KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN YRITYSTASON KIINTEISTÖN KÄYTÖN VAATIMUSMÄÄRITTELY SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN NÄKÖKULMASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN YRITYSTASON KIINTEISTÖN KÄYTÖN VAATIMUSMÄÄRITTELY SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Kari Pulkkinen KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN YRITYSTASON KIINTEISTÖN KÄYTÖN VAATIMUSMÄÄRITTELY SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on tänään jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa 10. päivänä huhtikuuta 2006 Työn valvoja Professori Raimo Sepponen Työn ohjaaja Johtaja Fredrick von Schoultz

2 II ALKULAUSE Tämän Diplomityön olen tehnyt Porvoon kaupungin organisaatioon kuuluvassa STOK:ssa eli Sähköisen Talotekniikan Osaamis- ja Kehittämiskeskuksessa, jonka johtajaa Filosofian Lisensiaatti Fredrick von Schoultzia ja Professori Jouko Pakasta kiitän heidän antamastaan kannustavasta tuesta ja ohjauksesta työn suorituksessa. Työni valvojaa sovelletun elektroniikan Professori Raimo Sepposta kiitän hänen antamiensa neuvojen lisäksi aihealueen löytämisestä. Samoin kiitän STOK:n työntekijöitä Juha Hirniä ja Mats Lindforsia kehittävistä juttutuokioista ja vinkeistä. Kiitos kuuluu myös Erkki Aallolle, Janne Aaltoselle, Isto Hietaselle, Heikki Ihasalolle, Martti Löppöselle, Juha Muttilaiselle, Mikael Nystedtille, Jari Pihlajamaalle, Teppo Riskille, Toivo Sahlsténille, Hannu Sieversille, Jani Suuroselle, Aimo Timoselle ja Heikki Valkjärvelle haastatteluihin ja sähköiseen asioiden tarkentamiseen osallistumisesta ja aikaansa tähän tutkimukseen uhraamisesta. Viimeisenä, vaan ei todellakaan vähäisimpänä, lausun kunnioittavat kiitokseni rakkaalle puolisolleni Maija-Riitta Martikaiselle hänen rohkaisustaan ja ohjeistaan oikeisiin asioihin keskittymisestä. Toivonkin, että työni tulokset edistävät Suomalaista sähköisen talotekniikan toimialaa kokonaisuudessaan. Porvoossa 10. päivänä huhtikuuta 2006

3 III TEKNILLINEN KORKEAKOULU TIIVISTELMÄ DIPLOMITYÖN Tekijä: Työn nimi: Kari Pulkkinen Käyttäjälähtöinen yritystason kiinteistön käytön vaatimusmäärittely sähköisen talotekniikan näkökulmasta Päivämäärä: 10. huhtikuuta 2006 Sivumäärä: 96 Osasto: Professuuri: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sovellettu elektroniikka Professori Raimo Sepponen Johtaja Fredrick von Schoultz Työn tarkoitus on kartoittaa tulevaisuuden kiinteistöhallintajärjestelmien käyttäjien tarpeet. Nämä tarpeet tulevat ohjaamaan yhteiskäyttöisen avoimen lähdekoodin serverin suunnittelua pyrittäessä yhdistämään kiinteistöjen talotekniset järjestelmät ICT maailmaan Kirjallisuusselvityksen lisäksi laajojen kiinteistömassojen omistajia, operaattoreita ja käyttäjiä haastattelemalla selvittää haluttuja todellista toimintaa hyödyttäviä ominaisuuksia ja toimintoja sekä liityntöjä muihin järjestelmiin Käyttäjien yhteisenä tarpeena on helppokäyttöinen, turvallinen, toimintavarma kiinteistöhallintajärjestelmä, jolla voidaan ohjata kaikkia itsenäisiä alajärjestelmiä myös internetin kautta ja matkapuhelimella. Kaikkien laitteiden tulee olla vapaasti vaihtokelpoisia. Olosuhteiden hallintaan toivotaan älykkäitä ominaisuuksia kustannusten optimoimiseksi. Laitteiden ja ohjelmistojen omistukseen sekä hallintatapaan on useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Koko rakennusklusterin tulee tähdätä kiinteistön kaikkien teknisten järjestelmien hallitsemiseen ja liittämiseen liiketoimintajärjestelmiin yhteisen, aidosti avoimella lähdekoodilla toteutetun, standardoidun rajapinnan kautta. Avainsanat: Käyttäjävaatimukset, Kiinteistöautomaatio, Kiinteistöhallinta, Rakennusautomaatio, Standardoidut rajapinnat, Tulevaisuuden odotukset, Yhteiskäyttöisyys, Älytalo

4 IV HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF THE MASTER`S THESIS Author: Kari Pulkkinen Name of the Thesis: Definition of enterprise building management user s expectations from the electric building services point of view Date: 2006 April 10th Number of pages: 96 Department: Professorship: Supervisor: Instructor: Department of Electrical and Communications Engineering Applied Electronics Professor Raimo Sepponen Director Fredrick von Schoultz Purpose of this master s thesis is to map out user requirements for future real estate management and automation system. These requirements come into force to laying targets in planning of the interoperable open source server, when the building automation system and the world of ICT connecting tendency come true. In addition to literature account to interview owners, operators and users of the large real estate for solving desired realistic properties and procedures to benefit operation and also interfaces to other systems. User s common requirement is easy-to-use, secure and reliable building management and automation system, which is capable of controlling all stand-alone subsystems also through the Internet and mobile phone. All the equipment must be freely interchangeable. For controlling circumstances are made a wish smart feature for optimize the expenses. The right of ownership and holding equipment and software has several alternate solutions. The whole building cluster should aim at controlling and interfacing with business operations all technical systems of the building through common standardized interface, which truly is made of open source software. Keywords: User requirements, Real estate automation, Property management, Building automation, Standardized interfaces, Future expectations, Common usability, Smart house

5 V SISÄLLYSLUETTELO Nimilehti Alkulause Tiivistelmä Abstract Sisällysluettelo Lyhenneluettelo 1. JOHDANTO Kiinteistöistä ja niissä tapahtuvista prosesseista Tavoitteet Työn laajuus Muualla tutkituista käyttäjätarpeista Tarvekartoituksen suorituksesta SÄHKÖISESTÄ TALOTEKNIIKASTA Mitä sähköinen talotekniikka on Sähköisen talotekniikan markkinoista Sähköisen talotekniikan eri käyttäjäryhmiä Sähköiseen talotekniikkaan liittyviä viranomaismääräyksiä Sähköisen talotekniikan kehityksestä Smart Set Nykyaikainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä Teollisuusautomaatiojärjestelmien tilanteesta Kiinteistöautomaation tutkimuksesta ja tuotekehityksestä COBA obix Asukkaiden tarpeita kartoittavia tutkimuksia Asukastutkimuksien tuloksia The University of North Carolina at Chapel Hill Enterprise Building Management System UNC-CH EMBS :n kehitysprojektin tavoitteita Kiinteistöautomaation kehitystä rajoittavia tekijöitä 28

6 VI 3. TALOTEKNIIKAN KÄYTTÄJIEN HAASTATTELUT Haastateltavat Tutkimusmenetelmä HAASTATTELUJEN TULOKSET Yleistä nykyisistä käytössä olevista automaatiojärjestelmistä Hyviä puolia nykyisissä järjestelmissä Kehityskohteita nykyisissä järjestelmissä Kiinteistöhallinnan yleiset tavoitteet Asenne Käytettävyys Ylläpidettävyys Kiinteistöhallintajärjestelmän hankintaan liittyvät tavoitteet Tilaaminen Rakentaminen Käyttöönotto Opastus Kiinteistöhallinnan käyttöön liittyvät tavoitteet Kiinteistöhallinnalla tavoiteltavat edut Ristiriitaiset tarpeet Omistus Käyttäjät TULOKSIEN TARKASTELUA Yhdensuuntaisuus tuloksissa Jäsentymättömiä seikkoja Tulosten merkityksestä kiinteistöalalle Rajoittavia tekijöitä JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Yhteenveto tehdystä työstä Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tulosten vaikutuksesta kiinteistöjärjestelmien kehitykseen Jatkotutkimuksien ja -kehityksen suuntaamisesta VIITELUETTELO LIITTEET Esimerkkejä sähköisen talotekniikan ratkaisuista Liite A Esimerkkejä protokollamuuntimista Liite B Esimerkkejä tekniikan harmonisointihankkeista Liite C Esimerkkejä tutkimus- ja kehityshankkeista Liite D Tutkimuksia asukkaiden tarpeista Liite E Haastattelujen runkona käytetty kysymyspohja Liite F 86

7 VII LYHENNELUETTELO ActiveX aecxml AHAM ANEC ANSI API ARCNET ASHRAE BACnet BatiBUS BFSK Bluetooth BPL BPM bps BS-VE CABA CAL C-Bus CDCF CEBUS CECED CEMA CENELEC CEPCA CHAIN COM COMMEND CSMA/CA DALI DCOM DDC DECT DIMES DLNA DOCSIS DVB DVD EBMS EHS Microsoftin kehittämä tietojen jakotekniikka eri sovellusten välillä extensible Markup Language for use in the architecture, engineering and construction industry Association of Home Appliance Manufactures Association Européenne pour la coordination de la representation des Consommateurs dans la Normalisation American National Standards Institute Application Program Interface Application Programming Interface Attached Resource Computer NETwork American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Building Automation and Control networks Merlin Gerin, Airlec, Edf ja Landis & Gyr:n kehittämä ensimmäinen kenttäväyläprotokolla alun perin vuodelta 1989 Binary Frequency Shift Keying mobiililaitteiden maailmanlaajuinen standardoitu lyhyen kantaman radiolinkkiyhteystapa 2,45 GHz taajuusalueella Broadband over Power Line Building Performance Metrics bit per second 3D Visualization of Building Services in Virtual Environment Continental Automated Buildings Association Common Application Language Clipsal-Bus Commonly-Distributed Coordination Function Consumer Electronics BUS European Committee of Domestic Equipment Manufactures Consumer Electronics Manufacturers Association Comité European de Normalization ELECtrotechnique Consumer Electronics Powerline Communication Alliance Ceced Home Appliances Interoperating Network Component Object Model COnsumer MultiMEdia Networks in Digital Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance Digital Addressable Lightning Interface Distributed Component Object Model Direct Digital Control Digital Enhanced Cordless Telecommunications Digital Media Service Innovations Digital Living Network Alliance Data Over Cable Service Interface Specification Digital Video Broadcasting Digital Versatile Disc Enterprise Building Management System European Home System

8 VIII EIA/TIA EIB EOS Ethernet ETSI EUREKA EVE FDM FDMA FND GFSK GSM HAVi HBES HBS HDTV HES HomeAPI HomePlug HomePNA HomeRF HPnP IBM ICT IEC IEEE IEQ IFC IP IPng IPV6 ISDN ISO ITEA JAVA JAVABean JDBC KNX LCS LON LONMark LONTalk LONWorks LSI MHP MIT MODBUS Modbus RTU Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association European Installation Bus Existing real-time Operating System Xeroxin, DECin ja Intelin kehittämä lähialueen verkkoprotokolla European Telecommunications Standards Institute EUropean Research Cooperation Agency Experimental Virtual Environment Frequency Division Multiplexing Frequency Division Multiple Access FirmenNeutrale Datenübertragung Gaussian Frequency Shift Keying Groupe Spécial Mobile Global System for Mobile telecommunication Home Audio Video interoperability Home and Building Electronic Systems Home Bus System High Definition TeleVision Home Electronic System Home Application Program Interface working group Home Plug Powerline Alliance Home Phoneline Networking Alliance Home Radio Frequency Home Plug and Play International Business Machines Information and Communication Technology International Electrotechnical Commission Institute of Electrical and Electronics Engineers Indoor Environmental Quality International Alliance for Interoperability Internet Protocol Internet Protocol next generation IPng Integrated Services Digital Network International Standard Organization Information Technology for European Advancement James Gosling:n Sun Microsystems:llä kehittämä oliopohjainen ohjelmointi kieli Java-kielellä toteutettu uudelleenkäytettävä komponentti Java DataBase Connectivity Konnex Local Control Station Local Operation Network, Echelon Corp. kehittämä kenttäväylä LON teknologiaa edistävä kansainvälinen järjestö Lon-standardiprotokollan määrittelemä kieli Lon-standardiprotokollan määrittelemä väyläsovitinratkaisu Large-Scale Integration Multimedia Home Platform Massachusetts Institute of Technology MODicon:n vuonna 1979 kehittämä väyläteknologia Ohjelmoitavaa logiikkaa sisältävä MODBUS

9 IX MS/TP NFC NT obix OCAP ODBC OFDM ofms OLE OPC OSGi OSCRE OSI OS/2 Warp PAN PicoNet PISCES ProfiBUS RFID RS-232 SFS SMS SNMP SOA SOAP SQL SVG SWAP TCP TDP TDM TDMA UBI UHAPI UNC-CH UPnP USB VESA VHN WAP WECA WiFi WLAN XML WorldFIP W3C Master-Slave/Token-Passing Near Field Communication New Technology open Building Information exchange OpenCable Applications Platform Open DataBase Connectivity Orthogonal Frequency Division Multiplexing Open Facility Management Server Object Linking and Embedding OLE for Process Control the Open Systems Gateway Alliance Open Standards Consortium for Real Estate Open Systems Interconnection(s) Open Source Initiative IBM:n vakaa käyttöjärjestelmä nykyisin vain erikoissovelluksiin, kuten ydinvoimalat, pankkiautomaatit, lennonjohto jne. Personal Area Network =PAN, Bluetooth -verkko yhden laitteen ollessa isäntä Property Information Systems Common Exchange Standard PROcess FIeld BUS Radio Frequency IDentification Recommended Standard, PC:n sarjaportti Suomen standardoimisliitto Finlands Standardiseringsförbund Short Message Service Simple Network Management Protocol Service Oriented Architecture Simple Object Access Protocol Structured Query Language Scalable Vector Graphics Shared Wireless Access Protocol Transmission Control Protocol Time Division Protocol Time Division Multiplexing Time Division Multiple Access UBIquitos computing Universal Home Application Programmers Interface University of North-Carolina at Chapel Hill Universal Plug and Play Universal Serial Bus Video Electronics Standards Association Virtual Heritage Network Wireless Application Protocol Wireless Access Protocol Wireless Ethernet Compatibility Alliance Wireless Fidelity Alliance Wireless Local Area Network extensible Markup Language World Factory Instrumentation Protocol World Wide Web Consortium

10 10 1. JOHDANTO Kansainvälisenä yleisenä tavoitteena on yhdistää sähköiset talotekniset järjestelmät kiinteistöissä toimivien yksilöiden ja yhteisöjen omiin prosesseihin saumattomasti. Tällaisen helpon liitettävyyden toteuttamiseksi nykyistä tilannekohtaista räätälöintiä kätevämmin tulee olla yhteinen sähköinen standardoitu rajapinta kiinteistön teknisten järjestelmien ja liiketoimintasovellusten välillä. Tässä työssä pyritään määrittelemään millaisia toimintoja ja ominaisuuksia tämän rajapinnan käyttöliittymällä tulee olla. Tarkastelunäkökulmana on isoja kiinteistömassoja omistavien, operoivien ja käyttävien tarpeet, koska aiheesta ei juuri ole saatavilla julkista tutkittua tietoa. 1.1 Kiinteistöistä ja niissä tapahtuvista prosesseista Nykyisin kiinteistöjen talotekniset ja muut järjestelmät ovat yleensä erillisiä osia omine tietoliikenneyhteyksineen ja ohjelmistoineen. Näiden erillisjärjestelmien välisiä tiedonsiirtotarpeita varten joudutaan yleensä räätälöimään tapauskohtaisesti tarvittavat muunnokset, koska käytössä on kymmenittäin erilaisia standardoituja ja standardoimattomia protokollia. Varjopuolena on, että tällöin kokonaisuudesta tulee monesti varsin sekava ja jonkin osan uusiminen tai päivittäminen aiheuttaa päivitysten ketjureaktion muissa siihen liittyvissä järjestelmissä. Kuva 1. Periaatekaavio nykyisistä kiinteistöjärjestelmistä tietoliikenneyhteyksineen. [1]

11 Tavoitteena on integroida kiinteistön erilliset järjestelmät nykyistä huomattavasti joustavammin. Eikä vain kiinteistön toimintojen integrointi, vaan myös eri kiinteistöjen hallinnan yhdistäminen on varsin vahva tulevaisuuden kehityssuunta. Tulevaisuudessa kiinteistöissä tapahtuva toiminta liittyy aina vaan yhä tiukemmin rakennuksen teknisiin järjestelmiin ja niiden ohjaamiseen, ICT ja talotekniikka liittyvät siis saumattomasti toisiinsa hyödyntäen toinen toistensa ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. [2] 11 Kuva 2. Kiinteistön liittyminen osaksi liiketoimintaprosesseja. [3] 1.2 Tavoitteet Porvoon kaupungin alainen Sähköisen Talotekniikan Osaamis- ja Kehittämiskeskus (Stok) pyrkii tarjoamaan integrointialustan erilaisille sovelluksille perustuen kiinteistöön liittyvien järjestelmien standardoituun obix rajapintaan (Open Building Information exhange). Näin kyettäisiin yhdistämään rakennustekniset järjestelmät ja ICT maailma nykyistä huomattavasti helpommin ja kätevämmin. Stok aloittaa kehitystyön tavoitteena avoimeen lähdekoodiin perustuva yleiskäyttöinen kiinteistöön liittyvien eri järjestelmien palvelin (Open Facility Management Server = ofms), jolla voidaan integroida erillisjärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän palvelimen tarjoamaan standardoituun ylärajapintaan voidaan kehittää erilaisia sovelluksia, jotka toimivat riippumatta alajärjestelmien tai

12 sähköisten taloteknisten laitteiden teknisistä ratkaisuista. Tässä Diplomityössä selvitetään eri käyttäjäryhmien nykyisiä ja tulevia tarpeita sekä toiveita tällaisen avoimen tulevaisuuden kiinteistön kokonaishallintajärjestelmän käyttöliittymän ominaisuuksien määrittelemiseksi. 12 Kuva 3. Kaavio tulevaisuuden avoimesta kiinteistöhallintajärjestelmästä. [4] 1.3 Työn laajuus Kiinteistösijoittamiseen ja kiinteistöjen arvonmääritykseen liittyviä erityispalveluita tai muita vastaavia vaateita ei ole käsitelty tässä työssä. Viranomaisten ja vastaavien julkisen sektorin toimijoiden asettamat vaateet on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Samoin täysin pelkkään kodin viihdetekniikkaan liittyvät järjestelmät ja niiden tarkastelu ei kuulu tähän selvitykseen. Kiinteistöjen omistajille tai käyttäjille lisäarvopalveluja tarjoavien tahojen tarpeiden ja vaateiden tarkastelu on myös rajattu pois sikäli kun tavanomaista rakennusteknistä valvontaa ja olosuhteiden ylläpitoa ei katsota tällaiseksi. 1.4 Muualla tutkituista käyttäjätarpeista Kiinteistöissä asuvien ja niitä käyttävien todellisten tarpeiden kartoitusta on tehty paljonkin eri muodoissa ympäri maailmaa. Asukkaiden tarpeista tehtyjen tutkimusten julkisia tuloksia on kerätty maantieteellisesti melko kattavasti. Näiden tutkimusten tekijöiden taustat ja vaikutteet ovat olleet myös hyvin vaihtelevia. Näistä tuloksista on pyritty yhdistämällä poimimaan yleisimmät ja tärkeimmät tarpeet kiinteistöhallinnan näkökulmasta. Asukkaiden ryhmä pitää sisällään niin

13 kerrostalo kuin omakotiasumisen, joten tulokset kuvaavat varsin kattavasti myös pientaloasumiseen liittyvät tarpeet. Amerikkalaisen Pohjois-Carolinan yliopiston kampusalueen erilaisten kiinteistöjen hallinnan vastaavanlaiseksi yhdistämiseksi käynnissä olevaa projektia on lyhyesti kuvattu ja pyritty peilaamaan siinä asetettuja tavoitteita tämän työn haastattelujen antamaan kuvaan Tarvekartoituksen suorituksesta Työssä haastateltiin erityyppisten isompien kiinteistökokonaisuuksien omistusta, operointia, käyttöä, hallintaa tai hoitoa suorittavia tahoja edustavien organisaatioiden asioista vastuullisia henkilöitä. Kartoituksen tulokset ovat heidän henkilökohtaisia mielipiteitään siitä, kuinka kokonaisvaltainen kiinteistöhallinta tulisi voida suorittaa jo aivan lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa mukana olevien tahojen edustama rakennuskanta on noin kolmasosa Suomen toimitiloista [5]. Puolistrukturoitujen suullisten syvähaastattelujen avulla on tehty kunkin osallistuvan organisaation tarvekartoitusdokumentti, jota on vielä tarkennettu useaankin kertaan sähköpostin välityksellä. Näistä dokumenteista on koostettu tulevaisuuden kiinteistöhallintajärjestelmiin liittyvät tarpeet ja toiveet sekä esitetty mielipiteitä jakaneet seikat. Yleisten turvallisuuteen, luotettavuuteen, laajennettavuuteen ja käytettävyyteen liittyvien harmonisten tulosten lisäksi tulevaisuuden kiinteistöhallintajärjestelmän tulee myös opastaa ja esittää vaihtoehtoislaskelmia käyttäjien valintojen pohjaksi kaikkien tiloissa tapahtuvien prosessien kokonaisoptimin saavuttamiseksi. Omistusta, hallintaa ja käyttäjien rooleja koskevat asiat jakoivat mielipiteet selkeästi.

14 2. SÄHKÖISESTÄ TALOTEKNIIKASTA 14 Tekniikan kehittymisen myötä kiinteistöjen varusteiksi asennettujen erillisjärjestelmien määrän kasvaessa tuli tarvetta valvoa, säätää ja ohjata näitä laitteita keskitetysti. Kiinteistöjen tämän päivän rakennusautomaatiojärjestelmät ovat usein teknisesti varsin monipuolisia mutta samalla hyvinkin haastavia käyttäjilleen. Eri tekniikoilla toteutettujen erillisjärjestelmien integrointi tapahtuu tapauskohtaisten protokollamuuntimien avulla, joten pienikin modulaarinen kehitys vaatii yleensä melko laajat muutokset muuhun järjestelmään. Myöskään kokonaisvaltainen rakennuksen tarjoamien toiminnallisuuksien näkökulmasta tapahtuva suunnittelu ei ole vallitsevana käytäntönä. Asukkaiden ja toiminnallisesti rajoittuneiden, kuten vanhusten ja vammaisten, tarpeita on maailmalla tutkittu runsaasti, mutta laajoja kiinteistömassoja omistavien, operoivien ja käyttävien tarpeista ei ole juuri saatavilla julkista tutkimusmateriaalia. 2.1 Mitä sähköinen talotekniikka on Laajasti määriteltynä lähes kaikki nykyaikaisten rakennusten erilaiset tekniset järjestelmät tarvitsevat sähköä toimintaansa ja toiminnan ohjaamiseen tai ainakin toiminnan seurantaan sekä valvontaan. Talotekniikan avulla tuotetaan kiinteistöissä ja tiloissa tarvittavat olosuhteet. [6] Sähköisellä talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistön sähköisiä laitteita ja järjestelmiä sekä niiden tuottamia ja niiden toteuttamiseen tarvittavia palveluita. Sähköinen talotekniikka kohdistuu rakennuksen sähköisiin taloteknisiin laitteisiin ja järjestelmiin, joiden avulla sopivat olosuhteet ja palvelut tuotetaan. Näihin saattavat kuulua esimerkiksi lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi-, käyttövesi-, sähköistys-, valaistus-, valvonta, turvallisuus- ja tiedonsiirto- sekä automaatiojärjestelmät. [7] Älykkäällä talotekniikalla tarkoitetaan ennalta valittujen sähköisten järjestelmien toimintaohjeiden mukauttamista ennakoimalla muuttuvia olosuhteita, tilanteita tai käyttäjien toiveita oppimalla säännönmukaisesti toistuvista asioista tavoitteena parantaa käyttäjien olosuhteita mahdollisimman taloudellisesti ja liiketilojen kyseessä ollessa vielä lisätä tuottavuutta. [8] Älytalolla, joka on käännös englannin kielen ilmauksesta smart house, tarkoitetaan älykästä rakennusta, eli rakennusta joka mukautuu käyttäjän tarpeiden mukaan [9]. Hieman laajemmin määriteltynä älytalo on Mervi Himasen mukaan integroituva, aktiivinen rakenne, joka edustaa eri rakennusalan osapuolien älykkyyden yhdistymistä loogiseksi kokonaisuudeksi [10]. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan tässä työssä perinteisiä kiinteistön sähköä toimintoihinsa tarvitsevia taloteknisiä laitteita ja haluttuja olosuhteita ainakin osin automaattisesti ylläpitäviä järjestelmiä, kuten esimerkiksi lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus. Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan tässä työssä rakennusautomaation lisäksi kiinteistön muita teknisiä järjestelmiä, esimerkkeinä kulunvalvonta ja palohälytykset.

15 Kiinteistöhallinnalla tarkoitetaan tässä työssä edellisten lisäksi erilaisia yhteisiä erillisjärjestelmien toimintojen koordinointia ja ennusteisiin perustuvia optimointitehtäviä sekä liityntöjä muihin kiinteistössä tapahtuviin käyttäjien prosesseihin. 15 Kuva 4. Sähköiseen talotekniikkaan kuuluvia osa-alueita. [11] 2.2 Sähköisen talotekniikan markkinoista Maailmanlaajuisesti rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajista suurimmat ovat Siemens Building Technologies, Johnson Controls, Matsushita, Novar, Honeywell, Schneider Electric ja Invensys muiden ollessa selkeästi pienempiä. Kokonaismarkkinat olivat kooltaan 48 miljardia vuonna 2003 keskimääräisen vuotuisen kasvun ollessa 2,9 %. Vuoden 2009 arvio on 57 miljardia. Varsinaisten laitteiden osuus on alle kolmasosa koko liiketoiminnasta muun koostuessa konsultoinnista, suunnittelusta, asennuksesta, koulutuksesta ja käyttöönotosta. [12] Suomen koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen arvo oli vuonna 2001 yhteensä 45 Mrd, josta rakennustuoteteollisuus 14 Mrd ja kiinteistönpito 13 Mrd olivat suurimmat talotekniikan ollessa 8 Mrd. Kokonaisluvussa ovat mukana ulkomaiset tytäryritykset joiden yhteenlaskettu volyymi on lähes 8 Mrd. [13] Vertailun vuoksi Suomen valtion vuoden 2006 budjetin kokonaissumma on 39,6 Mrd. [14] Suomessa rakennussektori työllisti lähes työntekijää [15] kokonaisliikevaihdon ollessa yli 16,9 Mrd eli yli työntekijää kohti vuonna [16] Talontekniikan yritykset työllistävät yhdessä noin henkeä. Suomen talotekniikan kotimainen kokonaisliiketoimintavolyymi on suuruudeltaan 4,5 Mrd, josta palvelujen osuus on 1,3 Mrd. Kotimaiseen liikevaihtoon voidaan lisätä viennin osuutena 1,5 Mrd ja ulkomailla olevien liiketoimintojen määränä samoin 1,5 Mrd. Tehdasteollisuuden 3,5 Mrd:n liikevaihdosta noin 2,9 Mrd eli 80 %

16 menee vientiin ja koko talotekniikkateollisuuden vienti on yli 3 % koko Suomen ulkomaanviennistä. [4] Suomen yhteenlasketun tilavarallisuuden arvo on noin 250 Mrd ja kiinteistöjen käyttö- sekä ylläpitokustannukset 14,2 Mrd, josta energia yksistään 4,2 Mrd. [4] Talotekniikkaurakoinnin arvo oli noin 3,5 Mrd vuonna 2004, josta lämpö- ja vesiurakoinnin osuus oli 1,8 Mrd, sähköurakoinnin 1,2 Mrd ja ilmanvaihtourakoinnin arvo 0,45 Mrd työllistäen noin henkeä. [17] Talotekniikan markkinat Suomessa ovat suuruudeltaan noin 100 M. [18] 16 Kuva 5. Talotekniikka-alan toimintaympäristö [19] ja volyymit vuonna 2000 [4]. 2.3 Sähköisen talotekniikan eri käyttäjäryhmiä Omistajat ja kiinteistön hallintaorganisaatiot ovat jokapäiväisiä työtehtäviään suorittavien operoijien ohella suppeasti käsitettyinä kiinteistöjen sähköisen talotekniikan käyttäjiä. Laajentamalla tarkastelua myös muihin intressiryhmiin, jotka käyttävät tai tarvitsevat jotain kiinteistöön liittyvää laitteistoa tai sen tuottamaa tietoa, piiri laajenee hyvinkin paljon riippuen kiinteistön luonteesta ja sen järjestelmien laajuudesta sekä tasosta.

17 17 Kuva 6. Esimerkki kiinteistön käyttäjistä laajassa merkityksessä. [20] 2.4 Sähköiseen talotekniikkaan liittyviä viranomaismääräyksiä Rakentamiseen, sähköistykseen ja automaatiojärjestelmiin ja niiden käyttöön liittyy monia eri viranomaisten ja julkisten tahojen antamia määräyksiä ja ohjeita. Sitovia määräyksiä on suhteellisen vähän, mutta ohjeita ja suosituksia on varsin paljon. Seuraavaan luetteloon on kerätty näistä tärkeimpiä: Ympäristöministeriön valmistelemassa Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on määräys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta asianmukaisen käyttö- ja kunnossapitovelvollisuuden huolehtimista varten. [21] Kauppa- ja teollisuusministeriön päättämät tärkeimmät turvallisuutta koskevat viranomaismääräykset on esitetty päätöksessä sähkölaitteistojen turvallisuudesta. [22] Ympäristöministeriö julkaisee Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa teknisiä määräyksiä ja ohjeita. Osassa D1 käsitellään vesi- ja viemärilaitteistoja, osassa D2 ilmanvaihtoa, osassa D3 energiataloutta, osassa D4 LVI-piirrosmerkkejä ja osassa E7 ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuutta. [23] SFS-standardeissa on ohjeita laadullisesti hyvän rakennusautomaatiojärjestelmän ja sen komponenttien sekä toimintojen toteuttamiseksi. [24] LVI-, ST, ja KH -kortistoissa on alaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. [25][26] Talotekniikan rakentamisen vaatimuksia ja ohjeita on esitetty rakentajien, LVI- ja sähköalan yhteisessä julkaisussa Talotekniikka RYL [27]

18 18 Suomen kaukolämpö SKY eli aiemmin Lämpölaitosyhdistys on antanut ohjeita ja suosituksia pääasiassa energiataloudellisuutta edistääkseen. [28] Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto edellyttää, että rikosilmoittimen tulee olla akkuvarmennettu 24 tuntia ja tarvittaessa toimia täysin itsenäisesti riippumatta muun järjestelmän tilasta. Itse rikosilmoitus laitteiston tulee täyttää SFS-EN mukaiset vaatimukset. [29] 2.5 Sähköisen talotekniikan kehityksestä Tarve valvoa ja säätää kiinteistöjen järjestelmiä, ensin paikallisesti, sitten etäältä, kasvoi järjestelmien monimutkaistuessa ja laajentuessa. USA:ssa vuonna 1975 Honeywell Inc. otti käyttöön ensimmäisen kaukovalvontajärjestelmän yli m2:n kiinteistöjen toimintojen hallitsemiseksi. Järjestelmässä käytettiin kiinteistön sisäiseen tiedonsiirtoon jo olemassa olevia sähköjohtoja. Valvontakeskuksen ja kiinteistön välinen yhteys hoidettiin normaalia lankapuhelinverkkoa käyttäen. Vuonna 1985 pienkiinteistöjen kaukovalvonta alkoi samoin USA:ssa, tosin vain lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin osalta, koska sikäläinen kansallinen lainsäädäntö ja vakuutusmääräykset estivät palo- ja murtohälytysten sekä kulunvalvonnan yhdistämisen alatoimintoina kokonaisvalvontaan. [30] Käytön valvonta ja säätö laajenivat huollon, korjausten ja kunnossapidon puolelle ennakoivana ja raportoivana apuvälineenä käyttö- ja huoltosuunnitelmien toteuttamiseksi. Jatkuvasti kallistuva energia on myös voimakkaasti edesauttanut käyttämään automaatiota käyttö- ja ylläpitokustannusten pitämiseksi tavoitetasolla. [31]Kaiken kaikkiaan erillisten taloteknisten järjestelmien integrointiaste kasvaa jatkuvasti kohden yhden hallintajärjestelmän ratkaisua. Eri kiinteistöjen hallintajärjestelmien yhteiskäyttö ja yhdistäminen on ollut viimeaikojen vallitsevana kehityssuuntana. Tulevaisuudessa kiinteistöjen tekniset järjestelmät liittyvät yhä tiukemmin rakennuksessa tapahtuvaan toimintaan ja sen ohjaamiseen, ICT ja talotekniikka liittyvät siis saumattomasti toisiinsa hyödyntäen toinen toistensa ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. [32] Smart Set Suomessa kehitettiin jo kahdeksankymmentäluvun lopulla espoolaisen Smart Set:n toimesta Tapio Marttisen keksimään patentoituun menetelmään perustuen Tekes:n tuella älytalon toimintojen hallintaan kätevä seinäkatkaisijaan yhdistetty käyttöliittymä, sisältäen rullan ja painonapit [33]. Järjestelmän ytimenä oli 386- tasoinen tietokone sähköpääkeskuksessa, josta ohjaussignaalit välitettiin muovista valokuitua pitkin vaihekulmaohjaukseen perustuen. Kuitu voitiin laittaa samaan asennusputkeen vahvavirtakaapeleiden kanssa ja pistotulppaliitännäisten laitteiden kohdalla kuidun signaali siirrettiin valotransistorin avulla standardimittaisesta rasiasta standardimittaiseen tulppaan. [34]

19 Nykyaikainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä Alun perin täysin erillisistä paikallisesti säädettävistä lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistoista on kehitetty kaukokäytöllä toimivia ja hallittavia kokonaisuuksia, joihin kuuluu perinteisten olosuhteiden ja valaistuksen lisäksi liitynnät erillisinä toimiviin turvallisuus- ja muihin järjestelmiin. Rakennusautomaatiojärjestelmät rakentuvat yleensä hierarkkisista tasoista, jolloin ylimpänä voi olla laajojen kiinteistökokonaisuuksien tapauksessa hallintajärjestelmätaso linkkinä kiinteistön tai organisaation muihin tietojärjestelmiin. Seuraavana on yleensä valvomotaso koko järjestelmän operointia varten. Sen alla on alakeskustaso erilaisten prosessien säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintojen suorittamiseksi. Vyöhykesäädintaso on myös mahdollinen laajoissa järjestelmissä, jolloin hajallaan sijaitsevat ohjaus- ja säätöpiirit on koottu alueellisesti yhteen. Alaspäin siirryttäessä seuraavana ovat kenttälaitetaso mittausantureineen ja toimilaitteineen ja viimeisenä tasona ovat erilaiset väyläratkaisut. Kuva 7. Esimerkki rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkiasta. [32] Fyysinen hierarkiarakenne ei vielä kerro, kuinka pitkälle toiminnat on hajautettu alakeskusten ja valvomon välillä, vaan kokonaisuus vaatii ennen kaikkea ohjelmistoarkkitehtuurin huomioon ottamista. Järjestelmissä on prosessin ohjaukseen liittyvät toiminnot yleensä toteutettu alakeskustasolla. Valvomotasolle jäävät etupäässä käyttäjän operointia tukevat toiminnot ja tiedon jatkojalostus sekä raportointi.

20 20 Toimintojen hajauttamisessa voidaan nähdä paljonkin hyviä puolia, mutta tärkein etu lienee järjestelmän toimintavarmuuden kasvu. Valvomon tai tietoliikenneyhteyksien vikaantuminen ei lamaannuta prosessien toimivuutta. Intranet- ja internetverkkojen yleistyminen on tuonut käyttöön myös selainpohjaiset valvomo-ohjelmistot, jolloin toimintoja on saatu jaettua myös yleiskäyttöön eikä vain tekniselle henkilöstölle. [35] Esimerkkejä erilaista kiinteistö- ja rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista on lyhyesti esitelty liitteessä (LIITE A). Yhdistettäessä erilaisilla väylätekniikoilla toteutettuja järjestelmiä tarvittavan tiedonsiirron hoitamiseksi käytetään tapauskohtaisia protokollamuuntimia. Muutamia esimerkkejä näistä on liitteessä (LIITE B). Kuva 8. Esimerkki protokollamuuntimen käytöstä. [36] 2.6 Teollisuusautomaatiojärjestelmien tilanteesta Yleensä teollisuusautomaatiojärjestelmissä suunnittelun ja toteutuksen pääpaino on mahdollisimman luotettavalla toiminnalla, jotta varmistetaan varsinaisen prosessin sujuva ja virheetön toiminta. Tyypillistä teollisuuden prosessinohjauksen kehitykselle ovat verkkaiset, hallitut muutokset [37]. Tarvetta integroida eri järjestelmät muuhun toiminnanohjaukseen on aivan yhtä suuressa määrin kuin kiinteistöpuolella, sillä päämäärä ei ole jokin tietty tekniikka, vaan helppo tapa päästä käsiksi jokaiseen kenttälaitteeseen. Automaation eri osa-alueiden rajat hämärtyvät internetin ja yleisen verkottumisen myötä. Useimmilla

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy 4.5.2009 Posintra Oy Perustettu 1998 29 omistajaa, joista suurimmat: Porvoon kaupunki, Neste Oil Oyj, Osuuskauppa Osla, EM Group

Lisätiedot

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

IPv6 ja Esineiden Internet

IPv6 ja Esineiden Internet IPv6 ja Esineiden Internet Jari Arkko Puheenjohtaja, Internet Engineering Task Force Asiantuntija, Ericsson Research MUUTOSVAUHTI 50 billion connected things 50" 40" 5 billion connected people Billions

Lisätiedot

BACnet protokolla kiinteistöautomaatiossa

BACnet protokolla kiinteistöautomaatiossa BACnet protokolla kiinteistöautomaatiossa Yrityksen toimintamalli Toimitusjohtajataso Toimitusjohtajan tehtävät Organisoi ja valvoo organisaation toimintaa sekä reagoi tarvittaessa. Myös raportointi on

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Jouko Pakanen Prof. TKK Nykytilanne Rakennusautomaatiossa langatonta tiedonsiirtoa ei ole hyödynnetty laaja-alaisesti. Nykyteknologian puolesta se olisi jo

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Automaatio, vedenmittaus, turvallisuus

Automaatio, vedenmittaus, turvallisuus Automaatio, vedenmittaus, turvallisuus Luotetut ratkaisut kiinteistösi parhaaksi Lonix Oy Automaatio, vedenmittaus ja turvallisuus integroituva kokonaisuus Toimintavarma ja skaalautuva kokonaisjärjestelmä

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives 2009 Kimmo Ahola 1 Mitä ohjelma tarjoaa Rahoitusta Resursseja Tietoa Päätösten tukea Verkostoja Luottamusta - Mahdollisuuksia

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives www.tekes.fi/ubicom Julkiset T&K-rahoitusresurssit Ubicom-alueella EU FP7 ARTEMIS EUREKA ITEA2 Ubicom EAKR OSKEt Suomen Akatemia Yo/tutk.laitos

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Zeughausstraße 2-10 7 Köln Adolf-Kolping-Berufskolleg Ina-Seidel-Straße 11 1 Kerpen-Horrem Kysymykset Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, ST-käsikirja 21 Tuotenumero: 412122 56,00 (+ alv 10%) normaalihinta 42,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja sisältää perustietoa väylätekniikoista ja hajautettujen tiedonsiirtoteknologioiden

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies DESIGO PX Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin Building Technologies s Skaalautuva automaatiojärjestelmä DESIGO PX -rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmä on suunniteltu lämmitys-,

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Rakennusautomaatiojärjestelmien standardoinnin tämän hetkinen tilanne

Rakennusautomaatiojärjestelmien standardoinnin tämän hetkinen tilanne Rakennusautomaatiojärjestelmien standardoinnin tämän hetkinen tilanne Veijo Lappalainen VTT 2008-11-20 Kokemus rakennusautomaation standardoinnista /TC 247 Suomen edustaja TC + WG4 jäsen ISO/TC 205 WG3

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ HALLITSE KIINTEISTÖSI TALOTEKNIIKKAA WWW.FIDELIX.FI

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ HALLITSE KIINTEISTÖSI TALOTEKNIIKKAA WWW.FIDELIX.FI RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ HALLITSE KIINTEISTÖSI TALOTEKNIIKKAA HALLITSE KIINTEISTÖSI TALOTEKNIIKKAA WWW.FIDELIX.FI Fidelixillä on 25 vuoden kokemus Fidelix Oy on luotettava

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Historia yli 170 vuoden kokemus

Historia yli 170 vuoden kokemus TM Historia yli 170 vuoden kokemus Energiantuotanto ja -hallinta Energianhallinta Terästeollisuus Confidential 1800-luku Property of Schneider Electric 1900-luku 2000-luku 2 Schneider Electric, on globaali

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-72 Tietoliikennetekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A0110 Johdatus

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT

KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT KIINTEISTÖAUTOMAATION VÄYLÄRATKAISUT AVOIMET JÄRJESTELMÄT MatiBUS ( Ei täysin avoin ) EHS EIB LonWorks AVOIN JÄRJESTELMÄ? Avoin järjestelmä tarkoittaa sitä, että kaikilla laitevalmistajilla on mahdollisuus

Lisätiedot

Modernia tekniikkaa asumiseen

Modernia tekniikkaa asumiseen Modernia tekniikkaa asumiseen kuva: BEMI Automation Maailmanlaajuinen talo- ja rakennusautomaatiostandardi Mikä on KNX? Lyhenne KNX tarkoittaa liitettävyyttä, kytkettävyyttä ja yhteensopivuutta. Ne ovat

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 1

Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen BAFF 2013, 30.5.2013 SFS-EN15232 Johan Stigzelius KNX Finland ry sivu No. 1 KNX Finland ry Toimimme Suomessa KNX toimialaa

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä Kodin automatisointi - Kehitystrendejä TTY:Tietoverkkopohjainen automaatio Kodin automaation tasoja Yksittäinen, paikallinen (Stand-alone) automaatiolaite Integroitu kotiautomaatiojärjestelmä Kotiverkon

Lisätiedot

Jussi Rantanen, toimitusjohtaja Jonas Wikström, regionchef

Jussi Rantanen, toimitusjohtaja Jonas Wikström, regionchef Jussi Rantanen, toimitusjohtaja Jonas Wikström, regionchef Rakennusautomaatio Fastighetsautomation Rakennusautomaation edut Käytännön esimerkki ABC-konsepti Fördelarna med fastighetsautomation Praktisk

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot