Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2 0 0 0"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2000

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus Sijoitustoiminta vuonna Rahastosijoitukset Suorat sijoitukset Start Fund of Kera Oy Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallitus ja sijoitusneuvosto Henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy vuonna Yhteystiedot

3 6 SIJOITUSTOIMINTA VUONNA 2000 RAHASTOSIJOITUKSET 7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n voimassa olevat sijoitussitoumukset lisääntyivät edelliseen tilivuoteen verrattuna lähes 30 prosentilla. Rahastosijoitukset säilyttivät asemansa sijoitustoiminnan painopistealueena tilivuoden aikana, mutta yhtiö teki sen lisäksi kolme sijoitusta suoraan kohdeyrityksiin. Rahastosijoitukset suuntautuivat erityisesti alueellisiin rahastoihin ja alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamiseen. eollisuussijoituksen uudet sijoitussitoumukset olivat tilivuonna yhteensä 267,4 miljoonaa markkaa. Uusia sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin annettiin 217,4 miljoonan markan edestä. Suoria sijoituksia ja sijoitussitoumuksia suoraan kohdeyrityksiin tehtiin 50 miljoonalla markalla. Tilivuonna 2000 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan painopistealueita olivat alkuvaiheen (siemen-, käynnistys- ja varhaisen kasvuvaiheen) yritysten pääomarahoituksen sekä alueellisen pääomasijoitustoiminnan kehittäminen. Tilivuoden aikana Teollisuussijoitus teki kahdeksan uutta sijoitussitoumusta uusiin rahastoihin, yhteensä 217,4 miljoonaa markkaa. Sitoumuksista kaksi, yhteensä 118,9 miljoonaa markkaa, annettiin private equity -rahastoille. Näistä toinen oli välirahoitukseen erikoistunut mezzanine-rahasto ja toinen eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava private equity -rahasto. Teknologiapainotteisiin venture capital -rahastoihin tehtiin kaksi sijoitussitoumusta, yhteensä 59,5 miljoonaa markkaa. Alueellisesti toimiville rahastoille annettiin neljä sijoitussitoumusta, yhteensä 39 miljoonaa markkaa. T Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Mmk Sitoumukset rahastoihin Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Suorat sijoitukset Sijoitusten jakautuminen toimialoittain Kommunikaatio Tietotekniikka Elektroniikka Biotekniikka Lääketiede/terveys Energia Kulutustavarat Teollisuustuotteet ja -palvelut Kemikaalit ja materiaalit Teollisuusautomaatio Muu tuotanto Liikenne Rahoitus Muut palvelut Maa- ja metsätalous Rakennus Muu 0%2%4%6%8%10%12%14%16% Yritysten toimialojen luokittelu EVCAn mukaisesti. Kaikkiaan Teollisuussijoitus on antanut sijoitussitoumuksia 34 pääomasijoitusrahastoon. Näiden rahastojen sijoituspääomat ovat yhteensä kahdeksan miljardia markkaa. Rahastot ovat tehneet yhteensä 316 sijoitusta, joista vuoden 2000 lopussa oli rahastojen salkuissa hallinnoitavana yhteensä 289 sijoitusta. Rahastoja hallinnoi 20 hallinnointiyhtiötä, joiden palveluksessa oli vuoden 2000 lopussa 209 sijoitusalan ammattilaista. Sijoitussitoumuksia käytetään tarpeen mukaan Teollisuussijoituksen rahastoille antamista 852,3 miljoonan markan sijoitussitoumuksista rahastot ovat kutsuneet yhteensä 330,1 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitukselle on palautunut rahastoista pääomia yhteensä 47,5 miljoonaa markkaa. Rahastosijoitusten arvo Teollisuussijoituksen taseessa on 282,5 miljoonaa markkaa. Yhtiöllä on rahastoille annettuja voimassa olevia sijoitussitoumuksia yhteensä 804,8 miljoonaa markkaa. Rahastoihin kutsutuista varoista noin 87 prosenttia on käytetty sijoituksiin, noin kuusi prosenttia on rahastojen tileillä ja noin seitsemän prosenttia on käytetty rahastojen hallinnointiin. Teollisuussijoitus teki kolmentyyppisiä rahastosijoituksia Teollisuussijoitus jakaa rahastosijoituksensa kolmeen luokkaan. Private equity -rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka ovat myöhäisemmässä kasvuvaiheessa tai mahdollisessa yritysjärjestelyvaiheessa. Näihin rahastoihin

4 8 Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu 32 prosenttia eli yhteensä 318,1 miljoonaa markkaa. Private equity -rahastoja on kymmenen. Venture capital -rahastot sijoittavat alku- ja varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin. Valtaosa eli 39 prosenttia, 386 miljoonaa markkaa, Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu tähän luokkaan, jossa on 11 rahastoa. Alueelliset rahastot sijoittavat toiminta-alueensa yrityksiin niiden eri kasvuvaiheissa. Näihin rahastoihin Teollisuussijoituksen voimassa olevista sijoitussitoumuksista kohdistuu kymmenen prosenttia eli 100,7 miljoonaa markkaa. Alueellisia rahastoja on 13. Venture capital -rahastosijoitukset kohdistuivat IT-rahastoihin Teollisuussijoituksen tilivuoden aikana tehdyt molemmat venture capital -rahastoihin kohdistuneet sijoitukset suuntautuivat rahastoihin, joiden kohteena on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien telekommunikaatioja teknologia-alan yritysten edistäminen. Nexit Infocom 2000 Fund LP Nexit Infocom 2000 Fund LP on vuonna 2000 toimintansa aloittanut rahasto, jonka sijoituskohteet ovat kansainvälistä potentiaalia omaavia alku- ja kasvuvaiheen telekommunikaatio- ja teknologia-alan yrityksiä Pohjoismaissa ja USAssa. Rahastoa hallinnoi Suomessa toimiva Nexit Ventures Oy. Rahaston lopullinen koko on 99,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisille sijoittajille tarkoitetun rahaston koko on 81,7 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on viisi miljoonaa euroa. Rahastoon on sijoittanut suomalaisten sijoittajien lisäksi sijoittajia Euroopasta ja USAsta. joituksen sijoitussitoumus on viisi miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa alkuvaiheen pohjoismaisiin telekommunikaatio- ja teknologia-alan yrityksiin, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Suomalaista rahastoa, jossa sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, hallinnoi Slottsbacken Fund II Management Oy. Mmk Sijoitusten ja sijoitussitoumusten jakautuminen Yhteensä 996 Mmk Private equity -rahastot 32 % Venture capital -rahastot 39 % Alueelliset rahastot 10 % Suorat sijoitukset 9 % Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy 10 % Sijoituskohteena olevien yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä vuosittain kpl Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa kaksi uutta private equity -sijoitusta Teollisuussijoitus teki vuonna 2000 kaksi private equity -rahastosijoitusta: Finnmezzanine Rahasto III A Ky ja Industri Kapital 2000 Fund LP VII. Private equity -rahastot sijoittavat toimintansa vakiinnuttaneisiin yrityksiin, joiden omistus vaatii uudelleenjärjestelyä. Private equity -sijoitukset tehdään pääsääntöisesti erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä esimerkiksi mbo/mbi-järjestelyjen tai yritys- ja toimialajärjestelyjen rahoittamiseksi. Private equity -sijoittaja voi olla kohdeyrityksen enemmistö- tai vähemmistöomistaja yhdessä johdon kanssa. Mahdollista on myös, että yrityksen myyjä jää vähemmistöosakkaaksi private equity -järjestelyissä. Teollisuussijoitus tekee private equity -sijoituksia sijoitussalkun tasapainotustarkoituksessa. Private equity -sijoituksille asetetaan merkittäviä tuottovaatimuksia. Mezzanine-rahoitus sisältää ne rahoitusmuodot, jotka eivät ole osakepääomaa tai perinteistä vakuudellista vierasta pääomaa, vaan sijoittuvat etusija-asemaltaan näiden välimaastoon. Rahastojen kohdeyrityssijoitusten jakautuminen kehitysvaiheittain Mmk Industri Kapital 2000 Fund LP VII Industri Kapital 2000 Fund LP VII on kooltaan 2,1 miljardia euroa. Teollisuussijoitus on mukana rahaston alarahastossa, jonka koko on 173 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Sijoitukset suunnataan kohdeyritysten kansainvälistymiseen sekä yritys- ja toimialajärjestelyihin. Rahastoa hallinnoi Industri Kapital 2000 Ltd. Rahaston sijoitustoiminta on lähtenyt liikkeelle nopeasti. Suomessa rahasto on tähän mennessä sijoittanut Tikkurila CPS Color -yhtiöön. Teollisuussijoituksen sitoumus rahastoon on kooltaan kymmenen miljoonaa euroa. Muut sijoittajat koostuvat suomalaisista ja kansainvälisistä instituutioista. Finnmezzanine Rahasto III A Ky Finnmezzanine Rahasto III A Ky aloitti toimintansa vuonna Se on osa Finnmezzanine Rahasto III -perhettä, jonka yhteismäärä on 151,9 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus on antanut rahastolle kymmenen miljoonan euron suuruisen sijoitussitoumuksen. Rahastoa hallinnoi CapMan Capital Management Oy. Rahasto sijoittaa välirahoitus- eli mezzanine-instrumentein pääosin suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kasvuyrityksiin. Sijoittajat ovat suomalaisia instituutioita. Myös Euroopan investointipankki on sijoittanut rahastoperheeseen. Yrityksiä, kpl Ensisijoitusten mukainen jakautuminen Kohdeyritysten kehitysvaiheen jakauma 12/ Slottsbacken Fund II Ky Slottsbacken Fund II Ky -rahasto perustettiin tilivuoden lopussa joulukuussa Slottsbacken Fund II -rahastot ovat kooltaan yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Teollisuussi Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto Kohdeyritysten henkilöstömäärä Kohdeyritysten lukumäärä Alkuvaiheen yritykset Kypsemmän vaiheen yritykset Noteeratut yritykset Alkuvaiheen yritykset Kypsemmän vaiheen yritykset Noteeratut yritykset

5 10 Alueelliset rahastosijoitukset kohdistuivat alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen Teollisuussijoitus oli mukana perustamassa neljää uutta alueellista rahastoa, joista kaksi keskittyy sijoitustoiminnassaan erityisesti alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamiseen ja kaksi muuta alueellisen yritystoiminnan kasvun rahoitukseen. Uudet alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen erikoistuneet alueelliset rahastot tarjoavat alkaville yrityksille paikallisen tuen lisäksi yhteydet alueellisten teknologia- ja osaamiskeskusten palveluihin sekä nopean yksinkertaistetun rahoituspäätösprosessin. Alueellisten pääomasijoittajien verkottuminen kansallisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa antaa kohdeyritykselle mahdollisuuden hyödyntää pääomasijoittajan verkoston erikoisosaamista yrityksen seuraavilla rahoituskierroksilla. Uudet alueelliset rahastot lisäävät rahastojen maantieteellistä kattavuutta sijoittamalla alueillaan oleviin listaamattomiin kasvuvaiheen pk-yrityksiin. Teollisuussijoituksen antamat sijoitussitoumukset neljään alueelliseen rahastoon olivat vuoden 2000 aikana yhteensä 39 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitus on varautunut antamaan lisäsijoitussitoumuksia joihinkin vuoden 2000 aikana tai aikaisemmin perustetuista rahastoista. Lapin Rahasto I Ky Teollisuussijoitus toimi yhtenä perustajasijoittajana Teknoventure Management Oy:n hallinnoimassa ensimmäisessä Lapin läänin alueella toimivassa pääomasijoitusrahastossa. Rahasto sijoittaa Lapin alueen pk-yrityksiin, joilla on kasvu- ja kansainvälistysmahdollisuuksien lisäksi omaa erikoisosaamista. Rahasto tekee pääasiassa osakepääomasijoituksia. Rahaston koko on 18,2 miljoonaa markkaa, josta Teollisuussijoituksen osuus on kolmannes eli viisi miljoonaa markkaa. Jokilaaksojen Rahasto I Ky Loppuvuodesta 2000 perustetussa rahastossa Teollisuussijoituksen mukaantulo varmisti Siika- ja Pyhäjoki sekä Kalajokilaakson alueiden ensimmäiselle rahastolle riittävän kokoluokan. Rahaston alkupääomaksi saatiin koottua 12,8 miljoonaa markkaa, josta Teollisuussijoituksen osuus on kuusi miljoonaa markkaa. Rahaston pääomien kasvattaminen yli 30 miljoonaan markkaan toteutettiin helmikuussa Tällöin Teollisuussijoituksen sijoitus nousi 11 miljoonaan markkaan. Sijoittajina rahastossa ovat tasavertaisina sijoittajina alueen kunnat, Teollisuussijoitus ja Vattenfall Oyj. Rahasto tekee sijoittajakuntiensa alueella oman pääoman ehtoisia, määräaikaisia sijoituksia innovatiivisiin ja kasvukykyisiin pk-yrityksiin. Rahastoa hallinnoi Teknoventure Management Oy. Midinvest Fund I Ky Joulukuussa 2000 perustettiin Keski-Suomen alueelle uusi hallinnointiyhtiö hallinnoimaan sekä perustettavaa uutta pääomasijoitusrahastoa Midinvest Fund I Ky:tä että alueella jo toimivaa pääomasijoitusrahastoa Midinvest Oy:tä. Uuteen Midinvest Fund I Ky:öön koottiin ensimmäisessä vaiheessa sijoitussitoumuksia 22 miljoonaa markkaa. Rahaston tavoitteena on nostaa alkuvuodesta 2001 pääomat miljoonaan markkaan. Aiempien institutionaalisten sijoittajien lisäksi Teollisuussijoitus tuli rahaston merkittäväksi perustajasijoittajaksi kahdeksalla miljoonalla markalla. Uusi rahasto on erikoistunut tietotekniikkaa hyödyntäviin varhaisen vaiheen teknologiayrityksiin. Rahasto toimii kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Helpottaakseen sijoittamista alkuvaiheen yrityksiin rahastossa on käytössä yksinkertaistettu ja nopeutettu päätöksentekoprosessi siemenvaiheen sijoituksia varten. Rahaston koon kasvattaminen antaa rahastolle mahdollisuuden osallistua jatkossa alkuvaiheen yritysten lisäksi myös jo kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoittamiseen sekä alueella tapahtuviin yritysjärjestelyihin. Seedcap Ky Vuoden 2000 tavoitteidensa mukaisesti Teollisuussijoitus tuki siemenrahoitusta edistävien pääomasijoitusrahastojen syntyä osallistumalla alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen erikoistuvan Seedcap Ky -rahaston perustamiseen. Rahastoa hallinnoi Innofinance Oy, jolla on aikaisemman Spinnoseed-rahastonsa kautta kokemusta alkuvaiheen teknologiayritysten rahoittamisesta. Pääkaupunkiseutu ja sen monet teknologia- ja yrityskehityskeskukset tarjoavat uudelle rahastolle riittävän hankevirran uusien kasvuyritysten tuottamiseksi yhdessä innovatiivisten yrittäjien kanssa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus rahastoon on 20 miljoonaa markkaa. Rahaston koko perustamisvaiheessa oli 60,1 miljoonaa markkaa. Tammikuun lopulla 2001 rahaston kokonaispääoma nousi yli 80 miljoonaan markkaan. Alueelliset rahastot Alueellisten rahastojen kotipaikat Vaasa Turku Seinäjoki Tampere Helsinki Oulu Rovaniemi Jyväskylä Lahti Kuopio Mikkeli Rahasto Teollisuussijoituksen Rahaston Osuus voimassa oleva alkuperäinen % sitoumus, Mmk koko, Mmk Tasku Ky 18,8 62,1 30,4 Lahden Alueen Pääomarahasto Ky 3,9 14,1 27,7 Karhu Pääomarahasto Ky 4,0 18,6 21,5 Savon Kasvurahasto I Ky 6,0 46,5 12,9 Etelä-Savon Pääomarahasto Ky 4,5 30,2 14,9 Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky 5,0 15,0 33,3 Metal Fund Ky 5,0 15,0 33,3 Kareliaventure Rahasto Ky 6,5 19,5 33,3 Aboa Venture II Ky 8,0 57,2 14,0 Seedcap Ky 20,0 60,1 33,3 Midinvest Fund I Ky 8,0 22,1 36,2 Jokilaaksojen Rahasto I Ky 6,0 12,8 46,9 Lapin Rahasto I Ky 5,0 18,2 27,5 Yhteensä 100,7 391,4 25,7 Pori Joensuu 11

6 12 SUORAT SIJOITUKSET Suorat sijoitukset ovat tärkeä osa Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikkaa. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Sijoitukset tehdään noteeraamattomiin yrityksiin ja niihin kohdistuu tuotto-odotus. Suora sijoitus liittyy pääsääntöisesti suurehkoihin yritys-, toimiala- ja rahoitusjärjestelyihin tai valikoidusti kasvuyrityksiin. S uoran sijoitustoiminnan tavoitteena on yritysten tuotantorakenteen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä mittavien tutkimus- ja kehityspanosten hyödyntäminen. Teollisuussijoitus pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että osaaminen ja tuotanto säilyvät Suomessa. Toiminnassa otetaan huomioon myös teknologian tason lisääminen ja työllisyysnäkökohdat. Teollisuussijoitus toimii usein riskinjakajana Teollisuussijoitus toimii yhteissijoittajana muiden pääoma- ja yrityssijoittajien kanssa. Kyseessä on tällöin yleensä hanke, jossa pääoman tarve on suuri ja hankkeen toteutus vaatii riskin jakoa useiden sijoittajien kesken. Teollisuussijoituksen mukanaolo voi olla ratkaisevaa koko hankkeen etenemiselle ja toteutukselle niin riskinjakajana kuin muiden sijoittajien tehdessä sijoituspäätöstään. Silloin, kun sijoitukset kohdistuvat uusteollistamiseen, Teollisuussijoitus voi olla mukana toteuttamassa kooltaan ja vaikutukseltaan hyvinkin merkittäviä hankkeita Suomessa. Suoriin sijoituksiin kohdistuu tuotto-odotus Teollisuussijoitus voi käyttää sijoitusinstrumenttina sekä suoraa osakesijoitusta että erilaisia välirahoitusinstrumentteja. Sijoituksille ei vaadita vakuutta, mutta niihin kohdistuu markkinaehtoinen tuotto-odotus. Sijoituksista on tarkoitus irtautua yhdessä muiden omistajien kanssa sovitun aikataulun puitteissa. Suoria sijoituksia tehdessään Teollisuussijoitus pyrkii arvioimaan hankkeiden liiketaloudellisia mahdollisuuksia samoin kuin hankkeen merkittävyyttä suomalaiselle teollisuudelle, teknologiselle osaamiselle ja työpaikkojen luomiselle. Teollisuussijoituksen valitsema edustaja on mukana suoran sijoituskohteen hallitustyöskentelyssä. Suorat sijoitukset kohdistuvat pääasiassa yritys- ja toimialajärjestelyihin sekä uusiin hankkeisiin ja uusteollistamiseen. Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa oli vuoden 2000 aikana seitsemän suoraa yrityssijoitusta. Vuoden 2000 aikana irtaannuttiin kahdesta sijoituksesta, jotka olivat Elcoteq Network Oyj ja High Speed Tech Oy Ltd. Vuoden 2000 aikana tehtiin kolme uutta suoraa sijoitusta, jotka olivat Jutron Oy, Rauma Forest Chemical Oy ja Oy Turun TV-tehdas Ab. Vuoden 2000 lopussa Teollisuussijoituksen suorat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 91,8 miljoonaa markkaa. Jutron Oy Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja markkinoi elektronisia laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä telekommunikaatio- ja automaatioteollisuudelle sekä teleoperaattoreille. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Oulussa ja Pudasjärvellä. Lisäksi Jutron-konserniin kuuluvat osakkuusyritykset Oulussa, Kuusamossa ja USAssa. Konsernin palveluksessa oli tilivuoden lopussa 140 henkilöä. Jutron-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 64,2 miljoonaa markkaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 35 prosenttia. Pääomasijoi- tuksen myötä yhtiön liiketoiminta on laajentunut ja kansainvälistynyt langattomien verkkojen rakentamiseen ja ylläpidon vaatimaan elektroniikkaan ja palveluihin. Jutron Oy suunnittelee ja valmistaa muun muassa City Pole -antennipylväitä. Teollisuussijoituksen pääomasijoitus on mahdollistanut yhtiön liiketoiminnan laajentamisen. 13

7 14 Rauma Forest Chemical Oy Suomalaiset pääomasijoittajat ja Teollisuussijoitus ovat mukana rahoittamassa suomalaisomisteisen raakamäntyöljyn jalostuslaitoksen rakentamista. Raakamäntyöljy on metsäteollisuuden tuottama, selluloosan valmistuksessa syntyvä sivutuote. Suunnitellun tuotantolaitoksen investoinnit kohoavat noin 400 miljoonaan markkaan. Investoinnin toteuttaminen vie kaksi vuotta. Valmistuessaan se tuo noin 40 uutta työpaikkaa. Rakennettavan laitoksen käyttämät raaka-aineet ja tuotteet perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin. Oy Turun TV-tehdas Ab Teollisuussijoitus on yhtenä rahoittajana Turun TV-tehtaassa, jonka emoyhtiö on norjalainen Otrum ASA. Otrum on listattu Oslon pörssissä. Otrum-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 266 miljoonaa markkaa, josta TV-tehtaan osuus oli 75 prosenttia. TV-tehdas suunnittelee, valmistaa ja markkinoi Guestlink-hotelli-tv-järjestelmiä sekä Finlux-, Salora- ja Luxor -merkkisiä kuluttajatelevisioita. TV-tehtaan palveluksessa Turussa ja kaikissa Pohjoismaissa olevissa myyntikonttoreissa on yhteensä 550 henkilöä. Teollisuussijoituksen suoralla sijoituksella oli merkittävä vaikutus siihen, että myös norjalainen Otrum sijoitti Turun TV- tehtaaseen. Mmk Suorien sijoitusten yhteismäärä vuosina Laina Osake START FUND OF KERA OY Teollisuussijoitus-konserniin kuuluva Start Fund of Kera Oy keskittyi vuonna 2000 irtaantumaan kohdeyrityksistään. Irtaantumiset onnistuivat suunnitelmien mukaisesti. Loput irtaantumiset on tarkoitus tehdä vuoden 2003 loppuun mennessä. Vuosi 2000 oli Teollisuussijoituksen tytäryhtiön Start Fund of Kera Oy:n kymmenes toimintavuosi. Osana Teollisuussijoitus-konsernia yhtiö on ollut marraskuusta 1998 lähtien. Teollisuussijoitus omistaa 66,6 prosenttia Start Fund of Kerasta, jonka salkussa oli tilivuoden päättyessä 24 kohdeyritystä. Vuoden alussa niitä oli 34. Start Fund of Keran tavoitteena on luoda osakkuusyrityksilleen mahdollisimman hyvät menestymisen edellytykset sekä pyrkiä irtaantumaan niistä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla vuoden 2003 loppuun mennessä. Vuosi 2000 oli menestyksellisten irtaantumisten vuosi. Start Fund of Kera irtaantui lopullisesti kahdeksasta kohdeyrityksestä. Vuoden 2000 alkupuolella vallinnutta teknologiayrityksille suotuisaa ilmapiiriä hyödynnettiin menestyksellisesti irtaantumisissa. Tämä näkyy yhtiön tilivuoden tuloksessa. Merkittävin irtaantuminen oli Iobox Oy:n myyminen espanjalaiselle Terra Mobilelle. Kauppaa voidaan pitää jopa koko pääomasijoitusalan merkittävimpänä tapahtumana teknologiayritysten osalta vuonna Tilivuoden aikana yhtiö teki kaksi jatkosijoitusta salkussa jo oleviin kohdeyrityksiin. Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat liiketoiminta-alueittain Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat henkilöstömäärän mukaan Start Fund of Kera Oy:n sijoitetut varat liikevaihdon mukaan Informaatioteknologia 31 % Analysointi ja mittaus 32,7 % Kone ja laitevalmistus 18,3 % Valmistus 11,5 % Muu 6,4 % alle 10 30,3 % ,9 % ,4 % yli 50 22,4 % alle 5 Mmk 35,5 % 5-10 Mmk 5,2 % Mmk 25,5 % yli 20 Mmk 33,8 % 15

8 Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Rahastosijoitukset 804,8 Mmk Suorat sijoitukset 91,8 Mmk Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuus YHTEENSÄ 99,4 Mmk 996,0 Mmk 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö S uomen pääomasijoitusmarkkinoiden kasvu jatkui vuoden 2000 aikana. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n ennakkotietojen mukaan pääomaa uusiin rahastoihin kerättiin 3,5 miljardia markkaa ja vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrä oli ennätyksellinen 2,4 miljardia markkaa. Toimialan hallinnoima pääoma kasvoi 13,6 miljardiin markkaan. Valtio-omisteisten julkisten pääomasijoitusyhteisöjen osuus rahastojen hallinnoitavasta pääomasta oli vuoden lopussa 1,7 miljardia markkaa. Vuoden 2000 alkupuolella markkinatilanne oli hyvin suotuisa. Pääomasijoittajat tekivät lukuisia onnistuneita irtaantumisia listautumisten myötä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinatilanne heikkeni selvästi. Jatkuva kurssitason lasku pörsseissä ei mahdollistanut listautumisia. Uusien rahastojen pääomankeräämisessä oli vuoden loppupuolella havaittavissa jonkinasteista hidastumista. Sijoitustoiminta Suomen Teollisuussijoitus Oy on osaltaan kehittänyt suomalaisia pääomasijoitusmarkkinoita sijoittamalla aktiivisesti uusiin pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on edelleen ollut edistää yksityisten varojen ohjautumista pääomasijoitustoimintaan. Yhtiö teki tilivuoden 2000 aikana kahdeksan rahastosijoitusta, yhteensä 217,4 miljoonaa markkaa. Tilivuonna annetuista uusista sijoitussitoumuksista 59,4 miljoonaa markkaa kohdistui venture capital -rahastoihin ja 39,0 miljoonaa markkaa alueelliseen pääomasijoitustoimintaan, 59,5 miljoonaa markkaa välirahoitukseen erikoistuvaan mezzanine-rahastoon ja 59,5 miljoonaa markkaa yritysjärjestelyihin keskittyvään private equity -rahastoon. Tilivuoden aikana tehtiin yhteensä kolme suoraa sijoitusta, sijoitussitoumuksiltaan yhteensä 50,0 miljoonaa markkaa. Tilivuoden päättyessä yhtiön kaikki sijoitukset ja sijoitussitoumukset jakautuivat 34 rahastosijoitukseen, viiteen suoraan sijoitukseen ja Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuuteen. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy teki tilivuoden 2000 aikana kaksi sijoituspäätöstä määrältään 1,7 miljoonaa markkaa. Yhtiö irtaantui kahdeksasta osakkuusyhtiöstä kokonaan ja kolmesta osakkuusyhtiöstä osin. Start Fund of Kera Oy:n sijoitussalkussa oli tilivuoden lopussa 24 kohdeyritystä ja sijoitusten kirjanpitoarvo oli 38,3 miljoonaa markkaa. Teollisuussijoitus-konsernin sijoituskohteena olevien rahastojen kokonaispääoma on yhteensä 8,0 miljardia markkaa. Sijoittajat ovat maksaneet näihin rahastoihin yhteensä noin 43,8 prosenttia eli 3,5 miljardia markkaa. Rahastoissa oli vuoden 2000 lopussa sijoituksia 230 kohdeyritykseen. Sijoitettavissa oleva pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy on kokonaan valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Perustamispääoma oli 320 miljoonaa markkaa. Valtio on tehnyt lisäsijoituksia yhtiöön 80,0 miljoonalla markalla vuonna 1997 ja 205,0 miljoonalla markalla vuonna 1998 sekä 500,0 miljoonalla markalla vuonna 2000 (osakeannit ja molemmat 250,0 miljoonaa markkaa). Tilivuoden 2000 päättyessä yhtiön oma pääoma oli yhteensä 1 239,0 miljoonaa markkaa ja yhtiön kaikki sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset yhteensä 996,0 miljoonaa markkaa. Yhtiö on varsin likvidi, koska rahastoille annetut sijoitussitoumukset maksetaan keskimäärin viiden vuoden kuluessa. Tulos, tase ja oma pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset rahoitusarvopapereihin olivat tilivuoden päättyessä 785,0 miljoonaa markkaa jakaantuen korkoinstrumentteihin 606,8 miljoonaa markkaa ja osakkeisiin 178,2 miljoonaa markkaa. Rahoitusarvopaperisijoitukset toteutetaan ulkopuolisin varainhoitosopimuksin. Maksetut pääomasijoitukset rahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin olivat tilivuoden päättyessä yhteensä 424,7 miljoonaa markkaa ja tytäryhtiöön 99,4 miljoonaa markkaa. Tuotot sijoituksista rahoitusarvopapereihin olivat yhteensä 24,8 miljoonaa markkaa ja tuloslaskelmaan kirjatut arvonalennukset yhteensä 20,8 miljoonaa markkaa, joten rahoitusomaisuusarvopapereiden kokonaistuotto oli 4,0 miljoonaa markkaa. Rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai tilivuoden viimeisen päivän päätöskurssiin siltä osin, kun kurssi alittaa hankintahinnan. Pääomasijoitusten realisointivoitot ja pääomasijoitusten korko- ja osinkotuotot olivat yhteensä 117,3 miljoonaa markkaa. Kiinteät kulut olivat 7,2 miljoonaa markkaa, kun ne edellisellä tilikaudella olivat 5,5 miljoonaa markkaa. Tilivuoden voitto verojen jälkeen oli 85,2 miljoonaa markkaa, kun se edellisenä tilikautena oli 22,4 miljoonaa markkaa. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy:n tilivuoden voitto oli 116,8 miljoonaa markkaa, kun se edellisvuonna oli 10,1 miljoonaa markkaa. Start Fund of Kera Oy:n oma pääoma tilivuoden 2000 lopussa oli 259,3 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 141,0 miljoonaa markkaa). Konsernitaseen loppusumma tilivuoden päättyessä oli 1 451,0 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 711,5 miljoonaa mark- 17

9 kaa). Konsernin oma pääoma oli yhteensä 1 316,4 miljoonaa markkaa (edellisenä vuonna 664,0 miljoonaa markkaa). Pääomasijoitusten arvostuksessa on noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suosittelemia periaatteita. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita muun kuin hallituksen jäsenyyden perusteella. Yritysjohtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole liikesuhteita yhtiöön. Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. TULOSLASKELMA Hallituksen voitonjakoehdotus 18 Hallinto Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin johtaja Markku Tapio sekä varsinaisiksi jäseniksi finanssijohtaja Satu Huber, finanssineuvos Pertti Kohi, osastopäällikkö Kalle J. Korhonen, professori Antti Paasio, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä ja toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, KHT Hannu Niilekselä ja KHT-yhteisö Arthur Andersen Oy, KHT Hannu Vänskä. Yhtiön hallituksen valitsemina sijoitusneuvoston jäseninä toimivat professori Jarmo Leppiniemi, toimitusjohtaja Maija- Liisa Friman, tutkimuspäällikkö Eero Hovi, toimitusjohtaja Pertti Karhinen, kansanedustaja Juha Korkeaoja, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, johtaja Ulla Sirkeinen ja apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Tilivuoden 2000 aikana yhtiössä kehitettiin toiminnan ohjauksen, raportoinnin ja valvonnan järjestelmiä. Tässä balanced scorecard -järjestelmässä määritellään erityisesti taloudellisia mittareita ja sijoitustoiminnan vaikuttavuuden mittareita. Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi tilivuoden aikana suosituksen corporate governance -kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä. Suositusta noudatetaan soveltuvin osin ottaen huomioon yhtiön koko ja toiminnan luonne. Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat ,71 markkaa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,83 markkaa, josta tilikauden voitto on ,57 markkaa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa ,00 markkaa kutakin osaketta kohti eli yhteensä ,00 markkaa. Jäljelle jäävät voittovarat ,83 markkaa jätetään yhtiön voittovarojen tilille. Osinko esitetään maksettavaksi Tulevaisuuden näkymät Sijoitustoiminnassa painotetaan entistä enemmän uusien innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista perustamalla siemen- ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoittamiseen erikoistuvia rahastoja. Toisena painopistealueena on suora sijoitustoiminta tavoitteena mahdollistaa yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä huomattavia investointeja, yritysjärjestelyjä ja uusien merkittävien teollisten hankkeiden käynnistämistä. Yhtiön sijoitetulle pääomalle tavoitellaan tuottoa, joka vastaa valtion viiden vuoden joukkolainan korkotasoa. Yhtiön tähänastisessa toiminnassa tavoitetaso on saavutettu. Viime vuosien korkeasuhdanteessa pääomasijoittajat ovat hyväksyneet sijoitusvaiheessa melko korkeita arvostuksia. Kansainvälisesti heikkenevä markkinatilanne voi johtaa irtaantumisten viivästymiseen pääomasijoitusrahastoissa ja edelleen tuottotason laskuun. Tämä merkitsisi heikkenevää tuloskehitystä myös Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä. KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan muut tuotot , , ,77 Henkilöstökulut , , , ,99 Poistot , , , ,74 Poistot liikearvosta , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,08 LIIKEVOITTO , , , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,88 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,60 Korkokulut -642,00-586,00-406,03-512,00 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Voitto+/tappio- ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja , , , ,67 Välittömät verot , , , ,00 Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta , ,77 Vähemmistön osuus , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,67 19

10 Suorat sijoitukset keskittyivät suurehkoihin yrityshankkeisiin TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Teollisuussijoituksen suoria sijoituksia kohdistettiin valikoidusti yhteissijoituksina suurehkoihin yritys- ja rahoitusjärjestelyihin sekä kasvuyrityksiin. Tilivuoden aikana irtaannuttiin kahdesta sijoituksesta ja tehtiin kolme uutta sijoitusta. Uusien suorien sijoitusten ja sijoitussitoumusten määrä oli 50 miljoonaa markkaa. Voimassa olevien suorien sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli tilivuoden lopussa 91,8 miljoonaa markkaa. Vuosi 2000 oli hyvä 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimintaedellytykset vahvistuivat yhtiön viidennen tilivuoden aikana. Yhtiö kasvatti sekä rahasto- että suorien sijoitussitoumusten määrää. Tilivuoden aikana toteutettiin myös suunnitelmien mukaisia irtaantumisia kohdeyrityksistä. Vuoden alussa voimaan tullut uusi laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä sekä pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys vaikuttivat yhtiön roolin ja painopistealueiden uudelleen arviointiin. Teollisuussijoituksen tuloskehitys oli tilivuonna 2000 hyvä. Erityisesti vuoden ensimmäisen puoliskon suotuisat markkinaolosuhteet mahdollistivat hyviä realisointituloksia. Konserniyhtiö Start Fund of Kera Oy teki myös hyvän tuloksen irtaantuessaan tilivuoden aikana kahdeksasta osakkuusyhtiöstä lopullisesti ja kolmesta osakkuusyhtiöstä osin. Teollisuussijoituksen tilivuoden voitto oli 85,2 miljoonaa markkaa (22,4 miljoonaa markkaa vuonna 1999) ja konsernin voitto 160 miljoonaa markkaa (26,1 miljoonaa markkaa vuonna 1999). 5 altion lisäsijoitukset yhtiöön olivat kahdessa osakeannissa yhteensä 500 miljoonaa markkaa. Yhtiöön kanavoitujen yksityistämistulojen kokonaismäärä oli tilivuoden päättyessä V1 105 miljoonaa markkaa. Yhtiön tekemien uusien pääomasijoitusten määrä tilivuoden aikana oli yhteensä 267,4 miljoonaa markkaa ja voimassa olevien sijoitusten ja sijoitussitoumusten määrä rahastoille ja suoraan kohdeyrityksille kasvoi 996 miljoonaan markkaan. Edellä mainittu luku sisältää myös sijoituksen Start Fund of Kera Oy:n enemmistöosuuteen. Teollisuussijoitus toiminut viisi vuotta Tilivuoden 2000 aikana Teollisuussijoituksen toiminnan käynnistymisestä tuli kuluneeksi viisi vuotta. Tänä aikana yhtiö on vahvistanut asemaansa merkittävänä vaikuttajana pääomasijoitusmarkkinoilla ja samalla täyttänyt yhtiön toiminnalle asetettuja elinkeinopoliittisia tavoitteita. Yhtiö julkaisi marraskuussa Pääomasijoitukset ja elinkeinopolitiikka -keskusteluasiakirjan, jossa merkittävät yhteiskuntaelämän vaikuttajat osallistuivat keskusteluun pääomasijoitustoiminnasta, Teollisuussijoituksen toiminnan tavoitteista ja elinkeinopoliittisista vaikutuksista. Teollisuussijoituksella on ollut tärkeä rooli yksityistämistulojen kanavoimisessa pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseen. Teollisuussijoituksen rooli muuttuu Lisää huomiota alueelliseen sijoitustoimintaan Teollisuussijoituksen uusien rahastositoumusten määrä oli tilivuoden aikana 217,4 miljoonaa markkaa. Tilivuoden aikana rahastosijoittamisen painopiste oli alkuvaiheen venture capital -teknologiarahastoissa ja alueellisen rahastotoiminnan kehittämisessä. Alueellisissa rahastoissa kasvatettiin sijoitusmääriä ja painotettiin erityisesti rahastojen roolia alkuvaiheen yritysten siemenrahoituksessa. Sijoitussalkun riskin ja kassavirtojen tasa - painottamiseksi tehtiin rahastosijoituksia myös välirahoitukseen erikoistuvaan mezzanine-rahastoon ja eurooppalaisiin suurehkoihin yritysjärjestelyihin keskittyvään private equity -rahastoon. Pääomasijoitustoiminnan volyymi on kymmenkertaistunut Suomessa Teollisuussijoituksen toiminta-aikana. Toimialan hallinnoimien pääomien kokonaismäärä oli Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n alustavien arvioiden mukaan vuoden 2000 päättyessä 13,6 miljardia markkaa. Suomessa on nyt toimivat pääoma- ja riskisijoitusmarkkinat. Teollisuussijoituksen rooli onkin muuttumassa markkinoiden volyymin kasvattamisesta markkinapuutteiden paikkaamiseen. Sijoitustoimintaa suunnataan nyt entistä valikoidummin siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin sekä riskipitoisiin suurehkoihin yrityshankkeisiin. Juha Marjosola Toimitusjohtaja

11 TASE 20 V A S T A A V A A KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ V A S T A T T A V A A 21 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,86 Konserniliikearvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet , , , ,02 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,51 Osakkeet ja osuudet , , , ,51 Saamiset , , , ,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,02 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , , , ,86 Rahoitusarvopaperit , , , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,72 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,85 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,00 Vararahasto , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,67 Oma pääoma yhteensä , , , ,26 Vähemmistöosuus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,60 Muut velat , , , ,59 Siirtovelat , , , ,30 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,49 Vastattavaa yhteensä , , , ,75 Vastaavaa yhteensä , , , ,75

12 RAHOTSASKMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) SIJOITUSTEN JA MUIDEN INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Luovutustulot sijoituksista Saadut korot sijoituksista Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Saadut korot rahoituksesta Rahoitusarvopapereiden muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty liikearvona. Konsernin liikearvo poistetaan viidessä vuodessa. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Start Fund of Kera Oy:n osakkuusyrityksiä ja emoyhtiön osakkuusrahastoja ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, vaan ne on esitetty konsernitilinpäätöksessä arvostettuna hankinta-arvoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittely on suoritettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusten mukaisesti. Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet Kuluva käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittelyssä on noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suosittelemia arvostusperiaatteita. Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Hankintamenon ja nimellisarvon välinen erotus on jaksotettu korkotuottoihin. 23 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Konsernin liikearvo tasapoisto 5 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 %

13 Tuloslaskelma Henkilöstö Tuloslaskelmassa on käytetty KILAn päätöksen mukaisesti kirjanpitoasetuksen 1 mukaista peruskaavaa. Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut keskimäärin kuusi henkilöä (vuonna 1999 määrä oli keskimäärin viisi henkilöä). Konsernin henkilöstön lukumäärät ovat samat. Pääomasijoitustoiminnalle tyypilliset tuotot, kuten osingot, voitto-osuudet ja korkotuotot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Irtaantumisten yhteydessä syntyneet myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Johdon palkat ja palkkiot KONSERNI EMOYHTIÖ Hallitus KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot osakkeista Muut tuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Voitto-osuudet Muut rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot rahamarkkinasijoituksista Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Käyttöomaisuuden hankintamenojen muutokset KONSERNI EMOYHTIÖ AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO KONSERNIN LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENNUKSET KÄYTTÖOMAISUUDESTA Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot konsernin liikearvosta KONEET JA KALUSTO Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot TASEARVO

14 Rahoitusarvopaperit vaihtuvissa vastaavissa Laskelma voitonjakokelpoisista varoista KONSERNI Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo KONSERNI EMOYHTIÖ Joukkovelkakirjat Sijoitus- ja yritystodistukset Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,59 Tilikauden voitto , , , ,67 Yhteensä , , , ,26 26 Osakkeet EMOYHTIÖ Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Joukkovelkakirjat Sijoitus- ja yritystodistukset Osakkeet Vastuut KONSERNI EMOYHTIÖ LEASINGVASTUUT SIJOITUSSITOUMUKSET Rahastot Kohdeyritykset Yhteensä Joukkovelkakirjalainojen sekä sijoitus- ja yritystodistusten kirjanpitoarvona on käytetty hankinta-arvoa tai sitä alempaa markkina-arvoa. Osakkeet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana KONSERNI EMOYHTIÖ Osakepääoma Osakepääoman uusmerkintä OSAKEPÄÄOMA Vararahasto Siirto ylikurssirahastoon VARARAHASTO Ylikurssirahasto Uusmerkinnän ylikurssi Siirto vararahastosta YLIKURSSIRAHASTO Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako VOITTO EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA TILIKAUDEN VOITTO OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet, osuudet sekä muut sijoitukset OSAKESIJOITUKSET Osakkuusyhtiön viimeisen Konserni Emoyhtiö tilinpäätöksen mukainen Yhtiö omistus- nimellis- kirjanpito- omistus- nimellis- kirjanpito- tulos oma pääoma päiväosuus % arvo arvo osuus % arvo arvo (sis.pääomalaina) määrä ACA Systems Oy 26, Detection Technology Oy 25, EcoPower Technology Oy 40, Elesco Holding Oy 29, Enviro-Invest Oy 21, Environics Industry Oy 14, Environics Oy 5, Fincitec Oy 39, Finnish Measurement Systems FMS Oy 37, Fluid-Bag Oy Ab 22, Hämeen Lanka Oy 35, Idesco Oy 41, Ima Engineering Oy 35, Jopamac Oy 25, Jutron Oy 5, , Kupari Solutions Oy 32, MAP Medical Technologies Oy 13, Okmetic Oyj 7, , Plasma Modules Oy 34, Plastilon Oy 24, POM Technology Oy Ab 19, Rados Technology Oy 15, Setec Oy 15, , Tooler Oy 28, Wallas-Marin Oy 20, Vista Communication Instruments Oy 11, YHTEENSÄ Start Fund of Kera Oy tytäryhtiö 66,

15 28 OSUUDET KOMMANDIITTIYHTIÖISSÄ Osakkuusyhtiön viimeisen vahvistetun Konserni Emoyhtiö tilinpäätöksen mukainen Rahasto omistus- sijoitus- kirjanpito- omistus- sijoitus- kirjanpito- tulos oma päiväosuus % sitoumus arvo osuus % sitoumus arvo pääoma määrä Aboa Venture II Ky 13, , Aura Capital Rahasto V Ky 13, , Bio Fund Ventures II Ky 5, , EQT Finland Fund C.V. 6, , EQVITEC Technology Mezzanine Fund I Ky 42, , EQVITEC Teknologiarahasto I Ky 18, , Etelä-Pohjanmaan Rahasto Ky 33, , Etelä-Savon Pääomarahasto Ky 14, , Fenno Rahasto Ky 7, , Finnmezzanine Rahasto III A Ky 9, , Finnventure Rahasto III Ky 13, , Finnventure Rahasto IV Ky 5, , Finnventure Rahasto V ET Ky 49, , tilikausi päättynyt ; tp ei vahvistettu Forenvia Venture I Ky 31, , Industri Kapital 2000 Fund LP VII 0, , Jokilaaksojen Rahasto I Ky 47, , ensimmäinen tilikausi meneillään Kareliaventure Rahasto Ky 21, , Karhu Pääomarahasto Ky 33, , Lahden Alueen Pääomarahasto Ky 28, , Lapin Rahasto I Ky 47, , ensimmäinen tilikausi meneillään MB Equity Fund Ky 17, , MB Equity Fund II Ky 9, , MB Mezzanine Fund II Ky 5, , Metal Fund Ky 27, , Midinvest Fund I Ky 36, , ensimmäinen tilikausi meneillään Nexit Infocom 2000 Fund LP 6, , Profita Fund I Ky 18, , Savon Kasvurahasto I Ky 12, , Seedcap Ky 33, , ensimmäinen tilikausi meneillään SFK 99-Rahasto Ky 5, , Slottsbacken Fund II Ky 18, , Sponsor Fund I Ky 3, , Tasku Ky 32, , Telecomia Venture I Ky 34, , YHTEENSÄ Konsernin ja emoyhtiön osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoitusten arvojen muutokset Konserni Emoyhtiö Osakkeet Osuudet Saamiset Yhteensä Osakkeet Osuudet Saamiset Yhteensä rahastoissa rahastoissa Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Arvonalennukset Arvonalennusten palautukset liiketoiminnan muissa tuotoissa Kirjanpitoarvo Helsinki 16. päivänä maaliskuuta 2001 Markku Tapio Kalle J. Korhonen Satu Huber Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kohi Antti Paasio Harri Pynnä Sirkka-Liisa Roine Juha Marjosola 29 Konsernin omistusosuutensa mukainen osuus rahastojen ilmoittamasta sijoitusten arvosta (laskettuna Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusten mukaisesti) on noin 309 miljoonaa markkaa, ja vastaavasti emoyhtiön osalta noin 295 miljoonaa markkaa. MUUT SIJOITUKSET Konserni Emoyhtiö Sijoituskohde sijoitus kirjanpitoarvo sijoitus kirjanpitoarvo ACA Systems Oy Pääomalaina Atmel Finland Development Center Oy Laina Detection Technology Oy Vaihtovelkakirjalaina EcoPower Technology Oy Vaihtovelkakirjalaina Elesco Holding oy Vaihtovelkakirjalaina Enviro-Invest Oy Vaihtovelkakirjalaina Environics Oy Vaihtovelkakirjalaina Ima Engineering Oy Vaihtovelkakirjalaina Jopamac Oy Vaihtovelkakirjalaina Kupari Solutions Oy Vaihtovelkakirjalaina Okmetic Oyj Pääomalaina Pääomalainaehtoinen Plasma Modules Oy Vaihtovelkakirjalaina Tooler Oy Pääomalaina Oy Turun TV-tehdas Ab Pääomalaina Wallas-Marin Oy Osin pääomalaina YHTEENSÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki 16. päivänä maaliskuuta 2001 KPMG WIDERI OY AB ARTHUR ANDERSEN OY KHT-yhteisö KHT-yhteisö Hannu Niilekselä, KHT Hannu Vänskä, KHT Sijoitukset yhteensä

16 TILINTARKASTUSKERTOMUS HALLITUS 30 Olemme tarkastaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilivuodelta. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Hallituksen jäsen Harri Pynnä lakiasiainjohtaja Fortum Oyj Hallituksen jäsen Pertti Kohi finanssineuvos Valtiovarainministeriö Hallituksen puheenjohtaja Markku Tapio johtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Hallituksen jäsen Sirkka-Liisa Roine toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Hallituksen jäsen Satu Huber finanssijohtaja Valtiokonttori Hallituksen jäsen Antti Paasio professori Turun kauppakorkeakoulu Hallituksen varapuheenjohtaja Kalle J. Korhonen osastopäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö 31 Helsinki 16. maaliskuuta 2001 KPMG WIDERI OY AB ARTHUR ANDERSEN OY Hannu Niilekselä Hannu Vänskä KHT KHT SIJOITUSNEUVOSTO Puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu Jäsenet Maija-Liisa Friman, toimitusjohtaja, Vattenfall Oy Eero Hovi, tutkimuspäällikkö, Metallityöväen Liitto ry Pertti Karhinen, toimitusjohtaja, Rantasalmi Oy Juha Korkeaoja, kansanedustaja, Eduskunta Pekka Kuosmanen, kansanedustaja, Eduskunta Reijo Laitinen, kansanedustaja, Eduskunta Veli-Pekka Saarnivaara, pääjohtaja, Teknologian kehittämiskeskus Ulla Sirkeinen, johtaja, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto ry Matti Viialainen, apulaisosastopäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

17 HENKILÖSTÖ SOM TOISSSIJOITS O Voimassa olevat sijoitussitoumukset yhteensä 996 miljoonaa markkaa. Vuonna 2000 annetut uudet sitoumukset 267,4 miljoonaa markkaa. Sijoituksia yhteensä 34 pääomasijoitusrahastoon ja viiteen yritykseen. Tilikauden tulos 85,2 miljoonaa markkaa. Taseen loppusumma miljoonaa markkaa, josta oma pääoma yhteensä miljoonaa markkaa. 33 Toiminnan tavoitteet Parantaa alkavien yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Osallistua yritysten rakennejärjestelyihin ja mittaviin uusin yrityshankkeisiin. Sijoitustoiminnan kohteet Pääomasijoitusrahastot Yritysten rakennejärjestelyt Mittavat yrityssijoitukset Johtaja Kimmo Viertola KTM puhelin (09) matkapuhelin Johtaja Mika Räsänen TkT puhelin (09) matkapuhelin Sijoitusassistentti Taina Vilppala HSO-sihteeri puhelin (09) matkapuhelin Toimitusjohtaja Juha Marjosola TTM puhelin (09) matkapuhelin Johtaja Riitta Jääskeläinen DI, OTK puhelin (09) matkapuhelin

18 YHTEYSTIEDOT 34 Suomen Teollisuussijoitus Oy postiosoite PL 685, Helsinki käyntiosoite Erottajankatu 7 A, Helsinki puhelin (09) telekopio (09)

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N VUOSIKERTOMUS 29 Sisällysluettelo Yhtiö lyhyesti YHTIÖ LYHYESTI 3 SILECS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus.

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Sisältö Yritysesittely Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Hallinnointi Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 4 611 fax (015) 46 1216 Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (01) 7 711 fax (01) 77 1500

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä Vuosikertomus 2000 Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä asiakasyrityksissä sekä projektitoimituksista.

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot