käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384"

Transkriptio

1 Kotitalouksien ja toimistotilojen laitesähkön käytön tehostaminen Electricity saving possibilities in household and office appliances including lighting Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384 ISBN ISSN

2 TYÖTEHOSEURA PL 28 (Melkonkatu 16 A) HELSINKI Tekijä(t) / Authors Anne Korhonen, Hannu Pihala, Aulis Ranne, Veikko Ahponen ja Liisa Sillanpää Julkaisusarja ja numero Työtehoseuran julkaisuja 384 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Toukokuu 2002 Tutkimuksen nimi Kotitalouksien ja palvelujen laitesähkön käytön tehostaminen erityisesti ympäristövaikutukset huomioon ottaen Julkaisun nimi / Title Kotitalouksien ja toimistotilojen laitesähkön käytön tehostaminen / Electricity saving possibilities in household and office appliances including lighting Tiivistelmä: Tavoite oli selvittää kotitalouksien ja toimistojen sähkölaitteiden teknologian ja käytön tehostamismahdollisuuksia vuoteen 2010 mennessä. Työ rajattiin kotitaloussähköön, johon eivät sisälly loma-asunnot, sähkölämmitys eikä lämpimän käyttöveden valmistus, sekä toimistotilojen valaistukseen ja sen ohjausjärjestelmiin sekä tieto- ja toimistotekniikkalaitteisiin. Kotitaloussähkön normaalikehitys (BAU) osoittaa, että kylmäsäilytys ja valaistus tulevat olemaan suurimmat kulutusryhmät, seuraavina kulutuselektroniikka, ruoanvalmistus ja sähkösauna. Teknisesti jo mahdollinen kehitys, joka ei kaikkien laitteiden osalta ole taloudellisesti kannattava, vähentää kulutuselektroniikan sähkönkulutuksesta noin viidenneksen, valaistuksesta lähes kaksi kolmasosaa ja kylmäsäilytyksestä vajaan seitsemäsosan normaalikehitykseen verrattuna. Valaistuksen teknisesti mahdollinen kehitys tuottaa suuremman säästön valtakunnallisesti kuin kaikkien muiden tekijöiden yhteensä. Sähkönkulutuksen kannalta parhaan teknologian käyttöönotto kaikkien rakennusten toimistotiloissa vuoteen 2010 mennessä mahdollistaisi 67 %:n vuotuisen sähkönsäästön (479 GWh/a) toimistotekniikkalaitteiden ja 75 %:n sähkönsäästön (693 GWh/a) valaistuksen kulutuksessa normaalikehitykseen (BAU) verrattuna. Todennäköisesti kotitalouksien aiheuttama hiilidioksidimäärä ei vuoteen 2010 mennessä ehdi laskea alle vuoden 2000 tason. Toimistojen laitesähkön ja valaistuksen kulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat BAU-skenaariossa 0,3 miljoonaa tonnia vuonna 2010, mikä on lähes sama kuin vuonna Abstract: The task was to assess the penetration of new technology and its effects on energy efficiency by 2010 of household electricity consumption, excluding leisure time dwelling and space and water heating, and electricity consumption of office appliances and lighting in the service sector. The work was based on secondary analysis. The BAU scenario showed that in Finland refrigeration appliances and lighting will consume the biggest shares of household electricity in 2010, followed by cooking, sauna, and consumer electronics, which will increase proportionally most. Using the existing best energy efficient technologies, not always economically feasible, will decrease the expected consumption, e.g. that of consumer electronics by 20 %, of lighting by 65 %, and of refrigeration by 14 % compared to the BAU scenario. Refrigeration appliances will still consume the biggest share. In the area of lighting, bringing into use the best technical solutions will produce bigger savings in consumption than in other areas altogether. However, accounting for the additional heat the appliances and lighting are producing, the technically possible savings, GWh/a, of household electricity in 2010 will decrease by 15 % meaning a total amount of GWh/a, and increase non-electric heating energy by 580 GWh/a. In offices, electricity consumption of 720 GWh/a of present equipment is quite possible to decrease by 30 %, by utilizing the power management of the appliances. Compared to the BAU scenario, it is possible yearly to save 480 GWh/a, 67 % of the consumption of the office equipment, 690 GWh/a, 75 % of the consumption of lighting by the year 2010 by using the best technologies in all offices. Calculations on the office equipment are based on present consumption and on present best technologies. Savings in consumption of lighting are based on estimations on office spaces in 2010 on the presumption of using the best technologies in all uses. This development will, in one hand, indirect decrease energy consumption of ventilation, but on the other hand, increase the need of non-electric space heating energy. Calculations by Reduce-model showed, that CO 2 emissions from household electricity obviously will not - by lower into the level before 2000, which was 1,6 million tons/a. In offices, CO 2 emissions of the appliances including lighting will stay (in the BAU scenario) at 0,3 million tons/a in 2010, which is nearly the same level as in the year Avainsanat / keywords kotitalous, toimisto, sähkönkulutus, energiatehokkuus, säästöpotentiaali /household, office, electricity consumption, energy efficiency, saving potentials ISBN ISSN Sivuja 158 Hinta Yksikkö Kotitalousosasto PL RAJAMÄKI Myynti Työtehoseura PL HELSINKI puh (09)

3 Sisällys ALKUSANAT... 5 TIIVISTELMÄ... 6 SUMMARY 7 1. JOHDANTO Taustaa Ilmastostrategia Aiempia kotitalouksien ja palvelujen sähkönkäytön tutkimuksia Tavoitteet ja rajaus Toteutus KOTITALOUSKONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄHKÖNKULUTUS JA SÄÄSTÖPOTENTIAALI Kotitalouskoneiden yleisyys Ennusteiden ja arvioiden laskemisesta Kotitalouksien lukumäärän ennustaminen Kotitalouskoneiden lukumäärän ennustaminen Arviot kotitalouskoneiden sähkönkulutuksesta vuonna Kylmäsäilytyslaitteet Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Yhteenveto Ruoankypsennyslaitteet Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Yhteenveto Astianpesukoneet Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Yhteenveto Pyykinpesukoneet ja kuivauslaitteet Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Yhteenveto Kulutuselektroniikka Määrittelyt ja energiamerkit Televisiot Set top boxit Videot ja DVD-laitteet Audiolaitteet Mikrotietokoneet ja oheislaitteet Yhteenveto Valaistus Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Sähkösauna LVI-laitteet Ilmanvaihto Lämmitysverkostojen kiertovesipumput Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

4 Öljypolttimet Muut LVI-laitteet Yhteenveto Autonlämmitys Muut Laitesähkön hyödyntäminen asuntojen lämmityksessä ENERGIANSÄÄSTÖN TARKASTELU REDUCE- MALLILLA Laskentamallin perusteet Laskennan lähtötiedot Tulokset Kotitaloussektori kokonaisuutena Esimerkkejä yksittäisistä kulutuskohteista Yhteenveto Reduce-mallin tuloksista TOIMISTOTILOJEN LAITESÄHKÖNKULUTUS Toimistotekniikkalaitteet Kopiokoneet Toimistotekniikkalaitteiden kokonaissähkönkulutus Toimistotekniikkalaitteiden sähkönkulutuksen kehityssuunta tulevaisuudessa Valaistus Nykytilanne Tulevaisuus ja säästöpotentiaali Sähkökuormien vaikutus lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutukseen toimistotiloissa Yhteenveto toimistotilojen laitesähkönkulutuksesta KOTITALOUKSIEN JA TOIMISTOTILOJEN LAITE- SÄHKÖÖN LIITTYVÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto kotitalouskoneiden ja laitteiden sähkönkultuksesta Kehitys yleisesti Kehitys laiteryhmittäin Laitesähkön hyödyntäminen asuntojen lämmityksessä Taloussähkön säästön yksityistaloudellinen merkitys Kotitalouksien laitesähkön energiansäästöpotentiaali ja vaikutus CO 2 -päästöihin Toimistotilojen laitesähkön energiansäästöpotentiaali ja vaikutus CO 2 -päästöihin LÄHTEET LIITTEET Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

5 ALKUSANAT Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ohjelmassa Teknologia ja ilmastonmuutos (Climtech) tavoitteena on edistää ilmastonmuutosta rajoittavan teknologian valintoja, tutkimusta, kehitystä ja käyttöönottoa sekä tukea kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Käsillä oleva tutkimus on Tekesin Climtechohjelman kautta rahoittama. Tässä raportissa käsitellään kotitalouksien osalta kattavasti ja toimistotiloista merkittävimpien sähköä kuluttavien laitteiden osalta nykyteknologian sähkönkäyttö ja uuden teknologian yleistymismahdollisuudet noin 10 lähivuoden aikana. Taloussähkön osatekijöistä on käsitelty kotitalouskoneiden, valaistuksen, kulutuselektroniikan ja pientaloille tyypillisten sähkölaitteiden teknologian ja käytön tehostamismahdollisuuksia. Toimistotilojen osalta on keskitytty toimistotekniikkalaitteiden ja valaistuksen nykyisiin ja lähivuosien teknologioihin. Sähkönsäästö- ja päästönvähennyspotentiaalia on arvioitu Reduce-mallilla, jolla voidaan simuloida uusien teknologioiden markkinapenetraatiota ja vaikutuksia sähkönkulutukseen ja ympäristöpäästöihin tiettyjen teknis-taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Projekti on Työtehoseuran kotitalousosaston ja VTT Prosessit - tutkimusyksikön yhteistyö. Lisäksi VTT Tuotteet ja tuotanto tutkimusyksiköstä on tilattu valaistusta koskeva alihankintatyö. Projektin hallinto on ollut Työtehoseurassa. Vastuuhenkilönä Työtehoseuran puolelta on ollut tutkimusjohtaja Pirkko Kasanen ja Tekesin puolelta teknologia-asiantuntija Raija Pikku-Pyhältö. Kotitalouskoneita koskevan osuuden ovat tehneet Työtehoseurasta johtava tutkija Liisa Sillanpää ja tutkija Anne Korhonen, joka on laatinut laskelmat ja ennusteet. Erikoistutkija Hannu Pihala VTT Prosessit tutkimusyksiköstä on laatinut kotitalouksien kulutuselektroniikkaa, LVI-laitteita, muita erityisiä kulutuskohteita koskevat osuudet sekä kappaleen laitesähkön hyödyntämisestä asuntojen lämmityksessä. Hannu Pihala on laatinut myös toimistotilojen laitesähkönkulutusta käsittelevät kappaleet lukuun ottamatta valaistusta käsittelevää osaa. Erikoistutkija Veikko Ahponen VTT Tuotteet ja tuotanto tutkimusyksiköstä on laatinut sekä kotitalouksien että toimistotilojen valaistusta koskevat osuudet. Erikoistutkija Aulis Ranne VTT Prosessit tutkimusyksiköstä on hallinnut Reduce-mallin käyttöä ja tulkintaa sekä suorittanut CO 2 -päästölaskelmat. Tutkijaryhmän yhteistyö on ollut joustavaa ja innostavaa. Tutkijaryhmä on saanut arvokasta apua VTT Prosessit tutkimusyksikön tutkimusprofessori Seppo Kärkkäiseltä ja Motiva Oy:n johtavalta asiantuntijalta Heikki Härköseltä sekä hyödyllisiä kommentteja Climtechin ohjausryhmältä. Tutkijat kiittävät saamastaan tuesta. 5 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

6 TIIVISTELMÄ Työn tavoite oli selvittää sähkölaitteiden teknologian ja käytön tehostamismahdollisuuksia kotitalous- ja palvelusektoreilla vuoteen 2010 mennessä osana kansallisen ilmastostrategian toteuttamista. Työssä otettiin huomioon myös taloudelliset tekijät ja ympäristövaikutukset, erityisesti vaikutukset CO 2 -päästöihin. Työ rajattiin vakituisten asuntojen kotitaloussähkön kulutukseen sekä palvelusektorilta toimistotilojen valaistuksen sekä tieto- ja toimistotekniikan sähkönkulutukseen ja niiden tehostamismahdollisuuksiin. Jo olemassa olevia tilasto- ja muita aineistoja sekä alan tutkimuksia käytettiin laskelmien ja ennusteiden pohjana. Suomen kotitalouksien eri laiteryhmien sähkönkulutukset määritettiin bottom-up periaatteella vuoden 2000 tilanteen perusteella. Normaalikehityksen (BAU) mukaan kotitaloussähkön kulutus vuoteen 2010 osoittaa, että kylmäsäilytys ja valaistus tulevat olemaan suurimmat kulutusryhmät, seuraavina kulutuselektroniikka, ruoanvalmistus ja sähkösauna. Suhteellisesti eniten sähkönkulutus kasvaa tarkastelujaksolla kulutuselektroniikkaryhmässä. Energiateknisesti parhaan saatavissa olevan teknologian käyttöönotto, joka ei kaikkien laitteiden osalta ole taloudellisesti kannattava, vähentää esimerkiksi kulutuselektroniikan säh- könkulutuksesta noin viidenneksen, valaistuksesta lähes kaksi kolmasosaa ja kylmäsäilytyksestä vajaan seitsemäsosan normaalikehitykseen verrattuna. Kylmäsäilytys pysyy suurimpana kulutustekijänä. Valaistuksen teknisesti mahdollinen kehitys tuottaa suuremman säästön valtakunnallisesti kuin kaikkien muiden tekijöiden yhteensä. Kun laitelämmön hyödyntäminen asuntojen lämmityksessä otetaan huomioon, se merkitsee teknisesti mahdollisen sähkön kokonaissäästöpotentiaalin (2 050 GWh/a vuonna 2010) pienenemistä noin 15 %:lla arvoon GWh/a ja muun kuin sähkölämmityksen tarpeen kasvua noin 580 GWh/a. Toimistotekniikkalaitteiden (mikrotietokonetyöasemat, tulostimet, kopiokoneet) nykyisen laitekannan sähkönkulutuksesta (720 GWh/a) on mahdollista säästää yli 30 %, jos laitteiden tehonsäästöautomatiikat otetaan käyttöön koko laitekannassa. Sähkönkulutuksen kannalta parhaan teknologian käyttöönotto kaikkien rakennusten toimistotiloissa vuoteen 2010 mennessä mahdollistaisi 67 %:n vuotuisen sähkönsäästön (480 GWh/a) toimistotekniikkalaitteiden ja 75 %:n sähkönsäästön (690 GWh/a) valaistuksessa normaalikehitykseen (BAU) verrattuna. Toimistotekniikkalaitteiden kohdalla säästö on laskettu nykykulutuksesta verrattuna parhaaseen nykyteknologiaan ja nykyiseen laitekantaan perustuen, koska arvion tekeminen vuoden 2010 laitekannan sähkönkulutuksesta olisi ollut hyvin epävarmaa johtuen laitekannan nopeasta uudistumisesta. Valaistuksen sähkönkulutuksen säästön laskenta perustuu arvioituun vuoden 2010 toimistotilakantaan ja edellyttää parhaan teknologian käyttöönottoa kaikissa toimistotiloissa. Lisäksi laitesähkökuorman väheneminen pienentää välillisesti ilmastoinnin sähkönkulutusta, mutta toisaalta muun lämmitysenergian kuin sähkön kulutus kasvaa jonkin verran. Todennäköisesti kotitalouksien aiheuttama hiilidioksidimäärä ei vuoteen 2010 mennessä ehdi laskea alle vuoden 2000 tason, mikä on noin 1,6 miljoonaa tonnia CO 2. Toimistojen laitesähkön ja valaistuksen kulutuksen aiheuttamat CO 2- päästöt ovat BAU-skenaariossa 0,3 miljoonaa tonnia vuonna 2010, joka olisi lähes sama kuin vuonna Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

7 SUMMARY The task was to assess the penetration of new technology and its effects on energy efficiency by 2010 in the sectors of household and service. This project was a joint work of VTT Processes and TTS Institute under the Climtech framework programme which is implementing the Finnish National Climate Strategy. Economical factors and climatic impacts of energy savings were viewed. The object of examination and calculations was household electricity consumption, excluding leisure time dwelling and space and water heating, and electricity consumption of office appliances and office lighting in the service sector. Existing data, reports and statistics were used. Household electricity consumption of the reference year 2000 was divided up into groups of different appliances by calculations, because no actual measuring data was available. According to bottom-up calculations, a BAU scenario showed that in Finland refrigeration appliances and lighting will consume the biggest shares of household electricity in 2010, followed by consumer electronics, cooking and sauna. Proportionally, consumption of consumer electronics will increase most. Replacing used appliances by the existing best energy efficient technologies, not always economically profitable, will decrease the expected consumption, e.g. that of consumer electronics by 20 %, of lighting by 65 %, and of refrigeration by 14 % compared to the BAU scenario. Refrigeration appliances will still consume the biggest share. In the area of lighting, bringing into use the best technical solutions will produce bigger savings in consumption than in other areas altogether. However, accounting for the additional heat the appliances and lighting are producing, the technically possible saving potential, GWh/a, of household electricity in 2010 will decrease by 15 % meaning a total amount of GWh/a, and increase non-electric heating energy by 580 GWh/a. In offices, electricity consumption of 720 GWh/a of present equipment (desktop computers and displays, printers, copy machines) is quite possible to decrease by 30 %, by utilizing the power management of the equipment. Compared to the BAU scenarios, it is possible yearly to save 480 GWh/a, 67 % of the consumption of the office appliances, 690 GWh/a, 75 % of the consumption of lighting by the year 2010 by taking into use the best technical technologies in all offices in different buildings. Concerning office appliances the calculations are based on present consumption and on present best technologies, because of many uncertainties in preliminary calculations in this very quickly developing area. Savings in consumption of lighting are based on estimations on office spaces in 2010 on the presumption of using the best technologies in all uses. This development will, on one hand, indirect decrease energy consumption of ventilation, but on the other hand, increase the need of non-electric space heating energy. Calculations by the Reduce-model showed, that CO 2 emissions from household electricity obviously will not - by lower into the level before 2000, which was 1,6 million tons/a. In offices, CO 2 emissions of the appliances including lighting will stay (in the BAU scenario) at 0,3 million tons/a in 2010, which is nearly the same level as in the year Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

8 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Ilmastostrategia Suomen tavoitteena on osana Euroopan unionia rajoittaa ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjään siten, että keskimääräiset vuotuiset päästöt ovat Kioton pöytäkirjan tarkoittamalla ensimmäisellä sitoumuskaudella korkeintaan yhtä suuret mitä ne olivat vuonna 1990, jolloin ne vastasivat noin 76,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet on koottu Kansalliseen ilmastostrategiaan. Energian käytön tehostaminen ja energian säästöä tukevan teknologian edistäminen ovat siinä tärkeitä kohtia. (Valtioneuvosto 2001). Ilmastostrategiaa toteuttavien toimien vaikutuksia tarkastellaan vertaamalla energiansäästön ja päästövähennysten tavoiteskenaarioita (KIO) ns. perusuran (BAU) mukaiseen tulevaisuuteen. Skenaariotarkastelut riippuvat erityisesti muutamista keskeisistä oletuksista, joita ovat talouden kasvu ja sen rakenne sekä sähkönhankinnan rakenne (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001). Skenaariotarkastelujen taustaselvityksien pohjalta on tarkoituksenmukaista, esimerkiksi kotitalouksien ja palvelusektorin energiankulutuksen tarkasteluissa, erottaa lämmitysenergian, liikennepolttoaineiden ja sähkön kulutukset. Käsillä oleva raportti koskee sähkönkulutusta Aiempia kotitalouksien ja palvelujen sähkönkäytön tutkimuksia Asiantuntijaryhmä Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:stä, Helsingin kaupungin energialaitokselta ja Imatran Voima Oy:stä teki vuonna 1985 sähkön käytön kehitysarvion, joka sisälsi asumisen, palveluiden, liikenteen, maataloustuotannon ja rakennustoiminnan sähkön käytön sektorikohtaiset kehitysarviot vuosille Ne eivät sisältäneet lämmityksen sähkönkulutusta. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota myös sähkön säästömahdollisuuksiin (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym. 1984). Asumisessa ennustettiin kojekannan lisääntymisen, asuntojen lukumäärän ja keskikoon kasvun lisäävän sähkönkulutusta. Uusien koneiden alhaisemman ominaiskulutuksen ennustettiin hidastavan kasvua. Asumisen sähkönkulutukseksi vuonna 2000 ennustettiin noin GWh/vuosi (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym. 1984). Asumisen sähkön kulutuksen arvio vuosille on esitetty taulukossa 1. Ennusteen mukaan kylmäsäilytyslaitteiden kulutuksen kasvu taittui luvun lopussa. Myös ruoanvalmistuslaitteiden sähköntarpeen kasvun ennustettiin hidastuvan ja sen osuuden asuntojen sähkönkulutuksesta alenevan. Mikroaaltouunien yleistymisen ei ennustettu vaikuttavan oleellisesti sähkönkulutukseen. Pesukoneiden ja kuivauslaitteiden kulutuksen ennustettiin kasvavan tasaisesti vuoteen 2000 saakka, vaikka laitekehityksen ansiosta ominaiskulutukset alenevat. Sen sijaan astianpesukoneiden oletettiin yleistyvän voimakkaasti. Sähkökiukaiden määrän ennustettiin kasvavan asuntokohtaisten saunojen yleistymisen vuoksi. LVI-laitteiden sähkönkulutuksen ennustettiin kasvavan, koska pientaloasuntojen osuus kasvaa ja niissä yleistyy koneellinen ilmanvaihto. Ryhmän valaistus ja 8 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

9 muut kodinkoneet kulutuksen ennustettiin kasvavan asuntojen määrän lisääntyessä. Viihde-elektroniikan katsottiin ennusteessa ohittaneen jo jyrkimmän kasvuvaiheensa, joten se sisällytettiin tähän ryhmään. (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym ) Taulukko 1. Asuntojen sähkönkulutus ilman sähkölämmitystä (GWh/a) (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym. 1984) % Kylmäkojeet Ruoanvalmistuskojeet Puhdistus- ja kuivauskojeet Sähkökiukaat LVI Valaistus ja muut kojeet Yhteensä MWh/asunto 1,4 2,1 2,5 2,9 3,1 3,2 3,4 Viimeisin kattava tutkimus kotitalouksien sähkönkulutuksesta ja sen jakaantumisesta on Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n Kotitalouksien sähkönkäyttötutkimus Se koostui kyselystä, paneelitutkimuksesta ja mittauksista, joiden perusteella laskettiin kotitaloussähkön kokonaiskulutus ja jakauma Suomessa vuonna Tutkimuksen mukaan kotitaloussähkön kulutus oli GWh. Kotitaloussähkön kulutuksen jakauma on esitetty kuvassa 1. Lähes kolmannes sähköstä kului kylmäsäilytykseen. (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry 1995.) LVI-laitteet (pientalot) 6 % Ruoanlaitto 11 % Autonlämmitys (pientalot) 3 % Pyykinpesu 4 % Pyykinkuivaus 1 % Astianpesukone 3 % Sähkösauna 8 % Kulutuselektroniikka 7 % Valaistus+muut 27 % Kylmäsäilytyslaitteet 30 % Kuva 1. Kotitaloussähkön kulutusjakauma vuonna 1993 (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry 1995). Nurmela (1996) on selvittänyt väitöskirjassaan Kotitaloudet ja energia vuonna 2015 kotitalouksien rakennemuutosten vaikutusta energiakulutukseen 9 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

10 vuoteen 2015 mennessä. Tutkimuksessa on muun muassa arvioitu kotitaloussähkön kulutusta ja energiatehokkuuden paranemisen mahdollisuuksia kompensoida energian kulutuksen nousupaineita. Nurmelan mukaan merkittävin kotitaloussähkön kulutukseen vaikuttava tekijä on varustetason nousu. Sen lisäksi pitää arvioida laitekannan ominaiskulutuksen parantumisen vaikutusta käytössä olevaan laitekantaan. Arvioidessaan kotitaloussähkönkulutusta vuodelle 2015 Nurmela on laskenut erikokoisten kotitalouksien vuoden 1990 kotitaloussähkön kulutuksen keskiarvot ja mediaanit. Sen jälkeen kulutusarvio on laskettu vaiheittain seuraavasti: Oletus1: Vain talouksien määrä muuttuu. Oletus 2: Myös talouksien elinvaiherakenne muuttuu. Oletus 3: Otetaan huomioon myös talotyyppijakauman muutos. Oletus 4: Kotitalouslaitevaranto muuttuu. Oletus 5: Otetaan huomioon kotitalouslaitteiden energiatehokkuuden paraneminen.(nurmela 1996.) Taulukkoon 2 on koottu Nurmelan (1996) esittämien erikokoisten talouksien kotitaloussähkön kulutusarvioiden perusteella sähkönkulutukset käyttötavoittain. On otettava huomioon, että Nurmelan esittämissä laskelmissa käyttötavoittainen jako ei ole aivan sama erikokoisille talouksille, esimerkiksi astianpesu, LVI, kiuas ja auton lämmitys on eritelty eritavalla erikokoisten talouksien kulutusarvioissa. Tästä johtuen taulukossa 2 esitetty kotitaloussähkön käyttötavoittainen jako ei ole aivan tarkka. Nurmelan (1996) mukaan vuonna 2015 kotitaloussähkönkulutus on GWh, jos rakennemuutosten aiheuttama kasvu toteutuu tai GWh, jos rakennemuutoksia kompensoi laitteiden maksimaalinen energiankulutuksen tehostuminen. Nurmelan arvioiden mukaan kotitalouden sähkönkäyttö tehostuu ja laiteryhmästä riippuen vuoden 2015 ominaiskulutus on % vuoden 1990 tasosta (Taulukko 2, kuva 2). Taulukko 2. Arviot kotitalouksien sähkönkulutuksesta vuonna 2015, kun on otettu huomioon rakennemuutokset (BAU) ja kun otettu huomioon sekä rakennemuutokset että energiatehokkuuden kasvu (Tehostettu) (Nurmela 1996). Vuoden 2015 ominaiskulutus, Kotitaloussähkön jakauma ominais- %, vuoden 1990 BAU kulutuksesta Säästö (BAU-tehostettu) BAU Tehostettu Kylmäsäilytys % Ruoanvalmistus % Astianpesu % Pyykinpesu % Viihdelaitteet % LVI+ auton lämmitys % Kiuas (+LVI) % Valaistus ja muu kulutus % Yhteensä % Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

11 Valaistus ja muu kulutus 26 % Kylmäsäilytyslaitteet 13 % Ruoanvalmistus 21 % Sauna (+LVI) 8 % LVI + auto lämmitys 2 % Viihdelaitteet 20 % Pyykinpesu 6 % Astianpesu 4 % Kuva 2. Kotitaloussähkön jakauma vuonna 2015, kun on otettu huomioon sekä rakenne- muutokset että energiatehokkuuden kasvu (Nurmela 1996). Kauppa- ja teollisuusministeriön (2001) selvityksessä Kasvihuonekaasujen vähentämistarpeet ja mahdollisuudet Suomessa on esitetty kuvan 3 mukainen jakauma kotitaloussähkön käytöstä vuonna Selvityksessä on arvioitu, että BAU-skenaariolla kotitalouslaitteiden energiatehokkuus paranee vuosina laiteryhmästä riippuen 0,2-0,6 %:n vuosivauhdilla. BAU-skenaariossa on oletettu, että energiatehokkuuden lisäys tulee lähinnä EU-tason normien ja standardien vaikutusten kautta. Kotitaloussähkön kulutuksen on arvioitu kasvavan vuoden 1998 noin 8,8 TWh:sta 9,4 TWh:iin vuoteen 2010 mennessä ja edelleen 9,5 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001.) Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n, Helsingin kaupungin energialaitoksen ja Imatran Voima Oy:n asiantuntijaryhmän palveluiden sähkönkulutusarviossa keskeisenä selittävänä muuttujana oli palvelurakennuskanta. Palvelurakennusten sähkönkulutukseen kuuluvat muun muassa kiinteistökulutus, valaistus ja informaatiotekniikan sovellutukset (Taulukko 3). Informaatiotekniikan sovellusten ennustettiin kasvavan voimakkaasti ja niiden sähkön kulutuksen kasvavan 1,8 TWh/vuosi. Rakennusten koneellisten ilmastointi- ja energiaa säästävien lämmön talteenottojärjestelmien kehittyminen ja yleistymien sekä työpaikkakohtaisten henkilöstöpalvelujen lisääntymisen ennustettiin aiheuttavan sähkön kulutuksen kasvua. (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym ) 11 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

12 Muu 2 % Valaistus 16 % Ruoansäilytys 26 % LVI +auton lämmitys 8 % Viihde 10 % Ruoanvalmistus 20 % Puhtaus 18 % Kuva 3. Kotitaloussähkön jakauma käyttökohteittain vuonna 1998 (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001). Taulukko 3. Palveluiden sähkönkulutus ilman sähkölämmitystä (GWh/a) (Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ym. 1984) % Palvelurakennuskanta, Mm Palvelurakennuskannan sähkönkulutus, GWh Kaupan jäähdytyslaitteiden sähkönkulutus, GWh Yhdyskuntahuollon sähkönkulutus, GWh Ulkovalaistuksen sähkönkulutus, GWh Palveluiden sähkönkulutus yhteensä (ilman sähkölämmitystä), GWh Muutama vuosi myöhemmin Ekono selvitti palvelujen sähkönkäytön kulutus- ja kuormitusjakaumia, kulutuksen kehittymistä ja kulutuksen kasvun syitä. Palvelujen sähkönkulutus vuonna 1985 oli yli 7 TWh eli noin 15 % maan koko kulutuksesta. Noin 45 % kului valaistukseen. Raportissa tarkastellaan myös sähkön säästön vaikutuksia lämmityskustannuksiin (Ekono 1988). 12 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

13 Tilastokeskus selvitti palvelusektorin sähkönkulutusta osallistuessaan Eurostatin pilottihankkeeseen Energy consumption in the service sector, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia palvelusektorin energiankäytön tilastoinnin toteuttamiseksi. Tutkimuksen Palvelujen energiatilastoinnin kehittäminen yhteydessä tuotettiin vuoden 1998 palvelujen toimialoittaiset energiankulutusluvut. Luvut käsittävät polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön kulutuksen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen, sähkön kokonaiskulutuksen sekä sähkönkulutuksen jakautumisen erilaisiin toimintoihin (lämmitys, valaistus, ilmanvaihto, muu) (Pohjolainen 2000a ja 2000b). Toimialaryhmittäin sähkön käyttö ja sen jakauma on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Toimialaryhmittäinen sähkön käyttö jaoteltuna lämmitykseen, valaistukseen ilmanvaihtoon ja muuhun käyttöön Suomessa vuonna 1998 (Pohjolainen 2000a). Toimialaryhmä Lämmitys Valaistus Ilmanvaihto Muu Yhteensä Hotellit ja ravintolat Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Koulutus Muut julkiset, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Toimisto ja hallinto Kauppa Yhteensä Kauppa- ja teollisuusministeriön (2001) selvityksessä arvioitiin myös palveluiden sähkönkäytön jakautumista käyttökohteittain vuonna 1998 (Kuva 4). Palveluiden sähkönkulutuksesta (11,7 TWh) lähes 30 % kului valaistukseen. Selvityksessä palveluiden sähkönkulutuksen kasvun odotetaan jäävän noin prosentin vuosivauhtiin vuosina , sillä energiateknologian kehityksen odotetaan laskevan sähkön ominaiskulutuksia palvelualojen laitekannassa samalla tavalla kuin kotitalouksien sähkölaitteissa. EU:n viidennen puiteohjelman GRIDS-projektissa (Goverment Regulatory Energy Measures Imapact and Diffusion Speed Appraisal Method) arvioitiin eri politiikkavaihtoehtojen merkitystä energiansäästöön teknologian diffuusion kautta. Työtehoseura osallistui tutkimukseen suomalaisen datan kerääjänä. Projektissa käytetty GRIDS-mallikehikko koostuu kolmesta simulointimallista. Kysyntämalli ennustaa kodinkoneiden kysynnän kehittymistä taloudellisten muuttujien perusteella. GRIM-malli arvioi valitun kehityskulun teollisuuden kannalta. MURE-mallilla saadaan tietoa odotettavissa olevasta energiansäästöstä ja hiilidioksidipäästöistä. (Kasanen ja Korhonen 2001.) 13 Työtehoseuran julkaisuja 384 (2002)

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 145 Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Anna Sahari Adriaan Perrels VATT Tutkimukset 145 huhtikuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 145 Ekotehokkuutta

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta SEARCH 180 O HL I G H T S VI S I Göran Koreneff Leena Grandell Antti Lehtilä Tiina Koljonen & Nils-Olof Nylund G Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta HI NS SC I E N CE T RE Energiatehokkuuden kehittyminen

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Asuinhuoneistojen vihreät vuokrasopimukset

Asuinhuoneistojen vihreät vuokrasopimukset Asuinhuoneistojen vihreät vuokrasopimukset Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, tammikuu 2012 Tekniikan kandidaatti Elina Kuula Valvoja:

Lisätiedot

Vaiheen 2 loppuraportti

Vaiheen 2 loppuraportti VATT-TUTKIMUKSIA 75 VATT-RESEARCH REPORTS Heikki Kemppi Adriaan Perrels Antti Lehtilä SUOMEN KANSALLISEN ILMASTO-OHJELMAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vaiheen 2 loppuraportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist * Eva Heiskanen ** Pekka Lahti *** Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot