Antaa ja saada. Mat Luovan ongelmanratkaisun seminaari Syksy Luopuminen systeemiälykkään toiminnan edellytyksenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antaa ja saada. Mat-2.198 Luovan ongelmanratkaisun seminaari Syksy 2003. Luopuminen systeemiälykkään toiminnan edellytyksenä"

Transkriptio

1 Mat Luovan ongelmanratkaisun seminaari Syksy 2003 Antaa ja saada Luopuminen systeemiälykkään toiminnan edellytyksenä Marja Ollila 58737K TU III

2 Te värit nöyrät, odotusta täynnä, näin käsin varovin ja varmoin sentään teidät lasipintaan levitän. Systeemiäly! Kaksi kysymystä: Miten saada siitä kiinni? Miten toteuttaa sitä? Systeemiäly on tuore ja tarkentumaton käsite, ja me janoamme määritelmiä. Haluamme nimiä, jotka liittyvät selkein säikein ympäristöön, jossa toimimme. Ajatus selittämättömästä ja hahmottomasta kauhistaa. Siitä huolimatta rohkenen ehdottaa lukijalleni, ettei tämä vielä tölkittäisi systeemiälyä ja liimaisi etikettiä tölkin kylkeen. Erilaisia rikastavia näkökulmia kannustan, usutankin keräämään. Niitä löytyy esimerkiksi seminaarijulkaisusta Systeemiäly! (2003). Tässä yksi. Tarkastelen systeemiälyä sosiaalisten systeemien 1 viitekehyksessä painottaen sen toiminnallisuutta ja käytännönläheisyyttä. Toivottavasti se vie eteenpäin innoittamalla, ärsyttämällä tai herättämällä halun kuulla lisää. Systeemiälyn ydin ei löydy määritelmästä, vaan siihen liittyvät kiinteästi toiminta ja toiminnan lopputulokset. 2 Systeemiälykkäät teot on siksi usein helpointa tunnistaa jälkeenpäin. Itse käsitekin on syntynyt lopputuloksen tavoittelusta, halusta etsiä yhteistä nimittäjää niille kokonaisuuksille, jotka jollakin tavoin ovat loistavampia kuin muut. Juuri näitä loiston siemeniä voi olla vaikeaa kiteyttää sanoihin. Ajatellessani systeemiälyä käsitteenä mieleeni tulee kuoronjohtaja, joka yrittää saada kuorostaan kauniimpaa sointia irti. Hän saattaa sanoa: Ajatelkaa: paljon tilaa päässä. Sisäistä hymyä. Vakuuttavuutta. Kuvitelkaa: ääni tulee huoneen vastakkaiselta puolelta, te imette sen sisäänne. O-vokaalien pitää olla hölmöjä. Nämä kohdat taas ovat ruusuntippoja. Avaimet tuntuvat järjettömiltä, mutta ne toimivat. Näennäisen merkityksettömyyden takana on valaisevuus, kuoro kuulostaa äkkiä aivan toiselta, ja siksi kuoronjohtajan vihjeet ovat oikeita. Valaisevuus on myös systeemiälyn käsitteen olemassaolon oikeutus. Sana systeemiäly herättää monissa reaktioita ensi kuulemalta. Valaisevuudessa ei välttämättä ole mitään 1 Sosiaalisella systeemillä tarkoitetaan tässä kaikkia organisaatioita tai tilanteita, joissa on mukana kaksi tai useampia ihmisiä. 2 Katso esim. Hovila kirjassa Systeemiäly!, ss

3 surrealistista tai mystistä, sillä systeemiäly on transparentti sana: sen osat selvittävät sen merkityksen tai antavat ainakin avaavan ajatuksen. Systeemiäly toimii metaforana yhtä hyvin kuin tieteellisenä terminä. Siksi vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, ettei raudanluja ote systeemiälystä ole välttämätön edellytys systeemiälykkäälle toiminnalle. Systeemiälyn tavoittelu on systeemiälykkyyttä. (Mutta onko kyse siitä, että tarkoitus pyhittää keinot? Tässä teema, jota haluaisin käsitellä vielä systeemiäly ja moraali.) Luopuminen systeemiälykön keskeisenä kykynä Manattuani määritelmät maailmaneetteriin otan nyt käyttöön erään näkökulman systeemiälyyn tai pikemminkin sen toteuttamiseen. Psykoterapeutti Carl R. Rogers, yksi positiivisen psykologian klassisista kirjoittajista, esittää sen kirjassaan On Becoming a Person. Rogers kuvailee terapeutin ja potilaan suhdetta termillä a helping relationship (vapaasti kääntäen kehittävä suhde): - - a relationship in which at least one of the parties has the intent of promoting the growth, development, maturity, improved functioning, improved coping of life of the other. The other, in this sense, may be an individual or a group. (Rogers, 1961, ss ) Nähdäkseni systeemiälykkäät teot ovat Rogersin kuvauksen mukaisia. Niiden päämääränä on saada kukoistamaan. Tuskin kukaan voi pitää tällaisia motiiveja huonoina tai tuomittavina. Miksi sitten tällainen toiminta ei tule luonnostaan? Miksi sitä pitää valaista käsittein? Valintojen tekemiseen perehtyneet tietävät, että yhden vaihtoehdon valintaan liittyy aina luopuminen toisesta. Oma teoriani on, että systeemiä kehittävä toiminta on vaikeaa juuri siksi, että siihen liittyy luopuminen eräistä perustavanlaatuisista inhimillisistä toimintamalleista. Luopuminen latistavuuden perisynnistä On kieroutuneella tavalla kiehtovaa, miten monet ajattelevat toisten hyvän olevan heiltä pois. Kenellepä ei olisi tuttu se epämääräinen kömpelyyden tunne, joka saa vallan, kun jotakuta muuta kiitellään? Ja miten vaikeaa tunnustuksen antaminen voikaan olla jos kohta sen saaminenkin. Vastoinkäymiset ja latteudet ovat luonnollinen osa elämää, mutta eivätkö sitä ole myös hohdokkuuden hetket?

4 Luopuminen minäkeskeisestä maailmasta Rogersin mukaan kehittävän suhteen edellytys on pyrkimys ymmärtää maailmaa toisen ihmisen kautta. Tähän ymmärtämisen tapaan liittyvää problematiikkaa voisimme purkaa kielteisestä suunnasta: mistä ei ainakaan ole kysymys? Kanssakäymistämme muiden ihmisten kanssa rajoittavat usein ajatukset siitä, millaisen vaikutelman annamme itsestämme. Pitääkö tuo toinen minua älykkäänä? Saanko hänestä ystävän? Onko minulla pinaattia hampaissani? Pyrkimyksissä hyvään vaikutelmaan ei ole mitään sinänsä väärää tai tuomittavaa, mutta ne ovat silti rajoittavia. Kantin kategorinen imperatiivi 3, koulufilosofian klassikko, sanoo, että moraaliset teot eivät perustu henkilökohtaisiin seikkoihin, kuten antamisen iloon tai haluun auttaa. Samoin suhteet, jotka tähtäävät maailman ymmärtämiseen toisen kautta ihmisen tai systeemin eivät voi toimia toista kohtaan tunnetun mielenkiinnon pohjalta. Yleensä asetelmaan liittyy tällöin pyyteitä: kunnioituksen, hyväksynnän, ihailun tarpeita. Uskoakseni systeemiälykäs toiminta edellyttää näistä luopumista. Toiset ihmiset eivät ole ajatusten säiliöitä tai arvostuksen lähteitä, vaan tasaveroisia toimijoita, joilla on omat käsityksensä ympäröivästä systeemistä. Ne saattavat vaikuttaa eriskummallisilta, mutta ovat harvoin huonommin perusteltuja kuin omamme. Kant asettaa moraalin ja sen noudattamisen moraalisen toiminnan ainoaksi vaikuttimeksi. Systeemiälykkään toiminnan, tai suhteenmuodostamisen, vastaavana periaatteena voisimme pitää ymmärrystä. Luopuminen omien ajatusten täydellisyydestä Kolmas luopumisen aspekti liittyy suoraan edelliseen, toisten ihmisten maailmankatsomusten ja ajattelun arvostamiseen yhtäläisinä mahdollisuuksina. Tästä seuraa loogisesti, että omien ajatusten loukkaamaton täydellisyys on syytä kyseenalaistaa. Pikemminkin ne on syytä altistaa muiden tarkastelulle silläkin uhalla, että muut kritikoivat niitä tai eivät ymmärrä niitä oikein. Peter Sengen terminologiassa tämä merkitsee siirtymistä advocate modesta inquiry modeen. Systeemiälykäs toimija ei esitä ajatuksiaan saadakseen ne läpi, vaan rikastaakseen niitä muiden hahmotuksilla. (Ajatus ajatusten tekijänoikeuksista on ylipäätään järjenvastainen, sillä ideoiden alkusiemenet syntyvät harvoin täysin ympäristöstä riippumatta.) 3 Esa Saarinen kirjoittaa kategorisesta imperatiivista: Hyveellinen ihminen ei noudata kategorista imperatiivia siitä syystä, että toivoisi toisten tekevän häntä kohtaan samoin hän noudattaa tätä moraalin ylintä normia vain ja ainoastaan normin itsensä tähden. (Saarinen, 1985, s. 249)

5 ...mikä luopuminen? Systeemiälykkö luopuu ylistyksen pelosta, kaiken mittaamisesta oman itsensä suhteen ja omien ajatustensa pyhyydestä. Hän saa tilalle suvaitsevan kukoistavuuden ilmapiirin, monisyisemmän ymmärryksen ja monipuolistuneen ajattelun. Aivan: miten voisimme puhua luopumisesta, kun itse asiassa vaikuttaa siltä, että pääsemme haluttuihin lopputulemiin? Systeemiälykäs toiminta vaatiikin vaihtoehtojen uutta hahmottamista. 4 Tarkastelkaamme esimerkinomaisesti henkilöä nimeltä Suvituulia, joka punnitsee mielessään seuralaismahdollisuuksia lauantai-illaksi. Hän miettii, valitsisiko Jalmarin, Heikin vai Pertun. Suvituulian kokemuksen mukaan mahdollisuudet hauskaan ja pikkuromanttiseen iltaan ovat kaikkien kanssa yhtäläiset. Näin ollen hänen on vaikeaa valita, kenen kanssa viettää tämä yksittäinen ilta. Kuitenkin illat Jalmarin, Heikin ja Pertun kanssa muodostavat vain yhden vaihtoehdon. Toinen vaihtoehto voisi olla ryhtyminen pitempään ja vaativampaan, mutta mahdollisesti monin verroin antoisampaan suhteeseen yhden miehen kanssa. Esimerkkimme neljän henkilön muodostaman systeemin kannalta tämä luultavasti olisikin paras valinta. 5 Luopumalla koko alkuperäisestä valintatilanteesta Suvituulia saavuttaisi pysyväisemmin tavoittelemansa mielihyvän. Yhteisöllinen systeemiäly (Teema, joka kiinnostaa minua. Systeemiälykäs toiminta yksilökeskeisen vs. yhteisöllisen ajattelun kontekstissa. Jokin sosiologinen viitekehys voisi olla paikallaan.) Systeemiäly: uskon asia? Systeemiälykäs toiminta perustuu positiiviseen ihmiskuvaan. Kuten eräs tuttavani sanoi taannoin, yhdeksän kymmenesosaa ihmisistä on loppujen lopuksi mielenkiintoisia tyyppejä (ja sillä viimeisellä kymmenyksellä on vain huono päivä). Tämä muodostaa systeemiälykkään toiminnan lähtökohdan. Kun nuo kaikki ovat mahtavia ihmisiä, miten ihmeessä tästä systeemistä voisi tulla mitään huonoa? On selvää, että tällainen ajatusmalli kysyy valitettavasti useimmiten asenteiden perinpohjaista muuttamista. 4 Kirjoittaja tapasi ajatuksen eri tason vaihtoehdoista ensimmäisen kerran professori Esa Saarisen Filosofia ja systeemiajattelu -luentosarjaan kuuluneella luennolla Teknillisessä korkeakoulussa keväällä Näkemys perustuu kirjoittajan henkilökohtaiseen käsitykseen parhaasta mahdollisesta ihmissuhteesta ja on sen vuoksi kyseenalaistettavissa.

6 Toinen systeemiälykkään toiminnan aksioomista on usko mahdollisuuteen vaikuttaa. Siihen sisältyy oman itsen ja muiden arvostaminen toimijoina sekä luottamus kokonaisuuden vipuvoimiin. Systeemiälykkö ei siis ole systeemin armoilla! Voiko yksi ihminen todella kammeta koko systeemin raiteiltaan? Helpompaa se toki on, jos mukana on muita. Systeemiälykkö luottaakin siihen, että muut toimivat hänen laillaan. Hän on valmis panemaan itsensä alttiiksi, jopa haavoittumaan, koska hän uskoo siten saatavan enemmän irti. 6 Niin viimein auringolle sanon: paista! Ja leimahtaen herää värit valmiit, niin että alla joka muodon selvän näät tuhat merkitystä suunnatonta ja hetken huiman edessäsi aukee maailma niinkuin alku-unessas. 6 Trust is a desire to be vulnerable in expect of positive reaction from another person. (sit. Hitt, Ireland ja Hoskisson, 2003)

7 Lähdeviitteet Bäckström, Brummer, Kling, Siitonen (toim.) Systeemiäly! Espoo. Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory Research Reports. 236 s. ISBN ISSN Ladattavissa myös internetistä osoitteessa Hitt, Ireland ja Hoskisson Strategic Management: Competitiveness and Globalization. Concepts and Cases. Viides painos. Mason, Ohio. Thomson. Rogers, Carl R On Becoming a Person. A Therapist s View of Psychotherapy. London. Constable & Company Ltd. 432 s. Saarinen, Esa Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. Kuudes painos. Helsinki. WSOY. 420 s. ISBN Vinjettinä käytetty Aila Meriluodon runoa Lasimaalaus, joka on julkaistu mm. niteessä Hannu Mäkelä (toim.) Runoista rakkaimmat. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Otava. 514 s. ISBN

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Transaktioanalyysi persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoriana

Transaktioanalyysi persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoriana ARTIKKELIT Juha Mikkonen Transaktioanalyysi persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoriana Transaktioanalyysi (Transactional Analysis, TA) on persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoria, jonka juuret ovat psykiatri

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus?

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus? 118 2/2000 Risto Ikonen Mitä se on se kasvatus? IKONEN, RISTO. 2000. MITÄ SE ON SE KASVATUS? Kasvatus 31 (2), 118 129. Termille kasvatus ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sen sijaan eri kirjoittajat

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Juha Hakulinen Sibelius-Akatemia Taidehallinnon maisteriohjelma Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI p. 020 75390 TIIVISTELMÄ x Tutkielma 1

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot