Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa"

Transkriptio

1 Yrittäjän tietoisku Ajankohtaista lainsäädännöstä kala-alalla Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Evira / VALO / TUTU / RATI Tuulikki Lehto

2 Pakkausmerkinnät Yleistä Yleisenä tavoitteena kuluttajan terveyden ja etujen suojelu, tietoon perustuvien valintojen tekeminen Esim. allergiat ja intoleranssit, suola, varoitusmerkinnät, ravintoarvosisältö Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen ja taloudelliset syyt Esim. tuote vastaa säädöksiä (mm. maito maitoa, hillo hilloa), oikea nimi tuotteelle, alkuperä, perusteettomat väitteet.

3 Kalastus- ja vesiviljelytuotteet Pakatut tuotteet Pakkaamattomat tuotteet Etämyynti Markkinointi Pakolliset elintarviketiedot Yleiset EPNAs 1169/2011 MMMa 834/2014 KTMa 1084/2004; Erityislainsäädännön edellyttämät tiedot (yleisimmät asetukset) EPNAs 1379/2013 (IV luku) MMMa 597/2008 MMMa 1367/2011 MMMa 818/2012 EPNAs 853/2004 MMMa 795/2014 Vapaaehtoiset elintarviketiedot (EPNAs 1169/2011, V luku ja EPNAs 39 art.)

4 Lainsäädäntöä 1/2 EPNAs (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (= Elintarviketietoasetus) ->viim. sovellettava alkaen MMMa 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille; tulee voimaan alkaen KTMa (1084/2004) elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ( >voimassa saakka; 5, 37, 38 ja 40 :n kohdat 3-5 -> voimassa saakka) EPNAs (EU) N:o 1379/2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta ->Asetuksen säännöksiä sovelletaan alkaen, kuitenkin niin, että lukua IV (Kuluttajille tiedottaminen) ja 45 artiklaa alkaen

5 Lainsäädäntöä 2/2 MMMAs 597/2008 kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä KAs (EY) N:o 2065/2001 NAs104/2000/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien tuotteiden osalta MMMa 1367/2011 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta MMMa 818/2012 pakasteista EPNAs (EY) N:o 853/2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä MMMa 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta

6 Elintarviketietoasetus - määritelmät 2. art., 2.e) valmiiksi pakatulla elintarvikkeella loppukuluttajalle ja suurtalouksille sellaisenaan tarkoitettua myyntiyksikköä, joka käsittää elintarvikkeen ja pakkauksen, johon elintarvike on pakattu ennen myytäväksi toimittamista, riippumatta siitä, peittääkö pakkaus elintarvikkeen kokonaan tai vain osittain, kuitenkin aina siten, että sisällystä ei voi muuttaa avaamatta tai vaihtamatta pakkausta; valmiiksi pakatulla elintarvikkeella ei tarkoiteta kuluttajan pyynnöstä myyntitiloissa pakattuja elintarvikkeita tai välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattuja elintarvikkeita;

7 Vastuut (Elintarviketietoasetus 8 art.) 1/2 Elintarviketiedoista vastuussa oleva elintarvikealan toimija on toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija. Elintarviketiedoista vastuussa olevan elintarvikealan toimijan on varmistettava elintarviketietojen mukanaolo ja oikeellisuus sovellettavan elintarviketietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten vaatimusten mukaisesti.

8 Vastuut (Elintarviketietoasetus 8 art.) 2/2 Elintarvikealan toimijoiden, jotka toimittavat muille elintarvikealan toimijoille elintarvikkeita, joita ei ole tarkoitettu loppukuluttajalle tai suurtalouksiin, on varmistettava, että näillä muilla elintarvikealan toimijoilla on riittävät tiedot, joiden pohjalta ne voivat tarpeen mukaan täyttää velvoitteensa.

9 Pakollisten tietojen esittäminen 1/2 (Elintarviketietoasetus - 13 art.; liite IV ja 15 art.) Luettavuus tietojen ulkoasu; määritellään mm. kirjasinkoolla -> vähintään 1,2 mm (x korkeus), poikkeus x- korkeus min 0,9 mm, jos suurimman pinnan pinta-ala < 80 cm 2 ) kirjasinten ja rivien välisellä etäisyydellä viivan paksuudella tekstin värillä kirjasinlajilla materiaalin pinnalla ja kirjoituksen ja taustan huomattavalla kontrastilla; Samassa nähtävissä olevassa kentässä: - elintarvikkeen nimi, - sisällön määrä ja - juomien alkoholipitoisuus (jos > 1,2 til-%)

10 Pakollisten tietojen esittäminen 2/2 (Elintarviketietoasetus - 13 art.; liite IV ja 15 art. ja MMMa 834/2014, 4 ) Kielivaatimukset: Pakolliset elintarviketiedot on annettava kielellä, jota kuluttajat ymmärtävät jäsenmaassaan helposti. Suomessa pakolliset pakkausmerkinnät tulee antaa suomen- ja ruotsin kielellä. Vain yksikielisissä kunnissa myytäviin ja luovutettaviin elintarvikkeisiin merkinnät tulee tehdä ainakin ko. kunnan kielellä. Lisäksi tiedot saa antaa useammalla kielellä.

11 Kalastus- ja vesiviljelytuotteet ja niiden erityismerkinnät (EPNAs (EU) N:o 1379/2013, 35 art., liite I, a, b, c, e) 1/10 Merkintävaatimukset koskevat myytäessä loppukuluttajille ja suurtalouksille seuraavia kalastustuotteita (valmiiksi pakattu; pakkaamaton - palvelumyynti): Elävä, tuore, jäähdytetty, jäädytetty kala, ml. fileet ja muu kalanliha, myös murskeena tai jauhettuna Kuivattu, suolattu, suolavedessä oleva kala, savustettu kala, ihmisravinnoksi kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit Elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, sekä näistä ihmisravinnoksi valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

12 Kalastus- ja vesiviljelytuotteet ja niiden erityismerkinnät (EPNAs (EU) N:o 1379/2013, 35 art., liite I, a, b, c, e) 2/10 Erityismerkintävaatimukset eivät koske: Kalavalmisteet ja säilykkeet Kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (tullitariffi CN 1604) Valmistetut tai säilötyt äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat Makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 paino-% kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

13 Kalastus- ja vesiviljelytuotteet ja niiden erityismerkinnät (EPNAs (EU) N:o 1379/2013, 35 art., liite I, a, b, c, e) 3/10 Erityismerkintävaatimuksia ei sovelleta pieniin määriin kalastustuotteita, jotka joko kalastajat tai vesiviljelytuottajat toimittavat suoraan kuluttajille. edellyttäen, että näiden määrien arvo ei ylitä asetuksen (EY) N:o 1224/ artiklan 8 kohdassa tarkoitettua arvoa = > kyseisten määrien arvo ei ylitä 50:tä euroa päivää kohti. content/fi/txt/pdf/?uri=celex:02009r &qid= &from=fi

14 Erityismerkintävaatimukset (EPNAs (EU) N:o 1379/2013, 35 art.) 4/10 Lajin kauppanimi Lajin tieteellinen nimi tieteellinen nimi oltava käytettävissä kaikissa kaupanpitämisen vaiheissa, oltava pakkauksessa tai esitteessä tai tieto muuten annettava kuluttajalle. Suomessa sallitut nimet: MMMa 597/2008 kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä

15 Erityismerkintävaatimukset (EPNAs (EU) N:o 1379/2013, 35 art.) 5/10 Tuotantomenetelmä pyynti merestä: pyydetty pyynti makeasta vedestä: pyydetty makeasta vedestä vesiviljely: viljelty

16 Erityismerkintävaatimukset 6/10 Pyyntialue Merestä pyydetyt: jokin asetuksen liitteen pyyntialueista (12 kpl) on mainittava (FAOalueen numeroa ei tarvitse mainita) Makeasta vedestä pyydetyt: tuotteen alkuperämaa Vesiviljelytuotteet: viljelymaa, jossa tuotteen lopullinen kehitys on tapahtunut Pyyntialueesta voidaan käyttää lisäksi tarkempaa mainintaa, esim. Saimaa

17

18 Uudet erityismerkintävaatimukset 8/10 Tiedot pyydystyypistä 1. Nuotat 2. Troolit 3. Verkot 4. Saartopyydykset ja nostoverkot 5. Koukut ja siimat 6. Laahusreet 7. Merrat ja sulkupyydykset Vähimmäissäilyvyysaika (koskee pakattuja) Onko tuote sulatettu

19 Elintarvikkeen nimeä täydentävä lisätieto sulatettu 9/10 Tätä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin: lopullisessa tuotteessa oleviin ainesosiin elintarvikkeet, joiden pakastaminen on teknisesti välttämätön tuotantoprosessin vaihe asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VIII jaksossa tarkoitettuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi; kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on sulatettu ennen savustamista, suolaamista, kypsentämistä, marinointia, kuivaamista tai mitä hyvänsä mainittujen käsittelyjen yhdistelmää.

20 Erityismerkintävaatimukset Sekoitetuotteet 10/10 Jos tarjotaan myytäväksi loppukuluttajalle tai suurtaloudelle samoista lajeista koostuvaa, mutta eri tuotantomenetelmillä tuotettua sekoitetuotetta, kunkin erän tuotantomenetelmä on ilmoitettava. mutta eri pyyntialueilta tai kalanviljelyä harjoittavista eri maista peräisin olevaa sekoitetuotetta, on vähintään ilmoitettava määrältään suurimman erän alue ja mainittava, että myös tuotteet ovat peräisin eri pyynti- tai kalanviljelyalueilta.

21 Tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä (MMMa 1367/2011, 13) 1/2 Tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivä on selvästi, kirjallisesti ilmoitettava myynnin yhteydessä kotimaisesta ja kolmansista maista tulleesta kalasta. Jos pyynti- tai nostopäivä on muun tuoreen kalan osalta saatavissa asiakirjoista, se tulee ilmoittaa myynnin yhteydessä. Tiedon ei tarvitse olla pakkauksessa, voidaan ilmoittaa myös muuten kyltissä tms. Tuoreeseen kalaan katsotaan kuuluvaksi, esimerkiksi tuoreet kokonaiset kalat, fileet, suikaleet, palat ja murskeet.

22 Tuore kala 2/2 Tuoreella kalalla tarkoitetaan tuoretta, jalostamatonta kalaa, niin kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I: tuoreella kalastustuotteella [tarkoitetaan] kokonaista ja valmistettua jalostamatonta kalastustuotetta, mukaan lukien tyhjiöpakatut tai suojakaasupakatut tuotteet, joita niiden säilyttämiseksi ei ole käsitelty muulla tavalla kuin jäähdyttämällä.

23 ESIM. Merkinnät, pakattu tuore kala Elintarvikkeen nimi: Lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi * Tuotantomenetelmä Pyyntialue Pyynti- tai nostopäivä Vähimmäissäilyvyysaika/Viimeinen käyttöajankohta Pyydystyyppi (määritelty, mitä ovat, esim. verkko)* Säilytysohje Sisällön määrä Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi ja osoite Tunnistusmerkki (jos pakattu laitoksessa)

24 Esimerkki 1. Laitoksessa pakattu PERATTU MUIKKU Coregonus albula Pyydetty makeasta vedestä Pyyntialue: Suomi, Saimaa Pyyntipäivä Paino 440g Viimeinen käyttöpäivä: Säilytettävä C Toimija ja Osoite Pyydetty verkolla FI XXXX EY

25 ESIM. Merkinnät, pakkaamaton tuore kala Elintarvikkeen nimi: Lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi* Tuotantomenetelmä Pyyntialue Pyynti- tai nostopäivä (Vähimmäissäilyvyysaika*->ei vaadita pakkaamattomiin, ellei kansallisesti siitä säädetä) Pyydystyyppi (määritelty, mitä ovat, esim. verkko,)*

26 Esimerkki 2. Kauppa myy pakkaamatonta Esitteessä tai muutoin myynnin yhteydessä ilmoitettava: KIRJOLOHI Oncorhynchus mykiss Viljelty Suomessa Nostopäivä

27 Yleinen luettelo pakollisista tiedoista pakatuissa (Elintarviketietoasetus, 9 art.) a) Elintarvikkeen nimi b) Ainesosaluettelo* c) Allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet* d) Ainesosien/ainesosien ryhmien määrät* e) Sisällön määrä f) Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä * * tarvittaessa

28 Yleinen luettelo pakollisista tiedoista pakatuissa (Elintarviketietoasetus, 9 art.) g) Säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet* h) Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite Vastuussa oleva toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija. i) Alkuperämaa tai lähtöpaikka (26 artikla)* j) Käyttöohje* k) Alkoholipitoisuus (juomien, jos alk. > 1,2 til-%)* l) Ravintoarvoilmoitus >(huom. poikkeukset) * tarvittaessa

29 Muista pakollisista tiedoista Lisätyn ruokasuolan määrän ilmoittaminen ja voimakassuolaisuus -merkintä? (kansallinen säädös) > KTMa 1084/2004, :ää sovelletaan asti > -> alkaen uudet voimakassuolaisuusrajat? Varmistettava, saako Suomi luvan säätää voimakassuolaisuudesta kansallisesti. Erätunnus (MMMa 834/2014) * tarvittaessa

30 Muista pakollisista tiedoista Tunnistusmerkki (jos laitos pakkaa) Pakkaustapa* (suojakaasu, vakuumipakkaus) Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot tarvittaessa*: Lisätty vesi, Paloista yhdistetty (kts. jäljempänä) Pakkauspäivä (vähintään pp.kk): simpukat Erityislainsäädännön edellyttämät merkinnät, esim. jos pakaste* * tarvittaessa

31 Ruokasuolan määrän ilmoittaminen Seuraavien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava ruokasuolan (natriumkloridi) kokonaismäärä painoprosentteina ( asti): KTMa 1084/2004, 24 : 1) juustot 2) lihavalmisteet, mukaan lukien makkarat 3) kalavalmisteet 4) ruokaleivät, näkkileivät ja hapankorput 5) liemet, keitot ja kastikkeet, myös jauheena ja tiivisteenä 6) muut puolivalmiit tai valmiit ruoat 7) ruokasuolaa sisältävät maustevalmisteet.

32 Voimakassuolaisuus: raja-arvot voimassa asti 32

33 Vähimmäissäilyvyysaika (Elintarviketietoasetus, artikla 24, liite X) Vähimmäissäilyvyysajan ilmaisu tarkentuu Kun vähimmäissäilyvyysajankohta ilmoitetaan muuten kuin päivän tarkkuudella, on käytettävä ilmaisua parasta ennen loppua Elintarvikkeen Päiväyksen Esimerkki säilyvyysaika aikatarkkuus enintään 3 kuukautta päivä ja kuukausi parasta ennen yli 3, mutta enintään kuukausi ja vuosi 18 kuukautta parasta ennen heinäkuun 2016 loppua yli 18 kuukautta vuosi parasta ennen 2016 kaikki edellä mainitut säilyvyysajat päivä, kuukausi ja vuosi loppua parasta ennen

34 Elintarvikkeen nimi ja sitä täydentävät lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/3 Lisätty vettä, jos lisättyä vettä valmiissa tuotteessa yli 5 % kalastustuotteissa ja kalastustuotteista saaduissa raakavalmisteissa tai kokonaisissa kalastustuotteissa, kun on kyse palan, viipaleen, annoksen tai fileen muodossa olevasta tuotteesta. raakalihavalmisteessa ja lihavalmisteessa, kun on kyse leikkeen, paistin, viipaleen, annoksen tai ruhon muodossa olevasta valmisteesta.

35 Elintarvikkeen nimi ja sitä täydentävät lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 3/3 Proteiinien esiintyminen ja niiden alkuperä ilmoitettava, jos lihavalmisteet, raakalihavalmisteet ja kalastustuotteet sisältävät lisättyjä proteiineja sellaisenaan, mukaan lukien hydroloidut proteiinit, jotka ovat peräisin eri eläinlajeista.

36 Elintarvikkeen nimi ja sitä täydentävät lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 3/3 Paloista yhdistetty kala ja paloista yhdistetty liha raakalihavalmisteessa, lihavalmisteessa tai kalastustuotteessa, josta voi syntyä vaikutelma, että tehty yhdestä lihan- tai kalanpalasta.

37 Elintarvikkeet, joiden merkinnöissä oltava yksi tai useampi lisätieto (Elintarviketietoasetus10 art., liite III) ESIM. Pakastuspäivämäärä on pakollinen ainoastaan valmiiksi pakattujen pakastetun lihan, pakastettujen raakalihavalmisteiden ja pakastettujen jalostamattomien kalastustuotteiden merkinnöissä Esim. Pakastettu pp/kk/vv

38 Pakaste; lisämerkinnät (818/2012, 7 ) 1) sana pakastettu tai pakaste 2) vähimmäissäilyvyysaikaa koskevan merkinnän lisäksi aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää, ja säilytysohje, josta ilmenee säilytyslämpötila, sekä 3) merkintä ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen.

39 Komission asetus 1020/2008 as. 853/2004 liitteen III muuttamisesta V luku E osan 1 kohta 1/5 Gempylidae-heimon (käärmemakrillit) lajit, erityisesti -> Lepidocybium flavobrunneum (eskolaari, EI voikala) -> Ruvettus pretiosus (öljykala) Ei esiinny MMM:n kalastustuotteiden kauppanimiluettelossa. Myynti vain pakattuna (koskee tuoretta, valmistettua, jäähdytettyä, jalostettua kalaa) Pakkaukseen tietoa valmistus- tai kypsentämismenetelmistä ja riskistä, joka koskee sellaisten aineiden esiintymistä, joilla voi olla gastrointestinaalisia haittavaikutuksia Pakkausmerkinnässä on oltava yleisesti käytetyn nimen lisäksi kalastustuotteen tieteellinen nimi.

40 Komission asetus 1020/2008 as. 853/2004 liitteen III muuttamisesta VIII jakso, V luku E osan 1 kohta 2/5 Eskolaari sisältää % rasvaa, josta n. 90 % on sulamattomia vahaestereitä rasvaripulia ja muita ruokamyrkytyksen kaltaisia oireita Paljon histidiiniä histamiini Pakkaukseen merkintä Koska eskolaari sisältää runsaasti sulamatonta rasvaa, jonka nauttiminen voi aiheuttaa suolisto- oireita (mm. rasvaripulia), se on kypsennettävä siten, että suurin osa rasvasta poistuu kalasta (esim. grillaamalla). Kalan rasvaa ei saa käyttää kastikkeen valmistukseen.

41 Lepidocybium flavobrunneum (eskolaari ei Suomen kalanimiluettelossa 3/5

42 Voikala heimo Stromateidae 4/5

43 Ruvettus pretiosus (öljykala) ei Suomen kalanimiluettelossa 5/5

44 Vapaaehtoiset merkinnät Vapaaehtoisia tietoja ei saa esittää siten, että pakollisia tietoja varten merkinnöissä tai etiketissä käytettävissä oleva tila pienenee. Vapaaehtoisia tietoja, joita ei voida tarkastaa, ei saa ilmoittaa.

45 Elintarviketietoasetusyhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot Allergeenien ilmoittaminen tarkentuu Erotuttava selvästi muista ainesosista ainesosaluettelossa Myös pakkaamattomista ja suurtalouksien kautta kuluttajille toimitettavista elintarvikkeista ilmoitettava Alkuperämaan tai lähtöpaikan merkintävelvoite laajenee Ravintoarvomerkintä pakolliseksi lähes kaikkiin tuotteisiin Etämyynnistä säädetty

46 Aloitteita, kysymyksiä?

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Koulutuspäivä 30.10.2012 Lastenruoat Lastenruoat ovat erityisruokavaliovalmisteita, jotka ovat pakattuja ja joiden

Lisätiedot

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat 10.7.2012 1 / 5 Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat Yleistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) (jäljempänä MMMa 264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

1 (9) Elintarvike/elintarvikeryhmä Varoitusmerkintä/Käyttöohje Merkinnän perusteet

1 (9) Elintarvike/elintarvikeryhmä Varoitusmerkintä/Käyttöohje Merkinnän perusteet Pakkausmerkintäasetuksessa (1084/2004) ja tuotekohtaisessa lainsäädännössä vaaditut sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran edellyttämät varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet, tilanne 24.4.2007 1 (9) Elintarvikevärit

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Elintarvikeparanteisiin liittyvät pakkausmerkinnät

Elintarvikeparanteisiin liittyvät pakkausmerkinnät Elintarvikeparanteisiin liittyvät pakkausmerkinnät Pakkausmerkintäseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille 30.5.2013 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö 1. Elintarvikeparanteita

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

www.prokala.fi Kalakauppa

www.prokala.fi Kalakauppa www.prokala.fi Kalakauppa EU investoi kestävään kalatalouteen SISÄLLYSLUETTELO 1 KALAKAUPAN PERUSTEET... 4 1.1 Keskeisin kalakauppaa koskeva lainsäädäntö... 4 1.2 Omavalvonta... 5 1.3 Hygienia... 5 2 KALAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

LUONNOS LUONNOS LUONNOS

LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä- ja vihannesalalle Eviran ohje 17061/1 Eviran ohje 17061/1 Käyttöönotto xx.xx.2013 Tuoteturvallisuusyksikkö

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Eviran ohje 16013/1 Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Ilmoitusmenettely...

Lisätiedot

LEIKKELEET JA MAKKARAT Elintarvikeoppi ja Teknologia

LEIKKELEET JA MAKKARAT Elintarvikeoppi ja Teknologia Harri Liukkonen Mika Tuukkanen Hans Laihia T571SA LEIKKELEET JA MAKKARAT Elintarvikeoppi ja Teknologia Raportti Ympäristöteknologia Tammikuu 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LIHAN VEDENSIDONTAKYKYYN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot