- Ylläpidon kannalta mallissa täytyy olla paljon muutakin tietosisältöä kuin sitä, mihin korkeusasemaan ja mille reitille joku tekniikka asennetaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Ylläpidon kannalta mallissa täytyy olla paljon muutakin tietosisältöä kuin sitä, mihin korkeusasemaan ja mille reitille joku tekniikka asennetaan."

Transkriptio

1 TYT:n Kampusareena Käyttöönottoprosessin koekenttänä Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n yhteyteen rakennettava Kampusareena on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuskannassa ensimmäinen yliopistojen ja yritysten yhteiskäyttöön suunniteltu ja rakennettu toimitilarakennus. Näyttävässä rakennuksessa on kolmikerroksinen jalustaosa, sekä torniosa, jossa on kuusi kerrosta. Liiketilat, ravintolat ja yliopistotoiminnot sijoittuvat pääosin areenan jalustaosaan ja yritykset torniosaan. Omistaja investoi rakennukseen noin 40 miljoonaa euroa. Rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy luovuttaa kerrosneliömetrin kokoisen kohteen tilaajalle elokuussa 2015 kahden vuoden rakentamisprosessin jälkeen. SYK:n johtava talotekninen asiantuntija Timo Mälkönen, SYK:n palkkaama LVI-töiden valvoja Jani Viilonen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:sta sekä projektinjohtourakoitsijan LVIasiantuntija Tapio Harjanne SRV Rakennus Oy:ltä vaikuttavat tyytyväisiltä. Kehittämisen koekettä Kohde on sekä perusteellisen käyttöönottoprosessin että tietomallin kehittämisen koekenttä. SYK:n tietomallintamista koskevien ohjeiden mukaan suunnittelumallia on voitava hyödyntää paitsi työmaalla myös rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. - SYK:lle tietomalli on paljon muutakin kuin suunnittelun apuväline. Olemme kiinnostuneita miten malli auttaa meitä hyödyntämään suunnitteluvaiheessa luotua tietoa käytönaikaisen ylläpidon tukemisessa, sanoo Mälkönen. - Ylläpidon kannalta mallissa täytyy olla paljon muutakin tietosisältöä kuin sitä, mihin korkeusasemaan ja mille reitille joku tekniikka asennetaan. Mälkösen peukalon alla on useiden kymmenien hankkeiden LVIA-asiat. Kaikkiaan SYK pyörittää bruttoneliön rakennuskantaa. Urakoitsija hyödyntää SYK ei yhtiönä ole oikeastaan kiinnostunut siitä, mitä rakennusliike edellyttää mallilta ja miten se sitä hyödyntää työmaakäytössä. Näiden tavoitteiden määrittely kuuluu pääurakoitsijalle. SRV:n Tapio Harjanne kertoo, että työnjohtajat ja nokkamiehet hyödyntävät mallia läppäreillään työmaan toimistotiloissa. Varsinaisesti fyysisessä asennustilanteessa koneet eivät ole käytössä, mutta mallista otetaan tarvittavia tulosteita asennusten toteuttamiseksi työkohteessa. Hänestä tietomallin hyödyntämisessä on selvästi edetty.

2 - Tässä rakennuskohteessa malli on edennyt jo urakoitsijoiden käyttöön, kun kahdessa aikaisemmassa kohteessani mallinnus oli lähinnä suunnittelun työkaluna ja vain yksittäisten sekä hankalimpien yhteentörmäysten selvittelyn apuna, Harjanne sanoo. Mallin päivittäminen ottaa aikaa Tietomallintamisen soveltaminen nopeatahtiseen projektinjohtotyyppiseen toteutustapaan aiheutti jonkin verran päänvaivaa. Nopeasti muuttuvien tilanteiden ja ratkaisujen päivittäminen otti oman aikansa. - Projektinjohtourakkamallissa, jossa suunnittelua tehdään rakentamisen yhteydessä, muutoksia tulee jatkuvasti. Jokaisen mukana olevan suunnittelijan on muutettava omaa malliaan. Nämä pääsuunnittelija yhdistää yhdeksi malliksi, josta taas jatketaan yhteensovitusta eteenpäin. Tämä yhteensovittaminen on hidasta ja haasteellista, sanoo valvoja Jani Viilonen. Työmaalla toimittiin niin, että talotekniikkasuunnittelijat päivittivät oman mallinsa joka toinen viikko ja joka toinen viikko pääsuunnittelija kokosi ne yhteen. Millintarkkaa asennuskuvaa mallista ei saada, mutta kylläkin tarkkoja mittatietoja, esimerkiksi tietyn ratkaisun korkeusasemasta. - Kaikkia asioita, kuten esimerkiksi talotekniikan kannakointeja, ei käytännössä pystytä mallintamaan, joten niiden tilavaatimukset saattavat jäädä mallista pois. Mallin mittatarkkuus voi olla oikein, mutta asennus ei välttämättä onnistu suunnitellusti, koska mallintamattomat hyödykkeet, kuten juuri kannakkeet vievät myös tilaa, Viilonen sanoo. Talotekniikan kannakkeita työmaille tulee paljon, joten niiden mallintaminen on käytännössä mahdotonta, elleivät sitten ohjelmakehittäjät löydä asiaan jonkinlaista ratkaisua. Kannakointijärjestelmiä ja -menetelmiä on useita. Niiden valinnasta vastaa urakoitsija tietyin rajoituksin ja vaatimuksin. Suunnittelusta huoltoon LVI-suunnittelijan käyttämä ohjelma oli MagiCAD for AutoCAD. Eri alojen suunnittelijat käyttävät eri ohjelmia, joiden yhteensovittaminen koettiin aikaisemmin ongelmana. Timo Mälkösen mukaan ongelmia ei nykyisellään näyttäisi olevan, mikäli tietomallisuunnitelma ja yhteiset pelisäännöt lyödään lukkoon heti projektin alussa. SYK:n ohjeistuksen mukaan kaikki suunnitteluun liittyvä tieto - niin tietomallit kuin muutkin suunnitelmat, on tallennettava projektitietopankkiin sekä tietomalli-, dwg- että PDF-muodossa. Projektissa haetaan ymmärrystä siihen, mitä tietoa tietomalliin voidaan ja kannattaa sisällyttää niin, että tarvittava työpanos pysyy järkevällä tasolla.

3 - Vielä ei tiedetä millaisilla välineillä huoltoyhtiö voi tietomallia tulevaisuudessa käyttää, sehän on varsin raskas tiedosto. Markkinoilla tapahtuu kuitenkin kehitystä. Tietomalli on jo mahdollista muuntaa muotoon, jossa se mahtuu pyörimään tabletillakin, Mälkönen sanoo. Ylipäätään tietomallintamiseen liittyvä osaaminen ja välineet ovat kehittyneet kahden vuoden aikana. Myös tilaajan ymmärrys, mitä tietomallilla haetaan, on kehittynyt. - Tietomallien hyödyntäminen rakennusten ylläpidossa on painopistealue maailmanlaajuisesti. Odotettavissa on, että ylläpidon osalta se kehittyy edelleen, Mälkönen pohtii. Jyväskylässä SYK:lla on menossa projekti, jossa tutkitaan tiedon sujuvaa siirtämistä tietomallista huoltokirjaan. Siihen tarvitaan omat ratkaisunsa, koska itse tietomalliin ei koskaan tulla sisällyttämään kaikkia huollon tarvitsemia käyttö- ja muita ohjeita. Tampereen hankkeessa tätä asiaa ei tutkita tai kokeilla. Rakennuksen käyttöönottovaihe Rakennuttamisen osalta SYK:ssa on siirrytty käytäntöön, jossa rakennuksen ensimmäinen käyttöönottokuukausi, sekä kuukausi ennen sitä, varataan rakennuksen tuuletukseen, säätöön ja virittelyyn sekä joidenkin pienimuotoisten jälkikorjausten tekemiseen. Käytännössä siis rakentamisen täytyy olla päättynyt kuukautta ennen vastaanottoa. Kampusareena on yksi ensimmäisistä kohteista, jossa mallia kokeillaan. Timo Mälkönen pitää asiaa käänteentekevänä muutoksena suomalaisessa rakentamisessa. Hän uskoo, että hanke onnistuu, sillä SYK:n johto on selvästi sitoutunut kuukauden käyttöönottovaiheen vaatimukseen. - Käyttöönottoa varten on luotu rakennusvaiheen viisi viimeistä kuukautta kattava prosessikuvaus, joka tähtää hyvin suunniteltuun vaiheittaiseen käyttöönottoon ja eri tekniikoiden tarkastamiseen. Näin haemme rakennuksen toimivuudelle parempaa laatua, Mälkönen sanoo. Mälkönen muistuttaa, että rakennusten huonon toimivuuden syitä koskevat tutkimukset päätyvät tavallisesti samaan johtopäätökseen, jonka mukaan käyttöönotto ei ole onnistunut. - Yritämme löytää lääkkeitä käyttöönoton toimivuuden onnistumiseen, jotta käyttäjälle luovutettava rakennus olisi oikeasti valmis. Käyttöönotto on selvästi ajautunut aivan liian lyhyeen ajanjaksoon, joka johtaa siihen, ettei asioita kyetä tekemään riittävän huolellisesti. Joidenkin asioiden oletetaan olevan kunnossa vaikka ne eivät olisikaan, Mälkönen sanoo. Puutteellinen dokumentointi on yksi ongelma, joka syntyy kun käyttöönottovaiheen suunnitteluun ei panosteta ja vastuu jakautuu usealle taholle. Osapuolille annetaan vastuita, mutta projektia ei johdeta kokonaisuutena. Loppuvaiheessa tehdään sirpaleisia toimenpiteitä aivan liian lyhyessä ajassa.

4 Yhteiskäyttöön suunniteltu Rakennus on siis Suomen ensimmäinen yliopistojen ja yritysten yhteiskäyttöön tarkoitettu rakennus. Yritysten ohella sinne sijoittuu myös esimerkiksi TTY:n pääkirjasto ja täydennyskoulutuskeskus Edutech. - SYK:n strategisiin visioihin on tavoitteeksi kirjattu olla yksi Euroopan johtavista kampuskehittäjistä. Strategiamme mukaista on myös yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen, mihin tämä rakennus antaa erinomaiset mahdollisuudet, Timo Mälkönen sanoo. Tässä hankkeessa suunnitteluryhmä toimi sopimussuhteessa tilaajaan. Projektinjohtourakka solmittiin kaksivaiheisena: Ensimmäisessä vaiheessa PJU-urakoitsija palkattiin pelkästään konsultiksi KSE-ehdoin tuomaan hankkeeseen rakentamisen osaamista ja kustannustietoa. Varsinainen PJU:n tavoitehintasopimus tehtiin vasta toisessa vaiheessa kilpailutuksen jälkeen. - SYK käyttää samantapaista urakkamuotoa muissakin hankkeissa. Onneksi jokaisessa kohteessa ensimmäisen vaiheen konsulttina toiminut yritys valikoituu lopuksi myös pääurakoitsijaksi. Tämä tietysti helpottaa työmaan käyntiinlähtöä. Suunnitelmat muuttuivat Alusta alkaen oli selvää, että hankkeen suunnittelu ja toteutus alkavat edetä samanaikaisesti. Suunnittelulle antoi haastetta se, ettei kukaan osannut sanoa minkälaista tilaa rakennuksessa tulisi olla. Periaate oli SUKE-menettely, eli tilat jaettiin kiinteisiin ja muunnettavissa oleviin tiloihin. Vuokralaismuutokset hankkeen aikana vaikuttivat niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Kesken prosessin rakennukseen oli suunniteltava mm. ylimääräinen rasvakaivo ja lisättävä yksi IV-koje laitetiloineen, koska ravintolatilaa tarvittiinkin ennakoitua enemmän. - Suunnittelun tavoitteet ovat olleet erittäin kunnianhimoiset. Pääosin tavoittelemme S2-luokan sisäilmaa mutta käytännössä monissa tiloissa toteutuu S1, koska koko rakennus ja sen tilat on varustettu jäähdytyksellä ja suurelta osin huoneistokohtaisella säätömahdollisuudella, Timo Mälkönen sanoo. Toteuttajille tilaaja ei antanut kovinkaan tarkkoja tavoitearvoja, vaan tavoitteita oli tarkoitus soveltaa joustavasti. Esimerkiksi puhtausluokaksi on kirjattu P1 pelkästään ilmanvaihdon osalta. Rakennuksen lämmitys ja jäähdytys hoidetaan pääosin säteilypaneeleilla ja jäähdytyspalkeilla. Konvektoreita käytetään tiloissa, joissa jäähdytystarve on erityisen suuri. Perinteisiä lämpöpattereita on jalustaosan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Lämmitykseen tarvittava energia saadaan kaukolämmöstä ja jäähdytysvesi tuotetaan kahdella vedenjäähdytyskoneikolla, joista toisessa on vapaajäähdytysominaisuus. Tilat muunneltavia

5 Avoimen arkkitehtuurin periaatteiden mukaan tilat ovat muunneltavia. IV-kanavisto on pyritty mitoittamaan väljäksi, jotta esimerkiksi neuvottelutilojen paikkoja voidaan tilatarpeiden muuttuessa jossain vaiheessa muuttaa. - Torniosan ilmanvaihdon mitoitus ei vastaa teoreettista sadan prosentin henkilöstömitoitusta. Siitä syystä olemme päätyneet kompleksiseen iv- laitteistoon, jolla ilmaa pystyään ohjaamaan sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan. Ilmavirtoja ohjataan lämpötilan, hiilidioksidin ja läsnäolotunnistimien mukaan. Käyttöönotto täytyykin tehdä erityisen huolellisesti, jotta järjestelmä toimivuus voidaan varmistaa, Mälkönen sanoo. Lämpötilan ja ilmanlaadun säätö ovat toisistaan riippumattomia ratkaisuja, joskin integroituja tiettyjen toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi. Rakennuksen ennakoitu energiankulutus on 165 kwh/brm 2 a. Energiatehokkuusluokka on B. Kohteelle haetaan BREEAM -Very Good tavoitteen mukaista ympäristösertifikaattia. Rakennuksessa on aurinkosähköjärjestelmä. 560 paneelia tuottavat sähköä noin 80 megawattituntia vuodessa. Torniosan etelä- ja länsijulkisivun aurinkosähköpaneelit toimivat samalla passiivisena aurinkosuojana. Rakentajalle alueen saaminen rakennuskelpoiseksi oli sinänsä jo iso urakka euron lisätyö aiheutui siitä, että tontin läpi kulkeneet kaupungin viemäri- ja vesijohtojen runkolinjat jouduttiin siirtämään uudelle linjaukselle rakennuksen sivulle pois uuden rakennuksen alta. Sprinklerijärjestelmää varten tarvittiin oma syöttöjohto ja se toteutettiin niin, että koko alueen runkojohdosta muodostui rengaslinja, Timo Mälkönen sanoo. TEKSTI: MATTI VALLI KUVAT: ARI KORKALA TAULUKKO; Arkkitehti: Arkkitehdit LSV Oy LVI-suunnittelija: LVI-Insinööritoimisto Sol-Air Oy LVI-urakoitsija: Are Oy Rakennusautomaatiosuunnittelija: Proval Oy Maanrakennusurakoitsija: Maanrakennus Axbella Oy Rakennesuunnittelija: KPM Engineering Oy Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Rakennuttaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Sähkösuunnittelija: TSS Group Oy Sähköurakoitsija: Aro Systems Oy Sprinklerisuunnittelija- ja urakoitsija: Consti Talotekniikka Oy

6

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus Plaani 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus 100 000 sähköalan tuotetta nappia painamalla SLO Online palvelee sinua 24 tuntia vuorokaudessa olitpa sitten kotona tai työmaalla. Tarvitset vain nettiyhteyden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Pakon edessä, jalat vedessä

Pakon edessä, jalat vedessä Energiatehokkuudesta lisää säädöksiä Syväkeräys yleistyy kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pakon edessä, jalat vedessä Linjasaneeraus extra A member of PUTKIREMONTTIEN YKKÖSLUOKKAA. EMC Emator

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot