Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2008 / Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

2 Jutun nimi pääkirjoitus / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurintoimilan lehti. Julkaisija/Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakso University of Applied Sciences Osoite/Address: PL 9, Kotka, Finland Puh. / Tel Fax Päätoimittaja / Editor-in-Chief: Kati kottila Toimitussihteeri / Sub-editor: Susanna Heikkinen Ulkoasukonsepti / Visual Concept: Iina Lievonen Graafinen suunnittelu / Graphic design: Emmi Lemström Toimittajat / Reporters: MIRA-MONICA ANTTILA, RADIM MÚSALEK, SATU-MARIA NURISALO, ANU OJALA, TARU RANTANEN, ROVIRA ÓSCAR IRANZO, LAURA SAUKKONEN, VEERA SYDÄNMAANLAKKA, SARA VAINIKKA, HANNA VÄLIMAA Valokuvat / Photographs: EINAR KORHONEN, MARJA KURONEN, KYAMK VIESTINTÄPALVELUT, IINA LIEVONEN, EMMI LEMSTRÖM, ARI RAITOKOSKI, VEERA SYDÄNMAANLAKKA, SUVI TIMONEN, ILPO VUORIVIRTA, AKER YARDS Painatus/Printing: ESA PRINT LAHTI, 2008 Paperi/Paper: CyclusPrint 115g/m2 ja 170g/m2 Painos/Edition: 2000 kappaletta/copies Pääkirjoitus» Kuusi Kouvolan seudun kuntaa yhdistyy ensi vuoden alussa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aikoo olla mukana rakentamassa entistä vahvempaa seutua ja olla itse yksi sen vahvoista vaikuttajista. Vuoden 2009 aikana toteutuva Kasarminmäen suurkampus on suuri edistysaskel tässä pyrkimyksessä. Uuden, yhdistyneen Kouvolan tavoitteena on saada uutta elinvoimaa alueelle, ja samaa voisi sanoa Kasarminmäen kampuksesta. KyAMK:n kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan sijoittuminen yhdelle ja samalle kampukselle tuo uusia mahdollisuuksia kaikille alueen toimijoille. Kasarminmäki ei todellakaan ole enää se suljettu alue mikä se oli vuosikymmeniä sitten, vaan täynnä uudenlaista ja uutta luovaa elämää. Entisen kasarmialueen toiminta tiivistyy, kun kaikki Kouvolan ammattikorkeakoulutoiminnot keskitetään sinne. Yhteisöön kuuluvat niin kampuksen opiskelijat ja henkilöstö kuin mäellä toimivat yritykset ja muutkin organisaatiot. Yhteistyössä Kasarminmäestä voi syntyä entistäkin luovempi osaamisen keskus, josta tieto ja taito leviävät koko alueelle. Muutos on aina haaste, joka parhaimmillaan antaa jokaiselle toimijalle jotakin. Oli kyse sitten kaupungista tai korkeakoulusta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala haluaa olla avoin Kouvolan alueen kaikkien toimijoiden suunnitelmille ja visioille. Kädessäsi oleva, opiskelijoiden toteuttama uusi Innoste-lehti haluaa olla käyntikortti ja kutsu Kasarminmäelle. Se haluaa välittää tietoa, jonka toivomme tekevän meistä helposti lähestyttäviä ja herättävän ideoita yhteistyölle. Lehti haluaa muistuttaa, että Kasarminmäki on avoinna kaikille. Myös Sinulle. Tervetuloa! Kati kottila Päätoimittaja

3 sisältö Toimialajohtaja Kasarminmäellä syvälliseen Triple Helixiin? Luovuus ja liiketalous kohtaavat Kasarminmäellä 6-9 Varuskunnasta mediakampukseksi Markkinointi on ikuista oppimista Menestyksen resepti 15 Huipulle unelmiin uskomalla Kalevalan naisten asut kymmenen finalistin joukossa 20 Vuorovaikutuksellista yritysyhteistyötä 21 Suomalaisena vaihto-opiskelijana Englantiin ja takaisin Funny how life can change in one moment Ulkomaan liikenne 25 KyAMK jättää jäljen Mutta kuka loi luovuuden? Ideavitamiineja 29 Tapahtumakalenteri 30 Tietoa Kymenlaakson AMK:sta 31 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan opetus keskitetään Kouvolan Kasarminmäen kampukselle syksyllä Tavoitteena on luovien alojen ja liiketoiminnan yhdistäminen innovaatiotoimialaksi. Timo Rope on markkinointiguru, joka tunnetaan armoitettunaseminaariesiintyjänä ja markkinointioppaiden kirjoittajana. Mutta mitä mies ajattelee itse menestyksestä? Medianomi Paula Forsten sai oikean työpaikan jo opinnäytetyövaiheessa. Työpaikka on suuri, kansainvälinen ja miehinen, mutta se ei ole estänyt nuoren naisen nopeata etenemistä.» Tänään meidän on syytä olla tyytyväisiä, koska pitkään suunnitellun Kasarminmäen kampuksen rakentamisen viimeisetkin päätökset on saatu aikaan. Venäläistä 1900-luvun rationalismia edustavat rakennukset saavat seurakseen uudisrakennuksen. Historiallisen rakennuskannan ja vanhan puuston muodostama alue luo inspiroivan tunnelman. Alueen toimijoiden käyttämä moderni teknologia ja kehittämistyö ovat kiehtova kontrasti historiallisille puitteille. Uudisrakentamisen sekä liiketalouden ja muotoilun muuton jälkeen Kasarminmäki on valmiimpi kehittämään seutukunnan elinkeinoelämää. KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi alueella on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston yksiköt, mahdollisesti Lapin yliopiston yksikkö sekä tulevan suur-kouvolan elinkeinotoimen osaamiskeskus. Aikaisemmin on koetettu rakentaa toimintatapoja, joilla luotaisiin yhteistyötä erityisesti T&K ja muuta kehittämistyötä tekevien yksiköiden välille, siinä erityisemmin onnistumatta. Nyt kun alueen kaikki toimijat ovat tiedossa, olisi palattava yhteiseen toimintakonseptiin. Miten alueen tutkimus- ja kehitystyötä tekevien välinen yhteistyö tulisi rakentaa? Parhain lähtökohta olisi se, että voitaisiin keskittyä niin sanotusti saman katon alle. Tulevan suur-kouvolan tulisi ottaa tässä kysymyksessä johtava rooli ja tutkia, olisiko tämä ratkaisu toteutettavissa. Hyödythän tuloksista korjaisi suurimmalta osaltaan tuleva suurkunta. Samalla olisi selvitettävä, miten perinteinen julkisen toimen, korkeakoulujen ja yrityselämän muodostama Triple Helix -malli saataisiin toimimaan syvällisemmin. Kyse on seutukunnan innovaatioympäristön rakentamisesta, jonka valmisteluun olisi ryhdyttävä heti ja varattava tarvittavat resurssit. KyAMK haluaa olla mukana Kasarminmäen innovaatioympäristön rakentamisessa. Toiminnan keskeiseksi painopisteeksi olemme määritelleet tuoteja palveluinnovaatioprosessit. Toimiakseen kampus tarvitsee vuorovaikutusta. Olen hyvin tyytyväinen, että viestinnän koulutusohjelma on saanut aikaan tämän lehden ensimmäisen numeron. Toivomme lehden nimensä mukaisesti inspiroivan kampuksella työskenteleviä, tyydyttävän tiedon janoa ja vievän hyvää sanomaa myös ympäristöön. Raimo Pelli Toimialajohtaja 04. Toim. huom. Triple Helix tarkoittaa muun muassa hallinnon, korkeakoulun ja käytännön työelämän yhteistyötä. Lähde: 05.

4 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Luovuus ja liiketalous kohtaavat Kasarminmäellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan opetus keskitetään Kouvolan Kasarminmäen kampukselle syksyllä Kasarminmäen lisärakentaminen aloitetaan kesällä teksti susanna heikkinen kuvat Ari Raitokoski ja Kyamk viestintäpalvelut

5 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Tavoitteena innovaatiotoimiala Ammattikorkeakoulun tavoitteena on muodostaa Kouvolan Kasarminmäelle vahva kampusalue, jonne sijoittuu koko toimiala, joka nyt on hajautettuna kolmeen eri osoitteeseen Kouvolassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kampuksella toimii jatkossa noin 1500 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja noin 100 työntekijää. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki tämän vuoden helmikuussa päätökset ammattikorkeakoulun sisäisestä rakenteellisesta kehittämisestä. Kouvolan Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat uudet työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla niin kutsutun rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. Kouvolan Kasarminmäen rakentamiseen liittyy paitsi uudisrakentaminen, myös vanhojen rakennusten ostaminen Senaattikiinteistöiltä ja Kouvolan kaupungilta sekä näiden vanhojen rakennusten kunnostaminen. Kokonaiskustannukset nousevat yli 20 miljoonan euron, joten rahoittaminen ei ole aivan yksinkertaista. Lisäksi yllätyksenä tuli Helsingin yliopiston ilmoitus, että se siirtää käännöstieteen koulutuksensa Kouvolasta Helsinkiin. Ilmoitus tuli tosin siinä vaiheessa, kun Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli jo järjestänyt arkkitehtuurikilpailun noin neliömetrin uudisrakennuksen suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailun voittaneen helsinkiläisen arkkitehtuuritoimisto NRT:n suunnittelutehtävä typistyi noin 4000 neliömetriin, kun Helsingin yliopiston noin 6000 neliömetrin päärakennus päätettiin siirtää ammattikorkeakoulun käyttöön ja omistukseen. Kahden kampuksen malli Opetusministeriö on linjannut, että ammattikorkeakoulujen tulee tiivistää toimipisteverkkoaan ja pyrkiä muodostamaan suurempia ammattikorkeakoulukokonaisuuksia. Ministeriön vision mukaan vuonna 2020 Suomessa on nykyisen 28 sijaan vain 15 ammattikorkeakoulua. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sisällä tavoitteena on kahden kampuksen malli - yksi kampus Kotkassa ja yksi Kouvolassa. Pyrkimyksenä on muodostaa kaksi vahvaa osaamiskeskittymää. Kampus-hankkeen toteutuksessa on ollut haasteita. Poliittisia ongelmia on liittynyt siihen, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omistajilla eli Kouvolan kuntayhtymällä ja Kotkan kaupungilla on mennyt aikaa päästä yksimielisyyteen ammattikorkeakoulun toimipisterakenteesta. Nyt ratkaisu on saatu aikaan ja Kasarminmäki voidaan rakentaa. Yhteistyönä innovaatioympäristö Uuden toimialan tavoitteena on nousta innovaatiotoimialaksi, koska siinä yhdistyvät perinteiset luovat alat sekä liiketoiminta. Toimialan painopisteenä on tuote- ja palveluinnovaatiot. Kun uudessa toimialassa yhdistyvät luovat alat businessosaamiseen, saamme mahdollisesti aikaan jotain sellaista, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Jo nyt olemme muodostaneet yhteisen tutkimus- ja kehittämisyksikön, KymiDesign & Busineksen, toimialajohtaja Raimo Pelli kertoo. Ammattikorkeakoulun toimintastrategian kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelijat saadaan työskentelemään luovissa innovaatioympäristöissä, tekemään käytännön innovointi- ja kehitystyötä yrityksille. Näissä tehtävissä he kehittyvät ammattilaisiksi. Näemme Kasarminmäen noin 1500 opiskelijamäärän mahtavana innovaatiopotentiaalina kehittämistyöhön, Pelli toteaa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston Palmenia-keskuksen kanssa muun muassa kulttuurin tutkimuksessa ja monikielisen viestinnän hallintaan liittyvässä täydennyskoulutushankkeessa. Yhteistyötä on tehty myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa esimerkiksi pakkausalan tutkimuksen ja koulutuksen alalla. Lisäksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa suunnitellaan yhteistoimintaa, joka painottuu restauroinnin, muotoilun ja viestinnän aloille. Entistäkin kansainvälisempi toimiala Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala järjestää muun muassa kaikki kolme Kymenlaakson ammattikorkeakoulun englanninkielistä ohjelmaa. Tarjolla on käytännössä yksi AMK-tutkintoon johtava koulutus: Degree Programme in International Business ja yksi ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus: Degree Programme in International Business Management. Lisäksi syksyllä 2009 käynnistyy täysin uusi Design-koulutusohjelma, josta valmistuvien tutkintonimike on muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts. Liiketalouden osaamisala tutkii parhaillaan kansainvälisen koulutuskaupan aloitusmahdollisuuksia. Se merkitsisi erityisesti venäläisten opiskelijoiden lisääntymistä. Toimiala on myös saanut myös määrärahan, jonka avulla selvitetään Venäjä-osaamiskeskittymän perustamismahdollisuudet Kasarminmäelle. Toimialalla on pitkät perinteet Venäjän kaupan koulutuksessa, ja tavoitteena on lisätä entisestään Venäjä-osaamista yhdessä Kaakkois-Suomen muiden korkeakoulujen kanssa. Uskon, että kun koko toimiala saadaan keskitettyä samalle kampusalueelle, voimme odottaa sellaista pörinää, jonka tiedämme johtavan luoviin ideoihin ja ajatuksiin. Filosofi Pekka Himasen käsitettä käyttääkseni meillä on tilaisuus luoda Kasarminmäestä rikastava yhteisö, jossa on mahdollisuus kohdata mielenkiintoisia ihmisiä, innostua ja innostaa, johon tämä Innoste-lehtikin voi olla myötävaikuttamassa, Pelli toivoo. Uuden toimialan johtajana toimii Raimo Pelli. Toimiala jakautuu kahteen osaamisalaan: noin 850 opiskelijan liiketalouteen sekä noin 550 opiskelijan muotoiluun ja mediaan. Liiketalouden osaamisalapäällikkönä toimii Markku Puustelli, muotoilun ja median osaamisalapäällikkönä Kata Lyytikäinen. Kampus-hankkeen toteutuksessa on ollut haasteita. Uudessa toimialassa yhdistyvät luovat alat businessosaamiseen

6 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Varuskunnasta mediakampukseksi Kouvolan Kasarminmäellä vilisee nykyisin opiskelijoita, mutta aina 1990-luvun alkuun asti alueella vallitsi toisenlainen tunnelma kun rakennukset toimivat Kouvolan varuskuntana luvulla rakennetulla alueella on palvellut nimekästä väkeä Alvar Aallosta alkaen. teksti SARA VAINIKKA kuvat einar korhonen (kuva-arkiston antanut käytettäväksi kalevi sirén, kouvolan kaupungintalon arkisto) Mediakasarmi toimi ennen sotilassairaalana. Nykyisin näillä käytävillä kävelee opiskelijoita. Alueen rakentaminen oli 1910-luvun alussa täydessä vauhdissa. Venäjän yleisesikunta halusi suojata uudella kasarmialueella Suomen päärataa ja risteysasema Kouvolaa, joka nousi samalla itäisen puolustuslohkon keskukseksi. Lahjakkuuksia on kulkenut alueella kohta sadan vuoden ajan. Vuosina palvelustaan suoritti nuori arkkitehti Alvar Aalto, jonka käsialaa vanhan kasarmialueen pääportti rauta-aitoineen on. Vuonna 1923 valmistunut kiviportti on yhä alkuperäisellä paikallaan. Muotoilun ja suunnittelun osaamista edusti myös Suomi-konepistoolin suunnittelija Aimo Lahti. Asemestarina Kouvolan Keski- Suomen rykmentissä toiminut Lahti suunnitteli kymmeniä sotilasaseita ja kehitti useita parannuksia ja keksintöjä asetarvikkeisiin. Kolmas merkittävä henkilö oli vääpeli Herman Kare, joka aloitti Kouvolassa vahvana säilyneen painiperinteen. Ei myöskään sovi unohtaa olympiavoittaja Ilmari Salmista, joka toi kultaa metrin juoksusta Kasarmialueesta korkeakoulu Kasarminmäki on yksi Kouvolan kaupungin arvokkaimmista kulttuurihistoriallisista suojelukohteista. Sen punatiilirakennuksissa on piirteitä uusgotiikasta. Varuskunnan rakentaminen tarjosi aikanaan työpaikkoja ja nosti Kouvolan merkitystä. Suuri osa rakennustarvikkeista saatiin Suomesta, mutta esimerkiksi tiilet tuotiin Viipurista. Rakennuksia kohosi kolmekymmentä erilaista, niiden joukossa upseerikerho, ruokala, 300 metriä pitkä maneesi ja ortodoksikirkko. Sisällissodan jälkeen kasarmialue siirtyi Suomen armeijalle. Sotien aikana alue säilyi lähes vahingoittumattomana. Vuonna 1945 Kouvolaan saapui Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaastakin tunnettu jalkaväkirykmentti 8, joka nimettiin vuonna 1957 Karjalan Prikaatiksi. Kuusi vuotta myöhemmin prikaati siirrettiin Valkealan Vekaranjärvelle. Kouvolan kasarmialue tyhjeni kokonaan armeijan joukko-osastoista 1990-luvun alussa organisaatiomuutosten vuoksi. Osa tiloista saneerattiin vuonna 1998 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen käyttöön, ja aluetta on kunnostettu myös yrityksille. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta aloitti siellä toimintansa vuoden 2008 alussa. Nykyisen Mediakasarmin edessä marssittiin Puolustusvoiman lippujuhlan kunniaksi Kuvassa Keski-Suomen Rykmentin ohimarssi. Puolustusvoimain lippujuhlan vietto paraatikentällä 1950-luvun alussa. Kuvanottohetkellä Pitkän kasarmin jälkeen päin rakennettu kolmas kerros oli vasta rakenteilla. Rakennuksessa on tällä hetkellä Helsingin yliopiston käännöstieteenlaitoksen yksikkö. Sotilaiden aamuvoimistelu 1930-luvulta. Nykyisin voimistelupaikalla on Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta

7 guru guru Markkinointi on ikuista oppimista Kauppatieteiden maisteri Timo Rope on yksi suositummista markkinoinnin ammattilaisista Suomessa. Olipa kyse sitten kouluttamisesta, yhtiön johtamisesta tai konsultoinnista, niin tämä mies tietää mitä tekee. teksti satu-maria nurisalo kuvat Iina Lievonen "Tee tulevaisuutta, älä nykyhetkeä," Timo Rope painottaa. Hyväntuulinen Rope saapuu hotelli Torniin säntillisen ajoissa. Iloinen ja vilkas olemus yllättävät, sillä mielikuva markkinoinnin ammattilaisesta on jotakin aivan muuta kuin rento huulenheittäjä. Ennakko-odotukset romuttuvat täysin, kun hän aloittaa puhumisen. Timo Rope on mies, jolla on niin karismaa kuin rautaista ammattitaitoakin. Rope kertoo päätyneensä alalle osittain vahingossa. Mielessä olivat käyneet muutkin yhteiskunnalliset opinnot, mutta ovet aukenivat kauppatieteelliseen. Näin jälkeenpäin ajatellen hänelle olisi voinut sopia myös aivan toisenlainen ammatti. Olen tässä usein miettinyt, että näyttelijä voisi olla mukava ammatti. Pidän esiintymisestä ja kouluttajana pääsen nauttimaan siitä puolesta. Kouluttamisessa on tärkeää tiedostaa oma roolinsa, ja niinhän se on myös kaikessa muussa: myyjällä on myyjän rooli, konsultilla konsultin. Ropella on esiintymisen lisäksi vahva halu tehdä töitä ihmisten parissa. Opin jo koulussa, ettei minusta ole kirjanpitäjäksi yksinäiseen työhön. Nautin ihmisten kanssa työskentelemisestä. Työelämä on puolestaan opettanut miehelle, ettei mikään ole ikinä valmista. On tärkeää ymmärtää, että ei tee vain sitä mikä on juuri nyt työn alla. Katse täytyy suunnata tulevaisuuteen. Monet jäävät miettimään liikaa nykyhetkeä, vaikka olisi tärkeämpää keskittyä tulevaan, Rope pohtii. Kolme sanaa menestykseen Menestymiseen tarvitaan kovaa työtä, sinnikkyyttä ja ripaus sattumaa. Rope luettelee näiden lisäksi kolme onnistumisen avainsanaa: markkinointihenkisyys, johtaminen ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Rope näkee, että monet pienyritykset ovat johtajuuskriisissä. Useissa pienissä yrityksissä sama henkilö on omistaja, hallitus ja toimitusjohtaja. Ropesta olisi tärkeää, että yrityksen toimitusjohtaja nauttisi hallituksen luottamusta. Tilanteessa, jossa yksi ihminen vastaa kaikesta, on vaikea puhua peilille ja miettiä objektiivisia ratkaisuja. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen merkitys on lisäksi ratkaiseva. Jos et saa ihmisiä puolellesi, etkä osaa neuvotella, et voi myöskään edetä haluamaasi suuntaan. Näihin ominaisuuksiin on vielä lisättävä markkinointihenkisyys, joka antaa sen viimeisen silauksen onnistumiselle. Timo Ropen mukaan suomalaiset osaavat markkinoida, mutta kaikki eivät vaan tee sitä. Suomessa on hänen mielestään monia upeita esimerkkejä hyvin markkinoiduista yrityksistä. Arvostan Kirsti Paakkasta paljon. On aivan uskomatonta, kuinka hän onnistui nostamaan Marimekon huippuyritykseksi huonoista lähtökohdista huolimatta. Toinen hieno esimerkki on tietysti Nokia. Niin Marimekko kuin Nokiakin ovat molemmat hyviä esimerkkejä ammattitaitoisesta markkinoinnista. Haluan lisäksi korostaa, ettei näidenkään yritysten menestys ole sattumaa. Onnelle täytyy tehdä tietä, mikä tarkoittaa hurjaa määrää työtä, Rope painottaa. Omaan menestykseensä Rope suhtautuu kiusaantuneesti. Hän ei halua tituleerata itseään markkinointiguruksi vaan pikemminkin ikuiseksi oppijaksi. Rope kertoo pitävänsä markkinoinnista yllätyksellisyyden, ei loistokkaan maineen takia. Olen aidosti kiinnostunut ihmisistä ja siitä, kuinka markkinointi saadaan toimimaan. On äärimmäisen mielenkiintoista olla alalla, jossa ollaan niin tiiviisti tekemisissä ihmisten kanssa. Ihminen on eräänlainen juju, jota ei voi koskaan täysin osata. Toki olen vuosien varrella oppinut jotakin, mutta tämä on ala, joka yllättää kerta toisensa jälkeen. Koskaan ei voi osata kaikkea

8 guru Kolumni Timo Rope muistuttaa, että onneen tarvitaan joskus myös epäonnistumista. Totta vai tarua? Globalisaatio on uhka, ei mahdollisuus. - Tarua. Mielestäni globalisaatio on iso myytti. Toki se vaikuttaa pahasti monelle alalle ja paikoin myös isosti. Uskon, että kansainvälistyminen on Suomenkin kannalta hyvä asia. Näen globalisaation mahdollisuutena. Mainostaminen on yliarvostettua. - Totta. Kuvitellaan markkinoinnin olevan vain mainostamista. Toki sen vaikutukset voivat olla hyvin tehtynä merkittäviä. Sen vaikutus ei kuitenkaan ole kaikista suurinta kokonaisuudessa. Naisella voi markkinoida tuotetta kuin tuotetta. - Totta. Ehdottomasti. Lähtökohta on, että naisen avulla voi markkinoida mitä tahansa tuotetta paremmin kuin miehellä. Markkinointiviestinnän vaikutuksia on mahdotonta ennustaa. - Totta. On olemassa tiettyjä rakenteita, joiden tiedetään toimivan paremmin kuin toisten. Maailma kuitenkin muuttuu jatkuvasti, eikä ole olemassa vakiomaailmaa, johon voisi verrata viestinnän vaikutuksia. Onnistuminen edellyttää menetyksiä Menestyksen lisäksi Rope on kokenut elämän nurjan puolen. Epäonnistumisia on ollut paljon ja monenlaisia. Mieleen tulee yksi traaginen konsultaatio, joka harmittaa vielä näin jälkeenpäinkin. Jotenkin sitä vain miettii, että olisiko sitä voinut tehdä jotain enemmän. Ja yksi avioliitto on vauhdissa päättynyt. Epäonnistuminenhan sekin on, paha sellainen, Rope vakavoituu. Uskon kuitenkin, ettei onnea voi saada muutoin kuin epäonnistumalla toisinaan. Sitä paitsi eihän se onni tuntuisikaan miltään, jos kaikki menisi jatkuvasti hyvin. Elämää työn ulkopuolella Vapaa-aika on Ropelle äärimmäisen tärkeää. Hän käy pelaamassa tennistä ja harrastaa intohimoisesti musiikkia, lähinnä kappaleiden tekemistä. Teen paljon töitä, mutta haluan työlle vastapainoa. Jos joku luulee, että työ on elämä, niin se ei todellakaan ole sitä, painottaa Rope ja kehottaa tämän ideologian omaavia ihmisiä hankkimaan elämän. Parisuhteen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kumppani on paras ystävä, ja suhteesta täytyy pitää huolta. Perhe on myös äärimmäisen tärkeä. Minusta on mukavaa viedä lapsia harrastuksiin ja olla läsnä. Nämä asiat ovat niitä, jotka elämässä ovat oikeasti merkittäviä. Timo Ropella on jo useita upeita huippuhetkiä takana, mutta hän uskoo tulevaisuuden tuovan mukanaan monia lisää. Eihän täällä maailmassa olemisessa olisi mitään järkeä, jos kaikki hyvä olisi jo takana. Elämä perustuu odotukseen. Hetkeen joka on tässä, ja siihen mikä on odotettavissa tulevaisuudessa. Naiset markkinoivat paremmin kuin miehet. -Totta. Jos yleistetään, niin naisilla on keskimäärin paremmat sosiaaliset vuorovaikutustaidot kuin miehillä. Toki myös poikkeuksia on. Yritys ei voi menestyä ilman markkinointisuunnitelmaa. - Tarua. Voi menestyä, sillä sattuma on ihmeistä suurin. Todennäköistä sen menestyminen ei kuitenkaan ole. Menestyksen resepti» Timo Ropen, rautaisen markkinoinnin ammattilaisen, mukaan menestymiseen tarvitaan muun muassa kovaa työtä, markkinointihenkisyyttä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Äkkiseltään tuntuu siltä, että kurinalaista työskentelyä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja oppii kuka tahansa, mutta kuinka opetat perusjuron suomalaisen markkinoimaan? Ja miksi markkinointihenkisyys on tärkeää? Ihmiset valitsevat mieluummin tunnetun ja luotettavan vaihtoehdon kuin entuudestaan tuntemattoman tuotteen. Tässä vain on se ongelma, että tunnettuja ja luotettuja tuotteita on tarjolla aika paljon. Millä tavalla yritys tekee itsensä tai tuotteensa kilpailijoita houkuttelevammaksi? Markkinoinnin arvo rakentuu tuotteen tunnettuudesta, tuotteen arvostuksesta sekä sen peitosta markkinoilla : kuinka laajaa markkina-aluetta ja tuotevolyymia markkinoinnin avulla halutaan. Markkinoinnissa ei ole niinkään kyse siitä, millainen itse tuotemerkki on, vaan siitä millaisia mielikuvia se herättää vastaanottajassa. Pelkästä tuotemerkistä on vielä pitkä matka merkkituotteeksi. Markkinointiin panostamalla tehostetaan tuotteen myyntiä. Markkinointiviestintää kehittämällä voidaan saada varmemmin aikaan juuri haluttu reaktio yleisössä, sillä viestinnän avulla merkityksellistetään asioita. Viestintää määrittävät muun muassa kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat, eivät niinkään viestintäprosessiin kuuluvat seikat. Jos minun antamani merkitys jollekin asialle eroaa sinun merkityksestäsi, kyse ei ole välttämättä viestinnän epäonnistumisesta vaan välillämme olevista kulttuurieroista. Merkityserot eivät aina ole pahasta, vaan ne saattavat jopa rikastuttaa kulttuuriamme. Saija Hiltunen valmistuu syksyllä 2008 muotoilijaksi KyAMK:sta. Saija on hyvä esimerkki siitä mihin luovuudella, kovalla työllä ja kurinalaisuudella voi päästä. Hänen suunnittelemansa asut on valittu Finnfashion Magazinen järjestämän muotisuunnittelukilpailun, Finnovative Fashion Illustrationin, finaaliin. Saija suunnitteli asut kolmelle Kalevalan naiselle, Ainolle, tämän äidille ja Pohjolan tyttärelle määrätietoisia naisia hekin. Menestykseen vaaditaan siis edelleen muutakin kuin markkinointia. Susanna heikkinen Toimitussihteeri

9 valmistunut valmistunut HUIPULLE UNELMIIN USKOMALLA Medianomi Paula Forsten saavutti sen, mistä monet vastavalmistuneet unelmoivat. Työpaikka avautui jo ennen valmistumista maailman suurimpiin kuuluvan laivanrakentajan viestinnässä. Aker Yards on tarjonnutyhteisöviestijälle mahdollisuuden edetä nopeasti yhtiön HR-viestintäpäälliköksi. teksti MIRA-MONICA ANTTILA kuvat Aker yards, marja kuronen

10 valmistunut VALMISTUNUT Paula Forsten valmistui Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 medianomiksi. Nuoresta iästään huolimatta määrätietoinen nainen on menestynyt vauhdikkaasti. Rauman Aker Finyardsin sisäinen tiedottaja on fuusioiden myötä kohonnut koko Aker Yardsin HR-viestintäpäälliköksi. Pienenä porilaisena tyttönä Paula luki Mauri Kunnaksen Etusivun juttu -kirjaa ja innostui toimittamisesta. Erilaisia lehtiä syntyikin iso määrä. Tein omia aikakauslehtiä ja lähetin niitä sukulaisille joululahjoiksi. Serkulla oli sama harrastus, ja vaihtelimme lehtiä keskenämme. Niitä on säästössä kaikenlaisia. Myöhemmin tie vei kuvaamataitopainotteisen lukion kautta ulkomaille. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO auttoi Paulan kirjoitusten jälkeen vuodeksi Englantiin, missä hän kuin kohtalon määräyksestä päätyi tekemään kahta tiedotuslehteä. Pienen tytön unelma alkoi vaihtua haaveesta todeksi viimeistään silloin, kun opiskelupaikka Kouvolan Kasarminmäellä varmistui. Pääsykoetulokset näyttivät vihreää valoa kouluihin sekä Kouvolaan että Ouluun. Kouvola oli kuitenkin alusta asti ykkösvaihtoehto. Yhteisöviestinnän opiskelu alkoi vuonna 2000, heti ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Ammattitaito syntyy tekemällä Paula muistaa opiskelun Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa rentona ja positiivisena. Hienoa on, että yhteisöviestinnässä saa opiskella vähän kaikkea. Opetusohjelma on tarpeeksi monipuolinen. Paljon vaikutti myös se, että opiskeluryhmässä oli hyvä henki. Vaikka opetus oli käytännönläheistä, loppujen lopuksi koulu antaa vain perustan. Töitä oppii tekemään vain töissä. Mun mielestä ammattikorkeakoulu on kuitenkin oikein hyvä lähtökohta. Kouvolan torin laidalla sijaitseva Rytmi-Katti -ravintola on jäänyt Paulan mieleen viestinnän opiskelijoiden kohtauspaikkana. Muutenkin hän viihtyi Kouvolassa. Opiskelun ohessa Paula työskenteli paikallisessa supermarketissa ja oppi arvostamaan kassatyötä. Kouvola kävi tutuksi myös useiden asuntojen kautta. Satakuntalainen nainen muutti aina kesäksi pois ja asutti syksyn tullen uuden kodin Kouvolassa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Paulalla on positiivinen mielikuva, vaikka keskeiset muistot liittyvätkin Kasarminmäelle ja viestinnän yhteisöön. Hän muistelee lämmöllä mukavia opettajia ja Kasarminmäen kaunista opiskeluympäristöä ja tunnelmaa. Uuden kampuksen keskittymisen Kasarminmäelle Paula näkee positiivisena kehityksenä. Hän uskoo sen luovan kaivattua yhteenkuuluvuutta Kouvolassa sijaitsevien koulutusohjelmien kesken. Etenkin kansainvälisen opiskelun merkitys on tullut hänelle oman työn kautta erittäin tärkeäksi. Opinnäytetyön kautta oikeisiin töihin Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Paula ei vielä päässyt oman alan harjoitteluun, mutta seuraavana kesänä tärppäsi. Hän teki Porin vapaa-aikaviraston Nuori Pori -lehteä. Kolmannen vuoden kevätlukukauden hän vietti vaihto-opiskelijana Saksassa, Hildesheimissa. Kolmannen ja neljännen vuoden välisen kesän hän toimitti Porin Kemiran tiedotuslehteä. Seuraava työpaikka olikin jo pysyvä työnantaja. Syksyllä huomasin sattumalta Satakunnan Kansassa Avoin työpaikka -ilmoituksen. Aker Finnyardsin telakalle Raumalle haettiin sisäistä tiedottajaa. Hain sinne ja sain yli sadan hakijan joukosta paikan. He hakivat vastavalmistunutta nuorta tyyppiä oppimaan työssä. Sovimme myös, että teen ensin opinnäytetyöni heille. Paula Forsten teki Aker Finnyardsille opinnäytetyönään sisäisen viestinnän tutkimuksen. Hän aloitti työt seuraavana kesänä, vuonna 2004, mieli täynnä kehitysajatuksia. Työnteko oli todella helppo aloittaa, kun oli jo sisällä yrityksen toiminnassa. Paula ehti työskennellä vain vajaan vuoden ennen yritysfuusiota. Aker Finnyards ja Kvaerner Masa Yards yhdistyivät, minkä seurauksena Turun telakasta tuli päätelakka. Rauman telakka säilytettiin, ja yksi telakka löytyy Helsingistä. Viestintä päätettiin keskittää Turkuun. Työn perässä minäkin tänne muutin. Työt alkoivat vuonna 2004, joten on tässä vuosiakin jo kerennyt vierähtää. Kymenlakson ammattikorkeakoulussa yhteisöviestintää voi opiskella viestinnän koulutusohjelmassa. Paula Forsten on pienen tytön tuore äiti. Nopeaa urakehitystä Vajaassa neljässä vuodessa Paula on edennyt vauhdikkaasti. No joo, välillä oikein hirvittää, kun alkaa miettiä. Aluksi oli sisäistä viestintää Raumalla, missä oli vain tuhat ihmistä töissä, ja voi että kun se oli helppoa. Fuusion myötä vastuualue laajeni Turkuun ja Helsinkiin, ja 4000 henkilöön. Tein sitäkin aluksi yksinäni sisäisenä tiedottajana. Sisäistä viestintää on jatkuvasti kehitetty. Aluksi Paula palkkasi itselleen yhden alaisen, sitten toisen, ja viime syksynä kolmannen. Viime vuoden puolella myös titteli muuttui HR-viestintäpäälliköksi. Vastuualue on kasvanut sisäisestä viestinnästä myös rekrytointia tukevaan ulkoiseen viestintään. Käytännössä hänen työhönsä kuuluvat muun muassa tiedotustilaisuuksien järjestäminen, työpaikkailmoitusten laatiminen, nettisivut sekä esimerkiksi rekrytointimessut, -lehdet ja -videot. Rekrytoinnin Paula näkee haasteena, sillä laivanrakennusalalla on huutava osaamispula. Laivanrakennusteollisuus on muuttunut siitä kun telakat itse tekivät alukset. Nykyisin Aker Yardsin laivoja valmistavat pääosin suuret verkostoyritykset, joiden henkilöstö on moninkertainen suhteessa yrityksen omaan henkilöstöön. Aker Yards on se, joka pitää projektit koossa. Nousukiito jatkuu Yhteisöviestinnän tulevaisuuden Paula näkee valoisana. Alalla on töitä ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Määrä, nopeus ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä. Hän hämmästelee, miten monissa yrityksissä viestintä on edelleen hoidettu huonosti. Tiedottajia siis tarvitaan. Alalla pärjää sellainen tiedottaja, joka oppii ja kuuntelee. Tärkeää on myös monipuolisuus ja se, että on valmis tekemään kaikenlaista työtä. Paula itse istuu toisena hetkenä jakkupuku päällä palaverissa, seuraavana hetkenä kiskaisee haalarit jalkaan ja kypärän päähän astuessaan tehtaan puolelle. Kolme tärkeintä tiedottajan ominaisuutta hän kuitenkin nostaa ylitse muiden. Avoimuus, kehityssuuntautuneisuus ja sosiaalisuus. On oltava kaikella avoin, eikä saa jämähtää, vaan on katsottava eteenpäin. Myös kaikenlaisten ihmisten kanssa on vain pakko tulla toimeen. Onnellisten sattumien ja lujan ammattitaidon myötä Paula saavuttaa unelmiaan nopealla tahdilla. Työn ohella hän opiskelee esimieskoulutuksessa johtamisen erikoisammattitutkintoa. Paula Forsten nauttii työstään mutta tähtää edelleen eteenpäin. Kymmenen vuoden päästä hän näkee itsensä edelleen alalla, mahdollisesti suuntautuneena markkinointiin. Alalle haaveileville ja sitä opiskeleville hänellä on antaa muutama ohje. Pitää mennä vakaasti kohti omaa päämäärää ja jaksaa yrittää. Mahdollisuuksia ei kannata jättää käyttämättä. Tärkeintä on että, uskoo itseensä ja siihen mitä tekee

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3 /2010 / Kasarminmäellä yritetään yhdessä Tähän jutun nimi / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Opiskelua & kulttuuria

Opiskelua & kulttuuria 2 /2010 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Opiskelua & kulttuuria Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Kasarminmäellä 1 /2012. Yrityskoulutusta ja innovaatioita. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 01.

Kasarminmäellä 1 /2012. Yrityskoulutusta ja innovaatioita. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 01. Tähän jutun nimi Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 /2012 / Yrityskoulutusta ja innovaatioita Kasarminmäellä 01. Tähän jutun nimi sisältö / Kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

DO YOU WANNA BE A WIMP OR AN IMP?

DO YOU WANNA BE A WIMP OR AN IMP? magazine #3 Passiivisuudella ei voita mitään Kannanotto yrittäjyyteen - STREAM-Tampere Hyvä Jumala, mikä urakka! DO YOU WANNA BE A WIMP OR AN IMP? TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU - TAIDE, MUSIIKKI JA MEDIA

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät

Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ. Kuopio opiskelukaupunkina. Savonia läpäisi auditoinnin. Uudet varehtorit. Osaamiskeskittymät Kuopio opiskelukaupunkina Savonia läpäisi auditoinnin Kääriäinen suojelee IDEAKIPPIÄ Uudet varehtorit Osaamiskeskittymät Asiakaslähtöisyys arvo käytäntöön Jouni Vornanen päätoimittaja Taitavalla asiakassuhteen

Lisätiedot

Pörssikurssi. Yrityselämä. teemana. www.porssi.org. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 2. huhtikuu 2005

Pörssikurssi. Yrityselämä. teemana. www.porssi.org. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 2. huhtikuu 2005 Pörssikurssi www.porssi.org Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 2. huhtikuu 2005 teemana Yrityselämä Pääkirjoitus Elämä on Minustako yrittäjä? Tätä samaa kysymystä moni meistä on varmaan pohtinut.

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s.

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s. NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2 /2013 Unelmia uudesta työstä» s. 8 Googlenainen» s. 10 Ystävien kirja» s. 6 Vuosilomalain

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Laulumaat menestyvät taas. b u s i n e s s & t e c h n o l o g y

Laulumaat menestyvät taas. b u s i n e s s & t e c h n o l o g y 2 09 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y t ä s s ä n u m e r o s s a Laulumaat menestyvät taas Rock region Osaaminen alkaa perinteen tuntemuksesta suomen suven avaus Kesän ensi sävelet Kaikki hitin ainekset

Lisätiedot

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 3/2013 Suuri phuksinumero Uudistetut Lakikanava-seurantapalvelu pitää ajan tasalla valitsemissasi aihealueissa ja aineistoissa. hakutoiminnot ohjaavat löytämään relevantit

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän kallista. Att göra reklam kan vara väldigt dyrt.

PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän kallista. Att göra reklam kan vara väldigt dyrt. Oraakkeli kertoo totuuksia elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta. s. 30 Puhutteleva Brokeback Mountain! s. 28 PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Sähkötekniikka avaa tien tulevaisuuteen 4 Opiskelu ja työelämä 6 Teekkareita Nokia-uralla 8 Vaasassa on sähköä 10 Opintotuki 11 Poweria uralle 12 Vaihto-opiskelu 13 Vaihda

Lisätiedot