Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 98 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2014 Aika Tiistai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Susanna Ansio saapui klo :n 120 aikana jäs. Jorma Kakkonen x var. Janne Tranberg jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Tuula Kurki x var. Eeva Heurlin jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Timo Sjöblom x var. Tommi Yöntilä jäs. Janne Suominen - var. Kimmo Valkonen x Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 111 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Timo Sjöblom ja Kimmo Valkonen. 112 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 121 käsitellään vasta viimeisenä ennen tiedoksi-asioita, :n 129 aikana kokouksen puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston vpj Leena Erälinna ja muissa asioissa kirkkoherra tiedottaa v seurakuntavaaleista. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen Leena Erälinna Terhi Saari puheenjohtaja, kirkkoherra puheenjohtaja sihteeri 129 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Timo Sjöblom Kimmo Valkonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Kn 113/ Talouspäällikkö selvittää kokouksessa Paimion seurakunnan taloussuunnitelmia vuosille Yhteistyötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi kokouksessa. Kehitysvammaistyön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja se annetaan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan talousarvioehdotuksen yhteydessä. liite 1 Toiminta- ja taloussuunnitelmat liite 2 Kehitysvammaistyön talousarvio ja toimintasuunnitelma liite 3 Käyttötalousosa tilintarkkuudella Kirkkoherra esittää, että 1. kirkkoneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 2. kirkkoneuvosto antaa kehitysvammaistyön talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota ja toimintasuunnitelmia. Kirkkoherran yleisperustelut sidosryhmäanalyysi-kohtaan lisätään Vuoden 2015 aikana järjestetään vapaaehtoisille oma kiitosjuhla. Muiden srk-tilaisuuksien tavoite 1. toimenpideteksti muutetaan seuraavaksi: Jatketaan yllämainittujen tapahtumien toteuttamista käytettävissä olevilla resursseilla. tavoite 2. toimenpideteksti muutetaan seuraavaksi: Jatketaan yllämainitun tapahtuman toteuttamista käytettävissä olevilla resursseilla. Aikuistyöhön lisätään tavoite 3. Jatketaan Kaffetassi -tilaisuuksien pitämistä toimenpide: Kaffetassi kokoontuu perjantai aamupäivisin Wanhalla seurakuntatalolla vapaaehtoisvoimin. Lähetyksen perustoimintatehtävässä lisätään vakinaisiin työntekijöihin myös osa-aikainen lähetyssihteeri Miia Mäkinen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti yllä mainituin lisäyksin.

3 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Henkilöstön kehittämissuunnitelmat vuosille Kn 114/ Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Paimion seurakunnan liite 4 henkilöstön kehittämissuunnitelman vuosille Seppeleenlaskijat itsenäisyyspäivänä Kn 115/ Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoina olivat Susanna Ansio ja Asko Mäentaka. Kaatuneitten muistopäivänä muistosanat esitti Anna-Liisa Järvinen ja seppeleenlaskijoina toimivat Satu Tuominen sekä Kimmo Valkonen. Tuula Kurjelta ja Mervi Kuuselalta on tiedusteltu mahdollisuutta toimia seppeleenlaskijoina. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi Tuula Kurjen ja Mervi Kuuselan.

4 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Peltolohkon vuokraus (Vanha Pappila) Kn 103/ Paimion seurakunta on vuokrannut Vanhan pappilan ja Paltan peltolohkoja tukioikeuksineen Markus Isotalolle ajalla Pellot on vuokrattu nurmena. Paimion seurakunta edelleen vuokraa Vanhan pappilan ja Paltan pellot ajalle liite 3 Ilmoitus Talouspäällikkö esittää, että seurakunta avaa tarjouskilpailun Vanhan Pappilan ja Paltan peltojen vuokraamisesta. Ilmoitus peltojen vuokraamisesta tulee seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Mikaelintalon aulaan pe ja tarjoukset pyydetään jättämään klo mennessä. Tarjoukset käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä lisäyksellä, että ilmoitus laitetaan myös Kunnallislehteen Kn 116/ Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä yksi kappale. Saapunut tarjous on liite 5. liite 5 tarjous liite 6 vuokrasopimuspohja Vanhan Pappilan peltolohkosta Talouspäällikkö esittää, että Vanhan Pappilan peltolohko vuokrataan tukioikeuksineen Markus Isotalolle ajalle liitteen 6 mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Peltolohkojen vuokraus (Paltta) Kn 103/ Paimion seurakunta on vuokrannut Vanhan pappilan ja Paltan peltolohkoja tukioikeuksineen Markus Isotalolle ajalla Pellot on vuokrattu nurmena. Paimion seurakunta edelleen vuokraa Vanhan pappilan ja Paltan pellot ajalle liite 3 Ilmoitus Talouspäällikkö esittää, että seurakunta avaa tarjouskilpailun Vanhan Pappilan ja Paltan peltojen vuokraamisesta. Ilmoitus peltojen vuokraamisesta tulee seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Mikaelintalon aulaan pe ja tarjoukset pyydetään jättämään klo mennessä. Tarjoukset käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä lisäyksellä, että ilmoitus laitetaan myös Kunnallislehteen Kn 117/ Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä yksi kappale. Saapunut tarjous on liite 7. liite 7 tarjous liite 8 vuokrasopimuspohja Vanhan Pappilan peltolohkosta Talouspäällikkö esittää, että Paltan peltolohkot vuokrataan tukioikeuksineen Markus Isotalolle ajalle liitteen 8 mukaisesti.

6 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Palkaton virkavapaus Kn 118/ Talouspäällikkö Henna Ahtinen anoo kirkkoneuvostolta, että hän voisi pitää palkatonta virkavapaata ajalla (2 pv), (3 pv) sekä (7 pv). Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Henna Ahtiselle palkatonta virkavapautta anotun mukaisesti. Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 119 Vahtimestarin määräaikainen kuntoutustuki ja osa-aikatyösopimus Kn 119/ Julkisuuslain (621/1999) 24 :n kohta 25 (mm. henkilön terveydentila) mukaan kirkkoneuvoston pykälä 119 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja. 120 Seurakunnan Missio Kn 120/ Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan perustaa työryhmän valmistelemaan seurakunnan missiota vuosille Missiotyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä hallintosihteeri. Muita jäseniä ovat talouspäällikkö, vastuuryhmien puheenjohtajat, työalavastaavat, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Henkilöstö on keskeisessä asemassa valmistelutyössä ja katsottiin, että valmistelu toteutuu luontevimmin vastuuryhmien kautta. Missiota valmistellaan vuonna Työskentely vaati oman aikansa, koska valmistelun aikana vaihtui talouspäällikkö ja uuden talouspäällikön, joka aloitti joulukuussa 2013, kommentit haluttiin myös kuulla. Vastuuryhmät antoivat omat lausuntonsa syyskuussa 2014 ja missiotyöryhmä kokoontui vielä lokakuun alussa viimeistelemään työnsä. liite 9 Seurakunnan Missio Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy missiotyöryhmän esityksen seurakunnan missioksi liitteen 9 mukaan.

7 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Työterveyshuolto alkaen Ytt 33/ Paimion seurakunta ostaa työterveyshuoltopalvelut Turun Työterveys ry:ltä. Turun työterveys ry:n on hoitanut seurakunnan työterveyshuoltoa vuodesta Turun Työterveys ry:llä on vastaanottotilat Turussa ja Paimiossa ja lääkäripalveluita on tarjolla Paimiossa maanantaisin ja perjantaisin. Seurakunnassa on aina välillä ollut puhetta, palveleeko Turun Työterveys ry työntekijöitä tarvittavalla tasolla ja onko tarvetta vaihtaa palveluntarjoajaa. Turun työterveys ry:n lisäksi työterveyshuollon palveluntarjoajia Turun alueella on mm. Mehiläinen, Terveystalo, Lääkärikeskus Aava ja Lääkärikeskus Eloni. Työsuojelupäällikkö on tutustunut Turun alueen palvelujen tarjoajiin. Palvelun taso ja hinta ovat kaikissa vertailukelpoisia eikä sen perusteella voi pois sulkea yhtään yritystä pois. Työsuojeluvaltuutettu Pertti Arola, kirkkoherra ja talouspäällikkö/työsuojelupäällikkö kävivät tarkemmin tutustumassa vielä kahteen palveluntarjoajaan Lääkärikeskus Aavaan ja Lääkärikeskus Eloniin. Yhteistyötoimikunnan lausuntona on, että Paimion seurakunta vaihtaa työterveyshuoltopalvelua ja palveluntuottajaksi valittaisiin joko Aava tai Mehiläinen Kn 121/ Yhteistyötoimikunta on kokoontunut ja käsitellyt vielä uudelleen työterveyshuollon palveluntuottajia. Yhteistyötoimikunnan yksimielisenä lausuntona on, että Paimion seurakunnan työterveyspalvelujen tuottajaksi valitaan lääkärikeskus Eloni. Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että Paimion seurakunta valitsee uudeksi työterveyshuollon palvelun tarjoajaksi Lääkärikeskus Elonin. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle lisäselvittelyjä varten. 122 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Kn 122/ Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan KJ 8 luvun 2 :n mukaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2015 ja 2016.

8 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali Kn 123/ Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkolain säädös, jolla rajoitetaan kirkkovaltuuston jäsenten määrää kirkkoneuvostossa, on kumottu (Kirkkolain muutos /821). Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaisesti ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan sen jälkeen kun em. vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkolain 25 luvun 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta mm. kirkkovaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. (40 % 8:sta on 3,2. Pyöristys ylöspäin eli 4 naista ja 4 miestä). Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan vuosiksi ensin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja sitten muut jäsenet, ja näiden vaalien jälkeen eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet edellä selostettujen säännösten mukaisesti. 124 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen Kn 124/ Kirkkoherran esitys: Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan, kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaisesti, suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteerin.

9 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Kolehtisuunnitelma Kn 125/ Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle liite Siviilipalveluksen suorittaminen Paimion seurakunnassa Kn 126/ Nuorisotyönohjaaja Hannu Nurmi saattoi kirkkoherran tietoon, että Aleksi Koskinen on halukas suorittamaan tulevan siviilipalveluksensa ajalla Paimion seurakunnassa. Aleksi Koskinen saapui kirkkoherran pyynnöstä tapaamaan kirkkoherraa ja nuorisotyönohjaajaa ke ja ilmaisi toiveensa aloittaa siviilipalveluksensa Paimion seurakunnassa edellä mainittuna ajankohtana. Aleksi Koskinen on toiminut seurakunnan rippikoululeireillä ja varhaisnuorten leireillä isosena sekä yövalvojana. Kirkkoherra, nuorisopastori, nuorisotyönohjaaja ja talouspäällikkö ovat keskustelleet asiasta. Leiri- ja kerhotoimintaan tarvitaan sijaisia koko toimintavuoden aikana. Erityisesti varhaisnuorten leirille sekä rippikoululeireille on varattu varoja sijaiskustannuksiin vuosittain. Aleksi Koskinen voidaan sijoittaa seurakunnan rippikoululeireille, varhaisnuorten leirille, yökahvilatoimintaan, päiväkerhotyöhön, hautausmaatyöntekijäksi sekä muihin seurakunnan määrittelemiin tehtäviin. Kustannukset koko siviilipalvelusajalta olisivat n euroa. Tämä summa on varattu sijaiskustannuksiin ensi toimintavuodeksi. Lisäkustannuksia Koskisen sijoittamisesta seurakunnan toimintaan ei syntyisi. Seurakunnan tulee tehdä hakemus siviilipalveluksen suorittaja Aleksi Koskisesta siviilipalvelukeskukselle ennen palveluksen suorittamista. liite 11 hakemus siviilipalvelustoimintaan Kirkkoherra esittää, että Aleksi Koskinen otetaan siviilipalvelukseen väliseksi ajaksi.

10 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Sijoitussuunnitelma Kn 127/ Seurakunnalla on kahden (2) vuoden määräaikaisella talletustilillä varoja, jotka ovat erääntymässä Tällä hetkellä varojen sijoittaminen on haasteellista ja määräaikaisista talletustileiltä saatu korko on inflaatiota pienempi. Seurakunnan varat olisi hyvä sijoittaa paremmin tuottaville sijoituksille. Tästä syystä talouspäällikkö on pyytänyt Suomen pankkiiriliikkeeltä sijoitusehdotusta seurakunnan ja Merivuoren rahaston varoista. Sekä RVM Investium OY:ltä sijoitusehdotusta seurakunnan varoista. Lounais-Suomen Osuuspankilta on pyydetty sijoitusehdotus kaikista erääntyvistä varoista eli seurakunnan, Merivuoren rahaston, diakoniarahaston ja haudanhoitorahaston varoista. liite 12 liite 13 liite 14 liite 15 Asian käsittely: Seurakunnan erääntyvät tilit Suomen pankkiiriliikkeen sijoitusehdotus RVM Investium Oy:n sijoitusehdotus Lounais-Suomen Osuuspankin sijoitusehdotus Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee miten seurakunnan varoja tulisi sijoittaa ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään sijoituksia sijoitusehdotuksien mukaisesti. Kirkkoneuvoston vpj Leena Erälinna jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan varojen sijoittamisesta talouspäällikön alustuksen jälkeen. Kimmo Valkonen esitti, että sijoitukset keskitettäisiin paikalliselle Lounais-Suomen osuuspankille. Arimo Lähdeniitty kannatti esitystä. Talouspäällikkö muutti keskustelun jälkeen pohjaehdotustaan liitteen 19 mukaan. Kirkkoneuvosto valtuutti yksimielisesti talouspäällikön tekemään ehdotetut sijoitukset kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti, joka on liite 19.

11 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Tuotto-osuus Kn 128/ Lounais-Suomen Osuuspankki tarjoaa Tuotto-osuus -nimistä sijoitusta Paimion seurakunnalle. Tuotto-osuussaanti vuosille on 3,25 %. Tuotto-osuuteen voi sijoittaa maksimissaan euroa. Ehtona sijoittamiselle on, että seurakunta on osuuspankin jäsen. Seurakunnan on mahdollista liittyä jäseneksi ja se ei vaikuta seurakunnan asemaan osuuspankissa mitenkään. Asian käsittely: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää liittyä osuuspankin jäseneksi ja sijoittaa euroa tuotto-osuuteen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan sijoituksen. Kirkkoneuvoston vpj Leena Erälinna jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutos Kn 129/ Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmä muuttui lukien. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherroja ja työnantajaa edustavaa johtavaa talous- henkilöstöhallinnon viranhaltijaa. Paimion seurakunnassa muutos koskettaa sekä kirkkoherraa että talouspäällikköä. Työnantaja (kirkkoneuvosto) määrittää virkaehtosopimuksen edellyttämällä tavalla ylimmän johdon viranhaltijoiden peruspalkan siirtymävaiheessa lukien ja sen jälkeen palvelukseen otettaessa ja palvelussuhteen aikana. Aikaisemmin kirkkoherran ja talouspäällikön palkat on määritelty Kirkon työmarkkinalaitoksessa (KIT). Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat esteellisiä käsittelemään omaa palkkaa. Asian valmistelussa ja esittelyssä on toimittava siten, ettei puolueettomuutta ole aihetta epäillä. Kirkkoneuvosto päätti , että Paimion seurakunnan kirkkoherran ja talousjohtajan palkkausta valmistelee työryhmä, johon kuuluu kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työryhmä kokoontuu ennen viimeistä kirkkoneuvoston vuoden 2014 kokousta. Työryhmä kokoontui ma käsittelemään kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutosta. Asian käsittely: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leena Erälinna esitti kirkkoneuvostolle työryhmän esityksen pohjalta, että koska sekä kirkkoherran että talouspäällikön nykyiset palkat sijoittuvat K20 ja J20-hinnoitteluryhmien haarukkaan, kokeilu ei vaikuta peruspalkkaan. Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta pykälän 129 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leena Erälinna. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Tarkennettiin vielä, että K- ja J- hinnoitteluryhmät ovat voimassa kokeilusopimuksen voimassaoloajan eli alkaen saakka.

13 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Tiedoksi Kn 130/ Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 18 / * vieraanvaraisuusedut ja lahjat seurakunnassa 19/ * koulujen uskonnollisista tilaisuuksista ja uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista 21/ * vuoden 2015 kirkkokolehdit 22/ * kirkon säädöskokoelma nro 118 piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta 23/ * liputus lapsen oikeuksien päivä / * kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 25/ * vuoden 2015 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: ei uusia yleiskirjeitä Yleiskirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Kn 130/ liite 16 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus pidettiin Tarkastusraportti on liitteenä. Tarkastusraportti annetaan tilintarkastajille vuoden 2014 tilintarkastuksen yhteydessä. Kn 130/ Kevään 2015 kokoukset Kirkkovaltuusto to ja ti Kirkkoneuvosto ti 3.2., ti 24.2., ti 24.3., ti ja ti Kn 130/ Paimion Palvelukeskussäätiön asiat Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Santala antoi kokouksessa tilannekatsauksen Palvelukeskussäätiön asioista. Kn 130/ Verokertymä tammi-lokakuu 2014 liite 17 Talouspäällikkö kertoi kokouksessa tammi-lokakuun 2014 verokertymästä.

14 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Tiedoksi Kn 130/ liite 18 Lahjoitus Paimion seurakunnalle Rouva Seija Walveranta on luvannut lahjoittaa Paimion seurakunnalle kirkkoherra Gustav Walverannan, joka toimi Paimion seurakunnan kappalaisena vuosina , kaappikellon. Pastori Walveranta sai kellon läksiäislahjaksi siirtyessään Nilsiän kirkkoherraksi. Kello on luvattu hakea pois marraskuun aikana. Lahjoitukseen liittyen kirjoitetaan luovutussopimus. Kn 130/ Mikaelintalon kaari-ikkunoiden vaihto Vuoden 2013 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että Mikaelintalon kaari-ikkunat pitää vaihtaa. Ikkunoiden väliin on päässyt kosteutta ja ikkunoiden lasi on harmaantunut. Talouspäällikkö on tilannut Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy:ltä uudet ikkunat ja niiden asennuksen sekä vanhojen ikkunoiden purkutyön. Kustannus 7 303,60 e (sis. alv 24 %). Kn 130/ Lämmitystapavertailu Rantalan leirikeskuksessa Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että leirikeskuksen osalta olisi hyvä tehdä lämmitystapavertailu, jolla selvitetään mikä lämmitysmuoto tai lämmitysmuotojen yhdistelmä oli kiinteistölle edullisin. Talouspäällikkö on tilannut leirikeskuksen lämmitystapavertailun Skapat Energia Oy:ltä hintaan 2 833,40 euroa (sis. alv 24 %). Hinta sisältää arvion eri lämmitysmuotojen käyttöönottokustannuksista, säästöistä ja takaisinmaksuajoista. Kirkkoneuvosto merkitsee annetut asiat tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi.

15 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / Muut esille tulevat asiat Kn 131/ Kirkkoherra kertoi kokouksessa seurakuntavaaleista Seurakuntavaaleissa annettiin yhteensä ääntä ja äänestysprosentti oli hieno, 23,4 %. Hylättyjä ääniä oli ainoastaan 8 kpl. Paimion seurakunnan tulos oli selvillä sunnuntai-iltana kello Ennakkoäänestyksessä kävi äänestämässä 806. S-market ja K-market olivat merkittävässä asemassa ennakkoäänten määrässä. Myös lukiossa äänestys oli vilkasta. Varsinaisena vaalipäivänä kirkossa kävi äänestäjiä yhteensä Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kn 132/ Puheenjohtaja antoi pykälän 132 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

16 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 113 Paimion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 132 Kirkkoneuvosto kokouspäivämäärä pöytäkirjan pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 110, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 130, 131 ja 132 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 114, 115, 116, 117, 120, 125, 126, 127 ja 128 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. Kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n Pöytäkirjan pykälät: 118, 119, Oikeudenkäymiskaari 1:1 (työsuhteeseen valitseminen) Pöytäkirjan pykälät: 5. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 6. muun lainsäädännön mukaan: Ev.lut.kirkon eläkelaki /261 pöytäkirjan pykälä: seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 114, 115, 116, 117, 120, 121, 125, 126, 127 ja 128 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

17 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 114 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL TURKU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 30 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

18 Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 115 Valitus markkinaoikeuteen Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh talouspäällikkö Henna Ahtinen puh Käyntiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3. Paimion seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on PL 14, PAIMIO. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot