P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9"

Transkriptio

1 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

2

3 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i s a n o i n j a k u v i n

4 J u k k a Tu n k k a r i n G R A N D E F I N A L E Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Tunkkari katsoo tyytyväisenä taaksepäin 17 vuoden rupeamaansa puheenjohtajana. On tehty isoja päätöksiä, raskaitakin. Jos niitä ei olisi tehty, ei oltaisi nyt tässä, vahvana ja itsenäisenä. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernilla on hyvä, kattava paketti. Konsernin kustanteilla on hyvä osuus ja ote omalla alueellaan. On maakuntalehti, aluelehti, paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä yhteinen verkkopalvelu KP24. Kustanteet toteuttavat kattavaa uutisointia ja tarjoavat peittävät ilmoitusmahdollisuudet. Art-Printin arkkipainopalvelut ja tuleva BotniaPrint täydentävät kokonaisuuden, Tunkkari kuvaa nykytilannetta. Viime aikoina on tehty monta isoa päätöstä: suuria investointeja, organisaatiomuutoksia ja myös yt-neuvotteluita. Puheenjohtajan taipaleelle mahtuu sekä pitkiä luikosia että jyrkkiä vastasia. Vaikeimmat hetket kuuluvat muutostilanteisiin. Kipeimpiä päätöksiä tehtäessä on ollut suuri huoli tulevaisuudesta. 67/93 aikansa kutakin Tunkkari toteaa, että hänellä on edessään grande finale. Vuodesta 1984 hän on istunut Kirjapainon hallituksessa, puheenjohtajana 1993 alkaen. Tunkkari luopuu tehtävästään seuraavassa vuosikokouksessa. Tähän tehtävään on ollut jonkinlaista sukurasitettakin, isä- K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Yleinen kehitys Vuosi 2009 oli haasteellinen toimintavuosi. Loppuvuodesta 2008 alkanut yleisen taloustilanteen nopea heikkeneminen näkyi sanomalehtitoimialalla mediamyyntilukujen edelleen jatkuvana voimakkaana putoamisena. Valtionvarainministeriön arvio koko vuoden bruttokansantuotteen supistumisesta oli 7,6 prosenttia. Vuoden 2009 keskimääräinen infl aatio oli 0,0 %. Aiempien vuosien hyvä työllisyyskehitys taittui. Työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 7,9 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

5 ni oli aikanaan Keskipohjanmaa-lehden perustavan kokouksen sihteeri. Olen tässä laskeskellut, että Kirjapainon 93:sta toimintavuodesta hallituksen puheenjohtaja on 67 vuotta ollut joko Kalliokoski tai Tunkkari. Nyt ketju on katkeamassa. Tunkkari kiittelee myös hyvää herraonnea, eli onnistunutta rekrytointia. Kirjapainon ja toimitusten johtoon on valittu osaavia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henkilökunta. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani olla vuosia mukana ja toimia maakunnan näköalapaikalla. Aika aikaansa kutakin, lyhyemmässäkin ajassa on moni ehtinyt antaa parhaansa. Lisääntyvälle vapaa-ajalle Jukka Tunkkari keksii heti käyttöä, vastapaino arjen kiireisiin löytyy metsästä. Metsätyöt ovat aina olleet minulle mieluisia, siinä näkee heti kättensä jäljen. Ohjenuoranani olen jo pitkään pitänyt kiinalaista viisautta: Kaikkein tärkeintä on puun kasvattaminen eikä sekään ole niin tärkeää. 8Väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle jää entistä enemmän aikaa metsätöille , , milj. euroa muutos-% 6,5 6,4 2,5 3,3 3,7 1,7-1,4-5, , * Mediamainonnan määrä ja kehitys *)2008 tutkimusuudistus: sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu Lähde: TNS Media Intelligence, Mainosvuosi 2009 Mainonnan ja painamisen kehitys Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1263,4 miljoonaa euroa, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 37,5 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,4 prosenttia. Mainonta sanomalehdissä väheni 21,6 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehdissä vähennys oli 18,7 prosenttia. Myös painotoiminnan volyymit alalla pienenivät taantuman seurauksena ja liikevaihto supistui arviolta %.

6 A n t t i Po r ko : S U U R I E N P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I Toimitusjohtaja Antti Porko aloitti Keski-Pohjanmaan Kirjapainon johdossa 1. maaliskuuta Ensimmäisen vuoden aikana tahti on ollut hurja ja konsernissa on tehty paljon isoja päätöksiä, joiden toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Porko toteaa, että on ollut haastavaa tulla rajuun muutostilanteeseen uutena miehenä alan ulkopuolelta. Yhdessä tekeminen on antanut mahdollisuuden nopeaan sopeutumiseen. Päätösten tekeminen on konsernissamme joukkuepeliä. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan esityksestä hallitukselle päätettävät asiat. Hallituksen päätökset vie käytäntöön sitoutunut johtoryhmä. Kohti Mediakulmaa Isojen päätösten sarja on merkittävä. Koko konsernin kustannusliiketoiminta on keskitetty samaan yksikköön, arkkipaino on eriytetty omaan yhtiöönsä ja rotaatiopainamiseen löytyi loistava kumppani konsernin ulkopuolelta, HSS-Media Ab. On käyty myös raskaat yt-neuvottelut. Iso askel on muutto lokakuussa keskustaan Rantakadulle, Mediakulmaan. Yhteinen tahtomme oli muuttaa keskustaan. Kartoitimme useita vaihtoehtoja ja neuvottelujen edetessä Rantakulma, tuleva Mediakulma, nousi voittajaksi. Toiseen kerrokseen tulee hallinnon ja toimituksen tilat, katutasoon myynti ja markkinointi sekä Kokkola-lehti. Tältä osin ympyrä sulkeutuu, kun palaamme 34 vuoden jälkeen takaisin keskustaan. Tehostamisohjelmassa olemme kohdentaneet olemassa olevat voimavaramme optimaalisesti ja etsineet uusia yhteistyökumppaneita alan sisältä. Tämän trendin uskon jatkuvan, 2009 on ollut vasta alkusoittoa mediakentän murrokselle. Eri asteisia kumppanuuksia mediatalojen välille tulee syntymään yhä enemmän. Muutostilanteessa haluamme satsata henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Keväällä 2010 alkaa kaksivuotinen, koko konsernia koskeva johtajakoulutus, johon osallistuu koko johtoryhmä, päälliköt ja esimiehet. Porko kiittelee konsernin henkilökunnan vahvaa osaamista ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Asiantuntijaorganisaatiossamme on valtavasti osaamista ja luovuutta, jolle annamme tilaa. Tulevaisuuden haasteet vaativat muutosketteryyttä, halua olla mukana ohjaamassa murrosta sekä rohkeutta luopua totutusta ja hypätä kohti uutta. Laatu ja palvelu ovat ratkaisevassa asemassa asiakkuuksiemme hoidossa. Uskon voimakkaasti, että tehdyt päätökset antavat meille hyvän mahdollisuuden kehittää toimintojamme ja sitä kautta päästä tavoitteeseemme. Tästä on hyvä jatkaa! Suuret kiitokset Eino Laukalle hienosta työsarasta Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimitusjohtajana. Nautinnollisia eläkepäiviä viidennelle Tervaporvarille! 8Botnia Printin peruskivi muurattiin K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj -konserniin kuuluivat emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy, Jokilaaksojen Kustannus Oy, Art-Print Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4. Tilikauden aikana emoyhtiön hallitus päätti konsernin kustannustoiminnan keskittämisestä emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:hin. Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy fuusioitiin emoyhtiöön Vuoden 2010 alusta alkaen Jokilaaksojen Kustannus Oy: n liiketoiminta on vuokrattu emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapai- 8Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3. alkaen Antti Porko.

7 no Oyj:lle ja Jokilaaksojen Kustannus Oy fuusioidaan emoyhtiöön tilikauden 2010 aikana. Kustannusliiketoiminnan tulosvastaavaksi johtajaksi valittiin Alpo Ohtamaa. Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja sen tulosyksikkö Botnia Print tilasi tilikauden aikana yhteistyössä HSS-Median kanssa uuden painokoneen ja postitusjärjestelmän. Koneilla painetaan kummankin kustannusyhtiön kaikki lehdet. Painokoneprojektin yhteydessä emoyhtiö rakennuttaa uuden painohallin (Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4). Uudet tilat ja koneet otetaan käyttöön keväällä Vuoden 2010 alussa emoyhtiö osti tytäryhtiö Art-Print Oy: n rotaatiopainoliiketoiminnan. Art-Print Oy jatkaa arkkipainoyhtiönä. Vuoden lopulla emoyhtiö osti Kokkolassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Mediakulman koko osakekannan. Kiinteistöön sijoittuvat vuoden 2010 loppupuolella Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehden toimitukset, myynti, sivunvalmistus, Kosila Digimedian toiminta sekä konsernin hallinto. Tilikauden aikana PookiSanomat-ilmaisjakelulehden julkaiseminen lopetettiin kannattamattomana. Uusina tuotteina ostettiin vuoden 2009 loppupuolella Ylivieskassa ilmestyvä Vieskalainen-kaupunkilehden liiketoiminta ja perustettiin uusi Selänne- ilmaisjakelulehti Haapajärvi-Kärsämäki-Pyhäsalmi-alueelle. Yhtiön omaa varhaisjakelua laajennettiin tilikauden aikana Nivalaan ja Sieviin. Konsernin ja emoyhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Eino Laukka ja 1.3 alkaen Antti Porko. Art-Print Oy:n toimitusjohtajana toimi saakka Jari Lähdemäki ja alkaen Hannu Salmi. Tilikauden aikana käytiin koko konsernia koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena konsernin henkilöstömäärä henkilötyövuosina pieneni noin 46 henkilöä. Konsernin tulos Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,8 milj. e, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 %. Lehtien kustantamisen liikevaihto oli 18,3 milj. e ja laski 4,6 %. Ilmoitusmyynti laski 8,5 % ja tilausmyynti kasvoi 1,4 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli alan yleistä kehitystä pienempi Graafisten ja viestintäpalvelujen ulkoinen liikevaihto laski

8 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a Y H T E I S T Y Ö T I I V I S T Y Y Konsernin lehtien toimituksellinen yhteistyö on selvästi tiivistynyt. Yhteistyö koskee sekä painettuja lehtiä että tammikuussa uudistettuna käyttöön otettua lehtien verkkopalvelua. Yhteistyön lähtökohtana on selkeä työnjako lehtien kesken. Jokainen lehti säilyttää identiteettinsä ja profiilinsa. Päällekkäistä työtä etenkin perusuutisten toimittamisessa kuitenkin karsitaan. Painettuja lehtiä täydentävä alueellinen verkkopalvelu KP24 on lehtien yhteinen. Siihen sisältöjä tuottavat konsernin kaikkien lehtien toimittajat. Yhteistyön malli on oma, konsernin ja alueen tarpeisiin räätälöity. Myös muiden lehtitalojen kokemuksia on Kalajokilaakson päätoimittaja Seppo Kankaan mukaan kartoitettu, mutta yhteistyön periaatteet ja pelisäännöt on laadittu itse. Keskipohjanmaan päätoimittaja Lassi Jaakkola arvioi yhteistyön lähteneen liikkeelle erittäin hyvin. Tämä antaa hänen mukaansa vahvan pohjan lehtien ja niiden sähköisten palvelujen tulevalle kehittämiselle. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuului vuoden 2010 alussa yhdeksän lehteä: Keskipohjanmaa, Kalajokilaakso, Haapavesi, Kokkola, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Selänne ja Vieskalainen. 8Uutispöydän ääressä toimituspäällikkö Tiina Ojutkangas, Lassi Jaakkola, toimituspäällikkö Liisa Ängeslevä ja Seppo Kangas. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S ,3 % ja oli 9,9 milj. e. Lasku oli myös jonkin verran alan yleistä laskua pienempi. Konsernin sähköiseen liiketoimintaan erikoistuneen liiketoimintayksikkö Kosila Digimedian liikevaihdon kasvu jatkui. Konsernin liiketulos oli 0,519 milj. euroa (2008-0,401 milj. e). Konsernin tulos ennen satunnaisia erä oli 1,05 milj. e (2008-0,79 milj. e.). Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 1,02 milj. e ja tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,74 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (1,9 % 2008) ja oman pääoman tuotto 5,2 % (-0,5 % 2008). Liiketulosta arvioitaessa on huomioitava, että konsernin tulos pitää sisällään henkilöstövähennyksistä seuranneita kertaluonteisia eläke- ja palkkakuluja ja rotaatioinvestoinnin esiselvityskuluja (tulosvaikutus n. 500 teur). Konsernin rakennejärjestelyn seurauksena Art-Print Oy:n pakollinen varaus purettiin, jonka seurauksena konsernin tulos parani 91 teur. Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 30,04 31,2 28,8 Liiketulos milj. e 0,99-0,40 0,52 Liikevoitto % 3,3-1,3 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,2 1,9 4,3 Oman pääoman tuotto % 5,7-0,5 5,2 Omavaraisuusaste % 45,2 57,9 45,6

9 Ku s t a n n u s l i i ke t o i m i n t a VA H VA K U M P PA N U U S! Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa on tyytyväinen vuonna 2009 tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin. Kaikki Keski-Pohjanmaan Kirjapainon yhdeksän lehteä ja yhteinen verkkopalvelu ovat nyt samassa emoyhtiössä. Uusi toimintamalli on havaittu hyväksi: asiakkaat tykkäävät, yhteistyö talon sisällä tiivistyy ja tuloskunto nousee! Satsaamme kumppanuuteen ja aitoon yhteistyöhön asiakkaittemme kanssa. Hyvä palvelu edellyttää, että osaamme asettua asiakkaan tiskin taakse. Me pärjäämme kun asiakkaamme pärjäävät. Olemme vahvassa vuorovaikutuksessa ja teemme töitä yhteisen toimintaympäristömme parhaaksi. Tiiviimpi yhteistyö Kirjapainon lehtien ja verkkopalvelun kesken avaa mahdollisuuksia myös entistä parempaan asiakaspalveluun. On tärkeää löytää tasapaino yhteistyön ja lehtien yksilöllisyyden välille. Yhdeksällä lehdellä ja KP24-palvelulla katamme monipuolisesti asiakkaittemme tavoitteleman vaikutusalueen. Meillä on vahva usko printtiin, jonka rinnalle kehitämme sähköistä menestystarinaa. Muuttuva maailma vaatii meitä uudistumaan jatkuvasti. Jääkiekkomiehen termistö on suoraan kaukalon laidalta. KP-joukkue on hyvässä iskussa ja eri lehtiketjut rakentavat uusia menestystarinoita asiakkaittemme kanssa. Olemme hyvällä tiellä ja maailma on täynnä mahdollisuuksia! Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tulos Kertomusvuosi oli yhtiön 92. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 3,1 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli -0,25 milj. e. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,29 milj. e. ja satunnaisten erien jälkeen 0,45 milj. e. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,44 milj. e. Yhtiön toiminta on vuoden aikana koostunut konsernin kiinteistöjen vuokrauksesta sekä hallinto- ja ict-palvelujen tuottamisesta pääosin tytäryhtiöille. Emoyhtiössä on sen lisäksi toiminut liiketoimintayksikkönä sähköisiä palveluja pääosin konsernin ulkopuolelle tuottava Kosila Digimedia. Emoyhtiön liiketulosta arvioitaessa on huomioitava tehtyjen henkilöstövähennysten kertaluonteiset eläke- ja palkkakulut sekä rotaatioinvestoinnin esiselvityskulut (tulosvaikutus 0,184 milj. e). Emoyhtiön keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden aikana on seuraava: Liikevaihto milj. e 12,03 2,91 3,1 Liiketulos milj. e 0,31-0,84-0,25 Liikevoitto % 2,5-28,9-8,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,15-0,25 1,6 Oman pääoman tuotto % -4,75-4,65 2,5 Omavaraisuusaste % 47,4 62,77 47,95 Investoinnit Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit tilivuonna olivat 13,9 milj. e. Investoinnit koostuvat pääosin keskeneräisestä paino- ja postitusko-

10 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a K A I K K I PA I N A M I S E S TA J A P R E M E D I A S TA Kirjapainojen tiukassa kilpailutilanteessa Art-Printin tuore toimitusjohtaja Hannu Salmi uskoo hyvän palvelun lisäksi ennen kaikkea Art-Print Oy:n tarjoamaan kokonaispalveluun. Art-Printin vahvuus syntyy kokonaisosaamisesta. Meillä on todella hyvä henkilökunta ja monipuolisen painokalustomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme äärettömän paljon erilaisia painoformaatteja. Kaikki lähtee hyvästä palvelusta ja helppokäyttöisistä tuotteista. Aineistonhallinta, uusi julkaisujärjestelmä ja Artnet-verkkopalvelu ovat tärkeitä asiakaspalvelun työkaluja. Art-Printin aineistohallinta pitää asiakkaan koko brändin kaikki materiaalit logoista kuviin tallessa, ajan tasalla ja aina valmiina. Artnet auttaa luovan työn tilaajia löytämään tarpeeseensa alan parhaat ammattilaiset ja julkaisujärjestelmä soveltuu julkaisujen tehokkaaseen ja turvalliseen tuottamiseen. Julkaisujärjestelmä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa. Omilla tunnuksillaan asiakas pääsee suoraan järjestelmäämme tarkastamaan, hyväksymään ja tekemään muutoksia vedoksiin reaaliajassa. Isoja tiedostoja ei tarvitse enää lähettää sähköpostilla eikä työn eteneminen jää kiinni esimerkiksi yksittäisen ihmisen lomista. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S neinvestoinnista, Kiinteistö Oy Mediakulman osakekannan ostosta ja pitkäaikaisista osakesijoituksista. Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2009 olivat 17,3 milj. e. Em. investointien lisäksi konsernin kokonaisinvestointeihin sisältyi Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4:n keskeneräinen rakennusinvestointi ja kaupunkilehti Vieskalaisen liiketoiminnan osto. Rahoitus Konsernissa nostettiin tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 10,5 milj. e ja lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 1,29 milj. e. Konsernin taseen ulkopuoliset verolliset leasing-vastuut tilikauden lopussa olivat 5,2 milj. e (2008 6,9 milj. e.). Henkilöstö Emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 23 henkilöä. Konsernin vastaava luku oli 240. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat 1,36 milj. e ja konsernin 11,7 milj. e. Alla on esitetty emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärän ja henkilöstökulujen kehitys kolmen viime vuoden aikana: Emoyhtiö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 4,58 1,31 1,36 Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut yht. milj. e 10,80 11,7 11,7

11 G r a a f i n e n l i i ke t o i m i n t a VA H VA U S KO P R I N T T I M E D I A A N Toukokuussa 2010 uudessa Botnia Print -painotalossa käyntiin pyörähtävä Cortina-rotaatiopainokone on Suomessa ainoa laatuaan. Uuden rotaation painojälki on huippuluokkaa ja vedettömyytensä ansiosta Cortina on aiempaa ympäristöystävällisempi monin tavoin; se ei käytä liuottimia ja hukkapaperia jää sadasosa aiemmasta. Päätös Botnia Printin rakentamisesta yhteistyössä HSS- Median kanssa luo kustannusliiketoiminnallemme vahvat edellytykset kehittää uusia tuotteita. Art-Printin arkkipaino, Reusnerin heatset Tallinnassa ja Botnia Printin rotaatio luovat kokonaisuuden, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen graafi sen alan paketin, toimitusjohtaja Antti Porko lupaa. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin ja HSS-Median tuore kumppanuus on syntynyt luontevasti. Samalla alueella eri kielillä toimivat yhtiöt eivät kilpaile keskenään. Botnia Printin kautta yhteisen sävelen löytyminen on johtanut jo muuhunkin yhteistyöhön. Aika näyttää, mitä uusia mahdollisuuksia löydämme. 7Botnia Print Tuote- ja palvelukehitys Emoyhtiön tulosyksikkö Kosila Digimedia on jatkanut räätälöityjen selainpohjaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä yritysviestinnän, asiakkuuden- ja aineistonhallinnan tarpeisiin niin konserniyhtiöille kuin muillekin yrityksille ja yhteisöille. Art-Print on jatkanut yrityskohtaisten tietokantasovellusten kehittämistä painoasiakkaiden tarpeisiin. Sovelluksilla pyritään yritysten markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseen (Artnet-konsepti). Konsernin lehtien omaa varhaisjakelun kehittämistä ja laajentamista on jatkettu tilikauden aikana. Vuoden 2010 alkupuolella julkaistiin konsernin lehtien yhteinen verkkopalvelu KP-24. Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n hallitus: Varsinaiset jäsenet: Jukka Tunkkari, kenttäpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 1993 Juhani Hautamäki, toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Aatto Ainali, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000 Vesa Pihlajamaa, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005 Tapio Savola, varatuomari, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Kaikki hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa.

12 S ä h k ö i n e n l i i ke t o i m i n t a M O B I I L I M O N I - M E D I A M A A I L M A Kosila Digimedia on Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin sähköisen liiketoiminnan yksikkö, joka kehittää ja ylläpitää sähköisiä alustoja ja liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Näkyvin kehitystyö on ollut konsernin kaikkien lehtien uusi, yhteinen verkkopalvelu KP24. KP24 on ainutlaatuinen ratkaisu. Perinteisen julkaisujärjestelmän sijaan rakensimme alustan, jolle tieto voidaan kutsua mistä tahansa internetistä. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen ja monipuoliset yhteistyökuviot, kertoo yksikön johtaja Juha Erkkilä. Ainutlaatuista on myös KP24:n räätälöitävyys, jollaista ei tiettävästi ole muilla lehdillä koko Euroopassa. Yleisen sisältönäkymän lisäksi jokainen voi rakentaa oman etusivunsa haluamistaan aihealueista. Valinnoissaan voi painottaa esimerkiksi valitsemansa paikkakunnan uutisia, tapahtumia ja säätä. Tällä hetkellä Kosila Digimediassa keskitytään erityisesti monimediaisuuteen ja mobiileihin päätelaitteisiin. Vahva kehitystyö on tuonut asiakkaiksi myös muita mediataloja sekä laajan kirjon yrityksiä ja yhteisöjä Konsernin ulkopuolisille asiakkaille rakennamme paljon ratkaisuja muun muassa yritysviestintään, yhteisöllisyyteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin sovelluksiin, kuten asiakkuuden-, resurssien-, riskien- ja dokumentinhallintaan. Toimintamme tärkeimpiä lähtökohtia on hyvä asiakastuntemus. K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E RTO M U S Toimitusjohtaja Antti Porko Konsernijohtoryhmä vuoden 2009 aikana: Antti Porko, toimitusjohtaja Krister Höglund, talousjohtaja Lassi Jaakkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa-lehti Soili Kotisaari, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Alpo Ohtamaa, kustannusliiketoiminnan tulosvastaava johtaja Hannu Salmi, toimitusjohtaja Art-Print Oy Tilintarkastajat: KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Minna Herlevi, KHT Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Kansainvälinen taantuma ja sen leviäminen Suomeen on lisännyt konsernin liiketoiminnan riskiä. Taantuman aiheuttamat rakenteelliset muutokset voivat pysyvästi vaikuttaa ilmoittelun määrään. Taantuma voi myös vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja lehden tilaajauskollisuuteen. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä nähtävissä. Konserni on kuitenkin aloittanut toimintojen tehostamisen sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Yhtiörakennetta ja organisaatiota on tiivistetty ja kustannusrakennetta kevennetty. Näkymät vuodelle 2010 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa konserniyhtiöiden liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on vaikeata. Mediamainonnan laskun uskotaan taittuneen. Koko konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2010 jonkin verran kasvavan. Alkuvuoden kustannusliiketoiminnan positiivisen myynnin kehityksen, jo tehtyjen henkilöstövähennysten ja tehostamistoimenpiteiden sekä edellisen vuoden kertaluonteisten kulujen johdosta koko konsernin tuloksen liikevoittotasolla odotetaan paranevan edellisen vuoden tasosta.

13 Ke h i t y s t o i m i n t a KO H T I Y H T E I S T Ä P Ä Ä M Ä Ä R Ä Ä Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari ja talousjohtaja Krister Höglund katsovat Keski-Pohjanmaan Kirjapainon suuria muutoksia omista vinkkeleistään. Päämäärä on yhteinen. Kirjapainoala on suuressa murroksessa. Se vaatii meiltä uudistumista ja nopeaa reagointikykyä. Uutta ja tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi vaaditaan yhä enemmän ja yhä nopeammin, Höglund toteaa. Molemmat korostavat vuorovaikutuksen, avoimen viestinnän sekä osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön merkitystä. Muutostilanteessa on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman roolinsa ja merkityksensä. Aito vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat avainasemassa. Meillä kaikilla tulisi olla edessämme oma tähtemme, jota kohti ponnistelemme määrätietoisesti. Yhteisen tavoitteen myötä yksittäiset tähtemme sulautuvat yhdeksi isoksi johtotähdeksi, Kotisaari kuvailee. Talousmies lisää taivaanmerkkien rinnalle katuvalot. Henkilöstö- ja taloushallinto luovat polkua ja sytyttävät katulamppuja matkan varrelle. Minulla on ihan oikeasti sellainen tunne, että olemme uudella tiellä, mutta muutos ei tapahdu hetkessä. Asioita täytyy priorisoida ja kehittää pala kerrallaan. Kun yhden isomman asian saa kuntoon, se ratkaisee usein samalla liudan pienempiä, Höglund toteaa. Tärkeintä ovat aina ihmiset. Koneita ja ohjelmistoja voi hankkia tarpeen mukaan, mutta ylivoimaisuus lähtee ihmisestä! Kotisaari päättää. Omistus ja omat osakkeet Emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä oli vuoden 2009 lopussa 738 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. K- sarjan osakkeita on kpl ja A-sarjan osakkeita kpl, yhteensä kpl. K-sarjan osakkeilla on 20-kertainen äänivalta A-sarjan osakkeisiin verrattuna. Yhtiön A-sarjan osakkeista on yhtiön omassa hallussa 2 kpl. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakeomistuksen ja äänivallan perusteella ovat: Osakas Osuus Osuus äänistä osakkeista Keski-Pohjanmaan Viestintäyhtymä Oyj 26,8 14,1 Ilkka-Yhtymä Oyj 21,1 15,4 Kokkolan Osuuspankki 6,9 3,8 Keskipohjanmaa-säätiö 5,9 4,9 Maria Isohanni 3,2 2,6 Keski-Pohjanmaan Tietopalvelu Oy 2,7 1,4 Matti Kalliokoski 2,7 1,7 Jukka Tunkkari 1,2 0,8 Suomen Keskustan Keski-Pohjanmaan Piiri 1,0 0,7 Suomen Keskustan Kannuksen Piiri 0,9 0,8 Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,54 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 1,0 euroa/osake yht ,00 euroa - Jätetään omaan pääomaan ,54 euroa - Yhteensä ,54 euroa Hallitus on todennut, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä ja voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

14 KO N S E R N I - PA LV E L U T K U S TA N N U S - L I I K E TO I M I N TA G R A A F I N E N L I I K E TO I M I N TA Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Lassi Jaakkola Tähtelänkuja 2, Haapavesi Puh Faksi Päätoimittaja Katariina Anttila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Haukilahdenkatu 4 / PL 45, Helsinki Puh Faksi Eteläväylä 7 / PL 45, Kokkola Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Päätoimittaja Jouko Pensaari Valtakatu 9, Kannus Puh Faksi Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Numminen Kalliontie 30 / PL 2, Nivala Puh Faksi Päätoimittaja Seija Krapu Pajalankatu 17 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Isokatu 2, Kokkola Puh Faksi Kirkkotanhua 3, Veteli Puh Faksi Päätoimittaja Mauri Aho Ståhlberginkatu 2-4, Haapajärvi Puh Faksi Vastaava toimittaja Jouko Lassila Kartanotie 3 / PL 7, Ylivieska Puh Faksi Päätoimittaja Seppo Kangas Lekatie 2 / PL Kokkola Puh O S A K K U U S - J A K I I N T E I S T Ö Y H T I Ö T Oy Creamedia Ab (30 %) Spektr Kustannus Oy (32 %) Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 (100 %) Kiinteistö Oy Mediakulma (100 %) Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori (76 %) Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 (47 %) Reusner As (16,9 %)

15 KO N S E R N I O R G A N I S A AT I O Taloushallinto Talousjohtaja Krister Höglund KONSERNI- PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Soili Kotisaari Tietohallinto ja Kosila Digimedia Tietohallintopäällikkö Juha Erkkilä Toimitusjohtaja Antti Porko KUSTANNUS- LIIKETOIMINTA Kustannusliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa Lehtien päätoimittajat GRAAFINEN LIIKETOIMINTA Art-Print Oy Toimitusjohtaja Hannu Salmi Botnia Print Toimitusjohtaja Antti Porko

16 Eteläväylä 7 / PL Kokkola Puh Faksi konserni.kpk.fi CREAMEDIA

17 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S

18

19 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i n u m e ro i n

20 S I S Ä L LYS L U E T T E L O T U L O S L A S K E L M A TA S E R A H O I T U S L A S K E L M A T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D OT T U N N U S L U V U T J A N I I D E N L A S K E N TA K A A V AT A L L E K I R J O I T U K S E T J A T I L I N TA R K A S T U S K E R TO M U S

21 TULOSLASKELMA Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Materiaalit ja palvelut: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot Sijoitusten arvonalennukset Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron muutos Varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot Laskennallisen verovelan muutos T U L O S L A S K E L M A Tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n. Vuosikertomus Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2012 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...6 Yhtiörakenne...7 Organisaatiokaavio...8 Hallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2014 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Liiketoimintarakenne...7 Yhtiörakenne...8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 1 0

TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 1 0 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 1 0 TOT E U T U S T E N V U O S I S A N O I N J A K U V I N

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2012

Tilinpäätösasiakirjat 2012 Tilinpäätösasiakirjat 2012 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot