valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN 15193-1"

Transkriptio

1 valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

2 Kansainvälistä energiapolitiikkaa Maapallon ilmastossa on aikojen kuluessa ollut vuoroin kylmiä ja vuoroin lämpimiä kausia. Nämä ovat osa luonnollista vaihtelua. Viimeisen sadan vuoden aikana ilmasto on lämmennyt ja YK:n ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastoon. Lämpenemisen syyksi katsotaan luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistuminen, joka johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden (öljy, hiili ja kaasu) käytöstä. Helmikuun 16. päivänä 2005 astui voimaan ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tähtäävä Kioton sopimus, jonka tarkoituksena on rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Päästöjen vähentämisvaatimukset koskevat ennen kaikkea maailman teollistunutta osaa. Suomi on yksi harvoista EU:n jäsenmaista, jossa on jo vuonna 2005 laadittu kattava ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. Viimeisin ehdotettu tavoite Euroopan Unionin jäsenmaille on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2005 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen alle Kioton sopimuksen päästötason. Päästöt ovat kuitenkin vuosittain vaihdelleet huomattavasti ja päästösarjasta on erotettavissa nouseva trendi. i Kasvihuonekaasut Kasvihuonekaasuihin luetaan mm. hiilidioksidi, metaani, ilokaasu ja halonit. Niillä kaikilla on erilainen elinaika ilmakehässä ja niiden tehokkuudessa pidättää lämpösäteilyä on isoja eroja. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan hiilidioksidi, CO2, ei voimakkuutensa, vaan yleisyytensä vuoksi. Hiilidioksidia muodostuu kaikessa palamisessa, ei pelkästään fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili ja kaasu) poltettaessa. Biopolttoaineiden polttamisessa vapautuvan hiilidioksidimäärän lasketaan sitoutuvan samassa määrin organismeihin, jotka syntyvät poltettujen tilalle. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan siis fossiilisten polttoaineiden polttaminen.

3 Fagerhult on energiataloudellisuuden edelläkävijä Valaistustekniikka on kehittynyt valtavasti viimeisten vuoden kuluessa ja Fagerhult on tämän kehityksen kärjessä. Fagerhult valmisti ensimmäiset elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet jo 1980-luvun alussa ja esitteli vuonna 1995 ensimmäiset T5-loistelamppuvalaisimet Hannoverin messuilla yhtä aikaa itse lamppujen kanssa. T5-panostus antoi samalla mahdollisuuden tehokkaampien heijastimien ja häikäisysuojien kehittämiseen. Valaisimiin kuuluvien komponenttien, kuten valonlähteiden, liitäntälaitteiden ja heijastinmateriaalien ominaisuudet ovat kehittyneet, samoin kuin tietämys tehokkaasta valon hallinnasta. Fagerhultin ratkaisu energiankulutuksen pienentämiseksi on kehittää energiatehokkaita valonlähteitä käyttäviä valaisimia sekä panostaa uusiin innovaatioihin, joista esimerkkinä voidaan mainita patentoitu r5-häikäisysuoja. Miksi tämä on niin tärkeää? Tuleville sukupolville jätettävä perintö on kaikkien vastuulla. Noin 90 % valaistusjärjestelmän ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Energian tuotanto ja jakelu kuormittavat ympäristöä. Fagerhult kantaa markkinajohtajana vastuuta ympäristöstä kehittämällä tehokkaampia valaisimia. Tämän päivän järkevä energiankäyttö on työtä tulevaisuuden ympäristön hyväksi. Toimistokiinteistön tarvitsemasta energiasta kuluu tyypillisesti % valaistukseen. Uusimmilla Fagerhult-valaisimilla voidaan valaistuksen energiankäyttö helposti puolittaa. Energiankulutusta voidaan pienentää edelleen uusien valonohjausjärjestelmien avulla. Fagerhult hyödyntää tässä parasta kulloinkin markkinoilla olevaa tekniikkaa. Ensimmäinen askel on otettu ja suunta on oikea. Valaistuksen energiankulutuksen pienentäminen tuottaa lisäsäästöjä, jos otetaan huomioon myös rakennusten jäähdytys- ja ilmastointitarpeiden pieneneminen. Uudenaikainen valaistus tarjoaa pelkän energiansäästön lisäksi monia ympäristöä hyödyttäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi uusien loistelamppujen polttoikä on elektronisella liitäntälaitteella pidempi, joten niitä vaihdetaan harvemmin. Lisäksi T5-lamppujen sisältämä elohopeamäärä on pienempi kuin vanhoilla loistelampputyypeillä. Energiatehokkaiden valaisinratkaisujen kehittämisen lisäksi yritys pyrkii pienentämään energian kulutusta myös tuotannossa. Fagerhult tekee aktiivista ja pitkäjännitteistä ympäristötyötä ja sen kolmella tehtaalla on ollut EMAS- ja ISO mukainen, sertifioitu ympäristöjärjestelmä jo vuodesta 1999.

4 Rakennusten energiatodistus Rakennusta tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa myyjän tai vuokranantajan on asetettava mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtäville voimassa oleva energiatodistus. Ote laista 487/2007 rakennuksen energiatodistuksesta Lain taustalla on rakennusten energiatehokkuutta koskeva EUdirektiivi (2002/91/EY), joka hyväksyttiin vuonna Direktiivin tarkoituksena on edistää energiatehokkuuden parantamista paikalliset olosuhteet huomioiden. Direktiivi on laadittu tehostamaan energiankäyttöä Euroopassa osana EU:n toimenpiteitä kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan Kioton sopimuksen täyttämiseksi. EU-direktiivin mukaan lähes kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksesta on laadittava energiatodistus. Todistuksen on sisällettävä tiedot rakennuksen energiankulutuksesta, sovellettavia vertailuarvoja ja suosituksia rakennuksen energiankäytön tehostamiseksi. Direktiivin mukaan rakennukset on luokiteltava ja kaikki käytetyt energiamuodot, päivänvalo, ilmastointi jne. on otettava huomioon. Rakennusten luokittelu ja laskentamenetelmään sisältyvät näkökohdat on mainittu direktiivin liitteessä. Direktiivi on toimeenpantu Suomessa säätämällä lait 487/2007 rakennusten energiatodistuksesta ja 489/2007 rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Lait on hyväksytty ja ne astuvat voimaan vuoden 2008 alussa. Lakia rakennusten energiatodistuksesta sovelletaan ennen lain voimaantuloa rakennettuihin rakennuksiin vasta vuoden 2009 alusta. Energiatodistus voidaan antaa erillisenä todistuksena tai osana isännöitsijäntodistusta. Rakennuksen tarvitsema energiamäärä arvioidaan luotettavien energiankulutustietojen perusteella tai lasketaan rakennusluvan yhteydessä laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon rakennuksen lämpöominaisuudet, lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelun, ilmanvaihdon ja ilmastointilaitteet sekä muissa kuin asuinrakennuksissa kiinteän valaistusjärjestelmän. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta (rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen taikka pääosin liike- tai palvelurakennuksen todistus neljä vuotta). Todistuksen antaa uusilla rakennuksilla pääsuunnittelija, energiakatselmusten yhteydessä katselmuksen suorittaja ja isännöitsijätodistukseen sisältyvän todistuksen osalta isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. 4

5 Rakennusten energiatehokkuus Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Direktiivin tarkoitus on edistää rakennusten energiatehokkuutta EU:n alueella ja siten Kioton sopimuksen mukaan vähentää ilmastoon vaikuttavia kaasupäästöjä. Samalla halutaan vähentää myös energian tuontia. Energiatodistus on vain osa direktiivin määräyksistä, mutta on kuitenkin se osa, joka vaikuttaa kiinteistönomistajiin eniten. Direktiivin liitteessä sanotaan, että energiankulutuksen laskennassa on otettava huomioon myös erilaisten näkökohtien myönteinen vaikutus. Esimerkiksi päivänvalon hyödyntäminen on valaistuksen kohdalla tällainen positiivinen tekijä. Pelkkä energiankäytön laskeminen ei siis riitä, vaan huomioon on otettava ilmasto ja paikalliset olosuhteet sekä sisäilmalle asetetut vaatimukset (valaistuksen osalta SFS-EN ) ja kustannustehokkuus. Energiatodistukset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vuokralaisten valintoihin. Jos energiatodistus osoittaa rakennuksen kuluttavan vähemmän energiaa, se lisää kiinnostusta vuokraukseen. Kukapa haluaisi vuokrata rakennuksen, jonka energiatehokkuus on todistetusti huono. Varsinkin, jos vuokra ei sisällä lämmitystä, lämmintä vettä tai valaistuksen kuluttamaa sähköä, vaan vuokralainen maksaa ne itse? Poikkeukset Kaikki rakennukset eivät kuulu direktiivin piiriin. Jäsenvaltiot voivat itse jättää soveltamatta vaatimuksia rakennuksiin, joita suojellaan virallisesti kaavalla, rakennussuojelulain tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaisella päätöksellä. Myös kirkot ja muut rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan, voidaan jättää määräyksen ulkopuolelle. Muut direktiivin ulkopuolelle jäävät rakennukset ovat väliaikaiset rakennukset (suunniteltu käyttöaika enintään kaksi vuotta), teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut maatilarakennukset, joissa energian tarve on alhainen tai joita käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus. Direktiivin ulkopuolella ovat myös asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan vuodessa sekä yksittäiset rakennukset, joiden pinta-ala on alle 50 m 2. 5

6 Direktiivi 2002/91/EY ja standardi EN EU-direktiivi Energy Performance of Buildings, 2002/91/EY (EY tarkoittaa Euroopan yhteisöjä) on jäsenmaita velvoittava ja siksi EU:n alueella olevien rakennusten energiankäyttö on selvitettävä. Direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat: a) Rakennusten kokonaisenergiatehokkuuden laskentamenetelmän yleistä kehystä b) Vähimmäisvaatimusten soveltamista uusien rakennusten energiatehokkuuteen c) Vähimmäisvaatimusten soveltamista sellaisten suurien olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuteen, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia d) Rakennusten energiasertifiointia (todistusta) e) Rakennusten lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöllisiä tarkastuksia sekä lämmitysjärjestelmän arviointia rakennuksissa, joissa lämmityskattilat ovat yli 15 vuotta vanhoja. Yhteisen laskentamenetelmän kehittämiseksi (kohta a yllä) luodaan yhteisiä standardeja. Erilaisia standardeja kehitetään rakennukseen kuuluvien eri järjestelmien energiankulutuksen laskemiseksi. Kiinteä valaistus on luonnollisesti tärkeä osa julkisten rakennusten energiankäyttöä. Sen arvioimiseksi on kehitetty LENI-indeksi (Lighting Energy Numeric Indicator) ja se ilmaistaan muodossa kwh/m 2 /vuosi. Suomessa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota valaistuksen asennettuun tehoon (neliömetriä kohti), mutta nyt painopiste siirtyy tehon käyttöön ajan kuluessa eli energiaan. Standardi, joka määrittää valaistuksen energiankulutuksen laskentametodin, on nimeltään EN : Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting. Standardi on hyväksytty helmikuussa 2007 ja sen painettu versio on saatavilla syksyllä Standardin rinnalla kehitetään tietokonepohjaista laskentatyökalua, jonka pitäisi olla valmiina vuoden 2007 loppun mennessä. Yhteiset standardit Työ uuden menetelmädirektiivin terveys-, turvallisuusja ympäristövaatimuksien määrittämiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien avulla tehdään Euroopan standardisoimiselimissä CEN, Cenelec ja ETSI. i CEN CEN tulee nimestä Comité Européen de Normalisation, eli Euroopan standardisoimiskomitea. CEN hoitaa käytännössä kaikkien teollisuussektoreiden standardisointeja. CENin toimipaikka on Brysselissä Belgiassa ja sillä on 28 jäsenmaata sekä kuusi liitännäisjäsenmaata. Standardien kehittämiseen osallistuu myös edustajia Euroopan komissiosta ja Eftasta. 6

7 EN LENI-luku valaistuksen vuosittaisen energiankäytön laskentaindeksi Standardi EN Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting määrittää harmonisoidun laskentamenetelmän kiinteän valaistuksen energiankäytölle erilaisissa rakennuksissa. Rakennuksen valaistuksen energiatehokkuus arvioidaan indeksillä, joka ilmoitetaan muodossa kwh/m 2 / vuosi (LENI). LENI-luku lasketaan koko rakennukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn energian vertailulukuna. Tällöin samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennusten energiankulutuksen vertailu on helppoa. Standardi esittelee tarkan ja pikalaskentamenetelmän LENI-luvun laskentaan sekä ohjeet valaistuksen energiankulutuksen mittaukseen. Standardia voidaan käyttää pohjana kansallisille suosituksille. Valaistuksen energiatehokkuuden mittari Valaistuksen energiankulutus ilmoitetaan LENI-indeksillä (Lighting Energy Numeric Indicator) ja merkitään muodossa kwh/m 2, vuosi. LENI lasketaan koko rakennuksen valaistukselle. Valaistuksen tulee samalla täyttää sisävalaistuksesta annetut voimassa olevat standardit ja suositukset (EN ) W kokonais on valaistuksen vuotuinen kokonaisenergiankäyttö Rakennuksen LENI-luku lasketaan kaavalla: LENI laskettu =W kokonais / A (kwh/m 2, vuosi) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. LENI-luku voidaan laskea kahdella menetelmällä Pikalaskentamenetelmää käytetään silloin, kun halutaan saada arvio koko rakennuksen vuosittaisesta energiankäytöstä. Menetelmää voidaan käyttää vain tietyissä yleisesti esiintyvissä rakennustyypeissä. Pikalaskentamenetelmää varten standardissa on taulukot, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Rakennustyyppejä ovat toimistorakennukset, oppilaitokset, sairaalat, hotellit, ravintolat, urheilutilat, liiketilat sekä tuotantotilat. Pikalaskentamenetelmässä oletetaan lepokulutukselle vakioarvo 6 kwh/m 2 vuodessa ja sitä tulee käyttää soveltuvissa kohteissa. Tarkka laskentamenetelmä mahdollistaa energiankäytön tarkan määrittämisen, sillä se perustuu jokaisen huoneen todellisiin arvoihin. Koska tarkka laskentamenetelmä perustuu todellisiin arvoihin, sen tuottama LENI-luku on alhaisempi kuin pikalaskentamenetelmällä saatu arvo. Tarkkaa laskentamenetelmää voidaan käyttää kaikentyyppisten rakennusten arviointiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tarkalla menetelmällä voidaan laskea valitun ajanjakson (ei pelkän vuoden) energiankäyttö, mikäli käytössä on tiedot työntekijöiden läsnäoloajoista ja tilojen päivänvalon saannista. Seuraavan aukeaman esimerkissä olemme käyttäneen tarkkaa menetelmää. LENI=(W valaistus /A) + 6 kwh/m 2, vuosi LENI=(W valaistus + W lepokulutus )/A kwh/m 2, aika* * Tarkassa laskentamenetelmässä voidaan käyttää vuosi-, kuukausi- tai tuntiperustetta. 7

8 EN Valaistuksen energiankäytön laskenta tarkalla menetelmällä Valaistukseen kuluva kokonaisenergia lasketaan seuraavan kaavan mukaan ja ilmoitetaan muodossa kwh/vuosi: W kokonais =W valaistus + W lepokulutus W valaistus rakennuksen valaistuksen käyttöön kuluvan energian arvioitu määrä tietyn ajanjakson aikana. Laskelmaan otetaan kaikki valonlähteet ja toimilaitteet. W lepokulutus arvioitu energiamäärä, mikä kuluu siitä huolimatta, että valaistus on sammutettuna. Energia, jonka valmiustilassa olevat liitäntälaitteet ja valonohjausjärjestelmä sekä turvavalaisimien akkujen lataaminen käyttävät. Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen tehonkulutukseen W valaistus? W valaistus arvoon vaikuttavat seuraavat tekijät on asennettu kokonaisvalaistusteho tilassa tai vyöhykkeellä, mitattuna watteina (P n = P i ). on korjauskerroin, joka huomioi valovirranaleneman aiheuttaman ylimitoituksen kompensoitumisen vakiovalojärjestelmällä. F C arvoon vaikuttavat: - alenemakerroin (β) - huoltosuunnitelma. Vakiovalojärjestelmällä F C =(1+alenemakerroin)/2, muuten vakioarvo 0.9. on korjauskerroin päivänvalon saatavuudelle. F D suhteuttaa valaistustehon käytön päivänvalon saantiin rakennuksen sisällä. F D arvoon vaikuttaa: - päivänvalokerroin (sijainti, päivänvaloalueiden osuus) - valaistusvoimakkuus - ohjausperiaate. on työtekijöiden läsnäoloon perustuva korjauskerroin. F O suhteuttaa valaistustehon käytön työntekijöiden läsnäoloaikaan. F O arvoon vaikuttaa: - läsnäolo/poissaolo - ohjauksen tyyppi - kokonaiskäyttöaika (t yht.) päivä+yö (t N +t D ) Energiankulutuksen laskukaava: W valaistus =[ (P n xf C )x[(t D xf Dx F O ) + (t N xf O )]] / 1000 KWh/m 2, vuosi Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen lepokulutukseen W lepokulutus? W lepokulutus arvoon vaikuttaa seuraavat tekijät Turvavalaistus Valonohjausjärjestelmä turvavalaisimien akkujen tarvitsema latausteho rakennuksen sisällä. on turvavalaistuksen latausaika (vakioarvo t em on 8760 h/vuosi). Psammutettu liitäntälaitteiden ja valon ohjausjärjestelmän valmiustilan tarvitsema teho, kun valaistus on sammutettu. Psammutettu aika, jonka valaistus on sammutettuna [t Y (t D + t N )] (vakioarvo t Y on 8760 h/vuosi). Lepokulutuksen laskukaava: W lepokulutus =[ P sammutettu xt sammutettu + (P em xt em )] / 1000 KWh/m 2, vuosi 8

9 Valaistuksen energiankäytön pikalaskenta EN Pikalaskentamenetelmä Menetelmää voidaan käyttää vain toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, urheiluhalleissa, liiketiloissa sekä tuotantotiloissa. Pikalaskentamenetelmä perustuu taulukkotietoihin, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Pikalaskentamenetelmässä käytetään lepokulutukselle vakioarvoa 6 kwh/m 2 vuodessa, josta 1 kwh/m 2 vuodessa on jaettu turvavalaistukselle ja 5 kwh/m 2 vuodessa ohjattavien liitäntälaitteiden valmiustilaan kuluvalle energialle. W valaistus = 6xA + [(t ux P n ) / 1000 ] kwh/m 2, a missä t u =(t D xf Dx F O ) + (t N xf O ). P n t d t n Valaisimien yhteenlaskettu teho rakennuksessa/alueella työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa on käytettävissä (taulukko 1) työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa ei ole käytettävissä (taulukko 1) F d päivänvalon saatavuuskerroin (taulukko 2) F o läsnäolokerroin (taulukko 3) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. Taulukko 1: Oletettu vuotuinen käyttötuntien määrä erityyppisissä rakennuksissa. Käyttötunnit on jaettu erikseen valoisan ja pimeän ajan käyttöön. Oletetut käyttötunnit Rakennustyyppi t D t N t Yhteensä Toimisto Oppilaitos Sairaala Hotelli Ravintola Urheiluhalli Liiketila Tuotantolaitos Taulukko 2: Päivänvalon hyödynnettävyys vakiovalojärjestelmällä varustetuissa järjestelmissä eri tyyppisissä rakennuksissa. Päivänvalon saatavuuskerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, urheiluhalli, tuotantolaitos Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,8 Manuaalinen 1,0 Hotelli, ravintola, liiketila Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Oppilaitos, sairaala Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,7 Huom! Vähintään 60 % valaistuksesta tulee olla liitettynä vakiovaloohjaukseen. F D Taulukko 3: Läsnäolo-ohjauksen hyödynnettävyys erityyppisissä rakennuksissa. Läsnäolokerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, oppilaitos Liiketila, tuotantolaitos, urheiluhalli, ravintola Manuaalinen 1,0 Läsnäolo-ohjaus 60 % kuormasta 0,9 Manuaalinen 1,0 Hotelli Manuaalinen 0,7 Sairaala Manuaalinen (myös läsnäolo-ohjausta) 0,8 Huom! Läsnäoloilmaisimia tulee olla vähintään 1 kpl/huone tai avotiloissa vähintään 1 kpl/30m 2. F O 9

10 EN Päivänvalon saatavuus ja eri ohjaustavat Päivänvalon saatavuus Tämän esitteen esimerkeissä päivänvalon saatavuus on merkitty vyöhykkeittäin oikealla olevan piirustuksen mukaisesti. Eri harmaasävyt kuvaavat tiettyä päivänvalovyöhykettä. Päivänvalokertoimeen vaikuttavia vyöhykkeitä on neljä: voimakas, keskimääräinen, heikko ja ei päivänvaloa. Voimakkaammalla vyöhykkeellä sijaitsevien valaisimien käyttöaika on lyhyempi ja se pienentää energiankulutusta. Päivänvalokerroin saadaan mittaamalla päivänvalon valaistusvoimakkuus sisällä ja ilmoittamalla mittaustulos suhteessa valaistusvoimakkuuteen ulkona samana ajankohtana. Kaavaksi saadaan D( %)=E sisällä x100 / E ulkona. Voimakas Keskimää- Heikko Ei päivänvaloa räinen Päivänvalokerroin (D) Esimerkki vyöhykejaosta tilassa, johon tulee päivänvaloa. D 3 % 3 %>D 2 % 2 %>D 1 % 1 %>D Ohjaus Seuraavissa esimerkeissä erilaiset valonohjaustavat on merkitty symboleilla. Oikealla on selitykset esimerkeissä käytetyille ohjaustavoille. Esimerkiksi alla olevassa moduulitoimistossa on sekä vakiovaloettä poissaolo-ohjaus. Vakiovalo-ohjaus Valaisimessa on valoanturi, joka mukauttaa valaistusvoimakkuutta sisään tulevan päivänvalon määrän mukaan ja pitää valaistusvoimakkuuden vakiona anturin havaintoalueella. Vakiovalo-ohjaus säästää energiaa myös kompensoimalla alenemakertoimesta johtuvan ylimitoituksen. Läsnäolo-ohjaus Läsnäolotunnistin sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolo-ohjaus Poissaolo-ohjaus toimii kuten läsnäolo-ohjaus, mutta valot eivät syty automaattisesti läsnäolohavainnosta. Valaistukselle tarvitaan normaali käyttökytkin valojen sytyttämiseen. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolovalaistus Poissaolovalaistuksessa läsnäolosignaali sytyttää valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon ja lyhyen aikaviiveen jälkeen järjestelmä himmentää valot ennalta asetetulle tasolle (enintään 20 %:iin). Valoja ei siis sammuteta, vaan tilassa on aina vähintään minimivalaistus. Koska valoja ei sammuteta, liikehavaintojen määrä ei vaikuta lamppujen polttoikään. 10

11 Esimerkkejä Toimistohuone Moduulitoimisto 2,4x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Moduulitoimistossa työpöydän etureunan yläpuolelle ripustettu Ten Lamell 2x35 W:n valaisin. Valaisimen käyttöhyötysuhde on 74,9 % ja kokonaisteho 77 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 47 kwh/vuosi W lepokulutus 9 kwh/vuosi W kokonais 56 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 5,8* Moduulitoimisto, jossa on käytetty yhdellä valaisimella toteutettua työvyöhykevalaistusta. Valonohjaus on integroitu valaisimeen. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 1690 kwh manuaaliseen ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 140 kwh/vuosi, joten valonohjauksella saavutetaan 60 % säästö. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Kahden hengen toimistohuone 4,8x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Perinteinen yleisvalaistus neljällä upotetulla MultiFive Basic Beta 1x28 W:n valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 87,2 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 87 kwh/vuosi W lepokulutus 30 kwh/vuosi W kokonais 117 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 6,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Toimistossa on käytetty perinteisiä moduulivalaisimia. Ohjaus on rakennettu kahteen valaisimeen, jotka kumpikin ohjaavat rinnakkaisia valaisimia samalla vyöhykkeellä. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2090 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 222 kwh/vuosi, joten säästöä kertyy tässä tapauksessa 47 %. 11

12 Esimerkkejä Avotoimisto Avotoimisto 12x10 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Avotoimisto, jossa kaksikymmentä leveäkeilaista Como 2x28 W uppovalaisinta harmaalla, tiheällä lamelliritilällä. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 60 % ja kokonaisteho 62 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus. Läsnäolo-ohjaus. Energiankäyttö W valaistus 1867 kwh/vuosi W lepokulutus 141 kwh/vuosi W kokonais 2008 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 16,7* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Perinteinen avotoimisto, jossa käytetään upotettavia loistevalaisimia. Koko tilan kattava 500 lx valaistusvoimakkuus kuluttaa selvästi enemmän energiaa kuin työpisteisiin keskitetty työvyöhykevalaistus. Lisäksi työpisteissä voidaan ehkä tarvita erillistä paikallisvalaistusta. Ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa saman rivin kaikkia valaisimia. Tämäntyyppisessä tilassa standardi EN vaatii yhden läsnäolotunnistimen jokaista 30 m 2 kohden. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 2682 kwh/vuosi, jolloin esimerkin valonohjauksella saavuteaan 25 % säästö. 12

13 Esimerkkejä Luokkahuone Luokkahuone 8,4x7,2 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Luokkahuoneen yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä Zora Beta 1x49 W riippuvalaisimella ja taulun valaistus kolmella Lento 1x28 W tauluvalaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhteet ovat 88,1 % (Zora) ja 85 % (Lento) sekä kokonaistehot 56 W (Zora) ja 33 W (Lento). Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 600 KWh/vuosi W lepokulutus 71 kwh/vuosi W kokonais 671 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 11,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENIluku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Luokkahuone, jonka yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä riippuvalaisimella ja tauluvalaistus kolmella, epäsymmetrisellä loistevalaisimella. Tavoitteena on koko tilassa työtasolla 500 lx valaistusvoimakkuus. Vakiovalo-ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa kaikkia saman rivin valaisimia. Tilassa on keskitetty poissaolo-ohjaus. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 6230 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 983 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. 13

14 Esimerkkejä Käytävät Koulun käytävä 21x1,8 m, jossa ikkunat Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 90 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 145 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 3,8* Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 3206 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 305 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 53 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Koulun käytävä 21x1,8 m ilman ikkunoita Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 242 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 297 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 7,9 * Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2732 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 434 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. 14

15 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W AllFive AllFive Prismakupu 1x14W W T AllFive Prismakupu 1x28W W T AllFive Prismakupu 1x35W W T AllFive Prisma 1x49W W T AllFive Prisma 2x14W W T AllFive Prisma 2x28W W T AllFive Prisma 2x35W W T AllFive Prisma 2x49W W T AllFive Opaali 1x14W W T AllFive Opaali 1x28W W T AllFive Opaali 1x35W W T AllFive Opaali 1x49W W T AllFive Opaali 2x14W W T AllFive Opaali 2x28W W T AllFive Opaali 2x35W W T AllFive Opaali 2x49W W T Allround Allround T8 Prisma 1x36W W T Allround T8 Prisma 1x58W W T Allround T8 Prisma 2x18W W T Allround T8 Prisma 2x36W W T Allround T8 Prisma 2x58W W T Allround T8 Opaali 1x18W W T Allround T8 Opaali 1x36W W T Allround T8 Opaali 1x58W W T Allround T8 Opaali 2x18W W T Allround T8 Opaali 2x36W W T Allround T8 Opaali 2x58W W T Basic Basic T5 1x14W W T Basic T5 1x21W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x49W W T Basic T5 2x21W W T Basic T5 2x28W W T Basic T5 2x35W W T Basic T5 2x49W W T Basic T8 1x18W W T Basic T8 1x36W W T Basic T8 1x58W W T Basic T8 2x18W W T Basic T8 2x36W W T Basic T8 2x58W W T Bergamo Bergamo Symm W FSM Bergamo Symm. 32W W FSM Bergamo WW 1x18W Epäsymm W FSQ Bergamo WW 1x26W Epäsymm W FSQ Book Book 1x14W W T Book 1x21W W T Closs Closs 1x21W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 2x14W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x35W Terazza W T Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w

16 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Closs 1x35W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T CombiFive CombiFive 1x14W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x14W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 3X14W Beta W T CombiFive 4x14W Beta W T CombiFive 1x14W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x14W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 3x14W Terazza W T CombiFive 4x14W Terazza W T Combiform Combiform 1x14W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 2x14W Beta W T

17 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 1X28W Class Beta W T Combiform Class 1X35W Beta W T Combiform Class 1X80W Beta W T Combiform Class 2x28W Beta W T Combiform Class 2x35W Beta W T Combilume Combilume FSD 1x36W Beta W FSD Combilume FSD 1x36W Beta Epäsymm W FSD Combilume FSD 2x18W Beta W FSD Combilume FSD 2x24W Beta W FSD Combilume FSD 2x36 W Beta Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta Epäsymm. Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x24W Beta W FSD Combilume FSD 3x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x40W Beta W FSD Combilume FSD 2x18W Terazza W FSD Combilume FSD 2x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x36W Terazza W FSD Combilume FSD 3x40W Terazza W FSD Como Como upotettava 1x24W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x28W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x28W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x14W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2X14W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x54W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Valkoinen ritilä W T Densus Densus 1X18W W T Densus 1X28W W T Densus 1X35W W T Densus 1X36W W T Densus 1X49W W T Densus 1X58W W T Densus 2X28W W T Densus 2X35W W T Densus 2X49W W T Densus T8 2x18W W T Densus T8 2x36W W T Densus T8 2x58W W T Discovery Discovery 75W IAA W IAA Discovery 1x18W W FSQ Discovery Space 1x22W W FSQ Discovery Space 1x28W W FSS Discovery Space 2x13W W FSQ Discovery Space 2x18W W FSQ Discovery Space 2x26W W FSQ Dome Dome 1x70W Prsimaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W MT Dome 1x150W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x26W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x32W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x42W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x55W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W HEGT Dome 1x85W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W EL Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 150W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Lasi-alumiiniheijastin W FSM Dome 1x150W Lasi-alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W Alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W Alumiiniheijastin W MT

18 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x100W ALumiiniheijastin W STH Dome 1x150W Alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x32W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x42W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x50W Alumiiniheijastin W STH Dome 1x55W EL Alumiiniheijastin W QL Dome 1x70W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x85W EL Alumiiniheijastin W QL Easy Easy 35W _38 35W HRGI Easy 30 50W _38 50W HRGI Easy 90 50W _38 50W HRGI Excis Excis 2x49W epäsymm W T Excis 2x49W keskileveä W T Excis 4X49W epäsymm W T Excis 4x49W epäsymm _as 49W T Excis 4X49W keskileveä W T Excis 4X49W leveä W T Excis 4x54W epäsymm W T Excis 4x54W keskileveä W T Excis 4x80W epäsymm W T Excis 4x80W keskileveä W T Fovea Fovea II 1x28W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x28W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x35W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x54W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x28W 50 %/50 % W T Fovea II 1x35W 50 %/50 % W T Fovea II 1x49W 50 %/50 % W T Fovea II 1x54W 50 %/50 % W T Fovea ll 1x80W 50 %/50 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 1x49W 85 %/15 % W T Fovea II 1x54W 85 %/15 % W T Fovea II 1x80W 85 %/15 % W T Fovea II sys 2x49W 70 %/30 % W T Fovea Pinspot 50W 38 PINSPOT 50W HRGI Globia Globia 100W W IAA Globia 150W W IAA Globia 18W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 42W W FSM Globia 42W W FSM Gondol Gondol T5 1x28W W T Gondol T5 1x35W W T Gondol T5 1x49W W T Gondol T5 1x54W W T Gondol T5 1x80W W T Indigo Indigo Cash 2*28W W T Indigo Clivus 1X24W T W T Indigo Clivus 1X28W T W T Indigo Clivus 1X54W T W T Indigo Clivus 2X14W T W T Indigo Clivus 2X24W T W T Indigo Clivus 2X28W T W T Indigo Clivus 2X54W T W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24855pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24871pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24855per 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24871per 28W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24857pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24873pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24857per 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24873per 54W T

19 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24862per 14W T Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24862pri 14W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24875per 28W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24875pri 28W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24877per 54W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24877pri 54W T Indigo Combo 2x24W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24864per 24W T Indigo Combo 2X24W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24864pri 24W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +prismasuodin 24856pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24872pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24856per 28W T Indigo Combo 2X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24872per 28W T Indigo combo 2x2x14W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24866per 14W T Indigo combo 2x2X14W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24866pri 14W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24868per 24W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24868pri 24W T Indigo Dual 2x24W 600* W T Indigo Dual 1x28W 1200X W T Indigo Dual 1x28W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 300X W T Indigo Dual 2x14W 600X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x54W 600X W T Indigo Ed2 1x36W R1 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 1x36W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x14W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 4x14W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x14W R2 Slits HB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits HB W T Induline Induline keskileveä 1x28W W T Induline keskileveä 1X35W W T Induline keskileveä 1x49W W T Induline keskileveä 1x54W W T Induline keskileveä 2x28W W T Induline keskileveä 2x35W W T Induline keskileveä 2x49W W T Induline keskileveä 2x54W W T Induline keskileveä 2x80W W T Indulux Indulux Epäsymm. 1x36W W T Indulux Epäsymm. 1x58W W T Indulux keskileveä 1x36W W T Indulux keskileveä 1x58W W T Indulux keskileveä 2x36W W T Indulux keskileveä 2x58W W T Indulux keskileveä 3x58W W T Isola Isola 4x24W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x40W W FSD Isola 4x55W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x40W W FSD Isola parabol 4x55W W FSD Kaptur Kaptur 2000 PC 1x18W W T Kaptur 2000 PC 1x28W W T Kaptur 2000 PC 1x35W W T Kaptur 2000 PC 1x36W W T

20 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Kaptur 2000 PC 1x49W W T Kaptur 2000 PC 1x58W W T Kaptur 2000 PC 2x18W W T Kaptur 2000 PC 2x28W W T Kaptur 2000 PC 2X35W W T Kaptur 2000 PC 2x36W W T Kaptur 2000 PC 2X49W W T Kaptur 2000 PC 2x58W W T Lento Lento 1X28W W T Lento 1x35W W T Lento 2X1x28W W T Lento 2X1X35W W T Libraline Libraline 1x14W W T Libraline 1x21W W T Libraline 1x28W W T Libraline Display 1X21W W T Libraline Display 2X1X21W W T Libraline Display Lamell 1X21W W T Libraline Display Lamell 2X1X21W W T Loop Light Loop Light 1x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Beta + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Beta W T Loop Light 2x14W Beta W T Loop Light 2x21W Beta W T Loop Light 2x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Beta + prismamuovi W T Loop Light 2x80W Beta W T Loop Light 1x28W Gamma + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Gamma + peitekasi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Terazza W T Loop Light 2x14W Terazza W T Loop Light 2x21W Terazza W T Loop Light 2x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 2x80W Terazza W T Loop Light 3x35W Hunajakenno W T Loop Light 1x28W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x80W Lamell W T Loop Light 2x28W Lamell W T Loop Light 2x35W Lamell W T Loop Light 2x80W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x35W Lamell W T Loop Light 1x28W Epäsuora W T Loop Light 1x35W Epäsuora W T Loop Light 1x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light 2x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light Wall 1X28W W T Loop Light Wall 1X35W W T Loop Light Wall 2X28W W T Loop Light Wall 2X35W W T Matros Matros 1x22W W T5C Matros 1x22W + 1x40W W T5C Matros 1x40W W T5C

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin

kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin kouluvalaistus Valaistusratkaisuja koulutiloihin Valaistuksessa on energiansäästömahdollisuuksia! Missä asioissa oppilaitoksissa kannattaa säästää? Kouluruoka ja käytetyt oppikirjat ovat tuttuja puheenaiheita.

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

MUUTOSYHTEENVETO. T01669.P001 SÄH 1 (11) SÄH Valaisinluettelo

MUUTOSYHTEENVETO. T01669.P001 SÄH 1 (11) SÄH Valaisinluettelo Granlund Tampere Oy Järvensivuntie 1, PL 509, 33101 Tampere Puh. 010 759 2600 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi T01669.P001 SÄH 1 (11) SÄH Valaisinluettelo Rakennus TURENGIN TERVEYSASEMA B-talon peruskorjaus

Lisätiedot

Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut. Henri Juslén, Philips Oy

Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut. Henri Juslén, Philips Oy Julkisten tilojen vihreät valaistusratkaisut Henri Juslén, Philips Oy 2009 Aiheina... Hiukan valosta ja erilaisuudesta Valaistus, energia ja lainsäädäntö Energiatehokasta sisävalaistusta Kaikki lähtee

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä

fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä fagerhult e-sense Älykäs valaistusjärjestelmä Fagerhult e-sense helppo ja yksinkertainen Älykäs tekniikka ei tee numeroa itsestään, vaan sopeutuu käyttötottumuksiin luontevalla ja helpolla tavalla. Valonohjauksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Yhdenmukaista tyylikkyyttä kaikkiin tiloihin Tilan, muodon ja valon energiatehokasta laatua. 550 mm 370 mm 2 190 mm AVD190 AVD370 AVD550 Enston AVD-valaisinperhe

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB

ENERGIAN SÄÄSTÖ VALAISTUKSEN KEINOIN LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB LÄHTEVÄN TAVARAN VARASTO, HELVAR OY AB liittymällä Elinkeinoelämän 1 SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITEET - energiatehokkuuden parantaminen - alueen näkötehtävien näköolosuhteiden parantuminen - investoinnin

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli-insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL713 LED SL764 LED SL789 LED. FL LED RECtanGULAR DLSB LED SL740SL LED SL789

SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL713 LED SL764 LED SL789 LED. FL LED RECtanGULAR DLSB LED SL740SL LED SL789 UUTUUDET 3 2015 SPITTLER 2 SISÄLTÖ UUTUUDET 03 2015 SL624 LED 08 SL650 LED 11 SL713 LED 22 14 17 SL764 LED 23 28 30 SL789 LED 32 FL LED RECtanGULAR 38 41 44 50 DLSB LED WL260 LED WL270 LED SL740SL LED

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen YRITYSTIETOJA Parlok Oy, autoteollisuudelle muoviosia valmistava tehdas 25 henkilöä tuotannossa

Lisätiedot

CoreLine Waterproof kirkas valinta

CoreLine Waterproof kirkas valinta Lighting CoreLine Waterproof kirkas valinta CoreLine Waterproof Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle ErP-säädökset pakottavat siirtymään energiatehokkaampiin lamppuihin Loiste- ja monimetallilamput, ledit

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT Johtava tutkija, Pekka Tuomaala, VTT Rakennukset ovat keskeisessä roolissa Ihmiset viettävät

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ Helsingin erilainen Display Miksi tämä lähestymistapa? 28.5.2010 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miksi ihmeessä Display? Miksi ihmeessä

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Demo2013 Energiatehokas Satama Ari Parviainen Helsingin Satama. Vuosaaren satama

Demo2013 Energiatehokas Satama Ari Parviainen Helsingin Satama. Vuosaaren satama Demo2013 Energiatehokas Satama Ari Parviainen Helsingin Satama Vuosaaren satama Helsinki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Helsingin Sataman ympäristöperiaatteisiin

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU

466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. LUENTO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUS JA E-LUKU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA, (toimimattomat linkit

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla.

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. 18.12.2009 1(5) EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. - Kysymyksiä ja vastauksia loistelamppujen, suurpainepurkauslamppujen

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Scandic Park, Helsinki Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.10.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos MRL 115 a Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä Lähes

Lisätiedot

Arano ripustukseen. Arano TPS640/642/644. Hyödyt. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Spesifikaatiot

Arano ripustukseen. Arano TPS640/642/644. Hyödyt. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Spesifikaatiot Lighting Arano ripustukseen Arano TPS640/642/644 Arano-sarjan valaisimissa käytetään TL5-loistelamppuja, ja niissä on Philipsin mikrooptiikka. 3D-lamelleilla varustettu patentoitu mikro-optiikka yhdistää

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot