Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)"

Transkriptio

1 Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Insolvency Act 1986 kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Maaliskuu 2009

2 Määritelmät Tässä saneerausohjelmaehdotuksessa käytetään seuraavia termejä: Administration Tarkoittaa High Court of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeus) Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä vuodelta 1986) kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus. Administrators mrd CALA Teleoperaattoriliiketoiminta CCAA Chapter 11 EC EMEA EMEA COMI -yhtiöt Yritysratkaisut EUR tai GAAP ICT IP IT m MEN NGS Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris and Christopher John Wilkinson Hill, kaikki Ernst & Young LLP:stä Miljardi Karibia ja Latinalainen Amerikka Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoimintaalue Kanadalainen laki yrityssaneerauksesta Chapter 11 on yrityssaneerausta koskeva luku United States Bankruptcy Codessa (Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslaki) Euroopan komissio Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa toimivat Nortel-yhtiöt Tietyt EMEA-yhtiöt, joita Englannin ja Walesin ylioikeuden antama Administration-päätös koskee Nortel-konsernin Yritysratkaisut liiketoiminta-alue Euro Hyvää kirjanpitotapaa koskevat säännökset Informaatio, kommunikaatio ja teknologia Internet-protokolla Tietotekniikka Miljoona Metro Ethernet Networks Nortel Government Solutions Ernst & Young i

3 NNC NNL NN Oy NNUK Nortel-konserni ER Saneerausohjelmaehdotus Säännöt SIP Nortel Network Corporation Limited. NNC:n tytäryhtiö ja Nortel-konsernin Kanadan ensisijainen holding-yhtiö Oy UK Limited Corporation ja sen tytäryhteisöt Eläkerahasto Englannin lain mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Administration tarkoituksen toteuttamiseksi (huom. Englantilaisen saneerausohjelmaehdotus - termin merkitys poikkeaa Suomen lainsäädännössä tarkoitetusta saneerausohjelmaehdotuksesta) The Insolvency Rules 1986 (Englantilaiset, vuoden 1986 säännöt maksukyvyttömyysmenettelystä) Statement of Insolvency Practice (Ilmoitus Insolvency Practice) IA Insolvency Act 1986 (Englannin vuoden 1986 laki maksukyvyttömyydestä) Yhtiö EY- Asetus US$ Oy Ey:n asetus maksukyvyttömyysmenettelystä nro: 1346/2000, annettu United States Dollar kaikki luvut on esitetty US$:ssa, ellei toisin ole mainittu Ernst & Young ii

4 Sisällys 1. Taustaa Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Administration tarkoitus, toteutus ja päättyminen Tulevat toimenpiteet Administration Tilannekatsaus Administrators palkkio ja kustannusten korvaaminen Muut asiat Liite A Lakisääteistä ja muuta tietoa Yhtiöstä Liite B Yhteenveto konsernirakenteesta Liite C Tilannekatsaus Liite D Administrators kuitit ja laskut Liite E Administrators selonteko laskutusperusteista palkkio- ja kulukorvauksen osalta Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti Ernst & Young i

5 1. Taustaa Taustaa NN Oy asetettiin Administration High Court of Justice of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeuden) Chancery Division päätöksellä Yhtiön johdon hakemuksesta, ja Administrators määrättiin A Bloom, A Hudson, S Harris ja C Hill. EY-Asetus soveltuu tähän Administration, ja Englannin ja Walesin ylioikeuden käynnistämä maksukyvyttömyysmenettely on EY-asetuksessa tarkoitettu päämenettely. Tämä tarkoittaa, että Administration suoritetaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, vaikka tietyissä tilanteissa paikallinen lainsäädäntö tulee EY-Asetuksen nojalla sovellettavaksi. Administration on englantilainen maksukyvyttömyysmenettely, joka on suunniteltu tarjoamaan yhtiölle tilapäisen suojan sen velkojia vastaan yhtiön taloudellisten asioiden uudelleenjärjestelemiseksi tai velkojien saataville maksettavan palautuksen määrän lisäämiseksi, verrattuna yhtiön hakemiseen konkurssiin välittömästi. Administrationissa Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa Administratorin valvonnassa. Tämä ei ole selvitystilassa. Tämä asiakirja liitteineen on IA 1986 kappaleen 49 liitteen B1 tarkoittama Administratorin saneerausohjelmaehdotus. Tietyt Yhtiötä koskevat lakisääteiset tiedot ja Administrators nimittämistä koskevat seikat on esitetty Liitteessä A. Velkojainkokous Yhtiön velkojien velkojainkokous on kutsuttu koolle kello Holiday Inn, Helsinki Vantaa Airport hotelliin, osoitteeseen Rälssitie 2, Vantaa. Kokouksessa velkojat voivat äänestää Administrators ehdotuksista ja päättää, muodostetaanko velkojatoimikunta. Kokouksessa edustettujen ja äänestäneiden velkojien saatavien suuruuden mukaan lasketun enemmistön tekemä päätös sitoo kaikkia velkojia, mukaan lukien velkojat, jotka eivät ole olleet läsnä tai edustettuina kokouksessa, sekä ehdotuksia vastaan äänestäneet velkojat. Tästä syystä on tärkeää, että luette tämän Saneerausohjelmaehdotuksen huolellisesti ja päätätte jos ja miten haluatte äänestää. Velkojalla on oikeus esittää muutoksia tähän Saneerausohjelmaehdotukseen Administrators ja muiden velkojien harkittavaksi. Mikäli Saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä, Administrators tulee raportoida äänestystulos Englannin ja Walesin ylioikeudelle ja Administrator voivat toimittaa Saneerausohjelman muutosehdotuksia velkojille myöhemmin pidettävää velkojainkokousta varten. Administrator ehdottavat, että jako-osuus paikallisen lainsäädännön mukaan etuoikeutetulle saatavalle maksetaan Yhtiön varoista vain niille velkojille, joiden saatava Yhtiöltä olisi etuoikeutettu saatava paikallisen lainsäädännön mukaan, siinä suuruudessa, kuin kyseiset velkojat olisivat oikeutettuja jako-osuuteen jos Yhtiö asetettaisiin konkurssiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön maksamattomat muut velat ja/tai vastuut per tullaan käsittelemään sen mukaisesti, mitä Yhtiön maksukyvyttömyydestä on paikallisessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä säädetty. Mahdollisten jako-osuuksien maksaminen velkojille tullaan suorittamaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, minkä seurauksena velkojat tullevat saamaan jako-osuutensa paljon nopeammassa aikataulussa kuin maksettaessa jako-osuuksia paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Administrators käsityksen mukaan tässä Saneerausohjelmaehdotuksessa tehdyt ehdotukset tuottavat Yhtiön velkojille parhaan mahdollisuuden maksimoida heille tulevan jako-osuuden määrä, antaen samalla Yhtiölle aikaa jatkaa liiketoimintaansa Ernst & Young 2

6 uudelleenjärjestelymahdollisuuksia tutkittaessa. Mikäli velkojat eivät hyväksy Saneerausohjelmaehdotusta, velkojien jako-osuus tullee olemaan huomattavasti pienempi. Tämä Saneerausohjelmaehdotus on laadittu Yhtiön johtajien, muun johdon ja kolmansien osapuolien antamien tietojen perusteella. Administrators selvitykset ovat edelleen käynnissä, eikä kaikkea edellä mainituilta tahoilta saatua tietoa ole tästä syystä ollut mahdollista varmentaa. Administrator eivät vastaa tiedon täydellisyydestä tai täsmällisyydestä. Tämä asiakirja on laadittu englannin kielellä ja käännetty Yhtiön kotivaltion kielelle. Mikäli englanninkielisen ja Yhtiön kotivaltionkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä versiota. Ernst & Young 3

7 2. Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Yleiskatsaus Nortel-konserniin Alunperin vuonna 1895 nimellä Bell Telephone Company of Canada perustettu Nortelkonserni tuottaa nykyisin tietoliikenne- ja atk-järjestelmäratkaisuja, mukaan lukien laitteisto- ja ohjelmistotuotteita ja palveluja. Nortel-konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin henkilöä ja tuottaa asiakkailleen palveluita edellä mainittuihin järjestelmiin liittyvästä suunnittelusta, rakentamisesta ja markkinoinnista tuotteiden ja palvelujen myyntiin, asennukseen ja tukitoimintoihin. NNC on Nortel konsernin emoyhtiö ja NNC:n osakkeet on julkisesti listattu Toronton pörssissä. NNC:n tytäryhtiö NLL on Kanadassa pääasiallisesti toimiva liiketoimintayhtiö, joka toimii myös holding-yhtiönä pääosalle sen 142:lle maailmanlaajuisesti sijoittuneelle tytäryhtiölle. Nortel-konserni toimii maantieteellisillä liiketoiminta-alueilla, joille on sijoittunut yhteensä 142 yhtiötä. Ensisijaiset maantieteelliset toiminta-alueet ovat Yhdysvallat, Kanada, EMEA, Aasia ja CALA päättyneenä vuonna Nortel-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 11 mrd US$, josta 25 % oli peräisin EMEA-alueelta. Liiketoiminta-aluekohtainen tiivistelmä liikevaihdosta on esitetty alla. Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Yhdysvallat Kanada EMEA Aasia CALA Konsernin liikevaihto Lähde: Nortel-konserni Yhteenveto Nortel-konsernin rakenteesta on tämän Saneerausohjelmaehdotuksen Liitteenä B. Liiketoiminta Nortel-konserni maailmanlaajuisena tietoliikenne- ja ohjelmistoverkostoitumisratkaisujen tuottajana palvelee sekä Teleoperaattoriliiketoimintaa (tietoliikenneyhtiöt) että Yritysratkaisuyhtiöitä. Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyö toteutetaan maailmanlaajuisesti Center of Excellance keskusten kautta ja Nortel-konserni toimii myös sijoittajana arviolta noin viidessäkymmenessä teknologiainnovaatioaloitteessa, mukaan lukien yli kaksikymmentä yliopistoa, sekä strategisissa yhteenliittymissä, osakkuusyhtiöiden osakkaana ja yhteisyrityksissä muiden johtavien yhteisöjen kanssa alkaen Nortel-konserni on toiminut pääasiassa neljällä liiketoiminta-alueella: Teleoperaattoriliiketoiminta, MEN, Yritysratkaisut ja Yleispalvelut. Alla on esitetty maailmanlaajuisen liikevaihdon koostuminen liiketoiminta-alueittain sekä kuvaus jokaisesta liiketoiminta-alueesta. Ernst & Young 4

8 Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Teleoperaattoriliiketoiminta Yritysratkaisut Yleispalvelut MEN Muut Konsernin liikevaihto Teleoperaattoriliiketoiminta Lähde: Nortel-konserni Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoiminta-alue tarjoaa langattomia verkkoratkaisuja, jotka mahdollistavat tietoliikenneyhtiöiden ja kaapeli-tv-operaattoreiden tarjoamat äänen, tiedon ja multimedian siirtopalvelut yksityisille ja yrityksille matkapuhelinten, kämmenmikrojen, sekä muiden langattomien mobiilipäätelaitteiden ja tietoliikenneyhteyslaitteiden välityksellä. Tämä osa-alue vaatii jatkuvaa uudistumista tutkimuksen ja kehityksen kautta, tulevaisuuden mobiilipäätelaitteiden laitekehityksen tukemiseksi päätelaitevalmistajia ja tietoliikenneyhtiöitä silmälläpitäen. Yritysratkaisut Yritysratkaisut liiketoiminta-alue tuottaa tietoliikenneratkaisuohjelmistoja ja -laitteita, joita käytetään rakennettaessa uusia tietoliikenne- ja IT-verkostoja tai muunnettaessa olemassa olevia verkostoja taloudellisemmiksi ja IP-standardien mukaisiksi. Nämä verkot tukevat tieto-, ääni- ja multimediatietoliikennettä, jota voidaan yhteisesti kuvata yhtenäistettynä tietoliikenneratkaisuna. Nortel-konserni tarjoaa kyseisiä palveluja yritysasiakkaille sekä suoraa, että jälleenmyyjien ja osakkuusyritysten kautta. Yritysratkaisut-tuotevalikoimaan sisältyvät laitteet (esimerkiksi puhelimen kuulokkeet, katkaisimet, reitittimet, verkkoturvallisuuslaitteet), sekä kunnossapitopalvelut, joita yritykset tarvitsevat ääni- ja tietoliikenneverkkojen perustamisessa ja ylläpidossa. Nortel-konsernin Yritysratkaisuja myydään tyypillisesti kokonaisen ICT-järjestelmän toimittamisen yhteydessä. Yleispalvelut Yleispalvelut liiketoiminta-alue suunnittelee ja asentaa Teleoperaattoriliiketoiminta-, MEN- ja Yritysratkaisut-liiketoiminta-alueiden infrastruktuuriratkaisut. Yleispalvelut liiketoiminta-alue tarjoaa Yritysratkaisu- ja Teleoperaattoriliiketoiminta-asiakkaille laajan kirjon verkostojen suunnittelu-, tukitoiminto- ja huoltopalveluja uusille ja olemassaoleville Nortel-konsernin verkkolaitteille alkaen Yleispalvelut liiketoiminta-alue on täysin integroitu kolmeen muuhun liiketoiminta-alueeseen. MEN MEN-liiketoiminta-alue tuottaa kiinteän yhteyden (mukaan lukien kaapeli-tv) verkkoratkaisuja tietoliikenneyhtiöille ja suurille yritysasiakkaille. Näitä kiinteän yhteyden tuotteita käytetään olemassa olevien kiinteiden verkkojen kattavuuden ja luotettavuuden lisäämiseen nopeassa, Ernst & Young 5

9 erilaisten multimediatiedonsiirtopalvelujen toimittamisessa. Näihin sisältyy internet-video-, asuinalueiden TV- ja video-on-demand-palvelut, sekä uudet langattomat laajakaistamultimediasovellukset, joiden käyttö vaatii huomattavan lisäyksen laajakaistan (kapasiteetti-)vaatimuksiin. EMEA-alue EMEA-alueella toimii viidentyyppisiä yhtiöitä: Liiketoimintayhtiöt: nämä ovat täysin integroituja toimintoja siinä mielessä, että kaikki edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden toiminnot sisältyvät kyseisiin yhtiöihin, vastakohtana sille, että yhtiöissä toimisi ainoastaan markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiöt saavat liikevaihtonsa Nortel-konsernin tuotteiden jakelusta ja myynnistä, mukaan lukien yhtiön perustamisvaltion ulkopuolelle sijoittuneet asiakkaat. Yhtiöt myös osallistuvat Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyön valvontaan ja kustannuksiin. Liiketoimintayhtiöille myönnetään lisenssi Nortel-konsernin immateriaalioikeuksien käyttöön solmimalla lisenssisopimus NNL:n kanssa. Cost-Plus Yhtiöt: Nämä ovat palveluyhtiöitä, joiden vastuulla on Nortel-tuotteiden markkinointi ja asiakkuussuhteiden hallinta tietyissä tuomiopiireissä vastineeksi NLL:n ja muiden Nortel-yhtiöiden maksamista palkkioista. Taloudellisesta näkökulmasta nämä yhtiöt ovat kustannuskeskuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöt: Nämä yhtiöt vastaavat jakelusta ja myynnistä kolmansina osapuolina oleville asiakkaille. Kyseisenlaisia asiakkaita hankitaan pääasiassa Nortelkonsernin muiden jäsenyritysten kanssa solmittujen pääsopimusten kautta, ja tästä syystä Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat suhteellisen pienellä katteella. Toisin sanottuna, Rajoitetun Vastuun Yhtiöt hankkivat tuotteita ja maksavat lisenssimaksuja NNL:lle ja muille Nortel-konsernin yhtiöille sellaisella hinnalla, joka jättää yhtiölle vain pienen liiketuloksen. Administrator selvittävät tämän järjestelyn taloudellisia ja juridisia vaikutuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöille on myönnetty oikeus käyttää Nortel-konsernin immateriaalioikeuksia, jotka NLL omistaa. Ilman kyseistä käyttöoikeutta yhtiöt eivät voisi harjoittaa liiketoimintaansa. Taloudellisin termein ilmaistuna Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat liikevaihtokeskuksina. Riskiyhtiöt: Nämä ovat myös jakeluun ja myyntiin keskittyneitä yhtiöitä, mutta toisin kuin Rajoitetun Vastuun Yhtiöt, näiden yhtiöiden toiminta ei perustu asiakkaiden kanssa solmittuihin pääsopimuksiin vaan lähinnä vastuuseen oman asiakaspohjan luomisesta. Kyseisten yhtiöiden kannattavuus riippuu yhtiön omasta toiminnasta. Taloudellisesti nämä yhtiöt ovat voittokeskuksia. Holding-Yhtiöt: Nämä yhtiöt eivät harjoita liiketoimintaa vaan ainoastaan toimivat tytäryhtiöidensä holding-yhtiöinä. Viiden erityyppisen yhtiön luonteesta ja tarkoituksesta sekä niiden välisistä liiketoimintajärjestelyistä johtuen EMEA-yhtiöt ovat hyvin riippuvaisia toisistaan ja kykenemättömiä harjoittamaan liiketoimintaa ilman toistensa tarjoamia palveluja ja ilman immateriaalioikeuksien lisenssejä, joiden toimittamisesta ja ylläpitämisestä vastaa NNL Kanadassa. Ernst & Young 6

10 Yhteenveto EMEA-yhtiöistä yhtiötyypeittäin on eritelty alla olevaan taulukkoon. Liiketoimintayhtiö NNUK NN (Irlanti) Limited S.A. (Ranska) Cost-Plus- Yhtiö Oy (Suomi) Romania SRL AB (Ruotsi) O.O.O (Venäjä) (Skandinavia) AS (Norja) Ukraine Limited South Africa (Proprietary) Limited Nortel Telecom International Ltd (Nigeria) Rajoitetun Vastuun Yhtiö Riskiyhtiö Holding-Yhtiö N.V. (Belgia) S.p.A. (Italia) B.V (Alankomaat) Polska Sp. z. o. o. (Puola) Hispania, S.A. (Espanja) (Austria) GmbH (Itävalta) s.r.o. (Tsekki) Engineering Service Kft (Unkari) Portugal S.A Solvensko, s.r.o. (Slovakia) A.G. (Sveitsi) Nortel GmbH (Saksa) Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks Israel (Sales and Marketing) Limited International Finance & Holdings B.V. (Alankomaat) Suurin yhtiö EMEA:n sisällä on NNUK. NNUK on Liiketoimintayhtiö ja NNL:n tytäryhtiö, ja se omistaa suoraan tai epäsuoraan kaikki paitsi kolme EMEA-yhtiöistä, eli ranskalaiset yhtiöt ( SA ja NN France SAS) ja (Irlanti) Limitedin. NN Oy perustettiin vuonna 1996 ja se toimii Cost-Plus-Yhtiönä viiden työntekijän voimin. NN Oy:n suurin rooli on markkinoida Nortel-konsernin tuotteita, hallinnoida asiakassuhteita ja huolehtia paikallisesta liiketoiminnasta ja tuoteasennuksesta. NN Oy:n pääasiakassuhteet ovat muiden Nortel-yhtiöiden kanssa, mutta sillä on jonkin verran myös paikallista liikevaihtoa. NN Oy:n tulot tulevat pääasiassa muista EMEA-yhtiöistä, etupäässä Irelandilta, NNUK:lta ja NNL:ltä. Tulo lasketaan cost-plus perusteisesti ja laskutetaan NN Oy:n palveluista hyötyvältä konserniyhtiöltä. NN Oy on täysin riippuvainen ylemmän EMEA-henkilöstön hyväksynnistä ja valtuustasoista Maidenheadissa (Englannissa). Lisäksi logistisia tukipalveluja liiketoiminnalle tuotetaan myös Maidenheadista mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen henkilöstöhallinto, rahoitus-, kassa-, laki-, huipputason myynti ja hankintaohjeistuspalvelut ja hyväksynnät. Ernst & Young 7

11 Yhteenveto NN Oy:n tunnusluvuista on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuosi päättyi Tyyppi Liikeva ihto Tilintarkasta maton* Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Liikevoitt o 000 Voitto ennen veroja 000 Nettovoitto verojen jälkeen Nettovarallis uus 000 Lähde: osalta Nortel-konsernin johto , ja päättyneiden vuosien osalta tilintarkastetut tilinpäätökset. Huom: * päättyneen vuoden osalta esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja Yhdysvaltain GAAP:n mukaisia , ja päättyneiden vuosien osalta luvut on esitetty paikallisen GAAP:n mukaisesti. Syyt Administrators nimittämiselle Nortel-konserni toimii alalla, jossa kilpailu on kovaa. Ala on merkittävästi konsolidoitunut viime vuosien aikana. Nortel-konserni itse on tappiollinen. Viime vuosien aikana kustannukset ovat yleisesti ylittäneet Nortel-konsernin tuotot, jonka seurauksena Nortel-konsernin kassavirta on ollut negatiivinen. Syynä tähän ovat olleet useat seikat, mukaan lukien kilpailupaineet tietoliikennealalla, kykenemättömyys tarpeellisessa määrin vähentämään toimintakustannuksia, alla kuvattujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, merkittävä asiakas- ja kilpailijakonsolidaatio, asiakkaiden leikkaukset pääomamenoissa ja uusien investointien lykkääminen, sekä viimeaikoina maailmantalouden heikkeneminen. Nortel-konsernissa on myös viimeaikoina realisoitunut suuruudeltaan merkittäviä eläkevastuita, erityisesti koskien entisiä työntekijöitä Isossa- Britanniassa. NNUK:n suurimman yksittäisen velkojan saatava muodostuu Ison-Britanniassa käytössä olevan eläkejärjestelmän vastuuvajeesta. NNL on antanut takauksen, joka vastaa eläkejärjestelmän vajetta. Kaikkialla Nortel-konsernissa on realisoituneita ylimääräisiä eläkevastuita, joista merkittävimmät ovat Iso-Britanniassa realisoituneet vastuut. Nortelkonserni sellaisenaan on toiminut korkealla kustannusrakenteella ja sillä on ollut rajoitettu pääsy julkisille markkinoille alhaisesta luottoluokituksesta johtuen. Vuonna 2005, uuden johdon alaisuudessa, Nortel-konserni otti käyttöön Liiketoiminnan Muutossuunnitelman Nortel-konsernin toiminnallisten haasteiden kohtaamiseksi, organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi, voimakkaaksi keskittymiseksi liikevaihdon synnyttämiseen ja käyttökatteen parantamiseksi, mukaan lukien laadunparannus ja kustannusleikkaukset. Liiketoiminnan Muutossuunnitelma käsitteli Nortel-konsernin liiketoiminnan muutosta kuudella osa-alueella: palvelut, hankintatehokkuus, liikevaihdon edistäminen (mukaan lukien myynti ja hinnoittelu), tutkimus ja tuotekehitys, yleinen hallinnollinen tehokkuus, sekä organisatorinen ja työvoimatehokkuus. Vaikka edistystä saavutettiin, korkeaan kulurakenteeseen ja korkeisiin velkamääriin (noin 4,2 mrd US$) liittyvät haasteet kumuloituivat viime kuukausina. Taloudellisen tilanteen huonontuessa dramaattisesti, Nortel-konserni kohtasi ratkaisevaa liiketoimintapainetta, josta seurasi käteisen ja likviditeetin vähentyminen niin maailmanlaajuisesti, kuin paikallisestikin. Suurin syy tähän on, että asiakkaat kaikkialla ovat keskeyttäneet, viivästyttäneet ja vähentäneet pääomamenojaan. Markkinatilanne on lisäksi rajoittanut Nortel-konsernin pääsyä pääomamarkkinoille. Pääomamarkkinoille pääsy vaikeutui entisestään kun luottoluokitusyritykset laskivat luottoluokituksia. Joulukuussa 2008 Moody s laski Nortelkonsernin luottolukitusta B3-luokasta Caa2-luokkaan. Lokakuun 2008 ja tammikuun 2009 Ernst & Young 8

12 välisenä aikana Nortel-konserni harkitsi yhtiöosuuksiensa myyntiä. Myyntineuvotteluja ei ole saatu päätökseen ennen saneeraushakemuksen hyväksymistä Kaikkien muiden vaihtoehtojen laaja-alaisen kartoituksen jälkeen Nortel konsernin johtajat tulivat siihen tulokseen, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin ja nopeimmin saavuttaa useissa tuomiopiireissä toteutetulla velkojansuojamenettelyllä. Tämän seurauksena Nortel-konserni haki velkojansuojaa Kanadan, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian uudelleenjärjestelyjärjestelmien mukaisesti. Nortelkonsernin tytäryhtiöt Aasiassa, mukaan lukien LG-Nortel, CALA:ssa ja NGS-liiketoiminta eivät kuulu näiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden piiriin ja näiden yhtiöiden odotetaan jatkavan liiketoimintaansa normaaliin tapaan kanadalaisten yhtiöiden johtajat hakivat CCAA:n mukaista oikeuden määräystä. Samaan aikaan yhdysvaltalaiset yhtiöt hakeutuivat Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslain Chapter 11 mukaiseen menettelyyn Yhdysvaltain osavaltioiden tuomioistuimien päätöksillä. Nortel-konsernin rakenteen (logistinen, taloudellinen ja johtorakenne) mukaisesti EMEA-yhtiöt ovat sinänsä hyvin itsenäisiä, mutta toisaalta myös riippuvaisia Nortel-konsernin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden liiketoiminnasta ja NNL:n immateriaalioikeuksien jatkuvasta käytöstä. EMEA-yhtiöiden ja pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden itsenäisestä luonteesta johtuen, kun Pohjois-Amerikan yhtiöitä koskeviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin oli ryhdytty, EMEAyhtiöt tekivät EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisen hakemuksen Administrators määräämiseksi pääintressien keskuksen sijaintivaltiossa Englannissa. Kuten yllä on kuvattu, EMEA-yhtiöiden toimintaa valvotaan ja johdetaan jokapäiväisellä tasolla Iso-Britannian pääkonttorista Maidenheadista käsin. Myös EMEA-yhtiöiden pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee Isossa-Britanniassa. EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisesti, sen EY:n jäsenvaltion tuomioistuin, jossa COMI sijaitsee on toimivaltainen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevassa asiassa. Monien Nortel-konsernin EMEA-yhtiöiden ollessa kyseessä tämä tarkoittaa, että English High Court (Englannin ylioikeus) on toimivaltainen aloittamaan insolvenssimenettelyn. High Court hyväksyi Administrators määräämisen johtajien hakemuksesta seuraavien yhtiöiden osalta; ( EMEA COMI yhtiöt ) Yhteisö UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. Sijainti Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Ernst & Young 9

13 B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Solvensko s.r.o. Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia Hakemus Administrators määräämiseksi toimitettiin English High Court of Justicelle ja määräys Administration aloittamisesta annettiin kello 8 (GMT). Administrator nimitettiin High Courtin päätöksellä hallinnoimaan Yhtiön asioita ja toimimaan saneerauspäätöksen mukaisesti. Jokaisen EMEA COMI yhtiön osalta on tehty erilliset Saneerausohjelmaehdotukset, jotka kierrätetään velkojien nähtävillä ja joista äänestetään. On huomattava, että jäljelle jäävistä EMEA-yhtiöistä (eli muista kuin Administration koskevassa päätöksessä tarkoitetuista EMEA COMI yhtiöistä) vain Israel (Sales and Marketing) Limited on hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn kotivaltiossaan. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa ei mikään muu Nortel-konsernin EMEA-yhtiö ole missään maksukyvyttömyysmenettelyssä ja kaikki nämä yhtiöt jatkavat liiketoimintaansa normaalisti. Ernst & Young 10

14 3. Administrationin tarkoitus, toteutus ja päättyminen Administrationin tarkoitus Administrationin tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: a. pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai b. saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön konkurssissa; tai c. realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaan tulisi ensisijaisesti pyrkiä tavoitteeseen (a), mikäli tavoitteen tavoittelu ei ole kohtuudella arvioiden epätarkoituksenmukaista tai mikäli tavoite (b) tuottaisi kokonaiskatsannollisesti paremman lopputuloksen Yhtiön velkojille. Tavoitteeseen (c) tulee pyrkiä ainoastaan, mikäli ei ole kohtuudella arvioiden tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan tavoitteita (a) tai (b), ja tavoite (c) voidaan toteuttaa ilman kokonaiskatsannollisesti tarpeetonta vahinkoa Yhtiön velkojille. EMEA- Administration-päätös tehtiin Nortel-konsernin maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyn helpottamiseksi. Administration aikana Administrator tekevät läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa Administration tavoitteen saavuttamiseksi samalla, kun Pohjois- Amerikan yhtiöissä on meneillään mittavia uudelleenjärjestelyprosesseja. Administrators tavoitteena on saavuttaa yllä mainittu tavoite (a), Yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä. Mikäli Administrator toteavat, että pääasiallinen tavoite, yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä, ei ole mahdollista, vasta tämän jälkeen Administrator siirtyvät tavoitteen (b), kokonaistaloudellisesti paremman tuloksen saavuttaminen Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiötä purettaessa, käyttöön. Administrationin toteuttaminen English High Courtin EMEA-yhtiöiden Administration koskevan, annetun päätöksen jälkeen Administrator ovat työskennelleet Nortel-konsernin johdon kanssa maailmanlaajuisesti avustaakseen liiketoiminnan vakauttamisessa ja ylläpitämisessä. Tähän on sisältynyt neuvotteluja toimittajien kanssa sen varmistamiseksi, että toimitukset jatkuvat keskeytyksettä ja siten voidaan varmistaa, että Nortel-konsernin pystyy täyttämään asiakkaidensa vaatimukset uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ollessa käynnissä. Lisäksi Administrator ovat keskustelleet asiakasrajapinnan kanssa asiakkaiden Administration koskevien kysymysten selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että liiketoiminta jatkuu normaalisti. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että sekä toimittajat, että asiakkaat jatkavat liiketoimintaansa Nortel-konsernin kanssa silmälläpitäen Nortel-konsernin tukemista uudelleenjärjestelyissä. Administrator ovat pyrkineet varmistamaan, että Yhtiön työntekijät ja kaikki Administration alaisuudessa olevat EMEA-yhtiöt pidetään ajan tasalla uudelleenjärjestelyprosessin etenemisestä ja että myös jatkossa tuotetaan tarvittavaa informaatiota sekä työntekijöille, että heidän edustajilleen. Ernst & Young 11

15 Päätös jatkaa liiketoimintaa ja Administration toteuttaminen tulevaisuudessa Administrator ovat aloittaneet EMEA-yhtiöiden taloudellisen tilanteen tutkimisen mukaan lukien kassavirrat ja liiketoimintaennusteen valmistelun, varojen ja velkojen sekä vastuiden selvittelyn, pitäen mielessä kunkin yhtiön ja niiden velkojien edut. Administrator tulevat tarkkailemaan liiketoimintatilannetta koko Administration ajan sen varmistamiseksi, ettei yhtiöiden varoja hävitetä aiheettomasti ja että päätös liiketoiminnan jatkamisesta säilyy velkojien edun mukaisena. Koska Kanadan NNL omistaa Nortel-konsernin immateriaalioikeudet ja tulevat EMEA:n ja Pohjois-Amerikan intressit ovat toisistaan riippuvaiset, Administrator ovat aloittaneet säännölliset keskustelut niin Pohjois-Amerikan johdon, kuin Yhdysvaltain Chapter 11:sta ja Kanadan CCAA:n mukaan vastuullisten tahojen kanssa sen varmistamiseksi, että EMEAyhtiöt ja niiden velkojat ovat edustettuina ja huomioitu uudelleenjärjestelyssä ja/tai mahdollisissa Pohjois-Amerikassa aloitetuissa myyntiprosesseissa. Mikäli Administrators saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä ja Yhtiö lopettaa liiketoimintansa, mahdollinen jako-osuus velkojille tulee rajoittuman kassavarojen, saatavien, sekä osakkeiden ja konsernin sisäisten saatavien realisointiarvoon. Edellä mainituista eristä velkojille realisoituneeseen määrään vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden tekemät vastavaateet, varaston matala arvo ja Nortel-konsernin muiden yhtiöiden kyky maksaa konserninsisäiset velat NN Oy:lle. Osaa tällaisista konserninsisäisistä saatavista ei saada perityksi, sillä NN Oy:n vaatimus tällaisen velan maksamisesta on eräissä Euroopan maissa toissijainen ulkopuolisten velkojien saataviin nähden. Mikäli maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely Nortel-konsernin osalta toteutuu, tullee velkojille maksettava jako-osuus olemaan huomattavasti konkurssissa saavutettavissa olevaa jako-osuutta suurempi. Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa Administrator jatkavat Yrityksen asioiden, liiketoiminnan ja omaisuuden hallinnointia Yhtiön pelastamiseksi toimivana liikeyrityksenä tai toteuttavat liiketoimintojen/varojen tarkoituksenmukaisen realisoinnin. Administrationin päättyminen Liittyen Administration päättymiseen, ks. jakso 4, Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa. Ernst & Young 12

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 13.8.2009 Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3554 Hannah Russell Direct line: 020 7951 4804 Direct fax: 020 7951 1345 Email: hrussell@uk.ey.com Hyvä vastaanottaja, Oy (Englannin lain

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2011 Ref:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI 18. syyskuuta 2013 Nokia Oyj:n osakkeenomistajat Aihe: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hyvä osakkeenomistaja, Kutsumme teidät ystävällisesti

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta

Osakemyynti: 33 600 001 Osaketta Alustava hintaväli: 12,00 15,50 euroa Osakkeelta Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden lopullisesta myyntihinnasta, myytävien Osakkeiden kokonaismäärästä sekä Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä myytävien Osakkeiden

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot