YKKÖSKETJU.GR13. 3/ Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKKÖSKETJU.GR13. 3/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti"

Transkriptio

1 YKKÖSKETJU.GR13 3/ Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Praha Love2Live sivut 5-9 Suomen NMKY Facebookissa

2 Ykkösketju 2 Julkisuuden valot ja varjot Tässä numerossa: Julkisuuden valot ja varjot 3 NMKY-liiton järjestämillä viestintä symposiumeilla on usein pohdittu NMKY julkisuuskuvaa. Niin osanottajien kuin luennoitsijoidenkin mielestä meillä olisi syytä ja varaa kiillottaa kilpeä. Teemme arvokasta työtä varsin matalalla profiililla. Profiilin nosto voisi auttaa meitä monella tavalla. Sitä kautta olisi mahdollista saada lisää resursseja työhömme. Lisäresursseiksi voidaan katsoa niin raha kuin uudet toimijat. Suomessa on varmaan tekijöitä, jotka paremmin informoituneina hyvinkin päätyisivät toimimaan NMKY-liikkeessä. Muutosagentit Armeniassa 4 Euroopan NMKY:n urheiluväki kokoontui jälleen Litomysl:ssä 5 Prahan Love2Live festivaali Aivomyrskystä ukkosmyrskyyn 6 Pirkanmaan musiikkiopiston Praha Puhallinorkesterin matkakertomus 8 Menestyksen avaimet - NMKY:n nuorten festivaali Praha Youth Policy -seminaari 10 Pääsihteerit koolla Turussa 10 NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteydenviikko Colorado kutsuu - NMKY:n Maailmanliiton kokous takakansi Perinteisesti NMKY:n esillä pito on Suomessa tapahtunut suurelta osin urheilun kautta. Voimme syystä olla ylpeitä saavutuksistamme urheilu parissa. Tämä kuva on kuitenkin yksipuolinen. Meidän tulee laatia strategia, jonka avulla tuomme julki myös muita tärkeitä työmuotojamme. Jos ulkopuoliset toteavat, että teillä olisi varaa kertoa enemmän itsestämme. Tai, jos kuulemme sanottavan : En tiennytkään toimintanne olevan näin laajaa. Luulin NMKY:tä lähinnä urheiluseuraksi. On syytä reagoida. Maltti on tässäkin valttia. Liikaan julkisuuteen liittyy myös varjopuoli. Vääränlaisena julkisuudesta on jopa haittaa. Jos jokin taho mainostaa itseään enemmän kuin mistä on näyttöä, kääntyy julkisuus toimijaa vastaan. Kun kerran liian vähäinen tai liian suuri määrä julkisuutta ovat molemmat haitallisia, on niiden välissä oltava optimi. Tämän löytäminen vaatii jatkuvaa työntekoa ja harkintaa. Usein kuulee sanottavan: Netti sivumme tulisi uudistaa. Tämä on monessa tapauksessa totta. On kuitenkin syytä muistaa, että valmiiksi sivut eivät tule koskaan. Muuttaminen on jatkuva prosessi. Meidän on löydettävä tapa kertoa itsestämme ilman turhaa itsemme kehumista samalla ylpeinä aikaan saannoksistamme ja suunnitelmistamme, joille tukea tarvitsemme. Meidän tulee tehdä yhteistyötä myös tiedottamisen saralla. Toimintojen virtaviivaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta on meille kaikille hyötyä. Toivotan kaikille jäsen yhdistyksille Jumalan Siunausta alkaneelle toimikaudelle. Pidetään NMKY:n hieno aate mielessämme, mutta myös rohkeasti näkyvillä. Markku Sointu liiton varapuheenjohtaja Ykkösketju - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti nro 3 / 2013 Päätoimittaja Timo Sinervo Taitto Janne Suvitie Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2013 ilmestyy joulukuussa. Tilaushinta 10 euroa / vuosikerta. Painos määrä 2000 kpl. Painopaikka Pirkanmaan lehtipaino Oy Ilmoitushinnat 1/1 sivu 500 (M/V), 750 (4/4 väri) 1/2 sivu 300 (M/V), 500 (4/4 väri) 1/4 sivu 200 (M/V), 350 (4/4 väri) Materiaali toimitetaan sähköpostitse Suomen NMKY:n Liitot Toimisto Liisankatu 27 A Helsinki Postiosoite PL Helsinki Pääsihteeri NGS Jaakko Koikkalainen Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry Toiminnanjohtaja PED Timo Sinervo Liittohallitus/Urheiluliiton johtokunta NP Juha Vuorio, NVP Markku Sointu, NVP Jenni Enqvist, NBM Mika Helanen, NBM Seppo Vesala, NBM Jan-Erik Lindroos, NBM Jaakko Lindgren, NBM Saara Ingström, NBM Pekka Pyykkö, NBM Ari Inkinen, TILAA YKKÖSKETJU KOTIISI Ykkösketjun vuositilaus 10 euroa Vuonna 2013 lehti ilmestyy huhti-, kesä-, loka- ja joulukuussa Tilaukset toimistosta Kannen kuva: Vantaan NMKY, Prahan Love2Live-festivaali oli huikea menestys.

3 3 Muutosagentit Armeniassa Euroopan NMKY: Roots for Reconciliation NMKY:n maailmanliiton Change Agents projekti käynnistyi alkuvuodesta 2013 (ks. Ykkösketju 1/2013). Kaikkien lähes 200 muutosagenttia kokoontuivat yhteen ensimmäistä kertaa elokuussa Prahassa Euroopan NMKY:n festivaaleilla, mutta sitä ennen tuli agenttien ottaa osaa myös alueellisiin tapahtumiin. Suomen kolmesta muutosagenteista kaksi, Roope Korhonen (TaNMKY) ja Milla Mäkinen (HNMKY), osallistuivat Armenian pääkaupungissa Jerevanissa järjestettyyn Roots for Reconciliation ohjelman Peace Work Institute seminaariin kesäkuun puolessa välissä. Euroopan NMKY:n Roots for Reconciliation ohjelma tähtää erilaisten konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun ja keskittyy erityisesti Etelä- Kaukasuksen alueen haasteisiin. Projekti pyrkii kohtaamaan erilaisten konfliktien keskellä eläviä nuoria monin eri keinoin ja luomaan yhteistyötä ja ymmärrystä eri osapuolien sekä maiden välille. Jerevanissa pyrittiin luomaan ikään kuin pienimuotoinen muutos- ja näkyvyysstrategia tälle ohjelmalle. Samaan tapaan Change Agents-projekti edustaa tällaista muutos- ja näkyvyysstrategiaa koko kansainvälisen liikkeen tasolla. Ensimmäinen Peace Work Instutute seminaari järjestettiin Istanbulissa lokakuussa 2012, nyt vuorossa oli toinen tapaaminen Jerevanissa ja kolmas kokoontuminen on Strasbourgissa joulukuussa Seminaarit muodostavat jatkumon ja osallistujat ovat pääasiassa samoja jokaisessa seminaarissa. Monet olivat tämän toiminnan ohella myös omien maidensa muutosagentteja. Seminaarien tarkoituksena on ollut kouluttaa ja kasvattaa erityisesti Kaukasuksen konfliktialueilla elävien nuorten vaikuttajien kapasiteettia toimia NMKY-työssään, luoda maa-, kulttuuri- ja poliittiset rajalinjat ylittäviä kontakteja ja ystävyyssuhteita sekä saavuttaa näkyvyyttä projektille. Näiden lisäksi seminaarissa suunniteltiin myös käytännön yhteistyötä, joka jatkuu tapaamisten välillä. Viikon aikana kävimme läpi monia erilaisia aiheita, joista erityisesti Digital Activism toimi kantavana teemana päivästä toiseen. Näissä sessioissa käsiteltiin lukuisia erilaisia mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media nykypäivänä tarjoaa niin aktiiveille, yleisesti rauhantyölle kuin järjestösektorillekin. Pohdimme digitaalisen aktivismin merkitystä tärkeänä ruohonjuuritason työnä sekä näkyvyyden lisääjänä. Kävimme läpi erilaisia esimerkkejä muun muassa Arabikeväästä erilaisiin kapeampiin kampanjoihin. Sosiaalisessa mediassa onnistuneesti toimiminen nähtiin parhaimmillaan poliittisen ja sosiaalisen muutoksen edesauttajana. Viikon aikana työskenneltiin paljolti pienryhmissä ja näissä ryhmissä suoritimme käytännön harjoittelua muun muassa luomalla tilejä ja tuottamalla uutta sisältöä eri foorumeille kuten Facebookkin, Twitteriin ja YouTubeen. Samalla yritimme Suomen tiimin kesken pohtia, mikä olisi paras keino muutosagenttiohjelman tavoitteiden saavuttamiseen Suomessa. Lisää näkyvyyttä kaivattaisiin niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Suomessa NMKY:n rakenne vaatisi keskitettyä ja tehokasta toimintaa paremman viestinnän ja näkyvyyden puolesta sekä uuden Google-sukupolven tavoittamiseksi. Seminaarin aikana tarkastelimme myös eräänlaista muutosteoriaa, jonka kautta keskustelimme muutosagenttien roolista sekä suurista muutostavoitteista, jotka Maailmanliitto on lanseerannut. Lähestyimme kysymystä muutoksen synnyttämisestä kuka, mitä, miten ja miksi kysymysten kautta: tapahtuuko muutos massojen vai avainhenkilöiden tasolla, onko kyse yksilöiden asenteista vai päättäjistä, kuinka rauhanomainen kulttuuri syntyy ja kuinka se generoituu rajat ylittäviksi konkreettisiksi rauhantoimiksi? Tässä kohtaa huomioitiin muutosagenttien keskeinen rooli erilaisten sidosryhmien välillä. Tärkeimmäksi nousi kuitenkin kysymys miksi minkä takia NMKY tekee nykyistä työtään eli mitä sillä halutaan saavuttaa? Tärkeää on myös pohtia, missä ollaan nyt, mihin halutaan päästä ja miksi halutaan muuttua, jottei tekemistä keksitä vain tekemisen vuoksi. Esille nousi rauha ja nuorten hyvinvointi ensisijaisina itseisarvoina sekä NMKY:n kapasiteetti suurena kansainvälisenä organisaationa. Totesimme, että tehokkuusajattelu on muutosprosessissa välttämätöntä: toiminnan tehostaminen vaatii resurssien joustavaa mobilisointia ja järkevää kohdentamista. Tällä hetkellä resursseja tuhlaantuu tietyllä tapaa tuloksettomiin projekteihin. On tietenkin NMKY:n arvojen mukaista ja erittäin tärkeää tarjota rikasta ja monipuolista nuorisotoimintaa, joka ei suoranaisesti tähtää hyötyihin tai tuloksiin, mutta muutoksen saavuttamisen kannalta toimintaa tulisi priorisoida ja nuoria voimaannuttavia projekteja ja niiden hallinnointia tehostaa. Uuden suunnan ottaminen, näkyvyyden ja suuremman vaikuttavuuden tavoitteet ovat kuitenkin yhteisiä koko globaalille NMKY-liikkeelle. Tämä johtaa väistämättä kysymykseen, mitkä projektit ovat tärkeitä ja millä perusteilla resursseja kohdennetaan. On sisäisen arvioinnin paikka pohtia arvojen, näkyvyyden ja tulosten merkitystä sekä toisaalta niiden keskinäisriippuvaisuutta. Loppuviikosta teemoihin saatiin yhä enemmän käytännönläheisyyttä, kun pureuduimme lähemmin rauhantyön eri alueisiin ja konfliktien eri muotoihin. Konflikteja on monenlaisia piilevistä ja kytevistä avoimiin ja näkyviin kiistoihin. Samoin tasoja on monia pienemmistä kiistoista aina sodankäyntiin asti. Kävimme läpi erilaisia esimerkkejä kustakin osallistujamaasta ja paikalla oli myös namikalaisia maista, joissa on avoimia ja vakavia konflikteja käynnissä. Esimerkiksi Turkissa oli juuri käynnissä suuret, ajoittain väkivaltaisetkin mielenosoitukset hallitusta vastaan. Myös vanha selvittämätön kiista 1900-luvun alun kansanmurhista Armenian ja Turkin välillä aiheuttaa hankaluuksia ja on sulkenut maiden välisen rajan, jonka vuoksi turkkilaiset osallistujat joutuivatkin matkaamaan paikan päälle Georgian kautta. Myös Georgian ja Venäjän välillä on ollut omat ongelmansa, jotka kärjistyivät aina sotatilaksi asti vuonna Kenties tuntemattomuudessaan yllättävin konflikti löytyi kuitenkin Armenian ja Azerbaidzhanin välissä sijaitsevalta Vuoristo-Karabahin alueelta. Alue sijaitsee pääasiassa Azerbaidzhanin alueella mutta on armenialaisten miehittämä. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta mikään valtio ei ole tunnustanut sitä ja Armenia ja Azerbaidzhan eivät pääse sopuun, kenelle alue kuuluu. Alueiden rajoilla vaihdetaan yhä laukauksia lähes päivittäin ja tulitaukoa rikotaan räikeästi. Konflikti on elänyt eri muodoissaan aina Neuvostoliiton hajoamisesta asti. Vuoristo-Karabahin tilannetta käsitellessämme nousi esiin paikallisen NMKY:n yhteistyö presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiative organisaation kanssa. Monet tiesivät Ahtisaaren ja hänen järjestönsä toiminnasta ja häkellyttävältä tuntuikin, että me suomalaiset emme tienneet konfliktista saatti CMI:n työstä alueella ja paikallisen NMKY:n kanssa! Tämä oli mielestämme hyvä esimerkki siitä, kuinka liikkeen sisäinen viestintä toimii. Tietenkään kaikesta ei voida tiedottaa, vaan on priorisoitava ja mietittävä, mistä erityisesti jäsenien halutaan olevan tietoisia. Koimme kuitenkin, että juuri tämänkaltaiset seikat ovat omiaan lisäämään arvostusta NMKY:tä kohtaan. Tätä kautta NMKY voi näyttäytyä nuorelle muunakin kuin koripalloseurana tai partiolaisyhteisönä ja muodostaa laajan, arvostetun kansallisen ja kansainvälisen kansalaistoiminnan viitekehyksen. Tieto lisäisi siis arvotusta, joka luo puolestaan sitoutumista ja pysyvyyttä. Pysyvyys ja jatkuvuus luovat kasvattavat liikkeemme vaikutusvaltaa ja lisäävät sen näkyvyyttä. Konfliktien eri osapuolia edustaneet osallistujat suunnittelivatkin yhteisiä projekteja, jotka voisivat luoda yhteistyötä, ymmärrystä ja rauhanomaista ilmapiiriä alueille. He saivat vinkkejä rahoitukseen, yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja muihin työkaluihin liittyen. Mukana oli myös Change Agents ohjelman yksi Euroopan koordinaattoreista, Gerard Tosserams. Viikko Jerevanissa tarjosi Gerardin ja muiden muutosagenttien kanssa verkostoitumista ja mielipiteiden vaihtoa sekä Peace Work Instutute ohjelmasta, mutta erityisesti Change Agents projektista. Koimme keskustelun tärkeänä ajatusten herättelijänä ja uusien perspektiivien tarjoajana, ja samalla omien näkemyksiemme vahvistajana. Yllätykseksemme monet muiden maiden muutosagenteista olivat NMKY:n palkallisia, kokopäiväisiä työntekijöitä. Heillä on näin mahdollisuus ja toisaalta myös odotukset osallistua kaikkiin tapaamisiin ja koulutuksiin ja monet ihmettelivätkin, miksi me suomalaiset emme osallistuneet Norjassa järjestettyyn tapahtumaan tai pääsemmekö Peace Work Instituten seuraavaan seminaariin Strasbourgiin joulukuussa. Suomen muutosagenteilla on tähän asti ollut varsin hyvä edustus eri tapahtumissa ja tahdommekin kiittää sen mahdollistamisesta ja luottamuksesta niin paikallisyhdistyksiämme kuin Suomen NMKY-liittoakin. Toivottavasti pystymme jatkamaan tätä aktiivista linjaa jatkossakin! Muutosagenttien näkökulmasta reissussa korostuivat juuri muutosprojektin tavoitteet yhtenäisemmästä globaalista liikkeestä, suuremmasta näkyvyydestä ja niiden kautta suuremmasta vaikuttavuudesta. Pohdimmekin paljon näitä teemoja keskenämme myös vapaa-ajalla. Esimerkiksi sisäinen viestintä on keskeinen ongelma Suomen NMKY:ssä: tieto erilaisista projekteista, tilanteista, ajankohtaisista tapahtumista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista ei kulje parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälisiä mahdollisuuksiakin on paljon, kun niitä vain löytäisi, hyödyntäisi ja niistä tiedotettaisiin. NMKY:n verkkonäkyvyys on niin paikallisella kuin kansallisella tasolla melko olematonta ja nettisivujen sisältöön ja laatuun tulisi panostaa. Mielenkiintoinen esimerkki uudenlaisesta verkkoviestinnästä oli englantilaisten namikalaisten pitämä blogi. Voisiko tämänkaltaisia toimia harkita myös Suomessa esimerkiksi uusien ja vanhojen finymcalaisten kesken kiertävä bloggausvuoro ei olisi mahdoton idea. Tietenkään kaikki ei ole yksiulotteisesti uudesta viestintästrategiasta kiinni, mutta se on ehdottomasti yksi avaintekijöistä liikkeen uutta suuntaa pohdittaessa. Viikko Jerevanissa oli kaiken kaikkiaan antoisa elämys, josta tarttui mukaan uusia ystäviä, kontakteja ja ajatuksia. Monet näistä uusista tutuista näimmekin pian uudestaan Prahassa ja toivottavasti seuraavan kerran Strasbourgissa! Muutosagentit Milla Mäkinen (HNMKY) Roope Korhonen (TaNMKY)

4 Ykkösketju 4 Roope Korhonen (keskellä) edustaa Suonea ESY:ssä. Euroopan NMKY:n urheiluväki kokoontui jälleen Litomysl:ssä Euroopan NMKY:n liikuntatoiminnasta vastaava ohjelmaryhmä ESY järjesti perinteisen urheiluseminaarin syyskuussa päivä Euroopan NMKY:n koulutuskeskuksessa ja syksyisen kauniissa Tšekin Litomysl:ssä. LLitomysl on tunnettu UNESCOn maailmanperintöluetteloon kuuluvasta linnasta, jonka vieressä sijaitsee maailmankuulun säveltäjän Bendřich Smetanan synnyinpaikka ja vanha olutpanimo. Tämän jo joskus raunioiksikin ehtineen rakennuksen on Euroopan NMKY kunnostanut omaksi hienoksi koulutuskeskukseksi. ESY järjesti paikalla jo kymmenennen urheiluseminaarin. Suomesta matkasi seminaariin tänä vuonna neljän hengen joukko. Mukana matkassa olivat Roope Korhonen ja Otto Vainio Tampereelta sekä Oona Vilkman Vantaalta. Osallistujista Otto ja Oona ottivat tapahtumaan osaa FY4 ryhmän kautta. Paikalla oli kaikkiaan 24 osallistujaa seitsemästä eri maasta. Osallistujat tulivat Suomesta, Ruotsista, Makedoniasta, Ukrainasta, Tanskasta ja Saksasta ja Italiasta. Seminaarin koulutuksellinen sisältö koostui Euroopan NMKY:n eri rakenteiden tunnistamisesta ja NMKY:n tarjoaman liikunnan, urheilun ja liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Koska seminaari on tarkoitettu lähinnä eri NMKY:n liikunta-alan toimijoille, valmentajille ja työntekijöille käytimme seminaarissa runsaasti aikaa myös keskustellen NMKY:n arvoista ja toiminnan periaatteiden suhteessa NMKY:n järjestämään liikuntatoimintaan sekä niiden näkymisestä päivittäisessä liikuntatoiminnassa. Seminaarissa on myös kaikilla kansallisuuksilla mahdollisuus esittää omia toimintojaan, tilastoja, projekteja ja tietenkin tekijöitä. Juuri tämä vaihe onkin saanut pidetyissä seminaareissa parasta palautetta. Kuullaan mitä muissa maissa tehdään ja kuinka suurella volyymilla namikat toimivat. Koska kyseessä oli urheiluseminaari, aikatauluun oli tietenkin mahdutettu myös yhteisiä liikuntatapahtumia. Perjantaipäivä oli varattu sisäliikun- nalle, jonka aikana pelasimme mm. eräänlaista variaatiota Suomalaisesta pesäpallosta. ESY:n ohjausryhmä kokoontui Yksi osa perinteistä seminaaria on ESY:n johtoryhmän kokous. Kokouksessa Suomesta oli äänivaltaisena läsnä Timo Sinervo. Kokouksessa hyväksyttiin tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ohjelmaryhmän suomalaisedustus muuttuu, kun Tampereen NMKY:n Roope Korhonen valittiin Suomen edustajaksi ohjausryhmään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. ESY:n vuosi 2013 on ollut erittäin aktiivinen. Kaikkiaan kuudessa eri tapahtumassa on ryhmän toiminta ollut esillä. Suurin yksittäinen tapahtuma oli namikalajien yhteinen EM-turnaus Malmössä. Tämä tapahtuma kokosi yhteen yli 750 osallistujaa. Lisäksi olimme ohjelmaryhmänä mukana Praha Love2Live tapahtumassa, josta liikunnan ja urheilun osuus on saanut paljon positiivista palautetta. ESY jatkaa toimintaansa ohjausryhmän kokouksella huhtikuussa Tanskassa. Erittäin aktiivisen vuoden 2013 ohjelmaryhmä järjestää vuonna 2014 vain salibandy:n NMKY-turnauksen ja urheiluseminaarin, jonka pitopaikka on vielä auki. Timo Sinervo

5 5 Prahan Love2Live festivaali Myrskyn silmässä Kolmannen kerran järjestetty Euroopan NMKY:n suurtapahtuma Love2Livefestivaali tarjosi viikon verran vauhtia ja vaarallisia tilanteita kesäisessä Prahassa. Tapahtuma-alueena oli jo viiden vuoden takaa tuttu Vystavisten puisto Holesovicen kaupunginosassa. Viikon aikana alueella vieraili yli 6000 nuorta osallistujaa yli 70 maasta viideltä mantereelta. Pääpaino oli eurooppalaisissa nuorissa, mutta lisää väriä tapahtumaan toivat kaukaiset ryhmät maapallon toiselta puolelta. Oman mausteensa soppaan toivat myös kovat myrskyt, joiden takia tapahtuma-alue jouduttiin muutamaan kertaan evakuoimaan. Suuremmilta loukkaantumisilta kuitenkin säästyttiin ja ohjelmakin pystyttiin viemään pieniä viivästyksiä lukuun ottamatta maaliin asti. Suomen delegaatio Suomesta Prahaan matkusti 240 innokasta osallistujaa. Jäsenyhdistyksistä mukana olivat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Vantaan, Kälviän, Lahden, Hartolan NMKY:t ja KFUM. Suomen NMKY:n Liittohallituksen edustajatkin vierailivat tapahtumassa tarkastamassa tilanteen. Suomen joukkue majoittui maailman suurimman stadionin Strahovin kupeessa.tällä kerralla onnistuimme saamaan kaikki suomalaiset samaan hostelliin, mikä lisäsi entisestään hyvää ryhmähenkeä suomalaisten keskuudessa. Love2Live Festivaaleja oli pyritty uudistamaan osallistujalähtöisemmäksi, jossa olikin onnistuttu melko hyvin. Tarjolla oli yleisohjelman lisäksi paljon erilaisia räätälöityjä osallistumismahdollisuuksia, joista mainittakoon partio-henkinen Outdoortech ja musikaali Life spells L-O-V-E. Aamuisin oli mahdollisuus osallistua johtajakoulutukseen ja muutosagenteille oli järjestetty omaa ohjelmaa. Maailmanliiton valitsemat muutosagentit olivat saapuneet Prahaan sankoin joukoin. Yhteensä heitä oli paikalla kaksisataa. Yleisohjelmassa oli tarjolla kaikki mahdolliset NMKY-toiminnan muodot. Suomalaiset olivat vahvasti esillä musiikkija urheilupuolen tapahtumissa. Urheiluliiton toiminnanjohtaja Timo Sinervo toimi koko tapahtuman liikunnan ja urheilun linemanagerina ja hänen mietteitään voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Helsingin NMKY:n Yökoripallo oli mukana Olsi Markon johdolla ja koripallo olikin yksi tapahtuman suosituimmista aktiviteeteista. Musiikkipuolella Suomea edustivat ansiokkaasti Pirkanmaan musiikkiopiston orkesteri ja Turun NMKY:n Tähdet kertovat kuoro. Molemmat ryhmät esiintyivät festariyleisölle kaksi kertaa viikon aikana. Esitykset olivat hyvin yleisöön meneviä ja intoutuipa festariyleisö osallistumaan PMO:n letkajenkkaankin keikan jälkeen. Musiikkipuolelle toi myös oman panoksensa HNMKY:n Ella Tarvonen. Hän osallistui NMKY:n omaan talent-kilpailuun laulamalla Famen tunnusbiisin. Teemapuistojen konsepti oli muuttunut viime tapahtumasta. Maakohtaiset expo-teltat olivat historiaa ja niiden tilalle oli järjestetty kolme teemapuistoa Euroopan NMKY:n strategisten suuntaviivojen mukaan. Suomen NMKY:stä mukana esillä oli Menestyksen avaimet projekti. Pierre Jallow ja Roope Suonio esittelivät projektia pitkin viikkoa ja innostivat nuoria menestymään. Teltalla kävi kova kuhina ja projekti sai hyvää kansainvälistä näkyvyyttä. Workshopit kuuluvat melkein jokaiseen isompaan NMKY-tapahtumaan ja Prahassa niitä järjestettiin lukuisista eri aiheista. Oulun NMKY:n partiolaiset olivat aktiivisesti järjestämässä erilaisia kisoja ja partiotaitoworkshoppeja. HNMKY:n edustajat järjestivät toimintakeskushankkeen puintia ja EOTN:n uudelleen herättämistä käsittelevät workshopit. City-päivä Keskiviikkona järjestetty City-päivä toi hieman vaihtelua viikon ohjelmaan. Tapahtuma-alueen portit aukesivat myöhemmin ja päivä vietettiin tutustumalla Prahaan hieman tarkemmin. Ympäri kaupunkia oli järjestetty toimintapisteitä, jotka olivat sijoitettu NMKY:n toimitalon, Petrin-tornin, NMKY:n Dixie- nuorisoklubin ja Vítkov Memorialin luokse. Ryhmät saivat kiertää paikkoja vapaasti ja osallistua erinäisiin aktiviteetteihin. Lopuksi kokoonnuttiin Jana Kuva: Vantaan NMKY ry Palacha-aukiolle juhlimaan 40-vuotiasta Euroopan NMKY:tä musiikki- ja tanssiesityksin. Helle helli juhlijoita ja jääpalat olivat erittäin kysyttyjä vilvoittajia. Impact day Festarit olivat erittäin onnistuneet ja yleinen palaute on ollut pääosin positiivista. Festivaalien henkeä pyritään vaalimaan järjestettävällä impact day:llä vaikutus päivällä. Ideana on järjestää mukana olleissa paikallisyhdistyksissä Prahaaiheista toimintaa. Jokainen yhdistys voi itse muokata päivästä haluamansa kaltaisen, mutta toive on, että Euroopan NMKY:n strategian mukaisia aiheita käsiteltäisiin jollain asteella. Aihealueet ovat: Rauha, oikeudenmukaisuus ja demokratia, terveelliset elintavat ja kristillisyys. Euroopan NMKY ohjeistaa vielä tarkemmin aiheesta hyvissä ajoin ennen ajankohtaa. Kysymys, joka varmasti nousee monen Prahan kävijän mieleen on, järjestetäänkö festivaali myös viiden vuoden päästä. Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa puolesta tai vastaan, sillä tapahtuman arviointi on vielä kesken. Isojen festareiden järjestäminen on aina suuri ponnistus, eikä taloudellisia reunaehtojakaan voida jättää huomioitta. Suomen NMKY:n puolesta suuret kiitokset kaikille osallistujille ja sidosryhmille, jotka omalla panoksellaan saivat aikaan hienoja Praha-muistoja! Risto Koikkalainen

6 Ykkösketju 6 Aivomyrskystä u Euroopan NMKY:n pääsihteeri lupasi vuonna 2008 Praha Real Life tapah den tapahtuman merkeissä. Minulle aukesikin vuoden 2011 lopussa mah tiota. Jokainen Euroopan NMKY:n ohjelmaryhmä sai nimetä omat edusta ESY:n (European Sport YMCA) kautta tapahtuman liikunta- ja urheiluosuu Alku Ensimmäinen suunnitteluforum tapahtuman tiimoilta järjestettiin Prahassa marraskuussa Tapaamiseen osallistuivat eri alojen vastaavat henkilöt ja festivaalin ohjausryhmä sekä palkattu henkilökunta. Festivaalipäällikkönä oli juuri aloittanut vuonna 2008 homman hoitanut Ian Luck Norjasta, ohjelmavastaavana toimi Pete Burki Sveitsistä ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Kerry Riley Skotlannista. Suuri osa ensimmäisen viikonlopun ohjelmasta oli tutustumista suunniteltuun festivaalikonseptiin ja teemaa kävimme läpi useilla eri ryhmätöillä ja ns. brainstorm menetelmällä. Vietimme myös valitulla festivaalialueella, eli expoalue WystaVista:ssa muutaman tunnin. Tapahtumapaikka oli sama kuin vuonna Alue vaikutti marraskuussa varsin ankealta, likaiselta ja ainakin itsestä tuntui, että suuren tapahtuman järjestäminen kyseisellä paikalla tulisi olemaan vähintäänkin haastavaa. Etenkin liikunnan järjestä- minen epätasaisella, kivikkoisella ja lasinsiruja sisältävällä alueella ei tuntunut houkuttelevalta. Urheilun taustalta katsottuna pidimme kuitenkin tärkeänä, että oma osuutemme on mukana aitojen sisällä muun NMKY-perheen mukana. Oma näkemykseni oli, että urheilun tulee nyt olla yksi keskeinen osa koko tapahtumaan. Viikonlopun aikana saimme kuitenkin hyvän pohjan suunnittelulle ja ajatuksen kokonaisprosessista. Vuoden 2008 tapahtuman osallistujamäärä oli n osallistujaa. Nyt tavoite oli Viikonlopun lopuksi allekirjoitimme ns. Linemanager sopimuksen ja sovimme kuhunkin toimintaan liittyvät talousraamit. Jatko Seuraava yhteinen kokoontuminen Prahassa tapahtui syyskuussa Tapahtumien välillä teimme monia ohjelman sisältöön liittyviä päätöksiä aikataulujen ja lajien suhteen sekä arviomme alustavasti tarpeen vapaaehtoisten määrästä. Toinen forum käsitteli pääasiassa ohjelmasisältöjä ja viikonlopun aikana kaikki linjajohtajat pitivät omat esitelmät ohjelmarakenteesta. Myös tämän viikonlopun aikana kävimme vierailulla tulevalla festivaalialueella, jossa ei ollut vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutoksia. Se oli kaikkinensa huonossa kunnossa, varsinkin urheilua ajatellen. Järjestävällä ydinryhmällä oli kuitenkin vankka usko siitä, että paikka on kunnossa kun tapahtuma alkaa. Viikonlopun aikana kävimme entistä yksityiskohtaisemmin läpi ohjelmasisältöjä ja tarpeita, mitä eri toimialat tarvitsevat. Tarpeiden, materiaalien, paikan, näkökulmien ja ajatusten kirjo oli luonnollisesti äärimmäisen suuri. Omat suurimmat huolenaiheeni olivat edelleen alueen maaperässä, joka oli heikossa kunnossa. Yhteistyötä Toisen forumin jäljiltä alkoi varsinainen ohjelman suunnittelu ja vapaaehtoisten nimeäminen. Jo aikaisessa vaiheessa sain kontaktin Yhdysvalloista. Heillä on kiinnostusta tulla mukaan, mielellään juuri urheiluosuuteen. Tämä oli mielestäni loistava lisäarvo sekä meidän osuudelle että koko tapahtumalle. Pidimmekin Chicago Y:sta Andrea Lee:n ja New York:sta Sam Cohain:n kanssa aiheesta useita skype-palavereita. Palavereissa kävimme läpi varsin yksityiskohtaisesti heidän tarpeitaan, ohjelmatoiveita ja mahdollisuuksia. Lisäksi Yhdysvaltojen Y-liike halusi lahjoittaa suuren määrän urheilumateriaalia tapahtumalle. Yksi laji, jonka he halusivat ehdottomasti esitellä oli peli nimeltä Gagaball. Yhden pelikentän sijaan he toivat paikalle kaksi kenttää. He olivat valmiit tuomaan paikalle kentät ja pallot sekä johtamaan ja esittelemään peliä. Uskallankin väittää, että juuri Gagaball oli yksi tapahtuman hittejä. Koska heillä ei ollut suurta kiinnostusta lähteä viemään kenttiä takaisin kotimaahan kävikin niin, että toinen kentistä mat-

7 7 ukkosmyrskyyn Praha tapahtuman kuvat Vantaan NMKY ry htuman loppupuheenvuorossa yleisölle, että vuonna 2013 tavataan uuhdollisuus ottaa osaa Praha 2013 prosessiin osana järjestävää organisaaajat vastaamaan osaltaan tarjottavasta ohjelmasta ja näin minusta tuli uden linjajohtaja - Linemanager. kasi tapahtuman jälkeen Harvaan ja toinen Pelliin. Kevään ja alkukesän aikana saimme vahvistettua oman urheiluorganisaatiomme, johon kuului vapaaehtoisia toimijoita lopulta Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Macaosta, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. Ohjelma sisälsi katukorista, lentopalloa, jalkapalloa, sählyä, yogaa ja ns. Amerikkalaisia pelejä kuten Gagaball, Picleball, Basegame jne. Lisäksi pidimme omaa ESY:n infopistettä. Viimeinen visiitti paikalle ennen festivaalia tapahtui kesäkuussa 2013 yhdessä NC Risto Koikkalaisen kanssa. Paikka oli edelleen alkuperäisessä kunnossa ja huoli hiipi kirjaimellisesti puseroon. Lopullisia käytännönjärjestelyitä tehtiin koko kesän 2013 aikana varsin aktiivisesti. Oman haasteen toi ohjelmakohtainen infrastruktuuri. Omalla kohdallani varsinkin katukoripallo, johon sopivaa alustaa ei meinannut löytyä. Myös eri pelipaikat olivat edelleen vähintäänkin haastavassa kunnossa. Löysimme kuitenkin asioille ratkaisut, sopivat paikat ja olimme valmiit itse tapahtumaan. Love2Live Festivaalialueella kahden päivän uurastuksen jälkeen oli paikka kokonaisuudessaan valmiina ottamaan osallistujat vastaan sunnuntaina klo paikallista aikaa. Vaikka osallistujatavoitteesta jäätiin merkittävästi, ja vaikka ohjelmaa oli jouduttu muokkaamaan myös liikunnan osalta, aukesivat portit ja tunnelma oli korkealla.kaikki lajit ja suorituspaikat täyttyivät nopeasti. Samalla tuuli yltyi ja festivaalialueelle iski todella kova ukkosmyrsky. Osa teltoista pysyi paikalla ja osa ei. Väki evakuoitiin ruokailuhalliin. Onneksemme suurilta vahingoilta vältyttiin. Myrskyn voimakkuus aiheutti kuteinkin sen, että viralliset avajaiset ja loppuillan ohjelma jouduttiin perumaan ja siirtämään seuraavaan iltaan. Samalla ohjelmaa jouduttiin muokkaamaan. Myrsky rikkoi yhden suurista teltoista, jossa oli tarkoitus olla osa koulutuksesta ja teemaesittelyistä. Siirsimme sählypaikan yhdestä teltasta ulos alueen ylätasanteelle. Tämä oli sinänsä hyvä asia, koska suunnittelujen alusta asti olin halunnut kyseisen alueen urheilun käyttöön. Viikon aikana alue evakuoitiin vielä kahdesti, tiistaina ja perjantaina. Turvasuunnittelussa olikin otettu huomioon lähes kaikki mahdollinen mitä tämän tyyppisessä massatapahtumassa voi tapahtua, kaikki, paitsi voimakkaat ukkosmyrskyt. Muuten viikko sujui koko tapahtuman osalta hyvin. Liikunnan ja urheilun osuus mukaan luettuna. Aikatauluja ja vapaaehtoisten työvuoroja jouduttiin muokkaamaan lähes päivittäin, samoin korjaamaan mm. rikkoontuneita koritelineitä (näissä ei ollut donkkirautaa!). Kaikkiaan saimme osaltamme hyvää palautetta ja koko ESY:n ryhmälle tapahtuma oli menestys. Yksi suurimmista hiteistä oli yökoris, jota Helsingin NMKY:n porukka oli Olsi Markon johdolla vetämässä. Tästä työstä suuri kiitos Helsingin porukalle. Tapahtuman jälkeen meillä oli vielä mahdollisuus tukea eri maiden NMKY:ta jakamalla kaikki käytetyt urheiluvälineet eteenpäin. Materiaalia lähti muun muassa Slovakiaan, Tšekkeihin, Unkariin, Ukrainaan, Sloveniaan ja Moldovaan. Osaltani suuri kiitos kaikille mukana olleille vapaaehtoisille ja osallistujille. Toivottavasti viihdyitte. Ja ennen kaikkea kiitos Urheiluliiton johtokunnalle, joka mahdollisti osaltani työskentelyn tapahtuman hyväksi. Raportoi, Timo Sinervo Sport linemanager YE festivals Love2Live 2013

8 Ykkösketju 8 Pirkanmaan musiikkiopiston Prahapuhallinorkesterin matkakertomus Kuvat: Vantaan NMKY Maanantai Musiikkiopiston piha on täynnä innostuneita soittajia. Matkafiilikset ovat jo korkealla ja me olemme valmiita Prahaan lähtöön. Matkan aikana Helsinkiin meille jaettiin festaripaidat jotka valitettavasti osoittautuivat mustiksi. Pian olimmekin jo pilvien yläpuolella. Kukapa olisi arvannut, että seuraavaksi olemme vieraiden ihmisten sylissä bussissa? Bussi oli todella kuuma ja turvaäänet piippasivat, sillä ovet eivät meinanneet mennä kiinni. Lämmin ulkoilma tuntui bussin jälkeen ihanan viileältä. Ennen hostelliin menoa meistä oli kiva tutkailla hostellin ympäristöä yöaikaan. Ja siinä se on, hostellimme. Hostelli ei ollut ihan sellainen kuin luulimme, mutta kyllä se yösijaksi kelpaa! Tiistai Väsymys on päässyt valloilleen hostellissa, jossa me Pmo:laiset raahaudumme aamupalalle. Festarit aukesivat vasta kello 12, joten meillä oli hyvää aikaa kierrellä Prahan vanhassa kaupungissa ja Kaarlen sillalla. Ratikkamatkan jälkeen päädyimme festareille, jossa meille esiteltiin Tower Stage, jossa pian esiinnyimme. Keikkahan oli hyvä ja yleisö tanssi iloisesti mukana! Ilta oli omaa tutustumista festareiden tarjoamiin esityksiin tai Prahan kaupunkiin. Illalla pimeni nopeasti ja alkoi kova ukkosmyrsky. Toisia pelotti ja toiset juoksivat ulkona kokeilemassa miltä tuntuu olla Prahan myrskyssä. Loppuilta sujui jyrinää kuunnellessa ja sateenropinaan nukahtaminen kuulosti hyvältä vaihtoehdolta! Huomenna taas uusi päivä yllätysten kera! Sitä odotellessa! Keskiviikko Tänään oli todellinen Prahan turistipäivä. Porukkamme erkani museoihin ja ostoskeskuksiin. Kokoontumispaikkanamme oli Pyhän Vituksen katedraali. Jouni Auramon ohjaaman kierroksen aikana näimme kirkkoja, torneja, vanhoja suuria haarniskoja, maisemia aurinkoisilta parvekkeilta sekä Prahan sokkeloisen metroaseman. Ilta sujui nopeasti hostellilla kuunnellen ilotulitusten pauketta. Torstai Aamun vaihtoehdot olivat shoppailu, musiikkikauppa tai festarit. Oman ajan jälkeen oli aika siirtyä konserttilavan taakse valmistautumaan. Konsertti sujui hyvin omien solistiemme siivittämänä. "Näkymätön hevonen" kopsotteli Sofia Punkan tahdittamana ja Aksel Kiviniemen tähdittämänä. Päivi Pöyhönen sai aikaan linnunlaulua kappaleessa "Just a gigolo". Annika Junno kruunasi kappaleen "What a wonderful world" heleällä laulullansa, jossa Annika Lampinen soitti hienon trumpettisoolon. Lopuksi saimme yleisön liikkeelle kappaleilla "YMCA" ja "Letkajenkka". Esiintymisemme Prahan YMCA Europe festivaaleilla päättyivät tähän. Perjantai Nyt se on ohi. Pirkanmaan musiikkiopiston Prahan matka päättyi iloisin tunnelmin Pmo:n pihaan kello Päivämme Prahassa oli hieman erilainen kuin aiemmin, sillä kylmä ilma yllätti meidät. Kukaan ei varmasti pysynyt täysin kuivana matkallamme Prahan lentokentälle. Lento sujui hyvin ja saavuimme Helsinki-Vantaan lentokentälle aplodien saattelemana. Väsyneestä tunnelmasta huolimatta takapenkkiläisillä riitti musiikillista energiaa viimeiseen hetkeen asti. Kiitämme kaikkia onnistuneesta Prahan matkasta! Annika Junno ja Juliana Hulkkonen

9 9 NMKY:n nuorten festivaali Praha 2013 Elokuun alussa Menestyksen Avaimet tiimi matkasi Prahaan, jossa juhlittiin Euroopan NMKY:n nuorten festivaaleja. Festivaalit keräsivät vieraita ympäri maailmaa ja osallistujamäärä kohosi n Menestyksen Avaimet osallistui tapahtumaan markkinointi mielessä. Tarkoituksena oli tuoda hanketta esille myös kansainvälisessä ympäristössä. Saimme käyttöömme pienen, mutta käytännöllisen esittelykojun, johon asetuimme päivä ennen festivaalien alkamista. Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon vierailijoita kojullemme, joten päätimme järjestää kilpailun. Prahan hienosta vanhasta kaupungista metsästetyt palkinnot toimivat houkutuksena kilpailuun osallistumiselle. Kilpailukysymys oli hyvin yksinkertainen: Mitä tulee mieleen sanasta menestys? Kiinnitimme vastauksia varten papereita ympäri esittelykojuamme. Jo ensimmäisen päivään jälkeen oli ilo huomata kuinka paljon uusia ystäviä hanke oli saanut. Projektin johtaja Jallow oli oiva markkinointimies. Hänen sosiaaliset taidot tuottivat kojulle ihmisiä aina jonoiksi asti. Erittäin lämpimässä Prahan elokuussa useat ihmiset jäivät keskustelemaan hankkeen sisällöstä ja etenkin Yhdysvalloista saapuneet vieraat innostuivat sen annista. Vieraita yhdisti yksi asia: kaikki olivat erityisen iloisia mahdollisuudesta osallistua Prahan festivaaleille. Iloinen ilme valtasi työntekijät ja vierailijat, vaikka luonto koetti parhaansa mukaan sekoittaan festivaalien järjestelyjä. Päivystimme kojulla usean päivän ajan, eikä vastaan tullut yhtään ihmistä naama rutussa. Monet vastaajat totesivat menestyksen tuovan mieleen rahan, vallan, maineen, ystävällisyyden, onnellisuuden ja kovan työn. Syvällinen Menestyksen Avaimet tiimi halusi vastauksilta kuitenkin jotain astetta filosofisempaa, jotta hienot palkinnot saisivat uudet omistajat. Kolme vastausta nousi ylitse muiden; failure, me=we ja persevarence. Epäonnistumisten hyväksyminen ja niistä oppiminen on suuri avain menestykseen. Tämän vastauksen meille antoi Evie Yhdysvalloista. Me= we vastaus oli chicagolaisen Ramonen käsialaa. Vastaukseen liittyi niin hieno tarina, etten edes yritä tuottaa sitä omin sanoin. Kolmas voittaja tuli Uruguaysta. Ana totesi lyhyesti ja ytimekkäästi päättäväisyyden tulevan mieleen sanasta menestys. Festivaalit oli erittäin antoisa kokemus. Ihmisten iloisuus, avoimuus ja ystävällisyys olivat loistava opetus jäykälle härmäläiselle. Hanke sai paljon uusia ystäviä ja sen sisältöä levitettiin ympäri maailmaa. NMKY SUOMI FACEBOOK-SIVU Suomen NMKY:n Liittojen virallinen Facebooksivu on avattu ja löytyy nimellä NMKY Suomi. Liitot jakavat Facebookissa ajankohtaista tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä tapahtumista, asioista ja koulutuksista. NMKY:n paikallisyhdistykset voivat jakaa sivuilla myös tietoa omista alueellisista tapahtumistaan. Tervetuloa tutustumaan ja tykkäämään sivusta! Roope Suonio Hankekoordinaattori Lahden NMKY ry

10 Ykkösketju 10 Monimuotoinen ryhmämme ja keltatakkinen Alexandra Thein Sophienhofin sisäpihalla. Youth Policy seminaari Berliinissä Meille FinYMCA 4 ryhmäläisille tarjottiin mahdollisuutta lähteä Berliiniin edustamaan Suomea YMCA Youth in Actionin järjestämään nuorisopolitiikkaseminaariin. Ikävä kyllä ryhmästämme ei päässyt kukaan muu kuin minä, mutta onneksi rakas pääsihteerimme Jaakko Koikkalainen lähti tuekseni ja turvakseni. Yhdessä sitten lensimme Berliiniin ja pienen seikkailun kautta pääsimme Sophienhofiin, jossa seminaari pidettiin. Seminaarissa käsittelimme niinkin merkittävien ihmisten vetäminä kuin Cees Bremmer (entinen MEP ja seminaarin aikana eläkkeelle jäänyt Alankomaiden NMKY:n pääsihteeri) ja Juan Simoes Iglesias (Euroopan NMKY:n pääsihteeri) asioita kuten Euroopan poliittinen järjestelmä, Erasmus for All ja miten NMKY toimii niin Euroopan, yksittäisen valtion kuin paikallisen NMKY:n tasolla ja miten ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Minulle henkilökohtaisesti merkittävimpiin luentoihin kuului juuri Juan Pääsihteerit koolla Turussa Suomen NMKY kentän pääsihteerit ja toiminnanjohtajat kokoontuivat elokuun lopussa Turkuun pohtimaan muun muassa Suomen NMKY:n suuntaa tuleville vuosille. Kauniin kesäinen elokuun sää kannusti osaltaan eri NMKY:n johtajia yhteisellä päivillä laatimaan uusia suuntaviivoja tuleville vuosille. Loistavat puitteet päiville saimme tällä kertaa Turun NMKY:stä pääsihteeri Antti Koposen isännöidessä päiviä. Päivien yksi pääteema oli siis Suomen NMKY:n strategiaprosessi, jota oli pohjustettu viimeisen vuoden aikana käydyillä tapaamisilla ja yhteisillä työtuokioilla. Prosessin lopulliset tulokset tullaan julkaisemaan niin ikään Turussa Suomen NMKY:n liittopäivillä. Osallistujilla oli mahdollisuus lisäksi tutustua paikalliseen yhdistykseen, tiloihin ja laaja-alaiseen ja hienosti johdettuun toimintaan sekä toimijoihin. Turun NMKY:n erikoisuutena suurta mielenkiintoa herätti osallistujien keskuudessa sukellusjaosto. Yhteiskuntasuhteita hoidimme vierailulla Arkkipiispa Kari Mäkisen virka-asunnolla, jossa kukin pääsi kertomaan kuulumisia omista yhdistyksistä ja mahdollisesti entistä aktiivisemmasta yhteistyöstä tulevina vuosina. Viimeisenä päivänä oli porukalla mahdollisuus olla mukana Turun NMKY:n Harvan leirisaaren uusimman rakennushankkeen vihkiäisissä. Samalla saarella oli vielä mahdollisuus tutustua Turun NMKY:n leirisaareen ja sen antamiin mahdollisuuksiin ja samalla tavata vanhoja NMKY-tuttavuuksia. Toki päivillä erilainen vapaamuotoinen osuus ja epäviralliset keskustelut ovat merkittävässä asemassa. Päivien kulttuuriosuus kohdistui vierailusta Turun taidemuseoon. Päiville osallistuivat Jaakko Koikkalainen ja Timo Sinervo Suomen NMKY:n liitoista, Opas kertoo tasavallan presidentin toimistosta, jonka sisällä olemme. Simoes Iglesiasin pitämä sessio, jossa hän avasi silmämme näkemään miten olemme kaikki poliitikkoja ja miten voimme yhdessä saada suurta aikaan. Toinen harvinainen meille tarjottu elämys oli saksalaisten poliitikkojen kanssa pidetyt keskustelutilaisuudet. Vapaan demokraattisen puolueen Alexandra Theinin kanssa juttelimme lähinnä siitä, mitä asioita hän ja puolueensa ajavat Saksassa ja Euroopan parlamentissa. Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen Marlene Rupprechtin kanssa käyty keskustelu sen sijaan oli enemmän vuoropuhelua ja saimme vastauksia kysymyksiimme. Olimme todella pettyneitä, kun saimme kuulla tuon lämpimän ja asialleen omistautuneen naisen jäävän pian eläkkeelle politiikasta. Seminaari kesti vain kuusi päivää matkat mukaan lukien, joten varsinaista työaikaa ei ollut paljoa. Päivät olivat siten ikävän rankkoja, kun virallista ohjelmaa oli joka päivä 9-22:30. Kuitenkin sisällöllisesti seminaari oli äärimmäisen antoisa. Sen lisäksi, että saimme kuulla ja keskustella nuorisoille ajankohtaisista ongelmista ja niille suunnatuista ratkaisumenetelmistä, saimme kokea Berliinin aivan erilailla kuin mitä turistina saisi. Meille vedettiin juutalaiskierros, kävimme sunnuntaina Berliinin tuomiokirkossa messussa, Spree-joessa veneajelulla ja Berliinin muurilla. Pääsimme lisäksi Saksan presidentin toimistoon sekä viralliseen asuinrakennukseen Bellevue Palaceen. Sattumalta olimme siellä niin onnekkaita, että näimme ohi ajavan Angela Merkelin. Kierrosten perusteella osasimme myös suunnistaa harvinaisella vapaa-ajallamme muuallekin kuin turistikohteisiin! Kaiken kaikkiaan seminaari oli upea elämys, josta jäi paljon upeita muistoja ja uusia ystäviä. Tästä kuuluu kunnia mahtaville vetäjillemme, joita ilman tilaisuutta ei olisi ollut. Kiitos Sigrid Müller, Stefan Leier, Liga Efeja, Cees Bremmer ja Juan Simoes Iglesias! Viivi Lindblom, Turun NMKY FY4-ryhmän keskimmäinen lapsi Kuvassa vas. Justus Kivimäki, Timo Laulaja, Jari Juhola, Vesa Hämäläinen, Kari Mettovaara, Markku Vilkki, Timo Sinervo, Jorma Sinkkilä, Jaakko Koikkalainen ja Antti Koponen. Kari Mettovaara Oulusta, Vesa Hämäläinen Heinolasta, Jari Juhola Tampereelta, Timo Laulaja Helsingistä, Antti Koponen Turusta, Justus Kivimäki Vantaalta ja Jorma Sinkkilä sekä Markku Vilkki Lahdesta Koko osallistujaporukan puolesta vielä suuri kiitos isäntä Antti Koposelle ja Turun NMKY:n porukalle hienoista ja antoisista päivistä. Timo Sinervo

11 11 NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteydenviikko PUHEENJOHTAJIEN TERVEHDYS Mitä tulee mieleesi, jos sinulle yhtäkkiä annettaisiin valta muuttaa jotain suurta maailmassa? Yleensä kun kohtaamme epätoivon hetken, epäoikeudenmukaisuutta tai luonnonkatastrofin, toivomme, että olisimme saaneet voiman muuttaa asiat. Jeesuksen opetuslapset kohtasivat myös tällaisia pettymyksiä. Luukas 9: Kun Jeesuksen taivaaseenottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: "Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät niin kuin Eliakin teki?" Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi: "Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan. Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään. Näemme kuinka äärimmäisiä reaktiomme voivat olla ja miten Jeesus vastasi. Meille ihmisille on helpompaa pyrkiä muuttamaan muita ja lähiympäristöämme. Paitsi silloin kun teemme lupauksia kuten uutena vuotena tai elämämme tärkeinä tapahtumina. Emme ajattele, että meidän täytyisi muuttua, jotta suurempi muutos voisi tapahtua. Gandhi sanoi kerran, Ole muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Nämä viisauden sanat ovat evankeliumin ytimessä. Jumala haluaa meidän muuttuvan henkilökohtaisesti. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne (Room.12:2) Muutos ei tapahdu vahingossa tai sattumalta. Se on tietoinen valinta. Se on päätös, ettei myötäillä valtavirran kulttuuria tai toimia, vaan vastataan huutoon olemalla erilaisia ja tekemällä asiat toisin. Tänä vuonna olemme etsineet tapoja, joilla voisimme tuoda tai jatkaa muutosta kollektiivisesti NMKY- ja NNKY-liikkeinä maailmanlaajuisesti. Olemme tietoisesti tehneet valinnan keskittyä itseemme yksilöinä. Muutos alkaa minusta, sinusta ja muista. Se on kutsumuksemme. Ole muutos! Muutu! Kutsumme Sinut viikon mittaiselle matkalle pohtimaan, kuinka siirrymme omasta kutsumuksestamme yhteiseen muutokseen. Jokainen on Jumalan silmissä yhtä tärkeä ja meidät on kutsuttu puhumaan asioista, jotka vaikeuttavat Jumalan suunnitelmien toteutumista yksilöissä, yhteisöissä ja kansoissamme. Pohdimme erityisesti tilan luomisen tärkeyttä liikkeessämme nuorille ihmisille, jotta he voisivat muuttua ja olla muutoksen agentteja, jotta heillä olisi vaikutus, jota tarvitaan maailmanrauhan luomiseen, oikeuteen ja kaikista huolehtimiseen. NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteydenviikko on perinne ja tärkeä työkalu meille vahvistaa sitoutumisemme olla Jumalan työtovereita paremman maailman rakentamisessa. Tekemällä niin, meillä on yhteinen voima muuttaa asioita, järjestelmiä ja rakenteita, jotka ahdistavat meitä. Toivotamme teille hyvää viikkoa pohdinnoille, ilolle ja erityisesti toveruudelle. Olemme muutos. Ken Colloton Puheenjohtaja NMKY:n Maailmanliitto Deborah Thomas-Austin Puheenjohtaja NNKY:n Maailmanliitto

12 COLORADO KUTSUU NMKY:n Maailmaliiton MAAILMANNEUVOSTON KO- KOUS pidetään USA:ssa maailman suurimmassa YMCA:n leiri- ja kurssikeskuksessa Estes Parkissa Coloradossa Liitot tukevat nuorten (Change Agents /2 ja FY4/7) kokousosanottoa maksamalla kokouspaketit (590 USD/hlö ja majoitukset 4hh:n huoneissa).. Tähän nuorisoprojektiin käytetään lähes euroa (=Liittojen tuen painopiste). Lisäksi Liittojen puheenjohtaja ja NGS kustannetaan Liittojen varoista. MUKAAN JÄSENYHDISTYKSISTÄ Jäsenyhdistyksillä on - joko niiden tai lähtijän kustantamana- mahdollisuus varata osanottopaikkoja toimihenkilöilleen, luottamusmiehilleen ja jäsenilleen. Heiltä edellytetään osallistumista yhteiseen koulutukseen laadittavan ohjelman mukaisesti. Kaikkien mukaan haluavien tulee tehdä varaukset kustannussitoumuksineen s-postitse liittoon mennessä. Kokouspaketit ja varatut majoitukset laskutetaan loppu vuodesta ja vasta niiden maksaminen vahvistaa osanoton ( HUOM! Maksuja ei peruutustapauksissa palautettava, joten silloin joutuu asioimaan oman matkavakuutuksen kautta!). SUOMALAINEN NUORI MAAILMANLIITON JOHTOKUNTAAN? Haemme suomalaista ehdokasta Maailmanliiton Johtokunnan vaaliehdokkaaksi. Yhdistyksillä tai niiden muodostamilla yhteenliittymillä on mahdollisuus ehdottaa omia jäseniään mennessä. Parhaat läpimenomahdollisuudet ovat nuorilla (alle 30 v.) ja naisilla (molemmilla 8 -paikkainen kiintiö johtokuntaan valittavien kaikkiaan 24 jäsenen joukossa). Kun ehdotatte jäsentänne toimikaa seuraavasti: Ilmoittakaa ehdokkaan (täytyy olla NMKY-yhdistyksen jäsenen!) nimi ja yhteystiedot Liittäkää hakemukseen ehdokkaan CV Liittäkää hakemukseen yhdistyksenne sitoumus kustantaa yhdessä ehdokkaan kanssa mahdollisesti valittavan henkilön tominta - ja matkakuluista 50 % (Liittojen tuki 50 %; nelivuotisjakson arvioidet kokonaiskustannukset valiokuntakuluineen n. 4x5.000,- = euroa (arvio sitoumuksetta/tarkka hinta riippuu kauden kokouspaikoista) Liittäkää hakemukseen ehdokkaan motivoitumiskirje (ohjeet Liitosta Jaskalta) Liittäkää hakemukseen hakijan sitoumus sovittavasta yhteistyöstä Liittojen ja jäsenyhdistyksen kanssa toimintajaksolla (sis. mm. palautteen antamista, osanottoa kokouksiin ja kehittämiseen) Liittäkää hakemukseen muut merkittäväksi katsomanne liitteet Nämä asiakirjat tulee toimittaa kirjeitse Liittoihin siten, että ne ovat perillä Asiakirjoja voi myös lähettää skannattuna s-postin liitetiedostona Pyrimme ratkaisemaan ehdokkaamme syyskokoukseen mennessä. Innostamme mukaan Coloradoon ja etsimään ehdokasta Maailmanliiton johtokuntaan! Jos sopiva ehdokas löytyy, uskomme hänellä olevan todelliset läpimenomahdollisuudet! Suomen NMKY:n Liittopäivät Turussa ja Turun NMKY ry:n 120-vuotisjuhlat OHJELMA Lauantai Paikka: Birgittalaisluostari Avauskahvit ja tervetulotoivotukset Työosio I (NMKY 2020) Lounas Työosio II (mm. Praha ja OMV) Kokouskahvit Työosio III ( Colorado kutsuu ja muut kansainväliset asiat) Paikka: Logomo Onnittelujen vastaanotto Turun NMKY ry:n 120 -vuotisjuhlaillalliset Logomossa (Dress code: Tumma puku) Sunnuntai Paikka: Turun Tuomiokirkko vuotisjuhlajumalanpalvelus Paikka: Turun NMKY ry:n juhlasali Kokouskahvit Syyskokous informaatio LIITTOJEN SYYSKOKOUS Arvot NMKY:n toiminta perustuu ns. kolmio-periaatteelle, jossa ihmisen fyysistä, henkistä ja hengellistä kasvua tuetaan tasapainoisesti. Toiminnan arvot on kirjattu ensimmäisen kerran NMKY:n maailmanliiton perustamisen yhteydessä Pariisissa vuonna 1855 ns. Pariisin Baasikseen, ja niitä on täsmennetty Kampalan maailmankokouksessa vuonna Viimeksi NMKY:n maailmanliitto on tarkastellut kolmioperiaatteita Frechenissä vuonna Pariisin Baasis Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää niitä nuoria miehiä, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen Pyhän raamatun mukaisesti tahtovat olla Hänen opetuslapsiaan uskossa ja elämässä ja jotka pyrkivät yhdessä Hänen valtakuntansa levittämiseen nuorten miesten keskuuteen. Mitkään mielipide-erot eivät saa häiritä Maailmanliiton jäsenten ja liittolaisten harmoonisia suhteita. (Pariisin kokous 1855) Kampalan prinsiipit NMKY:n tehtävänä on... - Työskennellä tasaveroisuuden ja yhtäläisen oikeuden luomiseksi kaikille. - Työskennellä sellaisen elinympäristön luomiseksi ja säilyttämiseksi, jossa rakkaus ja ymmärtämys vallitsee ihmisten välillä. - Työskennellä sellaisten olosuhteiden luomiseksi ja säilyttämiseksi NMKY:ssä ja yhteiskunnassa, että niissä otetaan huomioon rehellisyys, syvällisyys ja luovuus. - Työskennellä sellaisen johtajiston ja sellaisten ohjelmamuotojen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi, jotka ovat esimerkkinä kristillisen kokemuksen moninaisuudesta ja syvyydestä. - Työskennellä ihmisen koko persoonallisuuden kehittämiseksi. (Kampala 1973) Challenge 21 Kolmannen vuosituhannen kynnyksellä, vahvistaen v hyväksytyn Pariisin Basiksen aseman NMKY:n toiminnan perusasiakirjana, me julistamme, että NMKY on sellainen maailmanlaajuinen, kristillinen ja ekumeeninen vapaaehtoisjärjestö, jonka kohderyhmänä ja toimintaan aktiivisesti sitoutuneina osallistujina ovat nuoret. Lisäksi NMKY pyrkii levittämään kristillistä ihannetta rakentaa oikeudenmukainen rakkauden, rauhan ja sopusoinnun yhteisö. Jokaista jäsenyhdistystä kehotetaan toiminnassaan valitsemaan seuraavista haasteista sen oman tilanteen ja toimintaympäristön huomioonottaen tärkeimmät. Nämä v hyväksytyistä Kampalan prinsiipeistä kehitetyt haasteet kehottavat yhdistyksiä levittämään ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja edistämään yksilöiden hengellistä, henkistä ja ruumiillista hyvinvointia sekä yhteisöjen eheyttä rohkaisemaan kaikkia, etenkin nuoria ja naisia, ottamaan vastaan yhä vastuullisempia tehtäviä toiminnan kaikilla tasoilla sekä työskentelemään oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta puolustamaan ja edistämään naisten oikeuksia sekä vahvistamaan lasten oikeuksia edistämään vuorovaikutusta ja kumppanuutta eri uskontoja ja ideologioita edustavien ihmisten kesken, tunnustamaan eri ihmisten kulttuuri-identiteetti sekä edistämään kulttuurien elpymistä sitoutumaan solidaariseen työhön sekä köyhien, riistettyjen ja juuriltaan irti kiskottujen ihmisten että rodullisten, uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen kanssa pyrkimään toimimaan välittäjänä ja sovittelijana kriisitilanteissa ja auttamaan ihmisiä aktiivisiksi oman itsemääräämisoikeutensa edistämisessä puolustamaan Jumalan luomakuntaa kaikelta, mikä sitä vaarantaa, ja säilyttämään luonnonvarojamme tuleville sukupolville. Vastatakseen näihin haasteisiin NMKY tulee kaikilla toimintansa tasoilla kehittämään elämänhallintataitoja edistäviä yhteistoimintamalleja. (Hyväksytty 14. maailmanneuvostossa Frechenissä 1998) Elimäen NMKY Espoon NMKY Haminan seudun NMKY Hartolan NMKY Heinolan NMKY Helsingin NMKY Hämeenlinnan NMKY Joensuun NMKY ry Jyväskylän NMKY Järvenpään NMKY Kaarinan NMKY Kajaanin NMKY Kemin NMKY Keravan NMKY Klaukkalan NMKY Kokkolan NMKY Kullaan NMKY Kuopion NMKY Kälviän NMKY Lahden NMKY Lempäälän NMKY Leppävirran NMKY Lohtajan NMKY Lappeenrannan NMKY Mikkelin NMKY Mäntsälän NMKY Mäntän NMKY Naantalin NMKY Nastolan NMKY Nokian NMKY Oulun NMKY Pieksämäen NMKY Porin NMKY Porvoon NMKY Raision NMKY Rauman NMKY Rovaniemen NMKY Saarijärven NMKY Salon NMKY Savitaipaleen NMKY Savonlinnan NMKY Svenska KFUM i Helsingfors Sipoon NMKY Tampereen NMKY Turun NMKY Tuusulan NMKY Vaasan NMKY Vantaan NMKY Varpaisjärven NMKY Vieremän NMKY Viitasaren NMKY

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Vuoden 2015 World Dairy Expo ammattimatka lähestyy. Matkan pituus on kahdeksan päivää. Ohjelman mukaan matkaan sisältyy yhteensä 8 tilavierailu,

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.12.2014 klo 8.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Antti Malmberg Johanna Mäkitalo Tuomas

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Maanantai 13.7.2015. Tiistai 14.7.2015

Maanantai 13.7.2015. Tiistai 14.7.2015 Maanantai 13.7.2015 Viikko startattiin käyntiin Anttolan palvelukeskuksen asiakkaiden kanssa. Menossa mukana meitä oli kuuden sijaan viisi, mutta kaikki selvisivät kuitenkin hengissä kovasta ikävästään

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08. Esityslista Robin Hood ry Hallituksen kokous 5/2015 Aika: 29.9.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Anne Lantee Jukka Karvonen Seppo Hätönen Jarkko

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi 1 Kanada 2015 Gea Schumann Merkonomi 2 Perustietoa Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013 BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013 Titta Lumiaho 25.07.2013 JOHDANTOA Minun yksi unelmista on ollut se, että pääsen ulkomaille työharjoitteluun. Tämä unelma toteutui, kun opettajani ilmoitti, että Espanjassa

Lisätiedot

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Piristyspartio Viikko 3 Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Maanantaiaamuna suuntasimme kohti Anttolaa. Vastaanotto oli lämmin sekä ystävällinen ja tunsimme itsemme tervetulleiksi. Aloitimme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pelastustoimen naisverkosto Tampere

Pelastustoimen naisverkosto Tampere Pelastustoimen naisverkosto Tampere 14.11.2015 Tervehdys verkoston suojelijalta Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi.

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016

Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Materiaalikirje yhteyshenkilölle toukokuu 2016 Tämä materiaalikirje tulee seurakuntaan vain nimetyille Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöille. Ota uudet materiaalit käyttöösi ja kartoita lisätarvetta eri

Lisätiedot