P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9"

Transkriptio

1 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i s a n o i n j a k u v i n

4 J u k k a Tu n k k a r i n G R A N D E F I N A L E Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Tunkkari katsoo tyytyväisenä taaksepäin 17 vuoden rupeamaansa puheenjohtajana. On tehty isoja päätöksiä, raskaitakin. Jos niitä ei olisi tehty, ei oltaisi nyt tässä, vahvana ja itsenäisenä. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernilla on hyvä, kattava paketti. Konsernin kustanteilla on hyvä osuus ja ote omalla alueellaan. On maakuntalehti, aluelehti, paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä yhteinen verkkopalvelu KP24. Kustanteet toteuttavat kattavaa uutisointia ja tarjoavat peittävät ilmoitusmahdollisuudet. Art-Printin arkkipainopalvelut ja tuleva BotniaPrint täydentävät kokonaisuuden, Tunkkari kuvaa nykytilannetta. Viime aikoina on tehty monta isoa päätöstä: suuria investointeja, organisaatiomuutoksia ja myös yt-neuvotteluita. Puheenjohtajan taipaleelle mahtuu sekä pitkiä luikosia että jyrkkiä vastasia. Vaikeimmat hetket kuuluvat muutostilanteisiin. Kipeimpiä päätöksiä tehtäessä on ollut suuri huoli tulevaisuudesta. 67/93 aikansa kutakin Tunkkari toteaa, että hänellä on edessään grande finale. Vuodesta 1984 hän on istunut Kirjapainon hallituksessa, puheenjohtajana 1993 alkaen. Tunkkari luopuu tehtävästään seuraavassa vuosikokouksessa. Tähän tehtävään on ollut jonkinlaista sukurasitettakin, isä- K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Yleinen kehitys Vuosi 2009 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen näkyi sanomalehtitoimialalla mediamyyntilukujen edelleen jatkuvana voimakkaana putoamisena. Valtionvarainministeriön arvio koko vuoden bruttokansantuotteen supistumisesta oli 7,6 prosenttia. Vuoden 2009 keskimääräinen infl aatio oli 0,0 %. Aiempien vuosien hyvä työllisyyskehitys taittui. Työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 7,9 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

5 ni oli aikanaan Keskipohjanmaa-lehden perustavan kokouksen sihteeri. Olen tässä laskeskellut, että Kirjapainon 93:sta toimintavuodesta hallituksen puheenjohtaja on 67 vuotta ollut joko Kalliokoski tai Tunkkari. Nyt ketju on katkeamassa. Tunkkari kiittelee myös hyvää herraonnea, eli onnistunutta rekrytointia. Kirjapainon ja toimitusten johtoon on valittu osaavia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani olla vuosia mukana ja toimia maakunnan näköalapaikalla. Aika aikaansa kutakin, lyhyemmässäkin ajassa on moni ehtinyt antaa parhaansa. Lisääntyvälle vapaa-ajalle Jukka Tunkkari keksii heti käyttöä, vastapaino arjen kiireisiin löytyy metsästä. Metsätyöt ovat aina olleet minulle mieluisia, siinä näkee heti kättensä jäljen. Ohjenuoranani olen jo pitkään pitänyt kiinalaista viisautta: Kaikkein tärkeintä on puun kasvattaminen eikä sekään ole niin tärkeää. 8Väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle jää entistä enemmän aikaa metsätöille , , milj. euroa muutos-% 6,5 6,4 2,5 3,3 3,7 1,7-1,4-5, , * Mediamainonnan määrä ja kehitys *)2008 tutkimusuudistus: sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu Lähde: TNS Media Intelligence, Mainosvuosi 2009 Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1263,4 miljoonaa euroa, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 37,5 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,4 prosenttia. Mainonta sanomalehdissä väheni 21,6 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehdissä vähennys oli 18,7 prosenttia. Myös painotoiminnan volyymit alalla pienenivät taantuman seurauksena ja liikevaihto supistui arviolta %.

6 A n t t i Po r ko : S U U R I E N P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I Toimitusjohtaja Antti Porko aloitti Keski-Pohjanmaan Kirjapainon johdossa 1. maaliskuuta Ensimmäisen vuoden aikana tahti on ollut hurja ja konsernissa on tehty paljon isoja päätöksiä, joiden toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Porko toteaa, että on ollut haastavaa tulla rajuun muutostilanteeseen uutena miehenä alan ulkopuolelta. Yhdessä tekeminen on antanut mahdollisuuden nopeaan sopeutumiseen. Päätösten tekeminen on konsernissamme joukkuepeliä. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan esityksestä hallitukselle päätettävät asiat. Hallituksen päätökset vie käytäntöön sitoutunut johtoryhmä. Kohti Mediakulmaa Isojen päätösten sarja on merkittävä. Koko konsernin kustannusliiketoiminta on keskitetty samaan yksikköön, arkkipaino on eriytetty omaan yhtiöönsä ja rotaatiopainamiseen löytyi loistava kumppani konsernin ulkopuolelta, HSS-Media Ab. On käyty myös raskaat yt-neuvottelut. Iso askel on muutto lokakuussa keskustaan Rantakadulle, Mediakulmaan. Yhteinen tahtomme oli muuttaa keskustaan. Kartoitimme useita vaihtoehtoja ja neuvottelujen edetessä Rantakulma, tuleva Mediakulma, nousi voittajaksi. Toiseen kerrokseen tulee hallinnon ja toimituksen tilat, katutasoon myynti ja markkinointi sekä Kokkola-lehti. Tältä osin ympyrä sulkeutuu, kun palaamme 34 vuoden jälkeen takaisin keskustaan. Tehostamisohjelmassa olemme kohdentaneet olemassa olevat voimavaramme optimaalisesti ja etsineet uusia yhteistyökumppaneita alan sisältä. Tämän trendin uskon jatkuvan, 2009 on ollut vasta alkusoittoa mediakentän murrokselle. Eri asteisia kumppanuuksia mediatalojen välille tulee syntymään yhä enemmän. Muutostilanteessa haluamme satsata henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Keväällä 2010 alkaa kaksivuotinen, koko konsernia koskeva johtajakoulutus, johon osallistuu koko johtoryhmä, päälliköt ja esimiehet. Porko kiittelee konsernin henkilökunnan vahvaa osaamista ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Asiantuntijaorganisaatiossamme on valtavasti osaamista ja luovuutta, jolle annamme tilaa. Tulevaisuuden haasteet vaativat muutosketteryyttä, halua olla mukana ohjaamassa murrosta sekä rohkeutta luopua totutusta ja hypätä kohti uutta. Laatu ja palvelu ovat ratkaisevassa asemassa asiakkuuksiemme hoidossa. Uskon voimakkaasti, että tehdyt päätökset antavat meille hyvän mahdollisuuden kehittää toimintojamme ja sitä kautta päästä tavoitteeseemme. Tästä on hyvä jatkaa! Suuret kiitokset Eino Laukalle hienosta työsarasta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimitusjohtajana. Nautinnollisia eläkepäiviä viidennelle Tervaporvarille! 8Botnia Printin peruskivi muurattiin K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy, Jokilaaksojen Kustannus Oy, Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Tilikauden aikana emoyhtiön hallitus päätti konsernin kustannustoiminnan keskittämisestä emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:hin. Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy fuusioitiin emoyhtiöön Vuoden 2010 alusta alkaen Jokilaaksojen Kustannus Oy: n liiketoiminta on vuokrattu emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapai- 8Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3. alkaen Antti Porko.

7 no Oyj:lle ja Jokilaaksojen Kustannus Oy fuusioidaan emoyhtiöön tilikauden 2010 aikana. Kustannusliiketoiminnan tulosvastaavaksi johtajaksi valittiin Alpo Ohtamaa. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja sen tulosyksikkö Botnia Print tilasi tilikauden aikana yhteistyössä HSS-Median kanssa uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän. Koneilla painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. Painokoneprojektin yhteydessä emoyhtiö rakennuttaa uuden painohallin (Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4). Uudet tilat ja koneet otetaan käyttöön keväällä Vuoden 2010 alussa emoyhtiö osti tytäryhtiö Art-Print Oy: n rotaatiopainoliiketoiminnan. Art-Print Oy jatkaa arkkipainoyhtiönä. Vuoden lopulla emoyhtiö osti Kokkolassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Mediakulman koko osakekannan. Kiinteistöön sijoittuvat vuoden 2010 loppupuolella Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehden toimitukset, myynti, sivunvalmistus, Kosila Digimedian toiminta sekä konsernin hallinto. Tilikauden aikana PookiSanomat-ilmaisjakelulehden julkaiseminen lopetettiin kannattamattomana. Uusina tuotteina ostettiin vuoden 2009 loppupuolella Ylivieskassa ilmestyvä Vieskalainen-kaupunkilehden liiketoiminta ja perustettiin uusi Selänne- ilmaisjakelulehti Haapajärvi-Kärsämäki-Pyhäsalmi-alueelle. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden aikana Nivalaan ja Sieviin. Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3 alkaen Antti Porko. Art-Print Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Jari Lähdemäki ja alkaen Hannu Salmi. Tilikauden aikana käytiin koko konsernia koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena konsernin henkilöstömäärä henkilötyövuosina pieneni noin 46 henkilöä. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,8 milj. e, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. Lehtien kustantamisen liikevaihto oli 18,3 milj. e ja laski 4,6 %. Ilmoitusmyynti laski 8,5 % ja tilausmyynti kasvoi 1,4 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli alan yleistä kehitystä pienempi Graafisten ja viestintäpalvelujen ulkoinen liikevaihto laski

8 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a Y H T E I S T Y Ö T I I V I S T Y Y Konsernin lehtien toimituksellinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt. Yhteistyö koskee sekä painettuja lehtiä että tammikuussa uudistettuna käyttöön otettua lehtien verkkopalvelua. Yhteistyön lähtökohtana on selkeä työnjako lehtien kesken. Jokainen lehti säilyttää identiteettinsä ja profiilinsa. Päällekkäistä työtä etenkin perusuutisten toimittamisessa kuitenkin karsitaan. Painettuja lehtiä täydentävä alueellinen verkkopalvelu KP24 on lehtien yhteinen. Siihen sisältöjä tuottavat konsernin kaikkien lehtien toimittajat. Yhteistyön malli on oma, konsernin ja alueen tarpeisiin räätälöity. Myös muiden lehtitalojen kokemuksia on Kalajokilaakson päätoimittaja Seppo Kankaan mukaan kartoitettu, mutta yhteistyön periaatteet ja pelisäännöt on laadittu itse. Keskipohjanmaan päätoimittaja Lassi Jaakkola arvioi yhteistyön lähteneen liikkeelle erittäin hyvin. Tämä antaa hänen mukaansa vahvan pohjan lehtien ja niiden sähköisten palvelujen tulevalle kehittämiselle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuului vuoden 2010 alussa yhdeksän lehteä: Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso, Haapavesi, Kokkola, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Selänne ja Vieskalainen. 8Uutispöydän ääressä toimituspäällikkö Tiina Ojutkangas, Lassi Jaakkola, toimituspäällikkö Liisa Ängeslevä ja Seppo Kangas. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S ,3 % ja oli 9,9 milj. e. Lasku oli myös jonkin verran alan yleistä laskua pienempi. Konsernin sähköiseen liiketoimintaan erikoistuneen liiketoimintayksikkö Kosila Digimedian liikevaihdon kasvu jatkui. Konsernin liiketulos oli 0,519 milj. euroa (2008-0,401 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,05 milj. e (2008-0,79 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,02 milj. e ja tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,74 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (1,9 % 2008) ja oman pääoman tuotto 5,2 % (-0,5 % 2008). Liiketulosta arvioitaessa on huomioitava, että konsernin tulos pitää sisällään henkilöstövähennyksistä seuranneita kertaluonteisia eläke- ja palkkakuluja ja rotaatioinvestoinnin esiselvityskuluja (tulosvaikutus n. 500 teur). Konsernin rakennejärjestelyn seurauksena Art-Print Oy:n pakollinen varaus purettiin, jonka seurauksena konsernin tulos parani 91 teur. Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 30,04 31,2 28,8 Liiketulos milj. e 0,99-0,40 0,52 Liikevoitto % 3,3-1,3 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 1,9 4,3 Oman pääoman tuotto % 5,7-0,5 5,2 Omavaraisuusaste % 45,2 57,9 45,6

9 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a VA H VA K U M P PA N U U S! Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa on tyytyväinen vuonna 2009 tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin. Kaikki Keski-Pohjanmaan Kirjapainon yhdeksän lehteä ja yhteinen verkkopalvelu ovat nyt samassa emoyhtiössä. Uusi toimintamalli on havaittu hyväksi: asiakkaat tykkäävät, yhteistyö talon sisällä tiivistyy ja tuloskunto nousee! Satsaamme kumppanuuteen ja aitoon yhteistyöhön asiakkaittemme kanssa. Hyvä palvelu edellyttää, että osaamme asettua asiakkaan tiskin taakse. Me pärjäämme kun asiakkaamme pärjäävät. Olemme vahvassa vuorovaikutuksessa ja teemme töitä yhteisen toimintaympäristömme parhaaksi. Tiiviimpi yhteistyö Kirjapainon lehtien ja verkkopalvelun kesken avaa mahdollisuuksia myös entistä parempaan asiakaspalveluun. On tärkeää löytää tasapaino yhteistyön ja lehtien yksilöllisyyden välille. Yhdeksällä lehdellä ja KP24-palvelulla katamme monipuolisesti asiakkaittemme tavoitteleman vaikutusalueen. Meillä on vahva usko printtiin, jonka rinnalle kehitämme sähköistä menestystarinaa. Muuttuva maailma vaatii meitä uudistumaan jatkuvasti. Jääkiekkomiehen termistö on suoraan kaukalon laidalta. KP-joukkue on hyvässä iskussa ja eri lehtiketjut rakentavat uusia menestystarinoita asiakkaittemme kanssa. Olemme hyvällä tiellä ja maailma on täynnä mahdollisuuksia! Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 92. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 3,1 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli -0,25 milj. e. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,29 milj. e. ja satunnaisten erien jälkeen 0,45 milj. e. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,44 milj. e. Yhtiön toiminta on vuoden aikana koostunut konsernin kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta pääosin tytäryhtiöille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön liiketulosta arvioitaessa on huomioitava tehtyjen henkilöstövähennysten kertaluonteiset eläke- ja palkkakulut sekä rotaatioinvestoinnin esiselvityskulut (tulosvaikutus 0,184 milj. e). Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 12,03 2,91 3,1 Liiketulos milj. e 0,31-0,84-0,25 Liikevoitto % 2,5-28,9-8,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,15-0,25 1,6 Oman pääoman tuotto % -4,75-4,65 2,5 Omavaraisuusaste % 47,4 62,77 47,95 Investoinnit Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 13,9 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin keskeneräisestä paino- ja postitusko-

10 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a K A I K K I PA I N A M I S E S TA J A P R E M E D I A S TA Kirjapainojen tiukassa kilpailutilanteessa Art-Printin tuore toimitusjohtaja Hannu Salmi uskoo hyvän palvelun lisäksi ennen kaikkea Art-Print Oy:n tarjoamaan kokonaispalveluun. Art-Printin vahvuus syntyy kokonaisosaamisesta. Meillä on todella hyvä henkilökunta ja monipuolisen painokalustomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme äärettömän paljon erilaisia painoformaatteja. Kaikki lähtee hyvästä palvelusta ja helppokäyttöisistä tuotteista. Aineistonhallinta, uusi julkaisujärjestelmä ja Artnet-verkkopalvelu ovat tärkeitä asiakaspalvelun työkaluja. Art-Printin aineistohallinta pitää asiakkaan koko brändin kaikki materiaalit logoista kuviin tallessa, ajan tasalla ja aina valmiina. Artnet auttaa luovan työn tilaajia löytämään tarpeeseensa alan parhaat ammattilaiset ja julkaisujärjestelmä soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa. Omilla tunnuksillaan asiakas pääsee suoraan järjestelmäämme tarkastamaan, hyväksymään ja tekemään muutoksia vedoksiin reaaliajassa. Isoja tiedostoja ei tarvitse enää lähettää sähköpostilla eikä työn eteneminen jää kiinni esimerkiksi yksittäisen ihmisen lomista. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S neinvestoinnista, Kiinteistö Oy Mediakulman osakekannan ostosta ja pitkäaikaisista osakesijoituksista. Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2009 olivat 17,3 milj. e. Em. investointien lisäksi konsernin kokonaisinvestointeihin sisältyi Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n keskeneräinen rakennusinvestointi ja kaupunkilehti Vieskalaisen liiketoiminnan osto. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 10,5 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 1,29 milj. e. Konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut tilikauden lopussa olivat 5,2 milj. e (2008 6,9 milj. e.). Henkilöstö Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 23 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 240. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 1,36 milj. e ja konsernin 11,7 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden aikana: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 4,58 1,31 1,36 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 10,80 11,7 11,7

11 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a VA H VA U S KO P R I N T T I M E D I A A N Toukokuussa 2010 uudessa Botnia Print -painotalossa käyntiin pyörähtävä Cortina-rotaatiopainokone on Suomessa ainoa laatuaan. Uuden rotaation painojälki on huippuluokkaa ja vedettömyytensä ansiosta Cortina on aiempaa ympäristöystävällisempi monin tavoin; se ei käytä liuottimia ja hukkapaperia jää sadasosa aiemmasta. Päätös Botnia Printin rakentamisesta yhteistyössä HSS- Median kanssa luo kustannusliiketoiminnallemme vahvat edellytykset kehittää uusia tuotteita. Art-Printin arkkipaino, Reusnerin heatset Tallinnassa ja Botnia Printin rotaatio luovat kokonaisuuden, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen graafi sen alan paketin, toimitusjohtaja Antti Porko lupaa. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin ja HSS-Median tuore kumppanuus on syntynyt luontevasti. Samalla alueella eri kielillä toimivat yhtiöt eivät kilpaile keskenään. Botnia Printin kautta yhteisen sävelen löytyminen on johtanut jo muuhunkin yhteistyöhön. Aika näyttää, mitä uusia mahdollisuuksia löydämme. 7Botnia Print Tuote- ja palvelukehitys Emoyhtiön tulosyksikkö Kosila Digimedia on jatkanut räätälöityjen selainpohjaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä yritysviestinnän, asiakkuuden- ja aineistonhallinnan tarpeisiin niin konserniyhtiöille kuin muillekin yrityksille ja yhteisöille. Art-Print on jatkanut yrityskohtaisten tietokantasovellusten kehittämistä painoasiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksilla pyritään yritysten markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseen (Artnet-konsepti). Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP-24. Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Jukka Tunkkari, kenttäpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 1993 Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Aatto Ainali, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000 Vesa Pihlajamaa, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.

12 S ä h k ö i n e n l i i ke t o i m i n t a M O B I I L I M O N I - M E D I A M A A I L M A Kosila Digimedia on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin sähköisen liiketoiminnan yksikkö, joka kehittää ja ylläpitää sähköisiä alustoja ja liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Näkyvin kehitystyö on ollut konsernin kaikkien lehtien uusi, yhteinen verkkopalvelu KP24. KP24 on ainutlaatuinen ratkaisu. Perinteisen julkaisujärjestelmän sijaan rakensimme alustan, jolle tieto voidaan kutsua mistä tahansa internetistä. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen ja monipuoliset yhteistyökuviot, kertoo yksikön johtaja Juha Erkkilä. Ainutlaatuista on myös KP24:n räätälöitävyys, jollaista ei tiettävästi ole muilla lehdillä koko Euroopassa. Yleisen sisältönäkymän lisäksi jokainen voi rakentaa oman etusivunsa haluamistaan aihealueista. Valinnoissaan voi painottaa esimerkiksi valitsemansa paikkakunnan uutisia, tapahtumia ja säätä. Tällä hetkellä Kosila Digimediassa keskitytään erityisesti monimediaisuuteen ja mobiileihin päätelaitteisiin. Vahva kehitystyö on tuonut asiakkaiksi myös muita mediataloja sekä laajan kirjon yrityksiä ja yhteisöjä Konsernin ulkopuolisille asiakkaille rakennamme paljon ratkaisuja muun muassa yritysviestintään, yhteisöllisyyteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin sovelluksiin, kuten asiakkuuden-, resurssien-, riskien- ja dokumentinhallintaan. Toimintamme tärkeimpiä lähtökohtia on hyvä asiakastuntemus. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2009 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan tulosvastaava johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat: KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälinen taantuma ja sen leviäminen Suomeen on lisännyt konsernin liiketoiminnan riskiä. Taantuman aiheuttamat rakenteelliset muutokset voivat pysyvästi vaikuttaa ilmoittelun määrään. Taantuma voi myös vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja lehden tilaajauskollisuuteen. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä nähtävissä. Konserni on kuitenkin aloittanut toimintojen tehostamisen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Yhtiörakennetta ja organisaatiota on tiivistetty ja kustannusrakennetta kevennetty. Näkymät vuodelle 2010 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on vaikeata. Mediamainonnan laskun uskotaan taittuneen. Koko konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2010 jonkin verran kasvavan. Alkuvuoden kustannusliiketoiminnan positiivisen myynnin kehityksen, jo tehtyjen henkilöstövähennysten ja tehostamistoimenpiteiden sekä edellisen vuoden kertaluonteisten kulujen johdosta koko konsernin tuloksen liikevoittotasolla odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta.

13 Ke h i t y s t o i m i n t a KO H T I Y H T E I S T Ä P Ä Ä M Ä Ä R Ä Ä Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari ja talousjohtaja Krister Höglund katsovat Keski-Pohjanmaan Kirjapainon suuria muutoksia omista vinkkeleistään. Päämäärä on yhteinen. Kirjapainoala on suuressa murroksessa. Se vaatii meiltä uudistumista ja nopeaa reagointikykyä. Uutta ja tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi vaaditaan yhä enemmän ja yhä nopeammin, Höglund toteaa. Molemmat korostavat vuorovaikutuksen, avoimen viestinnän sekä osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön merkitystä. Muutostilanteessa on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman roolinsa ja merkityksensä. Aito vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat avainasemassa. Meillä kaikilla tulisi olla edessämme oma tähtemme, jota kohti ponnistelemme määrätietoisesti. Yhteisen tavoitteen myötä yksittäiset tähtemme sulautuvat yhdeksi isoksi johtotähdeksi, Kotisaari kuvailee. Talousmies lisää taivaanmerkkien rinnalle katuvalot. Henkilöstö- ja taloushallinto luovat polkua ja sytyttävät katulamppuja matkan varrelle. Minulla on ihan oikeasti sellainen tunne, että olemme uudella tiellä, mutta muutos ei tapahdu hetkessä. Asioita täytyy priorisoida ja kehittää pala kerrallaan. Kun yhden isomman asian saa kuntoon, se ratkaisee usein samalla liudan pienempiä, Höglund toteaa. Tärkeintä ovat aina ihmiset. Koneita ja ohjelmistoja voi hankkia tarpeen mukaan, mutta ylivoimaisuus lähtee ihmisestä! Kotisaari päättää. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2009 lopussa 738 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K- sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,9 4,9 Maria Isohanni 3,2 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen Piiri 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,54 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 1,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,54 euroa - Yhteensä ,54 euroa Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

14 KO N S E R N I - PA LV E L U T K U S TA N N U S - L I I K E TO I M I N TA G R A A F I N E N L I I K E TO I M I N TA Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %)

15 KO N S E R N I O R G A N I S A AT I O Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Lehtien päätoimittajat GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Art-Print Oy Toimitusjohtaja Hannu Salmi Botnia Print Toimitusjohtaja Antti Porko

16 Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i n u m e ro i n

20 S I S Ä L LYS L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos T U L O S L A S K E L M A Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot