SPR Veripalvelun toimitila- /työympäristöratkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPR Veripalvelun toimitila- /työympäristöratkaisu"

Transkriptio

1 SPR Veripalvelun toimitila- /työympäristöratkaisu Marko Lahikainen, Abbott Diagnostics Suomi Outi Vaajoensuu, Veripalvelu

2 Lähtötilanne Vuonna 1972 valmistunut laboratorio- ja toimistorakennus Tilat vanhanaikaiset sokkeloiset, paljon käytävätilaa epäviihtyisät toiminnot erossa toisistaan tilat jaettu epätarkoituksenmukaisesti Tekniikka ikääntynyttä ja nykystandardeihin nähden puutteellista sähkönjakeluverkosto IT- infrastruktuuri ilmastointi Tunnistettu mahdollinen toimistotilojen lisätilan tarve Muuttuneet määräykset Veripalvelutoiminnassa Organisaatio uudistettiin ja uudet toiminnan tavoitteet asettivat vaatimuksia tiloille

3 Lähtötilanne 3. Kerros 1:400 (A3)

4 Toteuttamisvaihtoehdot 1. Nykyisten tilojen peruskorjaus: toiminnan uudelleenorganisoiminen ja tilojen muuntojoustavuus 2. Päärakennuksen välttämättömin peruskorjaus ja/tai pintaremontti sekä uudisosan rakentaminen 3. Kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen ja tontin hankinta, nykyisten tilojen myyminen Hankesuunnitteluvaihe 4 4

5 Projektin tavoitteet YLEISET TAVOITTEET Tuoda Veripalvelun tilat 2000 luvulle sekä teknisesti että toiminnallisesti Parempi yhteistyö yli organisaatiorajojen Tilojen muuntojoustavuus Toimintojen järkeistäminen ja keskittäminen 10 % henkilömäärän kasvuvara (toimistotyö) Parantaa sisäistä ja ulkoista yrityskuvaa TOIMINNALLISIA KEHITYSIDEOITA Laboratorioiden keskittäminen (esim. näytteiden esikäsittely), laitteiden mahdollinen yhteiskäyttö, Hajautuneiden toimintojen keskittäminen (esim. laadunvarmistus, tutkimus ja tuotekehitys) Johtoryhmän sijoitus hajautetusti - omien linjojen yhteyteen Verenluovuttajaliikenteen parantaminen Logistiikan selkiyttäminen: tavaran vastaanotto keskitetymmin Kehittää yksikkökohtaisia yleisiä tiloja kaikille yhteiseksi tiloiksi Tilaa uusille toiminnoille (esim. solutuotanto)

6 Workplace Transformation - osaprojekti Lopputuloksena syntyi erilaisia toiminnallisia malleja, jotka toimivat arkkitehtisuunnittelun pohjana

7 Projektin vaiheet Workplace transformation Kyselyt henkilökunnalle ja johdolle Ajankäytön jakautuminen Snapshot-tutkimus Osastojen yhteystarpeiden kartoitus Tiloihin tutustuminen, lähtötilanteen kartoitus Tilankäyttötutkimuksen datan keruu (tilojen käyttöaste, ristiinkäyttö, jne.) Nykytilojen kartoitus: osastojen sijainti, pinta-alat Tilalliset tavoitteet ja ongelman määrittely Johdon haastattelut toiminnan ymmärtämiseksi Esitys johtoryhmälle: tilankäyttötutkimuksen datan analysointi Karkea etenemissuunnitelma Toiminnalliset kehittämistavoitteiden tarkentuminen

8 Workplace transformation Aikataulu Tehtävä Yleinensuunnittelu Tilakartoitus Yksikkökohtainen kartoitus Päälinjaukset Yhteystarpeet Tilojenkäyttötutkimus Toiminnallisenmallinvalinta Yksiköiden toiminnankuvaukset Tarpeidenmäärittäminen1 Toimistojensuunnittelu/ periaatteet Vaihe1 Käyttäjäsuunnittelu Suunnittelunkatselmukset Remontti Muutot Vaihe2 Käyttäjäsuunnittelu Suunnittelunkatselmukset Remontti Muutot Vaihe3 Käyttäjäsuunnittelu Remontti Muutot Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q

9 Henkilökohtainen kysely toimistotiloista HENKILÖKOHTAINEN KYSELY TOIMISTOTILOISTA Osasto/yksikkö Vastaaja Arvioi mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinun työskentelyäsi 5 = Täysin samaa mieltä 4 = Lähes samaa mieltä 3 = Jonkin verran samaa mieltä 2 = Osittain eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä 0 = En osaa sanoa 1 Työssäni puhun erittäin paljon puhelimessa 2 Tarvitsen ehdotonta hiljaisuutta voidakseni työskennellä tehokkaasti 3 Työni vaatii syvällistä keskittymistä 4 Työssäni joudun käsittelemään paljon luottamuksellisia asioita 5 Ratkomme usein ongelmia työtovereiden kanssa 6 Työni on hyvin itsenäistä, kyselen harvoin asioita työtovereiltani 7 Tarvitsen asiakirjoilleni lukollisen kaapin 8 Esimiesten olisi hyvä istua samassa tilassa muiden kanssa 9 Nykyiset toimistotilamme ovat ahtaat 10 Nykyinen istumajärjestyksemme ei tue tiimityöskentelyä 11 Nykyisissä toimistotiloissamme äänet häiritsevät työntekoa 12 Ymmärrän työpanokseni merkityksen kokonaisprosessin kannalta 13 Tiedän, minkä asian parissa lähimmät työtoverini työskentelevät 14 Työyhteisössämme on paljon henkilöitä, jotka tarvitsevat rauhallisen työtilan 15 Saan esimieheltäni jatkuvasti paljon työhöni liittyviä ohjeita ja määräyksiä

10 Ajankäyttölomake

11 Perushaastattelu SPR Haastattelut Pvm: Haastateltavat: Linja, osasto: Yhteystiedot: I puhelin/matkapuhelin fax Tukeeko nykyinen ympäristö em. tehtäväkenttää/toimenkuvia? Linjan kuvaus, organisaatiokaavio ja henkilöstön lukumäärä Kuvaile linjasi perusrakennetta ja sen eri osastojen rooleja kokonaistoiminnan kannalta (linja-/osastokohtaiset prosessikuvaukset). Mitkä ovat linjan eri osastojen henkilömäärät nyt ja lähitulevaisuudessa (2-5 v.)? I Linjan kuvaus, organisaatiokaavio ja henkilöstön lukumäärä Kuvaile linjasi perusrakennetta ja sen eri osastojen rooleja kokonaistoiminnan kannalta (linja- /osastokohtaiset prosessikuvaukset). Mitkä ovat linjan eri osastojen henkilömäärät nyt ja lähitulevaisuudessa (2-5 v.)? II Tehtäväkenttä ja toimenkuvatyypit Kuvaile linjasi ja sen eri osastojen funktiota (toiminnan tarkoitus/lopputulos). Kuvaile tyypillisiä tehtäväkenttiä ja toimenkuvia linjan eri osastoilla. Perustuuko toiminta jatkuvaan/kertautuvaan prosessiin vai onko se projektiluonteista? Onko toiminta organisoitu osastojen sisällä vai siten, että yhteen toimintoon osallistuu tekijöitä useammalta osastolta? Kuinka suuri %-osuus kunkin osaston työstä on toimisto-/laboratoriotyötä (tai muuta, esim. pakkaus-, varasto- tai vast. toimintaa)? III Vuorovaikutus Onko linjallasi tai sen osastoilla paljon vuorovaikutusta muiden linjojen/osastojen kanssa? Onko tarve vuorovaikutukseen joidenkin tiettyjen osastojen kesken selvästi suurempi? Mitkä nämä osastot ovat? IV Erityisvaatimukset Onko jollain linjasi osastolla erityisiä vaatimuksia tilojen puhtausluokituksen suhteen? Entä lämpötilan, ilmanvaihdon tai muiden vast. tekn. edellytysten suhteen? Entä tietoturvan tai luottamuksellisuuden suhteen (esim. saako osastolle tuoda vieraita)? Onko jollain linjasi osastolla käytössä (esim. kokoluokkansa vuoksi tilasuunnittelussa huomioitavia) erityislaitteita/-välineitä? Onko jollain linjasi osastolla erityisiä varastotitarpeita (kylmiöt tai vast.)? V Toiminta tulevaisuudessa Miten linjasi eri osastojen toimintaa (ja sen edellytyksiä) tulisi mielestäsi vastaisuudessa kehittää?

12 Tila-/huonekortti SPR Veripalvelu, Kivihaka Täyttäneet: HUONENRO HUONEEN NIMI YKSIKKÖ HUOMIOITAVAA Kiinteät koneet ja laitteet kpl Kiinteät koneet ja laitteet kpl LVI Tilan käyttö Ilmastointi Puhdastila ( ) Lämpötila [ C] Vesipisteet Paineilma Kaasut klo henk. asiakk. norm tehost. ylipaine alipaine kostutus kohdep. norm min max allas suihku lattiak. Suodattin tarpeet Muuta SÄHKÖ Vahvavirtapisteet Pistorasia, kpl. Muuta 230 V 400 V Normaali verkko Varavoimaverkko Heikkovirtapisteet Varoitusvalo Puhelin ATK Kulunvalvonta TV-valvonta Turvavalaist. Kello h+m h+m+s Muuta Muuta

13 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

14 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

15 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

16 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

17 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

18 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

19 Tilan käyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

20 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste käyttämättä Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Luovuttaja

21 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen käyttämättä Luovuttaja

22 Tilankäyttötutkimus JK A30 Toimintojen kertyminen 3. kerroksessa Tarkkailtavat toiminnot: Tietokonetyöskentel y Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi Sisäinen kokous ja ryhmätyö Kokous vieraiden kanssa Laboratorioty ö Tuotantotyö Jakelutoiminnot ja varastotyö Lähetysten purkaminen Vapaamuotoinen vuorovaikutus Siirtyminen, kopiointi tms. Työpiste väliaikaisesti tyhjänä Työpiste käyttämättä Osastotunnisteet: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Osastotr:ajat: HVP, LVP ja HFE TOL JA ja SE IVP KT, LYR ja tutkijat HE ja KLA KE ja liuoslaboratorio TKT PKE ja yleishallinto VLSyleinen Luovuttaja

23 Analyysivaihe Työtehtävien jakautuminen (% ) 100 % 90 % Tietokone työskentely 80 % 70 % 60 % Sisäinen kokous ja ryhmätyö Muu yksilötyö Sähköinen kommunikointi 50 % Kokous vieraiden kanssa 40 % Laboratoriotyö 30 % 20 % 10 % 0 % 1-1 Siirtyminen, kopiointi tms. Vapaamuotoine n vuorovaikutus 3. kerros Havainnointiajankohta

24 Hemostaasiosaston yhteystarpeet Muut asiantuntijat KLA:n lääkärit (3 4 lääkäriä) Toimistotilat 3 työpistettä (os.johtaja, as.tuntijat) Neuvottelu, eriöt Arkistointi (harvemmin käytetty materiaali) Näytteet alihankkijoille Veren ja näytteiden vastaanotto Näytteiden esikäsittely Kiireelliset näytteet Arkistointi (aktiivisesti käytössä) Näytteiden käsittely / esikäsiteltyjen tarkistus (sentrifugi) Työpisteet (lab. toimisto, os.hoitaja) Laboratoriotoiminnot Arkkuhuone Kuiva- (kylmä- ja pakkasvarastointi säilytys) Laitteet Puhdasvesi TUOTANTO D9-vesipiste Muu talo sisäiset näytteet Tiskiä, puhdasvesi (kesäisin) Liuokset Näytteet Näytteet (var) Symbolit Välinehuolto Liuoslaboratorio KEMIA Veriryhmäos. Keskusvarasto VLS -linja PVA -linja Talous ja tuki KEP -linja Yhteiset toiminnot Taukotila Huom. -Kylmä- ja pakkastilojen tarpeen kartoitus. Näyteliikenne Toimintojen välinen yhteystarve Muut yhteystarpeet

25 Toiminnallinen malli C sijoitettuna muuntojoustomalliin 1, 2. kerros Laboratoriot + tukitilat Toimistotilaa Toimiston aputiloja (eriöt, kopiotilat, varastot) Keittiö ja ruokailu Tukitilat (wc:t, hormit, var, kuntosalit) Julkiset toiminnot (vieras, neuvottelu, koulutus, kirjasto) Labran laajenemisvara

26 Toiminnallinen malli C sijoitettuna muuntojoustomalliin 1, 3. kerros Laboratoriot + tukitilat Toimistotilaa Toimiston aputiloja (eriöt, kopiotilat, varastot) Interaktiiviset tilat Tukitilat (wc:t, hormit, arkistot) Julkiset toiminnot (neuvottelu) Labran laajenemisvara

27 A Malli C, 2. kerros B C STR/TOL Labrat 100 Näytteiden esikäsittely 275 Potilas-PCR 85 Virusosasto labrat 197 Veriryhmäosasto labrat 197 Luovuttaja- PCR 85 Toimistot 394: TOL 130, STR 30 HVP 100, HFE 20 LVP 60, Viestintä 54 Keidas 110 Ravintola 144 Toimistot 464: Virusosasto 165 Veriryhmäosasto 165 VLS Johto 75 LVA 59 Kirjasto 68 Keittiö 115 G Vierasneuvottelu 93 Huolto H VLS-linja Auditorio 175 Talous ja tuki Henkilökuntatilat Kuntosalit 215 Tukitilat (tekn, kuntosalit) Julkiset toiminnot (vierasaula, neuvottelu, kirjasto) Talon yhteiset toiminnot

28 A B Malli C, 3. kerros C Kudostyypitys labraa 150 Hemostaasiosasto labraa 200 Hemost. eriöt 25 Kemia labraa 304 Kemia eriöt 26 Kudostyypitys labraa 174 KT tstot 140 Toimistot 188: Hemost. tstot 27 Kemia tstot 41 KLA 50 PVA Johto 70 Laadunvarmistus 349 Prosessikehitys: toimistot ja arkistot 178 Laadunvarmistus G Istukkaveripalvelu toimistot 113 H T&K 69 PVA-linja Tutkimus ja tuotekehitys KEP, PVA, VLS 302 VSS: Arkistot 102 Tutkimus ja tuotekehitys (varaus PVA) 165 KEP-linja Tutkimus ja tuotekehitys Tukitilat (hormit, vss)

29 Toiminnallinen malli D sijoitettuna muuntojoustomalliin 1, 3. kerros A B C Johto G H PVA-linja VSS KEP-linja RESERVI Johto Tukitilat (hormit, VSS) Reservitilaa

30 A STR/TOL Labrat Malli D, 2. Kerros Näytteiden esikäsittely 275 B C Virusosasto labrat 195 Veriryhmäosasto labrat 195 Potilas-PCR 85 Luovuttaja- PCR 85 Toimistot 395: TOL 130, STR 30 HVP 100, HFE 20 LVP 60, Viestintä 55 Keidas 110 Ravintola 145 Toimistot 465: Virusosasto 165 Veriryhmäosasto 165 VLS Johto 75 LVA 60 Kirjasto 70 Keittiö 115 G Vierasneuvottelu 95 Huolto H VLS-linja Auditorio 175 Talous ja tuki Henkilökuntatilat Kuntosalit 215 Tukitilat (tekn, hormit, kuntosalit) Julkiset toiminnot (vierasaula, neuvottelu, kirjasto) Talon yhteiset toiminnot

31 EI60 EI60 A30 EI30 E30 B30 A30 A60 E30 E30 EI60 EI60 A30 EI30 A30 EI60 EI60 EI6 0 EI6 0 A30 A30 A30 A60 A60 A60 EI60 EI60 A30 EI60 EI3 0 A30 A30 HS A30 A60 Malli D 3. Kerros A B KT laboratorio HE laboratorio C KE laboratorio P-PCR Liuoslab. Keidas KT-toimistot KE-toimistot IVP toim. HE-toimistot Johto H G ATKluokka 44 M2 Verenluovutustoiminta Plasmavalmisteet Kantasolu-, kudos- ja elinsiirtopalvelut Tuotantoprosessi Tuotannonohjaus ja laadunvalvonta Työterveydenhoito Tutkimus ja tuotekehitys Talous ja tuki Talon yhteiset toiminnot Julkiset toiminnot (vierasaula) Johto Pukutilat

32 Veren ja näytteiden kulku verenluovutuksesta 1.kerros

33 Näytteiden kulku jatkuu 2. kerros

34 Periaateratkaisu laboratorion ja toimistoalueen sijoittumisesta

35 Toteutusprojekti Remontti toteutettiin kolmessa vaiheessa samalla konseptilla: Käyttäjäsuunnittelu Suunnittelun katselmukset (laatu, käyttäjät, projektiryhmä) Muuttosuunnitelmat (Vaiheistus) Remontti toiminnoittain Muutot toiminnoittain Uusien tilojen auditoinnit

36 Laatukatselmus - suunnittelu KATSELMOITU OSA-ALUE SÄHKÖ Yleisesti LAADITTU ERIKOISSUUNNITELMA HUOMAUTUKSIA ILMAS- TOINTI VESI, VIEMÄ- RÖINTI KYLMÄ- TILAT Erityisvalaistustarpeet (kiinteät kohdevalaisimet yms.) Varavoimakytkennät (kytkettävät laitteet) UPS (kytkettävät laitteet) Atk-UPS (Kytkettävät laitteet) Kolmivaihevirta (sijainti/laitteet) IT-kytkennät, lab. laitteet Muuta (puh, fax..) Ilmanvaihdon suunnitelma Vetokaapit (sijainti) Kohdepoistot (sijainti) Laminaarikaappiliittymät (sijainti) Muuta Vesipisteet, yleisesti Vesikytkentää vaativat lab.laitteet (sijainti) Imut (sijainti) Veden valmistuslaitteet (liitynnät/sijainti) Viemärit, yleisesti Viemärikytkentää vaativat laitteet (sijainti) Muuta Lämpötilavaihteluvälit Hälytystä vaativat kylmälaitteet (sijainti) Muuta Sähkö Ilmastointi Vesi, viemäröinti Kylmätilat Laitteet ja kalusteet Muuta LAITTEET JA KALUS- TEET Laboratoriolaitteiden sijainti (osaston määrittelyt) Laboratoriokalusteiden sijainti (osaston määrittelyt) 36 MUUTA Seinä-, ovi-, tilamuutokset tms

37 SÄHKÖASENNUKSET 37 xx.xx.200x 37 37

38 SÄHKÖASENNUKSET

39 LVI- ASENNUKSET

40 KALUSTEMODULIT

41 Kuvia laboratoriosta

42 Kuvia laboratoriosta

43 Lopputulos 2. kerros Vierasneuvotteluhuoneet on keskitetty keitaan Läheisyyteen. VIRUSSEULONNAT TOIMISTO 2C NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY KEITTIÖ RUOKALA KIRJASTO TERASSI H VIERASNEUVOTTELU VERIRYHMÄSEULONNAT KEIDAS TERASSI G AUDITORIO KUNTOSALI Keitaalla veripalvelulainen rentoutuu, ruokailee sekä tapaa ystäviään töiden lomassa. TOIMISTO LAADUN VALVONTA JA SOLUTUTKIMUKSET TOIMISTO 2A

44 Lopputulos, 3 kerros TUTKIMUS- JA KEHITYSLABORATORIO TOIMISTO 3C HENKILÖSTÖ- OSASTO TYÖTERVEYS- ASEMA ATK KOULUTUS HEMOSTAASI- TUTKIMUKSET TOIMISTO 3B JOHDON TOIMISTO TOIMISTO 3G PARVI KUDOSTYYPITYS- TUTKIMUKSET TOIMISTO 3A

45 Projektin onnistuminen Yhteistyö lisääntyi yli organisaatiorajojen. Toimintoja keskitettiin ja järkeistettiin toimintoja. Tilat ovat yhdenmukaiset ja muuntojoustavat. 10 %:n kasvunvaratavoite toteutuu toimistoalueilla. Tilat ovat sekä muodoiltaan että materiaaleiltaan selkeät ja luontevat. Väreissä noudatettu Punaisen Ristin väripaletti on tuonut tiloihin haluttua särmää. Varsinkin vieraille ja verenluovuttajille tarkoitetuissa tiloissa materiaaleissa korostuu hillitty tyylikkyys. Keidas on täyttänyt tavoitteen henkilökunnan tapaamispaikkana sekä viihtyisyyden että saavutettavuuden vuoksi. Henkilökunta on pääsääntöisesti tyytyväinen lopputulokseen. Suuretkin muutoksen laboratorioissa on voitu toteuttaa pienehköllä remontilla ja uusia kalusteita ei ole tarvinnut hankkia

46 Onnistumisen syitä Ulkopuolisen asiantuntijan avulla kartoitettiin huolella lähtötilanne ja analysoitiin tulokset (WT) Suunnitteluun käytettiin paljon aikaan ja henkilökuntaa osallistettiin suunnitteluun ja päätöksen tekoon Projektin resurssointi Veripalvelussa oli tarkoituksen mukainen: tekninen projektipäällikkö + käyttäjien edustaja

47 Projektin opit ja palautteet Projektissa suunnitteluun osallistui useita henkilöitä joka toiminnosta + laaja osallistuminen lisäsi henkilökunnan sitoutumista muutokseen - suunnittelu söi paljon resursseja ja johti jossain määrin turhiin räätälöityihin osastokohtaisiin ratkaisuihin muuntojoustavuuden ja prosessien kehittämisen kustannuksella. Aikatauluun varaa yllätyksille ja muutoksille Arvioitava realistisemmin remontista aiheutuva häiriö toiminnalle Huolehdittava, että päätökset tehdään ajoissa ja että organisaatio sitoutetaan muutokseen riittävän ajoissa Projektisuunnittelu laajennettava Veripalvelun sisäisiin tehtäviin, nyt käyttäjien osuutta hoidettiin ajoittain varsin ad hoc

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013 Pääjohtaja Pekka Puska: Tilojen pitää tukea yhdessä tekemistä s. 10 > Aurinkosähkö lämmittää Lapissa s. 6 > Turun virastotalo siirtyi moderniin aikaan

Lisätiedot

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö ANNELI SIMOLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN UUDISTAMISEEN Diplomityö TOTEUTUSKONSEPTI TOIMITILOJEN Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja Tkt Juha Salminen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan

Lisätiedot

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Teollisuuselektroniikan opintosuunta SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

IT-organisaatiot: Suomen Pankki

IT-organisaatiot: Suomen Pankki hyväksymispäivä arvosana arvostelija IT-organisaatiot: Suomen Pankki Mikko Itävuo Helsinki 18.4.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos ii HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä mext Ohjelmistoprojektit 2010 Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä 2010 Sisällys YHTEENVETO 3 JOHDANTO 4 TUTKIMUSAIHEEN KUVAUS JA PERUSTELU 4 TUTKIMUKSEN TAVOITE 5

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE RESOLVE breaks the rules. No more boxes. No more cubicles.

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön. toiminnan kehittämishanke

KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön. toiminnan kehittämishanke Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2002 KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämishanke Kimmo Saarinen Sirpa Lusa Maarit Vartia Virpi von

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot