Mitä rehuanalyysit kertovat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä rehuanalyysit kertovat?"

Transkriptio

1 Mitä rehuanalyysit kertovat? Ypäjä, Hevosopisto Etelä-Suomen Laatuheinärenkaan syystapaaminen Prof. Marketta Rinne MTT Kotieläintuotannon tutkimus

2 Rehuanalyysiä tarvitaan ruokinnan suunnittelun lähtötiedoksi Eläinten ruokinta voidaan suunnitella, kun tunnetaan: Käytettävissä olevien rehujen rehuarvot Eläinten energian ja ravintoaineiden tarve, joka on esitetty ruokintasuosituksissa Rehujen kemiallinen koostumus Raakavalkuainen, kuitu, kivennäisaineet, aminohapot Monille ainesosille tavoite-, minimi- tai maksimiarvoja Vitamiini- ja hivenainepitoisuudet Analysoidaan yleensä vain poikkeustapauksissa Yleensä käytetään ns. taulukkoarvoja Tarvittavat lähtötiedot riippuvat eläinlajista, käytetystä rehuarvojärjestelmästä ja ruokinnansuunnitteluohjelmasta 2

3 Rehuarvojärjestelmä kuvattu Rehutaulukot ja ruokintasuositukset verkkopalvelussa MTT ylläpitää MMM:n toimeksiannosta Jos rehukaupassa käytetään rehuarvoja, niiden on oltava tämän järjestelmän mukaisia 3

4 Rehujen laatua voidaan arvioida lukuisin menetelmin Kemialliset analyysit Epäsuorat menetelmät (esim. NIR) In vitro menetelmät; koeputkessa In vivo menetelmät; eläimistä tehtävät mittaukset Lopullisesti rehuarvon mitta on eläinten tuotantotulokset Tarve eri rehuaineiden arvon ja suhteellisten erojen selvittämiselle synnytti koko tieteenalan Kotieläinten ravitsemustiede Työtä tehty systemaattisesti 1800-luvulta lähtien 4

5 NIR-analytiikka Near Infrared Reflectance = lähi-infrapunavalon heijastuminen NIR-menetelmän etuja: Nopea Edullinen Toistettava NR-menetelmän haasteita Epäsuora menetelmä joka perustuu kalibrointiaineistoon Kalibrointiaineiston laajuus, kattavuus ja laadukkaat referenssianalyysitulokset ovat edellytys hyville tuloksille 5

6 Muutoksia Suomen rehuanalytiikkakentällä Valion Oy:n ARTTURI rehuanalyysi vain valiolaisten tuottajien käytettävissä alkaen ARTTURI -verkkopalvelun avoin jakelu päättyy Muut merkittävimmät rehuanalytiikkaa tarjoavat toimijat Eurofins Viljavuuspalvelu Seilab 6

7 Mitä tarkoittaa edustava näytteenotto? Edustava paras kohta rehuerästä Edustava = koko rehuerää kattavasti edustava näyte Käytännössä kannattaa: Ottaa useita osanäytteitä Sekoittaa huolellisesti Ottaa lopullinen näyte välttäen huolellisesti lajittumista Näytteenotossa epäonnistuminen kyseenalaistaa koko analyysituloksen käyttökelpoisuuden Kuva: Timo Toivonen 7

8 Kaikkeen mittaamiseen liittyy virhettä Analyysitulos ei ole absoluuttinen mutta yleensä käyttökelpoinen Mittausten satunnaisvaihtelua pyritään pienentämään 8

9 Rehun kuiva-ainepitoisuus Määritetään uunikuivauksella gravimetrisesti punnitsemalla näyte ennen ja jälkeen kuivauksen Tulos voi olla liian matala, jos näyte ei ehdi kuivua MTT:llä määritys tehdään yön yli lämpökaapissa 103 C:ssa Joissain tapauksissa voidaan ilmoittaa rehun kosteuspitoisuus Kuvat: MTT / Marketta Rinne

10 Säilörehu sisältää haihtuvia yhdisteitä Kuiva-ainepitoisuuden ainepitoisuuden tarkaksi määrittämiseksi uunikuivauksella saatu kuiva-ainepitoisuus voidaan korjata haihtuvien aineiden (ammoniakki, maitohappo, haihtuvat rasvahapot, muurahaishappo) h Huida, L., Väätäinen, H., Lampila, M., Comparison of dry matter contents in grass silages as determined by oven drying and gas chromatographic water analysis. Ann. Agric. Fenn. 25, Tuoreena tehdyssä pitkälle käyneessä rehussa kuiva- ainekorjaus voi olla merkittävä Tyypillisesti noin 10 g/kg Korjauksen myötä kuiva-ainemuutos luokkaa 240 -> 250 g/kg Pitkälle esikuivattujen rajoittuneesti käyneiden säilörehujen osalta korjauksella haihtuvien aineiden suhteen ei ole käytännön merkitystä 10

11 5 kg kuiva-ainetta (ka) erilaisista rehuista tarkoittaa kiloina i tuoretta tt rehua: h

12 Laatuheinärenkaan laboratoriovertailu Rehu niitetty ja paalattu Lannoitus 100 kg N/ha Huolellisesti lli otettu tt näyte toimitettiin it ttii viiteen suomalaiseen säilörehuanalyysejä tekevään laboratorioon Vertailussa käytettiin vain yhtä näytettä eli pienen aineiston takia tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia 12

13 Tulokset Laatuheinärenkaan laboratoriovertailusta Kuiva-ainepitoisuus, g/kg Keskiarvo 585 g/kg Vaihtelukerroin 5.2 % 13

14 D-arvo on rehun ravitsemuksellisen arvon keskeinen mittari Märehtijöiden ja hevosten rehun energia-arvo lasketaan vain ja ainoastaan rehun D-arvon perusteella Muuntokelpoinen energia (MJ/kg ka) = D-arvo ME (MJ/kg ka) = 670 g/kg ka MJ / g ka Eri hevosryhmillä on erilaiset tarpeet nurmirehun D-arvosta Urheiluhevoset ja imettävät tammat yli 650 g/kg ka Kevyessä käytössä olevat hevoset g/kg ka Märehtijöiden valkuaisarvojen laskentaan käytetään D-arvoa ja rehun raakavalkuaispitoisuutta a a suu a 14

15 Tulokset Laatuheinärenkaan laboratoriovertailusta D-arvo, g/kg ka Keskiarvo 630 g/kg ka Vaihtelukerroin 2.3 % 15

16 Tulokset Laatuheinärenkaan laboratoriovertailusta Raakavalkuaispitoisuus, g/kg ka Keskiarvo 122 g/kg ka Vaihtelukerroin 8.5 % 16

17 Sokerit Liukoiset hiilihydraatit, solunsisällyshiilihydraatit Useita eri yhdisteitä Monosakkaridit, disakkaridit, fruktaanit Eri menetelmät mittaavat eri yhdisteitä Erotusfraktio asettaa sokereiksi luokiteltavien yhdisteiden ylärajan: 1000 tuhka raakavalkuainen raakarasva kuitu (NDF) Antaa sokerien ylärajan, sisältää varsinaisten sokerien lisäksi mm. pektiiniä, käymishappoja, kasvihappoja Lähestymistapana toimiva, mutta virheet muissa analyyseissä kumuloituvat tähän Mikä on sokerien merkitys hevosten ruokinnassa? 17

18 monosaccharides disaccharides oligosaccharides polysaccharides pentoses -Xylose -Ribose -Arabinose -... hexoses -Glucose -Fructose -Galactose -Mannose -Rhamnose alditols -Erythritol -Xylitol -Sorbitol -Mannitol derivatives -Glucose acetate -Gluconic acid -Glucuronic acid -Galacturonic acid -... sugars -Maltose -Sucrose -Lactose -Maltulose -Lactulose -Palatinose -Trehalose -Cellobiose -Sucralose -... alditols -Maltitol -Lactitol -Isomaltitol -1,1 GPM -... Iso malt Courtesy of Maria Wickman, FOSS, September 2014 digestive carbohydrates -malto-oligosaccharides -Starch hydrolysates -Maltodextrins -... Non-digestive oligosaccharide (LMW dietary fibre) -RaffinoseR -Stachyose -Verbascose -Kestose -Nystose prebiotics -Inulin -Fructo-oligosaccharide -Galacto-oligosacharide -Polydextrose -Resistant maltodextrin -... homopolysaccharides h -Starch -Amylose -Amylopectin -Damaged starch -Resistant starch -Cellulose -ß-glucan -... Heteropolysaccharides a (HMW Dietary fibre) neutral -Hemicellulose -Pentosan -Locust bean gum -Guar and arabic gums -... polyelectrolyte -Pectin -Carrageenan -Chitin -Chitosan -Xanthan

19 Kahden esimerkkirehun koostumus ja muiden määritysten erotuksena laskettujen sokerien pitoisuus 19

20 Tulokset Laatuheinärenkaan laboratoriovertailusta Sokerit, g/kg ka Keskiarvo 130 g/kg ka Vaihtelukerroin 20.1 % 20

21 Yhteenveto Laatuheinärenkaan laboratoriovertailusta 2014 Laboratorio X SD CV Ka, g/kg Kuiva-aineessa, g/kg ka Tuhka Raakavalk Kuitu (NDF) Sokerit D-arvo X = keskiarvo; SD = keskihajonta; CV = vaihtelukerroin 21

22 Käytännön Maamiehen testin tulokset 22

23 Hevosten rehuarvojärjestelmä Suomessa perustuu märehtijöiden järjestelmään Tiedetään, että nurmirehun sulavuus hevosilla on matalampi kuin hevosilla Tämä voidaan huomioida käyttämällä vastaavasti korkeampia ruokintasuosituksia On realistista odottaa että kuidun mikrobisulatus pötsissä (märehtijät) ja paksu-umpisuolessa (hevoset) korreloivat vahvasti keskenään Valkuaisen sulatus märehtijöillä ja hevosilla on täysin erilainen Suurin osa märehtijän aminohappojen saannista on peräisin pötsissä muodostuvasta mikrobivalkuaisesta (OIV-PVT-järjestelmä) Hevosilla oleellista lli miten paljon rehun aminohappoja imeytyy ohutsuolesta eläimen aineenvaihdunnan käyttöön sulava raakavalkuainen ei teoreettisesti vastaa tätä kovin hyvin 23

24 Sulava raakavalkuainen (srv) Hevosten rehujen valkuaisarvoa kuvaavana mittarina käytetään sulavaa raakavalkuaista Srv = rv:n näennäinen kokonaissulavuus rv-pitoisuus 84 g/kg ka = g/kg ka Hevosten srv:n laskennassa käytetään märehtijöiden sulavuuskertoimia Valkuaisen aisen todellinen sulavuus s märehtijöillä (ja hevosilla) on varsin hyvä Koska märehtijöillä (ja hevosilla) erittyy merkittävä määrä metabolista ja endogeenista ainesta, näennäinen sulavuus on todellista sulavuutta pienempi Koska erittyvän metabolisen ja endogeenisen aineen määrä on vakio syötyä kuiva-ainekiloa kohti (märehtijöillä), näennäinen sulavuus on sitä pienempi, mitä pienempi rehun rv-pitoisuus on 24

25 Raakavalkuaisen näennäinen kokonaissulavuus pienenee kiihtyvästi rehun raakavalkuaispitoisuuden pienentyessä Laskettu kaavalla RVs = (0,96 RV - 34 )/RV Matalien RV- pitoisuuksien osalta srv:n toimivuus? 25

26 Rehuanalyysi antaa palautetta rehun tuottamisen onnistumisesta Typpi- ja fosforipitoisuus Käyttökelpoisen typen ja fosforin pitoisuudet kasville maaperässä Lannoitus suhteessa kasvien tarpeeseen Myös muut kivennäis- ja hivenaineet Runsas kali kertoo yleensä runsaasta karjanlannan käytöstä Seleenilannoituksen käyttö näkyy hyvin selkeästi rehun seleenipitoisuudessa Karkearehujen sulavuus Korjuun ajoittamisen onnistuminen Säilörehun käymislaatu Säilönnän onnistuminen Käytetyn korjuu- ja säilöntämenetelmän soveltuvuus 26

27 Kiitos! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, joka aloittaa toimintansa /27/2014

Valkuaiskasvit maitotilalla - Herne, rypsi ja härkäpapu nautojen rehustuksessa Osa 3

Valkuaiskasvit maitotilalla - Herne, rypsi ja härkäpapu nautojen rehustuksessa Osa 3 Valkuaiskasvit maitotilalla - Herne, rypsi ja härkäpapu nautojen rehustuksessa Osa 3 Arja Seppälä MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Kotieläintuotannon tutkimus, Jokioinen 23.3.2010 Puna-apilapitoinen

Lisätiedot

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen KARIN ROSENLEW - D8-2690-EQ - DIPLOMA IN EQUINE SCIENCE THESIS KÄÄNNETTY SUOMEKSI JA MUOKATTU VASTAAMAAN PAREMMIN SUOMEN OLOJA Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen Karin Rosenlew 2.3.2009 "There

Lisätiedot

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille.

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Lukijalle Tärkeä osa hevosen hyvinvointia on oikeaoppinen ja ravinnontarpeen mukainen ruokinta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa hevosten

Lisätiedot

Opetusmaatilat TilaTestin puitteissa ARTTURI Korjuuaikatiedotuksen tukena

Opetusmaatilat TilaTestin puitteissa ARTTURI Korjuuaikatiedotuksen tukena Opetusmaatilat TilaTestin puitteissa ARTTURI Korjuuaikatiedotuksen tukena Marketta Rinne MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Jokioinen marketta.rinne@mtt.fi, 050 5700 811 Kuvassa Marketta Rinne Kuvasi Kalle

Lisätiedot

Rehut. Hevosen ruokinnassa käytettävien rehujen tulee HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015. FT Elena Autio

Rehut. Hevosen ruokinnassa käytettävien rehujen tulee HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015. FT Elena Autio HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA III. 2015 Rehut Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun kolmas osa käsittelee hevosen ruokavalion koostumusta

Lisätiedot

Hevosten ruokinnan erityispiirteitä. Stina Eklund-Uusitalo

Hevosten ruokinnan erityispiirteitä. Stina Eklund-Uusitalo Hevosten ruokinnan erityispiirteitä Stina Eklund-Uusitalo Laidun Hyvät puolet: vitamiini ja kivennäistasapaino optimaalinen sulavuus ja valkuaispitoisuus hyvä pieniä määriä kerralla tasainen liikunta kilpahevosilla

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Tietotekniikka apuna hevosen ruokinnan suunnittelussa

Tietotekniikka apuna hevosen ruokinnan suunnittelussa Tietotekniikka apuna hevosen ruokinnan suunnittelussa Suomen Hippoksen jalostuspäivien esityksen tiivistelmä, 12.2.2008 FT Elena Autio, Suomen Hevostietokeskus ry Hevosten hyvinvointi ja suorituskyky ovat

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM 2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM Maaliskuussa! Tankkaussäiliö CEMO diesel 200 l, 12 V, kannella Lev. 80 cm, pit. 60 cm ja kork. 59 cm. Paino tyhjänä 25 kg. 12 V pumppu, virtaus 40 l/min. 500907726

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 ItäMaito 2/2013 Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6 Toivaset kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 Edustajistossa pääsee vaikuttamaan s. 19 2/2013 Kuva: Niko Nyrhinen

Lisätiedot

SÄILÖREHUPAALIN JÄÄTYMISEEN VAIKUTTAVA KÄSITTELY POROJEN RUO- KINNASSA

SÄILÖREHUPAALIN JÄÄTYMISEEN VAIKUTTAVA KÄSITTELY POROJEN RUO- KINNASSA OPINNÄYTETYÖ VENLA KANNIALA 2012 SÄILÖREHUPAALIN JÄÄTYMISEEN VAIKUTTAVA KÄSITTELY POROJEN RUO- KINNASSA MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA 2 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

Lisätiedot

Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa

Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa 1/13 D.nro Evira/7016/0301/2014 LOPPURAPORTTI Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa 1. Hankkeen tavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa turvallisuusvirasto Eviran

Lisätiedot

Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen

Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 3/2010 Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen Reetta Palva Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 3/2010 Tehoa maatalouden vesiensuojeluun Taitto: Graafinen

Lisätiedot

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Maa- ja elintarviketalous 117 Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Brita Suokas ja Arja Nykänen Maa- ja elintarviketalous 117 72 s. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen MMM:n Luomututkimusohjelman

Lisätiedot

Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet

Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet Charolais- ja hereford-sonnien sekä hf ch risteytyssonnien lihantuotantoominaisuudet Arto Huuskonen 1), Maiju Pesonen 1), Markku Honkavaara 2), Maarit Kärki 1) ja Sirpa Lunki 1) 1) Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Eri hevosryhmien ruokinta

Eri hevosryhmien ruokinta HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA IV. 2015 Eri hevosryhmien ruokinta Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun neljäs osa käsittelee eri hevosryhmien

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Esitelmät Jokioinen 25 26.2.1997 Symposium on Organic Production and Research

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE

ENERGIATURPEEN LAATUOHJE NORDTEST METHOD NT ENVIR 009 1 LIITE 7 ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006: POLTTOAINELUOKITUS JA LAADUNVARMISTUS, NÄYTTEENOTTO JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITYS Avainsanat: Fuel peat, sod peat, milled peat, peat pellets,

Lisätiedot

Tuotanto- ja siitoskauden ruokinnan vaikutus siniketun rasva-aineenvaihduntaan sekä siitoskuntoon

Tuotanto- ja siitoskauden ruokinnan vaikutus siniketun rasva-aineenvaihduntaan sekä siitoskuntoon Tuotanto- ja siitoskauden ruokinnan vaikutus siniketun rasva-aineenvaihduntaan sekä siitoskuntoon Loppuraportti Juhani Sepponen, Hannu T. Korhonen, Pekka Eskeli & Nita Koskinen Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ Jari Lappi Pro gradu -tutkielma Biotiede Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Uusia BENEMILK - kokemuksia

Uusia BENEMILK - kokemuksia Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 1 14 Uusia BENEMILK - kokemuksia VINKIT ALKAVALLE SOPIMUSVILJELY- KAUDELLE SINUSTAKO VUODEN 2014 HUIPPUFARMARI? RAISIOAGRON

Lisätiedot

Peruna paremmaksi. Anu Kankaala, Soila Hiltunen, Helena Lahdenperä, Kaisa Myllykangas ja Elina Virtanen

Peruna paremmaksi. Anu Kankaala, Soila Hiltunen, Helena Lahdenperä, Kaisa Myllykangas ja Elina Virtanen 171 Peruna paremmaksi Anu Kankaala, Soila Hiltunen, Helena Lahdenperä, Kaisa Myllykangas ja Elina Virtanen 171 Peruna paremmaksi Anu Kankaala, Soila Hiltunen, Helena Lahdenperä, Kaisa Myllykangas ja Elina

Lisätiedot

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ KARPALO PUOLUKKA MUSTIKKA VARIKSENMARJA MUSTAHERUKKA TYRNI MANSIKKA LAKKA MARJASEOKSET Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Itä-Suomen

Lisätiedot