Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA"

Transkriptio

1 O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA Uudet työtilat OC-Systemin suunnittelijoille, sivu 4 1

2 Riku Räisänen, markkinointipäällikkö Lehti on OC-System Oy:n asiakaslehti ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Päätoimittaja: Riku Räisänen T E O L L I S U U S, I N V E S T O I N N I T J A T U L E VA I S U U D E N I N V E S T O I N N I T OC-NEWS 1/2010 Toimituskunta: OC-System Oy: Riku Räisänen Mainostoimisto Crealab Oy: Janne Mustikkamaa Valokuvat: Tapio Saarenheimo Harri Sirola Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa kielletty. Elinkeinoelämän keskusliiton Investointitiedustelu tammikuu 2010 toi esille mielenkiintoisen näkökulman suomalaisen teollisuuden nykytilanteesta. Syksyllä 2009 toteutettu kysely tehtiin EK:n suhdannetiedustelun otokseen kuuluville yrityksille ja kyselyyn vastasi 278 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 76 miljardia euroa ja ne työllistivät lähes henkeä. Joten kyselyn tuloksia ei voi ohittaa merkityksettöminä. Kyselyssä tuli esille tehdasteollisuuden (ei sisällä sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoa) kiinteiden investointien pudonneen vuoden miljoonasta eurosta miljoonaan euroon vuonna Muutos oli raju. Pudotusta oli yli 40 %. EK:n suhdannetiedustelun mukaan vuonna 2010 investoinnit putoavat vielä noin 5 % miljoonaan euroon. Pudotus teollisuuden investoinneissa ja tilauksissa on ollut raju. Myös PK-yritykset ovat joutuneet yhä haastavampaan tilanteeseen kilpailun, rahoituksen, tuotekehityksen ja tulevaisuuden suhteen. Samalla kun tuotantoa hiotaan ja kustannuksia leikataan kannattaa myynti, markkinointi ja tuotekehitys olla suunnitelmissa mukana. Ettei käy niin, että joku tekee tuotannon vielä kustannustehokkaammin. Kun muuta lisäarvoa ei löydy, ostajan valinta ei ole vaikea. Tuskin teollisuus Suomesta ihan lähivuosina häviää. Kuten erään yli 100 vuotta vanhan yrityksen edustaja sanoikin minulle juuri luottavaisena, että kyllä vielä 200 vuotisjuhlat nähdään. Enää reilu 80 vuotta jäljellä siihen. Erinomaista kevättä, Riku Räisänen Markkinointipäällikkö OC-System Oy TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus... 2 Hyvä työturvallisuus tukee tuottavuutta... 3 Oc-System muutti suunnittelijoiden tilat yhteen... 4 Ketjurauma Oy: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen... 8 Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta tuotekehityksen pohjaksi...10 Matilla on yli 30 vuoden metsästyskokemus...11 Kannen kuva: Harri Sirola Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Crealab Oy Paino: Offsetpaino Tuovinen Ky, Kuopio Julkaisija: OC-System Oy, Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017) Hyvä Työturvallisuus TUKEE TUOTTAVUUTTA Työtapaturmat aiheuttavat yrityksille vuosittain suuria menoja. On tärkeää, että yritykset tiedostavat todelliset kustannukset sekä vaikutuksen oman toiminnan kannattavuuteen ja yrityskuvaan. Teksti: Jukka Salmi Yritysten välisessä kiristyvässä kilpailussa jokainen menestyvä yritys seuraa toiminnan tehokkuutta ja etsii keinoja, joilla kustannuksia saadaan alas. Yhä useammassa yrityksessä on todettu, että kehittämällä työturvallisuutta saadaan vähennettyä työtapaturmia ja ammattitauteja, mutta samalla lisättyä tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä. Tätä kautta jää enemmän euroja myös viivan alle. Tapaturmien torjunta on kannattavaa bisnestä. Tapaturmakustannukset voivat olla jopa yli kymmenen prosenttia yrityksen palkkakustannuksista yrityksen koosta ja tapaturmien vakavuusasteesta riippuen. Työterveyslaitoksen viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan työtapaturmien keskimääräinen työkyvyttömyyden kesto on noin 22 päivää ja keskimääräinen kustannus tapaturmaa kohden euroa. Tapaturmista aiheutuu myös välillisiä kustannuksia Yrityksissä on tärkeää seurata tapaturmakustannuksia ja ymmärtää työturvallisuustason merkitys kustannusten kannalta. Kaikkea ei voida tietenkään mitata euroissa. Jos yrityksessä esimerkiksi sattuu vakava työtapaturma, siitä aiheutuu aina inhimillisiä kärsimyksiä. Tällainen koskettaa vahingoittuneen lähipiirin lisäksi koko työyhteisöä. Tapaturmat ja muut vahingot aiheuttavat usein häiriötilanteen, ylimääräisiä kustannuksia, lisätöitä sekä huolta ja murhetta. Tämä puolestaan lisää kiirettä ja riskinottoa, joka näkyy lisääntyvinä vahinkoina, laatuvirheinä, huonona palveluna, toimitusaikojen viiveinä ja työilmapiirin heikentymisenä. Tapaturmavakuutus korvaa osan työtapaturmista aiheutuvista kustannuksista, mutta edellä mainitut välilliset kustannukset, kuten töiden uudelleen järjestely, viivästymiset ja muut lisätyöt, jäävät yrityksen maksettavaksi ja ne nostavat yrityksen kustannukset vakuutuskorvauksiin verrattuna noin nelinkertaisiksi. Yritykset eivät tiedosta todellisia tapaturmakustannuksia Monet yritykset eivät tunnista esimerkiksi työtapaturmaan liittyviä hallinnollisia menetyksiä ja kustannuksia, minkä vuoksi tapaturmakustannukset oletetaan todellista alhaisemmiksi. Välillisten kustannusten arvioiminen rahassa ei ole aina helppoa, ja tapaturmien vaikutukset eivät välttämättä näy heti. On kuitenkin selvää, että tapaturmakustannusten maksamisen sijaan kannattaa mieluummin käyttää euroja tapaturmien torjuntaan, jolloin syntyy kustannussäästöjä ja sähläyksen sijaan voidaan keskittyä tuottamaan laadukasta palvelua. Torjuntatoimenpiteisiin panostettu aika ja raha maksavat itsensä nopeasti takaisin, sillä kustannukset ovat pieniä kuluja verrattuna tapaturmista aiheutuneisiin kustannuksiin. Samalla myös työntekijöiden työviihtyvyys paranee. Tällä on vaikutusta työtehoon, työn laatuun ja sairauspoissaoloihin. Hyvä tapaturmatilanne kertoo asiakkaalle myös toiminnan suunnitelmallisuudesta, luotettavuudesta ja hyvästä johtamisesta. Kilpailukykyä parantaa myös asiakkaan tietoisuus siitä, ettei palvelun hintaan sisälly vahingoista aiheutuvia lisäkustannuksia. Päinvastaisessa tilanteessa yritys saa huonon maineen heikon työturvallisuustasonsa takia, jolloin se vaikuttaa suoraan asiakassuhteisiin. Turvallisuus ratkaisee yrityskumppanuuden Harva yritys toimii nykyään täysin yksin. Sen sijaan yritykset ovat verkostoituneita, ja tällöin myös alihankkijoiden ja palvelutoimittajien työtapaturmat ja poissaolot heikentävät ja haittaavat tilaajayrityksen toimintaa. Kehitys menee siihen suuntaan, että yrityksen turvallisuusosaamisesta halutaan varmistua jo ennakkoon ja yritysverkostoihin halutaan vain yrityksiä, jotka eivät vaaranna verkoston toimintaa tai mainetta. Turvallisuustasoltaan hyvät yritykset ovat paremmassa asemassa. Toimialojen ja yritysten välinen kilpailu uusista, kyvykkäistä työntekijöistä on lisääntynyt. Kun yrityksessä panostetaan työturvallisuuden kehittämiseen ja tätä kautta vältytään työtapaturmilta, kiirii yrityksen maine hyvänä työnantajana eteenpäin. Lyhyesti sanottuna, mitä vähemmän yrityksessä sattuu onnettomuuksia, sitä tuottavampaa on toiminta. 2 3

3 OC-SYSTEM MUUTTI Suunnittelijoiden tilat yhteen Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Tapio Saarenheimo Osataan sitä muuttua itsekin. Projekti, joka oli ollut mielessä jo pidemmän aikaa, saatiin valmiiksi OC-Systemin omissa tiloissa loppuvuodesta C-hallissa sijainneet toimistotilat haluttiin saattaa B-halliin muiden toimisto- ja sosiaalitilojen yhteyteen. Muutoksella haettiin suunnittelijoiden synergiaetuja ja työskentelyn helppoutta. Tilasuunnittelu vaivatonta Omien tilojen muutostarve lähti toimitusjohtaja Pauli Räisäsen mukaan liikkeelle mm. siitä, kun C-hallissa sijainneiden toimistotilojen korkea hallitila haluttiin saada tuotannon käyttöön. OC-Systemin muotoilija Pekka Laitinen otti suunnitteluhaasteen vastaan. Laitisen mukaan tilamuutoksen suunnittelu olikin lopulta vaivatonta. - Tila, johon toimistotilat n. 4-6 hengelle piti saada, loi reunaehdot suunnittelulle. Uudet tilat tulivat toisen toimistotilan yhteyteen ja tilaan haluttiin lisäksi sosiaalitilat, kaksi WC-tilaa sekä siivoustilat. Uusien tilojen värimaailma ja muotokieli määräytyivät 4 vuotta sitten toteutetun ja vieressä sijaitsevan taukotilan myötä, Pekka Laitinen kertoo. Uusien tilojen kok. pinta-ala 82 m 2, josta toimistotiloja 64 m 2. Uusien toimistotilojen sijoittamisessa Laitisen työpöydällä liikkui muutamia vaihtoehtoja, joista toteutukseen valikoitui muotoilijan mukaan käytännöllisin vaihtoehto. Toimistotilaan tuli sekä avokonttoritilaa että yksi erillinen toimistohuone. Yhtenäisestä avokonttorista tehtiin kaksi uloskäyntiä tehdastilaan ja vanhaan konttoriin. - Kokonaisprosessi minun osaltani oli suhteellisen nopea. Hieman mietintää tuotti avokonttoritilan käytön vaivattomuus eli se, että tilasta voi helposti kulkea sekä vanhaan konttoritilaan, että myös toisessa suunnassa oleviin tuotantotiloihin ( ja mielestäni se saatiin hyvin toteutettua). Yksi vaatimus ja haaste työssä oli myös se, että hallin katossa oleva ilmastointitekniikka piti saada piiloon, Laitinen kuvaa. Valaistus kohdallaan Toimistotyössä valaistus on tärkeä kriteeri sekä työssä viihtymisessä että työn sujuvuudessa. OC Systemin uusien toimistotilojen yksi haaste oli se, että ne sijaitsevat keskellä tehdashallia. Silti työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä valon riittävyyteen ja tilan kokonaisviihtyisyyteen. Miten ihmeessä? - Ikkunoilla varustetut seinäelementit tuovat valoa sisään ja antavat tilantuntua. Lisäksi ilmanvaihdon toimiminen toimistotilassa on otettu huomioon, Laitinen linjaa. Pauli Räisänen painottaa, että OC-10 -elementit eristävät äänen erittäin hyvin. Tehtaan äänet jäävät suunnittelijoiden ja toimistotyöntekijöiden korvien ulkopuolelle. Kyllä kannatti Vaikka muutostyöhön ryhtyminen tuntuu joskus työläältä, lopputulos on useimmiten vaivan arvoinen. Niin nytkin. - Kyllä muutos kannatti. Nyt C-hallimme on kokonaan tuotannon käytössä, kun siellä hallin kattokorkeus antaa mahdollisuuden tehokkaalle työskentelylle. Toisaalta uusi ja yhtenäinen toimistotila B-hallissa mahdollistaa tiiviin tiimityöskentelyn ja mm. samojen kopiokoneiden käytön, Pauli Räisänen toteaa. Alkutilanne VAIHE 1 VAIHE 2 Vanha hitsaussali on tyhjennettynä. Seinät rakenteilla. Ensimmäiset ikkunat asennettuna. 4 5

4 ENNEN JÄLKEEN Entinen käsinhitsaussalin alue on tyhjennetty ja siivottu odottaen uutta käyttöä. Uudet tilat valmiina ja käytössä. AVOTOIMISTOJEN AKUSTISET SUUNNITTELUOHJEET YLEISELLÄ TASOLLA VAIHE 4 Seinät valmiina ja ovet asennuksessa. Sisäkaton asennus menossa. Suunnittelutoimisto käytössä. Uudet tilat Omat huoneet niitä jatkuvasti tarvitseville Anonyymejä vetäytymishuoneita/puhelinhuoneita, joissa on riittävä puheyksityisyys Tiimijärjestelyt; puhuvat kauas ajattelevista Absorptiomateriaalin peittoaste katossa 100% Absorptiomateriaalit tärkeitä seinillä erityisesti, jos tila on pieni (alle 10 m) ja siellä työskentelee useita henkilöitä Seinäabsorption sijaan kalusteabsorptio tai verhot Riittävän korkeat sermit, yli 160 cm, lasiset yläosat Asianmukainen peittoäänitaso, 42 45dBA Kopiointi-, tauko- ja neuvottelutilojen äänieristys Kokolattiamatot mahdollisuuksien mukaan Sankaluurit puhetyöläisille Toimistojen akustiset suunnitteluohjeet Ohjearvot SFS 5907:2004. Rakennusten akustinen luokitus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Helsinki, Sisäilmastoluokitus 2008, julkaistaan Yksityiskohtaisempi suunnitteluohjeistus RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Helsinki, Lähde: V Hongisto/ Työterveyspäivät Hki 6 7

5 KETJURAUMA OY: Olemme olleet hämmästyneitä siitä, miten kaikki sopii kohdalleen Oletteko kuulleet suoja- ja seinärakenteista, jotka tehdään pelkkien piirroskuvien pohjalta ja jotka todella sopivat paikalleen asennuskohteessa? Jos ette, niin nyt kuulette. Raumalla sijaitseva Ketjurauma Oy tilasi OC-Systemiltä verkkoseinäsuojat turvaamaan automatisoidun kokoonpanoaseman toimintaa. Kun tilaus oli täsmälleen halutun kaltainen, yritys tilasi verkkoseiniä useaan otteeseen samalla periaatteella. Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Harri Sirola Ketjurauma Oy:n päätuotteet ovat hitsatut ja niitatut kuljetinketjut. Tuotanto-ohjelmaan kuuluvat myös takolenkkiset raappaketjut, paperirullien ja hiilensyöttimien lamelliketjut, Y-ketjut sekä ketjupyörät. Yrityksen toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki on mies monien yrityksen innovaatioiden takana, myös omien tuotantolaitteiden. Vaikka moni yritys lupaa kehittää tuotteita ja tuotantomenetelmiään, Ketjuraumalla niin tosiasiassa tapahtuu. Myös työasemat ovat pitkälti Lehtimäen innovaatiotyön tulosta. Ei ole sattumaa,että olemme tällä hetkellä pohjoismaiden modernein ketjutehdas, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Lehtimäki. Vuoden 2008 syksyllä Ketjuraumalla investoitiin rajusti robotisoituihin kokoonpanolinjoihin. Jälleen oli seinämille tarvetta ja piirustukset lähtivät sähköisesti OC-Systemille. - Olemme tyytyväisiä kokonaistoimituksen ohella myös seinämien laatuun, ne ovat todella hyvää työtä. Tilaamamme seinät ovat kehikoltaan teräsputkea joissa on sitten mustaksi maalattu teräsverkko. Sellaiset sopivat tänne meidän tehtaalle, Lehtimäki mietiskelee. Elementtien tärkein tehtävä on turvata henkilöstön liikkumista robottilinjojen lähettyvillä ja sen asian ne Jarmo Lehtimäen mukaan ajavat mainiosti. Yrityksessä haluttiin rajata tehtaaseen asennetut automatisoidut robottiasemat verkkoseinillä turvatakseen työntekijöiden läsnäolon. Toimitusjohtaja Lehtimäki kertoo nähneensä OC-Systemin vastaavia verkkoseiniä toisessa yrityksessä ja niinpä hän oli yhteydessä OC-Systemiin. - Piirsimme täällä meillä itse CAD-kuvan haluamastamme seinämästä ja lähetimme sen OC-Systemiin. Verkkoseinämät tulivat tänne meille, niissä oli selkeät numeroinnit ja asennusohjeet ja kaikki palat loksahtivat hienosti paikoilleen ja seinä oli valmis, hämmästelee toimitusjohtaja Lehtimäki projektin lopputulosta. Jatkotilauksia sateli Hyvän ensikokemuksen siivittämänä Ketjuraumalle on asennettu lisää OC-Systemin verkkoseiniä. Yrityksessä kehitettiin toimiva, kolmen robotin tuotantolinja, joka niin ikään kaipasi suojakseen OC-Systemin seinämiä. Lehtimäki painottaa, että myös jatkotilaukset ovat hoituneet erinomaisesti. - Kun asennamme nämä itse, palaset vaan loksahtavat kohdalleen ja homma hoituu. Tosin erään kerran kuljetuksen aikana yksi seinämä oli vaurioitunut tänne meille saapuessaan, mutta OC-System toimitti meille pian uuden seinämän. - Kun ensimmäisen tilauksen jälkeen olemme seinämiä jatkossakin itse asentaneet, henkilöstömme melkeinpä kinaa siitä, kuka saa niitä asentaa, niin helppoa se on, toimitusjohtaja naurahtaa. Ketjurauma Oy kokemukseen pohjautuvaa innovaatiotoimintaa Ketjurauma Oy:n tuotantomenetelmät ja tuotteet ovat pitkälti yrityksen oman innovaatiotoiminnan tulosta. Sen valmistamat ketjut kestävät suurta mekaanista rasitusta ja kulutusta. Tähän on päästy kun ketjun tapit ja holkit kiinnitetään sivulevyihin V-railohitsauksella. Liitoksen lujuutta lisäävät tappeihin ja holkkeihin koneistetut olakkeet, jotka samalla varmistavat ketjun mittatarkkuuden ja sivuttaisvälyksen. Pitkäaikaisen kokemuksen pohjalta tapin ja holkin välys on suurennettu, jolla toimenpiteellä osaltaan vaikutetaan ketjun toimivuuteen ja kulutuskestävyyteen. Ketjuissa tapin ja holkin välys on kompensoitu ulkolenkin jakoa lyhentämällä, jolloin kiristetyn ketjun kaikki jaot ovat yhtä pitkiä. Ketjurauma Oy on kehittänyt myös ainutlaatuisen sivulevyjen induktiokarkaisumenetelmän, jolla vaikutetaan oleellisesti sivulevyjen reunojen kulutuskestävyyteen. Tavalliseen lämpökäsittelyyn verrattaessa induktiokarkaistu levy säilyttää alkuperäisen muotonsa ja mittansa. Myös induktiokarkaisulaitteet ovat OC-systemin verkkoseinien suojaamat. 8 9

6 MATILLA ON YLI 30 VUODEN Teksti: Riku Räisänen I Kuvat: Mikkelin AMK Käyttäjälähtöistä työolosuhteiden tutkimusta TUOTEKEHITYKSEN POHJAKSI OC-System Oy ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä suomalaisen metsäteollisuusyrityksen kanssa käyttäjälähtöisen työolosuhteiden tutkimuksen. Tutkimuksessa kartoitetaan kahden teollisuusvalvomon käyttäjien työolosuhteita ja käytäntöjä. Tulosten pohjalta etsitään keinoja työolosuhteiden kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tutkimus on osa laajempaa tuotekehitysprojektia jonka lopputuloksena valmistetaan tutkimuksessa löydettyjen hyvien käytäntöjen pohjalta nykyaikaisen prosessiteollisuuden tarpeiden mukainen valvomo. OC-System Oy toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimus on osa laajempaa Tuotekehitysstudio-hanketta, johon osallistuu muotoilun koulutusohjelman teollisen muotoilun opiskelijoita. Tutkimus toteutetaan vuoden 2010 aikana käyttäjäkeskeisenä seurantatutkimuksena. Pohjana on Kuopion alueellisen työterveyslaitoksen, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian ja OC-System Oy:n yhteinen Maailman paras valvomo yhteistyöhanke vuodelta Hankkeen tavoitteena oli valmistaa teollisuusvalvomo, jossa oli otettu huomioon parhaalla mahdollisella tavalla työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät kuten melu, ilmastointi, valaistus, ergonomia ja valvomon visuaalinen ilme. Nyt aloitettavan tuotekehitysprojektin tavoite on päivittää tiedot nykyaikaisen prosessiteollisuuden olosuhteita vastaaviksi vuoden 2000 yhteistyöhankkeen pohjalta. Työolosuhteet kartoitetaan ja projektin seuraavassa vaiheessa etsitään kehittämisratkaisuja. Tältä pohjalta perustetaan tarvittavat tuotekehitysprojektit etsimään uusia toteutustapoja. Tuotekehitysprojektien lopputulokset yhdistetään ja niiden pohjalta valmistetaan konkreettinen teollisuusvalvomo. Valvomon ominaisuudet tutkitaan ja testataan ja lopputuloksena valmistuu uusi Maailman paras valvomo. Metsästyskokemus Teksti: Katri Tanni I Kuvat: Matti Sutinen / FIB Työn vastapainoksi hyvä harrastus on tärkeä osa elämää. OC-Systemillä tuotannossa työskentelevä metallialan osaaja Matti Sutinen tuntee Savon metsät yli 30 vuoden kokemuksella. Matti käy metsästämässä lähes joka viikonloppu syyskuusta helmikuulle. Se ensimmäinen hirvi Pääasiassa kanalintuja ja hirviä metsältä etsiskelevä Matti odottaa syksyä. Niin hyvä ja tärkeä harrastus metsästäminen hänelle on. Omien sanojensa mukaan itse metsästys ei ole kuitenkaan se pääasia. - Luonto, metsä, luonnossa liikkuminen ja se kokonaiselämys saa minut metsälle lähtemään aina uudelleen vaikka en saisi grammaakaan lihaa, Matti Sutinen täsmentää. Silti Matille mieleenpainuvina tapahtumina metsäreissuilta ovat jääneet ensimmäisen hirven kaataminen ja oman hirvikoiran haukkuma ensimmäinen hirvi. - Minulla on jo ehtinyt olla useampikin hirvikoira. Nykyinen on alle 3-vuotias ja sen kanssa tulee käytyä metsällä läpi vuoden harjoittelemassa, Matti kertoo. Hyvä metsästäjä osaa itse käsitellä riistan. Matti ei myönnä, että hänen keittiössään riistasta syntyisi mitään kovin erityistä, mutta hyvää perusruokaa kuitenkin. Jokavuotinen reissu Kuhmoon Jokavuotiseksi tavaksi hyvän metsästyskaverin kanssa on muotoutunut Kuhmoon suuntautuva eräretki. - Olemme pian 20 vuoden ajan käyneet kanalintureissulla Kuhmon erämetsissä syksyisin. Vietämme kolmesta päivästä viikkoon metsällä ja se jos mikä saa akut latautumaan. Onhan se odotettu syksyn kohokohta, Sutinen sanoo

7 TAVATAAN PULPAPER 2010 MESSUILLA Helsingin Messukeskuksessa Tule tutustumaan koneturvallisuuden, valvomoiden ja äänieristyksen ratkaisuihin. Olemme mukana Rautainen Savo Palvelut- hankkeen yhteisosastolla 6 g 26. Messuille pääsee veloituksetta ilmoittautumalla osoitteessa OC-System Oy Työkuja 4, Joroinen Puh. (017) , fax (017)

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 2 0 0 8 Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun Acta Print uusi painokone käy hiljaisesti, sivu 4 Metso Minerals uudisti työtilat äänieristysseinällä, sivu

Lisätiedot

Konedirektiivi uudistuu:

Konedirektiivi uudistuu: O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 0 9 Konedirektiivi uudistuu: Suojaseinät- ja ovet parantamassa koneturvallisuutta Äänieristysseinä laski aaltopahvikoneen melutasoa, sivu 4 Asiakaspalautteella

Lisätiedot

OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa. Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen. Sivu.

OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa. Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen. Sivu. OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2014 OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa 5 Sivu Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen 10 Sivu Uutiset Äänieristystiloja Latviaan

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2013 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 10 Finn-ID ja AIVO löivät hynttyyt yhteen 14

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala:

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2013 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 > Oulussa sähkönkulutus supistui kolmanneksella s. 6 > Uusi palvelu

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2006 Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi s. 20-23 Markkinointitaito Big Deal? s. 12 17 Ulkomailta apua osaajavajeeseen

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2010 Yrittäjä Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Muotoilija Harri Koskinen: Ulkopuolinen näkemys on elinehto ideoiden kehittämisessä

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

CRAMOFONI 1/09. Rakennuskohteeseen suunniteltu erikoisratkaisu. Täsmäpalvelua Olkiluodossa sivu 12

CRAMOFONI 1/09. Rakennuskohteeseen suunniteltu erikoisratkaisu. Täsmäpalvelua Olkiluodossa sivu 12 1/09 CRAMOFONI Cramo teollisuuden kumppanina sivu 8 Rakennuskohteeseen suunniteltu erikoisratkaisu sivu 6 Täsmäpalvelua Olkiluodossa sivu 12 Nostinkurssilta opit käytännön työhön sivu 7 Rakentajat luottavat

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja 46/2008 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja Opiskelutilat 430 oppilaalle Cramo toimitti kaksikerroksisia

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen!

Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2009 7.9.2009 Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen! Mellano Oy on Suomen johtava kodin kiintokalusteiden komponenttien valmistaja ja

Lisätiedot

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan CASE: LVI-TUKKU Pentti toimitusjohtaja Sirpa myynnin assistentti Erkki myyjä Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa myyntiä Laadukas, helposti saatavilla oleva tuotetieto

Lisätiedot

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI Kuva: Suutarinen Asiantuntijahaastattelut: Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt s. 8 Olavi Tikka, HKR-Rakennuttaja s. 14 Kimmo Rintala, VVO s. 18

Lisätiedot

Report. Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa. Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula?

Report. Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa. Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula? Graphic Heidelberg Syksy 2012 Report Menestystä drupassa Lukuisia uusia konemalleja ja lähes 2000 kauppaa Web-to-Print Menestymisen avain vai arkun ensimmäinen naula? Innovaatiogalleria Älykkäissä painotuotteissa

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

ABLOYN LUKOT AVAUTUVAT KUMPPANIN AVUSTUKSELLA SIIVOUKSEN KULTAA, HOPEAA JA PRONSSIA VASTUULLISTA KASVUA PAIKALLISESTI PIHA ON YRITYKSEN KÄYNTIKORTTI

ABLOYN LUKOT AVAUTUVAT KUMPPANIN AVUSTUKSELLA SIIVOUKSEN KULTAA, HOPEAA JA PRONSSIA VASTUULLISTA KASVUA PAIKALLISESTI PIHA ON YRITYKSEN KÄYNTIKORTTI RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2010 ABLOYN LUKOT AVAUTUVAT KUMPPANIN AVUSTUKSELLA SIIVOUKSEN KULTAA, HOPEAA JA PRONSSIA VASTUULLISTA KASVUA PAIKALLISESTI PIHA ON YRITYKSEN KÄYNTIKORTTI

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Helsinki Kesäkuu 2/2012

Helsinki Kesäkuu 2/2012 Yritys- maailma Helsinki Kesäkuu 2/2012 Kaivosseminaari 2012 Luostolla 6.-8.6. 2012 Kaivosteollisuus s. 15-51 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään

Lisätiedot