P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9"

Transkriptio

1 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i s a n o i n j a k u v i n

4 J u k k a Tu n k k a r i n G R A N D E F I N A L E Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Tunkkari katsoo tyytyväisenä taaksepäin 17 vuoden rupeamaansa puheenjohtajana. On tehty isoja päätöksiä, raskaitakin. Jos niitä ei olisi tehty, ei oltaisi nyt tässä, vahvana ja itsenäisenä. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernilla on hyvä, kattava paketti. Konsernin kustanteilla on hyvä osuus ja ote omalla alueellaan. On maakuntalehti, aluelehti, paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä yhteinen verkkopalvelu KP24. Kustanteet toteuttavat kattavaa uutisointia ja tarjoavat peittävät ilmoitusmahdollisuudet. Art-Printin arkkipainopalvelut ja tuleva BotniaPrint täydentävät kokonaisuuden, Tunkkari kuvaa nykytilannetta. Viime aikoina on tehty monta isoa päätöstä: suuria investointeja, organisaatiomuutoksia ja myös yt-neuvotteluita. Puheenjohtajan taipaleelle mahtuu sekä pitkiä luikosia että jyrkkiä vastasia. Vaikeimmat hetket kuuluvat muutostilanteisiin. Kipeimpiä päätöksiä tehtäessä on ollut suuri huoli tulevaisuudesta. 67/93 aikansa kutakin Tunkkari toteaa, että hänellä on edessään grande finale. Vuodesta 1984 hän on istunut Kirjapainon hallituksessa, puheenjohtajana 1993 alkaen. Tunkkari luopuu tehtävästään seuraavassa vuosikokouksessa. Tähän tehtävään on ollut jonkinlaista sukurasitettakin, isä- K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Yleinen kehitys Vuosi 2009 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen näkyi sanomalehtitoimialalla mediamyyntilukujen edelleen jatkuvana voimakkaana putoamisena. Valtionvarainministeriön arvio koko vuoden bruttokansantuotteen supistumisesta oli 7,6 prosenttia. Vuoden 2009 keskimääräinen infl aatio oli 0,0 %. Aiempien vuosien hyvä työllisyyskehitys taittui. Työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 7,9 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

5 ni oli aikanaan Keskipohjanmaa-lehden perustavan kokouksen sihteeri. Olen tässä laskeskellut, että Kirjapainon 93:sta toimintavuodesta hallituksen puheenjohtaja on 67 vuotta ollut joko Kalliokoski tai Tunkkari. Nyt ketju on katkeamassa. Tunkkari kiittelee myös hyvää herraonnea, eli onnistunutta rekrytointia. Kirjapainon ja toimitusten johtoon on valittu osaavia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani olla vuosia mukana ja toimia maakunnan näköalapaikalla. Aika aikaansa kutakin, lyhyemmässäkin ajassa on moni ehtinyt antaa parhaansa. Lisääntyvälle vapaa-ajalle Jukka Tunkkari keksii heti käyttöä, vastapaino arjen kiireisiin löytyy metsästä. Metsätyöt ovat aina olleet minulle mieluisia, siinä näkee heti kättensä jäljen. Ohjenuoranani olen jo pitkään pitänyt kiinalaista viisautta: Kaikkein tärkeintä on puun kasvattaminen eikä sekään ole niin tärkeää. 8Väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle jää entistä enemmän aikaa metsätöille , , milj. euroa muutos-% 6,5 6,4 2,5 3,3 3,7 1,7-1,4-5, , * Mediamainonnan määrä ja kehitys *)2008 tutkimusuudistus: sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu Lähde: TNS Media Intelligence, Mainosvuosi 2009 Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1263,4 miljoonaa euroa, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 37,5 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,4 prosenttia. Mainonta sanomalehdissä väheni 21,6 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehdissä vähennys oli 18,7 prosenttia. Myös painotoiminnan volyymit alalla pienenivät taantuman seurauksena ja liikevaihto supistui arviolta %.

6 A n t t i Po r ko : S U U R I E N P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I Toimitusjohtaja Antti Porko aloitti Keski-Pohjanmaan Kirjapainon johdossa 1. maaliskuuta Ensimmäisen vuoden aikana tahti on ollut hurja ja konsernissa on tehty paljon isoja päätöksiä, joiden toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Porko toteaa, että on ollut haastavaa tulla rajuun muutostilanteeseen uutena miehenä alan ulkopuolelta. Yhdessä tekeminen on antanut mahdollisuuden nopeaan sopeutumiseen. Päätösten tekeminen on konsernissamme joukkuepeliä. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan esityksestä hallitukselle päätettävät asiat. Hallituksen päätökset vie käytäntöön sitoutunut johtoryhmä. Kohti Mediakulmaa Isojen päätösten sarja on merkittävä. Koko konsernin kustannusliiketoiminta on keskitetty samaan yksikköön, arkkipaino on eriytetty omaan yhtiöönsä ja rotaatiopainamiseen löytyi loistava kumppani konsernin ulkopuolelta, HSS-Media Ab. On käyty myös raskaat yt-neuvottelut. Iso askel on muutto lokakuussa keskustaan Rantakadulle, Mediakulmaan. Yhteinen tahtomme oli muuttaa keskustaan. Kartoitimme useita vaihtoehtoja ja neuvottelujen edetessä Rantakulma, tuleva Mediakulma, nousi voittajaksi. Toiseen kerrokseen tulee hallinnon ja toimituksen tilat, katutasoon myynti ja markkinointi sekä Kokkola-lehti. Tältä osin ympyrä sulkeutuu, kun palaamme 34 vuoden jälkeen takaisin keskustaan. Tehostamisohjelmassa olemme kohdentaneet olemassa olevat voimavaramme optimaalisesti ja etsineet uusia yhteistyökumppaneita alan sisältä. Tämän trendin uskon jatkuvan, 2009 on ollut vasta alkusoittoa mediakentän murrokselle. Eri asteisia kumppanuuksia mediatalojen välille tulee syntymään yhä enemmän. Muutostilanteessa haluamme satsata henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Keväällä 2010 alkaa kaksivuotinen, koko konsernia koskeva johtajakoulutus, johon osallistuu koko johtoryhmä, päälliköt ja esimiehet. Porko kiittelee konsernin henkilökunnan vahvaa osaamista ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Asiantuntijaorganisaatiossamme on valtavasti osaamista ja luovuutta, jolle annamme tilaa. Tulevaisuuden haasteet vaativat muutosketteryyttä, halua olla mukana ohjaamassa murrosta sekä rohkeutta luopua totutusta ja hypätä kohti uutta. Laatu ja palvelu ovat ratkaisevassa asemassa asiakkuuksiemme hoidossa. Uskon voimakkaasti, että tehdyt päätökset antavat meille hyvän mahdollisuuden kehittää toimintojamme ja sitä kautta päästä tavoitteeseemme. Tästä on hyvä jatkaa! Suuret kiitokset Eino Laukalle hienosta työsarasta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimitusjohtajana. Nautinnollisia eläkepäiviä viidennelle Tervaporvarille! 8Botnia Printin peruskivi muurattiin K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy, Jokilaaksojen Kustannus Oy, Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Tilikauden aikana emoyhtiön hallitus päätti konsernin kustannustoiminnan keskittämisestä emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:hin. Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy fuusioitiin emoyhtiöön Vuoden 2010 alusta alkaen Jokilaaksojen Kustannus Oy: n liiketoiminta on vuokrattu emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapai- 8Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3. alkaen Antti Porko.

7 no Oyj:lle ja Jokilaaksojen Kustannus Oy fuusioidaan emoyhtiöön tilikauden 2010 aikana. Kustannusliiketoiminnan tulosvastaavaksi johtajaksi valittiin Alpo Ohtamaa. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja sen tulosyksikkö Botnia Print tilasi tilikauden aikana yhteistyössä HSS-Median kanssa uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän. Koneilla painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. Painokoneprojektin yhteydessä emoyhtiö rakennuttaa uuden painohallin (Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4). Uudet tilat ja koneet otetaan käyttöön keväällä Vuoden 2010 alussa emoyhtiö osti tytäryhtiö Art-Print Oy: n rotaatiopainoliiketoiminnan. Art-Print Oy jatkaa arkkipainoyhtiönä. Vuoden lopulla emoyhtiö osti Kokkolassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Mediakulman koko osakekannan. Kiinteistöön sijoittuvat vuoden 2010 loppupuolella Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehden toimitukset, myynti, sivunvalmistus, Kosila Digimedian toiminta sekä konsernin hallinto. Tilikauden aikana PookiSanomat-ilmaisjakelulehden julkaiseminen lopetettiin kannattamattomana. Uusina tuotteina ostettiin vuoden 2009 loppupuolella Ylivieskassa ilmestyvä Vieskalainen-kaupunkilehden liiketoiminta ja perustettiin uusi Selänne- ilmaisjakelulehti Haapajärvi-Kärsämäki-Pyhäsalmi-alueelle. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden aikana Nivalaan ja Sieviin. Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3 alkaen Antti Porko. Art-Print Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Jari Lähdemäki ja alkaen Hannu Salmi. Tilikauden aikana käytiin koko konsernia koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena konsernin henkilöstömäärä henkilötyövuosina pieneni noin 46 henkilöä. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,8 milj. e, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. Lehtien kustantamisen liikevaihto oli 18,3 milj. e ja laski 4,6 %. Ilmoitusmyynti laski 8,5 % ja tilausmyynti kasvoi 1,4 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli alan yleistä kehitystä pienempi Graafisten ja viestintäpalvelujen ulkoinen liikevaihto laski

8 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a Y H T E I S T Y Ö T I I V I S T Y Y Konsernin lehtien toimituksellinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt. Yhteistyö koskee sekä painettuja lehtiä että tammikuussa uudistettuna käyttöön otettua lehtien verkkopalvelua. Yhteistyön lähtökohtana on selkeä työnjako lehtien kesken. Jokainen lehti säilyttää identiteettinsä ja profiilinsa. Päällekkäistä työtä etenkin perusuutisten toimittamisessa kuitenkin karsitaan. Painettuja lehtiä täydentävä alueellinen verkkopalvelu KP24 on lehtien yhteinen. Siihen sisältöjä tuottavat konsernin kaikkien lehtien toimittajat. Yhteistyön malli on oma, konsernin ja alueen tarpeisiin räätälöity. Myös muiden lehtitalojen kokemuksia on Kalajokilaakson päätoimittaja Seppo Kankaan mukaan kartoitettu, mutta yhteistyön periaatteet ja pelisäännöt on laadittu itse. Keskipohjanmaan päätoimittaja Lassi Jaakkola arvioi yhteistyön lähteneen liikkeelle erittäin hyvin. Tämä antaa hänen mukaansa vahvan pohjan lehtien ja niiden sähköisten palvelujen tulevalle kehittämiselle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuului vuoden 2010 alussa yhdeksän lehteä: Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso, Haapavesi, Kokkola, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Selänne ja Vieskalainen. 8Uutispöydän ääressä toimituspäällikkö Tiina Ojutkangas, Lassi Jaakkola, toimituspäällikkö Liisa Ängeslevä ja Seppo Kangas. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S ,3 % ja oli 9,9 milj. e. Lasku oli myös jonkin verran alan yleistä laskua pienempi. Konsernin sähköiseen liiketoimintaan erikoistuneen liiketoimintayksikkö Kosila Digimedian liikevaihdon kasvu jatkui. Konsernin liiketulos oli 0,519 milj. euroa (2008-0,401 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,05 milj. e (2008-0,79 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,02 milj. e ja tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,74 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (1,9 % 2008) ja oman pääoman tuotto 5,2 % (-0,5 % 2008). Liiketulosta arvioitaessa on huomioitava, että konsernin tulos pitää sisällään henkilöstövähennyksistä seuranneita kertaluonteisia eläke- ja palkkakuluja ja rotaatioinvestoinnin esiselvityskuluja (tulosvaikutus n. 500 teur). Konsernin rakennejärjestelyn seurauksena Art-Print Oy:n pakollinen varaus purettiin, jonka seurauksena konsernin tulos parani 91 teur. Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 30,04 31,2 28,8 Liiketulos milj. e 0,99-0,40 0,52 Liikevoitto % 3,3-1,3 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 1,9 4,3 Oman pääoman tuotto % 5,7-0,5 5,2 Omavaraisuusaste % 45,2 57,9 45,6

9 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a VA H VA K U M P PA N U U S! Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa on tyytyväinen vuonna 2009 tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin. Kaikki Keski-Pohjanmaan Kirjapainon yhdeksän lehteä ja yhteinen verkkopalvelu ovat nyt samassa emoyhtiössä. Uusi toimintamalli on havaittu hyväksi: asiakkaat tykkäävät, yhteistyö talon sisällä tiivistyy ja tuloskunto nousee! Satsaamme kumppanuuteen ja aitoon yhteistyöhön asiakkaittemme kanssa. Hyvä palvelu edellyttää, että osaamme asettua asiakkaan tiskin taakse. Me pärjäämme kun asiakkaamme pärjäävät. Olemme vahvassa vuorovaikutuksessa ja teemme töitä yhteisen toimintaympäristömme parhaaksi. Tiiviimpi yhteistyö Kirjapainon lehtien ja verkkopalvelun kesken avaa mahdollisuuksia myös entistä parempaan asiakaspalveluun. On tärkeää löytää tasapaino yhteistyön ja lehtien yksilöllisyyden välille. Yhdeksällä lehdellä ja KP24-palvelulla katamme monipuolisesti asiakkaittemme tavoitteleman vaikutusalueen. Meillä on vahva usko printtiin, jonka rinnalle kehitämme sähköistä menestystarinaa. Muuttuva maailma vaatii meitä uudistumaan jatkuvasti. Jääkiekkomiehen termistö on suoraan kaukalon laidalta. KP-joukkue on hyvässä iskussa ja eri lehtiketjut rakentavat uusia menestystarinoita asiakkaittemme kanssa. Olemme hyvällä tiellä ja maailma on täynnä mahdollisuuksia! Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 92. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 3,1 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli -0,25 milj. e. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,29 milj. e. ja satunnaisten erien jälkeen 0,45 milj. e. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,44 milj. e. Yhtiön toiminta on vuoden aikana koostunut konsernin kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta pääosin tytäryhtiöille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön liiketulosta arvioitaessa on huomioitava tehtyjen henkilöstövähennysten kertaluonteiset eläke- ja palkkakulut sekä rotaatioinvestoinnin esiselvityskulut (tulosvaikutus 0,184 milj. e). Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 12,03 2,91 3,1 Liiketulos milj. e 0,31-0,84-0,25 Liikevoitto % 2,5-28,9-8,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,15-0,25 1,6 Oman pääoman tuotto % -4,75-4,65 2,5 Omavaraisuusaste % 47,4 62,77 47,95 Investoinnit Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 13,9 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin keskeneräisestä paino- ja postitusko-

10 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a K A I K K I PA I N A M I S E S TA J A P R E M E D I A S TA Kirjapainojen tiukassa kilpailutilanteessa Art-Printin tuore toimitusjohtaja Hannu Salmi uskoo hyvän palvelun lisäksi ennen kaikkea Art-Print Oy:n tarjoamaan kokonaispalveluun. Art-Printin vahvuus syntyy kokonaisosaamisesta. Meillä on todella hyvä henkilökunta ja monipuolisen painokalustomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme äärettömän paljon erilaisia painoformaatteja. Kaikki lähtee hyvästä palvelusta ja helppokäyttöisistä tuotteista. Aineistonhallinta, uusi julkaisujärjestelmä ja Artnet-verkkopalvelu ovat tärkeitä asiakaspalvelun työkaluja. Art-Printin aineistohallinta pitää asiakkaan koko brändin kaikki materiaalit logoista kuviin tallessa, ajan tasalla ja aina valmiina. Artnet auttaa luovan työn tilaajia löytämään tarpeeseensa alan parhaat ammattilaiset ja julkaisujärjestelmä soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa. Omilla tunnuksillaan asiakas pääsee suoraan järjestelmäämme tarkastamaan, hyväksymään ja tekemään muutoksia vedoksiin reaaliajassa. Isoja tiedostoja ei tarvitse enää lähettää sähköpostilla eikä työn eteneminen jää kiinni esimerkiksi yksittäisen ihmisen lomista. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S neinvestoinnista, Kiinteistö Oy Mediakulman osakekannan ostosta ja pitkäaikaisista osakesijoituksista. Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2009 olivat 17,3 milj. e. Em. investointien lisäksi konsernin kokonaisinvestointeihin sisältyi Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n keskeneräinen rakennusinvestointi ja kaupunkilehti Vieskalaisen liiketoiminnan osto. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 10,5 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 1,29 milj. e. Konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut tilikauden lopussa olivat 5,2 milj. e (2008 6,9 milj. e.). Henkilöstö Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 23 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 240. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 1,36 milj. e ja konsernin 11,7 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden aikana: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 4,58 1,31 1,36 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 10,80 11,7 11,7

11 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a VA H VA U S KO P R I N T T I M E D I A A N Toukokuussa 2010 uudessa Botnia Print -painotalossa käyntiin pyörähtävä Cortina-rotaatiopainokone on Suomessa ainoa laatuaan. Uuden rotaation painojälki on huippuluokkaa ja vedettömyytensä ansiosta Cortina on aiempaa ympäristöystävällisempi monin tavoin; se ei käytä liuottimia ja hukkapaperia jää sadasosa aiemmasta. Päätös Botnia Printin rakentamisesta yhteistyössä HSS- Median kanssa luo kustannusliiketoiminnallemme vahvat edellytykset kehittää uusia tuotteita. Art-Printin arkkipaino, Reusnerin heatset Tallinnassa ja Botnia Printin rotaatio luovat kokonaisuuden, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen graafi sen alan paketin, toimitusjohtaja Antti Porko lupaa. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin ja HSS-Median tuore kumppanuus on syntynyt luontevasti. Samalla alueella eri kielillä toimivat yhtiöt eivät kilpaile keskenään. Botnia Printin kautta yhteisen sävelen löytyminen on johtanut jo muuhunkin yhteistyöhön. Aika näyttää, mitä uusia mahdollisuuksia löydämme. 7Botnia Print Tuote- ja palvelukehitys Emoyhtiön tulosyksikkö Kosila Digimedia on jatkanut räätälöityjen selainpohjaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä yritysviestinnän, asiakkuuden- ja aineistonhallinnan tarpeisiin niin konserniyhtiöille kuin muillekin yrityksille ja yhteisöille. Art-Print on jatkanut yrityskohtaisten tietokantasovellusten kehittämistä painoasiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksilla pyritään yritysten markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseen (Artnet-konsepti). Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP-24. Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Jukka Tunkkari, kenttäpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 1993 Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Aatto Ainali, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000 Vesa Pihlajamaa, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.

12 S ä h k ö i n e n l i i ke t o i m i n t a M O B I I L I M O N I - M E D I A M A A I L M A Kosila Digimedia on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin sähköisen liiketoiminnan yksikkö, joka kehittää ja ylläpitää sähköisiä alustoja ja liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Näkyvin kehitystyö on ollut konsernin kaikkien lehtien uusi, yhteinen verkkopalvelu KP24. KP24 on ainutlaatuinen ratkaisu. Perinteisen julkaisujärjestelmän sijaan rakensimme alustan, jolle tieto voidaan kutsua mistä tahansa internetistä. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen ja monipuoliset yhteistyökuviot, kertoo yksikön johtaja Juha Erkkilä. Ainutlaatuista on myös KP24:n räätälöitävyys, jollaista ei tiettävästi ole muilla lehdillä koko Euroopassa. Yleisen sisältönäkymän lisäksi jokainen voi rakentaa oman etusivunsa haluamistaan aihealueista. Valinnoissaan voi painottaa esimerkiksi valitsemansa paikkakunnan uutisia, tapahtumia ja säätä. Tällä hetkellä Kosila Digimediassa keskitytään erityisesti monimediaisuuteen ja mobiileihin päätelaitteisiin. Vahva kehitystyö on tuonut asiakkaiksi myös muita mediataloja sekä laajan kirjon yrityksiä ja yhteisöjä Konsernin ulkopuolisille asiakkaille rakennamme paljon ratkaisuja muun muassa yritysviestintään, yhteisöllisyyteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin sovelluksiin, kuten asiakkuuden-, resurssien-, riskien- ja dokumentinhallintaan. Toimintamme tärkeimpiä lähtökohtia on hyvä asiakastuntemus. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2009 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan tulosvastaava johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat: KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälinen taantuma ja sen leviäminen Suomeen on lisännyt konsernin liiketoiminnan riskiä. Taantuman aiheuttamat rakenteelliset muutokset voivat pysyvästi vaikuttaa ilmoittelun määrään. Taantuma voi myös vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja lehden tilaajauskollisuuteen. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä nähtävissä. Konserni on kuitenkin aloittanut toimintojen tehostamisen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Yhtiörakennetta ja organisaatiota on tiivistetty ja kustannusrakennetta kevennetty. Näkymät vuodelle 2010 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on vaikeata. Mediamainonnan laskun uskotaan taittuneen. Koko konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2010 jonkin verran kasvavan. Alkuvuoden kustannusliiketoiminnan positiivisen myynnin kehityksen, jo tehtyjen henkilöstövähennysten ja tehostamistoimenpiteiden sekä edellisen vuoden kertaluonteisten kulujen johdosta koko konsernin tuloksen liikevoittotasolla odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta.

13 Ke h i t y s t o i m i n t a KO H T I Y H T E I S T Ä P Ä Ä M Ä Ä R Ä Ä Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari ja talousjohtaja Krister Höglund katsovat Keski-Pohjanmaan Kirjapainon suuria muutoksia omista vinkkeleistään. Päämäärä on yhteinen. Kirjapainoala on suuressa murroksessa. Se vaatii meiltä uudistumista ja nopeaa reagointikykyä. Uutta ja tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi vaaditaan yhä enemmän ja yhä nopeammin, Höglund toteaa. Molemmat korostavat vuorovaikutuksen, avoimen viestinnän sekä osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön merkitystä. Muutostilanteessa on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman roolinsa ja merkityksensä. Aito vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat avainasemassa. Meillä kaikilla tulisi olla edessämme oma tähtemme, jota kohti ponnistelemme määrätietoisesti. Yhteisen tavoitteen myötä yksittäiset tähtemme sulautuvat yhdeksi isoksi johtotähdeksi, Kotisaari kuvailee. Talousmies lisää taivaanmerkkien rinnalle katuvalot. Henkilöstö- ja taloushallinto luovat polkua ja sytyttävät katulamppuja matkan varrelle. Minulla on ihan oikeasti sellainen tunne, että olemme uudella tiellä, mutta muutos ei tapahdu hetkessä. Asioita täytyy priorisoida ja kehittää pala kerrallaan. Kun yhden isomman asian saa kuntoon, se ratkaisee usein samalla liudan pienempiä, Höglund toteaa. Tärkeintä ovat aina ihmiset. Koneita ja ohjelmistoja voi hankkia tarpeen mukaan, mutta ylivoimaisuus lähtee ihmisestä! Kotisaari päättää. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2009 lopussa 738 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K- sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,9 4,9 Maria Isohanni 3,2 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen Piiri 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,54 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 1,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,54 euroa - Yhteensä ,54 euroa Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

14 KO N S E R N I - PA LV E L U T K U S TA N N U S - L I I K E TO I M I N TA G R A A F I N E N L I I K E TO I M I N TA Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %)

15 KO N S E R N I O R G A N I S A AT I O Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Lehtien päätoimittajat GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Art-Print Oy Toimitusjohtaja Hannu Salmi Botnia Print Toimitusjohtaja Antti Porko

16 Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i n u m e ro i n

20 S I S Ä L LYS L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos T U L O S L A S K E L M A Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2012 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot