Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti."

Transkriptio

1 Ruoka Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet Leena Mannonen Tutkimus ja tuotekehitys on elintarvikealalla kiihkeää, ja paljon uusia tuotteita on odotettavissa markkinoille lähivuosien aikana. Kiinnostuksen kohteena ovat muualta maailmasta Eurooppaan tulevat eksoottiset uutuudet, geenitekniikan avulla jalostetut raakaaineet, uudet kustannuksia tai ravintoaineita säästävät prosessointikeinot ja terveyteemme positiivisesti vaikuttavat yhdisteet. Viranomaiset ovat havahtuneet huomaamaan näihin uutuuksiin liittyvät riskit ja on laadittu EY-asetus, jossa määritellään termi uuselintarvike ja annetaan ohjeet siitä, miten näiden uutuuksien turvallisuus tarkistetaan ennen markkinointiluvan myöntämistä. Asetuksessa ei oteta kantaa positiivisiin terveysvaikutuksiin tai esimerkiksi geenitekniikan eettisiin kysymyksiin. Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti. Samalla siihen liittyvä käsitteistö muuttuu ja syntyy uusia termejä, kuten uuselintarvikkeet ja muuntogeeniset eli GM-elintarvikkeet. Toukokuussa 1997 voimaan astunut säädös (EY 258/97) määrittelee uuselintarvikkeet (novel food) tuotteiksi, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut Euroopan unionin alueella vähäistä ennen vuotta 1997, jolloin säädös astui voimaan (Euroopan Komissio 1997). Uuselintarvikkeita ovat kaikki geenitekniikalla muokatut elintarvikkeet tai ainesosat, myös tahallisesti muunnetut molekyylirakenteet, muut uudet lähteet (sienet, levät, mikrobit, kasvit, eläimet) ja valmistusmenetelmät. Asetuksessa ne jaotellaan kuuteen luokkaan oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa luokkia on havainnollistettu esimerkein arvioitavina olevista hakemuksista. Arvioitaessa elintarvikeuutuuksien kuulumista turvallisuustutkimusta edellyttävään hyväksymisjärjestelmään alkaa pohdinta aiemmasta käytöstä eli siitä, onko tuote ollut merkittävissä määrin elintarvikekäytössä Euroopassa. Jogurtti, jonka rakennetta tai makua on muutettu käyttämällä tunnettuja hapatebakteereita, korvaamalla rasvaa hyytelöintiaineilla taikka lisäämällä kuituja tai aiemmin käytössä ollut makuaine, ei ole uuselintarvike. Jos sen sijaan hapatebakteeri on uusi löydös tai se on geenitekniikalla muokattu, on kyseessä uuselintarvike. Funktionaalinen elintarvike saattaa olla myös uuselintarvike, mutta ei välttämättä. Arvio aiemmasta käytöstä ratkaisee tässäkin asian. Esimerkiksi seerumin kolesterolipitoisuuden hallintaan vaikuttava Benecol-margariini ei ole uuselintarvike, sillä sen markkinointi alkoi jo vuonna Toisaalta vasta vuonna 2000 markkinoille tullut vastaava tuote Becel pro.activ -margariini on ensimmäisiä arviointiprosessin läpikäyneitä ja markkinointiluvan saaneita uuselintarvikkeita. Naudan lihasmassan suurentaminen kasvuhormoneilla ei tee lihasta uuselintarviketta, sillä menettelyä ei voitane tulkita uudeksi valmistusprosessiksi. Hormonien käyttö on kuitenkin EU:ssa kielletty, eikä tällaista lihaa saa tuoda alueellemme myöskään muualta. Tätä keskustelua herättänyttä esimerkkiä käsitellään muista kuin uuselintarvikeasetuksen lähtökohdista toisilla foorumeilla. 112 Duodecim 2001;117:112 6 L. Mannonen

2 Taulukko. Uuselintarvikeluokat ja arvioitaviksi jätetyt hakemukset. Asetuksen mukainen luokitus Muuntogeenisestä tuotteesta koostuvat tai niitä sisältävät elintarvikkeet Muuntogeenisestä tuotteesta tehdyt valmisteet Muunnetut molekyylirakenteet Uusista mikrobeista, levistä ja homeista koostuvat elintarvikkeet Arvioitavat hakemukset luokittain Öljyhapporikas soija Torjunta-ainetta sietävä maissi Torjunta-ainetta sietävä soija Hyönteissietävä maissi Kahden muuntogeenisen maissin risteymät Soseet muuntogeenisestä tomaatista Salaattisikurit Salatrim vähäenergiaiset triglyseridit Bakteeriperäinen dekstraani Sieniöljy Uusista kasveista tai eläimistä koostuvat Steviakasvi 1 tai peräisin olevat elintarvikkeet Puhtaat munan fosfolipidit 2 Kasvisteroleilla täydennetty margariini 3 Nangaipähkinä Viljakuitufraktiot rasvan korvikkeena Kasvisterolilla täydennetyt makkarat, leipomo-, meijeri- sekä välipalatuotteet Tahitilainen nonimehu Sardiiniöljypohjaiset lipidit Uudet valmistusprosessit Suurpainetekniikka hedelmien pastöroinnissa Trehaloosin valmistus uudella entsyymiprosessilla 1 Markkinoinnin kieltävä komission päätös 2000/196/EY 2 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/195/EY 3 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/500/EY Geenitekniikka elintarvikkeiden tuotannossa Geenitekniikan avulla voidaan tuottaa nopeasti aivan uudenlaisia elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita. Mikrobien tuottamat entsyymit olivat ensimmäisiä geenitekniikan sovelluksia. Eräs näistä entsyymeistä on Suomessakin käytössä ollut juuston juoksute kymosiini. Englannissa muuntogeenisellä kymosiinilla juoksutettua juustoa on myyty geenitekniikan käytöstä kertovin merkinnöin, ja se on ollut erityisen suosittu mm. vegaanien keskuudessa, koska kymosiini korvaa perinteisen vasikan mahasta eristetyn juoksutteen. Seuraava vaihe olivat muuntogeeniset kasvit, ja geenitekniikalla muunnettuja elintarviketuotantoon käytettäviä viljelykasvejakin on maailman markkinoilla jo runsaasti (Somersalo 1998). Geenitekniikan käyttö eläinten jalostuksessa on vasta huomisen sovelluksia. Geenitekniikan avulla parannetaan kasvien kestävyyttä ja laatua. Markkinoille tulleet tuotteet ovat lähinnä esimerkkejä ensin mainitun ominaisuuden parantamisesta. Kyky kestää tauteja, torjunta-aineita tai tuhoeläimiä ovat ominaisuuksia, joita on suhteellisen helppo parantaa geenitekniikan avulla. Satotason ja viljelyvarmuuden paraneminen kestävyyden ansiosta on kiinnostanut kasvinjalostajia ja viljelijöitä. Laatuominaisuuksiin vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä usein uudet ominaisuudet liittyvät yleisemminkin kasvin aineenvaihduntaan ja ovat usean geenin säätelemiä. Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat jo toteutetut öljykasvien (rapsi, soija, auringonkukka) rasvahappokoostumuksen muutokset, riisin suuri A-vitamiinipitoisuus, tomaatin viivästynyt vanheneminen ja allergeenin poistaminen riisistä. Monista teknisesti valmiista sovelluksista on Suomessa ja EU:ssa hyväksytty elintarvikekäyttöön toistaiseksi vain torjunta-ainetta sietävä Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 113

3 soijalajike ja tuhohyönteisresistentti maissilajike. Nämä tulivat markkinoille jo v ennen uuselintarvikelainsäädännön voimaantuloa geenitekniikkalakien mukaisen arvioinnin perusteella. Rapsiöljy on hyväksytty uuselintarvikeasetuksen ilmoitusmenettelyn kautta, sillä pitkälle prosessoituna ja kaikista geeniteknisen muuntamisen merkeistä vapaana se on tavallista öljyä vastaava ja yhtä turvallinen. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo koko joukko, kuten taulukosta voidaan päätellä. Muuntogeenisistä tomaateista valmistetut soseet ja muut jalosteet saanevat hyväksynnän vasta v Uuselintarvikkeiden turvallisuuden arviointi on haastava tehtävä Joitakin poikkeuksia (mm. lisäaineita) lukuun ottamatta elintarvikkeilta ei ole edellytetty lakisääteistä turvallisuuden arviointia ja ennakkohyväksyntää. Tässä suhteessa uuselintarvikkeet poikkeavat muista, sillä niiden markkinoille hyväksymisen edellytyksenä on kattava turvallisuuden arviointi. Turvallisuusarvioon sisällytettävistä tiedoista on EY:n komissio antanut suositukset, joiden tavoitteena on arviointien yhdenmukaisuus yhteisömaissa (Tieteellinen elintarvikekomitea 1997, Lyyra ym. 1999). Elintarvikkeet ovat monimutkaisia seoksia. Niitä on totuttu pitämään turvallisina, vaikka monien elintarvikkeiden tiedetään sisältävän luonnollisia toksisia yhdisteitä, jotka saattavat olla myös mutageenisia tai karsinogeenisia. Tämän alan tutkimus on nuorta, ja elintarvikkeiden terveellisyyden arviointiin liittyy tieteellisiä haasteita. Toksisuuden tavanomaisia arviointimenetelmiä on vaikea soveltaa elintarvikkeisiin niiden monimuotoisuuden vuoksi. In vivo -ruokintakokeissa eläimelle syötetään runsaita määriä tutkittavaa elintarviketta turvallisuusrajojen varmistamiseksi. Seurauksena saattaa kuitenkin olla eläimen yleisen ravintotasapainon järkkyminen, eikä tuloksista voida tehdä luotettavia päätelmiä. Vastaavasti tavanomaisia aineenvaihduntaa koskevia ja farmakokineettisiä tutkimuksia on mahdotonta soveltaa monimutkaisiin kemiallisiin seoksiin, joita useimmat elintarvikkeet ovat. In vitro -kokeet puolestaan vaativat erityismenetelmiä, joiden vastaavuus in vivo -tilanteeseen nähden on vielä epäselvä, ja tuloksia on syytä tulkita varoen. Turvallisuuden toteamiseen tarvitaankin aivan uusia menettelytapoja. WHO ja OECD ovat esittäneet olennaisen vastaavuuden käsitteen, joka on omaksuttu osaksi uuselintarvikkeiden arviointia (WHO 1995). Käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että jo käytössä olevia elintarvikkeita voidaan pitää vertailupohjana arvioitaessa muunnetun tai uuden elintarvikkeen vaarattomuutta ihmisravintona. Tuotteita, jotka vastaavat olennaisilta osiltaan vanhempia tavanomaisia tuotteita, voidaan siis vaarattomuuden osalta käsitellä samoin. Unohtaa ei kuitenkaan saa, että olennaisen vastaavuuden toteaminen ei korvaa turvallisuuden tai ravintoarvon arviointia. Se on tapa verrata uutta tavanomaiseen, ja tämän menettelyn jälkeen käsittelyssä voidaan keskittyä poikkeaviin ominaisuuksiin. Toisaalta elintarvikkeen uusia ominaisuuksia ei myöskään tule pitää lähtökohtaisesti vaarallisina. Erityisen hyvin oleellisen vastaavuuden käsite soveltuu muuntogeenisiin uuselintarvikkeisiin, joille on helposti löydettävissä tavanomainen, muuntamaton vastine. Käsitettä ollaan kuitenkin ulottamassa uusiin muuntamattomiin lähteisiin sekä uusiin elintarvikkeiden prosessointimenetelmiin. Ravitsemus-, toksisuus- ja allergiakysymykset Uuselintarvikkeen koostumuksen tunteminen on edellytyksenä oleellisen vastaavuuden toteamiselle ja myös ravintoarvon ja toksisuuden arvioinnille. Koostumusanalyysissä selvitetään paitsi tärkeimmät ravintoaineet myös luonnollisten myrkkyjen (esim. solaniini perunassa) ja ns. haitta-aineiden (esim. fytaatit kaurassa) määrät. Uuden elintarvikkeen rooli ravinnossamme on tärkeää tietää. On selvitettävä mm., korvaako uusi tuote jonkin tavanomaisen, ja mikä vaikutus tällä on kokonaisravitsemukseemme. Tehtäessä arvioita eläinkokeiden perusteella tulee muistaa edellä todetut ongelmat tasapainoisen ruokavalion koostamisessa. Keskittämällä koe oleellisesti poikkeavan komponentin suhteen pa- 114 L. Mannonen

4 rannetaan mahdollisuuksia luotettaviin päätelmiin (Battershill ym. 1999, Livesey ym. 2000). Mikäli riittävän luotettavien turvallisuustekijöiden käyttö ei ole mahdollista, tulee subkroonisia ja kroonisia eläinkokeita täydentää eläimillä tai ihmisillä tehtävillä imeytyvyys- tai aineenvaihduntatutkimuksilla. Toksikologisissa arvioinneissa noudatetaan lisäaineilta vaadittuja selvityksiä. Eläinkokein suoritettavia toksisuusarviointeja ovat mm. akuutti toksisuuskoe, 90 päivän syöttökoe sekä mutageenisuus- ja teratogeenisuuskokeet. Testeistä valitaan tapauskohtaisesti sopivat, sillä yleistä ja yhdenmukaista suositusta on vaikea esittää. Yleisesti suosituksena on aloittaa in vitro -kokein, edetä in vivo -eläinkokeisiin ja mahdollisesti täydentää näitä vielä ihmisillä suoritettavilla kokeilla. Allergia liittyy yleensä proteiineihin. Turvallisuusarvioinnissa allergeenisuus tulee testata esimerkiksi vertaamalla proteiinin rakennetta tunnettuihin allergeenisekvensseihin, jotka on tallennettu kansainvälisiin tietokantoihin. Proteolyysiherkkyys kertoo yhdisteen kestävyydestä ruoansulatuskanavassa. Immunologisiin vertailuihin voidaan käyttää olemassa olevia testiseerumeita, joilla pystytään toteamaan 99.9 % pääallergeeneista. In vivo -ihoärsytyskokeilla voidaan vielä varmistaa in vitro -kokeiden tuloksia. International Life Science Institute (ILSI) on pohtinut allergiapotentiaalin selvittämistä ja julkaisut asiasta suosituksen (Metcalfe ym. 1996). Muuntogeeniset elintarvikkeet erityiskysymyksiä turvallisuudesta Geenitekniikalla muunnettuihin organismeihin ja niistä saataviin tuotteisiin sovelletaan oleellisen vastaavuuden periaatetta. Verrattaessa alkuperäistä elintarviketta tai sen lähdettä muunnettuun tulee huomioida luonnollisen vaihtelun rajat ravintoaineiden ja luonnollisten toksiinien pitoisuuksissa. Turvallisuuden arvioinnissa noudatetaan pääasiassa yleisesti uuselintarvikkeista annettuja ohjeita. Muuntogeenisiä tuotteita arvioitaessa tulee lisäksi huomioida geneettisen muuntamisen vaikutukset isäntäorganismiin, muunnetun tuotteen geneettinen stabiilius, geenien ilmentymisen spesifisyys, perintöaineksen siirtyminen muunnetusta tuotteesta sekä mikroorganismien osalta niiden elinkelpoisuus ja kolonisaatiokyky ihmisen ruoansulatuskanavassa. Turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan sekä haluttu hyödyllinen ominaisuus isäntäorganismissa että geeninsiirrossa käytettyjen merkkigeenien ja geenituotteiden ominaisuudet. Uuselintarvikeasetuksen mukaisesti pääpaino on elintarvikekäytöstä aiheutuvien riskien arvioinnissa. Ympäristökysymyksiä käsitellään geenitekniikkadirektiivien mukaisesti ja vastaavia viranomaisia konsultoiden. Uuselintarvikkeiden hyväksymismenettely Suomessa Hakemus jätetään EU:ssa siinä jäsenmaassa, jossa tuotetta halutaan ensimmäisen kerran markkinoida. Suomessa se jätetään Elintarvikevirastoon. Turvallisuusarviosta vastaavat kyseisen maan asiantuntijat, jotka laativat hakemuksesta ensiarvioraportin. Suomessa ensiarviointeja suorittaa kauppa- ja teollisuusministeriön asettama uuselintarvikelautakunta. Se koostuu kahdestakymmenestä elintarvikealan, ravitsemustieteen, lääketieteen, toksikologian, mikrobiologian, geenitekniikan ja elintarvikehallinnon edustajasta. Lisäasiantuntemusta kaivattaessa voidaan vielä konsultoida ulkopuolisia alan osaajia. Markkinoille hyväksyminen yhdessä maassa mahdollistaa tuotteen markkinoinnin kaikissa EU-maissa. Tämän vuoksi päätös markkinoinnista tehdään yhteisvoimin. Ensiarvioraportti lähetetään kaikille jäsenmaille ja EY:n komissiolle, jotka voivat esittää perusteltuja vastalauseita. Arvion ja vastalauseiden pohjalta komissio tekee päätösehdotuksen, jonka hyväksymisestä päätetään yhdessä. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo parikymmentä kolmen vuoden aikana, mutta vasta kolmesta on tehty päätös (vrt. taulukko). Suomessa on jätetty kaksi hakemusta kasvisteroleilla täydennetyistä elintarvikkeista. Jokaisen hakemuksen käsittelyssä on edetty pisintä tietä. Ensiarvioon on jokaisessa tapauksessa esitetty vastalauseita, mikä on johtanut EY:n elintarvike- Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 115

5 alan tiedekomitean kuulemiseen ennen äänestystä lopputuloksesta. Työtä on hidastanut osaltaan se, että uuden soveltamisessa vasta opetellaan käytännön kannalta sujuvia toimintatapoja. Toisaalta viidessätoista jäsenmaassa on varsin erilaiset ruokatottumukset ja näkemykset ravitsemuksesta. Selvästi on myös havaittavissa pyrkimys täydelliseen turvallisuuteen, johon on niin tässä työssä kuin kaikilla muillakin elämän aloilla mahdotonta päästä. Asetuksessa itse asiassa todetaan vain, että uutuuksien tulee olla yhtä turvallisia kuin tavanomaiset elintarvikkeet. Uuselintarvikkeille erityiset pakkausmerkinnät Markkinointiluvassa räätälöidään kullekin tuotteelle pakkausmerkinnät. Elintarvikkeille pakollisten yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi kuluttajille tulee antaa tietoa uuden tuotteen erityisistä ominaisuuksista. Tällaisia ovat erityisryhmille mahdollisesti aiheutuvat ongelmat mm. allergiat, eettistä epävarmuutta aiheuttavat ominaisuudet, kuten eläingeeni kasveissa, elintarvikkeen muuttunut koostumus, käyttö tai ravitsemuksellinen laatu sekä geenitekniikan käyttö. Merkintä geenitekniikan käytöstä tehdään ainesosaluetteloon. Markkinoillamme ei ole yhtään uuselintarvikeasetuksen mukaista täydellisen arvion läpikäynyttä muuntogeenistä tuotetta. Muuntogeeninen soija ja maissi hyväksyttiin geenitekniikkalakien mukaisesti ilman merkintävelvollisuutta, ja siksi näille säädettiin v oma geenitekniikan merkintöjä koskeva asetus. Keväällä 2000 astui voimaan myös muuntogeenisiä lisäaineita koskeva merkintäsäädös. Konkreettisimmat esimerkit tällaisista lisäaineista ovat soijalesitiini (E322) ja maissista peräisin olevat modifioidut tärkkelykset (E ). Merkintävelvoitteen aiheuttaa muuntamisesta peräisin olevan DNA:n tai proteiinin esiintyminen tuotteessa. Säädöksessä huomioidaan tahaton ja vähäinen saastuminen, joka on voinut aiheutua sadonkorjuun, kuljetuksen, varastoinnin tms. seurauksena. Mikäli muuntogeenisen aineksen osuus elintarvikkeen ainesosasta tai vain yhdestä ainesosasta koostuvassa elintarvikkeesta on alle 1 % ja tällaisen aineksen esiintyminen on satunnaista, ei elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä edellytetä geenitekniikan käytöstä kertovia merkintöjä. Kirjallisuutta Battershill J, Hattersley SJ, Sanderson M. Critical issues for the safety assessment of novel foods when no conventional counterpart exists: discussion meeting London Food Add Cont 1999; 16(1): Euroopan komissio. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) no. 258/97. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Vol. L43, s Livesey G, ym. Suitability of Traditional Energy Values for Novel Foods and Food Ingredients. Food Control 2000;11: Lyyra M, Jalkanen L, Sarkkinen E. Uuselintarvikkeiden saattaminen markkinoille; markkinoille saattamista koskevien hakemusten ja niihin liittyvien turvallisuusselvitysten tekeminen. Kuopion yliopisto, tutkimuksia ja selvityksiä 9/1999, Kuopio. Metcalfe DD, ym. Assessment of the allergenic potential of foods derived from genetically engineered crop plants. Crit Rev Food Sci Nutr 1996;36S: Somersalo S. Siirtogeenit tulevat kasveihin. Lohja: Agrimedia Oy, 1998, s. 96. Tieteellinen elintarvikekomitea. Komission suositus uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista asetuksen (EY) no. 258/97 mukaisesti. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 1997, Vol. L253, s WHO. Application of the principle of substantial equivalence to the safety evaluation of foods or food ingredients from plants derived by modern biotechnology, WHO workshop, 1995, s. 80. LEENA MANNONEN, tekn. tri, erikoistutkija Elintarvikevirasto PL 5, Helsinki Mitä opin: vastaukset Elintarvikkeiden orgaaniset ympäristömyrkyt ja niiden siirtyminen ihmiseen: 1 = a, 2 = a, 3 = a ja c 116

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet ravintolisissä

Uuselintarvikkeet ravintolisissä Uuselintarvikkeet ravintolisissä Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan uuselintarvikkeella? Lainsäädäntö Ravintolisätulkinta

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Ravintolisät mitä, millainen ja miksi?

Ravintolisät mitä, millainen ja miksi? Ravintolisät mitä, millainen ja miksi? Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Mitä ravintolisät ovat? Historiaa Aikaisemmin erityisvalmisteita ja ravintoainevalmisteita (349/1989) Erityisvalmisteet:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo?

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? SELKOESITE 1 Sisällys Mitä pakkaus kertoo... 3 Elintarvikkeen nimi... 4 Mistä elintarvike on valmistettu... 5 Päiväysmerkinnät... 7 Mistä elintarvike on peräisin...

Lisätiedot

Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus. Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla Rovaniemi

Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus. Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla Rovaniemi Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla 26.5.2016 Rovaniemi 1 Uuselintarvike käsite Elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa ml. ravintolisät asetus

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarviketietoasetus Artiklat 29 35, 54 55, Liitteet liite V, XIII-XV ) Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus, art. 29) Ravintoarvomerkintää

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin?

Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? NordicFood ja NordicPack messut ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON AJANKOHTAISSEMINAARI 8.10.2014 Uusi elintarviketietoasetus muuttaa pakkausmerkinnät - mikä muuttuu ja milloin? Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Mikä on lisäaine ja mikä ei?

Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaineet Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaine on: Tuotteeseen aina tarkoituksella lisätty aine jonkin teknisen tarkoituksen takia. Lisäaineita eivät ole: Valmistusaineet tai mausteet, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET o o NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET Maataloustuotannon monipuolistaminen erityisesti syrjäisillä alueilla. Sellaisten maataloustuotteiden tuotannon edistäminen, joista saa paremman hinnan kuin tavanomaisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä

Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ajankohtaista ravitsemuksellisesta täydentämisestä Ylitarkastaja Sanna Kiuru Tuoteturvallisuusyksikkö Ilmoitus täydennetystä elintarvikkeesta KTM asetus 726/2007 Ilmoitus suositellaan tehtäväksi ennen

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT

GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 48 LIITE IV GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suunnitellun käytön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Suomen akatemian rahoittama strategisen tutkimuksen konsortiohanke, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) ohjelma, 2015-2020

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkintä)

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849 Fast methods

Lisätiedot

Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta

Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Eviran ohje 17071/2 Valvontaohje Esittelijä Sanna Viljakainen Sivu/sivut 1 / 11 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Hyväksymismenettely... 3 2.2 Pakkausmerkintävaatimus... 4 2.3 Jäljitettävyys...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TERVEELLISYYS JA TERVEYSVAIKUTTEISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. 2.12.2009 Kuopio Kuopion seudun osaamiskeskus OSAAMISKESKUSOHJELMA

Lisätiedot

MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY

MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY Tri Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. heinäkuuta 2012 NFU 786 MIKROLEVÄSTÄ SCHIZOCHYTRIUM SAATU, RUNSAASTI DHA:TA JA EPA:A SISÄLTÄVÄ ÖLJY Hyvä Rodney Asiani

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat 10.7.2012 1 / 5 Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot uudistuivat Yleistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) (jäljempänä MMMa 264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä Esittelijä Minna-Maija Väänänen Sivu/sivut 1 / 6 Säädös: Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 ja sen muutokset (672/2007) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

Tiede kuluttajan suojana. pellolta pöytään. Tehtävämme on Euroopan ruokaturvallisuuden varmistaminen

Tiede kuluttajan suojana. pellolta pöytään. Tehtävämme on Euroopan ruokaturvallisuuden varmistaminen Tiede kuluttajan suojana pellolta pöytään Tehtävämme on Euroopan ruokaturvallisuuden varmistaminen 2 Tiede kuluttajan suojana pellolta pöytään EFSA tieteeseen perustuva organisaatio, joka suojaa kuluttajia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä marraskuuta 1996, Krimin/Kongon verenvuotokuumetta koskevista suojatoimenpiteistä

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen. 500g. Määrä. Tuotteen nimi. Ainesosaluettelo. Säilyvyys. Valmistaja / Maahantuoja 06/2008

Pakkausmerkintöjen. 500g. Määrä. Tuotteen nimi. Ainesosaluettelo. Säilyvyys. Valmistaja / Maahantuoja 06/2008 Pakkausmerkintöjen Riisi- ja kokojyvävehnähiutaleita, joihin on lisätty vitamiineja (B1, B2, B3, B6, foolihappo, B12, C) ja rautaa Nettopaino: PARASTA ENNEN 06/2008 1 2 Määrä Tuotteen nimi Cereal Lite

Lisätiedot

MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ. Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010

MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ. Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010 MITEN KULUTTAJAT LUKEVAT PAKKAUSMERKINTÖJÄ Tuoreet kasvot pakkausmerkinnät valokeilassa 3.6.2010 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Mitä tutkittiin ja miksi: miten suomalaiset lukevat elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat

Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat Elintarviketietoasetus - pakolliset pakkausmerkinnät muuttuvat Elintarviketietoseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Pakkausmerkintäseminaari

Pakkausmerkintäseminaari Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 Elintarviketietoasetus (EPNA EU N:O 1169/2011) Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet Pakkaamattomat tuotteet Etämyynti Markkinointi

Lisätiedot

Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät. Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO

Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät. Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO Lastenruokalainsäädäntö ja sen tulevaisuuden näkymät Lastenruokakoulutus 30.10.2012 Anna Lemström MMM/ELO Erityisruokavaliovalmisteet...ovat elintarvikkeita, jotka erityisen koostumuksensa tai valmistusprosessinsa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 464 lopullinen 2001/0199 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta 13.10.2015 Johtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Erikokoisia yrityksiä, erilaisia haasteita Alan yritykset ovat erilaisia ja erikokoisia. Isommilla

Lisätiedot

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Ylitarkastaja Niina Matilainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Mehujen erityisvaatimukset Mehut, täysmehut

Lisätiedot

Lasten raskasmetallialtistus riskinhallinnan näkökulmasta. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Lasten raskasmetallialtistus riskinhallinnan näkökulmasta. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Lasten raskasmetallialtistus riskinhallinnan näkökulmasta Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Riskianalyysi terveydensuojelun perustana Lainsäädäntö rajoittaa määriä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto GMO-ABC Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto Geenimuunnellut elintarvikkeet, BTNK, Tieteiden Talo, Helsinki, 24.3.2010 Kasvinjalostuksen menetelmiä Risteytys ja valinta Mutaatiojalostus Lajien väliset

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/pakkausmerkinnat/pakkausmerkintojen_valvontaohje_versio_4_1.pdf Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003 IP/03/1022 Bryssel 16. heinäkuuta 2003 Komission ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi ja markkinoiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Muuntogeeniset elintarvikkeet

Muuntogeeniset elintarvikkeet Muuntogeeniset elintarvikkeet Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 3 (2010). Kirjoittajat: Maija Kallio, tiedottaja, Agronomiliitto ry (BTNK) Kristina Lindström, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Tytti Itkonen Sivu/sivut 1 / 9 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Osa 2: Täysmehut, nektarit ja mehut Hedelmätäysmehuista ja tietyistä

Lisätiedot

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Terveysväiteseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille 10.10.2012, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi,

PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, PAKKAUSMERKINNÄT 19.1.2012 Rovaniemi, Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK pakkausmerkinnät Pakkausmerkintävaatimukset on tehty kuluttajan tiedon saannin näkökulmasta Ovat yhtäläiset kaikille pakatuille

Lisätiedot