Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2 0 0 0"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2000

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Sijoitustoiminta vuonna Rahastosijoitukset Suorat sijoitukset Start Fund of Kera Oy Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallitus ja sijoitusneuvosto Henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy vuonna Yhteystiedot

3 6 SIJOITUSTOIMINTA VUONNA 2000 RAHASTOSIJOITUKSET 7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n voimassa olevat sijoitussitoumukset lisääntyivät edelliseen tilivuoteen verrattuna lähes 30 prosentilla. Rahastosijoitukset säilyttivät asemansa sijoitustoiminnan painopistealueena tilivuoden aikana, mutta yhtiö teki sen lisäksi kolme sijoitusta suoraan kohdeyrityksiin. Rahastosijoitukset suuntautuivat erityisesti alueellisiin rahastoihin ja alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamiseen. eollisuussijoituksen uudet sijoitussitoumukset olivat tilivuonna yhteensä 267,4 miljoonaa markkaa. Uusia sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin annettiin 217,4 miljoonan markan edestä. Suoria sijoituksia ja sijoitussitoumuksia suoraan kohdeyrityksiin tehtiin 50 miljoonalla markalla. Tilivuonna 2000 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan painopistealueita olivat alkuvaiheen (siemen-, käynnistys- ja varhaisen kasvuvaiheen) yritysten pääomarahoituksen sekä alueellisen pääomasijoitustoiminnan kehittäminen. Tilivuoden aikana Teollisuussijoitus teki kahdeksan uutta sijoitussitoumusta uusiin rahastoihin, yhteensä 217,4 miljoonaa markkaa. Sitoumuksista kaksi, yhteensä 118,9 miljoonaa markkaa, annettiin private equity -rahastoille. Näistä toinen oli välirahoitukseen erikoistunut mezzanine-rahasto ja toinen eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava private equity -rahasto. Teknologiapainotteisiin venture capital -rahastoihin tehtiin kaksi sijoitussitoumusta, yhteensä 59,5 miljoonaa markkaa. Alueellisesti toimiville rahastoille annettiin neljä sijoitussitoumusta, yhteensä 39 miljoonaa markkaa. T Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Mmk Sitoumukset rahastoihin Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Suorat sijoitukset Sijoitusten jakautuminen toimialoittain Kommunikaatio Tietotekniikka Elektroniikka Biotekniikka Lääketiede/terveys Energia Kulutustavarat Teollisuustuotteet ja -palvelut Kemikaalit ja materiaalit Teollisuusautomaatio Muu tuotanto Liikenne Rahoitus Muut palvelut Maa- ja metsätalous Rakennus Muu 0%2%4%6%8%10%12%14%16% Yritysten toimialojen luokittelu EVCAn mukaisesti. Kaikkiaan Teollisuussijoitus on antanut sijoitussitoumuksia 34 pääomasijoitusrahastoon. Näiden rahastojen sijoituspääomat ovat yhteensä kahdeksan miljardia markkaa. Rahastot ovat tehneet yhteensä 316 sijoitusta, joista vuoden 2000 lopussa oli rahastojen salkuissa hallinnoitavana yhteensä 289 sijoitusta. Rahastoja hallinnoi 20 hallinnointiyhtiötä, joiden palveluksessa oli vuoden 2000 lopussa 209 sijoitusalan ammattilaista. Sijoitussitoumuksia käytetään tarpeen mukaan Teollisuussijoituksen rahastoille antamista 852,3 miljoonan markan sijoitussitoumuksista rahastot ovat kutsuneet yhteensä 330,1 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitukselle on palautunut rahastoista pääomia yhteensä 47,5 miljoonaa markkaa. Rahastosijoitusten arvo Teollisuussijoituksen taseessa on 282,5 miljoonaa markkaa. Yhtiöllä on rahastoille annettuja voimassa olevia sijoitussitoumuksia yhteensä 804,8 miljoonaa markkaa. Rahastoihin kutsutuista varoista noin 87 prosenttia on käytetty sijoituksiin, noin kuusi prosenttia on rahastojen tileillä ja noin seitsemän prosenttia on käytetty rahastojen hallinnointiin. Teollisuussijoitus teki kolmentyyppisiä rahastosijoituksia Teollisuussijoitus jakaa rahastosijoituksensa kolmeen luokkaan. Private equity -rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka ovat myöhäisemmässä kasvuvaiheessa tai mahdollisessa yritysjärjestelyvaiheessa. Näihin rahastoihin

4 8 Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu 32 prosenttia eli yhteensä 318,1 miljoonaa markkaa. Private equity -rahastoja on kymmenen. Venture capital -rahastot sijoittavat alku- ja varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin. Valtaosa eli 39 prosenttia, 386 miljoonaa markkaa, Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu tähän luokkaan, jossa on 11 rahastoa. Alueelliset rahastot sijoittavat toiminta-alueensa yrityksiin niiden eri kasvuvaiheissa. Näihin rahastoihin Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu kymmenen prosenttia eli 100,7 miljoonaa markkaa. Alueellisia rahastoja on 13. Venture capital -rahastosijoitukset kohdistuivat IT-rahastoihin Teollisuussijoituksen tilivuoden aikana tehdyt molemmat venture capital -rahastoihin kohdistuneet sijoitukset suuntautuivat rahastoihin, joiden kohteena on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien telekommunikaatioja teknologia-alan yritysten edistäminen. Nexit Infocom 2000 Fund LP Nexit Infocom 2000 Fund LP on vuonna 2000 toimintansa aloittanut rahasto, jonka sijoituskohteet ovat kansainvälistä potentiaalia omaavia alku- ja kasvuvaiheen telekommunikaatio- ja teknologia-alan yrityksiä Pohjoismaissa ja USAssa. Rahastoa hallinnoi Suomessa toimiva Nexit Ventures Oy. Rahaston lopullinen koko on 99,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisille sijoittajille tarkoitetun rahaston koko on 81,7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on viisi miljoonaa euroa. Rahastoon on sijoittanut suomalaisten sijoittajien lisäksi sijoittajia Euroopasta ja USAsta. joituksen sijoitussitoumus on viisi miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa alkuvaiheen pohjoismaisiin telekommunikaatio- ja teknologia-alan yrityksiin, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Suomalaista rahastoa, jossa sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, hallinnoi Slottsbacken Fund II Management Oy. Mmk Sijoitusten ja sijoitussitoumusten jakautuminen Yhteensä 996 Mmk Private equity -rahastot 32 % Venture capital -rahastot 39 % Alueelliset rahastot 10 % Suorat sijoitukset 9 % Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy 10 % Sijoituskohteena olevien yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä vuosittain kpl Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa kaksi uutta private equity -sijoitusta Teollisuussijoitus teki vuonna 2000 kaksi private equity -rahastosijoitusta: Finnmezzanine Rahasto III A Ky ja Industri Kapital 2000 Fund LP VII. Private equity -rahastot sijoittavat toimintansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin, joiden omistus vaatii uudelleenjärjestelyä. Private equity -sijoitukset tehdään pääsääntöisesti erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä esimerkiksi mbo/mbi-järjestelyjen tai yritys- ja toimialajärjestelyjen rahoittamiseksi. Private equity -sijoittaja voi olla kohdeyrityksen enemmistö- tai vähemmistöomistaja yhdessä johdon kanssa. Mahdollista on myös, että yrityksen myyjä jää vähemmistöosakkaaksi private equity -järjestelyissä. Teollisuussijoitus tekee private equity -sijoituksia sijoitussalkun tasapainotustarkoituksessa. Private equity -sijoituksille asetetaan merkittäviä tuottovaatimuksia. Mezzanine-rahoitus sisältää ne rahoitusmuodot, jotka eivät ole osakepääomaa tai perinteistä vakuudellista vierasta pääomaa, vaan sijoittuvat etusija-asemaltaan näiden välimaastoon. Rahastojen kohdeyrityssijoitusten jakautuminen kehitysvaiheittain Mmk Industri Kapital 2000 Fund LP VII Industri Kapital 2000 Fund LP VII on kooltaan 2,1 miljardia euroa. Teollisuussijoitus on mukana rahaston alarahastossa, jonka koko on 173 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Sijoitukset suunnataan kohdeyritysten kansainvälistymiseen sekä yritys- ja toimialajärjestelyihin. Rahastoa hallinnoi Industri Kapital 2000 Ltd. Rahaston sijoitustoiminta on lähtenyt liikkeelle nopeasti. Suomessa rahasto on tähän mennessä sijoittanut Tikkurila CPS Color -yhtiöön. Teollisuussijoituksen sitoumus rahastoon on kooltaan kymmenen miljoonaa euroa. Muut sijoittajat koostuvat suomalaisista ja kansainvälisistä instituutioista. Finnmezzanine Rahasto III A Ky Finnmezzanine Rahasto III A Ky aloitti toimintansa vuonna Se on osa Finnmezzanine Rahasto III -perhettä, jonka yhteismäärä on 151,9 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus on antanut rahastolle kymmenen miljoonan euron suuruisen sijoitussitoumuksen. Rahastoa hallinnoi CapMan Capital Management Oy. Rahasto sijoittaa välirahoitus- eli mezzanine-instrumentein pääosin suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kasvuyrityksiin. Sijoittajat ovat suomalaisia instituutioita. Myös Euroopan investointipankki on sijoittanut rahastoperheeseen. Yrityksiä, kpl Ensisijoitusten mukainen jakautuminen Kohdeyritysten kehitysvaiheen jakauma 12/ Slottsbacken Fund II Ky Slottsbacken Fund II Ky -rahasto perustettiin tilivuoden lopussa joulukuussa Slottsbacken Fund II -rahastot ovat kooltaan yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Teollisuussi Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto Kohdeyritysten henkilöstömäärä Kohdeyritysten lukumäärä Alkuvaiheen yritykset Kypsemmän vaiheen yritykset Noteeratut yritykset Alkuvaiheen yritykset Kypsemmän vaiheen yritykset Noteeratut yritykset

5 10 Alueelliset rahastosijoitukset kohdistuivat alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen Teollisuussijoitus oli mukana perustamassa neljää uutta alueellista rahastoa, joista kaksi keskittyy sijoitustoiminnassaan erityisesti alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamiseen ja kaksi muuta alueellisen yritystoiminnan kasvun rahoitukseen. Uudet alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen erikoistuneet alueelliset rahastot tarjoavat alkaville yrityksille paikallisen tuen lisäksi yhteydet alueellisten teknologia- ja osaamiskeskusten palveluihin sekä nopean yksinkertaistetun rahoituspäätösprosessin. Alueellisten pääomasijoittajien verkottuminen kansallisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa antaa kohdeyritykselle mahdollisuuden hyödyntää pääomasijoittajan verkoston erikoisosaamista yrityksen seuraavilla rahoituskierroksilla. Uudet alueelliset rahastot lisäävät rahastojen maantieteellistä kattavuutta sijoittamalla alueillaan oleviin listaamattomiin kasvuvaiheen pk-yrityksiin. Teollisuussijoituksen antamat sijoitussitoumukset neljään alueelliseen rahastoon olivat vuoden 2000 aikana yhteensä 39 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitus on varautunut antamaan lisäsijoitussitoumuksia joihinkin vuoden 2000 aikana tai aikaisemmin perustetuista rahastoista. Lapin Rahasto I Ky Teollisuussijoitus toimi yhtenä perustajasijoittajana Teknoventure Management Oy:n hallinnoimassa ensimmäisessä Lapin läänin alueella toimivassa pääomasijoitusrahastossa. Rahasto sijoittaa Lapin alueen pk-yrityksiin, joilla on kasvu- ja kansainvälistysmahdollisuuksien lisäksi omaa erikoisosaamista. Rahasto tekee pääasiassa osakepääomasijoituksia. Rahaston koko on 18,2 miljoonaa markkaa, josta Teollisuussijoituksen osuus on kolmannes eli viisi miljoonaa markkaa. Jokilaaksojen Rahasto I Ky Loppuvuodesta 2000 perustetussa rahastossa Teollisuussijoituksen mukaantulo varmisti Siika- ja Pyhäjoki sekä Kalajokilaakson alueiden ensimmäiselle rahastolle riittävän kokoluokan. Rahaston alkupääomaksi saatiin koottua 12,8 miljoonaa markkaa, josta Teollisuussijoituksen osuus on kuusi miljoonaa markkaa. Rahaston pääomien kasvattaminen yli 30 miljoonaan markkaan toteutettiin helmikuussa Tällöin Teollisuussijoituksen sijoitus nousi 11 miljoonaan markkaan. Sijoittajina rahastossa ovat tasavertaisina sijoittajina alueen kunnat, Teollisuussijoitus ja Vattenfall Oyj. Rahasto tekee sijoittajakuntiensa alueella oman pääoman ehtoisia, määräaikaisia sijoituksia innovatiivisiin ja kasvukykyisiin pk-yrityksiin. Rahastoa hallinnoi Teknoventure Management Oy. Midinvest Fund I Ky Joulukuussa 2000 perustettiin Keski-Suomen alueelle uusi hallinnointiyhtiö hallinnoimaan sekä perustettavaa uutta pääomasijoitusrahastoa Midinvest Fund I Ky:tä että alueella jo toimivaa pääomasijoitusrahastoa Midinvest Oy:tä. Uuteen Midinvest Fund I Ky:öön koottiin ensimmäisessä vaiheessa sijoitussitoumuksia 22 miljoonaa markkaa. Rahaston tavoitteena on nostaa alkuvuodesta 2001 pääomat miljoonaan markkaan. Aiempien institutionaalisten sijoittajien lisäksi Teollisuussijoitus tuli rahaston merkittäväksi perustajasijoittajaksi kahdeksalla miljoonalla markalla. Uusi rahasto on erikoistunut tietotekniikkaa hyödyntäviin varhaisen vaiheen teknologiayrityksiin. Rahasto toimii kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Helpottaakseen sijoittamista alkuvaiheen yrityksiin rahastossa on käytössä yksinkertaistettu ja nopeutettu päätöksentekoprosessi siemenvaiheen sijoituksia varten. Rahaston koon kasvattaminen antaa rahastolle mahdollisuuden osallistua jatkossa alkuvaiheen yritysten lisäksi myös jo kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoittamiseen sekä alueella tapahtuviin yritysjärjestelyihin. Seedcap Ky Vuoden 2000 tavoitteidensa mukaisesti Teollisuussijoitus tuki siemenrahoitusta edistävien pääomasijoitusrahastojen syntyä osallistumalla alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen erikoistuvan Seedcap Ky -rahaston perustamiseen. Rahastoa hallinnoi Innofinance Oy, jolla on aikaisemman Spinnoseed-rahastonsa kautta kokemusta alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamisesta. Pääkaupunkiseutu ja sen monet teknologia- ja yrityskehityskeskukset tarjoavat uudelle rahastolle riittävän hankevirran uusien kasvuyritysten tuottamiseksi yhdessä innovatiivisten yrittäjien kanssa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 20 miljoonaa markkaa. Rahaston koko perustamisvaiheessa oli 60,1 miljoonaa markkaa. Tammikuun lopulla 2001 rahaston kokonaispääoma nousi yli 80 miljoonaan markkaan. Alueelliset rahastot Alueellisten rahastojen kotipaikat Vaasa Turku Seinäjoki Tampere Helsinki Oulu Rovaniemi Jyväskylä Lahti Kuopio Mikkeli Rahasto Teollisuussijoituksen Rahaston Osuus voimassa oleva alkuperäinen % sitoumus, Mmk koko, Mmk Tasku Ky 18,8 62,1 30,4 Lahden Alueen Pääomarahasto Ky 3,9 14,1 27,7 Karhu Pääomarahasto Ky 4,0 18,6 21,5 Savon Kasvurahasto I Ky 6,0 46,5 12,9 Etelä-Savon Pääomarahasto Ky 4,5 30,2 14,9 Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky 5,0 15,0 33,3 Metal Fund Ky 5,0 15,0 33,3 Kareliaventure Rahasto Ky 6,5 19,5 33,3 Aboa Venture II Ky 8,0 57,2 14,0 Seedcap Ky 20,0 60,1 33,3 Midinvest Fund I Ky 8,0 22,1 36,2 Jokilaaksojen Rahasto I Ky 6,0 12,8 46,9 Lapin Rahasto I Ky 5,0 18,2 27,5 Yhteensä 100,7 391,4 25,7 Pori Joensuu 11

6 12 SUORAT SIJOITUKSET Suorat sijoitukset ovat tärkeä osa Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikkaa. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Sijoitukset tehdään noteeraamattomiin yrityksiin ja niihin kohdistuu tuotto-odotus. Suora sijoitus liittyy pääsääntöisesti suurehkoihin yritys-, toimiala- ja rahoitusjärjestelyihin tai valikoidusti kasvuyrityksiin. S uoran sijoitustoiminnan tavoitteena on yritysten tuotantorakenteen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä mittavien tutkimus- ja kehityspanosten hyödyntäminen. Teollisuussijoitus pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että osaaminen ja tuotanto säilyvät Suomessa. Toiminnassa otetaan huomioon myös teknologian tason lisääminen ja työllisyysnäkökohdat. Teollisuussijoitus toimii usein riskinjakajana Teollisuussijoitus toimii yhteissijoittajana muiden pääoma- ja yrityssijoittajien kanssa. Kyseessä on tällöin yleensä hanke, jossa pääoman tarve on suuri ja hankkeen toteutus vaatii riskin jakoa useiden sijoittajien kesken. Teollisuussijoituksen mukanaolo voi olla ratkaisevaa koko hankkeen etenemiselle ja toteutukselle niin riskinjakajana kuin muiden sijoittajien tehdessä sijoituspäätöstään. Silloin, kun sijoitukset kohdistuvat uusteollistamiseen, Teollisuussijoitus voi olla mukana toteuttamassa kooltaan ja vaikutukseltaan hyvinkin merkittäviä hankkeita Suomessa. Suoriin sijoituksiin kohdistuu tuotto-odotus Teollisuussijoitus voi käyttää sijoitusinstrumenttina sekä suoraa osakesijoitusta että erilaisia välirahoitusinstrumentteja. Sijoituksille ei vaadita vakuutta, mutta niihin kohdistuu markkinaehtoinen tuotto-odotus. Sijoituksista on tarkoitus irtautua yhdessä muiden omistajien kanssa sovitun aikataulun puitteissa. Suoria sijoituksia tehdessään Teollisuussijoitus pyrkii arvioimaan hankkeiden liiketaloudellisia mahdollisuuksia samoin kuin hankkeen merkittävyyttä suomalaiselle teollisuudelle, teknologiselle osaamiselle ja työpaikkojen luomiselle. Teollisuussijoituksen valitsema edustaja on mukana suoran sijoituskohteen hallitustyöskentelyssä. Suorat sijoitukset kohdistuvat pääasiassa yritys- ja toimialajärjestelyihin sekä uusiin hankkeisiin ja uusteollistamiseen. Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa oli vuoden 2000 aikana seitsemän suoraa yrityssijoitusta. Vuoden 2000 aikana irtaannuttiin kahdesta sijoituksesta, jotka olivat Elcoteq Network Oyj ja High Speed Tech Oy Ltd. Vuoden 2000 aikana tehtiin kolme uutta suoraa sijoitusta, jotka olivat Jutron Oy, Rauma Forest Chemical Oy ja Oy Turun TV-tehdas Ab. Vuoden 2000 lopussa Teollisuussijoituksen suorat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 91,8 miljoonaa markkaa. Jutron Oy Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja markkinoi elektronisia laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä telekommunikaatio- ja automaatioteollisuudelle sekä teleoperaattoreille. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Oulussa ja Pudasjärvellä. Lisäksi Jutron-konserniin kuuluvat osakkuusyritykset Oulussa, Kuusamossa ja USAssa. Konsernin palveluksessa oli tilivuoden lopussa 140 henkilöä. Jutron-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 64,2 miljoonaa markkaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 35 prosenttia. Pääomasijoi- tuksen myötä yhtiön liiketoiminta on laajentunut ja kansainvälistynyt langattomien verkkojen rakentamiseen ja ylläpidon vaatimaan elektroniikkaan ja palveluihin. Jutron Oy suunnittelee ja valmistaa muun muassa City Pole -antennipylväitä. Teollisuussijoituksen pääomasijoitus on mahdollistanut yhtiön liiketoiminnan laajentamisen. 13

7 14 Rauma Forest Chemical Oy Suomalaiset pääomasijoittajat ja Teollisuussijoitus ovat mukana rahoittamassa suomalaisomisteisen raakamäntyöljyn jalostuslaitoksen rakentamista. Raakamäntyöljy on metsäteollisuuden tuottama, selluloosan valmistuksessa syntyvä sivutuote. Suunnitellun tuotantolaitoksen investoinnit kohoavat noin 400 miljoonaan markkaan. Investoinnin toteuttaminen vie kaksi vuotta. Valmistuessaan se tuo noin 40 uutta työpaikkaa. Rakennettavan laitoksen käyttämät raaka-aineet ja tuotteet perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin. Oy Turun TV-tehdas Ab Teollisuussijoitus on yhtenä rahoittajana Turun TV-tehtaassa, jonka emoyhtiö on norjalainen Otrum ASA. Otrum on listattu Oslon pörssissä. Otrum-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 266 miljoonaa markkaa, josta TV-tehtaan osuus oli 75 prosenttia. TV-tehdas suunnittelee, valmistaa ja markkinoi Guestlink-hotelli-tv-järjestelmiä sekä Finlux-, Salora- ja Luxor -merkkisiä kuluttajatelevisioita. TV-tehtaan palveluksessa Turussa ja kaikissa Pohjoismaissa olevissa myyntikonttoreissa on yhteensä 550 henkilöä. Teollisuussijoituksen suoralla sijoituksella oli merkittävä vaikutus siihen, että myös norjalainen Otrum sijoitti Turun TV- tehtaaseen. Mmk Suorien sijoitusten yhteismäärä vuosina Laina Osake START FUND OF KERA OY Teollisuussijoitus-konserniin kuuluva Start Fund of Kera Oy keskittyi vuonna 2000 irtaantumaan kohdeyrityksistään. Irtaantumiset onnistuivat suunnitelmien mukaisesti. Loput irtaantumiset on tarkoitus tehdä vuoden 2003 loppuun mennessä. Vuosi 2000 oli Teollisuussijoituksen tytäryhtiön Start Fund of Kera Oy:n kymmenes toimintavuosi. Osana Teollisuussijoitus-konsernia yhtiö on ollut marraskuusta 1998 lähtien. Teollisuussijoitus omistaa 66,6 prosenttia Start Fund of Kerasta, jonka salkussa oli tilivuoden päättyessä 24 kohdeyritystä. Vuoden alussa niitä oli 34. Start Fund of Keran tavoitteena on luoda osakkuusyrityksilleen mahdollisimman hyvät menestymisen edellytykset sekä pyrkiä irtaantumaan niistä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla vuoden 2003 loppuun mennessä. Vuosi 2000 oli menestyksellisten irtaantumisten vuosi. Start Fund of Kera irtaantui lopullisesti kahdeksasta kohdeyrityksestä. Vuoden 2000 alkupuolella vallinnutta teknologiayrityksille suotuisaa ilmapiiriä hyödynnettiin menestyksellisesti irtaantumisissa. Tämä näkyy yhtiön tilivuoden tuloksessa. Merkittävin irtaantuminen oli Iobox Oy:n myyminen espanjalaiselle Terra Mobilelle. Kauppaa voidaan pitää jopa koko pääomasijoitusalan merkittävimpänä tapahtumana teknologiayritysten osalta vuonna Tilivuoden aikana yhtiö teki kaksi jatkosijoitusta salkussa jo oleviin kohdeyrityksiin. Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat liiketoiminta-alueittain Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat henkilöstömäärän mukaan Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat liikevaihdon mukaan Informaatioteknologia 31 % Analysointi ja mittaus 32,7 % Kone ja laitevalmistus 18,3 % Valmistus 11,5 % Muu 6,4 % alle 10 30,3 % ,9 % ,4 % yli 50 22,4 % alle 5 Mmk 35,5 % 5-10 Mmk 5,2 % Mmk 25,5 % yli 20 Mmk 33,8 % 15

8 Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Rahastosijoitukset 804,8 Mmk Suorat sijoitukset 91,8 Mmk Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuus YHTEENSÄ 99,4 Mmk 996,0 Mmk 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö S uomen pääomasijoitusmarkkinoiden kasvu jatkui vuoden 2000 aikana. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n ennakkotietojen mukaan pääomaa uusiin rahastoihin kerättiin 3,5 miljardia markkaa ja vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrä oli ennätyksellinen 2,4 miljardia markkaa. Toimialan hallinnoima pääoma kasvoi 13,6 miljardiin markkaan. Valtio-omisteisten julkisten pääomasijoitusyhteisöjen osuus rahastojen hallinnoitavasta pääomasta oli vuoden lopussa 1,7 miljardia markkaa. Vuoden 2000 alkupuolella markkinatilanne oli hyvin suotuisa. Pääomasijoittajat tekivät lukuisia onnistuneita irtaantumisia listautumisten myötä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinatilanne heikkeni selvästi. Jatkuva kurssitason lasku pörsseissä ei mahdollistanut listautumisia. Uusien rahastojen pääomankeräämisessä oli vuoden loppupuolella havaittavissa jonkinasteista hidastumista. Sijoitustoiminta Suomen Teollisuussijoitus Oy on osaltaan kehittänyt suomalaisia pääomasijoitusmarkkinoita sijoittamalla aktiivisesti uusiin pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on edelleen ollut edistää yksityisten varojen ohjautumista pääomasijoitustoimintaan. Yhtiö teki tilivuoden 2000 aikana kahdeksan rahastosijoitusta, yhteensä 217,4 miljoonaa markkaa. Tilivuonna annetuista uusista sijoitussitoumuksista 59,4 miljoonaa markkaa kohdistui venture capital -rahastoihin ja 39,0 miljoonaa markkaa alueelliseen pääomasijoitustoimintaan, 59,5 miljoonaa markkaa välirahoitukseen erikoistuvaan mezzanine-rahastoon ja 59,5 miljoonaa markkaa yritysjärjestelyihin keskittyvään private equity -rahastoon. Tilivuoden aikana tehtiin yhteensä kolme suoraa sijoitusta, sijoitussitoumuksiltaan yhteensä 50,0 miljoonaa markkaa. Tilivuoden päättyessä yhtiön kaikki sijoitukset ja sijoitussitoumukset jakautuivat 34 rahastosijoitukseen, viiteen suoraan sijoitukseen ja Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuuteen. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy teki tilivuoden 2000 aikana kaksi sijoituspäätöstä määrältään 1,7 miljoonaa markkaa. Yhtiö irtaantui kahdeksasta osakkuusyhtiöstä kokonaan ja kolmesta osakkuusyhtiöstä osin. Start Fund of Kera Oy:n sijoitussalkussa oli tilivuoden lopussa 24 kohdeyritystä ja sijoitusten kirjanpitoarvo oli 38,3 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitus-konsernin sijoituskohteena olevien rahastojen kokonaispääoma on yhteensä 8,0 miljardia markkaa. Sijoittajat ovat maksaneet näihin rahastoihin yhteensä noin 43,8 prosenttia eli 3,5 miljardia markkaa. Rahastoissa oli vuoden 2000 lopussa sijoituksia 230 kohdeyritykseen. Sijoitettavissa oleva pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy on kokonaan valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Perustamispääoma oli 320 miljoonaa markkaa. Valtio on tehnyt lisäsijoituksia yhtiöön 80,0 miljoonalla markalla vuonna 1997 ja 205,0 miljoonalla markalla vuonna 1998 sekä 500,0 miljoonalla markalla vuonna 2000 (osakeannit ja molemmat 250,0 miljoonaa markkaa). Tilivuoden 2000 päättyessä yhtiön oma pääoma oli yhteensä 1 239,0 miljoonaa markkaa ja yhtiön kaikki sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset yhteensä 996,0 miljoonaa markkaa. Yhtiö on varsin likvidi, koska rahastoille annetut sijoitussitoumukset maksetaan keskimäärin viiden vuoden kuluessa. Tulos, tase ja oma pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset rahoitusarvopapereihin olivat tilivuoden päättyessä 785,0 miljoonaa markkaa jakaantuen korkoinstrumentteihin 606,8 miljoonaa markkaa ja osakkeisiin 178,2 miljoonaa markkaa. Rahoitusarvopaperisijoitukset toteutetaan ulkopuolisin varainhoitosopimuksin. Maksetut pääomasijoitukset rahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin olivat tilivuoden päättyessä yhteensä 424,7 miljoonaa markkaa ja tytäryhtiöön 99,4 miljoonaa markkaa. Tuotot sijoituksista rahoitusarvopapereihin olivat yhteensä 24,8 miljoonaa markkaa ja tuloslaskelmaan kirjatut arvonalennukset yhteensä 20,8 miljoonaa markkaa, joten rahoitusomaisuusarvopapereiden kokonaistuotto oli 4,0 miljoonaa markkaa. Rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai tilivuoden viimeisen päivän päätöskurssiin siltä osin, kun kurssi alittaa hankintahinnan. Pääomasijoitusten realisointivoitot ja pääomasijoitusten korko- ja osinkotuotot olivat yhteensä 117,3 miljoonaa markkaa. Kiinteät kulut olivat 7,2 miljoonaa markkaa, kun ne edellisellä tilikaudella olivat 5,5 miljoonaa markkaa. Tilivuoden voitto verojen jälkeen oli 85,2 miljoonaa markkaa, kun se edellisenä tilikautena oli 22,4 miljoonaa markkaa. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy:n tilivuoden voitto oli 116,8 miljoonaa markkaa, kun se edellisvuonna oli 10,1 miljoonaa markkaa. Start Fund of Kera Oy:n oma pääoma tilivuoden 2000 lopussa oli 259,3 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 141,0 miljoonaa markkaa). Konsernitaseen loppusumma tilivuoden päättyessä oli 1 451,0 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 711,5 miljoonaa mark- 17

9 kaa). Konsernin oma pääoma oli yhteensä 1 316,4 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 664,0 miljoonaa markkaa). Pääomasijoitusten arvostuksessa on noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suosittelemia periaatteita. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita muun kuin hallituksen jäsenyyden perusteella. Yritysjohtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole liikesuhteita yhtiöön. Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. TULOSLASKELMA Hallituksen voitonjakoehdotus 18 Hallinto Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin johtaja Markku Tapio sekä varsinaisiksi jäseniksi finanssijohtaja Satu Huber, finanssineuvos Pertti Kohi, osastopäällikkö Kalle J. Korhonen, professori Antti Paasio, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä ja toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, KHT Hannu Niilekselä ja KHT-yhteisö Arthur Andersen Oy, KHT Hannu Vänskä. Yhtiön hallituksen valitsemina sijoitusneuvoston jäseninä toimivat professori Jarmo Leppiniemi, toimitusjohtaja Maija- Liisa Friman, tutkimuspäällikkö Eero Hovi, toimitusjohtaja Pertti Karhinen, kansanedustaja Juha Korkeaoja, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, johtaja Ulla Sirkeinen ja apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Tilivuoden 2000 aikana yhtiössä kehitettiin toiminnan ohjauksen, raportoinnin ja valvonnan järjestelmiä. Tässä balanced scorecard -järjestelmässä määritellään erityisesti taloudellisia mittareita ja sijoitustoiminnan vaikuttavuuden mittareita. Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi tilivuoden aikana suosituksen corporate governance -kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä. Suositusta noudatetaan soveltuvin osin ottaen huomioon yhtiön koko ja toiminnan luonne. Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat ,71 markkaa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,83 markkaa, josta tilikauden voitto on ,57 markkaa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa ,00 markkaa kutakin osaketta kohti eli yhteensä ,00 markkaa. Jäljelle jäävät voittovarat ,83 markkaa jätetään yhtiön voittovarojen tilille. Osinko esitetään maksettavaksi Tulevaisuuden näkymät Sijoitustoiminnassa painotetaan entistä enemmän uusien innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista perustamalla siemen- ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoittamiseen erikoistuvia rahastoja. Toisena painopistealueena on suora sijoitustoiminta tavoitteena mahdollistaa yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä huomattavia investointeja, yritysjärjestelyjä ja uusien merkittävien teollisten hankkeiden käynnistämistä. Yhtiön sijoitetulle pääomalle tavoitellaan tuottoa, joka vastaa valtion viiden vuoden joukkolainan korkotasoa. Yhtiön tähänastisessa toiminnassa tavoitetaso on saavutettu. Viime vuosien korkeasuhdanteessa pääomasijoittajat ovat hyväksyneet sijoitusvaiheessa melko korkeita arvostuksia. Kansainvälisesti heikkenevä markkinatilanne voi johtaa irtaantumisten viivästymiseen pääomasijoitusrahastoissa ja edelleen tuottotason laskuun. Tämä merkitsisi heikkenevää tuloskehitystä myös Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä. KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan muut tuotot , , ,77 Henkilöstökulut , , , ,99 Poistot , , , ,74 Poistot liikearvosta , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,08 LIIKEVOITTO , , , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,88 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,60 Korkokulut -642,00-586,00-406,03-512,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto+/tappio- ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja , , , ,67 Välittömät verot , , , ,00 Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta , ,77 Vähemmistön osuus , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,67 19

10 Suorat sijoitukset keskittyivät suurehkoihin yrityshankkeisiin TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Teollisuussijoituksen suoria sijoituksia kohdistettiin valikoidusti yhteissijoituksina suurehkoihin yritys- ja rahoitusjärjestelyihin sekä kasvuyrityksiin. Tilivuoden aikana irtaannuttiin kahdesta sijoituksesta ja tehtiin kolme uutta sijoitusta. Uusien suorien sijoitusten ja sijoitussitoumusten määrä oli 50 miljoonaa markkaa. Voimassa olevien suorien sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli tilivuoden lopussa 91,8 miljoonaa markkaa. Vuosi 2000 oli hyvä 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimintaedellytykset vahvistuivat yhtiön viidennen tilivuoden aikana. Yhtiö kasvatti sekä rahasto- että suorien sijoitussitoumusten määrää. Tilivuoden aikana toteutettiin myös suunnitelmien mukaisia irtaantumisia kohdeyrityksistä. Vuoden alussa voimaan tullut uusi laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä sekä pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttivat yhtiön roolin ja painopistealueiden uudelleen arviointiin. Teollisuussijoituksen tuloskehitys oli tilivuonna 2000 hyvä. Erityisesti vuoden ensimmäisen puoliskon suotuisat markkinaolosuhteet mahdollistivat hyviä realisointituloksia. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy teki myös hyvän tuloksen irtaantuessaan tilivuoden aikana kahdeksasta osakkuusyhtiöstä lopullisesti ja kolmesta osakkuusyhtiöstä osin. Teollisuussijoituksen tilivuoden voitto oli 85,2 miljoonaa markkaa (22,4 miljoonaa markkaa vuonna 1999) ja konsernin voitto 160 miljoonaa markkaa (26,1 miljoonaa markkaa vuonna 1999). 5 altion lisäsijoitukset yhtiöön olivat kahdessa osakeannissa yhteensä 500 miljoonaa markkaa. Yhtiöön kanavoitujen yksityistämistulojen kokonaismäärä oli tilivuoden päättyessä V1 105 miljoonaa markkaa. Yhtiön tekemien uusien pääomasijoitusten määrä tilivuoden aikana oli yhteensä 267,4 miljoonaa markkaa ja voimassa olevien sijoitusten ja sijoitussitoumusten määrä rahastoille ja suoraan kohdeyrityksille kasvoi 996 miljoonaan markkaan. Edellä mainittu luku sisältää myös sijoituksen Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuuteen. Teollisuussijoitus toiminut viisi vuotta Tilivuoden 2000 aikana Teollisuussijoituksen toiminnan käynnistymisestä tuli kuluneeksi viisi vuotta. Tänä aikana yhtiö on vahvistanut asemaansa merkittävänä vaikuttajana pääomasijoitusmarkkinoilla ja samalla täyttänyt yhtiön toiminnalle asetettuja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Yhtiö julkaisi marraskuussa Pääomasijoitukset ja elinkeinopolitiikka -keskusteluasiakirjan, jossa merkittävät yhteiskuntaelämän vaikuttajat osallistuivat keskusteluun pääomasijoitustoiminnasta, Teollisuussijoituksen toiminnan tavoitteista ja elinkeinopoliittisista vaikutuksista. Teollisuussijoituksella on ollut tärkeä rooli yksityistämistulojen kanavoimisessa pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseen. Teollisuussijoituksen rooli muuttuu Lisää huomiota alueelliseen sijoitustoimintaan Teollisuussijoituksen uusien rahastositoumusten määrä oli tilivuoden aikana 217,4 miljoonaa markkaa. Tilivuoden aikana rahastosijoittamisen painopiste oli alkuvaiheen venture capital -teknologiarahastoissa ja alueellisen rahastotoiminnan kehittämisessä. Alueellisissa rahastoissa kasvatettiin sijoitusmääriä ja painotettiin erityisesti rahastojen roolia alkuvaiheen yritysten siemenrahoituksessa. Sijoitussalkun riskin ja kassavirtojen tasa - painottamiseksi tehtiin rahastosijoituksia myös välirahoitukseen erikoistuvaan mezzanine-rahastoon ja eurooppalaisiin suurehkoihin yritysjärjestelyihin keskittyvään private equity -rahastoon. Pääomasijoitustoiminnan volyymi on kymmenkertaistunut Suomessa Teollisuussijoituksen toiminta-aikana. Toimialan hallinnoimien pääomien kokonaismäärä oli Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n alustavien arvioiden mukaan vuoden 2000 päättyessä 13,6 miljardia markkaa. Suomessa on nyt toimivat pääoma- ja riskisijoitusmarkkinat. Teollisuussijoituksen rooli onkin muuttumassa markkinoiden volyymin kasvattamisesta markkinapuutteiden paikkaamiseen. Sijoitustoimintaa suunnataan nyt entistä valikoidummin siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin sekä riskipitoisiin suurehkoihin yrityshankkeisiin. Juha Marjosola Toimitusjohtaja

11 TASE 20 V A S T A A V A A KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ V A S T A T T A V A A 21 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,86 Konserniliikearvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet , , , ,02 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,51 Osakkeet ja osuudet , , , ,51 Saamiset , , , ,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,02 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , , , ,86 Rahoitusarvopaperit , , , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,72 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,85 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,00 Vararahasto , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,67 Oma pääoma yhteensä , , , ,26 Vähemmistöosuus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,60 Muut velat , , , ,59 Siirtovelat , , , ,30 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,49 Vastattavaa yhteensä , , , ,75 Vastaavaa yhteensä , , , ,75

12 RAHOTSASKMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) SIJOITUSTEN JA MUIDEN INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Luovutustulot sijoituksista Saadut korot sijoituksista Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Saadut korot rahoituksesta Rahoitusarvopapereiden muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty liikearvona. Konsernin liikearvo poistetaan viidessä vuodessa. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Start Fund of Kera Oy:n osakkuusyrityksiä ja emoyhtiön osakkuusrahastoja ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, vaan ne on esitetty konsernitilinpäätöksessä arvostettuna hankinta-arvoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittely on suoritettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusten mukaisesti. Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet Kuluva käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittelyssä on noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suosittelemia arvostusperiaatteita. Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Hankintamenon ja nimellisarvon välinen erotus on jaksotettu korkotuottoihin. 23 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Konsernin liikearvo tasapoisto 5 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 %

13 Tuloslaskelma Henkilöstö Tuloslaskelmassa on käytetty KILAn päätöksen mukaisesti kirjanpitoasetuksen 1 mukaista peruskaavaa. Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut keskimäärin kuusi henkilöä (vuonna 1999 määrä oli keskimäärin viisi henkilöä). Konsernin henkilöstön lukumäärät ovat samat. Pääomasijoitustoiminnalle tyypilliset tuotot, kuten osingot, voitto-osuudet ja korkotuotot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Irtaantumisten yhteydessä syntyneet myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Johdon palkat ja palkkiot KONSERNI EMOYHTIÖ Hallitus KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot osakkeista Muut tuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Voitto-osuudet Muut rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot rahamarkkinasijoituksista Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Käyttöomaisuuden hankintamenojen muutokset KONSERNI EMOYHTIÖ AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO KONSERNIN LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENNUKSET KÄYTTÖOMAISUUDESTA Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot konsernin liikearvosta KONEET JA KALUSTO Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO

14 Rahoitusarvopaperit vaihtuvissa vastaavissa Laskelma voitonjakokelpoisista varoista KONSERNI Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo KONSERNI EMOYHTIÖ Joukkovelkakirjat Sijoitus- ja yritystodistukset Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,67 Yhteensä , , , ,26 26 Osakkeet EMOYHTIÖ Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Joukkovelkakirjat Sijoitus- ja yritystodistukset Osakkeet Vastuut KONSERNI EMOYHTIÖ LEASINGVASTUUT SIJOITUSSITOUMUKSET Rahastot Kohdeyritykset Yhteensä Joukkovelkakirjalainojen sekä sijoitus- ja yritystodistusten kirjanpitoarvona on käytetty hankinta-arvoa tai sitä alempaa markkina-arvoa. Osakkeet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana KONSERNI EMOYHTIÖ Osakepääoma Osakepääoman uusmerkintä OSAKEPÄÄOMA Vararahasto Siirto ylikurssirahastoon VARARAHASTO Ylikurssirahasto Uusmerkinnän ylikurssi Siirto vararahastosta YLIKURSSIRAHASTO Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako VOITTO EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA TILIKAUDEN VOITTO OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet, osuudet sekä muut sijoitukset OSAKESIJOITUKSET Osakkuusyhtiön viimeisen Konserni Emoyhtiö tilinpäätöksen mukainen Yhtiö omistus- nimellis- kirjanpito- omistus- nimellis- kirjanpito- tulos oma pääoma päiväosuus % arvo arvo osuus % arvo arvo (sis.pääomalaina) määrä ACA Systems Oy 26, Detection Technology Oy 25, EcoPower Technology Oy 40, Elesco Holding Oy 29, Enviro-Invest Oy 21, Environics Industry Oy 14, Environics Oy 5, Fincitec Oy 39, Finnish Measurement Systems FMS Oy 37, Fluid-Bag Oy Ab 22, Hämeen Lanka Oy 35, Idesco Oy 41, Ima Engineering Oy 35, Jopamac Oy 25, Jutron Oy 5, , Kupari Solutions Oy 32, MAP Medical Technologies Oy 13, Okmetic Oyj 7, , Plasma Modules Oy 34, Plastilon Oy 24, POM Technology Oy Ab 19, Rados Technology Oy 15, Setec Oy 15, , Tooler Oy 28, Wallas-Marin Oy 20, Vista Communication Instruments Oy 11, YHTEENSÄ Start Fund of Kera Oy tytäryhtiö 66,

15 28 OSUUDET KOMMANDIITTIYHTIÖISSÄ Osakkuusyhtiön viimeisen vahvistetun Konserni Emoyhtiö tilinpäätöksen mukainen Rahasto omistus- sijoitus- kirjanpito- omistus- sijoitus- kirjanpito- tulos oma päiväosuus % sitoumus arvo osuus % sitoumus arvo pääoma määrä Aboa Venture II Ky 13, , Aura Capital Rahasto V Ky 13, , Bio Fund Ventures II Ky 5, , EQT Finland Fund C.V. 6, , EQVITEC Technology Mezzanine Fund I Ky 42, , EQVITEC Teknologiarahasto I Ky 18, , Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky 33, , Etelä-Savon Pääomarahasto Ky 14, , Fenno Rahasto Ky 7, , Finnmezzanine Rahasto III A Ky 9, , Finnventure Rahasto III Ky 13, , Finnventure Rahasto IV Ky 5, , Finnventure Rahasto V ET Ky 49, , tilikausi päättynyt ; tp ei vahvistettu Forenvia Venture I Ky 31, , Industri Kapital 2000 Fund LP VII 0, , Jokilaaksojen Rahasto I Ky 47, , ensimmäinen tilikausi meneillään Kareliaventure Rahasto Ky 21, , Karhu Pääomarahasto Ky 33, , Lahden Alueen Pääomarahasto Ky 28, , Lapin Rahasto I Ky 47, , ensimmäinen tilikausi meneillään MB Equity Fund Ky 17, , MB Equity Fund II Ky 9, , MB Mezzanine Fund II Ky 5, , Metal Fund Ky 27, , Midinvest Fund I Ky 36, , ensimmäinen tilikausi meneillään Nexit Infocom 2000 Fund LP 6, , Profita Fund I Ky 18, , Savon Kasvurahasto I Ky 12, , Seedcap Ky 33, , ensimmäinen tilikausi meneillään SFK 99-Rahasto Ky 5, , Slottsbacken Fund II Ky 18, , Sponsor Fund I Ky 3, , Tasku Ky 32, , Telecomia Venture I Ky 34, , YHTEENSÄ Konsernin ja emoyhtiön osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoitusten arvojen muutokset Konserni Emoyhtiö Osakkeet Osuudet Saamiset Yhteensä Osakkeet Osuudet Saamiset Yhteensä rahastoissa rahastoissa Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Arvonalennukset Arvonalennusten palautukset liiketoiminnan muissa tuotoissa Kirjanpitoarvo Helsinki 16. päivänä maaliskuuta 2001 Markku Tapio Kalle J. Korhonen Satu Huber Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kohi Antti Paasio Harri Pynnä Sirkka-Liisa Roine Juha Marjosola 29 Konsernin omistusosuutensa mukainen osuus rahastojen ilmoittamasta sijoitusten arvosta (laskettuna Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusten mukaisesti) on noin 309 miljoonaa markkaa, ja vastaavasti emoyhtiön osalta noin 295 miljoonaa markkaa. MUUT SIJOITUKSET Konserni Emoyhtiö Sijoituskohde sijoitus kirjanpitoarvo sijoitus kirjanpitoarvo ACA Systems Oy Pääomalaina Atmel Finland Development Center Oy Laina Detection Technology Oy Vaihtovelkakirjalaina EcoPower Technology Oy Vaihtovelkakirjalaina Elesco Holding oy Vaihtovelkakirjalaina Enviro-Invest Oy Vaihtovelkakirjalaina Environics Oy Vaihtovelkakirjalaina Ima Engineering Oy Vaihtovelkakirjalaina Jopamac Oy Vaihtovelkakirjalaina Kupari Solutions Oy Vaihtovelkakirjalaina Okmetic Oyj Pääomalaina Pääomalainaehtoinen Plasma Modules Oy Vaihtovelkakirjalaina Tooler Oy Pääomalaina Oy Turun TV-tehdas Ab Pääomalaina Wallas-Marin Oy Osin pääomalaina YHTEENSÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki 16. päivänä maaliskuuta 2001 KPMG WIDERI OY AB ARTHUR ANDERSEN OY KHT-yhteisö KHT-yhteisö Hannu Niilekselä, KHT Hannu Vänskä, KHT Sijoitukset yhteensä

16 TILINTARKASTUSKERTOMUS HALLITUS 30 Olemme tarkastaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilivuodelta. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Hallituksen jäsen Harri Pynnä lakiasiainjohtaja Fortum Oyj Hallituksen jäsen Pertti Kohi finanssineuvos Valtiovarainministeriö Hallituksen puheenjohtaja Markku Tapio johtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Hallituksen jäsen Sirkka-Liisa Roine toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Hallituksen jäsen Satu Huber finanssijohtaja Valtiokonttori Hallituksen jäsen Antti Paasio professori Turun kauppakorkeakoulu Hallituksen varapuheenjohtaja Kalle J. Korhonen osastopäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö 31 Helsinki 16. maaliskuuta 2001 KPMG WIDERI OY AB ARTHUR ANDERSEN OY Hannu Niilekselä Hannu Vänskä KHT KHT SIJOITUSNEUVOSTO Puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu Jäsenet Maija-Liisa Friman, toimitusjohtaja, Vattenfall Oy Eero Hovi, tutkimuspäällikkö, Metallityöväen Liitto ry Pertti Karhinen, toimitusjohtaja, Rantasalmi Oy Juha Korkeaoja, kansanedustaja, Eduskunta Pekka Kuosmanen, kansanedustaja, Eduskunta Reijo Laitinen, kansanedustaja, Eduskunta Veli-Pekka Saarnivaara, pääjohtaja, Teknologian kehittämiskeskus Ulla Sirkeinen, johtaja, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto ry Matti Viialainen, apulaisosastopäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

17 HENKILÖSTÖ SOM TOISSSIJOITS O Voimassa olevat sijoitussitoumukset yhteensä 996 miljoonaa markkaa. Vuonna 2000 annetut uudet sitoumukset 267,4 miljoonaa markkaa. Sijoituksia yhteensä 34 pääomasijoitusrahastoon ja viiteen yritykseen. Tilikauden tulos 85,2 miljoonaa markkaa. Taseen loppusumma miljoonaa markkaa, josta oma pääoma yhteensä miljoonaa markkaa. 33 Toiminnan tavoitteet Parantaa alkavien yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Osallistua yritysten rakennejärjestelyihin ja mittaviin uusin yrityshankkeisiin. Sijoitustoiminnan kohteet Pääomasijoitusrahastot Yritysten rakennejärjestelyt Mittavat yrityssijoitukset Johtaja Kimmo Viertola KTM puhelin (09) matkapuhelin Johtaja Mika Räsänen TkT puhelin (09) matkapuhelin Sijoitusassistentti Taina Vilppala HSO-sihteeri puhelin (09) matkapuhelin Toimitusjohtaja Juha Marjosola TTM puhelin (09) matkapuhelin Johtaja Riitta Jääskeläinen DI, OTK puhelin (09) matkapuhelin

18 YHTEYSTIEDOT 34 Suomen Teollisuussijoitus Oy postiosoite PL 685, Helsinki käyntiosoite Erottajankatu 7 A, Helsinki puhelin (09) telekopio (09)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot