YKKÖSKETJU.GR13. 3/ Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKKÖSKETJU.GR13. 3/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti"

Transkriptio

1 YKKÖSKETJU.GR13 3/ Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Praha Love2Live sivut 5-9 Suomen NMKY Facebookissa

2 Ykkösketju 2 Julkisuuden valot ja varjot Tässä numerossa: Julkisuuden valot ja varjot 3 NMKY-liiton järjestämillä viestintä symposiumeilla on usein pohdittu NMKY julkisuuskuvaa. Niin osanottajien kuin luennoitsijoidenkin mielestä meillä olisi syytä ja varaa kiillottaa kilpeä. Teemme arvokasta työtä varsin matalalla profiililla. Profiilin nosto voisi auttaa meitä monella tavalla. Sitä kautta olisi mahdollista saada lisää resursseja työhömme. Lisäresursseiksi voidaan katsoa niin raha kuin uudet toimijat. Suomessa on varmaan tekijöitä, jotka paremmin informoituneina hyvinkin päätyisivät toimimaan NMKY-liikkeessä. Muutosagentit Armeniassa 4 Euroopan NMKY:n urheiluväki kokoontui jälleen Litomysl:ssä 5 Prahan Love2Live festivaali Aivomyrskystä ukkosmyrskyyn 6 Pirkanmaan musiikkiopiston Praha Puhallinorkesterin matkakertomus 8 Menestyksen avaimet - NMKY:n nuorten festivaali Praha Youth Policy -seminaari 10 Pääsihteerit koolla Turussa 10 NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteydenviikko Colorado kutsuu - NMKY:n Maailmanliiton kokous takakansi Perinteisesti NMKY:n esillä pito on Suomessa tapahtunut suurelta osin urheilun kautta. Voimme syystä olla ylpeitä saavutuksistamme urheilu parissa. Tämä kuva on kuitenkin yksipuolinen. Meidän tulee laatia strategia, jonka avulla tuomme julki myös muita tärkeitä työmuotojamme. Jos ulkopuoliset toteavat, että teillä olisi varaa kertoa enemmän itsestämme. Tai, jos kuulemme sanottavan : En tiennytkään toimintanne olevan näin laajaa. Luulin NMKY:tä lähinnä urheiluseuraksi. On syytä reagoida. Maltti on tässäkin valttia. Liikaan julkisuuteen liittyy myös varjopuoli. Vääränlaisena julkisuudesta on jopa haittaa. Jos jokin taho mainostaa itseään enemmän kuin mistä on näyttöä, kääntyy julkisuus toimijaa vastaan. Kun kerran liian vähäinen tai liian suuri määrä julkisuutta ovat molemmat haitallisia, on niiden välissä oltava optimi. Tämän löytäminen vaatii jatkuvaa työntekoa ja harkintaa. Usein kuulee sanottavan: Netti sivumme tulisi uudistaa. Tämä on monessa tapauksessa totta. On kuitenkin syytä muistaa, että valmiiksi sivut eivät tule koskaan. Muuttaminen on jatkuva prosessi. Meidän on löydettävä tapa kertoa itsestämme ilman turhaa itsemme kehumista samalla ylpeinä aikaan saannoksistamme ja suunnitelmistamme, joille tukea tarvitsemme. Meidän tulee tehdä yhteistyötä myös tiedottamisen saralla. Toimintojen virtaviivaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta on meille kaikille hyötyä. Toivotan kaikille jäsen yhdistyksille Jumalan Siunausta alkaneelle toimikaudelle. Pidetään NMKY:n hieno aate mielessämme, mutta myös rohkeasti näkyvillä. Markku Sointu liiton varapuheenjohtaja Ykkösketju - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti nro 3 / 2013 Päätoimittaja Timo Sinervo Taitto Janne Suvitie Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2013 ilmestyy joulukuussa. Tilaushinta 10 euroa / vuosikerta. Painos määrä 2000 kpl. Painopaikka Pirkanmaan lehtipaino Oy Ilmoitushinnat 1/1 sivu 500 (M/V), 750 (4/4 väri) 1/2 sivu 300 (M/V), 500 (4/4 väri) 1/4 sivu 200 (M/V), 350 (4/4 väri) Materiaali toimitetaan sähköpostitse Suomen NMKY:n Liitot Toimisto Liisankatu 27 A Helsinki Postiosoite PL Helsinki Pääsihteeri NGS Jaakko Koikkalainen Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry Toiminnanjohtaja PED Timo Sinervo Liittohallitus/Urheiluliiton johtokunta NP Juha Vuorio, NVP Markku Sointu, NVP Jenni Enqvist, NBM Mika Helanen, NBM Seppo Vesala, NBM Jan-Erik Lindroos, NBM Jaakko Lindgren, NBM Saara Ingström, NBM Pekka Pyykkö, NBM Ari Inkinen, TILAA YKKÖSKETJU KOTIISI Ykkösketjun vuositilaus 10 euroa Vuonna 2013 lehti ilmestyy huhti-, kesä-, loka- ja joulukuussa Tilaukset toimistosta Kannen kuva: Vantaan NMKY, Prahan Love2Live-festivaali oli huikea menestys.

3 3 Muutosagentit Armeniassa Euroopan NMKY: Roots for Reconciliation NMKY:n maailmanliiton Change Agents projekti käynnistyi alkuvuodesta 2013 (ks. Ykkösketju 1/2013). Kaikkien lähes 200 muutosagenttia kokoontuivat yhteen ensimmäistä kertaa elokuussa Prahassa Euroopan NMKY:n festivaaleilla, mutta sitä ennen tuli agenttien ottaa osaa myös alueellisiin tapahtumiin. Suomen kolmesta muutosagenteista kaksi, Roope Korhonen (TaNMKY) ja Milla Mäkinen (HNMKY), osallistuivat Armenian pääkaupungissa Jerevanissa järjestettyyn Roots for Reconciliation ohjelman Peace Work Institute seminaariin kesäkuun puolessa välissä. Euroopan NMKY:n Roots for Reconciliation ohjelma tähtää erilaisten konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun ja keskittyy erityisesti Etelä- Kaukasuksen alueen haasteisiin. Projekti pyrkii kohtaamaan erilaisten konfliktien keskellä eläviä nuoria monin eri keinoin ja luomaan yhteistyötä ja ymmärrystä eri osapuolien sekä maiden välille. Jerevanissa pyrittiin luomaan ikään kuin pienimuotoinen muutos- ja näkyvyysstrategia tälle ohjelmalle. Samaan tapaan Change Agents-projekti edustaa tällaista muutos- ja näkyvyysstrategiaa koko kansainvälisen liikkeen tasolla. Ensimmäinen Peace Work Instutute seminaari järjestettiin Istanbulissa lokakuussa 2012, nyt vuorossa oli toinen tapaaminen Jerevanissa ja kolmas kokoontuminen on Strasbourgissa joulukuussa Seminaarit muodostavat jatkumon ja osallistujat ovat pääasiassa samoja jokaisessa seminaarissa. Monet olivat tämän toiminnan ohella myös omien maidensa muutosagentteja. Seminaarien tarkoituksena on ollut kouluttaa ja kasvattaa erityisesti Kaukasuksen konfliktialueilla elävien nuorten vaikuttajien kapasiteettia toimia NMKY-työssään, luoda maa-, kulttuuri- ja poliittiset rajalinjat ylittäviä kontakteja ja ystävyyssuhteita sekä saavuttaa näkyvyyttä projektille. Näiden lisäksi seminaarissa suunniteltiin myös käytännön yhteistyötä, joka jatkuu tapaamisten välillä. Viikon aikana kävimme läpi monia erilaisia aiheita, joista erityisesti Digital Activism toimi kantavana teemana päivästä toiseen. Näissä sessioissa käsiteltiin lukuisia erilaisia mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media nykypäivänä tarjoaa niin aktiiveille, yleisesti rauhantyölle kuin järjestösektorillekin. Pohdimme digitaalisen aktivismin merkitystä tärkeänä ruohonjuuritason työnä sekä näkyvyyden lisääjänä. Kävimme läpi erilaisia esimerkkejä muun muassa Arabikeväästä erilaisiin kapeampiin kampanjoihin. Sosiaalisessa mediassa onnistuneesti toimiminen nähtiin parhaimmillaan poliittisen ja sosiaalisen muutoksen edesauttajana. Viikon aikana työskenneltiin paljolti pienryhmissä ja näissä ryhmissä suoritimme käytännön harjoittelua muun muassa luomalla tilejä ja tuottamalla uutta sisältöä eri foorumeille kuten Facebookkin, Twitteriin ja YouTubeen. Samalla yritimme Suomen tiimin kesken pohtia, mikä olisi paras keino muutosagenttiohjelman tavoitteiden saavuttamiseen Suomessa. Lisää näkyvyyttä kaivattaisiin niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Suomessa NMKY:n rakenne vaatisi keskitettyä ja tehokasta toimintaa paremman viestinnän ja näkyvyyden puolesta sekä uuden Google-sukupolven tavoittamiseksi. Seminaarin aikana tarkastelimme myös eräänlaista muutosteoriaa, jonka kautta keskustelimme muutosagenttien roolista sekä suurista muutostavoitteista, jotka Maailmanliitto on lanseerannut. Lähestyimme kysymystä muutoksen synnyttämisestä kuka, mitä, miten ja miksi kysymysten kautta: tapahtuuko muutos massojen vai avainhenkilöiden tasolla, onko kyse yksilöiden asenteista vai päättäjistä, kuinka rauhanomainen kulttuuri syntyy ja kuinka se generoituu rajat ylittäviksi konkreettisiksi rauhantoimiksi? Tässä kohtaa huomioitiin muutosagenttien keskeinen rooli erilaisten sidosryhmien välillä. Tärkeimmäksi nousi kuitenkin kysymys miksi minkä takia NMKY tekee nykyistä työtään eli mitä sillä halutaan saavuttaa? Tärkeää on myös pohtia, missä ollaan nyt, mihin halutaan päästä ja miksi halutaan muuttua, jottei tekemistä keksitä vain tekemisen vuoksi. Esille nousi rauha ja nuorten hyvinvointi ensisijaisina itseisarvoina sekä NMKY:n kapasiteetti suurena kansainvälisenä organisaationa. Totesimme, että tehokkuusajattelu on muutosprosessissa välttämätöntä: toiminnan tehostaminen vaatii resurssien joustavaa mobilisointia ja järkevää kohdentamista. Tällä hetkellä resursseja tuhlaantuu tietyllä tapaa tuloksettomiin projekteihin. On tietenkin NMKY:n arvojen mukaista ja erittäin tärkeää tarjota rikasta ja monipuolista nuorisotoimintaa, joka ei suoranaisesti tähtää hyötyihin tai tuloksiin, mutta muutoksen saavuttamisen kannalta toimintaa tulisi priorisoida ja nuoria voimaannuttavia projekteja ja niiden hallinnointia tehostaa. Uuden suunnan ottaminen, näkyvyyden ja suuremman vaikuttavuuden tavoitteet ovat kuitenkin yhteisiä koko globaalille NMKY-liikkeelle. Tämä johtaa väistämättä kysymykseen, mitkä projektit ovat tärkeitä ja millä perusteilla resursseja kohdennetaan. On sisäisen arvioinnin paikka pohtia arvojen, näkyvyyden ja tulosten merkitystä sekä toisaalta niiden keskinäisriippuvaisuutta. Loppuviikosta teemoihin saatiin yhä enemmän käytännönläheisyyttä, kun pureuduimme lähemmin rauhantyön eri alueisiin ja konfliktien eri muotoihin. Konflikteja on monenlaisia piilevistä ja kytevistä avoimiin ja näkyviin kiistoihin. Samoin tasoja on monia pienemmistä kiistoista aina sodankäyntiin asti. Kävimme läpi erilaisia esimerkkejä kustakin osallistujamaasta ja paikalla oli myös namikalaisia maista, joissa on avoimia ja vakavia konflikteja käynnissä. Esimerkiksi Turkissa oli juuri käynnissä suuret, ajoittain väkivaltaisetkin mielenosoitukset hallitusta vastaan. Myös vanha selvittämätön kiista 1900-luvun alun kansanmurhista Armenian ja Turkin välillä aiheuttaa hankaluuksia ja on sulkenut maiden välisen rajan, jonka vuoksi turkkilaiset osallistujat joutuivatkin matkaamaan paikan päälle Georgian kautta. Myös Georgian ja Venäjän välillä on ollut omat ongelmansa, jotka kärjistyivät aina sotatilaksi asti vuonna Kenties tuntemattomuudessaan yllättävin konflikti löytyi kuitenkin Armenian ja Azerbaidzhanin välissä sijaitsevalta Vuoristo-Karabahin alueelta. Alue sijaitsee pääasiassa Azerbaidzhanin alueella mutta on armenialaisten miehittämä. Vuoristo-Karabah on julistautunut itsenäiseksi, mutta mikään valtio ei ole tunnustanut sitä ja Armenia ja Azerbaidzhan eivät pääse sopuun, kenelle alue kuuluu. Alueiden rajoilla vaihdetaan yhä laukauksia lähes päivittäin ja tulitaukoa rikotaan räikeästi. Konflikti on elänyt eri muodoissaan aina Neuvostoliiton hajoamisesta asti. Vuoristo-Karabahin tilannetta käsitellessämme nousi esiin paikallisen NMKY:n yhteistyö presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiative organisaation kanssa. Monet tiesivät Ahtisaaren ja hänen järjestönsä toiminnasta ja häkellyttävältä tuntuikin, että me suomalaiset emme tienneet konfliktista saatti CMI:n työstä alueella ja paikallisen NMKY:n kanssa! Tämä oli mielestämme hyvä esimerkki siitä, kuinka liikkeen sisäinen viestintä toimii. Tietenkään kaikesta ei voida tiedottaa, vaan on priorisoitava ja mietittävä, mistä erityisesti jäsenien halutaan olevan tietoisia. Koimme kuitenkin, että juuri tämänkaltaiset seikat ovat omiaan lisäämään arvostusta NMKY:tä kohtaan. Tätä kautta NMKY voi näyttäytyä nuorelle muunakin kuin koripalloseurana tai partiolaisyhteisönä ja muodostaa laajan, arvostetun kansallisen ja kansainvälisen kansalaistoiminnan viitekehyksen. Tieto lisäisi siis arvotusta, joka luo puolestaan sitoutumista ja pysyvyyttä. Pysyvyys ja jatkuvuus luovat kasvattavat liikkeemme vaikutusvaltaa ja lisäävät sen näkyvyyttä. Konfliktien eri osapuolia edustaneet osallistujat suunnittelivatkin yhteisiä projekteja, jotka voisivat luoda yhteistyötä, ymmärrystä ja rauhanomaista ilmapiiriä alueille. He saivat vinkkejä rahoitukseen, yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja muihin työkaluihin liittyen. Mukana oli myös Change Agents ohjelman yksi Euroopan koordinaattoreista, Gerard Tosserams. Viikko Jerevanissa tarjosi Gerardin ja muiden muutosagenttien kanssa verkostoitumista ja mielipiteiden vaihtoa sekä Peace Work Instutute ohjelmasta, mutta erityisesti Change Agents projektista. Koimme keskustelun tärkeänä ajatusten herättelijänä ja uusien perspektiivien tarjoajana, ja samalla omien näkemyksiemme vahvistajana. Yllätykseksemme monet muiden maiden muutosagenteista olivat NMKY:n palkallisia, kokopäiväisiä työntekijöitä. Heillä on näin mahdollisuus ja toisaalta myös odotukset osallistua kaikkiin tapaamisiin ja koulutuksiin ja monet ihmettelivätkin, miksi me suomalaiset emme osallistuneet Norjassa järjestettyyn tapahtumaan tai pääsemmekö Peace Work Instituten seuraavaan seminaariin Strasbourgiin joulukuussa. Suomen muutosagenteilla on tähän asti ollut varsin hyvä edustus eri tapahtumissa ja tahdommekin kiittää sen mahdollistamisesta ja luottamuksesta niin paikallisyhdistyksiämme kuin Suomen NMKY-liittoakin. Toivottavasti pystymme jatkamaan tätä aktiivista linjaa jatkossakin! Muutosagenttien näkökulmasta reissussa korostuivat juuri muutosprojektin tavoitteet yhtenäisemmästä globaalista liikkeestä, suuremmasta näkyvyydestä ja niiden kautta suuremmasta vaikuttavuudesta. Pohdimmekin paljon näitä teemoja keskenämme myös vapaa-ajalla. Esimerkiksi sisäinen viestintä on keskeinen ongelma Suomen NMKY:ssä: tieto erilaisista projekteista, tilanteista, ajankohtaisista tapahtumista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista ei kulje parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälisiä mahdollisuuksiakin on paljon, kun niitä vain löytäisi, hyödyntäisi ja niistä tiedotettaisiin. NMKY:n verkkonäkyvyys on niin paikallisella kuin kansallisella tasolla melko olematonta ja nettisivujen sisältöön ja laatuun tulisi panostaa. Mielenkiintoinen esimerkki uudenlaisesta verkkoviestinnästä oli englantilaisten namikalaisten pitämä blogi. Voisiko tämänkaltaisia toimia harkita myös Suomessa esimerkiksi uusien ja vanhojen finymcalaisten kesken kiertävä bloggausvuoro ei olisi mahdoton idea. Tietenkään kaikki ei ole yksiulotteisesti uudesta viestintästrategiasta kiinni, mutta se on ehdottomasti yksi avaintekijöistä liikkeen uutta suuntaa pohdittaessa. Viikko Jerevanissa oli kaiken kaikkiaan antoisa elämys, josta tarttui mukaan uusia ystäviä, kontakteja ja ajatuksia. Monet näistä uusista tutuista näimmekin pian uudestaan Prahassa ja toivottavasti seuraavan kerran Strasbourgissa! Muutosagentit Milla Mäkinen (HNMKY) Roope Korhonen (TaNMKY)

4 Ykkösketju 4 Roope Korhonen (keskellä) edustaa Suonea ESY:ssä. Euroopan NMKY:n urheiluväki kokoontui jälleen Litomysl:ssä Euroopan NMKY:n liikuntatoiminnasta vastaava ohjelmaryhmä ESY järjesti perinteisen urheiluseminaarin syyskuussa päivä Euroopan NMKY:n koulutuskeskuksessa ja syksyisen kauniissa Tšekin Litomysl:ssä. LLitomysl on tunnettu UNESCOn maailmanperintöluetteloon kuuluvasta linnasta, jonka vieressä sijaitsee maailmankuulun säveltäjän Bendřich Smetanan synnyinpaikka ja vanha olutpanimo. Tämän jo joskus raunioiksikin ehtineen rakennuksen on Euroopan NMKY kunnostanut omaksi hienoksi koulutuskeskukseksi. ESY järjesti paikalla jo kymmenennen urheiluseminaarin. Suomesta matkasi seminaariin tänä vuonna neljän hengen joukko. Mukana matkassa olivat Roope Korhonen ja Otto Vainio Tampereelta sekä Oona Vilkman Vantaalta. Osallistujista Otto ja Oona ottivat tapahtumaan osaa FY4 ryhmän kautta. Paikalla oli kaikkiaan 24 osallistujaa seitsemästä eri maasta. Osallistujat tulivat Suomesta, Ruotsista, Makedoniasta, Ukrainasta, Tanskasta ja Saksasta ja Italiasta. Seminaarin koulutuksellinen sisältö koostui Euroopan NMKY:n eri rakenteiden tunnistamisesta ja NMKY:n tarjoaman liikunnan, urheilun ja liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Koska seminaari on tarkoitettu lähinnä eri NMKY:n liikunta-alan toimijoille, valmentajille ja työntekijöille käytimme seminaarissa runsaasti aikaa myös keskustellen NMKY:n arvoista ja toiminnan periaatteiden suhteessa NMKY:n järjestämään liikuntatoimintaan sekä niiden näkymisestä päivittäisessä liikuntatoiminnassa. Seminaarissa on myös kaikilla kansallisuuksilla mahdollisuus esittää omia toimintojaan, tilastoja, projekteja ja tietenkin tekijöitä. Juuri tämä vaihe onkin saanut pidetyissä seminaareissa parasta palautetta. Kuullaan mitä muissa maissa tehdään ja kuinka suurella volyymilla namikat toimivat. Koska kyseessä oli urheiluseminaari, aikatauluun oli tietenkin mahdutettu myös yhteisiä liikuntatapahtumia. Perjantaipäivä oli varattu sisäliikun- nalle, jonka aikana pelasimme mm. eräänlaista variaatiota Suomalaisesta pesäpallosta. ESY:n ohjausryhmä kokoontui Yksi osa perinteistä seminaaria on ESY:n johtoryhmän kokous. Kokouksessa Suomesta oli äänivaltaisena läsnä Timo Sinervo. Kokouksessa hyväksyttiin tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ohjelmaryhmän suomalaisedustus muuttuu, kun Tampereen NMKY:n Roope Korhonen valittiin Suomen edustajaksi ohjausryhmään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. ESY:n vuosi 2013 on ollut erittäin aktiivinen. Kaikkiaan kuudessa eri tapahtumassa on ryhmän toiminta ollut esillä. Suurin yksittäinen tapahtuma oli namikalajien yhteinen EM-turnaus Malmössä. Tämä tapahtuma kokosi yhteen yli 750 osallistujaa. Lisäksi olimme ohjelmaryhmänä mukana Praha Love2Live tapahtumassa, josta liikunnan ja urheilun osuus on saanut paljon positiivista palautetta. ESY jatkaa toimintaansa ohjausryhmän kokouksella huhtikuussa Tanskassa. Erittäin aktiivisen vuoden 2013 ohjelmaryhmä järjestää vuonna 2014 vain salibandy:n NMKY-turnauksen ja urheiluseminaarin, jonka pitopaikka on vielä auki. Timo Sinervo

5 5 Prahan Love2Live festivaali Myrskyn silmässä Kolmannen kerran järjestetty Euroopan NMKY:n suurtapahtuma Love2Livefestivaali tarjosi viikon verran vauhtia ja vaarallisia tilanteita kesäisessä Prahassa. Tapahtuma-alueena oli jo viiden vuoden takaa tuttu Vystavisten puisto Holesovicen kaupunginosassa. Viikon aikana alueella vieraili yli 6000 nuorta osallistujaa yli 70 maasta viideltä mantereelta. Pääpaino oli eurooppalaisissa nuorissa, mutta lisää väriä tapahtumaan toivat kaukaiset ryhmät maapallon toiselta puolelta. Oman mausteensa soppaan toivat myös kovat myrskyt, joiden takia tapahtuma-alue jouduttiin muutamaan kertaan evakuoimaan. Suuremmilta loukkaantumisilta kuitenkin säästyttiin ja ohjelmakin pystyttiin viemään pieniä viivästyksiä lukuun ottamatta maaliin asti. Suomen delegaatio Suomesta Prahaan matkusti 240 innokasta osallistujaa. Jäsenyhdistyksistä mukana olivat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Vantaan, Kälviän, Lahden, Hartolan NMKY:t ja KFUM. Suomen NMKY:n Liittohallituksen edustajatkin vierailivat tapahtumassa tarkastamassa tilanteen. Suomen joukkue majoittui maailman suurimman stadionin Strahovin kupeessa.tällä kerralla onnistuimme saamaan kaikki suomalaiset samaan hostelliin, mikä lisäsi entisestään hyvää ryhmähenkeä suomalaisten keskuudessa. Love2Live Festivaaleja oli pyritty uudistamaan osallistujalähtöisemmäksi, jossa olikin onnistuttu melko hyvin. Tarjolla oli yleisohjelman lisäksi paljon erilaisia räätälöityjä osallistumismahdollisuuksia, joista mainittakoon partio-henkinen Outdoortech ja musikaali Life spells L-O-V-E. Aamuisin oli mahdollisuus osallistua johtajakoulutukseen ja muutosagenteille oli järjestetty omaa ohjelmaa. Maailmanliiton valitsemat muutosagentit olivat saapuneet Prahaan sankoin joukoin. Yhteensä heitä oli paikalla kaksisataa. Yleisohjelmassa oli tarjolla kaikki mahdolliset NMKY-toiminnan muodot. Suomalaiset olivat vahvasti esillä musiikkija urheilupuolen tapahtumissa. Urheiluliiton toiminnanjohtaja Timo Sinervo toimi koko tapahtuman liikunnan ja urheilun linemanagerina ja hänen mietteitään voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Helsingin NMKY:n Yökoripallo oli mukana Olsi Markon johdolla ja koripallo olikin yksi tapahtuman suosituimmista aktiviteeteista. Musiikkipuolella Suomea edustivat ansiokkaasti Pirkanmaan musiikkiopiston orkesteri ja Turun NMKY:n Tähdet kertovat kuoro. Molemmat ryhmät esiintyivät festariyleisölle kaksi kertaa viikon aikana. Esitykset olivat hyvin yleisöön meneviä ja intoutuipa festariyleisö osallistumaan PMO:n letkajenkkaankin keikan jälkeen. Musiikkipuolelle toi myös oman panoksensa HNMKY:n Ella Tarvonen. Hän osallistui NMKY:n omaan talent-kilpailuun laulamalla Famen tunnusbiisin. Teemapuistojen konsepti oli muuttunut viime tapahtumasta. Maakohtaiset expo-teltat olivat historiaa ja niiden tilalle oli järjestetty kolme teemapuistoa Euroopan NMKY:n strategisten suuntaviivojen mukaan. Suomen NMKY:stä mukana esillä oli Menestyksen avaimet projekti. Pierre Jallow ja Roope Suonio esittelivät projektia pitkin viikkoa ja innostivat nuoria menestymään. Teltalla kävi kova kuhina ja projekti sai hyvää kansainvälistä näkyvyyttä. Workshopit kuuluvat melkein jokaiseen isompaan NMKY-tapahtumaan ja Prahassa niitä järjestettiin lukuisista eri aiheista. Oulun NMKY:n partiolaiset olivat aktiivisesti järjestämässä erilaisia kisoja ja partiotaitoworkshoppeja. HNMKY:n edustajat järjestivät toimintakeskushankkeen puintia ja EOTN:n uudelleen herättämistä käsittelevät workshopit. City-päivä Keskiviikkona järjestetty City-päivä toi hieman vaihtelua viikon ohjelmaan. Tapahtuma-alueen portit aukesivat myöhemmin ja päivä vietettiin tutustumalla Prahaan hieman tarkemmin. Ympäri kaupunkia oli järjestetty toimintapisteitä, jotka olivat sijoitettu NMKY:n toimitalon, Petrin-tornin, NMKY:n Dixie- nuorisoklubin ja Vítkov Memorialin luokse. Ryhmät saivat kiertää paikkoja vapaasti ja osallistua erinäisiin aktiviteetteihin. Lopuksi kokoonnuttiin Jana Kuva: Vantaan NMKY ry Palacha-aukiolle juhlimaan 40-vuotiasta Euroopan NMKY:tä musiikki- ja tanssiesityksin. Helle helli juhlijoita ja jääpalat olivat erittäin kysyttyjä vilvoittajia. Impact day Festarit olivat erittäin onnistuneet ja yleinen palaute on ollut pääosin positiivista. Festivaalien henkeä pyritään vaalimaan järjestettävällä impact day:llä vaikutus päivällä. Ideana on järjestää mukana olleissa paikallisyhdistyksissä Prahaaiheista toimintaa. Jokainen yhdistys voi itse muokata päivästä haluamansa kaltaisen, mutta toive on, että Euroopan NMKY:n strategian mukaisia aiheita käsiteltäisiin jollain asteella. Aihealueet ovat: Rauha, oikeudenmukaisuus ja demokratia, terveelliset elintavat ja kristillisyys. Euroopan NMKY ohjeistaa vielä tarkemmin aiheesta hyvissä ajoin ennen ajankohtaa. Kysymys, joka varmasti nousee monen Prahan kävijän mieleen on, järjestetäänkö festivaali myös viiden vuoden päästä. Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa puolesta tai vastaan, sillä tapahtuman arviointi on vielä kesken. Isojen festareiden järjestäminen on aina suuri ponnistus, eikä taloudellisia reunaehtojakaan voida jättää huomioitta. Suomen NMKY:n puolesta suuret kiitokset kaikille osallistujille ja sidosryhmille, jotka omalla panoksellaan saivat aikaan hienoja Praha-muistoja! Risto Koikkalainen

6 Ykkösketju 6 Aivomyrskystä u Euroopan NMKY:n pääsihteeri lupasi vuonna 2008 Praha Real Life tapah den tapahtuman merkeissä. Minulle aukesikin vuoden 2011 lopussa mah tiota. Jokainen Euroopan NMKY:n ohjelmaryhmä sai nimetä omat edusta ESY:n (European Sport YMCA) kautta tapahtuman liikunta- ja urheiluosuu Alku Ensimmäinen suunnitteluforum tapahtuman tiimoilta järjestettiin Prahassa marraskuussa Tapaamiseen osallistuivat eri alojen vastaavat henkilöt ja festivaalin ohjausryhmä sekä palkattu henkilökunta. Festivaalipäällikkönä oli juuri aloittanut vuonna 2008 homman hoitanut Ian Luck Norjasta, ohjelmavastaavana toimi Pete Burki Sveitsistä ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Kerry Riley Skotlannista. Suuri osa ensimmäisen viikonlopun ohjelmasta oli tutustumista suunniteltuun festivaalikonseptiin ja teemaa kävimme läpi useilla eri ryhmätöillä ja ns. brainstorm menetelmällä. Vietimme myös valitulla festivaalialueella, eli expoalue WystaVista:ssa muutaman tunnin. Tapahtumapaikka oli sama kuin vuonna Alue vaikutti marraskuussa varsin ankealta, likaiselta ja ainakin itsestä tuntui, että suuren tapahtuman järjestäminen kyseisellä paikalla tulisi olemaan vähintäänkin haastavaa. Etenkin liikunnan järjestä- minen epätasaisella, kivikkoisella ja lasinsiruja sisältävällä alueella ei tuntunut houkuttelevalta. Urheilun taustalta katsottuna pidimme kuitenkin tärkeänä, että oma osuutemme on mukana aitojen sisällä muun NMKY-perheen mukana. Oma näkemykseni oli, että urheilun tulee nyt olla yksi keskeinen osa koko tapahtumaan. Viikonlopun aikana saimme kuitenkin hyvän pohjan suunnittelulle ja ajatuksen kokonaisprosessista. Vuoden 2008 tapahtuman osallistujamäärä oli n osallistujaa. Nyt tavoite oli Viikonlopun lopuksi allekirjoitimme ns. Linemanager sopimuksen ja sovimme kuhunkin toimintaan liittyvät talousraamit. Jatko Seuraava yhteinen kokoontuminen Prahassa tapahtui syyskuussa Tapahtumien välillä teimme monia ohjelman sisältöön liittyviä päätöksiä aikataulujen ja lajien suhteen sekä arviomme alustavasti tarpeen vapaaehtoisten määrästä. Toinen forum käsitteli pääasiassa ohjelmasisältöjä ja viikonlopun aikana kaikki linjajohtajat pitivät omat esitelmät ohjelmarakenteesta. Myös tämän viikonlopun aikana kävimme vierailulla tulevalla festivaalialueella, jossa ei ollut vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutoksia. Se oli kaikkinensa huonossa kunnossa, varsinkin urheilua ajatellen. Järjestävällä ydinryhmällä oli kuitenkin vankka usko siitä, että paikka on kunnossa kun tapahtuma alkaa. Viikonlopun aikana kävimme entistä yksityiskohtaisemmin läpi ohjelmasisältöjä ja tarpeita, mitä eri toimialat tarvitsevat. Tarpeiden, materiaalien, paikan, näkökulmien ja ajatusten kirjo oli luonnollisesti äärimmäisen suuri. Omat suurimmat huolenaiheeni olivat edelleen alueen maaperässä, joka oli heikossa kunnossa. Yhteistyötä Toisen forumin jäljiltä alkoi varsinainen ohjelman suunnittelu ja vapaaehtoisten nimeäminen. Jo aikaisessa vaiheessa sain kontaktin Yhdysvalloista. Heillä on kiinnostusta tulla mukaan, mielellään juuri urheiluosuuteen. Tämä oli mielestäni loistava lisäarvo sekä meidän osuudelle että koko tapahtumalle. Pidimmekin Chicago Y:sta Andrea Lee:n ja New York:sta Sam Cohain:n kanssa aiheesta useita skype-palavereita. Palavereissa kävimme läpi varsin yksityiskohtaisesti heidän tarpeitaan, ohjelmatoiveita ja mahdollisuuksia. Lisäksi Yhdysvaltojen Y-liike halusi lahjoittaa suuren määrän urheilumateriaalia tapahtumalle. Yksi laji, jonka he halusivat ehdottomasti esitellä oli peli nimeltä Gagaball. Yhden pelikentän sijaan he toivat paikalle kaksi kenttää. He olivat valmiit tuomaan paikalle kentät ja pallot sekä johtamaan ja esittelemään peliä. Uskallankin väittää, että juuri Gagaball oli yksi tapahtuman hittejä. Koska heillä ei ollut suurta kiinnostusta lähteä viemään kenttiä takaisin kotimaahan kävikin niin, että toinen kentistä mat-

7 7 ukkosmyrskyyn Praha tapahtuman kuvat Vantaan NMKY ry htuman loppupuheenvuorossa yleisölle, että vuonna 2013 tavataan uuhdollisuus ottaa osaa Praha 2013 prosessiin osana järjestävää organisaaajat vastaamaan osaltaan tarjottavasta ohjelmasta ja näin minusta tuli uden linjajohtaja - Linemanager. kasi tapahtuman jälkeen Harvaan ja toinen Pelliin. Kevään ja alkukesän aikana saimme vahvistettua oman urheiluorganisaatiomme, johon kuului vapaaehtoisia toimijoita lopulta Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Macaosta, Ukrainasta ja Yhdysvalloista. Ohjelma sisälsi katukorista, lentopalloa, jalkapalloa, sählyä, yogaa ja ns. Amerikkalaisia pelejä kuten Gagaball, Picleball, Basegame jne. Lisäksi pidimme omaa ESY:n infopistettä. Viimeinen visiitti paikalle ennen festivaalia tapahtui kesäkuussa 2013 yhdessä NC Risto Koikkalaisen kanssa. Paikka oli edelleen alkuperäisessä kunnossa ja huoli hiipi kirjaimellisesti puseroon. Lopullisia käytännönjärjestelyitä tehtiin koko kesän 2013 aikana varsin aktiivisesti. Oman haasteen toi ohjelmakohtainen infrastruktuuri. Omalla kohdallani varsinkin katukoripallo, johon sopivaa alustaa ei meinannut löytyä. Myös eri pelipaikat olivat edelleen vähintäänkin haastavassa kunnossa. Löysimme kuitenkin asioille ratkaisut, sopivat paikat ja olimme valmiit itse tapahtumaan. Love2Live Festivaalialueella kahden päivän uurastuksen jälkeen oli paikka kokonaisuudessaan valmiina ottamaan osallistujat vastaan sunnuntaina klo paikallista aikaa. Vaikka osallistujatavoitteesta jäätiin merkittävästi, ja vaikka ohjelmaa oli jouduttu muokkaamaan myös liikunnan osalta, aukesivat portit ja tunnelma oli korkealla.kaikki lajit ja suorituspaikat täyttyivät nopeasti. Samalla tuuli yltyi ja festivaalialueelle iski todella kova ukkosmyrsky. Osa teltoista pysyi paikalla ja osa ei. Väki evakuoitiin ruokailuhalliin. Onneksemme suurilta vahingoilta vältyttiin. Myrskyn voimakkuus aiheutti kuteinkin sen, että viralliset avajaiset ja loppuillan ohjelma jouduttiin perumaan ja siirtämään seuraavaan iltaan. Samalla ohjelmaa jouduttiin muokkaamaan. Myrsky rikkoi yhden suurista teltoista, jossa oli tarkoitus olla osa koulutuksesta ja teemaesittelyistä. Siirsimme sählypaikan yhdestä teltasta ulos alueen ylätasanteelle. Tämä oli sinänsä hyvä asia, koska suunnittelujen alusta asti olin halunnut kyseisen alueen urheilun käyttöön. Viikon aikana alue evakuoitiin vielä kahdesti, tiistaina ja perjantaina. Turvasuunnittelussa olikin otettu huomioon lähes kaikki mahdollinen mitä tämän tyyppisessä massatapahtumassa voi tapahtua, kaikki, paitsi voimakkaat ukkosmyrskyt. Muuten viikko sujui koko tapahtuman osalta hyvin. Liikunnan ja urheilun osuus mukaan luettuna. Aikatauluja ja vapaaehtoisten työvuoroja jouduttiin muokkaamaan lähes päivittäin, samoin korjaamaan mm. rikkoontuneita koritelineitä (näissä ei ollut donkkirautaa!). Kaikkiaan saimme osaltamme hyvää palautetta ja koko ESY:n ryhmälle tapahtuma oli menestys. Yksi suurimmista hiteistä oli yökoris, jota Helsingin NMKY:n porukka oli Olsi Markon johdolla vetämässä. Tästä työstä suuri kiitos Helsingin porukalle. Tapahtuman jälkeen meillä oli vielä mahdollisuus tukea eri maiden NMKY:ta jakamalla kaikki käytetyt urheiluvälineet eteenpäin. Materiaalia lähti muun muassa Slovakiaan, Tšekkeihin, Unkariin, Ukrainaan, Sloveniaan ja Moldovaan. Osaltani suuri kiitos kaikille mukana olleille vapaaehtoisille ja osallistujille. Toivottavasti viihdyitte. Ja ennen kaikkea kiitos Urheiluliiton johtokunnalle, joka mahdollisti osaltani työskentelyn tapahtuman hyväksi. Raportoi, Timo Sinervo Sport linemanager YE festivals Love2Live 2013

YKKÖSKETJU.GR13. 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU.GR13. 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti YKKÖSKETJU.GR13 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Prahan festivaalipuisto Vystaviste kesällä 2013 Tässä numerossa: Euroopan NMKY:n yleiskokous, YES- seminaari ja Muutosaganttikoulutus Suomen

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014. 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014. 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti YKKÖSKETJU.GR13 4/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liitot toivottavat Rauhallista Joulua ja Siunausta vuodelle 2014 Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi Ykkösketju

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Tampereen NMKY ry:n jäsenlehti 3/2013. s.6 Matkatunnelmia Prahasta. s.10 C-poikien. mukana Ruotsissa

Tampereen NMKY ry:n jäsenlehti 3/2013. s.6 Matkatunnelmia Prahasta. s.10 C-poikien. mukana Ruotsissa Tampereen NMKY ry:n jäsenlehti 3/2013 s.6 Matkatunnelmia Prahasta s.10 C-poikien mukana Ruotsissa Toimisto Palveluajat: ma, ke, to 9 15, ti 12 15, pe 9 12 Osoite: Hämeenpuisto 14 F, 33210 TRE Puh 3124

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2011 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2011 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Y-nuorten kansainvälinen foorumi 3 Yhteispohjoismainen nuorisoleiri Tanskassa 4 120 vuotta - eikä suotta - Jyväskylän NMKY 120-vuotta 5 Erämaan ensikertalainen 6 Media skills -koulutus Ukrainassa 7 ESG:n

Lisätiedot

Ykkösketju. Sivu 8. NRO 2 / 2009 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

Ykkösketju. Sivu 8. NRO 2 / 2009 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Sivu 8 General Assembly Saksan Dasselissa 3 Ajassa ja aatteessa 4 Liittopäivät Kälviällä 6 Namika Lahdelle koripallomestaruus 8 Henkilökuvassa Juha Vuorio 10 Ykkösketju NRO 2 / 2009 - Suomen NMKY:n Liittojen

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Pilkahduksia NMKY:n Maailmanliiton kokouksesta Hong Kongista 4 ESY:n seminaarissa Litomyslissä 9 ESG:n johtajakoulutus ja seminaari Romaniassa 11 Lähivisiitti toisenlaiseen maailmaan ja Marc Chagallia

Lisätiedot

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti 3/2007 Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Taitto Petri Hollmén / petri.hollmen@ukkopekka.fi Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2007 ilmestyy joulukuussa.

Lisätiedot

.GR13 WWW.YMCA.FI. Ykkösketju. NRO 2 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

.GR13 WWW.YMCA.FI. Ykkösketju. NRO 2 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti WWW.YMCA.FI EUROOPAN NMKY:N YLEISKOKOUS/GA 11. 16.5.2010 3 NÄKY KOKONAISUUDESTA -PROJEKTI 6 FINYMCA 3 8 GAMBIALAISET YSTÄVÄMME 10 KATSAUS KORIPALLOKAUTEEN 2009-2010 11 KV-TAPAHTUMIA NUORILLE TAKAKANSI.GR13

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. 1/2014 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti. Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi .GR13

YKKÖSKETJU. 1/2014 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti. Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi .GR13 YKKÖSKETJU.GR13 1/2014 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi Ykkösketju 2 Koti Namikalla Tässä numerossa: Nuorten Gambia 2014 3 Gambiassa nähtyä ja

Lisätiedot

cisvari Arvokeskustelu

cisvari Arvokeskustelu cisvari CISV Suomen jäsenlehti 2009 innostus yhteistyo Arvokeskustelu Esittelyssä CISV:n arvot ja maaginen CISV-henki! Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Asiaa pohtivat cisvarit ja SPR:n aktiivit.

Lisätiedot

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011 Pirkanmaan Nuorkauppakamarin tiedotuslehti 1/2011 Sisällysluettelo 3 PINKK ei ole väri 4-5 Kuvia alkuvuoden tapahtumista 6 Kohokohtia ja kantapään opetuksia 8 Aluejohtajan tervehdys 9 NP:n tervehdys 10

Lisätiedot

NNKY KFUK. NNKY vietti järjestöpäivää Jyväskylässä Ekumeeninen Euroopan kirkkojen konferenssi Att vara kvinna i det heliga kyrkorummet - del III

NNKY KFUK. NNKY vietti järjestöpäivää Jyväskylässä Ekumeeninen Euroopan kirkkojen konferenssi Att vara kvinna i det heliga kyrkorummet - del III M Itella Oyj 4/2009 NNKY vietti järjestöpäivää Jyväskylässä Ekumeeninen Euroopan kirkkojen konferenssi Att vara kvinna i det heliga kyrkorummet - del III NNKY KFUK Kuva: Pirjo-Liisa Penttinen. Lyonissa,

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund Järvenpää extra - rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Paul Raja-aho: Seurakunta kasvaa ja voi hyvin

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/2013

Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/2013 Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/2013 Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 2/2013 Meitä on moneen junaan 3 Puheenjohtajalta 4 Senaattorinurkkaus 6 Paremmaksi pomoksi 8 Myynnin myytinmurtajat

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi. Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen

Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi. Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen 2/2009 Päätoimittaja Kadetti Juha Puurunen kalpa@kadettitoverikunta.fi Ulkoasu Kadetti Aki Säkkinen Toimituksen osoite Maanpuolustuskorkeakoulu Kadettitoverikunta / KALPA PL 7 00861 Helsinki Sa n a h

Lisätiedot

Itella Oyj. Maailmanlaaja NNKY. Anna-Kaisa Ikonen: Naisverkostossa on voimaa Väkivallaton viikko: Vahva ei lyö Ett liv efter 85.

Itella Oyj. Maailmanlaaja NNKY. Anna-Kaisa Ikonen: Naisverkostossa on voimaa Väkivallaton viikko: Vahva ei lyö Ett liv efter 85. M Itella Oyj Maailmanlaaja NNKY Anna-Kaisa Ikonen: Naisverkostossa on voimaa Väkivallaton viikko: Vahva ei lyö Ett liv efter 85 Anne Lagerstedt PÄÄKIRJOITUS Kirkkojen Maailmanneuvoston pääsihteeri Sam

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

Ykseyttä etsivä yhteisö

Ykseyttä etsivä yhteisö piispan palsta Ykseyttä etsivä yhteisö V iime vuosina on seurakunnissa laadittu strategioita. Aika näyttää, miten niiden valossa tullaan tosiasiassa suuntautumaan. Mutta jo niiden laatiminen on ollut hyvä

Lisätiedot

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista 2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista PÄÄKIRJOITUS Mukava kohdata jälleen, hyvä lukijamme! Kesähelteiden alettua ja lomien lähestyessä

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

TERVEISIÄ GAMBIASTA TAKKU LIGGEYN

TERVEISIÄ GAMBIASTA TAKKU LIGGEYN TERVEISIÄ GAMBIASTA TAKKU LIGGEYN JA BUMSTEREIDEN MAASTA 3 MITÄ VOIMME OPPIA GAMBIALAISILTA 4 MITEN NUORISOTYÖTTÖMYYTTÄ VOISI VÄHENTÄÄ 5 TAKKU LIGGAY 2008-2010: SAAVUTUKSIA JA ONNISTUMISIA 6 ENGLANNINKIELINEN

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot

Armas Valste. Seura-Sanomat 2/2005

Armas Valste. Seura-Sanomat 2/2005 Armas Valste Seura-Sanomat 2/2005 Tahdolla tavoitteisiin MM-kisoissa Armas Valste 100 vuotta -juhlaseminaari 7.8. Ursan MM-ennusteita Suomalainen kolmiloikka Vanhanajan talkootyötä Veikkolassa MENESTYS

Lisätiedot

vjs sanomat Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa

vjs sanomat Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa vjs sanomat 18. vsk Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa 2010 VJS VJS - 40-40 vuotta yhdessä ja tunteella

Lisätiedot

SUSEL SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ HUMPPAVAARI TANSSINOPETTAJAKSI PAKINOI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN

SUSEL SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ HUMPPAVAARI TANSSINOPETTAJAKSI PAKINOI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN SUSEL SUOMEN SEURATANSSILIITON JÄSENLEHTI 1/2005 HUMPPAVAARI PAKINOI TANSSINOPETTAJAKSI AMMATTIKORKEAKOULUSTA ARTISTIHAASTATTELUSSA MIKKO MÄKELÄINEN SUURLEIRIN TUNNELMIA IKAALISTEN KYLPYLÄSSÄ www.susel.fi

Lisätiedot