoimintasopimukset. 1) Kokouksessa esitettiin työvaliokunnan päätös, jonka mukaan jaostolle olisi annettava valtuudet neuvotella yhteistoiminnan aikaansaamisesta lentopalloilussa, mutta että minkäänlaiseen varsinaiseen sopimukseen ei ole syytä mennä. 2) Ilmoitus irtisanomisesta merkittiin tiedoksi. Samalla liittotoimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta päätti, että neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi ryhdytään. Neuvottelijoiksi valittiin jaostopäällikkö Eino Rantanen sekä jaoston puheenjohtaja William Lindgren, jaoston jäsen J.K. Lindell ja jaostosihteeri Toivo Määttä Uusia seuroja. Pohjanmaan piirin ja Varsinais-Suomen piirin osalta ~usien seurojen hyväksyminen jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Muilta osilta esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Urheiluseura 33 r.y:n sääntömuutos vahvistettiin. Esille tulleet asiat. ) Hiihdon SM-kilpailut. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomio- n ta siihen, että hiihtomestaruuskilpailujen järjestäminen oli sen jälkeen, kun järjestämisoikeutta ei ollut kukaan hakenut, myönnetty SHL :n seuralle, joka oli ottanut järjestettäväkseen ne sillä ehdolla, että paikallinen TULn seura ei ole mukana järjestelyissä. Hän ehdotti, että jos asia näin on, olisi siitä saatava selvitys ja ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liittotoimikunta kehoitti jaostoa hankkimaan asiasta selvityksen ja esittämään sen liittotoimikunnalle Seuraava kokous. Seuraava kokous, jossa käsitellään ensi vuoden kurssimenoarvio, päätettiin pitää klo Kokoukseen samalla kutsutaan liittotoimikunnan jäs?nten puolisot ja liiton puolesta p. e njohtaja tarjoaa jouluaterian. Vakuudeksi:

10 Kokous 13/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan ravintola Fenniassa joulukuun 16 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 12/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Sihteeri esittää toiseen käsittelyyn edellisestä kokouksesta pöydälle jääneen JVVn esityksen seuraavien seurojen anomuksista päästä liiton jäsenjärjestöiksi: ~2gj~g~~~g_E~~E~l Jala~järven Kiri r.y., per Jalasjärvellä. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen oottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urheiluseura Lapuan yhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. Y~E~~g~~~=~~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r. f., per Kemiössä. 2) Hiihdon SM-kilpailut. - Kuullaan hiihtojaoston puheenjohtajan selvitys ltk :n tiedusteluun (kokous 12/116), joka koski hiihdon S I-kilpailujen järjest~m isoi k euden myöntämistä OK:n jäsenyys. OK:n valtuuskunnan kokouksessa säätiön sääntöjä muutettiin sikäli, että OK:n eli s~ätiön johtokunnan jäsenluku lisaäntyi kahdella. TUL:lle

11 Kokous 13/52-2. varattiin samalla toinen lisäpaikoista. Valtuuskunnan kokouksessa olevat liiton edustajat esittivät tähän tehtävaan puheenjohtaja Väinö Leskisen, joka myös tuli valituksi. Toimenpiteensä edustajat alistavat liittotoimikunnan hyvälcsyttaväksi. nsiomerkit. Toimikunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi ehdotuksensa liiton ansiomerkin jaosta ja ehdotuksensa Suomen urheilun ansioristien ja ansiomitalien jaosta liiton jäsenille. Samalla ansiomerkkitoimikunta esittää liittotoimikunnalle, että TULn ansiomerkkianomuskaavakkeita muutettaisiin siten, että niissä oleva pistelaskuperuste poistettaisiin. Pisteiden lasku on ollut monessa tapauksessa mielivaltaista eikä sen perusteella saada oikeata kuvaa asianomaisten ansioista liiton toimihenkilöinä. Toimikunta endottaa, että ao. :caavakkeissa selostettaisiin vain asianomaisen anojan suorittamaa toimintaa urheilun alalla. Tätä muutosta puoltaa lisäksi se seikka, että kun TULn ansiomertekiehdoklcaille on lisäksi useasti esitetty Suomen urheilun ansioristiä tai mitalia, ei nykyisten kaavakkeiden antamien tietojen perusteella saada selville koe ehdo~kaan toimintaa siinä laa,juudessa, kuin anomuksessa vaaditaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi UKVn ja JVVn laatimat menoarviot ensi vuoden kurssitoimintaa varten. (UKVn menoarvioehdotus lähetetty etukäteen liittotoimikunnan jäsenille. JVVn ehdotus esitetään kokouksessa.) Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtajat Väinö Leskinen (9), Arvi Heiskanen (11) ja Unto iivonen (12), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (10), Lauri Nurmi (11), A.K. Leskinen (11), Väinö Soininen (10), Eino Haapanen (13), Lennart Kivi (10), Greta ajala- inne (5), Olavi Järvelä (10) ja Paavo Aitio (1 3) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka Martin ja Eino A. uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjån. Päätösvaltaisuus merkittiin.

12 Kokous 13/ Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokoqksen pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. 2) Hiihdon S -kilpailut. - Jaoston puheenjohtaja A.K. Leskinen ilmoitti, että yhteistoimintavaliokunta oli myöntänyt mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden SHL:n seuralle, joka oli ottanut ne j ärjestääkseen ehdolla, että TULn seura ei tule mukaan OK :n jäsenyys. Liittotoimikunta vahvisti toimenpiteen Ansiomerkit. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan ehdotuksen liiton ansiomerkkien jaosta yksimielisesti. Niinikään hyväksyttiin ehdotus Suomen urheiluristien ja ansiomitalien jakamiseksi siten muutettuna, että ehdokaslistalta poistettiin Isak Mikkonen ja i~lo Heino, jotka olivat aikaisemmin saaneet merkin, sekä lisättiin Uuno Nurminen Helsingin Tarmosta. Ansiomerkkitoimikunta tarkemmin määrittelee, minkäarvoista ristiä hänelle tullaan ehdottamaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi kurssimenoarvion allaolevin muutoksin ja varauksella, että se toteutetaan, mikäli liiton varat antavat myötä. Yleisenä ohjeena mestaruuskilpailujen osanoton tukemisessa päätettiin, että pääasiassa pyrittäisiin tukemaan nuorten mestaruuskilpailujen osanottoa. Matkakustannuksista suoritetaan korvausta 50 % ja aikaisempaa tapaa noudattaen aikuisten osalta siten, että matkakustannuksia voidaan maksaa kuuden parhaan joukkoon sijoittuneiden osalta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset: ~~!k~e~!!2~ - Jaoston kohdalla liittotoimikunta periaatteessa päätti, että siltä varalta, jos palloilussa joudutaan erillisiin sarjoihin, liiton taholta tullaan sarjatoimintaa tukemaan. Mitään määrärahaa tähän tarkoitukseen kuitenkaan ei tässä vaiheessa katsottu olevan syytä myöntää. Jääkiekko. - Pelaajaleiriä varten myönnettiin markkaa-päivärahakorvauksia varten.

13 Kokous 13/52-4. JääEallo. - Ohjeena pä~tettiin, että UKV neuvotteloe-jaoston kanssa siitä, onko jääpalloilua yleensä syytä kehittää. Luistelu. - Liittotoimikunta päätti, että UKV voi myöntää- äinä-3ö.ooo markkaa kaun ol uisteld~ ohj aukse en. Paini. - J aoston kohdall a päätettiin, ttä valmentajien-palkkausmenot otetaan menoarvioon nykyisin maksettavi en palkkojen mukaisesti. Muilta osiltaan UKVn menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. JVVn osalta menoarvioehdotus siirrettiin seuraavaan kokoukseen ltk:n jäsenen Lennart Kiven ehdotuksesta. Esille tullut asia. n ~. - Yleisurheilujaoston esitys. n Puhe nj ohtaja Siivonen esitti liittotoimikunnall e yleisurheilujaoston esityksen toimenpiteistä Soini Nikkisen epäurheilijamaisen käyttäytymi sen taki a. Soini i kkinen oli Pajulahden urheiluopiston järjestämässä tilaisuudessa esiintynyt tavall a, joka jaoston käsityksen mukaan vaatii ankaraa rangaistusta, varsinkin, kos ka nyt sattunut t apaus ei ole asianomaisen ensimmäinen. J aosto ehdotti, että Soini ri i kkisell e r angaistuksena määrättäisiin yhden vuoden kilpail ukelvottomuus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen ja päätti, että Soini Nikkiselle määrätään kilpailukelvottomuutta vuoden 1953 loppuun. Samalla liitt otoimi- kunta jätti jaoston tehtäväksi suorittaa asianomaisen. kuul ust l un sekä tuoda asia uudelleen liit toto i mi~un taan mahdollisia lisätoi menpiteitä varten. Päätös ilmoitetaan seuralle ja Pajul ahden urheiluopiston johtoiunnall e't joka päättäköön toimenpiteistä omalta osaltaan. i- 0- Va kuudeksi: ~ "7 f. A. Vuokko n a. kg

14 Kokous 14/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toiffiistossa joulukuun 29 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. ~ s i t Y s 1 i s ta o~ou~sen pädtösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltuisuus ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 13/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset &. - Työvaliokunnan päätöksiä. 1) Suomen urheilumuseosäätiö. - Työvaliokunta on valinnut liiton edustajaksi urheilumuseosäätiön hallintoneuvostoon isännöitsijä Väinö Koivulan ja hänen varamiehekseen johtaja Olavi Suvannon. Hallintoneuvoston jäsenten toimiaika kestää kaksi vuotta ja päättyy vuosien vaihteessa. Aikaisemmin ovat edustajina olleet samat henkilöt. Valiokunta esittää päätöksensä liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 2) Vuokralaisten Keskusliitto r. y. - Valiokunta i lmoittaa, että se on Vuokralaisten Keskusliitto r. y:n johtokuntaan liiton edustajana valinnut puheenjohtaja Arvi Heiskasen. 3) Jaostosihteeri Jokinen eroaa. - Valiokunta ilmoittaa, että jaostosihteeri Seppo Jokinen on sanoutunut irti toimestamjoulukuun 15 päivänä siirtyäkseen toiseen toimeen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksi~. 1) Nyrkkeilyn painorajat. - Nyrkkeilyjaosto esittää, että kansallisissa kilpailuissa jaoston luvalla kokeilutarkoituksessa voitaisiin suorittaa ottelut seuraavissa painoluokissa: 52, 56, 60, 64, 74, 79 ja yli 79 kg. Edellä mainituissa painoluokissa kilpailtaisiin vain yleisissä sarjoissa. Tiedusteluun ovat piirien nyrkkeilyjaostot sekä liiton valitsijamiehet vastanneet myönteisesti. Kokeilu suoritettaisiin vuoden 1953 aikana. UKV puoltaa jaoston esitystä. 2) Nyrkkeilymaaottelu Ruotsia vastaan. - Nyrkkeily~omitea on valinnut Göteborg'issa suoritettavaan Ruotsi-Suomi maaotteluun seuraavan joukkueen: sarja 51 kg. isto Luukkonen, 54 kg. Pentti Hämäläinen, 57 kg. Taisto Tuominen, 60 kg. Pentti liinivuori, 63, 5 kg

15 Kokous 14/52-2. Hilding Boström, 67 kg. Iivari./almikoski, 71 Kg. Pentti Kontula, 75 kg. Teuvo Mankonen, 81 kg. Leo Perätalo ja yli 81 kg. Ilkka Koski. Joukkueen johtajan nimeää Suomen Nyrkkeilyliitto ja huoltajana toimii Eino Mononen. Ottelu suoritetaan Göteborg 'issa ja joukkue kokoontuu leirille Pajulahteen ) Jääkiekkomaaottelu Puolaa vastaan. - Yhteistoimintavaliokunta oh Suomen jääkiekkojoukkueeseen uolaa vastaan valinnut Esko Niemen (maalivahdiksi) ja huoltajaksi U. Teromaan, molemmat Tampereelta. Joukkueen muu jäsenistö valittu Jääkiekkoliitosta. 4) Jääpallomaaottelu Ruotsia vastaan. - Jaosto on asettanut Ruotsiin matkustavan jääpallojoukkueen johtajaehdokkaaksi A. Metsälän Helsingistä. UKV esittää edellä olevat valinnat vahvistettaviksi ' Voimistelun koulutusohjaaja. Voimistelun koulutusohjaajan tointa ovat hakeneet Veikko Kankainen Oulunkylästä ja Pentti Saarelainen Porista. Kankainen on syntynyt , käynyt 7 luokkaa oppikoulua ja suorittanut Pajulahden liikuntaohjaajarurssin parhain arvosanoin. Kielitaito ruotsi ja välttävästi saksa ja englanti. Palkkavaatimus markkaa. - Pentti Saarelainen on syntynyt , käynyt liikuntaneuvoja- ja ohjaajakurssin ja Porin kaupungin ammattikoulun, toiminut Perniön kunnan raittius- ja urheiluneuvojana ja Perniön yhteiskoulussa voimistelun sijaisopettajana. Palkkavaatimus markkaa. Jaosto asettaa ensimmäiselle tilalle Veikko Kankaisen. UKV yhtyy ja0ston esitykseen. Koulutusohjaajan toimi alkaisi vuoden alusta. 130, - 6,. - Uintiopetuksen tehostaminen. Uinnin yhteistoimikunnan toimesta on perustettu Uinnin Neuvottelukunta, jossa ovat jäseninä Kansakoulujen Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus, Mannerheim-liitto, Puolustusvoimat, Samfundet Folkhälsan, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Ta aturmatorjuntayhdistys, Työväen Urheiluliitto ja Valtion urheilulautakunta. Neuvottelukunta on päätynyt yksimielisyyteen siitä, että kansanuintien linjalla tapahtuva uintimerkkien suoritus yhtenäistetään, uintivaatimukset samaistetaan ja ryhdytään toimenpiteisiin hengenpelastusopetu sen tehostamiseksi. Tätä toimintaa varten neuvottelukunta on laatinut laajan suunnitelman, JOKa on tarkoitus toteuttaa vielä ensi vuoden aikana. Tämän

16 Kokous 14/52-3. suunnitelman toteuttamista varten tarvitaan varoja 5 milj. markkaa, jotka on anottu opetusministeriöltä. Neuvottelukunnan työtä hoitamaan on valittu pienempi komitea, johon saavat nimetä edustajansa.annerhei m liitto, Koululaitos, uolustusvoimat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto ja Työväen Urheiluliitto. Jaosto esittää toimenpiteen hyväksytthv&asi ja liiton edustajana komiteaan valittavaksi Eino JOKisen uistelun -kilpa i lut. Sen johdosts, että on syntynyt ristiriitaa Stadionin varaamisesta luistelun 1..-kilpailuja varten, ltk:n jäsen.. Leskinen esittää kysymyksen liittotoimikunnan käsiteltäväksi ja liiton kannan määritt e lemiseksi JVV:n kurssimenoarvio. Käsitellään kokouksesta 13/123/ pöydälle jäänyt JVV : n esitys ensi vuoden Kurssimenoarvioksi, jo ta ehdotus on aikaisemmin toimitettu liittotoimikunnan jäsenille Liittoneuvoston kokous. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan ratkaist vaksi ~ysymyksen, OnAO syytä utsua koolle ylimääräinen liittoneuvoston kokous klisit elemään urheilupoliittisen tilanteen vaatimia toimenpiteitä.. Pää t ö k s e t ~. 1. 'i.!.. - okouksen päätösval taisuus. Todettiin, että saa~uvilla olivat puheenjohtajat Väinö eskinen (10) ja rvi eiskanen (12), jo a toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (11), Veikko Kokkola (9), Lauri I"urmi (12), A..K. Leskinen (12), Väin' Soininen (11), ' ino aapanen (14), Vieno Aaltonen (11), Lennart Kivi (11), Olavi Järvelå (11) ja aavo Aitio (14) sekä liiton toimitsijat Veikko Oittinen, Pekka ~artin, Toivo Mus tonen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari, Veikko Peuhkuri, Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. vuokko, joka laati kokou sesta pöytillcirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin öytäkirjan tarkistus. Vahvistettiin kokouasen 13/52 päätökset siten tarkistettuina, että Lennart Kivi ja Paavo Aitio

17 O[oUS 14/52-4. tulivat kokoukseer. 5. :n käsittelyn ai ana, jolloin mm. liiton ansiomerkit oli hyväksytty. Samalla liittotoimikunta muutti samaa pykålää oskevaa päätöstä siten, että ansiomer~kitoiikunnan esitys merkkivaatimusten uudistamisesta lähetetään ensin työvaliokuntadn perustellun esityksen laatimista varten. ~mutolcset on esitettävä liitt oneuvoston vahvistettavaksi Työvaliokunnan päätöksiä.' 1) Suomen Urheilumuseosaatib. - Liittotoimikunta vahvisti valiokunnan Jäätöksen. 2) Vuokralaisten K~skusliitto r. y. - Merkittiin, että Keskusliiton valtuuskunta oli liiton johtokuntaan valinnut Arvi Reiskasen, joruca työvaliokunta oli asettanut ehdolle. Toimenpiteet hyväksyttiin. 3) Jaostosihteeri Jokinen eroaa. - Ilmoitus merkittiin tiedo si Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Nyrkkeilyn painorajat. - Liittotoimikunta hyväksyi esityksen. 2) yrkkeilymaaottelu Ruotsia vastaan. Joukkueen valinta merkittiin tiedoksi ja huoltajan valinta hyväksyttiin. 3) J ääkiekkomaaottelu Puolaa vastaan. - erkittiin tiedoksi ja huoltajan valinta hyväksyttiin. 4) Jääpallomaaottelu uotsia vastaan. - Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet. ) Voimistelun koulutusohjaaja. Voimistelun koulutusohjaajaksi valittiin Veikko ankainen ulunkylästä. Palkka markkaa kuukaudessa Uintiopetuksen tehostaminen. Jaoston toimenpiteet hyväksyttiin Luistelun v ~kilpailut. Esittelyn yhteydessä kävi selville, että liittotoimikunta oli kokouksessaan 12/111/ käsitellyt kysymyksen ja silloin katsonut, että se ei kaipaa liittotoimikunnan erikoista päätöstä, vaan liit on edustaja t säätiön johtokunnassa toimivat harkintansa mukaan. Sen vuoksi puheenjohtaja esitti ensin päätettäväksi, otetaanko asia toistamiseen käsiteltäväksi. 4 äänellä 3 vastaan liittotoimil unta päätti ottaa asian uuteen käsittelyyn lähinnä niiden uusien näkökohtien perusteella, jotka ltk :n jäsen A.K. LeSKinen esitti. Tämän jälkeen suoritettiin asiasta keskustelu, jonka kuluessa puheenjohtaja teki esityksen, että liittotoimikunta pitäisi toivottavana~ että stadion varatt~is~in - - k il~ ailu j a varten. Vlrtanen puolestaan eslttl, n ä.

18 Kokous 14/52-5. että liiton edustajat säätiön johtokunnassa evästettäi ~iin.. ~oimim~an 0 si ten, 0 että 1-kilpailut voitaisiin jär Jestaa stadlonl11a. Vlrtasen esitys tuli päätökseksi 6 äänellä 4 vastaan. JJ;.ii, I Järoestövaliokunnan kurssimenoa vio. Yleiskeskustelun aikana ltk:n 'äsen Kivi teki ehdotuksen, että liittotoimikunta hyv' o Y1Sl vain ryhmässä I olevat määrärahat ja ltk:n jäsen puolestaan, että järjestöohjaajien palkkaukseen varatusta määrärahasta käytettäisiin puolet piirien toiminnan tukemiseen siten, että piirit voisivat käyttää puolipalkkaisia valistustyöntekijöitä. Koska ehdotuksia ei ollut kannatettu, siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. o ~~~j~s!~~~ ~!~~ Yksimielisesti hyväksyttlln tl1l 70 (vallstus- ja propagandatyö ), äänestyksen jälkeen 7-3 tili 71 (kurssi toiminta) ja niinikään äänestyksen jälkeen tili 74 (jaoston käyttövarat), jolla kohdalla ltk:n jäsen Aaltonen ehdotti poistettavaksi propagandatarkoituksiin varatut markkaa. Sen jälkeen yksimielisesti hyväksyttiin tili 75 (piirikunnallinen kurssitoiminta). Y 1~~t~~j ~~!~~ Yksimielisesti hyväksyttiin tili 70 (valistus- ja propagandatyö) sekä äänestyksen jälkeen 7-3 tili 74 (kurssi toiminta) vähemmistön kannattaessa vain ryhmääni sisältyviä määrärahoja. Tili 74 (Jaoston käyttövarat) hyväksyttiin yksimielisesti, samoin tili 75 (kurssitoiminnan tukemiseen). Nuorisovaliokunta: Liittotoimikunta hyväksyi äänestyksen-}alkeen-7=3-tilin 71 (kurssi toiminta) määrärahaesitykset vähemmistön kannattaessa vain ryhmään I sisältyviä määrärahoja. Sen jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti määrärahat, jotka sisältyivät tileihin 72, 73, 74 ja 75. uotsinkielinen toimikunta: Esitys hyväksyttiin äänestyksetta: ~ ~~~~~~~~~g! ~ Hyväksyttiin äänestyksettä Liittoneuvoston kokous. Puheenjohtaja Väinö Leskinen selosti lyhyestå SVULn kanssa käytyjä neuvotteluja. Palloliiton kanssa ei ole ollut neuvottelukosketusta sen jälkeen, kun SPL käsitteli kysymyksen viimeisessä liittokokouksessaan. Koska palloilun osalta on ratkaisun tapahduttava ennen helmikuun loppua, hän esitti, että liittoneuvosto kutsuttaisiin koolle helmikuun lopulla päättämään asiasta. Samalla voidaan liittoneuvostolie antaa muiltakin osilta selostus tilanteesta. iittotoi ikunta päätti, että liittoneuvosto kutsutaan koolle helmikuun 28 päivänä.

19 Kokous 14/52-6. sille tullut asia Uuden vuoden tervehdys. Puheenjohtaja esitteli toimiston laatiman luonnoksen liittotoimikunnan uuden vuoden tervehdykseksi. iittotoimikunta hyväksyi luonnoksen äänimäärin 8-3 poistamalla siitä kuitenkin viimeisen lauseen. Vähemmistö olisi lisälcsi halunnut poistettä.vaksi lllyös ensimmäisen Kappaleen viimeisen lauseen. Tervehdyksen sanamuoto tuli näin ollen seuraavaksi: Hyvät liittotoverit. ' Päättymässa oleva vuosi on ollut url1eiluelä äämme ajatellen suurimerkityksellinen. Olihan buomen ur eiluvaen järjestettaväksi uskottu olympialaiset, joista saatu Kansainvälinenkin kiitos osoittaa niiden onnistuneen niin urheilullisesti {uin järjestelyltäänkin erinomaisesti. isäistä urheilutoimintaam ekin ajatellen voidaan ailakirjoihin merkitä suuri myönteinen saavutus: TULn aloitteesta saatiin vihdoirucin käyntiin neuvottelut maan urheilun tervehdyttämiseksi jatnudelleen järjestämiseksi. Oman liittomme työskentely on sujunut myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Ennätystasoa on parannettu sekä tulosurheilussa että suurten joukkojen toiminnassa. Tyytyväisiä voim e olla myös järjestövoiman kehitykseen, joka on tapahtunut rivien tiivistämisen merkeissä. Kun loppuvuoden jäseriliarucinta on tuonut muaamme tunansia uusia urneilun harrastajia ja kannattajia, voimme siirtyä uuteen vuoteen valoisin mielin. - ii ttotoimikunta haluaa kii ttää pii~e j", seuroja ja jaseniä suoritetusta työstä sekä toivottaa toimintatarmoa uudelle vuodelle. Vakuudeksi: ~

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa. NKF SÄÄNNÖT Pohjoismaisen Keittiömestariliiton SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen

Esityslista. Lauantai EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS. Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen Esityslista Lauantai 10.6.2017 1. EDUSTAJAKOKOUKSEN AVAUS Suomen Keskustanaiset ry:n puheenjohtaja Elsi Katainen 2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2.1. Esittely Sääntöjen 11. pykälän

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Aika: 29.4. 2009 kello 18:00 Paikka: Merimaskun koulu, Iskolantie 9 Merimasku 1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot