Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA"

Transkriptio

1 O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA Uudet työtilat OC-Systemin suunnittelijoille, sivu 4 1

2 Riku Räisänen, markkinointipäällikkö Lehti on OC-System Oy:n asiakaslehti ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Päätoimittaja: Riku Räisänen T E O L L I S U U S, I N V E S T O I N N I T J A T U L E VA I S U U D E N I N V E S T O I N N I T OC-NEWS 1/2010 Toimituskunta: OC-System Oy: Riku Räisänen Mainostoimisto Crealab Oy: Janne Mustikkamaa Valokuvat: Tapio Saarenheimo Harri Sirola Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa kielletty. Elinkeinoelämän keskusliiton Investointitiedustelu tammikuu 2010 toi esille mielenkiintoisen näkökulman suomalaisen teollisuuden nykytilanteesta. Syksyllä 2009 toteutettu kysely tehtiin EK:n suhdannetiedustelun otokseen kuuluville yrityksille ja kyselyyn vastasi 278 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 76 miljardia euroa ja ne työllistivät lähes henkeä. Joten kyselyn tuloksia ei voi ohittaa merkityksettöminä. Kyselyssä tuli esille tehdasteollisuuden (ei sisällä sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoa) kiinteiden investointien pudonneen vuoden miljoonasta eurosta miljoonaan euroon vuonna Muutos oli raju. Pudotusta oli yli 40 %. EK:n suhdannetiedustelun mukaan vuonna 2010 investoinnit putoavat vielä noin 5 % miljoonaan euroon. Pudotus teollisuuden investoinneissa ja tilauksissa on ollut raju. Myös PK-yritykset ovat joutuneet yhä haastavampaan tilanteeseen kilpailun, rahoituksen, tuotekehityksen ja tulevaisuuden suhteen. Samalla kun tuotantoa hiotaan ja kustannuksia leikataan kannattaa myynti, markkinointi ja tuotekehitys olla suunnitelmissa mukana. Ettei käy niin, että joku tekee tuotannon vielä kustannustehokkaammin. Kun muuta lisäarvoa ei löydy, ostajan valinta ei ole vaikea. Tuskin teollisuus Suomesta ihan lähivuosina häviää. Kuten erään yli 100 vuotta vanhan yrityksen edustaja sanoikin minulle juuri luottavaisena, että kyllä vielä 200 vuotisjuhlat nähdään. Enää reilu 80 vuotta jäljellä siihen. Erinomaista kevättä, Riku Räisänen Markkinointipäällikkö OC-System Oy TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus... 2 Hyvä työturvallisuus tukee tuottavuutta... 3 Oc-System muutti suunnittelijoiden tilat yhteen... 4 Ketjurauma Oy: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen... 8 Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta tuotekehityksen pohjaksi...10 Matilla on yli 30 vuoden metsästyskokemus...11 Kannen kuva: Harri Sirola Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Crealab Oy Paino: Offsetpaino Tuovinen Ky, Kuopio Julkaisija: OC-System Oy, Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017) Hyvä Työturvallisuus TUKEE TUOTTAVUUTTA Työtapaturmat aiheuttavat yrityksille vuosittain suuria menoja. On tärkeää, että yritykset tiedostavat todelliset kustannukset sekä vaikutuksen oman toiminnan kannattavuuteen ja yrityskuvaan. Teksti: Jukka Salmi Yritysten välisessä kiristyvässä kilpailussa jokainen menestyvä yritys seuraa toiminnan tehokkuutta ja etsii keinoja, joilla kustannuksia saadaan alas. Yhä useammassa yrityksessä on todettu, että kehittämällä työturvallisuutta saadaan vähennettyä työtapaturmia ja ammattitauteja, mutta samalla lisättyä tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä. Tätä kautta jää enemmän euroja myös viivan alle. Tapaturmien torjunta on kannattavaa bisnestä. Tapaturmakustannukset voivat olla jopa yli kymmenen prosenttia yrityksen palkkakustannuksista yrityksen koosta ja tapaturmien vakavuusasteesta riippuen. Työterveyslaitoksen viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan työtapaturmien keskimääräinen työkyvyttömyyden kesto on noin 22 päivää ja keskimääräinen kustannus tapaturmaa kohden euroa. Tapaturmista aiheutuu myös välillisiä kustannuksia Yrityksissä on tärkeää seurata tapaturmakustannuksia ja ymmärtää työturvallisuustason merkitys kustannusten kannalta. Kaikkea ei voida tietenkään mitata euroissa. Jos yrityksessä esimerkiksi sattuu vakava työtapaturma, siitä aiheutuu aina inhimillisiä kärsimyksiä. Tällainen koskettaa vahingoittuneen lähipiirin lisäksi koko työyhteisöä. Tapaturmat ja muut vahingot aiheuttavat usein häiriötilanteen, ylimääräisiä kustannuksia, lisätöitä sekä huolta ja murhetta. Tämä puolestaan lisää kiirettä ja riskinottoa, joka näkyy lisääntyvinä vahinkoina, laatuvirheinä, huonona palveluna, toimitusaikojen viiveinä ja työilmapiirin heikentymisenä. Tapaturmavakuutus korvaa osan työtapaturmista aiheutuvista kustannuksista, mutta edellä mainitut välilliset kustannukset, kuten töiden uudelleen järjestely, viivästymiset ja muut lisätyöt, jäävät yrityksen maksettavaksi ja ne nostavat yrityksen kustannukset vakuutuskorvauksiin verrattuna noin nelinkertaisiksi. Yritykset eivät tiedosta todellisia tapaturmakustannuksia Monet yritykset eivät tunnista esimerkiksi työtapaturmaan liittyviä hallinnollisia menetyksiä ja kustannuksia, minkä vuoksi tapaturmakustannukset oletetaan todellista alhaisemmiksi. Välillisten kustannusten arvioiminen rahassa ei ole aina helppoa, ja tapaturmien vaikutukset eivät välttämättä näy heti. On kuitenkin selvää, että tapaturmakustannusten maksamisen sijaan kannattaa mieluummin käyttää euroja tapaturmien torjuntaan, jolloin syntyy kustannussäästöjä ja sähläyksen sijaan voidaan keskittyä tuottamaan laadukasta palvelua. Torjuntatoimenpiteisiin panostettu aika ja raha maksavat itsensä nopeasti takaisin, sillä kustannukset ovat pieniä kuluja verrattuna tapaturmista aiheutuneisiin kustannuksiin. Samalla myös työntekijöiden työviihtyvyys paranee. Tällä on vaikutusta työtehoon, työn laatuun ja sairauspoissaoloihin. Hyvä tapaturmatilanne kertoo asiakkaalle myös toiminnan suunnitelmallisuudesta, luotettavuudesta ja hyvästä johtamisesta. Kilpailukykyä parantaa myös asiakkaan tietoisuus siitä, ettei palvelun hintaan sisälly vahingoista aiheutuvia lisäkustannuksia. Päinvastaisessa tilanteessa yritys saa huonon maineen heikon työturvallisuustasonsa takia, jolloin se vaikuttaa suoraan asiakassuhteisiin. Turvallisuus ratkaisee yrityskumppanuuden Harva yritys toimii nykyään täysin yksin. Sen sijaan yritykset ovat verkostoituneita, ja tällöin myös alihankkijoiden ja palvelutoimittajien työtapaturmat ja poissaolot heikentävät ja haittaavat tilaajayrityksen toimintaa. Kehitys menee siihen suuntaan, että yrityksen turvallisuusosaamisesta halutaan varmistua jo ennakkoon ja yritysverkostoihin halutaan vain yrityksiä, jotka eivät vaaranna verkoston toimintaa tai mainetta. Turvallisuustasoltaan hyvät yritykset ovat paremmassa asemassa. Toimialojen ja yritysten välinen kilpailu uusista, kyvykkäistä työntekijöistä on lisääntynyt. Kun yrityksessä panostetaan työturvallisuuden kehittämiseen ja tätä kautta vältytään työtapaturmilta, kiirii yrityksen maine hyvänä työnantajana eteenpäin. Lyhyesti sanottuna, mitä vähemmän yrityksessä sattuu onnettomuuksia, sitä tuottavampaa on toiminta. 2 3

3 OC-SYSTEM MUUTTI Suunnittelijoiden tilat yhteen Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Tapio Saarenheimo Osataan sitä muuttua itsekin. Projekti, joka oli ollut mielessä jo pidemmän aikaa, saatiin valmiiksi OC-Systemin omissa tiloissa loppuvuodesta C-hallissa sijainneet toimistotilat haluttiin saattaa B-halliin muiden toimisto- ja sosiaalitilojen yhteyteen. Muutoksella haettiin suunnittelijoiden synergiaetuja ja työskentelyn helppoutta. Tilasuunnittelu vaivatonta Omien tilojen muutostarve lähti toimitusjohtaja Pauli Räisäsen mukaan liikkeelle mm. siitä, kun C-hallissa sijainneiden toimistotilojen korkea hallitila haluttiin saada tuotannon käyttöön. OC-Systemin muotoilija Pekka Laitinen otti suunnitteluhaasteen vastaan. Laitisen mukaan tilamuutoksen suunnittelu olikin lopulta vaivatonta. - Tila, johon toimistotilat n. 4-6 hengelle piti saada, loi reunaehdot suunnittelulle. Uudet tilat tulivat toisen toimistotilan yhteyteen ja tilaan haluttiin lisäksi sosiaalitilat, kaksi WC-tilaa sekä siivoustilat. Uusien tilojen värimaailma ja muotokieli määräytyivät 4 vuotta sitten toteutetun ja vieressä sijaitsevan taukotilan myötä, Pekka Laitinen kertoo. Uusien tilojen kok. pinta-ala 82 m 2, josta toimistotiloja 64 m 2. Uusien toimistotilojen sijoittamisessa Laitisen työpöydällä liikkui muutamia vaihtoehtoja, joista toteutukseen valikoitui muotoilijan mukaan käytännöllisin vaihtoehto. Toimistotilaan tuli sekä avokonttoritilaa että yksi erillinen toimistohuone. Yhtenäisestä avokonttorista tehtiin kaksi uloskäyntiä tehdastilaan ja vanhaan konttoriin. - Kokonaisprosessi minun osaltani oli suhteellisen nopea. Hieman mietintää tuotti avokonttoritilan käytön vaivattomuus eli se, että tilasta voi helposti kulkea sekä vanhaan konttoritilaan, että myös toisessa suunnassa oleviin tuotantotiloihin ( ja mielestäni se saatiin hyvin toteutettua). Yksi vaatimus ja haaste työssä oli myös se, että hallin katossa oleva ilmastointitekniikka piti saada piiloon, Laitinen kuvaa. Valaistus kohdallaan Toimistotyössä valaistus on tärkeä kriteeri sekä työssä viihtymisessä että työn sujuvuudessa. OC Systemin uusien toimistotilojen yksi haaste oli se, että ne sijaitsevat keskellä tehdashallia. Silti työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä valon riittävyyteen ja tilan kokonaisviihtyisyyteen. Miten ihmeessä? - Ikkunoilla varustetut seinäelementit tuovat valoa sisään ja antavat tilantuntua. Lisäksi ilmanvaihdon toimiminen toimistotilassa on otettu huomioon, Laitinen linjaa. Pauli Räisänen painottaa, että OC-10 -elementit eristävät äänen erittäin hyvin. Tehtaan äänet jäävät suunnittelijoiden ja toimistotyöntekijöiden korvien ulkopuolelle. Kyllä kannatti Vaikka muutostyöhön ryhtyminen tuntuu joskus työläältä, lopputulos on useimmiten vaivan arvoinen. Niin nytkin. - Kyllä muutos kannatti. Nyt C-hallimme on kokonaan tuotannon käytössä, kun siellä hallin kattokorkeus antaa mahdollisuuden tehokkaalle työskentelylle. Toisaalta uusi ja yhtenäinen toimistotila B-hallissa mahdollistaa tiiviin tiimityöskentelyn ja mm. samojen kopiokoneiden käytön, Pauli Räisänen toteaa. Alkutilanne VAIHE 1 VAIHE 2 Vanha hitsaussali on tyhjennettynä. Seinät rakenteilla. Ensimmäiset ikkunat asennettuna. 4 5

4 ENNEN JÄLKEEN Entinen käsinhitsaussalin alue on tyhjennetty ja siivottu odottaen uutta käyttöä. Uudet tilat valmiina ja käytössä. AVOTOIMISTOJEN AKUSTISET SUUNNITTELUOHJEET YLEISELLÄ TASOLLA VAIHE 4 Seinät valmiina ja ovet asennuksessa. Sisäkaton asennus menossa. Suunnittelutoimisto käytössä. Uudet tilat Omat huoneet niitä jatkuvasti tarvitseville Anonyymejä vetäytymishuoneita/puhelinhuoneita, joissa on riittävä puheyksityisyys Tiimijärjestelyt; puhuvat kauas ajattelevista Absorptiomateriaalin peittoaste katossa 100% Absorptiomateriaalit tärkeitä seinillä erityisesti, jos tila on pieni (alle 10 m) ja siellä työskentelee useita henkilöitä Seinäabsorption sijaan kalusteabsorptio tai verhot Riittävän korkeat sermit, yli 160 cm, lasiset yläosat Asianmukainen peittoäänitaso, 42 45dBA Kopiointi-, tauko- ja neuvottelutilojen äänieristys Kokolattiamatot mahdollisuuksien mukaan Sankaluurit puhetyöläisille Toimistojen akustiset suunnitteluohjeet Ohjearvot SFS 5907:2004. Rakennusten akustinen luokitus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Helsinki, Sisäilmastoluokitus 2008, julkaistaan Yksityiskohtaisempi suunnitteluohjeistus RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Helsinki, Lähde: V Hongisto/ Työterveyspäivät Hki 6 7

5 KETJURAUMA OY: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen Oletteko kuulleet suoja- ja seinärakenteista, jotka tehdään pelkkien piirroskuvien pohjalta ja jotka todella sopivat paikalleen asennuskohteessa? Jos ette, niin nyt kuulette. Raumalla sijaitseva Ketjurauma Oy tilasi OC-Systemiltä verkkoseinäsuojat turvaamaan automatisoidun kokoonpanoaseman toimintaa. Kun tilaus oli täsmälleen halutun kaltainen, yritys tilasi verkkoseiniä useaan otteeseen samalla periaatteella. Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Harri Sirola Ketjurauma Oy:n päätuotteet ovat hitsatut ja niitatut kuljetinketjut. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat myös takolenkkiset raappaketjut, paperirullien ja hiilensyöttimien lamelliketjut, Y-ketjut sekä ketjupyörät. Yrityksen toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki on mies monien yrityksen innovaatioiden takana, myös omien tuotantolaitteiden. Vaikka moni yritys lupaa kehittää tuotteita ja tuotantomenetelmiään, Ketjuraumalla niin tosiasiassa tapahtuu. Myös työasemat ovat pitkälti Lehtimäen innovaatiotyön tulosta. Ei ole sattumaa,että olemme tällä hetkellä pohjoismaiden modernein ketjutehdas, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki. Vuoden 2008 syksyllä Ketjuraumalla investoitiin rajusti robotisoituihin kokoonpanolinjoihin. Jälleen oli seinämille tarvetta ja piirustukset lähtivät sähköisesti OC-Systemille. - Olemme tyytyväisiä kokonaistoimituksen ohella myös seinämien laatuun, ne ovat todella hyvää työtä. Tilaamamme seinät ovat kehikoltaan teräsputkea joissa on sitten mustaksi maalattu teräsverkko. Sellaiset sopivat tänne meidän tehtaalle, Lehtimäki mietiskelee. Elementtien tärkein tehtävä on turvata henkilöstön liikkumista robottilinjojen lähettyvillä ja sen asian ne Jarmo Lehtimäen mukaan ajavat mainiosti. Yrityksessä haluttiin rajata tehtaaseen asennetut automatisoidut robottiasemat verkkoseinillä turvatakseen työntekijöiden läsnäolon. Toimitusjohtaja Lehtimäki kertoo nähneensä OC-Systemin vastaavia verkkoseiniä toisessa yrityksessä ja niinpä hän oli yhteydessä OC-Systemiin. - Piirsimme täällä meillä itse CAD-kuvan haluamastamme seinämästä ja lähetimme sen OC-Systemiin. Verkkoseinämät tulivat tänne meille, niissä oli selkeät numeroinnit ja asennusohjeet ja kaikki palat loksahtivat hienosti paikoilleen ja seinä oli valmis, hämmästelee toimitusjohtaja Lehtimäki projektin lopputulosta. Jatkotilauksia sateli Hyvän ensikokemuksen siivittämänä Ketjuraumalle on asennettu lisää OC-Systemin verkkoseiniä. Yrityksessä kehitettiin toimiva, kolmen robotin tuotantolinja, joka niin ikään kaipasi suojakseen OC-Systemin seinämiä. Lehtimäki painottaa, että myös jatkotilaukset ovat hoituneet erinomaisesti. - Kun asennamme nämä itse, palaset vaan loksahtavat kohdalleen ja homma hoituu. Tosin erään kerran kuljetuksen aikana yksi seinämä oli vaurioitunut tänne meille saapuessaan, mutta OC-System toimitti meille pian uuden seinämän. - Kun ensimmäisen tilauksen jälkeen olemme seinämiä jatkossakin itse asentaneet, henkilöstömme melkeinpä kinaa siitä, kuka saa niitä asentaa, niin helppoa se on, toimitusjohtaja naurahtaa. Ketjurauma Oy kokemukseen pohjautuvaa innovaatiotoimintaa Ketjurauma Oy:n tuotantomenetelmät ja tuotteet ovat pitkälti yrityksen oman innovaatiotoiminnan tulosta. Sen valmistamat ketjut kestävät suurta mekaanista rasitusta ja kulutusta. Tähän on päästy kun ketjun tapit ja holkit kiinnitetään sivulevyihin V-railohitsauksella. Liitoksen lujuutta lisäävät tappeihin ja holkkeihin koneistetut olakkeet, jotka samalla varmistavat ketjun mittatarkkuuden ja sivuttaisvälyksen. Pitkäaikaisen kokemuksen pohjalta tapin ja holkin välys on suurennettu, jolla toimenpiteellä osaltaan vaikutetaan ketjun toimivuuteen ja kulutuskestävyyteen. Ketjuissa tapin ja holkin välys on kompensoitu ulkolenkin jakoa lyhentämällä, jolloin kiristetyn ketjun kaikki jaot ovat yhtä pitkiä. Ketjurauma Oy on kehittänyt myös ainutlaatuisen sivulevyjen induktiokarkaisumenetelmän, jolla vaikutetaan oleellisesti sivulevyjen reunojen kulutuskestävyyteen. Tavalliseen lämpökäsittelyyn verrattaessa induktiokarkaistu levy säilyttää alkuperäisen muotonsa ja mittansa. Myös induktiokarkaisulaitteet ovat OC-systemin verkkoseinien suojaamat. 8 9

6 MATILLA ON YLI 30 VUODEN Teksti: Riku Räisänen I Kuvat: Mikkelin AMK Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta TUOTEKEHITYKSEN POHJAKSI OC-System Oy ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä suomalaisen metsäteollisuusyrityksen kanssa käyttäjälähtöisen työolosuhteiden tutkimuksen. Tutkimuksessa kartoitetaan kahden teollisuusvalvomon käyttäjien työolosuhteita ja käytäntöjä. Tulosten pohjalta etsitään keinoja työolosuhteiden kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tutkimus on osa laajempaa tuotekehitysprojektia jonka lopputuloksena valmistetaan tutkimuksessa löydettyjen hyvien käytäntöjen pohjalta nykyaikaisen prosessiteollisuuden tarpeiden mukainen valvomo. OC-System Oy toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus on osa laajempaa Tuotekehitysstudio-hanketta, johon osallistuu muotoilun koulutusohjelman teollisen muotoilun opiskelijoita. Tutkimus toteutetaan vuoden 2010 aikana käyttäjäkeskeisenä seurantatutkimuksena. Pohjana on Kuopion alueellisen työterveyslaitoksen, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian ja OC-System Oy:n yhteinen Maailman paras valvomo yhteistyöhanke vuodelta Hankkeen tavoitteena oli valmistaa teollisuusvalvomo, jossa oli otettu huomioon parhaalla mahdollisella tavalla työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät kuten melu, ilmastointi, valaistus, ergonomia ja valvomon visuaalinen ilme. Nyt aloitettavan tuotekehitysprojektin tavoite on päivittää tiedot nykyaikaisen prosessiteollisuuden olosuhteita vastaaviksi vuoden 2000 yhteistyöhankkeen pohjalta. Työolosuhteet kartoitetaan ja projektin seuraavassa vaiheessa etsitään kehittämisratkaisuja. Tältä pohjalta perustetaan tarvittavat tuotekehitysprojektit etsimään uusia toteutustapoja. Tuotekehitysprojektien lopputulokset yhdistetään ja niiden pohjalta valmistetaan konkreettinen teollisuusvalvomo. Valvomon ominaisuudet tutkitaan ja testataan ja lopputuloksena valmistuu uusi Maailman paras valvomo. Metsästyskokemus Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Matti Sutinen / FIB Työn vastapainoksi hyvä harrastus on tärkeä osa elämää. OC-Systemillä tuotannossa työskentelevä metallialan osaaja Matti Sutinen tuntee Savon metsät yli 30 vuoden kokemuksella. Matti käy metsästämässä lähes joka viikonloppu syyskuusta helmikuulle. Se ensimmäinen hirvi Pääasiassa kanalintuja ja hirviä metsältä etsiskelevä Matti odottaa syksyä. Niin hyvä ja tärkeä harrastus metsästäminen hänelle on. Omien sanojensa mukaan itse metsästys ei ole kuitenkaan se pääasia. - Luonto, metsä, luonnossa liikkuminen ja se kokonaiselämys saa minut metsälle lähtemään aina uudelleen vaikka en saisi grammaakaan lihaa, Matti Sutinen täsmentää. Silti Matille mieleenpainuvina tapahtumina metsäreissuilta ovat jääneet ensimmäisen hirven kaataminen ja oman hirvikoiran haukkuma ensimmäinen hirvi. - Minulla on jo ehtinyt olla useampikin hirvikoira. Nykyinen on alle 3-vuotias ja sen kanssa tulee käytyä metsällä läpi vuoden harjoittelemassa, Matti kertoo. Hyvä metsästäjä osaa itse käsitellä riistan. Matti ei myönnä, että hänen keittiössään riistasta syntyisi mitään kovin erityistä, mutta hyvää perusruokaa kuitenkin. Jokavuotinen reissu Kuhmoon Jokavuotiseksi tavaksi hyvän metsästyskaverin kanssa on muotoutunut Kuhmoon suuntautuva eräretki. - Olemme pian 20 vuoden ajan käyneet kanalintureissulla Kuhmon erämetsissä syksyisin. Vietämme kolmesta päivästä viikkoon metsällä ja se jos mikä saa akut latautumaan. Onhan se odotettu syksyn kohokohta, Sutinen sanoo

7 TAVATAAN PULPAPER 2010 MESSUILLA Helsingin Messukeskuksessa Tule tutustumaan koneturvallisuuden, valvomoiden ja äänieristyksen ratkaisuihin. Olemme mukana Rautainen Savo Palvelut- hankkeen yhteisosastolla 6 g 26. Messuille pääsee veloituksetta ilmoittautumalla osoitteessa OC-System Oy Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017)

KULJETINKETJUJA VAATIVIIN TARPEISIIN

KULJETINKETJUJA VAATIVIIN TARPEISIIN KULJETINKETJUJA VAATIVIIN TARPEISIIN 1 SISÄLTÖ 4 SIVULEVYJEN KULUTUSPINNAT 5 RAKENNE 7 KULJETINKETJU SFS 2380 8 KIINNITYSREIÄT R2 9 KIINNITYSKORVAKKEET K2 K22 10 KULJETINKETJU SMS 1698 11 KULJETINKETJUT

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI Haukiputaan Kehitys Oy toimi yli 30 vuotta Haukiputaan kunnan elinkeinoyhtiönä. Uuden Oulun perustamisen myötä yhtiön rooli supistui toimitilojen tarjoajaksi yrityksille

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI SORVAAJANKATU 15, HELSINKI Kiinteistö KOY Sorvaajanalue hallitsee vuokrasopimuksen nojalla 4386 m² suuruista vuokratonttia katuosoitteessa Sorvaajankatu 15. Tontilla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu toimisto-

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

yproc Planum Gyproc Planum Sileät katot ja seinät

yproc Planum Gyproc Planum Sileät katot ja seinät yproc Planum Gyproc Planum Sileät katot ja seinät yproc Planum Korkeaa, leveää ja aivan tasaista! Gyproc Planum -kipsilevyllä voidaan rakentaa sisäkattoja tai korkeita seiniä ilman näkyviä saumoja. Erona

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI:

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Konedirektiivi uudistuu:

Konedirektiivi uudistuu: O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 0 9 Konedirektiivi uudistuu: Suojaseinät- ja ovet parantamassa koneturvallisuutta Äänieristysseinä laski aaltopahvikoneen melutasoa, sivu 4 Asiakaspalautteella

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta www.toyota-forklifts.fi Turvallisuus osana päivittäistä liiketoimintaasi Työtapaturmilla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Tutkimukset Euroopassa

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Oulunsalon Aeroportti

Oulunsalon Aeroportti Oulunsalon Aeroportti Kansainvälisen tason käyntikortti Pääkonttoritasoinen toimistotila osoitteessa Tietotie 2, Oulu. OULUN KESKUSTA 14 KM LENTOKENTTÄ 400 M SATAMA 11,5 KM TAKSIASEMA 400 M Osaksi monipuolisen

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketit Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti pystyyn. Listat viimeistelevät hallin ulkoasun. ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti. Se rakennetaan tilaajan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti

ThermiSol Hallipaketit. Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketit Kotimaisuus on kova elementti ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti pystyyn. ThermiSol Hallipaketti nousee nopeasti. Se rakennetaan tilaajan suunnittelemille ja tekemille perustuksille.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 2 0 0 8 Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun Acta Print uusi painokone käy hiljaisesti, sivu 4 Metso Minerals uudisti työtilat äänieristysseinällä, sivu

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1. Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1

KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1. Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 KANSIO 3 VÄLI 6 ESITE 1 Ulospuhallushajotin EYMA-2 Ilmanottolaite DYMA-1 Yleistä Ominaisuudet Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista,

Lisätiedot

Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku

Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku 27.6.2014 Työtapaturman aiheuttamat kustannukset ja tapaturmakustannuslaskuri Piku Jokainen työtapaturma aiheuttaa kustannuksia niin henkilölle itselleen kuin myös hänen työpaikalleen. Tapaturmien kustannusten

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA

PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA PAREMPAA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA YRITYS TUOTTEET Omni Sheltec Oy on markkinoiden johtava ympäristökalusteiden toimittaja. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

G r a a f i s e t o h j e e t

G r a a f i s e t o h j e e t Graafiset ohjeet Edux-ovet Oy (ennen Välikylän Puutyö Oy) on vuonna 1990 perustettu perheyritys, jonka toimipaikka sijaitsee Nivalassa. Valmistamme ja markkinoimme valtakunnallisesti sekä standardi- että

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma. Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma. Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen Hanketoimijoiden tapaaminen 21.1.2010 Jukka Vilppola, 040 341 5857 jukka.vilppola@jao.fi Länsi-uomen puuverkon valmistelusta

Lisätiedot

OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2011. Outokumpu Tornio Works modernisoi halkaisulinjansa sivu 8. Käyttäjälähtöinen valvomohanke, sivu 10

OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2011. Outokumpu Tornio Works modernisoi halkaisulinjansa sivu 8. Käyttäjälähtöinen valvomohanke, sivu 10 OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2011 modernisoi halkaisulinjansa sivu 8 Käyttäjälähtöinen valvomohanke, sivu 10 1 Käyttä sivu 8 Pääkirjoitus Riku Räisänen, markkinointipäällikkö Työyhteisö ja työntekijöiden

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015 VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT Tilanne 17.11.2015 TOIMITILAT (kaikki kaupungin omistamien tilojen vuokrat alv 0%) 1. BERGSTRÖMIN KIINTEISTÖ, Keskuskatu 2 Oulainen - Vuokra sisältää veden ja lämmön

Lisätiedot

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit SATAMANOSTURIT Raskaat haarukkatrukit KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT 2 Konecranes Kääntöpuominosturit TYÖPISTEEN SELKÄRANKA

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

Tekstiili-ja vaatetusalan rahoitusseminaari 10.6.2014

Tekstiili-ja vaatetusalan rahoitusseminaari 10.6.2014 Tekstiili-ja vaatetusalan rahoitusseminaari 1 Toimitusjohtaja Anne Laaksonen Ulkomaankauppaliitto/Finpro, Entre Marketing Oy Perustettu 2008, kokemusta 16 vuoden ajalta Osaamisala kv-projektinhallinta

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Ostaminen murroksessa

Ostaminen murroksessa Ostaminen murroksessa - miten se näkyy myymälässä Research Insight Finland Janne Numminen Tutkimuksen tavoitteet 1 Luoda 2 muotokuva suomalaisesta päivittäistavaroiden ostajasta. Ymmärtää kuluttajan ja

Lisätiedot

Toimiston ääniolosuhteiden hallinta

Toimiston ääniolosuhteiden hallinta Toimiston ääniolosuhteiden hallinta 25.8.2006 Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi Melun häiritsevyyden syntyminen MELU IHMINEN SEURAUS Tilannetekijät työtehtävän tyyppi, keskittymistarve,

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia.

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. AGILE ja CS 80 Magneo Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. Agile ja CS 80 Magneo AGILE ja CS 80 Magneo. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia liukuovia Mukavia ja tilaa

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Icopal Fonda Geoplex 10 Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Tiivis levy Fonda Geoplex 10 on laadukas salaojalevy, joka parantaa pihakansirakenteiden toimivuutta. Sen avulla vesi voidaan

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot