Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)"

Transkriptio

1 Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Insolvency Act 1986 kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Maaliskuu 2009

2 Määritelmät Tässä saneerausohjelmaehdotuksessa käytetään seuraavia termejä: Administration Tarkoittaa High Court of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeus) Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä vuodelta 1986) kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus. Administrators mrd CALA Teleoperaattoriliiketoiminta CCAA Chapter 11 EC EMEA EMEA COMI -yhtiöt Yritysratkaisut EUR tai GAAP ICT IP IT m MEN NGS Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris and Christopher John Wilkinson Hill, kaikki Ernst & Young LLP:stä Miljardi Karibia ja Latinalainen Amerikka Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoimintaalue Kanadalainen laki yrityssaneerauksesta Chapter 11 on yrityssaneerausta koskeva luku United States Bankruptcy Codessa (Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslaki) Euroopan komissio Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa toimivat Nortel-yhtiöt Tietyt EMEA-yhtiöt, joita Englannin ja Walesin ylioikeuden antama Administration-päätös koskee Nortel-konsernin Yritysratkaisut liiketoiminta-alue Euro Hyvää kirjanpitotapaa koskevat säännökset Informaatio, kommunikaatio ja teknologia Internet-protokolla Tietotekniikka Miljoona Metro Ethernet Networks Nortel Government Solutions Ernst & Young i

3 NNC NNL NN Oy NNUK Nortel-konserni ER Saneerausohjelmaehdotus Säännöt SIP Nortel Network Corporation Limited. NNC:n tytäryhtiö ja Nortel-konsernin Kanadan ensisijainen holding-yhtiö Oy UK Limited Corporation ja sen tytäryhteisöt Eläkerahasto Englannin lain mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Administration tarkoituksen toteuttamiseksi (huom. Englantilaisen saneerausohjelmaehdotus - termin merkitys poikkeaa Suomen lainsäädännössä tarkoitetusta saneerausohjelmaehdotuksesta) The Insolvency Rules 1986 (Englantilaiset, vuoden 1986 säännöt maksukyvyttömyysmenettelystä) Statement of Insolvency Practice (Ilmoitus Insolvency Practice) IA Insolvency Act 1986 (Englannin vuoden 1986 laki maksukyvyttömyydestä) Yhtiö EY- Asetus US$ Oy Ey:n asetus maksukyvyttömyysmenettelystä nro: 1346/2000, annettu United States Dollar kaikki luvut on esitetty US$:ssa, ellei toisin ole mainittu Ernst & Young ii

4 Sisällys 1. Taustaa Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Administration tarkoitus, toteutus ja päättyminen Tulevat toimenpiteet Administration Tilannekatsaus Administrators palkkio ja kustannusten korvaaminen Muut asiat Liite A Lakisääteistä ja muuta tietoa Yhtiöstä Liite B Yhteenveto konsernirakenteesta Liite C Tilannekatsaus Liite D Administrators kuitit ja laskut Liite E Administrators selonteko laskutusperusteista palkkio- ja kulukorvauksen osalta Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti Ernst & Young i

5 1. Taustaa Taustaa NN Oy asetettiin Administration High Court of Justice of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeuden) Chancery Division päätöksellä Yhtiön johdon hakemuksesta, ja Administrators määrättiin A Bloom, A Hudson, S Harris ja C Hill. EY-Asetus soveltuu tähän Administration, ja Englannin ja Walesin ylioikeuden käynnistämä maksukyvyttömyysmenettely on EY-asetuksessa tarkoitettu päämenettely. Tämä tarkoittaa, että Administration suoritetaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, vaikka tietyissä tilanteissa paikallinen lainsäädäntö tulee EY-Asetuksen nojalla sovellettavaksi. Administration on englantilainen maksukyvyttömyysmenettely, joka on suunniteltu tarjoamaan yhtiölle tilapäisen suojan sen velkojia vastaan yhtiön taloudellisten asioiden uudelleenjärjestelemiseksi tai velkojien saataville maksettavan palautuksen määrän lisäämiseksi, verrattuna yhtiön hakemiseen konkurssiin välittömästi. Administrationissa Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa Administratorin valvonnassa. Tämä ei ole selvitystilassa. Tämä asiakirja liitteineen on IA 1986 kappaleen 49 liitteen B1 tarkoittama Administratorin saneerausohjelmaehdotus. Tietyt Yhtiötä koskevat lakisääteiset tiedot ja Administrators nimittämistä koskevat seikat on esitetty Liitteessä A. Velkojainkokous Yhtiön velkojien velkojainkokous on kutsuttu koolle kello Holiday Inn, Helsinki Vantaa Airport hotelliin, osoitteeseen Rälssitie 2, Vantaa. Kokouksessa velkojat voivat äänestää Administrators ehdotuksista ja päättää, muodostetaanko velkojatoimikunta. Kokouksessa edustettujen ja äänestäneiden velkojien saatavien suuruuden mukaan lasketun enemmistön tekemä päätös sitoo kaikkia velkojia, mukaan lukien velkojat, jotka eivät ole olleet läsnä tai edustettuina kokouksessa, sekä ehdotuksia vastaan äänestäneet velkojat. Tästä syystä on tärkeää, että luette tämän Saneerausohjelmaehdotuksen huolellisesti ja päätätte jos ja miten haluatte äänestää. Velkojalla on oikeus esittää muutoksia tähän Saneerausohjelmaehdotukseen Administrators ja muiden velkojien harkittavaksi. Mikäli Saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä, Administrators tulee raportoida äänestystulos Englannin ja Walesin ylioikeudelle ja Administrator voivat toimittaa Saneerausohjelman muutosehdotuksia velkojille myöhemmin pidettävää velkojainkokousta varten. Administrator ehdottavat, että jako-osuus paikallisen lainsäädännön mukaan etuoikeutetulle saatavalle maksetaan Yhtiön varoista vain niille velkojille, joiden saatava Yhtiöltä olisi etuoikeutettu saatava paikallisen lainsäädännön mukaan, siinä suuruudessa, kuin kyseiset velkojat olisivat oikeutettuja jako-osuuteen jos Yhtiö asetettaisiin konkurssiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön maksamattomat muut velat ja/tai vastuut per tullaan käsittelemään sen mukaisesti, mitä Yhtiön maksukyvyttömyydestä on paikallisessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä säädetty. Mahdollisten jako-osuuksien maksaminen velkojille tullaan suorittamaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, minkä seurauksena velkojat tullevat saamaan jako-osuutensa paljon nopeammassa aikataulussa kuin maksettaessa jako-osuuksia paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Administrators käsityksen mukaan tässä Saneerausohjelmaehdotuksessa tehdyt ehdotukset tuottavat Yhtiön velkojille parhaan mahdollisuuden maksimoida heille tulevan jako-osuuden määrä, antaen samalla Yhtiölle aikaa jatkaa liiketoimintaansa Ernst & Young 2

6 uudelleenjärjestelymahdollisuuksia tutkittaessa. Mikäli velkojat eivät hyväksy Saneerausohjelmaehdotusta, velkojien jako-osuus tullee olemaan huomattavasti pienempi. Tämä Saneerausohjelmaehdotus on laadittu Yhtiön johtajien, muun johdon ja kolmansien osapuolien antamien tietojen perusteella. Administrators selvitykset ovat edelleen käynnissä, eikä kaikkea edellä mainituilta tahoilta saatua tietoa ole tästä syystä ollut mahdollista varmentaa. Administrator eivät vastaa tiedon täydellisyydestä tai täsmällisyydestä. Tämä asiakirja on laadittu englannin kielellä ja käännetty Yhtiön kotivaltion kielelle. Mikäli englanninkielisen ja Yhtiön kotivaltionkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä versiota. Ernst & Young 3

7 2. Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Yleiskatsaus Nortel-konserniin Alunperin vuonna 1895 nimellä Bell Telephone Company of Canada perustettu Nortelkonserni tuottaa nykyisin tietoliikenne- ja atk-järjestelmäratkaisuja, mukaan lukien laitteisto- ja ohjelmistotuotteita ja palveluja. Nortel-konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin henkilöä ja tuottaa asiakkailleen palveluita edellä mainittuihin järjestelmiin liittyvästä suunnittelusta, rakentamisesta ja markkinoinnista tuotteiden ja palvelujen myyntiin, asennukseen ja tukitoimintoihin. NNC on Nortel konsernin emoyhtiö ja NNC:n osakkeet on julkisesti listattu Toronton pörssissä. NNC:n tytäryhtiö NLL on Kanadassa pääasiallisesti toimiva liiketoimintayhtiö, joka toimii myös holding-yhtiönä pääosalle sen 142:lle maailmanlaajuisesti sijoittuneelle tytäryhtiölle. Nortel-konserni toimii maantieteellisillä liiketoiminta-alueilla, joille on sijoittunut yhteensä 142 yhtiötä. Ensisijaiset maantieteelliset toiminta-alueet ovat Yhdysvallat, Kanada, EMEA, Aasia ja CALA päättyneenä vuonna Nortel-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 11 mrd US$, josta 25 % oli peräisin EMEA-alueelta. Liiketoiminta-aluekohtainen tiivistelmä liikevaihdosta on esitetty alla. Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Yhdysvallat Kanada EMEA Aasia CALA Konsernin liikevaihto Lähde: Nortel-konserni Yhteenveto Nortel-konsernin rakenteesta on tämän Saneerausohjelmaehdotuksen Liitteenä B. Liiketoiminta Nortel-konserni maailmanlaajuisena tietoliikenne- ja ohjelmistoverkostoitumisratkaisujen tuottajana palvelee sekä Teleoperaattoriliiketoimintaa (tietoliikenneyhtiöt) että Yritysratkaisuyhtiöitä. Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyö toteutetaan maailmanlaajuisesti Center of Excellance keskusten kautta ja Nortel-konserni toimii myös sijoittajana arviolta noin viidessäkymmenessä teknologiainnovaatioaloitteessa, mukaan lukien yli kaksikymmentä yliopistoa, sekä strategisissa yhteenliittymissä, osakkuusyhtiöiden osakkaana ja yhteisyrityksissä muiden johtavien yhteisöjen kanssa alkaen Nortel-konserni on toiminut pääasiassa neljällä liiketoiminta-alueella: Teleoperaattoriliiketoiminta, MEN, Yritysratkaisut ja Yleispalvelut. Alla on esitetty maailmanlaajuisen liikevaihdon koostuminen liiketoiminta-alueittain sekä kuvaus jokaisesta liiketoiminta-alueesta. Ernst & Young 4

8 Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Teleoperaattoriliiketoiminta Yritysratkaisut Yleispalvelut MEN Muut Konsernin liikevaihto Teleoperaattoriliiketoiminta Lähde: Nortel-konserni Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoiminta-alue tarjoaa langattomia verkkoratkaisuja, jotka mahdollistavat tietoliikenneyhtiöiden ja kaapeli-tv-operaattoreiden tarjoamat äänen, tiedon ja multimedian siirtopalvelut yksityisille ja yrityksille matkapuhelinten, kämmenmikrojen, sekä muiden langattomien mobiilipäätelaitteiden ja tietoliikenneyhteyslaitteiden välityksellä. Tämä osa-alue vaatii jatkuvaa uudistumista tutkimuksen ja kehityksen kautta, tulevaisuuden mobiilipäätelaitteiden laitekehityksen tukemiseksi päätelaitevalmistajia ja tietoliikenneyhtiöitä silmälläpitäen. Yritysratkaisut Yritysratkaisut liiketoiminta-alue tuottaa tietoliikenneratkaisuohjelmistoja ja -laitteita, joita käytetään rakennettaessa uusia tietoliikenne- ja IT-verkostoja tai muunnettaessa olemassa olevia verkostoja taloudellisemmiksi ja IP-standardien mukaisiksi. Nämä verkot tukevat tieto-, ääni- ja multimediatietoliikennettä, jota voidaan yhteisesti kuvata yhtenäistettynä tietoliikenneratkaisuna. Nortel-konserni tarjoaa kyseisiä palveluja yritysasiakkaille sekä suoraa, että jälleenmyyjien ja osakkuusyritysten kautta. Yritysratkaisut-tuotevalikoimaan sisältyvät laitteet (esimerkiksi puhelimen kuulokkeet, katkaisimet, reitittimet, verkkoturvallisuuslaitteet), sekä kunnossapitopalvelut, joita yritykset tarvitsevat ääni- ja tietoliikenneverkkojen perustamisessa ja ylläpidossa. Nortel-konsernin Yritysratkaisuja myydään tyypillisesti kokonaisen ICT-järjestelmän toimittamisen yhteydessä. Yleispalvelut Yleispalvelut liiketoiminta-alue suunnittelee ja asentaa Teleoperaattoriliiketoiminta-, MEN- ja Yritysratkaisut-liiketoiminta-alueiden infrastruktuuriratkaisut. Yleispalvelut liiketoiminta-alue tarjoaa Yritysratkaisu- ja Teleoperaattoriliiketoiminta-asiakkaille laajan kirjon verkostojen suunnittelu-, tukitoiminto- ja huoltopalveluja uusille ja olemassaoleville Nortel-konsernin verkkolaitteille alkaen Yleispalvelut liiketoiminta-alue on täysin integroitu kolmeen muuhun liiketoiminta-alueeseen. MEN MEN-liiketoiminta-alue tuottaa kiinteän yhteyden (mukaan lukien kaapeli-tv) verkkoratkaisuja tietoliikenneyhtiöille ja suurille yritysasiakkaille. Näitä kiinteän yhteyden tuotteita käytetään olemassa olevien kiinteiden verkkojen kattavuuden ja luotettavuuden lisäämiseen nopeassa, Ernst & Young 5

9 erilaisten multimediatiedonsiirtopalvelujen toimittamisessa. Näihin sisältyy internet-video-, asuinalueiden TV- ja video-on-demand-palvelut, sekä uudet langattomat laajakaistamultimediasovellukset, joiden käyttö vaatii huomattavan lisäyksen laajakaistan (kapasiteetti-)vaatimuksiin. EMEA-alue EMEA-alueella toimii viidentyyppisiä yhtiöitä: Liiketoimintayhtiöt: nämä ovat täysin integroituja toimintoja siinä mielessä, että kaikki edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden toiminnot sisältyvät kyseisiin yhtiöihin, vastakohtana sille, että yhtiöissä toimisi ainoastaan markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiöt saavat liikevaihtonsa Nortel-konsernin tuotteiden jakelusta ja myynnistä, mukaan lukien yhtiön perustamisvaltion ulkopuolelle sijoittuneet asiakkaat. Yhtiöt myös osallistuvat Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyön valvontaan ja kustannuksiin. Liiketoimintayhtiöille myönnetään lisenssi Nortel-konsernin immateriaalioikeuksien käyttöön solmimalla lisenssisopimus NNL:n kanssa. Cost-Plus Yhtiöt: Nämä ovat palveluyhtiöitä, joiden vastuulla on Nortel-tuotteiden markkinointi ja asiakkuussuhteiden hallinta tietyissä tuomiopiireissä vastineeksi NLL:n ja muiden Nortel-yhtiöiden maksamista palkkioista. Taloudellisesta näkökulmasta nämä yhtiöt ovat kustannuskeskuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöt: Nämä yhtiöt vastaavat jakelusta ja myynnistä kolmansina osapuolina oleville asiakkaille. Kyseisenlaisia asiakkaita hankitaan pääasiassa Nortelkonsernin muiden jäsenyritysten kanssa solmittujen pääsopimusten kautta, ja tästä syystä Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat suhteellisen pienellä katteella. Toisin sanottuna, Rajoitetun Vastuun Yhtiöt hankkivat tuotteita ja maksavat lisenssimaksuja NNL:lle ja muille Nortel-konsernin yhtiöille sellaisella hinnalla, joka jättää yhtiölle vain pienen liiketuloksen. Administrator selvittävät tämän järjestelyn taloudellisia ja juridisia vaikutuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöille on myönnetty oikeus käyttää Nortel-konsernin immateriaalioikeuksia, jotka NLL omistaa. Ilman kyseistä käyttöoikeutta yhtiöt eivät voisi harjoittaa liiketoimintaansa. Taloudellisin termein ilmaistuna Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat liikevaihtokeskuksina. Riskiyhtiöt: Nämä ovat myös jakeluun ja myyntiin keskittyneitä yhtiöitä, mutta toisin kuin Rajoitetun Vastuun Yhtiöt, näiden yhtiöiden toiminta ei perustu asiakkaiden kanssa solmittuihin pääsopimuksiin vaan lähinnä vastuuseen oman asiakaspohjan luomisesta. Kyseisten yhtiöiden kannattavuus riippuu yhtiön omasta toiminnasta. Taloudellisesti nämä yhtiöt ovat voittokeskuksia. Holding-Yhtiöt: Nämä yhtiöt eivät harjoita liiketoimintaa vaan ainoastaan toimivat tytäryhtiöidensä holding-yhtiöinä. Viiden erityyppisen yhtiön luonteesta ja tarkoituksesta sekä niiden välisistä liiketoimintajärjestelyistä johtuen EMEA-yhtiöt ovat hyvin riippuvaisia toisistaan ja kykenemättömiä harjoittamaan liiketoimintaa ilman toistensa tarjoamia palveluja ja ilman immateriaalioikeuksien lisenssejä, joiden toimittamisesta ja ylläpitämisestä vastaa NNL Kanadassa. Ernst & Young 6

10 Yhteenveto EMEA-yhtiöistä yhtiötyypeittäin on eritelty alla olevaan taulukkoon. Liiketoimintayhtiö NNUK NN (Irlanti) Limited S.A. (Ranska) Cost-Plus- Yhtiö Oy (Suomi) Romania SRL AB (Ruotsi) O.O.O (Venäjä) (Skandinavia) AS (Norja) Ukraine Limited South Africa (Proprietary) Limited Nortel Telecom International Ltd (Nigeria) Rajoitetun Vastuun Yhtiö Riskiyhtiö Holding-Yhtiö N.V. (Belgia) S.p.A. (Italia) B.V (Alankomaat) Polska Sp. z. o. o. (Puola) Hispania, S.A. (Espanja) (Austria) GmbH (Itävalta) s.r.o. (Tsekki) Engineering Service Kft (Unkari) Portugal S.A Solvensko, s.r.o. (Slovakia) A.G. (Sveitsi) Nortel GmbH (Saksa) Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks Israel (Sales and Marketing) Limited International Finance & Holdings B.V. (Alankomaat) Suurin yhtiö EMEA:n sisällä on NNUK. NNUK on Liiketoimintayhtiö ja NNL:n tytäryhtiö, ja se omistaa suoraan tai epäsuoraan kaikki paitsi kolme EMEA-yhtiöistä, eli ranskalaiset yhtiöt ( SA ja NN France SAS) ja (Irlanti) Limitedin. NN Oy perustettiin vuonna 1996 ja se toimii Cost-Plus-Yhtiönä viiden työntekijän voimin. NN Oy:n suurin rooli on markkinoida Nortel-konsernin tuotteita, hallinnoida asiakassuhteita ja huolehtia paikallisesta liiketoiminnasta ja tuoteasennuksesta. NN Oy:n pääasiakassuhteet ovat muiden Nortel-yhtiöiden kanssa, mutta sillä on jonkin verran myös paikallista liikevaihtoa. NN Oy:n tulot tulevat pääasiassa muista EMEA-yhtiöistä, etupäässä Irelandilta, NNUK:lta ja NNL:ltä. Tulo lasketaan cost-plus perusteisesti ja laskutetaan NN Oy:n palveluista hyötyvältä konserniyhtiöltä. NN Oy on täysin riippuvainen ylemmän EMEA-henkilöstön hyväksynnistä ja valtuustasoista Maidenheadissa (Englannissa). Lisäksi logistisia tukipalveluja liiketoiminnalle tuotetaan myös Maidenheadista mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen henkilöstöhallinto, rahoitus-, kassa-, laki-, huipputason myynti ja hankintaohjeistuspalvelut ja hyväksynnät. Ernst & Young 7

11 Yhteenveto NN Oy:n tunnusluvuista on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuosi päättyi Tyyppi Liikeva ihto Tilintarkasta maton* Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Liikevoitt o 000 Voitto ennen veroja 000 Nettovoitto verojen jälkeen Nettovarallis uus 000 Lähde: osalta Nortel-konsernin johto , ja päättyneiden vuosien osalta tilintarkastetut tilinpäätökset. Huom: * päättyneen vuoden osalta esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja Yhdysvaltain GAAP:n mukaisia , ja päättyneiden vuosien osalta luvut on esitetty paikallisen GAAP:n mukaisesti. Syyt Administrators nimittämiselle Nortel-konserni toimii alalla, jossa kilpailu on kovaa. Ala on merkittävästi konsolidoitunut viime vuosien aikana. Nortel-konserni itse on tappiollinen. Viime vuosien aikana kustannukset ovat yleisesti ylittäneet Nortel-konsernin tuotot, jonka seurauksena Nortel-konsernin kassavirta on ollut negatiivinen. Syynä tähän ovat olleet useat seikat, mukaan lukien kilpailupaineet tietoliikennealalla, kykenemättömyys tarpeellisessa määrin vähentämään toimintakustannuksia, alla kuvattujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, merkittävä asiakas- ja kilpailijakonsolidaatio, asiakkaiden leikkaukset pääomamenoissa ja uusien investointien lykkääminen, sekä viimeaikoina maailmantalouden heikkeneminen. Nortel-konsernissa on myös viimeaikoina realisoitunut suuruudeltaan merkittäviä eläkevastuita, erityisesti koskien entisiä työntekijöitä Isossa- Britanniassa. NNUK:n suurimman yksittäisen velkojan saatava muodostuu Ison-Britanniassa käytössä olevan eläkejärjestelmän vastuuvajeesta. NNL on antanut takauksen, joka vastaa eläkejärjestelmän vajetta. Kaikkialla Nortel-konsernissa on realisoituneita ylimääräisiä eläkevastuita, joista merkittävimmät ovat Iso-Britanniassa realisoituneet vastuut. Nortelkonserni sellaisenaan on toiminut korkealla kustannusrakenteella ja sillä on ollut rajoitettu pääsy julkisille markkinoille alhaisesta luottoluokituksesta johtuen. Vuonna 2005, uuden johdon alaisuudessa, Nortel-konserni otti käyttöön Liiketoiminnan Muutossuunnitelman Nortel-konsernin toiminnallisten haasteiden kohtaamiseksi, organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi, voimakkaaksi keskittymiseksi liikevaihdon synnyttämiseen ja käyttökatteen parantamiseksi, mukaan lukien laadunparannus ja kustannusleikkaukset. Liiketoiminnan Muutossuunnitelma käsitteli Nortel-konsernin liiketoiminnan muutosta kuudella osa-alueella: palvelut, hankintatehokkuus, liikevaihdon edistäminen (mukaan lukien myynti ja hinnoittelu), tutkimus ja tuotekehitys, yleinen hallinnollinen tehokkuus, sekä organisatorinen ja työvoimatehokkuus. Vaikka edistystä saavutettiin, korkeaan kulurakenteeseen ja korkeisiin velkamääriin (noin 4,2 mrd US$) liittyvät haasteet kumuloituivat viime kuukausina. Taloudellisen tilanteen huonontuessa dramaattisesti, Nortel-konserni kohtasi ratkaisevaa liiketoimintapainetta, josta seurasi käteisen ja likviditeetin vähentyminen niin maailmanlaajuisesti, kuin paikallisestikin. Suurin syy tähän on, että asiakkaat kaikkialla ovat keskeyttäneet, viivästyttäneet ja vähentäneet pääomamenojaan. Markkinatilanne on lisäksi rajoittanut Nortel-konsernin pääsyä pääomamarkkinoille. Pääomamarkkinoille pääsy vaikeutui entisestään kun luottoluokitusyritykset laskivat luottoluokituksia. Joulukuussa 2008 Moody s laski Nortelkonsernin luottolukitusta B3-luokasta Caa2-luokkaan. Lokakuun 2008 ja tammikuun 2009 Ernst & Young 8

12 välisenä aikana Nortel-konserni harkitsi yhtiöosuuksiensa myyntiä. Myyntineuvotteluja ei ole saatu päätökseen ennen saneeraushakemuksen hyväksymistä Kaikkien muiden vaihtoehtojen laaja-alaisen kartoituksen jälkeen Nortel konsernin johtajat tulivat siihen tulokseen, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin ja nopeimmin saavuttaa useissa tuomiopiireissä toteutetulla velkojansuojamenettelyllä. Tämän seurauksena Nortel-konserni haki velkojansuojaa Kanadan, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian uudelleenjärjestelyjärjestelmien mukaisesti. Nortelkonsernin tytäryhtiöt Aasiassa, mukaan lukien LG-Nortel, CALA:ssa ja NGS-liiketoiminta eivät kuulu näiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden piiriin ja näiden yhtiöiden odotetaan jatkavan liiketoimintaansa normaaliin tapaan kanadalaisten yhtiöiden johtajat hakivat CCAA:n mukaista oikeuden määräystä. Samaan aikaan yhdysvaltalaiset yhtiöt hakeutuivat Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslain Chapter 11 mukaiseen menettelyyn Yhdysvaltain osavaltioiden tuomioistuimien päätöksillä. Nortel-konsernin rakenteen (logistinen, taloudellinen ja johtorakenne) mukaisesti EMEA-yhtiöt ovat sinänsä hyvin itsenäisiä, mutta toisaalta myös riippuvaisia Nortel-konsernin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden liiketoiminnasta ja NNL:n immateriaalioikeuksien jatkuvasta käytöstä. EMEA-yhtiöiden ja pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden itsenäisestä luonteesta johtuen, kun Pohjois-Amerikan yhtiöitä koskeviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin oli ryhdytty, EMEAyhtiöt tekivät EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisen hakemuksen Administrators määräämiseksi pääintressien keskuksen sijaintivaltiossa Englannissa. Kuten yllä on kuvattu, EMEA-yhtiöiden toimintaa valvotaan ja johdetaan jokapäiväisellä tasolla Iso-Britannian pääkonttorista Maidenheadista käsin. Myös EMEA-yhtiöiden pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee Isossa-Britanniassa. EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisesti, sen EY:n jäsenvaltion tuomioistuin, jossa COMI sijaitsee on toimivaltainen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevassa asiassa. Monien Nortel-konsernin EMEA-yhtiöiden ollessa kyseessä tämä tarkoittaa, että English High Court (Englannin ylioikeus) on toimivaltainen aloittamaan insolvenssimenettelyn. High Court hyväksyi Administrators määräämisen johtajien hakemuksesta seuraavien yhtiöiden osalta; ( EMEA COMI yhtiöt ) Yhteisö UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. Sijainti Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Ernst & Young 9

13 B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Solvensko s.r.o. Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia Hakemus Administrators määräämiseksi toimitettiin English High Court of Justicelle ja määräys Administration aloittamisesta annettiin kello 8 (GMT). Administrator nimitettiin High Courtin päätöksellä hallinnoimaan Yhtiön asioita ja toimimaan saneerauspäätöksen mukaisesti. Jokaisen EMEA COMI yhtiön osalta on tehty erilliset Saneerausohjelmaehdotukset, jotka kierrätetään velkojien nähtävillä ja joista äänestetään. On huomattava, että jäljelle jäävistä EMEA-yhtiöistä (eli muista kuin Administration koskevassa päätöksessä tarkoitetuista EMEA COMI yhtiöistä) vain Israel (Sales and Marketing) Limited on hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn kotivaltiossaan. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa ei mikään muu Nortel-konsernin EMEA-yhtiö ole missään maksukyvyttömyysmenettelyssä ja kaikki nämä yhtiöt jatkavat liiketoimintaansa normaalisti. Ernst & Young 10

14 3. Administrationin tarkoitus, toteutus ja päättyminen Administrationin tarkoitus Administrationin tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: a. pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai b. saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön konkurssissa; tai c. realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaan tulisi ensisijaisesti pyrkiä tavoitteeseen (a), mikäli tavoitteen tavoittelu ei ole kohtuudella arvioiden epätarkoituksenmukaista tai mikäli tavoite (b) tuottaisi kokonaiskatsannollisesti paremman lopputuloksen Yhtiön velkojille. Tavoitteeseen (c) tulee pyrkiä ainoastaan, mikäli ei ole kohtuudella arvioiden tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan tavoitteita (a) tai (b), ja tavoite (c) voidaan toteuttaa ilman kokonaiskatsannollisesti tarpeetonta vahinkoa Yhtiön velkojille. EMEA- Administration-päätös tehtiin Nortel-konsernin maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyn helpottamiseksi. Administration aikana Administrator tekevät läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa Administration tavoitteen saavuttamiseksi samalla, kun Pohjois- Amerikan yhtiöissä on meneillään mittavia uudelleenjärjestelyprosesseja. Administrators tavoitteena on saavuttaa yllä mainittu tavoite (a), Yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä. Mikäli Administrator toteavat, että pääasiallinen tavoite, yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä, ei ole mahdollista, vasta tämän jälkeen Administrator siirtyvät tavoitteen (b), kokonaistaloudellisesti paremman tuloksen saavuttaminen Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiötä purettaessa, käyttöön. Administrationin toteuttaminen English High Courtin EMEA-yhtiöiden Administration koskevan, annetun päätöksen jälkeen Administrator ovat työskennelleet Nortel-konsernin johdon kanssa maailmanlaajuisesti avustaakseen liiketoiminnan vakauttamisessa ja ylläpitämisessä. Tähän on sisältynyt neuvotteluja toimittajien kanssa sen varmistamiseksi, että toimitukset jatkuvat keskeytyksettä ja siten voidaan varmistaa, että Nortel-konsernin pystyy täyttämään asiakkaidensa vaatimukset uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ollessa käynnissä. Lisäksi Administrator ovat keskustelleet asiakasrajapinnan kanssa asiakkaiden Administration koskevien kysymysten selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että liiketoiminta jatkuu normaalisti. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että sekä toimittajat, että asiakkaat jatkavat liiketoimintaansa Nortel-konsernin kanssa silmälläpitäen Nortel-konsernin tukemista uudelleenjärjestelyissä. Administrator ovat pyrkineet varmistamaan, että Yhtiön työntekijät ja kaikki Administration alaisuudessa olevat EMEA-yhtiöt pidetään ajan tasalla uudelleenjärjestelyprosessin etenemisestä ja että myös jatkossa tuotetaan tarvittavaa informaatiota sekä työntekijöille, että heidän edustajilleen. Ernst & Young 11

15 Päätös jatkaa liiketoimintaa ja Administration toteuttaminen tulevaisuudessa Administrator ovat aloittaneet EMEA-yhtiöiden taloudellisen tilanteen tutkimisen mukaan lukien kassavirrat ja liiketoimintaennusteen valmistelun, varojen ja velkojen sekä vastuiden selvittelyn, pitäen mielessä kunkin yhtiön ja niiden velkojien edut. Administrator tulevat tarkkailemaan liiketoimintatilannetta koko Administration ajan sen varmistamiseksi, ettei yhtiöiden varoja hävitetä aiheettomasti ja että päätös liiketoiminnan jatkamisesta säilyy velkojien edun mukaisena. Koska Kanadan NNL omistaa Nortel-konsernin immateriaalioikeudet ja tulevat EMEA:n ja Pohjois-Amerikan intressit ovat toisistaan riippuvaiset, Administrator ovat aloittaneet säännölliset keskustelut niin Pohjois-Amerikan johdon, kuin Yhdysvaltain Chapter 11:sta ja Kanadan CCAA:n mukaan vastuullisten tahojen kanssa sen varmistamiseksi, että EMEAyhtiöt ja niiden velkojat ovat edustettuina ja huomioitu uudelleenjärjestelyssä ja/tai mahdollisissa Pohjois-Amerikassa aloitetuissa myyntiprosesseissa. Mikäli Administrators saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä ja Yhtiö lopettaa liiketoimintansa, mahdollinen jako-osuus velkojille tulee rajoittuman kassavarojen, saatavien, sekä osakkeiden ja konsernin sisäisten saatavien realisointiarvoon. Edellä mainituista eristä velkojille realisoituneeseen määrään vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden tekemät vastavaateet, varaston matala arvo ja Nortel-konsernin muiden yhtiöiden kyky maksaa konserninsisäiset velat NN Oy:lle. Osaa tällaisista konserninsisäisistä saatavista ei saada perityksi, sillä NN Oy:n vaatimus tällaisen velan maksamisesta on eräissä Euroopan maissa toissijainen ulkopuolisten velkojien saataviin nähden. Mikäli maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely Nortel-konsernin osalta toteutuu, tullee velkojille maksettava jako-osuus olemaan huomattavasti konkurssissa saavutettavissa olevaa jako-osuutta suurempi. Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa Administrator jatkavat Yrityksen asioiden, liiketoiminnan ja omaisuuden hallinnointia Yhtiön pelastamiseksi toimivana liikeyrityksenä tai toteuttavat liiketoimintojen/varojen tarkoituksenmukaisen realisoinnin. Administrationin päättyminen Liittyen Administration päättymiseen, ks. jakso 4, Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa. Ernst & Young 12

16 4. Tulevat toimenpiteet Administration Administrator esittävät seuraavaa: Liiketoiminnan jatkaminen: A. Administrator jatkavat Yhtiön liiketoiminnan, asioiden ja omaisuuden hoitoa Administration keston ajan sillä aikaa kun mahdollisuuksia Nortel-konsernin liiketoiminnan maailmanlaajuiseen uudelleenjärjestelyyn ja/tai Nortel-konsernin osan maailmanlaajuiseen myyntiin kartoitetaan, toteutetaan ja täytäntöönpannaan Yhtiön puolesta, jos mahdollista; B. Kun maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä harkitaan, toteutetaan tai täytäntöönpannaan, jos mahdollista, Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa ja suorittaa tavarantoimittajilleen ja työntekijöilleen täyden korvauksen Administration liittyvänä kuluna Yhtiön varoista niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, jotka on toimitettu Yhtiölle jälkeen niin pitkään kuin Yhtiö tarvitsee kyseisiä tuotteita tai palveluja. C. Administrator jatkavat Yhtiön kassa- ja varallisuusaseman tarkkailua, sekä tarkkailevat yleistä edistystä ja ennusteita koskien maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä varmistuakseen siitä, että Yhtiö voidaan vielä pelastaa toimivana liikeyrityksenä ja/tai saavuttaa koko Yhtiön liiketoiminnan tai osan siitä myynti osana maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä, ja että Yhtiön liiketoiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaisempaa, kuin liiketoiminnan lopettaminen ja Yhtiön asettaminen konkurssiin. Mikäli Administrator päättävät, että velkojien intressissä on Yhtiön liiketoiminnan lopettaminen ja varojen realisointi velkojille jaettavaksi, Administrator ilmoittavat tästä Yhtiön velkojille mahdollisimman nopeasti. D. Mikäli Administrator päättävät, että maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely ei ole velkojien kannalta edullinen menettelytapa tai liiketoiminnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole velkojien kannalta perustellulta, Administrator tulevat pyrkimään kokonaisuutena paremman jako-osuuden saamiseen velkojille, kuin mikäli yhtiö asetettaisiin konkurssiin, realisoimalla Yhtiön liiketoiminnan ja/tai varat parhaaseen mahdolliseen saavutettavissa olevaan hintaan kussakin tilanteessa, ja Administrator huolehtivat toimista, joita Yhtiön varojen jakaminen Yhtiön velkojille edellyttää. Maksusuoritukset velkojille E. Maksamattomien saatavien maksut velkojille tullaan suorittamaan Yhtiön varoista seuraavasti: (1) Mikäli etuoikeutettujen velkojien maksut ovat omiaan auttamaan Administration tarkoituksen toteuttamisessa, Administrator voivat suorittaa maksuja Yhtiön varoista niille velkojille, joiden saatavat olisivat paikallisen lainsäädännön mukaisesti etusijaisia sellaisissa määrin, kuin nämä velkojat saisivat jako-osuutta Yhtiön konkurssissa paikallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti. (2) Mikäli maksuja ei muuten suoriteta Administrators toimesta edellisen kappaleen mukaisesti, kaikki Yhtiön velallisille jaettavissa olevat varat (kuten maksamattomat saatavat, velat ja/tai vastuut Yhtiöltä sen velkojille sellaisina kuin ne olivat ) jaetaan sen mukaisesti, mitä paikallisessa lainsäädännössä on säädetty etusijajärjestyksestä konkurssissa. Ernst & Young 13

17 (3) Tehdäkseen maksusuorituksia velkojille, joiden mukaiset vaatimukset ovat maksamatta, Administrator voivat (tehtyään varauksen Administration kulujen kattamiseksi) tehdä ehdotuksia velkojien hyväksyttäväksi yhtiön vapaaehtoiseksi järjestelyksi vuoden 1986 englantilaisen maksukyvyttömyyslakin osan 1 mukaan tai vuoden 2006 englantilaisen osakeyhtiölain pykälän 899 mukaisen järjestelyn sillä perusteella, että tällainen englantilainen järjestely sallisi maksusuoritusten tekemisen velkojille nopeammin, kuin jos kyseiset suoritukset tehtäisiin konkurssin yhteydessä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yleistä F. Administrator tekevät kaikki muut toimenpiteet ja yleisesti käyttävät toimivaltaansa Administrators kuten katsovat parhaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi Administration tarkoituksen toteuttamiseksi ja/tai Yhtiön varojen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi tai varojen realisointiarvon maksimoinniksi, tai minkä muun tahansa tarkoituksen toteuttamiseksi, joka on omiaan edesauttamaan näiden tavoitteiden saavuttamista. G. Administrator kutsuvat velkojat harkitsemaan ja, jos katsotaan tarpeelliseksi, perustamaan velkojatoimikuntaa avustamaan Administrators heidän toimenpiteidensä toteuttamisessa. H. Administrators toimikausi jatkuu Administration tarkoituksen saavuttamiseen tarvittavan ajan ja, jos tarpeellista, Administrator hakevat oikeudelta toimikautensa pidentämistä yli lakisääteisen yhden vuoden määräajan. I. Administrator käyttävät apunaan asiantuntijoita parhaaksi katsomallaan tavalla. J. Administration päättyessä Administrators myönnetään vastuuvapaus IA:n Liitteen B1 pykälän 98(1) mukaisesti, koskien kaikkia Administrators tekemiä toimenpiteitä oikeuden päätöksen osoittamana aikana. K. Mikäli velkojatoimikunta on perustettu, Administrator keskustelevat velkojatoimikunnan kanssa sopivasta Administration toteuttamisaikataulusta, sekä näiden ehdotusten täytäntöönpanosta, sekä Administrators palkkioiden maksamisesta. L. Administrators palkkio lasketaan Administrators ja heidän henkilökuntansa asianmukaisesti Administration hoitamiseen käytetystä ajasta. M. Administrators palkkiona maksetaan kuukausittain osuus, joka vastaa 80 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta velkojatoimikunnan (jos sellainen on perustettu) suostumuksen ja vuoden 1986 maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien sääntöjen kohdan mukaisesti. Kuukausittain jäljelle jäävän osuuden (joka vastaa 20 %:a Administrationin hoitamiseen käytetystä ajasta) maksamisesta päättää jälkikäteen velkojatoimikunta, velkojat tai tuomioistuin. Ernst & Young 14

18 Äänestys Velkojia tullaan pyytämään äänestämään seuraavista asioista ensimmäisessä velkojainkokouksessa (henkilökohtaisesti tai valtakirjalla): Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen (mahdollisine muutoksineen) Administration toteuttamisen saavuttamiseksi; ja Velkojatoimikunnan perustaminen Ernst & Young 15

19 5. Tilannekatsaus Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa Yhtiön johtajat valmistelevat tilannekatsausta Yhtiön tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Administrator uskovat, että NN Oy:n Administration toteutumiselle olisi haitaksi, mikäli tilannekatsaus tehtäisiin täydellisenä, se seikka huomioon ottaen, että Nortel-konsernissa suoritetaan tällä hetkellä uudelleenjärjestelyjä, mikä saattaa johtaa tietyn liiketoiminnan tai varojen myyntiin. Kohdan 2.30 mukaista rajoitettua tilannekatsausta koskevaa päätöstä haetaan High Court of England and Walesilta. Tästä huolimatta liitämme tähän Saneerausohjelmaehdotukseen Liite C:nä Yhtiön päivätyn tilintarkastamattoman taseen. Lisäksi alla on yhteenvedon omaisesti esitetty tietoja velkojien saatavien tämänhetkisestä tilanteesta. Nämä luvut ovat Yhtiön johdon laatimia eikä niihin ole kohdistettu itsenäistä lakisääteistä tilintarkastusta, minkä vuoksi luvut saattavat muuttua. Vakuusvelkojat Yhtiöllä ei ole vakuusvelkojia. Etuoikeutetut saatavat Kaikille työntekijöille on maksettu heidän saatavansa tammikuun 14 päivään saakka ja siksi erääntyneitä maksamattomia palkkoja ei ole. Etuoikeutetut saatavat tunnustetaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Etusijattomat velat Tilintarkastamattomassa, päivätyssä taseessa tällä hetkellä identifioitavissa oleviin velkojiin saattaa kuulua joitakin etuoikeutettujen saatavien velkojia etusijattomien velkojen lisäksi. Toimenpiteitä velkojien jako-osuuden maksamista varten tarvittavien velkojien muodollisten saatavailmoitusten hankkimiseksi ei ole aloitettu. Yrityskiinnitysten tuottama rajattu etuoikeus Yrityskiinnitysten tuottamalla rajatulla etuoikeudella tarkoitetaan, että osa yrityskiinnityksen alaisista varoista varataan vakuudettomille velkojille Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain pykälän 176(A) mukaisesti. Etuoikeus koskee yrityskiinnityksiä, jotka on vahvistettu 15 syyskuuta 2003 tai sen jälkeen. Yhtiöllä ei ole yrityskiinnityksiä. Näiltä osin kyseinen etuoikeus ei vaikuta tähän Administration. Ernst & Young 16

20 6. Administrators palkkio ja kustannusten korvaaminen Administrators palkkio Administrator maksettava lakisääteinen palkkio on määritelty Sääntöjen kohdassa Lisätietoja on annettu The Association of Business Recovery Professionals :n julkaisussa A Creditors Guide to Administrators Fees (Velkojan opas Administrators palkkioihin), joka on saatavilla Insolvency Practitioners Associationin internet-sivuilta osoitteesta (valitse Regulations and Guidance ja Creditors Guides to Fees ) sekä tulosteena Administrator kirjallista pyyntöä vastaan. On todennäköistä, että Administration muodostetaan velkojatoimikunta, missä tapauksessa Administrator tulevat pyytämään toimikuntaa päättämään Administrators palkkion perusteista ja tulevat konsultoimaan ja sopimaan toimikunnan kanssa osuudesta, joka palkkiosta tullaan kulloinkin nostamaan. Administrator tullevat ehdottamaan toimikunnalle, että Administrators palkkiona maksetaan kuukausittain osuus, joka vastaa 80 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta velkojatoimikunnan (jos sellainen on perustettu) suostumuksen ja vuoden 1986 maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien sääntöjen kohdan mukaisesti. Kuukausittain jäljelle jäävän osuuden (joka vastaa 20 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta) maksamisesta päättää jälkikäteen velkojatoimikunta, velkojat tai tuomioistuin. Yksityiskohdat Administrators käyttämän ajan laskemisesta ja laskutushinnoista tullaan toimittamaan hyväksyvänä elimenä toimivalle velkojatoimikunnalle. Yksityiskohtaiset tiedot nostettujen palkkioiden määristä tullaan toimittamaan velkojille jälkikäteisissä edistymistä koskevissa tilanneraporteissa. Mikäli velkojatoimikuntaa ei muodosteta, Administrator pitävät velkojainkokouksen korvauksen perusteiden ja maksamisen määrittelemiseksi, sekä toimittavat kokouksesta velkojille tarvittavat tiedot ja kutsun äänestykseen. Tämän saneerausohjelmaehdotuksen Liitteenä E on tiedot Administrators laskutusperusteista koskien palkkioita. Kustannusten korvaaminen Liite E sisältää myös tiedot Administrators noudattamasta kulukorvauspolitiikasta. Muut ammattilaiset Administrator ovat käyttäneet apunaan Herbert Smith LLP:tä juridisten palvelujen osalta ja tulevat tarvittaessa käyttämään myös muita neuvonantajia Administration liittyviissä asioissa. Ernst & Young 17

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2012 Viite:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2011 Ref:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TUNNETUILLE VELKOJILLE 12.2.2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/CC/LO3554 Chris Coley Direct line: 0121 535 2394

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3554 Hannah Russell Direct line: 020 7951 4804 Direct fax: 020 7951 1345 Email: hrussell@uk.ey.com Hyvä vastaanottaja, Oy (Englannin lain

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2017 Ref: MLP/5W/SJH/DM/SL/LO3554/PCF16 Saskia Lawrence

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 9 helmikuuta 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 11. elokuuta 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Saskia Lawrence

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi TASE (EUR) Jakautuva Uusi Uudet Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj yhtiöt (30.9.2004) yhteensä Viite Vastaavaa PYSYVÄT Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit 3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 13.8.2009 Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk E 1 L KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 6 Elokuuta 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3554/PCF16 Sam East

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP Tel: 020 7951 2000 1 More London PlaceFax: 020 7951 1345 London SE1 2AF www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 11. elokuuta 2017 Ref: MLP/5W/SJH/DM/SL/LO3554/PCF16 Puhelin: +44

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 6 Elokuuta 2014 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor Puh:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot