Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti."

Transkriptio

1 Ruoka Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet Leena Mannonen Tutkimus ja tuotekehitys on elintarvikealalla kiihkeää, ja paljon uusia tuotteita on odotettavissa markkinoille lähivuosien aikana. Kiinnostuksen kohteena ovat muualta maailmasta Eurooppaan tulevat eksoottiset uutuudet, geenitekniikan avulla jalostetut raakaaineet, uudet kustannuksia tai ravintoaineita säästävät prosessointikeinot ja terveyteemme positiivisesti vaikuttavat yhdisteet. Viranomaiset ovat havahtuneet huomaamaan näihin uutuuksiin liittyvät riskit ja on laadittu EY-asetus, jossa määritellään termi uuselintarvike ja annetaan ohjeet siitä, miten näiden uutuuksien turvallisuus tarkistetaan ennen markkinointiluvan myöntämistä. Asetuksessa ei oteta kantaa positiivisiin terveysvaikutuksiin tai esimerkiksi geenitekniikan eettisiin kysymyksiin. Elintarvikevalikoimamme uudistuu jatkuvasti. Samalla siihen liittyvä käsitteistö muuttuu ja syntyy uusia termejä, kuten uuselintarvikkeet ja muuntogeeniset eli GM-elintarvikkeet. Toukokuussa 1997 voimaan astunut säädös (EY 258/97) määrittelee uuselintarvikkeet (novel food) tuotteiksi, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut Euroopan unionin alueella vähäistä ennen vuotta 1997, jolloin säädös astui voimaan (Euroopan Komissio 1997). Uuselintarvikkeita ovat kaikki geenitekniikalla muokatut elintarvikkeet tai ainesosat, myös tahallisesti muunnetut molekyylirakenteet, muut uudet lähteet (sienet, levät, mikrobit, kasvit, eläimet) ja valmistusmenetelmät. Asetuksessa ne jaotellaan kuuteen luokkaan oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa luokkia on havainnollistettu esimerkein arvioitavina olevista hakemuksista. Arvioitaessa elintarvikeuutuuksien kuulumista turvallisuustutkimusta edellyttävään hyväksymisjärjestelmään alkaa pohdinta aiemmasta käytöstä eli siitä, onko tuote ollut merkittävissä määrin elintarvikekäytössä Euroopassa. Jogurtti, jonka rakennetta tai makua on muutettu käyttämällä tunnettuja hapatebakteereita, korvaamalla rasvaa hyytelöintiaineilla taikka lisäämällä kuituja tai aiemmin käytössä ollut makuaine, ei ole uuselintarvike. Jos sen sijaan hapatebakteeri on uusi löydös tai se on geenitekniikalla muokattu, on kyseessä uuselintarvike. Funktionaalinen elintarvike saattaa olla myös uuselintarvike, mutta ei välttämättä. Arvio aiemmasta käytöstä ratkaisee tässäkin asian. Esimerkiksi seerumin kolesterolipitoisuuden hallintaan vaikuttava Benecol-margariini ei ole uuselintarvike, sillä sen markkinointi alkoi jo vuonna Toisaalta vasta vuonna 2000 markkinoille tullut vastaava tuote Becel pro.activ -margariini on ensimmäisiä arviointiprosessin läpikäyneitä ja markkinointiluvan saaneita uuselintarvikkeita. Naudan lihasmassan suurentaminen kasvuhormoneilla ei tee lihasta uuselintarviketta, sillä menettelyä ei voitane tulkita uudeksi valmistusprosessiksi. Hormonien käyttö on kuitenkin EU:ssa kielletty, eikä tällaista lihaa saa tuoda alueellemme myöskään muualta. Tätä keskustelua herättänyttä esimerkkiä käsitellään muista kuin uuselintarvikeasetuksen lähtökohdista toisilla foorumeilla. 112 Duodecim 2001;117:112 6 L. Mannonen

2 Taulukko. Uuselintarvikeluokat ja arvioitaviksi jätetyt hakemukset. Asetuksen mukainen luokitus Muuntogeenisestä tuotteesta koostuvat tai niitä sisältävät elintarvikkeet Muuntogeenisestä tuotteesta tehdyt valmisteet Muunnetut molekyylirakenteet Uusista mikrobeista, levistä ja homeista koostuvat elintarvikkeet Arvioitavat hakemukset luokittain Öljyhapporikas soija Torjunta-ainetta sietävä maissi Torjunta-ainetta sietävä soija Hyönteissietävä maissi Kahden muuntogeenisen maissin risteymät Soseet muuntogeenisestä tomaatista Salaattisikurit Salatrim vähäenergiaiset triglyseridit Bakteeriperäinen dekstraani Sieniöljy Uusista kasveista tai eläimistä koostuvat Steviakasvi 1 tai peräisin olevat elintarvikkeet Puhtaat munan fosfolipidit 2 Kasvisteroleilla täydennetty margariini 3 Nangaipähkinä Viljakuitufraktiot rasvan korvikkeena Kasvisterolilla täydennetyt makkarat, leipomo-, meijeri- sekä välipalatuotteet Tahitilainen nonimehu Sardiiniöljypohjaiset lipidit Uudet valmistusprosessit Suurpainetekniikka hedelmien pastöroinnissa Trehaloosin valmistus uudella entsyymiprosessilla 1 Markkinoinnin kieltävä komission päätös 2000/196/EY 2 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/195/EY 3 Markkinoinnin salliva komission päätös 2000/500/EY Geenitekniikka elintarvikkeiden tuotannossa Geenitekniikan avulla voidaan tuottaa nopeasti aivan uudenlaisia elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita. Mikrobien tuottamat entsyymit olivat ensimmäisiä geenitekniikan sovelluksia. Eräs näistä entsyymeistä on Suomessakin käytössä ollut juuston juoksute kymosiini. Englannissa muuntogeenisellä kymosiinilla juoksutettua juustoa on myyty geenitekniikan käytöstä kertovin merkinnöin, ja se on ollut erityisen suosittu mm. vegaanien keskuudessa, koska kymosiini korvaa perinteisen vasikan mahasta eristetyn juoksutteen. Seuraava vaihe olivat muuntogeeniset kasvit, ja geenitekniikalla muunnettuja elintarviketuotantoon käytettäviä viljelykasvejakin on maailman markkinoilla jo runsaasti (Somersalo 1998). Geenitekniikan käyttö eläinten jalostuksessa on vasta huomisen sovelluksia. Geenitekniikan avulla parannetaan kasvien kestävyyttä ja laatua. Markkinoille tulleet tuotteet ovat lähinnä esimerkkejä ensin mainitun ominaisuuden parantamisesta. Kyky kestää tauteja, torjunta-aineita tai tuhoeläimiä ovat ominaisuuksia, joita on suhteellisen helppo parantaa geenitekniikan avulla. Satotason ja viljelyvarmuuden paraneminen kestävyyden ansiosta on kiinnostanut kasvinjalostajia ja viljelijöitä. Laatuominaisuuksiin vaikuttaminen on vaikeampaa, sillä usein uudet ominaisuudet liittyvät yleisemminkin kasvin aineenvaihduntaan ja ovat usean geenin säätelemiä. Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat jo toteutetut öljykasvien (rapsi, soija, auringonkukka) rasvahappokoostumuksen muutokset, riisin suuri A-vitamiinipitoisuus, tomaatin viivästynyt vanheneminen ja allergeenin poistaminen riisistä. Monista teknisesti valmiista sovelluksista on Suomessa ja EU:ssa hyväksytty elintarvikekäyttöön toistaiseksi vain torjunta-ainetta sietävä Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 113

3 soijalajike ja tuhohyönteisresistentti maissilajike. Nämä tulivat markkinoille jo v ennen uuselintarvikelainsäädännön voimaantuloa geenitekniikkalakien mukaisen arvioinnin perusteella. Rapsiöljy on hyväksytty uuselintarvikeasetuksen ilmoitusmenettelyn kautta, sillä pitkälle prosessoituna ja kaikista geeniteknisen muuntamisen merkeistä vapaana se on tavallista öljyä vastaava ja yhtä turvallinen. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo koko joukko, kuten taulukosta voidaan päätellä. Muuntogeenisistä tomaateista valmistetut soseet ja muut jalosteet saanevat hyväksynnän vasta v Uuselintarvikkeiden turvallisuuden arviointi on haastava tehtävä Joitakin poikkeuksia (mm. lisäaineita) lukuun ottamatta elintarvikkeilta ei ole edellytetty lakisääteistä turvallisuuden arviointia ja ennakkohyväksyntää. Tässä suhteessa uuselintarvikkeet poikkeavat muista, sillä niiden markkinoille hyväksymisen edellytyksenä on kattava turvallisuuden arviointi. Turvallisuusarvioon sisällytettävistä tiedoista on EY:n komissio antanut suositukset, joiden tavoitteena on arviointien yhdenmukaisuus yhteisömaissa (Tieteellinen elintarvikekomitea 1997, Lyyra ym. 1999). Elintarvikkeet ovat monimutkaisia seoksia. Niitä on totuttu pitämään turvallisina, vaikka monien elintarvikkeiden tiedetään sisältävän luonnollisia toksisia yhdisteitä, jotka saattavat olla myös mutageenisia tai karsinogeenisia. Tämän alan tutkimus on nuorta, ja elintarvikkeiden terveellisyyden arviointiin liittyy tieteellisiä haasteita. Toksisuuden tavanomaisia arviointimenetelmiä on vaikea soveltaa elintarvikkeisiin niiden monimuotoisuuden vuoksi. In vivo -ruokintakokeissa eläimelle syötetään runsaita määriä tutkittavaa elintarviketta turvallisuusrajojen varmistamiseksi. Seurauksena saattaa kuitenkin olla eläimen yleisen ravintotasapainon järkkyminen, eikä tuloksista voida tehdä luotettavia päätelmiä. Vastaavasti tavanomaisia aineenvaihduntaa koskevia ja farmakokineettisiä tutkimuksia on mahdotonta soveltaa monimutkaisiin kemiallisiin seoksiin, joita useimmat elintarvikkeet ovat. In vitro -kokeet puolestaan vaativat erityismenetelmiä, joiden vastaavuus in vivo -tilanteeseen nähden on vielä epäselvä, ja tuloksia on syytä tulkita varoen. Turvallisuuden toteamiseen tarvitaankin aivan uusia menettelytapoja. WHO ja OECD ovat esittäneet olennaisen vastaavuuden käsitteen, joka on omaksuttu osaksi uuselintarvikkeiden arviointia (WHO 1995). Käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että jo käytössä olevia elintarvikkeita voidaan pitää vertailupohjana arvioitaessa muunnetun tai uuden elintarvikkeen vaarattomuutta ihmisravintona. Tuotteita, jotka vastaavat olennaisilta osiltaan vanhempia tavanomaisia tuotteita, voidaan siis vaarattomuuden osalta käsitellä samoin. Unohtaa ei kuitenkaan saa, että olennaisen vastaavuuden toteaminen ei korvaa turvallisuuden tai ravintoarvon arviointia. Se on tapa verrata uutta tavanomaiseen, ja tämän menettelyn jälkeen käsittelyssä voidaan keskittyä poikkeaviin ominaisuuksiin. Toisaalta elintarvikkeen uusia ominaisuuksia ei myöskään tule pitää lähtökohtaisesti vaarallisina. Erityisen hyvin oleellisen vastaavuuden käsite soveltuu muuntogeenisiin uuselintarvikkeisiin, joille on helposti löydettävissä tavanomainen, muuntamaton vastine. Käsitettä ollaan kuitenkin ulottamassa uusiin muuntamattomiin lähteisiin sekä uusiin elintarvikkeiden prosessointimenetelmiin. Ravitsemus-, toksisuus- ja allergiakysymykset Uuselintarvikkeen koostumuksen tunteminen on edellytyksenä oleellisen vastaavuuden toteamiselle ja myös ravintoarvon ja toksisuuden arvioinnille. Koostumusanalyysissä selvitetään paitsi tärkeimmät ravintoaineet myös luonnollisten myrkkyjen (esim. solaniini perunassa) ja ns. haitta-aineiden (esim. fytaatit kaurassa) määrät. Uuden elintarvikkeen rooli ravinnossamme on tärkeää tietää. On selvitettävä mm., korvaako uusi tuote jonkin tavanomaisen, ja mikä vaikutus tällä on kokonaisravitsemukseemme. Tehtäessä arvioita eläinkokeiden perusteella tulee muistaa edellä todetut ongelmat tasapainoisen ruokavalion koostamisessa. Keskittämällä koe oleellisesti poikkeavan komponentin suhteen pa- 114 L. Mannonen

4 rannetaan mahdollisuuksia luotettaviin päätelmiin (Battershill ym. 1999, Livesey ym. 2000). Mikäli riittävän luotettavien turvallisuustekijöiden käyttö ei ole mahdollista, tulee subkroonisia ja kroonisia eläinkokeita täydentää eläimillä tai ihmisillä tehtävillä imeytyvyys- tai aineenvaihduntatutkimuksilla. Toksikologisissa arvioinneissa noudatetaan lisäaineilta vaadittuja selvityksiä. Eläinkokein suoritettavia toksisuusarviointeja ovat mm. akuutti toksisuuskoe, 90 päivän syöttökoe sekä mutageenisuus- ja teratogeenisuuskokeet. Testeistä valitaan tapauskohtaisesti sopivat, sillä yleistä ja yhdenmukaista suositusta on vaikea esittää. Yleisesti suosituksena on aloittaa in vitro -kokein, edetä in vivo -eläinkokeisiin ja mahdollisesti täydentää näitä vielä ihmisillä suoritettavilla kokeilla. Allergia liittyy yleensä proteiineihin. Turvallisuusarvioinnissa allergeenisuus tulee testata esimerkiksi vertaamalla proteiinin rakennetta tunnettuihin allergeenisekvensseihin, jotka on tallennettu kansainvälisiin tietokantoihin. Proteolyysiherkkyys kertoo yhdisteen kestävyydestä ruoansulatuskanavassa. Immunologisiin vertailuihin voidaan käyttää olemassa olevia testiseerumeita, joilla pystytään toteamaan 99.9 % pääallergeeneista. In vivo -ihoärsytyskokeilla voidaan vielä varmistaa in vitro -kokeiden tuloksia. International Life Science Institute (ILSI) on pohtinut allergiapotentiaalin selvittämistä ja julkaisut asiasta suosituksen (Metcalfe ym. 1996). Muuntogeeniset elintarvikkeet erityiskysymyksiä turvallisuudesta Geenitekniikalla muunnettuihin organismeihin ja niistä saataviin tuotteisiin sovelletaan oleellisen vastaavuuden periaatetta. Verrattaessa alkuperäistä elintarviketta tai sen lähdettä muunnettuun tulee huomioida luonnollisen vaihtelun rajat ravintoaineiden ja luonnollisten toksiinien pitoisuuksissa. Turvallisuuden arvioinnissa noudatetaan pääasiassa yleisesti uuselintarvikkeista annettuja ohjeita. Muuntogeenisiä tuotteita arvioitaessa tulee lisäksi huomioida geneettisen muuntamisen vaikutukset isäntäorganismiin, muunnetun tuotteen geneettinen stabiilius, geenien ilmentymisen spesifisyys, perintöaineksen siirtyminen muunnetusta tuotteesta sekä mikroorganismien osalta niiden elinkelpoisuus ja kolonisaatiokyky ihmisen ruoansulatuskanavassa. Turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan sekä haluttu hyödyllinen ominaisuus isäntäorganismissa että geeninsiirrossa käytettyjen merkkigeenien ja geenituotteiden ominaisuudet. Uuselintarvikeasetuksen mukaisesti pääpaino on elintarvikekäytöstä aiheutuvien riskien arvioinnissa. Ympäristökysymyksiä käsitellään geenitekniikkadirektiivien mukaisesti ja vastaavia viranomaisia konsultoiden. Uuselintarvikkeiden hyväksymismenettely Suomessa Hakemus jätetään EU:ssa siinä jäsenmaassa, jossa tuotetta halutaan ensimmäisen kerran markkinoida. Suomessa se jätetään Elintarvikevirastoon. Turvallisuusarviosta vastaavat kyseisen maan asiantuntijat, jotka laativat hakemuksesta ensiarvioraportin. Suomessa ensiarviointeja suorittaa kauppa- ja teollisuusministeriön asettama uuselintarvikelautakunta. Se koostuu kahdestakymmenestä elintarvikealan, ravitsemustieteen, lääketieteen, toksikologian, mikrobiologian, geenitekniikan ja elintarvikehallinnon edustajasta. Lisäasiantuntemusta kaivattaessa voidaan vielä konsultoida ulkopuolisia alan osaajia. Markkinoille hyväksyminen yhdessä maassa mahdollistaa tuotteen markkinoinnin kaikissa EU-maissa. Tämän vuoksi päätös markkinoinnista tehdään yhteisvoimin. Ensiarvioraportti lähetetään kaikille jäsenmaille ja EY:n komissiolle, jotka voivat esittää perusteltuja vastalauseita. Arvion ja vastalauseiden pohjalta komissio tekee päätösehdotuksen, jonka hyväksymisestä päätetään yhdessä. Hakemuksia on EU:ssa jätetty jo parikymmentä kolmen vuoden aikana, mutta vasta kolmesta on tehty päätös (vrt. taulukko). Suomessa on jätetty kaksi hakemusta kasvisteroleilla täydennetyistä elintarvikkeista. Jokaisen hakemuksen käsittelyssä on edetty pisintä tietä. Ensiarvioon on jokaisessa tapauksessa esitetty vastalauseita, mikä on johtanut EY:n elintarvike- Geenitekniikalla muokatut ja muut uuselintarvikkeet 115

5 alan tiedekomitean kuulemiseen ennen äänestystä lopputuloksesta. Työtä on hidastanut osaltaan se, että uuden soveltamisessa vasta opetellaan käytännön kannalta sujuvia toimintatapoja. Toisaalta viidessätoista jäsenmaassa on varsin erilaiset ruokatottumukset ja näkemykset ravitsemuksesta. Selvästi on myös havaittavissa pyrkimys täydelliseen turvallisuuteen, johon on niin tässä työssä kuin kaikilla muillakin elämän aloilla mahdotonta päästä. Asetuksessa itse asiassa todetaan vain, että uutuuksien tulee olla yhtä turvallisia kuin tavanomaiset elintarvikkeet. Uuselintarvikkeille erityiset pakkausmerkinnät Markkinointiluvassa räätälöidään kullekin tuotteelle pakkausmerkinnät. Elintarvikkeille pakollisten yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi kuluttajille tulee antaa tietoa uuden tuotteen erityisistä ominaisuuksista. Tällaisia ovat erityisryhmille mahdollisesti aiheutuvat ongelmat mm. allergiat, eettistä epävarmuutta aiheuttavat ominaisuudet, kuten eläingeeni kasveissa, elintarvikkeen muuttunut koostumus, käyttö tai ravitsemuksellinen laatu sekä geenitekniikan käyttö. Merkintä geenitekniikan käytöstä tehdään ainesosaluetteloon. Markkinoillamme ei ole yhtään uuselintarvikeasetuksen mukaista täydellisen arvion läpikäynyttä muuntogeenistä tuotetta. Muuntogeeninen soija ja maissi hyväksyttiin geenitekniikkalakien mukaisesti ilman merkintävelvollisuutta, ja siksi näille säädettiin v oma geenitekniikan merkintöjä koskeva asetus. Keväällä 2000 astui voimaan myös muuntogeenisiä lisäaineita koskeva merkintäsäädös. Konkreettisimmat esimerkit tällaisista lisäaineista ovat soijalesitiini (E322) ja maissista peräisin olevat modifioidut tärkkelykset (E ). Merkintävelvoitteen aiheuttaa muuntamisesta peräisin olevan DNA:n tai proteiinin esiintyminen tuotteessa. Säädöksessä huomioidaan tahaton ja vähäinen saastuminen, joka on voinut aiheutua sadonkorjuun, kuljetuksen, varastoinnin tms. seurauksena. Mikäli muuntogeenisen aineksen osuus elintarvikkeen ainesosasta tai vain yhdestä ainesosasta koostuvassa elintarvikkeesta on alle 1 % ja tällaisen aineksen esiintyminen on satunnaista, ei elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä edellytetä geenitekniikan käytöstä kertovia merkintöjä. Kirjallisuutta Battershill J, Hattersley SJ, Sanderson M. Critical issues for the safety assessment of novel foods when no conventional counterpart exists: discussion meeting London Food Add Cont 1999; 16(1): Euroopan komissio. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) no. 258/97. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Vol. L43, s Livesey G, ym. Suitability of Traditional Energy Values for Novel Foods and Food Ingredients. Food Control 2000;11: Lyyra M, Jalkanen L, Sarkkinen E. Uuselintarvikkeiden saattaminen markkinoille; markkinoille saattamista koskevien hakemusten ja niihin liittyvien turvallisuusselvitysten tekeminen. Kuopion yliopisto, tutkimuksia ja selvityksiä 9/1999, Kuopio. Metcalfe DD, ym. Assessment of the allergenic potential of foods derived from genetically engineered crop plants. Crit Rev Food Sci Nutr 1996;36S: Somersalo S. Siirtogeenit tulevat kasveihin. Lohja: Agrimedia Oy, 1998, s. 96. Tieteellinen elintarvikekomitea. Komission suositus uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista asetuksen (EY) no. 258/97 mukaisesti. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 1997, Vol. L253, s WHO. Application of the principle of substantial equivalence to the safety evaluation of foods or food ingredients from plants derived by modern biotechnology, WHO workshop, 1995, s. 80. LEENA MANNONEN, tekn. tri, erikoistutkija Elintarvikevirasto PL 5, Helsinki Mitä opin: vastaukset Elintarvikkeiden orgaaniset ympäristömyrkyt ja niiden siirtyminen ihmiseen: 1 = a, 2 = a, 3 = a ja c 116

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

LUONNOSTA KAUNEUTTA -

LUONNOSTA KAUNEUTTA - HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 103 LUONNOSTA KAUNEUTTA - LUONNONTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN LIITTYVÄT OSAAMISTARPEET KAUNEUDENHOITOALALLA KUVA 2/3 kannen pinta-alasta LUONNOSTA KAUNEUTTA

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Sisällysluettelo: Esipuhe 1. Yhteenveto - lyhennelmä tavoitteista ja toimista 2. Elintarviketurvallisuuden toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat

Biotekniikan neuvottelukunta ja kirjoittajat Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtävät on määritetty geenitekniikka-asetuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Uudet teknologiat & valmistus- ja lisäaineet 4/06. Erikoisruokavaliotuotteilla maailmanmarkkinoille

Elintarvike. Kehittyvä. Uudet teknologiat & valmistus- ja lisäaineet 4/06. Erikoisruokavaliotuotteilla maailmanmarkkinoille Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/06 Elintarvike Uudet teknologiat & valmistus- ja lisäaineet Erikoisruokavaliotuotteilla maailmanmarkkinoille Poronlihakauppa jämäköityy Ruokaparanteista

Lisätiedot

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Määräys 32/03.01.01/2012 2/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET Valtuutussäännökset Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Kohderyhmät

Lisätiedot

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille Elintarvikevirasto 15.6.2005 15.6.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kehittyvä 1 2003 ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kun alojensa edelläkävijät vuonna 1886 Suomen Turussa ja Atlantin takana Michiganissa aloittivat toimintansa toisistaan tietämättä, syntymässä oli puhdasta

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä 2012 Viljami Aarbakke oikeustieteen ylioppilas, valtiotieteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen, Outi Nieminen, Katrina Nordström Teknologiakatsaus152/2004 Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen Outi

Lisätiedot

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Aalto University Professional Development Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012 Erikoistyö Kirsi Paukku CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN

Lisätiedot

Monien mahdollisuuksien bioteknologia

Monien mahdollisuuksien bioteknologia Monien mahdollisuuksien bioteknologia 2 Monien mahdollisuuksien teknologia Bioteknologia oli vuosituhannen vaihtuessa suurten lupausten ala, jolta innokkaimmat povasivat Suomeen uutta Nokiaa, kansallisesti

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS 9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS JA MARKKINOINTI 9.1 JATKOJALOSTUS LUOMUELINTARVIKKEIDEN JATKOJALOSTUS Elintarvikkeiden jatkojalostuksen tavoitteena on saada elintarvikeraaka-aineet eri valmistusmenetelmien

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot