Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2008 / Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

2 Jutun nimi pääkirjoitus / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurintoimilan lehti. Julkaisija/Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakso University of Applied Sciences Osoite/Address: PL 9, Kotka, Finland Puh. / Tel Fax Päätoimittaja / Editor-in-Chief: Kati kottila Toimitussihteeri / Sub-editor: Susanna Heikkinen Ulkoasukonsepti / Visual Concept: Iina Lievonen Graafinen suunnittelu / Graphic design: Emmi Lemström Toimittajat / Reporters: MIRA-MONICA ANTTILA, RADIM MÚSALEK, SATU-MARIA NURISALO, ANU OJALA, TARU RANTANEN, ROVIRA ÓSCAR IRANZO, LAURA SAUKKONEN, VEERA SYDÄNMAANLAKKA, SARA VAINIKKA, HANNA VÄLIMAA Valokuvat / Photographs: EINAR KORHONEN, MARJA KURONEN, KYAMK VIESTINTÄPALVELUT, IINA LIEVONEN, EMMI LEMSTRÖM, ARI RAITOKOSKI, VEERA SYDÄNMAANLAKKA, SUVI TIMONEN, ILPO VUORIVIRTA, AKER YARDS Painatus/Printing: ESA PRINT LAHTI, 2008 Paperi/Paper: CyclusPrint 115g/m2 ja 170g/m2 Painos/Edition: 2000 kappaletta/copies Pääkirjoitus» Kuusi Kouvolan seudun kuntaa yhdistyy ensi vuoden alussa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aikoo olla mukana rakentamassa entistä vahvempaa seutua ja olla itse yksi sen vahvoista vaikuttajista. Vuoden 2009 aikana toteutuva Kasarminmäen suurkampus on suuri edistysaskel tässä pyrkimyksessä. Uuden, yhdistyneen Kouvolan tavoitteena on saada uutta elinvoimaa alueelle, ja samaa voisi sanoa Kasarminmäen kampuksesta. KyAMK:n kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan sijoittuminen yhdelle ja samalle kampukselle tuo uusia mahdollisuuksia kaikille alueen toimijoille. Kasarminmäki ei todellakaan ole enää se suljettu alue mikä se oli vuosikymmeniä sitten, vaan täynnä uudenlaista ja uutta luovaa elämää. Entisen kasarmialueen toiminta tiivistyy, kun kaikki Kouvolan ammattikorkeakoulutoiminnot keskitetään sinne. Yhteisöön kuuluvat niin kampuksen opiskelijat ja henkilöstö kuin mäellä toimivat yritykset ja muutkin organisaatiot. Yhteistyössä Kasarminmäestä voi syntyä entistäkin luovempi osaamisen keskus, josta tieto ja taito leviävät koko alueelle. Muutos on aina haaste, joka parhaimmillaan antaa jokaiselle toimijalle jotakin. Oli kyse sitten kaupungista tai korkeakoulusta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala haluaa olla avoin Kouvolan alueen kaikkien toimijoiden suunnitelmille ja visioille. Kädessäsi oleva, opiskelijoiden toteuttama uusi Innoste-lehti haluaa olla käyntikortti ja kutsu Kasarminmäelle. Se haluaa välittää tietoa, jonka toivomme tekevän meistä helposti lähestyttäviä ja herättävän ideoita yhteistyölle. Lehti haluaa muistuttaa, että Kasarminmäki on avoinna kaikille. Myös Sinulle. Tervetuloa! Kati kottila Päätoimittaja

3 sisältö Toimialajohtaja Kasarminmäellä syvälliseen Triple Helixiin? Luovuus ja liiketalous kohtaavat Kasarminmäellä 6-9 Varuskunnasta mediakampukseksi Markkinointi on ikuista oppimista Menestyksen resepti 15 Huipulle unelmiin uskomalla Kalevalan naisten asut kymmenen finalistin joukossa 20 Vuorovaikutuksellista yritysyhteistyötä 21 Suomalaisena vaihto-opiskelijana Englantiin ja takaisin Funny how life can change in one moment Ulkomaan liikenne 25 KyAMK jättää jäljen Mutta kuka loi luovuuden? Ideavitamiineja 29 Tapahtumakalenteri 30 Tietoa Kymenlaakson AMK:sta 31 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan opetus keskitetään Kouvolan Kasarminmäen kampukselle syksyllä Tavoitteena on luovien alojen ja liiketoiminnan yhdistäminen innovaatiotoimialaksi. Timo Rope on markkinointiguru, joka tunnetaan armoitettunaseminaariesiintyjänä ja markkinointioppaiden kirjoittajana. Mutta mitä mies ajattelee itse menestyksestä? Medianomi Paula Forsten sai oikean työpaikan jo opinnäytetyövaiheessa. Työpaikka on suuri, kansainvälinen ja miehinen, mutta se ei ole estänyt nuoren naisen nopeata etenemistä.» Tänään meidän on syytä olla tyytyväisiä, koska pitkään suunnitellun Kasarminmäen kampuksen rakentamisen viimeisetkin päätökset on saatu aikaan. Venäläistä 1900-luvun rationalismia edustavat rakennukset saavat seurakseen uudisrakennuksen. Historiallisen rakennuskannan ja vanhan puuston muodostama alue luo inspiroivan tunnelman. Alueen toimijoiden käyttämä moderni teknologia ja kehittämistyö ovat kiehtova kontrasti historiallisille puitteille. Uudisrakentamisen sekä liiketalouden ja muotoilun muuton jälkeen Kasarminmäki on valmiimpi kehittämään seutukunnan elinkeinoelämää. KyAMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi alueella on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston yksiköt, mahdollisesti Lapin yliopiston yksikkö sekä tulevan suur-kouvolan elinkeinotoimen osaamiskeskus. Aikaisemmin on koetettu rakentaa toimintatapoja, joilla luotaisiin yhteistyötä erityisesti T&K ja muuta kehittämistyötä tekevien yksiköiden välille, siinä erityisemmin onnistumatta. Nyt kun alueen kaikki toimijat ovat tiedossa, olisi palattava yhteiseen toimintakonseptiin. Miten alueen tutkimus- ja kehitystyötä tekevien välinen yhteistyö tulisi rakentaa? Parhain lähtökohta olisi se, että voitaisiin keskittyä niin sanotusti saman katon alle. Tulevan suur-kouvolan tulisi ottaa tässä kysymyksessä johtava rooli ja tutkia, olisiko tämä ratkaisu toteutettavissa. Hyödythän tuloksista korjaisi suurimmalta osaltaan tuleva suurkunta. Samalla olisi selvitettävä, miten perinteinen julkisen toimen, korkeakoulujen ja yrityselämän muodostama Triple Helix -malli saataisiin toimimaan syvällisemmin. Kyse on seutukunnan innovaatioympäristön rakentamisesta, jonka valmisteluun olisi ryhdyttävä heti ja varattava tarvittavat resurssit. KyAMK haluaa olla mukana Kasarminmäen innovaatioympäristön rakentamisessa. Toiminnan keskeiseksi painopisteeksi olemme määritelleet tuoteja palveluinnovaatioprosessit. Toimiakseen kampus tarvitsee vuorovaikutusta. Olen hyvin tyytyväinen, että viestinnän koulutusohjelma on saanut aikaan tämän lehden ensimmäisen numeron. Toivomme lehden nimensä mukaisesti inspiroivan kampuksella työskenteleviä, tyydyttävän tiedon janoa ja vievän hyvää sanomaa myös ympäristöön. Raimo Pelli Toimialajohtaja 04. Toim. huom. Triple Helix tarkoittaa muun muassa hallinnon, korkeakoulun ja käytännön työelämän yhteistyötä. Lähde: 05.

4 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Luovuus ja liiketalous kohtaavat Kasarminmäellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan opetus keskitetään Kouvolan Kasarminmäen kampukselle syksyllä Kasarminmäen lisärakentaminen aloitetaan kesällä teksti susanna heikkinen kuvat Ari Raitokoski ja Kyamk viestintäpalvelut

5 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Tavoitteena innovaatiotoimiala Ammattikorkeakoulun tavoitteena on muodostaa Kouvolan Kasarminmäelle vahva kampusalue, jonne sijoittuu koko toimiala, joka nyt on hajautettuna kolmeen eri osoitteeseen Kouvolassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kampuksella toimii jatkossa noin 1500 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja noin 100 työntekijää. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki tämän vuoden helmikuussa päätökset ammattikorkeakoulun sisäisestä rakenteellisesta kehittämisestä. Kouvolan Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat uudet työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla niin kutsutun rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. Kouvolan Kasarminmäen rakentamiseen liittyy paitsi uudisrakentaminen, myös vanhojen rakennusten ostaminen Senaattikiinteistöiltä ja Kouvolan kaupungilta sekä näiden vanhojen rakennusten kunnostaminen. Kokonaiskustannukset nousevat yli 20 miljoonan euron, joten rahoittaminen ei ole aivan yksinkertaista. Lisäksi yllätyksenä tuli Helsingin yliopiston ilmoitus, että se siirtää käännöstieteen koulutuksensa Kouvolasta Helsinkiin. Ilmoitus tuli tosin siinä vaiheessa, kun Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli jo järjestänyt arkkitehtuurikilpailun noin neliömetrin uudisrakennuksen suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailun voittaneen helsinkiläisen arkkitehtuuritoimisto NRT:n suunnittelutehtävä typistyi noin 4000 neliömetriin, kun Helsingin yliopiston noin 6000 neliömetrin päärakennus päätettiin siirtää ammattikorkeakoulun käyttöön ja omistukseen. Kahden kampuksen malli Opetusministeriö on linjannut, että ammattikorkeakoulujen tulee tiivistää toimipisteverkkoaan ja pyrkiä muodostamaan suurempia ammattikorkeakoulukokonaisuuksia. Ministeriön vision mukaan vuonna 2020 Suomessa on nykyisen 28 sijaan vain 15 ammattikorkeakoulua. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sisällä tavoitteena on kahden kampuksen malli - yksi kampus Kotkassa ja yksi Kouvolassa. Pyrkimyksenä on muodostaa kaksi vahvaa osaamiskeskittymää. Kampus-hankkeen toteutuksessa on ollut haasteita. Poliittisia ongelmia on liittynyt siihen, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omistajilla eli Kouvolan kuntayhtymällä ja Kotkan kaupungilla on mennyt aikaa päästä yksimielisyyteen ammattikorkeakoulun toimipisterakenteesta. Nyt ratkaisu on saatu aikaan ja Kasarminmäki voidaan rakentaa. Yhteistyönä innovaatioympäristö Uuden toimialan tavoitteena on nousta innovaatiotoimialaksi, koska siinä yhdistyvät perinteiset luovat alat sekä liiketoiminta. Toimialan painopisteenä on tuote- ja palveluinnovaatiot. Kun uudessa toimialassa yhdistyvät luovat alat businessosaamiseen, saamme mahdollisesti aikaan jotain sellaista, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Jo nyt olemme muodostaneet yhteisen tutkimus- ja kehittämisyksikön, KymiDesign & Busineksen, toimialajohtaja Raimo Pelli kertoo. Ammattikorkeakoulun toimintastrategian kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelijat saadaan työskentelemään luovissa innovaatioympäristöissä, tekemään käytännön innovointi- ja kehitystyötä yrityksille. Näissä tehtävissä he kehittyvät ammattilaisiksi. Näemme Kasarminmäen noin 1500 opiskelijamäärän mahtavana innovaatiopotentiaalina kehittämistyöhön, Pelli toteaa. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston Palmenia-keskuksen kanssa muun muassa kulttuurin tutkimuksessa ja monikielisen viestinnän hallintaan liittyvässä täydennyskoulutushankkeessa. Yhteistyötä on tehty myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa esimerkiksi pakkausalan tutkimuksen ja koulutuksen alalla. Lisäksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa suunnitellaan yhteistoimintaa, joka painottuu restauroinnin, muotoilun ja viestinnän aloille. Entistäkin kansainvälisempi toimiala Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala järjestää muun muassa kaikki kolme Kymenlaakson ammattikorkeakoulun englanninkielistä ohjelmaa. Tarjolla on käytännössä yksi AMK-tutkintoon johtava koulutus: Degree Programme in International Business ja yksi ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus: Degree Programme in International Business Management. Lisäksi syksyllä 2009 käynnistyy täysin uusi Design-koulutusohjelma, josta valmistuvien tutkintonimike on muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts. Liiketalouden osaamisala tutkii parhaillaan kansainvälisen koulutuskaupan aloitusmahdollisuuksia. Se merkitsisi erityisesti venäläisten opiskelijoiden lisääntymistä. Toimiala on myös saanut myös määrärahan, jonka avulla selvitetään Venäjä-osaamiskeskittymän perustamismahdollisuudet Kasarminmäelle. Toimialalla on pitkät perinteet Venäjän kaupan koulutuksessa, ja tavoitteena on lisätä entisestään Venäjä-osaamista yhdessä Kaakkois-Suomen muiden korkeakoulujen kanssa. Uskon, että kun koko toimiala saadaan keskitettyä samalle kampusalueelle, voimme odottaa sellaista pörinää, jonka tiedämme johtavan luoviin ideoihin ja ajatuksiin. Filosofi Pekka Himasen käsitettä käyttääkseni meillä on tilaisuus luoda Kasarminmäestä rikastava yhteisö, jossa on mahdollisuus kohdata mielenkiintoisia ihmisiä, innostua ja innostaa, johon tämä Innoste-lehtikin voi olla myötävaikuttamassa, Pelli toivoo. Uuden toimialan johtajana toimii Raimo Pelli. Toimiala jakautuu kahteen osaamisalaan: noin 850 opiskelijan liiketalouteen sekä noin 550 opiskelijan muotoiluun ja mediaan. Liiketalouden osaamisalapäällikkönä toimii Markku Puustelli, muotoilun ja median osaamisalapäällikkönä Kata Lyytikäinen. Kampus-hankkeen toteutuksessa on ollut haasteita. Uudessa toimialassa yhdistyvät luovat alat businessosaamiseen

6 kampuksella tapahtuu kampuksella tapahtuu Varuskunnasta mediakampukseksi Kouvolan Kasarminmäellä vilisee nykyisin opiskelijoita, mutta aina 1990-luvun alkuun asti alueella vallitsi toisenlainen tunnelma kun rakennukset toimivat Kouvolan varuskuntana luvulla rakennetulla alueella on palvellut nimekästä väkeä Alvar Aallosta alkaen. teksti SARA VAINIKKA kuvat einar korhonen (kuva-arkiston antanut käytettäväksi kalevi sirén, kouvolan kaupungintalon arkisto) Mediakasarmi toimi ennen sotilassairaalana. Nykyisin näillä käytävillä kävelee opiskelijoita. Alueen rakentaminen oli 1910-luvun alussa täydessä vauhdissa. Venäjän yleisesikunta halusi suojata uudella kasarmialueella Suomen päärataa ja risteysasema Kouvolaa, joka nousi samalla itäisen puolustuslohkon keskukseksi. Lahjakkuuksia on kulkenut alueella kohta sadan vuoden ajan. Vuosina palvelustaan suoritti nuori arkkitehti Alvar Aalto, jonka käsialaa vanhan kasarmialueen pääportti rauta-aitoineen on. Vuonna 1923 valmistunut kiviportti on yhä alkuperäisellä paikallaan. Muotoilun ja suunnittelun osaamista edusti myös Suomi-konepistoolin suunnittelija Aimo Lahti. Asemestarina Kouvolan Keski- Suomen rykmentissä toiminut Lahti suunnitteli kymmeniä sotilasaseita ja kehitti useita parannuksia ja keksintöjä asetarvikkeisiin. Kolmas merkittävä henkilö oli vääpeli Herman Kare, joka aloitti Kouvolassa vahvana säilyneen painiperinteen. Ei myöskään sovi unohtaa olympiavoittaja Ilmari Salmista, joka toi kultaa metrin juoksusta Kasarmialueesta korkeakoulu Kasarminmäki on yksi Kouvolan kaupungin arvokkaimmista kulttuurihistoriallisista suojelukohteista. Sen punatiilirakennuksissa on piirteitä uusgotiikasta. Varuskunnan rakentaminen tarjosi aikanaan työpaikkoja ja nosti Kouvolan merkitystä. Suuri osa rakennustarvikkeista saatiin Suomesta, mutta esimerkiksi tiilet tuotiin Viipurista. Rakennuksia kohosi kolmekymmentä erilaista, niiden joukossa upseerikerho, ruokala, 300 metriä pitkä maneesi ja ortodoksikirkko. Sisällissodan jälkeen kasarmialue siirtyi Suomen armeijalle. Sotien aikana alue säilyi lähes vahingoittumattomana. Vuonna 1945 Kouvolaan saapui Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaastakin tunnettu jalkaväkirykmentti 8, joka nimettiin vuonna 1957 Karjalan Prikaatiksi. Kuusi vuotta myöhemmin prikaati siirrettiin Valkealan Vekaranjärvelle. Kouvolan kasarmialue tyhjeni kokonaan armeijan joukko-osastoista 1990-luvun alussa organisaatiomuutosten vuoksi. Osa tiloista saneerattiin vuonna 1998 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen käyttöön, ja aluetta on kunnostettu myös yrityksille. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta aloitti siellä toimintansa vuoden 2008 alussa. Nykyisen Mediakasarmin edessä marssittiin Puolustusvoiman lippujuhlan kunniaksi Kuvassa Keski-Suomen Rykmentin ohimarssi. Puolustusvoimain lippujuhlan vietto paraatikentällä 1950-luvun alussa. Kuvanottohetkellä Pitkän kasarmin jälkeen päin rakennettu kolmas kerros oli vasta rakenteilla. Rakennuksessa on tällä hetkellä Helsingin yliopiston käännöstieteenlaitoksen yksikkö. Sotilaiden aamuvoimistelu 1930-luvulta. Nykyisin voimistelupaikalla on Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta

7 guru guru Markkinointi on ikuista oppimista Kauppatieteiden maisteri Timo Rope on yksi suositummista markkinoinnin ammattilaisista Suomessa. Olipa kyse sitten kouluttamisesta, yhtiön johtamisesta tai konsultoinnista, niin tämä mies tietää mitä tekee. teksti satu-maria nurisalo kuvat Iina Lievonen "Tee tulevaisuutta, älä nykyhetkeä," Timo Rope painottaa. Hyväntuulinen Rope saapuu hotelli Torniin säntillisen ajoissa. Iloinen ja vilkas olemus yllättävät, sillä mielikuva markkinoinnin ammattilaisesta on jotakin aivan muuta kuin rento huulenheittäjä. Ennakko-odotukset romuttuvat täysin, kun hän aloittaa puhumisen. Timo Rope on mies, jolla on niin karismaa kuin rautaista ammattitaitoakin. Rope kertoo päätyneensä alalle osittain vahingossa. Mielessä olivat käyneet muutkin yhteiskunnalliset opinnot, mutta ovet aukenivat kauppatieteelliseen. Näin jälkeenpäin ajatellen hänelle olisi voinut sopia myös aivan toisenlainen ammatti. Olen tässä usein miettinyt, että näyttelijä voisi olla mukava ammatti. Pidän esiintymisestä ja kouluttajana pääsen nauttimaan siitä puolesta. Kouluttamisessa on tärkeää tiedostaa oma roolinsa, ja niinhän se on myös kaikessa muussa: myyjällä on myyjän rooli, konsultilla konsultin. Ropella on esiintymisen lisäksi vahva halu tehdä töitä ihmisten parissa. Opin jo koulussa, ettei minusta ole kirjanpitäjäksi yksinäiseen työhön. Nautin ihmisten kanssa työskentelemisestä. Työelämä on puolestaan opettanut miehelle, ettei mikään ole ikinä valmista. On tärkeää ymmärtää, että ei tee vain sitä mikä on juuri nyt työn alla. Katse täytyy suunnata tulevaisuuteen. Monet jäävät miettimään liikaa nykyhetkeä, vaikka olisi tärkeämpää keskittyä tulevaan, Rope pohtii. Kolme sanaa menestykseen Menestymiseen tarvitaan kovaa työtä, sinnikkyyttä ja ripaus sattumaa. Rope luettelee näiden lisäksi kolme onnistumisen avainsanaa: markkinointihenkisyys, johtaminen ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Rope näkee, että monet pienyritykset ovat johtajuuskriisissä. Useissa pienissä yrityksissä sama henkilö on omistaja, hallitus ja toimitusjohtaja. Ropesta olisi tärkeää, että yrityksen toimitusjohtaja nauttisi hallituksen luottamusta. Tilanteessa, jossa yksi ihminen vastaa kaikesta, on vaikea puhua peilille ja miettiä objektiivisia ratkaisuja. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen merkitys on lisäksi ratkaiseva. Jos et saa ihmisiä puolellesi, etkä osaa neuvotella, et voi myöskään edetä haluamaasi suuntaan. Näihin ominaisuuksiin on vielä lisättävä markkinointihenkisyys, joka antaa sen viimeisen silauksen onnistumiselle. Timo Ropen mukaan suomalaiset osaavat markkinoida, mutta kaikki eivät vaan tee sitä. Suomessa on hänen mielestään monia upeita esimerkkejä hyvin markkinoiduista yrityksistä. Arvostan Kirsti Paakkasta paljon. On aivan uskomatonta, kuinka hän onnistui nostamaan Marimekon huippuyritykseksi huonoista lähtökohdista huolimatta. Toinen hieno esimerkki on tietysti Nokia. Niin Marimekko kuin Nokiakin ovat molemmat hyviä esimerkkejä ammattitaitoisesta markkinoinnista. Haluan lisäksi korostaa, ettei näidenkään yritysten menestys ole sattumaa. Onnelle täytyy tehdä tietä, mikä tarkoittaa hurjaa määrää työtä, Rope painottaa. Omaan menestykseensä Rope suhtautuu kiusaantuneesti. Hän ei halua tituleerata itseään markkinointiguruksi vaan pikemminkin ikuiseksi oppijaksi. Rope kertoo pitävänsä markkinoinnista yllätyksellisyyden, ei loistokkaan maineen takia. Olen aidosti kiinnostunut ihmisistä ja siitä, kuinka markkinointi saadaan toimimaan. On äärimmäisen mielenkiintoista olla alalla, jossa ollaan niin tiiviisti tekemisissä ihmisten kanssa. Ihminen on eräänlainen juju, jota ei voi koskaan täysin osata. Toki olen vuosien varrella oppinut jotakin, mutta tämä on ala, joka yllättää kerta toisensa jälkeen. Koskaan ei voi osata kaikkea

8 guru Kolumni Timo Rope muistuttaa, että onneen tarvitaan joskus myös epäonnistumista. Totta vai tarua? Globalisaatio on uhka, ei mahdollisuus. - Tarua. Mielestäni globalisaatio on iso myytti. Toki se vaikuttaa pahasti monelle alalle ja paikoin myös isosti. Uskon, että kansainvälistyminen on Suomenkin kannalta hyvä asia. Näen globalisaation mahdollisuutena. Mainostaminen on yliarvostettua. - Totta. Kuvitellaan markkinoinnin olevan vain mainostamista. Toki sen vaikutukset voivat olla hyvin tehtynä merkittäviä. Sen vaikutus ei kuitenkaan ole kaikista suurinta kokonaisuudessa. Naisella voi markkinoida tuotetta kuin tuotetta. - Totta. Ehdottomasti. Lähtökohta on, että naisen avulla voi markkinoida mitä tahansa tuotetta paremmin kuin miehellä. Markkinointiviestinnän vaikutuksia on mahdotonta ennustaa. - Totta. On olemassa tiettyjä rakenteita, joiden tiedetään toimivan paremmin kuin toisten. Maailma kuitenkin muuttuu jatkuvasti, eikä ole olemassa vakiomaailmaa, johon voisi verrata viestinnän vaikutuksia. Onnistuminen edellyttää menetyksiä Menestyksen lisäksi Rope on kokenut elämän nurjan puolen. Epäonnistumisia on ollut paljon ja monenlaisia. Mieleen tulee yksi traaginen konsultaatio, joka harmittaa vielä näin jälkeenpäinkin. Jotenkin sitä vain miettii, että olisiko sitä voinut tehdä jotain enemmän. Ja yksi avioliitto on vauhdissa päättynyt. Epäonnistuminenhan sekin on, paha sellainen, Rope vakavoituu. Uskon kuitenkin, ettei onnea voi saada muutoin kuin epäonnistumalla toisinaan. Sitä paitsi eihän se onni tuntuisikaan miltään, jos kaikki menisi jatkuvasti hyvin. Elämää työn ulkopuolella Vapaa-aika on Ropelle äärimmäisen tärkeää. Hän käy pelaamassa tennistä ja harrastaa intohimoisesti musiikkia, lähinnä kappaleiden tekemistä. Teen paljon töitä, mutta haluan työlle vastapainoa. Jos joku luulee, että työ on elämä, niin se ei todellakaan ole sitä, painottaa Rope ja kehottaa tämän ideologian omaavia ihmisiä hankkimaan elämän. Parisuhteen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kumppani on paras ystävä, ja suhteesta täytyy pitää huolta. Perhe on myös äärimmäisen tärkeä. Minusta on mukavaa viedä lapsia harrastuksiin ja olla läsnä. Nämä asiat ovat niitä, jotka elämässä ovat oikeasti merkittäviä. Timo Ropella on jo useita upeita huippuhetkiä takana, mutta hän uskoo tulevaisuuden tuovan mukanaan monia lisää. Eihän täällä maailmassa olemisessa olisi mitään järkeä, jos kaikki hyvä olisi jo takana. Elämä perustuu odotukseen. Hetkeen joka on tässä, ja siihen mikä on odotettavissa tulevaisuudessa. Naiset markkinoivat paremmin kuin miehet. -Totta. Jos yleistetään, niin naisilla on keskimäärin paremmat sosiaaliset vuorovaikutustaidot kuin miehillä. Toki myös poikkeuksia on. Yritys ei voi menestyä ilman markkinointisuunnitelmaa. - Tarua. Voi menestyä, sillä sattuma on ihmeistä suurin. Todennäköistä sen menestyminen ei kuitenkaan ole. Menestyksen resepti» Timo Ropen, rautaisen markkinoinnin ammattilaisen, mukaan menestymiseen tarvitaan muun muassa kovaa työtä, markkinointihenkisyyttä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Äkkiseltään tuntuu siltä, että kurinalaista työskentelyä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja oppii kuka tahansa, mutta kuinka opetat perusjuron suomalaisen markkinoimaan? Ja miksi markkinointihenkisyys on tärkeää? Ihmiset valitsevat mieluummin tunnetun ja luotettavan vaihtoehdon kuin entuudestaan tuntemattoman tuotteen. Tässä vain on se ongelma, että tunnettuja ja luotettuja tuotteita on tarjolla aika paljon. Millä tavalla yritys tekee itsensä tai tuotteensa kilpailijoita houkuttelevammaksi? Markkinoinnin arvo rakentuu tuotteen tunnettuudesta, tuotteen arvostuksesta sekä sen peitosta markkinoilla : kuinka laajaa markkina-aluetta ja tuotevolyymia markkinoinnin avulla halutaan. Markkinoinnissa ei ole niinkään kyse siitä, millainen itse tuotemerkki on, vaan siitä millaisia mielikuvia se herättää vastaanottajassa. Pelkästä tuotemerkistä on vielä pitkä matka merkkituotteeksi. Markkinointiin panostamalla tehostetaan tuotteen myyntiä. Markkinointiviestintää kehittämällä voidaan saada varmemmin aikaan juuri haluttu reaktio yleisössä, sillä viestinnän avulla merkityksellistetään asioita. Viestintää määrittävät muun muassa kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat, eivät niinkään viestintäprosessiin kuuluvat seikat. Jos minun antamani merkitys jollekin asialle eroaa sinun merkityksestäsi, kyse ei ole välttämättä viestinnän epäonnistumisesta vaan välillämme olevista kulttuurieroista. Merkityserot eivät aina ole pahasta, vaan ne saattavat jopa rikastuttaa kulttuuriamme. Saija Hiltunen valmistuu syksyllä 2008 muotoilijaksi KyAMK:sta. Saija on hyvä esimerkki siitä mihin luovuudella, kovalla työllä ja kurinalaisuudella voi päästä. Hänen suunnittelemansa asut on valittu Finnfashion Magazinen järjestämän muotisuunnittelukilpailun, Finnovative Fashion Illustrationin, finaaliin. Saija suunnitteli asut kolmelle Kalevalan naiselle, Ainolle, tämän äidille ja Pohjolan tyttärelle määrätietoisia naisia hekin. Menestykseen vaaditaan siis edelleen muutakin kuin markkinointia. Susanna heikkinen Toimitussihteeri

9 valmistunut valmistunut HUIPULLE UNELMIIN USKOMALLA Medianomi Paula Forsten saavutti sen, mistä monet vastavalmistuneet unelmoivat. Työpaikka avautui jo ennen valmistumista maailman suurimpiin kuuluvan laivanrakentajan viestinnässä. Aker Yards on tarjonnutyhteisöviestijälle mahdollisuuden edetä nopeasti yhtiön HR-viestintäpäälliköksi. teksti MIRA-MONICA ANTTILA kuvat Aker yards, marja kuronen

10 valmistunut VALMISTUNUT Paula Forsten valmistui Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 medianomiksi. Nuoresta iästään huolimatta määrätietoinen nainen on menestynyt vauhdikkaasti. Rauman Aker Finyardsin sisäinen tiedottaja on fuusioiden myötä kohonnut koko Aker Yardsin HR-viestintäpäälliköksi. Pienenä porilaisena tyttönä Paula luki Mauri Kunnaksen Etusivun juttu -kirjaa ja innostui toimittamisesta. Erilaisia lehtiä syntyikin iso määrä. Tein omia aikakauslehtiä ja lähetin niitä sukulaisille joululahjoiksi. Serkulla oli sama harrastus, ja vaihtelimme lehtiä keskenämme. Niitä on säästössä kaikenlaisia. Myöhemmin tie vei kuvaamataitopainotteisen lukion kautta ulkomaille. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO auttoi Paulan kirjoitusten jälkeen vuodeksi Englantiin, missä hän kuin kohtalon määräyksestä päätyi tekemään kahta tiedotuslehteä. Pienen tytön unelma alkoi vaihtua haaveesta todeksi viimeistään silloin, kun opiskelupaikka Kouvolan Kasarminmäellä varmistui. Pääsykoetulokset näyttivät vihreää valoa kouluihin sekä Kouvolaan että Ouluun. Kouvola oli kuitenkin alusta asti ykkösvaihtoehto. Yhteisöviestinnän opiskelu alkoi vuonna 2000, heti ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Ammattitaito syntyy tekemällä Paula muistaa opiskelun Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa rentona ja positiivisena. Hienoa on, että yhteisöviestinnässä saa opiskella vähän kaikkea. Opetusohjelma on tarpeeksi monipuolinen. Paljon vaikutti myös se, että opiskeluryhmässä oli hyvä henki. Vaikka opetus oli käytännönläheistä, loppujen lopuksi koulu antaa vain perustan. Töitä oppii tekemään vain töissä. Mun mielestä ammattikorkeakoulu on kuitenkin oikein hyvä lähtökohta. Kouvolan torin laidalla sijaitseva Rytmi-Katti -ravintola on jäänyt Paulan mieleen viestinnän opiskelijoiden kohtauspaikkana. Muutenkin hän viihtyi Kouvolassa. Opiskelun ohessa Paula työskenteli paikallisessa supermarketissa ja oppi arvostamaan kassatyötä. Kouvola kävi tutuksi myös useiden asuntojen kautta. Satakuntalainen nainen muutti aina kesäksi pois ja asutti syksyn tullen uuden kodin Kouvolassa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Paulalla on positiivinen mielikuva, vaikka keskeiset muistot liittyvätkin Kasarminmäelle ja viestinnän yhteisöön. Hän muistelee lämmöllä mukavia opettajia ja Kasarminmäen kaunista opiskeluympäristöä ja tunnelmaa. Uuden kampuksen keskittymisen Kasarminmäelle Paula näkee positiivisena kehityksenä. Hän uskoo sen luovan kaivattua yhteenkuuluvuutta Kouvolassa sijaitsevien koulutusohjelmien kesken. Etenkin kansainvälisen opiskelun merkitys on tullut hänelle oman työn kautta erittäin tärkeäksi. Opinnäytetyön kautta oikeisiin töihin Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Paula ei vielä päässyt oman alan harjoitteluun, mutta seuraavana kesänä tärppäsi. Hän teki Porin vapaa-aikaviraston Nuori Pori -lehteä. Kolmannen vuoden kevätlukukauden hän vietti vaihto-opiskelijana Saksassa, Hildesheimissa. Kolmannen ja neljännen vuoden välisen kesän hän toimitti Porin Kemiran tiedotuslehteä. Seuraava työpaikka olikin jo pysyvä työnantaja. Syksyllä huomasin sattumalta Satakunnan Kansassa Avoin työpaikka -ilmoituksen. Aker Finnyardsin telakalle Raumalle haettiin sisäistä tiedottajaa. Hain sinne ja sain yli sadan hakijan joukosta paikan. He hakivat vastavalmistunutta nuorta tyyppiä oppimaan työssä. Sovimme myös, että teen ensin opinnäytetyöni heille. Paula Forsten teki Aker Finnyardsille opinnäytetyönään sisäisen viestinnän tutkimuksen. Hän aloitti työt seuraavana kesänä, vuonna 2004, mieli täynnä kehitysajatuksia. Työnteko oli todella helppo aloittaa, kun oli jo sisällä yrityksen toiminnassa. Paula ehti työskennellä vain vajaan vuoden ennen yritysfuusiota. Aker Finnyards ja Kvaerner Masa Yards yhdistyivät, minkä seurauksena Turun telakasta tuli päätelakka. Rauman telakka säilytettiin, ja yksi telakka löytyy Helsingistä. Viestintä päätettiin keskittää Turkuun. Työn perässä minäkin tänne muutin. Työt alkoivat vuonna 2004, joten on tässä vuosiakin jo kerennyt vierähtää. Kymenlakson ammattikorkeakoulussa yhteisöviestintää voi opiskella viestinnän koulutusohjelmassa. Paula Forsten on pienen tytön tuore äiti. Nopeaa urakehitystä Vajaassa neljässä vuodessa Paula on edennyt vauhdikkaasti. No joo, välillä oikein hirvittää, kun alkaa miettiä. Aluksi oli sisäistä viestintää Raumalla, missä oli vain tuhat ihmistä töissä, ja voi että kun se oli helppoa. Fuusion myötä vastuualue laajeni Turkuun ja Helsinkiin, ja 4000 henkilöön. Tein sitäkin aluksi yksinäni sisäisenä tiedottajana. Sisäistä viestintää on jatkuvasti kehitetty. Aluksi Paula palkkasi itselleen yhden alaisen, sitten toisen, ja viime syksynä kolmannen. Viime vuoden puolella myös titteli muuttui HR-viestintäpäälliköksi. Vastuualue on kasvanut sisäisestä viestinnästä myös rekrytointia tukevaan ulkoiseen viestintään. Käytännössä hänen työhönsä kuuluvat muun muassa tiedotustilaisuuksien järjestäminen, työpaikkailmoitusten laatiminen, nettisivut sekä esimerkiksi rekrytointimessut, -lehdet ja -videot. Rekrytoinnin Paula näkee haasteena, sillä laivanrakennusalalla on huutava osaamispula. Laivanrakennusteollisuus on muuttunut siitä kun telakat itse tekivät alukset. Nykyisin Aker Yardsin laivoja valmistavat pääosin suuret verkostoyritykset, joiden henkilöstö on moninkertainen suhteessa yrityksen omaan henkilöstöön. Aker Yards on se, joka pitää projektit koossa. Nousukiito jatkuu Yhteisöviestinnän tulevaisuuden Paula näkee valoisana. Alalla on töitä ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Määrä, nopeus ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä. Hän hämmästelee, miten monissa yrityksissä viestintä on edelleen hoidettu huonosti. Tiedottajia siis tarvitaan. Alalla pärjää sellainen tiedottaja, joka oppii ja kuuntelee. Tärkeää on myös monipuolisuus ja se, että on valmis tekemään kaikenlaista työtä. Paula itse istuu toisena hetkenä jakkupuku päällä palaverissa, seuraavana hetkenä kiskaisee haalarit jalkaan ja kypärän päähän astuessaan tehtaan puolelle. Kolme tärkeintä tiedottajan ominaisuutta hän kuitenkin nostaa ylitse muiden. Avoimuus, kehityssuuntautuneisuus ja sosiaalisuus. On oltava kaikella avoin, eikä saa jämähtää, vaan on katsottava eteenpäin. Myös kaikenlaisten ihmisten kanssa on vain pakko tulla toimeen. Onnellisten sattumien ja lujan ammattitaidon myötä Paula saavuttaa unelmiaan nopealla tahdilla. Työn ohella hän opiskelee esimieskoulutuksessa johtamisen erikoisammattitutkintoa. Paula Forsten nauttii työstään mutta tähtää edelleen eteenpäin. Kymmenen vuoden päästä hän näkee itsensä edelleen alalla, mahdollisesti suuntautuneena markkinointiin. Alalle haaveileville ja sitä opiskeleville hänellä on antaa muutama ohje. Pitää mennä vakaasti kohti omaa päämäärää ja jaksaa yrittää. Mahdollisuuksia ei kannata jättää käyttämättä. Tärkeintä on että, uskoo itseensä ja siihen mitä tekee

11 MENESTYNYT OPPILASTYÖ yritysyhteistyö KALEVALAN NAISTEN ASUT kymmenen finalistin joukossa Syksyllä 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta muotoilijaksi valmistuva Saija Hiltunen on yksi niistä kymmenestä onnekkaasta, joiden suunnittelemat asut on valittu Finnfashion Magazinen järjestämän muotisuunnittelukilpailun finaaliin. teksti HANNA VÄLIMAA kuvat SUVI TIMONEN Vuorovaikutuksellista yritysyhteistyötä Yritysyhteistyö on jatkuvasti lisääntynyt KyAMK:ssa. Nykyisin yhteisiä projekteja tehdään noin 150 yrityksen kanssa vuosittain. Yritykset ovat saaneet opiskelijoilta tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä samalla kun ovat päässeet tutustumaan alan uusiin osaajiin. Yhteistyön myötä saadaan luotua työpaikkoja ja osaavia nuoria jäämään seudulle. teksti ANU OJALA kuvitus EMMI LEMSTRÖM Kilpailun teemana oli Beyond this life eli kuinka pukisit Ainon tai Väinämöisen matkalle Tuonelaan. Finalistien suunnittelemat asukokonaisuudet nähdään muotinäytöksessä Helsingissä kesällä Saija Hiltunen suunnitteli Finnovative Fashion Illustration nimiseen kilpailuun asukokonaisuudet Ainolle, Ainon äidille ja Pohjolan tyttärelle. Enne työn aloittamista hän teki tutkimusta Kalevalasta ja sen henkilöhahmoista sekä perehtyi tarinaan. Aihe oli minulle mieluinen ja sitä pystyi tulkitsemaan monella eri tavalla. Tutkin alun perin muitakin henkilöhahmoja, mutta kun luin Ainosta, Ainon äidistä ja Pohjolan tyttärestä, pystyin heti visualisoimaan heidät päässäni. Finnfashion Magazinen muotisuunnittelukilpailu oli avoin kaikille vaatealan opiskelijoille ja siitä kiinnostuneille. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä oli suunnitella vapaasti teemaa tulkiten kolme asukokonaisuutta Kalevalan henkilöhahmoille ja tehdä niistä kuvat. Lisäksi piti visualisoida, miten on tulkinnut teemaa ja kertoa, mitä materiaalia vaatteissa aikoo käyttää. Finaaliin päässeiden pitää toteuttaa ainakin kaksi suunnittelemistaan asukokonaisuuksista muotinäytöstä varten. Kolmen naisen tarina Ainon asuun kuuluu jakku ja mekko. Asukokonaisuus kertoo siitä, kun Aino ei halua naida Väinämöistä ja kuristautuu kultavöihin. Jakussa on kultavyöt kauluksena. Ainon mekossa on kyyneliä, jotka symboloivat hänen suruaan. Kalevalassa kerrotaan, että kun Aino tappaa itsensä, hänen äitinsä vuodattaa kolme kyyneltä. Kyynelistä syntyy kolme jokea, joiden varrelle kasvaa kolme koivua. Koivuissa kukkuu kolme käkeä. Hiltunen halusi kuvata tämän tapahtuman Ainon äidin asussa. Mustat, kiiltävät trikoot on rypytetty siten, että punteista muodostuu kolme koivua. Asukokonaisuuteen kuuluu mekko, jonka alla on t-paita. T-paidan kauluksesta on laskostettu kyynelpisaroita. Kuvituksiin lisäsin käkiä. Kolmannen asun Hiltunen teki Pohjolan tyttärelle. Hän selittää Pohjolan tyttären asuvan taivaassa, pilven reunalla. Tytär eroaa muista Kalevalan naisista siten, että hän ei suostu helposti miesten kosintaan. Tytär on määrätietoinen. Jos hän eläisi tässä maailmassa, hänellä olisi sekä perhe että ura. Hän on vaalea ja kuultava tyyppi. Kalevalassa sanotaan, että hänen vaatteidensa läpi näkyi iho ja ihon läpi näkyivät luut. Tein hänen asustaan läpikuultavan. Saija Hiltusen suunnittelema kalevalaisten naisten mallisto hurmasi Finnfashion Magazinen tuomariston. Ainon surua symboloiva asu on eräs niistä asukokonaisuuksista, jotka nähdään muotisuunnittelukilpailun finaalin muotinäytöksessä. Suuntana Milano Kaikkien kymmenen finalistin mallistot kuvataan Finnfashion Magazinen kevään numeroon. Kilpailun kolme parasta palkitaan myös muilla palkinnoilla ja voittajasta kirjoitetaan juttu. Päätavoitteeni on tietenkin voittaa. Parhainta tässä kilpailussa on kuitenkin se, että saa materiaalia cv:tä varten. Se on hienoa, että tuomaristossa istuu muotialan ihmisiä. Kilpailu antaa tilaisuuden luoda suhteita mahdollisiin työnantajiin ja muihin alan opiskelijoihin. Keväällä Hiltunen aikoo lähteä Milanoon kahdeksi kuukaudeksi, jos saa työharjoittelupaikan. Haluaisin löytää mukavan pienen firman, jonka tyyliin voisi samaistua. Jos en pääse Milanoon, suoritan harjoittelun Suomessa. Tulevaisuus on vielä avoinna. Tällä alalla ei ole hirveästi töitä. Aina on mahdollisuus perustaa oma yritys, mutta en halua tehdä sitä vielä. Ehkä joskus viiden tai kymmenen vuoden päästä se voisi olla mahdollista. Nyt haluaisin saada työkokemusta eri firmoista. Projektisuunnittelija Heta Vilén koordinoi kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan yritysyhteistyötä KymiDesign & Business -yksikössä. Hänen tehtävänään on lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden ja yritysten välillä. Palautteen perusteella tuotteidemme laatu on hyvä. Yritysten tulee aikataulutuksessa ottaa huomioon se seikka, että opiskelijan työtahti ei voi olla yhtä nopea kuin vastaavassa alan yrityksessä, Vilén tähdentää. KyAMK alkaa olla alueen yrityssektorilla jo niin tunnettu, että pääosin yritykset osaavat tulla kyselemään erilaisille projekteilleen tekijöitä. Hyvä maine syntyy siitä, että annetut lupaukset täytetään ja työhön sitoudutaan. Myös laatuvaatimukset tulee pitää korkealla. Monialaisia käytännön töitä Yritysyhteistyö voidaan käytännössä toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Muotoilun toimialalla kyseessä on useimmiten tuotesuunnittelu, mallinnus tai uuden tuotteen markkinoille vienti. Liiketalouden toimiala toteuttaa muun muassa erilaisia tutkimuksia tai kyselyitä kuten asiakastyytyväisyyskyselyitä tai markkinointitutkimusta. Viestinnän opiskelijat toteuttavat viestinnän suunnittelua sekä monimediatuotteita siinä missä monipuolisia graafisen alan töitäkin. Toisinaan tehdään eri toimialojen yhteisiä projekteja, joissa päästään hyödyntämään eri alojen osaamista parhaiten asiakasta hyödyttävällä tavalla. KyAMK:n ja Myllykosken Pallon yhteistyö aloitettiin keväällä Yhteistyö on ollut onnistunutta ja sille toivotaan jatkoa erityisesti viestinnän ja markkinoinnin alan osaamisesta. Olemme teettäneet katsoja- sekä sponsorityytyväisyyskyselyn, juniorityön laatukäsikirjan sekä pelikoosteita Kouvolan Sanomien verkkosivuilla esitettäväksi, MyPa:n markkinointiassistentti Päivi Sipilä kertoo. KyAMK:lla on ollut monipuolista yhteistyötä myös KSS Energian kanssa viime syyskuusta lähtien. Yhteistyö on sujunut aktiivisesti ja mutkattomasti. Olemme järjestäneet luentoja lähinnä markkinoinnin opiskelijoille ja teettäneet vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Näiden lisäksi tarjoamme harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Yksi opinnäytetyökin on nyt meneillään, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Tiina Pakkanen. Pakkanen heittää haasteen KyAMK:n suuntaan. Toivomme uusia ideoita ja ajatuksia opiskelijoilta siitä, millaista yhteistyötä voisimme tulevaisuudessa tehdä

12 kansainvälisyys kansainvälisyys Suomalaisena vaihto-opiskelijana Englantiin ja takaisin Opiskelijan on helppo suunnata maailmalle. Sujuvaa kielitaitoa ja kulttuurien välistä kommunikointitaitoa arvostetaan ja osaamista vaaditaan yhä useammassa tulevaisuuden työpaikassa. teksti VEERA SYDÄNMAANLAKKA kuvat VEERA SYDÄNMAANLAKKA, EMMI LEMSTRÖM Olin jo kauan sitten tiennyt ja päättänyt, että vaihto-opiskelu on ehdottomasti kokemisen arvoinen mahdollisuus ja se minun juttuni. Kolmannen vuoden syksyllä päätin lähteä haistelemaan uusia tuulia Englantiin Southampton Solent Universityyn. Valinta osui juuri kyseiseen yliopistoon mielenkiintoisten kurssien vuoksi: sain mahdollisuuden monipuolistaa opintosuunnitelmani täysin omannäköisekseni kokonaisuudeksi. Itse hakuprosessi oli helppo. Viestinnän opiskelijana minulta vaadittiin hakupapereiden lisäksi näyteportfolio, johon käänsin juttujani englanniksi ja pistin paketin postiin. Päätös vaihto-opiskelijaksi hyväksymisestä tuli kesän alussa. Koulun kansainvälisyystoimisto oli suurena apuna, mutta omatoimisuus kannattaa. Aktiivista osallistumista Vaikka saavuin vieraaseen maahan ja tuntemattomaan kaupunkiin, ensimmäisistä hetkistä lähtien minulla oli hyvin kotoinen olo. Aktiivisuus ja sosiaalisuus vaikuttavat paljon omaan viihtymiseen. Suomen ja Englannin välillä on useitakin eroja, esimerkiksi asuminen on Englannissa Suomeen verrattuna kalliimpaa. Opiskelun ulkopuolista toimintaa oli koko ajan tarjolla, joten kyllästymään ei päässyt missään vaiheessa. Uusia tuttavuuksia syntyi kädenkäänteessä, vaikka hiljainen suomalainen olinkin. Paikalliseen elämänmenoon tutustuin myös koulun ulkopuolella aktiivisen järjestötoiminnan kautta. Osallistuin koulutukseen, illallisiin ja puhetaitoja harjoittavaan kerhoon. Tätä pidin lähes yhtä antoisana kuin itse opiskelua. Monimuotoista opiskelua Southampton Solent University muuttui instituutista yliopistoksi vuonna Yliopisto tarjoaa noin opiskelijalleen mediaalan, liiketalouden, teknologian ja merenkulun opintoja. Yllätyin iloisesti koulun todella kansainvälisestä ilmapiiristä; opiskelijoita on koko maailmasta niin vaihto-opiskelijaohjelmissa kuin tutkintoopiskelijoinakin. Opetus erosi totutusta. Lähiopetustunteja oli yllättävän vähän KyAMK:iin verrattuna, mutta muuten opettajat vaativat paljon. Tunnin luennon lisäksi opetusta oli seminaareissa. Opiskelu painottui pitkälti ryhmätyöhön, omaan itsenäiseen työskentelyyn ja esseiden kirjoittamiseen. Opintoihin kuului paljon osallistumista; keskustelua ja luokan edessä esiintymistä, josta olin kovin tyytyväinen. Kieli kuntoon Oma varmuus ja luottamus englannin kielellä esiintymiseen kasvoivat huimasti. Suoritimme monipuolisia tosielämän roolileikkejä: Uusia tuttavuuksia syntyi kädenkäänteessä, vaikka hiljainen suomalainen olinkin

13 kansainvälisyys Toisinaan kieli solmussa turvauduin elekieleen ja pantomiimiin. esiinnyimme mainostoimistona asiakkaalle, laadimme tieturvallisuuskampanjan paikalliselle pelastuslaitokselle ja järjestimme väittelyitä. Toisinaan kieli solmussa turvauduin elekieleen ja pantomiimiin, ja sain kaikki jos ei ymmärtämään, niin ainakin hyvälle tuulelle ja kikattamaan vedet silmissä. Välillä taas jouduin kompastelemaan kielimuurien yli, mutta onneksi oli aina joku vetämässä tai työntämässä. Kaiken kaikkiaan rento, hyväntuulinen meininki sai opiskelun tuntumaan mielekkäältä. Eväitä tulevaisuuden osaajille Vaihto-opiskelu on suurien, ihanien ahaa-elämyksien aikaa. Samalla oppii uutta, mutta osaa myös arvostaa sitä, mitä jo omaa. Mielestäni avoin ja utelias asennoituminen on paras lähtökohta niin vaihtoopiskelussa, kuin missä tahansa elämäntilanteessa. Erilaisuus on aina uutta ja antoisaa. Uudesta ja erilaisesta oppii paljon: suvaitsevaisuutta ja kykyä nähdä asioita muiden näkökulmasta. Nyt minulla on aivan erilaiset valmiudet suoriutua niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Opin valtavasti, ei vain opiskelusta, vaan myös itsestäni. Tiedän nyt paremmin, mihin pystyn. Tulen varmasti jatkamaan ja kehittämään kansainvälistä osaamistani. Rauniot kertovat keskiaikaista tarinaansa ohikulkijoille Southamptonissa. Ulkomaan liikenne KyAMK tarjoaa opiskelijoilleen valmiuksia myös kansainvälisiin tehtäviin, joissa tarvitaan kielitaitoa ja avointa suhtautumista vieraisiin kulttuureihin. Lisäksi ammattikorkeakoulu vastaanottaa ulkomaalaisia opiskelijoita ja opettajia oman opetuksensa piiriin. Funny how life can change in one moment... text RADIM MUŠÁLEK AND ÓSCAR IRANZO ROVIRA photo ILPO VUORIVIRTA teksti taru rantanen kuvitus EMMI LEMSTRÖM» A Spanish and a Czech guy did not know each other before coming to Kouvola, but now they are sharing their time and their new experiences in Finland. Oscar is a 22-year-old student from Valencia where he studies business and administration at the Valencia University of Applied Sciences. There are big differences between his home country and Finland and that is why he is here now: two contrasts, two opposites, two culturally different countries. Radim is a 22-year-old Czech who comes from Brno. He studies financial management at the Faculty of Economics and Administration at Masaryk On the right in the picture is Óscar, who had never been to a northern country and did not know much about Finland beforehand. On the left in the picture is Radim. His hobby is ice hockey, which helped him to decide where to go for exchange. University. He has been in the Nordic countries a few times and he wanted to get to know the culture, people and life-style in more depth. At the university, the biggest difference has been the way the lessons are given here. Small groups, lots of assignments, personal treatment, close relation with the lecturers. It is very different when you are used to being in big classrooms crowded with students where the teacher is not a close part of the group as the custom is in Finland. Living abroad is always a good personal experience: you learn new things. It has been a big change to get used to the cold weather, but after five months, we could say that we have adapted to it. There are many aids to survival, like sauna. We definitely love sauna and we really would not be able to understand Finland without it. In this sense, we are already Finnish. Lähtevät Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa. Kaiken kaikkiaan noin viisitoista prosenttia KyAMK:n opiskelijoista lähtee jossain vaiheessa opintojaan ulkomaille joko vaihto-opiskelijaksi tai työharjoittelijaksi. Ulkomailla vieraan kielen ja kulttuurin ohella oppii muutakin. Itsevarmuus kasvaa, kun huomaa pärjäävänsä yksin. Siinä oppii tuntemaan itsensä. Samalla on mahdollisuus matkustella ja nähdä muitakin maita kuin vain sen missä on vaihdossa, liiketalouden kansainvälisyyskoordinaattori Frederic Daelemans kertoo. Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden suosikkimaita ovat Venäjä, Saksa ja englannin- kieliset maat kuten Iso-Britannia ja Irlanti. Muotoilua opiskelevia kiehtoo muotimaa Italia. Kansainvälisen työharjoittelun voi opiskelija suorittaa missä tahansa maassa, mutta käytännön järjestelyt jäävät hänelle itselleen. Ammattikorkeakoulu tiedottaa heille ilmoitetuista paikoista. Vaikka paikan löytäminen vaatii omaa aktiivisutta, Frederic ei näe sitä esteeksi harjoittelulle. Jos ei viitsi etsiä, jää ilman. Mutta jos oikeasti haluaa ulkomaille, paikan kyllä löytää. Myös opettajilla on mahdollisuus lähteä opettajavaihtoon johonkin KyAMK:n sadasta partnerioppilaitoksesta kahdessakymmenessäviidessä maassa. Opettajavaihto kestää viikosta useampaan viikkoon. Vastaavasti ulkomailta saapuu vaihto-opettajia, joiden tunneille ja kursseille opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua. Saapuvat Lyhyemmän ajan opiskelevat vaihto-opiskelijat jakaantuvat tasaisesti useiden toimialojen kesken. Vuosittain saapuu yli sata vaihto-opiskelijaa, joista suurin osa on kotoisin Venäjältä, Kiinasta, Tsekistä ja Saksasta. Heidän lisäkseen kokonaista ammattikorkeatutkintoa KyAMK:ssa suorittaa lähes saman verran opiskelijoita, suurin osa liiketalouden ja osa muotoilun englanninkielisessä koulutusohjelmassa

14 Kyamk kyamk KyAMK jättää jäljen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuottaa joka vuosi työelämään suuren joukon ammattitaitoista väkeä. KyAMK on yli 4300 opiskelijan ja noin 400 opettajan yhteisö, jonka opiskelijat työllistyvät hyvin. Opiskelijoiden ammattitaitoa arvostetaan myös työmarkkinoilla. teksti kati kottila kuva KYAMK VIESTINTÄPALVELUT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toimii Kotkassa, Kouvolassa ja Kuusankoskella. KyAMK pitää sisällään kolme toimialaa. Niistä suurin on Kotkassa toimiva tekniikan, metsän ja liikenteen toimiala. Kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala sijaitsee Kouvolassa, sosiaali- ja terveysala puolestaan Kotkassa ja Kuusankoskella. Vuonna 1996 perustettu korkeakoulu vetää opiskelijoita ympäri Suomen. Lisäksi se on kansainvälisesti verkottunut, mikä tuo omat mausteensa oppimisympäristöön. Teorian ja käytännön yhdistäminen kuuluvat ammattikorkeakouluopiskeluun. KyAMK on profiloitunut kolmeen vahvaan osaamisalueeseen, joista jokaisessa teoria on käytännön tekemisen vahvana pohjana. Näitä painopistealueita ovat logistiikka, kansainvälinen liiketoiminta ja terveyden edistäminen. KyAMK tarjoaa koulutusta myös jo työelämässä oleville. Koulutus- ja työelämäpalvelut -yksikkö tarjoaa täydennyskoulutusta sekä työelämäpalveluja kaikilla ammattikorkeakoulun toimialoilla. Aikuiskoulutuksessa opiskelijoita on vuosittain noin 600. Käytännön taitoja Monien koulutusohjelmien oppitunneilla tehdään monenlaisia oikeita töitä. Monipuolisuus onkin valttia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat haluttuja työmarkkinoilla, ja siitä on kiittäminen koulutusalojen monipuolisuutta ja nykyaikaisuutta. Opiskelijoiden hyvistä työllistymisluvuista on kiitettävä korkeakoulun tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Lukuisat yhteistyösopimukset tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöihin, työharjoitteluun ja muihin projekteihin. Opinnäytetyöt tehdään yleensä yrityksille ja yhteisöille, jolloin niistä on käytännön hyötyä sekä työn teettäjälle että opiskelijalle. Työharjoittelu avaa ovia ja luo suhteita. Näin opiskelijat pääsevät jo opiskeluaikana mukaan työelämään. Osaaminen näkyy ja kuuluu Opiskelijat ovat pärjänneet erilaisissa kilpailuissa. Kilpailusijoituksia on tullut muun muassa käsikirjoitus-, muotoilu- ja ilmoituskilpailuissa. Opiskelijat myös tekevät opintomatkoja ympäri maailmaa. Osaamisesta kertovat myös monet tapahtumat, jotka järjestetään opiskelijavoimin. Esimerkiksi WorkExpo-tapahtuma tarjoaa kontakteja työnantajien ja työnhakijoiden välillä ja Meduusa-mediafestivaali kokoaa yhteen viestinnän ammattilaisia ja opiskelijoita. Modo-muotoilukilpailu puolestaan on tarkoitettu muotoilualan ja arkkitehtuurin korkeakouluopiskelijoille. Oman osaamisen markkinoinnissa tapahtumat ja kilpailut ovat opiskelijoille tärkeä väylä

15 Mutta kuka loi LUOVUUDEN? Ideavitamiineja» Luovuus edellyttää siirtymistä tuumasta toimeen - toimeenpano ja tekeminen erottaa luovuuden haaveilusta. Tämän sivun ideavitamiinit auttavat tuumaamaan ja toimimaan. Ideavitamiinit voi ottaa ruuan kanssa tai ilman, mutta pureskele ne kuitenkin huolellisesti, sillä luova ihminen ei hyväksy opetuksia annettuina eikä sulata mitään sellaisenaan. Haasta itsesi! Luovuus ei ole vain taiteilijoiden ja taiteen yksinoikeus. Luovuutta on meissä jokaisessa. Se on osa luontoa ja kaiken kehityksen ehdoton edellytys. teksti Laura saukkonen ole omalle olemuksellesi uskollinen banaani Älä yritä värjäytyä oranssiksi tai muuntua pyöreäksi vain siksi, että appelsiinit hallitsevat osastoa isona enemmistönä. Sinun luovuutesi kestävä perusta on sinun identiteettisi, sinun oma banaaniutesi. muista myös banana split Laajenna tietoisesti maailmankuvaasi. Opettele näkemään maailman ja kulttuurin monikasvoisuus. Ammenna siitä. On olemassa myös banana split. tee itsestäsi nelivuotias huippuosaaja Aloittelijan mielessä on monia mahdollisuuksia. Ekspertin mielessä vain muutama. opettele kuorimaan appelsiinisi toisin Tee appelsiinista luovuuden vertauskuva. Muista aina, että voit kuoria sen myös toisin. Sana luovuus tulee sanasta luoda. Luovuus onkin olennainen osa jonkin asian suunnittelua, luomista tai tekemistä. Luovuus vaatii taitoa, mutta se ei ole välttämättä yhtä kuin älykkyys. Mikä saa meidät luomaan asioita? Kaikki luominen näyttäisi syntyvän tarpeesta tehdä ja tapahtua. Luomistyössä luovuudella on tärkeä rooli, aivan kuten kyvyillä muistaa ja oppia. Tekemisen analysointi, virheistä oppiminen ja muistikyky edellyttävät aivoja ja ajattelua. Ne ovat selviytymisen ja kehittymisen elinehtoja. Mikä mahdollistaa luovuuden? Vastaukseksi riittänee sana mielikuvitus, kyky kuvitella ja testata asioita teoriassa mielessämme etukäteen. Järjen ja ymmärryksen tehtäväksi jää kertoa, ovatko nuo ajatukset mahdollisia vai mahdottomia. Mielikuvitusta rajoittavat kuitenkin monet asiat kuten ympäristö, aika ja materia. Niitä kaikkia tarvitaan ajattelun lisäksi, jotta luovuuden tuotos olisi mahdollinen. Ilman luovuutta ei olisi edistystä, vaan kaikki asiat pysyisivät paikallaan. Luovuus mahdollistaakin esimerkiksi ravinnon, suojan ja vaatetuksen hankinnan. Perustarpeittemme tyydyttämisen lisäksi luovuus mahdollistaa myös tieteen ja taiteen. Kaikki keksinnöt ovat luovuuden aikaansaannoksia. Luovuus ei kuitenkaan katso luojaansa, vaan luovuutta on sekä hyvässä että pahassa. Katapultin, konekiväärin tai ydinpommin ideoin- nissa ja valmistuksessa tärkeimmät raaka-aineet eivät olleet metallit, puu taikka atomit vaan luovuus. Eri asia on, olisiko ihmiskunnan ja luonnon ollut parempi, jos niiden luojat olisivat löytäneet itselleen jotain vähemmän haitallista tekemistä. Kumpi oli ensin, luovuus vai luominen? Entä mikä loi luovuuden ja luomisen? Alkuräjähdys, evoluutio vai Jumala(t)? Kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia ja osaan niitä löytyy liikaakin. Vastausten paikkansa pitävyyden todistamisessa on ehkä suurin ongelma. Hienot teoriat voivat olla pelkkää ihmisten sanahelinää. Ehkä turvallisin vastaus olisi elämä. Ilman elämää ei olisi ajattelua, luovuutta tai kehitystä ei ainakaan ihmisiä, luontoa tai eläimiä. tunnista intohimosi ja varjele sitä Ihminen ilman intohimoa on kuin banaani ilman kuorta. Ilman luovuutta ei olisi edistystä, vaan kaikki asiat pysyisivät paikallaan. 28. teksti EMMI LEMSTRÖM kuvitus JENNI MUNNE (Mukaeltu Jussi T. Kosken kirjasta Banappelsiini ) 29.

16 Tapahtumakalenteri jutun nimi toukokuu 2008 KOMEA-kilpailut Kotkan Komeat ry järjestää toukokuussa KaudenKomea Q2-markkinointiviestintäkilpailun. KESÄkuu 2008 Valmistumistilaisuudet Pe Kouvolassa klo 9.00 Kotkassa klo LOKAkuu 2008 Markkinointiviestinnän viikko Ti - Ke lokakuuta Katajanokalla Wanhassa Satamassa ja Elokuvasäätiössä MARRASkuu 2008 Tartu Taitoon tapahtuma Ke Kouvolassa /Tietoa Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta: Kymenlaakson helmi, maakunnan oma, ainoa korkeakoulu - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu! Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista korkeakouluopetusta vain noin 130 km Helsingistä itään: Kotkassa, Kouvolassa ja Kuusankoskella. Tutkintonimikkeet, AMK-tutkinnot Kulttuuriala artenomi (AMK) medianomi (AMK) muotoilija (AMK) muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts Luonnonvara-ala metsätalousinsinööri (AMK) Sosiaali- ja terveysala ensihoitaja (AMK) geronomi (AMK) naprapaatti (AMK) sairaanhoitaja (AMK) sosionomi (AMK) terveydenhoitaja (AMK) Tekniikka ja liikenne insinööri (AMK) merikapteeni (AMK) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration (BBA) tradenomi (AMK) Elokuu 2008 Rehtorien tiedotustilaisuudet Ti Kotkassa klo Kouvolassa klo Taiteiden yö Pe Kouvolan kävelykatu Manski, Kouvola-talo, Kouvolan teatteri KOMEA-kilpailut Kotkan Komeat ry järjestää elokuussa KaudenKomea Q3- markkinaviestintäkilpailun. SYYSkuu 2008 Lukuvuoden avajaiset Ke Kotkassa Tutkintonimikkeet, ylemmät AMK-tutkinnot Tekniikka ja liikenne merikapteeni (ylempi AMK) insinööri (ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysala ensihoitaja (ylempi AMK) geronomi (ylempi AMK) naprapaatti (ylempi AMK) sairaanhoitaja (ylempi AMK) terveydenhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Opiskelija- ja henkilöstömäärät: Opiskelijoita on noin 4400, joista nuorten koulutuksessa noin 3800 ja aikuiskoulutuksessa noin 600. Henkilöstöä on noin 420, joista noin 200 toimii opetustehtävissä

17 Jutun nimi 032.

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kehittämisen myönteinen kehä

Kehittämisen myönteinen kehä Kehittämisen myönteinen kehä Järjestöt ja kunnat kumppanuuden uudet askeleet 3.12.2014 Joensuu Mervi Janhunen-Ruusuvuori gsm: 050 439 0535 mervi.janhunen-ruusuvuori@naapuri.fi Mervi Janhunen-Ruusuvuori

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot