P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9"

Transkriptio

1 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i s a n o i n j a k u v i n

4 J u k k a Tu n k k a r i n G R A N D E F I N A L E Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Tunkkari katsoo tyytyväisenä taaksepäin 17 vuoden rupeamaansa puheenjohtajana. On tehty isoja päätöksiä, raskaitakin. Jos niitä ei olisi tehty, ei oltaisi nyt tässä, vahvana ja itsenäisenä. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernilla on hyvä, kattava paketti. Konsernin kustanteilla on hyvä osuus ja ote omalla alueellaan. On maakuntalehti, aluelehti, paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä yhteinen verkkopalvelu KP24. Kustanteet toteuttavat kattavaa uutisointia ja tarjoavat peittävät ilmoitusmahdollisuudet. Art-Printin arkkipainopalvelut ja tuleva BotniaPrint täydentävät kokonaisuuden, Tunkkari kuvaa nykytilannetta. Viime aikoina on tehty monta isoa päätöstä: suuria investointeja, organisaatiomuutoksia ja myös yt-neuvotteluita. Puheenjohtajan taipaleelle mahtuu sekä pitkiä luikosia että jyrkkiä vastasia. Vaikeimmat hetket kuuluvat muutostilanteisiin. Kipeimpiä päätöksiä tehtäessä on ollut suuri huoli tulevaisuudesta. 67/93 aikansa kutakin Tunkkari toteaa, että hänellä on edessään grande finale. Vuodesta 1984 hän on istunut Kirjapainon hallituksessa, puheenjohtajana 1993 alkaen. Tunkkari luopuu tehtävästään seuraavassa vuosikokouksessa. Tähän tehtävään on ollut jonkinlaista sukurasitettakin, isä- K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Yleinen kehitys Vuosi 2009 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen näkyi sanomalehtitoimialalla mediamyyntilukujen edelleen jatkuvana voimakkaana putoamisena. Valtionvarainministeriön arvio koko vuoden bruttokansantuotteen supistumisesta oli 7,6 prosenttia. Vuoden 2009 keskimääräinen infl aatio oli 0,0 %. Aiempien vuosien hyvä työllisyyskehitys taittui. Työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 7,9 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

5 ni oli aikanaan Keskipohjanmaa-lehden perustavan kokouksen sihteeri. Olen tässä laskeskellut, että Kirjapainon 93:sta toimintavuodesta hallituksen puheenjohtaja on 67 vuotta ollut joko Kalliokoski tai Tunkkari. Nyt ketju on katkeamassa. Tunkkari kiittelee myös hyvää herraonnea, eli onnistunutta rekrytointia. Kirjapainon ja toimitusten johtoon on valittu osaavia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani olla vuosia mukana ja toimia maakunnan näköalapaikalla. Aika aikaansa kutakin, lyhyemmässäkin ajassa on moni ehtinyt antaa parhaansa. Lisääntyvälle vapaa-ajalle Jukka Tunkkari keksii heti käyttöä, vastapaino arjen kiireisiin löytyy metsästä. Metsätyöt ovat aina olleet minulle mieluisia, siinä näkee heti kättensä jäljen. Ohjenuoranani olen jo pitkään pitänyt kiinalaista viisautta: Kaikkein tärkeintä on puun kasvattaminen eikä sekään ole niin tärkeää. 8Väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle jää entistä enemmän aikaa metsätöille , , milj. euroa muutos-% 6,5 6,4 2,5 3,3 3,7 1,7-1,4-5, , * Mediamainonnan määrä ja kehitys *)2008 tutkimusuudistus: sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu Lähde: TNS Media Intelligence, Mainosvuosi 2009 Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1263,4 miljoonaa euroa, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 37,5 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,4 prosenttia. Mainonta sanomalehdissä väheni 21,6 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehdissä vähennys oli 18,7 prosenttia. Myös painotoiminnan volyymit alalla pienenivät taantuman seurauksena ja liikevaihto supistui arviolta %.

6 A n t t i Po r ko : S U U R I E N P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I Toimitusjohtaja Antti Porko aloitti Keski-Pohjanmaan Kirjapainon johdossa 1. maaliskuuta Ensimmäisen vuoden aikana tahti on ollut hurja ja konsernissa on tehty paljon isoja päätöksiä, joiden toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Porko toteaa, että on ollut haastavaa tulla rajuun muutostilanteeseen uutena miehenä alan ulkopuolelta. Yhdessä tekeminen on antanut mahdollisuuden nopeaan sopeutumiseen. Päätösten tekeminen on konsernissamme joukkuepeliä. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan esityksestä hallitukselle päätettävät asiat. Hallituksen päätökset vie käytäntöön sitoutunut johtoryhmä. Kohti Mediakulmaa Isojen päätösten sarja on merkittävä. Koko konsernin kustannusliiketoiminta on keskitetty samaan yksikköön, arkkipaino on eriytetty omaan yhtiöönsä ja rotaatiopainamiseen löytyi loistava kumppani konsernin ulkopuolelta, HSS-Media Ab. On käyty myös raskaat yt-neuvottelut. Iso askel on muutto lokakuussa keskustaan Rantakadulle, Mediakulmaan. Yhteinen tahtomme oli muuttaa keskustaan. Kartoitimme useita vaihtoehtoja ja neuvottelujen edetessä Rantakulma, tuleva Mediakulma, nousi voittajaksi. Toiseen kerrokseen tulee hallinnon ja toimituksen tilat, katutasoon myynti ja markkinointi sekä Kokkola-lehti. Tältä osin ympyrä sulkeutuu, kun palaamme 34 vuoden jälkeen takaisin keskustaan. Tehostamisohjelmassa olemme kohdentaneet olemassa olevat voimavaramme optimaalisesti ja etsineet uusia yhteistyökumppaneita alan sisältä. Tämän trendin uskon jatkuvan, 2009 on ollut vasta alkusoittoa mediakentän murrokselle. Eri asteisia kumppanuuksia mediatalojen välille tulee syntymään yhä enemmän. Muutostilanteessa haluamme satsata henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Keväällä 2010 alkaa kaksivuotinen, koko konsernia koskeva johtajakoulutus, johon osallistuu koko johtoryhmä, päälliköt ja esimiehet. Porko kiittelee konsernin henkilökunnan vahvaa osaamista ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Asiantuntijaorganisaatiossamme on valtavasti osaamista ja luovuutta, jolle annamme tilaa. Tulevaisuuden haasteet vaativat muutosketteryyttä, halua olla mukana ohjaamassa murrosta sekä rohkeutta luopua totutusta ja hypätä kohti uutta. Laatu ja palvelu ovat ratkaisevassa asemassa asiakkuuksiemme hoidossa. Uskon voimakkaasti, että tehdyt päätökset antavat meille hyvän mahdollisuuden kehittää toimintojamme ja sitä kautta päästä tavoitteeseemme. Tästä on hyvä jatkaa! Suuret kiitokset Eino Laukalle hienosta työsarasta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimitusjohtajana. Nautinnollisia eläkepäiviä viidennelle Tervaporvarille! 8Botnia Printin peruskivi muurattiin K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy, Jokilaaksojen Kustannus Oy, Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Tilikauden aikana emoyhtiön hallitus päätti konsernin kustannustoiminnan keskittämisestä emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:hin. Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy fuusioitiin emoyhtiöön Vuoden 2010 alusta alkaen Jokilaaksojen Kustannus Oy: n liiketoiminta on vuokrattu emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapai- 8Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3. alkaen Antti Porko.

7 no Oyj:lle ja Jokilaaksojen Kustannus Oy fuusioidaan emoyhtiöön tilikauden 2010 aikana. Kustannusliiketoiminnan tulosvastaavaksi johtajaksi valittiin Alpo Ohtamaa. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja sen tulosyksikkö Botnia Print tilasi tilikauden aikana yhteistyössä HSS-Median kanssa uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän. Koneilla painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. Painokoneprojektin yhteydessä emoyhtiö rakennuttaa uuden painohallin (Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4). Uudet tilat ja koneet otetaan käyttöön keväällä Vuoden 2010 alussa emoyhtiö osti tytäryhtiö Art-Print Oy: n rotaatiopainoliiketoiminnan. Art-Print Oy jatkaa arkkipainoyhtiönä. Vuoden lopulla emoyhtiö osti Kokkolassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Mediakulman koko osakekannan. Kiinteistöön sijoittuvat vuoden 2010 loppupuolella Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehden toimitukset, myynti, sivunvalmistus, Kosila Digimedian toiminta sekä konsernin hallinto. Tilikauden aikana PookiSanomat-ilmaisjakelulehden julkaiseminen lopetettiin kannattamattomana. Uusina tuotteina ostettiin vuoden 2009 loppupuolella Ylivieskassa ilmestyvä Vieskalainen-kaupunkilehden liiketoiminta ja perustettiin uusi Selänne- ilmaisjakelulehti Haapajärvi-Kärsämäki-Pyhäsalmi-alueelle. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden aikana Nivalaan ja Sieviin. Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3 alkaen Antti Porko. Art-Print Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Jari Lähdemäki ja alkaen Hannu Salmi. Tilikauden aikana käytiin koko konsernia koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena konsernin henkilöstömäärä henkilötyövuosina pieneni noin 46 henkilöä. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,8 milj. e, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. Lehtien kustantamisen liikevaihto oli 18,3 milj. e ja laski 4,6 %. Ilmoitusmyynti laski 8,5 % ja tilausmyynti kasvoi 1,4 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli alan yleistä kehitystä pienempi Graafisten ja viestintäpalvelujen ulkoinen liikevaihto laski

8 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a Y H T E I S T Y Ö T I I V I S T Y Y Konsernin lehtien toimituksellinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt. Yhteistyö koskee sekä painettuja lehtiä että tammikuussa uudistettuna käyttöön otettua lehtien verkkopalvelua. Yhteistyön lähtökohtana on selkeä työnjako lehtien kesken. Jokainen lehti säilyttää identiteettinsä ja profiilinsa. Päällekkäistä työtä etenkin perusuutisten toimittamisessa kuitenkin karsitaan. Painettuja lehtiä täydentävä alueellinen verkkopalvelu KP24 on lehtien yhteinen. Siihen sisältöjä tuottavat konsernin kaikkien lehtien toimittajat. Yhteistyön malli on oma, konsernin ja alueen tarpeisiin räätälöity. Myös muiden lehtitalojen kokemuksia on Kalajokilaakson päätoimittaja Seppo Kankaan mukaan kartoitettu, mutta yhteistyön periaatteet ja pelisäännöt on laadittu itse. Keskipohjanmaan päätoimittaja Lassi Jaakkola arvioi yhteistyön lähteneen liikkeelle erittäin hyvin. Tämä antaa hänen mukaansa vahvan pohjan lehtien ja niiden sähköisten palvelujen tulevalle kehittämiselle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuului vuoden 2010 alussa yhdeksän lehteä: Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso, Haapavesi, Kokkola, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Selänne ja Vieskalainen. 8Uutispöydän ääressä toimituspäällikkö Tiina Ojutkangas, Lassi Jaakkola, toimituspäällikkö Liisa Ängeslevä ja Seppo Kangas. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S ,3 % ja oli 9,9 milj. e. Lasku oli myös jonkin verran alan yleistä laskua pienempi. Konsernin sähköiseen liiketoimintaan erikoistuneen liiketoimintayksikkö Kosila Digimedian liikevaihdon kasvu jatkui. Konsernin liiketulos oli 0,519 milj. euroa (2008-0,401 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,05 milj. e (2008-0,79 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,02 milj. e ja tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,74 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (1,9 % 2008) ja oman pääoman tuotto 5,2 % (-0,5 % 2008). Liiketulosta arvioitaessa on huomioitava, että konsernin tulos pitää sisällään henkilöstövähennyksistä seuranneita kertaluonteisia eläke- ja palkkakuluja ja rotaatioinvestoinnin esiselvityskuluja (tulosvaikutus n. 500 teur). Konsernin rakennejärjestelyn seurauksena Art-Print Oy:n pakollinen varaus purettiin, jonka seurauksena konsernin tulos parani 91 teur. Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 30,04 31,2 28,8 Liiketulos milj. e 0,99-0,40 0,52 Liikevoitto % 3,3-1,3 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 1,9 4,3 Oman pääoman tuotto % 5,7-0,5 5,2 Omavaraisuusaste % 45,2 57,9 45,6

9 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a VA H VA K U M P PA N U U S! Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa on tyytyväinen vuonna 2009 tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin. Kaikki Keski-Pohjanmaan Kirjapainon yhdeksän lehteä ja yhteinen verkkopalvelu ovat nyt samassa emoyhtiössä. Uusi toimintamalli on havaittu hyväksi: asiakkaat tykkäävät, yhteistyö talon sisällä tiivistyy ja tuloskunto nousee! Satsaamme kumppanuuteen ja aitoon yhteistyöhön asiakkaittemme kanssa. Hyvä palvelu edellyttää, että osaamme asettua asiakkaan tiskin taakse. Me pärjäämme kun asiakkaamme pärjäävät. Olemme vahvassa vuorovaikutuksessa ja teemme töitä yhteisen toimintaympäristömme parhaaksi. Tiiviimpi yhteistyö Kirjapainon lehtien ja verkkopalvelun kesken avaa mahdollisuuksia myös entistä parempaan asiakaspalveluun. On tärkeää löytää tasapaino yhteistyön ja lehtien yksilöllisyyden välille. Yhdeksällä lehdellä ja KP24-palvelulla katamme monipuolisesti asiakkaittemme tavoitteleman vaikutusalueen. Meillä on vahva usko printtiin, jonka rinnalle kehitämme sähköistä menestystarinaa. Muuttuva maailma vaatii meitä uudistumaan jatkuvasti. Jääkiekkomiehen termistö on suoraan kaukalon laidalta. KP-joukkue on hyvässä iskussa ja eri lehtiketjut rakentavat uusia menestystarinoita asiakkaittemme kanssa. Olemme hyvällä tiellä ja maailma on täynnä mahdollisuuksia! Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 92. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 3,1 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli -0,25 milj. e. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,29 milj. e. ja satunnaisten erien jälkeen 0,45 milj. e. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,44 milj. e. Yhtiön toiminta on vuoden aikana koostunut konsernin kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta pääosin tytäryhtiöille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön liiketulosta arvioitaessa on huomioitava tehtyjen henkilöstövähennysten kertaluonteiset eläke- ja palkkakulut sekä rotaatioinvestoinnin esiselvityskulut (tulosvaikutus 0,184 milj. e). Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 12,03 2,91 3,1 Liiketulos milj. e 0,31-0,84-0,25 Liikevoitto % 2,5-28,9-8,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,15-0,25 1,6 Oman pääoman tuotto % -4,75-4,65 2,5 Omavaraisuusaste % 47,4 62,77 47,95 Investoinnit Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 13,9 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin keskeneräisestä paino- ja postitusko-

10 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a K A I K K I PA I N A M I S E S TA J A P R E M E D I A S TA Kirjapainojen tiukassa kilpailutilanteessa Art-Printin tuore toimitusjohtaja Hannu Salmi uskoo hyvän palvelun lisäksi ennen kaikkea Art-Print Oy:n tarjoamaan kokonaispalveluun. Art-Printin vahvuus syntyy kokonaisosaamisesta. Meillä on todella hyvä henkilökunta ja monipuolisen painokalustomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme äärettömän paljon erilaisia painoformaatteja. Kaikki lähtee hyvästä palvelusta ja helppokäyttöisistä tuotteista. Aineistonhallinta, uusi julkaisujärjestelmä ja Artnet-verkkopalvelu ovat tärkeitä asiakaspalvelun työkaluja. Art-Printin aineistohallinta pitää asiakkaan koko brändin kaikki materiaalit logoista kuviin tallessa, ajan tasalla ja aina valmiina. Artnet auttaa luovan työn tilaajia löytämään tarpeeseensa alan parhaat ammattilaiset ja julkaisujärjestelmä soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa. Omilla tunnuksillaan asiakas pääsee suoraan järjestelmäämme tarkastamaan, hyväksymään ja tekemään muutoksia vedoksiin reaaliajassa. Isoja tiedostoja ei tarvitse enää lähettää sähköpostilla eikä työn eteneminen jää kiinni esimerkiksi yksittäisen ihmisen lomista. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S neinvestoinnista, Kiinteistö Oy Mediakulman osakekannan ostosta ja pitkäaikaisista osakesijoituksista. Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2009 olivat 17,3 milj. e. Em. investointien lisäksi konsernin kokonaisinvestointeihin sisältyi Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n keskeneräinen rakennusinvestointi ja kaupunkilehti Vieskalaisen liiketoiminnan osto. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 10,5 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 1,29 milj. e. Konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut tilikauden lopussa olivat 5,2 milj. e (2008 6,9 milj. e.). Henkilöstö Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 23 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 240. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 1,36 milj. e ja konsernin 11,7 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden aikana: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 4,58 1,31 1,36 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 10,80 11,7 11,7

11 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a VA H VA U S KO P R I N T T I M E D I A A N Toukokuussa 2010 uudessa Botnia Print -painotalossa käyntiin pyörähtävä Cortina-rotaatiopainokone on Suomessa ainoa laatuaan. Uuden rotaation painojälki on huippuluokkaa ja vedettömyytensä ansiosta Cortina on aiempaa ympäristöystävällisempi monin tavoin; se ei käytä liuottimia ja hukkapaperia jää sadasosa aiemmasta. Päätös Botnia Printin rakentamisesta yhteistyössä HSS- Median kanssa luo kustannusliiketoiminnallemme vahvat edellytykset kehittää uusia tuotteita. Art-Printin arkkipaino, Reusnerin heatset Tallinnassa ja Botnia Printin rotaatio luovat kokonaisuuden, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen graafi sen alan paketin, toimitusjohtaja Antti Porko lupaa. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin ja HSS-Median tuore kumppanuus on syntynyt luontevasti. Samalla alueella eri kielillä toimivat yhtiöt eivät kilpaile keskenään. Botnia Printin kautta yhteisen sävelen löytyminen on johtanut jo muuhunkin yhteistyöhön. Aika näyttää, mitä uusia mahdollisuuksia löydämme. 7Botnia Print Tuote- ja palvelukehitys Emoyhtiön tulosyksikkö Kosila Digimedia on jatkanut räätälöityjen selainpohjaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä yritysviestinnän, asiakkuuden- ja aineistonhallinnan tarpeisiin niin konserniyhtiöille kuin muillekin yrityksille ja yhteisöille. Art-Print on jatkanut yrityskohtaisten tietokantasovellusten kehittämistä painoasiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksilla pyritään yritysten markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseen (Artnet-konsepti). Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP-24. Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Jukka Tunkkari, kenttäpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 1993 Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Aatto Ainali, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000 Vesa Pihlajamaa, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.

12 S ä h k ö i n e n l i i ke t o i m i n t a M O B I I L I M O N I - M E D I A M A A I L M A Kosila Digimedia on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin sähköisen liiketoiminnan yksikkö, joka kehittää ja ylläpitää sähköisiä alustoja ja liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Näkyvin kehitystyö on ollut konsernin kaikkien lehtien uusi, yhteinen verkkopalvelu KP24. KP24 on ainutlaatuinen ratkaisu. Perinteisen julkaisujärjestelmän sijaan rakensimme alustan, jolle tieto voidaan kutsua mistä tahansa internetistä. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen ja monipuoliset yhteistyökuviot, kertoo yksikön johtaja Juha Erkkilä. Ainutlaatuista on myös KP24:n räätälöitävyys, jollaista ei tiettävästi ole muilla lehdillä koko Euroopassa. Yleisen sisältönäkymän lisäksi jokainen voi rakentaa oman etusivunsa haluamistaan aihealueista. Valinnoissaan voi painottaa esimerkiksi valitsemansa paikkakunnan uutisia, tapahtumia ja säätä. Tällä hetkellä Kosila Digimediassa keskitytään erityisesti monimediaisuuteen ja mobiileihin päätelaitteisiin. Vahva kehitystyö on tuonut asiakkaiksi myös muita mediataloja sekä laajan kirjon yrityksiä ja yhteisöjä Konsernin ulkopuolisille asiakkaille rakennamme paljon ratkaisuja muun muassa yritysviestintään, yhteisöllisyyteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin sovelluksiin, kuten asiakkuuden-, resurssien-, riskien- ja dokumentinhallintaan. Toimintamme tärkeimpiä lähtökohtia on hyvä asiakastuntemus. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2009 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan tulosvastaava johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat: KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälinen taantuma ja sen leviäminen Suomeen on lisännyt konsernin liiketoiminnan riskiä. Taantuman aiheuttamat rakenteelliset muutokset voivat pysyvästi vaikuttaa ilmoittelun määrään. Taantuma voi myös vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja lehden tilaajauskollisuuteen. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä nähtävissä. Konserni on kuitenkin aloittanut toimintojen tehostamisen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Yhtiörakennetta ja organisaatiota on tiivistetty ja kustannusrakennetta kevennetty. Näkymät vuodelle 2010 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on vaikeata. Mediamainonnan laskun uskotaan taittuneen. Koko konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2010 jonkin verran kasvavan. Alkuvuoden kustannusliiketoiminnan positiivisen myynnin kehityksen, jo tehtyjen henkilöstövähennysten ja tehostamistoimenpiteiden sekä edellisen vuoden kertaluonteisten kulujen johdosta koko konsernin tuloksen liikevoittotasolla odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta.

13 Ke h i t y s t o i m i n t a KO H T I Y H T E I S T Ä P Ä Ä M Ä Ä R Ä Ä Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari ja talousjohtaja Krister Höglund katsovat Keski-Pohjanmaan Kirjapainon suuria muutoksia omista vinkkeleistään. Päämäärä on yhteinen. Kirjapainoala on suuressa murroksessa. Se vaatii meiltä uudistumista ja nopeaa reagointikykyä. Uutta ja tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi vaaditaan yhä enemmän ja yhä nopeammin, Höglund toteaa. Molemmat korostavat vuorovaikutuksen, avoimen viestinnän sekä osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön merkitystä. Muutostilanteessa on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman roolinsa ja merkityksensä. Aito vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat avainasemassa. Meillä kaikilla tulisi olla edessämme oma tähtemme, jota kohti ponnistelemme määrätietoisesti. Yhteisen tavoitteen myötä yksittäiset tähtemme sulautuvat yhdeksi isoksi johtotähdeksi, Kotisaari kuvailee. Talousmies lisää taivaanmerkkien rinnalle katuvalot. Henkilöstö- ja taloushallinto luovat polkua ja sytyttävät katulamppuja matkan varrelle. Minulla on ihan oikeasti sellainen tunne, että olemme uudella tiellä, mutta muutos ei tapahdu hetkessä. Asioita täytyy priorisoida ja kehittää pala kerrallaan. Kun yhden isomman asian saa kuntoon, se ratkaisee usein samalla liudan pienempiä, Höglund toteaa. Tärkeintä ovat aina ihmiset. Koneita ja ohjelmistoja voi hankkia tarpeen mukaan, mutta ylivoimaisuus lähtee ihmisestä! Kotisaari päättää. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2009 lopussa 738 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K- sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,9 4,9 Maria Isohanni 3,2 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen Piiri 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,54 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 1,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,54 euroa - Yhteensä ,54 euroa Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

14 KO N S E R N I - PA LV E L U T K U S TA N N U S - L I I K E TO I M I N TA G R A A F I N E N L I I K E TO I M I N TA Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %)

15 KO N S E R N I O R G A N I S A AT I O Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Lehtien päätoimittajat GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Art-Print Oy Toimitusjohtaja Hannu Salmi Botnia Print Toimitusjohtaja Antti Porko

16 Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i n u m e ro i n

20 S I S Ä L LYS L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos T U L O S L A S K E L M A Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2013 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Rahapaja-konsernin vuosikertomus 2008. Tervetuloa muutos!

Rahapaja-konsernin vuosikertomus 2008. Tervetuloa muutos! Rahapaja-konsernin vuosikertomus 2008 Tervetuloa muutos! Etusijalla asiakaskeskeisyys Jalostuva perintömme Vuosi 2008 oli Rahapaja-konsernin suurten muutosten aikaa. Huhtikuussa Raimo Makkonen jäi eläkkeelle

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot