Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille 27.3.2013. Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja"

Transkriptio

1 Tilaisuus uusille avustuksensaajille ja avustuksensaajajärjestöjen uusille työntekijöille Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 1

2 Sisko Seppä avustustoiminnan johtaja 2

3 Pelituotoista avustuksiin Pelitoiminnan tuotto Tuloutus valtiokonttorille sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen Arpajaisvero Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee jakoehdotuksen valtioneuvostolle Valtioneuvosto päättää avustuksista Toiminnan kulut RAY:n hallitus Avustukset RAY Peliautomaattien sijoituspaikkamaksut Jaettavat avustukset RAY:n toimitusjohtaja maksaa avustukset valvoo avustusten käyttöä Hakemukset Hakemuskäsittely ja avustusvalmistelu Avustusosaston valmisteleva työryhmä seuraa ja arvioi avustetun toiminnan tuloksellisuutta

4 Ajankohtaista avustusvalmistelussa Sini Toikka kehittämiskoordinaattori

5 Jakopäätös 2013 ja jaettavissa olevat varat 2014 Jakopäätös 2013 Avustukset yhteensä 301,0 milj. (282,2) Avustuksensaajat / -hakijat yhteensä 843 kpl / Avustettavia kohteita / haettuja yhteensä 1596 kpl / 2398 Uusia avustuksensaajia 30 kpl Avustusvarat vuodelle 2014 Jaettavissa 308 miljoonaa euroa, josta vapaana n. 35 milj. euroa Avustusosasto, Marika Heimo,

6 Hakuajoista Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy (vuonna ) Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy

7 Haku paperilomakkeilla Verkkoasioinnin kautta saapui paljon hakemuksia viime vuonna Järjestelmässä esiintyi kuitenkin puutteita, jonka takia sitä jatkokehitetään Aikalisä: vuodelle 2014 avustukset haetaan paperilla, ei verkkoasioinnin kautta Hakulomakkeet voi tulostaa osoitteesta: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/aineistopankki/lomakkeet

8 Jatkohakemuksen tekeminen Jatkohakemusten viimeinen palautuspäivä on Avustus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. Esim. jos projekti saa avustuspäätöksen kolmelle vuodelle, rahoitus haetaan vuosittain Hakemuslomake liitteineen toimitetaan paperilla postitse osoitteeseen RAY-talo / Avustusosasto PL ESPOO

9 Jatkohakemuksissa huomioitavaa Lomakkeisiin on tehty päivityksiä Ak- ja C-hakemuksissa on omat jatkohakemuslomakkeensa, jotka on synkronoitu yhteensopiviksi valvonnan ja seurannan lomakkeiden kanssa Yleisavustusta (Ay) haetaan aina samalla lomakkeella Hakuopas ja lomakkeiden päivitetyt täyttöohjeet löytyvät Aineistopankista otsikolla Oppaat. Avustusosaston henkilökunta auttaa mielellään!

10 Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kristian Seemer, valvontapäällikkö Raha-automaattiyhdistys, Avustusosasto Turuntie 42 PL Espoo puhelin: fax: Kristian Seemer,

11 Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Raha-automaattiyhdistys, valvontapäällikkö Kristian Seemer Kristian Seemer,

12 Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Voimassa alkaen sisältää sekä RAY:tä että avustuksen saajia velvoittavia säädöksiä RAY on julkaissut lain käyttö- ja selvitysoppaan Aikaisempien vuosien avustuksiin sovelletaan vnp 929/1998:n säädöksiä Uusi laki voimaan Kristian Seemer,

13 Avustuslain 1 luku 1 soveltamisala - Kenelle avustuksia voidaan myöntää - Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen - Yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille - Keskeinen periaate sosiaali- ja terveysalan järjestöille - Lakia sovelletaan myös Suomen rajojen ulkopuolella toteutettavaan toimintaan (suomalaisten ja suomensyntyisten hyväksi ulkomailla) 3 Avustuslajit - Toiminta-avustukset ja erityisavustukset - Toiminta-avustus = yleisavustus tai kohdennettu toiminta-avustus - Erityisavustus = projekti- tai investointiavustus Kristian Seemer,

14 Avustuslain 2 luku 4 Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset - Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään yleisistä edellytyksistä, joiden täyttyminen on avustuksen myöntämisen ehdoton oikeudellinen edellytys - Haettava avustus tulee olla yhteiskunnallisesti hyväksyttävään toimintaan (ei lainvastainen) - Avustuksen hakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta avustuksen saamiseen - Avustuspäätöksen mukaista toimintaa voi harjoittaa myös muukin taho kuin avustuksen saaja avustuksen siirtosopimus - Varallisuusnäkökulmat ja kyky selviytyä omavastuuosuudesta - Kilpailuvaikutukset Kristian Seemer,

15 Avustuslain 3 luku 5 Avustuksen hakeminen - Haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitettava RAY:lle - RAY:llä tiedottamisvelvollisuus avustusten hakemisesta - Hakuajoista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (1170/2001) - Annettava oikeat ja riittävät tiedot (esim. avustuksen käytöstä ja tarpeesta) 6 Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset - RAY valmistelee jakoehdotuksen avustusten myöntämisestä - Ehdotukseen liitettävä avustussuunnitelma (ei sido avustuksen myöntäjää) - STM:n esittelystä valtioneuvosto tekee päätöksen (myöh. STM?) Kristian Seemer,

16 Avustuslain 3 luku 7 avustuspäätös - kirjallisena kaikille hakijoille - käyttötarkoitus ja määrä (vähimmäissisältö) - voi sisältää avustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia, jotta avustuslain 4 :n yleisten ehtojen toteutuminen voidaan varmistaa - mahdollinen enimmäismäärä hyväksytyistä kuluista 8 maksaminen - toiminta-avustukset (A) automaattisesti vuosineljänneksittäin poikkeusmahdollisuus, jos toiminta jaksottuu epätasaisesti - muut (B ja C) maksupyyntöjen perusteella kustannusten ajoittumisen mukaisesti - Oikeat ja riittävät tiedot Kristian Seemer,

17 MAKSATUSKÄYTÄNTÖ Todenna järjestön pankkitili kirjallisesti lähettämällä RAY:n maksatukseen joko kopio pankin tiliotteesta tai tilisopimuksesta. Vahvista myös mahdolliset allekirjoitusvaltakirjat Mikäli avustuspäätös poikkeaa olennaisesti hakemuksessa esitetystä, RAY pyytää toimittamaan tarkennetun talousarvion ja toimintasuunnitelman ensimmäisen maksupyynnön mukana Oppaat ja lomakkeet löydät verkkosivuiltamme osoitteesta Ray.fi > Avustustoiminta > Aineisto-pankki Projektiavustusta ei makseta loppuun ennen projektin loppuselvityslomakkeiden toimittamista. Toimita projektin loppuselvityslomakkeet, viimeistään viimeisen maksuerän yhteydessä. Tee projektin loppuselvitys lomakkeella Lähetä viimeisestä maksuerästä myös maksupyyntölomake (3741). Kristian Seemer,

18 OIKEAT ja RIITTÄVÄT TIEDOT olennaiset tiedot Pystyisitkö itse - tekemään antamillasi tiedoilla päätöksen avustusten maksusta - tekemään ratkaisun avustuksen käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä - tarkastamaan avustuksiin liittyvät jaksotukset avustuskohteittain lähettämästäsi materiaalista Selviääkö maksupyynnön liitteenä olevasta kirjanpidon raportista kumulatiiviset erilliskulut ja tuotot Maksuihin liittyvä lisätieto esille niin, että sen myös huomaa! Kristian Seemer,

19 Avustuslain 4 luku, 9 Avustuspäätöksen käyttötarkoitusteksti ehtoineen ja rajoituksineen on siten ratkaiseva avustuksen käytön kannalta. Hakemuksessa esitetty talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat avustuksen maksun ja hyväksyttävän käytön perustana, jollei avustuspäätöksessä muuta todeta Avustusta ei voi kuitenkaan käyttää sellaisiin kuluihin, joita avustuslain mukaan sillä ei voi kattaa, tämä siitäkin huolimatta, että ne olisi budjetoitu hakuvaiheessa erikseen Jos järjestö aikoo toimia toisin kuin hakemuksessaan on ilmoittanut, muutoksista on oltava yhteydessä Raha-automaattiyhdistykseen investointiavustusta saanut kohde oltava saajan omistuksessa avustuspäätöksen mukaisessa käyttötarkoituksessa 30 vuotta myöntämisestä Tulevaisuudessa käyttörajoitusehto 20 vuotta, myös takautuvasti? Kristian Seemer,

20 Avustuslain 4 luku 10 tiedonantovelvollisuus - saajan annettava oikeat ja riittävät tiedot valvonnan toteuttamiseksi - muutoksista ilmoitettava viipymättä (käyttöön vaikuttavat olosuhteiden muutokset, kuten toiminnan laadussa tai laajuudessa taikka toiminnan rahoituksessa tapahtuneet muutokset) Järjestölle RAY:ltä saatu lupa poikkeavaan käytäntöön on voitava esittää kirjallisessa muodossa Avustuksen saajan tiedonantovelvollisuus on jatkuvaa Avustuksen saaja ei täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, mikäli se raportoi olosuhteiden tms. muutoksista vasta vuosiselvitysvaiheessa, jos niiden saattamisella raha-automaattiyhdistyksen tietoon aikaisemmin olisi ollut vaikutusta avustusten myöntämiseen tai käytön hyväksyttävyyteen Vrt. avustusten takaisinperintä, avustuslain Kristian Seemer,

21 Avustuslain 4 luku 11 hyväksyttävät kulut - käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset ja kohtuulliset kulut - RAY:n avustusosuuteen sisältyvät myös muut julkiset avustukset ne eivät ole omarahoitusta - poistot, vuokra-arvot, varaukset ym. laskennalliset erät eivät ole hyväksyttäviä kuluja - Lainanlyhennykset ja korot eivät hyväksyttäviä - Kts. Käyttö- ja raportointiopas Kristian Seemer,

22 Hyväksyttävät kulut tarpeellisuus ja kohtuullisuus Kulujen tarpeellisuuden kannalta on aina arvioitava, onko jokin kulu välttämätön toiminnan tai hankkeen toteutumisen kannalta Vaikka jokin kulu katsottaisiin ehdottoman tarpeelliseksi, voi olla, että jokin tietty kulu suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksiin ei ole kohtuullinen Avustuskohteiden avustusten käytön kohtuullisuudessa ja tarpeellisuudessa tulisi käyttää harkintaa esimerkiksi seuraavasti: Jos järjestö käyttäisi varat omista varoistaan, toimisivatko ne rahan käytön osalta samalla tavalla? Esim. Jos järjestö käyttäisi varat omista varoistaan, lähettäisikö se 5 10 henkilöä ulkomaille seminaariin? Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi tietyt yksittäiset hankinnat, joita ei ole budjetoitu tai sellaiset ulkopuolelta ostettavat palvelut, jotka voitaisiin suorittaa myös omalla henkilöstöllä ja jota ei ole hakemusvaiheessa ilmoitettu rahaautomaattiyhdistykselle Kristian Seemer,

23 HYVÄKSYTTÄVÄT KULUT - VUOKRAKULUT Järjestön omistuksessa olevan toimiston laskennallinen vuokra ei ole hyväksyttävä kulu Vuokrakulut hyväksytään pääsääntöisesti vain sellaisista toiminnan käytössä olevista tiloista, joita avustuksensaajalla ei ollut käytössään ennen kyseisen toiminnan aloittamista. Mikäli avustettu toiminta tapahtuu tiloissa, joiden rakentamiseen tai hankintaan on saatu raha-automaattiavustusta, erilliskuluksi voidaan hyväksyä tiloista maksettava hoitovastike, mikäli tilat on rakennettu tai hankittu nimenomaan kyseistä avustettavaa toimintaa varten Jos järjestöllä on useampi avustus, vuokra tai yhtiövastike ja tilojen ylläpitokulut jaetaan käytössä olevien neliöiden suhteessa toiminnoille. Kristian Seemer,

24 Hyväksyttävät kulut - hankinnat Avustuksella voidaan pääsääntöisesti tehdä vain vähäisiä hankintoja Kolme vuotta kestävien projektien osalta vähäisiä hankintoja voi tehdä vain projektin käynnistymisvuonna eikä enää projektin kahtena viimeisenä vuotena, koska matkapuhelimien, tietokoneiden ja muiden vähäisten hankintojen taloudellinen pitoaika on usein noin kolme vuotta Projektien, joiden on haettaessa suunniteltu kestävän yli kolme vuotta, hankintoja voidaan ajoittaa myöhemmille vuosille harkinnan mukaan, mutta hankintoja ei kuitenkaan voi tehdä enää projektin kahtena viimeisenä vuotena Harkittaessa määrän kohtuullisuutta, voidaan tulkintaa hakea vakiintuneesta käytännöstä, joka on määritellyt projektille tehtyjen hankintojen ylärajaksi 10 % projektille myönnettävien avustusten yhteismäärästä Hankinnat on aina budjetoitava Kristian Seemer,

25 Hyväksyttävät kulut ulkopuoliset palvelut Ulkopuolelta vuokratut tai ostetut asiantuntijapalvelut eivät kuulu henkilöstökuluihin, vaan ne ovat ulkopuolelta ostettuja palveluita Hakemuksesta tai projektisuunnitelmasta tulee lisäksi käydä ilmi, mitä ostetaan, mihin hintaan ostetaan ja keneltä ostetaan Lisäksi hakemuksessa tai sen liitteessä pitää pystyä mainitsemaan, miksi kyseinen henkilö on ostettava ulkopuolelta projektin tai hankkeen käyttöön, eikä ostettavaa palvelua voida suorittaa omalla henkilöstöllä BUDJETOI ULKOPUOLISET PALVELUT!!! Kristian Seemer,

26 Hyväksyttävät kulut - muistilistaa Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut Erilliskulut ( = olisiko tätä kulua ilman tätä toimintaa?) / -tuotot ( = olisiko tätä tuottoa ilman tätä toimintaa?) Arviointikulut, jotka on budjetoitu (etenkin suuremmissa arvioinneissa) Ei kohdennettujen/projektien alijäämiä toisille projekteille/toiminnoille Ei poistoja, rahoituskuluja, sisäisiä kuluosituksia, varauksia tai muita sellaisia kulukirjauksia, joihin ei liity maksua Ei tulospalkkioita Lomapalkkavelka ym. vakuutus- ja työntekijäjaksotukset kyllä Ei irtisanomiskuluja, joihin ei liity työntekovelvoitetta Kristian Seemer,

27 Avustuslain 4 luku 12 yleisavustus (Ay) - varsinaisen toiminnan kulut lukuun ottamatta muilla avustuksin rahoitettuja toimintoja - tarpeelliset irtaimistohankinnat - tarvikkeiden ja julkaisujen myynnin ja muun välitystoiminnan osalta vain alijäämä - yleisavustuksen osalta tuottoja ei vähennetä kuluista otetaan kyllä huomioon arvioitaessa avustustarvetta myöntämisvaiheessa - Joissakin tapauksissa kirjattava kulujen oikaisuna (vrt. lain 11 ) - Vain yleishyödyllisen toiminnan kuluihin - Ei elinkeinotoiminnan, varainhankinnan, kuntien lakisääteisten tehtävien kuluja kattamaan Kristian Seemer,

28 Avustuslain 4 luku 13 Kohdennettu toiminta- avustus (Ak) ja 14 erityisavustus (B ja C) - toiminnasta aiheutuvat erilliskulut erillistuotoilla vähennettynä - erilliskuluiksi katsotaan kulut, joita ei syntyisi, jollei kyseistä toimintaa, projektia tai hanketta toteutettaisi - Muista projektihankintasäännökset - Nykyisin käytössä erilliskulu ja tuottokäsite, tästä luovuttaneen uuden lain voimaan tullessa - Määriteltävä hallintokulu-käsite - Asetettava yläraja hallintokuluille sekä säännöt niille järjestöille, jotka saavat yleisavustusta Kristian Seemer,

29 Avustuslain 4 luku 15 asiakkaiden valinta - valinnassa huomioon: sosiaaliset ja terveydelliset tekijät - hakijan ja puolison tulot - aiempi osallistuminen - ongelma, koskee vain toiminta-avustuksia, ei erityisavustuksia - tiedotettava mahdollisimman laajasti avustuksen määrä huomioon ottaen - tilastointi sellaiseksi, että ehtojen noudattamista voidaan valvoa - valintaan liittyvät asiakirjat säilytetään kuten tositteet tietojen luottamuksellisuus huomioon Kristian Seemer,

30 Avustuslain 4 luku 16 käyttöaika - Sovelletaan kirjanpitolain mukaista kirjauskäytäntöä - A-avustuksia voi käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden kuluihin vain, jos päätöksessä erikseen mainittu, myös aiempien vuosien kuluihin - B- ja C-avustuksia myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden kuluihin tai menoihin myös aiempien vuosien kuluihin ja menoihin, jotka liittyvät avustuspäätöksen mukaiseen hankkeeseen tai projektiin - Kirjaukset suoriteperiaatteella (vrt. kirjanpitolaki) - Käyttöajan pidennys Kristian Seemer,

31 Avustuslain 4 luku 18 kirjanpito ja tilintarkastus - kirjanpitolaki - avustuksen käyttöä voitava seurata - Kustannuspaikkakohtainen kirjanpito - Tilintarkastuslaki (tilintarkastus/toiminnantarkastus) - RAY suosittelee HTM- tai KHT- tarkastajan käyttöä ainakin toisena tarkastajana Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että jos rahaautomaattiavustuksia on käytetty suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään euroa, on avustuksen saajan, sen lisäksi, mitä muualla asiasta säädetään, toimitettava tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä kyseiseltä tilikaudelta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään raportin muodosta Kristian Seemer,

32 Avustuslain 4 luku 19 vuosiselvitys - huhtikuun loppuun mennessä - Määräaika on lähtökohtaisesti ehdoton - lomakkeet avustuskohdekohtaisesti - tilinpäätös, toimintakertomus, toiminta- ja tilintarkastuskertomukset myös rinnakkaisorganisaatioilta - Kustannuspaikkakohtaiset kirjanpidot - Tilintarkastajan muu raportointi - Konsernitilinpäätös (jos laadittu) - Tulevaisuudessa tilintarkastajan ns. AUP-raportti (vrt. ed. pykälä) - Muista myös muut tarvittavat selvitykset oikeiden ja riittävien tietojen näkökulmasta - HUOM! Seurannan TVS-kyselyt on palautettava maaliskuun loppuun mennessä, vaikkakin ovat osa vuosiselvitystä! Kristian Seemer,

33 Avustuslain 4 luku 21 RAY:n valvonta ja seuranta - Valvonta Avustusten käytössä noudatetaan lakeja ja asetuksia (laillisuustarkastus) Avustuksen käytölle asetettuja muita ehtoja ja rajoituksia noudatetaan (jakopäätös) Tuetaan avustusvarojen kohdentumista laadukkaasti ja tuloksellisesti Huolehditaan taloudellisia haasteita omaavien järjestöjen seurannasta Tehdään järjestökohtaisia riskianalyyseja Valvotaan toimintaympäristön muutoksia ja avustusten kohdentumista suhteessa näihin muutoksiin Kiinnitetään huomiota järjestöjen talouden hoidon suunnitelmallisuuteen ja raportoinnin laatuun Seurataan järjestökokonaisuuksia (koko järjestökonserni rinnakkaisorganisaatioineen) Valvontatoimista saadulla tiedolla tuetaan valmistelutiimejä jakoehdotuksen työstämisessä Kristian Seemer,

34 Avustuslain 4 luku 21 RAY:n valvonta ja seuranta Seuranta tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan päätavoitteena on saada näkyviin raha-automaattiavustuksilla tuetun järjestötoiminnan tuloksellisuutta ja toiminnalla aikaansaatuja terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä vaikutuksia Seurannan toteutus toiminta-avustuksilla ja hankeavustuksilla tuettujen toimintojen osalta vuosiselvitykseen sisältyvät tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset Projekteista tehtyjen loppuraporttien analyysit seurantakäynnit ja niistä tehtävät seuranta- ja kehittämisraportit vaativaa selvitystä vaativat seurantakertomukset teemakohtaiset erillisselvitykset ja arvioinnit avustusohjelmien kehittävä arviointi Kristian Seemer,

35 Avustuslain 4 luku tarkastukset - RAY:llä tarkastusoikeus - sekä avustettuun toimintaan että tarvittaessa koko toimintaan ja talouteen - jos avustus siirretty esim. jäsenjärjestölle, tarkastusoikeus ulottuu myös sinne - saajan annettava kaikki aineisto käyttöön - pääsyoikeus tiloihin ja tietojärjestelmiin - RAY voi myös valtuuttaa ulkopuolisen tekemään tarkastuksen (erityiset syyt) - RAY:llä oikeus saada mm. poliisi- ja veroviranomaisilta virka-apua Kristian Seemer,

36 Avustuslain 4 luku 25 maksatuksen keskeytys - RAY voi keskeyttää, jos on aihetta epäillä, että avustuksen saaja ei ole antanut RAY:lle oikeita ja riittäviä tietoja avustuksen käytön kannalta - perusteet, joilla avustus on myönnetty ovat olennaisesti muuttuneet - EY-lainsäädäntö niin edellyttää - Maksatuksen keskeytyksestä tehtävä päätös, samoin kuin maksamisen jatkamisesta Kristian Seemer,

37 Avustuslain 5 luku 26 palauttaminen - velvollisuus palauttaa virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saatu avustus 27 takaisinperintävelvoite - STM velvollinen perimään takaisin: ei ole palautettu, vaikka olisi pitänyt - käytetty väärään tarkoitukseen - annettu väärää tietoa - rikkonut säännöksiä tai ehtoja - Olennaisuus Kristian Seemer,

38 Avustuslain 5 luku 28 takaisinperintä - STM voi periä: ei ole antanut oikeita ja riittäviä tietoja - tarkastuksessa ei anneta riittävää aineistoa käyttöön - toiminta päättynyt, olennaisesti muuttunut tai luovutettu toiselle - avustettu omaisuus luovutettu tai vuokrattu toiselle - omaisuuden käyttötarkoitus muuttunut - saaja ulosottotoimien kohteena, selvitystilassa, konkurssissa yms. - muut vastaavat tilanteet STM voi kohtuullistaa :n perusteella tehtyjä päätöksiä Onko takaisinperintä kohtuuton olosuhteisiin tai taloudelliseen asemaan nähden? korkoa voidaan määrätä maksettavaksi Kristian Seemer,

39 Avustuslain 5 luku 36 ehtojen muuttamien ja avustuksen siirto - STM voi saajan hakemuksesta: muuttaa avustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia - korottaa avustusosuutta - muuttaa vähäisessä määrin käyttötarkoitusta - lyhentää omaisuuden 30 (tulevaisuudessa 20 vuotta?) vuoden vanhentumisaikaa - pidentää avustuksen kahden vuoden käyttöaikaa RAY päättää alle kahden vuoden pidennykset - siirtää avustuksen toiselle järjestölle (samaan käyttötarkoitukseen) - pidentää avustuksen käyttöaikaa Kristian Seemer,

40 SUUNNITELMIEN MUUTTAMINEN Pienehköt muutokset ovat mahdollisia, kunhan tavoitteet ovat ennallaan ja toteutustapa (kulurakenne) olennaisesti samanlainen kuin hakemuksessa poikkeustapauksissa sosiaali- ja terveysministeriö voi erillisestä hakemuksesta vähäisessä määrin muuttaa projektin käyttötarkoitusta joskus voi tulla tilanne, että huomataan, ettei projektia kannata kaavailulla tavalla viedä eteenpäin -> projekti voidaan keskeyttääkin Turvallisinta olla yhteydessä RAY:een muutostilanteissa (vrt. avustuslain 10, 8, 27, 28 ja 36 ) Kristian Seemer,

41 Avustuslain 6-7 luvut - RAY voi saada viranomaisilta saajaa koskevia tietoja - RAY voi luovuttaa tietoja viranomaisille - päätökset toimitetaan postitse - päätöksistä (Vn, STM, RAY) ei voi valittaa - oikaisua voi hakea STM:ltä (40 ) - oikaisuvaatimuspäätöksestä voi valittaa - hallintolaki, kielilaki, julkisuuslaki koskevat avustustoimintaa RAY:lle toimitetut asiakirjat ovat julkisia (pääosin) Kristian Seemer,

42 Arto Pohjamo, tarkastaja Raha-automaattiyhdistys, Avustusosasto Turuntie 42 PL Espoo puhelin: fax: Arto Pohjamo

43 DISTYS TULO MENO SUORITE = JULKAISU, PALVELU TMV. KAUPALLINEN YRITYS MENO SUORITE= JULKAISU, PALVELU TMV. TULO Yhdistykselle syntyy tuloja ja menoja: -varsinaisesta toiminnasta -sijoitustoiminnasta -varainhankinnasta(mm.yhteistyökumppanit) -jäsenmaksuista -koroista ja muusta rahoituksesta -erityisavustuksista -yleisavustuksista Yritykselle syntyy menoja pääasiassa suoritteen raaka-ainehankinnoista ja valmistuksesta(palkat ym.) Arto Pohjamo

44 TALOUDEN SUUNNITTELUN PERUSTA JA MITTARIT Miten yhdistyksen taloudellisia toimintaedellytyksiä voidaan turvata/parantaa ja millaisia talouden tunnuslukuja voidaan käyttää mittareina MAKSUVALMIUS riittävätkö rahat niin, että sitoumukset voidaan hoitaa joka päivä: palkat, verot, vuokrat, vakuutusmaksut, puhelinlaskut, hankinnat, toimintakulut, lainanlyhennykset, korot jne KANNATTAVUUS onko toiminnan taloudellinen tulos riittävä, että se turvaa toiminnan jatkuvuuden VAKAVARAISUUS onko yhdistyksen pääomarakenne niin terve, että velkakuorma ja vastuut eivät kaada yhdistystä Vakavaraisuus Kannattavuus Maksuvalmius Arto Pohjamo

45 Ennakkoarviointi investoinneissa tärkeää! Hakijan arvioitava taloudellinen tilanteensa NYT, s.o. ennen investointihankkeeseen ryhtymistä Hankkeen omarahoitusosuuden rahoitus vaikutus tulevaan talouteen Investoinnin vaikutus käyttötalouden rahoitukseen laskettava! Pitkän ajan rahoituslaskelma hyvin tärkeää Vaihtoehtolaskelma vuokratiloista (5 10 v)??? Muuta huomioitavaa? koulutus, opastus, muuttokustannukset, väliaikaiset tilat jne Arto Pohjamo

46 INVESTOINTIAVUSTUKSET RAY avustaa seuraavia investointeja: ASUNTOJEN RAKENTAMISTA JA PERUSKORJAAMISTA SISÄLTÄEN SOSIAALITEKNIIKAN KUSTANNUKSET TUKIASUNTOJEN HANKINTOJA ERITYISRYHMILLE KÄYTTÖOMAISUUSHANKINTOJA TIETYILLÄ EHDOILLA TOIMITILOJEN HANKINTOJA JA RAKENTAMISTA TALOYHTIÖISSÄ TEHTÄVÄT PERUSKORJAUKSET, JÄRJESTÖJEN OSUUS Arto Pohjamo

47 ASUNTOJEN RAKENTAMISTA JA PERUSKORJAAMISTA SISÄLTÄEN SOSIAALITEKNIIKAN KUSTANNUKSET RAY avustaa edelleen tukiasuntojen (mm. nuorisoasunnot ja ikäihmisten asunnot) rakentamista ja peruskorjaamista. Sosiaalitekniikka sisältyy tukiasuntojen avustukseen. Yhdistetty uusi avustusprosentti näille on enintään 35 prosenttia RAY:ssä hyväksytyistä kustannuksista. Pysäköintipaikat voidaan ottaa avustamisen piiriin perustellusta syystä kohteen muun avustusprosentin mukaisesti. Asia tulee perustella myös ympäristönäkökulmasta. Avustuspäätöksen ehto: asukkaat tulee valita sosiaalisin, terveydellisin ja/tai taloudellisin perustein" Taloudellisilla perusteilla tarkoitetaan sitä, että asukkaiden tulee itse olla haettavan asunnon tarvitsijoita (ei esim. asuntoa eteenpäin vuokraavia) Terveydelliset perusteet tarkoittavat RAY:n näkökulmasta sitä, että talosta ei ole tarkoitus tehdä palvelutaloa, koska RAY on luopunut palvelutalojen avustamisesta. Asukkaat eivät valintatilanteessa siis voi olla kunnoltaan paljon apua tarvitsevia. Arto Pohjamo

48 TUKIASUNTOJEN HANKINTOJA ERITYISRYHMILLE RAY tukee tukiasuntojen hankintaa erityisryhmille (esimerkiksi kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, asunnottomat) yksittäisinä hankintoina olemassa olevasta asuntokannasta. Avustus on 50 % RAY:ssä hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksensaaja ilmoittaa toteutuneet asuntohankinnat RAY:lle vuoden mittaan täydennettävällä hankintalistalla (esim. exceltaulukko), jossa on yksilöitynä hankittavan asunnon tiedot. RAY hyväksyy hankittavien asuntojen kustannukset vertaamalla niitä ympäristöministeriön ylläpitämään tilastoon paikkakuntakohtaisista toteutuneista asuntokaupoista. Hankinnan tulee olla perusteltu yksilön asunnontarpeen, elämänpiirin, esteettömyyden tms. seikkojen perusteella. Arto Pohjamo

49 TUKIASUNTOJEN HANKINTOJA ERITYISRYHMILLE Uusia asuntoja hankittaessa hyväksyttävänä hintatasona tulee käyttää paikkakunnan tai alueen käypää hintatasoa. Uudiskohteiden hankintoihin käytettävän avustuksen määrä voi olla enintään 10 % vuotuisesta kokonaisavustuksesta. Kokonaisavustuksen määrästä riippumatta avustusta on mahdollista käyttää vähintään yhteen uudishankekohteeseen. Uudiskohteen hankinta on perusteltua vain, jos soveltuvaa vaihtoehtoa ei ole tarjolla olemassa olevasta asuntokannasta. Kerralla hankittavien asuntojen lukumäärä voi olla enintään 10 % kohteen asuntojen kokonaismäärästä. Arto Pohjamo

50 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINTOJA TIETYILLÄ EHDOILLA RAY tukee pääasiallisesti isoja ICT ja tietojärjestelmiin kuuluvia käyttöomaisuushankintoja enintään 70 %:n avustuksilla RAY:ssä hyväksytyistä kustannuksista. Muita käyttöomaisuushankintoja avustetaan yleensä osana rakennus- ja peruskorjaushankkeita Autohankintoja ei siis avusteta, vaan ne tulee toteuttaa leasingperiaatteella, jos siihen on muutoin riittävät perusteet Arto Pohjamo

51 TOIMITILOJEN HANKINTOJA JA RAKENTAMISTA Toimitila-avustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille ja alueellisesti merkittäville toimijoille. Turvallisuutta ja esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja avustetaan harkinnan mukaan myös paikallisten toimijoiden kohteissa (ei kuitenkaan vuokratiloissa). Avustusprosentti järjestöjen toimitilahankinnoissa sekä rakentamisessa ja peruskorjaamisessa on 70 prosenttia RAY:ssä hyväksytystä kustannuksista. Samaan tai vastaaviin käyttötarkoituksiin hankittavaan tilaan voi saada avustusta vain kerran. Olemassa olevien tilojen peruskorjaamisen tai tilojen laajentamisen avustaminen on mahdollista, mikäli se on toiminnallisesti perusteltua. Toimitilojen avustamisen perusteita ovat tarve, toiminnan sisältö, talous sekä toiminnan tulokset ja vaikutukset. Toimitilojen mitoituksessa tulee noudattaa kohtuullisuutta niin kustannuksissa kuin sijainnissa. Tilojen mitoittamisen tulee perustua tarveselvitykseen seuraten valtionhallinnon toimitilamitoituksien ohjausta. Toimistotyyppisissä yksiköissä tavoitteena on n m2 / henkilö sekä toiminnan kannalta tarpeelliset kokous- tai asiakaspalvelutilat. Pysäköintipaikat toimitilakohteissa voidaan ottaa avustamisen piiriin perustellusta syystä kohteen muun avustusprosentin mukaisesti. Asia tulee perustella myös ympäristönäkökulmasta. Arto Pohjamo

52 TALOYHTIÖISSÄ TEHTÄVÄT PERUSKORJAUKSET, JÄRJESTÖJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA Taloyhtiöiden merkittäviä peruskorjauksia, kuten putkiremontteja ja vastaavia on mahdollista avustaa järjestön omistusosuuden suhteessa vastaavalla tavalla kuin toimitiloja yleensä enintään 70 prosentin avustuksella RAY:ssä hyväksytyistä kustannuksista Koskee siis järjestöjä, jotka toimivat omistamissaan osakehuoneistoissa asunto- tai kiinteistöyhtiöissä, vuokrattujen tilojen peruskorjauksia ei avusteta TILAPÄISTEN VUOKRIEN JA MUUTTOKUSTANNUSTEN AVUSTAMINEN Toimitilojen remonttien yhteydessä järjestölle syntyvät tilapäiset tai ylimääräiset vuokraja muuttokustannukset on mahdollista hyväksyä avustettaviksi kustannuksiksi toimintaavustuksissa, ei siis investointiavustuksissa! Arto Pohjamo

53 RAY EI AVUSTA: PALVELUASUMISTA TAI PALVELUTALOJA ERILLISIÄ SOSIAALITEKNIIKAN HANKKEITA, KUTEN o Vesisammutusjärjestelmiä, sprinklerihankkeita, palovaroitinjärjestelmiä jne. ENERGIASELVITYKSIÄ ymv. AUTOHANKINTOJA ERILLISIÄ ICT-INVESTOINTIAVUSTUKSIA YLEISAVUSTUKSEN SAAJILLE, Poikkeuksena tähän ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin voidaan myöntää erillistä avustusta. VUOKRATILOJEN PERUSKORJAUKSIA: o RAY ei myönnä investointiavustusta vuokratilojen peruskorjauksiin. Investointiavustuksiin liittyy aina ns. takaisinperintäaika, eikä vuokrasopimukselta voida edellyttää kymmenien vuosien kestoa. Periaate koskee sekä järjestötaloja että järjestöjen keskinäisiä vuokrasopimuksia silloin, kun vuokria katetaan RAY:n avustuksilla. Arto Pohjamo

54 RAY edellyttää, että kaikki merkittävät tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan. Tulisi kilpailuttaa myös alle Eu:n ja kansallisten kynnysrajojen jäävät hankinnat, jos ne ovat oleellisia järjestön toimintaan tai talousarvioon nähden ja muutoinkin. Kynnysrajojen ylittävissä kilpailutetuissa hankinnoissa tulee aina noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Hankinta eriteltävä hakemisen yhteydessä selkeästi. Hankinnan toteutumista seurataan vuosiselvitysten yhteydessä. RAY suosittelee käyttämään aina ammattilaista rakennuttajakonsulttina!! Arto Pohjamo

55 INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSAMISPROSESSI VUOSITTAIN: AVUSTUSPÄÄTÖSVAIHEET: 1) Hankesuunnittelu- eli ohjelmointivaihe, jolloin hankkeen laajuus ja kustannukset hyväksytään; 1 vuosi 2) Urakkavaihe, jolloin toimitettava kilpailutus ja sen asiapaperit RAY:lle; 1-2 vuotta 3) Loppuselvitysvaihe, jolloin hanke on valmistunut ja loppuselvitys RAY:lle; 1 vuosi Koko hankkeelle EI myönnetä koko avustusta yhtenä vuotena, vaan periaatteessa kullekin vaiheelle myönnetään oma avustus ja tulevat vuodet kirjataan ohjeelliseen avustussuunnitelmaan (ei ole kuitenkaan RAY:tä sitova). Jokaisen vuoden avustus haettava siis erikseen. Arto Pohjamo

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot