Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla."

Transkriptio

1 Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Nyt esitetyllä neuvotteluajalla heidän käsityksensä mukaan ei voiteta mitään. He esittivät liittotoimikunnan päätettäväksi ja SPL :lle ilmoitettavaksi, että TULn liittotoimikunta ei katso aiheelliseksi nykyisen sopimuksen irtisanomista sen monista heikkouksista huolimatta. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti sen lisäksi, että neuvottelijain väliaikasopimus hyväksytään, ja että liittotoimikunta antaa julkisuuteen seuraavan tiedonannon: Julkisuuteen saatettujen harhaanjohtavien tietojen johdosta TULn liittotoimikunta toteaa, ettei se ole katsonut olevan aihetta nykyisin voimassaolevan yhteistoimintasopimuksen irtisanomiseen. Tämä liittotoimikunnan tiedoksianto hyväksyttiin yksimielisesti. Sen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan liittotoimikunta hyv~syi neuvottelijain allekirjoittaman väliaikasopimuksen, joka on seuraava: Neuvotteluissa TULn ja SPLn välillä palloilun yhteistoiminnan jatkamisesta SPLn edustajat ovat ilmoittaneet, että yhteistoimintaa ei voida jatkaa sopimusta muuttamatta, koska FIFA:n säännöt eivät sitä salli. Kun SVULn ja TULn keskeiset valtakunnanliittoa koskevat neuvottelut eivät kuitenkaan ole vielä johtaneet tulokseen ja kun yhteistoiminnan kehittäminen on Suomen palloilun elinehto, TULn ja SPLn edustajat ovat sopineet yhteistoiminnan jatkamisesta nykyisen sopimuksen pohjalla helmikuun loppuun 1953, jolloin asia lopullisesti ratkaistaan. Helsingissä, lokakuun 29 päivänä Vastaan äänestivät ltk:n jäsenet Lennart Kivi ja Paavo Aitio Liiton taloudellinen asema. Liittotoimikunta hyväksyi supistetun talousarvion kuluvalie vuodelle sekä merkitsi tiedoksi kolmannen neljänneksen tiliaseman ja Espoon tilaa koskevan tiliselvityksen Ensi vuoden kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi määrärahan, missä puitteissa jaostot voivat laatia kurssimenojensa suunnitelnan Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

2 --- -~ Kokous 11/ Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi Sattasen Sampo ei toimi. sen. Liittotoimikunta hyväksyi JVVn esityk ~ -~- - ~-----.

3 Kokous 12/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan HTY:n talon ravintolassa joulukuun 4 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 11/52 ja vahvistetaan tehdyt paätökset Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Työvaliokunta esittää, että OK:n valtuuskuntaan toimikaudeksi valittaisiin seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Unto Siivonen, A.K. eskinen, Väinö Soininen, ~. A. ',/uokko, Lennart ivi, Esko Peltomäki, Helvi Raati kainen, Eino antanen ja Paavo Aitio. Johtokuntaan valiokunta esittää niinikään valittavaksi seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Koska valtuuslcunnan tilintarkastaj ina ei ole TUL:n edustaj aa, valiokunta esittaä, etta tähän tehtävään valittaisiin pääs ih teeri.j.j. ',iuokko. 2) Oy. Vei~kaustoimisto Ab. - Työvaliokunta ilmoittaa, että liiton edustajaksi Veikkaustoimiston johtokuntaan on vuodeksi 1953 valittu toimitusjohtaja Olavi Suvanto. Koska kysymys liittotoimikunnan viime kokouksessa tältä osalta jäi avoimeksi, valiokunta esittää toimenpiteen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 3),Naistoimikunnan esitys. - Naistoimikunta oli esittänyt, että olympialaisten aikana liittojen yhteisesti järjestämän voimistelunäytöksen tuottama, liitolle tuleva voitto-osuus, markkaa, varattaisiin naistoimikunnan käyttöön erikoisena rahastona, josta voitaisiin myöntää avustuksia naisjoukkueiden ulkomaanmatkoja varten, esiintymispukujen hankintaan, nuortenohjaajien opintoavustuksiin ja välineiden hankintaan. Työvaliokunta on kuitenkin sitä mieltä, ettei erikoista rahastoa ole syytä perustaa, mutta mainittuihin tarkd,~t~ksiin voidaan myöntää varoja eri esitysten perusteema ;. "'4) Urheilukukan myynti. - Kansanurheilutoimikunta esittä~,.että varastossa oleva urheiluku~kaerä myytäisiin piireille ensi kesän piirijuhlien rahoittamista varten 2 markan hintaan kappaleelta. Työvaliokunta on hyväksynyt,toimikunnan esityksen ~ ~

4 Kokous 12/ ) Laina-anomuksia. - Työvaliokunta esittää, että Nastolan Nopsalle myönnettäisiin vuoden ajaksi markan suuruinen laina ehdolla, että entinen samansuuruinen laina korkoineen suoritetaan määräaikana. - Friitalan Yritys oli anonut liitolta markan suuruista lainaa, jonka seura osuutenaan olisi sijoittanut paikkakunnalle perustettavaan elokuvayhtiöön. Työvaliokunta ei ole hyväksynyt anomusta. 6) Naissihteerin toimi. - Avoinna olevaa naissihteerin tointa ovat kutsuttuina hakeneet Ulla Tiilikainen Helsingistä markan kuukausipalkalla ja Anna-Liisa Anttila Imatralta, jonka palkkavaatimus on markkaa. Työvaliokunta esittää, että tehtävään va~ittaisiin Ulla Tiilikainen Helsingistä. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Svenska Korporationsidrottsförbundet järjestää Tukholmassa pohjoismaiden työpaikkaurheilujärjestöjen yhteistyön merkeissä konferenssin, johon se on pyytänyt liittoa lähettämään kaksi edustajaa. Kutsuja vastaa ylläpitokustannuksista, mutta ei matkakustannuksista. Valiokunta on liiton edustajiksi valinnut Arvi E. Heiskasen ja A.K. Leskisen. - Oslossa pidettävään pohjoismaiseen yleisurheilukongressiin on liiton edustajaksi valittu Leo Huttunen. 8) Liiton ansiomerkit. - Sen johdosta, että ansiomerkkitoimikunnan jäsen Arvi E. Heiskanen matkustaa liiton asioissa Tu holmaan, työvaliokunta esittää, että ansiomerkkitoimikunnan kokoukseen hänen tilalleen valittaisiin jaostopäällikkö Eino Rantanen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Valiokunta on jaoston esityksestä päättänyt, että liitto osallistuu Helsingissä helmikuun päivinä 1953 järjestettäviin luistelun MM~kilpailuihin. Voiton tai tappion vastuu jakautuu siten, että liitot vastaavat 30 % tasan ja 70% sen mukaan kuin kilpailuissa on liiton jäseniä edustettuna. Järjestelyelimiasä ovat liiton edustajina seuraavat henkilöt: taloustoimikunnassa Eino Rantanen ja T. Vaahtera, majoitus- ja vastaanottotoimikunnassa A. E. Heiskanen ja A.K. Leskinen, mainostoimikunnassa E. Jäntti ja S. Jokinen sekä kilpailutoimikunnassa H. Helenius ja L. Huttunen. Luisteluvaliokunta on päättänyt ottaa kilpailujen toiminnanjohtajaksi TULn esittämän Sulo Lahtisen. - Työvaliokunta on hyväksynyt toimenpiteen. 2) Nuorten painimaaottelu Norja-Suomi. - Valiokunta on hyväksynyt painijaoston esityksen, jonka mukaan Norjaan lähetettävän Suomen painijoukkueen johtajiksi on valittu seuraavat henkilöt: johtajaksi Armas Salo Reposaaren Kunnosta ja tuomariksi Erkki Lammi Helsi.ngin Kotkista. - Työvaliokunta on vahvistanut päätöksen. 1

5 ~ Kokous 12/ ) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokunta on alustavasti päättänyt seuraavista maaotteluista: Ruotsi - Suomi 3-miehisin joukkuein Tukholmassa Suomi - Ranska Helsingissä Suomi B - Norja Suomessa Suomi - Ruotsi - Norja nuorten maaottelu Göteborgissa uotsi - Suomi - Tanska naisten maaottelu Suomessa UKV puoltaa yllämainittujen ottelujen järjestämistä. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Nyrkkeilykomitea on suunnitellut seuraavanlaista kansainvälistä kilpailuohjelmaa: aaottelut: Ruotsi - Suomi Göteborgissa Italia - Suomi Italiassa Ranska - Suomi anskassa (Ottelut suoritetaan samalla matkalla) Saksa - Suomi, aikaa ei ole vahvistettu Suomi - Tanska lokakuussa Helsingissä Lisäksi on tarkoitus saada aikaan ottelu Suomi - Tshekkoslovakia helmikuussa Helsingissä E -kilpailut toukokuussa Varsovassa Edellä mainittujen lisäksi vierailee itävaltalainen rautatieläisjoukkue huhtikuussa Suomessa. ~ iinikään myös jugoslavialainen rautatieläisjoukkue vierailee maassamme, mutta ajankohdasta ei ole tietoa. UKV on kehoittanut Nyrkkeilykomiteassa olevia liiton edustajia toimimaan siten, että näin laajaa kilpailuohjelmaa olisi supistettava, koska se taloudellisestikin on vaikea toteuttaa. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKV esittää, että liitto järjestäisi koululaisten joululoman aikana ( ) Pajulahden urheiluopistossa koululaisurheilijoille leirin, jolle hakemusten perusteella valittaisiin seurojen ehdotuksesta erikoisesti oppikoululaisnuorison keskuudesta 10 tyttöä ja 20 poikaa. Osanottajien tulisi olla vähintäin 15-vuotiaita. Ylläpito ustannukset, jotka liitto suorittaa, tekevät yhteensä mk :-, joka määräraha merkitään etukäteen UKV :n v käyttövarojen tilille Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - J VV esittää myönnettäväksi seuraavat opiskeluavustukset: Vieno Aaltonen (Sirola-opisto) 5.000:-, Työväen Akatemian oppilaille Re ino Lehtoselle, Väinö Lehtiselle ja Antero Tuukkaselle kullekin markkaa, Aarre Karille, Antti Suhoselle ja Jouko Ruotsille kullekin markkaa, Voionmaan ~ _... _4~

6 ~ Kokous 12/52-4. opiston oppilaille Pentti Rintalalle ja David undgrenille kummallekin markkaa sekä Pajulahden urheiluopiston liikuntaneuvojain kurssilaisille stipendeinä jaettavaksi opiston johtokunnan harkinnan mukaan markkaa eli yhteensä markkaa. Koska talousarviossa on tarkoitukseen markkaa, valiokunta esittää myönnettäväksi markan suuruisen lisämaärärahan. 2) Aloitetöiminnan määräraha. - Valiokunta esittää, että ensi vuotta varten varattaisiin aloitetoimintaa varten markan suuruinen määräraha, joka tältä vuodelta jää käyttämättä CSI :n kongressi ja juhlat. 1) CSIT:n kansainvälinen kongressi pidetään Gand'issa Belgiassa toukokuun 9-14 päivinä Kongressin yhteyteen järjestetään samalla CSIT:n 40-vuotisjuhla. 2) Samassa yhteydessä järjestetään kansainvälinen urheilukasvatuskysymyksiä koskeva konferenssi, jonka CSIT oli suunnitellut järjestettäväksi vielä kuluvan vuoden aikana. TUL:n esityksestä konferenssin pitoaika siirrettiin. 3) CSIT on antanut anskan FSGT :lle oikeuden järjestää kansainvälisen työläisurheilun 40-vuotisjuhlan. FSGT ilmoittaa, että nämä juhlat järjestetään Pariisissa helluntaipyhinä. Työvaliokunta esittää, että TUL lähettäisi eaustavan osanoton juhlille sekä edustajat emo kokouksiin Yhteistoimintasopimukset. 1) Lentopallojaosto esittää, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin Suomen ori- ja entopalloliiton kanssa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi lentopalloilussa. 2) Suome n roottoriliitto on pv:llä sanonut irti yhteistoimintasopimuksen ja ilmoittaa olevansa valmis neuvottelemaan uuden sopimuksen aikaansaamisesta. Päätetään toimenpiteistä &. - Uusia seuroja. JVV esittää seuraavat uudet seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: g~~~~!!_e~~e~':' Voimistelu- ja urheiluseura Kosken Kirijät r.y., per Koskella Hl. ~~~~~= ~2~~!!_E~~E~':' Jyväskylän Pallokerho r.y., per Jyväskylässä. ~2gj~!!~~~!!_E~~E~':' Jalasjärven Kiri r. y., per Jalasjärvellä _. --~

7 Kokous 12/52-5. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen Moottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urneiluseura Lapuan lyhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. ~~~~~~_E~~~~~ Rautjärven voimistelu- ja urheiluseura Rehti r.y., per Rautjärvellä. ~~~E~~~~~_E~~E~l Aitolahden Riento r.y., per Aitolahdella. Kalkun Urheilijat r.y., per Tampereella. Y ~~~~ ~~= ~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r.f., per Kemiössä. Samalla esitetään vahvistettavaksi Urheiluseura ~3 r.y:n sääntömuutos. Seura on hyväksynyt liiton mallisäännöt. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat ~uheenjohtajat Väinö Leskinen (8) ja Unto Siivonen (11) sekä liittotoimikunnan jäsenet Helvi Raatikainen (9), Paavo Virtanen (9), Veikko Kokkola (8), Lauri Nurmi (10), Väinö Soininen (9), Eino Haapanen (12), Vieno Aaltonen (10), Lennart Kivi (9), Greta ajala-rinne (4) ja Paavo Aitio (12) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Toivo Järvinen, Toivo Määttä, Veikko Oittinen, Pecka Martin, Joonas Kykkänen, Seppo Jokinen, Veikko Peuhkuri ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja uahvistettiin tehdyt päätökset. n e

8 Kokous 12/ Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Liittotoimikunta hyväksyi edustajat OK:n valtuuskuntaan yksimielisesti. Johtokuntaan esitti ltk:n jäsen Paavo Aitio valittavaksi Lennart Kiven, jota ehdotusta Vieno Aaltonen kannatti. Äänimäärin 6-2 liittotoimikunta hyväksyi johtokuntaan edustajat työvaliokunnan esityksen perusteella. Tilintarkastajaksi ehdotetaan E. Wuokko. 2) Oy. Veikkaustoimisto Ab. - Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan toimenpiteen. 3) Naistoimikunnan esitys. - Työvaliokunnan päätös hyväksyttiin. 4) Urheilukukan myynti. - Toimikunnan esitys hyväksyttiin. 5) Laina-anomuksia. - Työvaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. 6) Naissihteerin toimi. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin ja naissihteeriksi valittiin Ulla Tiilikainen markan kuukausipalkalla.. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Työvaliokunnan edustajien valinnasta tekemä päätös hyväksyttiin. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomiota työpaikkaurheilun kehitykseen maassamme ja oli sitä mieltä, että TULn olisi jatkuvasti kiinnitettävä asiaan erikoista huomiota. Liittotoimikunta hyväksyikin ajatuksen ja asetti mahdollisuuksia tutkimaan toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Lennart Kivi ja jäseniksi ltk:n jäsen A. K. Leskinen ja jaostosihteeri Veikko Peuhkuri. 8) Liiton ansiomerkit. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Liittotoimikunta hyväksyi toimenpiteet. 2) Nuorten painimaaottelu orja- Suomi. - 1 Hyväksyttiin. 3) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Merkittiin tiedoksi. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Merkittiin tiedoksi. Liittotoimikunta yhtyi UKVn kehoitukse~n siitä, että ohjelmaa olisi pyrittävä supistamaan. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKVn esitys hyväksyttiin Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - Liittotoimikunta hyväksyi apurahojen jaon esityksessä mainitulla tavalla. Päätös tehtiin 7 äänellä 3 vastaan. Vähemmistö oli sitä mieltä, että Sirola- opiston oppilaiden osuutta olisi ollut lisättävä ja siinä mielessä rouva Aaltosen avustus korotettava markkaan, vaikka kokouksessa osoitettiin. että Sirola- opistosta oli ollut ainoastaan kaksi hakijaa ja että avustusten suuruutta määrit~ltäessä oli otettu huomioon asianomaisten huoltovelvolllsuus.

9 Kokous 12/ ) Aloitetoiminnan määräraha. - Tarkoitukseen myönnettiin anottu määräraha CSIT:n kongressi ja juhlat. Liittotoimikunta päätti periaatteessa hyväksyä esitetyn suunnitelman Yhteistoimintasopimukset. 1) Kokouksessa esitettiin työvaliokunnan päätös, jonka mukaan jaostolle olisi annettava valtuudet neuvotella yhteistoiminnan aikaansaamisesta lentopalloilussa, mutta että minkäänlaiseen varsinaiseen sopimukseen ei ole syytä mennä. 2) Ilmoitus irtisanomisesta merkittiin tiedoksi. Samalla liittotoimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta päätti, että neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi ryhdytään. Neuvottelijoiksi valittiin jaostopäällikkö Eino Rantanen sekä jaoston puheenjohtaja William Lindgren, jaoston jäsen J.K. Lindell ja jaostosihteeri Toivo Määttä Uusia seuroja. Pohjanmaan piirin ja Varsinais-Suomen piirin osalta ~usien seurojen hyväksyminen jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Muilta osilta esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Urheiluseura 33 r.y:n sääntömuutos vahvistettiin. Esille tulleet asiat. ) Hiihdon SM-kilpailut. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomio- n ta siihen, että hiihtomestaruuskilpailujen järjestäminen oli sen jälkeen, kun järjestämisoikeutta ei ollut kukaan hakenut, myönnetty SHL :n seuralle, joka oli ottanut järjestettäväkseen ne sillä ehdolla, että paikallinen TULn seura ei ole mukana järjestelyissä. Hän ehdotti, että jos asia näin on, olisi siitä saatava selvitys ja ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liittotoimikunta kehoitti jaostoa hankkimaan asiasta selvityksen ja esittämään sen liittotoimikunnalle Seuraava kokous. Seuraava kokous, jossa käsitellään ensi vuoden kurssimenoarvio, päätettiin pitää klo Kokoukseen samalla kutsutaan liittotoimikunnan jäs?nten puolisot ja liiton puolesta p. e njohtaja tarjoaa jouluaterian. Vakuudeksi:

10 Kokous 13/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan ravintola Fenniassa joulukuun 16 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 12/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Sihteeri esittää toiseen käsittelyyn edellisestä kokouksesta pöydälle jääneen JVVn esityksen seuraavien seurojen anomuksista päästä liiton jäsenjärjestöiksi: ~2gj~g~~~g_E~~E~l Jala~järven Kiri r.y., per Jalasjärvellä. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen oottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urheiluseura Lapuan yhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. Y~E~~g~~~=~~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r. f., per Kemiössä. 2) Hiihdon SM-kilpailut. - Kuullaan hiihtojaoston puheenjohtajan selvitys ltk :n tiedusteluun (kokous 12/116), joka koski hiihdon S I-kilpailujen järjest~m isoi k euden myöntämistä OK:n jäsenyys. OK:n valtuuskunnan kokouksessa säätiön sääntöjä muutettiin sikäli, että OK:n eli s~ätiön johtokunnan jäsenluku lisaäntyi kahdella. TUL:lle

11 Kokous 13/52-2. varattiin samalla toinen lisäpaikoista. Valtuuskunnan kokouksessa olevat liiton edustajat esittivät tähän tehtävaan puheenjohtaja Väinö Leskisen, joka myös tuli valituksi. Toimenpiteensä edustajat alistavat liittotoimikunnan hyvälcsyttaväksi. nsiomerkit. Toimikunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi ehdotuksensa liiton ansiomerkin jaosta ja ehdotuksensa Suomen urheilun ansioristien ja ansiomitalien jaosta liiton jäsenille. Samalla ansiomerkkitoimikunta esittää liittotoimikunnalle, että TULn ansiomerkkianomuskaavakkeita muutettaisiin siten, että niissä oleva pistelaskuperuste poistettaisiin. Pisteiden lasku on ollut monessa tapauksessa mielivaltaista eikä sen perusteella saada oikeata kuvaa asianomaisten ansioista liiton toimihenkilöinä. Toimikunta endottaa, että ao. :caavakkeissa selostettaisiin vain asianomaisen anojan suorittamaa toimintaa urheilun alalla. Tätä muutosta puoltaa lisäksi se seikka, että kun TULn ansiomertekiehdoklcaille on lisäksi useasti esitetty Suomen urheilun ansioristiä tai mitalia, ei nykyisten kaavakkeiden antamien tietojen perusteella saada selville koe ehdo~kaan toimintaa siinä laa,juudessa, kuin anomuksessa vaaditaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi UKVn ja JVVn laatimat menoarviot ensi vuoden kurssitoimintaa varten. (UKVn menoarvioehdotus lähetetty etukäteen liittotoimikunnan jäsenille. JVVn ehdotus esitetään kokouksessa.) Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtajat Väinö Leskinen (9), Arvi Heiskanen (11) ja Unto iivonen (12), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (10), Lauri Nurmi (11), A.K. Leskinen (11), Väinö Soininen (10), Eino Haapanen (13), Lennart Kivi (10), Greta ajala- inne (5), Olavi Järvelä (10) ja Paavo Aitio (1 3) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka Martin ja Eino A. uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjån. Päätösvaltaisuus merkittiin.

12 Kokous 13/ Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokoqksen pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. 2) Hiihdon S -kilpailut. - Jaoston puheenjohtaja A.K. Leskinen ilmoitti, että yhteistoimintavaliokunta oli myöntänyt mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden SHL:n seuralle, joka oli ottanut ne j ärjestääkseen ehdolla, että TULn seura ei tule mukaan OK :n jäsenyys. Liittotoimikunta vahvisti toimenpiteen Ansiomerkit. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan ehdotuksen liiton ansiomerkkien jaosta yksimielisesti. Niinikään hyväksyttiin ehdotus Suomen urheiluristien ja ansiomitalien jakamiseksi siten muutettuna, että ehdokaslistalta poistettiin Isak Mikkonen ja i~lo Heino, jotka olivat aikaisemmin saaneet merkin, sekä lisättiin Uuno Nurminen Helsingin Tarmosta. Ansiomerkkitoimikunta tarkemmin määrittelee, minkäarvoista ristiä hänelle tullaan ehdottamaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi kurssimenoarvion allaolevin muutoksin ja varauksella, että se toteutetaan, mikäli liiton varat antavat myötä. Yleisenä ohjeena mestaruuskilpailujen osanoton tukemisessa päätettiin, että pääasiassa pyrittäisiin tukemaan nuorten mestaruuskilpailujen osanottoa. Matkakustannuksista suoritetaan korvausta 50 % ja aikaisempaa tapaa noudattaen aikuisten osalta siten, että matkakustannuksia voidaan maksaa kuuden parhaan joukkoon sijoittuneiden osalta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset: ~~!k~e~!!2~ - Jaoston kohdalla liittotoimikunta periaatteessa päätti, että siltä varalta, jos palloilussa joudutaan erillisiin sarjoihin, liiton taholta tullaan sarjatoimintaa tukemaan. Mitään määrärahaa tähän tarkoitukseen kuitenkaan ei tässä vaiheessa katsottu olevan syytä myöntää. Jääkiekko. - Pelaajaleiriä varten myönnettiin markkaa-päivärahakorvauksia varten.

13 Kokous 13/52-4. JääEallo. - Ohjeena pä~tettiin, että UKV neuvotteloe-jaoston kanssa siitä, onko jääpalloilua yleensä syytä kehittää. Luistelu. - Liittotoimikunta päätti, että UKV voi myöntää- äinä-3ö.ooo markkaa kaun ol uisteld~ ohj aukse en. Paini. - J aoston kohdall a päätettiin, ttä valmentajien-palkkausmenot otetaan menoarvioon nykyisin maksettavi en palkkojen mukaisesti. Muilta osiltaan UKVn menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. JVVn osalta menoarvioehdotus siirrettiin seuraavaan kokoukseen ltk:n jäsenen Lennart Kiven ehdotuksesta. Esille tullut asia. n ~. - Yleisurheilujaoston esitys. n Puhe nj ohtaja Siivonen esitti liittotoimikunnall e yleisurheilujaoston esityksen toimenpiteistä Soini Nikkisen epäurheilijamaisen käyttäytymi sen taki a. Soini i kkinen oli Pajulahden urheiluopiston järjestämässä tilaisuudessa esiintynyt tavall a, joka jaoston käsityksen mukaan vaatii ankaraa rangaistusta, varsinkin, kos ka nyt sattunut t apaus ei ole asianomaisen ensimmäinen. J aosto ehdotti, että Soini ri i kkisell e r angaistuksena määrättäisiin yhden vuoden kilpail ukelvottomuus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen ja päätti, että Soini Nikkiselle määrätään kilpailukelvottomuutta vuoden 1953 loppuun. Samalla liitt otoimi- kunta jätti jaoston tehtäväksi suorittaa asianomaisen. kuul ust l un sekä tuoda asia uudelleen liit toto i mi~un taan mahdollisia lisätoi menpiteitä varten. Päätös ilmoitetaan seuralle ja Pajul ahden urheiluopiston johtoiunnall e't joka päättäköön toimenpiteistä omalta osaltaan. i- 0- Va kuudeksi: ~ "7 f. A. Vuokko n a. kg

14 Kokous 14/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toiffiistossa joulukuun 29 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. ~ s i t Y s 1 i s ta o~ou~sen pädtösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltuisuus ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 13/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset &. - Työvaliokunnan päätöksiä. 1) Suomen urheilumuseosäätiö. - Työvaliokunta on valinnut liiton edustajaksi urheilumuseosäätiön hallintoneuvostoon isännöitsijä Väinö Koivulan ja hänen varamiehekseen johtaja Olavi Suvannon. Hallintoneuvoston jäsenten toimiaika kestää kaksi vuotta ja päättyy vuosien vaihteessa. Aikaisemmin ovat edustajina olleet samat henkilöt. Valiokunta esittää päätöksensä liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 2) Vuokralaisten Keskusliitto r. y. - Valiokunta i lmoittaa, että se on Vuokralaisten Keskusliitto r. y:n johtokuntaan liiton edustajana valinnut puheenjohtaja Arvi Heiskasen. 3) Jaostosihteeri Jokinen eroaa. - Valiokunta ilmoittaa, että jaostosihteeri Seppo Jokinen on sanoutunut irti toimestamjoulukuun 15 päivänä siirtyäkseen toiseen toimeen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksi~. 1) Nyrkkeilyn painorajat. - Nyrkkeilyjaosto esittää, että kansallisissa kilpailuissa jaoston luvalla kokeilutarkoituksessa voitaisiin suorittaa ottelut seuraavissa painoluokissa: 52, 56, 60, 64, 74, 79 ja yli 79 kg. Edellä mainituissa painoluokissa kilpailtaisiin vain yleisissä sarjoissa. Tiedusteluun ovat piirien nyrkkeilyjaostot sekä liiton valitsijamiehet vastanneet myönteisesti. Kokeilu suoritettaisiin vuoden 1953 aikana. UKV puoltaa jaoston esitystä. 2) Nyrkkeilymaaottelu Ruotsia vastaan. - Nyrkkeily~omitea on valinnut Göteborg'issa suoritettavaan Ruotsi-Suomi maaotteluun seuraavan joukkueen: sarja 51 kg. isto Luukkonen, 54 kg. Pentti Hämäläinen, 57 kg. Taisto Tuominen, 60 kg. Pentti liinivuori, 63, 5 kg

15 Kokous 14/52-2. Hilding Boström, 67 kg. Iivari./almikoski, 71 Kg. Pentti Kontula, 75 kg. Teuvo Mankonen, 81 kg. Leo Perätalo ja yli 81 kg. Ilkka Koski. Joukkueen johtajan nimeää Suomen Nyrkkeilyliitto ja huoltajana toimii Eino Mononen. Ottelu suoritetaan Göteborg 'issa ja joukkue kokoontuu leirille Pajulahteen ) Jääkiekkomaaottelu Puolaa vastaan. - Yhteistoimintavaliokunta oh Suomen jääkiekkojoukkueeseen uolaa vastaan valinnut Esko Niemen (maalivahdiksi) ja huoltajaksi U. Teromaan, molemmat Tampereelta. Joukkueen muu jäsenistö valittu Jääkiekkoliitosta. 4) Jääpallomaaottelu Ruotsia vastaan. - Jaosto on asettanut Ruotsiin matkustavan jääpallojoukkueen johtajaehdokkaaksi A. Metsälän Helsingistä. UKV esittää edellä olevat valinnat vahvistettaviksi ' Voimistelun koulutusohjaaja. Voimistelun koulutusohjaajan tointa ovat hakeneet Veikko Kankainen Oulunkylästä ja Pentti Saarelainen Porista. Kankainen on syntynyt , käynyt 7 luokkaa oppikoulua ja suorittanut Pajulahden liikuntaohjaajarurssin parhain arvosanoin. Kielitaito ruotsi ja välttävästi saksa ja englanti. Palkkavaatimus markkaa. - Pentti Saarelainen on syntynyt , käynyt liikuntaneuvoja- ja ohjaajakurssin ja Porin kaupungin ammattikoulun, toiminut Perniön kunnan raittius- ja urheiluneuvojana ja Perniön yhteiskoulussa voimistelun sijaisopettajana. Palkkavaatimus markkaa. Jaosto asettaa ensimmäiselle tilalle Veikko Kankaisen. UKV yhtyy ja0ston esitykseen. Koulutusohjaajan toimi alkaisi vuoden alusta. 130, - 6,. - Uintiopetuksen tehostaminen. Uinnin yhteistoimikunnan toimesta on perustettu Uinnin Neuvottelukunta, jossa ovat jäseninä Kansakoulujen Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus, Mannerheim-liitto, Puolustusvoimat, Samfundet Folkhälsan, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Ta aturmatorjuntayhdistys, Työväen Urheiluliitto ja Valtion urheilulautakunta. Neuvottelukunta on päätynyt yksimielisyyteen siitä, että kansanuintien linjalla tapahtuva uintimerkkien suoritus yhtenäistetään, uintivaatimukset samaistetaan ja ryhdytään toimenpiteisiin hengenpelastusopetu sen tehostamiseksi. Tätä toimintaa varten neuvottelukunta on laatinut laajan suunnitelman, JOKa on tarkoitus toteuttaa vielä ensi vuoden aikana. Tämän

16 Kokous 14/52-3. suunnitelman toteuttamista varten tarvitaan varoja 5 milj. markkaa, jotka on anottu opetusministeriöltä. Neuvottelukunnan työtä hoitamaan on valittu pienempi komitea, johon saavat nimetä edustajansa.annerhei m liitto, Koululaitos, uolustusvoimat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto ja Työväen Urheiluliitto. Jaosto esittää toimenpiteen hyväksytthv&asi ja liiton edustajana komiteaan valittavaksi Eino JOKisen uistelun -kilpa i lut. Sen johdosts, että on syntynyt ristiriitaa Stadionin varaamisesta luistelun 1..-kilpailuja varten, ltk:n jäsen.. Leskinen esittää kysymyksen liittotoimikunnan käsiteltäväksi ja liiton kannan määritt e lemiseksi JVV:n kurssimenoarvio. Käsitellään kokouksesta 13/123/ pöydälle jäänyt JVV : n esitys ensi vuoden Kurssimenoarvioksi, jo ta ehdotus on aikaisemmin toimitettu liittotoimikunnan jäsenille Liittoneuvoston kokous. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan ratkaist vaksi ~ysymyksen, OnAO syytä utsua koolle ylimääräinen liittoneuvoston kokous klisit elemään urheilupoliittisen tilanteen vaatimia toimenpiteitä.. Pää t ö k s e t ~. 1. 'i.!.. - okouksen päätösval taisuus. Todettiin, että saa~uvilla olivat puheenjohtajat Väinö eskinen (10) ja rvi eiskanen (12), jo a toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (11), Veikko Kokkola (9), Lauri I"urmi (12), A..K. Leskinen (12), Väin' Soininen (11), ' ino aapanen (14), Vieno Aaltonen (11), Lennart Kivi (11), Olavi Järvelå (11) ja aavo Aitio (14) sekä liiton toimitsijat Veikko Oittinen, Pekka ~artin, Toivo Mus tonen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari, Veikko Peuhkuri, Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. vuokko, joka laati kokou sesta pöytillcirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin öytäkirjan tarkistus. Vahvistettiin kokouasen 13/52 päätökset siten tarkistettuina, että Lennart Kivi ja Paavo Aitio

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot