HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita"

Transkriptio

1 HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita Arto Rajala SISÄLTÖ Johdanto - taustaa Toimintaympäristön haasteet Markkinoinnin keskeisiä käsitteitä Tuotekehityksen lähtökohdat High-tech tuotteen kaupallistaminen Johtopäätökset High-Tech Markkinointi / A.Rajala 2 Johdanto - Ohjelmistoteollisuus Maailmanlaajuisesti 700 mrd mk business (10-15% kasvu) Suomalaisten yritysten lv. 6 mrd mk; vienti 900 mmk (1999) USA:n alan yritykset vastaavat 78% maailman ohjelmistomyynnistä - Suomen osuus vain 0,2% v arviolta suomalaista työskentelee alalla (nyt ; vrt USA:ssa nyt n. 2 milj. - v yli 3 milj.) Kasvuhakuisuus, keskittyminen kasvuliiketoimintaan (F-Secure) Korkea teknologia Suomessa Korkean teknologian viennin arvo yli 60 mrd mk (arvio 2000) n. 20 % kokonaisviennistä [vrt. 4% vuonna 1988] Yli high-tech yritystä ja noin työntekijää T&K investoinnit 3,1 % BKT:sta (1999) Suuret kerrannaisvaikutukset (externalities) Elektroniikka, tietoliikenne ja ohjelmistoyritykset tärkeimmät Toimialaverkostojen/yritysverkostojen merkitys kasvun kannalta High-Tech Markkinointi / A.Rajala 3 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 4 Korkean teknologian tunnusmerkit Teknologiavetoisuus Tietointensiivisyys Pelkkä teknologia ei enää myy! Riippuvuus T&K:sta ja korkeasti koulutetusta työvoimasta Tuotekehityspanostus yli 4 % liikevaihdosta (OECD) Monilla high-tech aloilla % Voimakas kehitysyhteistyö ja siihen liittyvät verkostot Yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset Uuden talouden haasteet Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys Globaalit markkinat (asiakkaat, toimittajat, partnerit) Verkostot ja yrityksen arvotoiminnot Rahoitusmarkkinoiden muutokset (pääomasijoittajat) Korkean teknologian kerrannaisvaikutukset (Nokia) Pitkä tuotekehitysvaihe - lyhyt markkinoillaolovaihe Innovaatiot usein teknologiavetoisia (Suomessa) vrt. Japanilaisten markkinalähtöisyys High-Tech Markkinointi / A.Rajala 5 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 6 Arto Rajala - HKKK 1

2 Markkinoinnin haasteet Mikä on hyvä high-tech -tuote? Luotettava teknologia (uuden teknologian lisäarvo?) Asiakas haluaa ostaa (standardiratkaisu vs. asiakassovelluksen tasapainoisuus) Markkinointiosaamisen merkitys Panostetaan vasta, kun ongelmia tulee eteen Markkinointi nähdään kapea-alaisena toimintona Tuotekehitys- ja markkinointitoimintojen integrointi Miten rakentaa kokonaispaketti (total offering) Insinöörin unelma - markkinoijan painajainen Asiakkaiden tarpeiden luominen ja täyttäminen Uuden teknologian leviämisen kriittisten vaiheiden tunnistamien Markkinoilletulon ajoitus (first-mover vs. follower) Kasvun löytäminen (segmenting-targeting-positioning) Innovaation leviäminen (diffuusio) Innovaattorit, aikaiset omaksujat, aikainen ja myöhäinen enemmistö, vitkastelijat Tuotteen elinkaarimallit High-Tech Markkinointi / A.Rajala 7 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 8 Myykö hyvä tuote itse itsensä? Kerran high-tech - ei aina high-tech! Mikä on tarkastelu taso (tuote, teknologia, toimiala/markkinat) Myyjän ja käyttäjän näkökulman erot Markkinoinnin perusasioiden huolellinen analysointi tärkeää Mitkä ovat korkean teknologian yritysten pullonkaulat Teknologioiden konvergoituminen (Mistä resurssit?) Markkinointi (myynti- ja jakelutieratkaisut globaalisesti) Rahoitus (Miten rahoittaa globalisoituminen?) Toimintaympäristön haasteet Nopeat muutokset Toimialan yleinen kasvunopeus - resurssipula Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen (jo alkuvaiheessa) Laajan rahoituspohjan tarve valmiiden palveluiden osto Uusien liiketoimintakonseptien kehittämisen tarve (irtiotot) Markkinaepävarmuus Teknologiaepävarmuus High-Tech Markkinointi / A.Rajala 9 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 10 Mitä tarpeita uudella teknologialla voidaan täyttää? Miten tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa? Tekeekö uusi teknologia käytössä olevasta vanhan? Toimiiko uusi tuote niin kuin on luvattu? Teknologian muutokset Toimialan ydinteknologia kehittymismalli: Käytössä olevan teknologian vaiheittainen parantaminen Kuinka suuri on markkinapotentiaali? Markkinaepävarmuus High-tech markkinointi Teknologinen epävarmuus Kyetäänkö pysymään toimitusaikatauluissa? Esim. Uudet mikroprosessorisukupolvet (Intel 286, 386, 486) tai kännykkäsukupolvet (Nokia 3110, 5110, 6110) Radikaalit innovaatiot muuttavat täydellisesti kilpailutilanteen Esim. NMT vs. GSM vs. UMTS, Analoginen TV - Digitaalinen TV Miten nopeasti innovaatio leviää? Omaksuuko markkinat standardin? Onko uudella tuotteella tai palvelulla sivuvaikutuksia? Kykenevätkö toimittajat pysymään aikataulussa? Radikaalia innovaatiota seuraa ajanjakso, jolloin eri teknologiat kilpailevat paremmuudesta ja asiakkaiden omaksumisesta - Markkinat (ei niinkään teknologia) ratkaisee mistä tulee uusi ns. DOMINANT DESIGN (vrt. Betamax - VHS) Lähde: Moriary and Kosnik (1989) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 11 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 12 Arto Rajala - HKKK 2

3 Teknologian kehittymisen evoluutiomalli Era of Ferment Design Competition Substitution Technological Discontinuity 1 Dominant Design 1 Era of Incremental Change Elaboration of Dominant Design Time Technological Discontinuity 2 Lähde: Anderson & Thusman (1990) Ohjelmistosukupolvien tyypillisiä piirteitä Ohjelmistosukupolvi asennus- uudet käyttäjä- uudet ostaja- uudet hankin- hankinta- Ohjelmiston Ohjelmistojen Ohjelmistojen Ohjelmistojen Ohjelmistojen potentiaali kunnat kunnat tatavat hinnat Suomessa 1. Keskuskoneohjelmaosasto -kehitys 1-25 Atk-spesialisti Keskitetty atk- In-house Miljoonia mk 2. Minitietokoneet toimihenkilö osasto toimitus mk Koulutettu Yksikön atk- Projekti- Satojatuhansia 3. PC- ja Kaikki Operatiivinen Ohjelmistotuote Tuhansia mk client-server työntekijät johto ja -ohjelmistot yksittäiset asiantuntijat / työntekijät 4. Avoimen Kuluttaja Kuluttaja Verkkopalvelutuote jatkuva Ilmainen, tietoverkon ohjelmistopalvelut tai ohjelmiston käyttömaksu käyttö myydään muun palvelun osana High-Tech Markkinointi / A.Rajala 13 High-Tech Markkinointi / A.Rajala Lähde: Autere et al. (1999) 14 Markkinoinnin keskeisiä käsitteitä Tuote/palvelu konsepti Tuote/markkinaportfolio Vaihdanta Kysynnän luominen, ylläpito ja muuttaminen Tekemällä sen paremmin ja tehokkaammin kuin kilpailijat Asiakkaan tyytyväisyyden maksimointi Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle Voiton tuottaminen omalle yritykselle High-Tech Markkinointi / A.Rajala 15 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 16 Markkinoinnin eri roolit ja tasot Markkina-analyysin viitekehys Markkinointi liiketoimintafilosofiana Markkina/asiakaslähtöisyys ohjaa yrityksen liiketoimintaa Strateginen markkinointi Johdolla ja myös jokaisella työntekijällä ja vastuu markkinoinnista - Markkinointi osa strategista suunnittelua Taktinen/operatiivinen markkinointi Markkinoinnin 4 P johtaminen (Product, Price, Place, Promotion) Teknologia Kilpailijat Asiakkaat Resurssit Kyvykkyydet MARKKINA- POTENTIAALI YRITYKSEN STRATEGIAT YRITYKSEN MARKKINA- ANALYYSI High-Tech Markkinointi / A.Rajala 17 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 18 Arto Rajala - HKKK 3

4 (1) Segmentointi (segmenting) Markkinoiden jakaminen homogeenisiin ryhmiin mitattavuus, kannattavuus, saavutettavuus, toimivuus asiakkaiden koko, ostokäyttäytyminen, maantieteellinen sijainti (2) Toimintojen kohdistaminen (targeting) Segmenttien houkuttelevuus (attractiveness) Yrityksen tarjonnan sopivuus segmentille (company fit) Segmentointistrategian valinta massamarkkinointi (ei segmentoida - kustannustehokkuus) erilaistaminen (differointi - joka segmentille erilaistettu tuote) keskittäminen (keskitytään jollekin segmentille - resurssipula) (3) Asemointi (positioning) Miten asiakkaat mieltävät/kokevat yrityksen ja sen tuotteet suhteessa kilpailijoihin ja niiden tuotteisiin Ydinosaaminen (core competence), kilpailuetu (competitive advantage) Tuoteominaisuudet (hinta-laatu -suhde) Palvelulla erilaistaminen Käyttötilanteet, käyttötarkoitus Kilpailijoita vasten - imagon merkitys Teollisilla markkinoilla tärkeä tuntea Ostotilanteet ja päätöksentekoon osallistuva ostoryhmä Asiakassuhteiden merkitys (relationship marketing) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 19 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 20 Tuotteen/palvelun asemointi Markkinointimix (4P) -strategioiden yhdistelmä Tuotestrategia Jakelustrategia Hinnoittelustrategia Viestintästrategia Asiakassuhteiden hallinta Toimittajasuhteiden hallinta Kumppanuussuhteiden hallinta Miten tuote tai palvelu asemoidaan asiakkaiden arvostamien ominaisuuksien mukaan? Miten sitten myydä high-tech tuote? Ei vain huipputeknologiaa vaan korkean tason muotoilu-, palvelu- ja järjestelmäosaamista Markkinointikyvykkyyteen ja -resursseihin panostaminen Tuoteosaaminen Myyntiosaaminen Yhteistyöosaaminen Asiakas- ja palveluosaaminen Jakelu- tai logistiikkaosaaminen Verkosto-osaaminen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 21 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 22 High-Tech markkinointi ei poikkea niin paljon tavallisesta markkinoinnista kuin usein luullaan, mutta Asiakkaat unohdetaan usein helpommin Kilpailijoiden tunteminen keskeistä Globaali näkökulma liiketoimintaan Usean teknologina hyödyntäminen - yritysverkostot Markkinointi ei aktiivisesti mukana T&K toiminnassa Markkinointi nähdään kapea-alaisena toimintona Markkinointiin panostetaan vasta, kun ongelmia tulee eteen Miten luoda lisäarvoa high-tech markkinoilla? Asiakkaat Vaihdanta Asiakkaat Vaihdanta Brandi Brandi Sisältö Sisältö Konteksti Konteksti Infrastruktuuri Infrastruktuuri Markkinapaikka Markkina-avaruus High-Tech Markkinointi / A.Rajala 23 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 24 Lähde: Rayprot and Sviokla (1994) Arto Rajala - HKKK 4

5 Teknologia Tuotteet Korkean teknologian arvoketju Järjestelmät Loppukäyttäjät Jakelukanavat M Y Y N T I Tekniset ostajat Tuotteiden tarjoajat Palvelun tarjoajat Asiakkaat Taloudelliset ostajat Radikaalien innovaatioiden tulee luoda uudenlaisia arvoketjuja. Ei-radikaalit innovaatiot parantavat olemassa olevia arvoketjuja. $$ Tuotekehityksen lähtökohdat Markkinavetoiset tuotteet Asiakastarpeiden tunnistaminen Teknologian työntöön perustuvat tuotteet Uuden teknologian antamat mahdollisuudet Platformituotteet Sama yhteinen tekninen ydintuote/systeemi tai -runko Prosessi-intensiiviset tuotteet Valmistustekniikka keskeisessä asemassa Räätälöidyt tuotteet Kertaluontoisia ja tapauskohtaisen suunnittelun perustuvia High-Tech Markkinointi / A.Rajala 25 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 26 Tuotetunko Platformistrategia on tärkeä perusta tuotestrategioille erityisesti huipputeknologian yrityksissä, joilla useita samaan teknologiaan perustuvia tuotteita (McGrath 1995). Määrittää kustannusrakenteen - kaikille yhteisen teknologian Mahdollisuudet varioida yksittäistä tuotetta - monistaminen Vie paljon enemmän aikaa kuin yksittäisten tuotteiden kehittäminen TUOTTEEN LUOKAT SUURITEHOINEN kallis (maksi) KESKITEHOINEN kohtuuhintainen (midi) PIENITEHOINEN halpa (mini) Tuoteplatformin laajennusstrategiat Tuotelinjastrategia on aikataulutettu ehdollinen suunnitelma tuotelinjan sisältämien yksittäisten tuotteiden kehitysjärjestykselle. Markkinarakokohtainen platformi ASIAKASSEGMENTIT Vertikaalinen laajennus Alkuperäinen monikäyttöinen platformi SEGMENTTI A SEGMENTTI B Horisontaalinen laajennus SEGMENTTI C Lähde: Sääksjärvi (1998) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 27 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 28 High-tech tuotteen kaupallistaminen Miksi niin moni high-tech tuote epäonnistuu 90-95% tuoteideoista ei koskaan pääse markkinoille asti 30-50% markkinoille tulevista epäonnistuu Onnistuneilla tuotteille on tiettyjä yhtäläisyyksiä Markkinalähtöisyys - asiakkaan tarpeiden syvällinen tunteminen Resursseja kohdennettu voimakkaasti myyntiin ja jakeluun Synergiat teknologian ja tuotannon kanssa Globaali näkökulma jo tuotetta kehitettäessä Innovaattoreiden ja aikaisten omaksujien tarpeiden erilaisuus Markkinoilletulon ajoitus Milloin tuoda uusi tuote markkinoille? Tuotteen valmiusaste (virheettömyys) Kilpailevien yritysten reaktiot ja tuotelanseeraukset Pioneerina oleminen ei aina ole paras vaihtoehto Voidaanko hyödyntää monopolitilannetta? Onko yrityksellä ylivoimaista osaamista / markkinainfoa Käsitykset tuotteen omaksumisesta markkinoilla - kasvu Innovaation diffuusio -mallin hyödyntäminen hihg-tech aloilla High-Tech Markkinointi / A.Rajala 29 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 30 Arto Rajala - HKKK 5

6 Innovaattorit Teknologian omaksumismalli Visionäärit: Kulkevat joukon edellä! Teknologiafriikit: Kokeile! Pragmaatikot: Ovat joukkosieluja! Aikaiset omaksujat Aikainen enemmistö Myöhäinen enemmistö Konservatiivit: Ovat pidättyväisiä! Vitkastelijat Skeptikot: Ei sitten millään! Teknologia-friikit (innovaattorit) Uuteen teknologiaan kiintyminen - etsivät innovaatioita Jokaisessa organisaatiossa on omat high-tech friikkinsä Markkinoinnin näkökulmasta... Heillä ei ole yleensä rahaa eikä päätösvaltaa Ovat ns. Portinvartioita omassa organisaatiossaan Levittävät tietoa innovaatioista toisille high-tech friikeille yli organisaatiorajojen Usein uutuudet annetaan heille ilmaiseksi - toimivat testihenkilöinä tai -organisaatioina - käytetään sitten referenssinä Pragmaatikot luovat korkean teknologian markkinadynamiikan. High-Tech Markkinointi / A.Rajala 31 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 32 Visionäärit (aikaiset omaksujat) Toimivat muutosten käynnistäjinä markkinoilla Pyrkivät hyödyntämään uutta teknologiaa toiminnoissaan Kilpailuedun etsiminen uuden teknologian avulla Näiden toimijoiden merkitys ensiarvoisen tärkeää Ovat valmiit maksamaan lisäarvosta, jota high-tech luo Auttavat sanoman levittämisessä Jokainen visionääri haluaa oman räätälöidyn ratkaisunsa T&K kustannukset korkeat Mistä löytää standardiratkaisut ja asiakkaat niille? Pragmaatikot (aikainen enemmistö) Teknologian on vain välttämätön osa infrastruktuuria Eivät osta teknologiaa sen itsensä vuoksi Uskovat ennemmin evoluutioon kuin revoluutioon Järjestelmien/toimintojen tehostaminen keskeistä Toimittajalta vaaditaan hyvät referenssit - luotettavuus Uuden teknologian omaksuminen vasta kun aika on kypsä Preferoivat markkinajohtajalta ostamista Markkinajohtajat houkuttelevat kolmansia osapuolia jälkimarkkinoille (palvelut yms.) High-Tech Markkinointi / A.Rajala 33 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 34 Konservatiivit (myöhäiset enemmistö) Suhtautuvat pessimistisesti uuteen teknologiaa ja tuotteisiin Omaksuvat vasta kun on pakko Hintaherkkiä, epäileviä ja erittäin vaativia asiakkaita Kuitenkin edustavat laajaa potentiaalia Jää usein high-tech yrityksiltä hyödyntämättä! Tuotteiden/teknologian yksinkertaistaminen tärkeää Homma pelaa - muuta ei tarvita Skeptikot (vitkastelijat) Vastustavat ja pyrkivät etsimään argumentteja uutta teknologiaa vastaan Eivät ole potentiaalisia asiakkaita Not to sell them but sell around them High-Tech Markkinointi / A.Rajala 35 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 36 Arto Rajala - HKKK 6

7 Korkean teknologian markkinoiden kehittyminen Aikaiset markkinat (Early Markets) Päämarkkinat Nämä yritykset kulkevat joukon edellä Aikaiset markkinat Tornado Kuilu Keilarata Täydellinen assimilaatio Taustalla kilpailuedun hyödyntäminen Osallistuvat uuden paradigman (teknologian) kehittämiseen ja rahoittamiseen maksoi mitä maksoi Luottavat omaan intuitioonsa Projektiluonteinen markkinointi Keskitytään läpimurtoteknologioihin PROJEKTIT - ei niinkään tuotteen toiminnan keskipisteenä High-Tech Markkinointi / A.Rajala 37 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 38 Kuilun tunnistaminen Kuilun ylittäminen Kuilu Aikaiset markkinat Päämarkkinat Lähde: Moore (1995, 1998) Visionäärit eivät näe enää syytä ostaa Liian myöhään olla ensimmäisenä markkinoilla Liian helppoa nopeille seuraajille juosta etumatka kiinni Pragmaatikot eivät näe syytä ostaa uutta teknologiaa Ei ole vielä täydessä tuotannossa Ei ole olemassa asiakasreferessikantaa High-Tech Markkinointi / A.Rajala 39 Toimittajan ongelma: 80% of many solutions 100% of none Lähde: Moore (1995, 1998) Pragmaatikot eivät osta puolivalmiita ratkaisuja Tyypillisin virhe: Sitoudutaan kehittämään kaikkia asiakassovelluksia Ei kyetä tyydyttämään minkään asiakkaan toivelistaa kokonaan Ratkaisu Keskittyminen yhteen sovellukseen ja asiakassegmenttiin Kehitetään 100% tuote tälle segmentille, Niche-marketing High-Tech Markkinointi / A.Rajala 40 Keilarata (The Bowling Alley) Tuotteelle yksi selkeä kohdesegmentti, jonka kautta markkinoiden valloitus voi alkaa Tämän jälkeen edetään segmentti segmentiltä Tuotteista tehdään uusia sovelluksia Pienten askelten kautta voidaan valloittaa suuria markkinaosuuksia Miten valita oikea kohdesegmentti - Vertikaaliset markkinat Segmentin koko (40% markkinaosuus) -- kyky toimittaa TÄYDELLINEN TUOTE Keskitytään loppukäyttäjiin -- taloudelliset tekijät ennen teknisiä Valitaan segmentti, jolle kukaan kilpailija ei ole vielä tuonut uutta teknologia (first-mover advantadge) Esimerkkejä: Document management, customer support software High-Tech Markkinointi / A.Rajala 41 Keilarata ja markkinoiden kehittyminen Seg 3 App 1 Tuotesovellukset Seg 2 App 1 Seg 2 App 2 Seg 1 App 1 Seg 1 App 2 Seg 1 App 3 Asiakasreferenssit High-Tech Markkinointi / A.Rajala 42 Arto Rajala - HKKK 7

8 Tornado - nopean kasvun vaihe Miten tunnistaa nopean kasvun alkaminen Pragmaatikot alkavat ostaa tuotetta - kaikki haluavat sen yhtaikaa! Yhteistyökumppanien etsiminen -- lisäominaisuuksia tuotteeseen Tuotteen institutionalisointi -- tehdään high-techistä kulutustavaraa Massamarkkinointi hallitsee Ei sitouduta yksittäiseen asiakkaaseen tai projektiin Valmistusprosessien ja toimitusten nopeuttaminen ja hiominen Jakelun laajentaminen mahdollisimman nopeasti Keskitytään TUOTEESEEN ja unohdetaan asiakkaat -- he haluavat saada tuotteen - ja nopeasti Alkuvaihe - ei juuri hintajoustoa, mutta loppuvaiheessa erittäin suuri Esimerkkejä: Selaimet, web sites, routers, mustesuihkukirj. High-Tech Markkinointi / A.Rajala 43 Kenestä tulee markkinoiden GORILLA Nopean kasvun jälkeiset myyntituotot Apinat Simpanssi 2 Simpanssi 1 Gorilla Nopean kasvun jälkeiset voitot Apinat Simpanssi 2 Simpanssi 1 Gorilla High-Tech Markkinointi / A.Rajala 44 Entä nopean kasvun jälkeen? Nopea tuottojen ja voittojen laskeminen Rotat jättävät uppoavia laivoja (johtajat lähtevät) Osakekurssien dramaattinen lasku Nyt pitää jälleen kiinnittää huomio asiakkaaseen! Keskitytään kantattaville segmenteille Edellyttää kustannusjohtajuutta ja samalla kykyä räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan Tuotteeseen lisätään jokin asiakkaalle erityistä lisäarvoa tuova piirre Tuoteorientoituneesta liiketoiminnasta tulee palveluorientoitunut Pääkatu (Main Street) Asennuskanta on jälkimarkkinoiden kysynnän vetäjä Halutaan parempaa lisäarvoa - ja laatua Kaksi tapaa: joko yleistuote (commodity) tai erilaistettu tuote (differoitu) Markkinajohtajalla on etulyöntiasema Asiakas luottaa kokeiluun ei enää referensseihin Massaräätälöinti hallitsee Standardoitu ydin - hintaherkkyyden huomioiminen High-touch high-volume -jakelu loppukäyttäjille Huomiota loppukäyttäjän kokemuksiin ei tuotteeseen! Esimerkkejä: Modeemit, kännykät, MS Office High-Tech Markkinointi / A.Rajala 45 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 46 Kaupallistamisen logiikka Uusien tuotteiden syöttäminen teknologiafriikeille Friikit auttavat ja kouluttavat visionäärejä Visiönäärit ovat arvokkaita referenssejä myytäessä pragmaatikoille Markkinajohtajuus edellyttää standardien luomista ja pragmaatikoiden löytämistä asiakkaiksi Riittävä volyymi ja kokemus luo uskottavuutta, jolloin konservatiivit ovat valmiit ostamaan uutta teknologiaa Skeptikot kannattaa jättää rauhaan High-Tech Markkinointi / A.Rajala 47 High-tech markkinoinnin eri tyypit Sopimusperusteinen Kohderyhmämarkkinointi Massamarkkinointi Massaräätälöinti High-Tech Markkinointi / A.Rajala 48 Arto Rajala - HKKK 8

9 Tuotejohtamisen eri tyypit Tuotemix Asiakastyytyväisyys Aikaiset markkinat Ongelman ratkaisu Keilarata Kilpailu Hinta/suorituskyky Aika Tornado Loppukäyttäjät Pääkatu High-Tech Markkinointi / A.Rajala 49 Sovellukset Valokuvaus Väritulostus Langaton puhelin Tekstinkäsittely Internettyöskentely World Wide Web Ydintuotteet Kamerat Mustesuihkukirjoittimet Kännykät Tekstinkäsittelyohj. Routers, switches Selaimet/palvelimet Ydintuote Jälkimarkkinatuotteet Filmit, linssit Väripatruunat, paperit Akut, modeemit Päivitykset, lisäykset Työkalut Plug-ins High-Tech Markkinointi / A.Rajala 50 Tuote/palvelu -mix Kolme palvelumallia Palvelut Palvelut Ammatilliset palvelut Kaupantekoon liittyvät palvelut Tuotteet Tuotteet + Palvelut = Lopullinen tuote Tuotteet Jakeluun liittyvät palvelut High-Tech Markkinointi / A.Rajala 51 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 52 Ammatilliset palvelut Konsultatiivinen myynti Liiketoimintaprosessien uudelleen organisointi Järjestelmäintegrointi Projektijohtaminen Asiakaskoulutus Järjestelmien muuttaminen Palvelujen rooli Jakeluun liittyvät palvelut Kilpailukykyinen myynti Järjestelmien konfigurointi Asennuspalvelut Kouluttajien kouluttaminen Asiakaspalvelu Tekninen tuki Takuu Kaupankäyntiin liittyvät palvelut Tilaustenkäsittely Huolto/ylläpito Ulkoistaminen Johdon kouluttaminen Tietojen välittäminen Tietokantojen käyttöoikeudet High-Tech Markkinointi / A.Rajala 53 Johtopäätökset Tehdään kaupallistamisesta primääritavoite Ylimmän johdon sitoutuminen - strateginen asia High-tech ei ole vain teknologiaa (high-design, high-quality service) Yksittäisten tuotteiden kehittämisestä tuoterunkojen kehittämiseen Asetetaan päämäärä ja tavoitteet Avainteknologian spesifioiminen - mitä kehitetään itse ja mitä ostetaan Tavoiteltavat tuoteominaisuudet ja -piirteet - arvo asiakkaalle Palkitseminen tavoitteisiin pääsemisestä - selittää hyvin menestymistä Koordinaatiota priorisoidaan - ei niinkään yksittäisiä taitoja Markkinoinnin tietojärjestelmän luominen - kaikki saavat tarvittaessa tietoa asiakkaista, kilpailijoista ja markkinoista High-Tech Markkinointi / A.Rajala 54 Arto Rajala - HKKK 9

10 Markkinoinnin kyvykkyyksien luominen ja ylläpito Markkinointi, T&K, tuotanto, asiakaspalvelu, huoltoyksiköt toiminnalliseen yhteistyöhön - projekteille/prosesseille vastuuhenkilöt Markkinoinnin tietojärjestelmien luominen - Asiakassuhteen hallinta Työntekijöiden koulutus - Työnkierto Globalisoituminen otetaan huomioon jo tuotekehitysvaiheessa Edetään nopeasti kaikille päämarkkina-alueille - ei vaiheittain Gaselliyritykset - Born global Kaupallistamisen onnistuminen edellyttää myös markkinointitoimintojen selkeämpää organisointia high-tech yrityksissä Markkinointi ei ole vain mainontaa, myyntiä tai tuotehallintaa Markkinointikyvykkyyksien luominen ja ylläpito Markkinointitoimintojen kohdistaminen Luoda kullekin valitulle segmentille oma strategia Mitä haasteita korkean teknologian ympäristö asettaa? Innovaation diffuusio -mallin hyödyntäminen Hyökkäävä vai puolustava strategia? Strategiasuunnittelu = oppiminen Mitä aikaisemmin tehty - mitkä ovat olleet tulokset? Markkinainformaation hankinta ( lead-users -asiakkaat tärkeitä) Skenaarioiden luominen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 55 High-Tech Markkinointi / A.Rajala 56 Käytännössä high-tech yritykset kompastuvat yrittäessään saavuttaa pragmaatikot (aikaiset omaksujat) Syynä erot friikkien/visionäärien ja pragmaatikkojen ostokäyttäytymisen välillä - erilaiset arvoketjut Pyritään myymään samoilla argumenteilla ja teknologisilla ratkaisulla kuin tultiin aikoinaan markkinoille - ei enää toimi Riski on suuri pudota kuoleman laaksoon Tuote pitää nähdä laajemmin Panostaminen markkinointiin ja markkinoiden analysointiin Mistä löytää resurssit markkinainvestointeihin Kaikki munat yhteen koriin -ratkaisu vrt. Nokian ratkaisut luvun alussa High-Tech Markkinointi / A.Rajala 57 Yrityssuhteiden merkitys Ympäristön nopea muuttuminen Resurssiaukot Teknologian kompleksisuus - hallittava useita teknologioita Rahoitukseen liittyvät rajoitteet Pääsy markkinoille Sitoutuminen, luottamus, vastavuoroisuus Suhteet investointeina Tärkeitä teknologian kehittäminen (keksinnöt, innovaatiot) Teknologian siirto (innovaatioiden kaupallistaminen) Tiedon, tietämyksen (tacit knowlegde) hankkiminen High-Tech Markkinointi / A.Rajala 58 Lähteitä Anderson, J. and Narus, J. (1999), Business Market Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Hutt, M. and Speh, T. (1998), Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets Kotler, P. et al. (1996), Principles of Marketing: The European Edition. London: Prentice Hall Moore, G. (1995), Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers. New York: HarperCollins Publishers. Moore, G. (1998), Inside the Tornado: Marketing Strategies from Silicon Valley s Cutting Edge. McGrath, Michel E. (1995), Product Strategy for High-Technology Companies How to Achieve Growth, Competitive Advantage, and Increased Profits, Homewood, IL: Irwin Tidd, Joe, John Bessant and Keith Pavitt (1997), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester, UK: John Wiley & Sons Autere, J. et al. (1999), Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen. Toimialan kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset. TEKES, Teknologiakatsaus 74/99 Sääksjärvi, M. (1998), Tuoterunko. Uusi ajattelu ohjelmistotuotteiden strategisessa kehittämisessä. TEKES, Teknologiakatsaus 62/98. High Technology in Finland 1999 (also 1997, 1995, 1993, 1991), Finnish Academies of Technology High-Tech Markkinointi / A.Rajala 59 Arto Rajala - HKKK 10

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003

Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003 Tervetuloa OHJELMISTOLIIKETOIMINTA- PROJEKTI 2003 Eero Hyvönen Torstaisin tässä salissa A217, klo 16-20 Tarkemmat tiedot ja ohjeet WWW:ssä Vetäjät Eero Hyvönen (luennot, harjoitukset) Jukka Manner (harjoitukset,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Innovaatiot ja niiden johtaminen julkisella sektorilla

Innovaatiot ja niiden johtaminen julkisella sektorilla Innovaatiot ja niiden johtaminen julkisella sektorilla Ville Valovirta Asiakaspäällikkö Innovaatiojärjestelmät ja julkiset palvelut Kuntamarkkinat 2009 2 Kunniakas historia Isyysloma Ilmainen kouluruoka

Lisätiedot

Kuinka USA:n markkinoille?

Kuinka USA:n markkinoille? Team Finland North America Kuinka USA:n markkinoille? Veijo Komulainen 25/10/2016 Footer text 1 Iso maa, paljon mahdollisuuksia. Mistä aloittaa? USA:n markkinoista Markkinoiden koko: 2x Kiina Itärannikko

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Markkinoinnin Perusteet Kohdeasiakkaiden valinta

Markkinoinnin Perusteet Kohdeasiakkaiden valinta Markkinoinnin Perusteet Kohdeasiakkaiden valinta Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot