Syksy Tulevaisuuden kaukolämpö on avoin ja monimuotoinen. s. 3. Kaukolämpöosaamista. Espoossa jo 60 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syksy 2013. Tulevaisuuden kaukolämpö on avoin ja monimuotoinen. s. 3. Kaukolämpöosaamista. Espoossa jo 60 vuotta"

Transkriptio

1 Lämpöinfo Syksy 2013 Kaukolämpöosaamista Espoossa jo 60 vuotta Tulevaisuuden kaukolämpö on avoin ja monimuotoinen s. 3

2 Näkökulma Lämpöä läheltä sekä menneinä että tulevina vuosikymmeninä Jouluaattona tulee 60 vuotta siitä, kun ensimmäinen asiakas liitettiin kaukolämpöön Espoon Tapiolassa. Siitä alkaen kaukolämmitys on kehittynyt luonnollisena osana toimivaa kaupunkia yhdessä kaupungin kasvun kanssa. Sivuilla 6 7 on kerrottu kaukolämmön alkuajoista Espoossa. Fortum on tänään maailman viidenneksi suurin lämpöyhtiö. Yhtiöllämme on kaukolämmöstä vankka kokemus, osaaminen sekä halu pysyä alan huippuyrityksenä myös tulevaisuudessa. Kehitämme lämpöratkaisuja monella tavoin entistä energiatehokkaammiksi ja ekologisimmiksi sekä etsimme uusia mahdollisuuksia kattaa asiakkaidemme lämmitystarve parhaalla mahdollisella tavalla. Kaukolämmön tulevaisuutta osana kehittyvää kaupunkia hahmottelemme sivuilla 3 4. Lämmityskausi on jälleen alkanut lämpimän kesän ja alkusyksyn jälkeen. Energian käyttötottumuksiin kiinnitetään jälleen huomiota valtakunnallisella energiansäästöviikolla Tavoitteena on energian järkevän käytön saaminen luonnolliseksi osaksi meidän jokaisen arkea. Toivotan sinulle mukavan rentoa lämmityskauden alkua! Niko Wirgentius I kehitysjohtaja Lämmityskauden alkaessa kodit lämpimiksi Lämmityskauden alkaessa on hyvä tarkistaa muutama asia talon lämmönjakolaitteisiin liittyen. 1. Tuleehan taloon kaukolämpöä? 2. Onko mahdollinen kesäsulku auki? 3. Onhan lämmityksen ja käyttöveden pumput käynnissä? 4. Onhan lämmitysverkon painetaso kohdillaan? Lue lisää 2

3 Uudet energiaratkaisut Tulevaisuuden kaukolämpö on avoin ja monimuotoinen Kaukolämpö kehittyy vauhdilla. Yhteistuotannon ansiosta kaukolämmön aiheuttamat päästöt ovat jo nyt pienemmät kuin vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen. Uudet lämmönlähteet ja lämmön tuotantotavat pienentävät päästöjä entisestään. Tulevaisuuden avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa parhaan tavan hyödyntää paikallista lämpöenergiaa. Lue lisää lamponyt Avoin kaukolämpö ottaa paikallisen lämmön hyötykäyttöön Rakennusten lämmitystarve jatkaa pienenemistään ja jäähdytystarve puolestaan kasvaa. Lämmitystarpeen muutokseen ja asiakastarpeiden erilaisuuteen kaukolämpö tarjoaa jo nyt erilaisia tuotevaihtoehtoja. Seuraava askel mukautumisessa muutokseen on niin kutsuttu avoin kaukolämpö, jossa asiakkaiden ylijäämälämpö hyödynnetään kaukolämpönä. Avoimessa kaukolämmössä verkkoon myydystä lämpöenergiasta maksetaan markkinahinta lämmönlähteestä, tuotantotavasta tai tuotannon omistuksesta riippumatta. Se mahdollistaa lämpöenergian tarpeen ja paikallisen ylijäämälämmön kohtaamisen, joka ei olisi mahdollista ilman kaukolämpöverkkoa. Tällöin energiatehokkuus maksimoituu ja päästöt minimoituvat, koska tehokkain tuotantomuoto hyödynnetään aina ensisijaisesti ja ylimääräiselle lämpöenergialle löytyy aina hyötykäyttö. Fortum on maailmanlaajuisesti edelläkävijä avoimen kaukolämmön edistämisessä. Suomen ensimmäinen avoimen kaukolämmön pilottikohde on rakenteilla oleva Espoon sairaala, jossa sen ylimääräinen lämpöenergia siirretään kokonaisuudessaan hyötykäyttöön kaukolämpöverkon välityksellä. Tukholmassa avointa kaukolämpöä testataan parhaillaan 20 asiakkaan kanssa. Uutena lämmönlähteenä teollisuuden ja prosessien hukkalämpö Esimerkkinä uudesta paikallisesta lämmönlähteestä on Suomenojan jätevedenpuhdistamolle vuonna 2014 valmistuva lämpöpumppu, joka siirtää puhdistetun jäteveden lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumpun vuotuinen lämmöntuotanto on yli MWh eli suurempi kuin Kauniaisten ja Kirkkonummen lämmöntarve yhteensä. Avoimessa kaukolämmössä on mahdollista hyödyntää teollisuuden ja prosessien muuten hukkaan menevä 3

4 Uudet energiaratkaisut lämpöenergia. Prosessien lämpöenergiaa hyödynnetään jo nyt muutamissa tietokonesaleissa, joissa palvelimien synnyttämä lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkkoon ja edelleen lämpöasiakkaille hyötykäyttöön. Teollisuuden hukkaan menevän lämpöenergian hyödyntäminen on tarkoitus aloittaa ensi vuodesta alkaen. Avoin kaukolämpö on askel kohti älykästä kaukolämpöjärjestelmää Kun avoimeen kaukolämpöverkkoon lisätään rakennuksien energiankulutuksen ohjaus sekä muut älykkäät talotekniset ratkaisut voidaan jo puhua älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä. Tavoitteena on tulevaisuudessa kattaa rakennuksien lämpöenergian tarve optimaalisesti mahdollisimman pienellä luonnonvarojen käytöllä. Avoimeen kaukolämpöön tullaan liittämään kulloinkin paras käytettävissä oleva teknologia ja tuotantomuoto riippumatta kokoluokasta tai omistuksesta. Tämä auttaa pitämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä tulevaisuudessa. Yhteenvetona voi todeta, että avoin kaukolämpö on ympäristön, talouden ja koko yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu kattamaan kaupunkien lämpöenergian tarve. Kiinnostuitko tulevaisuuden lämmöstä? Lue lisää Yhteistuotanto Uudet tekniikat Lämpöverkko Rakennukset Rakennukset Prosessit Konesalit Aurinko Paikallinen bio Avoin kaukolämpö mahdollistaa eri lämmöntuottajien, tuotantotapojen ja lämmönlähteiden hyödyntämisen. 4

5 Energiatodistus Kaukolämmitetty talo hyötyy e-luvusta ja energiatodistuksesta Energiatodistus on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa ja nykyään sitä tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta Merkittävin muutos uudessa energiatodistuksessa on rakennuksen laskennallisen ostoenergian huomioiminen. Energiatodistuksessa tietoa pientalon energiatehokkuudesta Uudessa todistuksessa esitetään sekä laskennallinen energiantarve että toteutunut kulutus. Toteutunut energiankulutus riippuu paljolti rakennuksen käytöstä ja käyttäjistä, joten se ei suoraan kerro kiinteistön todellisesta energiatehokkuudesta. Näin todistuksen lukija pystyy arvioimaan mahdollisuuksia energiansäästöön ja myös sitä, minkä verran omilla kulutustottumuksilla pystyy vaikuttamaan rakennuksen energiankulutukseen. Jatkossa energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Lista energiatodistusten tekijöistä on valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkosivuilla. Pientaloissa energiatodistuksen laatimisen voi yhdistää kuntotarkastukseen tai vastaavaan, Energiatodistuksen tavoitteet nostaa rakennusten energiatehokkuus osto- ja vuokraustilanteessa tärkeäksi valintakriteeriksi mahdollistaa vertailu rakennusten välillä kiinnittää huomiota rakennusten energian käyttöön ja energiatehokkuuteen ohjata kuluttajia valinnoissa kuten esimerkiksi kodinkoneiden energiamerkintä mikäli kuntotarkastuksen tekijä on pätevöitynyt energiatodistuksen laatimiseen. Kaukolämpöisessä talossa on hyvä energiakerroin Uusi energiatodistus muuttaa energiatehokkuusluvun laskentatavan. Siksi vanhan todistuksen ET-luku ei ole vertailukelpoinen uuden E-luvun kanssa. Energiamuodon vaikutus huomioidaan nyt erityisellä kertoimella, johon vaikuttaa energiantuotannon primäärienergian eli polttoaineen kulutus. Kaukolämpöä tuotetaan keskitetysti ja useimmiten samassa prosessissa sähkön kanssa eli niin sanottuna yhteistuotantona. Kun sähköä ja lämpöä tuotetaan samassa prosessissa, saadaan siitä erityisen energiatehokasta. Tämä on yksi selittävä tekijä sille, miksi kaukolämmön energiakerroin on pieni (0,7) ja pienempi kuin esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa (1,7). 5

6 Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C D E F G Todistuksen laatija: Ilmari Insinööri Allekirjoitus: Pientalo Talokatu Kaupunki Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten määräystaso 2012 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: Insinööritoimisto Energia Oy Energiatehokkuusluokka 185 kwh E/m²vuosi Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013). Energiatodistus ENERGIATODISTUS Energiatodistuksessa on kodinkoneista tuttu vertailutapa. Siinä kerrotaan rakennuksen energialuokka (A-G). Laskennallinen E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu ostoenergian ominaiskulutus rakennustyypin standardikäytöllä (kwh E/m 2 vuosi). Ominaiskulutuksella tarkoitetaan kulutusta lämmitettyä nettoalaneliötä kohti. Kaukolämpötalon energialuokka voi kuitenkin vaihdella paljon, sillä siihen vaikuttaa myös rakennuksen muut ominaisuudet kuten esimerkiksi seinien ja ikkunoiden paksuus, eristyskyky sekä ilmanvaihto. Uusissa rakennuksissa on kaiken kaikkiaan parempi energialuokka kuin vanhoissa, sillä rakennusmääräykset ovat vuosien varrella kiristyneet ja energiatehokkuuteen on sitä myöten kiinnitetty rakentamisessa yhä enemmän huomiota. Energiatodistuksen käyttö myynti- ja vuokraustilanteissa Energiatodistus on esitettävä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Uutta on se, että energialuokitus on ilmoitettava myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Jos rakennuksella on ns. vanhan lain aikana laadittu energiatodistus, tulee se olla selkeästi mainittu myynti- ja vuokrausilmoituksissa. A B C D E F G Espoossa vahvaa kaukolämpöosaamista jo 60 vuotta Nykyisen kaltainen vesikaukolämmitys otettiin Suomessa ensimmäisenä käyttöön Tapiolassa vuonna Syyskuussa 1953 muurattiin Tapiolan peruskivi ja jo samana jouluaattona As Oy Viisikon asukkaat saivat lämmöt koteihinsa. Asuntosäätiön ennakkoluuloton rakennushanke Tapiolassa Ennen kaukolämpöä kerrostaloja lämmitettiin talokohtaisesti, jolloin polttoaineiden kuljetus ja varastointi aiheuttivat ongelmia, savut saastuttivat ilmaa ja piiput rumensivat maiseman. Näitä haittoja ei haluttu rakenteilla olevaan puutarhakaupunki Tapiolaan, vaan lämmitys haluttiin toteuttaa kaukolämmityksen avulla. Puutarhakaupungin suunnittelusta vastannut Asuntosäätiö tutki muualla maailmassa käytettyä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja lopulta nykyisen kaltainen vesikaukolämmitys otettiin käyttöön vuonna Ensimmäisiin kaukolämpötaloihin Asuntosäätiö valitsi asukkaat lukuisten hakijoiden joukosta. 6

7 Kaukolämpöhistoriaa Onnekkaimmat pääsivät asumaan Tapiolaan. Kerrostaloasunnot olivat omistusasuntoja ja niihin muutti enimmäkseen nuoria perheitä. Yhdyskuntasuunnitteluhankkeena Tapiola oli alkuaikoinaan paljon aikaansa edellä. Suuri lämpövoimala, joka tuotti lämmön, lämpimän veden ja sähkön asukkaalle sekä kerrosettä omakotitaloihin, oli parinkymmenen vuoden ajan ainutlaatuinen koko maailmassa. Kaukolämpötoiminta kasvaa vuosikymmenten saatossa Espoon alueella oli kaukolämpötoiminnan alussa useita paikallisia pieniä energiayhtiöitä, jotka vuosien varrella liitettiin Espoon Sähköön. Yritys siirtyi E.ON Finlandin omistukseen vuonna 2003 ja lopulta Fortumin omistukseen vuonna Nykyään Fortum Power and Heat Oy tuottaa, jakelee ja myy kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella lähes 7000 asiakkaalle. Lämpöverkko on kasvanut alkuvaiheen 700 metristä aina 800 kilometriin. Fortum on tänään 5. suurin lämpöyhtiö maailmassa ja kaukolämpötoimintaa on kahdeksassa maassa. Vahvaa osaamista ja kokemusta hyödynnetään kansainvälisesti. Aikoinaan Tapiolassa käyttöön otetut, uudet innovatiiviset periaateratkaisut loivat pohjan nykyisin koko Suomessa laajasti käytössä Ei niin kaunis, mutta niin lämminsydäminen. Suomenojan voimalaitos on sykkinyt lämpöä koko kylälle vuodesta olevalle kaukolämmitykselle. Nykyään kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto ja puolet maamme rakennuskannasta lämpiää kaukolämmöllä. Suomenojan voimalaitos sykkii lämpöä koko kylälle Suomenojan voimalaitos rakennettiin vuonna Laitos tuottaa nykyään valtaosan Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen tarvitsemasta kaukolämmöstä, noin 2200 GWh vuodessa (vastaa noin omakotitalon kaukolämmön kulutusta). Voimalaitoksella tuotetaan energiatehokkaasti yhteistuotannossa myös sähköä valtakunnan verkkoon noin 1800 GWh vuodessa. Pääpolttoaineet ovat maakaasu ja kivihiili. Laitoksella tutkitaan parhaillaan muun muassa biopolttoaineiden käyttöä ja lämpöakkujen hyödyntämistä lämmön varastoinnissa. Kaukolämmitys alkoi Tapiolasta 60 vuotta sitten. Lisää historian havinaa Espoon kaukolämmön historia on luettavissa internetissä 7

8 Me OleMMe MuKana! Energiansäästöviikkoa vietetään jälleen On aika jälleen kiinnittää erityisesti huomiota energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Teemakampanjalla pyritään saamaan viikon aikana harjoiteltuja energiansäästökeinoja osaksi arkea, niin että niistä tulisi itsestäänselvyyksiä. Tutustu tarkemmin energiansäästöviikko.fi VIIKKO 41 Energiankäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota Autamme sinua mielellämme! Asiakaspalvelu (pvm/mpm): ma-pe klo 9 17 Vikailmoitusnumero maksuttomasti ympäri vuorokauden Sähköposti Internet löydät ajankohtaista tietoa kaukolämmöstä, sen rakentamisesta sekä mahdollisista häiriöistä. Kirjautumalla Oma Fortum -palveluun löydät tietoa omasta sopimuksesta, kulutuksesta ja laskuista. Facebook ja twitter.com/fortum_oyj FOE901_10/13 Kuvat: Fortum, Motiva

Kaukolämpömuistoja Espoosta

Kaukolämpömuistoja Espoosta Kaukolämpömuistoja Espoosta Nykyisen kaltainen vesikaukolämmitys otettiin Suomessa ensimmäisenä käyttöön Espoon Tapiolassa kuusikymmentä vuotta sitten. Kaukolämmitys oli uusi edistyksellinen, koko alueen

Lisätiedot

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6

Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla. Talvi 2015. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Lämpöinfo Talvi 215 Nyt kodit lämpiävät myös nettivideoilla Hyödynnämme muun muassa palvelinkeskusten tuottaman hukkalämmön Espoossa. Kohti päästötöntä tulevaisuutta s. 6 Näkökulma Kaukolämmön hinta kiinnostaa

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 2 2011 Kaukolämpö - hyvän olon energiaa Sivu 12 Messualueella loistavat led-valot Sivu 7 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Perinteiset lämmitystavat puntarissa

Perinteiset lämmitystavat puntarissa Energia ei saa maksaa maltaita Tytyrissä tehdään tulevaisuutta MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2013 lämpimäksi energiatehokkaasti pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) Ympäristölautakunta Ypst/5 23.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) Ympäristölautakunta Ypst/5 23.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) 301 Lausunto toivomusponnesta, joka koskee maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä päätti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Primäärienergia ja kaukolämmön

Primäärienergia ja kaukolämmön Primäärienergia ja kaukolämmön kilpailukyky Loppuraportti 27.9.2010 Marika Bröckl, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Primäärienergian

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 3 2011 Lämmitysmuotojen kustannuksissa on eroja Sivu 4 Järkevä energian käyttö säästää rahaa Sivu 10 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi SÄHKÖ-

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot