Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA"

Transkriptio

1 O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA Uudet työtilat OC-Systemin suunnittelijoille, sivu 4 1

2 Riku Räisänen, markkinointipäällikkö Lehti on OC-System Oy:n asiakaslehti ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Päätoimittaja: Riku Räisänen T E O L L I S U U S, I N V E S T O I N N I T J A T U L E VA I S U U D E N I N V E S T O I N N I T OC-NEWS 1/2010 Toimituskunta: OC-System Oy: Riku Räisänen Mainostoimisto Crealab Oy: Janne Mustikkamaa Valokuvat: Tapio Saarenheimo Harri Sirola Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa kielletty. Elinkeinoelämän keskusliiton Investointitiedustelu tammikuu 2010 toi esille mielenkiintoisen näkökulman suomalaisen teollisuuden nykytilanteesta. Syksyllä 2009 toteutettu kysely tehtiin EK:n suhdannetiedustelun otokseen kuuluville yrityksille ja kyselyyn vastasi 278 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 76 miljardia euroa ja ne työllistivät lähes henkeä. Joten kyselyn tuloksia ei voi ohittaa merkityksettöminä. Kyselyssä tuli esille tehdasteollisuuden (ei sisällä sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoa) kiinteiden investointien pudonneen vuoden miljoonasta eurosta miljoonaan euroon vuonna Muutos oli raju. Pudotusta oli yli 40 %. EK:n suhdannetiedustelun mukaan vuonna 2010 investoinnit putoavat vielä noin 5 % miljoonaan euroon. Pudotus teollisuuden investoinneissa ja tilauksissa on ollut raju. Myös PK-yritykset ovat joutuneet yhä haastavampaan tilanteeseen kilpailun, rahoituksen, tuotekehityksen ja tulevaisuuden suhteen. Samalla kun tuotantoa hiotaan ja kustannuksia leikataan kannattaa myynti, markkinointi ja tuotekehitys olla suunnitelmissa mukana. Ettei käy niin, että joku tekee tuotannon vielä kustannustehokkaammin. Kun muuta lisäarvoa ei löydy, ostajan valinta ei ole vaikea. Tuskin teollisuus Suomesta ihan lähivuosina häviää. Kuten erään yli 100 vuotta vanhan yrityksen edustaja sanoikin minulle juuri luottavaisena, että kyllä vielä 200 vuotisjuhlat nähdään. Enää reilu 80 vuotta jäljellä siihen. Erinomaista kevättä, Riku Räisänen Markkinointipäällikkö OC-System Oy TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus... 2 Hyvä työturvallisuus tukee tuottavuutta... 3 Oc-System muutti suunnittelijoiden tilat yhteen... 4 Ketjurauma Oy: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen... 8 Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta tuotekehityksen pohjaksi...10 Matilla on yli 30 vuoden metsästyskokemus...11 Kannen kuva: Harri Sirola Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Crealab Oy Paino: Offsetpaino Tuovinen Ky, Kuopio Julkaisija: OC-System Oy, Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017) Hyvä Työturvallisuus TUKEE TUOTTAVUUTTA Työtapaturmat aiheuttavat yrityksille vuosittain suuria menoja. On tärkeää, että yritykset tiedostavat todelliset kustannukset sekä vaikutuksen oman toiminnan kannattavuuteen ja yrityskuvaan. Teksti: Jukka Salmi Yritysten välisessä kiristyvässä kilpailussa jokainen menestyvä yritys seuraa toiminnan tehokkuutta ja etsii keinoja, joilla kustannuksia saadaan alas. Yhä useammassa yrityksessä on todettu, että kehittämällä työturvallisuutta saadaan vähennettyä työtapaturmia ja ammattitauteja, mutta samalla lisättyä tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä. Tätä kautta jää enemmän euroja myös viivan alle. Tapaturmien torjunta on kannattavaa bisnestä. Tapaturmakustannukset voivat olla jopa yli kymmenen prosenttia yrityksen palkkakustannuksista yrityksen koosta ja tapaturmien vakavuusasteesta riippuen. Työterveyslaitoksen viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan työtapaturmien keskimääräinen työkyvyttömyyden kesto on noin 22 päivää ja keskimääräinen kustannus tapaturmaa kohden euroa. Tapaturmista aiheutuu myös välillisiä kustannuksia Yrityksissä on tärkeää seurata tapaturmakustannuksia ja ymmärtää työturvallisuustason merkitys kustannusten kannalta. Kaikkea ei voida tietenkään mitata euroissa. Jos yrityksessä esimerkiksi sattuu vakava työtapaturma, siitä aiheutuu aina inhimillisiä kärsimyksiä. Tällainen koskettaa vahingoittuneen lähipiirin lisäksi koko työyhteisöä. Tapaturmat ja muut vahingot aiheuttavat usein häiriötilanteen, ylimääräisiä kustannuksia, lisätöitä sekä huolta ja murhetta. Tämä puolestaan lisää kiirettä ja riskinottoa, joka näkyy lisääntyvinä vahinkoina, laatuvirheinä, huonona palveluna, toimitusaikojen viiveinä ja työilmapiirin heikentymisenä. Tapaturmavakuutus korvaa osan työtapaturmista aiheutuvista kustannuksista, mutta edellä mainitut välilliset kustannukset, kuten töiden uudelleen järjestely, viivästymiset ja muut lisätyöt, jäävät yrityksen maksettavaksi ja ne nostavat yrityksen kustannukset vakuutuskorvauksiin verrattuna noin nelinkertaisiksi. Yritykset eivät tiedosta todellisia tapaturmakustannuksia Monet yritykset eivät tunnista esimerkiksi työtapaturmaan liittyviä hallinnollisia menetyksiä ja kustannuksia, minkä vuoksi tapaturmakustannukset oletetaan todellista alhaisemmiksi. Välillisten kustannusten arvioiminen rahassa ei ole aina helppoa, ja tapaturmien vaikutukset eivät välttämättä näy heti. On kuitenkin selvää, että tapaturmakustannusten maksamisen sijaan kannattaa mieluummin käyttää euroja tapaturmien torjuntaan, jolloin syntyy kustannussäästöjä ja sähläyksen sijaan voidaan keskittyä tuottamaan laadukasta palvelua. Torjuntatoimenpiteisiin panostettu aika ja raha maksavat itsensä nopeasti takaisin, sillä kustannukset ovat pieniä kuluja verrattuna tapaturmista aiheutuneisiin kustannuksiin. Samalla myös työntekijöiden työviihtyvyys paranee. Tällä on vaikutusta työtehoon, työn laatuun ja sairauspoissaoloihin. Hyvä tapaturmatilanne kertoo asiakkaalle myös toiminnan suunnitelmallisuudesta, luotettavuudesta ja hyvästä johtamisesta. Kilpailukykyä parantaa myös asiakkaan tietoisuus siitä, ettei palvelun hintaan sisälly vahingoista aiheutuvia lisäkustannuksia. Päinvastaisessa tilanteessa yritys saa huonon maineen heikon työturvallisuustasonsa takia, jolloin se vaikuttaa suoraan asiakassuhteisiin. Turvallisuus ratkaisee yrityskumppanuuden Harva yritys toimii nykyään täysin yksin. Sen sijaan yritykset ovat verkostoituneita, ja tällöin myös alihankkijoiden ja palvelutoimittajien työtapaturmat ja poissaolot heikentävät ja haittaavat tilaajayrityksen toimintaa. Kehitys menee siihen suuntaan, että yrityksen turvallisuusosaamisesta halutaan varmistua jo ennakkoon ja yritysverkostoihin halutaan vain yrityksiä, jotka eivät vaaranna verkoston toimintaa tai mainetta. Turvallisuustasoltaan hyvät yritykset ovat paremmassa asemassa. Toimialojen ja yritysten välinen kilpailu uusista, kyvykkäistä työntekijöistä on lisääntynyt. Kun yrityksessä panostetaan työturvallisuuden kehittämiseen ja tätä kautta vältytään työtapaturmilta, kiirii yrityksen maine hyvänä työnantajana eteenpäin. Lyhyesti sanottuna, mitä vähemmän yrityksessä sattuu onnettomuuksia, sitä tuottavampaa on toiminta. 2 3

3 OC-SYSTEM MUUTTI Suunnittelijoiden tilat yhteen Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Tapio Saarenheimo Osataan sitä muuttua itsekin. Projekti, joka oli ollut mielessä jo pidemmän aikaa, saatiin valmiiksi OC-Systemin omissa tiloissa loppuvuodesta C-hallissa sijainneet toimistotilat haluttiin saattaa B-halliin muiden toimisto- ja sosiaalitilojen yhteyteen. Muutoksella haettiin suunnittelijoiden synergiaetuja ja työskentelyn helppoutta. Tilasuunnittelu vaivatonta Omien tilojen muutostarve lähti toimitusjohtaja Pauli Räisäsen mukaan liikkeelle mm. siitä, kun C-hallissa sijainneiden toimistotilojen korkea hallitila haluttiin saada tuotannon käyttöön. OC-Systemin muotoilija Pekka Laitinen otti suunnitteluhaasteen vastaan. Laitisen mukaan tilamuutoksen suunnittelu olikin lopulta vaivatonta. - Tila, johon toimistotilat n. 4-6 hengelle piti saada, loi reunaehdot suunnittelulle. Uudet tilat tulivat toisen toimistotilan yhteyteen ja tilaan haluttiin lisäksi sosiaalitilat, kaksi WC-tilaa sekä siivoustilat. Uusien tilojen värimaailma ja muotokieli määräytyivät 4 vuotta sitten toteutetun ja vieressä sijaitsevan taukotilan myötä, Pekka Laitinen kertoo. Uusien tilojen kok. pinta-ala 82 m 2, josta toimistotiloja 64 m 2. Uusien toimistotilojen sijoittamisessa Laitisen työpöydällä liikkui muutamia vaihtoehtoja, joista toteutukseen valikoitui muotoilijan mukaan käytännöllisin vaihtoehto. Toimistotilaan tuli sekä avokonttoritilaa että yksi erillinen toimistohuone. Yhtenäisestä avokonttorista tehtiin kaksi uloskäyntiä tehdastilaan ja vanhaan konttoriin. - Kokonaisprosessi minun osaltani oli suhteellisen nopea. Hieman mietintää tuotti avokonttoritilan käytön vaivattomuus eli se, että tilasta voi helposti kulkea sekä vanhaan konttoritilaan, että myös toisessa suunnassa oleviin tuotantotiloihin ( ja mielestäni se saatiin hyvin toteutettua). Yksi vaatimus ja haaste työssä oli myös se, että hallin katossa oleva ilmastointitekniikka piti saada piiloon, Laitinen kuvaa. Valaistus kohdallaan Toimistotyössä valaistus on tärkeä kriteeri sekä työssä viihtymisessä että työn sujuvuudessa. OC Systemin uusien toimistotilojen yksi haaste oli se, että ne sijaitsevat keskellä tehdashallia. Silti työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä valon riittävyyteen ja tilan kokonaisviihtyisyyteen. Miten ihmeessä? - Ikkunoilla varustetut seinäelementit tuovat valoa sisään ja antavat tilantuntua. Lisäksi ilmanvaihdon toimiminen toimistotilassa on otettu huomioon, Laitinen linjaa. Pauli Räisänen painottaa, että OC-10 -elementit eristävät äänen erittäin hyvin. Tehtaan äänet jäävät suunnittelijoiden ja toimistotyöntekijöiden korvien ulkopuolelle. Kyllä kannatti Vaikka muutostyöhön ryhtyminen tuntuu joskus työläältä, lopputulos on useimmiten vaivan arvoinen. Niin nytkin. - Kyllä muutos kannatti. Nyt C-hallimme on kokonaan tuotannon käytössä, kun siellä hallin kattokorkeus antaa mahdollisuuden tehokkaalle työskentelylle. Toisaalta uusi ja yhtenäinen toimistotila B-hallissa mahdollistaa tiiviin tiimityöskentelyn ja mm. samojen kopiokoneiden käytön, Pauli Räisänen toteaa. Alkutilanne VAIHE 1 VAIHE 2 Vanha hitsaussali on tyhjennettynä. Seinät rakenteilla. Ensimmäiset ikkunat asennettuna. 4 5

4 ENNEN JÄLKEEN Entinen käsinhitsaussalin alue on tyhjennetty ja siivottu odottaen uutta käyttöä. Uudet tilat valmiina ja käytössä. AVOTOIMISTOJEN AKUSTISET SUUNNITTELUOHJEET YLEISELLÄ TASOLLA VAIHE 4 Seinät valmiina ja ovet asennuksessa. Sisäkaton asennus menossa. Suunnittelutoimisto käytössä. Uudet tilat Omat huoneet niitä jatkuvasti tarvitseville Anonyymejä vetäytymishuoneita/puhelinhuoneita, joissa on riittävä puheyksityisyys Tiimijärjestelyt; puhuvat kauas ajattelevista Absorptiomateriaalin peittoaste katossa 100% Absorptiomateriaalit tärkeitä seinillä erityisesti, jos tila on pieni (alle 10 m) ja siellä työskentelee useita henkilöitä Seinäabsorption sijaan kalusteabsorptio tai verhot Riittävän korkeat sermit, yli 160 cm, lasiset yläosat Asianmukainen peittoäänitaso, 42 45dBA Kopiointi-, tauko- ja neuvottelutilojen äänieristys Kokolattiamatot mahdollisuuksien mukaan Sankaluurit puhetyöläisille Toimistojen akustiset suunnitteluohjeet Ohjearvot SFS 5907:2004. Rakennusten akustinen luokitus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Helsinki, Sisäilmastoluokitus 2008, julkaistaan Yksityiskohtaisempi suunnitteluohjeistus RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Helsinki, Lähde: V Hongisto/ Työterveyspäivät Hki 6 7

5 KETJURAUMA OY: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen Oletteko kuulleet suoja- ja seinärakenteista, jotka tehdään pelkkien piirroskuvien pohjalta ja jotka todella sopivat paikalleen asennuskohteessa? Jos ette, niin nyt kuulette. Raumalla sijaitseva Ketjurauma Oy tilasi OC-Systemiltä verkkoseinäsuojat turvaamaan automatisoidun kokoonpanoaseman toimintaa. Kun tilaus oli täsmälleen halutun kaltainen, yritys tilasi verkkoseiniä useaan otteeseen samalla periaatteella. Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Harri Sirola Ketjurauma Oy:n päätuotteet ovat hitsatut ja niitatut kuljetinketjut. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat myös takolenkkiset raappaketjut, paperirullien ja hiilensyöttimien lamelliketjut, Y-ketjut sekä ketjupyörät. Yrityksen toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki on mies monien yrityksen innovaatioiden takana, myös omien tuotantolaitteiden. Vaikka moni yritys lupaa kehittää tuotteita ja tuotantomenetelmiään, Ketjuraumalla niin tosiasiassa tapahtuu. Myös työasemat ovat pitkälti Lehtimäen innovaatiotyön tulosta. Ei ole sattumaa,että olemme tällä hetkellä pohjoismaiden modernein ketjutehdas, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki. Vuoden 2008 syksyllä Ketjuraumalla investoitiin rajusti robotisoituihin kokoonpanolinjoihin. Jälleen oli seinämille tarvetta ja piirustukset lähtivät sähköisesti OC-Systemille. - Olemme tyytyväisiä kokonaistoimituksen ohella myös seinämien laatuun, ne ovat todella hyvää työtä. Tilaamamme seinät ovat kehikoltaan teräsputkea joissa on sitten mustaksi maalattu teräsverkko. Sellaiset sopivat tänne meidän tehtaalle, Lehtimäki mietiskelee. Elementtien tärkein tehtävä on turvata henkilöstön liikkumista robottilinjojen lähettyvillä ja sen asian ne Jarmo Lehtimäen mukaan ajavat mainiosti. Yrityksessä haluttiin rajata tehtaaseen asennetut automatisoidut robottiasemat verkkoseinillä turvatakseen työntekijöiden läsnäolon. Toimitusjohtaja Lehtimäki kertoo nähneensä OC-Systemin vastaavia verkkoseiniä toisessa yrityksessä ja niinpä hän oli yhteydessä OC-Systemiin. - Piirsimme täällä meillä itse CAD-kuvan haluamastamme seinämästä ja lähetimme sen OC-Systemiin. Verkkoseinämät tulivat tänne meille, niissä oli selkeät numeroinnit ja asennusohjeet ja kaikki palat loksahtivat hienosti paikoilleen ja seinä oli valmis, hämmästelee toimitusjohtaja Lehtimäki projektin lopputulosta. Jatkotilauksia sateli Hyvän ensikokemuksen siivittämänä Ketjuraumalle on asennettu lisää OC-Systemin verkkoseiniä. Yrityksessä kehitettiin toimiva, kolmen robotin tuotantolinja, joka niin ikään kaipasi suojakseen OC-Systemin seinämiä. Lehtimäki painottaa, että myös jatkotilaukset ovat hoituneet erinomaisesti. - Kun asennamme nämä itse, palaset vaan loksahtavat kohdalleen ja homma hoituu. Tosin erään kerran kuljetuksen aikana yksi seinämä oli vaurioitunut tänne meille saapuessaan, mutta OC-System toimitti meille pian uuden seinämän. - Kun ensimmäisen tilauksen jälkeen olemme seinämiä jatkossakin itse asentaneet, henkilöstömme melkeinpä kinaa siitä, kuka saa niitä asentaa, niin helppoa se on, toimitusjohtaja naurahtaa. Ketjurauma Oy kokemukseen pohjautuvaa innovaatiotoimintaa Ketjurauma Oy:n tuotantomenetelmät ja tuotteet ovat pitkälti yrityksen oman innovaatiotoiminnan tulosta. Sen valmistamat ketjut kestävät suurta mekaanista rasitusta ja kulutusta. Tähän on päästy kun ketjun tapit ja holkit kiinnitetään sivulevyihin V-railohitsauksella. Liitoksen lujuutta lisäävät tappeihin ja holkkeihin koneistetut olakkeet, jotka samalla varmistavat ketjun mittatarkkuuden ja sivuttaisvälyksen. Pitkäaikaisen kokemuksen pohjalta tapin ja holkin välys on suurennettu, jolla toimenpiteellä osaltaan vaikutetaan ketjun toimivuuteen ja kulutuskestävyyteen. Ketjuissa tapin ja holkin välys on kompensoitu ulkolenkin jakoa lyhentämällä, jolloin kiristetyn ketjun kaikki jaot ovat yhtä pitkiä. Ketjurauma Oy on kehittänyt myös ainutlaatuisen sivulevyjen induktiokarkaisumenetelmän, jolla vaikutetaan oleellisesti sivulevyjen reunojen kulutuskestävyyteen. Tavalliseen lämpökäsittelyyn verrattaessa induktiokarkaistu levy säilyttää alkuperäisen muotonsa ja mittansa. Myös induktiokarkaisulaitteet ovat OC-systemin verkkoseinien suojaamat. 8 9

6 MATILLA ON YLI 30 VUODEN Teksti: Riku Räisänen I Kuvat: Mikkelin AMK Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta TUOTEKEHITYKSEN POHJAKSI OC-System Oy ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä suomalaisen metsäteollisuusyrityksen kanssa käyttäjälähtöisen työolosuhteiden tutkimuksen. Tutkimuksessa kartoitetaan kahden teollisuusvalvomon käyttäjien työolosuhteita ja käytäntöjä. Tulosten pohjalta etsitään keinoja työolosuhteiden kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tutkimus on osa laajempaa tuotekehitysprojektia jonka lopputuloksena valmistetaan tutkimuksessa löydettyjen hyvien käytäntöjen pohjalta nykyaikaisen prosessiteollisuuden tarpeiden mukainen valvomo. OC-System Oy toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus on osa laajempaa Tuotekehitysstudio-hanketta, johon osallistuu muotoilun koulutusohjelman teollisen muotoilun opiskelijoita. Tutkimus toteutetaan vuoden 2010 aikana käyttäjäkeskeisenä seurantatutkimuksena. Pohjana on Kuopion alueellisen työterveyslaitoksen, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian ja OC-System Oy:n yhteinen Maailman paras valvomo yhteistyöhanke vuodelta Hankkeen tavoitteena oli valmistaa teollisuusvalvomo, jossa oli otettu huomioon parhaalla mahdollisella tavalla työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät kuten melu, ilmastointi, valaistus, ergonomia ja valvomon visuaalinen ilme. Nyt aloitettavan tuotekehitysprojektin tavoite on päivittää tiedot nykyaikaisen prosessiteollisuuden olosuhteita vastaaviksi vuoden 2000 yhteistyöhankkeen pohjalta. Työolosuhteet kartoitetaan ja projektin seuraavassa vaiheessa etsitään kehittämisratkaisuja. Tältä pohjalta perustetaan tarvittavat tuotekehitysprojektit etsimään uusia toteutustapoja. Tuotekehitysprojektien lopputulokset yhdistetään ja niiden pohjalta valmistetaan konkreettinen teollisuusvalvomo. Valvomon ominaisuudet tutkitaan ja testataan ja lopputuloksena valmistuu uusi Maailman paras valvomo. Metsästyskokemus Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Matti Sutinen / FIB Työn vastapainoksi hyvä harrastus on tärkeä osa elämää. OC-Systemillä tuotannossa työskentelevä metallialan osaaja Matti Sutinen tuntee Savon metsät yli 30 vuoden kokemuksella. Matti käy metsästämässä lähes joka viikonloppu syyskuusta helmikuulle. Se ensimmäinen hirvi Pääasiassa kanalintuja ja hirviä metsältä etsiskelevä Matti odottaa syksyä. Niin hyvä ja tärkeä harrastus metsästäminen hänelle on. Omien sanojensa mukaan itse metsästys ei ole kuitenkaan se pääasia. - Luonto, metsä, luonnossa liikkuminen ja se kokonaiselämys saa minut metsälle lähtemään aina uudelleen vaikka en saisi grammaakaan lihaa, Matti Sutinen täsmentää. Silti Matille mieleenpainuvina tapahtumina metsäreissuilta ovat jääneet ensimmäisen hirven kaataminen ja oman hirvikoiran haukkuma ensimmäinen hirvi. - Minulla on jo ehtinyt olla useampikin hirvikoira. Nykyinen on alle 3-vuotias ja sen kanssa tulee käytyä metsällä läpi vuoden harjoittelemassa, Matti kertoo. Hyvä metsästäjä osaa itse käsitellä riistan. Matti ei myönnä, että hänen keittiössään riistasta syntyisi mitään kovin erityistä, mutta hyvää perusruokaa kuitenkin. Jokavuotinen reissu Kuhmoon Jokavuotiseksi tavaksi hyvän metsästyskaverin kanssa on muotoutunut Kuhmoon suuntautuva eräretki. - Olemme pian 20 vuoden ajan käyneet kanalintureissulla Kuhmon erämetsissä syksyisin. Vietämme kolmesta päivästä viikkoon metsällä ja se jos mikä saa akut latautumaan. Onhan se odotettu syksyn kohokohta, Sutinen sanoo

7 TAVATAAN PULPAPER 2010 MESSUILLA Helsingin Messukeskuksessa Tule tutustumaan koneturvallisuuden, valvomoiden ja äänieristyksen ratkaisuihin. Olemme mukana Rautainen Savo Palvelut- hankkeen yhteisosastolla 6 g 26. Messuille pääsee veloituksetta ilmoittautumalla osoitteessa OC-System Oy Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017)

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma. Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma. Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke - puun käytön ja puurakentamisen edistäminen Hanketoimijoiden tapaaminen 21.1.2010 Jukka Vilppola, 040 341 5857 jukka.vilppola@jao.fi Länsi-uomen puuverkon valmistelusta

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa.

Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Ojenna kätesi yhdessä työkavereidesi, harrastusryhmäsi tai ystäviesi kanssa. Verensiirron tarvitsee Suomessa noin 50 000 ihmistä vuosittain. Se tarkoittaa yhtä uutta potilasta joka kymmenes minuutti. Luovutettua

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1 www.kimara.fi 1 Kimara mallisto on laajentunut kattamaan myös hieman kevyemmistä hirsistä toteutetut piharakennukset. Tyylikkäät ja laadukkaat rakennukset on suunniteltu nimenomaan isompien Kimara rakennusten

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi.

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM! Seinään ei saa kiinnittää taskukarmin kohdalle mitään seinän lävistävää tai niin painavaa että seinälevy voi taipua.

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.10.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Hakkuu ja metsäkuljetus Haketus ja kuljetus Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Tiedotustilaisuus Joensuu 16.10.2015 Simo Jaakkola, varatj. Turvetuotanto Infra 1 Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Alkusanat RIL

Alkusanat RIL RIL 243-3-2008 3 Alkusanat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisee rakennusten akustista suunnittelua käsittelevän julkaisusarjan, jonka kolmas osa on "RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Suomi elää osaamisesta

Suomi elää osaamisesta Suomi elää osaamisesta ELY Areena talousseminaari 30.1.2017 Puheenjohtaja Sture Fjäder Akavan visio vuoteen 2023 mennessä Suomeen syntyy uutta työtä ja uusi työelämä Työllisyysaste 75% Ansiotuloverotus

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kommenttipuheenvuoro Kuntaliiton maakuntakierroksella maakuntavaltuustoseminaarissa 26.8.2014 Laajavuoressa kunnanjohtaja Matti Mäkinen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot