Tili-asema Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35"

Transkriptio

1 Naisten toiminnasta on huolehtinut piiritoimikunnan naisjaosto. Jaoston toimesta on pidetty joka vuosi runsaasti naisten erikoiskursseja, joihin on saatu tehokasta ohjaavaa apua Sos.-dem.Työläisnaisliitosta. Naisten retkeily- ja virkistyspäivien järjestely on ollut jaoston toimintaohjelmassa. Yhteistyö toisten työväenjärjestöjnn kanssa on ollut hyvää. TUL:n alaiset urheiluseurat ovat antaneet auliisti apuaan kesäisin järjestettyjen valistusjuhlien ohjelman suorituksessa. Samoin ammattiyhdistysliikkeen kanssa yhteistoimin on pidetty suuremmat työväen joukkotilaisuudet keskuspaikoissa. 41 Vaalitolminta. Yleisiä vaaleja on tänä pitkänä kertomuskautena toimitettu ainoastaan yhdet, nimittäin valtiolliset vaalit v Puolueemme saama äänimäärä näissä vaaleissa oli 42,246, osoittaen nousua edellisiin vaaleihin verraten 5,703 ääntä. Vaalilakiin tehdyn muutoksen johdosta aleni edustajain lukumäärä vaalipiiristämme yhdellä, joka vähennys äänestäjäin kasvusta huolimatta tuli puolueemme osaksi. Valistustyö vaalitaistelussa oli tehokasta. Olihan järjestömme silloin voimakkaassa kasvukunnossa ja innostus hyvä. Piiritoimikunnan toimesta pidettiin vaalikokouksia lähes kolmesataa ja yleisömäärä näihin oli kaikkialla runsas. Heti valtiollisten vaalien jälkeen ryhdyttiin valmistautumaan kunnallisiin vaaleihin, jotka oli tarkoitus toimittaa saman vuoden lopulla. Valmistelut olivat jo suurimmalta osaltaan suoritettu, kun lokakuulla äkkiä muuttunut valtiollinen tilanne teki tyhjäksi laaditut suunnitelmat ja valmistelut. Kunnallisvaalit jouduttiin sodan johdosta siirtämään ja vieläkään niitä ei ole voitu toimittaa. Kunnallinen toiminta. Kunnallinen toiminta on saanut osakseen vähemmän huomiota joukkojen taholla, johtuen siitä ettei kunnallisia vaaleja ole toimitettu sitten vuoden 1936, Samat henkilöt, jotka silloin joutuivat kunnallisiin luottamustehtäviin ovat hoitaneet yhä lisääntyvien kunnallisten tehtävien vaatimat työt. Työväen edustus kunnallisessa elämässä ei vastaa voimasuhteita, sillä viimeiset vaalit jouduttiin suorittamaan enemmän tai vähemmän epäedullisissa oloissa. Uusia vaaleja odotetaan, sillä varmasti vaalit antaisivat uutta virkeyttä tälle tärkeälle toimin ta-alalle.

2 42 Piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan ovat kuuluneet vuonna 1939 U. Kulovaara, M. E. Lehtinen, Y. Helenius, A. Airisto, F. V. Suominen, Helvi Kivimäki ja K. Jokinen sekä varajäseninä A. Rönnholm, Saima Säilä ja T. Alavirta. V U. Kulovaara, Y. Helenius, M. E. Lehtinen, A. Airisto, F. V. Suominen, K. Jokinen ja Helvi Kivimäki sekä varajäseninä Edla Kärkkäinen, K. Perho ja A. Rönnholm. V U. Kulovaara, M. E. Lehtinen, Y. Helenius, K. Jokinen, J. Leino, F. V. Suominen ja A. Rönnholm, varajäseninä K. Perho, Anna Koskela ja Helvi Kivimäki. V U. Kulovaara, M. E. Lehtinen, J. Hurme, V. Lehtonen, M. E. Malkamäki, R. Paasio ja A. Rönnholm, varajäseninä Onni Suikkanen, K. Jokinen ja K. Tamminen ja v M. E. Lehtinen, U. Kulovaara, K. Perho, A. Rönnholm, M. E. Malkamäki, E. Lehtinen ja R. Paasio sekä varajäseninä K. Tamminen, O. Suikkanen ja K. Jokinen. Puheenjohtajana on toiminut U. Kulovaara ja M. E. Lehtinen varapuheenjohtajana. Piirisihteerinä toimi v E. Tuominen lokakuun 15 päivään saakka ja siitä alkaen Y. Helenius. Toimistoapulaisina ovat olleet Eino Jarkama v loppuun, sittemmin lyhyen aikaa neiti Leena Helenius ja vuoden 1942 marraskuusta alkaen neiti Sylvi Kaskinen. Piirisihteeri E. Tuominen kaatui talvisodassa ja toimistoapulainen E. Jarkama kaatui v Piirijärjestön talous. Kertomuskauden alkuvuodet 1939 ja 1940 olivat taloudellisesti piirijärjestölle raskaat. Säännölliset tulolähteet ehtyivät ja tuloa tuottavalle toiminnalle oli mahdollisuudet hyvin vähäiset. Sittemmin on tilanne saatu huomattavasti korjaantumaan kuten viimeisen vuoden tilinpäätöksen loppunumeroista selviää. Huomattavimman tulon ovat muodostaneet arpajaiset. Tili-asema Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35 Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35

3 Voitto- ja tappiotili. Tulot: Tuloja yhteensä 187,106: mk 187,106: 15 Menot: Menoja yhteensä 148,270: 40 Tilivuoden voitto 38,835: 75 mk 187,106: 15 TURUN L. ETEL. SOS.-DEM. PIIRITOIMIKUNTA. Yrjö Helenius. Satakunnan sos.-dem. Piirijärjestön toiminta vv , Yleiskatsaus. Kulunut 5-vuotiskausi piirissämme on ollut hyvin vaihtelevaa ja vaikeuksien aikaa. Työväenliikkeen toiminta Satakunnassa niinkuin koko maassakin alkoi ennen sotia vakiintua ja järjestötoiminta jatkuvasti vilkastua. Suomen joutuessa sotaan syksyllä 1939 oli luonnollista, että työväenjärjestöjen toiminta tyrehtyi miltei kokonaan. Parhaat toimitsijatoverit joutuivat lähtemään sotapoluille, rintamalle tai työvelvollisiksi. Talvisodan päätyttyä työväenliikkeen toiminta lähti jälleen liikkeelle, joskaan ei sellaisenaan kuin se oli ennen sotaa. Ankara sota oli painanut sodan rasituksen lisäksi poliittisen leimansa järjestörintamaan, joka ilmeni eräillä paikkakunnilla työväenliikkeen hajoituspyrkimyksenä. Vähitellen alkoi kuitenkin elämä tasaantua ja toiminta yleensä vilkastua. Kun sota jälleen 1941 alkoi, painoi se taas järjestötoiminnan vähäiseksi. Vuosi 1943 on kuitenkin ollut järjestötoiminnassa edullisempi. Toiminnassa on ollut havaittavissa huomattavaa piristymistä. Työväen luottamus sosialidemokratiaan on lujittunut, joka taas on ollut vaikuttavana tekijänä järjestöjen toiminnan vilkastumiseen. Työväenliikkeen eri toimintahaaroja edustavien järjestöjen väliset suhteet ovat piirissämme olleet hyvät. Varsinkin puolue- ja työläisnuoriso-osastot ovat olleet kiinteässä yhteistoiminnassa, kuten kurssi-

4 44 ja juhlatoiminnan järjestelyssä. Muidenkin järjestöjen kanssa on yhteistoiminta sujunut hyvin. Järjestöt ja jäsenistö. Piirijärjestömme kunnallisjärjestöjen ja puolueosastojen määrä on ollut kuluneen kertomusvuoden aikana seuraava: V kunnallisjärj. 13 puolueosastoja 125 jäseniä 2,711 V. 1940» 12» 123» 2,461 V. 1941» 12» 123 i> 1,849 V. 1942» 12» 114» 1,599 V. 1943» 1 2» 114» 1,915 Viime vuoden jäsentilasto ei anna täysin oikeata kuvaa, sillä on vielä järjestöjä, jotka eivät ole tehneet tilityksiä vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Uusia työväentaloja on kertomuskauden aikana rakennettu 3 ja 2 yhdistystä on ostanut itselleen tontin. Kyröskosken työväentalo paloi Yhdistyksien taloudellinen asema on heikentynyt, mikä johtuu siitä, että varsinainen juhla- ja iltamatoiminta on ollut hiljaista. Viime vuosi oli tässäkin suhteessa parempi. Järjestöjen toiminnan vilkastuessa, järjestettiin myös juhlia runsaammin. Yleisön kannatuksen johdosta voivat monet yhdistykset kerätä varoja taloutensa tukemiseksi. Jäsenhankintatyöhön on jatkuvasti kiinnitetty huomiota m.m. järjestämällä jäsenhankintakilpailuja. Kaikista ponnistuksista huolimatta pääsi jäsenmäärä huomattavasti laskemaan, joskin viime kuukausina on tapahtunut käänne parempaan päin. Valistustyö. Valistustyötä kertomuskauden kuluessa on harjoitettu kurssi- ja. neuvottelutilaisuuksia järjestämällä sekä puhe- ja esitelmätilaisuuksien muodossa. Piirin palveluksessa on piirisihteerin lisäksi ollut järjestäjinä 1939 tov. Voitto Laine ja Väinö Huuska. Tämän lisäksi ovat puoluetoimikunnan lähettämät järjestäjät liikkuneet piirin alueella useampaan otteeseen. Puheita ja luentoja on kertomuskauden aikana pidetty seuraavasti: V puhetta noin 115,405 kuulijalle V »» - 57,473» V »» 40,230» V »» 45,500» V »» 57,000»

5 Lukuihin sisältyvät myös vaalitilaisuuksissa ja kursseilla pidetyt puheet ja luennot. Viikon kestäviä iltakursseja on kertomuskauden aikana pidetty 17 paikkakunnalla, joissa pääasiassa on opastettu järjestötehtävien suorittamista sekä pidetty luentoja työväenliikkeen eri eloilta. Syksyllä 1943 järjestettiin Poriin viikon kestävät järjestötahtävien päiväkurssit, joilla oli 30 osanottajaa 16 yhdistyksestä. Neuvottelukokouksia on alueittain järjestetty 18 paikkakunnalla. Koko piiriä käsittäviä neuvottelukokouksia on järjestetty Porissa 5 ja Raumalla 2. Kaikissa kokouksissa on luennoitu ja keskusteltu pääasiassa työväestölle ajankohtaisista kysymyksistä m.m. on poliittinen tilanneselostus puoluetoimikunnan edustajalta ollut kaikissa tilaisuuksissa. Piiritoimikunnan naisjaosto on yhteisvoimin Sos.- dem. Työläisnaisliiton kanssa järjestänyt piirin alueella kursseja ja neuvottelukokouksia useampia kertoja. Kunnallisasiainjaosto on jatkuvasti harjoittanut valistustyötä pääasiassa järjestämällä kunnallisia neuvottelupäiviä. Tällaisia neuvottelukokouksia on pidetty 19 paikkakunnalla. Pienviljelijäasiainjaosto on toiminut piiritoimikunnan 3'hteydessä vuoden 1942 piirikokouksen päätöksen mukaisesti. Siinä on ollut 5 jäsentä. Jaoston toimesta on painatettu kolme 3,000 kpl. pienviljelysasioita koskettelevaa lentokirjasta, joita työväenyhdistyksien välityksellä on jaettu pienviljelijöille. Syksyllä 1942 järjestettiin Poriin pienviljelijäin ja palkkatyöväen neuvottelukokous. Juhlatoiminta on kertomuskauden aikana ollut huomattavaa. Tästä on varsin merkittäväksi muodostunut edelleenkin maakuntajuhlat. V kesäkuussa pidettiin maakuntajuhlat Eurassa, v elokuussa Harjavallassa ja 1943 heinäkuussa Kiukaisissa. Sota-ajasta huolimatta ovat juhlat onnistuneet hyvin. Perinteelliseksi tulleen tavan mukaan on Satakunnan työväki osallistunut valtavin joukoin yhteisiin juhliinsa. N. s. piiri- ja suvijuhlia on niinikään joka vuosi pidetty hyvällä menestyksellä. 45 Vaalitoiminta. Eduskuntavaalit olivat viimeksi Huolimatta siitä erittäin voimakkaasta työstä, jota vaalien edellä suoritettiin, eivät tulokset olleet meille niin edulliset kuin olisivat voineet olla ja kuin mitä odotimme. Äänimäärämme tosin nousi v vaalien 40,760 äänestä 43,713 ääneen, tehden lisäys 2,953 ääntä. Kun kokoomuksen äänimäärä nousi osittain IKL:n kustannuksella huomattavasti

6 46 edellisiin vaaleihin verrattuna, menetimme yhden paikan, mikä johtui lähinnä siitä, että vaalilain muutoksen johdosta piiristämme valittavien edustajien luku väheni yhdellä. Voimasuhteet tulivat puolueellemme 7 edustajaa porvareiden 7 vastaan. Vaalityöskentelyssä kiinnitettiin erikoista huomiota vaalikirjaliisuuden levittämiseen. Sitä valmistettiin puoluetoimikunnan taholta useamman laatuista kuin ennen. Piiritoimikunta valmisti kaksi lentolehtistä, joista edustajaehdokkaiden esittelyvihkosta otettiin 1500 kpl. painos ja tov. Mustasillan kirjoittamasta»mitä pienviljelijät ja köyhät mökkiläiset eniten tulevalta eduskunnalta odottavat?» 5,000 kpl. painos. Kaikkiaan levitettiin piirin alueella ennen vaalia noin 90,000 kpl. erilaista lentolehtistä ja vaalikirjasta sekä mainosplakaatteja. Vaalijuhlia ja puhetilaisuuksia järjestettiin runsaasti, joiden paikallisesta järjestelystä huolehtivat pitäjäasiamiehet. Vaalityöskentelyn aikana oli piirissämme kiertämässä kolmen viikon aikana tov. T. Teini Kokemäeltä ja puoluetoimikunnan lähettämänä tov. M. Lahdenmäki, jotka kumpikin liikkuivat enimmäkseen syrjäseuduilla ja pienviljelysalueilla. Kaikkiaan järjestettiin ennen vaaleja valistustilaisuuksia 238, joissa puheita pidettiin 345 noin 60,000 kuulijalle. Huomattavimmat juhlat olivat vappujuhlat ja Eurassa pidetyt maakuntajuhlat. Heti eduskuntavaalien jälkeen aloitettiin työskentely kunnallisvaalien hyväksi. Suomen joutuessa sotaan ei kunnallisvaaleja kuitenkaan voitu suorittaa. Piiritoimikunta. Piiritoimikunnan puheenjohtajana kertomuskauden aikana on toiminut yhtäjaksoisesti tov. Vihtori Fallila. Piirisihteerinä on ollut huhtikuun 1 päivään 1943 tov. Arvi Kontula. Tämän jälkeen on piirisihteerinä toiminut tov. Jukka Aaltonen. Toimistonhoitajana on edelleen ollut tov. Hilma Laine. Raha-asiat. Kertomuskauden aikana on piirin talous heikentynyt, johtuen niistä vaikeuksista, joita sota on asettanut koko järjestöelämälle. Arpajaisia on järjestetty 5, joiden puhdas tulo v oli 36,326: 65 mk, v n. 13,000 mk, v noin 10,000 mk, v noin 37,000 mk ja 1943 noin 29,500 mk.

7 47 Tiliasema joulukuun 31 p:nä Rahaa kassassa» talletustilillä Osakkeet eri yhtymissä Kalusto Saatavia ei yhdistyksiltä Varat: 634:40 49,939:98 1,510: 100: 11,460:50 mk 63,644: 88 Velat: Eri yhdistyksille 12,150: 10 Puolueelle veroja 2,089: 75 Puhdas omaisuus 49,405: 03 SATAKUNNAN SOS.DEM.- PIIRITOIMIKUNTA mk 63,644:88 Jukka Aaltonen. Hämeen etel. Sos.-dem. Piirijärjestön toiminta vv Yleiskatsaus. Työväenjärjestöjen toimintaa tämä aika on meidänkin piirissämme heikentänyt. Talvisotamme lamautti toiminnan. Välirauhan aikana saatiin järjestökoneisto jo vähän pyörimään. Mutta tämän sodan alkupuoli oli hyvin vaikeata. Piirin toimitsijat, piirisihteeri ja järjestäjä joutuivat molemmat sotaan, joten asiat jäivät hoitamatta. Hyökkäysvaiheen päätyttyä pääsivät he ikänsä perusteella vapaaksi, mistä seurasi, että järjestötoiminta alkoi elpyä piirissämme. Varsinkin kertomuskauden viimeinen vuosi on ollut hyvin työntäyteinen ja tulosrikas. Työväenliikkeen eri toimihaaroja edustavien järjestöjen väliset suhteet ovat kertomuskautena olleet erittäin hyvät. Varsinkin puolue- ja työläisnuoriso-osastot ovat olleet hyvässä yhteistyössä. Missä vanhemmat järjestöihmiset ovat joutuneet sotaan tai työvelvollisiksi, siellä ovat työläisnuoret ottaneet asian omakseen ja toiminta on alka-

8 48 nut pyöriä sodasta huolimatta. Piirijärjestön taholta on edistetty nuoriso-qsastotyötä, mistä on ollut seurauksena, että piirimme alueella m.m. v perustettiin 4 uutta nuoriso-osastoa. Eduskuntavaalit v Ensimmäisiin alkuvalmisteluihin piiritoimikunta ryhtyi tällä kerralla tavallista aikaisemmin, sillä ensisijassa vaalivalistustyötä silmälläpitäen muodostettiin jo edellisen vuoden syksyllä n.s. puolueasiamies verkosto, joka käsitti n. 350 asiamiestä. Vaaliasiamiesten neuvottelukokouksia järjestettiin niinikään kertomusvuonna ennen piirikokousta ja kiertokirjeillä y.m. tavalla annettiin ohjeita vaalitoimitsijoille. Puoluetoimikunnan ohjekirjasta lähetettiin puolueosastoille asiamiesten käytettäväksi.. Valitsijayhdistyksiä perustettiin piirikokouksen päätöksen mukaisesti eri puolille piiriä 11. Vaaleihin käytiin yhden ehdokkaan listoilla. Puolueen kustantamia vaalikirjasia ja lentolehtisiä levitettiin kymmeniätuhansia kappaleita. Samoin erilaisia julisteita suuret määrät ja Hämeen Kansan vaalinumeroita 249 kpl, viikon, kahden ja kuukauden tilauksia. Sitäpaitsi erinäiset keskusjärjestöt, kunnallisjärjestöt ja puolueosastot levittivät ainehistoa, joista piiritoimistolla ei ole tarkkoja tietoja. Piirimme työläisnuoriso-osastot työskentelivät ennakolta laadittujen suunnitelmien mukaisesti erittäin aktiivisesti vaalien onnistumiseksi. Tästä ansaitseekin työläisnuorisomme täyden tunnustuksen. Vaalijuhlia ja kokouksia järjestettiin hyvin runsaasti. Näissä pidettiin 331 puhetta 59,226 kuulijalle. Tarkoituksena oli saada yksi paikka puolueellemme tässä piirissä lisää, mutta siinä emme kuitenkaan onnistuneet, vaikka saimmekin 3,319 äänen lisäyksen. Porvarillisten puolueiden äänimäärä myöskin nousi vähän, joten saimme tyytyä entiseen 6 edustajapaikkaan piirimme 11 paikasta. Kunnallisvaalit v Kunnallisvaalien alkuvalmistelut olivat piirissämme jo kaikkialla suoritetut. Valitsijayhdistykset oli niinikään perustettu, mutta tilanteen muututtua yhä vakavammaksi ja varsinkin sitten, kun suuri osa kansalaisia oli kutsuttu ylimääräisiin kertausharjoituksiin, päätti eduskunta hallituksen esityksestä siirtää kunnallisvaalien toimittamisen vuodella eteenpäin. Poikkeuksellinen tilanne on edelleenkin jatkunut ja vuonna 1936 valitut kunnanvaltuutetut ovat joutuneet toimimaan jatkuvasti.

9 49 Presidentinvalitsijatniesvaalit. Piesidentinvalitsijamiesvaalit olisi pitänyt toimittaa v presidentti Kallion kuollessa, mutta poikkeuksellisen ajan vuoksi on nämätkin vaalit lykätty v ja presidentin vaalin ovat joutuneet toimittamaan jo toisen kerran v valitut valitsijamiehet. Järjestöt ja jäsenistö. Piirijärjestömme kunnallisjärjestöjen ja puolueosastojen määrä on kuluneena kertomusaikana ollut seuraava: Vuosi Kunnallisjärjestöjä Puolueosastoja jäseniä , , , , ,848 Kertomusvuosien jäsenmäärä on valitettavasti sota-ajan johdosta puutteellinen siitä syystä, että järjestöjen aktiivisin toimitsija-aines on joutunut olemaan poissa. Jäsenhankinnan tehostamiseksi oli tarkoitus järjestää v jäsenhankintarynnäkkö, mutta sodan syttymisen vuoksi se jäi toteuttamatta. V aikana on kiinnitetty huomiota jäsenmäärän lisäämiseksi, verojen perinnän tehostamiseksi ja on siinä eräissä järjestöissä onnistuttukin. Parin yhdistyksen jäsenmäärä on noussut 100 %. Järjestöt ovat viime aikoina taloudellisen asemansa parantamiseksi alkaneet entistä enempi järjestellä juhlia ja iltamia. Missä niitä on järjestetty, on taloudellinen tulos ollut hyvä. Eräät järjestöt ovat heikon valotilanteen johdosta hankkineet toimitaloilleen sähkövalon. Täten poistaakseen sen haitan, mitä valonpuute aiheuttaa järjestöjen toiminnalle. Yleensä on järjestöissä hoidettu juoksevat asiat, kuten palovakuutukset y.m. ovatpa eräät järjestöt toimitaloillaan suorittaneet eräitä välttämättömiä korjauksiakin. Valistustyö. Valistustyötä harjoitettiin poliittisten juhlien, kertapuhematkojen, luento- ja opastuskurssien muodossa. Kahtena viimeisenä kertomusvuotena on järjestetty koko piiriä käsittäviä ja kunnittaisia neuvotte- S.-d. Piirijärj. kert. 4

10 50 lukokouksia, millä on ollut erittäin hyvä vaikutus. Puheita ja opastuskursseja pidettiin eri vuosina seuraavasti: Vuosi puheita ,538 kuulijoita 81,437 44,744 29,748 28,070 28, ,921 kursseja osanottajia luentoja harj , 563 Poliittisia juhlia järjestettiin puoluetoimikunnan esityksestä v paikkakunnalla ja paikkakunnalla. Kaikki juhlat onnistuivat hyvin ja muutenkin vastasivat tarkoitustaan. Jäsenhankintaviikko toimeenpantiin yhteisvoimin Sos.-dem. Nuorisopiiritoimikunnan kanssa lokakuun 27 ja marraskuun 3 päivien välisenä aikana Sodan synnyttämä lamaannus vaikutti vielä ehkäisevästi sen onnistumiseen. Kunnallisen valistustyön suorittamiseksi on piirimme jaettu 9 alueeseen, joissa kussakin ainakin kerran vuodessa toimeenpannaan sös.-dem. kunnallisväen neuvottelukokouksia. Sota-ajasta huolimatta tällaisia kokouksia on järjestetty v ja 1943.'Ensimmäinen koko piiriä käsittävä puolueväen neuvottelukokous järjestettiin Hämeenlinnassa marraskuun p:nä 1942, mihin osallistui yli 40 osanottajaa eri puolilta piiriä. Kokouksen alustajina olivat toimittaja Kusti Kaukovaara, osastopäällikkö Onni Toivonen, kansanedustaja Väinö Kivisalo, puoluesihteeri (nykyinen sosialiministeri) Aleksi Aaltonen ja piirisihteeri. Martti Lahtinen. Kokous oli erittäin onnistunut ja käsityksiä selventävä. V tammikuussa järjestettiin kunnallisia neuvottelukokouksia 9 eri paikkakunnalle, joissa oli osanottajina yhteensä 225 kunnallisissa ym. tehtävissä olevaa toveria. Näissä kokouksissa oli alustajina piirin kansanedustajat ja piirisihteeri ja vastasivat ne tarkoitustaan. V lopulla järjestettiin neuvottelukokouksia 5 paikkakunnalle nim. Lahteen, Valkeakoskelle, Forssaan, Hämeenlinnaan ja Turenkiin. Alustajina kokouksissa olivat professori Väinö Voionmaa, kaupunginjohtaja Olavi Kajala, huollonjohtaja Unto Suominen, kansanedustajat Väinö Kivisalo ja Otto Toivonen sekä kunnallisneuvos Otto Marttila. Kokoukset onnistuivat erinomaisesti ollen osanottajien lukumäärä 270. Tulkoon mainituksi, että kullakin paikkakunnalla

11 tarjosivat paikalliset järjestöt kokouksen osanottajille vaatimattoman päivällisen. Talvisodan jälkeen kiinnitettiin huomiota uusien toimitsijavoimien kasvatukseen. Tässä mielessä piiritoimikunta järjesti syyskuun päivinä 1940 Hämeenlinnaan puoluetoimikunnan ja TSL:n myötävaikutuksella toimitsija- ja puhujakurssit. Maakuntajuhlat toimeenpantiin Hauholla kesäkuun 10 ja 11 p:nä Järjestyksessään neljännet maakuntajuhlat toimeenpantiin nyt ensikerran maaseutupaikkakunnalla ja onnistuivat ne erinomaisen hyvin. Juhlat järjestettiin, nytkin yhteisvoimin Hämeenlinnan nuorisopiirijärjestön kanssa. Puhujina esiintyivät Väinö Tanner, Aleksi Aaltonen, Einari Saarinen, Väinö Kivisalo, Aino Malkamäki, Otto Marttila, Otto Toivonen ja Antero Virtanen. Hauhon taantumukselliset ainekset tekivät voitavansa juhlien epäonnistumiseksi, mutta siinä kuitenkaan onnistumatta. Juhlat onnistuivat yli odotusten, ollen juhlilla osanottajia n. 5,000 henkeä. V oli tarkoitus pitää maakuntajuhlat Hämeenlinnan puistossa heinäkuun p:nä. Juhlatoimikunta oli jo suorittanut melko pitkälle juhlanvalmistelut, kuten mainosten painatuksen ym. Alkanut spta kuitenkin keskeytti juhlan toimeenpanon. Muusta valistustyöstä mainittakoon joka vuosi haettavaksi myönnetyt apurahat Työväen Akatemiassa opiskelevien opiskelun helpoittamiseksi. Näitä apurahoja on myönnetty tavallisesti kaksi, vaihdellen summat kertomuskauden aikana 500 1,500 mk. Myös puoluetoimikunnan ja Sos.-dem. Työläisnuorisoliiton järjestämille kursseille on myönnetty pienempiä apurahoja opiskelun helpoitlamiseksi. 51 Piiritoimikunta. Piiritoimikunnan puheenjohtajana on koko kertomuskauden toiminut kansanedustaja Väinö Kivisalo, ollen edelleenkin. Varapuheenjohtajana on myös koko ajan ollut Väinö Salovaara. Edellämainittujen lisäksi on piiritoimikuntaan kuuluneet kertomuskauden aikana Oma Palkonen, Aino Malkamäki, Akseli Kanerva, Martta Toivonen, Matti Alanko, Kalle Niemi, Hjalmar Rinne, Aleksi Tupala, Antti Hyvönen, Eino Seppälä, Kusti Kaukovaara, Hjalmari Jokinen ja Antero Nurminen. Nykyisin kuuluvat piiritoimikuntaan Väinö Kivisalo puheenjohtajana, Väinö Salovaara varapuheenjohtajana sekä jäseninä Akseli Kanerva, Eino Seppälä., Kusti Kaukovaara, Hjalmari Jokinen ja Antero Nurminen. Varajäseninä Kalle Koskinen, Lyydia Louhi ja Antti Hyvönen. Kertomuskauden aikana on piiritoimikunta

12 52. pitänyt 47 kokousta joissa on pöytäkirjaan kirjoitettu 372. Piirisihteerinä on toiminut saakka Einari Saarinen. Hänen jälkeensä Martti Lahtinen saakka, ollen nykyisin piirisihteerinä Vihtori Veijanen. Toimistoapulaisena on ollut Ellen Mattila hänelle siirtyi myöskin piirin taloudenhoitajan tehtävät. Tilapäisjärjestäjinä ovat olleet eri aikoina Aleksi Tupala, Uuno Salo, Martti Lahtinen ja Vihtori A. Lahti, ollen viimeksimainittu edelleenkin. Piirin raha-asiat. Kertomuskauden alussa oli piirijärjestön taloudellinen asema erittäin hyvä. Sota-ajan johdosta on piirijärjestöllä ollut vaikeuksia, sillä onhan järjestöjen jäsenistöstä ollut huomattava osa sotahommissa, työvelvollisina ja muuten, mistä johtuu, että järjestön tulot ovat melkoisesti supistuneet. Tilannetta on huomattavasti helpoittanut se, että varakkaammat työväenyhdistykset, joilla on ollut elokuvatoimintaa, ovat lahjoituksillaan tukeneet piirijärjestön taloutta. Piirijärjestö järjesti v aikana arpajaiset, mitkä onnistuivat tyydyttävästi. Myös on" saatu perusjärjestöiltä perityksi verorästejä, joskin vielä on eräiltä järjestöiltä rästejä saamatta. Elintason kallistuminen on vaikuttanut, että toimitsijain palkkoja on tarvinnut korottaa, mikä on vaikuttanut piirin talouteen, varsinkin kun piiriverot ovat olleet kertomuskauden loppuun entisellään. Tilanne tässä suhteessa korjaantuu kun piirivero nousee v alusta. Piirijärjestön tulot ja menot eri vuosilta sekä talouselämä käyvät selville seuraavasta: Tulot: ~ Puolueveroja 20,418: 22,677: 50 15,662:1T" 14,903: 25 17,745 Piiriveroja 26,641: 50 29,808: 20,708: 19,803: 23,514 Ylimääräisiä veroja 19,140:10 29,252:75 20,127:50 29,212:05 19,940 Kujall. jatoim. väl 2,608:65 2,040:90 2,214:70 2,421:80 4,765 Lahjoituksia 14,153:30 300: 7,900: 4,329:10 30,200 Voitto-osuuksia 3,121: 567:80 3,174:50 1,940: 3,973: Kurssijuhlista 3,553:10 7,222:55 5,380:50 1,673: 6,926 Arpajaisista < 18,536:75 44,635 Muita tuloja 8,943:65 3,814:95 2,710:25 2,971:40 6,510 mk 98,579: 30 95,684: 45 77,878: 20 95,790: ,210 Tappio 8,046:30 631:15 6,870:95 mk 106,625:60 95,684:45 78,509:35 102,661:30 158,210:

13 Menot: ?, 1943 Puolueveroja 20,418: 22,677: 50 15,604: 25 14,903:25 17,745:25 Palkat 40,550: 38,815: 42,050: 52,750: 68,740: Matkakulut 3,683:50 4,201: 4,112:20 12,217:50 21,037: Vuokra, lämpö ja valo 4,485:85 4,007:25 4,758:75 5,181:55 4,779:50 Kulungit 10,665:65 10,353:40 9,577:60 16,254: 20 12,782:30 Vaalimenot 20,643:75 7,632:50 Muut menot 4,467: 990: 880:50 8,803:60 Poistot i,711:85 1,346:20 1,526:05 1,354:80 1,231:90 mk 106,625:90 60,022:85 78,509:35 102,661:30 135,119:55 Voitot 5,661:60 23,090:45 53 mk 106,625: 60 95,684: 45 78,509: ,661: ,210: HÄMEEN ETEL. SOS.-DEM. PIIRITOIMIKUNTA. Vihtori Veijanen - Hämeen 1. pohjoisen vaalipiirin sos.-dem. Piirijärjestön toiminta vv Yleiskatsaus. Kulunut viisivuotiskausi vaalipiirissämme on kulkenut nousun ja laskun merkeissä. Järjestötoiminnan voimakas noususuunta 1939 keskeytyi sodan syttymisen johdosta. Suoritetut eduskuntavaalit ja sitä edeltänyt voimakas valistustyö sai vaalipiirimme työväenyhdistykset erikoisen tarmokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. Kaikki merkit viittasivat siihen, että piirimme alueella toimivien yhdistysten jäsenmäärä tulee nousemaan suuremmaksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut, ja näin olisi tapahtunutkin, ellei kuten sanottu, sota olisi keskeyttänyt tätä hyvää kehitystä. Talvisodan jälkeinen aika muodostui piirijärjestössämme, varsinkin eräillä paikkakunnilla, hyvin levottomaksi. Kommunistit toimivat erikoisen aktiivisesti ja tästä olikin seurauksena, että useiden kymmenien yksityisten puolueen jäsenten erottamisen lisäksi erotettiin puolueen jäsenyydestä myöskin 2 puolueosastoa, nimittäin Tampereen Rakentajain Sos.-dem. Yhdistys ja Tampereen Sosialistinen Työläisyhdistys, koska ne eivät suostuneet erottamaan yhdis-

14 54 tyksen jäsenyydestä niitä jäseniä, jotka puoluetoimikunta oli erottanut puolueesta. Tällaisen kiihkeän poliittisen temmellyksen aikana ponnisteltiin kuitenkin voimaperäisesti toiminnan saattamiseksi normaaliseen kulkuun. Toiminta palautuikin verraten nopeasti entisille raiteillensa ja jäsenmäärä alkoi tasaisesti nousta syttynyt sota jälleen katkaisi hyvässä nousussa olleen toiminnan. Aina vuoden 1943 puoliväliin saakka oli toiminta verraten laimeata, mutta sen jälkeen alkoi järjestötoiminta elpyä huomattavasti. Vuoden lopulla oltiinkin jo hyvässä nousussa ja piiritoimikunnan järjestämä työväenyhdistysten toimintakilpailu oii omiaan saamaan järjestötoiminnan huomattavasti elpymään. Pohjois-Hämeessä onkin nyt erikoisen voimakas toiminta käynnissä ja ellei mitään erikoista satu, niin kohdakkoin ollaan taas sillä tasolla kuin mitä oltiin ennen sotaa. Valtiolliset vaalit v Vaalitaisteluun valmistauduttiin hyvissä ajoin ja erikoisen määrä tietoisesti. Olihan vaalipiirimme alueella edellisissä vaaleissa sosialidemokraattien äänimäärä noussut huomattavasti, joten oli peljättävissä äänimäärän laskua. Voimakkaan vaalivat istustyön ansioksi onkin laskettava se, että sosialidemokraattien äänimäärä jälleen nousi edellisistä vaaleista 4,628 äänellä. Kokoomuksen saama äänimäärän lisäys johtui ilmeisesti ikl:n kärsimästä tappiosta. Maalaisliiton ja edistyksen äänimäärä nousi niinikään vähän, ja johtui tämä siitä, että nämä oliva vaaliliitossa keskenään. Vaalien lopputuloksena oli, että Pohjois-Hämeen työväestö lähetti jälleen 8 edustajaansa parlamenttiin, porvarien saadessa yhteensä 3 edustajaa. Järjestöt ja jäsenistö. Kertomusvuosien aikana on piirijärjestömme puolueosastojen lukumäärä vähentynyt kahdella. Kuten jo alkulauseessa mainittiin, erotti puoluetoimikunta 2 piirijärjestöömme kuuluvaa puolueosastoa puolueen jäsenyydestä. Tosin on mainittava, etteivät kaikki piirimme yhdistykset ole hoitaneet edes juoksevia asioitaan, mutta tällainen osittainen lamaannus on täysin ymmärrettävissä, sillä usean työväenyhdistyksen toimihenkilöidenkin joukko on harventunut näiden sotavuosien aikana. Ottaen huomioon sen epävakaisen elämän, jota olemme nämä viisi vuotta eläneet, on sittenkin tunnustuksella

15 mainittava piirimme järjestöväen uurastaneen järjestökoneiston pysyttämiseksi käynnissä, Seuraavassa käy selville piirijärjestömme jäsenmäärä kertomusvuosina. Sääntömääräiset vapaajäsenet sisältyvät lukuihin: 1939, 4,314 jäsentä; 1940, 3,130; 1941, 2,736; 1942, 2,995: 1943, 3,313. Kertomusvuosien aikana on piirimme alueelle rakennetty kaksi uutta työväentaloa, nimittäin Kuoreveden ja Kuhmoisten Leppäkosken työväentalot. Mitä piirimme työväenyhdistysten taloudelliseen asemaan tulee, niin on piiritoimikunnan tarvinnut vain kolmessa tapauksessa myöntää varoja velankoron maksamista varten. Yhdistykset ovat hankkineet varoja paitsi juhlia pitämällä, myöskin arpajaisia järjestämällä. Kertomuskauden aikana järjestivät piirimme yhdistykset yli 40 arpajaiset. Piiritoimikunta on myöskin hankkinut itselleen varoja arpajaisia järjestämällä. Joka vuosi on piirijärjestöllä ollut omat arpajaiset, joiden tulot ovatkin ratkaisevasti vaikuttaneet piirijärjestön talouteen. On myöskin kiitollisuudella mainittava eri tamperelaisten liikelaitosten suhtautuminen piirijärjestöömme silloin, kun se on ollut heikossa taloudellisessa asemassa. 55 Valistustyö. Näiden kuluneiden viiden vuoden ajalla on valistustyöhön kiinnitetty aivan erikoista huomiota. Tähän onkin ollut suuremmat edellytykset kuin aikaisemmin, sillä piirijärjestön palveluksessa on ollut vuodesta 1940 piirisihteerin lisäksi kolme toimitsijaa. Tosin eivät kaikki toimitsijat ole saaneet koko aikaa olla piirijärjestön käytössä, sillä kaksi piirimme järjestäjää ja piirisihteeri joutuivat lähtemään myöskin sotatehtäviin. Vuoden 1942 alusta alkaen on kuitenkin piirisihteeri ja toinen järjestäjistä ollut taas piirijärjestön käytettävissä. Erikoista huomiota on kiinnitetty neuvottelutilaisuuksien järjestämiseksi sellaisille paikkakunnille, joissa järjestötoiminta on ollut hiljaista. Voidaankin sanoa, että jatkuvasti on piirijärjestömme joku toimitsija matkoilla. Myös on kohdistettu huomiota juhlatoimintaan ja onkin se piirimme alueella ollut koko ajan vilkasta, sillä esim. vuonna 1941 järjestettiin piirimme alueella 42 vappujuhlaa. Myöskin suurempia juhlia on järjestetty joka vuosi paitsi v Maakuntajuhlat ovatkin aina muodostuneet suuren mielenkiinnon kohteeksi, sillä osanottajia on ollut näissä maakuntajuhlissa hyvin laajalta säteeltä.

16 56 Hyvät suhteet piirilehtemme Kansan Lehden kanssa ovat myötävaikuttamassa valistustyön tehostamiseen. Piirijärjestöllä ja Kansan Lehdellä on yhteinen toimitsija V. Multamäki, joka matkoilla ollessaan ottaa jokaisessa tilaisuudessa esille myöskin piirilehteämme koskevat asiat. Samoin ovat kaikki piirimme toimitsijat tehneet, joten tälläkin tavalla on pyritty välillisesti vaikuttamaan piirimme alueella oleviin vähävaraisiin. On syytä myöskin mainita suuremmista neuvottelukokouksista. Joka vuosi on piiritoimikunta järjestänyt koko piiriä käsittävät neuvottelupäivät, jotka ovat olleet aina kaksipäiväiset. Nämät suuremmat neuvottelutilaisuudet on pidetty myöhään syksyllä, siis piirikokouksien puolivälissä. Näissä neuvottelukokouksissa on selostettu poliittista tilannetta sekä kaikkia ajankohtaisia asioita, kuten elintarviketilannetta, rintamamiesten maansaantia sekä tietysti järjestötoimintaa koskevia kysymyksiä. Piiritoimikunta. Piiritoimikunnan puheenjohtajana vv oli Toivo Rainio ja vuodesta 1942 E. O. Kotiranta. Piiritoimikuntaan ovat koko viisivuotiskauden ajan kuuluneet seuraavat puoluetoverit: Erik J. Axen, Elsa Kolinen, Hugo Aattela, Lauri Kaitila ja Vihtori Luoto. E. O. Kotiranta on kuulunut piiritoimikuntaan vuodesta 1940 lähtien sekä Kalle Helenius ja Toivo Rajala vuodesta Lauri Lehtonen ja Toivo Mansner tulivat piiritoimikunnan jäseniksi vuonna Mainittakoon, että Kotiranta ja Mansner ovat aikaisemminkin jo kuuluneet piiritoimikuntaan, mutta olivat muutaman vuoden välillä pois. Piirisihteerinä on ollut kertomuskauden alusta syksyyn 1940 E. Lindfors ja sen jälkeen Kustaa Alanko. Vainajia. Kertomusvuosien aikana on piirijärjestömme joutunut menettämään kuoleman kautta useita henkilöitä, joiden liian aikainen poismeno on ollut raskas isku työväenliikkeelle. Vuonna 1942 kuoli piiritoimikunnan monivuotinen puheenjohtaja Toivo Rainio, jonka paikka on vaikeasti täytettävissä. Poissa on myöskin kaupunginjohtaja Kaarle Nordlund, joka aikaisemmin on myöskin kuulunut piiritoimikuntaan. Puolueemme puheenjohtaja Kaarlo Harvala oli niinikään tunnettu mies Pohjois-Hämeessä, sillä hän oli täältä kotoisin ja aikaisemmin piirimme edustaja eduskunnassa. Monta muuta uskollista ia koko elämänsä työväenliikkeelle uhrannutta puolueto-

17 veria on näiden viiden vuoden ajalla siirtynyt sinne, mistä paluuta ei ole. Piirijärjestön tilinpäätökset eri vuosina. Tulot. v Piiriveroista 38,593: Toimintavälineistä 4,888: Juhlista 4,045: 50 Edustajaveroa 8,500: Arpajaistuloja 11,671: 60 Lahjoituksia y.m 30,002: Korkotuloja 1,106: 10 Tilikauden tulot 98,806: 20 Tappioksi 28,525: Yhteensä 127,331: ,378: ,240: 50 Menot: Palkkoja 53,950 Matka- ja päivärahoja 14, Kulunkeja 26,066; 05 Vaalikustannuksia 28, Kaluston poisto 4,383 Kirjaston poisto 100 Korkomenoja Lahjoituksia Sekalaisia kuluja Tilikauden menot 127, Voitoksi v ,407: 5,238: 50 6,586: 15 8,500: 60,000: 2,646: 95 20,378: 30 55,580: 10,665:75 25,475: 70 1*?, , ,878 11,499: v ,894: 1,247: 20 8,500: 25,963: 10 50,000: ->- 2,247: ,851:90 19,388: 60 75,150: 17,123: 50 27,599: ,298: ,700: 5,368: ,240: 50 Yhteensä 127,331: ,378: ,240: 50 Tuloja: v v Piiriveroista 23,781: 50 35,955: 75 Toim. väl 8,461: 18,004:65 Juhlista 5,651:80 Edustajaveroa 8,000: 8,500: Arpajaistuloja 76,978: 95 48,168: 35 Lahjoituksia 55,000: 35,000: Korkotuloja.3,930:25 6,570: 15 Piiritoimik. hank 21,355: 25,000: Tulot yhteensä 197,506: ,850: 70

18 58 Menoja: Palkkoja 46,450: 81,710: Matkakuluja 12,867: 50 16,547: Kulunkeja 36,624: 60 42,482: 20 Kaluston poisto 1,210:50 702:80 Lahjoituksia 5,800: 5,299: 35 Sekal. kuluja 1,326:75 Menot yhteensä 104,279: ,741: 35 Voitoksi 93,227:35 36,109:35 197,506: ,850: 70 HÄMEEN POHJ. SOS.-DEM. PIIRITOIMIKUNTA Kustaa Alanko. Viipurin 1. länt. vaalipiirin sos.-dem. Piirijärjestön toiminta vv Yleiskatsaus. Kulunut 5-vuotiskausi on epäilemättä ollut kaikkein raskain ja vaiherikkain taival koko piirijärjestömme olemassaolon aikana. Yleisten sotatilan mukanaan tuomien vaikeuksien lisäksi on sodan hävittävä ja ruhjova vaikutus välittömästi ulottunut piirin alueelle, tehden varsin tuhoisaa jälkeä. Tämä kaikki muodostaa taustan sille toiminnalle, jota vuoden 1939 alussa ryhdyttiin toivorikkain mielin jatkamaan, aavistamatta edessä olevien vaikeuksien suuruutta. Vielä vuoden 1939 alkupuolella jatkui sama määrätietoinen eteneminen ja poliittisen toiminnan kaikinpuolinen voimistuminen, joka oli lupaavin entein alkanut edellisen kertomuskauden loppupuolella. Mutta syyspuolella vuotta puhjennut suurvaltasota ja erittäinkin Neuvostoliiton marraskuun 30 päivänä maatamme vastaan aloittama yllättävä hyökkäys, tekivät siitä yhdellä iskulla lopun. Kun piirin itäisin osa, sekä saaristo- ja rannikkoseudut kohta hyökkäyksen alettua joutuivat joko sotanäyttämöksi tai muuten sotatoimialueeksi, josta siviiliväestön oli nopeasti paettava turvallisemmille seuduille, seurasi siitä luonnollisesti järjestötoiminnan täydellinen pysähdys

19 sanotuilla alueilla. Myöskään muualla piirin alueella ei järjestötoimintaa voitu sodan aikana sanottavammin jatkaa.' Kun sitten Moskovan rauhassa piirin alue tuli siten silvotuksi, että Neuvostoliitolle jouduttiin luovuttamaan alue, joka vastasi 37 % piirin koko pinta-alasta, ja jolla ennen sodan alkamista asui 52 % piirin väestöstä sekä toimi 5 kunnallisjärjestöä ja 42 puolueosastoa, näytti toiminnan jatkaminen miltei toivottomalta. Näin sitäkin enemmän, kun piirijärjestö muun ohella menetti vanhan kotipaikkansa Viipurin, sekä kaiken omaisuutensa. Vuoden 1940 kesäkuun 9 päivänä Kotkassa pidetyssä piirikokouksessä päätettiin toimintaa kuitenkin jatkaa ja sijoittaa.piiritoimisto toistaiseksi Kotkaan. Tehty päätös osoittautuikin onnistuneeksi, sillä heti sen jälkeen alkoi toiminta entisestään supistuneen piirin alueella nopeasti elpyä. Sota-ajan tainnuttamat järjestöt kokosivat yllättävän pian uudelleen voimansa ja varsinkin jäsenmäärän nousu oli noina aikoina hämmästyttävän suuri. Pian kuitenkin saatiin kestää uusi takaisku vuonna 1941 puhjenneen uuden sodan muodossa. Nykyinen sota siirtyi tosin joitakin kuukausia kestettyään pois piirin alueelta, ja niin kävi mahdolliseksi ryhtyä Moskovan rauhassa menetetylläkin alueella, toimintaa uudelleen organisoimaan,. Sodan jättämä ilmapiiri ei kuitenkaan ole ollut järjestötoiminnalle suotuisa. Kaikesta huolimatta on tilanne kertomuskauden loppupuolella sentään huomattavasti seestynyt. Se voidaan havaita ra.rn. puolueosastojen lukumäärän lisääntymisestä sekä jäsenmäärän noususta, joka vuosina on ollut olosuhteisiin katsoen huomattavan suuri. 59 Eduskuntavaalit v Vaalivalmisteluihin ryhdyttiin heti vuoden 1939 alussa ennakolta laaditun yksityiskohtaisen suunnitelman puitteissa. Alustaviin vaalivalmisteluihin kuului m.m. puolueen äsiamiesvefkostön luominen, ja onnistuttiin siinä sikäli hyvin, että ennen varsinaisen vaalitaistelun alkamista oli piirissä asiamiessitoumuksen antaneita puolueen asiamiehiä 326. Asiamieskunnan sekä puolueosastojen toimihenkilöiden vaalitehtäviin perehdyttämiseksi järjestettiin 28 opastus- ja neuvottelutilaisuutta ja osallistui niihin 823 vaalitoimitsijaa. Varsinaisen vaalivalistustyön merkeissä järjestettiin piiritoimikunnan aloitteesta 389 vaalivalistustilaisuutta. Niissä pidettiin 514 puhetta 38,458 kuulijalle. Puolueen kustantamia lentolehtisiä levitettiin piirin alueella 61,000 kpl, sekä plakaatteja ja n.s. liimalappuja 28,900 kpl. Lisäksi

20 60 levitettiin piiritoimikunnan kustantamia lentolehtisiä ja julisteita, 14,500 kpl. Piirilehtiä levitettiin maksuttomasti kahden viikon aikana n. 3,000 valitsijalle. Tehostetun valistustyön ansiosta muodostui vaaleihin osanotto vilkkaammaksi kuin milloinkaan aikaisemmin. Puolueemme äänimäärä lisääntyi 4,595 äänellä, ollen kokonaismäärä 44,123 eli 40.4 %. kaikista annetuista äänistä. Tästä huolimatta ja vaikka porvarillisten puolueiden yhteinen äänimäärä ei läheskään samassa suhteessa noussut, saimme tyytyä jo edellisissä vaaleissa saavutettuun 7 edustajapaikkaan. Rulokseen vaikutti ratkaisevasti se seikka, että porvarilliset puolueet, joilla edellisissä vaaleissa oli 5 erillistä vaaliliittoa, nyt keskittivät äänensä muodostamiensa 3 vaaliliiton hyväksi. Muita vaaleja ei kertomuskauden aikana ole poikkeuksellisten olojen vuoksi ollut. Suorittamatta jäivät m.m. vuoden 1939 kunnallisvaalit, joita koskevat ennakkovalmistelut ennätettiin kyllä ennen sodan puhkeamista täydellisesti suorittaa. Järjestöt ja jäsenistö. Poikkeuksellisten olojen vaikutuksesta ja erittäinkin edellä kerrottujen piirin alueelle ulottuneiden sotatoimien vuoksi, on piirin jäsenmäärässä samoinkuin puolueosastojenkin lukumäärässä tapahtunut suuria muutoksia ja vaihteluja. Vuoden 1939 puolivälissä kuului piirijärjestöön 12 kunnallisjärjestöä, 88 puolueosastoa sekä n. 4,200 jäsentä. Saman vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana joutui suurin osa puoluejärjestöistä keskeyttämään toimintansa piirin alueelle ulottuneiden sotatoimien vuoksi. Toimintansa keskeyttäneistä puoluejärjestöistä oli 5 kunnallisjärjestön ja 42 puolueosaston kotipaikka sillä alueella, joka Moskovan rauhassa jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle. Jäseniä näihin menetettyihin puoluejärjestöihin kuului v puolivälissä n. 1,700. Sen jälkeen kun menetetyt alueet vuosien vaihteessa palautettiin uudelleen muun Suomen yhteyteen, on siellä 2 kunnallisjärjestöä ja 11 puolueosastoa ryhtynyt uudelleen toimintaansa jatkamaan. Lisäksi on Viipuriin perustettu 1 kokonaan uusi puolueosasto. Muista kertomuskauden aikana tapahtuneista muutoksista mainittakoon, että Voikosken Ty. on lopettanut toimintansa, mutta sen tilalle on samaan kuntaan perustettu uusi, Vuohijärven Ty.-niminen puolueosasto. Seuraavasta ilmenevät piirin puolueosastot, niiden jäsenmäärä sekä kunnallisjärjestöt:

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30 Menot: Puolueveroja 21,356: 50 Palkat 40,050: Matkakulut 3,772: 50 Vuokra, lämpö ja valo 4,230: Kulungit 10,957: 10 Vaalimenot.-.. 19,034:45 Muut menot 5,602:75 Poistot 290: Voitot mk 105,293:30 mk 105,293:30

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SOS.-DEM. PIIRIJÄRJESTÖJEN KERTOMUKSET. vv. 1944 1948 HELSINKI 1949 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PIIRIJÄRJESTÖJEN KERTOMUKSET. vv. 1944 1948 HELSINKI 1949 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PIIRIJÄRJESTÖJEN KERTOMUKSET vv. 19441948 HELSINKI 1949 TYÖVÄEN KIRJAPAINO Kertomukset Uudenmaan Sos.-dem Piirijärjestö r.y:n toiminta vv. 194448. Yleistä. Kuluneen viisivuotiskauden aikana on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Piirijärjestön säännöt. Nimi,1a kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi on Piiri ry ja sen kotipaikkana kaupunki

Piirijärjestön säännöt. Nimi,1a kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi on Piiri ry ja sen kotipaikkana kaupunki Piirijärjestön säännöt i- Nimi,1a kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi on Piiri ry ja sen kotipaikkana kaupunki :a e Yhdistyksestä käytetään nimitystä piiri ja Liitto r,y:stä nimitystä liitto. Yhdistyksen tarkoitus.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Turun 1. pohj. vaalipiirin sos.-dem. piirijärjestön toiminta 1. 10. 1925 20. 9. 1929.

Turun 1. pohj. vaalipiirin sos.-dem. piirijärjestön toiminta 1. 10. 1925 20. 9. 1929. Turun 1. pohj. vaalipiirin sos.-dem. piirijärjestön toiminta 1. 10. 1925 20. 9. 1929. 103 Yleiskatsaus. Alottaessamme kertomustamme piirijärjestömme toiminnasta viimeksi pidetyn puoluekokouksen jälkeiseltä

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1 Suomen Sos.dem. selostus 1/2-31 t aas pp f t y oy;.n ku r f ih ip.r e a l l e. "Isoviha" kestetty, "pikkuviha" murrettu. Helsingin Työväentalo

Lisätiedot

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY 1 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY PÄÄTÖS 14.3.2015 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätpiirikokouksessa 14.3.2015. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2016. 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen.

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N.ö XX KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina, 27. päivänä elokuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTA R.P:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Johtokunnan ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi: YHDISTYKSEN NIMI

SUOMEN KESKUSTA R.P:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Johtokunnan ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi: YHDISTYKSEN NIMI Johtokunnan ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi: SUOMEN KESKUSTA R.P:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Suomen Keskusta r.p:n paikallisyhdistyksen nimi on Someron Keskusta r.y. Muissa

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Iin Vihreät ry. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Iin Vihreät ry. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Iin Vihreät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Iin Vihreät ry ja sen kotipaikka on Iin kunta. Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti 42 Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti (koonnut FM Paavo Jäppinen) Hankkiessaan aineistoa Joroisten lottamatrikkeliin työryhmä sai haltuunsa lottajärjestön Joroisten paikallisosaston

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT 1 Piirin säännöt SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

VI. Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava:

VI. Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava: VI. Ulosottolaitos Ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toimintavuodelta 1939 oli seuraava: Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkkailuosaston päätehtävänä oli edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Jäsenhankintaviikko v. 1931. Jäsenhankintaviikko v. 1932.

Jäsenhankintaviikko v. 1931. Jäsenhankintaviikko v. 1932. 221 Kursseja on pidetty iltaisin. Käytännöllisinä opetusaineina: kirjanpito, laskento, laulu-, lausunta- ja näytelmäharjoitukset, ohjausta järjestötehtävissä, kokousten pidossa y.m. Luentoja on pidetty,

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot