Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)"

Transkriptio

1 Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Insolvency Act 1986 kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Maaliskuu 2009

2 Määritelmät Tässä saneerausohjelmaehdotuksessa käytetään seuraavia termejä: Administration Tarkoittaa High Court of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeus) Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä vuodelta 1986) kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus. Administrators mrd CALA Teleoperaattoriliiketoiminta CCAA Chapter 11 EC EMEA EMEA COMI -yhtiöt Yritysratkaisut EUR tai GAAP ICT IP IT m MEN NGS Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris and Christopher John Wilkinson Hill, kaikki Ernst & Young LLP:stä Miljardi Karibia ja Latinalainen Amerikka Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoimintaalue Kanadalainen laki yrityssaneerauksesta Chapter 11 on yrityssaneerausta koskeva luku United States Bankruptcy Codessa (Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslaki) Euroopan komissio Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa toimivat Nortel-yhtiöt Tietyt EMEA-yhtiöt, joita Englannin ja Walesin ylioikeuden antama Administration-päätös koskee Nortel-konsernin Yritysratkaisut liiketoiminta-alue Euro Hyvää kirjanpitotapaa koskevat säännökset Informaatio, kommunikaatio ja teknologia Internet-protokolla Tietotekniikka Miljoona Metro Ethernet Networks Nortel Government Solutions Ernst & Young i

3 NNC NNL NN Oy NNUK Nortel-konserni ER Saneerausohjelmaehdotus Säännöt SIP Nortel Network Corporation Limited. NNC:n tytäryhtiö ja Nortel-konsernin Kanadan ensisijainen holding-yhtiö Oy UK Limited Corporation ja sen tytäryhteisöt Eläkerahasto Englannin lain mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Administration tarkoituksen toteuttamiseksi (huom. Englantilaisen saneerausohjelmaehdotus - termin merkitys poikkeaa Suomen lainsäädännössä tarkoitetusta saneerausohjelmaehdotuksesta) The Insolvency Rules 1986 (Englantilaiset, vuoden 1986 säännöt maksukyvyttömyysmenettelystä) Statement of Insolvency Practice (Ilmoitus Insolvency Practice) IA Insolvency Act 1986 (Englannin vuoden 1986 laki maksukyvyttömyydestä) Yhtiö EY- Asetus US$ Oy Ey:n asetus maksukyvyttömyysmenettelystä nro: 1346/2000, annettu United States Dollar kaikki luvut on esitetty US$:ssa, ellei toisin ole mainittu Ernst & Young ii

4 Sisällys 1. Taustaa Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Administration tarkoitus, toteutus ja päättyminen Tulevat toimenpiteet Administration Tilannekatsaus Administrators palkkio ja kustannusten korvaaminen Muut asiat Liite A Lakisääteistä ja muuta tietoa Yhtiöstä Liite B Yhteenveto konsernirakenteesta Liite C Tilannekatsaus Liite D Administrators kuitit ja laskut Liite E Administrators selonteko laskutusperusteista palkkio- ja kulukorvauksen osalta Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti Ernst & Young i

5 1. Taustaa Taustaa NN Oy asetettiin Administration High Court of Justice of England and Wales (Englannin ja Walesin ylioikeuden) Chancery Division päätöksellä Yhtiön johdon hakemuksesta, ja Administrators määrättiin A Bloom, A Hudson, S Harris ja C Hill. EY-Asetus soveltuu tähän Administration, ja Englannin ja Walesin ylioikeuden käynnistämä maksukyvyttömyysmenettely on EY-asetuksessa tarkoitettu päämenettely. Tämä tarkoittaa, että Administration suoritetaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, vaikka tietyissä tilanteissa paikallinen lainsäädäntö tulee EY-Asetuksen nojalla sovellettavaksi. Administration on englantilainen maksukyvyttömyysmenettely, joka on suunniteltu tarjoamaan yhtiölle tilapäisen suojan sen velkojia vastaan yhtiön taloudellisten asioiden uudelleenjärjestelemiseksi tai velkojien saataville maksettavan palautuksen määrän lisäämiseksi, verrattuna yhtiön hakemiseen konkurssiin välittömästi. Administrationissa Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa Administratorin valvonnassa. Tämä ei ole selvitystilassa. Tämä asiakirja liitteineen on IA 1986 kappaleen 49 liitteen B1 tarkoittama Administratorin saneerausohjelmaehdotus. Tietyt Yhtiötä koskevat lakisääteiset tiedot ja Administrators nimittämistä koskevat seikat on esitetty Liitteessä A. Velkojainkokous Yhtiön velkojien velkojainkokous on kutsuttu koolle kello Holiday Inn, Helsinki Vantaa Airport hotelliin, osoitteeseen Rälssitie 2, Vantaa. Kokouksessa velkojat voivat äänestää Administrators ehdotuksista ja päättää, muodostetaanko velkojatoimikunta. Kokouksessa edustettujen ja äänestäneiden velkojien saatavien suuruuden mukaan lasketun enemmistön tekemä päätös sitoo kaikkia velkojia, mukaan lukien velkojat, jotka eivät ole olleet läsnä tai edustettuina kokouksessa, sekä ehdotuksia vastaan äänestäneet velkojat. Tästä syystä on tärkeää, että luette tämän Saneerausohjelmaehdotuksen huolellisesti ja päätätte jos ja miten haluatte äänestää. Velkojalla on oikeus esittää muutoksia tähän Saneerausohjelmaehdotukseen Administrators ja muiden velkojien harkittavaksi. Mikäli Saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä, Administrators tulee raportoida äänestystulos Englannin ja Walesin ylioikeudelle ja Administrator voivat toimittaa Saneerausohjelman muutosehdotuksia velkojille myöhemmin pidettävää velkojainkokousta varten. Administrator ehdottavat, että jako-osuus paikallisen lainsäädännön mukaan etuoikeutetulle saatavalle maksetaan Yhtiön varoista vain niille velkojille, joiden saatava Yhtiöltä olisi etuoikeutettu saatava paikallisen lainsäädännön mukaan, siinä suuruudessa, kuin kyseiset velkojat olisivat oikeutettuja jako-osuuteen jos Yhtiö asetettaisiin konkurssiin paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön maksamattomat muut velat ja/tai vastuut per tullaan käsittelemään sen mukaisesti, mitä Yhtiön maksukyvyttömyydestä on paikallisessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä säädetty. Mahdollisten jako-osuuksien maksaminen velkojille tullaan suorittamaan englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, minkä seurauksena velkojat tullevat saamaan jako-osuutensa paljon nopeammassa aikataulussa kuin maksettaessa jako-osuuksia paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Administrators käsityksen mukaan tässä Saneerausohjelmaehdotuksessa tehdyt ehdotukset tuottavat Yhtiön velkojille parhaan mahdollisuuden maksimoida heille tulevan jako-osuuden määrä, antaen samalla Yhtiölle aikaa jatkaa liiketoimintaansa Ernst & Young 2

6 uudelleenjärjestelymahdollisuuksia tutkittaessa. Mikäli velkojat eivät hyväksy Saneerausohjelmaehdotusta, velkojien jako-osuus tullee olemaan huomattavasti pienempi. Tämä Saneerausohjelmaehdotus on laadittu Yhtiön johtajien, muun johdon ja kolmansien osapuolien antamien tietojen perusteella. Administrators selvitykset ovat edelleen käynnissä, eikä kaikkea edellä mainituilta tahoilta saatua tietoa ole tästä syystä ollut mahdollista varmentaa. Administrator eivät vastaa tiedon täydellisyydestä tai täsmällisyydestä. Tämä asiakirja on laadittu englannin kielellä ja käännetty Yhtiön kotivaltion kielelle. Mikäli englanninkielisen ja Yhtiön kotivaltionkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä versiota. Ernst & Young 3

7 2. Nykytilanteen tausta ja olosuhteet Yleiskatsaus Nortel-konserniin Alunperin vuonna 1895 nimellä Bell Telephone Company of Canada perustettu Nortelkonserni tuottaa nykyisin tietoliikenne- ja atk-järjestelmäratkaisuja, mukaan lukien laitteisto- ja ohjelmistotuotteita ja palveluja. Nortel-konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin henkilöä ja tuottaa asiakkailleen palveluita edellä mainittuihin järjestelmiin liittyvästä suunnittelusta, rakentamisesta ja markkinoinnista tuotteiden ja palvelujen myyntiin, asennukseen ja tukitoimintoihin. NNC on Nortel konsernin emoyhtiö ja NNC:n osakkeet on julkisesti listattu Toronton pörssissä. NNC:n tytäryhtiö NLL on Kanadassa pääasiallisesti toimiva liiketoimintayhtiö, joka toimii myös holding-yhtiönä pääosalle sen 142:lle maailmanlaajuisesti sijoittuneelle tytäryhtiölle. Nortel-konserni toimii maantieteellisillä liiketoiminta-alueilla, joille on sijoittunut yhteensä 142 yhtiötä. Ensisijaiset maantieteelliset toiminta-alueet ovat Yhdysvallat, Kanada, EMEA, Aasia ja CALA päättyneenä vuonna Nortel-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 11 mrd US$, josta 25 % oli peräisin EMEA-alueelta. Liiketoiminta-aluekohtainen tiivistelmä liikevaihdosta on esitetty alla. Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Yhdysvallat Kanada EMEA Aasia CALA Konsernin liikevaihto Lähde: Nortel-konserni Yhteenveto Nortel-konsernin rakenteesta on tämän Saneerausohjelmaehdotuksen Liitteenä B. Liiketoiminta Nortel-konserni maailmanlaajuisena tietoliikenne- ja ohjelmistoverkostoitumisratkaisujen tuottajana palvelee sekä Teleoperaattoriliiketoimintaa (tietoliikenneyhtiöt) että Yritysratkaisuyhtiöitä. Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyö toteutetaan maailmanlaajuisesti Center of Excellance keskusten kautta ja Nortel-konserni toimii myös sijoittajana arviolta noin viidessäkymmenessä teknologiainnovaatioaloitteessa, mukaan lukien yli kaksikymmentä yliopistoa, sekä strategisissa yhteenliittymissä, osakkuusyhtiöiden osakkaana ja yhteisyrityksissä muiden johtavien yhteisöjen kanssa alkaen Nortel-konserni on toiminut pääasiassa neljällä liiketoiminta-alueella: Teleoperaattoriliiketoiminta, MEN, Yritysratkaisut ja Yleispalvelut. Alla on esitetty maailmanlaajuisen liikevaihdon koostuminen liiketoiminta-alueittain sekä kuvaus jokaisesta liiketoiminta-alueesta. Ernst & Young 4

8 Liikevaihto 12 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Liikevaihto 9 kuukauden ajalta ( saakka) US$m Teleoperaattoriliiketoiminta Yritysratkaisut Yleispalvelut MEN Muut Konsernin liikevaihto Teleoperaattoriliiketoiminta Lähde: Nortel-konserni Nortel-konsernin Teleoperaattoriliiketoiminnan liiketoiminta-alue tarjoaa langattomia verkkoratkaisuja, jotka mahdollistavat tietoliikenneyhtiöiden ja kaapeli-tv-operaattoreiden tarjoamat äänen, tiedon ja multimedian siirtopalvelut yksityisille ja yrityksille matkapuhelinten, kämmenmikrojen, sekä muiden langattomien mobiilipäätelaitteiden ja tietoliikenneyhteyslaitteiden välityksellä. Tämä osa-alue vaatii jatkuvaa uudistumista tutkimuksen ja kehityksen kautta, tulevaisuuden mobiilipäätelaitteiden laitekehityksen tukemiseksi päätelaitevalmistajia ja tietoliikenneyhtiöitä silmälläpitäen. Yritysratkaisut Yritysratkaisut liiketoiminta-alue tuottaa tietoliikenneratkaisuohjelmistoja ja -laitteita, joita käytetään rakennettaessa uusia tietoliikenne- ja IT-verkostoja tai muunnettaessa olemassa olevia verkostoja taloudellisemmiksi ja IP-standardien mukaisiksi. Nämä verkot tukevat tieto-, ääni- ja multimediatietoliikennettä, jota voidaan yhteisesti kuvata yhtenäistettynä tietoliikenneratkaisuna. Nortel-konserni tarjoaa kyseisiä palveluja yritysasiakkaille sekä suoraa, että jälleenmyyjien ja osakkuusyritysten kautta. Yritysratkaisut-tuotevalikoimaan sisältyvät laitteet (esimerkiksi puhelimen kuulokkeet, katkaisimet, reitittimet, verkkoturvallisuuslaitteet), sekä kunnossapitopalvelut, joita yritykset tarvitsevat ääni- ja tietoliikenneverkkojen perustamisessa ja ylläpidossa. Nortel-konsernin Yritysratkaisuja myydään tyypillisesti kokonaisen ICT-järjestelmän toimittamisen yhteydessä. Yleispalvelut Yleispalvelut liiketoiminta-alue suunnittelee ja asentaa Teleoperaattoriliiketoiminta-, MEN- ja Yritysratkaisut-liiketoiminta-alueiden infrastruktuuriratkaisut. Yleispalvelut liiketoiminta-alue tarjoaa Yritysratkaisu- ja Teleoperaattoriliiketoiminta-asiakkaille laajan kirjon verkostojen suunnittelu-, tukitoiminto- ja huoltopalveluja uusille ja olemassaoleville Nortel-konsernin verkkolaitteille alkaen Yleispalvelut liiketoiminta-alue on täysin integroitu kolmeen muuhun liiketoiminta-alueeseen. MEN MEN-liiketoiminta-alue tuottaa kiinteän yhteyden (mukaan lukien kaapeli-tv) verkkoratkaisuja tietoliikenneyhtiöille ja suurille yritysasiakkaille. Näitä kiinteän yhteyden tuotteita käytetään olemassa olevien kiinteiden verkkojen kattavuuden ja luotettavuuden lisäämiseen nopeassa, Ernst & Young 5

9 erilaisten multimediatiedonsiirtopalvelujen toimittamisessa. Näihin sisältyy internet-video-, asuinalueiden TV- ja video-on-demand-palvelut, sekä uudet langattomat laajakaistamultimediasovellukset, joiden käyttö vaatii huomattavan lisäyksen laajakaistan (kapasiteetti-)vaatimuksiin. EMEA-alue EMEA-alueella toimii viidentyyppisiä yhtiöitä: Liiketoimintayhtiöt: nämä ovat täysin integroituja toimintoja siinä mielessä, että kaikki edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden toiminnot sisältyvät kyseisiin yhtiöihin, vastakohtana sille, että yhtiöissä toimisi ainoastaan markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiöt saavat liikevaihtonsa Nortel-konsernin tuotteiden jakelusta ja myynnistä, mukaan lukien yhtiön perustamisvaltion ulkopuolelle sijoittuneet asiakkaat. Yhtiöt myös osallistuvat Nortel-konsernin tutkimus- ja kehitystyön valvontaan ja kustannuksiin. Liiketoimintayhtiöille myönnetään lisenssi Nortel-konsernin immateriaalioikeuksien käyttöön solmimalla lisenssisopimus NNL:n kanssa. Cost-Plus Yhtiöt: Nämä ovat palveluyhtiöitä, joiden vastuulla on Nortel-tuotteiden markkinointi ja asiakkuussuhteiden hallinta tietyissä tuomiopiireissä vastineeksi NLL:n ja muiden Nortel-yhtiöiden maksamista palkkioista. Taloudellisesta näkökulmasta nämä yhtiöt ovat kustannuskeskuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöt: Nämä yhtiöt vastaavat jakelusta ja myynnistä kolmansina osapuolina oleville asiakkaille. Kyseisenlaisia asiakkaita hankitaan pääasiassa Nortelkonsernin muiden jäsenyritysten kanssa solmittujen pääsopimusten kautta, ja tästä syystä Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat suhteellisen pienellä katteella. Toisin sanottuna, Rajoitetun Vastuun Yhtiöt hankkivat tuotteita ja maksavat lisenssimaksuja NNL:lle ja muille Nortel-konsernin yhtiöille sellaisella hinnalla, joka jättää yhtiölle vain pienen liiketuloksen. Administrator selvittävät tämän järjestelyn taloudellisia ja juridisia vaikutuksia. Rajoitetun Vastuun Yhtiöille on myönnetty oikeus käyttää Nortel-konsernin immateriaalioikeuksia, jotka NLL omistaa. Ilman kyseistä käyttöoikeutta yhtiöt eivät voisi harjoittaa liiketoimintaansa. Taloudellisin termein ilmaistuna Rajoitetun Vastuun Yhtiöt toimivat liikevaihtokeskuksina. Riskiyhtiöt: Nämä ovat myös jakeluun ja myyntiin keskittyneitä yhtiöitä, mutta toisin kuin Rajoitetun Vastuun Yhtiöt, näiden yhtiöiden toiminta ei perustu asiakkaiden kanssa solmittuihin pääsopimuksiin vaan lähinnä vastuuseen oman asiakaspohjan luomisesta. Kyseisten yhtiöiden kannattavuus riippuu yhtiön omasta toiminnasta. Taloudellisesti nämä yhtiöt ovat voittokeskuksia. Holding-Yhtiöt: Nämä yhtiöt eivät harjoita liiketoimintaa vaan ainoastaan toimivat tytäryhtiöidensä holding-yhtiöinä. Viiden erityyppisen yhtiön luonteesta ja tarkoituksesta sekä niiden välisistä liiketoimintajärjestelyistä johtuen EMEA-yhtiöt ovat hyvin riippuvaisia toisistaan ja kykenemättömiä harjoittamaan liiketoimintaa ilman toistensa tarjoamia palveluja ja ilman immateriaalioikeuksien lisenssejä, joiden toimittamisesta ja ylläpitämisestä vastaa NNL Kanadassa. Ernst & Young 6

10 Yhteenveto EMEA-yhtiöistä yhtiötyypeittäin on eritelty alla olevaan taulukkoon. Liiketoimintayhtiö NNUK NN (Irlanti) Limited S.A. (Ranska) Cost-Plus- Yhtiö Oy (Suomi) Romania SRL AB (Ruotsi) O.O.O (Venäjä) (Skandinavia) AS (Norja) Ukraine Limited South Africa (Proprietary) Limited Nortel Telecom International Ltd (Nigeria) Rajoitetun Vastuun Yhtiö Riskiyhtiö Holding-Yhtiö N.V. (Belgia) S.p.A. (Italia) B.V (Alankomaat) Polska Sp. z. o. o. (Puola) Hispania, S.A. (Espanja) (Austria) GmbH (Itävalta) s.r.o. (Tsekki) Engineering Service Kft (Unkari) Portugal S.A Solvensko, s.r.o. (Slovakia) A.G. (Sveitsi) Nortel GmbH (Saksa) Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks Israel (Sales and Marketing) Limited International Finance & Holdings B.V. (Alankomaat) Suurin yhtiö EMEA:n sisällä on NNUK. NNUK on Liiketoimintayhtiö ja NNL:n tytäryhtiö, ja se omistaa suoraan tai epäsuoraan kaikki paitsi kolme EMEA-yhtiöistä, eli ranskalaiset yhtiöt ( SA ja NN France SAS) ja (Irlanti) Limitedin. NN Oy perustettiin vuonna 1996 ja se toimii Cost-Plus-Yhtiönä viiden työntekijän voimin. NN Oy:n suurin rooli on markkinoida Nortel-konsernin tuotteita, hallinnoida asiakassuhteita ja huolehtia paikallisesta liiketoiminnasta ja tuoteasennuksesta. NN Oy:n pääasiakassuhteet ovat muiden Nortel-yhtiöiden kanssa, mutta sillä on jonkin verran myös paikallista liikevaihtoa. NN Oy:n tulot tulevat pääasiassa muista EMEA-yhtiöistä, etupäässä Irelandilta, NNUK:lta ja NNL:ltä. Tulo lasketaan cost-plus perusteisesti ja laskutetaan NN Oy:n palveluista hyötyvältä konserniyhtiöltä. NN Oy on täysin riippuvainen ylemmän EMEA-henkilöstön hyväksynnistä ja valtuustasoista Maidenheadissa (Englannissa). Lisäksi logistisia tukipalveluja liiketoiminnalle tuotetaan myös Maidenheadista mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen henkilöstöhallinto, rahoitus-, kassa-, laki-, huipputason myynti ja hankintaohjeistuspalvelut ja hyväksynnät. Ernst & Young 7

11 Yhteenveto NN Oy:n tunnusluvuista on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuosi päättyi Tyyppi Liikeva ihto Tilintarkasta maton* Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Tilintarkaste ttu Liikevoitt o 000 Voitto ennen veroja 000 Nettovoitto verojen jälkeen Nettovarallis uus 000 Lähde: osalta Nortel-konsernin johto , ja päättyneiden vuosien osalta tilintarkastetut tilinpäätökset. Huom: * päättyneen vuoden osalta esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja Yhdysvaltain GAAP:n mukaisia , ja päättyneiden vuosien osalta luvut on esitetty paikallisen GAAP:n mukaisesti. Syyt Administrators nimittämiselle Nortel-konserni toimii alalla, jossa kilpailu on kovaa. Ala on merkittävästi konsolidoitunut viime vuosien aikana. Nortel-konserni itse on tappiollinen. Viime vuosien aikana kustannukset ovat yleisesti ylittäneet Nortel-konsernin tuotot, jonka seurauksena Nortel-konsernin kassavirta on ollut negatiivinen. Syynä tähän ovat olleet useat seikat, mukaan lukien kilpailupaineet tietoliikennealalla, kykenemättömyys tarpeellisessa määrin vähentämään toimintakustannuksia, alla kuvattujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, merkittävä asiakas- ja kilpailijakonsolidaatio, asiakkaiden leikkaukset pääomamenoissa ja uusien investointien lykkääminen, sekä viimeaikoina maailmantalouden heikkeneminen. Nortel-konsernissa on myös viimeaikoina realisoitunut suuruudeltaan merkittäviä eläkevastuita, erityisesti koskien entisiä työntekijöitä Isossa- Britanniassa. NNUK:n suurimman yksittäisen velkojan saatava muodostuu Ison-Britanniassa käytössä olevan eläkejärjestelmän vastuuvajeesta. NNL on antanut takauksen, joka vastaa eläkejärjestelmän vajetta. Kaikkialla Nortel-konsernissa on realisoituneita ylimääräisiä eläkevastuita, joista merkittävimmät ovat Iso-Britanniassa realisoituneet vastuut. Nortelkonserni sellaisenaan on toiminut korkealla kustannusrakenteella ja sillä on ollut rajoitettu pääsy julkisille markkinoille alhaisesta luottoluokituksesta johtuen. Vuonna 2005, uuden johdon alaisuudessa, Nortel-konserni otti käyttöön Liiketoiminnan Muutossuunnitelman Nortel-konsernin toiminnallisten haasteiden kohtaamiseksi, organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi, voimakkaaksi keskittymiseksi liikevaihdon synnyttämiseen ja käyttökatteen parantamiseksi, mukaan lukien laadunparannus ja kustannusleikkaukset. Liiketoiminnan Muutossuunnitelma käsitteli Nortel-konsernin liiketoiminnan muutosta kuudella osa-alueella: palvelut, hankintatehokkuus, liikevaihdon edistäminen (mukaan lukien myynti ja hinnoittelu), tutkimus ja tuotekehitys, yleinen hallinnollinen tehokkuus, sekä organisatorinen ja työvoimatehokkuus. Vaikka edistystä saavutettiin, korkeaan kulurakenteeseen ja korkeisiin velkamääriin (noin 4,2 mrd US$) liittyvät haasteet kumuloituivat viime kuukausina. Taloudellisen tilanteen huonontuessa dramaattisesti, Nortel-konserni kohtasi ratkaisevaa liiketoimintapainetta, josta seurasi käteisen ja likviditeetin vähentyminen niin maailmanlaajuisesti, kuin paikallisestikin. Suurin syy tähän on, että asiakkaat kaikkialla ovat keskeyttäneet, viivästyttäneet ja vähentäneet pääomamenojaan. Markkinatilanne on lisäksi rajoittanut Nortel-konsernin pääsyä pääomamarkkinoille. Pääomamarkkinoille pääsy vaikeutui entisestään kun luottoluokitusyritykset laskivat luottoluokituksia. Joulukuussa 2008 Moody s laski Nortelkonsernin luottolukitusta B3-luokasta Caa2-luokkaan. Lokakuun 2008 ja tammikuun 2009 Ernst & Young 8

12 välisenä aikana Nortel-konserni harkitsi yhtiöosuuksiensa myyntiä. Myyntineuvotteluja ei ole saatu päätökseen ennen saneeraushakemuksen hyväksymistä Kaikkien muiden vaihtoehtojen laaja-alaisen kartoituksen jälkeen Nortel konsernin johtajat tulivat siihen tulokseen, että kattava taloudellinen ja liiketoiminnallinen uudelleenjärjestely voitaisiin tehokkaimmin ja nopeimmin saavuttaa useissa tuomiopiireissä toteutetulla velkojansuojamenettelyllä. Tämän seurauksena Nortel-konserni haki velkojansuojaa Kanadan, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian uudelleenjärjestelyjärjestelmien mukaisesti. Nortelkonsernin tytäryhtiöt Aasiassa, mukaan lukien LG-Nortel, CALA:ssa ja NGS-liiketoiminta eivät kuulu näiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden piiriin ja näiden yhtiöiden odotetaan jatkavan liiketoimintaansa normaaliin tapaan kanadalaisten yhtiöiden johtajat hakivat CCAA:n mukaista oikeuden määräystä. Samaan aikaan yhdysvaltalaiset yhtiöt hakeutuivat Yhdysvaltain maksukyvyttömyyslain Chapter 11 mukaiseen menettelyyn Yhdysvaltain osavaltioiden tuomioistuimien päätöksillä. Nortel-konsernin rakenteen (logistinen, taloudellinen ja johtorakenne) mukaisesti EMEA-yhtiöt ovat sinänsä hyvin itsenäisiä, mutta toisaalta myös riippuvaisia Nortel-konsernin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden liiketoiminnasta ja NNL:n immateriaalioikeuksien jatkuvasta käytöstä. EMEA-yhtiöiden ja pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden itsenäisestä luonteesta johtuen, kun Pohjois-Amerikan yhtiöitä koskeviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin oli ryhdytty, EMEAyhtiöt tekivät EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisen hakemuksen Administrators määräämiseksi pääintressien keskuksen sijaintivaltiossa Englannissa. Kuten yllä on kuvattu, EMEA-yhtiöiden toimintaa valvotaan ja johdetaan jokapäiväisellä tasolla Iso-Britannian pääkonttorista Maidenheadista käsin. Myös EMEA-yhtiöiden pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee Isossa-Britanniassa. EY-Asetuksen 3 artiklan mukaisesti, sen EY:n jäsenvaltion tuomioistuin, jossa COMI sijaitsee on toimivaltainen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevassa asiassa. Monien Nortel-konsernin EMEA-yhtiöiden ollessa kyseessä tämä tarkoittaa, että English High Court (Englannin ylioikeus) on toimivaltainen aloittamaan insolvenssimenettelyn. High Court hyväksyi Administrators määräämisen johtajien hakemuksesta seuraavien yhtiöiden osalta; ( EMEA COMI yhtiöt ) Yhteisö UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. Sijainti Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Ernst & Young 9

13 B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Solvensko s.r.o. Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia Hakemus Administrators määräämiseksi toimitettiin English High Court of Justicelle ja määräys Administration aloittamisesta annettiin kello 8 (GMT). Administrator nimitettiin High Courtin päätöksellä hallinnoimaan Yhtiön asioita ja toimimaan saneerauspäätöksen mukaisesti. Jokaisen EMEA COMI yhtiön osalta on tehty erilliset Saneerausohjelmaehdotukset, jotka kierrätetään velkojien nähtävillä ja joista äänestetään. On huomattava, että jäljelle jäävistä EMEA-yhtiöistä (eli muista kuin Administration koskevassa päätöksessä tarkoitetuista EMEA COMI yhtiöistä) vain Israel (Sales and Marketing) Limited on hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn kotivaltiossaan. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa ei mikään muu Nortel-konsernin EMEA-yhtiö ole missään maksukyvyttömyysmenettelyssä ja kaikki nämä yhtiöt jatkavat liiketoimintaansa normaalisti. Ernst & Young 10

14 3. Administrationin tarkoitus, toteutus ja päättyminen Administrationin tarkoitus Administrationin tarkoituksena on saavuttaa yksi kolmesta tavoitteesta: a. pelastaa Yhtiö toimivana liikeyrityksenä; tai b. saavuttaa kokonaiskatsannollisesti parempi tulos Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiön konkurssissa; tai c. realisoida omaisuus jako-osuuden maksamiseksi yhdelle tai useammalle vakuusvelkojalle tai etuoikeutetulle velkojalle. Englantilaisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaan tulisi ensisijaisesti pyrkiä tavoitteeseen (a), mikäli tavoitteen tavoittelu ei ole kohtuudella arvioiden epätarkoituksenmukaista tai mikäli tavoite (b) tuottaisi kokonaiskatsannollisesti paremman lopputuloksen Yhtiön velkojille. Tavoitteeseen (c) tulee pyrkiä ainoastaan, mikäli ei ole kohtuudella arvioiden tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan tavoitteita (a) tai (b), ja tavoite (c) voidaan toteuttaa ilman kokonaiskatsannollisesti tarpeetonta vahinkoa Yhtiön velkojille. EMEA- Administration-päätös tehtiin Nortel-konsernin maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyn helpottamiseksi. Administration aikana Administrator tekevät läheistä yhteistyötä Pohjois- Amerikan yhtiöiden kanssa Administration tavoitteen saavuttamiseksi samalla, kun Pohjois- Amerikan yhtiöissä on meneillään mittavia uudelleenjärjestelyprosesseja. Administrators tavoitteena on saavuttaa yllä mainittu tavoite (a), Yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä. Mikäli Administrator toteavat, että pääasiallinen tavoite, yhtiön pelastaminen toimivana liikeyrityksenä, ei ole mahdollista, vasta tämän jälkeen Administrator siirtyvät tavoitteen (b), kokonaistaloudellisesti paremman tuloksen saavuttaminen Yhtiön velkojille kuin mitä saavutettaisiin Yhtiötä purettaessa, käyttöön. Administrationin toteuttaminen English High Courtin EMEA-yhtiöiden Administration koskevan, annetun päätöksen jälkeen Administrator ovat työskennelleet Nortel-konsernin johdon kanssa maailmanlaajuisesti avustaakseen liiketoiminnan vakauttamisessa ja ylläpitämisessä. Tähän on sisältynyt neuvotteluja toimittajien kanssa sen varmistamiseksi, että toimitukset jatkuvat keskeytyksettä ja siten voidaan varmistaa, että Nortel-konsernin pystyy täyttämään asiakkaidensa vaatimukset uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ollessa käynnissä. Lisäksi Administrator ovat keskustelleet asiakasrajapinnan kanssa asiakkaiden Administration koskevien kysymysten selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että liiketoiminta jatkuu normaalisti. Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että sekä toimittajat, että asiakkaat jatkavat liiketoimintaansa Nortel-konsernin kanssa silmälläpitäen Nortel-konsernin tukemista uudelleenjärjestelyissä. Administrator ovat pyrkineet varmistamaan, että Yhtiön työntekijät ja kaikki Administration alaisuudessa olevat EMEA-yhtiöt pidetään ajan tasalla uudelleenjärjestelyprosessin etenemisestä ja että myös jatkossa tuotetaan tarvittavaa informaatiota sekä työntekijöille, että heidän edustajilleen. Ernst & Young 11

15 Päätös jatkaa liiketoimintaa ja Administration toteuttaminen tulevaisuudessa Administrator ovat aloittaneet EMEA-yhtiöiden taloudellisen tilanteen tutkimisen mukaan lukien kassavirrat ja liiketoimintaennusteen valmistelun, varojen ja velkojen sekä vastuiden selvittelyn, pitäen mielessä kunkin yhtiön ja niiden velkojien edut. Administrator tulevat tarkkailemaan liiketoimintatilannetta koko Administration ajan sen varmistamiseksi, ettei yhtiöiden varoja hävitetä aiheettomasti ja että päätös liiketoiminnan jatkamisesta säilyy velkojien edun mukaisena. Koska Kanadan NNL omistaa Nortel-konsernin immateriaalioikeudet ja tulevat EMEA:n ja Pohjois-Amerikan intressit ovat toisistaan riippuvaiset, Administrator ovat aloittaneet säännölliset keskustelut niin Pohjois-Amerikan johdon, kuin Yhdysvaltain Chapter 11:sta ja Kanadan CCAA:n mukaan vastuullisten tahojen kanssa sen varmistamiseksi, että EMEAyhtiöt ja niiden velkojat ovat edustettuina ja huomioitu uudelleenjärjestelyssä ja/tai mahdollisissa Pohjois-Amerikassa aloitetuissa myyntiprosesseissa. Mikäli Administrators saneerausohjelmaehdotusta ei hyväksytä ja Yhtiö lopettaa liiketoimintansa, mahdollinen jako-osuus velkojille tulee rajoittuman kassavarojen, saatavien, sekä osakkeiden ja konsernin sisäisten saatavien realisointiarvoon. Edellä mainituista eristä velkojille realisoituneeseen määrään vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden tekemät vastavaateet, varaston matala arvo ja Nortel-konsernin muiden yhtiöiden kyky maksaa konserninsisäiset velat NN Oy:lle. Osaa tällaisista konserninsisäisistä saatavista ei saada perityksi, sillä NN Oy:n vaatimus tällaisen velan maksamisesta on eräissä Euroopan maissa toissijainen ulkopuolisten velkojien saataviin nähden. Mikäli maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely Nortel-konsernin osalta toteutuu, tullee velkojille maksettava jako-osuus olemaan huomattavasti konkurssissa saavutettavissa olevaa jako-osuutta suurempi. Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa Administrator jatkavat Yrityksen asioiden, liiketoiminnan ja omaisuuden hallinnointia Yhtiön pelastamiseksi toimivana liikeyrityksenä tai toteuttavat liiketoimintojen/varojen tarkoituksenmukaisen realisoinnin. Administrationin päättyminen Liittyen Administration päättymiseen, ks. jakso 4, Administration liittyvät toimenpiteet tulevaisuudessa. Ernst & Young 12

16 4. Tulevat toimenpiteet Administration Administrator esittävät seuraavaa: Liiketoiminnan jatkaminen: A. Administrator jatkavat Yhtiön liiketoiminnan, asioiden ja omaisuuden hoitoa Administration keston ajan sillä aikaa kun mahdollisuuksia Nortel-konsernin liiketoiminnan maailmanlaajuiseen uudelleenjärjestelyyn ja/tai Nortel-konsernin osan maailmanlaajuiseen myyntiin kartoitetaan, toteutetaan ja täytäntöönpannaan Yhtiön puolesta, jos mahdollista; B. Kun maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä harkitaan, toteutetaan tai täytäntöönpannaan, jos mahdollista, Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa ja suorittaa tavarantoimittajilleen ja työntekijöilleen täyden korvauksen Administration liittyvänä kuluna Yhtiön varoista niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, jotka on toimitettu Yhtiölle jälkeen niin pitkään kuin Yhtiö tarvitsee kyseisiä tuotteita tai palveluja. C. Administrator jatkavat Yhtiön kassa- ja varallisuusaseman tarkkailua, sekä tarkkailevat yleistä edistystä ja ennusteita koskien maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä varmistuakseen siitä, että Yhtiö voidaan vielä pelastaa toimivana liikeyrityksenä ja/tai saavuttaa koko Yhtiön liiketoiminnan tai osan siitä myynti osana maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä, ja että Yhtiön liiketoiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaisempaa, kuin liiketoiminnan lopettaminen ja Yhtiön asettaminen konkurssiin. Mikäli Administrator päättävät, että velkojien intressissä on Yhtiön liiketoiminnan lopettaminen ja varojen realisointi velkojille jaettavaksi, Administrator ilmoittavat tästä Yhtiön velkojille mahdollisimman nopeasti. D. Mikäli Administrator päättävät, että maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely ei ole velkojien kannalta edullinen menettelytapa tai liiketoiminnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole velkojien kannalta perustellulta, Administrator tulevat pyrkimään kokonaisuutena paremman jako-osuuden saamiseen velkojille, kuin mikäli yhtiö asetettaisiin konkurssiin, realisoimalla Yhtiön liiketoiminnan ja/tai varat parhaaseen mahdolliseen saavutettavissa olevaan hintaan kussakin tilanteessa, ja Administrator huolehtivat toimista, joita Yhtiön varojen jakaminen Yhtiön velkojille edellyttää. Maksusuoritukset velkojille E. Maksamattomien saatavien maksut velkojille tullaan suorittamaan Yhtiön varoista seuraavasti: (1) Mikäli etuoikeutettujen velkojien maksut ovat omiaan auttamaan Administration tarkoituksen toteuttamisessa, Administrator voivat suorittaa maksuja Yhtiön varoista niille velkojille, joiden saatavat olisivat paikallisen lainsäädännön mukaisesti etusijaisia sellaisissa määrin, kuin nämä velkojat saisivat jako-osuutta Yhtiön konkurssissa paikallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti. (2) Mikäli maksuja ei muuten suoriteta Administrators toimesta edellisen kappaleen mukaisesti, kaikki Yhtiön velallisille jaettavissa olevat varat (kuten maksamattomat saatavat, velat ja/tai vastuut Yhtiöltä sen velkojille sellaisina kuin ne olivat ) jaetaan sen mukaisesti, mitä paikallisessa lainsäädännössä on säädetty etusijajärjestyksestä konkurssissa. Ernst & Young 13

17 (3) Tehdäkseen maksusuorituksia velkojille, joiden mukaiset vaatimukset ovat maksamatta, Administrator voivat (tehtyään varauksen Administration kulujen kattamiseksi) tehdä ehdotuksia velkojien hyväksyttäväksi yhtiön vapaaehtoiseksi järjestelyksi vuoden 1986 englantilaisen maksukyvyttömyyslakin osan 1 mukaan tai vuoden 2006 englantilaisen osakeyhtiölain pykälän 899 mukaisen järjestelyn sillä perusteella, että tällainen englantilainen järjestely sallisi maksusuoritusten tekemisen velkojille nopeammin, kuin jos kyseiset suoritukset tehtäisiin konkurssin yhteydessä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yleistä F. Administrator tekevät kaikki muut toimenpiteet ja yleisesti käyttävät toimivaltaansa Administrators kuten katsovat parhaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi Administration tarkoituksen toteuttamiseksi ja/tai Yhtiön varojen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi tai varojen realisointiarvon maksimoinniksi, tai minkä muun tahansa tarkoituksen toteuttamiseksi, joka on omiaan edesauttamaan näiden tavoitteiden saavuttamista. G. Administrator kutsuvat velkojat harkitsemaan ja, jos katsotaan tarpeelliseksi, perustamaan velkojatoimikuntaa avustamaan Administrators heidän toimenpiteidensä toteuttamisessa. H. Administrators toimikausi jatkuu Administration tarkoituksen saavuttamiseen tarvittavan ajan ja, jos tarpeellista, Administrator hakevat oikeudelta toimikautensa pidentämistä yli lakisääteisen yhden vuoden määräajan. I. Administrator käyttävät apunaan asiantuntijoita parhaaksi katsomallaan tavalla. J. Administration päättyessä Administrators myönnetään vastuuvapaus IA:n Liitteen B1 pykälän 98(1) mukaisesti, koskien kaikkia Administrators tekemiä toimenpiteitä oikeuden päätöksen osoittamana aikana. K. Mikäli velkojatoimikunta on perustettu, Administrator keskustelevat velkojatoimikunnan kanssa sopivasta Administration toteuttamisaikataulusta, sekä näiden ehdotusten täytäntöönpanosta, sekä Administrators palkkioiden maksamisesta. L. Administrators palkkio lasketaan Administrators ja heidän henkilökuntansa asianmukaisesti Administration hoitamiseen käytetystä ajasta. M. Administrators palkkiona maksetaan kuukausittain osuus, joka vastaa 80 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta velkojatoimikunnan (jos sellainen on perustettu) suostumuksen ja vuoden 1986 maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien sääntöjen kohdan mukaisesti. Kuukausittain jäljelle jäävän osuuden (joka vastaa 20 %:a Administrationin hoitamiseen käytetystä ajasta) maksamisesta päättää jälkikäteen velkojatoimikunta, velkojat tai tuomioistuin. Ernst & Young 14

18 Äänestys Velkojia tullaan pyytämään äänestämään seuraavista asioista ensimmäisessä velkojainkokouksessa (henkilökohtaisesti tai valtakirjalla): Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen (mahdollisine muutoksineen) Administration toteuttamisen saavuttamiseksi; ja Velkojatoimikunnan perustaminen Ernst & Young 15

19 5. Tilannekatsaus Tätä Saneerausohjelmaehdotusta kirjoitettaessa Yhtiön johtajat valmistelevat tilannekatsausta Yhtiön tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Administrator uskovat, että NN Oy:n Administration toteutumiselle olisi haitaksi, mikäli tilannekatsaus tehtäisiin täydellisenä, se seikka huomioon ottaen, että Nortel-konsernissa suoritetaan tällä hetkellä uudelleenjärjestelyjä, mikä saattaa johtaa tietyn liiketoiminnan tai varojen myyntiin. Kohdan 2.30 mukaista rajoitettua tilannekatsausta koskevaa päätöstä haetaan High Court of England and Walesilta. Tästä huolimatta liitämme tähän Saneerausohjelmaehdotukseen Liite C:nä Yhtiön päivätyn tilintarkastamattoman taseen. Lisäksi alla on yhteenvedon omaisesti esitetty tietoja velkojien saatavien tämänhetkisestä tilanteesta. Nämä luvut ovat Yhtiön johdon laatimia eikä niihin ole kohdistettu itsenäistä lakisääteistä tilintarkastusta, minkä vuoksi luvut saattavat muuttua. Vakuusvelkojat Yhtiöllä ei ole vakuusvelkojia. Etuoikeutetut saatavat Kaikille työntekijöille on maksettu heidän saatavansa tammikuun 14 päivään saakka ja siksi erääntyneitä maksamattomia palkkoja ei ole. Etuoikeutetut saatavat tunnustetaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Etusijattomat velat Tilintarkastamattomassa, päivätyssä taseessa tällä hetkellä identifioitavissa oleviin velkojiin saattaa kuulua joitakin etuoikeutettujen saatavien velkojia etusijattomien velkojen lisäksi. Toimenpiteitä velkojien jako-osuuden maksamista varten tarvittavien velkojien muodollisten saatavailmoitusten hankkimiseksi ei ole aloitettu. Yrityskiinnitysten tuottama rajattu etuoikeus Yrityskiinnitysten tuottamalla rajatulla etuoikeudella tarkoitetaan, että osa yrityskiinnityksen alaisista varoista varataan vakuudettomille velkojille Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain pykälän 176(A) mukaisesti. Etuoikeus koskee yrityskiinnityksiä, jotka on vahvistettu 15 syyskuuta 2003 tai sen jälkeen. Yhtiöllä ei ole yrityskiinnityksiä. Näiltä osin kyseinen etuoikeus ei vaikuta tähän Administration. Ernst & Young 16

20 6. Administrators palkkio ja kustannusten korvaaminen Administrators palkkio Administrator maksettava lakisääteinen palkkio on määritelty Sääntöjen kohdassa Lisätietoja on annettu The Association of Business Recovery Professionals :n julkaisussa A Creditors Guide to Administrators Fees (Velkojan opas Administrators palkkioihin), joka on saatavilla Insolvency Practitioners Associationin internet-sivuilta osoitteesta (valitse Regulations and Guidance ja Creditors Guides to Fees ) sekä tulosteena Administrator kirjallista pyyntöä vastaan. On todennäköistä, että Administration muodostetaan velkojatoimikunta, missä tapauksessa Administrator tulevat pyytämään toimikuntaa päättämään Administrators palkkion perusteista ja tulevat konsultoimaan ja sopimaan toimikunnan kanssa osuudesta, joka palkkiosta tullaan kulloinkin nostamaan. Administrator tullevat ehdottamaan toimikunnalle, että Administrators palkkiona maksetaan kuukausittain osuus, joka vastaa 80 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta velkojatoimikunnan (jos sellainen on perustettu) suostumuksen ja vuoden 1986 maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien sääntöjen kohdan mukaisesti. Kuukausittain jäljelle jäävän osuuden (joka vastaa 20 %:a Administration hoitamiseen käytetystä ajasta) maksamisesta päättää jälkikäteen velkojatoimikunta, velkojat tai tuomioistuin. Yksityiskohdat Administrators käyttämän ajan laskemisesta ja laskutushinnoista tullaan toimittamaan hyväksyvänä elimenä toimivalle velkojatoimikunnalle. Yksityiskohtaiset tiedot nostettujen palkkioiden määristä tullaan toimittamaan velkojille jälkikäteisissä edistymistä koskevissa tilanneraporteissa. Mikäli velkojatoimikuntaa ei muodosteta, Administrator pitävät velkojainkokouksen korvauksen perusteiden ja maksamisen määrittelemiseksi, sekä toimittavat kokouksesta velkojille tarvittavat tiedot ja kutsun äänestykseen. Tämän saneerausohjelmaehdotuksen Liitteenä E on tiedot Administrators laskutusperusteista koskien palkkioita. Kustannusten korvaaminen Liite E sisältää myös tiedot Administrators noudattamasta kulukorvauspolitiikasta. Muut ammattilaiset Administrator ovat käyttäneet apunaan Herbert Smith LLP:tä juridisten palvelujen osalta ja tulevat tarvittaessa käyttämään myös muita neuvonantajia Administration liittyviissä asioissa. Ernst & Young 17

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 9. helmikuuta 2012 Viite:

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot