Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja Voimassa alkaen

2 Sisällys 1. JOHDANTO PERUSTUTKINNON OPISKELU Talotekniikan perustutkinnon yleiset lähtökohdat, arvoperusta ja alan ammattitaitovaatimukset Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Alan osaamistarpeet Pirkanmaan alueen talotekniikka-alan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Talotekniikka -alan perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet Opinto-ohjaus Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Koulutusohjelman valinta Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Talotekniikka-alan näyttöjen toteuttamisperiaatteet Arviointi Opintopolku TUTKINNON OSIEN KUVAUKSET Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Talotekniikan perustyöt 10 ov Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset tutkinnon osat, putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov (sisältää TOP 5 ov)

3 4.1.2 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus Putkistojen hitsaus 20 ov (sisältyy TOP 5 ov) Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset tutkinnon osat, ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt 10 ov (sisältää 0-5 ov TOP) Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov (sisältää 5 ov TOP) Kanavaosien valmistus 10 ov (sisältää 0-5 ov TOP) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Rakennuspeltityöt 10 ov OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSTUTKINNOSSA

4 1. JOHDANTO Tredun antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan (linkki) sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman ammattitaitoa täydentävien (ja valinnaisten?) opintojen järjestämisestä. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen johtaja on hyväksynyt tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opintojen osalta ja Tredun näyttötoimikunta on hyväksynyt sen ammattiosaamisen näyttöjä koskevat osat. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tredu.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. 2. PERUSTUTKINNON OPISKELU 2.1 Talotekniikan perustutkinnon yleiset lähtökohdat, arvoperusta ja alan ammattitaitovaatimukset Tämä Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa pohjautuu Opetushallituksen määräykseen , talotekniikan perustutkinto 2010, Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Tulevaisuuden haasteena on säilyttää talotekniikka-ala vähintään yhtä houkuttelevana, mitä se on viime vuosina ollut sekä valtakunnallisesti että Pirkanmaan alueella. Tähän päästäkseen talotekniikkaalan opettajat pyrkivät keräämään laadullista ennakointitietoa pitääkseen alan koulutuksen ajan tasalla oppilaitoksessa. Tulevaisuuden haasteena on alan uusimman teknologian mukaan ottaminen koulutussisältöihin, minkä edellytyksenä on riittävän monipuolinen oppimisympäristö. Myös kiihtyvä uusien moninaisten materiaalien käyttö ja muu ajankohtainen osaaminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä. On opittava oppimaan työntekoa uusiutuvilla välineillä ja uusilla tavoilla. 4

5 Asiakaslähtöinen palvelutuotanto on tulevaisuuden suunta talotekniikassa. Jotta asiakkaan tilanteeseen saadaan ratkaisu, täytyy asiakkaiden tarpeita pystyä ymmärtämään. Tulevaisuudessa työn tekemisen tavaksi muodostuu asiakaslähtöinen palvelutuotanto. Tehtävät muuttuvat ja vaihtuvat, mikä johtaa osaamistarpeiden muutoksiin. Yleis- ja moniosaamisen rinnalla tarvitaan alan syvenevää osaamista ja uusien osaamiskombinaatioiden hallintaa. Alla on esitetty LVI-alan keskusliiton selvitys talotekniikka-alalta valmistuvilta vaadittavista taidoista.. on voidaan sisällyttää kaikille valinnaisiin tutkinnonosiin tutkinnonosa kone- ja metallialan, sähköalan, rakennusalan, kiinteistöpalvelujen, pintakäsittelyalan, tai luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta. Seuraavia kone- ja metallialan perustutkinnon osia tullaan tarjoamaan kaikille valinnaisiksi tutkinnon osiksi: 1. Putkilinjojen valmistus... (10 ov) 2. Asennushitsaus (10 ov) 3. Hitsaus. (10 ov) 4. Ohutlevytyöt (10 ov) 5. Rakennusten teräsosien valmistus (10 ov) 5

6 2.1.1 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Talotekniikka-alalla ja talotekniikka-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 2.2 Alan osaamistarpeet Ammattialana talotekniikka on monipuolinen ja vaativa ja edellyttää vaativien teknisten järjestelmien toiminnan ymmärtämistä sekä alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemista. Kiihtyvä uusien tuotteiden ja materiaalien sekä niiden asennustapojen tunteminen edellyttävät jatkuvaa alan kouluttautumistarvetta sekä alan opettajilta että alalle tulevilta opiskelijoiltamme. Uudisrakentamisessa entistä suurempi osuus myös taloteknisistä toimintakokonaisuuksista tultaneen valmistamaan teollisesti. Entistä suurempaa huomiota tulee kiinnittää rakennettujen taloteknisten järjestelmien käyttöönottovaiheen toimivuuden varmistamiseen. Sekä putki- että ilmastointiasentajat kohtaavat työssään yhä useammin asiakkaita ja tekevät paljon yhteistyötä muiden ammattikuntien edustajien kanssa, joten heidän tulee osata toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvasti. Erityisesti korjausrakentamisen ja huollon suhteellinen lisääntyminen alan työtehtävissä korostaa vuorovaikutustaitojen hallintaa, mutta myös työn itsenäisyyttä, johon liittyvät oman työn suunnittelu ja ongelmien ratkaisutaidot. Tampereen seudun ammattiopistossa ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelman valinneille tarjotaan pakollisten tutkinnon osien lisäksi sellaisia valinnaisia tutkinnon osia, jotka parhaiten laajentavat koulutusohjelman pakollisten tutkinnonosien taitoja. Tällaisia tukea antavia valinnaisia tutkinnon osia ovat rakennuspeltityöt, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, IV-koneiden huolto ja LVIkorjausrakentaminen (saneeraus). Pirkanmaan alueella on vuosittain tarvetta rakennuspeltisepille, jotka osaavat tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden. Ilmanvaihtoasentajan koulutusohjelman suorittanut pystyy harjaantumaan melko helposti rakennuspeltisepäksi, joka osaa ohutlevytöiden lisäksi asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. He osaavat käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Tampereen seudun ammattiopistossa putkiasennuksen koulutusohjelman valinneille tarjotaan pakollisten tutkinnon osien lisäksi sellaisia valinnaisia tutkinnon osia, jotka parhaiten laajentavat koulutus- 6

7 ohjelman pakollisten tutkinnonosien taitoja. Tällaisia tukea antavia valinnaisia tutkinnon osia ovat mm. LVI-korjausrakentaminen (saneeraus), LV-järjestelmien huolto (IV-koneiden huolto), palonsammutusjärjestelmien asennus, pienkylmälaitteiden huolto sekä lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus. Oriveden toimipisteessä opiskelijat voivat hyödyntää paikallista osaamista heille tarjottavan sähkötekniikan (paikallinen) tutkinnonosan puitteissa, mikä luo heille myöhempää pohjaa erilaisiin käyttö-, kunnossapito ja käyttöönotto tehtäviin. Opetusjärjestelyin (modulointi), jossa pakolliset ja valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat suoritetaan omilla toisistaan erillisillä lukuvuosijaksoilla (nelijaksojärjestelmä) mahdollistetaan opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja opintopolut. 2.3 Pirkanmaan alueen talotekniikka-alan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Palvellakseen Pirkanmaan elinkeinoelämää koulutusala pyrkii kuulemaan tätä ja ottamaan huomioon talotekniikka-alan tarpeet. Tämän toteuttamiseksi talotekniikka-alan yrityksillä on mahdollisuus tarjota normaalia huomattavasti enemmän työssäoppimista haluamalleen opiskelijalle, joka puolestaan voi valita useista valinnaisista tutkinnonosista mahdollisimman hyvin yrityksen osaamistarpeisiin soveltuvat osiot. Näin yritys voi vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja varmistaa osaltaan ammattitaitoisten työntekijöiden saannin toimialalla. Yrityksen on kuitenkin sitouduttava tutkinnon tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja huolehdittava työssäoppijan ohjaamisesta työpaikalla. Talotekniikka-alan yritys voi kiinnittää opiskelijan myös yritykseensä tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa perustutkinto-opintojen viimeinen opiskeluvuosi oppisopimuksella ns. (2+1)- mallin. Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännöllinen tapa kouluttaa yritykseen osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. 2.4 Talotekniikka -alan perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet Talotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Talotekniikka-alan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien avulla, osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hänellä on mittauksissa ja materiaalien menekkeihin liittyvissä laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Hän osaa alan työtehtäviin liittyvät fysiikan perusteet, kuten lämpölaajenemisen sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä talotekniikka-alan yrityksissä, alan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. 7

8 Talotekniikan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska ala on työturvallisuudeltaan vaarallinen toimiala ja on tärkeää kehittää alalle turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostavaa työturvallisuuskulttuuria. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Talotekniikka-alalla toimivat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, jossa kaikki alan työtehtävissä tarvittava tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä. Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Tärkeitä kansainvälistymiseen liittyviä taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. Eri maissa on myös erilaisia rakentamiseen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä, jotka on opittava ottamaan huomioon. Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneempi osaaminen putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennuksesta tai teknisestä eristämisestä tai rakennuspeltiasennuksesta. Perustutkinnon suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan Putkiasennuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut putki- tai lämmityslaiteasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Putkiasennuksen koulutusohjelmasta voi erikoistua putki- tai lämmityslaiteasennukseen. Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen. Hän osaa myös valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan 2.5 Opinto-ohjaus Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Ohjaukseen osallistuvat kaikki ammattiopiston opettajat, ryhmänohjaajat ja oppimisen tukipalveluhenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opintoohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävinä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittää oppimisen valmiuksiaan. Opettajat ovat myös opiskelijoiden tukena ammatillisessa kasvussa. 8

9 Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ohjaa opiskelijaa ammatillisiin opintoihin ja seuraa opintojen etenemistä suunnitellulla tavalla. Hän on myös opiskelijan tukena ammatillisessa kasvussa ja arjen asioissa. Ryhmänohjaaja on tärkeä yhteyshenkilö oppilaitoksen ja alaikäisen opiskelijan huoltajan välillä. Ryhmänohjaajan vastuulla on ottaa yhteyttä huoltajaan mm. silloin, kun opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hänen opintonsa eivät etene suunnitellusti tai hänen toimintansa on muuten huolta herättävää. Opinto-ohjaaja on opiskelijoiden tukena kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa, ammatillisen kasvun tukemisessa, opintojen etenemisessä ja työelämään ja jatko-opintoihin ohjaamisessa Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opintojen alussa ns. orientaatiojaksolla koko henkilökunta ja ryhmänohjaaja osallistuvat opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitosyhteisöön ja opiskeluun liittyviin asioihin. Ryhmänohjaaja pitää tulohaastattelun ja sen pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen tarve korostuu etenkin, jos opiskelijan opintojen eteneminen poikkeaa oman ryhmän polusta Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen aikana opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa, koulutusohjelmavalinnoissa, ammatillisten-, yhteisten-, ja vapaasti valittavien opintojen valinnoissa. Opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja elämänhallinnassa opiskelija saa tukea ja ohjausta oppimisen tukipalveluhenkilöstöltä opinto-ohjaajalta, kuraattorilta, erityisopettajalta, terveydenhoitajalta ja erityisohjaajilta Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Päättövaiheen opinto-ohjauksella varmistetaan, että kaikki opinnot tulevat suoritetuksi ja arvioiduksi. Ohjauksessa keskitytään myös jatko-opintojen suunnitteluun ja työelämään ohjaukseen. Opiskelijaryhmille järjestetään jatko-opintoinformaatiotilaisuuksia. Opinto-ohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta niille opiskelijoille, jotka haluavat keskustella jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Työnhakuun liittyvistä asioista annetaan ryhmäohjausta tai henkilökohtaista ohjausta Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (601/ a ) mukaan näyttötoimikunnan tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, määrätä ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat ja käsitellä opiskelijan arviointia koskevat 9

10 oikaisuvaatimukset. Lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen. Näyttötoimikunnassa on edustettuina koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat ja opiskelijat. Sen toimintaa tukevat ammatilliset neuvottelukunnat, joita on 18 kpl. a koskevat asiat valmistellaan Rakennetun ympäristön ammatillisessa neuvottelukunnassa. Näyttötoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat ennen näyttötoimikunnan kokouksia valmistelemaan kokoukseen tulevat asiat. Ammatilliset neuvottelukunnat käsittelevät ajankohtaisia tutkintoalaa ja työelämälähtöisyyttä koskevia aiheita sekä alustavasti ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat ja raportit. 3. TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat). Opetussuunnitelman perusteet (OPH) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Sisältäen: työssäoppiminen väh. 20 ov, yrittäjyys 5 ov, opinnäyte väh. 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat 16 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Opinto-ohjausta väh. 1,5 ov 10

11 3.1 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Tampereen seudun ammattiopisto Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Putkiasennuksen ja ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelmat Putkiasentaja ja ilmanvaihtoasentaja opiskeluvuosi ov Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 60 ov 4.1 Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja ov Lämmitysjärjestelmien asennus Näyttö x ( sis. TOP ov) ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus, Näyttö x (sis. TOP 5 ov) ov Putkistojen hitsaus, Näyttö x (sis. TOP 5 ov) Kommentti [LH1]: Lisää näytön numero, jolla viitataan näyttösuunnitelmaan ks. erillinen pohja 60 ov 4.2 Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja ov Ohutlevytyöt ov Ilmanvaihtojärjestelmien asennus ov Kanavaosien valmistus ov Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ov LVI-korjausrakentaminen (sis. TOP 10 ov) ov Palonsammutusjärjestelmien asennus (10) ov Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus (10) ov LV-järjestelmien huolto (10) ov Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ov IV-koneiden huolto ov Nuohous (10) ov LVI-suunnittelu ov Pienkylmälaitteiden asennus (10) ov Rakennuspeltityöt ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ov Tutkinnon osa ammattitutkinnosta ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta ov Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Talotekniikan 10 perustyöt 10 ov 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov ov Yrittäjyys, 10 ov ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 11

12 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov ov Lukio-opinnot 0-10 ov 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (yli 120 ov) 20 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ov Äidinkieli ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi ov Vieras kieli ov Matematiikka ov Fysiikka ja kemia ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto ov Liikunta ov Terveystieto ov Taide- ja kulttuuriopinnot ov Valinnaiset tutkinnon osat 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ov yhteensä Koulutusohjelman valinta Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tulee perustutkinnon suorituksen yhteydessä perusvalmiuksien lisäksi valita erikoistuneempi osaaminen putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennuksesta tai teknisestä eristämisestä tai rakennuspeltiasennuksesta. Tampereen seudun ammattiopistossa erikoistuneemmiksi opinnoiksi on valittu putki- ja ilmastointiasennus. Opiskelijat hakeutuvat talotekniikan perustutkintoon. Putki- ja ilmastointiasennuksen koulutusohjelmiin hakeudutaan ensimmäisen lukukauden päättyessä. Yhteisinä aloitusosioina molemmat koulutusohjelmat suorittavat 20 ov:n opinnot, minkä jälkeen putki- ja ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelmat eriytyvät omiksi ohjelmikseen. Yhteinen osio sisältää 5 ov atto-opintoja sekä 10 ov laajuisen paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan talotekniikan perustyöt, joka antaa laaja-alaisen teknillisen perusosaamisen pohjan molemmille koulutusohjelmille. Lisäksi suoritetaan yhteinen 5 ov:n pituinen opintojakso ammatillisiin tutkinnon osiin siten, että ne voidaan liittää molempien koulutusohjelmien myöhempiin ammatillisiin tutkinnonosiin (Putkiasennuksen koulutusohjelmassa lämmitysjärjestelmien asennuksen ja ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelmassa ilmanvaihtojärjestelmien asennuksen tutkinnon osaan). Koulutusohjelmavalintaan vaikuttaa opiskelijan toive, mutta jos ryhmä näyttää tulevan suuremmaksi kuin paikkamäärä, silloin opiskelumenestys ja haastattelu ratkaisevat. 12

13 3.3 Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Pääsääntöisesti opinnot etenevät opintojaksoittain, jotka tulee suorittaa määrätyssä järjestyksessä. Pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle vuodelle suunniteltujen tutkinnon osien suoritus edellyttää kaikkien ensimmäisen vuoden ammatillisten tutkinnon osien hyväksyttyä suoritusta. 3.4 Talotekniikka-alan näyttöjen toteuttamisperiaatteet Talotekniikka-alan laajat tehtäväkokonaisuudet edellyttävät työntekijöiltä laajaa alan yleisosaamista. Talotekniikka-alan perustutkinnon näytöt toteutetaan opiskelun ja työtoiminnan yhteydessä suoritettavilla näyttötehtävillä. Ne ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, joita opiskelija on harjaantunut tekemään. Poikkeuksen saattavat muodostaa esimerkiksi osa perustaitojen tutkinnonosan näytöistä, jotka voivat olla tarkemmin suunniteltuja töitä. Niiden avulla opiskelija opettajan opastamana tutustuu näyttöihin käsitteenä ja harjaantuu itsearviointiin. Jokaiseen tutkinnonosaan sisältyy yksi tai useampia näyttöjä, esim. perustaitojen osaaminen. Yksi näyttö voi sisältää kokonaan tai osittain useampiakin tutkinnon osia. Näytön tulisi olla alusta loppuun edennyt työkokonaisuus, eikä asiayhteydestä erilleen otettu irrallinen työtapahtuma. Talotekniikka-alan työt eivät siis ole erillisiä yksittäisiä työsuorituksia, vaan eri tutkinnon osien tiedot ja taidot tukevat voimakkaasti toisiaan, minkä vuoksi alan näytöt tulevat painottumaan tutkinnon loppuvaiheeseen. Näytön kuvauksessa on tutkinnonosakohtaisissa aineistoissa kuvattu opetussuunnitelman perusteiden keskeiset sisällöt. Niistä määritellään tavoitteiden pohjalta se tutkinnon osan keskeinen osaaminen, joka näytössä tulee osoittaa. Näytön osaamisessa arvioidaan aina tutkinnon osaan sisältyvä työprosessin, työmenetelmien ja materiaalin ja työn perustana olevan tiedon hallinta sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnonosakohtaisissa aineistoissa olevien esimerkkien tarkoituksena on toimia vain ideoinnin sekä suunnittelun malleina näyttöjä suunniteltaessa ja valittaessa. Esimerkeillä ei siis pyritä rajaamaan näyttöä pelkästään kuvattuihin työtehtäviin, vaan tarkoituksena on luoda mielikuvia erilaisista näytön vaativuuden tasoista. Näyttöjen kattavuus tutkinnonosaan nähden on otettava opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti huomioon näyttöjä ja opiskelijan arviointia kokonaisuudessaan suunniteltaessa. Opiskelijoiden on mahdollista osoittaa osaamistaan tutkinnonosien eri osa-alueilta sen hetkisen osaamistasonsa. Näyttöjen vaihtelevuuteen vaikuttaa luonnollisesti myös työssäoppimispaikkojen erilaisuus. Näyttöympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, välineistöä ja sosiaalista ympäristöä, jossa näytön voi suorittaa. Paras näyttöympäristö on työssäoppimispaikka, mutta se voi olla myös oppilaitos tai oppilaitoksen työmaa. Ympäristön on täytettävä alan työturvallisuusvaatimukset ja yleiset käsitykset normaalista työskentely-ympäristöstä. Tutkinnonosakohtaisissa aineistoissa on tarkemmin kuvattu näyttöympäristölle asetettuja vaatimuksia, kuten näytössä tarvittavia erityisiä koneita, laitteita ja mahdollisesti ohjelmat sekä suojavälineet. Laitteiden ja työkalujen puhdistus ja huolto kuuluvat myös näyttöön. Joissakin tutkinnonosissa ammattitaidon osoittamiseksi suunnitellut tehtävät voivat vaatia esivaihetöitä tai yhteydenpitoa asiakkaaseen. Myös näistä huolehtiminen on osa näyttöä. 13

14 Näyttö annetaan pääasiassa yksilösuorituksena sellaisissa töissä, joissa työskentely normaalistikin on yhden työntekijän vastuulla. Joissain tapauksissa normaalissa työtehtävässä on kaksi tai jopa useampia työn suorittajia, jolloin näyttötilannekin on luonnollisesti vastaavalla tavalla toteutettu, eli näytön antajia saattaa työryhmässä olla yksi tai useampia. Työryhmässä tapahtuvassa työskentelyssä kukin tekijä huolehtii omasta osuudestaan työstä riippumatta siitä, onko hän näytön antaja vai ei. Opiskelijalla voi näytössä olla myös yksi tai useampi opiskelija apuna, mikäli työtehtävän normaali suorittaminen sitä vaatii. Tällaisessa tilanteessa näytön antaja kuitenkin aina kertoo avustajille, mitä heidän on tehtävä. Myös työnjohto saattaa joissain työtehtävissä olla se, joka kertoo työjärjestyksen. Opiskelijan ohjaaja opastaa siinä tapauksessa, että työssä aiheutuu vaaraa tai vahinkoa. Hän opastaa myös tilanteessa, jossa työ ei opiskelijalta muuten suju. Ohjaajan asema näytössä on kuten kenen tahansa työtoverin jolta voi kysyä neuvoja ja pyytää tarvittaessa apua. Näytön antajan tekemistä havainnoidaan näytön aikana. Havainnoista suoritetaan arviointi, joka kootaan arviointilomakkeelle dokumentointia varten. Arviointi tulee perustella ja dokumentoida, jotta jälkikäteen voidaan tarvittaessa palata näytön suorituksessa esiin tulleisiin asioihin. Päävastuu arviointitilanteen hoitamisesta kuuluu opettajalle. Hän vastaa arviointikeskustelun läpiviennistä ja lopullisesta arvosanan antamisesta ottaen huomioon sekä työpaikkaohjaajan että opiskelijan omat arvioinnit. Alan luonteen vuoksi opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin kohteen elinikäisen oppimisen avaintaitojen yhteydessä mainituista kohteista jokin kohta saattaa esiintyä tai olla esiintymättä jokaisen tutkinnonosan näytöissä, kuten joku ammatillisen osaamisenkin arviointikohteissa mainittu kohta. Näytössä on kyse oppimistilanteesta, jossa opiskelijan on arvioinnin yhteydessä annettava kertoa omat kokemuksensa tilanteesta. Arvioinnissa oleellinen osa on opiskelijan itsearviointi, eli hänen oma käsityksensä kehittymisestään ja siitä, onko sovittuihin tavoitteisiin päästy. Palautekeskustelu välittömästi näytön jälkeen on tärkeä opiskelijan oppimisen kannalta. Kokemusten purkaminen voi tapahtua heti näytön jälkeen, opiskelijaryhmässä koululla tai palautekeskustelussa opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Tärkeää on arvioida niitä asioita, mitä opiskelija osaa ja on oppinut. Eräs palautteen saamisen tavoite on myös näyttöjen edelleen kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen. Arviointia voivat suorittaa työpaikkaohjaaja, opettaja, ammattialansa hallitseva työnjohtaja tai työntekijä. Opiskelija on arviointikeskustelussa aina mukana. Arviointia tapahtuu myös työn edetessä, esimerkiksi tarkentavilla kysymyksillä. Mikäli kysymyksessä on ollut asiakaspalvelutilanne, niin palautetta voi antaa myös asiakas. Tutkinnonosiin kohdistuvat yksityiskohtaisemmat arviointikriteerit on kuvattu jokaisessa näyttöaineistossa erikseen. Arviointikohteet tulevat näytössä esille yksittäin tai erilaisina yhdistelminä, näytön luonteesta riippuen. Näytössä arvioidaan vain niitä tutkinnonosan osa-alueita, jotka tulevat siinä luontevasti esille. Arviointikohteiden vaikutus lopullista arvosanaa sovittaessa määräytyy työkohtaisesti. Etukäteen ei tule määrittää näytön lopullisen arvioinnin laskentakaavaa. Näyttö vaikuttaa omalta osaltaan opintokokonaisuuden arviointiin. Opintokokonaisuuden luonne ja näyttöjen laajuus vaikuttavat niiden lopulliseen painoarvoon opintokokonaisuuden arvioinnissa. Myöskään tähän ei voi määrittää laskentakaavaa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös opiskelijan 14

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Avioniikan koulutusohjelma (B2) AVIONIIKKA-ASENTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot