Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013"

Transkriptio

1 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA

2 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA Hyvinkään kaupunkiorganisaation energiankulutus 2005 ja Kaupungin energiankulutuksen seuranta ja raportointi Energiahuollon riskit Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Yritysten energiatehokkuuden parantaminen Kuntalaisten energiatietoisuuden ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantaminen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Liikuntatilojen energiatehokkuuden parantaminen Yleisten alueiden hoidon energiatehokkuuden parantaminen Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen Energiatehokkuuden huomioon ottaminen hankinnoissa Vesihuollon energiatehokkuuden parantaminen Hyvinkään Lämpövoima Hyvinkään Vuokra-asunnot Wanha Villatehdas 18 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTOIMIEN TAUSTA EU:SSA JA SUOMESSA EU:n ilmasto- ja energiapaketti Kansallinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Energiatehokkuussopimuksen taustaa EU:n energiapalveludirektiivi Energiapalveludirektiivin täytäntöönpano Suomessa 20 5 HYVINKÄÄN JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS SEKÄ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT HYVINKÄÄLLÄ Hyvinkään kaukolämpöenergian tuotantomuodot Kaukolämmön ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt Sähkön tuotanto Hyvinkään energiankulutus Rakennusten lämmitysmuodot Hyvinkään kasvihuonekaasupäästöt Hyvinkään ilmanlaatu 24

3 1 ENERGIA- JA ILMASTO- STRATEGIAN TAUSTA Viime aikoina lisääntyneet todisteet ilmastonmuutoksen etenemisestä ovat vahvistaneet vaatimuksia ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäyttö tuottaa n. 80 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joten energiankäytön tehostaminen ja polttoainevalinnat ovat pääasiallinen keino hillitä ilmastonmuutosta. Tämän vuoksi Hyvinkään energia- ja ilmastostrategiassa on keskitytty energian käytön tehostamistoimenpiteisiin. Energiankäytön tehostamiseen kannustaa myös energian nouseva hinta. Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan kuntien suurimmat vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnässä liittyvät alueidenkäytön ja liikenteen suunnitteluun sekä jätehuollon järjestämiseen. Yhdyskuntarakenteen tulisi mahdollistaa yksityisautoilun vähentyminen. Energiantuotannossa tärkeää on siirtyminen päästöjä vähentäviin energialähteisiin ja energiankäytössä kulutuksen vähentäminen. Hyvinkään energia- ja ilmastostrategiakokonaisuuteen sisältyy varsinainen Energia- ja ilmastostrategia , joka asettaa Hyvinkään kaupungin tasolla yleiset tavoitteet energiankäytön tehostamistoimenpiteille ja ilmastonsuojelulle, sekä yksityiskohtaisempi Energiatehokkuusohjelma , joka sisältää eri osapuolten käytännön energiankäytön tehostamistoimenpiteet vuoteen 2013 asti. Tällöin laaditaan vuoteen 2016 ulottuva jatko-ohjelma. Hyvinkään energia- ja ilmastostrategia toimii myös työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun Energiatehokkuussopimuksen mukaisena energiatehokkuuden toimintasuunnitelmana. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä vertailuvuoteen 2005 verrattuna. Hyvinkään kaupungin kokonaisenergiankulutus vuonna 2005 oli 99,8 GWh, joten säästötavoite tarkoittaa 9,0 GWh:n energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. Tämä tavoite on erittäin kova ja vastaa vuositasolla noin 450 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Tämän energiansäästötavoitteen saavuttaminen ei onnistu ilman rahallista lisäpanostamista energiatehokkuuteen. Useimmat energiatehokkuusinvestoinnit tulevat kuitenkin katetuiksi syntyneellä energiansäästöllä, jotkut lyhyelläkin takaisinmaksuajalla. Samalla kun toi-saalla tehostetaan energiankäyttöä, on myös pidättäydyttävä uusien runsaasti energiaa kuluttavien järjestelmien käyttöönotosta. Hyvinkään energia- ja ilmastostrategian ja energiatehokkuusohjelman on valmistellut kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä, joka vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta. Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Jyrki Mattila (tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, työryhmän puheenjohtaja), Pirkko Puttonen (kiinteistöpäällikkö, tilapalvelu), Urpo Helenius (liikuntapäällikkö, liikuntapalvelut), Kari Vaaralahti (tuotantoryhmän palvelualueen johtaja, tuotantoryhmä), Jouni Mattsson (kaupungininsinööri, kunnallistekniikka), Timo Pekko (vesihuoltoinsinööri, Hyvinkään Vesi), Erja Snellman (hankintapäällikkö, hankintapalvelut), Annukka Lehtonen (liiketoimintajohtaja, konserni- ja tukipalvelut) ja Markku Nieminen (projektipäällikkö, ympäristöpalvelu, työryhmän sihteeri) Konserniyhtiöitä työryhmässä ovat edustaneet: Juha Hilden (Hyvinkään Lämpövoima) ja Kari Korkeamäki (Hyvinkään vuokra-asunnot) 3

4 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA Energia- ja ilmastostrategiansa avulla Hyvinkään kaupunki edistää energian tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Strategian tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien ja muiden vähäpäästöisten energiantuo-tantomuotojen käytön edistäminen ja Hyvinkäällä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen sekä sellaisen kaupunkirakenteen kehittäminen, joka mahdollistaa pienen liikkumistarpeen ja tehokkaan energiankäytön. 1. ENERGIATEHOKKUUS JA ILMASTONSUOJELU Hyvinkään kaupunki: toimii aktiivisesti täyttääkseen työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen ja Hyvinkään Lämpövoima Oy:n (jatkossa Lämpövoima) energiasektorin energiatehokkuussopimuksen tavoitteet sisällyttää yksityiskohtaiset energiansäästötoimensa Energiatehokkuusohjelmaansa tehostaa yhteistyötä energia-asioissa kaupunkiorganisaation sisällä ja yritysten sekä asukkaiden kanssa kehittää alueensa energiankulutustietojen seurantaa ja arvioi tulevaa energiatarvetta teettää merkittävistä hankkeistaan ja investoinneistaan elinkaarilaskelmat, joihin sisältyy myös energiankäyttö ja toteuttaa kokonaistaloudelliset investoinnit varautuu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 2. ENERGIANTUOTANTO JA HANKINTA Hyvinkään kaupunki: turvaa päätöksentekonsa lämmön ja maakaasun hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa Lämpövoiman kautta painottaa energianhankinnassaan ympäristöarvoja ja ilmastonsuojelua selvittää energiahuoltoa uhkaavat riskit kaupungin omissa kohteissa ja resurssien mukaan myös laajemmin yhteistyössä muiden tahojen kanssa selvittää uusiutuvien ja muiden vähäpäästöisten energialähteiden käytön mahdollisuuden omissa erilliskohteissaan haja-asutusalueella edistää kaukolämmön käyttöä ja selvittää kaukolämpöverkon laajentamismahdollisuudet yhdessä Lämpövoiman kanssa on valinnut kaukolämpönsä pääasialliseksi energianlähteeksi Ekokemin jätteenpolttolaitoksen lämmön. Energianhankinnassa seurataan myös muiden energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten energialähteiden käytön mahdollisuutta selvittää puhdistamolietteen hyödyntämismahdollisuudet energiantuotannossa 4

5 3. YHDYSKUNTARAKENNE Hyvinkään kaupunki: edistää kestävän kehityksen mukaisen, eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa autoriippuvuuden vähenemisen, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää kevyttä liikennettä lähiliikkumisessa sekä minimoi energia-, vesi- ja viemäriverkostojen pituudet edistää toimillaan palveluiden säilymistä ydinkeskustassa ja aluekeskuksissa edistää uusien asuinalueiden liittymistä kaukolämpöverkkoon pyrkii ohjaamaan uuden asutuksen asemakaava-alueelle ja kyläalueille 4. YRITYKSET Hyvinkään kaupunki: edistää energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa edistää energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä opastaa yrityksiä energiatehokkuusasioissa (mm. toimitilat, tuotanto/toiminta, liikenne) edistää yritysten liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin vähäpäästöisiin energialähteisiin 5. KUNTALAISET Hyvinkään kaupunki: edistää ja tukee joukkoliikennettä edistää ja parantaa kevyen liikenteen käyttämisen edellytyksiä markkinoi aktiivisesti energia-avustuksia kuntalaisille neuvoo rakentajille ja saneeraajille energiatehokkaita ratkaisuja edistää kuntalaisten tehokasta energiankäyttöä ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön suunnitelmallista käyttöönottoa ja niiden vaikutusten selvittämistä jakaa energiatietämystä myös lapsille ja nuorille 6. KAUPUNGIN OMA KULUTUS Hyvinkään kaupunki: edistää tehokasta energiankäyttöä omissa uudisrakennus- ja saneerauskohteissaan tehostaa omaa energiankulutusseurantaansa ja pyrkii Energiatehokkuusohjelmansa avulla pienentämään energiankulutustaan selvittää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuuden omissa ajoneuvoissaan pyrkii ottamaan energiatehokkuuden huomioon hankintapäätöksiä tehdessään 7. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN SÄÄSTÖTAVOITTEET Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Hyvinkään tulee tehostaa energiankäyttöään seuraavasti: Hyvinkään kaupungin kokonaisenergiankulutus vertailuvuonna 2005: 99,8 GWh. 3 %:n säästötavoite vuonna 2010: 3,0 GWh (= 3000 MWh = kwh) 6 %:n säästötavoite vuonna 2013: 6,0 GWh (= 6000 MWh = kwh) 9 %:n säästötavoite vuonna 2016: 9,0 GWh (= 9000 MWh = kwh) 5

6 3 HYVINKÄÄN ENERGIA- TEHOKKUUSOHJELMA Hyvinkään energiatehokkuusohjelmaan on koottu eri osapuolten energian käytön tehostamistoimia aikatauluineen ja vastuutahoineen vuoteen 2013 asti. Tämän jälkeen laaditaan energiatehokkuussopimuskauden 2016 loppuun ulottuva jatko-ohjelma. Ohjelma on jaoteltu toteuttajatahon mukaan. Ohjelman alkuun on koottu Hyvinkään kaupunkiorganisaation energiankulutusluvut, jotka ovat lähtökohtana tavoiteltaessa energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästöjä. Koko Hyvinkään kaupungin alueen energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu ohjelman lopussa. 3.1 HYVINKÄÄN KAUPUNKIORGANISAATION ENERGIANKULUTUS 2005 ja 2007 Hyvinkään kaupunkiorganisaation energiatehokkuussopimuksen vertailuvuosi on Viereisellä sivulla olevaan taulukkoon on koottu kyseisen vuoden ja vertailukohtana vuoden 2007 energiankulutustiedot eri vastuutahoilta. Alkuun on jaoteltu kiinteistöt, ensin tilapalvelun hallinnoimat julkiset kiinteistöt (koulut, päiväkodit, nuorisotilat, toimistot ym.), seuraavaksi liikuntakiinteistöt. Liikuntakiinteistöistä jäähallin ja uimahallin ominaisuuksiin kuuluu korkea sähkönkulutus ja uimahallin sekä maauimalan ominaisuuksiin lisäksi korkea lämmönkulutus. Lisänä aiempaan energiansäästösopimukseen mukana ovat nyt myös kaupungin omistamat asuntoyhtiöt, Hyvinkään vuokra-asunnot ja Wanha Villatehdas. Kaupungin energiankulutukseen on lisäksi laskettu mukaan katuvalaistus, veden- ja jätevedenkäsittely sekä ajoneuvojen polttoaineenkulutus. Megawateiksi muutettuna Hyvinkään kaupungin kokonaisenergiankulutus energiatehokkuussopimuksen vertailuvuonna 2005 oli MWh (~100 GWh). Vuonna 2007 luku oli MWh. Vähennystä on ollut 4,4 %. Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti ei lämmönkulutuksia ole korjattu lämmitystarveluvulla (muuntaa eri vuosien lämmönkulutuksen vertailukelpoiseksi), vaan ne kuvaavat toteutunutta todellista energiankulutusta. 3.2 KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI Kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä toimii kaupungin energiankäytöstä vastaavien tahojen yhteistyöelimenä ja vastaa kaupungin energiankulutuksen seurannasta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen seurannasta, raportoinnista ja energiatehokkuusohjelman päivityksestä. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaupungin energiansäästötyöryhmä 3.3 ENERGIAHUOLLON RISKIT Selvitetään energiahuoltoa uhkaavat riskit kaupungin omissa kohteissa ja resurssien mukaan myös laajemmin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Kaupungin valmiussuunnittelujohtoryhmä 3.4 KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella on kaupungilla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen yhdyskuntarakenne Hyvinkäälle muodostuu. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden vä- 6

7 henemisen, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää kevyttä liikennettä lähiliikkumisessa sekä minimoi energia-, vesi- ja viemäriverkostojen pituudet. Energiatehokkuuden mittaaminen: Ympäristöhallinnon yhdyskuntarakenteen (YKR) ja elinympäristön seurantajärjestelmän (Elyse) tiedot. TAVOITTEET Hyvinkään kaupungin tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisesti pitää yhdyskuntarakenne eheänä, mikä tukee joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia ja pienentää henkilöautoriippuvuutta sekä optimoi verkostopituudet. Hyvinkään kaupungin energiankulutus 2005 ja 2007 Kohteet Vastuutaho Sähkönkulutus 2005 (MWh) Sähkönkulutus 2007 (MWh) 7 Lämmönkulutus 2005 (MWh) Lämmönkulutus 2007 (MWh) Lämpö + sähkö yht (MWh) Lämpö + sähkö yht (MWh) Julkiset rakennukset Tilapalvelu Rentto Reka Jäähalli Liikunta Uimahalli Liikunta Urheilupuisto Liikunta Kentät ja muut Liikunta Yhteensä Wanha Villatehdas Oy Hyvinkään Vuokraasunnot HyVa Konsernin KiOy:t Oy:t Muut yht Kiinteistöt yht Katuvalaistus Kun.tekn Vesi ja jätevesi Hyv. Vesi Muu kulutus yht Yht. ei ajoneuvoja Ajoneuvot Polttoaine 2005 l/v Polttoaine 2007 l/v Polttoaine 2005 (MWh) Polttoaine 2007 (MWh) Ajoneuvot yht. Konekesk Kaikki yhteensä

8 TOIMENPITEET VUOSINA Keskustaajaman yleiskaavan tarkistuksella tuetaan eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Aikataulu: 2011 Vastuutaho: Kaavoitus 2. Kehitetään Hyvinkäälle sopivaa tiivistä ja matalaa rakentamistapaa mm. Yli-Jurvan alueella. Aikataulu: Vastuutaho: Kaavoitus 3. Edistetään kaupallisten palveluiden säilymistä ydinkeskustassa ja aluekeskuksissa. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 4. Edistetään uusien asuinalueiden liittymistä kaukolämpöverkkoon. Aikataulu: Nummenmäki 2011 Vastuutaho: Kunnallistekniikka ja Hyvinkään Lämpövoima 5. Pyritään ohjaamaan uusi asutus asemakaava-alueelle ja kyläalueille. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 6. Vuoden 2013 asuntomessualueella kehitetään energiatehokkaita ratkaisuja. Aikataulu: Vastuutaho: Asuntomessujen projektipäällikkö 7. Varaudutaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Kaavoitus, kunnallistekniikka, Hyvinkään Vesi 3.5 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Yritykset ovat oleellisessa asemassa energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonsuojelussa. Toisaalta yritykset voivat parantaa omaa energiatehokkuuttaan ja valita vähäpäästöisiä energialähteitä, toisaalta ne voivat kehittää energiatehokkaampia tuotteita ja palveluita sekä tehdä muita ilmastonsuojelua edistäviä innovaatioita. Hyvinkäällä on muutama energiaintensiivinen suuryritys, mutta pääasiassa yritykset ovat vähän energiaa kuluttavia pienyrityksiä. Hyvinkään sähkönkulutuksesta 30 % kuluu palveluissa ja rakentamisessa sekä 33 % teollisuudessa. TOIMENPITEET VUOSINA Edistetään energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa sekä energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä. Aikataulu: Koko ohjelmakausi Vastuutaho: Liiketoimintajohtaja, KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma), Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 8

9 2. Järjestetään seminaari Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa. Aikataulu: Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari 3. Järjestetään seminaari energiatehokkuusasioissa yrityksille. Aikataulu: Syksy 2009 Vastuutaho: Hyvinkään Yrittäjät, liiketoimintajohtaja, kaupungin ympäristöpalvelu 4. Rakennetaan eri toimijoiden kotisivuille osio energiatehokkuusinfosta yrityksille. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma), Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin energiansäästötyöryhmä 5. Jaetaan vuosittain energiatehokkuuspalkinto parhaiten energiankäyttöä tehostaneelle yritykselle. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin energiasäästötyöryhmä, Hyvinkään Lämpövoima, Hyvinkään Yrittäjät 9

10 6. Edistetään yritysten liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin vähäpäästöisiin energialähteisiin. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimiala 7. Liitetään rakennuslupiin energiatehokkuusnäkökulma. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Rakennusvalvonta 8. Edistetään yritysten energiasertifikaattien käyttöönottoa. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma), Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin ympäristöpalvelu 9. Vahvistetaan kaupungin energiansäästötyöryhmää ottamalla yritysedustaja mukaan. Aikataulu: Vastuutaho: Kaupungin energiansäästötyöryhmä, Hyvinkään Yrittäjät 3.6 KUNTALAISTEN ENERGIATIETOISUUDEN JA KOTITALOUKSIEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Jokainen voi tehdä energiatehokkaita ja ilmastoystävällisiä valintoja kotonaan. Kotitalouksien energiankulutus jakaantuu välittömään ja välilliseen kulutukseen. Välitön energiankulutus koostuu asuntojen lämmityksestä, valaistuksesta, ilmastoinnista, kodinkoneiden kulutuksesta sekä ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta. Välillinen energiankulutus koostuu tuotteisiin ja palveluihin sitoutuneesta energiasta, joka tavallisesti tilastoidaan teollisuuden ja palveluntuottajan energiankulutukseksi. Motivan mukaan pientalossa välittömästä energiankulutuksesta noin puolet kuluu asunnon lämmitykseen, viidennes lämpimään käyttöveteen ja loppu kolmannes kodin sähkölaitteisiin ja valaistukseen km vuodessa ajavan perheen auton polttoaineenkulutus on samaa suuruusluokkaa kuin pientalon energiankulutus, kahden auton taloudessa jopa kaksinkertainen. Adaton Kotitalouksien sähkönkäyttö tutkimuksen mukaan kotitalouksien sähkönkulutuksen kolme suurinta laiteryhmää ovat valaistus (22 %), kylmälaitteet (13 %) ja kodin elektroniikka (12 %). Kylmälaitteiden kulutus on viime vuosina pienentynyt ja kulutuselektroniikan osuus kasvanut ja on jo nyt samaa luokkaa kylmälaitteiden kanssa. Keskeinen tekijä kodin elektroniikan kulutuksessa on valmiustilan virrankäyttö, myös siirtyminen pöytätietokoneista kannettaviin tietokoneisiin ja erillisistä digisovittimista televisioon integroituihin digisovittimiin pienentäisivät virrankulutusta. Kotitalouksien sähkönkäyttö on vuodesta 1993 vuoteen 2006 kasvanut kokonaisuudessaan 8,5 terawattitunnista 10,6 terawattituntiin, kun ei huomioida asuntojen sähkölämmitystä. Eniten sähkön kokonaiskulutus on kasvanut omakotitaloissa, noin 60 %, kerrostaloissa kasvu oli 29 % ja rivitaloissa 13 %. Uusissa kerrostaloissa keskikulutus on nousussa huoneistokohtaisen ilmanvaihdon yleistymisen myötä. Pientaloissa kulutuksen kasvua selittää koneellisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja sekalämmitysjärjestelmien yleistyminen. Hyvinkäällä kotitaloudet ja maatalous käyttävät kaikesta sähköstä noin 37 %. Luvussa on mukana myös sähkölämmitys. 10

11 TOIMENPITEET VUOSINA Joukkoliikenne 1.1 Nostetaan linja-autoliikenteen tukea Selvitetään joukkoliikennetuen kohdistaminen moottorin vähäpäästöisyyden mukaan. Aikataulu: Linja-autoliikenteen tuki 2009 Vastuutaho: Kunnallistekniikka/liikennesuunnittelu Mittaaminen: Joukkoliikenteen käyttäjämäärät 2. Kaupunki markkinoi aktiivisesti energia-avustuksia kuntalaisille. Markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ovat lehti- ja netti-ilmoittelu sekä neuvontapalvelu. Ilmoittelun tarkoituksena on lisätä neuvontapalveluja. Markkinoinnin tavoitteena on avustuksiin liittyvän tiedon jakaminen ja eri yhteistyötahojen palvelujen markkinoiminen (esim. energiatehokkuuteen liittyvien nettipalvelujen, Motivan, markkinoiminen). Markkinoinnin tärkeänä tehtävänä on aktivoida, tiedottaa sekä löytää positiivinen ja innostava ote asuntojen korjausasioihin. Aikataulu: Vuosittain Vastuutaho: Tilapalvelu/asuntosihteeri 3. Neuvotaan rakentajille ja saneeraajille energiatehokkaita ratkaisuja Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Rakennusvalvonta 11

12 4. Järjestetään kuntalaisille yleisötilaisuuksia energiankäytöstä ja laaditaan materiaalia energiankäytön tehostamisesta. Aikataulu: Vastuutaho: Ympäristöpalvelu, Hyvinkään-Riihimäen ympäristöosaamisen keskus KEKO, Hyvinkään vuokra-asunnot 5. Selvitetään mahdollisuus rakentajille ja saneeraajille suunnatun energianeuvonnan yhteistyön kehittämiseen Hyvinkää-Riihimäki alueella. Aikataulu: Vastuutaho: Tekym/toimialajohtaja 12

13 3.7 JULKISTEN RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Hyvinkään kaupungin julkisia rakennuksia hallinnoi tilapalvelu. Energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluva rakennuskanta vertailuvuonna 2005 oli m 3. Tästä kuukausittaisen kulutusseurannan piirissä oli m 3 (99,7 %). Rakennustilavuudella mitattuna on energiakatselmuksia tehty 72 % kiinteistöistä. Sopimuksessa tehtyjen energiakatselmusten tavoitteena on kattaa 80 % rakennuskannasta. Julkisissa kohteissa lämmön ominaiskulutus (kwh/m 3 ) on tehostunut, mutta sähkönkulutus lisääntynyt. Sähkönkulutuksen lisääntyminen johtuu talotekniikan lisääntymisestä (ilmastointi, valaistusvoimakkuuden lisääminen) ja tilojen käyttäjien sähköisten laitteiden lisääntymisestä (tietokoneet ym.). Rakennusten lämmönkulutukseen pystytään vaikuttamaan rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka Hyvinkäällä kattaa käytännössä kaikki julkiset kiinteistöt. Julkisissa kiinteistöissä voi energiatehokkuuteen vaikuttaa uusien kohteiden rakentamisvaiheessa tai olemassa olevien kohteiden saneerauksissa. TAVOITTEET Rakennusten lämmön ominaiskulutus vähenee 2 % Rakennusten sähkön ominaiskulutuksen kasvua hillitään Energiakatselmuksia on tehty 80 % rakennuskannasta TOIMENPITEET VUOSINA Uusien kohteiden hankesuunnitteluun sisällytetään tavoitteet energiatehokkuudelle. Tilapalvelu ottaa PromisE-kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmän käyttöön. Aikataulu: Koehankkeena uuden keskuskeittiön hankesuunnittelu 2009 Vastuutaho: Tilapalvelu 2. Selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön edellytykset haja-asutuskohteissa uudisrakentamisen ja lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä. Aikataulu: 2010 Vastuutaho: Tilapalvelu 3. Käytetään vaihtoehtoisia energiamuotoja Tanssikallion päiväkodin lämmitysjärjestelmän toteuttamisessa. Vaihtoehtoisina lämmitysmuotoina hankkeelle ovat aurinkokeräin- ja maalämpöpumppujärjestelmän yhdistelmä sekä öljykattilalaitos. Laskennallinen energiansäästö on 7950 kwh/a. Aikataulu: Vastuutaho: Tilapalvelu 4. Kauniston vanhainkodin laajennus- ja perusparannushankkeessa toteutetaan energiatehokkuutta parantavia elinkaareltaan pitkäjaksoisia hankkeita, jotka kohdentuvat lämmöneristävyyteen (ulkovaippa, tavoitteet vuoden 2010 määräysten mukaiset), energialähteisiin (vaihtoehtoiset energiamuodot, selvitys suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksista), jätehuoltoon (jätteen muodostuminen, vaippajäte, jätteen kuljetus ja varastointi, jätehuoltosuunnitelma) ja valaistukseen (turvallisuus). Aikataulu: Toteutus Vastuutaho: Tilapalvelu 5. Energiatehokkuutta lisääville toimille tehdään elinkaarilaskelma ja lasketaan takaisinmaksuaika. Toteuttamiskelpoiset, takaisinmaksuajaltaan järkevät investoinnit toteutetaan hankkeen yhteydessä. Muut tahot 13

14 osallistuvat elinkaarilaskelman teon harjoitteluun. Aikataulu: Suunnitteluvaihe menossa, suunnitelmat L2-vaiheessa 2009 Vastuutaho: Tilapalvelu. Harjoitteluun osallistuvat kunnallistekniikka, Hyvinkään Vesi ja konserniyhtiöt 6. Kaupunkisillan päiväkodin lämmityksen osittainen korvaaminen aurinkokenno- ja maalämpöpumppujärjestelmällä. Laskelmavaihe meneillään. Aikataulu: Toteutus Vastuutaho: Tilapalvelu 7. Selvitetään energiakatselmusten päivitystarve. Tavoitteena on, että energiakatselmuksia on tehty 80 % rakennuskannasta. Aikataulu: Toteutus Vastuutaho: Tilapalvelu 8. Suhtautuminen toimitilojen jäähdytysjärjestelmien rakentamiseen ohjeistetaan toimitilastrategiassa. Aikataulu: Toteutus Vastuutaho: Tilapalvelu MITTAAMINEN: Lämmön- ja sähkönkulutusta mitataan ominaiskulutuksella (kwh/m 3 ). Vuosien lämmön, sähkön ja veden ominaiskulutus on esitetty viereisellä sivulla olevissa kaavioissa. 3.8 LIIKUNTATILOJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Hyvinkään kaupungin liikuntakiinteistöjä hallinnoi liikuntapalvelut. Suurimmat kiinteistöt ovat jäähalli, uimala ja urheilupuisto. Lisäksi liikuntapalvelut hallinnoi kenttiä ja liikuntareittejä huoltorakennuksineen. Sveitsin uimalassa ja Urheilupuistossa on tehty energiakatselmus vuonna Suurimmat liikuntakiinteistöt ovat kuukausittaisen kulutusseurannan piirissä, muusta energiankulutuksesta arviolta noin puolet. Liikuntapalveluilla on lisäksi käytössään työkoneita ja muita ajoneuvoja. Työkoneet ja ajoneuvot ovat kuukausittaisen kulutusseurannan piirissä. MITTAAMINEN: Lämmön- ja sähkönkulutusta mitataan ominaiskulutuksella (kwh/m 3 ) Ajoneuvojen polttoaineenkulutusta mitataan litraa/100 km (henkilö- ja kuorma-autot) Työkoneiden polttoaineenkulutusta mitataan litraa/käyttötunti (Jäähallin jäänhoitokoneet menevät kiinteistön sähkökuluihin) TAVOITTEET Lämmön ja sähkön ominaiskulutus laskee 3 %. TOIMENPITEET VUOSINA KUNNOSSAPITO JA SEURANTA Seurataan liikuntalaitosten ja -paikkojen sähkön, veden, kaukolämmön, polttoöljyn ja uimalan kiukaiden 14

15 Koko kaupunki lämpö kwh/m 3 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 45,4 43,7 42,4 42,5 41,2 41,0 40,1 39,4 39,6 42,0 42,2 42,5 41,7 41,3 40,8 40,7 39,7 37,0 35, Koko kaupunki sähkö kwh/m 3 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 13,0 13,0 13,2 13,3 12,9 13,1 12,9 13,4 13,6 14,3 15,2 15,3 15,0 14,7 15,6 15,4 15, Koko kaupunki vesi l/rak.m Kaavioissa on esitetty tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenominaiskulutus (kwh/m 3 ) vuosina

16 lämmityksessä käytettävän nestekaasun kulutusta päivätasolla. Koostetaan yhteenvedot kulutuksista kuukausittain, lämmitys korjattuna lämmitystarveluvulla Säädetään huonelämpötilat, iv-koneiden käyntiajat, valaistuksen käyttöajat tarkoituksen mukaisiksi Aikataulu: Vastuutaho: Liikuntapäällikkö 2. HANKINNAT Toteutetaan laite- sekä materiaalihankinnoissa ensisijaisesti energian säästöön tähtääviä hankintoja. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Liikuntapäällikkö 3. ENERGIAN SÄÄSTÖÖN TÄHTÄÄVÄT INVESTOINNIT 3.1 SVEITSIN UIMALA: Teetetään uimalassa energiakatselmus Selvitetään allaspeitteillä saavutettava energiansäästö ja investoinnin kuoletusaika Selvitetään vedenkäsittelylaitteiden kuormitusperusteinen käyttö (taajuusmuuntajat) Selvitetään aurinkoenergian käyttömahdollisuus Aikataulu: Vastuutaho: Liikuntapäällikkö 3.2 JÄÄLIIKUNTAKESKUS: Selvitetään kilpahallin lämmönsäteilyn ja valaistuksen tehostamiseksi hallin kattoon asennettavan ALU-katteen merkitys energian kannalta ja lasketaan investoinnin kuoletusaika 16

17 Jäädytysveden käsittelyyn on tullut uusi laite, jolla poistetaan vedestä ilmakuplat. Tällä toimenpiteellä vesi jäätyy nopeammin tiiviimmäksi jääksi huomattavasti alhaisemmalla veden lämpötilalla. Tänä päivänä jäädytysveden lämpötila on astetta. Jäädytysveden käsittelylaitteen energiansäästöt ja investoinnin kuoletusaika on laskettu Uudistetaan vanha vuonna -96 hankittu suorasähkökäyttöinen jäänhoitokone nykyaikaisemmaksi akkukäyttöiseksi koneeksi Aikataulu: Jäädytysveden käsittelylaite hankitaan 2009, muut Vastuutaho: Liikuntapäällikkö 3.3 URHEILU- JA PALLOILUKENTÄT SEKÄ ULKOILUREITIT: Nykyaikaisella valaisintekniikalla päästään merkittävästi pienempiin energiankulutuksiin, teetetään alueille valaistus ja sähkösuunnitelmat energiansäästölaskelmineen Investoidaan suunnitelman mukaisiin ja energiaa säästäviin valaisimiin Aikataulu: Vastuutaho: Liikuntapäällikkö 3.9 YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Kunnallistekniikka vastaa yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä katuvalaistuksesta. Katuvalaistuksen sähkötyöt ja lamppujen vaihdot tekee tuotantoryhmän sähköyksikkö. Valaisinpisteitä on Hyvinkäällä noin Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta perustuu vuoden mittaan tehtyihin mittarien lukuun perustuvaan kulutusarvioon. TAVOITTEET Katuvalaistuksen saneeraussuunnitelma pyrkii sähkönkäytön vähentämiseen noin 50 % vuoteen 2016 mennessä. TOIMENPITEET VUOSINA Katuvalaistus 1.1 Toteutetaan katuvalaistuksen saneeraussuunnitelmaa. Katuvalaistus saneerataan sähkökeskusalue kerrallaan. Vuonna 2009 laaditaan välitilinpäätös katuvalaistuksen saneeraussuunnitelman toteutumisesta. Aikataulu: Välitilinpäätös mennessä ja tilinpäätös mennessä Vastuutaho: Sähköyksikkö Tavoite: Projektin välitavoitteen mukainen sähkönkulutus valaisinpistettä kohden vuonna % ja % vuoden 2005 tasosta Mittari: Sähkönkulutus valaisinpistettä kohden (kwh/pylväs/v) 2. Kunnallistekninen kunnossapito ja rakentaminen 2.1 Rakennetaan alueelliset hiekkapisteet ja imulakaisimen tyhjennyspisteet. Vähentää kaluston liikennöintitarvetta. Aikataulu: Raportoidaan vuosittain Vastuutaho: Katukunnossapitoyksikkö Tavoite: Kunnossapidon palvelupisteitä rakennetaan 1 kpl/vuosi. Kunnossapidon aluepisteitä rakennettu 17

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot