Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla."

Transkriptio

1 Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Nyt esitetyllä neuvotteluajalla heidän käsityksensä mukaan ei voiteta mitään. He esittivät liittotoimikunnan päätettäväksi ja SPL :lle ilmoitettavaksi, että TULn liittotoimikunta ei katso aiheelliseksi nykyisen sopimuksen irtisanomista sen monista heikkouksista huolimatta. Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti sen lisäksi, että neuvottelijain väliaikasopimus hyväksytään, ja että liittotoimikunta antaa julkisuuteen seuraavan tiedonannon: Julkisuuteen saatettujen harhaanjohtavien tietojen johdosta TULn liittotoimikunta toteaa, ettei se ole katsonut olevan aihetta nykyisin voimassaolevan yhteistoimintasopimuksen irtisanomiseen. Tämä liittotoimikunnan tiedoksianto hyväksyttiin yksimielisesti. Sen jälkeen 7 äänellä 2 vastaan liittotoimikunta hyv~syi neuvottelijain allekirjoittaman väliaikasopimuksen, joka on seuraava: Neuvotteluissa TULn ja SPLn välillä palloilun yhteistoiminnan jatkamisesta SPLn edustajat ovat ilmoittaneet, että yhteistoimintaa ei voida jatkaa sopimusta muuttamatta, koska FIFA:n säännöt eivät sitä salli. Kun SVULn ja TULn keskeiset valtakunnanliittoa koskevat neuvottelut eivät kuitenkaan ole vielä johtaneet tulokseen ja kun yhteistoiminnan kehittäminen on Suomen palloilun elinehto, TULn ja SPLn edustajat ovat sopineet yhteistoiminnan jatkamisesta nykyisen sopimuksen pohjalla helmikuun loppuun 1953, jolloin asia lopullisesti ratkaistaan. Helsingissä, lokakuun 29 päivänä Vastaan äänestivät ltk:n jäsenet Lennart Kivi ja Paavo Aitio Liiton taloudellinen asema. Liittotoimikunta hyväksyi supistetun talousarvion kuluvalie vuodelle sekä merkitsi tiedoksi kolmannen neljänneksen tiliaseman ja Espoon tilaa koskevan tiliselvityksen Ensi vuoden kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi määrärahan, missä puitteissa jaostot voivat laatia kurssimenojensa suunnitelnan Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

2 --- -~ Kokous 11/ Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi Sattasen Sampo ei toimi. sen. Liittotoimikunta hyväksyi JVVn esityk ~ -~- - ~-----.

3 Kokous 12/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan HTY:n talon ravintolassa joulukuun 4 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 11/52 ja vahvistetaan tehdyt paätökset Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Työvaliokunta esittää, että OK:n valtuuskuntaan toimikaudeksi valittaisiin seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Unto Siivonen, A.K. eskinen, Väinö Soininen, ~. A. ',/uokko, Lennart ivi, Esko Peltomäki, Helvi Raati kainen, Eino antanen ja Paavo Aitio. Johtokuntaan valiokunta esittää niinikään valittavaksi seuraavat entiset jäsenet: Olavi Suvanto, Arvi Heiskanen ja Unto Siivonen. Koska valtuuslcunnan tilintarkastaj ina ei ole TUL:n edustaj aa, valiokunta esittaä, etta tähän tehtävään valittaisiin pääs ih teeri.j.j. ',iuokko. 2) Oy. Vei~kaustoimisto Ab. - Työvaliokunta ilmoittaa, että liiton edustajaksi Veikkaustoimiston johtokuntaan on vuodeksi 1953 valittu toimitusjohtaja Olavi Suvanto. Koska kysymys liittotoimikunnan viime kokouksessa tältä osalta jäi avoimeksi, valiokunta esittää toimenpiteen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 3),Naistoimikunnan esitys. - Naistoimikunta oli esittänyt, että olympialaisten aikana liittojen yhteisesti järjestämän voimistelunäytöksen tuottama, liitolle tuleva voitto-osuus, markkaa, varattaisiin naistoimikunnan käyttöön erikoisena rahastona, josta voitaisiin myöntää avustuksia naisjoukkueiden ulkomaanmatkoja varten, esiintymispukujen hankintaan, nuortenohjaajien opintoavustuksiin ja välineiden hankintaan. Työvaliokunta on kuitenkin sitä mieltä, ettei erikoista rahastoa ole syytä perustaa, mutta mainittuihin tarkd,~t~ksiin voidaan myöntää varoja eri esitysten perusteema ;. "'4) Urheilukukan myynti. - Kansanurheilutoimikunta esittä~,.että varastossa oleva urheiluku~kaerä myytäisiin piireille ensi kesän piirijuhlien rahoittamista varten 2 markan hintaan kappaleelta. Työvaliokunta on hyväksynyt,toimikunnan esityksen ~ ~

4 Kokous 12/ ) Laina-anomuksia. - Työvaliokunta esittää, että Nastolan Nopsalle myönnettäisiin vuoden ajaksi markan suuruinen laina ehdolla, että entinen samansuuruinen laina korkoineen suoritetaan määräaikana. - Friitalan Yritys oli anonut liitolta markan suuruista lainaa, jonka seura osuutenaan olisi sijoittanut paikkakunnalle perustettavaan elokuvayhtiöön. Työvaliokunta ei ole hyväksynyt anomusta. 6) Naissihteerin toimi. - Avoinna olevaa naissihteerin tointa ovat kutsuttuina hakeneet Ulla Tiilikainen Helsingistä markan kuukausipalkalla ja Anna-Liisa Anttila Imatralta, jonka palkkavaatimus on markkaa. Työvaliokunta esittää, että tehtävään va~ittaisiin Ulla Tiilikainen Helsingistä. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Svenska Korporationsidrottsförbundet järjestää Tukholmassa pohjoismaiden työpaikkaurheilujärjestöjen yhteistyön merkeissä konferenssin, johon se on pyytänyt liittoa lähettämään kaksi edustajaa. Kutsuja vastaa ylläpitokustannuksista, mutta ei matkakustannuksista. Valiokunta on liiton edustajiksi valinnut Arvi E. Heiskasen ja A.K. Leskisen. - Oslossa pidettävään pohjoismaiseen yleisurheilukongressiin on liiton edustajaksi valittu Leo Huttunen. 8) Liiton ansiomerkit. - Sen johdosta, että ansiomerkkitoimikunnan jäsen Arvi E. Heiskanen matkustaa liiton asioissa Tu holmaan, työvaliokunta esittää, että ansiomerkkitoimikunnan kokoukseen hänen tilalleen valittaisiin jaostopäällikkö Eino Rantanen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Valiokunta on jaoston esityksestä päättänyt, että liitto osallistuu Helsingissä helmikuun päivinä 1953 järjestettäviin luistelun MM~kilpailuihin. Voiton tai tappion vastuu jakautuu siten, että liitot vastaavat 30 % tasan ja 70% sen mukaan kuin kilpailuissa on liiton jäseniä edustettuna. Järjestelyelimiasä ovat liiton edustajina seuraavat henkilöt: taloustoimikunnassa Eino Rantanen ja T. Vaahtera, majoitus- ja vastaanottotoimikunnassa A. E. Heiskanen ja A.K. Leskinen, mainostoimikunnassa E. Jäntti ja S. Jokinen sekä kilpailutoimikunnassa H. Helenius ja L. Huttunen. Luisteluvaliokunta on päättänyt ottaa kilpailujen toiminnanjohtajaksi TULn esittämän Sulo Lahtisen. - Työvaliokunta on hyväksynyt toimenpiteen. 2) Nuorten painimaaottelu Norja-Suomi. - Valiokunta on hyväksynyt painijaoston esityksen, jonka mukaan Norjaan lähetettävän Suomen painijoukkueen johtajiksi on valittu seuraavat henkilöt: johtajaksi Armas Salo Reposaaren Kunnosta ja tuomariksi Erkki Lammi Helsi.ngin Kotkista. - Työvaliokunta on vahvistanut päätöksen. 1

5 ~ Kokous 12/ ) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokunta on alustavasti päättänyt seuraavista maaotteluista: Ruotsi - Suomi 3-miehisin joukkuein Tukholmassa Suomi - Ranska Helsingissä Suomi B - Norja Suomessa Suomi - Ruotsi - Norja nuorten maaottelu Göteborgissa uotsi - Suomi - Tanska naisten maaottelu Suomessa UKV puoltaa yllämainittujen ottelujen järjestämistä. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Nyrkkeilykomitea on suunnitellut seuraavanlaista kansainvälistä kilpailuohjelmaa: aaottelut: Ruotsi - Suomi Göteborgissa Italia - Suomi Italiassa Ranska - Suomi anskassa (Ottelut suoritetaan samalla matkalla) Saksa - Suomi, aikaa ei ole vahvistettu Suomi - Tanska lokakuussa Helsingissä Lisäksi on tarkoitus saada aikaan ottelu Suomi - Tshekkoslovakia helmikuussa Helsingissä E -kilpailut toukokuussa Varsovassa Edellä mainittujen lisäksi vierailee itävaltalainen rautatieläisjoukkue huhtikuussa Suomessa. ~ iinikään myös jugoslavialainen rautatieläisjoukkue vierailee maassamme, mutta ajankohdasta ei ole tietoa. UKV on kehoittanut Nyrkkeilykomiteassa olevia liiton edustajia toimimaan siten, että näin laajaa kilpailuohjelmaa olisi supistettava, koska se taloudellisestikin on vaikea toteuttaa. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKV esittää, että liitto järjestäisi koululaisten joululoman aikana ( ) Pajulahden urheiluopistossa koululaisurheilijoille leirin, jolle hakemusten perusteella valittaisiin seurojen ehdotuksesta erikoisesti oppikoululaisnuorison keskuudesta 10 tyttöä ja 20 poikaa. Osanottajien tulisi olla vähintäin 15-vuotiaita. Ylläpito ustannukset, jotka liitto suorittaa, tekevät yhteensä mk :-, joka määräraha merkitään etukäteen UKV :n v käyttövarojen tilille Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - J VV esittää myönnettäväksi seuraavat opiskeluavustukset: Vieno Aaltonen (Sirola-opisto) 5.000:-, Työväen Akatemian oppilaille Re ino Lehtoselle, Väinö Lehtiselle ja Antero Tuukkaselle kullekin markkaa, Aarre Karille, Antti Suhoselle ja Jouko Ruotsille kullekin markkaa, Voionmaan ~ _... _4~

6 ~ Kokous 12/52-4. opiston oppilaille Pentti Rintalalle ja David undgrenille kummallekin markkaa sekä Pajulahden urheiluopiston liikuntaneuvojain kurssilaisille stipendeinä jaettavaksi opiston johtokunnan harkinnan mukaan markkaa eli yhteensä markkaa. Koska talousarviossa on tarkoitukseen markkaa, valiokunta esittää myönnettäväksi markan suuruisen lisämaärärahan. 2) Aloitetöiminnan määräraha. - Valiokunta esittää, että ensi vuotta varten varattaisiin aloitetoimintaa varten markan suuruinen määräraha, joka tältä vuodelta jää käyttämättä CSI :n kongressi ja juhlat. 1) CSIT:n kansainvälinen kongressi pidetään Gand'issa Belgiassa toukokuun 9-14 päivinä Kongressin yhteyteen järjestetään samalla CSIT:n 40-vuotisjuhla. 2) Samassa yhteydessä järjestetään kansainvälinen urheilukasvatuskysymyksiä koskeva konferenssi, jonka CSIT oli suunnitellut järjestettäväksi vielä kuluvan vuoden aikana. TUL:n esityksestä konferenssin pitoaika siirrettiin. 3) CSIT on antanut anskan FSGT :lle oikeuden järjestää kansainvälisen työläisurheilun 40-vuotisjuhlan. FSGT ilmoittaa, että nämä juhlat järjestetään Pariisissa helluntaipyhinä. Työvaliokunta esittää, että TUL lähettäisi eaustavan osanoton juhlille sekä edustajat emo kokouksiin Yhteistoimintasopimukset. 1) Lentopallojaosto esittää, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin Suomen ori- ja entopalloliiton kanssa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi lentopalloilussa. 2) Suome n roottoriliitto on pv:llä sanonut irti yhteistoimintasopimuksen ja ilmoittaa olevansa valmis neuvottelemaan uuden sopimuksen aikaansaamisesta. Päätetään toimenpiteistä &. - Uusia seuroja. JVV esittää seuraavat uudet seurat hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöiksi: g~~~~!!_e~~e~':' Voimistelu- ja urheiluseura Kosken Kirijät r.y., per Koskella Hl. ~~~~~= ~2~~!!_E~~E~':' Jyväskylän Pallokerho r.y., per Jyväskylässä. ~2gj~!!~~~!!_E~~E~':' Jalasjärven Kiri r. y., per Jalasjärvellä _. --~

7 Kokous 12/52-5. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen Moottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urneiluseura Lapuan lyhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. ~~~~~~_E~~~~~ Rautjärven voimistelu- ja urheiluseura Rehti r.y., per Rautjärvellä. ~~~E~~~~~_E~~E~l Aitolahden Riento r.y., per Aitolahdella. Kalkun Urheilijat r.y., per Tampereella. Y ~~~~ ~~= ~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r.f., per Kemiössä. Samalla esitetään vahvistettavaksi Urheiluseura ~3 r.y:n sääntömuutos. Seura on hyväksynyt liiton mallisäännöt. Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat ~uheenjohtajat Väinö Leskinen (8) ja Unto Siivonen (11) sekä liittotoimikunnan jäsenet Helvi Raatikainen (9), Paavo Virtanen (9), Veikko Kokkola (8), Lauri Nurmi (10), Väinö Soininen (9), Eino Haapanen (12), Vieno Aaltonen (10), Lennart Kivi (9), Greta ajala-rinne (4) ja Paavo Aitio (12) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Toivo Järvinen, Toivo Määttä, Veikko Oittinen, Pecka Martin, Joonas Kykkänen, Seppo Jokinen, Veikko Peuhkuri ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja uahvistettiin tehdyt päätökset. n e

8 Kokous 12/ Työvaliokunnan päätöksiä. 1) OK:n valtuuskunta. - Liittotoimikunta hyväksyi edustajat OK:n valtuuskuntaan yksimielisesti. Johtokuntaan esitti ltk:n jäsen Paavo Aitio valittavaksi Lennart Kiven, jota ehdotusta Vieno Aaltonen kannatti. Äänimäärin 6-2 liittotoimikunta hyväksyi johtokuntaan edustajat työvaliokunnan esityksen perusteella. Tilintarkastajaksi ehdotetaan E. Wuokko. 2) Oy. Veikkaustoimisto Ab. - Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan toimenpiteen. 3) Naistoimikunnan esitys. - Työvaliokunnan päätös hyväksyttiin. 4) Urheilukukan myynti. - Toimikunnan esitys hyväksyttiin. 5) Laina-anomuksia. - Työvaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. 6) Naissihteerin toimi. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin ja naissihteeriksi valittiin Ulla Tiilikainen markan kuukausipalkalla.. 7) Pohjoismainen yhteistyö. - Työvaliokunnan edustajien valinnasta tekemä päätös hyväksyttiin. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomiota työpaikkaurheilun kehitykseen maassamme ja oli sitä mieltä, että TULn olisi jatkuvasti kiinnitettävä asiaan erikoista huomiota. Liittotoimikunta hyväksyikin ajatuksen ja asetti mahdollisuuksia tutkimaan toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Lennart Kivi ja jäseniksi ltk:n jäsen A. K. Leskinen ja jaostosihteeri Veikko Peuhkuri. 8) Liiton ansiomerkit. - Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Luistelun MM- kilpailut. - Liittotoimikunta hyväksyi toimenpiteet. 2) Nuorten painimaaottelu orja- Suomi. - 1 Hyväksyttiin. 3) Yleisurheilun maaotteluohjelma v Merkittiin tiedoksi. 4) Nyrkkeilyn maaottelut v Merkittiin tiedoksi. Liittotoimikunta yhtyi UKVn kehoitukse~n siitä, että ohjelmaa olisi pyrittävä supistamaan. 5) Koululaisleiri Pajulahdessa. - UKVn esitys hyväksyttiin Järjestövaliokunnan päätöksiä. 1) Opintoavustukset. - Liittotoimikunta hyväksyi apurahojen jaon esityksessä mainitulla tavalla. Päätös tehtiin 7 äänellä 3 vastaan. Vähemmistö oli sitä mieltä, että Sirola- opiston oppilaiden osuutta olisi ollut lisättävä ja siinä mielessä rouva Aaltosen avustus korotettava markkaan, vaikka kokouksessa osoitettiin. että Sirola- opistosta oli ollut ainoastaan kaksi hakijaa ja että avustusten suuruutta määrit~ltäessä oli otettu huomioon asianomaisten huoltovelvolllsuus.

9 Kokous 12/ ) Aloitetoiminnan määräraha. - Tarkoitukseen myönnettiin anottu määräraha CSIT:n kongressi ja juhlat. Liittotoimikunta päätti periaatteessa hyväksyä esitetyn suunnitelman Yhteistoimintasopimukset. 1) Kokouksessa esitettiin työvaliokunnan päätös, jonka mukaan jaostolle olisi annettava valtuudet neuvotella yhteistoiminnan aikaansaamisesta lentopalloilussa, mutta että minkäänlaiseen varsinaiseen sopimukseen ei ole syytä mennä. 2) Ilmoitus irtisanomisesta merkittiin tiedoksi. Samalla liittotoimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta päätti, että neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi ryhdytään. Neuvottelijoiksi valittiin jaostopäällikkö Eino Rantanen sekä jaoston puheenjohtaja William Lindgren, jaoston jäsen J.K. Lindell ja jaostosihteeri Toivo Määttä Uusia seuroja. Pohjanmaan piirin ja Varsinais-Suomen piirin osalta ~usien seurojen hyväksyminen jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. Muilta osilta esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Urheiluseura 33 r.y:n sääntömuutos vahvistettiin. Esille tulleet asiat. ) Hiihdon SM-kilpailut. Ltk:n jäsen Lennart Kivi kiinnitti huomio- n ta siihen, että hiihtomestaruuskilpailujen järjestäminen oli sen jälkeen, kun järjestämisoikeutta ei ollut kukaan hakenut, myönnetty SHL :n seuralle, joka oli ottanut järjestettäväkseen ne sillä ehdolla, että paikallinen TULn seura ei ole mukana järjestelyissä. Hän ehdotti, että jos asia näin on, olisi siitä saatava selvitys ja ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Liittotoimikunta kehoitti jaostoa hankkimaan asiasta selvityksen ja esittämään sen liittotoimikunnalle Seuraava kokous. Seuraava kokous, jossa käsitellään ensi vuoden kurssimenoarvio, päätettiin pitää klo Kokoukseen samalla kutsutaan liittotoimikunnan jäs?nten puolisot ja liiton puolesta p. e njohtaja tarjoaa jouluaterian. Vakuudeksi:

10 Kokous 13/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan ravintola Fenniassa joulukuun 16 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 12/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Sihteeri esittää toiseen käsittelyyn edellisestä kokouksesta pöydälle jääneen JVVn esityksen seuraavien seurojen anomuksista päästä liiton jäsenjärjestöiksi: ~2gj~g~~~g_E~~E~l Jala~järven Kiri r.y., per Jalasjärvellä. Larsmo Bollklubb r.f., per Luodossa. Seinäjoen oottorimiehet r.y., per Seinäjoella. Tuomikylän Tarmo r.y., per Ilmajoella. Voimistelu- ja Urheiluseura Lapuan yhti r.y., per Lapualla. Voimistelu- ja Urheiluseura Perhon Pyrintö r.y., per Perhossa. Voimistelu- ja Urheiluseura Toholammin Toverit r.y., per Toholammilla. Y~E~~g~~~=~~2~~g_E~~E~1 Kemiön Sisu-Kimito Sisu r. f., per Kemiössä. 2) Hiihdon SM-kilpailut. - Kuullaan hiihtojaoston puheenjohtajan selvitys ltk :n tiedusteluun (kokous 12/116), joka koski hiihdon S I-kilpailujen järjest~m isoi k euden myöntämistä OK:n jäsenyys. OK:n valtuuskunnan kokouksessa säätiön sääntöjä muutettiin sikäli, että OK:n eli s~ätiön johtokunnan jäsenluku lisaäntyi kahdella. TUL:lle

11 Kokous 13/52-2. varattiin samalla toinen lisäpaikoista. Valtuuskunnan kokouksessa olevat liiton edustajat esittivät tähän tehtävaan puheenjohtaja Väinö Leskisen, joka myös tuli valituksi. Toimenpiteensä edustajat alistavat liittotoimikunnan hyvälcsyttaväksi. nsiomerkit. Toimikunta esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi ehdotuksensa liiton ansiomerkin jaosta ja ehdotuksensa Suomen urheilun ansioristien ja ansiomitalien jaosta liiton jäsenille. Samalla ansiomerkkitoimikunta esittää liittotoimikunnalle, että TULn ansiomerkkianomuskaavakkeita muutettaisiin siten, että niissä oleva pistelaskuperuste poistettaisiin. Pisteiden lasku on ollut monessa tapauksessa mielivaltaista eikä sen perusteella saada oikeata kuvaa asianomaisten ansioista liiton toimihenkilöinä. Toimikunta endottaa, että ao. :caavakkeissa selostettaisiin vain asianomaisen anojan suorittamaa toimintaa urheilun alalla. Tätä muutosta puoltaa lisäksi se seikka, että kun TULn ansiomertekiehdoklcaille on lisäksi useasti esitetty Suomen urheilun ansioristiä tai mitalia, ei nykyisten kaavakkeiden antamien tietojen perusteella saada selville koe ehdo~kaan toimintaa siinä laa,juudessa, kuin anomuksessa vaaditaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi UKVn ja JVVn laatimat menoarviot ensi vuoden kurssitoimintaa varten. (UKVn menoarvioehdotus lähetetty etukäteen liittotoimikunnan jäsenille. JVVn ehdotus esitetään kokouksessa.) Pää t ö k s et Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtajat Väinö Leskinen (9), Arvi Heiskanen (11) ja Unto iivonen (12), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (10), Lauri Nurmi (11), A.K. Leskinen (11), Väinö Soininen (10), Eino Haapanen (13), Lennart Kivi (10), Greta ajala- inne (5), Olavi Järvelä (10) ja Paavo Aitio (1 3) sekä liiton toimitsijat Eino Rantanen, Pekka Martin ja Eino A. uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjån. Päätösvaltaisuus merkittiin.

12 Kokous 13/ Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen kokoqksen pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Pöydälle jääneet asiat. 1) Uusia seuroja. - Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. 2) Hiihdon S -kilpailut. - Jaoston puheenjohtaja A.K. Leskinen ilmoitti, että yhteistoimintavaliokunta oli myöntänyt mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden SHL:n seuralle, joka oli ottanut ne j ärjestääkseen ehdolla, että TULn seura ei tule mukaan OK :n jäsenyys. Liittotoimikunta vahvisti toimenpiteen Ansiomerkit. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan ehdotuksen liiton ansiomerkkien jaosta yksimielisesti. Niinikään hyväksyttiin ehdotus Suomen urheiluristien ja ansiomitalien jakamiseksi siten muutettuna, että ehdokaslistalta poistettiin Isak Mikkonen ja i~lo Heino, jotka olivat aikaisemmin saaneet merkin, sekä lisättiin Uuno Nurminen Helsingin Tarmosta. Ansiomerkkitoimikunta tarkemmin määrittelee, minkäarvoista ristiä hänelle tullaan ehdottamaan Vuoden 1953 kurssimenoarvio. Liittotoimikunta hyväksyi kurssimenoarvion allaolevin muutoksin ja varauksella, että se toteutetaan, mikäli liiton varat antavat myötä. Yleisenä ohjeena mestaruuskilpailujen osanoton tukemisessa päätettiin, että pääasiassa pyrittäisiin tukemaan nuorten mestaruuskilpailujen osanottoa. Matkakustannuksista suoritetaan korvausta 50 % ja aikaisempaa tapaa noudattaen aikuisten osalta siten, että matkakustannuksia voidaan maksaa kuuden parhaan joukkoon sijoittuneiden osalta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset: ~~!k~e~!!2~ - Jaoston kohdalla liittotoimikunta periaatteessa päätti, että siltä varalta, jos palloilussa joudutaan erillisiin sarjoihin, liiton taholta tullaan sarjatoimintaa tukemaan. Mitään määrärahaa tähän tarkoitukseen kuitenkaan ei tässä vaiheessa katsottu olevan syytä myöntää. Jääkiekko. - Pelaajaleiriä varten myönnettiin markkaa-päivärahakorvauksia varten.

13 Kokous 13/52-4. JääEallo. - Ohjeena pä~tettiin, että UKV neuvotteloe-jaoston kanssa siitä, onko jääpalloilua yleensä syytä kehittää. Luistelu. - Liittotoimikunta päätti, että UKV voi myöntää- äinä-3ö.ooo markkaa kaun ol uisteld~ ohj aukse en. Paini. - J aoston kohdall a päätettiin, ttä valmentajien-palkkausmenot otetaan menoarvioon nykyisin maksettavi en palkkojen mukaisesti. Muilta osiltaan UKVn menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. JVVn osalta menoarvioehdotus siirrettiin seuraavaan kokoukseen ltk:n jäsenen Lennart Kiven ehdotuksesta. Esille tullut asia. n ~. - Yleisurheilujaoston esitys. n Puhe nj ohtaja Siivonen esitti liittotoimikunnall e yleisurheilujaoston esityksen toimenpiteistä Soini Nikkisen epäurheilijamaisen käyttäytymi sen taki a. Soini i kkinen oli Pajulahden urheiluopiston järjestämässä tilaisuudessa esiintynyt tavall a, joka jaoston käsityksen mukaan vaatii ankaraa rangaistusta, varsinkin, kos ka nyt sattunut t apaus ei ole asianomaisen ensimmäinen. J aosto ehdotti, että Soini ri i kkisell e r angaistuksena määrättäisiin yhden vuoden kilpail ukelvottomuus. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen ja päätti, että Soini Nikkiselle määrätään kilpailukelvottomuutta vuoden 1953 loppuun. Samalla liitt otoimi- kunta jätti jaoston tehtäväksi suorittaa asianomaisen. kuul ust l un sekä tuoda asia uudelleen liit toto i mi~un taan mahdollisia lisätoi menpiteitä varten. Päätös ilmoitetaan seuralle ja Pajul ahden urheiluopiston johtoiunnall e't joka päättäköön toimenpiteistä omalta osaltaan. i- 0- Va kuudeksi: ~ "7 f. A. Vuokko n a. kg

14 Kokous 14/52-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toiffiistossa joulukuun 29 päivänä 1952 pidetyn kokouksen pöytäkirja. ~ s i t Y s 1 i s ta o~ou~sen pädtösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltuisuus ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan pöytäkirja 13/52 ja vahvistetaan tehdyt päätökset &. - Työvaliokunnan päätöksiä. 1) Suomen urheilumuseosäätiö. - Työvaliokunta on valinnut liiton edustajaksi urheilumuseosäätiön hallintoneuvostoon isännöitsijä Väinö Koivulan ja hänen varamiehekseen johtaja Olavi Suvannon. Hallintoneuvoston jäsenten toimiaika kestää kaksi vuotta ja päättyy vuosien vaihteessa. Aikaisemmin ovat edustajina olleet samat henkilöt. Valiokunta esittää päätöksensä liittotoimikunnan vahvistettavaksi. 2) Vuokralaisten Keskusliitto r. y. - Valiokunta i lmoittaa, että se on Vuokralaisten Keskusliitto r. y:n johtokuntaan liiton edustajana valinnut puheenjohtaja Arvi Heiskasen. 3) Jaostosihteeri Jokinen eroaa. - Valiokunta ilmoittaa, että jaostosihteeri Seppo Jokinen on sanoutunut irti toimestamjoulukuun 15 päivänä siirtyäkseen toiseen toimeen Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksi~. 1) Nyrkkeilyn painorajat. - Nyrkkeilyjaosto esittää, että kansallisissa kilpailuissa jaoston luvalla kokeilutarkoituksessa voitaisiin suorittaa ottelut seuraavissa painoluokissa: 52, 56, 60, 64, 74, 79 ja yli 79 kg. Edellä mainituissa painoluokissa kilpailtaisiin vain yleisissä sarjoissa. Tiedusteluun ovat piirien nyrkkeilyjaostot sekä liiton valitsijamiehet vastanneet myönteisesti. Kokeilu suoritettaisiin vuoden 1953 aikana. UKV puoltaa jaoston esitystä. 2) Nyrkkeilymaaottelu Ruotsia vastaan. - Nyrkkeily~omitea on valinnut Göteborg'issa suoritettavaan Ruotsi-Suomi maaotteluun seuraavan joukkueen: sarja 51 kg. isto Luukkonen, 54 kg. Pentti Hämäläinen, 57 kg. Taisto Tuominen, 60 kg. Pentti liinivuori, 63, 5 kg

15 Kokous 14/52-2. Hilding Boström, 67 kg. Iivari./almikoski, 71 Kg. Pentti Kontula, 75 kg. Teuvo Mankonen, 81 kg. Leo Perätalo ja yli 81 kg. Ilkka Koski. Joukkueen johtajan nimeää Suomen Nyrkkeilyliitto ja huoltajana toimii Eino Mononen. Ottelu suoritetaan Göteborg 'issa ja joukkue kokoontuu leirille Pajulahteen ) Jääkiekkomaaottelu Puolaa vastaan. - Yhteistoimintavaliokunta oh Suomen jääkiekkojoukkueeseen uolaa vastaan valinnut Esko Niemen (maalivahdiksi) ja huoltajaksi U. Teromaan, molemmat Tampereelta. Joukkueen muu jäsenistö valittu Jääkiekkoliitosta. 4) Jääpallomaaottelu Ruotsia vastaan. - Jaosto on asettanut Ruotsiin matkustavan jääpallojoukkueen johtajaehdokkaaksi A. Metsälän Helsingistä. UKV esittää edellä olevat valinnat vahvistettaviksi ' Voimistelun koulutusohjaaja. Voimistelun koulutusohjaajan tointa ovat hakeneet Veikko Kankainen Oulunkylästä ja Pentti Saarelainen Porista. Kankainen on syntynyt , käynyt 7 luokkaa oppikoulua ja suorittanut Pajulahden liikuntaohjaajarurssin parhain arvosanoin. Kielitaito ruotsi ja välttävästi saksa ja englanti. Palkkavaatimus markkaa. - Pentti Saarelainen on syntynyt , käynyt liikuntaneuvoja- ja ohjaajakurssin ja Porin kaupungin ammattikoulun, toiminut Perniön kunnan raittius- ja urheiluneuvojana ja Perniön yhteiskoulussa voimistelun sijaisopettajana. Palkkavaatimus markkaa. Jaosto asettaa ensimmäiselle tilalle Veikko Kankaisen. UKV yhtyy ja0ston esitykseen. Koulutusohjaajan toimi alkaisi vuoden alusta. 130, - 6,. - Uintiopetuksen tehostaminen. Uinnin yhteistoimikunnan toimesta on perustettu Uinnin Neuvottelukunta, jossa ovat jäseninä Kansakoulujen Liikuntakasvatusliitto, Kouluhallitus, Mannerheim-liitto, Puolustusvoimat, Samfundet Folkhälsan, Suomen Akateeminen Urheiluliitto, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, Suomen Oppikoulujen Urheilijat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto, Svenska Finlands Idrottsförbund, Ta aturmatorjuntayhdistys, Työväen Urheiluliitto ja Valtion urheilulautakunta. Neuvottelukunta on päätynyt yksimielisyyteen siitä, että kansanuintien linjalla tapahtuva uintimerkkien suoritus yhtenäistetään, uintivaatimukset samaistetaan ja ryhdytään toimenpiteisiin hengenpelastusopetu sen tehostamiseksi. Tätä toimintaa varten neuvottelukunta on laatinut laajan suunnitelman, JOKa on tarkoitus toteuttaa vielä ensi vuoden aikana. Tämän

16 Kokous 14/52-3. suunnitelman toteuttamista varten tarvitaan varoja 5 milj. markkaa, jotka on anottu opetusministeriöltä. Neuvottelukunnan työtä hoitamaan on valittu pienempi komitea, johon saavat nimetä edustajansa.annerhei m liitto, Koululaitos, uolustusvoimat, Suomen Punainen Risti, Suomen Uimaliitto ja Työväen Urheiluliitto. Jaosto esittää toimenpiteen hyväksytthv&asi ja liiton edustajana komiteaan valittavaksi Eino JOKisen uistelun -kilpa i lut. Sen johdosts, että on syntynyt ristiriitaa Stadionin varaamisesta luistelun 1..-kilpailuja varten, ltk:n jäsen.. Leskinen esittää kysymyksen liittotoimikunnan käsiteltäväksi ja liiton kannan määritt e lemiseksi JVV:n kurssimenoarvio. Käsitellään kokouksesta 13/123/ pöydälle jäänyt JVV : n esitys ensi vuoden Kurssimenoarvioksi, jo ta ehdotus on aikaisemmin toimitettu liittotoimikunnan jäsenille Liittoneuvoston kokous. Työvaliokunta esittää liittotoimikunnan ratkaist vaksi ~ysymyksen, OnAO syytä utsua koolle ylimääräinen liittoneuvoston kokous klisit elemään urheilupoliittisen tilanteen vaatimia toimenpiteitä.. Pää t ö k s e t ~. 1. 'i.!.. - okouksen päätösval taisuus. Todettiin, että saa~uvilla olivat puheenjohtajat Väinö eskinen (10) ja rvi eiskanen (12), jo a toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Paavo Virtanen (11), Veikko Kokkola (9), Lauri I"urmi (12), A..K. Leskinen (12), Väin' Soininen (11), ' ino aapanen (14), Vieno Aaltonen (11), Lennart Kivi (11), Olavi Järvelå (11) ja aavo Aitio (14) sekä liiton toimitsijat Veikko Oittinen, Pekka ~artin, Toivo Mus tonen, Toivo Järvinen, Urho Niemenkari, Veikko Peuhkuri, Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. vuokko, joka laati kokou sesta pöytillcirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin öytäkirjan tarkistus. Vahvistettiin kokouasen 13/52 päätökset siten tarkistettuina, että Lennart Kivi ja Paavo Aitio

17 O[oUS 14/52-4. tulivat kokoukseer. 5. :n käsittelyn ai ana, jolloin mm. liiton ansiomerkit oli hyväksytty. Samalla liittotoimikunta muutti samaa pykålää oskevaa päätöstä siten, että ansiomer~kitoiikunnan esitys merkkivaatimusten uudistamisesta lähetetään ensin työvaliokuntadn perustellun esityksen laatimista varten. ~mutolcset on esitettävä liitt oneuvoston vahvistettavaksi Työvaliokunnan päätöksiä.' 1) Suomen Urheilumuseosaatib. - Liittotoimikunta vahvisti valiokunnan Jäätöksen. 2) Vuokralaisten K~skusliitto r. y. - Merkittiin, että Keskusliiton valtuuskunta oli liiton johtokuntaan valinnut Arvi Reiskasen, joruca työvaliokunta oli asettanut ehdolle. Toimenpiteet hyväksyttiin. 3) Jaostosihteeri Jokinen eroaa. - Ilmoitus merkittiin tiedo si Urheilu- ja koulutusvaliokunnan päätöksiä. 1) Nyrkkeilyn painorajat. - Liittotoimikunta hyväksyi esityksen. 2) yrkkeilymaaottelu Ruotsia vastaan. Joukkueen valinta merkittiin tiedoksi ja huoltajan valinta hyväksyttiin. 3) J ääkiekkomaaottelu Puolaa vastaan. - erkittiin tiedoksi ja huoltajan valinta hyväksyttiin. 4) Jääpallomaaottelu uotsia vastaan. - Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet. ) Voimistelun koulutusohjaaja. Voimistelun koulutusohjaajaksi valittiin Veikko ankainen ulunkylästä. Palkka markkaa kuukaudessa Uintiopetuksen tehostaminen. Jaoston toimenpiteet hyväksyttiin Luistelun v ~kilpailut. Esittelyn yhteydessä kävi selville, että liittotoimikunta oli kokouksessaan 12/111/ käsitellyt kysymyksen ja silloin katsonut, että se ei kaipaa liittotoimikunnan erikoista päätöstä, vaan liit on edustaja t säätiön johtokunnassa toimivat harkintansa mukaan. Sen vuoksi puheenjohtaja esitti ensin päätettäväksi, otetaanko asia toistamiseen käsiteltäväksi. 4 äänellä 3 vastaan liittotoimil unta päätti ottaa asian uuteen käsittelyyn lähinnä niiden uusien näkökohtien perusteella, jotka ltk :n jäsen A.K. LeSKinen esitti. Tämän jälkeen suoritettiin asiasta keskustelu, jonka kuluessa puheenjohtaja teki esityksen, että liittotoimikunta pitäisi toivottavana~ että stadion varatt~is~in - - k il~ ailu j a varten. Vlrtanen puolestaan eslttl, n ä.

18 Kokous 14/52-5. että liiton edustajat säätiön johtokunnassa evästettäi ~iin.. ~oimim~an 0 si ten, 0 että 1-kilpailut voitaisiin jär Jestaa stadlonl11a. Vlrtasen esitys tuli päätökseksi 6 äänellä 4 vastaan. JJ;.ii, I Järoestövaliokunnan kurssimenoa vio. Yleiskeskustelun aikana ltk:n 'äsen Kivi teki ehdotuksen, että liittotoimikunta hyv' o Y1Sl vain ryhmässä I olevat määrärahat ja ltk:n jäsen puolestaan, että järjestöohjaajien palkkaukseen varatusta määrärahasta käytettäisiin puolet piirien toiminnan tukemiseen siten, että piirit voisivat käyttää puolipalkkaisia valistustyöntekijöitä. Koska ehdotuksia ei ollut kannatettu, siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. o ~~~j~s!~~~ ~!~~ Yksimielisesti hyväksyttlln tl1l 70 (vallstus- ja propagandatyö ), äänestyksen jälkeen 7-3 tili 71 (kurssi toiminta) ja niinikään äänestyksen jälkeen tili 74 (jaoston käyttövarat), jolla kohdalla ltk:n jäsen Aaltonen ehdotti poistettavaksi propagandatarkoituksiin varatut markkaa. Sen jälkeen yksimielisesti hyväksyttiin tili 75 (piirikunnallinen kurssitoiminta). Y 1~~t~~j ~~!~~ Yksimielisesti hyväksyttiin tili 70 (valistus- ja propagandatyö) sekä äänestyksen jälkeen 7-3 tili 74 (kurssi toiminta) vähemmistön kannattaessa vain ryhmääni sisältyviä määrärahoja. Tili 74 (Jaoston käyttövarat) hyväksyttiin yksimielisesti, samoin tili 75 (kurssitoiminnan tukemiseen). Nuorisovaliokunta: Liittotoimikunta hyväksyi äänestyksen-}alkeen-7=3-tilin 71 (kurssi toiminta) määrärahaesitykset vähemmistön kannattaessa vain ryhmään I sisältyviä määrärahoja. Sen jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti määrärahat, jotka sisältyivät tileihin 72, 73, 74 ja 75. uotsinkielinen toimikunta: Esitys hyväksyttiin äänestyksetta: ~ ~~~~~~~~~g! ~ Hyväksyttiin äänestyksettä Liittoneuvoston kokous. Puheenjohtaja Väinö Leskinen selosti lyhyestå SVULn kanssa käytyjä neuvotteluja. Palloliiton kanssa ei ole ollut neuvottelukosketusta sen jälkeen, kun SPL käsitteli kysymyksen viimeisessä liittokokouksessaan. Koska palloilun osalta on ratkaisun tapahduttava ennen helmikuun loppua, hän esitti, että liittoneuvosto kutsuttaisiin koolle helmikuun lopulla päättämään asiasta. Samalla voidaan liittoneuvostolie antaa muiltakin osilta selostus tilanteesta. iittotoi ikunta päätti, että liittoneuvosto kutsutaan koolle helmikuun 28 päivänä.

19 Kokous 14/52-6. sille tullut asia Uuden vuoden tervehdys. Puheenjohtaja esitteli toimiston laatiman luonnoksen liittotoimikunnan uuden vuoden tervehdykseksi. iittotoimikunta hyväksyi luonnoksen äänimäärin 8-3 poistamalla siitä kuitenkin viimeisen lauseen. Vähemmistö olisi lisälcsi halunnut poistettä.vaksi lllyös ensimmäisen Kappaleen viimeisen lauseen. Tervehdyksen sanamuoto tuli näin ollen seuraavaksi: Hyvät liittotoverit. ' Päättymässa oleva vuosi on ollut url1eiluelä äämme ajatellen suurimerkityksellinen. Olihan buomen ur eiluvaen järjestettaväksi uskottu olympialaiset, joista saatu Kansainvälinenkin kiitos osoittaa niiden onnistuneen niin urheilullisesti {uin järjestelyltäänkin erinomaisesti. isäistä urheilutoimintaam ekin ajatellen voidaan ailakirjoihin merkitä suuri myönteinen saavutus: TULn aloitteesta saatiin vihdoirucin käyntiin neuvottelut maan urheilun tervehdyttämiseksi jatnudelleen järjestämiseksi. Oman liittomme työskentely on sujunut myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Ennätystasoa on parannettu sekä tulosurheilussa että suurten joukkojen toiminnassa. Tyytyväisiä voim e olla myös järjestövoiman kehitykseen, joka on tapahtunut rivien tiivistämisen merkeissä. Kun loppuvuoden jäseriliarucinta on tuonut muaamme tunansia uusia urneilun harrastajia ja kannattajia, voimme siirtyä uuteen vuoteen valoisin mielin. - ii ttotoimikunta haluaa kii ttää pii~e j", seuroja ja jaseniä suoritetusta työstä sekä toivottaa toimintatarmoa uudelle vuodelle. Vakuudeksi: ~

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N VUOSIKOKOUS Aika 20.11.2014 klo 18.30 19:35 Paikka Kunnantalon valtuustosali, Tammela 1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot