KESTÄVÄMPI MAMK YMPÄRISTÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄMPI MAMK YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2015"

Transkriptio

1 KESTÄVÄMPI MAMK YMPÄRISTÖOHJELMA

2 Kestävämpi MAMK ympäristöohjelma SISÄLTÖ 1 Johdanto s. 3 2 MAMKin ympäristöpolitiikka s. 4 3 Kestävä kehitys korkeakouluissa ja MAMKissa s. 4 4 Nykytilan kuvaus s. 5 5 Ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet s Energian käyttö s Kulutus ja materiaalivirrat s Liikkuminen s. 8 6 Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja jatkuvuuden varmistaminen s. 9 Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöohjelma Hyväksytty AMK-hallituksessa

3 1 JOHDANTO Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) arvot ovat hyväksytyn strategian (Kehittämissuunnitelma ) mukaan laatu, luovuus ja vastuullisuus. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulu kasvattaa eettiseen vastuuseen ja kantaa omassa toiminnassaan vastuuta opiskelijoistaan, henkilöstöstään ja asiakkaistaan. Valintoja ohjaa kestävän kehityksen vaatimusten ja yhteiskunnallisen vastuun tiedostaminen. MAMK on ohjannut kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa Ympäristöasioiden hoidon suuntaviivat -toimenpideohjelmalla ( ). Toimenpideohjelmassa linjattiin ympäristöpolitiikka, merkittävimmät ympäristönäkökohdat, ympäristöasioiden hoidon päämäärät (kiinteistön hoito ja siivous, energia- ja vesihuolto, jätehuolto, hankintatoimenpiteet sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan koulutus). Toimenpideohjelma vuosille sisälsi energia-asioihin, jätehuoltoon, rakennushankkeisiin ja riskien arviointiin liittyviä toimenpiteitä. Kestävämpi MAMK -ympäristöohjelma perustuu edellisen ohjelman päivittämiseen ja ulottuu ammattikorkeakoulun kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoteen Päivitystyössä on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen strategia kestävän kehityksen edistämiseksi koulutuksessa, Suomen kestävän kehityksen ohjelmat, Etelä-Savon ympäristöstrategia sekä seudulliset kestävän kehityksen strategiat. Pohjaa nyt päivitetylle ympäristöohjelmalle luotiin keväällä 2010 valmistuneessa ympäristöteknologian koulutusohjelman opiskelijan Mikko Aallon opinnäytetyössä Ekologisempi Kasarmin kampus. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kestävään kehitykseen liittyviä osa-alueita pyrkien huomioimaan organisaation kaikki osa-alueet: rakenteelliset, sosiaaliset ja opetukselliset tekijät. Teoriakatsauksen lisäksi opinnäytetyössä suunniteltiin mahdollista ekoindikaattori järjestelmää, joka parhaimmillaan toimii organisaation toimintojen kestävyyden mittaristona ja ohjaajana. MAMKin tavoitteena on olla alueellisesti merkittävä ympäristötoimija ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Vuosien ympäristöohjelman tavoitteet kohdentuvat kolmeen pääluokkaan: energian käyttöön, kulutukseen ja materiaalivirtoihin ja liikkumiseen. Valmistelutyöstä vastasi laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykäsen johdolla työryhmä, jossa olivat mukana Ismo Glad (henkilöstön edustaja/opetus), Pia Haapea (ympäristöteknologian koulutusohjelma), Ville Kontinen (opiskelijoiden edustaja), Veli Liikanen (henkilöstön edustaja/tki-toiminta), Matti Miettinen (kiinteistöpalvelut). Työryhmän sihteerinä toimi laatusuunnittelija Susanna Voutila. MAMKin johtoryhmä on osaltaan hyväksynyt toimenpideohjelman

4 2 MAMKIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulussa huomioidaan ympäristönäkökulma kaikissa toiminnoissa. MAMKissa on tunnistettu tärkeimmät ympäristönäkökulmat, joita seurataan vuosittaisissa ympäristökatselmuksissa. Ammattikorkeakoulun ympäristövaikutuksia vähennetään suunnitelmallisesti katselmuksissa asetettujen toimenpiteiden kautta. Tavoitteena on, että MAMK tunnetaan ympäristöosaamisen edelläkävijänä. 3 KESTÄVÄ KEHITYS KORKEAKOULUISSA JA MAMKissa Kestävä kehitys jaotellaan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Korkeakoulussa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden voidaan katsoa sisältävän esimerkiksi seuraavia asioita: Ekologinen ja taloudellinen kestävyys - Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus - Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys - Energia ja vesi - Kuljetukset ja liikkuminen - Rakennusten ja pihaympäristön hoito ja ylläpito - Ravinto ja terveys SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN KESTÄVYYS - Turvallisuus oppilaitoksessa ja koulu/työmatkalla - Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi - Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki - Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys - Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy 4

5 MAMKin toimintojen suunnittelussa huomioidaan nykyiset toimenpideohjelmat ja seurataan aktiivisesti uusia suuntaviivoja. Keskeisiä toimintoja ohjaavia strategioita: Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen strategia kestävän kehityksen edistämiseksi koulutuksessa, Suomen kestävän kehityksen ohjelmat, Etelä-Savon ympäristöstrategia sekä seudulliset kestävän kehityksen strategiat. Kansainvälisen ilmastopaneelin neljäs arviointiraportti Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (2008) Valtioneuvoston tulevaisuus selonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta Kohti vähäpäästöistä Suomea Energiamääräykset: RakMK Energiatehokkuustoimikunnan mietintö: ehdotus energian säästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi. Tässä toimenpideohjelmassa keskitytään ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. MAMKissa sosiaalisen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä asioita ohjataan muilla toimenpideohjelmilla ja ohjeistoilla. 4 NYKYTILAN KUVAUS MAMKin kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa on vuoteen 2011 saakka ohjannut Ympäristöasioiden hoidon suuntaviivat ja toimenpideohjelma Toimenpideohjelmassa linjattiin Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöpolitiikka, merkittävimmät ympäristönäkökohdat, ympäristöasioiden hoidon päämäärät (kiinteistön hoito ja siivous, energia- ja vesihuolto, jätehuolto, hankintatoimenpiteet sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan koulutus). Toimenpideohjelmaan sisältyi energia-asioihin, jätehuoltoon, rakennushankkeisiin ja riskien arviointiin liittyviä toimenpiteitä, jotka toteutettiin seuraavasti: Energian käytön osalta Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä on tehnyt omistamiinsa kiinteistöihin energiansäästösopimukset. Jätteiden lajittelu ja toimenpiteet jätemäärien vähentämiseksi on toteutettu. Kampusalueiden sähkön ja lämmön hankinta sekä kiinteistöhoito on kilpailutettu. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän Mikkelissä Kasarmin kampuksella ja Savonlinnassa Savonniemen kampuksella omistamien kiinteistöjen energiankulutusta on seurattu osana energiansäästösopimusta. Uusien toteutettujen rakennushankkeiden energiatehokkuus on määräystasoa parempi. Rakennustyöt on tehty noudattaen korkeinta eli P1-puhtausluokitusta. Riskien arviointiin liittyen pelastussuunnitelmat on päivitetty säännöllisesti. Myös työsuojelu- ja työturvallisuussuunnitelmat on päivitetty säännöllisesti ja kohteet katselmoitu. Turvallisuussuunnitelma on päivitetty, samoin muut turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat. Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitettava valmiussuunnitelma laaditaan kevään 2011 aikana. MAMKissa on viime vuosina toteutettu myös monia muita kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita, kuten esimerkiksi: 5

6 Ravintola Tallin Joutsenmerkki Ravintola Talli sai Joutsenmerkin eli Pohjoismaisen ympäristömerkin Ravintola Talli on ensimmäinen joutsenmerkitty opetusravintola Suomessa ja ensimmäinen joutsenmerkitty ravintola Etelä-Savossa. Joutsenmerkin päätavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Kampus-jopo Kampus-jopo on pääosin opiskelijavoimin suunniteltu palvelukokonaisuus. Sata ensimmäistä jopoa otettiin käyttöön MAMKissa syksyllä Ajatuksena on lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä sekä tarjota terveellinen, ympäristöystävällinen ja kätevä tapa liikkua. Yhteistyöyrityksenä projektissa toimii Helkama Velox Oy. Forum Mikkeli Forum Mikkeli on valtakunnallinen ympäristö- ja ympäristöterveysalan seminaari, joka on järjestetty vuosittain jo 16 vuoden ajan. Järjestäjinä ovat MAMK ja Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. RIL-palkinto 2007 Tasavallan presidentti palkitsi vuoden 2007 RIL-palkinnolla MERA-energiatehokkaan kerrostalojärjestelmän, jota kehitettiin MAMK-vetoisessa hankkeessa. Palkinnon myöntämisen perusteluissa todettiin, että voittaja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten rakennustekniikkaa kehittämällä voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä ja samalla vähentää huomattavasti energiankulutusta ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yleistyessään tällä menetelmällä voi olla paitsi ekologinen, myös merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Hankkeessa olivat MAMKin lisäksi mukana VTT ja useita yrityksiä. Ympäristöministeriö otti MERAn tulokset huomioon Rakentamismääräyskokoelman energiamääräyksiä laatiessaan. Vanhojen rakennusten saneeraaminen Mikkelin ammattikorkeakoulu on saneerannut Kasarmin kampuksella lukuisia suojeltuja rakennuksia (mm. Ravintola Talli, Kirjasto, Hallintopalvelukeskus, kaksi ympäristölaboratoriota). Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. myönsi MAMKille hopeisen laatan tunnustuksena vanhojen rakennusten suojelemiseksi tehdystä työstä. Hanke- ja julkaisutoiminta Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutetaan jatkuvasti mm. ympäristöteknologiaan, rakennettuun ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä hankkeita. MAMKin julkaisusarjoissa ilmestyy hanketoimintaan liittyviä julkaisuja ja myös opinnäytetöitä näistä aihepiireistä julkaistaan. 6

7 5 YMPÄRISTÖOHJELMAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Vuosien ympäristöohjelman tavoitteet kohdentuvat kolmeen pääluokkaan: energian käyttöön kulutukseen ja materiaalivirtoihin ja liikkumiseen. Ympäristöohjelma pyrkii kohdentamaan kehittämistoimenpiteet niihin MAMKin toimintoihin ja ratkaisuihin, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävimmät. Suomalaisia ympäristövaikutuksia tutkinut Suomen ympäristökeskuksen ENVIMAT-hanke osoittaa kotitalouksien kohdalla merkittävimmiksi ympäristövaikutusten lähteiksi asumisen (vesi, sähkö ja lämpö), elintarvikkeet ja kuljetukset. MAMKin ympäristöohjelman toimenpiteet päätettiin kohdentaa näitä kohteita ja jaottelua mukaillen. Valinta on perusteltu sekä pedagogisesta että kehittävästä näkökulmasta: luokittelu erottelee merkityksellisemmät tekijät vähäpätöisemmistä ja kiinnittää huomion niihin valintoihimme, joilla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa ympäristön tilaan. Toimenpiteet liittyvät kaikkiin MAMKin toiminnan osa-alueisiin eli opetukseen, TKI-toimintaan ja palvelutoimintaan. Tavoitteita edistetään kaikessa oppilaitoksen arjen toiminnassa ja strategissa valinnoissa. 5.1 Energian käyttö MAMKissa seurataan aktiivisesti energian käyttöä ja kulutusta sekä pyritään vähentämään energian kulutusta huomattavasti. Tavoitteena on asteittain saavuttaa vähintään % vähennys energian käytössä kasvihuonekaasu-päästöjen osalta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa huomioiden Suomen kansalliset linjaukset. Energia ja jätehuolto kilpailutetaan tarpeen mukaan. Energiasopimusta solmittaessa MAMK pyrkii siirtymään Ekoenergia-merkityn vihreän sähkön käyttöön. Mikkelin ammattikorkeakoulun omistamien kiinteistöjen energiankulutusta seurataan osana energiansäästösopimusta vuosineljänneksittäin. Myös Savonniemen kampus kuuluu seurannan piiriin. Korjaavat toimenpiteet tehdään heti. Aurinkoenergian hyödyntämisestä Kasarmin kampuksella tehdään selvitys opinnäyte työnä vuonna Kustannustehokkaita aurinkoenergiaratkaisuja pyritään toteuttamaan. Uusien rakennushankkeiden energiatehokkuus toteutetaan määräystasoa parempana. Rakennustyöt tehdään käyttäen P1-puhtausluokitusta. Rakennusten saneerausten yhteydessä parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ESCO -sopimuksen mukaan. Hukkalämmön talteenoton mahdollisuus selvitetään. Tilankäyttöä tehostetaan lisäämällä opetustilojen käyttöastetta ja työtilojen käyttöä ja keskitetään Mikkelissä toiminnot Kasarmin kampukselle. 7

8 5.2 Kulutus ja materiaalivirrat Ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiatehokkuus, ovat yksi kriteereistä kaikissa materiaali- ja palveluhankinnoissa. Tavoitteena on vähentää materiaalien kulutusta ja jätteiden määrää. MAMK huomioi hankinnoissaan myös eettiset näkökohdat. Ruokapalveluiden tuottajilta edellytetään ympäristöohjelmaa ja sen sisällöstä keskustellaan sopimusten solmimisen yhteydessä. MAMK edellyttää ruokapalveluiden tuottajilta elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista tiedottamista sekä lähi- ja kasvisruoan tarjonnan lisäämistä. Kahviloiden ja ravintoloiden tuotevalikoimiin kuuluu myös Reilun kaupan tuotteita. Ympäristöohjelmaa edellytetään myös kiinteistönhuoltopalvelujen toimittajilta. Kasarmin kampukselle tehdään miljöösuunnitelma, joka toteutetaan vuosina Miljöösuunnittelun osana toteutetaan jätteiden lajitteluun ja jätemäärien vähentämiseen liittyvät korjaavat ja kehittävät toimenpiteet. 5.3 Liikkuminen MAMK edistää opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia siirtyä yksityisautoilusta kevyen ja julkisen liikenteen sekä kimppakyytien käyttöön. MAMKin henkilöstön työhön liittyvän liikkumisen ympäristövaikutuksia seurataan ja vähennetään aktiivisesti. Toteutetaan pysäköintialueiden ulkopuolella autoton kampus eli autoilla kuljetaan kampuksella vain pysäköintialueille ja niiltä pois. Kasarmin kampusalueen miljöösuunnittelun yhteydessä uudistetaan pysäköintijärjestelmä. Opiskelijoille suunnitellaan pysäköintimaksujärjestelmä yhdessä MAMOKin kanssa. Kampusalueiden ja kaupungin sisäistä polkupyöräilyä edistetään mm. lisäämällä Kampus-jopojen määrää ja käyttöä. Käynnistetään kaupunkien kanssa neuvottelut pyörätieverkoston parantamiseksi. Perustetaan Kasarmin kampukselle bussipysäkki ja -linja yhdessä liikennöitsijöiden ja kaupungin kanssa. Selvitetään, miten MAMKin oman kimppakyytijärjestelmä kannattaisi toteuttaa. Selvitetään erilaisia kannustinjärjestelmiä, joilla voidaan tukea opiskelijoiden ja henkilöstön kevyen ja julkisen liikenteen käyttöä. Henkilöstön matkustussäännöissä huomioidaan ympäristövaikutukset ja yksityisautoilun ja lentomatkojen vähentäminen. Etäkokouksia lisätään. 8

9 6 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN Kestävämpi MAMK -ympäristöohjelma on osa MAMKin laatujärjestelmää. Ohjelma integroidaan osaksi MAMKin kaikkia toimintoja ja seurantajärjestelmiä. Tavoitteiden toteumista pyritään tukemaan myös hanketoiminnalla. Ohjelman toteumista seurataan vuosittain pidettävissä ympäristökatselmuksissa, joissa eri toimintojen vastuuhenkilöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta. Vastuuhenkilöt muodostavat MAMKin ympäristötyöryhmän, joka vastaa tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuminen kirjataan vuosikertomukseen. Kestävämpi MAMK-ympäristöohjelman käytäntöön viemisen tueksi laaditaan erillinen toimenpideja viestintäsuunnitelma. 9

10

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen 1 (8) SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampon johtoryhmä hyväksynyt 19.3.2015, 3.5. 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kuva: Arkkitehtitoimisto Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA SISÄLTÖ 1. Esipuhe 3 2. Miksi ympäristöjohtamista? 4 3. Kaupungin johtamisjärjestelmä 5 4. Kaupungin ympäristöjohtaminen 6 5. Ympäristöjohtamisen askeleet

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 11.11.2011 Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 1 Taustaa Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen EkoRak B-osa LAUSUNTOVERSIO VERSIO 17.5.2011 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018 B Infrarakentaminen HKR - Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 2 (123) ESIPUHE Helsingin

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot