HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita"

Transkriptio

1 HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita Arto Rajala SISÄLTÖ Johdanto - taustaa Toimintaympäristön haasteet Markkinoinnin keskeisiä käsitteitä Tuotekehityksen lähtökohdat High-tech tuotteen kaupallistaminen Johtopäätökset High-Tech Markkinointi / A.Rajala 2 Johdanto - Ohjelmistoteollisuus Maailmanlaajuisesti 700 mrd mk business (10-15% kasvu) Suomalaisten yritysten lv. 6 mrd mk; vienti 900 mmk (1999) USA:n alan yritykset vastaavat 78% maailman ohjelmistomyynnistä - Suomen osuus vain 0,2% v arviolta suomalaista työskentelee alalla (nyt ; vrt USA:ssa nyt n. 2 milj. - v yli 3 milj.) Kasvuhakuisuus, keskittyminen kasvuliiketoimintaan (F-Secure) Korkea teknologia Suomessa Korkean teknologian viennin arvo yli 60 mrd mk (arvio 2000) n. 20 % kokonaisviennistä [vrt. 4% vuonna 1988] Yli high-tech yritystä ja noin työntekijää T&K investoinnit 3,1 % BKT:sta (1999) Suuret kerrannaisvaikutukset (externalities) Elektroniikka, tietoliikenne ja ohjelmistoyritykset tärkeimmät Toimialaverkostojen/yritysverkostojen merkitys kasvun kannalta High-Tech Markkinointi / A.Rajala 3 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 4 Korkean teknologian tunnusmerkit Teknologiavetoisuus Tietointensiivisyys Pelkkä teknologia ei enää myy! Riippuvuus T&K:sta ja korkeasti koulutetusta työvoimasta Tuotekehityspanostus yli 4 % liikevaihdosta (OECD) Monilla high-tech aloilla % Voimakas kehitysyhteistyö ja siihen liittyvät verkostot Yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset Uuden talouden haasteet Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys Globaalit markkinat (asiakkaat, toimittajat, partnerit) Verkostot ja yrityksen arvotoiminnot Rahoitusmarkkinoiden muutokset (pääomasijoittajat) Korkean teknologian kerrannaisvaikutukset (Nokia) Pitkä tuotekehitysvaihe - lyhyt markkinoillaolovaihe Innovaatiot usein teknologiavetoisia (Suomessa) vrt. Japanilaisten markkinalähtöisyys High-Tech Markkinointi / A.Rajala 5 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 6 Arto Rajala - HKKK 1

2 Markkinoinnin haasteet Mikä on hyvä high-tech -tuote? Luotettava teknologia (uuden teknologian lisäarvo?) Asiakas haluaa ostaa (standardiratkaisu vs. asiakassovelluksen tasapainoisuus) Markkinointiosaamisen merkitys Panostetaan vasta, kun ongelmia tulee eteen Markkinointi nähdään kapea-alaisena toimintona Tuotekehitys- ja markkinointitoimintojen integrointi Miten rakentaa kokonaispaketti (total offering) Insinöörin unelma - markkinoijan painajainen Asiakkaiden tarpeiden luominen ja täyttäminen Uuden teknologian leviämisen kriittisten vaiheiden tunnistamien Markkinoilletulon ajoitus (first-mover vs. follower) Kasvun löytäminen (segmenting-targeting-positioning) Innovaation leviäminen (diffuusio) Innovaattorit, aikaiset omaksujat, aikainen ja myöhäinen enemmistö, vitkastelijat Tuotteen elinkaarimallit High-Tech Markkinointi / A.Rajala 7 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 8 Myykö hyvä tuote itse itsensä? Kerran high-tech - ei aina high-tech! Mikä on tarkastelu taso (tuote, teknologia, toimiala/markkinat) Myyjän ja käyttäjän näkökulman erot Markkinoinnin perusasioiden huolellinen analysointi tärkeää Mitkä ovat korkean teknologian yritysten pullonkaulat Teknologioiden konvergoituminen (Mistä resurssit?) Markkinointi (myynti- ja jakelutieratkaisut globaalisesti) Rahoitus (Miten rahoittaa globalisoituminen?) Toimintaympäristön haasteet Nopeat muutokset Toimialan yleinen kasvunopeus - resurssipula Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen (jo alkuvaiheessa) Laajan rahoituspohjan tarve valmiiden palveluiden osto Uusien liiketoimintakonseptien kehittämisen tarve (irtiotot) Markkinaepävarmuus Teknologiaepävarmuus High-Tech Markkinointi / A.Rajala 9 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 10 Mitä tarpeita uudella teknologialla voidaan täyttää? Miten tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa? Tekeekö uusi teknologia käytössä olevasta vanhan? Toimiiko uusi tuote niin kuin on luvattu? Teknologian muutokset Toimialan ydinteknologia kehittymismalli: Käytössä olevan teknologian vaiheittainen parantaminen Kuinka suuri on markkinapotentiaali? Markkinaepävarmuus High-tech markkinointi Teknologinen epävarmuus Kyetäänkö pysymään toimitusaikatauluissa? Esim. Uudet mikroprosessorisukupolvet (Intel 286, 386, 486) tai kännykkäsukupolvet (Nokia 3110, 5110, 6110) Radikaalit innovaatiot muuttavat täydellisesti kilpailutilanteen Esim. NMT vs. GSM vs. UMTS, Analoginen TV - Digitaalinen TV Miten nopeasti innovaatio leviää? Omaksuuko markkinat standardin? Onko uudella tuotteella tai palvelulla sivuvaikutuksia? Kykenevätkö toimittajat pysymään aikataulussa? Radikaalia innovaatiota seuraa ajanjakso, jolloin eri teknologiat kilpailevat paremmuudesta ja asiakkaiden omaksumisesta - Markkinat (ei niinkään teknologia) ratkaisee mistä tulee uusi ns. DOMINANT DESIGN (vrt. Betamax - VHS) Lähde: Moriary and Kosnik (1989) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 11 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 12 Arto Rajala - HKKK 2

3 Teknologian kehittymisen evoluutiomalli Era of Ferment Design Competition Substitution Technological Discontinuity 1 Dominant Design 1 Era of Incremental Change Elaboration of Dominant Design Time Technological Discontinuity 2 Lähde: Anderson & Thusman (1990) Ohjelmistosukupolvien tyypillisiä piirteitä Ohjelmistosukupolvi asennus- uudet käyttäjä- uudet ostaja- uudet hankin- hankinta- Ohjelmiston Ohjelmistojen Ohjelmistojen Ohjelmistojen Ohjelmistojen potentiaali kunnat kunnat tatavat hinnat Suomessa 1. Keskuskoneohjelmaosasto -kehitys 1-25 Atk-spesialisti Keskitetty atk- In-house Miljoonia mk 2. Minitietokoneet toimihenkilö osasto toimitus mk Koulutettu Yksikön atk- Projekti- Satojatuhansia 3. PC- ja Kaikki Operatiivinen Ohjelmistotuote Tuhansia mk client-server työntekijät johto ja -ohjelmistot yksittäiset asiantuntijat / työntekijät 4. Avoimen Kuluttaja Kuluttaja Verkkopalvelutuote jatkuva Ilmainen, tietoverkon ohjelmistopalvelut tai ohjelmiston käyttömaksu käyttö myydään muun palvelun osana High-Tech Markkinointi / A.Rajala 13 High-Tech Markkinointi / A.Rajala Lähde: Autere et al. (1999) 14 Markkinoinnin keskeisiä käsitteitä Tuote/palvelu konsepti Tuote/markkinaportfolio Vaihdanta Kysynnän luominen, ylläpito ja muuttaminen Tekemällä sen paremmin ja tehokkaammin kuin kilpailijat Asiakkaan tyytyväisyyden maksimointi Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle Voiton tuottaminen omalle yritykselle High-Tech Markkinointi / A.Rajala 15 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 16 Markkinoinnin eri roolit ja tasot Markkina-analyysin viitekehys Markkinointi liiketoimintafilosofiana Markkina/asiakaslähtöisyys ohjaa yrityksen liiketoimintaa Strateginen markkinointi Johdolla ja myös jokaisella työntekijällä ja vastuu markkinoinnista - Markkinointi osa strategista suunnittelua Taktinen/operatiivinen markkinointi Markkinoinnin 4 P johtaminen (Product, Price, Place, Promotion) Teknologia Kilpailijat Asiakkaat Resurssit Kyvykkyydet MARKKINA- POTENTIAALI YRITYKSEN STRATEGIAT YRITYKSEN MARKKINA- ANALYYSI High-Tech Markkinointi / A.Rajala 17 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 18 Arto Rajala - HKKK 3

4 (1) Segmentointi (segmenting) Markkinoiden jakaminen homogeenisiin ryhmiin mitattavuus, kannattavuus, saavutettavuus, toimivuus asiakkaiden koko, ostokäyttäytyminen, maantieteellinen sijainti (2) Toimintojen kohdistaminen (targeting) Segmenttien houkuttelevuus (attractiveness) Yrityksen tarjonnan sopivuus segmentille (company fit) Segmentointistrategian valinta massamarkkinointi (ei segmentoida - kustannustehokkuus) erilaistaminen (differointi - joka segmentille erilaistettu tuote) keskittäminen (keskitytään jollekin segmentille - resurssipula) (3) Asemointi (positioning) Miten asiakkaat mieltävät/kokevat yrityksen ja sen tuotteet suhteessa kilpailijoihin ja niiden tuotteisiin Ydinosaaminen (core competence), kilpailuetu (competitive advantage) Tuoteominaisuudet (hinta-laatu -suhde) Palvelulla erilaistaminen Käyttötilanteet, käyttötarkoitus Kilpailijoita vasten - imagon merkitys Teollisilla markkinoilla tärkeä tuntea Ostotilanteet ja päätöksentekoon osallistuva ostoryhmä Asiakassuhteiden merkitys (relationship marketing) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 19 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 20 Tuotteen/palvelun asemointi Markkinointimix (4P) -strategioiden yhdistelmä Tuotestrategia Jakelustrategia Hinnoittelustrategia Viestintästrategia Asiakassuhteiden hallinta Toimittajasuhteiden hallinta Kumppanuussuhteiden hallinta Miten tuote tai palvelu asemoidaan asiakkaiden arvostamien ominaisuuksien mukaan? Miten sitten myydä high-tech tuote? Ei vain huipputeknologiaa vaan korkean tason muotoilu-, palvelu- ja järjestelmäosaamista Markkinointikyvykkyyteen ja -resursseihin panostaminen Tuoteosaaminen Myyntiosaaminen Yhteistyöosaaminen Asiakas- ja palveluosaaminen Jakelu- tai logistiikkaosaaminen Verkosto-osaaminen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 21 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 22 High-Tech markkinointi ei poikkea niin paljon tavallisesta markkinoinnista kuin usein luullaan, mutta Asiakkaat unohdetaan usein helpommin Kilpailijoiden tunteminen keskeistä Globaali näkökulma liiketoimintaan Usean teknologina hyödyntäminen - yritysverkostot Markkinointi ei aktiivisesti mukana T&K toiminnassa Markkinointi nähdään kapea-alaisena toimintona Markkinointiin panostetaan vasta, kun ongelmia tulee eteen Miten luoda lisäarvoa high-tech markkinoilla? Asiakkaat Vaihdanta Asiakkaat Vaihdanta Brandi Brandi Sisältö Sisältö Konteksti Konteksti Infrastruktuuri Infrastruktuuri Markkinapaikka Markkina-avaruus High-Tech Markkinointi / A.Rajala 23 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 24 Lähde: Rayprot and Sviokla (1994) Arto Rajala - HKKK 4

5 Teknologia Tuotteet Korkean teknologian arvoketju Järjestelmät Loppukäyttäjät Jakelukanavat M Y Y N T I Tekniset ostajat Tuotteiden tarjoajat Palvelun tarjoajat Asiakkaat Taloudelliset ostajat Radikaalien innovaatioiden tulee luoda uudenlaisia arvoketjuja. Ei-radikaalit innovaatiot parantavat olemassa olevia arvoketjuja. $$ Tuotekehityksen lähtökohdat Markkinavetoiset tuotteet Asiakastarpeiden tunnistaminen Teknologian työntöön perustuvat tuotteet Uuden teknologian antamat mahdollisuudet Platformituotteet Sama yhteinen tekninen ydintuote/systeemi tai -runko Prosessi-intensiiviset tuotteet Valmistustekniikka keskeisessä asemassa Räätälöidyt tuotteet Kertaluontoisia ja tapauskohtaisen suunnittelun perustuvia High-Tech Markkinointi / A.Rajala 25 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 26 Tuotetunko Platformistrategia on tärkeä perusta tuotestrategioille erityisesti huipputeknologian yrityksissä, joilla useita samaan teknologiaan perustuvia tuotteita (McGrath 1995). Määrittää kustannusrakenteen - kaikille yhteisen teknologian Mahdollisuudet varioida yksittäistä tuotetta - monistaminen Vie paljon enemmän aikaa kuin yksittäisten tuotteiden kehittäminen TUOTTEEN LUOKAT SUURITEHOINEN kallis (maksi) KESKITEHOINEN kohtuuhintainen (midi) PIENITEHOINEN halpa (mini) Tuoteplatformin laajennusstrategiat Tuotelinjastrategia on aikataulutettu ehdollinen suunnitelma tuotelinjan sisältämien yksittäisten tuotteiden kehitysjärjestykselle. Markkinarakokohtainen platformi ASIAKASSEGMENTIT Vertikaalinen laajennus Alkuperäinen monikäyttöinen platformi SEGMENTTI A SEGMENTTI B Horisontaalinen laajennus SEGMENTTI C Lähde: Sääksjärvi (1998) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 27 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 28 High-tech tuotteen kaupallistaminen Miksi niin moni high-tech tuote epäonnistuu 90-95% tuoteideoista ei koskaan pääse markkinoille asti 30-50% markkinoille tulevista epäonnistuu Onnistuneilla tuotteille on tiettyjä yhtäläisyyksiä Markkinalähtöisyys - asiakkaan tarpeiden syvällinen tunteminen Resursseja kohdennettu voimakkaasti myyntiin ja jakeluun Synergiat teknologian ja tuotannon kanssa Globaali näkökulma jo tuotetta kehitettäessä Innovaattoreiden ja aikaisten omaksujien tarpeiden erilaisuus Markkinoilletulon ajoitus Milloin tuoda uusi tuote markkinoille? Tuotteen valmiusaste (virheettömyys) Kilpailevien yritysten reaktiot ja tuotelanseeraukset Pioneerina oleminen ei aina ole paras vaihtoehto Voidaanko hyödyntää monopolitilannetta? Onko yrityksellä ylivoimaista osaamista / markkinainfoa Käsitykset tuotteen omaksumisesta markkinoilla - kasvu Innovaation diffuusio -mallin hyödyntäminen hihg-tech aloilla High-Tech Markkinointi / A.Rajala 29 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 30 Arto Rajala - HKKK 5

6 Innovaattorit Teknologian omaksumismalli Visionäärit: Kulkevat joukon edellä! Teknologiafriikit: Kokeile! Pragmaatikot: Ovat joukkosieluja! Aikaiset omaksujat Aikainen enemmistö Myöhäinen enemmistö Konservatiivit: Ovat pidättyväisiä! Vitkastelijat Skeptikot: Ei sitten millään! Teknologia-friikit (innovaattorit) Uuteen teknologiaan kiintyminen - etsivät innovaatioita Jokaisessa organisaatiossa on omat high-tech friikkinsä Markkinoinnin näkökulmasta... Heillä ei ole yleensä rahaa eikä päätösvaltaa Ovat ns. Portinvartioita omassa organisaatiossaan Levittävät tietoa innovaatioista toisille high-tech friikeille yli organisaatiorajojen Usein uutuudet annetaan heille ilmaiseksi - toimivat testihenkilöinä tai -organisaatioina - käytetään sitten referenssinä Pragmaatikot luovat korkean teknologian markkinadynamiikan. High-Tech Markkinointi / A.Rajala 31 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 32 Visionäärit (aikaiset omaksujat) Toimivat muutosten käynnistäjinä markkinoilla Pyrkivät hyödyntämään uutta teknologiaa toiminnoissaan Kilpailuedun etsiminen uuden teknologian avulla Näiden toimijoiden merkitys ensiarvoisen tärkeää Ovat valmiit maksamaan lisäarvosta, jota high-tech luo Auttavat sanoman levittämisessä Jokainen visionääri haluaa oman räätälöidyn ratkaisunsa T&K kustannukset korkeat Mistä löytää standardiratkaisut ja asiakkaat niille? Pragmaatikot (aikainen enemmistö) Teknologian on vain välttämätön osa infrastruktuuria Eivät osta teknologiaa sen itsensä vuoksi Uskovat ennemmin evoluutioon kuin revoluutioon Järjestelmien/toimintojen tehostaminen keskeistä Toimittajalta vaaditaan hyvät referenssit - luotettavuus Uuden teknologian omaksuminen vasta kun aika on kypsä Preferoivat markkinajohtajalta ostamista Markkinajohtajat houkuttelevat kolmansia osapuolia jälkimarkkinoille (palvelut yms.) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 33 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 34 Konservatiivit (myöhäiset enemmistö) Suhtautuvat pessimistisesti uuteen teknologiaa ja tuotteisiin Omaksuvat vasta kun on pakko Hintaherkkiä, epäileviä ja erittäin vaativia asiakkaita Kuitenkin edustavat laajaa potentiaalia Jää usein high-tech yrityksiltä hyödyntämättä! Tuotteiden/teknologian yksinkertaistaminen tärkeää Homma pelaa - muuta ei tarvita Skeptikot (vitkastelijat) Vastustavat ja pyrkivät etsimään argumentteja uutta teknologiaa vastaan Eivät ole potentiaalisia asiakkaita Not to sell them but sell around them High-Tech Markkinointi / A.Rajala 35 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 36 Arto Rajala - HKKK 6

7 Korkean teknologian markkinoiden kehittyminen Aikaiset markkinat (Early Markets) Päämarkkinat Nämä yritykset kulkevat joukon edellä Aikaiset markkinat Tornado Kuilu Keilarata Täydellinen assimilaatio Taustalla kilpailuedun hyödyntäminen Osallistuvat uuden paradigman (teknologian) kehittämiseen ja rahoittamiseen maksoi mitä maksoi Luottavat omaan intuitioonsa Projektiluonteinen markkinointi Keskitytään läpimurtoteknologioihin PROJEKTIT - ei niinkään tuotteen toiminnan keskipisteenä High-Tech Markkinointi / A.Rajala 37 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 38 Kuilun tunnistaminen Kuilun ylittäminen Kuilu Aikaiset markkinat Päämarkkinat Lähde: Moore (1995, 1998) Visionäärit eivät näe enää syytä ostaa Liian myöhään olla ensimmäisenä markkinoilla Liian helppoa nopeille seuraajille juosta etumatka kiinni Pragmaatikot eivät näe syytä ostaa uutta teknologiaa Ei ole vielä täydessä tuotannossa Ei ole olemassa asiakasreferessikantaa High-Tech Markkinointi / A.Rajala 39 Toimittajan ongelma: 80% of many solutions 100% of none Lähde: Moore (1995, 1998) Pragmaatikot eivät osta puolivalmiita ratkaisuja Tyypillisin virhe: Sitoudutaan kehittämään kaikkia asiakassovelluksia Ei kyetä tyydyttämään minkään asiakkaan toivelistaa kokonaan Ratkaisu Keskittyminen yhteen sovellukseen ja asiakassegmenttiin Kehitetään 100% tuote tälle segmentille, Niche-marketing High-Tech Markkinointi / A.Rajala 40 Keilarata (The Bowling Alley) Tuotteelle yksi selkeä kohdesegmentti, jonka kautta markkinoiden valloitus voi alkaa Tämän jälkeen edetään segmentti segmentiltä Tuotteista tehdään uusia sovelluksia Pienten askelten kautta voidaan valloittaa suuria markkinaosuuksia Miten valita oikea kohdesegmentti - Vertikaaliset markkinat Segmentin koko (40% markkinaosuus) -- kyky toimittaa TÄYDELLINEN TUOTE Keskitytään loppukäyttäjiin -- taloudelliset tekijät ennen teknisiä Valitaan segmentti, jolle kukaan kilpailija ei ole vielä tuonut uutta teknologia (first-mover advantadge) Esimerkkejä: Document management, customer support software High-Tech Markkinointi / A.Rajala 41 Keilarata ja markkinoiden kehittyminen Seg 3 App 1 Tuotesovellukset Seg 2 App 1 Seg 2 App 2 Seg 1 App 1 Seg 1 App 2 Seg 1 App 3 Asiakasreferenssit High-Tech Markkinointi / A.Rajala 42 Arto Rajala - HKKK 7

8 Tornado - nopean kasvun vaihe Miten tunnistaa nopean kasvun alkaminen Pragmaatikot alkavat ostaa tuotetta - kaikki haluavat sen yhtaikaa! Yhteistyökumppanien etsiminen -- lisäominaisuuksia tuotteeseen Tuotteen institutionalisointi -- tehdään high-techistä kulutustavaraa Massamarkkinointi hallitsee Ei sitouduta yksittäiseen asiakkaaseen tai projektiin Valmistusprosessien ja toimitusten nopeuttaminen ja hiominen Jakelun laajentaminen mahdollisimman nopeasti Keskitytään TUOTEESEEN ja unohdetaan asiakkaat -- he haluavat saada tuotteen - ja nopeasti Alkuvaihe - ei juuri hintajoustoa, mutta loppuvaiheessa erittäin suuri Esimerkkejä: Selaimet, web sites, routers, mustesuihkukirj. High-Tech Markkinointi / A.Rajala 43 Kenestä tulee markkinoiden GORILLA Nopean kasvun jälkeiset myyntituotot Apinat Simpanssi 2 Simpanssi 1 Gorilla Nopean kasvun jälkeiset voitot Apinat Simpanssi 2 Simpanssi 1 Gorilla High-Tech Markkinointi / A.Rajala 44 Entä nopean kasvun jälkeen? Nopea tuottojen ja voittojen laskeminen Rotat jättävät uppoavia laivoja (johtajat lähtevät) Osakekurssien dramaattinen lasku Nyt pitää jälleen kiinnittää huomio asiakkaaseen! Keskitytään kantattaville segmenteille Edellyttää kustannusjohtajuutta ja samalla kykyä räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan Tuotteeseen lisätään jokin asiakkaalle erityistä lisäarvoa tuova piirre Tuoteorientoituneesta liiketoiminnasta tulee palveluorientoitunut Pääkatu (Main Street) Asennuskanta on jälkimarkkinoiden kysynnän vetäjä Halutaan parempaa lisäarvoa - ja laatua Kaksi tapaa: joko yleistuote (commodity) tai erilaistettu tuote (differoitu) Markkinajohtajalla on etulyöntiasema Asiakas luottaa kokeiluun ei enää referensseihin Massaräätälöinti hallitsee Standardoitu ydin - hintaherkkyyden huomioiminen High-touch high-volume -jakelu loppukäyttäjille Huomiota loppukäyttäjän kokemuksiin ei tuotteeseen! Esimerkkejä: Modeemit, kännykät, MS Office High-Tech Markkinointi / A.Rajala 45 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 46 Kaupallistamisen logiikka Uusien tuotteiden syöttäminen teknologiafriikeille Friikit auttavat ja kouluttavat visionäärejä Visiönäärit ovat arvokkaita referenssejä myytäessä pragmaatikoille Markkinajohtajuus edellyttää standardien luomista ja pragmaatikoiden löytämistä asiakkaiksi Riittävä volyymi ja kokemus luo uskottavuutta, jolloin konservatiivit ovat valmiit ostamaan uutta teknologiaa Skeptikot kannattaa jättää rauhaan High-Tech Markkinointi / A.Rajala 47 High-tech markkinoinnin eri tyypit Sopimusperusteinen Kohderyhmämarkkinointi Massamarkkinointi Massaräätälöinti High-Tech Markkinointi / A.Rajala 48 Arto Rajala - HKKK 8

9 Tuotejohtamisen eri tyypit Tuotemix Asiakastyytyväisyys Aikaiset markkinat Ongelman ratkaisu Keilarata Kilpailu Hinta/suorituskyky Aika Tornado Loppukäyttäjät Pääkatu High-Tech Markkinointi / A.Rajala 49 Sovellukset Valokuvaus Väritulostus Langaton puhelin Tekstinkäsittely Internettyöskentely World Wide Web Ydintuotteet Kamerat Mustesuihkukirjoittimet Kännykät Tekstinkäsittelyohj. Routers, switches Selaimet/palvelimet Ydintuote Jälkimarkkinatuotteet Filmit, linssit Väripatruunat, paperit Akut, modeemit Päivitykset, lisäykset Työkalut Plug-ins High-Tech Markkinointi / A.Rajala 50 Tuote/palvelu -mix Kolme palvelumallia Palvelut Palvelut Ammatilliset palvelut Kaupantekoon liittyvät palvelut Tuotteet Tuotteet + Palvelut = Lopullinen tuote Tuotteet Jakeluun liittyvät palvelut High-Tech Markkinointi / A.Rajala 51 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 52 Ammatilliset palvelut Konsultatiivinen myynti Liiketoimintaprosessien uudelleen organisointi Järjestelmäintegrointi Projektijohtaminen Asiakaskoulutus Järjestelmien muuttaminen Palvelujen rooli Jakeluun liittyvät palvelut Kilpailukykyinen myynti Järjestelmien konfigurointi Asennuspalvelut Kouluttajien kouluttaminen Asiakaspalvelu Tekninen tuki Takuu Kaupankäyntiin liittyvät palvelut Tilaustenkäsittely Huolto/ylläpito Ulkoistaminen Johdon kouluttaminen Tietojen välittäminen Tietokantojen käyttöoikeudet High-Tech Markkinointi / A.Rajala 53 Johtopäätökset Tehdään kaupallistamisesta primääritavoite Ylimmän johdon sitoutuminen - strateginen asia High-tech ei ole vain teknologiaa (high-design, high-quality service) Yksittäisten tuotteiden kehittämisestä tuoterunkojen kehittämiseen Asetetaan päämäärä ja tavoitteet Avainteknologian spesifioiminen - mitä kehitetään itse ja mitä ostetaan Tavoiteltavat tuoteominaisuudet ja -piirteet - arvo asiakkaalle Palkitseminen tavoitteisiin pääsemisestä - selittää hyvin menestymistä Koordinaatiota priorisoidaan - ei niinkään yksittäisiä taitoja Markkinoinnin tietojärjestelmän luominen - kaikki saavat tarvittaessa tietoa asiakkaista, kilpailijoista ja markkinoista High-Tech Markkinointi / A.Rajala 54 Arto Rajala - HKKK 9

10 Markkinoinnin kyvykkyyksien luominen ja ylläpito Markkinointi, T&K, tuotanto, asiakaspalvelu, huoltoyksiköt toiminnalliseen yhteistyöhön - projekteille/prosesseille vastuuhenkilöt Markkinoinnin tietojärjestelmien luominen - Asiakassuhteen hallinta Työntekijöiden koulutus - Työnkierto Globalisoituminen otetaan huomioon jo tuotekehitysvaiheessa Edetään nopeasti kaikille päämarkkina-alueille - ei vaiheittain Gaselliyritykset - Born global Kaupallistamisen onnistuminen edellyttää myös markkinointitoimintojen selkeämpää organisointia high-tech yrityksissä Markkinointi ei ole vain mainontaa, myyntiä tai tuotehallintaa Markkinointikyvykkyyksien luominen ja ylläpito Markkinointitoimintojen kohdistaminen Luoda kullekin valitulle segmentille oma strategia Mitä haasteita korkean teknologian ympäristö asettaa? Innovaation diffuusio -mallin hyödyntäminen Hyökkäävä vai puolustava strategia? Strategiasuunnittelu = oppiminen Mitä aikaisemmin tehty - mitkä ovat olleet tulokset? Markkinainformaation hankinta ( lead-users -asiakkaat tärkeitä) Skenaarioiden luominen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 55 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 56 Käytännössä high-tech yritykset kompastuvat yrittäessään saavuttaa pragmaatikot (aikaiset omaksujat) Syynä erot friikkien/visionäärien ja pragmaatikkojen ostokäyttäytymisen välillä - erilaiset arvoketjut Pyritään myymään samoilla argumenteilla ja teknologisilla ratkaisulla kuin tultiin aikoinaan markkinoille - ei enää toimi Riski on suuri pudota kuoleman laaksoon Tuote pitää nähdä laajemmin Panostaminen markkinointiin ja markkinoiden analysointiin Mistä löytää resurssit markkinainvestointeihin Kaikki munat yhteen koriin -ratkaisu vrt. Nokian ratkaisut luvun alussa High-Tech Markkinointi / A.Rajala 57 Yrityssuhteiden merkitys Ympäristön nopea muuttuminen Resurssiaukot Teknologian kompleksisuus - hallittava useita teknologioita Rahoitukseen liittyvät rajoitteet Pääsy markkinoille Sitoutuminen, luottamus, vastavuoroisuus Suhteet investointeina Tärkeitä teknologian kehittäminen (keksinnöt, innovaatiot) Teknologian siirto (innovaatioiden kaupallistaminen) Tiedon, tietämyksen (tacit knowlegde) hankkiminen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 58 Lähteitä Anderson, J. and Narus, J. (1999), Business Market Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Hutt, M. and Speh, T. (1998), Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets Kotler, P. et al. (1996), Principles of Marketing: The European Edition. London: Prentice Hall Moore, G. (1995), Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers. New York: HarperCollins Publishers. Moore, G. (1998), Inside the Tornado: Marketing Strategies from Silicon Valley s Cutting Edge. McGrath, Michel E. (1995), Product Strategy for High-Technology Companies How to Achieve Growth, Competitive Advantage, and Increased Profits, Homewood, IL: Irwin Tidd, Joe, John Bessant and Keith Pavitt (1997), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester, UK: John Wiley & Sons Autere, J. et al. (1999), Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen. Toimialan kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset. TEKES, Teknologiakatsaus 74/99 Sääksjärvi, M. (1998), Tuoterunko. Uusi ajattelu ohjelmistotuotteiden strategisessa kehittämisessä. TEKES, Teknologiakatsaus 62/98. High Technology in Finland 1999 (also 1997, 1995, 1993, 1991), Finnish Academies of Technology High-Tech Markkinointi / A.Rajala 59 Arto Rajala - HKKK 10

HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita

HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita Arto Rajala SISÄLTÖ Johdanto - taustaa Toimintaympäristön haasteet Strateginen markkinointi Tuotestrategia ja kaupallistaminen Markkinoinnin

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Päivän ohjelma OHJELMISTOJEN TUOTTEISTAMINEN. Johdatusta ohjelmistoliiketoimintaan. Ohjelmistoalan sektorit

Päivän ohjelma OHJELMISTOJEN TUOTTEISTAMINEN. Johdatusta ohjelmistoliiketoimintaan. Ohjelmistoalan sektorit OHJELMISTOJEN TUOTTEISTAMINEN Innovaatiosta liiketoiminnaksi Eero Hyvönen 1/25/ 1 Päivän ohjelma Prof. Eero Hyvönen, HY. Ohjelmistoliiketoiminnan erityispiirteet. Alan kehitystä ja tulevaisuuden trendejä.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Sisältö ESRI Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet Markkinointi, myynti ja jakelun

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento G2 Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Tuotteen elinkaari Yksinkertaisesti:

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos STRATEGIAPROSESSI Pysyvää on vain kiihtyvä muutos Perinteisen strategisen suunnittelun merkitys dynaamisissa liiketoiminnoissa jää yhä vähäisemmäksi. Menestymisen edellytyksiä ovat yhä kasvavassa määrin

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009

Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009 Jyväskylä Innovation RAMSE esittäytyminen 16.11. 2009 RAMSE Consulting Oy 16.11.2009 Juha Ekberg Mikko Paalasmaa 1 2009 RAMSE - Töölönkatu 4 00100 Helsinki RAMSE pähkinänkuoressa Riippumaton liikkeenjohdon

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Asiakastarjoaman laajentaminen Teamware Group Oy:ssä Esko Uotila esko.uotila@teamware.fi www.teamware.com Teamware Group lyhyesti Teamwarella on

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003

Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003 Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003 Eero Hyvönen Torstaisin tässä salissa A217, klo 16-20 Tarkemmat tiedot ja ohjeet WWW:ssä Vetäjät Eero Hyvönen (luennot, harjoitukset) Jukka Manner (harjoitukset,

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi TEOLLISEN MUOTOILUN PÄÄMÄÄRIÄ Tuotteiden käyttöarvon kohottaminen - käytettävyys - turvallisuus - huollettavuus - ergonomia - viihtyvyys - käyttömukavuus - ymmärrettävyys Esteettisen laadun kohottaminen

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Sebastian Johansson 15.10.2012 Sisältö 1. Tekesin rahoittama bioenergian t&k&i-toiminta 2. Kehitystarpeita tulevaisuudessa 3. Tekesin rahoituskriteerejä

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!?

AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!? AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!? Tore Strandvik Markkinoinnin professori, Hanken Ajatteluasetelma tässä esityksessä Tutkija Palveluntuottaja Asiakas Palvelutoimintaa voi tarkastellaan monesta

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot