Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?"

Transkriptio

1 MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta ja työtehtävistä

2 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2006

3 SISÄLLYS 1 SELVITYKSEN TAVOITTEET, TOTEUTUS JA TIETOLÄHTEET 9 2 KEMISTIKOULUTUS Johdanto Kemistikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdot vuonna Koulutettavien määrät ja valmistuneet Koulutuksen tavoite Uudet tutkinnot FM-koulutuksen rakenne ja sisältö eri yliopistoissa vuosien 2003 tai 2004 koulutusohjelmien mukaan Opiskelu yliopistossa ja opintojen toteutus Opiskelu yliopistossa Opintojen toteutus Kemistikoulutus osaamisena Tyypilliset työtehtävät Kemistien pääasiallinen toiminta ja sijoittuminen eri toimialoille Ikärakenne ja pääasiallinen toiminta Sijoittuminen eri toimialoille Sijoittuminen eri teollisuudenaloille 30 3 LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS Suuntautumisvaihtoehdot ja aloituspaikat Koulutuksen tavoite Opintojen rakenne ja sisältö Opintojen rakenne Opintojen sisältö Opintojen toteutus Laboratorioanalyytikkokoulutus osaamisena Työpaikat ja tyypilliset tehtävät Aloituspaikat, valmistuneet ja sijoittuminen 46 4 LABORANTTIKOULUTUS Laboranttikoulutuksen vaiheet, koulutettujen määrät, koulutuksen sisällöt ja sijoittuminen Johdanto Suoritetut tutkinnot Laboranttikoulutus ennen keskiasteen uudistusta Laboranttikoulutus vuodesta 1986 vuoteen Laboranttikoulutus

4 4.2 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Koulutuksen tavoite Aloituspaikat ja koulutusta antavat oppilaitokset Opintojen rakenne ja sisältö Opintojen toteutus Laboranttikoulutus osaamisena Työpaikat ja tyypilliset tehtävät Laboranttien työllisyys ja sijoittuminen eri toimialoille Laboranttien pääasiallinen toiminta Laboranttien sijoittuminen eri toimialoille Laboranttien sijoittuminen eri teollisuudenaloille 72 5 KOULUTUSTEN VERTAILUA Laborantti-, laboratorioanalyytikko- ja kemistikoulutusten vertailua Laboranttikoulutusten vertailua 84 6 LABORATORIOALAN TYÖPAIKAT JA TYÖTEHTÄVÄT Laboratorioalan koulutettujen määrät, pääasiallinen toiminta ja sijoittuminen eri aloille Työpaikat Kemianteollisuus Metsäteollisuus Elintarviketeollisuus ja elintarvikevalvonta Ympäristötutkimus ja -valvonta Valtion tutkimuslaitoksia Muut laboratoriot Kemistien, laboratorioanalyytikkojen ja laboranttien työtehtävät laboratorioissa Kemistien tehtävät Laboratorioanalyytikkojen ja laboratorioteknikkojen työtehtävät Laboranttien työtehtävät Laboratorioissa työskentelevien työtehtävien yhtäläisyydet ja erot YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ, ONGELMIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien työtehtävien sisältö ja määrä Kemistien määrä, sijoittuminen eri toimialoille ja työtehtävien sisältö laboratoriossa Laboratorioanalyytikoiden määrä, sijoittuminen eri toimialoille ja työtehtävien sisältö laboratoriossa Laboranttien määrä, sijoittuminen eri toimialoille ja työtehtävien sisältö laboratoriossa Koulutusten rakenne, tavoitteet, koulutus osaamisena, opetuksen sisällöt ja toteutus Koulutusten rakenne ja tavoitteet Koulutukset osaamisena Opetuksen sisällöt ja toteutus Päällekkäisyydet ja hyväksilukemiset Kehittämiskohteita Valmistuneiden sijoittuminen 138 4

5 7.4 Muita ongelmia ja kehittämisehdotuksia Ammattitutkinnot ja lisä- ja täydennyskoulutus Koulutustasojen erojen selkiyttäminen ja tiedottaminen Kouluttajien ja koulutusten arvostaminen Keskeisiä kysymyksiä laboratorioalojen koulutusten kehittämisessä 143 LIITE 1 Laboratorioalan koulutuksen omaavat työnhakijat koulutusasteen ja iän mukaan, LIITE 2 Laboratorioalan koulutuksen omaavat työnhakijat koulutusasteen mukaan TE-keskuksittain

6 TAULUKOT JA KUVIOT Taulukko 2.1. Eri yliopistojen erikoistumisvaihtoehdot. 13 Taulukko 2.2. Kemistikoulutukseen vuosina hyväksytyt. 14 Taulukko 2.3. Kemistikoulutuksen vuosina aloittaneet. 14 Taulukko 2.4. Tutkinnon suorittaneet vuonna Taulukko 2.5. Kemistikoulutuksen opintojen rakenne ja laajuudet eri yliopistoissa. 19 Taulukko 2.6. Kemian eri osa-alueiden laajuudet cum laude -opinnoissa. 20 Taulukko 2.7. Tietopuolisen opiskelun ja harjoitustöiden laajuudet sekä lähiopetuksen määrä ja opiskelijan työtunnit cl-vaiheessa. 23 Taulukko 2.8. Syventävät opinnot ja niiden laajuudet eri yliopistoissa. 24 Taulukko 3.1. Laboratorioanalyytikkoja kouluttavat ammattikorkeakoulut, aloituspaikat ja suuntautumisvaihtoehdot. 31 Taulukko 3.2. Laboratorioanalyytikon opintojen rakenne. 33 Taulukko 3.3. Yhteenveto laboratorioanalyytikkokoulutuksen kaikille yhteisistä laboratorioalan opinnoista. 35 Taulukko 3.4. Eri ammattikorkeakoulujen tarjoamat vaihtoehtoiset ammatilliset opinnot. 36 Taulukko 3.5. Lähiopetuksen määrä tunteina ammatillisten aineiden tietopuolisessa opetuksessa ja laboratoriotyön opetuksessa sekä tietopuolisen opiskelun ja laboratoriotöiden prosenttiosuudet ammattiopinnoissa. 38 Taulukko 3.6. Kemian eri osa-alueiden tietopuolisen ja käytännön opetustuntien määrät. 39 Taulukko 3.7. Lähiopetustuntien määrä ammattiopinnoissa. 40 Taulukko 3.8. Ammattiopintojen eri osa-alueiden lähiopetustuntien määrä tietopuolisessa opiskelussa. 40 Taulukko 3.9. Ammattiopintojen laboratoriotyön lähiopetustunnit. 41 Taulukko Laboratorioanalyytikkokoulutuksessa käytettäviä kirjoja. 42 Taulukko 4.1. Laboratorioalan koulutuksen aloituspaikat Taulukko 4.2. Laboratorioalan perustutkinnon nuorisoasteen aloituspaikat, ensisijaiset hakijat, koulutukseen valitut, tutkinnon samana vuonna suorittaneet ja laboratorioalan tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta. 62 Taulukko 4.3. Laboratorioalan perustutkinnon rakenne ja sisältö. 64 Taulukko 4.4. Laboranttien, lääketeollisuus sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 72 Taulukko 5.1. Koulutusten yleisvertailu opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien mukaan. 74 Taulukko 5.2. Koulutuksen osaamisalueiden vertailu: instrumentaaliset kompetenssit. 76 Taulukko 5.3. Koulutuksen osaamisalueiden vertailu; systeemiset kompetenssit. 77 Taulukko 5.4. Kemisti-, laboratorioanalyytikko- ja laboranttikoulutusten sisällöt ja laajuudet opintoviikkoina. 79 Taulukko 5.5. Ammatillisten opintojen lähiopetustuntien määrät laboratorioanalyytikko- ja laboranttikoulutuksissa. 80 Taulukko 5.6. Laboratoriotyön ja laboratoriotyön lähiopetuksen tuntimäärät kemisti-, laboratorioanalyytikko ja laboranttikoulutuksissa. 81 Taulukko 5.7. Laboranttikoulutuksen opetustunnit vuosina 1980, 1986, 1996, 1998 ja Taulukko 5.8. Opetustuntien määrät lukio-pohjaisessa laboranttikoulutuksessa vuosina 1980, 1986 ja Taulukko 6.1. Laboratorioalan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen teollisuuden ryhmään muut vuonna Taulukko 6.2. Naisten osuus laboratorioalan tutkintoja suorittaneista. 90 6

7 Taulukko 6.3. Kemistien vastaukset kysymykseen Kuinka usein teet seuraavia laboratoriotehtäviä?. 101 Taulukko 6.4. Laboratorioanalyytikkojen ja -teknikkojen vastaukset kysymykseen Kuinka usein teet seuraavia laboratoriotehtäviä?. 108 Taulukko 6.5. Laboranttien vastaukset kysymykseen Kuinka usein teet seuraavia laboratoriotehtäviä?.113 Kuvio 2.1. Vuosina suoritetut FM- ja FT-tutkinnot. 15 Kuvio 2.2. Kemian korkeakoulututkinnon suorittaneet. Luonnontieteen kandidaatin tutkinnoista 2240 on suoritettu ennen vuotta Kuvio 2.3. FM-tutkinnon suorittaneiden työllisten ikärakenne vuonna Kuvio 2.4. FL-tutkinnon suorittaneiden työllisten ikärakenne Kuvio 2.5. FT-tutkinnon suorittaneiden työllisten ikärakenne Kuvio 2.6 Kaikki työnhakijat; ylempi korkeakoulututkinto 28 Kuvio 2.7 Kaikki työnhakijat; tohtorit 28 Kuvio 2.8 Työttömät työnhakijat ilman lomautettuja; ylempi korkeakoulututkinto 29 Kuvio 2.9 Työttömät työnhakijat ilman lomautettuja; tohtorit 29 Kuvio 2.10 Korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri toimialoille Kuvio Korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri toimialoille Kuvio FM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille Kuvio FL-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille Kuvio FT-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille Kuvio 3.1. Laboratorioanalyytikkokoulutuksen aloituspaikat. 44 Kuvio 3.2. Laboratorioanalyytikkokoulutuksen aloituspaikat, koulutukseen valitut, tutkinnon suorittaneet ja pääasiallinen toiminta vuonna Kuvio 3.3. Laboratorioanalyytikoiden sijoittuminen eri toimialoille. 45 Kuvio 3.4. Laboratorioanalyytikoiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 45 Kuvio 4.1. Koulutasoisen laborantin tutkinnon suorittaneet tutkinnoittain. 49 Kuvio 4.2. Laboranttikoulutuksesta eri nimikkeillä valmistuneet vuosittain. 50 Kuvio 4.3. Työllisten laboranttien ikäjakauma 50 Kuvio 4.4. Opistotasoisen/AMK-koulutuksen saaneet. 51 Kuvio 4.5. Ennen vuotta 1988 valmistuneiden työllisten laboranttien ikärakenne. 52 Kuvio 4.6. Työllisten kemian laboranttien ikärakenne. 56 Kuvio 4.7. Laboratorioalan perustutkinnon aloituspaikat, ensisijaiset hakijat, tutkinnon suorittaneet ja työlliset vuosittain. 62 Kuvio 4.8. Laboratorioalan koulu-, opisto- ja AMK-tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna Kuvio 4.9. Laboranttien sijoittuminen eri toimialoille tutkinnoittain vuonna Laboratorioalan perustutkinto), laborantti, laborantti, kemia, laborantti, lääketeollisuus, elintarvikelaborantti. 70 Kuvio Eri koulutuksen saaneiden laboranttien ja laboratorioanalyytikkojen sijoittuminen teollisuuteen. 70 Kuvio Laboratorioalan perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille Kuvio Ennen vuotta 1988 valmistuneiden laboranttien sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 71 Kuvio Laborantti, kemia (vuosina ) valmistuneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 72 Kuvio Elintarvikelaboranttien sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 72 Kuvio Opistotasoisen laboranttikoulutuksen saaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 73 Kuvio 5.1. Laboranttikoulutuksen opetustunnit vuosina 1980, 1986, 1996, 1998 ja

8 Kuvio 5.2. Lukiopohjaisen laboranttikoulutuksen opetustunnit vuosina 1980, 1986 ja Kuvio 5.3. Peruskoulupohjaisen laboranttikoulutuksen tuntimäärät vuosien 1986 ja 2000 opetussuunnitelmissa. 84 Kuvio 5.4. Laboranttikoulutuksen lähiopetustunnit vuosien 1986 ja 2000 opetussuunnitelmissa, kun työssäoppiminen, 20 ov on vähennetty tasaisesti pakollisista ammatillisista opinnoista. 85 Kuvio 5.5. Lukiopohjaisen laboranttikoulutuksen tuntimäärät vuosien 1986 ja 2000 opetussuunnitelmissa 85 Kuvio 5.6. Laboranttikoulutuksen lähiopetuksen tuntimäärät lukiopohjaisessa koulutuksessa vuosina 1986 ja 2000, kun työssäoppiminen on vähennetty pakollisista ammatillisista opinnoista niiden laajuuksien suhteessa. 86 Kuvio 6.1. Laboratorioalan tutkintoja vuosina suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna Kuvio 6.2. Laboratorioalojen tutkintoja suorittaneiden sijoittuminen eri toimialoille. 88 Kuvio 6.3. Laboratorioalan tutkintoja suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 89 Kuvio Korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri toimialoille 2002 LuK, kemia, FM, kemia, FL, kemia, FT, kemia. 122 Kuvio FM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille Kuvio 3.3. Laboratorioanalyytikoiden sijoittuminen eri toimialoille. 123 Kuvio 3.4. Laboratorioanalyytikoiden sijoittuminen eri teollisuudenaloille. 124 Kuvio 4.1. Koulutasoisen laborantin tutkinnon suorittaneet tutkinnoittain. 126 Kuvio 4.2. Laboranttikoulutuksesta eri nimikkeillä valmistuneet vuosittain. 126 Kuvio 4.3. Työllisten laboranttien ikäjakauma. Lähde: Tilastokeskus; Työssäkäyntitilasto Kuvio 4.9. Laboranttien sijoittuminen eri toimialoille tutkinnoittain vuonna Laboratorioalan perustutkinto, laborantti, laborantti, kemia, laborantti, lääketeollisuus, elintarvikelaborantti. 128 Kuvio Eri koulutuksen saaneiden laboranttien ja laboratorioanalyytikkojen sijoittuminen teollisuuteen. 128 Kuvio 5.4. Laboranttikoulutuksen lähiopetustunnit vuosien 1986 ja 2000 opetussuunnitelmissa, kun työssäoppiminen, 20 ov on vähennetty tasaisesti pakollisista ammatillisista opinnoista

9 1 SELVITYKSEN TAVOITTEET, TOTEUTUS JA TIETOLÄHTEET Selvityksen työnimi on ollut Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratoriossa?. Tehtävänä on ollut selvittää laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien 1) työtehtävien sisältö ja määrä 2) opetuksen sisällöt ja 3) valmistuneiden sijoittuminen. Tarkoituksena on ollut selvittää tämänhetkinen tilanne, jotta sen pohjalta voidaan tehdä laboratorioalan koulutuksia koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Selvitys on tehty vuoden 2005 aikana. Selvityksessä kuvataan ja vertaillaan laboratorioalan koulutuksia eri asteilla. Selvityksen kohteena ovat laboranttikoulutus, laboratorioanalyytikkokoulutus ja FM-koulutus kemia pääaineena. Koulutusten rakennetta, sisältöä ja toteutusta on selvitetty koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien avulla. Korkeakouluopetuksen osalta on tarkasteltu yliopistojen koulutusohjelmien verkkoversioita vuosilta 2003 ja Koulutuksen tavoitteiden esittely on haettu Luonnontieteiden koulutuksen portaalista. Luvut kemistikoulutus osaamisena ja kemistien työtehtävät on laadittu Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Opintojen toteutuksesta on haettu tietoa yliopistojen opinto-oppaista. Tiedot koulutukseen hakeneiden, koulutuksen aloittaneiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä vuosilta on pyydetty yliopistojen kemian laitoksilta tai tiedekunnilta tai molemmilta. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia on tarkasteltu vuosien 2002 ja 2003 tai 2004 tai molempien verkkoversioista. Jos koulutusohjelma ei ole ollut käytettävissä verkon kautta, se on pyydetty ammattikorkeakoululta. Kaikilta ammattikorkeakouluilta on kysytty myös mm. lähiopetustunnit/opintoviikko, tietopuolisen ja laboratoriotyön lähiopetustunnit ammattiopinnoissa, opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus sekä opintojen tavoitteista, laboratorioanalyytikon työtehtävistä ja sijoittumisesta. Ammattikorkeakoulut ovat tarkistaneet kappaleet koulutuksen tavoitteet ja laboratorioanalyytikkokoulutus osaamisena. Laboranttikoulutuksen kehitys on esitetty laajasti käyttäen valtakunnallisia ja koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Laboranttikoulutuksen toteutuksesta ja valmistuneiden pohjakoulutuksesta ja määristä sekä työssäoppimispaikoista ja sijoittumisesta on kysytty suoraan oppilaitoksilta. Kyselyyn vastasi 18 oppilaitosta. 9

10 Näiden tietojen pohjalta on tehty yhteenvetoja ja vertailuja sekä eri tasojen koulutusten välillä että laboranttikoulutuksen kehityksestä. Aloituspaikkoja, tutkinnon suorittaneiden määriä ja sijoittumista työelämään ja mm. työllisten ikärakennetta on selvitetty seuraavista tietolähteistä: aloituspaikat ja koulutuksen aloittaneet: Opetushallituksen OPTI, ammattikorkeakoulut ja yliopistot tutkinnon suorittaneet: Tilastokeskuksen Tutkintorekisteri 2003 sijoittuminen: Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2003 (ennakko) ja oppilaitokset sijoittuminen eri toimialoille: Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2002 ja Toimialaluokitus työllisten ikärakenne: Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2002 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta: Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto Kemistien työllisyyden kehittymisestä on graafiset esitykset työministeriön vuosittain toukokuun lopussa keräämistä tiedoista. Laboratorioalojen koulutuksen saaneiden työnhakijoiden ja työttömien työnhakijoiden määrät on kerätty Varsinais- Suomen TE-keskuksessa maaliskuussa Tilastot ovat liitteinä ja niitä on lyhyesti analysoitu luvussa 7. Tietoa laboratorioalan työpaikoista on haettu verkosta. Työpaikkojen kuvauksessa ei ole pyritty esittelemään kaikkia mahdollisia työpaikkoja, vaan on pyritty tuomaan esille laboratorioalan moninaisuus ja esittelemään erityyppisiä työpaikkoja. Laboratorioissa työskentelevien laboranttien, laboratorioanalyytikoiden ja laboratorioissa työskentelevien kemistien määriä ja toimialueita kartoitettiin laboratoriopäälliköille suunnatulla kyselyllä. Samoista laboratorioista pyydettiin myös eri koulutuksen saaneita työntekijöitä vastaamaan työtehtäviä koskevaan kyselyyn. Kyselylomakkeita kehitettiin yhdessä MTT:n tutkijoiden kanssa. Molemmat kyselyt lähetettiin samoihin 20 laboratorioon, jotka ovat seuraavat: Kemphos Oy Siilinjärvi, Kemira Oyj Oulu, Neste Oil Oyj Porvoo, Kiilto Oy, Tikkurila Oy, Ciba Specialty Chemicals, OMG Kokkola, VTT, Metla, MTT, Tullilaboratorio, SYKE, Helsingin ympäristö- ja elintarvikelaboratorio, Lahden tutkimuslaboratorio, Työterveyslaitos, OrionPharma Oy, Nablabs, AnalyCen, StoraEnso Imatran tutkimuskeskus ja Valio. Vastauksia saatiin 7 laboratoriosta 6 laboratoriopäälliköltä, 7:ltä laboratoriossa työskentelevältä kemistiltä, 3 laboratorioanalyytikolta, 2 laboratorioteknikolta ja 11 laborantilta. VTT vastasi yleisellä tasolla. Vastukset on analysoitu ja niistä on tehty yhteenvedot. Kyselystä saatujen vastausten, omien kokemusten ja mm. työpaikkailmoitusten pohjalta kuvataan laboratoriossa työskentelevien eri koulutuksen saaneiden tehtävä- ja vastuualueita. Tämä osa selvityksestä lähetettiin arvioitavaksi 10

11 kemianteollisuuden yrityksille. Kommentteja ja tarkennuksia saatiin 7 laboratoriolta. Samoin laboratorioanalyytikon tehtäväkuvaus on tehty kemianteollisuuden tutkimuslaboratoriossa. Lopuksi on tehty yhteenvedot, johtopäätökset ja ehdotukset, jotka on esitetty luvussa 7. Kemian alan koulutustoimikunta on ohjannut ja kommentoinut työtä sen eri vaiheissa. 11

12 2 KEMISTIKOULUTUS 2.1 JOHDANTO Kemistejä koulutetaan Suomessa yliopistoissa ja teknillisissä korkeakouluissa. Tähän selvitykseen on otettu mukaan vain yliopistoissa kemia pääaineena suoritettavat filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Koulutusta kuvataan vuonna 2004 ja aiemmin voimassa olleiden koulutusohjelmien mukaisesti. Uusien tutkintojen sisältöjä ja tavoitteita on kuitenkin otettu mukaan, koska ne on selkeästi määritelty ja ne vastaavat pitkälti aiemman koulutuksen tavoitteita. Yliopistotutkintojen kehitys on kuitenkin vielä käynnissä. Yliopistojen erityispiirteisiin sekä uusiin koulutusohjelmiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa Vuoden 2005 koulutusohjelmissa sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintojen laajuudet määritellään opintopisteinä aiempien opintoviikkojen asemasta. Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kolme vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja se vastaa kahden vuoden opiskelua kandidaatin tutkinnon jälkeen. Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen tarkoittaa sitä, että opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Uudistuksen tarkoitus on helpottaa siirtymistä yliopistosta toiseen sekä tutkintojen hyväksymistä sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinnon pohjaksi on hyväksytty eurobachelor-suositukset: Eurobachelor (EB) tarkoittaa kehystä, joka määrittelee Bolognan prosessin mukaisen kandidaatin tutkinnon. Jotta korkeakouluopetuksen eurooppalaiset laatukriteerit tulisivat huomioon otetuiksi ja täytetyiksi, on kehyksessä määritetty LuK-tutkintoon vaadittavat kemian ja tukiaineiden sisältämät kurssit. Kun kriteerit on täytetty, EB-nimike voidaan myöntää. Helsingin yliopiston kemian laitos sai ensimmäisenä Euroopassa EB-statuksen LuK-tutkinnolleen, ja Eurobachelor-statuksen on voinut saada kandidaattitutkinnolleen elokuun 2005 alusta. Tässä työssä on käytetty rakenteiden ja sisältöjen osalta vuoden 2004 ja aiempia koulutusohjelmia. Koulutuksen tavoitemäärittelyissä on esitetty uudet LuK-tutkinnon ja FM-tutkinnon tavoitteet. Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto 12

13 Oulun yliopisto Turun yliopisto Åbo Akademi 2.2 KEMISTIKOULUTUKSEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT VUONNA 2004 Filosofian maisterin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa Helsingin, Jyväskylän, Joensuun, Oulun ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Tutkinnon laajuus on 160 opintoviikkoa. Kemian koulutusohjelmissa on yleensä kaksi vaihtoehtoa, kemistin ja kemianopettajan koulutusohjelmat, Joensuun yliopistossa on myös kemistitutkijan koulutusohjelma. Tämän lisäksi erikoistutaan viimeistään syventävissä opinnoissa. Nämä erikoistumisvaihtoehdot on esitetty taulukossa 2.1. TAULUKKO 2.1. Eri yliopistojen erikoistumisvaihtoehdot. Erikoistuminen/suuntautuminen HY JY JoY OY TY ÅA Analyyttinen kemia x x x Epäorgaaninen kemia x x x x x x Fysikaalinen kemia x x x x x x Orgaaninen kemia x x x x x x Polymeerikemia x Radiokemia x Kemian opettaja / aineenopettaja x x x x x Soveltava kemia x Ympäristökemia x Rakennetutkimuksen kemia x Materiaalikemia x Kvanttikemia ja molekyylispektrometria x Jatkotarkasteluissa opettajakoulutus sisältyy koulutukseen hyväksyttyjen, koulutuksen aloittaneiden ja tutkinnon suorittaneiden määriin. Sisällöllisissä tarkasteluissa opettajan suuntautumisvaihtoehto on jätetty huomioimatta, koska se kouluttaa suoraan opettajan ammattiin, ei laboratoriotyöhön. FM-tutkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkintoina FL- ja FT-tutkinnot. Kuopion yliopistossa voi suorittaa LuK-tutkinnon jälkeen kemian maisteri- ja jatkoopintoja sekä biotieteellisessä kemiassa että lääkeainekemiassa. 13

14 2.3 KOULUTETTAVIEN MÄÄRÄT JA VALMISTUNEET Yliopistojen kemian opintoihin hyväksytään vuosittain yli tuhat opiskelijaa, joista opinnot aloittaa kuitenkin vain noin 450 opiskelijaa. Hakijoiden määrä opinnot aloittaneisiin nähden on kolmin-, jopa nelinkertainen, ja se vaihtelee yliopistoittain ja vuosittain. FM-tutkinnon suorittaa vuosittain noin 200 opiskelijaa. FL-tutkintoja suoritetaan vuosittain noin 30 (vaihteluväli 20 40), ja FT-tutkintoja suoritetaan vuosittain. Jatko-opiskelijoiden määrä on kasvussa. Taulukossa 2.2 on esitetty kemistikoulutukseen vuosina hyväksytyt. Taulukossa 2.3 on esitetty kemistikoulutuksen aloittaneet vuosina TAULUKKO 2.2. Kemistikoulutukseen vuosina hyväksytyt. Yliopisto Helsinki Joensuu Jyväskylä Oulu Turku Åbo Akademi Yhteensä TAULUKKO 2.3. Kemistikoulutuksen vuosina aloittaneet. Yliopisto Helsinki Joensuu Jyväskylä Oulu Turku Åbo Akademi Yhteensä Kuviossa 2.1 on esitetty vuosina suoritetut FM- ja FT-tutkinnot (Teemu Hankamäki 2004). Vuoden 2004 tiedot on kysytty yliopistoilta, ja ne on esitetty taulukossa

15 KUVIO 2.1. Vuosina suoritetut FM- ja FT-tutkinnot. Vuonna 2004 suoritettiin yliopistoissa yhteensä 257 tutkintoa kemia pääaineena. Näistä 58 on LuK- tai NaK-tutkintoja, 155 FM-tutkintoja, 14 FL-tutkintoja ja 30 FT-tutkintoja. TAULUKKO 2.4. Tutkinnon suorittaneet vuonna Yliopisto LuK/NaK FM FL FT/FD Yhteensä Helsinki Joensuu Jyväskylä Oulu Turku Åbo Akademi Yhteensä Tilastokeskuksen tutkintorekisterin 2003 mukaan FM-tutkintoja on suoritettu yhteensä 5 524, FL-tutkintoja 853 ja FT-tutkintoja 708. Samassa rekisterissä LuKtutkintoja on 3 063, joista on suoritettu ennen vuotta Kuviossa 2.2 on kemian korkeakoulututkinnon suorittaneet. 15

16 708; 7 % 853; 8 % 3063; 30 % 5524; 55 % KUVIO 2.2. Kemian korkeakoulututkinnon suorittaneet. (Tilastokeskuksen Tutkintorekisteri 2003) Luonnontieteen kandidaatin tutkinnoista 2240 on suoritettu ennen vuotta KOULUTUKSEN TAVOITE Asetuksen mukaan yliopistoissa koulutetaan tutkijoita. Kemian opinnoissa hankitaan tieteenalan perustuntemus, erikoistutaan jollekin kemian osa-alueelle ja saadaan valmius itsenäisiin kemistin tehtäviin korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, hallintotehtävissä tai kaupan alalla. Yliopistojen koulutusohjelmien mukaan kemistejä tarvitaan tulevaisuuteen katsovassa monitieteisessä tutkimuksessa, teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, kaupallisen elämän tehtävissä, ympäristön tutkimuksessa, viranomaisvalvonnassa ja opetustoimessa peruskoulusta ja ammatillisista oppilaitoksista aina ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kemian koulutusohjelman tavoitteena on antaa laajat perusvalmiudet käytännön elämän eri tehtäviin. Yliopistokemistin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia yhteiskunnan eri tehtävissä. Luonnontieteiden koulutuksen portaalissa (http://www.cc.jyu.fi/~perheino/bologna /versio2/alat/geologia/index8.html) on esitetty koulutuksen keskeisiksi tavoitteiksi, taidoiksi ja valmiuksiksi seuraavaa: Kemian alan koulutuksen tavoitteena on vahva ja monipuolinen perustutkinto. Kemian alan tutkinto antaa hyvän perustan siirryttäessä työelämään, jossa varsinainen kulloiseenkin tehtävään ja ammattiin perehdyttäminen ja kouluttautuminen tapahtuu. Kemian alan korkeakoulututkinnon yksityiskohtaisempia tavoitteita on luoda vahva kemian ja sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset kemian alan kehityksen seuraamiseen. Lisäksi se valmentaa tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä antaa edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Valmistuneella kemian maisterilla on kyky ymmärtää ja soveltaa kemiallisia teorioita ja siten toimia laboratoriossa käyttäen monipuolisesti kemian alan tekniikoita. Lisäksi tutkinto antaa yleiset valmiudet tiedottaa, viestiä, ohjata sekä soveltaa tietotekniikkaa. Kemian alan ammattilaiselta vaaditaan kemian peruskäsitteiden syvällistä ymmärtämistä ja kykyä seurata alan kehitystä. Kemistin ja tutkijan luovuus, tarkkuus, yhteistyö- ja kommunikointikyky sekä hyvä kielitaito, erityisesti englannin kielen 16

17 taito, ovat eduksi. Kemian opettaja on esikuva, joka innostavana ohjaajana herättää nuorten kiinnostuksen kemiaan Uudet tutkinnot Kemian alan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Yhden lukuvuoden opintojen keskimääräinen työpanos on tuntia, ja se vastaa 60:tä opintopistettä. LuK-tutkinto sisältää noin 90 op kemian pääaineopintoja ja lisäksi sivuaineopintoja sekä kieli-, viestintä- ja informaatiotekniikan opintoja ja mahdollisesti 25 op opettajiksi opiskelevien pedagogisia opintoja. Pääaineopinnot sisältävät kemian keskeisiä käsitteitä, perusteorioita, reaktioita ja menetelmiä. Kemian opiskelun sivuaineiksi soveltuvat fysiikka ja matematiikka, joita tuleekin sisältyä opintoihin yhteensä vähintään 15 op, sekä biokemia, biologia ja tietojenkäsittelytiede. Kieli-, viestintä- ja informaatiotekniikan opinnot tukevat kemian pääaineopintoja ja antavat valmiuksia opiskeluun ja tulevaan työelämään. Kemian alan filosofian maisterin opintoihin jatketaan LuK-tutkinnon jälkeen. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on yhteismitallinen kemian opetusta antavissa yliopistoissa, mikä tekee mahdolliseksi maisteritutkinnon suorittamisen toisessa yliopistossa opiskelijan erityiskiinnostuksen mukaisesti. FM-opintojen laajuus on 120 op, johon sisältyy mm. kemian erikoisalojen syventäviä opintoja ja op:n laajuinen maisterintutkielma. Kemian opettajaksi opiskelevat sisällyttävät maisteriopintoihinsa 35 op (tai op) pedagogiikan aineopinnot. Valtakunnallinen kemian tutkinnon uudistustyöryhmä on määritellyt LuK-tutkinnolle yhteiset tavoitteet. Kyseessä on suositus, joka esitetään seuraavassa. Työryhmän puheenjohtajan Pirjo Vainiontalon mukaan ne kuvaavat myös aiemman koulutuksen tavoitteita. Kemian alan kandidaatin tutkinnon tavoitteet ovat a) luonnontieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvien kemian ja sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset kemian alan kehityksen seuraamiseen b) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin c) erityisen keskeisesti antaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen d) työelämässä vaadittavat valmiudet tiedottaa, viestiä, ohjata sekä soveltaa tietotekniikkaa e) kyky ymmärtää ja soveltaa kemiallisia teorioita f) kyky toimia laboratoriossa. Kandidaatin tutkinnon kemian opinnot tulee järjestää siten, että opiskelijat ne suoritettuaan omaavat seuraavat tiedolliset valmiudet 1) Keskeinen kemiallinen terminologia ja nimistö, merkintätavat ja mittayksiköt 2) Keskeiset kemialliset reaktiotyypit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet 3) Kemiallisen analytiikan periaatteet ja menetelmät sekä kemiallisten yhdisteiden karakterisointi 17

18 4) Aineen eri olomuotojen ominaisuudet ja niitä koskevat perusteoriat 5) Atomien ja molekyylien rakennetta kuvaavat kvanttikemialliset perusteoriat 6) Termodynamiikan perusteet ja sovellukset kemiassa 7) Kemiallisten reaktioiden kinetiikkaa, katalyysin käsite ja reaktiomekanismit 8) Rakennetutkimuksen perusmenetelmät, kuten spektrometria 9) Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja siitä johdettavat alkuaineiden ominaisuudet ja yhdisteet 10) Orgaanisten ja organometallisten yhdisteiden ominaisuudet 11) Funktionaalisten ryhmien luonne ja reaktiot orgaanisessa kemiassa 12) Orgaanisten yhdisteiden rakenteet ja stereokemia 13) Tärkeimmät synteettisen orgaanisen kemian reaktiotiet 14) Tiiviin materiaalin ja vapaiden molekyylien ominaisuuksien väliset erot, myös makromolekyylien osalta 15) Biokemiallisten prosessien perusteet Jako analyyttiseen, epäorgaaniseen, fysikaaliseen ja orgaaniseen kemiaan säilytetään opetuksessa. Sama työryhmä on määritellyt myös kemian alan maisterin tutkinnon tavoitteet, jotka ovat a) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus b) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen c) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä d) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen. Filosofian maisterin tutkinnon laajuus kemian alalla on 120 opintopistettä (op). Kemiassa syventävät opinnot eriytyvät eri kemian linjoille, ja lisäksi linjat vaihtelevat jonkin verran eri yliopistojen painotusten mukaisesti. Siksi kemiassa ei ole mahdollista esittää yhteneväistä rakennetta eikä varsinkaan sisältöä maisterin tutkinnon kemian opinnoille FM-koulutuksen rakenne ja sisältö eri yliopistoissa vuosien 2003 tai 2004 koulutusohjelmien mukaan Eri yliopistoissa on ollut käytössä hieman erilainen terminologia tutkintojen kuvaamisessa. Karkeasti voidaan sanoa, että FM-tutkinto on koostunut pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista ja muista opinnoista. Pääaineopinnot voidaan jakaa perusopintoihin/approbatur, aineopintoihin/cum laude ja syventäviin opintoihin/laudatur. Pääaineopintojen laajuus vaihtelee suuntautumisesta ja yliopistosta riippuen ov. Perusopintojen laajuus, mikäli ne on eritelty, on 15 ov. Kaikki yliopistot ovat määritelleet cum laude -tason. Nämä opinnot ovat laajuudeltaan ov. Tähän sisältyvät perusopinnot. Cum laude -opinnot ovat sisällöltään hyvin samanlaisia, vaikka opintojaksojen nimitykset voivat vaihdella. Poikkeuksena on Joensuun yliopisto, jossa cum laude -opintojen laajuus on ollut 35 ov ja harjoitustyöt ovat painottuneet syventäviin opintoihin. 18

19 Taulukossa 2.5 on esitetty kunkin yliopiston FM-tutkinnon rakenne ja opintojen laajuudet opintoviikkoina pääpiirteissään. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kemian linjalla ja Turun yliopiston Ympäristökemian linjalla on poikkeavat ohjelmat. Myös Åbo Akademin koulutuksen rakenne poikkeaa jossain määrin muista. TAULUKKO 2.5. Kemistikoulutuksen opintojen rakenne ja laajuudet eri yliopistoissa. Yliopisto Perusopinnot Aineopinnot tai cl-opinnot Syventävät opinnot Yleisopinnot/ Muut opinnot HY 47 ov 53 ov 15 ov 45 ov JY 15 ov 39 ov 46 ov Kieli- ja viestintäopinnot 3 ov Vapaasti valittavat 2 7 ov JoY 35 ov 69 ov Kieliopinnot väh. 2 ov Val. opinnot 4 19 ov OY 15 ov 40 ov 48 ov Yleisopinnot 6 ov TY TY (ymp.kem) 15 ov 39 ov 36 ov 48 ov + 8 ov pro gradu 40 ov + 8 ov ÅA** 16 ov 20 ov + 19 ov* (19 ov*) + 20 ov * 19 ov on yhteisiä syventäviä opintoja, jotka sisältyvät NaK-tutkintoon. ** Vapaasti valittavia opintoja 29 9 ov Sivuaineet ov (väh. 35 ov ja 15 ov) ov 6 ov ov Matematiikka 10 ov Fysiikka 6 ov Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat 35 ov Suositus 10, 15 tai 35 ov Matematiikka 8 ov Fysiikka 10 ov Tietojenkäs.oppi 3 ov Kieli- ja viestintäopinnot 3 ov Pääaineopinnot Pääaineopinnot ovat laajuudeltaan ov, ja ne muodostuvat aineopinnoista (tai perus- ja aineopinnoista) sekä syventävistä opinnoista. Perusopintojen laajuus on 15 ov. Ne sisältävät yleisen, epäorgaanisen ja orgaanisen kemian johdanto/peruskursseja ja harjoitustöitä. Perusopintoihin voi sisältyä myös analyyttistä kemiaa, fysikaalista kemiaa ja ympäristökemiaa. Opintoihin kuuluu sekä luentoja että harjoitustöitä. Kuhunkin opintojaksoon kuuluu yleensä joko kirjallinen tai suullinen tentti. Perusopintovaiheessa harjoitustyöt ovat usein ryhmätöitä. Åbo Akademissa perusopintoja on 16 ov, ja ne sisältävät epäorgaanisen ja orgaanisen kemian lisäksi molekyylimallinnuksen peruskurssin (3 ov) ja 2 ov kemian laitosten tutkimuksen esittelyä seminaareissa. 19

20 Aineopinnot muodostavat opintojen keskeisen osan. Niissä perehdytään kemian keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, tutkimusmenetelmiin ja mahdollisiin sovelluksiin. Aineopinnot ovat pääosin kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisiä opintoja ja osa on suuntautumisvaihtoehdon mukaan eriytyviä. Aineopintoihin sisältyy epäorgaanista, fysikaalista, orgaanista, analyyttistä ja ympäristökemiaa. Aineopintojen laajuus vaihtelee ov (35 ov JoY ja harjoitustyöt painottuvat laudaturopintoihin). Åbo Akademissa aineopintoja on 20 ov ja lisäksi NaK-tutkintoon sisältyy 19 ov:n syventävät opinnot. Åbo Akademin cl-tason opinnot poikkeavat jonkin verran muiden yliopistojen opinnoista sisältäen vähemmän mm. fysikaalisen ja orgaanisen kemian harjoitustöitä ja niiden tilalla kemiallisteknisiä analyysejä, laiteanalyysimenetelmät ja spektrometrian perusteet sekä valinnaisia kursseja. Pelkistetty yhteenveto cum laude -opinnoista käyttäen perinteisiä kemian nimityksiä on taulukossa 2.6. Suluissa JoY:n laajuudet, koska ne poikkeavat muista. TAULUKKO 2.6. Kemian eri osa-alueiden laajuudet cum laude -opinnoissa. Opintojakso Laajuus opintoviikkoina Yleinen, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 8 16 (9) Kemianperustyöt/ epäorgaanisen kemian harjoitustyöt 8 10 (3) Fysikaalinen kemia 6 9 Fysikaalisen kemian harjoitustyöt 4 5 (2) Orgaaninen kemia 6 9 Orgaanisen kemian harjoitustyöt 5 9 (4) Ympäristökemia 0 2 Työharjoittelu 0 1 Kemiaa koskeva lainsäädäntö 0 1 Valinnaisia opintojaksoja 0 6 Suurelta näyttävä vaihtelu selittyy osittain valinnaisuudella. Valinnaisuutta suunnataan usein syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Helsingin yliopistossa muut opinnot voivat sisältää jopa 11 ov kemian opintoja. Syventävissä opinnoissa keskitytään aineopintoja syvällisemmin koulutusohjelman edustaman tieteenalan ongelmiin. Opiskelu on tutkimusluonteista. Suuri osa ajasta käytetään tutkielman laatimiseen. Sen tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiutta itsenäiseen tieteellisen tiedon hankintaan sekä tieteellisten ongelmien tunnistamiseen, erittelemiseen ja ratkaisemiseen. Syventävät/laudaturopinnot ovat laajuudeltaan opintoviikkoa (69 ov JoY). Opinnot painottuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. 20

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Leena Hauhio Sirje

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Koulutusohjelmat vertailussa:

Koulutusohjelmat vertailussa: Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Raija Aaltonen 2003 Koulutusohjelmat vertailussa: selvitys informaatio- ja kirjastoalan koulutusohjelmien tutkintorakenteista sekä aine- ja ammattiopintojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot