Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti."

Transkriptio

1 Ruoka Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet Leena Mannonen Tutkimus ja tuotekehitys on elintarvikealalla kiihkeää, ja paljon uusia tuotteita on odotettavissa markkinoille lähivuosien aikana. Kiinnostuksen kohteena ovat muualta maailmasta Eurooppaan tulevat eksoottiset uutuudet, geenitekniikan avulla jalostetut raakaaineet, uudet kustannuksia tai ravintoaineita säästävät prosessointikeinot ja terveyteemme positiivisesti vaikuttavat yhdisteet. Viranomaiset ovat havahtuneet huomaamaan näihin uutuuksiin liittyvät riskit ja on laadittu EY-asetus, jossa määritellään termi uuselintarvike ja annetaan ohjeet siitä, miten näiden uutuuksien turvallisuus tarkistetaan ennen markkinointiluvan myöntämistä. Asetuksessa ei oteta kantaa positiivisiin terveysvaikutuksiin tai esimerkiksi geenitekniikan eettisiin kysymyksiin. Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti. Samalla siihen liittyvä käsitteistö muuttuu ja syntyy uusia termejä, kuten uuselintarvikkeet ja muuntogeeniset eli GM-elintarvikkeet. Toukokuussa 1997 voimaan astunut säädös (EY 258/97) määrittelee uuselintarvikkeet (novel food) tuotteiksi, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut Euroopan unionin alueella vähäistä ennen vuotta 1997, jolloin säädös astui voimaan (Euroopan Komissio 1997). Uuselintarvikkeita ovat kaikki geenitekniikalla muokatut elintarvikkeet tai ainesosat, myös tahallisesti muunnetut molekyylirakenteet, muut uudet lähteet (sienet, levät, mikrobit, kasvit, eläimet) ja valmistusmenetelmät. Asetuksessa ne jaotellaan kuuteen luokkaan oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa luokkia on havainnollistettu esimerkein arvioitavina olevista hakemuksista. Arvioitaessa elintarvikeuutuuksien kuulumista turvallisuustutkimusta edellyttävään hyväksymisjärjestelmään alkaa pohdinta aiemmasta käytöstä eli siitä, onko tuote ollut merkittävissä määrin elintarvikekäytössä Euroopassa. Jogurtti, jonka rakennetta tai makua on muutettu käyttämällä tunnettuja hapatebakteereita, korvaamalla rasvaa hyytelöintiaineilla taikka lisäämällä kuituja tai aiemmin käytössä ollut makuaine, ei ole uuselintarvike. Jos sen sijaan hapatebakteeri on uusi löydös tai se on geenitekniikalla muokattu, on kyseessä uuselintarvike. Funktionaalinen elintarvike saattaa olla myös uuselintarvike, mutta ei välttämättä. Arvio aiemmasta käytöstä ratkaisee tässäkin asian. Esimerkiksi seerumin kolesterolipitoisuuden hallintaan vaikuttava Benecol-margariini ei ole uuselintarvike, sillä sen markkinointi alkoi jo vuonna Toisaalta vasta vuonna 2000 markkinoille tullut vastaava tuote Becel pro.activ -margariini on ensimmäisiä arviointiprosessin läpikäyneitä ja markkinointiluvan saaneita uuselintarvikkeita. Naudan lihasmassan suurentaminen kasvuhormoneilla ei tee lihasta uuselintarviketta, sillä menettelyä ei voitane tulkita uudeksi valmistusprosessiksi. Hormonien käyttö on kuitenkin EU:ssa kielletty, eikä tällaista lihaa saa tuoda alueellemme myöskään muualta. Tätä keskustelua herättänyttä esimerkkiä käsitellään muista kuin uuselintarvikeasetuksen lähtökohdista toisilla foorumeilla. 112 Duodecim 2001;117:112 6 L. Mannonen

2 Taulukko. Uuselintarvikeluokat ja arvioitaviksi jätetyt hakemukset. Asetuksen mukainen luokitus Muuntogeenisestä tuotteesta koostuvat tai niitä sisältävät elintarvikkeet Muuntogeenisestä tuotteesta tehdyt valmisteet Muunnetut molekyylirakenteet Uusista mikrobeista, levistä ja homeista koostuvat elintarvikkeet Arvioitavat hakemukset luokittain Öljyhapporikas soija Torjunta-ainetta sietävä maissi Torjunta-ainetta sietävä soija Hyönteissietävä maissi Kahden muuntogeenisen maissin risteymät Soseet muuntogeenisestä tomaatista Salaattisikurit Salatrim vähäenergiaiset triglyseridit Bakteeriperäinen dekstraani Sieniöljy Uusista kasveista tai eläimistä koostuvat Steviakasvi 1 tai peräisin olevat elintarvikkeet Puhtaat munan fosfolipidit 2 Kasvisteroleilla täydennetty margariini 3 Nangaipähkinä Viljakuitufraktiot rasvan korvikkeena Kasvisterolilla täydennetyt makkarat, leipomo-, meijeri- sekä välipalatuotteet Tahitilainen nonimehu Sardiiniöljypohjaiset lipidit Uudet valmistusprosessit Suurpainetekniikka hedelmien pastöroinnissa Trehaloosin valmistus uudella entsyymiprosessilla 1 Markkinoinnin kieltävä komission päätös 2000/196/EY 2 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/195/EY 3 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/500/EY Geenitekniikka elintarvikkeiden tuotannossa Geenitekniikan avulla voidaan tuottaa nopeasti aivan uudenlaisia elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita. Mikrobien tuottamat entsyymit olivat ensimmäisiä geenitekniikan sovelluksia. Eräs näistä entsyymeistä on Suomessakin käytössä ollut juuston juoksute kymosiini. Englannissa muuntogeenisellä kymosiinilla juoksutettua juustoa on myyty geenitekniikan käytöstä kertovin merkinnöin, ja se on ollut erityisen suosittu mm. vegaanien keskuudessa, koska kymosiini korvaa perinteisen vasikan mahasta eristetyn juoksutteen. Seuraava vaihe olivat muuntogeeniset kasvit, ja geenitekniikalla muunnettuja elintarviketuotantoon käytettäviä viljelykasvejakin on maailman markkinoilla jo runsaasti (Somersalo 1998). Geenitekniikan käyttö eläinten jalostuksessa on vasta huomisen sovelluksia. Geenitekniikan avulla parannetaan kasvien kestävyyttä ja laatua. Markkinoille tulleet tuotteet ovat lähinnä esimerkkejä ensin mainitun ominaisuuden parantamisesta. Kyky kestää tauteja, torjunta-aineita tai tuhoeläimiä ovat ominaisuuksia, joita on suhteellisen helppo parantaa geenitekniikan avulla. Satotason ja viljelyvarmuuden paraneminen kestävyyden ansiosta on kiinnostanut kasvinjalostajia ja viljelijöitä. Laatuominaisuuksiin vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä usein uudet ominaisuudet liittyvät yleisemminkin kasvin aineenvaihduntaan ja ovat usean geenin säätelemiä. Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat jo toteutetut öljykasvien (rapsi, soija, auringonkukka) rasvahappokoostumuksen muutokset, riisin suuri A-vitamiinipitoisuus, tomaatin viivästynyt vanheneminen ja allergeenin poistaminen riisistä. Monista teknisesti valmiista sovelluksista on Suomessa ja EU:ssa hyväksytty elintarvikekäyttöön toistaiseksi vain torjunta-ainetta sietävä Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 113

3 soijalajike ja tuhohyönteisresistentti maissilajike. Nämä tulivat markkinoille jo v ennen uuselintarvikelainsäädännön voimaantuloa geenitekniikkalakien mukaisen arvioinnin perusteella. Rapsiöljy on hyväksytty uuselintarvikeasetuksen ilmoitusmenettelyn kautta, sillä pitkälle prosessoituna ja kaikista geeniteknisen muuntamisen merkeistä vapaana se on tavallista öljyä vastaava ja yhtä turvallinen. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo koko joukko, kuten taulukosta voidaan päätellä. Muuntogeenisistä tomaateista valmistetut soseet ja muut jalosteet saanevat hyväksynnän vasta v Uuselintarvikkeiden turvallisuuden arviointi on haastava tehtävä Joitakin poikkeuksia (mm. lisäaineita) lukuun ottamatta elintarvikkeilta ei ole edellytetty lakisääteistä turvallisuuden arviointia ja ennakkohyväksyntää. Tässä suhteessa uuselintarvikkeet poikkeavat muista, sillä niiden markkinoille hyväksymisen edellytyksenä on kattava turvallisuuden arviointi. Turvallisuusarvioon sisällytettävistä tiedoista on EY:n komissio antanut suositukset, joiden tavoitteena on arviointien yhdenmukaisuus yhteisömaissa (Tieteellinen elintarvikekomitea 1997, Lyyra ym. 1999). Elintarvikkeet ovat monimutkaisia seoksia. Niitä on totuttu pitämään turvallisina, vaikka monien elintarvikkeiden tiedetään sisältävän luonnollisia toksisia yhdisteitä, jotka saattavat olla myös mutageenisia tai karsinogeenisia. Tämän alan tutkimus on nuorta, ja elintarvikkeiden terveellisyyden arviointiin liittyy tieteellisiä haasteita. Toksisuuden tavanomaisia arviointimenetelmiä on vaikea soveltaa elintarvikkeisiin niiden monimuotoisuuden vuoksi. In vivo -ruokintakokeissa eläimelle syötetään runsaita määriä tutkittavaa elintarviketta turvallisuusrajojen varmistamiseksi. Seurauksena saattaa kuitenkin olla eläimen yleisen ravintotasapainon järkkyminen, eikä tuloksista voida tehdä luotettavia päätelmiä. Vastaavasti tavanomaisia aineenvaihduntaa koskevia ja farmakokineettisiä tutkimuksia on mahdotonta soveltaa monimutkaisiin kemiallisiin seoksiin, joita useimmat elintarvikkeet ovat. In vitro -kokeet puolestaan vaativat erityismenetelmiä, joiden vastaavuus in vivo -tilanteeseen nähden on vielä epäselvä, ja tuloksia on syytä tulkita varoen. Turvallisuuden toteamiseen tarvitaankin aivan uusia menettelytapoja. WHO ja OECD ovat esittäneet olennaisen vastaavuuden käsitteen, joka on omaksuttu osaksi uuselintarvikkeiden arviointia (WHO 1995). Käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että jo käytössä olevia elintarvikkeita voidaan pitää vertailupohjana arvioitaessa muunnetun tai uuden elintarvikkeen vaarattomuutta ihmisravintona. Tuotteita, jotka vastaavat olennaisilta osiltaan vanhempia tavanomaisia tuotteita, voidaan siis vaarattomuuden osalta käsitellä samoin. Unohtaa ei kuitenkaan saa, että olennaisen vastaavuuden toteaminen ei korvaa turvallisuuden tai ravintoarvon arviointia. Se on tapa verrata uutta tavanomaiseen, ja tämän menettelyn jälkeen käsittelyssä voidaan keskittyä poikkeaviin ominaisuuksiin. Toisaalta elintarvikkeen uusia ominaisuuksia ei myöskään tule pitää lähtökohtaisesti vaarallisina. Erityisen hyvin oleellisen vastaavuuden käsite soveltuu muuntogeenisiin uuselintarvikkeisiin, joille on helposti löydettävissä tavanomainen, muuntamaton vastine. Käsitettä ollaan kuitenkin ulottamassa uusiin muuntamattomiin lähteisiin sekä uusiin elintarvikkeiden prosessointimenetelmiin. Ravitsemus-, toksisuus- ja allergiakysymykset Uuselintarvikkeen koostumuksen tunteminen on edellytyksenä oleellisen vastaavuuden toteamiselle ja myös ravintoarvon ja toksisuuden arvioinnille. Koostumusanalyysissä selvitetään paitsi tärkeimmät ravintoaineet myös luonnollisten myrkkyjen (esim. solaniini perunassa) ja ns. haitta-aineiden (esim. fytaatit kaurassa) määrät. Uuden elintarvikkeen rooli ravinnossamme on tärkeää tietää. On selvitettävä mm., korvaako uusi tuote jonkin tavanomaisen, ja mikä vaikutus tällä on kokonaisravitsemukseemme. Tehtäessä arvioita eläinkokeiden perusteella tulee muistaa edellä todetut ongelmat tasapainoisen ruokavalion koostamisessa. Keskittämällä koe oleellisesti poikkeavan komponentin suhteen pa- 114 L. Mannonen

4 rannetaan mahdollisuuksia luotettaviin päätelmiin (Battershill ym. 1999, Livesey ym. 2000). Mikäli riittävän luotettavien turvallisuustekijöiden käyttö ei ole mahdollista, tulee subkroonisia ja kroonisia eläinkokeita täydentää eläimillä tai ihmisillä tehtävillä imeytyvyys- tai aineenvaihduntatutkimuksilla. Toksikologisissa arvioinneissa noudatetaan lisäaineilta vaadittuja selvityksiä. Eläinkokein suoritettavia toksisuusarviointeja ovat mm. akuutti toksisuuskoe, 90 päivän syöttökoe sekä mutageenisuus- ja teratogeenisuuskokeet. Testeistä valitaan tapauskohtaisesti sopivat, sillä yleistä ja yhdenmukaista suositusta on vaikea esittää. Yleisesti suosituksena on aloittaa in vitro -kokein, edetä in vivo -eläinkokeisiin ja mahdollisesti täydentää näitä vielä ihmisillä suoritettavilla kokeilla. Allergia liittyy yleensä proteiineihin. Turvallisuusarvioinnissa allergeenisuus tulee testata esimerkiksi vertaamalla proteiinin rakennetta tunnettuihin allergeenisekvensseihin, jotka on tallennettu kansainvälisiin tietokantoihin. Proteolyysiherkkyys kertoo yhdisteen kestävyydestä ruoansulatuskanavassa. Immunologisiin vertailuihin voidaan käyttää olemassa olevia testiseerumeita, joilla pystytään toteamaan 99.9 % pääallergeeneista. In vivo -ihoärsytyskokeilla voidaan vielä varmistaa in vitro -kokeiden tuloksia. International Life Science Institute (ILSI) on pohtinut allergiapotentiaalin selvittämistä ja julkaisut asiasta suosituksen (Metcalfe ym. 1996). Muuntogeeniset elintarvikkeet erityiskysymyksiä turvallisuudesta Geenitekniikalla muunnettuihin organismeihin ja niistä saataviin tuotteisiin sovelletaan oleellisen vastaavuuden periaatetta. Verrattaessa alkuperäistä elintarviketta tai sen lähdettä muunnettuun tulee huomioida luonnollisen vaihtelun rajat ravintoaineiden ja luonnollisten toksiinien pitoisuuksissa. Turvallisuuden arvioinnissa noudatetaan pääasiassa yleisesti uuselintarvikkeista annettuja ohjeita. Muuntogeenisiä tuotteita arvioitaessa tulee lisäksi huomioida geneettisen muuntamisen vaikutukset isäntäorganismiin, muunnetun tuotteen geneettinen stabiilius, geenien ilmentymisen spesifisyys, perintöaineksen siirtyminen muunnetusta tuotteesta sekä mikroorganismien osalta niiden elinkelpoisuus ja kolonisaatiokyky ihmisen ruoansulatuskanavassa. Turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan sekä haluttu hyödyllinen ominaisuus isäntäorganismissa että geeninsiirrossa käytettyjen merkkigeenien ja geenituotteiden ominaisuudet. Uuselintarvikeasetuksen mukaisesti pääpaino on elintarvikekäytöstä aiheutuvien riskien arvioinnissa. Ympäristökysymyksiä käsitellään geenitekniikkadirektiivien mukaisesti ja vastaavia viranomaisia konsultoiden. Uuselintarvikkeiden hyväksymismenettely Suomessa Hakemus jätetään EU:ssa siinä jäsenmaassa, jossa tuotetta halutaan ensimmäisen kerran markkinoida. Suomessa se jätetään Elintarvikevirastoon. Turvallisuusarviosta vastaavat kyseisen maan asiantuntijat, jotka laativat hakemuksesta ensiarvioraportin. Suomessa ensiarviointeja suorittaa kauppa- ja teollisuusministeriön asettama uuselintarvikelautakunta. Se koostuu kahdestakymmenestä elintarvikealan, ravitsemustieteen, lääketieteen, toksikologian, mikrobiologian, geenitekniikan ja elintarvikehallinnon edustajasta. Lisäasiantuntemusta kaivattaessa voidaan vielä konsultoida ulkopuolisia alan osaajia. Markkinoille hyväksyminen yhdessä maassa mahdollistaa tuotteen markkinoinnin kaikissa EU-maissa. Tämän vuoksi päätös markkinoinnista tehdään yhteisvoimin. Ensiarvioraportti lähetetään kaikille jäsenmaille ja EY:n komissiolle, jotka voivat esittää perusteltuja vastalauseita. Arvion ja vastalauseiden pohjalta komissio tekee päätösehdotuksen, jonka hyväksymisestä päätetään yhdessä. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo parikymmentä kolmen vuoden aikana, mutta vasta kolmesta on tehty päätös (vrt. taulukko). Suomessa on jätetty kaksi hakemusta kasvisteroleilla täydennetyistä elintarvikkeista. Jokaisen hakemuksen käsittelyssä on edetty pisintä tietä. Ensiarvioon on jokaisessa tapauksessa esitetty vastalauseita, mikä on johtanut EY:n elintarvike- Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 115

5 alan tiedekomitean kuulemiseen ennen äänestystä lopputuloksesta. Työtä on hidastanut osaltaan se, että uuden soveltamisessa vasta opetellaan käytännön kannalta sujuvia toimintatapoja. Toisaalta viidessätoista jäsenmaassa on varsin erilaiset ruokatottumukset ja näkemykset ravitsemuksesta. Selvästi on myös havaittavissa pyrkimys täydelliseen turvallisuuteen, johon on niin tässä työssä kuin kaikilla muillakin elämän aloilla mahdotonta päästä. Asetuksessa itse asiassa todetaan vain, että uutuuksien tulee olla yhtä turvallisia kuin tavanomaiset elintarvikkeet. Uuselintarvikkeille erityiset pakkausmerkinnät Markkinointiluvassa räätälöidään kullekin tuotteelle pakkausmerkinnät. Elintarvikkeille pakollisten yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi kuluttajille tulee antaa tietoa uuden tuotteen erityisistä ominaisuuksista. Tällaisia ovat erityisryhmille mahdollisesti aiheutuvat ongelmat mm. allergiat, eettistä epävarmuutta aiheuttavat ominaisuudet, kuten eläingeeni kasveissa, elintarvikkeen muuttunut koostumus, käyttö tai ravitsemuksellinen laatu sekä geenitekniikan käyttö. Merkintä geenitekniikan käytöstä tehdään ainesosaluetteloon. Markkinoillamme ei ole yhtään uuselintarvikeasetuksen mukaista täydellisen arvion läpikäynyttä muuntogeenistä tuotetta. Muuntogeeninen soija ja maissi hyväksyttiin geenitekniikkalakien mukaisesti ilman merkintävelvollisuutta, ja siksi näille säädettiin v oma geenitekniikan merkintöjä koskeva asetus. Keväällä 2000 astui voimaan myös muuntogeenisiä lisäaineita koskeva merkintäsäädös. Konkreettisimmat esimerkit tällaisista lisäaineista ovat soijalesitiini (E322) ja maissista peräisin olevat modifioidut tärkkelykset (E ). Merkintävelvoitteen aiheuttaa muuntamisesta peräisin olevan DNA:n tai proteiinin esiintyminen tuotteessa. Säädöksessä huomioidaan tahaton ja vähäinen saastuminen, joka on voinut aiheutua sadonkorjuun, kuljetuksen, varastoinnin tms. seurauksena. Mikäli muuntogeenisen aineksen osuus elintarvikkeen ainesosasta tai vain yhdestä ainesosasta koostuvassa elintarvikkeesta on alle 1 % ja tällaisen aineksen esiintyminen on satunnaista, ei elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä edellytetä geenitekniikan käytöstä kertovia merkintöjä. Kirjallisuutta Battershill J, Hattersley SJ, Sanderson M. Critical issues for the safety assessment of novel foods when no conventional counterpart exists: discussion meeting London Food Add Cont 1999; 16(1): Euroopan komissio. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) no. 258/97. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Vol. L43, s Livesey G, ym. Suitability of Traditional Energy Values for Novel Foods and Food Ingredients. Food Control 2000;11: Lyyra M, Jalkanen L, Sarkkinen E. Uuselintarvikkeiden saattaminen markkinoille; markkinoille saattamista koskevien hakemusten ja niihin liittyvien turvallisuusselvitysten tekeminen. Kuopion yliopisto, tutkimuksia ja selvityksiä 9/1999, Kuopio. Metcalfe DD, ym. Assessment of the allergenic potential of foods derived from genetically engineered crop plants. Crit Rev Food Sci Nutr 1996;36S: Somersalo S. Siirtogeenit tulevat kasveihin. Lohja: Agrimedia Oy, 1998, s. 96. Tieteellinen elintarvikekomitea. Komission suositus uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista asetuksen (EY) no. 258/97 mukaisesti. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 1997, Vol. L253, s WHO. Application of the principle of substantial equivalence to the safety evaluation of foods or food ingredients from plants derived by modern biotechnology, WHO workshop, 1995, s. 80. LEENA MANNONEN, tekn. tri, erikoistutkija Elintarvikevirasto PL 5, Helsinki Mitä opin: vastaukset Elintarvikkeiden orgaaniset ympäristömyrkyt ja niiden siirtyminen ihmiseen: 1 = a, 2 = a, 3 = a ja c 116

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 18.10.2003 L 268/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (ETA:n

Lisätiedot

Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus. Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla Rovaniemi

Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus. Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla Rovaniemi Luonnontuotteet ja uuselintarvikeasetus Leena Mannonen Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla 26.5.2016 Rovaniemi 1 Uuselintarvike käsite Elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa ml. ravintolisät asetus

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Mikä on lisäaine ja mikä ei?

Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaineet Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaine on: Tuotteeseen aina tarkoituksella lisätty aine jonkin teknisen tarkoituksen takia. Lisäaineita eivät ole: Valmistusaineet tai mausteet, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä marraskuuta 1996, Krimin/Kongon verenvuotokuumetta koskevista suojatoimenpiteistä

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Suomen akatemian rahoittama strategisen tutkimuksen konsortiohanke, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) ohjelma, 2015-2020

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks I. TEKNINEN ASIAKIRJA 1.Nimi ja tyyppi a. Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet Suomalainen Vodka (fi) Finsk Vodka (sv) Vodka

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Pakkausmerkintäseminaari

Pakkausmerkintäseminaari Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 Elintarviketietoasetus (EPNA EU N:O 1169/2011) Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet Pakkaamattomat tuotteet Etämyynti Markkinointi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GMelintarvikkeet ja rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkinnät) Perustuslain 96 :n 2 momentin

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 464 lopullinen 2001/0199 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta

Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta 13.10.2015 Johtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Erikokoisia yrityksiä, erilaisia haasteita Alan yritykset ovat erilaisia ja erikokoisia. Isommilla

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Ruokatrendit 2014 Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Sisältö MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus BIP/BMO tiimien EU-hankkeet Food Navigator Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 20.5.2014

Lisätiedot

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 Neuvoston ja Coreperin esityslistoissa käytettävät termit 7178/16 AJL/isk

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 15. toukokuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015

Hedelmä- ja marjajalosteiden merkinnät Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät 23.-24.11.2015 Ylitarkastaja Niina Matilainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Mehujen erityisvaatimukset Mehut, täysmehut

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry

Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto ry Suolapitoisuudet elintarvikkeissa - onko vielä varaa vähentää? Johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry Tuotteen sisältämän suolan määrä ja vähentäminen on ollut elintarviketeollisuudessa kiinnostuksen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit BioSafe Simple Solutions for Complex Matters Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit Ulla Honkalampi Toimitus- ja laboratorionjohtaja Elintarviketoksisuus:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. tammikuuta 2003 PE 319.407/6-15 TARKISTUKSET 6-15 Mietintöluonnos (PE 319.407) Anne Ferreira Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Terveysväiteseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille 10.10.2012, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto

GMO-ABC. Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto GMO-ABC Markku Keinänen Itä-Suomen yliopisto Geenimuunnellut elintarvikkeet, BTNK, Tieteiden Talo, Helsinki, 24.3.2010 Kasvinjalostuksen menetelmiä Risteytys ja valinta Mutaatiojalostus Lajien väliset

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Saako tätä syödä? -seminaari 15.6.2016 klo 8.30-12.00 Lihaa vai soijaa, lohta vai silakkaa, lisää proteiinia vai vegeilyä? Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä?

Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Missä mennään pakkausmerkintälainsäädännössä? Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus pakkausmerkintädirektiivi

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike Ruoka Millaiset elintarvikkeet ovat funktionaalisia? Seppo Salminen ja Antti Aro Funktionaalisilla elintarvikkeilla on tavanomaisen ravitsemuksellisen merkityksen ohella tutkimuksin todennettuja myönteisiä

Lisätiedot

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Tytti Itkonen Sivu/sivut 1 / 9 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Osa 2: Täysmehut, nektarit ja mehut Hedelmätäysmehuista ja tietyistä

Lisätiedot